Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Lämmityslaitejärjestelmien asennus Materiaalit ja menekit... 6 Asennus ja järjestelmät...7 Toiminta työtehtävissä ja raportointi... 8 Työturvallisuus... 9 Putkistojen hitsaus Työnsuunnittelu hitsaustöissä...10 Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu...12 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus Vesi- ja viemäritekniikan alkeet...13 Vesi- ja viemäriasennukset...14 Vesi- ja viemärityökohteet ja laatu...15 Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Lämmityslaitejärjestelmien asennus Materiaalit ja menekit...16 Asennus ja järjestelmät...17 Toiminta työtehtävissä ja raportointi...18 Työturvallisuus...19 Putkistojen hitsaus Työnsuunnittelu hitsaustöissä Hitsaus ja menetelmät...21 Hitsauksen taloudellisuus ja laatu Polttolaitteistojen asennus Polttolaitteistojen asennus Taloteknisten komponenttien sähköistys Sähköturvallisuus Sähkötekniikka

4 Sähkösäännökset Sähköasennukset...27 Sähköasennuksien dokumentaatiot Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt Ohutlevytyöt Ilmanvaihtojärjestelmien asennus IV-asennukset...30 IV-työkohteet ja -ympäristö...31 Kanavaosien valmistus Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen LVI-korjausrakentaminen Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus...37 IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pienkylmälaitteiden asennus Pienkylmälaitteiden asennus...40 Rakennuspeltityöt Rakennuspeltityöt...41 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja 1/2 Materiaalit ja menekit 4 ov Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Asennus ja järjestelmät 12 ov Toiminta työtehtävissä ja raportointi 3 ov Työturvallisuus 1 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Työnsuunnittelu hitsaustöissä 5 ov Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu 5 ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Vesi- ja viemäritekniikan alkeet 4 ov Vesi- ja viemäriasennukset 12 ov Vesi- ja viemärityökohteet ja laatu 4 ov Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Materiaalit ja menekit 4 ov Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Asennus ja järjestelmät 12 ov Toiminta työtehtävissä ja raportointi 3 ov Työturvallisuus 1 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Polttolaitteistojen asennus Työnsuunnittelu hitsaustöissä 5 ov Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu 5 ov Polttolaitteistojen asennus Sähköturvallisuus 2 ov Taloteknisten komponenttien sähköistys 20 ov Sähkötekniikka 2 ov Sähkösäännökset 4 ov Sähköasennukset Sähköasennuksien dokumentaatiot 2 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt Ohutlevytyöt 2/2 Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus IV-asennukset 15 ov IV-työkohteet ja -ympäristö 5 ov Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja taspainotus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen LVI-korjausrakentaminen Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pienkylmälaitteiden asennus Pienkylmälaitteiden asennus Rakennuspeltityöt Rakennuspeltityöt 5

7 MATERIAALIT JA MENEKIT Lämmitysjärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, noutaa ja hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti sekä käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä. - LVI-materiaalit - Työnsuunnittelu - Materiaalilaskenta - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään materiaaleista ja menekeistä. 6

8 ASENNUS JA JÄRJESTELMÄT Lämmitysjärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt, arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia. Tuntee eri lämmitysjärjestelmät mm. hybridijärjestelmät sekä osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt - LVI-piirustukset ja piirrosmerkit - Lämmityslaitteet ja -järjestelmät - Asennukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asennuksesta ja järjestelmistä. 7

9 TOIMINTA TYÖTEHTÄVISSÄ JA RAPORTOINTI Lämmitysjärjestelmien asennus 3 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Eri tilanteiden vaiheet - Muut urakoitsijat - Työn laatu - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toiminnasta työtehtävissä ja raportoinnista. Alan säännöstö ja määräykset 8

10 TYÖTURVALLISUUS Lämmitysjärjestelmien asennus 1 ov Oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden ja määräysten ohjeet jokapäiväisessä työssään sekä oppii toimimaan oikein tapaturman sattuessa. - Tulityökortti - Työturvallisuuskortti - EA 1 Teoria, käytännön harjoitukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään talotekniikka-alan työturvallisuudesta. Luentomateriaali 9

11 TYÖNSUUNNITTELU HITSAUSTÖISSÄ Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä. - Työnsuunnittelu ja -vaiheet - Piirustuksista luku - Hitsaustyökalut ja -välineet - Työkalujen käyttäminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työnsuunnittelusta hitsaustöissä. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 10

12 HITSAUS JA MENETELMÄT Putkistojen hitsaus Osaa tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella sekä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus). - LV-hitsaukset - Hitsausmenetelmät - Levy- ja putkihitsaukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksesta ja menetelmistä. Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 11

13 HITSAUKSEN TALOUDELLISUUS JA LAATU Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti ja noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä. Osaa arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. - Materiaalien käyttö - Työturvallisuus tulitöissä - Hitsauslaadun arviointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksen taloudellisuudesta ja laadusta. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 12

14 VESI- JA VIEMÄRITEKNIIKAN ALKEET Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä lukea LVI-piirustuksia, hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti ja käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä - Piirustukset - Materiaalit - Vesi- ja viemärijärjestelmät - Työnsuunnittelu ja toteutus - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemäritekniikan alkeista. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Harju, P. Talotekniikan perusteet 2. Penan tieto-opus, Suomen rakentamismääräyskokoelma. Valmistajien verkkosivut ja ohjeet Luentomateriaali 13

15 VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt. Noudattaa asennuksissa määräyksiä ja lakeja sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt. - Vesi- ja viemäriasennukset - Asennustavat ja säännökset - Työn keskeiset sisällöt kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemäriasennuksista. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Harju, P. Talotekniikan perusteet 2. Penan tieto-opus, Suomen rakentamismääräyskokoelma. Valmistajien verkkosivut ja ohjeet Luentomateriaali 14

16 VESI- JA VIEMÄRITYÖKOHTEET JA LAATU Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 4 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Materiaalien taloudellinen käyttö - Työmaayhteisöt - Oman työn arviointi - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemärikohteista ja laadusta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. LVI-RYL. https://www.rakennustieto.fi Luentomateriaali 15

17 MATERIAALIT JA MENEKIT Lämmitysjärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, noutaa ja hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti sekä käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä. - LVI-materiaalit - Työnsuunnittelu - Materiaalilaskenta - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään materiaaleista ja menekeistä. 16

18 ASENNUS JA JÄRJESTELMÄT Lämmitysjärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt, arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia. Tuntee eri lämmitysjärjestelmät mm. hybridijärjestelmät sekä osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt - LVI-piirustukset ja piirrosmerkit - Lämmityslaitteet ja -järjestelmät - Asennukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asennuksesta ja järjestelmistä. 17

19 TOIMINTA TYÖTEHTÄVISSÄ JA RAPORTOINTI Lämmitysjärjestelmien asennus 3 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Eri tilanteiden vaiheet - Muut urakoitsijat - Työn laatu - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toiminnasta työtehtävissä ja raportoinnista. Alan säännöstö ja määräykset 18

20 TYÖTURVALLISUUS Lämmitysjärjestelmien asennus 1 ov Oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden ja määräysten ohjeet jokapäiväisessä työssään sekä oppii toimimaan oikein tapaturman sattuessa. - Tulityökortti - Työturvallisuuskortti - EA 1 Teoria, käytännön harjoitukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään talotekniikka-alan työturvallisuudesta. Luentomateriaali 19

21 TYÖNSUUNNITTELU HITSAUSTÖISSÄ Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä. - Työnsuunnittelu ja -vaiheet - Piirustuksista luku - Hitsaustyökalut ja -välineet - Työkalujen käyttäminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työnsuunnittelusta hitsaustöissä. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 20

22 HITSAUS JA MENETELMÄT Putkistojen hitsaus Osaa tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella sekä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus). - LV-hitsaukset - Hitsausmenetelmät - Levy- ja putkihitsaukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksesta ja menetelmistä. Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 21

23 HITSAUKSEN TALOUDELLISUUS JA LAATU Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti ja noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä. Osaa arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. - Materiaalien käyttö - Työturvallisuus tulitöissä - Hitsauslaadun arviointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksen taloudellisuudesta ja laadusta. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 22

24 POLTTOLAITTEISTOJEN ASENNUS Polttolaitteistojen asennus Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti alle 70 kw:n lämmitysjärjestelmien asennustyöt, käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä, tehdä polttolaitteiston käyttöönotot, testaukset ja tarvittavat palamistekniset mittaukset, huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Polttolaitteistot, piirustukset ja asennukset - Tarvikeluetteloiden teko, työkalut - Mittarit, raportit ja dokumentit - Työsuorituksen arviointi, turvallisuus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään polttolaitteistojen asennuksesta. Harju, P. Lämmitystekniikan oppikirja. Penan tieto-opus, Luentomateriaali Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 23

25 SÄHKÖTURVALLISUUS Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen, tuntee sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimimisen. - Sähköoppi - Sähköturvallisuus - Tentit ja testit kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköturvallisuudesta. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 24

26 SÄHKÖTEKNIIKKA Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät, osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita. - Sähköperusteet - Mittalaitteet - Mittaukset - Sähköstandardit - Tentit ja testit kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähkötekniikasta. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 25

27 SÄHKÖSÄÄNNÖKSET Taloteknisten komponenttien sähköistys 4 ov Hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät, osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita. - Sähkömääräykset - Sähköstandardit - Sähköjärjestelmät - Sähkö- ja automaatiotekniikka kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähkösäännöksistä. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 26

28 SÄHKÖASENNUKSET Taloteknisten komponenttien sähköistys Osaa suorittaa sähköasennukset alan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. - Sähkömääräykset - Sähköstandardit - Sähköjärjestelmät - Sähkö ja automaatio asennustekniikka kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköasennuksista. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 27

29 SÄHKÖASENNUKSIEN DOKUMENTAATIOT Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Osaa tehdä standardin SFS kohdan 61 Käyttöönottotarkastus mukaisen tarkastuksen ja laatia tarvittavat käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja dokumentit tekemästään asennuksesta. Osaa antaa tekemänsä sähköasennustyön käytön opastuksen ja osaa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Mittaukset - Käyttöönottotarkastukset - Pöytäkirjat kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköasennuksien dokumentaatioista. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset. 28

30 OHUTLEVYTYÖT Ohutlevytyöt Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, käyttää turvallisesti ohutlevytöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä, suunnitella ja tehdä omassa työssään tarvittavia tavanomaisia ohutlevytöitä piirustuksien ja työselityksen avulla, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Piirustuksien luku ja materiaalien laskenta - Työn ja aikataulun suunnittelu - Määräykset ja ohjeet - Työn arviointi ja laatu kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ohutlevytöistä. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus, Luentomateriaali 29

31 IV-ASENNUKSET Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 15 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä, tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennustyöt sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet - Piirustusten luku - Ilmanvaihtojärjestelmät ja asennustekniikka - Työnsuunnittelu - Materiaalit ja työvälineet - Säädökset, määräykset ja työturvallisuus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-asennuksista. Säteri, J. Käytännön ilmanvaihto. Suomen LVI-liitto, Suomen rakentamismääräyskokoelma. LVI-RYL. https://www.rakennustieto.fi 30

32 IV-TYÖKOHTEET JA YMPÄRISTÖ Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 5 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla sekä toimia taloudellisesti ja lajitella jätteet. - Asennuskohteet - Työyhteisöt, laatu ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-työkohteista ja ympäristöstä. Luentomateriaali 31

33 KANAVAOSIEN VALMISTUS Kanavaosien valmistus Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, tehdä ja mitoittaa yksinkertaisia kanavaosia, huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, toimia erilaisissa työyhteisöissä ja raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Osien valmistusmateriaalit - Tarvikeluettelot ja hankinta - Osien valmistus - Lajittelu ja uusiokäyttö - Laatu ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kanavaosien valmistuksesta. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus,

34 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN MITTAUKSET JA TASAPAINOTUS Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Osaa lukea ja tulkita ilmanvaihtopiirustuksia, tehdä tavallisimmat IV-järjestelmissä tarvittavat mittaukset, mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja nomogrammien käytön, laatia mittauksista tarvittavat dokumentit, tasapainottaa pienen ilmanvaihtolaitoksen eri tasapainotusmenetelmillä, laatia tasapainotuksesta pöytäkirjat, arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti sekä työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. - IV-piirustukset - Ilmamäärämittalaitteet ja ilmamäärien mittaus - Määräykset ja säännökset - Tuloksien analysointi, dokumentointi ja pöytäkirjat - Asiakaspalvelu ja käytönopastus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien mittauksista ja tasapainotuksesta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. Valmistajien verkkosivut 33

35 LVI-KORJAUSRAKENTAMINEN LVI-korjausrakentaminen Osaa järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot, asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi, lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä, suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä, työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi sekä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Korjausrakentamisen keskeiset sisällöt - Asiakaslähtöisyys, töiden suunnittelu työturvalliseksi ja ergonomiseksi - Vuodenaikojen vaihtelut, vaikuttavat tekijät - Valinta, esivalmistelu ja käytettävät työvälineet - Työn rytmitys ja jaksottaminen - Raportointi ja tiedottaminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVIkorjausrakentamiseksi. LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen. Opetushallitus,

36 LÄMMMITYSJÄRJESTELMIEN MITTAUKSET JA TASAPAINOTUS Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Osaa lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia, tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset, tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää nomogrammeja. Osaa laatia mittauksista tarvittavat dokumentit, tasapainottaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapainotusmenetelmällä ja laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat. Osaa työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. - Säätöjärjestelmät ja -menetelmät - Mittalaitteet ja -menetelmät - Mittauksien ja säätöjen keskeiset merkitykset - Asiakaspalvelutilanteet - Työaikataulun suunnittelu, työsuorituksen arviointi ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään lämmitysjärjestelmien mittauksista ja tasapainotuksesta. Aumala, O. Mittaustekniikan perusteet. Otatieto, KH-kortisto. 35

37 LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO LV-järjestelmien huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön lämpö-, vesi- ja viemärilaitteet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, suorittaa pienet korjaustoimet ja korjauttaa tarvittaessa vikoja, suorittaa vuosi- ja määräaikaishuollot, suorittaa pienehköt lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden uusinnat sekä huollot sekä suorittaa tehtävät turvallisesti ja asiakaslähtöisesti - LV-järjestelmistä mm. yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat - Korjaustarpeen ja työn kiireellisyyksien arviointi - LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot, korjaukset ja uusinnat - Korjaustehtävien työsuoritus - Eri alojen asiantuntijat ja korjaajat (erikoisammattilaiset) - Tilapäisjärjestelyjen tehtävät kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LV-järjestelmien huollosta. LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen. Opetushallitus, Myyryläinen, L. Kiinteistön teknisen huollon käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 36

38 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUS Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Osaa huolehtia ja huoltaa sekä puhdistaa kiinteistön IV-koneet, putkistot ja järjestelmät sekä todentaa niissä ilmenevät viat tai puutteet. Tietää ja osaa IV-koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet. Tietää ja osaa käyttää työhön tarvittavia varusteta, tietää merkityksen ja osaa suorittaa vuosi ja määräaikaispuhdistukset, arvioida suorituksia sekä tehtäviä ja raportoi huolto- tai päiväkirjaan tarvittavat kirjaukset ja pöytäkirjat - Järjestelmän puhdistustarpeen tarkastaminen ja määrittämisen tavat sekä menetelmät - Työnsuunnittelu ja aikataulutus - Puhdistustyöjärjestys, kanaviston tiiveys ja varusteet - Kanavien puhdistustyömenetelmät, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen - Ilmamäärien tarkastus ja mittausmenetelmät - Raportointi ja pöytäkirjat kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Myyryläinen, L. Kiinteistön teknisen huollon käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 37

39 IV-KONEIDEN HUOLTO IV-koneiden huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön IV-koneet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, IV-koneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteet, suorittaa pienet korjaustoimet ja korjauttaa tarvittaessa erikoisammattiryhmillä vikoja sekä tietää merkityksen ja osaa suorittaa vuosi- ja määräaikaishuollot - Työnsuunnittelu ja aikataulutus - IV-koneesta yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen ja niiden aiheuttajat - Työn kiireellisyyden ja korjaustarpeen arviointi - IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät tehtävät - Turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja toimenpiteet - Huoltoraportit ja -dokumentit Talotekniikan perustutkinnon opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-koneiden huollosta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 38

40 LVI-SUUNNITTELU LVI-suunnittelu Osaa mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja, tehdä pientalon LVI-piirustuksia, käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa (CAD) sekä huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja -ohjeet - Lämpö, vesi, viemäri ja ilmanvaihdon mitoituksen perusteet - Piirustusten tuottaminen - Suunnitteluohjelmisto (CAD) - Määräykset - Dokumentaatiot kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-suunnittelusta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Osa D. Harju, P. Teknisen piirtämisen perusteet. Penan tieto-opus, KH-kortisto. 39

41 PIENKYLMÄLAITTEIDEN ASENNUS Pienkylmälaitteiden asennus Osaa asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoton, työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti. - Kylmäaineet - Kylmälaitteet ja -putkistot - Työkalut ja asennukset - Säädökset ja määräykset - Työturvallisuus ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään pienkylmälaitteiden asennuksesta. Jokela, M. & al. Kylmätekniikan perusteet. Opetushallitus, Kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö. Suomen kylmäyhdistys ry,

42 RAKENNUSPELTITYÖT Rakennuspeltityöt Osaa tehdä materiaali- sekä työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perustella yleisimpiä rakennuspeltilistoja, yksinkertaisia pohjasaumattuja kattoläpivientejä sekä yksinkertaisia kantillisia juuripellityksiä usealla eri osalla, työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä toimia erilaisissa työyhteisöissä ja raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Levitysoppi - Ohutlevytyöt - Osien valmistus ja asennus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennuspeltitöistä. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus,

43 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 42

44 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 43

45

46

47

48 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Sisällys 2.1 Putkiasennuksen osaamisalan, putkiasentaja/ lämmityslaiteasentaja, pakolliset tutkinnon osat, 90/105 osp... 4 2.1.1 Lämmitysjärjestelmien asentaminen, 30 osp...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO KIVIRANTA YRITTÄJÄNTIE HINGUNNIEMI PELTOSALMI LUMA-KESKUS

YLÄ-SAVON AMMATTIOPISTO KIVIRANTA YRITTÄJÄNTIE HINGUNNIEMI PELTOSALMI LUMA-KESKUS Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikanperustutkinto Putkiasentaja Hyväksynyt rehtori Voimaantulo 1.8.2010 Ohjeellinen suoritusjärjestys Laajuus Ohjeellinen suoritusjärjestys

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa. LVI-alalla suunnitellaan, asennetaan ja huolletaan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Talotekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Putkiasennuksen

Lisätiedot

PUTKIASENTAJAN, ILMASTOINTIASAENTAJAN JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTOJEN UUDISTAMINEN

PUTKIASENTAJAN, ILMASTOINTIASAENTAJAN JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTOJEN UUDISTAMINEN PUTKIASENTAJAN, ILMASTOINTIASAENTAJAN JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN PUHDISTAJAN AMMATTITUTKINTOJEN UUDISTAMINEN Uudistustyön tausta Talotekniikan perustutkinto uudistettiin vuonna 2010 sekä putkiasentajan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:19.5.2015 2 Sisällys

Lisätiedot

ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012

ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet ILMASTOINTIASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 29/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:31 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:31 ISBN 978-952-13-5204-1 (nid.)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2010

Opetussuunnitelma 2010 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2010, putkiasentaja Putkiasennuksen koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 8.11.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 254/2010 Reija Lepola Sisältö 1 Ammattialan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN

Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologiaan painottuva koulutusohjelma- /osaamisalakokeilu TUTKINNON PERUSTEET KOKEILUA VARTEN Hyvinvointiteknologian koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 26.9.2014 Voimarinne, Sastamalan Karkku

Lisätiedot

Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut tuntee putkipiirustusten

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Talotekniikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Talotekniikan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Talotekniikan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Talotekniikan osaamista tarvitaan uudisrakentamisessa sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Putkiasentajan osaamisala Putkiasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TALOTEKNIIKAN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011, putkiasentaja Putkiasennuksen koulutusohjelma 29.12.2011 10/2012, 4.1.2012 Jarmo Huttunen Reija Lepola koulutuspäällikkö, Koulutuskeskus Sedu johtaja, Koulutuskeskus

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikka-alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto uudistettiin edellisen kerran Talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen tulevat seuraavat muutokset:

Talotekniikan perustutkinto uudistettiin edellisen kerran Talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen tulevat seuraavat muutokset: Taustamuistio TALOTEKNIIKKA ALAN PERUSTUTKINTO Talotekniikan perustutkinto uudistettiin edellisen kerran 1999. Talotekniikan perustutkinnon rakenteeseen tulevat seuraavat muutokset: LVI asennuksen koulutusohjelma

Lisätiedot

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja

Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto, 180 osp Putkiasennuksen osaamisala Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa tehdä kotitalouksissa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ILMANVAIHTOASENNUKSEN OSAAMISALA

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ILMANVAIHTOASENNUKSEN OSAAMISALA OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO ILMANVAIHTOASENNUKSEN OSAAMISALA Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET

Lisätiedot

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä

Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä Kaks` Kättä työpaja ry puuosasto Puualan perustutkinto, puuseppä Esimerkkejä Kaks` Kättä työpajan puuosastolla tehtävistä asiakas- ja tilaustöistä levykaappeja (toimistokaapit, vaatekaapit) kirjahyllyt

Lisätiedot

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

45 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan perustöitä sähkö- ja

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA

LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA LÄMMITYS- JA VESIJOHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTOA JA ILMANVAIHTOKONEEN HUOLTOA SEKÄ HITSAUSTA Koulutuksen tavoitteena on, että LVI-alalle aikovat löytäisivät helpommin harjoittelu- tai oppisopimustyöpaikan.

Lisätiedot

PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017. Opetus toteutetaan iltaisin klo 17.00 21.00. 1. Aika: torstai 12.5.

PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017. Opetus toteutetaan iltaisin klo 17.00 21.00. 1. Aika: torstai 12.5. PUTKI- JA KIINTEISTÖALAN PERUSTIEDOT JA TAIDOT ILTAKOULUTUS 2016 / 2017 Tavoite Koulutuksemme tavoite on se, että LVI alalle aikovat löytäisivät kurssimme jälkeen helpommin harjoittelu- tai oppisopimustyöpaikan,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala. Putkiasentaja

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala. Putkiasentaja OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6. OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto 2015 putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto 2015 putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja n tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto 2015 putkiasennuksen osaamisala Putkiasentaja Oph määräys 81/011/2014 Luksian hallitus 12.6.2015 Sisältö 1 Talotekniikka-alan kuvaus ja arvoperusta sekä

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/ /naytto/tutkinnonosat https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1721199/naytto/tutkinnonosat Taimitarhakasvien tuottaminen Koodi: 100759 tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä

Lisätiedot

9kpedu. Opetussuun n itelma Putkiasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Putkiasennu ksen osaamisala. Talotekn iikan perustutkinto, L-,

9kpedu. Opetussuun n itelma Putkiasentaja. Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Putkiasennu ksen osaamisala. Talotekn iikan perustutkinto, L-, 9kpedu Keski-Pohjan maan am mattiopisto Opetussuun n itelma 2015 Talotekn iikan perustutkinto, Putkiasennu ksen osaamisala Putkiasentaja laadittu: 18.06.2015 päivitetty: 29.4.2016 Kimmo Nykänen hyväksytty:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja Pakollinen tutkinnon osa Metsien hoito ja puunkorjuu (30 osp) Ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaiset

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 1 TUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku 2 Luku 3 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen 1.3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Putkiasennuksen koulutusohjelma Vahvistettu 16.12.2011 Rehtorin päätös 98/10/2011 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMIALA... 3 3. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITEMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITEMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma OPETUSSUUNNITEMA 2010 Tutkintokohtainen osa OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma Vahvistettu 16.12.2011 Rehtorin päätös 97/10/2011 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ

MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ LIITE F LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: IV asennus ja ohutlevytyöt 8 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelma 2015 Talotekniikan perustutkinto Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Kylmäasennuksen osaamisala, kylmäasentaja Hyväksytty Seinäjoen

Lisätiedot

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan 3344 Liite 1 Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan CFC-yhdisteet: CFCl 3 CF 2 Cl 2 C 2 F 3 Cl 3 C 2 F 4 Cl 2 C 2 F 5 Cl CF 3 Cl C 2 FCl 5 C 2 F 2 Cl 4 C 3 FCl 7 C

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS TT 1 2 SISÄLLYS 1. OPINTO-OHJELMA... 3 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE JA NÄYTTÖJEN SIJOITTUMINEN... 4 3. JOHDANTO, TALOTEKNIIKKA... 6 4. PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 7 4.1 Talotekniikan

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet

Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet Toisen asteen infraopetuksen näkymät ja haasteet Maarakennuspäivä 29.9.2016 Arto Pekkala, Opetushallitus Ammatillinen koulutus on muuttumassa Yksi toimintalaki Tutkintorakenteen ja tutkintojen kehittäminen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH

eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH eperusteet AMOSAA -työkalu Ammatillinen koulutus Ulla Angervo, OPH ulla.angervo@oph.fi AMOSAA - työkalu on työkalu opetussuunnitelmien, tutkintokohtaisten toteutussuunnitelmien ja suorituspolkujen kuvaamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

KONEENASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2015

KONEENASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet KONEENASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 62/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:47 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:47 ISBN 978-952-13-6197-5 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Autoalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 19.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia

Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Tutkintojen uudistaminen osana ammatillisen koulutuksen reformia Jalkojenhoidon ja kipsausalan yhteistyöpäivä 14.12.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala

Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala LAO C19/2016 Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (9) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin!

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET

Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilu KOKEILUSSA NOUDATETTAVAT TUTKINNON PERUSTEET Hyvinvointiteknologiaan painottuvan kokeilun yhteistyöpäivä19.5.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi HYVINVOINTITEKNOLOGIA

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Autoalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto Haapaveden ammattiopisto

Lisätiedot

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli

Maatalousteknologia. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen moduli Maatalousteknologia - opintopiste (op): 18 1. Maatalouskoneet ja traktorit 4 op 2. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 4

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot