Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Kaikille pakollinen tutkinnon osa Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Palvelun sisällöt ja asiakkaat...7 Asiakaspalvelu ja laatu... 8 Havainnointi ja toimenpiteet... 9 Viestintä, tiedottaminen ja raportointi...10 Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Kiinteistön yleishoito ja valvonta Työn suunnittelu ja viranomaismääräykset Kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävät...12 Kiinteistön turvallisuus ja kulutusseuranta...13 Kiinteistön yleishoito...14 Kiinteistön kylmätekniikka...15 Kiinteistön sähköjärjestelmät...16 Kiinteistön rakennusvarusteet...17 Kiinteistön jätehuolto...18 Kiinteistön piha-alueen varusteet ja leikkikalusteet...19 LVI-järjestelmien hoito LVI-järjestelmät...20 LVI-määräykset ja ohjeet...21 LVI-laitteet ja varusteet LVI-osien hoito ja huolto Sisäilma ja sisäilman laatu Kaikille valinnaiset tutkinnon osat IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi

4 Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennusaikainen puhtaanapito...27 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Asuinkiinteistöjen puhtaanapito...31 Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoito Koneiden käsittely Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Nuohous Nuohous...37 Liikennevälineiden puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus...40 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille pakollinen tutkinnon osa 1/3 Palvelun sisällöt ja asiakkaat 3 ov Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen Asiakaspalvelu ja laatu 3 ov Havainnointi ja toimenpiteet 2 ov Viestintä, tiedottaminen ja raportointi 2 ov Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Työn suunnittelu ja viranomaismääräykset 2 ov Kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävät 2 ov Kiinteistön turvallisuus ja kulutusseuranta 2 ov Kiinteistön yleishoito ja valvonta 20 ov Kiinteistön yleishoito 4 ov Kiinteistön kylmätekniikka 2 ov Kiinteistön sähköjärjestelmät 2 ov Kiinteistön rakennusvarusteet 3 ov Kiinteistön jätehuolto 1 ov Kiinteistön piha-alueen varusteet ja leikkikalusteet 2 ov LVI-järjestelmät 4 ov LVI-määräykset ja ohjeet 4 ov LVI-järjestelmien hoito 20 ov LVI-laitteet ja varusteet 4 ov LVI-osien hoito ja huolto 4 ov Sisäilma ja sisäilman laatu 4 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 2/3 IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto Kiinteistön toimintakunnon arviointi Kiinteistön toimintakunnon arviointi Rakennusaikainen puhtaanapito Rakennusaikainen puhtaanapito Toimistopalvelut Toimistopalvelut Kiinteistöautomaation käyttäminen Kiinteistöautomaation käyttäminen Rakennustekniset korjaustyöt Rakennustekniset korjaustyöt Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Ulkoalueiden hoito Ulkoalueiden hoito 5

7 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain 3/3 Koneiden käsittely Koneiden käsittely Kosteiden tilojen puhtaanapito Kosteiden tilojen puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito Teollisuuslaitosten puhtaanapito LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Nuohous Nuohous Liikennevälineiden puhtaanapito Liikennevälineiden puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus 6

8 PALVELUJEN SISÄLLÖT JA ASIAKKAAT Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 3 ov Tietää ja tuntee alan keskeiset sopimukset, laatukäytännöt ja taloudellisuuden sekä prosessin hallinnan. Osaa suunnitella työaikatauluaan ja työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien valintaa muuttuvissa olosuhteissa. Tuntee ja ymmärtää työympäristön sekä avainhenkilöt. Osaa arvioida ja tarjota asiakkaan tarvitsemia palveluita. - KH alan palvelusopimukset, palvelupaketit - Kiinteistöpalvelujen tuottajan erilaiset asiakkaat ja sidosryhmät - Palveluntarjonnan tilanteen tunnistaminen - Palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään palvelujen sisällöistä ja asiakkaista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Luentomateriaali. 7

9 ASIAKASPALVELU JA LAATU Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 3 ov Osaa asiakaspalvelun keskeiset asiat ja niiden merkityksen. Kiinnittää huomiota kiinteistöjen kuntoon ja käyttötarkoituksen mukaisuuteen laatunäkökulmasta. Osaa arvioida ja tuottaa sopimuksen mukaista laatua. - Asiakaspalvelu - KH-alan laatukäsitteet - KH-työn laadun arviointi Teoria ja käytännöntiedon lähiopetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asiakaspalvelusta ja laadusta. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Luentomateriaali. 8

10 HAVAINNOINTI JA TOIMENPITEET Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2 ov Osaa tunnistaa ja tuottaa palveluita kiinteistön viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta, huoltaa ja ylläpitää turvallisuuteen liittyvät laitteet, varusteet ja tunnistaa vaaraa aiheuttavat viat ja olosuhteet sekä ennalta ehkäisee vaaran syntymistä sekä osaa ja tunnistaa työ- ja turvallisuusasiat sekä noudattaa niitä. - Eri tilanteiden tunnistaminen - Toimenpiteiden käynnistäminen - Ulkopuolisen avun hankinta - Havainnointi oman ja asiakkaiden turvallisuuden kannalta oleelliset asiat kiinteistöissä sekä rakennuksissa Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään havainnoinnista ja toimenpiteistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 9

11 VIESTINTÄ, TIEDOTTAMINEN JA RAPORTOINTI Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen 2 ov Osaa opastaa ja tiedottaa käyttäjiä tarvittaessa eri tilanteissa, käyttää yleisesti alalla käytettäviä viestimiä, toimia ja tiedottaa vaara tai hätätilanteissa sekä osaa ja raportoi mm. huolto- ja päiväkirjoihin tapahtumia. - Opastaminen kiinteistön käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta - Viestintä ja menetelmät ulkoisissa ja sisäisissä asiakaspalvelutilanteissa - Raportointi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Teoria ja käytännön opetus, verkko-opinnot aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään viestinnästä, tiedottamisesta ja raportoinnista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 10

12 TYÖNSUUNNITTELU JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa suunnitella ennakkoon työn kulkua, aikatauluja ja toteuttaa niitä taloudellisesti, tuntee ja osaa viranomaismääräykset sekä huolehtii niiden noudattamisesta työssään sekä osaa, tietää ja noudattaa avain ja ovien avausturvallisuuskäytäntöjä työssään. - Työnsuunnittelu - Aikataulutus - Viranomaismääräykset - Avainhallinta Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työn suunnittelusta ja viranomaismääräyksistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 11

13 KIINTEISTÖN KÄYTTÄJÄPALVELUIDEN PERUSTEHTÄVÄT Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Tietää liputuskäytännöt ja -ohjeet sekä osaa suorittaa liputukset eri tilanteiden mukaisesti, osaa käyttää kiinteistön ohjausjärjestelmiä, varusteiden ohjauksia, säätöjä ja lukituksia, osaa huolehtia kiinteistön tilojen esteettisyydestä ja toimivuudesta sekä osaa hoitaa opasteiden ylläpidon. - Liputustehtävät ja lipunhoito - Kulunvalvonta ja ohjaus - Sähköisten ohjausten käyttäminen - Yleisten ja teknisten tilojen hoito - Nimitaulujen ja opasteiden hoito Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön käyttäjäpalveluiden perustehtävistä. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 12

14 KIINTEISTÖN TURVALLISUUS JA KULUTUSSEURANTA Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa paloilmoittimien sekä sammutuslaitteiden ylläpidon, huollon sekä toiminnan, osaa koestusta ja huoltoja koskevat määräykset ja ohjeet, osaa suorittaa kiinteistönhoitajan vastuulle kuuluvat kokeet ja toimenpiteet, osaa lukea ja kirjata energian kulutukset sekä osaa tulkita ja raportoida energian kulutukset. - Paloilmoittimet - Palosammutusjärjestelmät - Väestönsuojat - Energiankulutukset ja lukemat - Raportointi Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön turvallisuudesta ja kulutusseurannasta. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. 13

15 KIINTEISTÖN YLEISHOITO Kiinteistön yleishoito ja valvonta 4 ov Tuntee siisteyteen ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät ja toimet, ymmärtää ulkoalueiden työsuorituksen ja laatutason merkityksen. - Yleiset ja tekniset tilat - Ulkoalueiden hoito ja puhtaanapito - Työkalut ja välineet - Materiaalit aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön yleishoidosta. 14

16 KIINTEISTÖN KYLMÄTEKNIKKA Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Tietää toimintaperiaatteet, osaa paikallistaa viat ja ylläpitää järjestelmiä sekä tietää kylmäalan viranomaismääräykset. - Kylmä- ja jäähdytysjärjestelmät - Kylmälaitteet ja koneet - Toiminta ja huoltotehtävät - Huolto- ja hoitovastuut ja -velvoitteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön kylmätekniikasta. 15

17 KIINTEISTÖN SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa huoltaa sähkölaitteita ja -varusteita sallituissa määrin, tietää ylläpidosta, osaa huolehtia sähkövarusteiden kunnosta sekä tuntee sähköalan määräykset. - Lamppujen ja valaisimien huolto - Sähköjärjestelmät - Sähkövarusteet ja huolto - Jokamiehen sähkötyöt - Viranomaismääräykset aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön sähköjärjestelmistä. 16

18 KIINTEISTÖN RAKENNUSVARUSTEET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 3 ov Tuntee kiinteistön rakennustekniset varusteet ja osaa huoltaa sekä tehdä pienet korjaustehtävät. - Rakennustyypit ja aikakaudet - Rakennuksen varusteet - Ovet ja ikkunat - Lukitus - Vedenjohdatusjärjestelmät aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön rakennusvarusteista. 17

19 KIINTEISTÖN JÄTEHUOLTO Kiinteistön yleishoito ja valvonta 1 ov Tietää jätehuollon ja lajittelun, osaa jätejakeet ja niiden käsittelyt, keräyspisteiden huollon merkitys sekä varausteiden toimintakunnon ylläpitäminen. - Jätehuoltomääräykset - Lajittelu - Jätejakeet - Jätteen keräyspisteet - Jätteen keräysvarusteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön jätehuollosta. 18

20 KIINTEISTÖN PIHA-ALUEEN VARUSTEET JA LEIKKIKALUSTEET Kiinteistön yleishoito ja valvonta 2 ov Osaa havaita ja hoitaa kiinteistön ulkoalueita ja varusteita sekä osaa hoitaa ja huoltaa lastenleikkikalusteita ja varusteita sekä ymmärtää niiden erityistarpeet. - Rakennetun piha-alueen toimintakunto ja turvallisuus - Leikkivälineiden kunto ja turvallisuus Teoria ja käytännön opetus, monimuoto-opetus aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön piha-alueen varusteista ja leikkikalusteista. Kiinteistönhoidon käsikirja. Kiinteistöalan kustannus Oy, KH-kortisto. Rekonen, J., Tajakka, H., Tossavainen, T. Tervetuloa viihtyisälle pihalle - käsikirja kiinteistön pihatöihin. Kiinteistöalan kustannus Oy,

21 LVI-JÄRJESTELMÄT LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa lukea ja tulkita rakennuspiirustuksia LVI:n osalta, ymmärtää toiminnan ja kokonaisuuksien osat sekä niiden ylläpidon merkityksen. - Piirustukset - Lämpö - Vesi - Viemäri - Ilmanvaihto aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVIjärjestelmistä. 20

22 LVI-MÄÄRÄYKSET JA OHJEET LVI-järjestelmien hoito 4 ov Tietää ja osaa LVI-huoltotehtävät ja määräyksien mukaiset ylläpitotehtävät. - Lämmitys - Vesi - Viemäri - Ilmanvaihto - Sisäilma aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVImääräyksistä ja ohjeista. 21

23 LVI-LAITTEET JA VARUSTEET LVI-järjestelmien hoito 4 ov Tunnistaa eri osat järjestelmistä sekä tietää niiden toimintaperiaatteet. - Lämpölaitteet - Vesikalusteet - Viemäriputkisto - Ilmanvaihto laitteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-laitteista ja varusteista. 22

24 LVI-OSIEN HOITO JA HUOLTO LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa ennakoida ja huoltaa LVI-järjestelmien ja -laitteiden vikoja sekä korjauttaa oikea-aikaisesti laitteet ennen vahinkojen syntymistä. Osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Hoito ja tarkastus - Järjestelmien huolto - Laitehuolto - Kalustehuolto aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-osien hoidosta ja huollosta. 23

25 SISÄILMA JA SISÄILMAN LAATU LVI-järjestelmien hoito 4 ov Osaa ilmanvaihdon huollon ja määräyksien mukaiset ylläpitotehtävät sekä tietää sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja toimii niiden mukaisesti. - Ilmanvaihto - Sisäilman laatu - Sisäilmaston vaikutukset - Suodattimet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sisäilmasta ja sisäilman laadusta. 24

26 IV-KONEIDEN HUOLTO IV-koneiden huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön IV-koneet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, tietää toimintaperiaatteet ja osa suorittaa pienet korjaustoimet. - Työnsuunnittelu asiakaskohteen mukaisesti - IV-koneesta yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen ja niiden aiheuttajat - Työn kiireellisyyden ja korjaustarpeen arviointi - IV-koneeseen perus-/vuosihuollot sekä niihin liittyvät tehtävät - Turvallisuus - Huoltoraportit ja -dokumentit aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-koneiden huollosta. 25

27 KIINTEISTÖN TOIMINTAKUNNON ARVIOINTI Kiinteistön toimintakunnon arviointi Osaa havainnoida itsenäisesti kiinteistön kuntoa ja tilaa, tuntee toimivan kiinteistön toimintaedellytykset, osaa suorittaa pienet korjaustoimet ja tietää vuosi- ja määräaikaishuoltojen merkityksen. - Arvioidaan rakennusten yleistä ja teknistä kuntoa, toimivuutta ja turvallisuutta - Arvioidaan rakennetun piha-alueen käyttökuntoa, tarkoituksenmukaisuutta ja turvallisuutta - Kiinteistön toimintakuntoon liittyvien puutteiden ja vikojen korjaus kiinteistönhoitajalle tehtävissä olevin määrin palvelusopimusten mukaan aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistön toimintakunnon arvioinnista. 26

28 RAKENNUSAIKAINEN PUHTAANAPITO Rakennusaikainen puhtaanapito Osaa havainnoida työympäristön vaaroja ja edistää työturvallisuutta sekä tietää ja tuntee eri rakennus-, pinta- ja muiden järjestelmien materiaalit. - Työn ja aikataulun suunnittelu - Tarvittavat henkilösuojaimet, turvaohjeiden ja viranomaismääräyksien noudattaminen eri rakennustyövaiheissa - Kohteen turvallisuushavainnointi ja tiedottaminen mahdollisista vaaratilanteista - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Eri työvaiheet, puhtausvaatimukset ja tuotantoprosessit - Toiminta yhteistyössä kohteen muiden ammattiryhmien kanssa - Kohteessa käytetyt pintamateriaalit ja siinä esiintyvät likatyypit - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet eri rakennusvaiheissa - Puhtaustasojen laatu ja jätehuolto - Tuotannon ja kohteen erityispiirteet aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennusaikaisesta puhtaanapidosta. 27

29 TOIMISTOPALVELUT Toimistopalvelut Tietää yrityksen tarjoamat palvelukokonaisuudet, tietää ja osaa asiakaspalvelukokonaisuudet, tietää ja osaa työprosessin kokonaan sekä osaa huolehtia materiaaleista ja tarvikkeista. - Palveluntuottaminen oman palveluorganisaation toimintatavan mukaan aula tai toimistopalvelu tehtävissä - Toiminta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja asiakas- ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen - Postitustehtävien hoitaminen - Tavallisimpien toimistokoneiden käyttäminen - Av-laitteiden toimivuudesta ja tarvikkeista huolehtiminen kokoustiloissa - Toimistotarvike- ja muiden varastojen ylläpito aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toimistopalveluista. 28

30 KIINTEISTÖAUTOMAATION KÄYTTÄMINEN Kiinteistöautomaation käyttäminen Osaa huolehtia kiinteistön automaatiojärjestelmistä, suorittaa ohjaus- ja säätömuutokset, ymmärtää järjestelmien toiminnan ja osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Käyttötoimenpiteet eri yksikkösäätimissä ja keskitetyissä valvontajärjestelmissä - Säätötehtävät mm. lämmityksen säätökäyrän kaltevuus ja suuntaissiirrot - Lämpimän käyttöveden ja ilmanvaihdon tuloilman lämpötilan asetusarvojen asetukset ja muuttamiset - Kiinteistön käyttämiseen liittyviä aikaohjelmia ja niiden muutokset - Asetusarvoihin tehtyjen muutosten vaikutusten arviointi sisäilman laatuun ja energian kulutukseen - Säätöjärjestelmistä saatujen mittaustulosten oikeellisuuden arviointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kiinteistöautomaation käyttämisestä. 29

31 RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT Rakennustekniset korjaustyöt Osaa huolehtia rakennusteknisistä osista itsenäisesti ja järjestellä ja suunnitella sekä aikatauluttaa huolto- ja hoitotehtävät sekä akuutit korjaustarpeet. Osaa suorittaa perus huolto- ja hoitotyöt. - Pienimuotoiset rakennuksen ulko- ja sisäverhousten korjaustyöt - Kiinteistön kalusteisiin ja varusteisiin liittyviä korjaustöitä - Ovien ja ikkunoiden toimivuuteen liittyviä korjaustöitä - Oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennusteknisistä korjaustöistä. 30

32 ASUINKIINTEISTÖJEN PUHTAANAPITO Asuinkiinteistöjen puhtaanapito Osaa huolehtia kiinteistön puhtaanapidosta. - Asiakaslähtöisyys, työturvallisuus ja ergonomia töiden suunnittelussa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Eri tilojen puhtaustasovaatimukset - Vuodenaikojen vaihtelut, likaantumiseen ja siivottavuuteen vaikuttavat tekijät - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet - Valinta, esivalmistelu ja käytettävät työvälineet - Tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita halutun puhtaustason saavuttamiseksi eri tilatyypeissä - Työn rytmitys ja jaksottaminen asiakaskohteen mukaisesti - Työsuorituksen arviointi, raportointi ja tiedottaminen aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asuinkiinteistöjen puhtaanapidosta. 31

33 ULKOALUEIDEN HOITO Ulkoalueiden hoito Osaa suorittaa ulkoalueiden hoidon huomioiden olosuhteet sekä vuodenaikojen olosuhdevaikutukset. - Eri asiakaspalvelutilanteet - Työaikataulun suunnittelu - Ympärivuotisten ulkoalueiden puhtaanapito - Eri vuodenaikojen nurmikon ja istutusten hoitotyöt - Vuodenaikojen asettamat vaatimukset ulkoalueiden käytössä - Ulkoalueiden hoitotöissä tarvittavien pienkoneiden käyttäminen sekä huoltaminen - Talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt - Graffittien tai töherrysten poistaminen kiinteistön pinnoilta - Oma ja asiakkaan turvallisuus - Työsuorituksen arviointi ja raportointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ulkoalueiden hoidosta. 32

34 KONEIDEN KÄSITTELY Koneiden käsittely Osaa käsitellä konetta ja siihen liittyviä varusteita, osaa suorittaa ajoonlähtötarkastukset sekä pienimuotoiset huoltotehtävät. - Työn ja aikataulun suunnittelu asiakaskohteen ja työtehtävän mukaisesti - Kiinteistöpalvelualalla käytettävien pien ja ajettavien koneiden ajonlähtötarkastukset - Koneiden ajo ja käyttö työtehtävän ja kohteen edellyttämällä tavalla - Koneisiin kytkettävien työlaitteiden liittäminen ja irrottaminen - Koneen toimintakunnon arviointi sekä päivittäiset huollot - Oma ja asiakkaan turvallisuus - Työsuorituksen arviointi ja raportointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään koneiden käsittelystä. 33

35 KOSTEIDEN TILOJEN PUHTAANAPITO Kosteiden tilojen puhtaanapito Osaa huolehtia kosteiden tilojen puhtaanapidosta, tietää sen vaikutukset, tunnistaa pintamateriaalit sekä tuntee niiden ylläpidon merkityksen. - Asiakaslähtöisyys, työturvallisuus, ergonomia ja aseptiset työtavat töiden suunnittelussa yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten kosteiden tilojen puhtaustaso- ja hygienia-vaatimukset - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit ja asiakkaan toiminnan kannalta kriittiset puhdistettavat kohteet - Tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja puhdistusaineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmittäminen ja suunnittelu asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti - Laadunseuranta ja omavalvonta aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kosteiden tilojen puhtaanapidosta. 34

36 TEOLLISUUSLAITOSTEN PUHTAANAPITO Teollisuuslaitosten puhtaanapito Osaa ennakoida ja suunnitella tehtäväsuoritukset, työkalut ja aineet sekä tunnistaa eri tilatyypit ja puhtaanapitotarpeet. - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten teollisuuslaitosten puhtaustasovaatimukset - Työkohteen tuotantoprosessit - Kohteiden pintamateriaalit ja likatyypit - Eri teollisuuslaitoksissa tarkoituksenmukaisia menetelmiä, koneita, välineitä ja aineita sovitun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmitys tuotannon ja kohteen erityispiirteiden mukaisesti aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään teollisuuslaitosten puhtaanapidosta. 35

37 LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO LV-järjestelmien huolto Osaa huolehtia ja huoltaa lämpö-, vesi- ja viemärilaitteet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, tietää ja osaa toimintaperiaatteet sekä osaa suorittaa pienet korjaustoimet. - Yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen LV-järjestelmistä ja niiden aiheuttajien tunnistaminen - Korjaustarpeen ja työn kiireellisyyksien arviointi - Normaalit LV-järjestelmien liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt - Tarve hankkia tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat - Käyttäjän opastaminen tilapäisjärjestelyiden osalta aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LV-järjestelmien huollosta. 36

38 NUOHOUS Nuohous Tunnistaa eri hormit ja niiden varusteet, osaa suorittaa nuohoustehtävät valvottuna sekä osaa tarkastaa varusteiden ja hormien paloturvallisuuden. - Toiminta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa - Työaikataulun suunnittelu ja asiakkaan kanssa sopiminen nuohouskäynneistä - Erilaiset tulisijat ja savupiiput sekä niiden rakenteet - Kuinka suojata tulisijat, avata savupellit ja tiivistää pellin raot - Nuohota valvottuna savuhormi - Nuohota valvottuna tulisijat - Valvottuna tulisijojen ja savuhormien paloturvallisuuden nuohoaminen - Työturvallisuuden kannalta oleelliset asiat - Tilapäisjärjestelyiden osalta käyttäjien opastus - Raportointi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään nuohouksesta. 37

39 LIIKENNEVÄLINEIDEN PUHTAANAPITO Liikennevälineiden puhtaanapito Osaa huolehtia liikennevälineiden puhtaanapidosta, tietää sen vaikutuksen ja toimii niiden mukaisesti. - Työn suunnittelu asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten liikennevälineiden puhtaustasovaatimukset ja puhtausluokitukset - Työn vuodenaikojen vaihtelut - Pintamateriaalit ja likatyypit - Kriittiset puhdistettavat kohteet - Käytettävien työvälineiden valinta ja esivalmistelu - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet - Työn aikataulujen ja kohteen erityispiirteet - Työsuoritusten oma arviointi aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään liikennevälineiden puhtaanapidosta. 38

40 KAUPPA- JA MYYMÄLÄTILOJEN PUHTAANAPITO Kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapito Osaa huolehtia kiinteistön puhtaanapidosta, ymmärtää sen vaikutuksen ja toimii hygieniavaativuuden mukaisesti. - Työn suunnittelu asiakaskohteen työohjeiden sekä toiminnan mukaisesti yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa - Työympäristön fyysiset olosuhteet töiden suunnittelussa - Erilaisten tilojen kalusteiden ja laitteiden puhtaustaso- ja hygieniavaatimukset - Asiakaslähtöisyys työssä - Kohteen pintamateriaalit ja likatyypit - Tarkoituksenmukaiset menetelmät, koneet, välineet ja aineet halutun puhtaustason saavuttamiseksi - Työn rytmitys asiakaskohteen toiminnan ja erityispiirteiden mukaisesti - Turvallisuusohje ja omavalvontasuunnitelmat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapidosta. 39

41 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUS Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Osaa huoltaa sekä puhdistaa kiinteistön IV-koneet, putkistot ja järjestelmät, tuntee toimintaperiaatteet ja osaa suorittaa pienet korjaustoimenpiteet. - Järjestelmän puhdistustarpeen tarkastaminen ja määrittäminen - Työn suunnittelu ja aikataulutus puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti - Kanaviston tiiveys ja varusteet - Puhdistettavien kanavien puhdistus työmenetelmät - Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen - Ilmamäärien tarkastus ja mittaus - Käyttäjien opastus tilapäisjärjestelyiden osalta - Raportointi työn tilanteen vaatimalla tavalla - Kohteen luovuttaminen asiakkaalle - Asiakaan opastus järjestelmän käytössä - Raportointi ja pöytäkirjat aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. 40

42 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 41

43 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 42

44 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavien

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2012 Sisältö KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 Sisältö... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen perustutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Tutkinnon suorittanut hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin liittyvät kiinteistöjen LVI-teknisten järjestelmien toiminnan varmistamiseen,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja

OPETUSSUUNNITELMA. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala. Kiinteistönhoitaja OPETUSSUUNNITELMA KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistönhoidon osaamisala Kiinteistönhoitaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle...3

Sisällys. Lukijalle...3 Sisällys Lukijalle...3 1 Johdanto... 12 1.1 Yleistä... 12 1.2 Kiinteistönhoitajan työ... 12 1.2.1 Mihin kiinteistönhoitajaa tarvitaan?... 12 1.2.2 Yleiskuvaus kiinteistönhoitajan työstä...14 1.3 Kiinteistönhoitajan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut hoitaa itsenäisesti kiinteistöpalveluihin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja Toimitilapalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJA. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp

KIINTEISTÖNHOITAJA. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, 180 osp KIINTEISTÖNHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.05.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

2.1 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnossa osoitettu osaaminen

2.1 Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnossa osoitettu osaaminen 2 TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 hyvinvoinnin ammattitutkinnossa osoitettu osaaminen 2.2 Tutkinnon osat muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yli insinööri Arto Pekkala ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Lea Lakio. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yli insinööri Arto Pekkala ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Lea Lakio. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Taustamuistio KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kiinteistöpalvelujen perustutkinto on uusi tekniikan ja liikenteen koulutusalan tutkinto. Se muodostuu kiinteistönhoitajan koulutusohjelmasta, joka oli

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA

KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO PÄIVYSTYSTYÖN TUKENA KOTKA KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINNON KEHITTYMINEN MIKSI KIPSAUSALAN AMMATTITUTKINTO? TUTKINNON PERUSTEET VALMISTUIVAT 2011 TUTKINNON SUORITTAMISEN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden moniosaajia tarvitaan työelämässä kautta linjan ja kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon osaamisalat valmentavat monipuolisesti yrityksen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

Puhdistus- ja kotityöpalvelut

Puhdistus- ja kotityöpalvelut Puhdistus- ja kotityöpalvelut Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Millaista siivoustyö on 2007? Puhdistuspalvelualan työ on palvelutyötä, joka koostuu mm. seuraavista tehtävistä:

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot