NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

2 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun järjestämisestä ja suojelutoimenpiteistä Nakkilan kunnassa on voimassa sen lisäksi, mitä laissa tai sen nojalla on säädetty tai määrätty, tämän väestönsuojelujärjestyksen määräykset. 2 VÄESTÖNSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN Väestönsuojelutoimenpiteet kunnassa valmistellaan yleisenä väestönsuojeluna ja omatoimisena suojeluna. 3 YLEINEN VÄESTÖNSUOJELU Yleiseen väestönsuojeluun kuuluvat asukkaita varten yhteisesti kunnan alueella tarvittavat toimenpiteet. Niistä huolehtivat väestönsuojelun, palo- ja pelastustoimen, teknisten alojen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja muut kunnan viranomaiset kukin toimialallaan. 4 OMATOIMINEN SUOJELU Omatoimiseen suojeluun kuuluvat virastojen, laitosten, teollisuus- ja muiden liikeyritysten toiminnan turvaamiseksi sekä niissä ja asuintaloissa olevien henkilöiden ja omaisuuden suojaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Niistä ovat velvollisia huolehtimaan asianomaiset virastot, laitokset, yritykset, yhteisöt ja yksityiset. Omatoiminen suojelu on laitossuojelua, yrityssuojelua sekä talosuojelua. Laitossuojelulla tarkoitetaan valtion, kuntien sekä muiden julkisten yhteisöjen virastossa ja laitoksissa järjestettävää väestönsuojelua. Yrityssuojelulla tarkoitetaan teollisuus- ja muissa tuotantolaitoksissa, liikeyrityksissä, teknillisissä ja niihin verrattavissa laitoksissa, tiedotus-

3 2 ja viestilaitoksissa järjestettävää väestönsuojelua. Talosuojelulla tarkoitetaan asuintaloissa järjestettävää väestönsuojelua. 5 SUOJELUKOHDE JA VALVONTA-ALUE Nakkilan alue on valvonta-aluetta. 6 VÄESTÖNSUOJELUN YHTEISTOIMINTA-ALUE Nakkilan kunta kuuluu väestönsuojelun Porin yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat muut kunnat ovat; Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Kullaa, Lavia, Luvia, Merikarvia, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Punkalaidun, Siikainen, Ulvila, Vampula. 7 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA Nakkilan kunnan yhteistoiminta muiden kuntien kanssa määritellään suojelusuunnitelmassa. 8 KUNNAN VÄESTÖNSUOJELULLINEN ALUEJAKO Nakkilan kunnan alue on jaettu suojelusuunnitelmassa esitetyllä tavalla 3 suojelulohkoon. Omatoimisen suojelun johtamista ja järjestelyjä varten kunta tai suojelulohko jaetaan suojeluyksiköiksi. 9 KUNNAN SUOJELUSUUNNITELMA Kunnan suojelusuunnitelmassa määritellään asukkaita varten yhteisesti tarvittavat suojelutoimenpiteet ja yhteistoiminta muiden kuntien kanssa. Lautakunta ja muut 3 :ssä tarkoitetut viranomaiset vastaavat suojelusuunnitelman laatimisesta kukin toimialallaan. Väestönsuojelu on valmisteltava niin laajalti kuin mahdollista tukeutuen normaaliolojen hallintoon ja järjestelyihin.

4 3 10 LAITOSTEN, YRITYSTEN JA ASUINTALOJEN SUOJELUSUUNNITELMA Edellä 4 :ssä mainittuja laitoksia ja yrityksiä varten sekä sellaisia rakennuksia tai samalla tontilla tai rakennuspaikalla olevia rakennusryhmiä varten, joissa on vähintäin viisi (5) asuinhuoneistoa, on laadittava oma suojelusuunnitelma. 11 VÄESTÖNSUOJELUN VALMISTELUT Jokainen 10 :ssä tarkoitettu laitos ja yritys vastaa siitä, että suojelutoiminnassa tarvittavat tarvikkeet ja välineet on hankittu ja, että suojelutoimenpiteet voidaan viipymättä toteuttaa väestönsuojelulain (438/58 32 :n 1 momentissa) tarkoitetussa tilanteessa. Laitosten ja yritysten tulee myös varautua toiminnan jatkamiseen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Edellä 10 :ssä tarkoitetun asuinrakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että suojelutoiminnassa ja väestönsuojassa tarvittavat välineet on hankittu. 12 VÄESTÖNSUOJAN KUNNOSSAPITO JA KÄYTTÖÖNOTTO Väestönsuojan omistajan on huolehdittava siitä, että väestönsuoja on saatettavissa toimintakuntoon yhdessä (1) vuorokaudessa. Väestönsuojan tekniset laitteet on pidettävä toimintakuntoisina ja väestönsuoja merkittävä heti väestönsuojan tunnuksella. 13 VÄESTÖNSUOJELUN TOIMEENPANO Milloin maa tai osa siitä on valtakunnan puolustamista varten julistettu sotatilaan tai maata uhkaa sodan vaara tahi jos muutoin on välttämätöntä saattaa väestönsuojelu viipymättä tehostettuun toimintaan tai valmiustilaan, on kunnan ryhdyttävä muun ohella seuraaviin toimenpiteisiin sen mukaan, kuin valtioneuvosto erikseen päättää: 1. Perustettava väestönsuojelun johtamista varten kunnan johtokeskus; 2. perustettava suojelulohkoihin johtokeskukset kuhunkin; 3. perustettava suojeluyksiköt;

5 4 4. perustettava kunnassa ja sen ulkopuolella tapahtuvaa pelastustoimintaa varten tarvittavat väestönsuojelumuodostelmat; 5. varmistettava, että kunnan hälytysjärjestelmä toimii; 6. tarkistettava kunnan säteilyvalvontaorganisaation toimintaan saattamisesta tehty suunnitelma; 7. tarkistettava kunnan evakointisuunnitelma; 8. annettava ohjeet väestönsuojien ja muiden rakenteiden rakentamisesta, käytöstä ja merkitsemisestä; 9. tarkistettava väestönsuojelumateriaalin kunto, puuttuvien tarvikkeiden hankintasuunnitelma, pakko-otto- ja huoltojärjestelyt; 10. tarkistettava tehostetun väestönsuojelukoulutuksen suunnitelma ja koulutusohjelmat; 11. järjestettävä kunnan tiedotustoiminta suojelusuunnitelman mukaisesti sekä, 12. suoritettava muut tarpeelliset toimenpiteet. Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa 4 :ssä tarkoitetut laitokset ja yritykset perustavat tarpeelliset johtoelimet ja muodostelmat henkilökuntaansa kuuluvista ja toteuttavat muut toimenpiteet. Asuintaloihin asetetaan suojeluvalvojat.

6 SISÄASIAINMINISTERIÖN ANTAMAT VÄESTÖNSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYKSET Otsikko Antopäivä Dnro tai julkaisusarjan nro Saatavilla Sisäasiainministeriön päätös S3- ja S6- luokan väestönsuojista /601/75 SäädK: 972/1975 Yhteistoiminta-aluejako /633/P2/76 Sisäasiainministeriö Aluejaon vahvistaminen /633/P3/76 Sisäasiainministeriö S3- ja S6-luokan väestönsuojien teknilliset määräykset /652/77 Sisäasiainministeriö Päätös hälytysvälineillä annettavista äänimerkeistä Ohje paikallisen hälytysjärjestelmän järjestämisestä Sisäasiainministeriön päätös evakuointisuunnittelusta /631/P6/77 Sisäasiainministeriö /630/P5/79 Sisäasiainministeriö /634/80 Sisäasiainministeriö Ohje kunnan suojelusuunnitelman laatimisesta Suojelulohkon johtokeskusohje Ohje omatoimisen suojelun paikallisesta koulutuksesta /634/83 Julkaisu 1983: /701/85 Sarja A: /701/85 Sarja A: /701/86 Sarja A:15 Väestönsuojelun määrävahvuudet Sisäasiainministeriö Talosuojeluohje /701/88 Sarja A:23 Virasto- ja laitossuojeluopas /701/88 Sarja A:24

7 2 OHJEET Otsikko Antopäivä Dnro tai julkaisusarjan nro Saatavilla Ohje paikallisen yleisen väestönsuojelun toimeenpano-organisaation valmisteluista ja muodostamisesta Yleisohje väestönsuojelutehtäviä suorittavien organisaatioiden valmisteluista /737/71 Sisäasiainministeriö /730/P21/75 Sisäasiainministeriö /630/79 Julkaisu 1979:5 Ohje paikallisesta hälytysjärjestelmästä Sisäasiainministeriö Ohjeet kunnan poikkeusolojen ja normaaliajan suojaväistöjen suunnittelusta /630/P2/81 Sisäasiainministeriö /630/P8/81 Julkaisu 1981:7 Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten suojelusta Sisäasiainministeriö Evakuointisuunnitelmien laatiminen /630/82 Sisäasiainministeriö Ohje kunnan johtokeskuksen järjestelyistä ja toiminnasta Johtamistoiminta- ja piirustusmerkit Pelastuskoirien koulutus- ja tutkinto-ohje Väestönsuojelun viestiohje Osa /701/88 Sarja A: /701/89 Sarja A: /701/89 Sarja A: /701/90 Sarja A:31

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN PELASTUSOPISTO Tutkimus- ja kehittämisyksikkö PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN Julkaisu 26.5.2005 LUKIJALLE Pelastustoimi muodostuu tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 8.10.2010, luonnos Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lainsäädäntöneuvos 2.5.2011 Mika Kättö VALTIONEUVOSTON ASETUS PELASTUSTOIMESTA Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (jäljempänä uusi PeA tai asetusehdotus)

Lisätiedot

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström

VARAUTUMINEN KUNNASSA. Markku Ström VARAUTUMINEN KUNNASSA Markku Ström Pelastusopiston julkaisu A-sarja: Oppimateriaalit 3/2007 ISBN 978-952-5515-29-9 (nid.) ISBN 978-952-5515-30-5 (PDF) ISSN 1795-9152 PELASTUSOPISTO Markku Ström Varautuminen

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA

Asuintalon pelastussuunnitelma PELASTUSSUUNNITELMA PELASTUSSUUNNITELMA Johdanto: Asuintalon pelastussuunnitelma Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä ja

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLIINNAN SEUDUN NUORIISOASUNNOT RY MYLLYMÄENKATU 15 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Asuintalon pelastussuunnitelma Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 48. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2010 N:o 48 58 SISÄLLYS N:o Sivu 48 Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle

Lisätiedot

asuintalon pelastussuunnitelma

asuintalon pelastussuunnitelma asuintalon pelastussuunnitelma SAVONLINNAN VUOKRATALOT OY HUSAARI 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT versio 3bj.m. Sivu 1/10 30.1.04 asuintalon pelastussuunnitelma versio 3bj.m. Sivu 2/10

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman

Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman Varkauden kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa Versio Muutospäivä Muutos 1.0 13.10.2014 Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa SISÄLTÖ 0 Yleistä... 3 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen

Lisätiedot

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA

LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA 1 (45) LUONNOSVERSIO 06.05.2014 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA OLKILUODON VOIMALAITOKSEN SÄTEILYONNETTOMUUDEN VARALTA ASIAKIRJAN TARKISTAMINEN Versio

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 887. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2002 N:o 887 899 SISÄLLYS N:o Sivu 887 osakeyhtiölain muuttamisesta... 4051 888 asunto-osakeyhtiölain 53 ja 59 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä:

Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa. Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: Ilomantsin kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa Hyväksytty: Versionhallinta: Muutospäivä: Muutos: Muutoksen tekijä: SISÄLTÖ 1 Strateginen valmiussuunnitelma, varautuminen häiriötilanteisiin... 3 1.1

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio SISÄASIAINMINISTERIÖ Väestönsuojien rakentamista koskevia strategisia linjauksia selvittäneen työryhmän muistio Työryhmämuistio SM059:00/2012 31.3.2013 1 Sisäasiainministeriölle Sisäasiainministeriö asetti

Lisätiedot

As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Leilankuja 4 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29

Asuintalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma. Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012. Sivu 1/29 Pelastussuunnitelma Asunto-Osakeyhtiö Vineta 5.11.2012 Sivu 1/29 Kiinteistön/rakennuksen perustiedot Nimi ja osoite: Asunto-Osakeyhtiö Vineta Kiinteistön osoite: Mariankatu 13 b / Rauhankatu 8 00170 Helsinki

Lisätiedot

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta Julkaisu Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 2/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Työturvallisuuslaki (738/2002) Työturvallisuuslaki (738/2002) Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain 1 :ssä on säännös lain tarkoituksesta. Sen mukaan lain tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot