I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen"

Transkriptio

1 Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista

2 Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA LAATU Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen 10 Julkaisija If Suurasiakkaat Vattuniemenkuja 8 A, Helsinki IF puh Paperirullavarastojen paloriskien hallinta 12 Ammattimaisuus on avain menestykseen.. 4 Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Paperirullavarastojen paloriskien hallinta Keskeytysvahingot edellyttävät erityisosaamista Lämpövoimalaitosten turbogeneraattoreiden riskitason määrittely Päätoimittaja Juha Ettala Toimituskunta Olav Breen Per Hagström Lars von Hertzen Harry Nordqvist Inkeri Salin Anna Maria Vähäkuopus Tuotanto Markkinointiviestintä Dialogi Oy Paino Salpausselän Kirjapaino Oy Osoitteenmuutokset Legioonalaistauti ja vastuu 20 Legioonalaistauti ja vastuu Miksi terveydenhoito- ja hyvinvointipalveluiden yksityismarkkinat kasvavat? Vakuutukset kunnossa matkalla kaikki hyvin Ponttonikuljetus vaativa mutta tehokas tapa siirtää suuria kohteita August Ramsayn säätiön turvallisuuspalkinto 2005 Eka Polymer Latex Oy:lle Risk Consultingista ilmestyvät myös skandinaavinen ja englanninkielinen versio. ISSN Kannen kuva Index Open Vakuutukset ovat erittäin tärkeitä useimmille yrityksille ja niiden työntekijöille. Vahinkoja sattuu, sekä pienempiä ns. frekvenssivahinkoja että valitettavasti myös isompia. Joillekin riskeille ja tuotteille on ominaista ns. lyhythäntäisyys eli vahinko ilmenee nopeasti, kun taas pitkähäntäisissä vahingoissa vahinko konkretisoituu vasta vuosien päästä. Vakuuttaminen on myös monimutkainen asia, sillä se on tuntemattomaan varautumista ja tulevan ennustamista historiatietojen ja faktojen valossa. Yritämme estää vahinkoja tapahtumasta, mutta silti niitä väistämättä sattuu. Sen takia vakuutus- ja riskienhallinta-alalla on erittäin tärkeää keskittyä laatuun. Me Ifissä pyrimme noudattamaan kaikkein korkeimpia laatuvaatimuksia kaikessa toiminnassamme. Henkilökuntamme on erittäin pätevää, järjestelmämme ja työmenetelmämme ovat alan parhaat, laadunvalvontamme on tarkkaa ja kaiken taustalla on vahva pääomaperusta. Tavoitteenamme on toimia yritysten ammattitaitoisena, pitkäjänteisenä ja vakaana vakuutuskumppanina Pohjoismaissa. Valitettavasti pohjoismaisella vakuutusalalla on parin viime vuoden aikana nähty muutamia tapauksia, joissa laatuun on selvästikin suhtauduttu liian huolettomasti. Yksi syy tähän saattaa olla yritysten liiallinen keskittyminen lyhytaikaisiin säästöihin kvartaalitalouden vaatimusten mukaisesti. Toinen syy saattaa olla se, et- tä kun vakuutusalan talous on vihdoinkin saatu kuntoon, alalle ilmestyy uusia toimijoita. Vaikka tämä onkin sinänsä myönteinen asia, kaikilla uusilla toimijoilla ei kuitenkaan ole yhtä korkeatasoista osaamista, ammattitaitoa ja laadunvalvontaa eikä niiden taloudellinen asema ole riittävän vahva. Sitä paitsi osa uusista tulokkaista suhtautuu melko opportunistisesti pohjoismaisilla vakuutusmarkkinoilla toimimiseen. Viime aikoina olemme saaneet todistaa laatuseikkojen laiminlyömisen onnettomia seurauksia Pohjoismaissa, kun jotkin yritykset ovat ottaneet (tai luulleet ottaneensa) vakuutukset ulkomaisista yhtiöistä, joita ei itse asiassa ollut edes olemassa. Olemme myös nähneet, miten vakuutuskantoja on myyty takautuvasti vakuutusyhtiöiden välillä ilman että asiakkaille olisi tiedotettu asiasta kunnolla. Lisäksi jotkut yhtiöt ovat vetäytyneet Pohjoismaiden markkinoilta ja jättäneet asiakkaittensa vakuutukset ulkopuolisten yhteistyökumppanien hoitoon. Tästä syystä haluammekin muistuttaa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme laadun tärkeydestä vahinkovakuutusalalla. Varmistakaa, että vakuutusyhtiön pääomapohja on vakaa ja terve sekä nyt että tulevaisuudessa, ja että vakuuttaja todella pystyy tukemaan yrityksenne liiketoimintaa tarjoamalla laadukkaita tuotteita, riskinvalintaa, palveluja ja korvauskäsittelyä. Varmistakaa myös, kuka loppujen lopuksi kantaa minkäkin osan riskeistä ja siis lopullisesti päättää suurten vahinkojen korvaamisesta ja maksaa korvaukset. Tulevaisuudesta emme pysty sanomaan mitään varmaa tiedämme vain, että valitettavasti vahinkoja sattuu ja siksi osa yrityksistä tarvitsee melkoisesti tukea vakuutuskumppaniltaan. Varmistakaa, että yrityksenne panostaa vakuutusasioihin pitkäjänteisesti ja huomioikaa laatuseikat riittävän hyvin sekä yrityksen sisäisessä riskienhallintatyössä että ulkoisten yhteistyökumppaneiden valinnassa. Morten Thorsrud 2 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006

3 Ammattimaisuus on avain menestykseen Vuoden 2005 tulokset osoittavat, että Ifin viime vuosina toteuttama tehostamisohjelma on onnistunut. Toimintatapojen kehittämistä jatkettiin ja onnistuimme säilyttämään markkina-asemamme ja parantamaan kannattavuuttamme. Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alue kehittyi hyvin Petri Ekman suurvahinkojen määrästä huolimatta. Tämä on ollut hyvää pohjatyötä tulevaisuutta varten. Kehittämällä ohjelmia, joilla parannamme asiakaspalveluamme, prosessejamme ja palveluedellytyksiämme, varmistamme, että säilytämme jatkossakin johtavan asemamme pohjoismaisten suuryritysten vakuuttajana. Pohjoismaiseen valmistusteollisuuteen kohdistuu nykyisin suuria paineita. Kustannuksia on leikattava ja kokonaistoimitusaikoja lyhennettävä. Siksi yritysten on ollut pakko luoda tiiviitä toimitusverkostoja ja siirtää tuotantoa maihin, joissa työvoimakustannukset ovat pienemmät ja tuotteiden ostajat ovat lähempänä. Niin pankit kuin vakuutusyhtiötkin etsivät tapoja, joilla ne voivat jatkaa asiakkaittensa palvelemista näiden uusilla toiminta-alueilla, missä yritykset kohtaavat usein uudenlaisia haasteita erilaisen lainsäädännön vuoksi. Olemme tehneet Ifissä tietoisen päätöksen siitä, että ylläpidämme ja kehitämme edelleen omaa konttoriverkostoamme niissä maissa, joissa useimmilla kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavilla asiakkaillamme on toimintaa. Muissa maissa tarjoamme palveluja luotettavien yhteistyökumppaneidemme avulla. Haluamme varmistaa parhaan mahdollisen riskienarvioinnin kaikkialla maailmassa ja kehittää riskienhallintapalveluja. Toimialojen välillä eroja Pohjoismaisen pankki- ja vakuutustoiminnan välillä on suuria eroja. Markkinoilta löytyy useita pohjoismaisia pankkeja, mutta ainoastaan yksi vakuutusyhtiö, If, on aidosti pohjoismainen toimija. Useimmat yritysasiakkaamme tarjoavat erityispalveluja ulkomaisten yritysten avulla, mutta lähes kaikilla on pitkä liiketoimintasuhde luotetun kumppanin kanssa, jonka juuret ovat syvällä kotimaassa. Eri vakuutusyhtiöistä Ifillä on eniten tällaisia yritysasiakkaita omalla toimialueellaan. Vaativimpien asiakkaittemme hankintakäytännöt ovat järjestelmällisiä ja ammattimaisia, ja ne perustuvat useisiin erilaisiin kriteereihin. Koska haluamme tuottaa asiakkaillemme mahdollisimman paljon lisäarvoa, meille ei riitä pelkästään se, että täytämme heidän vaatimuksensa. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on hoitaa liiketoimintaamme ammattimaisesti ja luotettavasti ja tarjota asiakkaille heidän tarpeittensa mukainen ratkaisu sekä myös ehdotuksia siitä, kuinka voisimme parantaa heidän riskinhallintaansa ja vakuutusturvaansa. Tätä varten meidän on verkostoiduttava asiakkaittemme ja heidän meklariensa kanssa, jotta ymmärrämme kunnolla heidän perimmäiset tarpeensa. Ifillä on vahva asema Pohjoismaissa, Baltiassa ja Pohjois-Euroopassa, joten voimme palvella monia asiakkaitamme oman tytäryhtiö- ja konttoriverkostomme kautta. Haasteenamme on kehittää jatkuvasti kansainvälistä kumppaniverkostoamme, jotta voimme palvella parhaalla mahdollisella tavalla myös niitä asiakkaita, joiden liiketoiminta on kansainvälisempää kuin omamme. Hankintakäytännöt Asiakkaamme ovat järjestäneet vakuutuksiin liittyvän toimintansa eri tavoin. Jotkin yritykset ovat Ifille ns. suoria asiakkaita, joilla on omat riskienhallintaorganisaationsa. Toiset yritykset ovat ulkoistaneet riskienhallinnan vakuutusmeklareille, ja erityisesti suurimmat yritykset käyttävät näiden vaihtoehtojen yhdistelmää. Monet yritykset ovat alkaneet tarkastella riskejä entistä kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Yleinen suuntaus näyttää olevan se, että yritykset yhdistävät riskienhallintaja varainhallintatoimintansa koko yrityksen kattavaksi riskienhallintatoiminnoksi, joka hoitaa myös yrityksen likviditeetti-, valuutta- ja korkoriskejä. Meidän tehtävämme on tuoda esiin vahinkovakuuttamiseen liittyviä näkökulmia ja varmistaa, että tuotamme asiakkaillemme mahdollisimman paljon lisäarvoa tarjoamalla heille parhaat mahdolliset ratkaisut. Luonnollisesti meidän tulee kertoa tarpeen mukaan asiakasyritysten päätöksentekijöille myös sellaisista riskitekijöistä, joista he eivät ehkä ole tietoisia. Kansalliset erot Kansalliset vivahteet tuntuvat selvästikin vaikuttavan paljon enemmän vakuutuskuin pankkialaan. Esimerkiksi lakisääteinen tapaturmavakuutus tai liikennevakuutus edellyttävät jokaisessa maassa erilaisia tuotanto- ja toimitusketjuja. Kansalliset erot johtuvat ennen kaikkea lainsäädännössä olevista eroista. Myös vakuutusturvan hinta näyttää vaihtelevan huomattavasti eri maissa, mikä johtuu eroista turvan laajudessa. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen asia Ruotsissa, missä ei ole testattu yksityisten palveluntarjoajien kykyä tuottaa toiminnan tehokkuuteen liittyvää lisäarvoa. Pohjoismaat eroavat toisistaan myös jakelumekanismeiltaan. Tanskassa ja Ruotsissa valtaosa suurasiakasliiketoiminnasta hoidetaan meklarien välityksellä. Vakuutusmeklarit saavat asiakkaaltaan usein hyvin laajat toimivaltuudet, kun taas pankkitoiminnassa toimivaltuudet on rajattu hyvin tarkkaan ja ne ovat useimmiten projektikohtaiset. Norjan markkinoilla ei käytetä vielä yhtä paljon meklareita kuin Tanskassa tai Ruotsissa, mutta myös siellä lähes kaikki uusi liiketoiminta on meklareiden välittämää. Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä tässä suhteessa,. Asiakas saavuttaa hyvin usein kustannuksiin ja laatuun liittyvää hyötyä kääntyessään ammattilaisyrityksen puoleen, jolta löytyy kokemusta, asiantuntemusta ja oma verkosto. Yritys antaa asiakkaalle neuvoja ja tukee sitä tärkeässä toiminnassa, joka ei kuitenkaan ole asiakkaan ydinliiketoimintaa. If on yksi toimija kolmiossa, jonka muodostavat asiakas, meklari ja vakuutuksenantaja. Meklari on meille tärkeä asiakas. Kasvumahdollisuudet Ifin Suurasiakkaat-liiketoiminta-alueen painopisteitä ovat työsuhde-etujen eri osa-alueet, kuten työmatkat, ulkomaankomennukset ja terveydenhoito. Tavoitteemme on kaksitahoinen: haluamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa ja olla mukana tulevassa kasvussa. Haluamme palvella suurimpia pohjoismaisia yrityksiä, jotka kohtaavat monia haasteita nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ensinnäkin näillä yrityksillä on varallisuutta ja henkilöstöä yhä useammalla eri lainkäyttöalueella. Toiseksi se, että yritykset keskittyvät yhä tiiviimmin omaan ydintoimintaansa, tarkoittaa tavallisesti sitä, että niiden henkilöstöstä osaamisresursseista tulee niille yhä tärkeämpiä. Voimme jo nyt ja yhä enemmän tulevaisuudessa tarjota asiakkaillemme keinoja, joilla ne voivat motivoida avainhenkilöitään, pitää heidät yrityksen palveluksessa ja auttaa heitä keskittymään työhönsä sen sijaan, että he murehtisivat ongelmia, jotka ovat ratkaistavissa. Asiakkaittemme tuotteet ovat muuttumassa sisällöltään yhä teknisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Ei ainoastaan televiestinnässä tai tietotekniikassa vaan myös suunnittelu- ja rakennusalalla, missä kehitys- tai rakennustyö kestää usein kauan ja yhden ainoan lopputuotteen hinta voi olla hyvin korkea. Uskomme, että rakennus- ja suunnittelutyön vakuutusturvaan liittyvät tarpeet tarjoavat mahdollisuuksia kasvuun ja lisäarvon tuottamiseen. 4 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006

4 Kuinka markkinat kehittyvät? Tulevina vuosina yksi keskeisimmistä asioista on se, että epävarmuustekijöiden määrä kasvaa. Esimerkiksi lintuinfluenssan leviämis- ja tarttumistavat ovat vielä melko epäselvät. Lisäksi näyttää siltä, että erityisesti sääilmiöihin liittyvät luonnonkatastrofit yleistyvät. Viimeisimpiä esimerkkejä ovat tulvat Unkarissa, Tšekin tasavallassa ja Saksassa sekä vuoden 2005 myrskyt Pohjoismaiden alueella ja hurrikaanit Yhdysvalloissa. Yllättävät sääilmiöt ovat saaneet jälleenvakuuttajat tarkistamaan omia mallejaan. Siksi jälleenvakuutusturvan hintojen odotetaan nousevan keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, mikä aiheuttaa nousupaineita myös ensivakuutusmaksuihin. Petri Ekman Ensimmäinen puoli vuotta vakuutusmaailmassa Kuka Petri Ekman? Petri Ekman nimitettiin toukokuun 2006 alussa Suomen Ifin toimitusjohtajaksi eläkkeelle siirtyneen Hannu Kokkosen seuraajaksi. Petri Ekman aloitti työnsä Ifissä marraskuussa 2005 vastuualueenaan myynti- ja asiakaspalvelut suurasiakkaille. Hänellä on 18 vuoden kokemus rahoitusalalta ja hän on työskennellyt suurten yritysasiakkaiden parissa sekä Suomessa että ulkomailla. Ennen siirtymistään Ifiin hän työskenteli ABN AMRO -konserniin kuuluvan Alfred Bergin Suomen maajohtajana. Ekmanin mielestä pankki- ja vakuutusalojen välillä on paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös jonkin verran eroja. Näillä kahdella toimialalla on mielestäni paljon yhteisiä piirteitä. Molemmilla aloilla on käynnissä samanlainen yhdistymiskehitys niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja lainsäätäjät ja valvovat viranomaiset asettavat kummallekin alalle erityisiä vakavaraisuusvaatimuksia, Ekman toteaa. Lisäksi erityisesti suuryrityssegmentti kohdistaa pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin paineita, jotka liittyvät tuotteiden hintaan ja laatuun. Tämä on vahva yleinen suuntaus, jonka Ekman katsoo koskevan laajemmin koko rahoitusalaa. Vakuutus- ja pankkialan haasteena on täyttää asiakkaiden vaatimukset ja samalla ylläpitää ja parantaa toiminnan kannattavuutta ja pääoman tuottoa. Olen saanut sen vaikutelman, että pankkiala on päässyt vakuutusalaa pidemmälle monipuolisten verkkopalvelujen tarjoamisessa, Ekman toteaa. Vapaa-aikana jota Ekmanilla ei omien sanojensa mukaan ole viime aikoina liiemmin ollut Ekman rentoutuu lenkkeilyn, merisukelluksen, lukemisen ja musiikin parissa. Örnsköldsvikissä, noin 100 kilometriä Luulajasta lounaaseen, sijaitseva Domsjö Fabriker on yksi Ifin vanhimmista suurasiakkaista. Tehtaan työturvallisuuden ja työsuojelun hyväksi tekemä työ on esimerkillistä. Käytössä on kattavat menettelytavat onnettomuuksien estämiseksi, ja kaikkia tapaturmia, vaaratilanteita ja läheltä piti -tilanteita seurataan tarkoin. Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Domsjö Fabriker on onnistunut erinomaisesti torjumaan henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Esimerkiksi viime vuonna sattui vain yksi henkilövahingon aiheuttanut tapaturma. Työntekijä sai metallilastun sormeensa ja oli päivän sairauslomalla. Tehtaalla ollaan hyvin tietoisia riskeistä, ja yhtiön johto ja työsuojeluvaltuutetut pitävät tarkasti huolen siitä, että myös kaikki yhtiön työntekijät tiedostavat riskit. Christer Larsson on Domsjön työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö. Hän aloitti tehtävässä vuonna 2001 ja on siitä lähtien määrätietoisesti kehittänyt turvallisuutta Domsjössä työympäristölain säännösten mukaisesti. Domsjön johto on nykyisen yhtiön perustamisesta läh- IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006

5 Oma palokunta on aina valmiustilassa, koska jokaisessa työvuorossa on palokuntaan kuuluvia työntekijöitä. Kaksi kertaa vuodessa he harjoittelevat Domsjö Fabrikerissa yhdessä Örnsköldsvikin pelastuspalvelun kanssa. Domsjön erikoissellua on käytetty jopa Nasan avaruusaluksessa avaruuskapselin lämpökilpenä ainutkertaisten lämmönkestävien ominaisuuksiensa vuoksi. tien osoittanut suurta mielenkiintoa turvallisuuskysymyksiä kohtaan ja tukenut Christer Larssonia tämän työssä. Larsson on yhdessä muiden turvallisuusvastaavien ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa laatinut yhtiön järjestelmällisestä työympäristö- ja palontorjuntatyöstä kattavan, yli 50-sivuisen toimintaohjelman nimeltä Systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete, josta käytetään sisäisesti nimitystä Samba. Ohjelmassa määritellään yksityiskohtaisesti työsuojeluun sekä vaaratilanteiden ja tapaturmien seurantaan liittyvät vastuut. Sambassa on mainittu nimeltä kaikki vastuuhenkilöt, joten ei ole pienintäkään epäselvyyttä siitä, kuka mistäkin asiasta vastaa. Meillä on selvät työympäristöä koskevat toimintaperiaatteet, joiden mukaan työturvallisuustyötä on tehtävä linjaorganisaatiossa järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti, Larsson toteaa. Työsuojelun ja turvallisuuden on oltava luonnollinen osa Domsjön laatuajattelua. Selvät vastuualueet Domsjö Fabriker koostuu useasta eri yksiköstä, joita tarvitaan sulfiittimassan valmistukseen. Niitä ovat muun muassa keittämö, valkaisimo, tislaamo, haihduttamo, höyrykeskus, varavoimala ja LVItyöpaja. Christer Larsson aloitti toimivan turvallisuusjärjestelmän luomisen jakamalla tehtaan eri yksiköt työturvallisuusalueisiin ja nimittämällä kullekin alueelle vastuuhenkilön, joita on yhteensä kuusitoista. Jokaisella työturvallisuusalueella on myös työsuojeluvaltuutettu. Hyvään työympäristöön liittyy kiinteästi työpaikan turvallisuus. Ei kuitenkaan riitä, että nimittää vastuulliset työnjohtajat ja työsuojeluvaltuutetut ja antaa heille työn hoitamiseen tarvittavan koulutuksen, Christer Larsson toteaa. Kaikkien työntekijöiden pitää tarkkailla tilannetta jatkuvasti ja ottaa vastuu korjaavista toimenpiteistä sekä siitä, että tapaturmista sekä läheltä piti -tapauksista raportoidaan. Siksi kaikille työntekijöille annetaan työturvallisuus- ja työsuojeluasioihin liittyvää koulutusta. Kaikki vaaratilanteet niiden lajista ja laajuudesta riippumatta raportoidaan ja analysoidaan tarkkojen menettelytapojen mukaisesti. Raportteja kutsutaan sisäisesti ONT-raporteiksi. Lyhenne tulee sanoista Olycksfall (tapaturma), Nollskador (tapaturmia ilman sairauspoissaoloa) ja Tillbud (vaaratilanne). Jos on kyse vähäisestä tapahtumasta, se käsitellään heti ja siitä raportoidaan vastuulliselle työnjohtajalle. Vakavammissa vaaratilanteissa ja tapaturmissa tehdään tarkka toimintasuunnitelma ja tiukka seuranta. Työsuojelu- ja työturvallisuuspäällikölle ja alueen työturvallisuusvastaavalle on aina ilmoitettava asiasta. Kaikki tapaukset tutkitaan Painotamme erityisesti sitä, että vakava tapahtuma voi hyvin olla tapaturma tai läheltä piti -tapaus, joka on käsiteltävä nopeasti, Christer Larsson kertoo. Perustamme jokaisesta vaaratilanteesta kansion, joka pysyy avoinna, kunnes virhe on korjattu, selittää Christer Larsson. Jokainen tapahtuma on tietolähde, joka tarjoaa mahdollisuuden turvallisuuden ja työympäristön parantamiseen. Kaikki tapaukset, jotka analysoidaan, mahdollisesti käsitellään ja raportoidaan, kerätään Sambaan, ja työsuojelukomitea käy ne läpi kokouksessaan, joita järjestetään neljä kertaa vuodessa. Jatkuvuus ja jatkokoulutus ovat tärkeä osa työsuojelu- ja turvallisuustyötä, huomauttaa Christer Larsson. Vain jatkuva tiedottaminen tapaturmista, vaaratilanteista ja läheltä piti -tapauksista tuottaa tuloksia. Kaikki tieto on tuoretavaraa, ja jatkuva muistuttaminen tarkkaavaisuudesta ja turvallisuusajattelusta on välttämätöntä, Larsson painottaa. Jos aivoja ei stimuloida, on vaarana, että ne ryhtyvät käyttämään oikoteitä ja herpaantuvat eivätkä ole yhtä valppaana ympäristön tapahtumien suhteen. Ehdoton enemmistö Domsjön työntekijöistä on jatkuvan seurannan ansiosta erittäin turvallisuustietoisia. Jos sääntöjä ei noudateta, työnantaja voi harkita työntekijän uudelleensijoittamista tai ääritapauksissa jopa irtisanomista. Ihmiset on ravisteltava hereille Mikään ei tietystikään ole koskaan niin hyvin etteikö parantamisen varaa aina olisi, Larsson korostaa. Voimme pyrkiä entistä ahkerammin ravistelemaan hereille sitä pientä prosenttia henkilöstöstä, joka ei noudata sääntöjä ja määräyksiä, ja hyödyntää jokaisen tilaisuuden tiedottaa riskeistä. Aliurakoitsijat tekevät suuren osan Domsjön parannus- ja korjaustöistä. Myös heidän on suoritettava työsuojeluja turvallisuuskoulutus ja perehdyttävä Domsjön turvallisuusajatteluun ennen kuin he saavat aloittaa työt. Palontorjunta on luonnollisesti oleellinen osa Domsjön järjestelmällistä työympäristö- ja turvallisuustyötä. Tehdas on jaettu kahdeksaan palontorjunta-alueeseen, samoin kuin tuotantolaitos on jaettu työturvallisuusalueisiin. Palontorjuntakierroksia tehdään säännöllisesti, ja yksi tärkeä yksityiskohta, johon kiinnitetään huomiota, ovat seiniin ja kattoihin edellisen kierroksen jälkeen syntyneet reiät. Täällä porataan usein seiniä, ja vanhat reiät on täytettävä. On tietysti myös tärkeää, että palo-ovet sekä sprinkleri- ja palohälytysjärjestelmät tarkistetaan niin, että ne toimivat varmasti mahdollisessa onnettomuustilanteessa, Larsson toteaa. Palontorjunta on ensimmäinen asia, joka tarkistetaan kaikkien alueiden osalta Domsjö Fabrikerissa säännöllisesti tehtävissä riskianalyyseissä. Muita analyysin osa-alueita ovat tiedonkeruu, joka toteutetaan käymällä läpi esimerkiksi prosessija asemapiirustukset, karkeat riskianalyysit riskientunnistuksineen ja ehdotukset toimenpiteiksi sekä toimenpiteiden priorisointi. Kun päätetyt toimenpiteet on toteutettu, niitä seurataan sovitun aikataulun mukaisesti. Oma palokunta Domsjöllä on omat palo- ja pelastusyksiköt, joita johtaa tekninen palontorjuntaryhmä. Oma palokunta on aina valmiustilassa, koska jokaisessa työvuorossa on palokuntaan kuuluvia työntekijöitä. Kaksi kertaa vuodessa he harjoittelevat Domsjö Fabrikerissa yhdessä Örnsköldsvikin pelastuspalvelun kanssa. Palontorjuntaryhmän lisäksi on useita niin sanottuja turvallisuuden, suojamateriaalien, vaarallisten aineiden, kemikaalien ja kuljetusten osaamisryhmiä. Domsjön kattava ja järjestelmällinen työturvallisuus- ja palontorjuntatyö on huomattu myös yrityksen ulkopuolella, ja se on saanut kehuja jopa Ruotsin työturvallisuusvirastolta Arbetsmiljöverketiltä. Arbetsmiljöverket on myös lainannut joitakin osia Sambasta, Christer Larsson kertoo. Myös kilpailijamme ovat kiinnostuneita siitä, miten suunnittelemme tämän turvallisuustyön, ja lisäksi meillä on jonkin verran kokemustenvaihtoa kaivos- ja metallialan yhtiöiden kanssa. Anneth Berglund-Hals on Domsjö Fabrikerin päätyösuojeluvaltuutettu. Kun hänet nimitettiin tehtäväänsä kolme vuotta sitten, hän oli paperialan ammattiliiton ensimmäinen naispuolinen päätyösuojeluvaltuutettu. Useita kertoja viikossa Kierrän mahdollisimman paljon tehtaan eri työsuojelualueilla ja puhun työsuojeluvaltuutettujen kanssa, Berglund- Hals kertoo. Tietyillä alueilla käyn useita kertoja viikossa. Meillä on monta aliurakoitsijaa, ja myös heidän on noudatettava turvallisuusmääräyksiämme. Berglund-Hals osallistuu myös työturvallisuusalueiden työsuojelukierroksiin. Toinen puoli Anneth Berglund-Halsin työsuojelutyötä on osallistua jatkuvasti meneillään oleviin projekteihin ja varmistaa, että turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon jo aikaisessa vaiheessa. Hänellä on myös tapana ottaa yksi tai useita projektilaisia mukaansa työsuojelukierroksille. Haluan heidän näkevän, miten me toimimme, niin että he saavat käsityksen siitä, miksi on tärkeää noudattaa yhtiön työsuojelu- ja turvallisuussääntöjä. Berglund-Hals on Christer Larssonin kanssa samaa mieltä siitä, että turvallisuusasioissa on aina parantamisen varaa. Koskaan ei saa passivoitua liikaa, hän varoittaa. Anders Tjärnberg on Ifin riski-insinööri ja mukana ryhmässä, joka tarkastaa vuosittain Domsjön tehtaan Örnsköldsvikissä vakuuttamisen näkökulmasta. Hän kehuu paitsi yrityksen turvallisuusajattelua myös turvallisuustasoa, joka on korkea myös käytännössä. Selvä yhteys Osaamista on muillakin kuin suoraan erilaisten turvallisuuskysymysten parissa työskentelevillä työntekijöillä, Tjärnberg toteaa. Erityisen ilahduttavaa on se, että sitä on myös muilla työntekijöillä ja varsinkin yritysjohdolla, joka tuntee riskit ja pyrkii aktiivisesti ehkäisemään vahinkoja ennalta. Anders Tjärnbergin vuosittain tekemä turvallisuustarkastus kestää päivän. Hän tutkii koko tehtaan kattilalaitoksista lasipullovarastoon ja merkitsee muistiin kaikki mahdolliset poikkeamat. Hän käy myös läpi Sambaan kirjatut vaaratilanteet ja tapaturmat. Hänen kokemuksensa mukaan työpaikalla sattuneissa tapaturmissa syntyneiden henkilövahinkojen vähäisen mää- rän ja hyvän paloturvallisuuden välillä on selvä yhteys. Domsjö on Anders Tjärnbergin mukaan erinomainen esimerkki tehtaasta, jossa sattuu hyvin vähän vahinkoja niin henkilövahinkoja kuin itse tehtaaseen kohdistuvia vahinkojakin. Vuosittaisen vakuutustarkastuksen lisäksi If teettää Domsjö Fabrikerilla myös niin sanotun lohkoarvioinnin. Sen toteuttaa paperin- ja massanvalmistusalan konsulttiyritys, joka on erikoistunut tällaisiin arviointeihin. Niissä jokainen lohko eli massan valmistuksen osavaihe kuten kuorinta, haketus ja keitto tutkitaan huolellisesti erikseen. Turvallisuusasiat koetaan joskus vaivalloisiksi, sanoo Anders Tjärnberg, mutta Domsjössä voin todeta asian olevan juuri päinvastoin: yritysjohto on aina tietoisesti ja johdonmukaisesti panostanut turvallisuuteen ja työsuojeluun. ANDERS KUMM Domsjö Fabriker Keski-Ruotsin Örnsköldsvikissä sijaitseva Domsjö Fabriker valmistaa erikoissellua kansainvälisille markkinoille. Domsjö syntyi vuonna 2000, kun MoDo myi sellunvalmistuksensa yksityiselle yhtymälle. Domsjön sellulla on laaja käyttöalue. Paperin lisäksi siitä valmistetaan synteettisiä kankaita. Erikoissellua on käytetty jopa Nasan avaruusaluksessa avaruuskapselin lämpökilpenä ainutkertaisten lämmönkestävien ominaisuuksiensa vuoksi. Sitä käytetään myös niin sanottuna lääketieteellisenä sovelluksena eli tablettien vaikuttavan aineen kantaja-aineena. Raakapuun kaikkien ainesosien hyödyntämisen lisäksi Domsjö tuottaa myös etanolia, hiilidioksidia ja lignosulfaattia. Tehtaan toiminta alkoi vuonna 1903 ja sillä on 340 työntekijää. Vuonna 2005 massaa valmistettiin tonnia ja yhtiön liikevaihto oli miljardi kruunua. 8 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 9

6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Säähän liittyvät riskit ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti ja aiheuttaneet suuria taloudellisia tappioita. Ernst Rauch on Munich Reinsurance -yhtiön sää- ja ilmastoriskeistä, geologisten riskien vioitava riskinarviointimenetelmänsä ja riskienhallintaprosessinsa uudelleen ja muutettava hinnoitteluaan riskialttiilla alueilla näiden arvioiden mukaisesti. Vakuutusmaksujen ja -korvausten on oltava tasapainossa, muuten yksityinen vakuutusala ei voi toimia. Maapallon lämpötilakeskiarvo (muutos C/vuosikymmen) 10 lämpimintä vuotta 1861 jälkeen (11/04) sijoittuu aikaan v jälkeen! tutkimuksesta ja ympäristöasioista vastaava johtaja. Hän ehdottaa maapallon lämpenemisen aiheuttamien luonnonkatastrofien varalle kahta eri strategiaa. Säätietoja alettiin kirjata muistiin 150 vuotta sitten, ja sen jälkeen ilmakehän lämpötilan on todettu nousseen 0,5 1 celsiusastetta. Ilmakehän prosesseja koskevan nykytietämyksen perusteella voidaan esittää tieteellistä näyttöä siitä, että lämpötilan nousu johtuu pääasiassa hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöistä. Rauchin mukaan kasvihuonekaasut ovat syynä myös siihen, että hurrikaanit ja myrskyt ovat yleistyneet ja tuulen nopeudet voimistuneet Pohjois-Atlantilla. Tieteelliset todisteet viittaavat siihen, että maapallon lämpeneminen jatkuu ja aiheuttaa tulevaisuudessa vieläkin pahempia hurrikaaneja, trooppisia myrskyjä, ukkosmyrskyjä, raekuuroja ja tulvia. Rauchin mielestä ilmastonmuutokseen on vastattava kahden strategian avulla. Ensimmäinen strategia on muutokseen sopeutuminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lisätään tulvantorjuntaa tulville alttiilla alueilla ja muutetaan rakentamismääräyksiä siten, että rakennukset kestävät entistä kovempia tuulia. Toiseen strategiaan kuuluu hiilidioksidipäästöjen ja ilmakehän merkkikaasujen huomattava vähentäminen. Tämä keino on kuitenkin hidas, koska hiilidioksidi ja merkkikaasut pysyvät ilmakehässä kymmeniä tai jopa satoja vuosia. Silti tämän pitkän aikavälin strategian toteuttaminen on välttämätöntä, jotta myös seuraavalla sukupolvella olisi mahdollisuus sopeutua vallitseviin olosuhteisiin. Historian suurimmat sääilmiöistä johtuvat vahingot Ernst Rauchin mukaan sääilmiöiden aiheuttamat taloudelliset tappiot ja korvausmenot olivat viime vuonna suuremmat kuin koskaan. Yhdysvaltain rannikolla riehuneen Katrina-myrskyn aiheuttamat kokonaisvahingot olivat arviolta miljardia dollaria, ja vakuutusyhtiöiden korvauskustannusten odotetaan nousevan jopa 45 miljardiin dollariin. Arvio kattaa New Orleansin ja Meksikonlahden alueen vahingot sekä offshore-teollisuuden kärsimät tappiot. Lopulliset kustannukset saattavat ylittää ennakkoarviot myös siksi, että alueella vallitseva rakennustarvikepula on nostanut hintoja ja kiihdyttänyt inflaatiota. Japanin taifuunien sekä Katrinan, Ritan, Wilman ja muiden hurrikaanien vakuutusalalle vuosina 2004 ja 2005 aiheuttamat kustannukset nousivat yli 100 miljardiin dollariin. Vakuutusalan onkin ar- Ankaria myrskyjä myös Euroopassa Vaikka ilmastonmuutoksen oireet ovatkin olleet lähinnä paikallisia, myös Euroopassa on ollut tavanomaista ankarampia talvimyrskyjä. Saksassa oli paha tulva vuonna Sveitsi kärsi vuonna 2005 ankarasta myrskystä, jonka perusteella vakuutusyhtiöt maksoivat enemmän luonnonilmiökorvauksia kuin koskaan aikaisemmin. Anatolia- ja Gudrun-talvimyrskyt vuosina 1999 ja 2005 nostivat esiin kysymyksen, ovatko sääilmiöt muuttumassa myös maapallon pohjoisosissa. Rauchin mukaan tämän oletuksen tueksi ei toistaiseksi ole tieteellistä näyttöä. Edellä mainitut tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että monet markkinatoimijat ovat aliarvioineet säähän liittyvien riskien todennäköisyyden. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että sademäärät ovat muuttuneet Euroopassa. Talvet ovat entistä leudompia ja kosteampia ja kesät lämpimämpiä ja kuivempia. Toisaalta rankkasateet aiheuttavat tulvia. On merkkejä siitä, että nämä tapahtumat saattavat ainakin osittain liittyä maapallon lämpenemiseen. Rauchin mukaan niitä on myös pidettävä osoituksena siitä, että ihmisten on alettava sopeutua ilmastonmuutokseen. MARJATTA PIETILÄ Munich Reinsurance -yhtiön sää- ja ilmastoriskeistä, geologisten riskien tutkimuksesta ja ympäristöasioista vastaava johtaja Ernst Rauch puhui ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista riskeihin Ifin tutkimuslaitosasiakkaiden konferenssissa Tukholmassa 13. lokakuuta IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/2006 IF S RISK MANAGEMENT JOURNAL 1/

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka

Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Vakuutuspolitiikka 1(5) 12.10.2015 Savonlinnan kaupungin vakuutuspolitiikka Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Vastuut ja roolit vakuuttamisessa 3 Vakuuttamisen periaatteet Savonlinnan kaupungissa 3.1 Vakuuttamisen

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari

Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma. RPAS-seminaari Miehittämättömät ilma-alukset vakuutusalan näkökulma RPAS-seminaari 29.4.2016 Vakuutusala keskeinen sidosryhmä Trafi 2014 Trafi ja LVM 2015 Tekesin työpaja Vakuutustoiminta ja älylennokit 2015 EU-tasolla

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A

Oletetun onnettomuuden laajennus, ryhmä A MUISTIO 1 (4) 06.04.2009 YDINVOIMALAITOKSEN OLETETTUJEN ONNETTOMUUKSIEN LAAJENNUS Ydinvoimalaitoksen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston asetuksen (733/2008) 14 kolmannen momentin mukaan onnettomuuksien

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen

PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA. Erkki Pekkarinen PIDEMPÄÄN TYÖELÄMÄSSÄ HARMAANTUVASSA SUOMESSA Erkki Pekkarinen Varma on keskinäinen ja itsenäinen Varma on keskinäinen eli asiakkaidensa omistama yhtiö Päätösvaltaa Varmassa käyttävät kaikki, jotka maksavat

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella.

Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. ODOROX hajuhappi Turvallisuus ennen kaikkea ODOROX hajuhapella. Et voi nähdä tai kuulla vuotoa, mutta voit haistaa sen. 02 ODOROX hajuhappi Luota nenääsi. ODOROX hajuhappi. ODOROX hajuhapella on helposti

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen

Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 9.11.2016 Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat olennaiset

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)...

YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... Sisällysluettelo YLEISTÄ... 2 I MÄÄRÄYKSET ASIAMIEHILLE (KUMOTTU)... 2 1 Asiamiesten rekisteröinti (kumottu)... 2 2 Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämisestä ilmoittaminen

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE

VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE 1/5 VAKUUTUSSUOSITUS APTEEKEILLE Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi apteekkien riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa yritykselle. Suositus käsittää

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä.

metsäteollisuuden tuotantolaitokset Tuotannon supistuminen johtui työkiistan aikaisista seisokeista toisella neljänneksellä. Metsäteollisuuden tuotanto Tuotanto Suomessa tammi-syyskuussa 25 Paperia ja Puuta Tuotanto normaalitasolla kolmannella neljänneksellä Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa metsäteollisuuden tuotantolaitokset

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B

katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA ous 2011 Yhtiökokous 2011 Y a Bolagsstämma 2011 B katsaus TOIMITUSJOHTAJAN TAPIO KUULA 31.3.2011 ou11 Yhtiökokou11 Y ou11 Yhtiö JAPANIN LUONNONKATASTROFI Toipuminen maan historian suurimmasta maanjäristyksestä ja hyökyaallosta kestää kauan Fukushiman

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy.

Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta Heikki O. Penttinen Castilsec Oy. Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta 3.12.2015 Heikki O. Penttinen Castilsec Oy Tietoturvallisuuden päätavoitteet organisaatioissa Tietoturvallisuuden oikean tason varmistaminen kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Juhlaluento Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Professori Lasse Koskinen Toukokuu 2016 Vakuutus ja riskienhallinta Riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot