Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa?"

Transkriptio

1 Mikä rooli lääkärillä on rokotustoiminnassa? Yleislääkäripäivät asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Rokotusohjelmayksikkö, THL THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1

2 Rokotukset Suomessa Suomessa annetaan yli 2 miljoonaa rokoteannosta vuosittain, näistä suurin osa on kansallisen rokotusohjelman rokotuksia Terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat antavat valtaosan rokotuksista T. Puumalainen, U. Elonsalo, S. Jääskeläinen / Rokotusohjelmayksikkö 2

3 Rokotukset Suomessa STM vastaa Rokotusohjelmaa ja rokotteita koskevasta lainsäädännöstä Tekee esitykset uusien rokotteiden ottamisesta rokotusohjelmaan sekä päättää merkittävistä rokotehankinnoista THL toimii Tartuntatautien torjunnan ja rokotusten asiantuntijalaitoksena Ohjaa kansallisen rokotusohjelman toteutusta ja seuraa rokotusten vaikutuksia Vastaa kansallisen rokotusohjelman rokotteiden jakelujärjestelmästä sairaala-apteekki ja lääkekeskustasolle THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 3

4 Kansallinen rokotusohjelma Perustuu tartuntatautilakiin STM:n asetuksessa, 421/2004, määrätään kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvista rokotuksista sekä rokotusten kirjaamisesta Kansallisen rokotusohjelman rokotteisiin ei tarvita lääkemääräystä, rokotusaiheet on määritetty asetuksessa (tai THL:n toimesta) Vastuu kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytännön järjestämisestä kuuluu kunnille THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 4

5 Kansallinen rokotusohjelma Kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen hankittuja rokotteita saa käyttää vain kansallisen rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokotuksiin THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 5

6 Keskeistä on tietää milloin ja kenelle rokotus kuuluu maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa milloin rokotuksesta vastaa työnantaja milloin hoitovastuussa olevan tahon tulisi huolehtia rokotuksesta milloin rokotettava itse hankkii rokotteen `Pelikenttä on yhteinen ja jokaisella toimijalla on oma erityinen osa rokottamiseen liittyvissä asioissa Lisätietoa Rokottaminen-sivustolla Rokotteetosiossa ja Eri ryhmien rokotukset -osiossa THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 6

7 Rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset Kenellä on oikeus määrätä rokotteita? Lääkäreillä on oikeus määrätä kaikkia rokotteita Laillistetulla sairaanhoitajalla ja sairaanhoitajana laillistetulla terveydenhoitajalla sekä kätilöllä voi olla oikeus määrätä 12 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle: hepatiittirokotteita, influenssarokotteita ja vesirokkorokotteita THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 7

8 Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus Tarvitaan rajattu lääkkeenmääräämisoikeuteen liittyvä lisäkoulutus ja työkokemus sekä lääkärin vahvistama lupa, jossa on eriteltävä, mitä lääkkeitä saa määrätä Perusongelmana se, että sairaanhoitajien tutkintoon johtavassa koulutuksesta on aikaisemmin puuttunut lähes kokonaan rokotteisiin ja rokottamiseen liittyvä koulutus: ei riittävää perusosaamista rokotteisiin liittyen Tarkistettava kattaako nykyinen rajattuun lääkkeenmääräämiseen vaadittava lisäkoulutus ylipäätään riittävästi rokotteisiin ja rokotuksiin liittyviä asioita Jos ei kata, niin osaaminen on varmistettava muulla täydennyskoulutuksella (paikallinen tai amk:n tarjoama täydennyskoulutus) THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 8

9 Uusi tartuntatautilaki Juuri hyväksytty eduskunnassa, tulee voimaan alkuvuodesta (xx/2017) Tarkennetaan tartuntatautien torjunnan velvollisuuksia Tarkennetaan rokotustoimintaa koskevia vastuutahoja, selkeytetään kuntien velvollisuuksia Selkeytetään vastuutahoja mm. työelämän liittyvien rokotusten osalta ja opiskelijoiden rokotusten osalta THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 9

10 Lainsäädännön muut muutokset Asetusmuutoksessa määritetään, mikä on lääkärin rooli rokotustoiminnassa? Lääkärillä on vastuu rokotustoiminnasta/rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä Käytännön ohjeet Rokottaminen askel askeleelta - Rokotusten järjestäminen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 10

11 Lainsäädännön muut muutokset `Kuka saa antaa rokotteita - kohta siirtyy nykyisestä tartuntatautiasetuksesta (786/1986) rokottamista koskevaan asetukseen Samalla sitä tarkennetaan: Rokotuksen pistoksena saa lääkärin valvonnassa antaa asianmukaisen koulutuksen saanut sh, th, kätilö tai sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 11

12 Mitä tarkoittaa lääkärin valvonnassa? Lääkärin valvonta ei välttämättä tarkoita konkreettista läsnäoloa rokotushetkellä, mutta lääkäri on vastuussa siitä, että rokottaja on saanut asianmukaisen koulutuksen rokottamiseen rokottajan ammattitaito on ajan tasalla käytettävissä on asianmukainen välineistö paitsi rokottamiseen myös rokotuskomplikaatioiden, kuten anafylaktisen reaktion, hoitamiseen Mitä rokottajan ammattitaitoon kuuluu ja mitä tarkoittaa asianmukainen koulutus? THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 12

13 Rokottajan ammattitaito Määritelty tarkemmin THL:n Rokottaminensivustolla Käytännön ohjeet - Rokottaminen askel-askeleelta Rokottaja Aiemmin rokottamiseen liittyvä koulutus on vaihdellut eri ammattikorkeakouluissa suuresti Käytännössä sh ja kätilöillä ei ole ollut ollenkaan tai sitä on ollut erittäin vähän Terveydenhoitajillekin riittämättömästi, usein integroitu muuhun opetukseen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 13

14 Koulutuksen kehitystyö THL:n Rokotusohjelmayksikkö ja kolme amk:ia ovat luoneet yhdessä valtakunnallisen, verkkopohjaisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden Rokotusosaamisen perusteet (2 op) kaikille sh, th ja kätilöksi opiskeleville Rokotusosaamisen syventäminen (1 op) terveydenhoitajiksi opiskeleville ja kaikille niille, jotka tarvitsevat syventävää ja laajempaa osaamista Asiantuntijoiden tarkkaan miettimä sisältö osaamisen varmistamiseksi, soveltuu teoreettisen osaamisen näytöksi Tämän lisäksi rokottaja tarvitsee tietysti käytännön rokotustaidot THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 14

15 Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus Tavoite: koulutuskokonaisuus otetaan opetussuunnitelmiin mukaan kaikissa amk:ssa Ruotsinkielinen versio on suunnitteilla (aikataulu?) Täydennyskoulutuspuolelle tulee keväällä 2017: Metropolia ja Turun amk + Diak Huom! LOVe-LOP ei riitä näytöksi siitä, että rokotusosaamisen perusteet olisivat hallussa THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 15

16 Sairaanhoitajat kysyvät Voiko työnantaja velvoittaa antamaan esimerkiksi influenssarokotteita? Mitä tarkoittaa asianmukaisen koulutuksen saanut? Vähintään riittävän laaja toimipaikkakoulutus, jotta hän osaa antaa rokotteita asianmukaisesti ja turvallisesti osaa käsitellä rokotteita oikein, tietää rokotteiden säilyttämiseen, rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat tulee olla ajantasaiset tiedot influenssasta, kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusten kohderyhmistä ja rokotusten hyödyistä pystyy vastaamaan influenssaan, rokotuksiin ja rokottamiseen liittyviin kysymyksiin THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 16

17 Mitä muuta perehdytyksen / koulutuksen tulee sisältää Influenssarokotuksia antavan tulee Tuntea erityisesti ne kohderyhmät, joille antaa rokotuksia Tuntea ne influenssarokotevalmisteet, joita antaa: säilyvyys, koostumus, annos ja antotavat, hyödyt ja haitat, vasta-aiheet Hallita rokotusturvallisuuteen liittyvät keskeiset asiat mm. Tietää milloin rokotusta tulee siirtää, rokottamisen yleiset vastaaiheet Osaa erottaa anafylaksian muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen ensihoidon Influenssarokotteisiin ja -rokotuksiin liittyvät varotoimet Osaa rokottaa ja osaa kirjata antamansa rokotukset oikein Influenssarokotteiden antamisen liittyvän näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottaja Influenssarokotusluvan myöntää toimipisteen/yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 17

18 Rokotustoiminnan järjestämisessä huomioitavia asioita THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 18

19 Rokotustoiminnan järjestäminen Hyvin suunniteltu toiminta ja siihen perehdytetty henkilökunta, myös varahenkilöt nimettynä Rokottajilla ja rokotustoiminnasta vastuussa olevilla lääkäreillä on ajantasaiset tiedot ja taidot rokotteista, rokotuksilla ehkäistävistä taudeista ja rokottamisesta Ohjeistus ja vastuunjaot ovat selkeitä Asianmukaiset tilat rokottamiseen Rokotteita käsitellään oikein Rokotusturvallisuudesta huolehditaan Rokotukset kirjataan oikein THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 19

20 Rokotustoiminnan on oltava asianmukaisesti järjestettyä Toimipisteen johto on vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelevien rokotusosaamisen riittävyydestä ja sen kehittämisestä sekä rokotusten asianmukaisesta järjestämisestä Vastuulääkäri tulee olla nimettynä Rokotustoiminta tulee olla kuvattuna toimipisteen lääkehoidon suunnitelmassa Uusien työntekijöiden perehdytyksestä tulee huolehtia Henkilökunnan täydennyskoulutusmahdollisuudesta tulee huolehtia THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 20

21 Rokotusten laadukas toteuttaminen Rokottajalla tulee olla mahdollisuus konsultoida Pitää saada tarvittaessa rokotustoiminnasta vastuussa oleva lääkäri kiinni Rokotteiden vastaanottaminen, säilyttäminen ja hävittäminen sekä rokotusten kirjaaminen hoidetaan asianmukaisesti Vaatii asianmukaisen välineet ja tilat Rokotusturvallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa Haittavaikutuksiin liittyvien asioiden hallitseminen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 21

22 Asianmukaiset tilat rokottamiseen Käsienpesumahdollisuus Jääkaappi rokotteiden säilyttämiseen Pöytä ja vähintään kaksi tuolia (Pritsi herkästi pyörtyvien rokottamiseen) Välineistö rokotusten kirjaamiselle Tilaa rokotusvälineiden säilyttämiseen Laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle Tarpeisto jätteiden asianmukaiselle hävittämiselle THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 22

23 Rokottaja ja rokotusvastuulääkäri Rokotusosaaminen on laaja käsite Kansallisen rokotusohjelman tunteminen on olennainen osa rokotusosaamista, vaikka omassa toimipisteessä ei toteutettaisi sitä Tärkeätä on perehtyä kaikkiin niihin rokotteisiin, joita omassa toimipisteessä annetaan Perustiedot rokotuksella ehkäistävistä taudeista ja niihin liittyvistä jälkitaudeista etc. Rokottamisen muistisäännöt tulee hallita ja poikkeamat rokotusohjelmasta ohjeilla pärjää pitkälle Huomioi, että THL:n ohjeistukset voivat poiketa valmisteyhteenvedosta THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 23

24 Rokotusturvallisuudesta huolehtiminen on osa laadukasta rokotustoimintaa Rokotusturvallisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa Aina ennen rokottamista on tarkistettava, että rokotukselle ei ole estettä Välittömiin rokotusreaktioihin varautuminen Toimipisteessä tulee olla esillä selkeät ohjeet välittömien rokotusreaktioiden hoidosta Riittävä välineistö niiden hoitamiseen Henkilökunnalla on riittävä osaaminen reaktioiden tunnistamiseen ja niiden hoitamiseen Sopivat tilat rokottamiseen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 24

25 Rokotusturvallisuudesta huolehtiminen on osa laadukasta rokotustoimintaa Ohjeet anafylaksian hoitoon selkeästi esillä ja selkäytimessä Adrenaliinia anafylaksian hoitoon Puhelin avun soittamiseksi Rokotuksen jälkeen on muistettava huolehtia riittävästä rokotuksen jälkeisestä seurantaajasta, asianmukaiset tilat Pelkäämiseen liittyviä oireita, vasovagaalisia reaktiota ja pyörtymisiä ei pidä sekoittaa anafylaksiaan THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 25

26 Rakenteinen kirjaaminen on osa laadukasta rokotustoimintaa Rokotusten huolellinen kirjaaminen on osa rokottajan ammattitaitoa ja laadukasta rokotustoimintaa Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä Huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä mahdollistaa rokotustietojen tallentumisen Potilastiedon arkistoon ja valtakunnalliseen rokotusrekisteriin Keskeistä, jotta rokotteiden hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia voidaan seurata Mahdollistaa rokotuskattavuuden seurannan THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 26

27 Rokotteiden oikea käsittely on osa laadukasta rokotustoimintaa Rokotteiden kuljettaminen, vastaanottaminen ja säilyttäminen sekä käytettyjen rokotusvälineiden ja rokotteiden hävittäminen tulee hoitaa asianmukaisesti Rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää perusasiat rokotteiden kylmäketjun varmistamisesta kuljettamisen, rokotteiden vastaanottamisen ja säilyttämisen aikana Rokotteiden vastaanottamiseen on oltava nimettynä vastuuhenkilö ja hänelle sijainen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 27

28 Rokotteiden oikea käsittely on osa laadukasta rokotustoimintaa Kaikki Suomessa käytettävät rokotteet säilytettävä jääkaappilämpötilassa o C Katkeamattomasta kylmäketjusta huolehdittava rokotteiden valmistuksesta sen käyttöhetkeen Jokainen rokotteita käsittelevä on vastuussa kylmäketjun säilymisestä Rokotejääkaappi Vastuuhenkilö ja sijaiset nimettynä Tiedettävä, mitä tehdään säilytysvirhetilanteissa Lämpötila-seurannassa sekä säännöllisessä huollossa minimi-maksimi lämpömittari ja jäätymisindikaattori THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 28

29 Rokotteiden oikea käsittely Rokottaminen verkkosivuilta Käytännön ohjeet osiossa on perustietoa ja ohjeita Rokotteiden säilyvyydestä Säilytyksestä sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana Rokotejääkaapista Rokotteiden vastaanottamisesta Rokotteiden hävittämisestä THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 29

30 Rokotustilassa tulee olla Käsienpesumahdollisuus Rokotteiden säilyttämiseen asianmukainen jääkaappi Pöytä ja vähintään kaksi tuolia Pritsi herkästi pyörtyvien rokottamiseen Välineistö rokotusten kirjaamiselle Tilaa rokotusvälineiden säilyttämiseen Laskutilaa rokotteiden käyttövalmiiksi saattamiselle Tarpeisto jätteiden asianmukaiselle hävittämiselle THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 30

31 Rokotteita on käsiteltävä oikein Rokotustoimintaan osallistuvien tulee tietää perusasiat rokotteiden asianmukaisesta käsittelemisestä kylmäketjun varmistamisesta kuljettamisen, rokotteiden vastaanottamisen ja säilyttämisen aikana Toimipisteessä tulee olla selkeät ohjeet rokotteiden ja rokotuksessa käytettyjen välineiden hävittämisestä Henkilökunnan perehdyttäminen on tärkeää Rokotustilanteessa rokotteiden oikea käsittely on myös työturvallisuusasia THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 31

32 Rokotteiden säilytys kaikkien vastuulla Rokotteiden oikea säilytys on jokaisen rokotteita käsittelevän henkilön vastuulla Rokotteiden paikallisiin kuljettamiseen ja joukkorokotusten järjestämiseen on omat ohjeet THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 32

33 Rokotteiden oikea käsittely on osa laadukasta rokotustoimintaa Rokottaminen verkkosivuilta Käytännön ohjeet osiosta löydät perustietoa ja ohjeita Rokotteiden säilyvyydestä Säilytyksestä kuljetuksen ja varastoinnin aikana Rokotteiden vastaanottamisesta Rokotteiden hävittämisestä THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 33

34 Laadukkaaseen toimintaan kuuluu rokotusturvallisuudesta huolehtiminen Aina ennen rokottamista on tarkistettava, että rokotukselle ei ole estettä Välittömiin rokotusreaktioihin varautuminen Toimipisteessä tulee olla esillä selkeät ohjeet välittömien rokotusreaktioiden hoidosta Riittävä välineistö niiden hoitamiseen Henkilökunnalla on riittävä osaaminen reaktioiden tunnistamiseen ja niiden hoitamiseen Sopivat tilat rokottamiseen THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 34

35 Laadukkaaseen toimintaan kuuluu rokotusturvallisuudesta huolehtiminen Ohjeet anafylaksian hoitoon selkeästi esillä ja selkäytimessä Adrenaliinia anafylaksian hoitoon, myös tilanteissa, joissa rokote annetaan rokotettavan kotona Puhelin avun soittamiseksi Rokotuksen jälkeen on muistettava huolehtia riittävästä rokotuksen jälkeisestä seurantaajasta, asianmukaiset tilat THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 35

36 Rokotusturvallisuuteen kuuluu myös Rokotettava tai hänen vanhempansa saa riittävän oheistuksen rokotusten mahdollisista haittavaikutuksista, siitä miten oireita voi hoitaa ja milloin tulee ottaa yhteyttä tai mennä lääkäriin Rokotuksen jälkeen rokotetulla tai hänen vanhemmallaan tulee olla mahdollisuus ottaa yhteyttä ja saada neuvoja THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 36

37 Rokotusten kirjaaminen on osa laadukasta toimintaa Rokotukset tulee aina kirjata Asetuksen 421/2004 mukaan rokotukset tulee merkitä potilaskertomukseen ja rokotettavalle annettavaan terveyskorttiin, kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuusiän terveyskorttiin Sähköisen potilaskertomuksen tulee olla sellainen, että rakenteinen kirjaaminen on mahdollista Yhtenäiset kirjauskäytännöt ja henkilökunnan riittävä perehdytys, myös joukkorokotustilanteissa THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 37

38 Muista Rokottaminen sivustolla Kansallinen rokotusohjelma -osio Käytännön ohjeita -osio: Muistisäännöt, poikkeamat rokotusohjelmasta Vasta-aiheet ja varotoimet, Mikä ei estä rokottamista Rokotteiden käsittely Rokottaminen askel askeleelta Rokotteiden kirjaaminen Usein kysyttyä Koulutusmateriaalia, rokotustekniikkavideot Rokotteet-osio Koulutuskalenteri etusivulla Muut materiaalit työn tekemisen avuksi, kieliversiot Myös Neuvolan rokotusoppaan (suomenkielinen) sähköinen versio. Opas päivitetään v ja ruotsinkielinen versio on tulossa myös (tällä hetkellä ei ole ajantasaista käännöstä) THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 38

39 Osa sisällöstä puuttuu vielä Hyödyt ja haitat osioon on tulossa lisää sisältöä Apua epäröivien kohtaamiseen yms. Ruotsinkielistä versiota tehdään viiveellä, käännätyksen resurssien mukaan Jos jotain ei löydy, niin katso suomenkielistä sivustoa THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 39

Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen

Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen Rokotusten käynnistäminen ja toteuttaminen Tartuntatautikurssi 7.4.2016 7.4.2016 THL / Rokotusohjelmayksikkö / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Rokotukset Suomessa Suomessa annetaan yli 2 miljoonaa

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016.

Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, 29.1.2016. Kansallisen rokotusohjelman saavutukset ja haasteet Rokotusosaamisen koulutuksen näkökulma TtT, Th, yliopettaja Anne Nikula Tampere, Rokottamisen maailmanlaajuisia saavutuksia - Rokottaja-patsas kertoo

Lisätiedot

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo

Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Ajankohtaista rokotuskattavuudesta - Tarttisko tehdä jotain? 23.11.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset / asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo 1 Rokotuskattavuus Rokottaminen-sivustolla kattavuuskartat

Lisätiedot

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri

Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri Rokotusten kirjaaminen ja valtakunnallinen rokotusrekisteri AvoHILMO-tilaisuus Rovaniemi Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Vaikutusarviointiyksikkö Kirjaaminen on osa rokotusosaamista Rokotusten huolellinen

Lisätiedot

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006

BCG-rokotteen käyttö. Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 BCG-rokotteen käyttö Kansanterveyslaitoksen rokotussuositus 2006 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 5/2006 ISSN 1238-5875 2 BCG-ROKOTTEEN KÄYTTÖ KANSANTERVEYSLAITOKSEN ROKOTUSSUOSITUS 2006 Sosiaali- ja

Lisätiedot

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen

Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden kehittäminen Rokotukset ovat olleet jo vuosikymmenten ajan keino suojata väestöä tietyiltä vaarallisilta tartuntataudeilta. Rokotusten myötä osa

Lisätiedot

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee?

Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Uudistunut tartuntatautilaki - Mitä rokotuksia neuvolassa työskentelevä tarvitsee? Taneli Puumalainen 8.11.2017 Uusi tartuntatautilaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 Rokottaminen osana

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus

Suomen rokotuskattavuus Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV) 2 kk - DTaP-IPV-Hib +RV+ Pneumokokkirokote

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2009 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 4 2009 1 KAUSI-INFLUENSSAROKOTUS

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen.

Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Opinnäytetyön tekeminen hankkeessa on paras osa opintoja! Terveydenhoitajaopiskelijat Juhan Gummerus ja Sanna Leskinen tekevät opinnäytetyötään ROKOKOhankkeeseen. Metropolian ROKOKO-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Käytännön asiaa rokottamisesta

Käytännön asiaa rokottamisesta Käytännön asiaa rokottamisesta TH Nina Strömberg Rokotusten ja immuunisuojan osasto THL 16.2.2011 Valtakunnalliset Terveydenhoitajapäivät 2011 1 Rokotteiden säilyvyys Rokotteet ovat herkkiä lämpötilan

Lisätiedot

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille

Omavalvontaseminaari Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Uuden tartuntatautilain asettamia vaatimuksia hoivayksiköille Mikko Valkonen ESAVI] 22.11.2017 1 Infektioiden torjunta 1.3.2017 voimaan astuneen uudistetun tartuntatautilain

Lisätiedot

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta

Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Tarttuvien tautien hallinta ja SOTE kunta-näkökanta Jane Marttila Asiantuntijalääkäri, terveyskeskuksen vastaava lääkäri Sote aluekierros 27.11.2017 Turun infektioidentorjuntamalli Turun infektioiden torjuntayksikkö:

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

Esityksen nimi / Tekijä

Esityksen nimi / Tekijä 12.2.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomen rokotuskattavuus - Tarttisko tehdä jotain? Taneli Puumalainen 24.11.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2 Suomen kansallinen rokotusohjelma 2016 - Rotavirusrokote (RV)

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2010 2011 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 2 2010 1 KAUSI-INFLUENSSAROKOTUS

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella SUOSITUS Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2011 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 5 2011 Kausi-influenssarokotussuositus

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015

Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 OHJAUS Influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2014 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 14 2014 OHJAUS 14/2014

Lisätiedot

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito

Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 18.2.2016 Uudistettu opas: Turvallinen lääkehoito/ Ritva Inkinen 1 Tämän esityksen sisältö

Lisätiedot

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL

Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset. Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Pikkulasten rokotuskattavuus esimerkkinä rotavirusrokotukset Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö, THL Rokotuskattavuus tarkoittaa: ROKOTUSTIEDOT! ROKOTETUT KOKO VÄESTÖ VÄESTÖN TIEDOT! Rokotuskattavuutta

Lisätiedot

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen

Opiskelijan rokotukset Taneli Puumalainen Opiskelijan rokotukset 19.9.2017 Taneli Puumalainen 1 https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/opiskelijoiden-rokotukset Opiskelijan rokotukset Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä

Lisätiedot

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015

Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 Suomen rokotuskattavuus - aihetta huoleen? Tuija Leino, Rokotusohjelmayksikkö Tartuntatautipäivät 9.11. 2015 1 Sidonnaisuudet Omistukset : - Matkat, luentopalkkiot, muut huomion/suosion osoitukset : -

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa

Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa Lääkehoitosuunnitelma päivähoidossa 18.11.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 07.10.2014 Ylihoitaja Marjo Orava ja lastenneuvolan laaturyhmä 2 (8) Sisällysluettelo sivu 1. Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat...

Lisätiedot

ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Marianne Kuntonen ROKOTUSOSAAMISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Tenttikysymysten laatiminen Moodlen verkkotentin kysymyspankkiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin

Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Rokottaminen - käytännön ohjeita pulmatilanteisiin Th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö THL 5.4.2016 1 Rokottamisen muistisäännöt Rokottamisessa ja rokotussarjojen aikatauluttamisessa on tietyt lainalaisuudet,

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013

Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 SUOSITUS Kausi-influenssarokotus - suositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2012 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 5 2012

Lisätiedot

Mitä kysyjille vastaisin?

Mitä kysyjille vastaisin? Myytinmurtajan arkipäivää Janne Laine Alueellinen sh-päivä 30.11.2016 Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta

Lisätiedot

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS

Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan. vuosina 2011 2015 SUOSITUS Puutiaisaivotulehdusrokotuskampanjan jatko Ahvenanmaalla vuosina 2011 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 020 610 6000 www.thl.fi 1 2011 1 PUUTIAISAIVOTULEHDUSROKOTUSKAMPANJAN

Lisätiedot

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa.

Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Kotona kaikki hyvin? Lääkehoidon omavalvonta kotiin annettavissa palveluissa. Mikko Valkonen ESAVI] 14.12.2017 1 Koti? Perinteinen koti: talo, asunto Palveluasuminen sekä tuettu palveluasuminen, jossa

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa

Lääkehoito vanhuspalveluissa Lääkehoito vanhuspalveluissa Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki, yksityiset ja julkiset palvelut THL, Turvallinen lääkehoito, Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa OHJAUS

Lisätiedot

Influenssarokotuskattavuusraportti

Influenssarokotuskattavuusraportti Influenssarokotuskattavuusraportti Influenssakausi 2013 2014 Terveyskeskus : Mikkeli Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu

Lisätiedot

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2013 2014

Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2013 2014 OHJAUS Kausi-influenssarokotussuositus Suomessa syys- ja talvikaudella 2013 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 15 2013 OHJAUS

Lisätiedot

Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan

Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan Anu Ainasoja Henna Lausvaara Terveyden- ja sairaanhoitajien arvio rokotusosaamisestaan ja täydennyskoulutustarpeestaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

THL HPV-rokotekampanja

THL HPV-rokotekampanja Lähtökohta Brief Kampanja HPV-rokotteelle Kohderyhmänä tyttäret ja äidit/vanhemmat Tavoite: herättää mielenkiinto, jakaa tietoa Sävy: luotettava, selkeä Konsepti Taloustutkimus kartoitti lähtötilanteen

Lisätiedot

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri

Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista. Valtakunnalliset keuhkopäivät Tea Nieminen, infektiolääkäri Ajankohtaista henkilökunnan rokotuksista Valtakunnalliset keuhkopäivät 3.10.2017 Tea Nieminen, infektiolääkäri Aikuisten rokottaminen Kaikkien tulisi huolehtia, että he ovat saaneet vähintään kolme annosta

Lisätiedot

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan

Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Vesirokkorokotukset vihdoinkin lasten rokotusohjelmaan Tuija Leino, ylilääkäri Rokotusohjelmayksikkö 5.5.2017 Ei sidonnaisuuksia lääketeollisuuteen, THL: ssä vuodesta 1997 27.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta Anni Bomberg ja Marleena Lehto Terveydenhoitajaopiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen syventäminen -opintojaksosta Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki

YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI. Meriti Veki YHTEISTYÖ TYÖELÄMÄN OSAAMISEN VARMISTAMISEKSI Meriti Veki 20.3.2014 Tutkintotoimikunnan rooli O Toimii virkavastuulla O Työelämän ja opetusalan asiantuntemus O Tutkinnon järjestäjän yhteistyökumppani O

Lisätiedot

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1

Tartuntatautilaki. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Aluehallintoylilääkäri Hannele Havanka 1 Tartuntatautilaki Uusi Tartuntatautilaki (1227/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laki korvaa aiemman vuodelta 1986 peräisin olleen lain. Merkittävimmät muutokset aikaisempaan lakiin verrattuna koskevat hoitoon

Lisätiedot

Onko rokotukset kunnossa?

Onko rokotukset kunnossa? Onko rokotukset kunnossa? Rokotusten täydentäminen lapselle tai aikuiselle th Nina Strömberg Rokotusohjelmayksikkö/THL 6.4.2016 1 Onko rokotettu vai ei siinäpä pulma! Rokotustietoja ei ennen ole kerätty

Lisätiedot

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos

LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos 1 LEKTIO 9.12.2011. Rokotusosaaminen Käsite ja osaamisen arviointi. Anne Nikula, Turun yliopisto, Lääketieteellinen tdk, Hoitotieteen laitos Rokottaminen on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimmistä terveydenhuollon

Lisätiedot

Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön

Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön Juhan Gummerus, Sanna Leskinen Rokotusosaaminen-koulutuskokonaisuuden arviointi ja materiaalin tuottaminen Moodle-oppimisympäristöön Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet

Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ensihoitajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet SEHL:n opintopäivät 7.-8.4.2017 Jenna Uusitalo Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Jenna.uusitalo@helsinki.fi Sisältö 1. Vastuun ja velvollisuuden

Lisätiedot

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista

Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Kansallinen rokotusohjelma Esimerkki olemassa olevasta priorisointiprosessista Heini Salo THL, Rokotusten ja immuunisuojan osasto (ROKO) Kansallinen rokotusohjelma Tavoitteena suojata väestö mahdollisimman

Lisätiedot

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve

LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto. 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve Turvapaikanhakijoiden rokotukset LT Otto Helve, lastenlääkäri Asiantuntijalääkäri, turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto 20.4.2016 Turvapaikanhakijoiden rokotukset / Helve 1 Sisältö 1. Termejä 2. Tilannekatsaus

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu sovittelumenettelyssä. Direktiivin

Lisätiedot

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu

Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Työntekijän rokotukset mikä muuttuu Taneli Puumalainen 13.9.2017 Sidonnaisuudet tartuntatautilakiin Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehenä mukana lain valmistelussa 2012-2014 Tartuntatautilakityöryhmän

Lisätiedot

HPV-rokotuskattavuusraportti

HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotuskattavuusraportti HPV-rokotusohjelman aloitus Terveyskeskus : Järvenpää Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotustietojen siirtyminen rokotusrekisteriin perustuu ajantasaiseen

Lisätiedot

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016

Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssarokotus miksi ja kenelle? Esa Rintala, ylilääkäri Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2016 Influenssa Lisää väestön sairastuvuutta 5 15 % aikuisista ja 20 30 % lapsista sairastuu

Lisätiedot

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö

Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Kirjaamisen haasteet käyttäjän näkökulmasta 14.5.2012 Jaana Kinnari Espoon kaupunki / Kehittämisyksikkö Räätälöityjä ratkaisuja kunnissa erilaisissa tilanteissa? Kuntaan muuttava / terveyspalveluihin hakeutuva

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011

POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 POTILASTURVALLISUUS JA LAATU KOUVOLAN KAUPUNGIN PERUSTURVASSA 14.9.2011 TAUSTA STM: potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä: Potilasturvallisuusstrategia vuosille 2009-2013 Tavoitteet: Potilas osallistuu

Lisätiedot

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija

LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA. Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS SUOMESSA Johanna Heikkilä, TtT, asiantuntija 15.5.2014 OIKEUS OIREENMUKAISEEN HOITOON JA RAJATTUUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN (L433/2010) Oireenmukainen hoito 23a

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Rokotusten kirjaaminen ja rokotusrekisteri -koulutuspäivät Helsingin Messukeskus, 14.-15.5.2012 Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout

ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ. Lovisalayout ESIKOULUN, PERUSOPETUKSEN SEKÄ ÄÄMU- JÄ ILTÄPÄ IVÄ TOIMINNÄN LÄ Ä KEHOITOSUUNNITELMÄ Lovisalayout SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. LÄÄKEHOIDON OSAAMISEN VARMISTAMINEN JA YLLÄPITÄMINEN... 3 3. LÄÄKKEEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Rokotteet sairaanhoitajan työssä

Rokotteet sairaanhoitajan työssä Rokotteet sairaanhoitajan työssä - Selvitys sairaanhoitajien rokotusosaamisesta vastaanotossa Marja-Liisa Ahonen Anna Temonen Opinnäytetyö Helmikuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala 1 Tekijä(t) AHONEN,

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 5.10.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

Kuka tietää lääkityksesi?

Kuka tietää lääkityksesi? Kuka tietää lääkityksesi? Tunne lääkkeesi valtakunnallinen Lääkehoidon päivä 16.3.2017 Diasarjassa kuvataan Mikä on lääkityslista Miksi ajantasainen lääkityslista on tärkeä Miten ajantasaista lääkitystietoa

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 1.3.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiyksiköissä hoidetaan tartuntatauteja

Lisätiedot

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos

BCG-rokotusohjelman muutos. Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokotusohjelman muutos Satu Rapola Rokoteosasto Kansanterveyslaitos BCG-rokote Tuberkuloosia vastaan Sisältää Mycobacterium bovis kannasta heikennettyjä Bacillus-Calmette-Guérin bakteereita BCG-kanta

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET APTEEKIN YHTEYDESSÄ ASIAKKAIDEN MIELIPITEITÄ JA ODOTUKSIA APTEEKIN ROKOTUSPALVELUISTA

KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET APTEEKIN YHTEYDESSÄ ASIAKKAIDEN MIELIPITEITÄ JA ODOTUKSIA APTEEKIN ROKOTUSPALVELUISTA KAUSI-INFLUENSSAROKOTUKSET APTEEKIN YHTEYDESSÄ ASIAKKAIDEN MIELIPITEITÄ JA ODOTUKSIA APTEEKIN ROKOTUSPALVELUISTA Saija Kinnunen Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämispalvelut HY+ Apteekkifarmasian

Lisätiedot

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää?

Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Mitä uusi tartuntatautilaki sanoo? Miksi rokottaminen on tärkeää? Reetta Huttunen Ayl, dos., sisätautien vastuualue, infektioyksikkö 22.11.2017 1 23.11.2017 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma Varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2005 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito,

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA

OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA 1 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Lakimies Merja Hyvärinen Edunvalvontayksikkö Helsinki 30.3.2017 OHJEISTUS ROKOTUSTEN OTTAMISESTA Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan

Lisätiedot

Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa!

Rokotusosaamisen!opetuksen!kehittäminen! ammattikorkeakoulujen!hoitotyön!tutkinto9! ohjelmissa! KristaViren,JenniVäänänen Rokotusosaamisenopetuksenkehittäminen ammattikorkeakoulujenhoitotyöntutkinto9 ohjelmissa OpiskelijoidenarvioRokotusosaamisenperusteet(2op.)9opinto9 jaksosta MetropoliaAmmattikorkeakoulu

Lisätiedot

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi

Uusi tartuntatautilaki. Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Uusi tartuntatautilaki Terveydenhuollon henkilökunnan rokotukset potilaiden suojaksi Taneli Puumalainen 24.11.2016 1.12.2016 1 Esityksen sisältö Olemassa oleva kansallisen rokotusohjelman lakiperusta Uuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti

Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Pikkulasten rokotusohjelman rokotuskattavuusraportti Terveyskeskus : Ahvenanmaa Tämä raportti perustuu valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Rokotuskattavuusraportissa ovat mukana vuonna 2012 syntyneet

Lisätiedot

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä

Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Rokotetutkimukset lapsen terveyden edistäjänä Hyvä vanhempi, mietitkö lapsesi osallistumista rokotetutkimukseen? Tämä vihko tarjoaa sinulle tietoa päätöksesi

Lisätiedot

Pyysin THL:ta antamaan minulle selvityksen asiassa ja vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

Pyysin THL:ta antamaan minulle selvityksen asiassa ja vastaamaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 11.6.2015 Dnro 5294/2/13 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen HPV-ROKOTUSKAMPANJAN TOIMEENPANO 1 ASIAN VIREILLETULO Oikeusasiamiehen kansliaan

Lisätiedot

Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista

Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista Lehdistötiedote 4.10.2011 Usein kysyttyä kausi-influenssarokotuksista 1) Suojaako viime talvena otettu sikainfluenssarokote edelleen? Syksyllä 2009 tai talvella 2010 otettu Pandemrix-rokote antaa edelleen

Lisätiedot

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset

Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Tartuntatautilaki ja työntekijän rokotukset Esa Rintala 27.9.2017 Tartuntatautilaki 1227/2016, 48 Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011

Rokotusten hyödyt ja haitat. Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 Rokotusten hyödyt ja haitat Hanna Nohynek THL/ Rokotusten ja immuunisuojan osasto Rokotusohjelmayksikkö Pietarsaari 26.10.2011 1 Rokottamalla pyritään Ylipäätään estämään turhaa kärsimystä Suojelemaan

Lisätiedot

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö

LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015. Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö LOVe - kliinisten näyttöjen vastaanottajien koulutus kevät- 2015 Merja Nummelin Suunnittelija (ma) VSSHP, Kehittämispalvelut -yksikkö Miksi LOVe -koulutus? Terveydenhuollon ammatissa toimivalla työntekijällä

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista. Kaisa Myllys, Katri Patronen. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista. Kaisa Myllys, Katri Patronen. Metropolia Ammattikorkeakoulu Kaisa Myllys, Katri Patronen Hoitotyön opiskelijoiden kokemukset Rokotusosaamisen perusteiden verkko-opinnoista Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja AMK Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Koulutus ja osaaminen Osaamisen päivittäminen 25.10.2017 Mari Plukka Laatupäällikkö Vaasan sairaanhoitopiiri Työnantaja vastaa osaamisen varmistamisesta Palvelun tuottajan

Lisätiedot

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa

Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa Tuhkarokko Euroopassa ja Yhdysvalloissa - mikä suoja suomalaisilla? Tartuntatautikurssi 15.4.2015 15.4.2015 Virusinfektiot-yksikkö/ Mia Kontio 1 Tuhkarokko: epäíly ja varmistus Oireet 7-21 vrk tartunnasta:

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN LIITE 4 VASTAUSTEN JAKAANTUMINEN KRITEEREITTÄIN VERTAISARVIOINTI VERKKOVIRTA -HANKKEESSA OPINTOJEN AIKAISEN TYÖN OPINNOLLISTAMINEN Vertaisarvioinnissa olivat mukana seuraavat koulutusorganisaatiot: - Centria

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

Lataa Akuuttihoidon lääkkeet. Lataa

Lataa Akuuttihoidon lääkkeet. Lataa Lataa Akuuttihoidon lääkkeet Lataa ISBN: 9789516564831 Sivumäärä: 232 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 35.54 Mb Uudistettu opas sisältää ohjeet 173 sairaalakäytössä olevasta lääkkeestä. Opas auttaa lääkehoidon

Lisätiedot

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013

Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Terveyskeskuskohtaiset rokotustietoraportit 2013 Johdanto Vuonna 2012 THL järjesti terveyskeskusten potilastietojärjestelmien pääkäyttäjille rokotusten kirjausja rokotusrekisteri -koulutuspäivät. Koulutuspäivillä

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot