VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE / KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUS, KORJAUSSUUNNITELMA JA TILAJÄRJESTELYT 31//2013 Kunnanvaltuusto Sosiaalidemokraattinen, vasemmiston ja vihreiden valtuustoryhmät jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan sisältöisen aloitteen: "Mäntsälän kunnanvaltuustolle Asia Valtuustoaloite Kunnan osavuosikatsauksesta selviää, että Mäntsälän kunnassa on tänä vuonna jo käytetty yli 1 miljoonaa euroa kiinteistöjen kosteus-, sisäilma- ja homeongelmiin. Näistä tälle vuodelle ennalta jo suunnitelmallisesti budjetoituna on euroa Myllymäen koulun katto-, seinä- ja ikkunakorjauksiin. Tässäkin hankkeessa budjetti on ylittynyt yli 10 %. Budjetin ulkopuolisina hankkeina rahaa Anttilan päiväkodin sisäilmakorjaukseen arvioidaan kuluvan n euroa, paloaseman homekorjauksiin n euroa, Teletalon uudisrakennuksen sisäilmaongelmien korjaamiseen euroa, Mattilan koulun vesivahingon korjaamiseen euroa, Sälinkään ryhmäperhepäiväkodin osalta terveystarkastajan määräämiin korjauksiin euroa, Hepolan koulun tiilikaton ja ilmanvaihdon korjauksiin euroa, terveystarkastajan määräämiin Hirvihaaran koulun sisäilmakorjauksiin ja suurimpana vastaavanlaisena kohteena lähes 10 miljoonalla eurolla peruskorjatun Ehnroosin koulun sisäilmakorjaukseen euroa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Mäntsälän kunnan omistamissa kiinteistöissä on kuvattujen, tämän vuoden aikana syntyneiden kosteus-, home- ja sisäilmaongelmien takia käytetty, usein samalla tavalla äkillisen korjaustarpeen synnyttyä merkittävä määrä rahaa ongelmien korjaamiseen. Hyvin usein ensimmäisen ongelman ilmettyä, korjaustoimenpiteiden käynnistyttyä ongelmat lisääntyvät ja korjauskustannukset kasvavat potenssissa. On käynyt niinkin, että isojen korjausrahojen käyttämisen jälkeen on tultu siihen tulokseen, etteivät korjaustoimenpiteet autakaan. Monet konkreettisen ongelmatilanteet ovat johtaneet pohtimaan sitä, toimiiko kunnan tekniset palvelut näissä tilanteissa taloudellisessa ja toiminnallisessa mielessä järkevästi. Ehnroosin koulun osalta monen poliittisen päätöksentekijän, vanhempien ja

2 rakennuksessa työskentelevän henkilökunnan usko siihen, että rakennus saadaan lopulta kuntoon, alkaa loppua. Edellä kuvatun perusteella esitämme seuraavaa: 1. Mäntsälän kunnan kaikista kiinteistöistä laaditaan ulkopuolisen arvioitsijan toimesta perusteellinen kuntokartoitus, jossa määritellään a) pikaista korjaamista vaativat kohteet, b) 5 vuoden sisällä korjaamista vaativat kohteet ja c) korjaustarpeet tätä pidemmällä aikavälillä 2. Tämän kuntokartoituksen pohjalta tekniset palvelut laativat korjaussuunnitelman niin, että tarvittavat korjaustoimenpiteet kyetään suunnitelmallisesti ja hallitusti toteuttamaan osana kunnan investointiohjelmaa. 3. Vuoden 2014 talousarviossa varataan määräraha kunnan korjaus- ja uudisrakennushankkeiden valvonnan tehostamiseen kunnan palveluksessa olevan henkilökunnan toimesta. 4. Kunnan ja tarjoajien välisissä tulevissa uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa urakka- ja vastaavat sopimukset sekä toteuttajan vastuu virheistä on todellinen ja korvaa kunnalle väärästä tai puutteellisesta toteutuksesta aiheutuvan vahingon. 5. Tekniset palvelut selvittävät Ehnroosin koulun purkamiskustannukset ja eri hallintokunnat yhdessä sen, miten Ehnroosin tilojen mahdollisesti poistuessa toiminta järjestetään. Mäntsälässä, 14. päivänä lokakuuta 2013 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä Vasemmiston valtuustoryhmä Vihreiden valtuustoryhmä" Esitys: Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus Kj:n päätösesitys: Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tekninen lautakunta 156

3 Aloitteessa on tuotu huoli Mäntsälän kunnan omistamien kiinteistöjen kosteus-, home- ja sisäilmaongelmista sekä niiden korjauksiin käytettyjen määrärahojen määrästä. Aloitteessa kerrotaan, että tänä vuonna on käytetty yli miljoona euroa näihin korjauksiin. Mäntsälän kunta omistaa tällä hetkellä n. 55 kiinteistöä sekä lukematon joukko rakennelmia, joiden arvo on n. 100 M. Vuosina on käyttötalouteen varattu näiden rakennusten kunnossapitoon määrärahaa keskimäärin / vuosi. Korjausvelan määrää ei tarkkaan ole pystytty laskemaan, mutta on arvioitu korjausvelan suuruudeksi noin 7-9 M. Toukokuussa 2013 valmistui Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma vuosille Ohjelmassa kehoitetaan mm. laatimaan vuoden 2014 aikana kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset. Tarveselvitysten tekemisestä vastaavat hallintokunnat ja tekninen toimiala avustaa niiden tekemisessä. Tämä tavoite on laitettu myös vuoden 2014 talousarvioon teknisen toimialueen tavoitteisiin. Talousarvion tavoitteisiin on kirjattu myös, että kiinteistöille laadittaisiin kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Vuoden 2014 aikana tämä kartoitus käytäisiin läpi esiopetukseen varattujen rakennusten osalta. Riskikartoituksen perusteella kiinteistöt jaoteltaisiin 1. luokan kohteisiin, ylläpidettäviin kohteisiin ja loppuun käytettäviin /purettaviin kohteisiin, joten aloitteen 1. kohtaan meillä on jo nämä tavoitteena ollutkin. Lisäksi vuoden 2014 talousarvion tavoitteissa on, että käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti, jossa mietitään: - mitä palveluja kunta tarjoaa ja mitä ei - mikä olisi palvelupisteiden ihanteellinen sijoittuminen vuoteen 2025 mennessä, jos nykyistä palveluverkkoa ei olisi - minkä kokoisia palvelupisteet olisivat (kuinka monta lasta, oppilasta, hoidettavaa tms. niissä kussakin olisi) - minkä tasoista palvelua missäkin annetaan - kuinka tukipalvelut ja kuljetukset olisi paras järjestää - mitä palveluista tuotetaan itse ja mitä voidaan hankkia muualta - kuinka tilaajatoiminnot organisoidaan - mitä tavoitteita kiinteistönpidolle ja kiinteistöpalveluille asetetaan Näillä kaikilla on keskeinen vaikutus kiinteistöjen luokituksiin eli mitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan, mitä käytetään loppuun / puretaan tai luovutaan. Kiinteistömassa on aivan liian iso määrärahoille, joita on varattu kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnostamiseen. Kun määrärahoja ei ole ollut riittävästi, ollaan tilanteessa missä juuri nyt ollaan. Ongelmat ovat tulleet esille ja rahaa palaa niiden korjaamiseen eli ongelmat eivät ole syntyneet nyt vaan vuosien saatossa, kun ollaan kasvatettu tätä korjausvelkaa, jota pienillä ja riittämättömillä määrärahoilla yritetään paikata. Kaikkia tulevia ongelmia ei ole tiedetty, kun vasta silloin kun kiinteistössä olevat ihmiset alkavat oireilemaan ja voimaan pahoin.

4 Teknisten palveluiden tarkoituksena on rakentaa suunnitelmallinen korjaussuunnittelu, mutta määrärahaa pitää myös varata äkillisiin ja yllättäviin korjauksiin, joita nyt on jouduttu paljon tekemään, kun vesikatot ovat vuotaneet, vesiputket ovat poksahtaneet tai terveysviranomainen on antanut korjauskehoituksia ja määräaikoja mihin mennessä korjaukset on tehtävä sisäilmaongelmien takia. Tämä on haastava kenttä, mutta hyvällä yhteistyöllä eri hallintokuntien ja luottamusmiesten kanssa saamme hyvän kiinteistökokonaisuuden ja palveluverkkosuunnitelman, jonka jälkeen on helpompi lähteä viemään olemassa olevien kiinteistöjen korjausten suunnittelua (kohta 2.). Kohta 3: Kunnan korjausten- ja uudisrakennushankkeiden valvonta on hoitunut kunnan työpäällikön ja rakennustyön valvojan toimesta, niin että rakennustyön valvoja on keskittynyt uudiskohteisiin. Kunnalla ei ole erikseen lvi ja sähköpuolen erikoisammattimiestä, joka pystyisi valvomaan näiden töiden rakentamista. Vuodelle 2014 varattiin määrärahaa LVI- ja sähköpuolen erikoisammattimiesten palkkaamiseen, mutta nämä määrärahat leikattiin säästösyistä pois, vaikka näiden henkilöiden palkkaaminen olisi tuonut säästöjä. Säästöjä olisi saatu ostopalveluiden vähentymisenä. Näitä erikoisammattimiehiä olisi myös pystynyt käyttämään kunnan rakennuskohteiden valvontatöissä, jolloin laadunvalvonta korjaustöiden osalta olisi parantunut. Nyt korjausrakentamispuolella kiinteistönhuolto puolella on resurssipula työntekijöistä. Kiinteistönhuollossa on tällä hetkellä 9 henkilöä ja kiinteistökokonaisuuksia on 47 kappaletta. Korjausrakentamispuolella on työntekijöitä tällä hetkellä 8. Työntekijöiden korkea ikä ja työn vaativuus on tuonut paljon sairastumisia ja poissaoloja, joka heikentää lisäksi töiden tekemistä, lisäksi eläköitymisiä on tulossa lähiaikoina useita. Tekniset palvelut esitti talousarvion valmistelun yhteydessä, että kuntaan palkattaisiin hankesuunnittelija, koska ostopalveluja joudutaan käyttämään suunnittelun osalta entistä enemmän. Hankesuunnittelija tuo säästöjä ja tehokkuutta sekä pitkäjänteisyyttä suunnitteluun. Hankesuunnittelija on mukana myös perus- ja uudisrakennushankkeissa. Hyvällä hankesuunnittelulla vaikutetaan pitkäntähtäimen suunnitteluun ja ennakointiin sekä hankkeiden oikea-aikaiseen ohjelmointiin. Hankesuunnittelijaa voidaan hyödyntää myös vuokra-asuntohankkeissa. Kustannussäästövaikutus vuositasolla on Kunnanjohtajan vuoden 2014 talousarvioesityksessä on hankesuunnittelijan palkkaaminen mukana, mutta vain määräaikaisena, joka voi vaikuttaa siihen, että hyviä hakijoita on hankala saada hankesuunnittelijan vaativiin tehtäviin. Kohta 4: Isommissa korjaus- ja rakentamishankkeissa tehdään aina kirjalliset urakkasopimukset, kun käytetään ulkopuolista tahoa, jolloin vastuukysymykset vahinkojen sattuessa ovat tiedossa. Näin myös kävi Saaren uuden koulun vesivahingossa, jossa urakoitsijan vakuutuksesta korvataan vahinkojen korjauskustannukset. Kohta 5. Tekniset palvelut ovat selvittämässä erilaisten "väistötilojen" saatavuutta ja kustannuksia eri toimittajilta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esim. Ehnroosin osalta, jos purkamiseen päädyttäisiin. Tehtyjen

5 sisäilmakyselyjen perusteella on tullut kuitenkin esille, että tehtyjen korjausten on todettu parantaneen sisäilman laatua ja vähentäneen oireita, joten Ehnroosin korjausta olisi syytä jatkaa tiivistysten ja mattojen vaihtotöiden osalta. Mikäli haluttaisiin tietää tarkasti jonkin rakennuksen purkamiskustannukset, täytyisi ensimmäiseksi teetättää purkamissuunnitelma, jonka tekeminen tämän kokoiseen kiinteistöön maksaisi useita kymmeniä tuhansia. Tähän ei ole varattu toimitilapalveluilla määrärahaa. Tekniset palvelut on kehittänyt omaa toimialaansa määrätietoisesti useilla kehittämishankkeilla sekä osaamiseen ja koulutukseen ollaan kiinnitetty erityistä huomiota. Tekniset palvelut on jo tänä vuonna panostanut esimiesten koulutukseen. Yksi osa esimieskoulutuksesta on ollut ns. varhaisen puuttumisen malli, jolla reagoidaan mm. lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin ja muihinkin työhön liittyviin ongelmiin. Tulokset tulevat näkymään tulevina vuosina. Suunnitelmallisuus mm. pitkäntähtäimen investointisuunnittelu ja uudet mahdolliset organisaatiomallit tuovat tehostamista toimintaan ja myös säästöjä. Tekniset palvelut käynnistää ensivuonna 1,5 vuotta kestävän esimieskoulutuksen. Koulutukseen osallistuu 16 henkilöä. Koulutuksen pääpaino on talousjohtamisessa, henkilöstöjohtamisessa, prosessien johtamisessa ja erilaisten projektien ja hankkeiden johtamisessa. Nämä kaikki osa-alueet tulevat parantamaan suunnitelmallisuutta ja toimintaa. Koulutuksen aikana jokainen koulutukseen osallistuva henkilö tulee laatimaan kehittämissuunnitelman, joka tähtää tulosyksikön ja tulosalueiden toiminnan parantamiseen ja tuottavuuden nostamiseen. (Valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen puh , tekninen johtaja Hannu Seppälä ) Päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle valmistelutekstissä olevan vastauksen aloitteeseen. Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen.

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa

Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa PÄÄTTÄJÄN HOMEOPAS Kohti terveitä taloja ja kannattavaa kiinteistönpitoa Yhteistyössä: Sisältö Johdanto... 3. 1 Toimitilaohjelma kannattavan kiinteistönpidon perusta... 4. 2 Ennakoiva kiinteistönpito vähemmän

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Terttu Vainio, Eero Nippala Kuntien rakennusten hallinta, ylläpito ja peruskorjaaminen Ruotsissa ja Norjassa ISBN 952-213-108-3 2006 TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala 1. painos ISBN 952-213-108-3 Suomen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 115 Tekninen lautakunta 26.11.2014 AIKA 26.11.2014 18:00-19:57 PAIKKA Kokoushuone 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 117 64 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006

Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 Jorma Ruokojoki Kosteus- ja homeongelmien määrä ja syyt kuntien rakennuksissa 2005 ISBN 952-213-109-1 2006 TEKIJÄ Jorma Ruokojoki 1. painos ISBN 952-213-109-1 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin.

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Omataloyhtiö.fi. Talvi 2012. Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille. Kattoremontti keskellä. Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen Opastaja remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Talvi 2012 Vuoden 2012 energiaavustukset taloyhtiöille Kattoremontti keskellä talvea Hyvä valvoja tuo laatua saneeraukseen

Lisätiedot

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI. Häiritsevä elämä varoituksen perusteena Putki polttelee jo Huoltosopimukset taloyhtiöissä www.kita.fi Hinta 14,50 EUR Lähiön hissit uusitaan ryhmäkorjaushankkeessa UUSI TOYOTA PROACE. AMMATTILAISEN MERKKI.

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS MITÄ TAPAHTUU MEILLÄ. Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien. Uudistunut KVKL- KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton jäsen- ja sidosryhmälehti 2/2013 Tässä numerossa: Opiskelijat gallupissa: onko välittäjien IMAGO KUNNOSSA? ENERGIATODISTUS tekeminen käytännössä

Lisätiedot

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6

PARMACO. Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3. Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 PARMACO Tilat PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Ossi Alastalo: Kohti parempia tilaratkaisuja sivu 3 Parmaco-tilat soveltuvat erikoissairaanhoidon käyttöön sivu 6 Vuokraaminen kuntatalouden kannalta usein

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot