Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen"

Transkriptio

1 Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

2 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

3 Sisältö Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Tutkinnon rakenne Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Lämmityslaitejärjestelmien asennus Materiaalit ja menekit... 6 Asennus ja järjestelmät...7 Toiminta työtehtävissä ja raportointi... 8 Työturvallisuus... 9 Putkistojen hitsaus Työnsuunnittelu hitsaustöissä...10 Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu...12 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus Vesi- ja viemäritekniikan alkeet...13 Vesi- ja viemäriasennukset...14 Vesi- ja viemärityökohteet ja laatu...15 Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Lämmityslaitejärjestelmien asennus Materiaalit ja menekit...16 Asennus ja järjestelmät...17 Toiminta työtehtävissä ja raportointi...18 Työturvallisuus...19 Putkistojen hitsaus Työnsuunnittelu hitsaustöissä Hitsaus ja menetelmät...21 Hitsauksen taloudellisuus ja laatu Polttolaitteistojen asennus Polttolaitteistojen asennus Taloteknisten komponenttien sähköistys Sähköturvallisuus Sähkötekniikka

4 Sähkösäännökset Sähköasennukset...27 Sähköasennuksien dokumentaatiot Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt Ohutlevytyöt Ilmanvaihtojärjestelmien asennus IV-asennukset...30 IV-työkohteet ja -ympäristö...31 Kanavaosien valmistus Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen LVI-korjausrakentaminen Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus...37 IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pienkylmälaitteiden asennus Pienkylmälaitteiden asennus...40 Rakennuspeltityöt Rakennuspeltityöt...41 Esimerkki toteutuksen vuosikellosta

5 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja 1/2 Materiaalit ja menekit 4 ov Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Asennus ja järjestelmät 12 ov Toiminta työtehtävissä ja raportointi 3 ov Työturvallisuus 1 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Työnsuunnittelu hitsaustöissä 5 ov Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu 5 ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Vesi- ja viemäritekniikan alkeet 4 ov Vesi- ja viemäriasennukset 12 ov Vesi- ja viemärityökohteet ja laatu 4 ov Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Materiaalit ja menekit 4 ov Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Asennus ja järjestelmät 12 ov Toiminta työtehtävissä ja raportointi 3 ov Työturvallisuus 1 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Polttolaitteistojen asennus Työnsuunnittelu hitsaustöissä 5 ov Hitsaus ja menetelmät Hitsauksen taloudellisuus ja laatu 5 ov Polttolaitteistojen asennus Sähköturvallisuus 2 ov Taloteknisten komponenttien sähköistys 20 ov Sähkötekniikka 2 ov Sähkösäännökset 4 ov Sähköasennukset Sähköasennuksien dokumentaatiot 2 ov 4

6 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Oppilaitoksen tarjonta talotekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen tutkinnon osittain ja osaamisaloittain Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytyöt Ohutlevytyöt 2/2 Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 20 ov Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus IV-asennukset 15 ov IV-työkohteet ja -ympäristö 5 ov Kanavaosien valmistus Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja taspainotus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen LVI-korjausrakentaminen Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus LV-järjestelmien huolto LV-järjestelmien huolto Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus IV-koneiden huolto IV-koneiden huolto LVI-suunnittelu LVI-suunnittelu Pienkylmälaitteiden asennus Pienkylmälaitteiden asennus Rakennuspeltityöt Rakennuspeltityöt 5

7 MATERIAALIT JA MENEKIT Lämmitysjärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, noutaa ja hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti sekä käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä. - LVI-materiaalit - Työnsuunnittelu - Materiaalilaskenta - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään materiaaleista ja menekeistä. 6

8 ASENNUS JA JÄRJESTELMÄT Lämmitysjärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt, arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia. Tuntee eri lämmitysjärjestelmät mm. hybridijärjestelmät sekä osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt - LVI-piirustukset ja piirrosmerkit - Lämmityslaitteet ja -järjestelmät - Asennukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asennuksesta ja järjestelmistä. 7

9 TOIMINTA TYÖTEHTÄVISSÄ JA RAPORTOINTI Lämmitysjärjestelmien asennus 3 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Eri tilanteiden vaiheet - Muut urakoitsijat - Työn laatu - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toiminnasta työtehtävissä ja raportoinnista. Alan säännöstö ja määräykset 8

10 TYÖTURVALLISUUS Lämmitysjärjestelmien asennus 1 ov Oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden ja määräysten ohjeet jokapäiväisessä työssään sekä oppii toimimaan oikein tapaturman sattuessa. - Tulityökortti - Työturvallisuuskortti - EA 1 Teoria, käytännön harjoitukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään talotekniikka-alan työturvallisuudesta. Luentomateriaali 9

11 TYÖNSUUNNITTELU HITSAUSTÖISSÄ Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä. - Työnsuunnittelu ja -vaiheet - Piirustuksista luku - Hitsaustyökalut ja -välineet - Työkalujen käyttäminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työnsuunnittelusta hitsaustöissä. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 10

12 HITSAUS JA MENETELMÄT Putkistojen hitsaus Osaa tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella sekä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus). - LV-hitsaukset - Hitsausmenetelmät - Levy- ja putkihitsaukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksesta ja menetelmistä. Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 11

13 HITSAUKSEN TALOUDELLISUUS JA LAATU Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti ja noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä. Osaa arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. - Materiaalien käyttö - Työturvallisuus tulitöissä - Hitsauslaadun arviointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksen taloudellisuudesta ja laadusta. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 12

14 VESI- JA VIEMÄRITEKNIIKAN ALKEET Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä lukea LVI-piirustuksia, hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti ja käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä - Piirustukset - Materiaalit - Vesi- ja viemärijärjestelmät - Työnsuunnittelu ja toteutus - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemäritekniikan alkeista. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Harju, P. Talotekniikan perusteet 2. Penan tieto-opus, Suomen rakentamismääräyskokoelma. Valmistajien verkkosivut ja ohjeet Luentomateriaali 13

15 VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt. Noudattaa asennuksissa määräyksiä ja lakeja sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt. - Vesi- ja viemäriasennukset - Asennustavat ja säännökset - Työn keskeiset sisällöt kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemäriasennuksista. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Harju, P. Talotekniikan perusteet 2. Penan tieto-opus, Suomen rakentamismääräyskokoelma. Valmistajien verkkosivut ja ohjeet Luentomateriaali 14

16 VESI- JA VIEMÄRITYÖKOHTEET JA LAATU Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 4 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Materiaalien taloudellinen käyttö - Työmaayhteisöt - Oman työn arviointi - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään vesi- ja viemärikohteista ja laadusta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. LVI-RYL. https://www.rakennustieto.fi Luentomateriaali 15

17 MATERIAALIT JA MENEKIT Lämmitysjärjestelmien asennus 4 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, noutaa ja hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti sekä käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä. - LVI-materiaalit - Työnsuunnittelu - Materiaalilaskenta - Työkalut kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään materiaaleista ja menekeistä. 16

18 ASENNUS JA JÄRJESTELMÄT Lämmitysjärjestelmien asennus 12 ov Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt, arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia. Tuntee eri lämmitysjärjestelmät mm. hybridijärjestelmät sekä osaa tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt - LVI-piirustukset ja piirrosmerkit - Lämmityslaitteet ja -järjestelmät - Asennukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään asennuksesta ja järjestelmistä. 17

19 TOIMINTA TYÖTEHTÄVISSÄ JA RAPORTOINTI Lämmitysjärjestelmien asennus 3 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Eri tilanteiden vaiheet - Muut urakoitsijat - Työn laatu - Raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään toiminnasta työtehtävissä ja raportoinnista. Alan säännöstö ja määräykset 18

20 TYÖTURVALLISUUS Lämmitysjärjestelmien asennus 1 ov Oppii ottamaan huomioon työturvallisuuden ja määräysten ohjeet jokapäiväisessä työssään sekä oppii toimimaan oikein tapaturman sattuessa. - Tulityökortti - Työturvallisuuskortti - EA 1 Teoria, käytännön harjoitukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään talotekniikka-alan työturvallisuudesta. Luentomateriaali 19

21 TYÖNSUUNNITTELU HITSAUSTÖISSÄ Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä. - Työnsuunnittelu ja -vaiheet - Piirustuksista luku - Hitsaustyökalut ja -välineet - Työkalujen käyttäminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään työnsuunnittelusta hitsaustöissä. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 20

22 HITSAUS JA MENETELMÄT Putkistojen hitsaus Osaa tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella sekä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus). - LV-hitsaukset - Hitsausmenetelmät - Levy- ja putkihitsaukset kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksesta ja menetelmistä. Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 21

23 HITSAUKSEN TALOUDELLISUUS JA LAATU Putkistojen hitsaus 5 ov Osaa käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti ja noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä. Osaa arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. - Materiaalien käyttö - Työturvallisuus tulitöissä - Hitsauslaadun arviointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään hitsauksen taloudellisuudesta ja laadusta. Harju, P. Talotekniikan perusteet 1. Penan tieto-opus, Lepola, P., Makkonen, M. Hitsaustekniikka. Sanoma Pro, Opetusvideot Luentomateriaali 22

24 POLTTOLAITTEISTOJEN ASENNUS Polttolaitteistojen asennus Osaa tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti alle 70 kw:n lämmitysjärjestelmien asennustyöt, käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä, tehdä polttolaitteiston käyttöönotot, testaukset ja tarvittavat palamistekniset mittaukset, huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Polttolaitteistot, piirustukset ja asennukset - Tarvikeluetteloiden teko, työkalut - Mittarit, raportit ja dokumentit - Työsuorituksen arviointi, turvallisuus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään polttolaitteistojen asennuksesta. Harju, P. Lämmitystekniikan oppikirja. Penan tieto-opus, Luentomateriaali Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 23

25 SÄHKÖTURVALLISUUS Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Suorittaa hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen, tuntee sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimimisen. - Sähköoppi - Sähköturvallisuus - Tentit ja testit kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköturvallisuudesta. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 24

26 SÄHKÖTEKNIIKKA Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät, osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita. - Sähköperusteet - Mittalaitteet - Mittaukset - Sähköstandardit - Tentit ja testit kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähkötekniikasta. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 25

27 SÄHKÖSÄÄNNÖKSET Taloteknisten komponenttien sähköistys 4 ov Hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät, osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita. - Sähkömääräykset - Sähköstandardit - Sähköjärjestelmät - Sähkö- ja automaatiotekniikka kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähkösäännöksistä. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 26

28 SÄHKÖASENNUKSET Taloteknisten komponenttien sähköistys Osaa suorittaa sähköasennukset alan lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. - Sähkömääräykset - Sähköstandardit - Sähköjärjestelmät - Sähkö ja automaatio asennustekniikka kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköasennuksista. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset.http://www.stek.fi 27

29 SÄHKÖASENNUKSIEN DOKUMENTAATIOT Taloteknisten komponenttien sähköistys 2 ov Osaa tehdä standardin SFS kohdan 61 Käyttöönottotarkastus mukaisen tarkastuksen ja laatia tarvittavat käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja dokumentit tekemästään asennuksesta. Osaa antaa tekemänsä sähköasennustyön käytön opastuksen ja osaa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Mittaukset - Käyttöönottotarkastukset - Pöytäkirjat kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään sähköasennuksien dokumentaatioista. Ahoranta, J. Sähkötekniikka. Sanoma Pro, Sähköturvallisuussäädökset. 28

30 OHUTLEVYTYÖT Ohutlevytyöt Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, käyttää turvallisesti ohutlevytöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä, suunnitella ja tehdä omassa työssään tarvittavia tavanomaisia ohutlevytöitä piirustuksien ja työselityksen avulla, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Piirustuksien luku ja materiaalien laskenta - Työn ja aikataulun suunnittelu - Määräykset ja ohjeet - Työn arviointi ja laatu kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ohutlevytöistä. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus, Luentomateriaali 29

31 IV-ASENNUKSET Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 15 ov Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia, käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä, tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennustyöt sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet - Piirustusten luku - Ilmanvaihtojärjestelmät ja asennustekniikka - Työnsuunnittelu - Materiaalit ja työvälineet - Säädökset, määräykset ja työturvallisuus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-asennuksista. Säteri, J. Käytännön ilmanvaihto. Suomen LVI-liitto, Suomen rakentamismääräyskokoelma. LVI-RYL. https://www.rakennustieto.fi 30

32 IV-TYÖKOHTEET JA YMPÄRISTÖ Ilmanvaihtojärjestelmien asennus 5 ov Osaa toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä, toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla sekä toimia taloudellisesti ja lajitella jätteet. - Asennuskohteet - Työyhteisöt, laatu ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-työkohteista ja ympäristöstä. Luentomateriaali 31

33 KANAVAOSIEN VALMISTUS Kanavaosien valmistus Osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, tehdä ja mitoittaa yksinkertaisia kanavaosia, huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua, toimia erilaisissa työyhteisöissä ja raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Osien valmistusmateriaalit - Tarvikeluettelot ja hankinta - Osien valmistus - Lajittelu ja uusiokäyttö - Laatu ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään kanavaosien valmistuksesta. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus,

34 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN MITTAUKSET JA TASAPAINOTUS Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Osaa lukea ja tulkita ilmanvaihtopiirustuksia, tehdä tavallisimmat IV-järjestelmissä tarvittavat mittaukset, mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja nomogrammien käytön, laatia mittauksista tarvittavat dokumentit, tasapainottaa pienen ilmanvaihtolaitoksen eri tasapainotusmenetelmillä, laatia tasapainotuksesta pöytäkirjat, arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti sekä työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. - IV-piirustukset - Ilmamäärämittalaitteet ja ilmamäärien mittaus - Määräykset ja säännökset - Tuloksien analysointi, dokumentointi ja pöytäkirjat - Asiakaspalvelu ja käytönopastus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien mittauksista ja tasapainotuksesta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. Valmistajien verkkosivut 33

35 LVI-KORJAUSRAKENTAMINEN LVI-korjausrakentaminen Osaa järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot, asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi, lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä, suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä, työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi sekä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. - Korjausrakentamisen keskeiset sisällöt - Asiakaslähtöisyys, töiden suunnittelu työturvalliseksi ja ergonomiseksi - Vuodenaikojen vaihtelut, vaikuttavat tekijät - Valinta, esivalmistelu ja käytettävät työvälineet - Työn rytmitys ja jaksottaminen - Raportointi ja tiedottaminen kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVIkorjausrakentamiseksi. LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen. Opetushallitus,

36 LÄMMMITYSJÄRJESTELMIEN MITTAUKSET JA TASAPAINOTUS Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus Osaa lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia, tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset, tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää nomogrammeja. Osaa laatia mittauksista tarvittavat dokumentit, tasapainottaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapainotusmenetelmällä ja laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat. Osaa työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. - Säätöjärjestelmät ja -menetelmät - Mittalaitteet ja -menetelmät - Mittauksien ja säätöjen keskeiset merkitykset - Asiakaspalvelutilanteet - Työaikataulun suunnittelu, työsuorituksen arviointi ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään lämmitysjärjestelmien mittauksista ja tasapainotuksesta. Aumala, O. Mittaustekniikan perusteet. Otatieto, KH-kortisto. 35

37 LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO LV-järjestelmien huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön lämpö-, vesi- ja viemärilaitteet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, suorittaa pienet korjaustoimet ja korjauttaa tarvittaessa vikoja, suorittaa vuosi- ja määräaikaishuollot, suorittaa pienehköt lämpö-, vesi- ja viemärilaitteiden uusinnat sekä huollot sekä suorittaa tehtävät turvallisesti ja asiakaslähtöisesti - LV-järjestelmistä mm. yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat - Korjaustarpeen ja työn kiireellisyyksien arviointi - LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot, korjaukset ja uusinnat - Korjaustehtävien työsuoritus - Eri alojen asiantuntijat ja korjaajat (erikoisammattilaiset) - Tilapäisjärjestelyjen tehtävät kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LV-järjestelmien huollosta. LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen. Opetushallitus, Myyryläinen, L. Kiinteistön teknisen huollon käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 36

38 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN PUHDISTUS Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus Osaa huolehtia ja huoltaa sekä puhdistaa kiinteistön IV-koneet, putkistot ja järjestelmät sekä todentaa niissä ilmenevät viat tai puutteet. Tietää ja osaa IV-koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet. Tietää ja osaa käyttää työhön tarvittavia varusteta, tietää merkityksen ja osaa suorittaa vuosi ja määräaikaispuhdistukset, arvioida suorituksia sekä tehtäviä ja raportoi huolto- tai päiväkirjaan tarvittavat kirjaukset ja pöytäkirjat - Järjestelmän puhdistustarpeen tarkastaminen ja määrittämisen tavat sekä menetelmät - Työnsuunnittelu ja aikataulutus - Puhdistustyöjärjestys, kanaviston tiiveys ja varusteet - Kanavien puhdistustyömenetelmät, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen - Ilmamäärien tarkastus ja mittausmenetelmät - Raportointi ja pöytäkirjat kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksesta. Myyryläinen, L. Kiinteistön teknisen huollon käsikirja. Kiinteistöalan Kustannus Oy, Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 37

39 IV-KONEIDEN HUOLTO IV-koneiden huolto Osaa huolehtia ja huoltaa kiinteistön IV-koneet ja -järjestelmät sekä todentaa viat, IV-koneiden ja -laitteiden toimintaperiaatteet, suorittaa pienet korjaustoimet ja korjauttaa tarvittaessa erikoisammattiryhmillä vikoja sekä tietää merkityksen ja osaa suorittaa vuosi- ja määräaikaishuollot - Työnsuunnittelu ja aikataulutus - IV-koneesta yleisimpien toimintahäiriöiden paikantaminen ja niiden aiheuttajat - Työn kiireellisyyden ja korjaustarpeen arviointi - IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät tehtävät - Turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja toimenpiteet - Huoltoraportit ja -dokumentit Talotekniikan perustutkinnon opiskelijat sekä henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään IV-koneiden huollosta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. KH-kortisto. 38

40 LVI-SUUNNITTELU LVI-suunnittelu Osaa mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja, tehdä pientalon LVI-piirustuksia, käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa (CAD) sekä huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja -ohjeet - Lämpö, vesi, viemäri ja ilmanvaihdon mitoituksen perusteet - Piirustusten tuottaminen - Suunnitteluohjelmisto (CAD) - Määräykset - Dokumentaatiot kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään LVI-suunnittelusta. Suomen rakentamismääräyskokoelma. Osa D. Harju, P. Teknisen piirtämisen perusteet. Penan tieto-opus, KH-kortisto. 39

41 PIENKYLMÄLAITTEIDEN ASENNUS Pienkylmälaitteiden asennus Osaa asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoton, työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu sekä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti. - Kylmäaineet - Kylmälaitteet ja -putkistot - Työkalut ja asennukset - Säädökset ja määräykset - Työturvallisuus ja raportointi kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään pienkylmälaitteiden asennuksesta. Jokela, M. & al. Kylmätekniikan perusteet. Opetushallitus, Kylmäaineiden käsittely ja lainsäädäntö. Suomen kylmäyhdistys ry,

42 RAKENNUSPELTITYÖT Rakennuspeltityöt Osaa tehdä materiaali- sekä työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti, tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perustella yleisimpiä rakennuspeltilistoja, yksinkertaisia pohjasaumattuja kattoläpivientejä sekä yksinkertaisia kantillisia juuripellityksiä usealla eri osalla, työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet, lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja, arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua sekä toimia erilaisissa työyhteisöissä ja raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. - Levitysoppi - Ohutlevytyöt - Osien valmistus ja asennus kokemusta tai haluavat täydentää tietämystään rakennuspeltitöistä. Luodetlahti, K., Mäkelä, S. Levitysoppi levy- ja peltisepille. Opetushallitus,

43 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Joulu Tammi Marras Helmi Maalis Huhti Touko Heinä Kesä Elo Koulutustarjonnan vuosikello 2013 Perustutkinnot (PT) Ammattitutkinnot (AT) Erikoisammattitutkinnot (EAT) Oppilaitoksen valmistavan koulutuksen vuositarjonta 2013 Loka Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan AT Kone- ja metallialan PT Kotityö- ja puhdistuspalvejen PT Liiketalouden PT Päihdetyön AT Syys Vanhustyön EAT Perustutkinnot Talotekniikan PT Tieto- ja viestintätekniikan PT Elintarvikejalostajan AT Leipurin AT Työvalmennuksen EAT Välinehuoltajan AT 42

44 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke Työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, kevät 2013 Kevät klo Orientaatio klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennusta ohjaavat keskeiset säädökset, kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja julistukset - Työvalmennuksen palvelujärjestelmä klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Tutustuminen eri toimintaympäristöihin klo Työvalmennuksen toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä - Työvalmennuksen eettiset periaatteet klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työvalmennuksen verkostot, erilaiset asiakasryhmät ja asiakkuudet 3.4. klo Työyhteisössä ja työvalmennuksen verkostoissa toimiminen - Työturvallisuus ja työssäjaksaminen 4.4. klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen klo Työvalmennusprosessissa toimiminen Työssäoppiminen Verkko-opiskelu Ohjaus 43

45

46

47

48 Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittämishanke

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kiinteistöpalvelujen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta laitoshuoltajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta hitsaajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 120 ov Sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 5.10.2010 1 Sisältö 2 1

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(85) Sisällys 1. KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Kiinteistöpalvelualan

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 Turvalaiteasentaja Määräys 26/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, SÄHKÖASENTAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATTIALAN

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TUULIVOIMA-ASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2014

TUULIVOIMA-ASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet TUULIVOIMA-ASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 15/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:20 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:20 ISBN 978-952-13-5827-2 (nid.)

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne

TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne TEKNIIKKA JA LIIKENNE Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka ja liikenne I Tekniikka ja liikenne I Arkkitehtuuri ja rakentaminen Sähkö- ja automaatiotekniikka Muu tekniikka

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Sähköasentaja, Automaatioasentaja Tekniikka ja liikenne Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(119) Sisällys 1.

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Työskentely-ympäristö asettaa asennus- ja kunnossapitotehtävissä toimiville erityisesti turvallisuuden suhteen erityisvaatimuksia.

Työskentely-ympäristö asettaa asennus- ja kunnossapitotehtävissä toimiville erityisesti turvallisuuden suhteen erityisvaatimuksia. TAUSTAMUISTIO 16.2.2012 Tuulivoima-asentajan ammattitutkinnon perusteet Osana Suomen kansallista ilmastostrategiaa tuulivoiman hyödyntämiseen liittyvät suunnitelmat seuraavan kymmenen vuoden ajalle ovat

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot