Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa"

Transkriptio

1 Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 3 Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa 1. Luennon aihesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Moduuli 3: Turvallisuus kemiantehtaan käyttöönotossa, käytössä ja kunnossapidossa Turvallisuusjohtaminen Luento 13 Kemianteollisuuden tavoitteita Suomalaisen turvallisuusajattelun on aika ottaa aimo askel eteenpäin kohti "nolla tapaturmaa" -tavoitetta. Vaikka tapaturmien määrä on kemianteollisuudessa viimeisen kymmenen vuoden aikana reilusti puolittunut ja turvallisuuden taso on muihin aloihin nähden hyvä, ei vaihtoehtoja ole: ainoa hyväksyttävä tavoite on nolla. nyt kyse on ennen kaikkea koko yhteisön sitoutumisesta ja tahtotilasta. Toimitusjohtaja Hannu Vornamo, Kemianteollisuus ry Safety 24 h -hankkeen aloitusseminaari Helsingissä

2 Turvallinen prosessilaitos Prosessilaitoksen turvallisuus riippuu ainakin: kemiallisista tekijöistä, fysikaalisista tekijöistä, teknillisistä tekijöistä, inhimillisistä tekijöistä, organisatorisista tekijöistä, biologisista tekijöistä. Turvallisuusjohtamisen asiakokonaisuuksia Turvallisuuslainsäädäntö Sidosryhmäyhteistyö (viranomaiset, asiantuntijat, muut turvallisuustahot) Turvallisuustoiminnan organisointi Turvallisuustoiminnan standardit ja mittarit Tapaturma-, onnettomuusja vahinkotilastot Benchmarking Vakuutukset Turvallisuusanalyysit Riskienhallinnan menetelmät Turvallisuusriskien seuranta ja tarkastukset Turvallisuuden osaalueiden auditoinnit Turvallisuusohjeistuksen kehittäminen Turvallisuustietoisuuden lisääminen (perehdyttäminen, koulutus, käytännön harjoitukset, ym.) Turvallisuusjohtaminen Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan johtamisen keinoin tapahtuvaa yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista ja päämäärätietoista hallintaa. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun turvallisuustoimintaa johdetaan niin kuin muitakin yrityksen toimintoja - ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Turvallisuusjohtamisen yleiset periaatteet Alkutilanteen kartoitus Toimintatapa Suunnittelu Toimeenpano Mittaaminen ja seuranta Toiminnan arviointi

3 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Miksi ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa ollaan aktiivisia pienissä tehtaissa? Sattunut onnettom uus Lakisääteisyys Negatiivinen julkisuus Viranomaisen huomautus Asiakkaat Työntekijät Yhteiskunta Am mattiliitot Kilpailijat Teollisuusjärjestöt Vakuutusyhtiöt Suomi Ruotsi Italia Missä ollaan ja miksi? Turvallisuustaso Suomen prosessiteollisuudessa on kansainvälisesti suhteellisen hyvä. Turvallisuusasiat eivät kuitenkaan ole järjestelmällisesti osa joka päiväistä toimintaa. Ylin johto on sitoutunut vain paperilla? Tekniikasta johtuvia ongelmia on helppo tutkia ja hoitaa, ihmisistä johtuvia ei. Lähde: SPASE-projekti Hallitsemme riittävästi tehtaamme... Turvallisuusjohtaminen Safety 24h -ohjelmassa, esimerkkejä 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 Turvallisuusriskejä Terveysvaaroja Ympäristöriskejä Suomi Ruotsi Italia Yritys Ashland Finland Oy, Porvoo Fortum Oil and Gas Oy, Porvoo Henkel Norden Oy, Valkeakoski Kemira Chemicals Oy, Vaasa Nokian Renkaat Oyj, Nokia Oulun Keskuspesula Oy, Oulu Pilkington Lahden Lasitehdas Oy, Lahti Ab Rani Plast Oy, Teerijärvi Saint-Gobain Isover Oy, Hyvinkää Säteri Oy, Valkeakoski Tikkurila Oy ym., Vantaa Uponor Suomi Oy, Nastola Aihe Turvallisuusraportointijärjestelmän kehittäminen Läheltä piti raportointi turvallisuuden työkaluna jalostamolla Asenteet ISRS:n implementointi turvallisuuden parantamiseksi koko organisaatiossa Turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Menetelminä mm. asennekartoitus ja toimenpiteiden määritys. Johtaminen ja mittarit 1. Johtaminen ja mittarit, 2. Asenteet Turvallisuusjohtaminen ja -mittarit Teerijärven ja Lappforsin tehtaat Asenteet OHSAS mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä Työnopastusta ja perehdyttämistä helpottava yksinkertainen pelisääntövihkonen. Asenteet: Työsuojelun herätekoulutus koko henkilöstölle ja työsuojeluoppaan tekeminen Lähde: SPASE-projekti Lähde: Kemianteollisuus ry.

4 Miten turvallisuustasoa yrityksissä mitataan? sairauspäivät kuolemantapaukset menetetty tuotanto raportoitujen läheltä piti -tapausten määrä Muu mittari? Turvallisuusanalyyseistä Tehdään monesti vain viranomaisia varten. Suunnittelun tueksi, mutta tehdään usein turhan myöhään. Analyysit jäävät yleensä päivittämättä. Saatua tietoa ei oteta yrityksessä käyttöön. Analyysit ovat usein liian pinnallisia - tiedossa olevan tiedon kirjaamista. Käytössä olevia turvallisuustyökaluja turvallisuusanalyysit tehdaskierrokset ja sisäiset auditoinnit läheltä piti -tapausten analysointi ym.... mutta onko olemassakaan jokapäiväistä toimintaa tukevia työkaluja? Tehdaskierrokset ja auditoinnit Johdon on osoitettava aitoa mielenkiintoa. Työntekijöiltä on voitava kysyä neuvoja. Ongelmiin on puututtava johdonmukaisesti. Luvattuja korjauksia on tehtävä viipymättä. On tunnistettava jäävuoret, eikä vain huiput. Tehdaskierrokset ja auditoinnit ovat osa turvallisuuskulttuuria.

5 Läheltä piti -tapausten analysointi Läheltä piti -tapauksista on voitava ottaa oppia. Läheltä piti -tapausten raportointi kangertelee usein. Analysointi on usein pinnallista. Syyttävästä ilmapiiristä on päästävä. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä. Yhteiset työpaikat Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jossa työskentelee samaan aikaan usean työnantajan työntekijöitä. Osapuolista käytetään monia nimityksiä: tilaaja, päämies, toimittaja, urakoitsija, alihankkija, palveluyritys, laitevuokraaja, kumppanuusyritys jne. Muutoksia toimintaympäristössä keskittyminen ydinosaamisalueelle alihankinta on lisääntynyt toimintojen yhtiöittäminen Samalla tehdasalueella toimii useampi yritys. Organisaatiota on supistettu. Tiimityöskentely on lisääntynyt. Tyypillisiä ulkoistettuja toimintoja rakentaminen teollisuus- ja toimistosiivous kiinteistönhoito varastointi tehdasasennukset kuljetukset tietokone- ja tietoliikennetekniikka koneiden huolto ja kunnossapito Ulkoistettuja toimintoja jätehuolto laitevuokraus, esim. nosturit, telineet jne. ravitsemustoiminta turvallisuus/vartiointi konsultointi mm. terveys/turvallisuus rakennusten ylläpito/huolto ulkoalueiden hoito Lähde: METYTY-projekti, 2001

6 Yhteisten työpaikkojen vaarat Alihankinta ja turvallisuustaso Erilaiset muutostilanteet synnyttävät epävarmuustekijöitä, tiedonkulun katkoksia ja vastuiden hämärtymistä. Vaaroja syntyy, kun monta toimijaa työskentelee samoissa työtiloissa rinnakkain, limittäin, päällekkäin jne. Seurauksena voi ajan mittaan olla onnettomuuksia. Alihankkijoille tapahtuu enemmän onnettomuuksia kuin laitosten vakituiselle henkilöstölle. Työympäristö on vieras. Turvallisuustiedon kulkeminen osapuolten välillä on vaikeutunut. Valvonta on vaikeutunut. Työtahti on kireä. Turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla Ratkaisu yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallintaan on kokonaisuuden hyvä hallinta eli eri toimintojen yhteensovittaminen (koordinnointi). Avaintekijöitä ovat ne eri osapuolten väliset toimivat pelisäännöt, jotka varmistavat turvallisuuden. Yhtiöittäminen ja turvallisuustaso Korporatiivinen muisti ei enää toimi. Kokemusten kartuttaminen hidastuu. Erikoisosaajia ei ole, vaan moni asia tehdään oman toimen ohessa. Turvallisuustutkimukseen ei ole varaa. Ulkopuolisia konsultteja käytetään, mutta vain tapaus kerrallaan.

7 Yhteinen tehdasalue ja turvallisuustaso Turvallisuusasioista tulee kertoa naapureille. Turvallisuussuunnitelma tulee tehdä yhdessä. On muistettava myös ruokalan emäntiä. Liikkumisen valvonta vaikeutuu. Tehdasalueella olevien määrää ei tunneta. Yritysten eri intressit vaikeuttavat toimintaa. Tiimityöskentely ja turvallisuustaso Vastuu omasta alueesta paranee. Kokonaiskuva hämärtyy. Tiimien väliin jää ei kenenkään -maata. Kuka vastaa turvallisuustasosta? Miten tiimi selvittää turvallisuustasonsa? Ohut organisaatio ja turvallisuustaso Vanhoja osaajia on siirretty syrjään. Erikoistehtäviin ei ole koulutettua väkeä. Moni asia jää roikkumaan. Kaikkien vastuu turvallisuusasioista korostuu. Konsulttien käyttö lisääntyy. Keskittyminen ydinosaamisalueelle ja turvallisuustaso Luotettava moneen yhteistyötahoon Enemmän resursseja perusilmiöiden ymmärtämiseen Muilla aloilla hyviksi todetut opit välittyvät huonommin? Osaamista ulkoa, mutta kuuluuko turvallisuusanalyysi laite- vai laitostilaukseen?

8 Turvallisuusselvityksen sisältö 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Yhteystiedot ja yleiskuvaus tuotantolaitoksesta (kohde, osoite, yhteyshenkilöt jne.). Toimintaperiaatteet ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Kuvaus laitoksesta ja sen ympäristöstä. Yksityiskohtainen kuvaus eri osastojen ja yksiköiden toiminnasta ja käsiteltävistä vaarallisista aineista. Onnettomuusriskien tunnistaminen, analysointi ja hallintakeinot. Pelastustoimenpiteet onnettomuuksien seurausten rajoittamiseksi. Toiminnan laajuuden mukaan määräytyvät velvoitteet (59/1999) Kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi lupamenettely toimintaperiaateasiakirjan laatiminen turvallisuusselvityksen laatiminen Toimintaperiaatteet Suuronnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävät toimintaperiaatteet on esitettävä kirjallisesti toimintaperiaateasiakirjan muodossa antavat yleiskuvan siitä, miten toiminnanharjoittaja sitoutuu huolehtimaan tuotantolaitoksen turvallisuustasosta sisältävät toiminnanharjoittajan vahvistamat suuronnettomuuksien vaaran rajoittamista koskevat yleiset päämäärät, joiden mukaisesti johto haluaa toimintaa kehittää, sekä toimintatavat, joihin toiminnanharjoittaja sitoutuu päämäärien saavuttamiseksi.

9 Toimintaperiaateasiakirja Toimintaperiaateasiakirjassa esitetään turvallisuustoimintaa koskevat päämäärät ja tärkeimmiksi katsotut toimintatavat niiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi sitoutuminen henkilöstön osaamisen kehittämiseen toiminnan jatkuvaan tarkkailuun ja kehittämiseen vaarojen arviointiin turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämiseen. Turvallisuusjohtamis- järjestelmä Turvallisuusjohtamis- järjestelmän sisältö Organisaatio ja vastuuhenkilöt Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi Toimintojen ohjaus Muutosten hallinta Suunnittelu hätätilanteiden varalta Suorituskyvyn tarkkailu (toteutuksen seuranta) Auditointi ja katselmus. Lähde: Asetus 59/1999 Turvallisuusjohtamisjärjestelmällä tarkoitetaan turvallisuusasioiden hallintaa varten laadittua järjestelmää, jolla toiminnanharjoittaja varmistaa, että toimintaperiaatteissa asetetut päämäärät toteutuvat. Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tulee sisältää se osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka mahdollistaa suuronnettomuuksien ehkäisemistoimintaperiaatteiden määrittelyn ja täytäntöönpanon. Lähde: TUKES-ohje K Turvallisuusorganisaation rakenne, vastuuhenkilöt ja vastuualueet Turvallisuusselvitykseen sisällytetään organisaatiokuvaus, josta ilmenee suuronnettomuusvaarojen hallintaan osallistuvien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet - organisaatiokaavio ja tarvittaessa täydentävä sanallinen kuvaus. Lisäksi selvitetään, miten tehtävistä ja vastuista tiedotetaan organisaation sisällä ja tarvittaessa ulospäin.

10 Organisaatiokuvaus Organisaatiokuvauksesta käy ilmi ylimmän johdon rooli ja tehtävät turvallisuusjohtamisjärjestelmässä sekä mitä turvallisuuteen liittyviä tehtäviä, vastuita ja valtuuksia linjaorganisaation eri organisaatiotasoilla on. toimintaperiaatteista vastaavan henkilön, käytönvalvojan ja muiden vastuuhenkilöiden apuna toimivien henkilöiden nimet sekä heidän tehtävänsä, vastuualueensa, valtuutensa ja käytettävissä olevat resurssinsa suuronnettomuuksien ehkäisemistä koskevien tehtävien hoitamiseksi. Tiedonhankinnan tavat ja vastuut Tarvittavan tiedon hankinta ja ylläpito: toiminnanharjoittajan oman alan lainsäädäntö, tekniset määräykset ja ohjeet alan yleinen turvallisuustaso ja -tekniikka alan yleisesti hyviksi havaitut käytännöt alalla sattuneet onnettomuudet. Turvallisuusselvityksessä kuvataan mistä ja miten tietoa hankitaan, sekä mainitaan vastuuhenkilöt ja heidän tehtäväalueensa. Koulutus Koulutukseen liittyen turvallisuusselvityksessä kuvataan: miten onnettomuusvaarojen ehkäisemiseen ja hallintaan liittyvät koulutustarpeet määritellään miten koulutus käytännössä järjestetään miten tietoja käydystä koulutuksesta ylläpidetään miten annetun koulutuksen omaksuminen osoitetaan. Sitouttaminen (oma henkilöstö + alihankkijat) Turvallisuusselvityksessä kuvataan miten työntekijät ja tarvittaessa myös yhteistyötahot sitoutetaan ja kannustetaan osallistumaan turvallisuuden hallintaan. Esimerkkejä sitouttamismenettelyistä aloitejärjestelmät osallistuminen auditointeihin osallistuminen riskianalyyseihin osallistuminen toiminnan kehittämisryhmiin.

11 Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi (1) Turvallisuusselvityksessä kuvataan: millaisin järjestelmällisin menettelyin tunnistetaan onnettomuusvaarat ja arvioidaan onnettomuuksien todennäköisyys ja seurausten vakavuus mitä analyysi- ja arviointimenetelmiä käytetään missä kohteissa/ toiminnoissa/ tilanteissa kuvattuja menetelmiä käytetään Toimintojen ohjaus Turvallisuusselvityksessä kuvataan toimintaan liittyvä ohjeistus miten toimintaan liittyvät vaarat ja turvallisen toiminnan rajat otetaan huomioon ohjeistuksesta vastuussa olevat henkilöt menettelyt, joilla varmistetaan että henkilökunta tuntee ohjeet ja toimii niiden mukaisesti mitä menettelyitä on käytössä ohjeiden tarkistamiseksi. Suuronnettomuusvaarojen tunnistaminen ja arviointi (2) miten ja millä kriteereillä tunnistus- ja arviointimenetelmät kussakin tapauksessa valitaan miten tulokset käsitellään ja otetaan huomioon laitoksen suunnittelussa, käytössä ja ohjeistuksessa ketkä vastaavat vaarojen tunnistamisesta ja arvioinnista, yhteenvedon laatimisesta, toimenpiteisiin ryhtymisestä ja toteutuksen seurannasta. Muutosten hallinta (1) Turvallisuusselvityksessä kuvataan menettelyt, joita tuotantolaitoksella noudatetaan, kun tehdään pysyviä, tilapäisiä tai kiireellisiä muutoksia olemassa olevissa tuotantolaitoksissa tai suunnitellaan uusia laitoksia, prosesseja tai varastoja mitä tarkoitetaan muutoksella ja minkä tyyppisiä muutoksia menettelyt kattavat

12 Muutosten hallinta (2) Sisäinen pelastussuunnitelma kenen vastuulle muutosten hyväksyntä kuuluu kuka muutokset toteuttaa laitteistojen, putkistojen, rakennusten sekä turvajärjestelyiden suunnittelussa ja sijoituksessa noudatettavat perusteet Toiminnanharjoittajan tulee laatia sisäinen pelastussuunnitelma, jossa kuvataan menettelyt, joihin tuotantolaitoksen alueella ryhdytään onnettomuustapauksissa. Muutosten hallinta (3) miten muutoksiin liittyvät vaarat arvioidaan ja miten ne otetaan huomioon miten muutokset dokumentoidaan muu muutoksiin liittyvä ohjeistus, esimerkiksi ohje siitä, mitkä muutokset vaativat luvan tai ilmoituksen tekemisen viranomaiselle miten järjestetään tiedotus ja koulutus muutoksista. Suunnittelu hätätilanteiden (onnettomuuksien) varalta Turvallisuusselvityksessä kuvataan miten varmistetaan, että sisäinen pelastussuunnitelma laaditaan ja pidetään ajan tasalla sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon tunnistetut vaaratilanteet sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon kunnan pelastusjärjestelyt sisäistä pelastussuunnitelmaa laadittaessa kuullaan henkilökuntaa henkilökunta tuntee sisäisen pelastussuunnitelman ja osaa tarvittaessa toimia suunnitelman mukaisesti.

13 Suorituskyvyn tarkkailusta Suorituskyvyn tarkkailulla tarkoitetaan menettelyitä ja menetelmiä, joilla toiminnanharjoittaja arvioi tuotantolaitoksen turvallisuustasoa. Turvallisuustason arviointia varten toimintaperiaatteissa esitetyt päämäärät puretaan konkreettisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista voidaan seurata ja mitata: konkreettisten, mitattavien tavoitteiden asettaminen eri organisaatiotasoilla ja alueilla tavoitteista tiedottaminen. Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (1) turvallisuusasioista vastaava johtaja ja turvallisuusasioita hoitavat asiantuntijat nimetty julkituotu turvallisuuspolitiikka turvallisuuskoulutustiedot tehdyt riskien arvioinnit johdon kierrokset lakisääteiset vaatimukset viranomaisten korjauskehotukset Suorituskyvyn tarkkailun mittarit Turvallisuusselvityksessä kuvataan turvallisuustoiminnan mittarit (ennakoivia mittareita ja jälkikäteismittareita) menettelyt ja vastuut seurantatietojen keräämisestä ja tulosten käsittelystä sekä jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä tutkinnan ja korjaavien toimenpiteiden menettelytavat siinä tapauksessa, että tavoitteita ei saavuteta. Mm. ilmoitusjärjestelmä suuronnettomuuksista ja läheltä piti -tapauksista sekä niiden tutkinta ja seurantamenettelyt. Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (2) tehdyt turvallisuusaloitteet tehdyt toimenpiteet ilmapiiri, asenteet auditoinnit, katselmukset terveysseurantaraportit työolosuhteiden seuranta, mittaus laitteiston kunnon seuranta henkilösuojainten käyttö

14 Ennakoivia ja jälkikäteisiä seurantatietoja (3) vaaralliset toimintatavat vaaralliset olosuhteet vaaratilanteet (läheltä piti) materiaalivahingot tapaturmat päästöt, vuodot sairaspoissaolot tuotantohäiriöt Auditointi Sisäinen auditointi = oman toiminnan järjestelmällinen havainnointi turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Turvallisuusselvityksessä kuvataan: miten sisäiset auditoinnit toteutetaan ketkä sisäisiä auditointeja voivat tehdä kuinka usein niitä tehdään miten tulokset käsitellään vastuut auditoinnissa tehtyjen havaintojen käsittelemiseksi, toimenpiteisiin ryhtymiseksi sekä tehtyjen toimenpiteiden seuraamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Johdon kierrokset Auditoinnit Henkilösuojainten käyttö Viranomaispalaute Johdon kierrokset Paloturvallisuus ja hätätilannevalmius Lakien ja asetusten noudattaminen Työilmapiiri TUKES:in esimerkkejä käytetyistä mittareista Riskinarvioinnit Siisteys ja järjestys Häiriötiedot Turvallisuuskulttuuri Turvallisuustoimenpiteet Koulutus Turvallisuuskierrokset Auditoinnit Pienryhmätoiminta Tekniset järjestelmät Johtamisjärjestelmät ja menettelytavat Kunnossapitotiedot Luotettavuustiedot Käytettävyys Ei-toivotut tapahtumat Aloitteet Työkyky ja kuntotestit Ergonomia Turvallisuuskustannukset Tapaturmien vakavuus Tapaturmataajuus Vaaratilanteet Tapaturmien syyt Sopimuskumppaneiden tapaturmat Sairauspoissaolot Ammattitaudit Poissaolokustannukset Vastaanottokäynnit Ongelmajätteet Satunnaispäästöt Johdon katselmus Katselmukset = ylimmän johdon osallistuminen toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän arviointiin ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Turvallisuusselvityksessä kuvataan: mitä asioita ylin johto turvallisuusjohtamisjärjestelmästä seuraa. kuinka usein katselmuksia pidetään. Lähde: TUKES -julkaisu 7/2000

15 Katselmuksessa seurataan Työterveys- ja työturvallisuus- johtaminen Esimerkkejä: asetettujen tavoitteiden saavuttaminen uusien tavoitteiden asettaminen korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen sisäisten auditointien havainnot ja johtopäätökset toimintaperiaatteiden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittämistarpeet. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen (TTT-johtaminen) tärkeys on viime aikoina korostunut. Monet tehokkaan TTT-johtamisen tunnusmerkit ovat erottamaton osa niitä hyviä johtamiskäytäntöjä, joiden puolesta laatu- ja liiketoiminnan asiantuntijat puhuvat. Mikä järjestelmä? 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma ISO ei laadi työterveys- ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmien standardeja. British Standards Institution on tehnyt ohjeellisen standardin. suomennos: Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä (BS 8800:fi). yhteensopiva ISO ja ISO järjestelmien kanssa

16 TTT-johtamisjärjestelmän osat ISO ratkaisumallin mukaan lähtötilanteen katselmus Jatkuva parantaminen ttt-politiikka suunnittelu toteutus ja toiminta Johdon Johdon TTT-politiikka katselmus TTT-politiikka katselmus tarkastus ja Suunnittelu Suunnittelu korjaava toiminta Tarkastus Tarkastus ja ja Toteutus korjaava Toteutus ja ja korjaava toiminta johdon katselmus toiminta toiminta toiminta >> jatkuva parantaminen Lähtötilanteen Lähtötilanteen katselmus katselmus TTT-politiikka Auditointi Johdon katselmus Politiikka Politiikka Suunnittelu Palaute toiminnan mittauksesta Yrityksen ylimmän johdon on määriteltävä, dokumentoitava ja allekirjoituksellaan hyväksyttävä yrityksen TTT-politiikka. Lähtötilanteen katselmus Auditointi Lähtötilanteen Lähtötilanteen katselmus katselmus Politiikka Palaute toiminnan mittauksesta Missä me olemme nyt? Verrataan olemassa olevia järjestelyjä: lakisääteisiin vaatimuksiin ohjeistukseen yrityksen sisällä parhaisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin yrityksen toimialalla ja muilla soveltuvilla aloilla TTT-johtamiseen varattujen voimavarojen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tiedot käytetään hyödyksi jatkon suunnittelussa. TTT-politiikan elementtejä ttt-toiminta kiinteä osa liiketoimintaa riittävän korkeatasoinen ttt-toiminta riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit ttt-tavoitteiden asettaminen ja tietoon saattaminen ttt-toiminnan johtaminen linjajohdon tehtävä ymmärtämisen, toteuttamisen ja ylläpidon varmistaminen työntekijöiden osallistuminen ja huomioon ottaminen katselmukset, auditoinnit, koulutus, yms.

17 Auditointi Suunnittelu Politiikka Suunnittelu Suunnittelu Toteutus ja toiminta Palaute toiminnan mittauksesta Suunnittelun tulisi kattaa: riskin arvioinnin, johon kuuluu vaarojen tunnistaminen lakisääteiset ja muut vaatimukset TTT-johtamistoimenpiteet. On tärkeää, että suunnitellun toiminnan onnistuminen tai epäonnistuminen on selvästi havaittavissa/mitattavissa. Tarkastus ja korjaava toiminta Auditointi Toteutus ja toiminta Tarkastus Tarkastus ja ja korjaava korjaava toiminta toiminta Johdon katselmus tarkkailu ja mittaukset ennakoivat toiminnan mittarit toiminnan vaikutusten mittarit korjaava toiminta tiedostot auditoinnit Palaute toiminnan mittauksesta Toteutus ja toiminta Auditointi Suunnittelu Toteutus Toteutus ja ja toiminta toiminta Tarkastus ja korjaava toiminta Toiminnan mittaus organisaatiorakenne ja vastuut koulutus, tietoisuus ja pätevyys tiedonkulku dokumentointi asiakirjojen valvonta toimintojen ohjaus valmius ja toimiminen hätätilanteessa Johdon katselmus Sisäiset tekijät Tarkastus ja korjaava toiminta Johdon Johdon katselmus katselmus Politiikka Ulkoiset tekijät Johdon katselmuksissa tulisi käsitellä: TTT-johtamisjärjestelmän toiminta kokonaisuutena järjestelmän yksittäisten osien toimintaa auditointien havaintoja sisäisiä ja ulkoisia muutostekijöitä.

18 Organisointi integrointi ja yhteistyö vastuu ja raportointivelvollisuus työntekijöiden osallistuminen pätevyys ja koulutus viestintä ja dokumentointi asiantuntijan neuvot ja palvelut. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma Toiminnan mittaaminen Turvallisuuskulttuuri ennakoiva ja jälkikäteen tapahtuva seuranta tulosindikaattoreiden valinta toiminnan mittaamisen periaate mittaustekniikat vaarallisten tapahtumien tutkiminen mahdolliset TTT-toiminnan puutteet Työntekijöiden ja johdon välillä oltava toimiva suhde - johto näkyy tehtaalla. Turvallisuuden tärkeys on hyväksytty ja se näkyy osana työntekoa. siisteys ja henkilökohtaiset suojaimet Tag in / Tag out ja työlupakäytäntö Läheltä piti -tapauksista ilmoitetaan.

19 Johdon rooli Riskiä poistaviin toimiin panostetaan. Aito sitoutuminen, näkyminen tehtaalla. Turvallisuuden on oltava johdon jokaisen kokouksen asialistalla. Työntekijöiltä voitava kysyä neuvoja. Tavoitteita ja suunnitelmia on oltava. Johdonmukaisesti puututtava ohjeiden vastaiseen toimintaan. Turvallisuusjohtamisen osa- alueet (2) Turvallisuusohjeiden laadinta Turvallisuuden varmistaminen työpaikalle tullessa Turvallisuuskulttuuri (tiedonkulku ja yhteistyö) Perehdyttäminen ja turvallisuuskoulutus Turvallisuussuunnittelu Turvallisuusvalvonta Tarkastustoiminta Turvallisuusjohtamisen osa- alueet (1) Turvallisuuden vastuuhenkilöt Turvallisuuspolitiikka Turvallisuustoimintaa johtavat asiantuntevat vastuuhenkilöt Turvallisuusasiat toimittajan valinnassa Turvallisuusasiat sopimuksissa Turvallisuustoimien toteuttamiseksi tarvitaan niin tilaajan, palveluiden kuin laitteiden toimittajien osalta asiantuntevat vastuuhenkilöt, joilla on riittävä turvallisuuspätevyys ja johtamisresurssit. Tilaajan vastuuhenkilö vastaa eri työnantajien turvallisuustoiminnan koordinoinnista.

20 Tutkimus, kehitys ja suunnittelu Poikkeamatarkastelulla lisätään yleensä laitoksen monimutkaisuutta. Luonteeltaan turvallisempien prosessien kehittämiseen tulee uskaltaa satsata. Uusia laiteratkaisuja tulee kokeilla. Tietokoneiden suomia mahdollisuuksia tulee käyttää enemmän esimerkiksi simulointiin ja optimointiin. Turvallisuus ja toimittajan valinta Turvallisuusasioiden mukaan ottaminen laitteiden tai palvelun toimittajan valintakriteereihin on ennakoivaa turvallisuustoimintaa, jonka avulla eri osapuolet varautuvat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuleviin vaaratekijöihin. Ihmisystävällisemmät tehtaat Turvallisuus ja sopimukset 3-D malleilla voidaan simuloida tehtaita ennen niiden rakentamista. Henkilökuntaa koulutetaan niin, että he ymmärtävät syy-seuraus -suhteet. Kehitetään työkaluja jokapäiväisen turvallisuustyön tueksi. Kun keskeiset turvallisuusasiat on sisällytetty toimitusta koskeviin sopimuksiin, eri osapuolilla on ajoissa tiedossa perusteet, joiden avulla turvallisuus etukäteen suunnitellaan ja mahdolliset epäselvyydet toteutuksessa ratkaistaan.

21 Turvallisuussuunnittelu Yhteenveto Etenkin yhteisillä työpaikoilla tulee tehdä turvallisuussuunnittelua, joka sisältää töiden yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua ottaen huomioon vaarat ja niihin liittyvät turvallisuustoimenpiteet. Aikataulusuunnittelulla varmistetaan töiden yhteensovittaminen niin, etteivät ne aiheuta vaaratilanteita tai haittaa muille työvaiheille tai toiminnoille. Johtamisen perusperiaatteet ovat yleispäteviä riippumatta siitä, onko johdettava toiminta laatuun, ympäristöön, terveyteen, turvallisuuteen tai muuhun organisaation toimintaan liittyvää. Mutta: Tietyt organisaatiot voivat nähdä integroidun johtamisjärjestelmän edut toisten pitäessä parempana samoihin johtamisperiaatteisiin perustuvat, mutta muuten erilliset järjestelmät. Turvallisuuskulttuuri Hyvä turvallisuuskulttuuri on sitä, että päämääränä ollut turvallisuuspolitiikka ja sovitut turvallisuusperiaatteet ovat muuttuneet arkipäivän käytännöiksi. Hyvään turvallisuuskulttuuriin päästään eri osapuolten välisellä yhteistyöllä, joka perustuu keskinäiseen avoimuuteen ja luottamukseen. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Turvallisuusjohtaminen turvallisuusselvityksessä 3. Turvallisuusjohtaminen BS 8800 mukaan 4. Turvallisuuskulttuuri 5. Responsible Care -ohjelma

22 Responsible Care - Vastuu huomisesta Responsible Care Vastuu huomisesta Kemianteollisuuden kansainvälinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelma Vastuu huomisesta Suomessa ohjelma käynnistyi vuonna 1992 nimellä Vastuu Huomisesta. Ohjelma kattaa yli 80 % Suomen kemianteollisuuden tuotannosta. Lähes 65 % kemianteollisuuden henkilöstöstä työskentelee ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä. Koordinoinnista Suomessa vastaa Kemianteollisuus ry (http://www.chemind.fi/kemianteollisuus/). Lähde: Kemianteollisuus ry Responsible Care Tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ohjelman eri osa-alueilla, ympäristönsuojelussa ja terveys- ja turvallisuusasioissa. Yhteistyö ja avoimuus ovat toiminnan perustana. Ohjelman yleisperiaatteet (1) 1. Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia sekä haittojen rajoittamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. 2. Koulutamme, opastamme ja kannustamme koko henkilöstöämme toimimaan ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. 3. Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi.

23 Ohjelman yleisperiaatteet (2) Ohjelman yleisperiaatteet (4) 4. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. 5. Selvitämme mahdollisuuksien mukaan ennalta uuden prosessin tai tuotteen ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset. 6. Kerromme viranomaisille yrityksemme toiminnasta ja sen mahdollisista ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista. 10. Selvitämme teknologian siirrossa vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Ohjelman yleisperiaatteet (3) 7. Kerromme ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille tuotannostamme ja tuotteistamme sekä niiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista ja vastaamme huolenilmauksiin. 8. Opastamme asiakkaitamme tuotteidemme turvallisessa käytössä ja hävittämisessä. 9. Odotamme yhteistyö- ja sopimuskumppaniemme noudattavan näitä periaatteita soveltuvin osin. Yritysten toiminta ohjelmassa Yrityksen tulevat mukaan ohjelmaan allekirjoittamalla sitoumuksen, joka velvoittaa noudattamaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimintaohjeita. Yritykset toimivat yhteistyössä muiden yritysten kanssa ja kertovat sidosryhmilleen ympäristö- ja turvallisuusasioista. Jokainen yritys painottaa ohjelman toteutusta oman toimintansa luonnetta vastaavaksi. Toisille turvallisuuskysymykset ovat kehittämisen pääkohde, toiset taas keskittyvät esim. päästöjen minimointiin.

24 Hyöty yritykselle Työtapaturmat vuonna 2001 Vastuu Huomisesta -ohjelma kokoaa yhteen yrityksen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoiminnot laaja-alaisesti. Ohjelma antaa yritykselle välineitä toiminnan kehittämiseen. Yrityksissä arvioidaan jatkuvasti toimintaa, asetetaan tavoitteita, kehitetään toimenpiteitä, mitataan tuloksia ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2001 Vastuu Huomisesta - ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä: tapahtui 13,6 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden - vähennystä lähes 13 % vuoden 2000 tilanteeseen menetettyjen työtuntien määrä oli 1588 tuntia miljoonaa työtuntia kohden - laskua edelliseen vuoteen verrattuna ei yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa Seurattavia asioita Kuljetusonnettomuudet investoinnit ja koulutus (ympäristö-, terveys ja turvallisuus) päästöt veteen päästöt ilmaan jätteiden määrä energian ja veden kulutus turvallisuus ja vastuu tuotteesta Kuljetusturvallisuutta seurataan kuljetusketjussa tapahtuneiden kuljetusonnettomuuksien lukumäärän avulla. Ohjelmassa mukana olevissa yrityksissä tapahtui 25 kuljetusonnettomuutta vuonna Onnettomuuksissa kuoli kolme henkilöä ja loukkaantui kaksi. Kuljetusonnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen arvo oli euroa.

Toimintaperiaateasiakirja

Toimintaperiaateasiakirja Ohje 10/2015 24.8.2015 0 (10) Tukes-ohje 10/2015 Toimintaperiaateasiakirja ja Ohje 10/2015 24.8.2015 1 (10) Sisältöalue Toimintaperiaateasiakirjaa koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 2 Turvallisuus prosessilaitoksen suunnittelussa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Putkisto- ja instrumentointikaavio 3. Poikkeamatarkastelu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva

Yritysturvallisuuden seminaari, T-110.5690. Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Yritysturvallisuuden, T-110.5690 Esitys 1(2) 21.9.2005 Esko Kaleva Kirjan tiedot Turvallisuusjohtaminen Pertti Kerko ISBN 952-451-0413 PS-kustannus Aavaranta-sarja no. 49, v.2001 Sivuja 368 Hinta ~50 eur

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä

Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Turvallisuusjohtamisjärjestelmäyleistä Heidi Niemimuukko 12.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esitys Turvallisuusjohtamisjärjestelmä konseptina Miksi turvallisuusjohtamista? Johtamisjärjestelmässä

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Kohteen/ teollisuusalan tuntemus prosessiturvallisuuden merkitys omassa työssä osa ammattitaitoa Säännöllisen kunnossapidon merkitys ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten

Lisätiedot

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka

Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle. Mikko Parikka Yritysten turvallisuusjohtaminen ja sen merkitys viranomaisvalvonnalle Mikko Parikka Tuotantolaitoksen turvallisuuden johtaminen Turvallisuusjohtamisen arjen tavoitteet Henkilöstön ja ympäristön turvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen

METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa. Jouni Lappalainen METKU WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Jouni Lappalainen 0 WP2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmät merenkulussa Työpaketissa kaksi selvitetään onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Laadun ja turvallisuuden kehittäminen vaaratapahtumista oppimalla Arto Helovuo M.Sc. (Human Factors and Systems Safety) Lentokapteeni, Finnar Oyj Toimialajohtaja, Qreform Oy Joka kymmenes potilas Study

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille

Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille Työhyvinvoinnin itsearviointityökalu työpaikoille Itsearviointityökalu on selkeä kysymyssarja ennakoivan työhyvinvointitoiminnan itsearviointiin ja raportointiin kannustaa jatkuvaan kehittämiseen antaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Yhteinen työpaikka: Työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva työnantaja, eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä Työpaikalla toimii useampi kuin yksi työnantaja, tai itsenäinen työsuorittaja

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

5.3.2013 CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 2

5.3.2013 CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 2 Yritys Oy Ab Suorite t e - markkinat Suoritteet Valmistus Kassa Tuotannon- tekijät Tuotannon tekijämarkkinat Tulot Menot Pääoman palautus Pääoman sijoitus Rahoitusmarkkinat CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen

Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO ja välillä? Lassi Väisänen Miten näkökulmat ovat syventyneet ISO 31000 ja 31004 välillä? Lassi Väisänen ISO Riskienhallintamaailma Riskien johtaminen ja johtopäätösten teko (ISO 31000) Erityisosa-alueet Riskianalyysit ISO xxx Riskianalyysit

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot