Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan?"

Transkriptio

1 Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Valtakunnalliset Neuvolapäivät Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1

2 Suomi on ratifioinut YK:n lastenoikeuksien julistuksen Artikla 6: Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Sopimusvaltion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle Artikla 24: Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä Sopimusvaltion pitää pyrkiä varmistamaan, ettei yksikään lapsi joudu luopumaan oikeudestaan nauttia terveyspalveluista Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin erityisesti: Vähentääkseen imeväis- ja lapsikuolleisuutta ja taistellakseen tauteja ja aliravitsemusta vastaan Jotta kaikki lapset saavat välttämättömän lääkärin- ja terveydenhoidon, jossa painottuu perusterveydenhuollon kehittäminen Kehittääkseen ehkäisevää terveydenhuoltoa, vanhempainohjausta sekä perhekasvatusta ja -palveluja Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 2

3 Lapsella on oikeus rokotuksiin: kattava rokotusohjelma on lapsen etu ja oikeus Rokotukset ovat tärkeä osa lasten terveydenhuoltoa Rokottamalla suojaamme lasta sellaisilta tartuntataudeilta, joihin hänellä on suuri vaara sairastua ilman rokotuksia tai jotka voivat aiheuttaa lapsen kuoleman tai vammautumisen Tutkittuun tietoon perustuva ja hyvin toteutettu kansallinen rokotusohjelma on lapsen edun mukaista Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 3

4 Rokotusohjelma on suunniteltu suojelemaan lasta mahdollisimman hyvin eri ikäkausina Kansallinen rokotusohjelma on asiantuntijoiden tarkkaan harkitsema Se on suunniteltu juuri Suomeen sopivaksi Rokotusohjelman suunnittelussa on huomioitu kaikkein alttein ikä tautikohtaisesti optimaalisin rokotusikä sekä rokotteen tehon että turvallisuuden kannalta rokotusten järkevä ajoitus toisiinsa nähden Jokainen rokotus annetaan sellaisessa iässä, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri oikeaan aikaan Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 4

5 Kansallista rokotusohjelmaa on kehitetty jatkuvasti, sitä myös muutetaan tarpeen mukaan Kansallista rokotusohjelmaa arvioidaan koko ajan Lasten suojaa eri tartuntatauteja vastaan on laajennettu harkiten, kun uusia tehokkaita rokotteita on tullut tarjolle Rokotusaikatauluja on muutettu, jos epidemiatilanne rajojemme ulkopuolella tai Suomessa on sitä vaatinut Kansallisen rokotusohjelman hyötyjä ja rokotusten mahdollisia haittavaikutuksia puntaroidaan jatkuvasti Seuraamalla rokotuskattavuutta ja rokotusten tehokkuutta Seuraamalla rokotuksilla ehkäistävien tautien ilmaantuvuutta Seuraamalla rokotusten mahdollisia haittavaikutuksia Rokotusohjelmaa on tarvittaessa muutettu myös todettujen haittavaikutusten takia. Esimerkkinä: BCG-rokotus, joka annetaan nykyään vain niille lapsille, joilla on suurentunut riski sairastua tuberkuloosiin Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 5

6 Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat lapsen edun mukaisia: Lapsella on oikeus niihin Suomessa jokaisella lapsella on mahdollisuus saada rokotus kahtatoista eri tautia vastaan Erityisiin riskiryhmiin kuuluville lapsille tarjotaan lisäsuojaa tiettyjä sairauksia vastaan Kansallisella rokotusohjelmalla suojelemme lapsia infektio- ja tartuntataudeilta ja torjumme niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 6

7 Kansallisen rokotusohjelman rokotukset ovat lapsen edun mukaisia: Lapsella on oikeus niihin Rokotus suojaa ensisijaisesti rokotettua lasta itseään Osa rokotteista vähentää tautien leviämistä ihmisestä toiseen ja kattavilla rokotuksilla vähennämme taudinaiheuttajien jalansijaa keskuudessamme Laumasuoja on kattavilla rokotuksilla aikaan saatava lisäetu, jolla on erityinen merkitys etenkin tiettyjen tautien tehokkaassa torjunnassa Näiden tautien osalta rokotetun lapsen oma suoja paranee entisestään, jos myös muut ovat rokotettuja Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 7

8 Rokotukset ja toimiva rokotusohjelma ovat lapsen oikeus ja meidän kaikkien yhteinen asia Korkealla rokotuskattavuudella ja aikaan saadulla laumaimmuniteetilla on yhteys siihen, miten hyvin suojaamme kaikkia lapsiamme Vanhemmille ja perheille voi ja kannattaa kertoa perusperiaatteesta: Sinun rokotuksesi suojaavat minua, minun rokotukseni sinua ja meidän rokotuksemme suojaavat niitä, jotka eivät vielä ole tulleet rokotusikään tai joille rokotusta ei voida antaa esimerkiksi sairauden vuoksi tai muun terveydentilaan liittyvän syyn takia. Esimerkiksi haastattelututkimuksissa vanhemmat ovat kertoneet, että nimenomaan myös muiden suojeleminen on vaikuttanut rokotusten ottamiseen. Yhteinen vastuu on koettu tärkeiksi Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 8

9 Rokotukset ovat lapsen oikeus, vanhemmalla on vastuullinen asema Pikkulasten vanhemmat tekevät tärkeitä päätöksiä lapsen puolesta Jos rokottamiselle ei ole lääketieteellistä estettä, on lapsen edun mukaista saada suositellut rokotukset Pelkästään laumasuojan varaan ei kannata heittäytyä Välillinen suoja on epävarma, eikä koske kaikkia tauteja Jos vanhempi aprikoi rokotuksia, kannattaa edellisten lisäksi keskustella muun muassa siitä Minkälaisia ovat rokotuksilla menestyksekkäästi torjutut ja osittain jo unohdetut taudit Mikä merkitys rokotuksilla on lapsen terveydelle Mitä riskejä rokottamattomuuteen liittyy Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 9

10 Rokotukset ovat lapsen oikeus, vanhemmalla on vastuullinen asema Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on auttaa erilaisten riskien puntaroinnissa, sillä riskinarviointi on hankalaa Rokotuksiin liittyviä huolia pitää kuunnella. Tutkittuun tietoon perustuva asiantuntemus auttaa huoliin vastaamisessa. Neuvolaikäisen rokotusopas on tehty perheitä varten ja toimii sinun työsi tukena Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 10

11 Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 11

12 Rokotustietoja ei vielä saada aivan kaikkialta kattavasti Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin saadaan jo valtavasti hyvää, oikein kirjattua dataa rokotuksista Rokotustiedot siirtyvät rokotusrekisteriin osana Hilmotiedonkeruuta Rokotusten kirjaamisessa ja Hilmo-tietopoiminnassa on kuitenkin edelleen paikoitellen puutteita Ongelmat vaihtelevat alueittain ja tiedonsiirto-ongelma voi olla myös tilapäistä Tällä hetkellä tietoja saadaan kattavasti vain julkisesta perusterveydenhuollosta Seuraavassa vaiheessa tehostetaan erikoissairaanhoidossa annettujen rokotusten kirjaamista ja tiedonkeruuta sekä myös yksityisten palveluntarjoajien osalta Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 12

13 Rokotustietoja ei vielä saada aivan kaikkialta kattavasti Jokaisessa neuvolassa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rokotukset kirjataan ja tilastoidaan oikein Oikeat kirjaamistavat kannattaa tarkistaa yhdessä potilastietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa Pääkäyttäjä voi myös selvitellä mahdollisia ongelmakohtia ja auttaa rokotustietojen korjaamisessa Jatkuva oman toiminnan tarkistaminen sekä paikallinen perehdytys ja koulutus on tärkeätä Rokotusten kirjaamisen valtakunnallinen ohjeistus ja tietoa myös rokotusrekisteristä on Rokottaminen-sivustolla Käytännön ohjeet - Rokotusten kirjaaminen -osio Kansallinen rokotusohjelma Rokotusrekisteri -osio Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 13

14 Korkea rokotuskattavuus lisää luottamusta rokotuksia ja rokotusohjelmaa kohtaan Todellisuutta matalammat rokotuskattavuudet antavat väärän kuvan rokotusmyöntyvyydestä ja ne voivat heikentää yleistä luottamusta rokotusohjelmaan Matalat kattavuudet voivat alkaa toteuttaa itseään Todellisuutta matalampi rokotuskattavuus antaa väärän kuvan rokottamattomien tai osittain rokotettujen määristä Vaikeuttaa rokotusten tehokkuuden ja turvallisuuden seuraamista Vaikeuttaa Kansallisen rokotusohjelman rokotusten hyötyjen ja mahdollisten haittavaikutusten puntarointia Hankaloittaa rokotusohjelman arviointia ja kehittämistä Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 14

15 Viitosrokotussarja aloitetaan lähes kaikille, rokotussarjan toteutumiseen ja sen kirjaamiseen tulee kiinnittää huomiota Viitosrokotus eli DTaP-IPV-Hib suojaa lasta kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta Rokotussarja aloitettiin lähes 99 %:lle vuonna 2015 syntyneistä lapsista Pohjanmaan kattavuus on ollut selvästi muita alueita matalampi Ollakseen hyvässä suojassa lapsi tarvitsee koko sarjan On erittäin harvinaista, että lääketieteellinen syy estäisi viitosrokotussarjan aloittamisen tai sen jatkamisen loppuun Kolme rokotusannosta saaneiden lasten osuus on useilla alueilla huomattavasti matalampi kuin, mitä sen voisi olettaa olevan Neuvolaterveydenhoitajilta saadun palautteen mukaan on erittäin harvinaista, että rokotussarja jäisi kesken Todennäköisesti tämä on siis suurilta osin kirjaamiseen ja tiedonsiirtoon liittyvä ongelma, mutta asiaan pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 15

16 Suojaamme lapsia tehokkaasti vakavilta taudeilta kuten jäykkäkouristukselta Kaikki tarvitsevat suojan hengenvaarallista jäykkäkouristusta vastaan Jäykkäkouristusta aiheuttavaa bakteeria on kaikkialla maaperässä ja muun muassa eläinten suolistossa Jäykkäkouristus ei tartu ihmiseltä toiselle, siksi muiden lasten rokotukset eivät suojaa rokottamatonta lasta millään tavalla Perusrokotussarjalla aikaan saatua suojaa tehostetaan läpi elämän Kannattaa katsoa THL:n ylilääkäri Tuija Leinon esitys, joka löytyy Rokottaminen-sivustolta Tetanus eli jäykkäkouristus tautina suomessa todettiin 21 jäykkäkouristustapausta Näistä komasosa oli nuoria, joita oli rokotettu: paikallinen tetanus Kaksi tarkkailtavana sairaalassa, toipuivat täysin Puolet lievistä tapauksista Varsinais-Suomessa Loput olivat iäkkäitä, puutteellisesti rokotettuja: vakava tauti Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 16

17 Suojaamme lapsia tehokkaasti vakavilta taudeilta kuten kurkkumädältä Kurkkumätään sairastuneista 5 10 prosenttia kuolee nielun turvotuksesta johtuvaan tukehtumiseen tai kurkkumätäbakteerin erittämän myrkyn aiheuttamiin sydämen tai muiden elinten vakaviin vaurioihin Rokote ei täysin ehkäise bakteerin tarttumista nenänielun limakalvolle, mutta kurkkumädän vaikeimmat muodot voidaan ehkäistä rokotuksilla Rokotusten ansiosta kurkkumätä on harvinainen länsimaissa, mutta sitä esiintyy muualla Rokotus on paras tapa suojautua taudilta Kurkkumätä antitoksiinista on pulaa maailmalla Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 17

18 Suojaamme lapsia tehokkaasti vakavilta taudeilta kuten poliolta eli lapsihalvaukselta Poliorokotukset vähentävät polioviruksen esiintymistä, mutta rokotuksilla ei voida täysin ehkäistä tartuntoja. Koska polioinfektio kestää pitkään ja on lähes aina oireeton, tartunnan saanut voi huomaamattaan levittää poliovirusta minne tahansa. Pieni osa tartunnan saaneista sairastuu vakavasti. Poliovirus vaurioittaa keskushermoston soluja ja voi aiheuttaa esimerkiksi raajojen lihasten halvaantumista ja myöhemmin surkastumista. Halvaantuneista joka kymmenes kuolee hengityslihasten lamaantumiseen. Poliorokote ehkäisee tehokkaasti erityisesti vakavat tautimuodot Lasten rokottaminen poliota vastaan on siis edelleen tärkeää, vaikka poliota ei Suomessa ole ollut pitkään aikaan Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 18

19 Suojaamme lapsia tehokkaasti vakavilta taudeilta kuten hinkuyskältä Hinkuyskää esiintyy edelleen paikallisina epidemioina etenkin koululaisilla ja aikuisilla, sillä rokotusten antama suoja heikkenee pikkuhiljaa. Sairastettu tautikaan ei anna elinikäistä suojaa. Hinkuyskä tarttuu herkästi Rokottamattomille pikkulapsille ja imeväisille hinkuyskä voi olla hengenvaarallinen Pienten imeväisten suojaaminen viitosrokotuksin oikeaan aikaan on edelleen erityisen tärkeää Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 19

20 Suojaamme lapsia tehokkaasti myös Hib-taudeilta Hib-bakteeri aiheuttaa vakavia infektioita aivokalvontulehdus, verenmyrkytys, keuhkokuume, nivel- tai luutulehdus ja hengitysteiden tukkeutumiseen johtava kurkunkannentulehdus Kattavat rokotukset vähentävät bakteerin nielukantajuutta, mutta aivan kokonaan sitä ei ole saatu kitkettyä Suomesta Pikkulasten suojaaminen on edelleen hyvin tarpeellista Hib-tauteihin voivat edelleen sairastua ne, joilla suoja on vajaa Jotka eivät ole vielä rokotusiässä tai joilla rokotussarja on vielä kesken Perussairauden tai sen hoidon takia suurentuneessa riskissä olevat esim. pernanpoistopotilaat ja immuunipuutteiset Rokottamattomat lapset Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 20

21 Nelosrokotteen kattavuus on hyvä Nelosrokoteella, DTaP-IPV, tehostamme lapsen suojaa kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää ja poliota vastaan Valtakunnallinen kattavuus on hyvä, lähes 97 % vuonna 2010 syntyneillä Alueellisia eroja on vähän enemmän kuin viitosrokotuksissa Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 21

22 Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuudet ovat hyvät, mutta alueellisia eroja on Vuonna 2015 syntyneet Rotavirusrokotussarja aloitettiin noin 93 %:lle lapsista Pneumokokkirokotussarja aloitettiin noin 96 %:lle lapsista Rotavirus Pneumokokkirokotus Näiden rokotteiden kattavuuksissa on voimakkaammat alueelliset vaihtelut kuin viitosrokotteella Rokotussarjojen annosten kirjaamiseen tulee kiinnittää huomioita Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 22

23 Lapsia on suojattu erittäin hyvin sairaalahoitoon johtavilta oksennus-ripulitaudeilta Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 23

24 Lapsi saa rokotuksista erittäin hyvän suojan vakavia pneumokokkitauteja vastaan Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 24

25 Rokotuksia tarvitaan lastemme suojelemiseksi, eikä rokotuksissa voi herpaantua Kaikkiin tauteihin ei ole olemassa spesifistä lääkettä Osaa taudeista voidaan torjua vain rokotuksin Osa taudeista palaisi nopeasti takaisin, osa vähän hitaammin, jos lakkaisimme rokottamasta tai jos rokotuskattavuus laskisi Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 25

26 MPR-rokotukset suojaavat lasta tehokkaasti tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta Rokotusten avulla olemme hävittäneet ns. kotoperäiset MPRtaudit Suomesta Samalla olemme suojelleet lapsiamme tehokkaasti MPRtauteihin liittyviltä jälkitaudeilta, vammautumisilta ja kuolemilta Rokotuskattavuudessa on suuria alueellisia eroja, pienet paikalliset epidemiat ja tartuntaketjut ovat mahdollisia MPR-rokotuskattavuuden tulee olla jatkuvasti hyvin korkea, jotta jokainen lapsi olisi hyvässä suojassa Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 26

27 Pikkulasten influenssarokotuskattavuus on jatkuvasti nousut Valtakunnallinen kattavuus on noussut tasaisesti Terveyskeskus, sairaanhoitopiiri ja maakuntatasolla tarkisteltuna alueelliset erot ovat suuria 6-35 kuukauden ikäiset lapset Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 27

28 Influenssarokotukset suojaavat lasta ärhäkältä influenssalta ja siihen liittyviltä jälkitaudeilta Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 28

29 Rokotus suojaa lasta erittäin tehokkaasti vakavalta vesirokolta ja sen jälkitaudeilta Vesirokko voi olla rankka tauti Kaksi rokoteannosta antaa noin 93-prosenttisen suojan kaikkia vesirokkotartuntoja vastaan ja lähes 100-prosenttisen suojan vaikeita tapauksia vastaan Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 29

30 Rokotukset ovat lapsen oikeus - Miten hyvin lapsiamme suojellaan? Lapsella on oikeus mahdollisimman hyvään terveyteen Rokotukset ovat lapsen oikeus Tutkittuun tietoon perustuva, asiantuntijoiden suunnittelema ja hyvin toteutettu kansallinen rokotusohjelma on lapsen edun mukainen. Se on suunniteltu siten, että lapsi saa parhaan mahdollisen suojan juuri oikeaan aikaan Pikkulasten vanhemmat tekevät tärkeitä päätöksiä lapsen puolesta Olemme tehokkaasti suojelleet lapsia infektioilta ja tartuntataudeilta. Olemme myös torjuneet menestyksekkäästi niihin liittyviä jälkitauteja, vammautumisia ja kuolemia. Lasten terveyden suojelussa ei voi herpaantua, jatketaan tätä työtä yhdessä perheiden ja vanhempien kanssa Rokotukset ovat lapsen oikeus / Asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 30

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? 23.11.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Rokotuskattavuus Rokottaminen-sivustolla kattavuuskartat

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi

Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Kansallinen rokotusohjelma tutuksi Tämä selkokielinen esite on tehty osana opinnäytetyötä Kansallinen rokotusohjelma tutuksi selkokielinen esite maahanmuuttajille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on MARJAT-hanke.

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS

FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS FISC K5 NEUVOLAN ROKOTUSOPAS Sisältö VANHEMMILE... 3 ROKOTUSOHJELMA... 4 Lasten ja nuorten rokottaminen... 4 ROKOTUKSEEN LIITTYVIÄ SEIKKOJA... 5 Mitä rokottaminen on?... 5 Ennen rokottamista... 5 Rokotuksen

Lisätiedot

Tutkimus odottaville äideille.

Tutkimus odottaville äideille. Tutkimus odottaville äideille. Hyvä odottava äiti! Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskus toteuttaa paikkakunnallasi tutkimuksen, jolla selvitetään kuinka tehokkaasti yleisesti käytössä olevan dtap-

Lisätiedot

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset

Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Lastenneuvolassa annettavat rokotukset Opaslehtinen vanhemmille LUKIJALLE Tässä opaslehtisessä on tietoa lastenneuvolassa annettavista rokotuksista, niiden turvallisuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista

Lisätiedot

Esityksen nimi / Tekijä

Esityksen nimi / Tekijä 12.2.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV)

Lisätiedot

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Rokotuskattavuus tarkoittaa: ROKOTUSTIEDOT! ROKOTETUT KOKO VÄESTÖ VÄESTÖN TIEDOT! Rokotuskattavuutta

Lisätiedot

Neuvolaikäisen. rokotusopas

Neuvolaikäisen. rokotusopas Neuvolaikäisen rokotusopas Sisällys Hyvät vanhemmat 3 Miksi lapsia rokotetaan? 4 Pikkulasten rokotusohjelma 5 Rotavirusrokote 10 Pneumokokkirokote 12 Viitosrokote 14 Kurkkumätä 14 Jäykkäkouristus 15 Hinkuyskä

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti

Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Terveyskeskus : Ahvenanmaa Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotuskattavuusraportissa ovat mukana vuonna 2012 syntyneet

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS

Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset. Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Kantasolusiirtopotilaiden rokotukset Sari Hämäläinen Infektiolääkäri KYS Sidonnaisuus Luennoitsijana aikuisten rokotukset osana rokotesuojaa 2016 Miksi rokotetaan? rokotettaessa elimistöön annetaan pieni

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino

Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 - rokote velvoite, mitä tuo tullessaan? Ylilääkäri Työterveyshuollon erik.lääk Heli Leino Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan )

Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan ) Henkilökunnan rokotukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä Janne Laine Infektiolääkäri 2017 Tartuntatautilaki 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi (voimaan

Lisätiedot

Neuvolan rokotusopas

Neuvolan rokotusopas Neuvolan rokotusopas Mannerheimin Lastensuojeluliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toinen linja 17, 00530 Helsinki PL 30, 00271 Helsinki p. 075 324 51 p. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi www.mll.fi

Lisätiedot

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn

ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn ROKOTE sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn Rokotteet ovat lääkkeitä. ROKOTE AKTIVOI ELIMISTÖN OMAN PUOLUSTUKSEN TAUTIA VASTAAN Nykyisin on saatavilla rokote yli neljänkymmenen ihmisillä esiintyvän taudin

Lisätiedot

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL

Epidemioiden torjunta rokotuksin Tuija Leino, THL Epidemioiden torjunta rokotuksin 11.10.2012 Tuija Leino, THL 1 Lähtökohta Rokotteilla pystytään ehkäisemään eräiden tarttuvien tautien tartuntoja ja/tai oireiden ilmaantumista Voidaan ehkäistä mikrobin

Lisätiedot

Onko rokotukset kunnossa?

Onko rokotukset kunnossa? Onko rokotukset kunnossa? Rokotusten täydentäminen lapselle tai aikuiselle th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö/THL 6.4.2016 1 Onko rokotettu vai ei siinäpä pulma! Rokotustietoja ei ennen ole kerätty

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana.

Suoja tuhkarokkoa vastaan saadaan joko sairastetun tuhkarokon tai kahden rokoteannoksen aikaansaamana. ITSEARVIOINTILOMAKE Hyvä opiskelija Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Rokotusten kirjaaminen ja rokotusrekisteri -koulutuspäivät Helsingin Messukeskus, 14.-15.5.2012 Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää?

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Reetta Huttunen Ayl, dos., sisätautien vastuualue, infektioyksikkö 22.11.2017 1 23.11.2017 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 5.10.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34

3 Rokotukset Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 34 Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma 2.20 Kurkkumätä- ja jäykkäkouristus tehosterokotteet 4 . Rokotukset.10 Suomalainen kansallinen rokotusohjelma Nina Strömberg Kaikille lapsille tarjottava

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN 6/2012 1 (5) HELSINGIN JA UUDENMAAN N SAIRAALOIHIN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUUN TULEVIEN OPISKELIJOIDEN ISTUS TARTUNTATAUDEISTA JA ROKOTUKSISTA Viiteasiakirjat Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 6.4.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 22.10.2018 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

Käytännön asiaa rokottamisesta

Käytännön asiaa rokottamisesta Käytännön asiaa rokottamisesta TH Nina Strömberg Rokotusten ja immuunisuojan osasto THL 16.2.2011 Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2011 1 Rokotteiden säilyvyys Rokotteet ovat herkkiä lämpötilan

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 722. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 N:o 722 726 SISÄLLYS N:o Sivu 722 Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 30.3.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Tuija Leino, ylilääkäri Rokotusohjelmayksikkö 5.5.2017 Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen, THL: ssä vuodesta 1997 27.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista

Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen opas neuvolaikäisten lasten rokotuksista Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Laura Olkkonen Neuvolaikäisten lasten vanhempien rokotuspäätöksen tukeminen

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina

TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina TARTUNTATAUDIT Ellen, Olli, Maria & Elina ELIMISTÖN PUOLUSTUSKYKY Immuniteetti eli vastutuskyky on elimistön kyky suojautua tarttuvilta taudeilta Jos tauteja aiheuttavat mikrobit uhkaavat elimistöä, käynnistyy

Lisätiedot

Neuvolan rokotusopas. Vanhentunut

Neuvolan rokotusopas. Vanhentunut Neuvolan rokotusopas Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17, 00530 Helsinki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30, 00271 Helsinki p. 075 324 51 p. 029 524 6000 mll@mll.fi www.mll.fi Terveyden

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 1.3.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiyksiköissä hoidetaan tartuntatauteja

Lisätiedot

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen

Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista Anni Virolainen-Julkunen Mitä puhtausalan työntekijän olisi hyvä tietää uudesta tartuntatautilaista 25.4.2018 Anni Virolainen-Julkunen Tartuntatautilain tavoite on tartuntatautien ja niiden leviämisen ehkäisy väestössä Tartuntatautilaki

Lisätiedot

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % aikuisista ja 20 30 % lapsista sairastuu

Lisätiedot

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta.

Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. Tutkimus. Terveys. Turvallisuus. Rokotetutkimusta - terveemmän tulevaisuuden puolesta. ROKOTETUTKIMUSTA terveemmän tulevaisuuden puolesta Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy edellyttää rokotteiden jatkuvaa

Lisätiedot

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri AvoHILMO-tilaisuus Rovaniemi Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Vaikutusarviointiyksikkö Kirjaaminen on osa rokotusosaamista Rokotusten huolellinen

Lisätiedot

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö

Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö Miten rokottaminen suojaa yksilöä ja rokotuskattavuus väestöä Merit Melin Rokotusohjelmayksikkö 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Miten rokottaminen suojaa yksilöä? Immuunijärjestelmä Taudinaiheuttajilta suojaavan immuniteetin

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Uusi tartuntatautilaki Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 24.11.2016 1.12.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva kansallisen rokotusohjelman lakiperusta Uuden

Lisätiedot

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY

Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY Rokottamattomuuden seuraukset? Tartuntatautipäivät / Tampere Harri Saxén, professori HUS/HY HPV Kurkkumätä l. difteria 1900-luvun alussa parinkymmenen vuoden välein toistuvat epidemiat 10% kuoli, suurin

Lisätiedot

Henkilökunnan rokotukset. Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote

Henkilökunnan rokotukset. Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote Henkilökunnan rokotukset Anneli Harjunpää infektiolääkäri Kymsote 16.5.2019 Sidonnaisuudet Kongressimatkoja mm. MSD, GSK, GILEAD ym. kolmella vuosikymmenellä Luentopalkkio Orion Koulutustilaisuuksia eri

Lisätiedot

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokotusohjelman muutos Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokote Tuberkuloosia vastaan Sisältää Mycobacterium bovis kannasta heikennettyjä Bacillus-Calmette-Guérin bakteereita BCG-kanta

Lisätiedot

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV)

RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS (RSV) Infektioiden torjuntapäivät 8.11.2018 Espoo, Dipoli 8.11.2018 Respiratory syncytial virus/ Niina Ikonen 1 RS-VIRUS Virus eristettiin 1956 Aiheuttaa vuosittaisia epidemioita

Lisätiedot

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA

MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA MATKAILIJAN ROKOTUKSET JA NEUVONTA Anu Kantele HYKS, Infektioklinikka 18.09.2012 Yleistä terveysriskeistä Matkalla sairastutaan Matkailijoiden kuolinsyyt (ISTM) sisätauti 14 % 1) Samoihin tauteihin kuin

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille

LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus Henna Lokkila LASTENNEUVOLASSA ANNETTAVAT ROKOTUKSET Opaslehtinen neuvolaikäisten lasten vanhemmille Opinnäytetyö Joulukuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Lasten rokotukset. HBV - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma. Suomen lasten rokotusohjelma - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma - riskiryhmät

Lasten rokotukset. HBV - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma. Suomen lasten rokotusohjelma - riskiryhmät. Suomen rokotusohjelma - riskiryhmät Suomen rokotusohjelma Lasten rokotukset 27.9.2013 Yleinen rokotusohjelma Rota DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV DTaP-IPV-Hib + Rota + PCV DTaP-IPV-Hib + PCV MPR Influenssa DTaP-IPV MPR dtap tulossa: HPV Lapset

Lisätiedot

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 Rokotusten hyödyt ja haitat Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 1 Rokottamalla pyritään Ylipäätään estämään turhaa kärsimystä Suojelemaan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus. Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus. Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus Krista Karvinen Jenni Sonninen NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN VANHEMPIEN SUHTAUTUMINEN ROKOTUKSIIN Opinnäytetyö Maaliskuu 2018 Sisältö Tiivistelmä Abstract 1

Lisätiedot

Influenssarokotuskattavuusraportti

Influenssarokotuskattavuusraportti Influenssarokotuskattavuusraportti Influenssakausi 2013 2014 Terveyskeskus : Mikkeli Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu

Lisätiedot

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos 1 LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos Rokottaminen on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveydenhuollon

Lisätiedot

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Taneli Puumalainen 13.9.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana lain valmistelussa 2012-2014 Tartuntatautilakityöryhmän

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 3 ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi tartuntatautilain säännöstä, joka koskee työntekijöiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 14.11.2016 15.11.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva lakiperusta henkilökunnan rokotuksiin Uuden tartuntatautilakiluonnoksen

Lisätiedot

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa

Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Tuhkarokko- ja sikotautiepidemoita Euroopassa Labqualityn neuvottelukokous 17.10.2008 Irja Davidkin Tuhkarokko ja sikotauti virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia esiintyivät epidemioina

Lisätiedot

Boostrix Polio. 6.3.2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Boostrix Polio. 6.3.2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Boostrix Polio 6.3.2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hinkuyskän epidemiologia Hinkuyskän aiheuttaja

Lisätiedot

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä

Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskosvanhempien yhdistys Kevyt MLL Meilahden yhdistys ry 2007 Luonto ja rokotteet vahvistavat keskosen vastustuskykyä Keskoslapsen vanhemmille,

Lisätiedot

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta

Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Neuvolaikäisten lasten vanhempien kokemuksia neuvolan rokotustoiminnasta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna, kevät 2015 Anna-Elisa Björklund ja Niina Oksanen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Boostrix Polio , Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Boostrix Polio , Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Boostrix Polio 6.3.2015, Versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hinkuyskän epidemiologia Hinkuyskän aiheuttaja

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 OHJAUS Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 14 2014 OHJAUS 14/2014

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki

Uusi tartuntatautilaki Uusi tartuntatautilaki Suomessa! 14.3.2017 Sairaalahygieniapäivät Anni Virolainen-Julkunen www.finlex.fi http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/ 1227/2016 Tartuntatautilaki 146/2017 Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Kalajoki 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016

Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset. V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhoitohenkilökunnan rokotukset V-J Anttila 21.4.2016 Terveydenhuoltohenkilökunnan rokotukset: säädöspohja Tällä hetkellä säädöstasolla kyse on lähinnä työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain

Lisätiedot

AIKUISTEN JÄYKKÄKOURISTUS- ROKOTUSSUOSITUKSET MUUTTUIVAT KUINKA SOVELLAN UUSIA OHJEITA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN?

AIKUISTEN JÄYKKÄKOURISTUS- ROKOTUSSUOSITUKSET MUUTTUIVAT KUINKA SOVELLAN UUSIA OHJEITA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN? AIKUISTEN JÄYKKÄKOURISTUS- ROKOTUSSUOSITUKSET MUUTTUIVAT KUINKA SOVELLAN UUSIA OHJEITA KÄYTÄNNÖN TYÖHÖN? Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät Rovaniemi 14.-15.3.2019 Th Nina Strömberg, THL 25.3.2019

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 25.4.2016 Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 25.4.2016 Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 25.4.2016 1 Sisältö 1. Termejä 2. Maahanmuutto Suomeen 3. Turvapaikanhakijamäärien

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Nokia 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Heinola 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia

Hevosten rokottaminen. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Hevosten rokottaminen Eläinlääkäri Martti Nevalainen Intervet Oy, osa Schering-Plough konsernia Miksi rokotuttaa hevosia? Pyritään ennaltaehkäisemään tai lieventämään tartuntatauteja, jotka saattavat aiheuttaa

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa?

Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? Yleislääkäripäivät 24.11.2016 asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö, THL 20.4.2015 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu

Lisätiedot

MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI?

MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI? Opinnäytetyö (AMK) Terveydenhoitajakoulutus 2017 Tiia Jäntti & Sofia Sundell MIKSI ROKOTUTTAISIN LAPSENI? Rokotustietoa vanhemmille OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Terveydenhoitajakoulutus

Lisätiedot

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti

Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Terveyskeskus : Lohja 1 Terveyskeskuksen rokotustietojen laaturaportti Rokotustietojen laaturaportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustiedot kertyvät rokotusrekisteriin ajantasaisella

Lisätiedot

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan jatko Ahvenanmaalla vuosina 2011 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 PUUTIAISAIVOTULEHDUSROKOTUSKAMPANJAN

Lisätiedot

Seulontatutkimuksista seulottua. Otto Helve

Seulontatutkimuksista seulottua. Otto Helve Seulontatutkimuksista seulottua Otto Helve Terminologia Maahanmuuttaja Maahan muuttava henkilö (opiskelija, turvapaikanhakija jne.) Pakolainen Pakolaisaseman saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan

Lisätiedot

Rokotusten hyödyt ja haitat

Rokotusten hyödyt ja haitat Rokotusten hyödyt ja haitat Hanna Nohynek 16.2.2012 Terveydenhoitajapäivät, Helsinki Rokotusohjelmayksikkö 1 H.Nohynek - sidonnaisuudet 2/2012 LT, kansainvälisen terveydenhuollon erityispätevyys, Fellow

Lisätiedot

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus

Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Kirkkonummen kunta Henkilöstöyksikkö Tartuntatautilain soveltamista koskeva ohjeistus Tartuntatautilaki 1227/2016 Kirkkonummen kunta Taustaa Tartuntatautilain tavoite on ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien

Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien Tiina Ahonen Elli Jukarainen Katariina Tarenius Terveydenhoitajaopiskelijoiden näkemykset maahanmuuttajien rokotusohjauksen opetusmateriaalien kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma. Hanna Pulkkinen. ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Hanna Pulkkinen ROKOTUKSET SUOJANA HOITOTYÖSSÄ Opas hoitotyön opiskelijalle Opinnäytetyö Helmikuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu 2015 Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Boostrix 6.3.2015, versio 1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hinkuyskän epidemiologia Hinkuyskän aiheuttaja on Bordetella

Lisätiedot

Katoavia virusinfektioita MPR-taudit. Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin

Katoavia virusinfektioita MPR-taudit. Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin Katoavia virusinfektioita MPR-taudit Labquality-päivät 8.2.2008 Irja Davidkin Morbilli (tuhkarokko) Parotiitti (sikotauti) Rubella (vihurirokko) virusten aiheuttamia lastentauteja, jotka ennen rokotuksia

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rokotuksista

Maahanmuuttajien rokotuksista Maahanmuuttajien rokotuksista Tartuntatautikurssi 14.4.2015 Taneli Puumalainen 15.4.2015 1 ECDC 2014 15.4.2015 2 Maahanmuuttajia ja maassa oleskelevia Opiskelemaan tulevat Työskentelemään tulevat Suomessa

Lisätiedot

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007

Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy. Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Lasten tuberkuloosi ja sen ehkäisy Eeva Salo Koulutuspäivä LPR 6.3.2007 Tartuntatautirekisteri 1995-2006 alle 15-vuotiaiden tb-tapaukset Suomessa 10 8 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016.

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016. Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, Rokottamisen maailmanlaajuisia saavutuksia - Rokottaja-patsas kertoo

Lisätiedot

TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS

TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS TARTUNTATAUTILAIN MUKAINEN HENKILÖSTÖN ROKOTTAMINEN JA HUS:N OHJEISTUS Eeva Ruotsalainen Apulaisylilääkäri, Epidemiologinen yksikkö Alueellinen asiakas- ja potilasturvallisuuskoulutus 26.4.2018 Uusi tartuntatautilaki

Lisätiedot

Rokotusten epäillyt haitta vaikutukset Suomessa vuonna 2008

Rokotusten epäillyt haitta vaikutukset Suomessa vuonna 2008 AVAUKSIA AVAUKSIA Tekijän nimi 1, Tekijän nimi 2 Tekijän nimi 3 Tekijän nimi 1 Tekijän nimi 2 Tekijän nimi 3 Ulpu Elonsalo Hillevi Tikkanen Julkaisun pääotsikko tähän Julkaisun alaotsikko tähän Julkaisun

Lisätiedot

Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti 2014

Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti 2014 Lasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Terveyskeskus : Aava Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu ajantasaiseen AvoHILMO-

Lisätiedot