Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Palvelun sisällöt ja asiakkaat...7 Asiakaspalvelu ja laatu... 8 Havainnointi ja toimenpiteet... 9 Viestintä, tiedottaminen ja raportointi...10 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Kiinteistön yleishoito ja valvonta Työn suunnittelu ja viranomaismääräykset Kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävät...12 Kiinteistön turvallisuus ja kulutusseuranta...13 Kiinteistön yleishoito...14 Kiinteistön kylmätekniikka...15 Kiinteistön sähköjärjestelmät...16 Kiinteistön rakennusvarusteet...17 Kiinteistön jätehuolto...18 Kiinteistön piha-alueen varusteet ja leikkikalusteet...19 LVI-järjestelmien hoito LVI-järjestelmät...20 LVI-määräykset ja ohjeet...21 LVI-laitteet ja varusteet LVI-osien hoito ja huolto Sisäilma ja sisäilman laatu Kaikille valinnaiset tutkinnon osat IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi

4 Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennusaikainen puhtaanapito...27 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Asuinkiinteistöjen puhtaanapito...31 Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Nuohous Nuohous...37 Liikennevälineiden puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus...40 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille pakollinen tutkinnon osa 1/3 Palvelun sisällöt ja asiakkaat 3 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Asiakaspalvelu ja laatu 3 ov Havainnointi ja toimenpiteet 2 ov Viestintä, tiedottaminen ja raportointi 2 ov Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Työn suunnittelu ja viranomaismääräykset 2 ov Kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävät 2 ov Kiinteistön turvallisuus ja kulutusseuranta 2 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta 20 ov Kiinteistön yleishoito 4 ov Kiinteistön kylmätekniikka 2 ov Kiinteistön sähköjärjestelmät 2 ov Kiinteistön rakennusvarusteet 3 ov Kiinteistön jätehuolto 1 ov Kiinteistön piha-alueen varusteet ja leikkikalusteet 2 ov LVI-järjestelmät 4 ov LVI-määräykset ja ohjeet 4 ov LVI-järjestelmien hoito 20 ov LVI-laitteet ja varusteet 4 ov LVI-osien hoito ja huolto 4 ov Sisäilma ja sisäilman laatu 4 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 2/3 IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalvelut Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoito 5

7 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain 3/3 Koneiden käsittely Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Nuohous Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus 6

8 PALVELUJEN SISÄLLÖT JA ASIAKKAAT Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 3 ov Tietää ja tuntee alan keskeiset sopimukset, laatukäytännöt ja taloudellisuuden sekä prosessin hallinnan. Osaa suunnitella työaikatauluaan ja työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien valintaa muuttuvissa olosuhteissa. Tuntee ja ymmärtää työympäristön sekä avainhenkilöt. Osaa arvioida ja tarjota asiakkaan tarvitsemia palveluita. - KH alan palvelusopimukset, palvelupaketit - Kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaiset asiakkaat ja sidosryhmät - Palveluntarjonnan tilanteen tunnistaminen - Palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palvelujen sisällöistä ja asiakkaista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Luentomateriaali. 7

9 ASIAKASPALVELU JA LAATU Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 3 ov Osaa asiakaspalvelun keskeiset asiat ja niiden merkityksen. Kiinnittää huomiota kiinteistöjen kuntoon ja käyttötarkoituksen mukaisuuteen laatunäkökulmasta. Osaa arvioida ja tuottaa sopimuksen mukaista laatua. - Asiakaspalvelu - KH-alan laatukäsitteet - KH-työn laadun arviointi Teoria ja käytännöntiedon lähiopetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakaspalvelusta ja laadusta. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Luentomateriaali. 8

10 HAVAINNOINTI JA TOIMENPITEET Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2 ov Osaa tunnistaa ja tuottaa palveluita kiinteistön viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta, huoltaa ja ylläpitää turvallisuuteen liittyvät laitteet, varusteet ja tunnistaa vaaraa aiheuttavat viat ja olosuhteet sekä ennalta ehkäisee vaaran syntymistä sekä osaa ja tunnistaa työ- ja turvallisuusasiat sekä noudattaa niitä. - Eri tilanteiden tunnistaminen - Toimenpiteiden käynnistäminen - Ulkopuolisen avun hankinta - Havainnointi oman ja asiakkaiden turvallisuuden kannalta oleelliset asiat kiinteistöissä sekä rakennuksissa Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään havainnoinnista ja toimenpiteistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 9

11 VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2 ov Osaa opastaa ja tiedottaa käyttäjiä tarvittaessa eri tilanteissa, käyttää yleisesti alalla käytettäviä viestimiä, toimia ja tiedottaa vaara tai hätätilanteissa sekä osaa ja raportoi mm. huolto- ja päiväkirjoihin tapahtumia. - Opastaminen kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta - Viestintä ja menetelmät ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa - Raportointi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Teoria ja käytännön opetus, verkko-opinnot aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään viestinnästä, tiedottamisesta ja raportoinnista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 10

12 TYÖNSUUNNITTELU JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa suunnitella ennakkoon työn kulkua, aikatauluja ja toteuttaa niitä taloudellisesti, tuntee ja osaa viranomaismääräykset sekä huolehtii niiden noudattamisesta työssään sekä osaa, tietää ja noudattaa avain ja ovien avausturvallisuuskäytäntöjä työssään. - Työnsuunnittelu - Aikataulutus - Viranomaismääräykset - Avainhallinta Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työn suunnittelusta ja viranomaismääräyksistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 11

13 KIINTEISTÖN KÄYTTÄJÄPALVELUIDEN PERUSTEHTÄVÄT Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Tietää liputuskäytännöt ja -ohjeet sekä osaa suorittaa liputukset eri tilanteiden mukaisesti, osaa käyttää kiinteistön ohjausjärjestelmiä, varusteiden ohjauksia, säätöjä ja lukituksia, osaa huolehtia kiinteistön tilojen esteettisyydestä ja toimivuudesta sekä osaa hoitaa opasteiden ylläpidon. - Liputustehtävät ja lipunhoito - Kulunvalvonta ja ohjaus - Sähköisten ohjausten käyttäminen - Yleisten ja teknisten tilojen hoito - Nimitaulujen ja opasteiden hoito Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 12

14 KIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA KULUTUSSEURANTA Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa paloilmoittimien sekä sammutuslaitteiden ylläpidon, huollon sekä toiminnan, osaa koestusta ja huoltoja koskevat määräykset ja ohjeet, osaa suorittaa kiinteistönhoitajan vastuulle kuuluvat kokeet ja toimenpiteet, osaa lukea ja kirjata energian kulutukset sekä osaa tulkita ja raportoida energian kulutukset. - Paloilmoittimet - Palosammutusjärjestelmät - Väestönsuojat - Energiankulutukset ja lukemat - Raportointi Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön turvallisuudesta ja kulutusseurannasta. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 13

15 KIINTEISTÖN YLEISHOITO Kiinteistön yleishoito ja valvonta 4 ov Tuntee siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja toimet, ymmärtää ulkoalueiden työsuorituksen ja laatutason merkityksen. - Yleiset ja tekniset tilat - Ulkoalueiden hoito ja puhtaanapito - Työkalut ja välineet - Materiaalit aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön yleishoidosta. 14

16 KIINTEISTÖN KYLMÄTEKNIKKA Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Tietää toimintaperiaatteet, osaa paikallistaa viat ja ylläpitää järjestelmiä sekä tietää kylmäalan viranomaismääräykset. - Kylmä- ja jäähdytysjärjestelmät - Kylmälaitteet ja koneet - Toiminta ja huoltotehtävät - Huolto- ja hoitovastuut ja -velvoitteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön kylmätekniikasta. 15

17 KIINTEISTÖN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa huoltaa sähkölaitteita ja -varusteita sallituissa määrin, tietää ylläpidosta, osaa huolehtia sähkövarusteiden kunnosta sekä tuntee sähköalan määräykset. - Lamppujen ja valaisimien huolto - Sähköjärjestelmät - Sähkövarusteet ja huolto - Jokamiehen sähkötyöt - Viranomaismääräykset aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön sähköjärjestelmistä. 16

18 KIINTEISTÖN RAKENNUSVARUSTEET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 3 ov Tuntee kiinteistön rakennustekniset varusteet ja osaa huoltaa sekä tehdä pienet korjaustehtävät. - Rakennustyypit ja aikakaudet - Rakennuksen varusteet - Ovet ja ikkunat - Lukitus - Vedenjohdatusjärjestelmät aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön rakennusvarusteista. 17

19 KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO Kiinteistön yleishoito ja valvonta 1 ov Tietää jätehuollon ja lajittelun, osaa jätejakeet ja niiden käsittelyt, keräyspisteiden huollon merkitys sekä varausteiden toimintakunnon ylläpitäminen. - Jätehuoltomääräykset - Lajittelu - Jätejakeet - Jätteen keräyspisteet - Jätteen keräysvarusteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön jätehuollosta. 18

20 KIINTEISTÖN PIHA-ALUEEN VARUSTEET JA LEIKKIKALUSTEET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa havaita ja hoitaa kiinteistön ulkoalueita ja varusteita sekä osaa hoitaa ja huoltaa lastenleikkikalusteita ja varusteita sekä ymmärtää niiden erityistarpeet. - Rakennetun piha-alueen toimintakunto ja turvallisuus - Leikkivälineiden kunto ja turvallisuus Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön piha-alueen varusteista ja leikkikalusteista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Rekonen, J., Tajakka, H., Tossavainen, T. Tervetuloa viihtyisälle pihalle - käsikirja kiinteistön pihatöihin. Kiinteistöalan kustannus Oy,

21 LVI-JÄRJESTELMÄT LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa lukea ja tulkita rakennuspiirustuksia LVI:n osalta, ymmärtää toiminnan ja kokonaisuuksien osat sekä niiden ylläpidon merkityksen. - Piirustukset - Lämpö - Vesi - Viemäri - Ilmanvaihto aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVIjärjestelmistä. 20

22 LVI-MÄÄRÄYKSET JA OHJEET LVI-järjestelmien hoito 4 ov Tietää ja osaa LVI-huoltotehtävät ja määräyksien mukaiset ylläpitotehtävät. - Lämmitys - Vesi - Viemäri - Ilmanvaihto - Sisäilma aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVImääräyksistä ja ohjeista. 21

23 LVI-LAITTEET JA VARUSTEET LVI-järjestelmien hoito 4 ov Tunnistaa eri osat järjestelmistä sekä tietää niiden toimintaperiaatteet. - Lämpölaitteet - Vesikalusteet - Viemäriputkisto - Ilmanvaihto laitteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-laitteista ja varusteista. 22

24 LVI-OSIEN HOITO JA HUOLTO LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa ennakoida ja huoltaa LVI-järjestelmien ja -laitteiden vikoja sekä korjauttaa oikea-aikaisesti laitteet ennen vahinkojen syntymistä. Osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Hoito ja tarkastus - Järjestelmien huolto - Laitehuolto - Kalustehuolto aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-osien hoidosta ja huollosta. 23

25 SISÄILMA JA SISÄILMAN LAATU LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa ilmanvaihdon huollon ja määräyksien mukaiset ylläpitotehtävät sekä tietää sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja toimii niiden mukaisesti. - Ilmanvaihto - Sisäilman laatu - Sisäilmaston vaikutukset - Suodattimet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sisäilmasta ja sisäilman laadusta. 24

26 IV-KONEIDEN HUOLTO IV-koneiden huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön IV-koneet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, tietää toimintaperiaatteet ja osa suorittaa pienet korjaustoimet. - Työnsuunnittelu asiakaskohteen mukaisesti - IV-koneesta yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen ja niiden aiheuttajat - Työn kiireellisyyden ja korjaustarpeen arviointi - IV-koneeseen perus-/vuosihuollot sekä niihin liittyvät tehtävät - Turvallisuus - Huoltoraportit ja -dokumentit aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-koneiden huollosta. 25

27 KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON ARVIOINTI Kiinteistön toimintakunnon arviointi Osaa havainnoida itsenäisesti kiinteistön kuntoa ja tilaa, tuntee toimivan kiinteistön toimintaedellytykset, osaa suorittaa pienet korjaustoimet ja tietää vuosi- ja määräaikaishuoltojen merkityksen. - Arvioidaan rakennusten yleistä ja teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta - Arvioidaan rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta - Kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen korjaus kiinteistönhoitajalle tehtävissä olevin määrin palvelusopimusten mukaan aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön toimintakunnon arvioinnista. 26

28 RAKENNUSAIKAINEN PUHTAANAPITO Rakennusaikainen puhtaanapito Osaa havainnoida työympäristön vaaroja ja edistää työturvallisuutta sekä tietää ja tuntee eri rakennus-, pinta- ja muiden järjestelmien materiaalit. - Työn ja aikataulun suunnittelu - Tarvittavat henkilösuojaimet, turvaohjeiden ja viranomaismääräyksien noudattaminen eri rakennustyövaiheissa - Kohteen turvallisuushavainnointi ja tiedottaminen mahdollisista vaaratilanteista - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Eri työvaiheet, puhtausvaatimukset ja tuotantoprosessit - Toiminta yhteistyössä kohteen muiden ammattiryhmien kanssa - Kohteessa käytetyt pintamateriaalit ja siinä esiintyvät likatyypit - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet eri rakennusvaiheissa - Puhtaustasojen laatu ja jätehuolto - Tuotannon ja kohteen erityispiirteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennusaikaisesta puhtaanapidosta. 27

29 TOIMISTOPALVELUT Toimistopalvelut Tietää yrityksen tarjoamat palvelukokonaisuudet, tietää ja osaa asiakaspalvelukokonaisuudet, tietää ja osaa työprosessin kokonaan sekä osaa huolehtia materiaaleista ja tarvikkeista. - Palveluntuottaminen oman palveluorganisaation toimintatavan mukaan aula tai toimistopalvelu tehtävissä - Toiminta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja asiakas- ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen - Postitustehtävien hoitaminen - Tavallisimpien toimistokoneiden käyttäminen - Av-laitteiden toimivuudesta ja tarvikkeista huolehtiminen kokoustiloissa - Toimistotarvike- ja muiden varastojen ylläpito aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toimistopalveluista. 28

30 KIINTEISTÖAUTOMAATION KÄYTTÄMINEN Kiinteistöautomaation käyttäminen Osaa huolehtia kiinteistön automaatiojärjestelmistä, suorittaa ohjaus- ja säätömuutokset, ymmärtää järjestelmien toiminnan ja osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Käyttötoimenpiteet eri yksikkösäätimissä ja keskitetyissä valvontajärjestelmissä - Säätötehtävät mm. lämmityksen säätökäyrän kaltevuus ja suuntaissiirrot - Lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan asetusarvojen asetukset ja muuttamiset - Kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikaohjelmia ja niiden muutokset - Asetusarvoihin tehtyjen muutosten vaikutusten arviointi sisäilman laatuun ja energian kulutukseen - Säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulosten oikeellisuuden arviointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistöautomaation käyttämisestä. 29

31 RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT Rakennustekniset korjaustyöt Osaa huolehtia rakennusteknisistä osista itsenäisesti ja järjestellä ja suunnitella sekä aikatauluttaa huolto- ja hoitotehtävät sekä akuutit korjaustarpeet. Osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Pienimuotoiset rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustyöt - Kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä korjaustöitä - Ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä - Oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennusteknisistä korjaustöistä. 30

32 ASUINKIINTEISTÖJEN PUHTAANAPITO Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Osaa huolehtia kiinteistön puhtaanapidosta. - Asiakaslähtöisyys, työturvallisuus ja ergonomia töiden suunnittelussa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Eri tilojen puhtaustasovaatimukset - Vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet - Valinta, esivalmistelu ja käytettävät työvälineet - Tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi eri tilatyypeissä - Työn rytmitys ja jaksottaminen asiakaskohteen mukaisesti - Työsuorituksen arviointi, raportointi ja tiedottaminen aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asuinkiinteistöjen puhtaanapidosta. 31

33 ULKOALUEIDEN HOITO Ulkoalueiden hoito Osaa suorittaa ulkoalueiden hoidon huomioiden olosuhteet sekä vuodenaikojen olosuhdevaikutukset. - Eri asiakaspalvelutilanteet - Työaikataulun suunnittelu - Ympärivuotisten ulkoalueiden puhtaanapito - Eri vuodenaikojen nurmikon ja istutusten hoitotyöt - Vuodenaikojen asettamat vaatimukset ulkoalueiden käytössä - Ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavien pienkoneiden käyttäminen sekä huoltaminen - Talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt - Graffittien tai töherrysten poistaminen kiinteistön pinnoilta - Oma ja asiakkaan turvallisuus - Työsuorituksen arviointi ja raportointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ulkoalueiden hoidosta. 32

34 KONEIDEN KÄSITTELY Koneiden käsittely Osaa käsitellä konetta ja siihen liittyviä varusteita, osaa suorittaa ajoonlähtötarkastukset sekä pienimuotoiset huoltotehtävät. - Työn ja aikataulun suunnittelu asiakaskohteen ja työtehtävän mukaisesti - Kiinteistöpalvelualalla käytettävien pien ja ajettavien koneiden ajonlähtötarkastukset - Koneiden ajo ja käyttö työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla - Koneisiin kytkettävien työlaitteiden liittäminen ja irrottaminen - Koneen toimintakunnon arviointi sekä päivittäiset huollot - Oma ja asiakkaan turvallisuus - Työsuorituksen arviointi ja raportointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään koneiden käsittelystä. 33

35 KOSTEIDEN TILOJEN PUHTAANAPITO Kosteiden tilojen puhtaanapito Osaa huolehtia kosteiden tilojen puhtaanapidosta, tietää sen vaikutukset, tunnistaa pintamateriaalit sekä tuntee niiden ylläpidon merkityksen. - Asiakaslähtöisyys, työturvallisuus, ergonomia ja aseptiset työtavat töiden suunnittelussa yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten kosteiden tilojen puhtaustaso- ja hygienia-vaatimukset - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet - Tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja puhdistusaineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmittäminen ja suunnittelu asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti - Laadunseuranta ja omavalvonta aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kosteiden tilojen puhtaanapidosta. 34

36 TEOLLISUUSLAITOSTEN PUHTAANAPITO Teollisuuslaitosten puhtaanapito Osaa ennakoida ja suunnitella tehtäväsuoritukset, työkalut ja aineet sekä tunnistaa eri tilatyypit ja puhtaanapitotarpeet. - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten teollisuuslaitosten puhtaustasovaatimukset - Työkohteen tuotantoprosessit - Kohteiden pintamateriaalit ja likatyypit - Eri teollisuuslaitoksissa tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmitys tuotannon ja kohteen erityispiirteiden mukaisesti aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään teollisuuslaitosten puhtaanapidosta. 35

37 LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO LV-järjestelmien huolto Osaa huolehtia ja huoltaa lämpö-, vesi- ja viemärilaitteet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, tietää ja osaa toimintaperiaatteet sekä osaa suorittaa pienet korjaustoimet. - Yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen LV-järjestelmistä ja niiden aiheuttajien tunnistaminen - Korjaustarpeen ja työn kiireellisyyksien arviointi - Normaalit LV-järjestelmien liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt - Tarve hankkia tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat - Käyttäjän opastaminen tilapäisjärjestelyiden osalta aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LV-järjestelmien huollosta. 36

38 NUOHOUS Nuohous Tunnistaa eri hormit ja niiden varusteet, osaa suorittaa nuohoustehtävät valvottuna sekä osaa tarkastaa varusteiden ja hormien paloturvallisuuden. - Toiminta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa - Työaikataulun suunnittelu ja asiakkaan kanssa sopiminen nuohouskäynneistä - Erilaiset tulisijat ja savupiiput sekä niiden rakenteet - Kuinka suojata tulisijat, avata savupellit ja tiivistää pellin raot - Nuohota valvottuna savuhormi - Nuohota valvottuna tulisijat - Valvottuna tulisijojen ja savuhormien paloturvallisuuden nuohoaminen - Työturvallisuuden kannalta oleelliset asiat - Tilapäisjärjestelyiden osalta käyttäjien opastus - Raportointi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään nuohouksesta. 37

39 LIIKENNEVÄLINEIDEN PUHTAANAPITO Liikennevälineiden puhtaanapito Osaa huolehtia liikennevälineiden puhtaanapidosta, tietää sen vaikutuksen ja toimii niiden mukaisesti. - Työn suunnittelu asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten liikennevälineiden puhtaustasovaatimukset ja puhtausluokitukset - Työn vuodenaikojen vaihtelut - Pintamateriaalit ja likatyypit - Kriittiset puhdistettavat kohteet - Käytettävien työvälineiden valinta ja esivalmistelu - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet - Työn aikataulujen ja kohteen erityispiirteet - Työsuoritusten oma arviointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään liikennevälineiden puhtaanapidosta. 38

40 KAUPPA- JA MYYMÄLÄTILOJEN PUHTAANAPITO Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Osaa huolehtia kiinteistön puhtaanapidosta, ymmärtää sen vaikutuksen ja toimii hygieniavaativuuden mukaisesti. - Työn suunnittelu asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten tilojen kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset - Asiakaslähtöisyys työssä - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet halutun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmitys asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti - Turvallisuusohje ja omavalvontasuunnitelmat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapidosta. 39

41 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUS Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Osaa huoltaa sekä puhdistaa kiinteistön IV-koneet, putkistot ja järjestelmät, tuntee toimintaperiaatteet ja osaa suorittaa pienet korjaustoimenpiteet. - Järjestelmän puhdistustarpeen tarkastaminen ja määrittäminen - Työn suunnittelu ja aikataulutus puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti - Kanaviston tiiveys ja varusteet - Puhdistettavien kanavien puhdistus työmenetelmät - Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen - Ilmamäärien tarkastus ja mittaus - Käyttäjien opastus tilapäisjärjestelyiden osalta - Raportointi työn tilanteen vaatimalla tavalla - Kohteen luovuttaminen asiakkaalle - Asiakaan opastus järjestelmän käytössä - Raportointi ja pöytäkirjat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. 40

42 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 41

43 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 42

44 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS

TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS TYÖPAIKAN TYÖTEHTÄVÄKARTOITUS Toimitettava oppisopimustoimistoon mennessä TUTKINTO: KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, kiintstönhoitaja OPISKELIJA PUH OSOITE SOPIMUSAIKA TYÖPAIKKA PUH OSOITE TYÖPAIKKAKOULUTTAJA

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kotityö- ja

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA

MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA MONIPALVELUT KIINTEISTÖ- JA KOTITYÖPALVELUALALLA laadullisen ennakoinnin selvitystyö Hurtig, L. (toim.) & Kontiokoski, P. & Pälli, P. (toim.) & Rekilä, K. (toim.) & Välimäki, I. 30.6.2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan

Saate. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Saate Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan Tämä cd-rom kuuluu oleellisena osana Juhani Siikalan kirjoittamaan ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n kustantamaan kirjaan Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan.

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot