Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio"

Transkriptio

1 Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen 3. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TAUSTAN KUVAUS Ammatillinen opettajakorkeakoulu on aloittanut toimintansa varsin pienimuotoisena ja kasvanut viime vuosina merkittävästi. Yksikkö on koko olemassaolonsa ajan toiminut muiden oppilaitosten/yksiköiden yhteydessä ja tiloissa sekä muuttanut useamman kerran. Mm. siitä johtuen yksikössä ei ole laadittu omaa turvallisuuskansiota, valmius- tai pelastussuunnitelmaa. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) on viime vuosina merkittävästi tehostanut yhtenäisiä toimintatapoja ja periaatteita kaikilla toimialueilla. Sen myötä myös turvallisuusasioissa on laadittu yhtenäisiä käytäntöjä, joiden toteuttamista yksiköiltä edellytetään. Tavoitteena on laatia ammatillisella opettajakorkeakoululle turvallisuuskansio, joka sisältää olennaiset turvallisuuteen liittyvät asiat ja ohjeet. Turvallisuuskansiosta hyötyvät yksikön henkilöstö sekä opiskelijat. Turvallisuuskansion laatimisessa on huomioitava samassa kiinteistössä toimivien Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön sekä Oulun seudun koulutuskuntayhtymän Kiinteistöpalveluiden toiminta ja olemassa olevat ohjeet turvallisuusasioissa. 4. TURVALLISUUSKANSION LAATIMISPROSESSIN KUVAUS Aloitin turvallisuuskansion laatimisen tutustumalla oppilaitosten turvallisuutta käsitteleviin valtakunnallisiin ohjeisiin ja materiaaleihin. Oppilaitosten turvallisuus on noussut esille Jokelan ja Kauhajoen kaltaiset tapahtumien myötä. Sisäasiainministeriö asetti

2 oppilaitosten turvallisuustyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ohjeet oppilaitosten pelastussuunnitelmien täydentämisestä. Myös Opetushallitus on laatinut opetustoimen turvallisuusoppaan. Molemmissa oppaissa keskitytään turvallisuusnäkökohtiin perusopetuksen, lukio-opetuksen ja ammatillisen toisen asteen koulutuksen pohjalta, mutta ne ovat monilta osin sovellettavissa myös korkeakoulun toimintaan. Valtakunnallisia ohjeita ja materiaalia Opetushallituksen opetustoimen oppaan mukaan turvallisuus kuuluu kaikille. Esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta koskevissa säädöksissä määritellään oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen oppimisympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella ja organisoida toiminta niin, että opetus ja oppiminen voivat toteutua turvallisissa olosuhteissa ja ympäristössä. Lähde: Opetustoimen turvallisuusopas. Opetushallitus. Koulutusasteesta riippumatta säädökset velvoittavat koulutuksen järjestäjän edistämään oppimisympäristön turvallisuutta toimien yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto lainsäädäntöön perustuvista turvallisuuteen liittyvistä suunnitelmista ja asiakirjoista. 2

3 Lähde: Opetustoimen turvallisuusopas. Opetushallitus. Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän laatimassa raportissa suositellaan, että kaikissa kouluissa laaditaan turvallisuuskansio, johon kootaan yhteen kaikki turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja asiakirjat. Kansion valmistelussa suositellaan yhteistyötä opetuksen järjestäjän, sosiaali- ja terveystoimen, poliisin ja pelastustoimen kesken. Kattava kansio toimii myös perehdytyksen ja koulutuksen välineenä. Esimerkki turvallisuuskansion sisällöstä: yhteystiedot toimintaohjeet äkillisiä vaaratilanteita varten riskikartoituksen tuloksena syntyvät asiakirjat pelastussuunnitelma poliisin laatima pelastussuunnitelmaa täydentävä ohje (ei julkinen) suunnitelma perehdyttämisestä sekä harjoitusten ja koulutustapahtumien järjestämisestä viestintäsuunnitelma 3

4 oppilashuollon suunnitelma ja sen sisältämä kriisisuunnitelma koulun järjestyssäännöt koulukiusaamisen ehkäisysuunnitelma työsuojelun toimintaohjelma Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) ohjeita Seuraavassa vaiheessa tutustuin Osekkin turvallisuuteen liittyviin ohjeisiin. Osekk on laatinut mm. valmiussuunnitelman, alkutoimintaohjeet sekä pelastussuunnitelman, joita voidaan hyödyntää yksiköiden omissa suunnitelmissa. Näiden pohjalta aloin hahmottelemaan ja työstämään yksikkömme turvallisuuskansioon koottavaa materiaalia. Alla esimerkkinä malli pelastussuunnitelman sisällysluettelosta. PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS Laki- ja asetusperusteet Omatoiminen varautuminen Suunnitteluvelvoite Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma 4 2. SUUNNITELMAN JAKELU JA PÄIVITTÄMINEN 5 3. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU, AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Yleiset tiedot oppilaitoksesta ja toiminnasta Yhteystiedot 6 4. TURVALLISUUSHENKILÖSTÖ JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT Tehtävät Turvallisuuskoulutus ja perehdyttäminen Turvallisuushenkilöstön yhteystiedot Muita tärkeitä yhteystietoja 9 5. YLEISTIEDOT ALUEEN KIINTEISTÖISTÄ Yleistä YHTEYDET ALUEEN PELASTUSTOIMEEN Yleiset hätänumerot Viranomaisten toimintavalmiusajat ONNETTOMUUS JA VAARATILANTEET SEKÄ RISKIENHALLINTA Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä raportointi Riskiluku ONNETTOMUUS-, VAARA JA VAHINKOTILANTEISIIN VARAUTUMINEN Poistuminen Suojautuminen rakennukseen Alkusammutusjärjestelyt Alkusammuttimien sijoittelu yksikössä Ensiapu 16 4

5 8.5. Väestönsuojelu Poikkeusolojen organisaation yhteystiedot Toiminnan jatkaminen poikkeusoloissa Väestönsuojat oppilaitoksen alueella Tilapäiset väestönsuojat Suojelumateriaali Pelastustehtävien järjestely Pelastustiet Sammutusvälineiden saanti Sisäinen hälyttäminen Hätäsulut TIEDOTTAMINEN Ulkoinen tiedottaminen Sisäinen tiedottaminen SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO LIITTEET 1. PÄIVITYKSET JA PALOTARKAATUKSET 2. KOULUTUKSEN SEURANTALOMAKE 3. UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN 4. YKSIKÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT VAARALLISET AINEET JA NIIDEN VARASTOINTI 5. ASEMA- JA POHJAPIIRROKSIIN LISÄTTÄVÄT MERKINNÄT 6. VAAROJEN TUNNISTAMINEN JA RISKIEN ARVIOINTI 7. HÄLYTYS- JA KUULUTUSMALLIT 8. TOIMINTAOHJEET 9. TAPAHTUMAILMOITUSLOMAKE 10. PELASTUSALAN MERKIT JA OPASTEET 11. TULITÖIDEN VALVONTASUUNNITELMA 12. ASEMA- JA POHJAPIIRROKSET POISTUMISEN YLEISJÄRJESTELYT POISTUMISTIET ENSIAPUPISTEET Kehittämistehtävän tilanne Koulutuksen aikana olen päässyt alkuun turvallisuuskansion laatimisessa. Jo kehittämistehtävän suunnitelmassa toteamani haasteet olivat tiedossa alusta lähtien. Kevät on työssäni kiireisintä aikaa, joten turvallisuuskansion laatimiseen ei ole ollut mahdollista panostaa toivomallani tavalla. Mutta koulutuksen ja siihen sisältyvän kehittämistehtävän myötä olen tarttunut asiaan mahdollisuuksieni mukaan ja nyt pystyn jatkamaan työtä eteenpäin. 5

6 Lähdemateriaali Opetustoimen turvallisuusopas. Opetushallitus. Oppilaitoksen turvallisuus. Työryhmän raportti. Sisäasianministeriö. Sisäinen turvallisuus. Helsinki Oulun seudun koulutuskuntayhtymän turvallisuusohjeet 6

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Tiivistelmä HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET. Paloriskien hallinnan tarpeet

Tiivistelmä HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET. Paloriskien hallinnan tarpeet YRITYSTEN PALORISKIEN JA PELASTUSTOIMINNAN HALLINTA OSAKSI PK-RH RISKIENHALLINTAVÄLINEISTÖÄ Marinka Lanne VTT Tuotteet ja tuotanto Tekniikankatu 1/PL 1306, 33101 Tampere Tiivistelmä Hankkeessa kehitettyjen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUS- SUUNNITELMA Tilaisuuden/tapahtuman nimi: Tapahtumapaikan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ...3 1. TIEDOT

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.

1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2. 1 JOHDANTO 2 TALLIN KIINTEISTÖHUOLTO 2.1 Tallitoiminnan luvat ja tallin sijoittaminen 2.2 Tallin jätehuolto Jätteiden lajitteluohjeet 2.3 Tallin jätevesien käsittely 2.4 Energian- ja vedenkulutus 3 LANTAHUOLTO

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus

Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen. Työryhmäraportti. Sisäinen turvallisuus Monitoimitilojen turvallisuuden parantaminen Työryhmäraportti Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2011 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.4.2011 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA

Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Ouluhalli PELASTUSSSUUNNITELMA Oulu 12/ 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT...3 1.1. Muita yhteystietoja...4 2. YRITYS TAI LAITOS...5 3. TURVALLISUUSSUUNNITTELUN SÄÄDÖSTAUSTA...5

Lisätiedot