Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa"

Transkriptio

1 Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Moduuli 3: Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Turvallisuusjohtaminen Luento 13 Kemianteollisuuden tavoitteita Suomalaisen turvallisuusajattelun on aika ottaa aimo askel eteenpäin kohti "nolla tapaturmaa" -tavoitetta. Vaikka tapaturmien määrä on kemianteollisuudessa viimeisen kymmenen vuoden aikana reilusti puolittunut ja turvallisuuden taso on muihin aloihin nähden hyvä, ei vaihtoehtoja ole: ainoa hyväksyttävä tavoite on nolla. nyt kyse on ennen kaikkea koko yhteisön sitoutumisesta ja tahtotilasta. Toimitusjohtaja Hannu Vornamo, Kemianteollisuus ry Safety 24 h -hankkeen aloitusseminaari Helsingissä

2 Turvallinen prosessilaitos Prosessilaitoksen turvallisuus riippuu ainakin: kemiallisista tekijöistä, fysikaalisista tekijöistä, teknillisistä tekijöistä, inhimillisistä tekijöistä, organisatorisista tekijöistä, biologisista tekijöistä. Turvallisuusjohtamisen asiakokonaisuuksia Turvallisuuslainsäädäntö Sidosryhmäyhteistyö (viranomaiset, asiantuntijat, muut turvallisuustahot) Turvallisuustoiminnan organisointi Turvallisuustoiminnan standardit ja mittarit Tapaturma-, onnettomuusja vahinkotilastot Benchmarking Vakuutukset Turvallisuusanalyysit Riskienhallinnan menetelmät Turvallisuusriskien seuranta ja tarkastukset Turvallisuuden osaalueiden auditoinnit Turvallisuusohjeistuksen kehittäminen Turvallisuustietoisuuden lisääminen (perehdyttäminen, koulutus, käytännön harjoitukset, ym.) Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan johtamisen keinoin tapahtuvaa yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista ja päämäärätietoista hallintaa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun turvallisuustoimintaa johdetaan niin kuin muitakin yrityksen toimintoja - ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Turvallisuusjohtamisen yleiset periaatteet Alkutilanteen kartoitus Toimintatapa Suunnittelu Toimeenpano Mittaaminen ja seuranta Toiminnan arviointi

3 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Miksi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa ollaan aktiivisia pienissä tehtaissa? Sattunut onnettom uus Lakisääteisyys Negatiivinen julkisuus Viranomaisen huomautus Asiakkaat Työntekijät Yhteiskunta Am mattiliitot Kilpailijat Teollisuusjärjestöt Vakuutusyhtiöt Suomi Ruotsi Italia Missä ollaan ja miksi? Turvallisuustaso Suomen prosessiteollisuudessa on kansainvälisesti suhteellisen hyvä. Turvallisuusasiat eivät kuitenkaan ole järjestelmällisesti osa joka päiväistä toimintaa. Ylin johto on sitoutunut vain paperilla? Tekniikasta johtuvia ongelmia on helppo tutkia ja hoitaa, ihmisistä johtuvia ei. Lähde: SPASE-projekti Hallitsemme riittävästi tehtaamme... Turvallisuusjohtaminen Safety 24h -ohjelmassa, esimerkkejä 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 Turvallisuusriskejä Terveysvaaroja Ympäristöriskejä Suomi Ruotsi Italia Yritys Ashland Finland Oy, Porvoo Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo Henkel Norden Oy, Valkeakoski Kemira Chemicals Oy, Vaasa Nokian Renkaat Oyj, Nokia Oulun Keskuspesula Oy, Oulu Pilkington Lahden Lasitehdas Oy, Lahti Ab Rani Plast Oy, Teerijärvi Saint-Gobain Isover Oy, Hyvinkää Säteri Oy, Valkeakoski Tikkurila Oy ym., Vantaa Uponor Suomi Oy, Nastola Aihe Turvallisuusraportointijärjestelmän kehittäminen Läheltä piti raportointi turvallisuuden työkaluna jalostamolla Asenteet ISRS:n implementointi turvallisuuden parantamiseksi koko organisaatiossa Turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Menetelminä mm. asennekartoitus ja toimenpiteiden määritys. Johtaminen ja mittarit 1. Johtaminen ja mittarit, 2. Asenteet Turvallisuusjohtaminen ja -mittarit Teerijärven ja Lappforsin tehtaat Asenteet OHSAS mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä Työnopastusta ja perehdyttämistä helpottava yksinkertainen pelisääntövihkonen. Asenteet: Työsuojelun herätekoulutus koko henkilöstölle ja työsuojeluoppaan tekeminen Lähde: SPASE-projekti Lähde: Kemianteollisuus ry.

4 Miten turvallisuustasoa yrityksissä mitataan? sairauspäivät kuolemantapaukset menetetty tuotanto raportoitujen läheltä piti -tapausten määrä Muu mittari? Turvallisuusanalyyseistä Tehdään monesti vain viranomaisia varten. Suunnittelun tueksi, mutta tehdään usein turhan myöhään. Analyysit jäävät yleensä päivittämättä. Saatua tietoa ei oteta yrityksessä käyttöön. Analyysit ovat usein liian pinnallisia - tiedossa olevan tiedon kirjaamista. Käytössä olevia turvallisuustyökaluja turvallisuusanalyysit tehdaskierrokset ja sisäiset auditoinnit läheltä piti -tapausten analysointi ym.... mutta onko olemassakaan jokapäiväistä toimintaa tukevia työkaluja? Tehdaskierrokset ja auditoinnit Johdon on osoitettava aitoa mielenkiintoa. Työntekijöiltä on voitava kysyä neuvoja. Ongelmiin on puututtava johdonmukaisesti. Luvattuja korjauksia on tehtävä viipymättä. On tunnistettava jäävuoret, eikä vain huiput. Tehdaskierrokset ja auditoinnit ovat osa turvallisuuskulttuuria.

5 Läheltä piti -tapausten analysointi Läheltä piti -tapauksista on voitava ottaa oppia. Läheltä piti -tapausten raportointi kangertelee usein. Analysointi on usein pinnallista. Syyttävästä ilmapiiristä on päästävä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä. Yhteiset työpaikat Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee samaan aikaan usean työnantajan työntekijöitä. Osapuolista käytetään monia nimityksiä: tilaaja, päämies, toimittaja, urakoitsija, alihankkija, palveluyritys, laitevuokraaja, kumppanuusyritys jne. Muutoksia toimintaympäristössä keskittyminen ydinosaamisalueelle alihankinta on lisääntynyt toimintojen yhtiöittäminen Samalla tehdasalueella toimii useampi yritys. Organisaatiota on supistettu. Tiimityöskentely on lisääntynyt. Tyypillisiä ulkoistettuja toimintoja rakentaminen teollisuus- ja toimistosiivous kiinteistönhoito varastointi tehdasasennukset kuljetukset tietokone- ja tietoliikennetekniikka koneiden huolto ja kunnossapito Ulkoistettuja toimintoja jätehuolto laitevuokraus, esim. nosturit, telineet jne. ravitsemustoiminta turvallisuus/vartiointi konsultointi mm. terveys/turvallisuus rakennusten ylläpito/huolto ulkoalueiden hoito Lähde: METYTY-projekti, 2001

6 Yhteisten työpaikkojen vaarat Alihankinta ja turvallisuustaso Erilaiset muutostilanteet synnyttävät epävarmuustekijöitä, tiedonkulun katkoksia ja vastuiden hämärtymistä. Vaaroja syntyy, kun monta toimijaa työskentelee samoissa työtiloissa rinnakkain, limittäin, päällekkäin jne. Seurauksena voi ajan mittaan olla onnettomuuksia. Alihankkijoille tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin laitosten vakituiselle henkilöstölle. Työympäristö on vieras. Turvallisuustiedon kulkeminen osapuolten välillä on vaikeutunut. Valvonta on vaikeutunut. Työtahti on kireä. Turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla Ratkaisu yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaan on kokonaisuuden hyvä hallinta eli eri toimintojen yhteensovittaminen (koordinnointi). Avaintekijöitä ovat ne eri osapuolten väliset toimivat pelisäännöt, jotka varmistavat turvallisuuden. Yhtiöittäminen ja turvallisuustaso Korporatiivinen muisti ei enää toimi. Kokemusten kartuttaminen hidastuu. Erikoisosaajia ei ole, vaan moni asia tehdään oman toimen ohessa. Turvallisuustutkimukseen ei ole varaa. Ulkopuolisia konsultteja käytetään, mutta vain tapaus kerrallaan.

7 Yhteinen tehdasalue ja turvallisuustaso Turvallisuusasioista tulee kertoa naapureille. Turvallisuussuunnitelma tulee tehdä yhdessä. On muistettava myös ruokalan emäntiä. Liikkumisen valvonta vaikeutuu. Tehdasalueella olevien määrää ei tunneta. Yritysten eri intressit vaikeuttavat toimintaa. Tiimityöskentely ja turvallisuustaso Vastuu omasta alueesta paranee. Kokonaiskuva hämärtyy. Tiimien väliin jää ei kenenkään -maata. Kuka vastaa turvallisuustasosta? Miten tiimi selvittää turvallisuustasonsa? Ohut organisaatio ja turvallisuustaso Vanhoja osaajia on siirretty syrjään. Erikoistehtäviin ei ole koulutettua väkeä. Moni asia jää roikkumaan. Kaikkien vastuu turvallisuusasioista korostuu. Konsulttien käyttö lisääntyy. Keskittyminen ydinosaamisalueelle ja turvallisuustaso Luotettava moneen yhteistyötahoon Enemmän resursseja perusilmiöiden ymmärtämiseen Muilla aloilla hyviksi todetut opit välittyvät huonommin? Osaamista ulkoa, mutta kuuluuko turvallisuusanalyysi laite- vai laitostilaukseen?

8 Turvallisuusselvityksen sisältö 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Yhteystiedot ja yleiskuvaus tuotantolaitoksesta (kohde, osoite, yhteyshenkilöt jne.). Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Kuvaus laitoksesta ja sen ympäristöstä. Yksityiskohtainen kuvaus eri osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja käsiteltävistä vaarallisista aineista. Onnettomuusriskien tunnistaminen, analysointi ja hallintakeinot. Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi. Toiminnan laajuuden mukaan määräytyvät velvoitteet (59/1999) Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi lupamenettely toimintaperiaateasiakirjan laatiminen turvallisuusselvityksen laatiminen Toimintaperiaatteet Suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet on esitettävä kirjallisesti toimintaperiaateasiakirjan muodossa antavat yleiskuvan siitä, miten toiminnanharjoittaja sitoutuu huolehtimaan tuotantolaitoksen turvallisuustasosta sisältävät toiminnanharjoittajan vahvistamat suuronnettomuuksien vaaran rajoittamista koskevat yleiset päämäärät, joiden mukaisesti johto haluaa toimintaa kehittää, sekä toimintatavat, joihin toiminnanharjoittaja sitoutuu päämäärien saavuttamiseksi.

9 Toimintaperiaateasiakirja Toimintaperiaateasiakirjassa esitetään turvallisuustoimintaa koskevat päämäärät ja tärkeimmiksi katsotut toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi sitoutuminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen toiminnan jatkuvaan tarkkailuun ja kehittämiseen vaarojen arviointiin turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämiseen. Turvallisuusjohtamis- järjestelmä Turvallisuusjohtamis- järjestelmän sisältö Organisaatio ja vastuuhenkilöt Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi Toimintojen ohjaus Muutosten hallinta Suunnittelu hätätilanteiden varalta Suorituskyvyn tarkkailu (toteutuksen seuranta) Auditointi ja katselmus. Lähde: Asetus 59/1999 Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan turvallisuusasioiden hallintaa varten laadittua järjestelmää, jolla toiminnanharjoittaja varmistaa, että toimintaperiaatteissa asetetut päämäärät toteutuvat. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee sisältää se osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka mahdollistaa suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteiden määrittelyn ja täytäntöönpanon. Lähde: TUKES-ohje K Turvallisuusorganisaation rakenne, vastuuhenkilöt ja vastuualueet Turvallisuusselvitykseen sisällytetään organisaatiokuvaus, josta ilmenee suuronnettomuusvaarojen hallintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet - organisaatiokaavio ja tarvittaessa täydentävä sanallinen kuvaus. Lisäksi selvitetään, miten tehtävistä ja vastuista tiedotetaan organisaation sisällä ja tarvittaessa ulospäin.

10 Organisaatiokuvaus Organisaatiokuvauksesta käy ilmi ylimmän johdon rooli ja tehtävät turvallisuusjohtamisjärjestelmässä sekä mitä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, vastuita ja valtuuksia linjaorganisaation eri organisaatiotasoilla on. toimintaperiaatteista vastaavan henkilön, käytönvalvojan ja muiden vastuuhenkilöiden apuna toimivien henkilöiden nimet sekä heidän tehtävänsä, vastuualueensa, valtuutensa ja käytettävissä olevat resurssinsa suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevien tehtävien hoitamiseksi. Tiedonhankinnan tavat ja vastuut Tarvittavan tiedon hankinta ja ylläpito: toiminnanharjoittajan oman alan lainsäädäntö, tekniset määräykset ja ohjeet alan yleinen turvallisuustaso ja -tekniikka alan yleisesti hyviksi havaitut käytännöt alalla sattuneet onnettomuudet. Turvallisuusselvityksessä kuvataan mistä ja miten tietoa hankitaan, sekä mainitaan vastuuhenkilöt ja heidän tehtäväalueensa. Koulutus Koulutukseen liittyen turvallisuusselvityksessä kuvataan: miten onnettomuusvaarojen ehkäisemiseen ja hallintaan liittyvät koulutustarpeet määritellään miten koulutus käytännössä järjestetään miten tietoja käydystä koulutuksesta ylläpidetään miten annetun koulutuksen omaksuminen osoitetaan. Sitouttaminen (oma henkilöstö + alihankkijat) Turvallisuusselvityksessä kuvataan miten työntekijät ja tarvittaessa myös yhteistyötahot sitoutetaan ja kannustetaan osallistumaan turvallisuuden hallintaan. Esimerkkejä sitouttamismenettelyistä aloitejärjestelmät osallistuminen auditointeihin osallistuminen riskianalyyseihin osallistuminen toiminnan kehittämisryhmiin.

11 Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi (1) Turvallisuusselvityksessä kuvataan: millaisin järjestelmällisin menettelyin tunnistetaan onnettomuusvaarat ja arvioidaan onnettomuuksien todennäköisyys ja seurausten vakavuus mitä analyysi- ja arviointimenetelmiä käytetään missä kohteissa/ toiminnoissa/ tilanteissa kuvattuja menetelmiä käytetään Toimintojen ohjaus Turvallisuusselvityksessä kuvataan toimintaan liittyvä ohjeistus miten toimintaan liittyvät vaarat ja turvallisen toiminnan rajat otetaan huomioon ohjeistuksesta vastuussa olevat henkilöt menettelyt, joilla varmistetaan että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii niiden mukaisesti mitä menettelyitä on käytössä ohjeiden tarkistamiseksi. Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi (2) miten ja millä kriteereillä tunnistus- ja arviointimenetelmät kussakin tapauksessa valitaan miten tulokset käsitellään ja otetaan huomioon laitoksen suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa ketkä vastaavat vaarojen tunnistamisesta ja arvioinnista, yhteenvedon laatimisesta, toimenpiteisiin ryhtymisestä ja toteutuksen seurannasta. Muutosten hallinta (1) Turvallisuusselvityksessä kuvataan menettelyt, joita tuotantolaitoksella noudatetaan, kun tehdään pysyviä, tilapäisiä tai kiireellisiä muutoksia olemassa olevissa tuotantolaitoksissa tai suunnitellaan uusia laitoksia, prosesseja tai varastoja mitä tarkoitetaan muutoksella ja minkä tyyppisiä muutoksia menettelyt kattavat

12 Muutosten hallinta (2) Sisäinen pelastussuunnitelma kenen vastuulle muutosten hyväksyntä kuuluu kuka muutokset toteuttaa laitteistojen, putkistojen, rakennusten sekä turvajärjestelyiden suunnittelussa ja sijoituksessa noudatettavat perusteet Toiminnanharjoittajan tulee laatia sisäinen pelastussuunnitelma, jossa kuvataan menettelyt, joihin tuotantolaitoksen alueella ryhdytään onnettomuustapauksissa. Muutosten hallinta (3) miten muutoksiin liittyvät vaarat arvioidaan ja miten ne otetaan huomioon miten muutokset dokumentoidaan muu muutoksiin liittyvä ohjeistus, esimerkiksi ohje siitä, mitkä muutokset vaativat luvan tai ilmoituksen tekemisen viranomaiselle miten järjestetään tiedotus ja koulutus muutoksista. Suunnittelu hätätilanteiden (onnettomuuksien) varalta Turvallisuusselvityksessä kuvataan miten varmistetaan, että sisäinen pelastussuunnitelma laaditaan ja pidetään ajan tasalla sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon tunnistetut vaaratilanteet sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon kunnan pelastusjärjestelyt sisäistä pelastussuunnitelmaa laadittaessa kuullaan henkilökuntaa henkilökunta tuntee sisäisen pelastussuunnitelman ja osaa tarvittaessa toimia suunnitelman mukaisesti.

13 Suorituskyvyn tarkkailusta Suorituskyvyn tarkkailulla tarkoitetaan menettelyitä ja menetelmiä, joilla toiminnanharjoittaja arvioi tuotantolaitoksen turvallisuustasoa. Turvallisuustason arviointia varten toimintaperiaatteissa esitetyt päämäärät puretaan konkreettisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista voidaan seurata ja mitata: konkreettisten, mitattavien tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoilla ja alueilla tavoitteista tiedottaminen. Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (1) turvallisuusasioista vastaava johtaja ja turvallisuusasioita hoitavat asiantuntijat nimetty julkituotu turvallisuuspolitiikka turvallisuuskoulutustiedot tehdyt riskien arvioinnit johdon kierrokset lakisääteiset vaatimukset viranomaisten korjauskehotukset Suorituskyvyn tarkkailun mittarit Turvallisuusselvityksessä kuvataan turvallisuustoiminnan mittarit (ennakoivia mittareita ja jälkikäteismittareita) menettelyt ja vastuut seurantatietojen keräämisestä ja tulosten käsittelystä sekä jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä tutkinnan ja korjaavien toimenpiteiden menettelytavat siinä tapauksessa, että tavoitteita ei saavuteta. Mm. ilmoitusjärjestelmä suuronnettomuuksista ja läheltä piti -tapauksista sekä niiden tutkinta ja seurantamenettelyt. Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (2) tehdyt turvallisuusaloitteet tehdyt toimenpiteet ilmapiiri, asenteet auditoinnit, katselmukset terveysseurantaraportit työolosuhteiden seuranta, mittaus laitteiston kunnon seuranta henkilösuojainten käyttö

14 Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (3) vaaralliset toimintatavat vaaralliset olosuhteet vaaratilanteet (läheltä piti) materiaalivahingot tapaturmat päästöt, vuodot sairaspoissaolot tuotantohäiriöt Auditointi Sisäinen auditointi = oman toiminnan järjestelmällinen havainnointi turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Turvallisuusselvityksessä kuvataan: miten sisäiset auditoinnit toteutetaan ketkä sisäisiä auditointeja voivat tehdä kuinka usein niitä tehdään miten tulokset käsitellään vastuut auditoinnissa tehtyjen havaintojen käsittelemiseksi, toimenpiteisiin ryhtymiseksi sekä tehtyjen toimenpiteiden seuraamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Johdon kierrokset Auditoinnit Henkilösuojainten käyttö Viranomaispalaute Johdon kierrokset Paloturvallisuus ja hätätilannevalmius Lakien ja asetusten noudattaminen Työilmapiiri TUKES:in esimerkkejä käytetyistä mittareista Riskinarvioinnit Siisteys ja järjestys Häiriötiedot Turvallisuuskulttuuri Turvallisuustoimenpiteet Koulutus Turvallisuuskierrokset Auditoinnit Pienryhmätoiminta Tekniset järjestelmät Johtamisjärjestelmät ja menettelytavat Kunnossapitotiedot Luotettavuustiedot Käytettävyys Ei-toivotut tapahtumat Aloitteet Työkyky ja kuntotestit Ergonomia Turvallisuuskustannukset Tapaturmien vakavuus Tapaturmataajuus Vaaratilanteet Tapaturmien syyt Sopimuskumppaneiden tapaturmat Sairauspoissaolot Ammattitaudit Poissaolokustannukset Vastaanottokäynnit Ongelmajätteet Satunnaispäästöt Johdon katselmus Katselmukset = ylimmän johdon osallistuminen toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän arviointiin ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Turvallisuusselvityksessä kuvataan: mitä asioita ylin johto turvallisuusjohtamisjärjestelmästä seuraa. kuinka usein katselmuksia pidetään. Lähde: TUKES -julkaisu 7/2000

15 Katselmuksessa seurataan Työterveys- ja työturvallisuus- johtaminen Esimerkkejä: asetettujen tavoitteiden saavuttaminen uusien tavoitteiden asettaminen korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen sisäisten auditointien havainnot ja johtopäätökset toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistarpeet. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen (TTT-johtaminen) tärkeys on viime aikoina korostunut. Monet tehokkaan TTT-johtamisen tunnusmerkit ovat erottamaton osa niitä hyviä johtamiskäytäntöjä, joiden puolesta laatu- ja liiketoiminnan asiantuntijat puhuvat. Mikä järjestelmä? 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma ISO ei laadi työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmien standardeja. British Standards Institution on tehnyt ohjeellisen standardin. suomennos: Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä (BS 8800:fi). yhteensopiva ISO ja ISO järjestelmien kanssa

16 TTT-johtamisjärjestelmän osat ISO ratkaisumallin mukaan lähtötilanteen katselmus Jatkuva parantaminen ttt-politiikka suunnittelu toteutus ja toiminta Johdon Johdon TTT-politiikka katselmus TTT-politiikka katselmus tarkastus ja Suunnittelu Suunnittelu korjaava toiminta Tarkastus Tarkastus ja ja Toteutus korjaava Toteutus ja ja korjaava toiminta johdon katselmus toiminta toiminta toiminta >> jatkuva parantaminen Lähtötilanteen Lähtötilanteen katselmus katselmus TTT-politiikka Auditointi Johdon katselmus Politiikka Politiikka Suunnittelu Palaute toiminnan mittauksesta Yrityksen ylimmän johdon on määriteltävä, dokumentoitava ja allekirjoituksellaan hyväksyttävä yrityksen TTT-politiikka. Lähtötilanteen katselmus Auditointi Lähtötilanteen Lähtötilanteen katselmus katselmus Politiikka Palaute toiminnan mittauksesta Missä me olemme nyt? Verrataan olemassa olevia järjestelyjä: lakisääteisiin vaatimuksiin ohjeistukseen yrityksen sisällä parhaisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin yrityksen toimialalla ja muilla soveltuvilla aloilla TTT-johtamiseen varattujen voimavarojen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tiedot käytetään hyödyksi jatkon suunnittelussa. TTT-politiikan elementtejä ttt-toiminta kiinteä osa liiketoimintaa riittävän korkeatasoinen ttt-toiminta riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit ttt-tavoitteiden asettaminen ja tietoon saattaminen ttt-toiminnan johtaminen linjajohdon tehtävä ymmärtämisen, toteuttamisen ja ylläpidon varmistaminen työntekijöiden osallistuminen ja huomioon ottaminen katselmukset, auditoinnit, koulutus, yms.

17 Auditointi Suunnittelu Politiikka Suunnittelu Suunnittelu Toteutus ja toiminta Palaute toiminnan mittauksesta Suunnittelun tulisi kattaa: riskin arvioinnin, johon kuuluu vaarojen tunnistaminen lakisääteiset ja muut vaatimukset TTT-johtamistoimenpiteet. On tärkeää, että suunnitellun toiminnan onnistuminen tai epäonnistuminen on selvästi havaittavissa/mitattavissa. Tarkastus ja korjaava toiminta Auditointi Toteutus ja toiminta Tarkastus Tarkastus ja ja korjaava korjaava toiminta toiminta Johdon katselmus tarkkailu ja mittaukset ennakoivat toiminnan mittarit toiminnan vaikutusten mittarit korjaava toiminta tiedostot auditoinnit Palaute toiminnan mittauksesta Toteutus ja toiminta Auditointi Suunnittelu Toteutus Toteutus ja ja toiminta toiminta Tarkastus ja korjaava toiminta Toiminnan mittaus organisaatiorakenne ja vastuut koulutus, tietoisuus ja pätevyys tiedonkulku dokumentointi asiakirjojen valvonta toimintojen ohjaus valmius ja toimiminen hätätilanteessa Johdon katselmus Sisäiset tekijät Tarkastus ja korjaava toiminta Johdon Johdon katselmus katselmus Politiikka Ulkoiset tekijät Johdon katselmuksissa tulisi käsitellä: TTT-johtamisjärjestelmän toiminta kokonaisuutena järjestelmän yksittäisten osien toimintaa auditointien havaintoja sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä.

18 Organisointi integrointi ja yhteistyö vastuu ja raportointivelvollisuus työntekijöiden osallistuminen pätevyys ja koulutus viestintä ja dokumentointi asiantuntijan neuvot ja palvelut. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Toiminnan mittaaminen Turvallisuuskulttuuri ennakoiva ja jälkikäteen tapahtuva seuranta tulosindikaattoreiden valinta toiminnan mittaamisen periaate mittaustekniikat vaarallisten tapahtumien tutkiminen mahdolliset TTT-toiminnan puutteet Työntekijöiden ja johdon välillä oltava toimiva suhde - johto näkyy tehtaalla. Turvallisuuden tärkeys on hyväksytty ja se näkyy osana työntekoa. siisteys ja henkilökohtaiset suojaimet Tag in / Tag out ja työlupakäytäntö Läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan.

19 Johdon rooli Riskiä poistaviin toimiin panostetaan. Aito sitoutuminen, näkyminen tehtaalla. Turvallisuuden on oltava johdon jokaisen kokouksen asialistalla. Työntekijöiltä voitava kysyä neuvoja. Tavoitteita ja suunnitelmia on oltava. Johdonmukaisesti puututtava ohjeiden vastaiseen toimintaan. Turvallisuusjohtamisen osa- alueet (2) Turvallisuusohjeiden laadinta Turvallisuuden varmistaminen työpaikalle tullessa Turvallisuuskulttuuri (tiedonkulku ja yhteistyö) Perehdyttäminen ja turvallisuuskoulutus Turvallisuussuunnittelu Turvallisuusvalvonta Tarkastustoiminta Turvallisuusjohtamisen osa- alueet (1) Turvallisuuden vastuuhenkilöt Turvallisuuspolitiikka Turvallisuustoimintaa johtavat asiantuntevat vastuuhenkilöt Turvallisuusasiat toimittajan valinnassa Turvallisuusasiat sopimuksissa Turvallisuustoimien toteuttamiseksi tarvitaan niin tilaajan, palveluiden kuin laitteiden toimittajien osalta asiantuntevat vastuuhenkilöt, joilla on riittävä turvallisuuspätevyys ja johtamisresurssit. Tilaajan vastuuhenkilö vastaa eri työnantajien turvallisuustoiminnan koordinoinnista.

20 Tutkimus, kehitys ja suunnittelu Poikkeamatarkastelulla lisätään yleensä laitoksen monimutkaisuutta. Luonteeltaan turvallisempien prosessien kehittämiseen tulee uskaltaa satsata. Uusia laiteratkaisuja tulee kokeilla. Tietokoneiden suomia mahdollisuuksia tulee käyttää enemmän esimerkiksi simulointiin ja optimointiin. Turvallisuus ja toimittajan valinta Turvallisuusasioiden mukaan ottaminen laitteiden tai palvelun toimittajan valintakriteereihin on ennakoivaa turvallisuustoimintaa, jonka avulla eri osapuolet varautuvat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuleviin vaaratekijöihin. Ihmisystävällisemmät tehtaat Turvallisuus ja sopimukset 3-D malleilla voidaan simuloida tehtaita ennen niiden rakentamista. Henkilökuntaa koulutetaan niin, että he ymmärtävät syy-seuraus -suhteet. Kehitetään työkaluja jokapäiväisen turvallisuustyön tueksi. Kun keskeiset turvallisuusasiat on sisällytetty toimitusta koskeviin sopimuksiin, eri osapuolilla on ajoissa tiedossa perusteet, joiden avulla turvallisuus etukäteen suunnitellaan ja mahdolliset epäselvyydet toteutuksessa ratkaistaan.

21 Turvallisuussuunnittelu Yhteenveto Etenkin yhteisillä työpaikoilla tulee tehdä turvallisuussuunnittelua, joka sisältää töiden yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua ottaen huomioon vaarat ja niihin liittyvät turvallisuustoimenpiteet. Aikataulusuunnittelulla varmistetaan töiden yhteensovittaminen niin, etteivät ne aiheuta vaaratilanteita tai haittaa muille työvaiheille tai toiminnoille. Johtamisen perusperiaatteet ovat yleispäteviä riippumatta siitä, onko johdettava toiminta laatuun, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen tai muuhun organisaation toimintaan liittyvää. Mutta: Tietyt organisaatiot voivat nähdä integroidun johtamisjärjestelmän edut toisten pitäessä parempana samoihin johtamisperiaatteisiin perustuvat, mutta muuten erilliset järjestelmät. Turvallisuuskulttuuri Hyvä turvallisuuskulttuuri on sitä, että päämääränä ollut turvallisuuspolitiikka ja sovitut turvallisuusperiaatteet ovat muuttuneet arkipäivän käytännöiksi. Hyvään turvallisuuskulttuuriin päästään eri osapuolten välisellä yhteistyöllä, joka perustuu keskinäiseen avoimuuteen ja luottamukseen. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma

22 Responsible Care - Vastuu huomisesta Responsible Care Vastuu huomisesta Kemianteollisuuden kansainvälinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma Vastuu huomisesta Suomessa ohjelma käynnistyi vuonna 1992 nimellä Vastuu Huomisesta. Ohjelma kattaa yli 80 % Suomen kemianteollisuuden tuotannosta. Lähes 65 % kemianteollisuuden henkilöstöstä työskentelee ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä. Koordinoinnista Suomessa vastaa Kemianteollisuus ry (http://www.chemind.fi/kemianteollisuus/). Lähde: Kemianteollisuus ry Responsible Care Tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ohjelman eri osa-alueilla, ympäristönsuojelussa ja terveys- ja turvallisuusasioissa. Yhteistyö ja avoimuus ovat toiminnan perustana. Ohjelman yleisperiaatteet (1) 1. Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia sekä haittojen rajoittamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. 2. Koulutamme, opastamme ja kannustamme koko henkilöstöämme toimimaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. 3. Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi.

23 Ohjelman yleisperiaatteet (2) Ohjelman yleisperiaatteet (4) 4. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. 5. Selvitämme mahdollisuuksien mukaan ennalta uuden prosessin tai tuotteen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset. 6. Kerromme viranomaisille yrityksemme toiminnasta ja sen mahdollisista ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista. 10. Selvitämme teknologian siirrossa vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Ohjelman yleisperiaatteet (3) 7. Kerromme ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille tuotannostamme ja tuotteistamme sekä niiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista ja vastaamme huolenilmauksiin. 8. Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme turvallisessa käytössä ja hävittämisessä. 9. Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin. Yritysten toiminta ohjelmassa Yrityksen tulevat mukaan ohjelmaan allekirjoittamalla sitoumuksen, joka velvoittaa noudattamaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimintaohjeita. Yritykset toimivat yhteistyössä muiden yritysten kanssa ja kertovat sidosryhmilleen ympäristö- ja turvallisuusasioista. Jokainen yritys painottaa ohjelman toteutusta oman toimintansa luonnetta vastaavaksi. Toisille turvallisuuskysymykset ovat kehittämisen pääkohde, toiset taas keskittyvät esim. päästöjen minimointiin.

24 Hyöty yritykselle Työtapaturmat vuonna 2001 Vastuu Huomisesta -ohjelma kokoaa yhteen yrityksen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoiminnot laaja-alaisesti. Ohjelma antaa yritykselle välineitä toiminnan kehittämiseen. Yrityksissä arvioidaan jatkuvasti toimintaa, asetetaan tavoitteita, kehitetään toimenpiteitä, mitataan tuloksia ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2001 Vastuu Huomisesta - ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä: tapahtui 13,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden - vähennystä lähes 13 % vuoden 2000 tilanteeseen menetettyjen työtuntien määrä oli 1588 tuntia miljoonaa työtuntia kohden - laskua edelliseen vuoteen verrattuna ei yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa Seurattavia asioita Kuljetusonnettomuudet investoinnit ja koulutus (ympäristö-, terveys ja turvallisuus) päästöt veteen päästöt ilmaan jätteiden määrä energian ja veden kulutus turvallisuus ja vastuu tuotteesta Kuljetusturvallisuutta seurataan kuljetusketjussa tapahtuneiden kuljetusonnettomuuksien lukumäärän avulla. Ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 25 kuljetusonnettomuutta vuonna Onnettomuuksissa kuoli kolme henkilöä ja loukkaantui kaksi. Kuljetusonnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen arvo oli euroa.

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Turvallisuuskäsikirja TTT-järjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola

TUKES-julkaisu 7/2001. Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI. Kirsi Levä Susanna Ritola TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 7/2001 Seveso II TURVALLISUUSJOHTAMISEN PIKA-ARVIOINTI Kirsi Levä Susanna Ritola Helsinki 2001 Mikä Turvatekniikan keskus on ja mitä se tekee? Turvatekniikan keskus

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

-projekti 2004-2005 KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN KAUPPAKESKUSTEN TURVALLISUUSJOHTAMINEN 2005 Tämä Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisprojektin loppuraportti on laadittu tukemaan kauppakeskusten

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija:

Talvivaara Projekti Oy. Turvallisuusselvitys. Päiväys: 25.1.2008 Laatija: Talvivaara Projekti Oy Turvallisuusselvitys Päiväys: 25.1.2008 Laatija: SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 1. JOHDANTO... 5 1.1. Tavoite ja tarkoitus... 5 1.2. Selvityksen tekemiseen osallistuneet

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu

Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:15 Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuusasiantuntijoille Helsinki 2011 Riskienhallinta ja

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA 7/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ OHJE RISKIEN ARVIOINNISTA TIETOTURVALLISUUDEN EDISTÄMISEKSI VALTIONHALLINNOSSA

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot