Tulorekisteri pienyrittäjille ja kotitalouksille Mikä muuttuu palkkatietojen ilmoittamisessa? Verkkoseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulorekisteri pienyrittäjille ja kotitalouksille Mikä muuttuu palkkatietojen ilmoittamisessa? Verkkoseminaari"

Transkriptio

1 Tulorekisteri pienyrittäjille ja kotitalouksille Mikä muuttuu palkkatietojen ilmoittamisessa? Verkkoseminaari

2 Aiheet Mikä on tulorekisteri? Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset Mitä tietoja tulorekisteriin annetaan? Esimerkkejä ilmoittamisesta Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu: kirjautuminen ja valtuudet Palkka.fi-palvelun esittely Yhteenveto 2

3 Tulorekisteri otetaan käyttöön Tulorekisteriin ilmoitetaan ja sen jälkeen maksetut palkat ja suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Esimerkiksi kotitaloustyönantajat, yhdistykset ja järjestöt, taloyhtiöt ja kaikki palkkoja maksavat yritykset ilmoittavat tulorekisteriin. Palkansaaja voi katsella omia tietojaan tulorekisteristä. Tietojen ilmoittamisen aikataulu muuttuu. 3

4 Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Suorituksen maksajat ovat ilmoitusvelvollisia ja ilmoittavat tiedot tulorekisteriin reaaliaikaisesti maksukohtaisesti yhteisesti hyväksyttyjen vakioitujen standardien mukaisesti. Tulorekisterin tehtävä on yksinkertainen Tulorekisteri kokoaa tiedon yhteen ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille. Tulorekisteri ei muokkaa eikä jalosta sinne syötettyä tietoa, vaan toimii raakadatan välittäjänä. 4

5 Tulorekisteri

6 Mikä muuttuu tulorekisterin myötä?

7 Keskeistä menettelyssä Tulorekisteriin ilmoitetaan ja sen jälkeen maksetut suoritukset ja näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Vuonna 2018 ja sitä ennen maksetut palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen. Tulorekisteriin annetut tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuoden ajan, mikä vastaa sitä aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa. Tulorekisteri ei luo uusia tiedonsaantioikeuksia. Kaikki tulorekisterin tiedot eivät ole vapaasti kaikkien saatavilla. Lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoa kukin tiedon käyttäjä saa nähdä tai käyttää. 7

8 Muutokset nykymenettelyyn Tiedot ilmoitetaan tulonsaajakohtaisesti. Yksi ilmoitus sisältää yhden maksupäivän tiedot. Ennakonpidätyksiä ei ilmoiteta erikseen. Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi muuttuu. Kotitaloudet ilmoittavat pääsääntöisesti kuukausittain tiedot. Työnantajarekisteriin kuuluvat ilmoittavat maksupäivästä viiden päivän kuluessa. Luontoisedut ilmoitetaan nykyisestä poikkeavalla tavalla. Vaikka luontoiseduista olisi peritty korvaus, edun määrä on ilmoitettava täysimääräisenä. 8

9 Mihin tulorekisteri ei vaikuta? Tulorekisteri ei vaikuta maksamisen velvoitteisiin tai rahavirtoihin. Muutos koskee vain ilmoittamista. Tulorekisteri ei muuta palkkakirjanpitoa eikä kirjanpidon säilyttämiseen liittyviä velvoitteita. Tulorekisteri ei poista palkkalaskelmaa. Tulorekisteri ei poista tuloveroilmoittamista. 9

10 Mitä tulorekisteri tarkoittaa kansalaisille? Tulorekisteri ei luo uusia velvoitteita tulonsaajalle. Tulonsaaja voi nähdä kaikki itseään koskevat tulotiedot tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti kansalaisen saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti. Tulonsaajan ei tarvitse jatkossa toimittaa tulorekisteriin ilmoitettuja tulotietoja tulorekisterin tiedon käyttäjille, esim. Kelalle tai työttömyyskassalle. Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja etuustiedoistaan. Myös kotitalouden on ilmoitettava maksamansa palkat tulorekisteriin. 10

11 Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan? Tulorekisteriin ilmoitetaan: Palkat, palkkiot, luontoisedut ja muut ansiotulot, kuten työkorvaukset Matkakustannusten korvaukset, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi Palkkaennakot Tulonsaajasta ja maksajasta tiettyjä tietoja Tulorekisteriin ei ilmoiteta: Työnantajan tositteen perusteella maksamat matka- ja majoittumiskorvaukset, kuten matkaliput tai hotellilaskut Stipendit, apurahat, ammattiliittojen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut Yrittäjän työtulo, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan 11

12 Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin eri kanavia käyttäen Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan palkkahallintojärjestelmästä. - Ei erillistä kirjautumista ilmoittamishetkellä. - Tulorekisteri on integroitu palkkahallintojärjestelmään. - Rajapinnan käyttö edellyttää varmenteen hakemista. Esimerkiksi Palkka.fi Tiedot voidaan ladata tiedostona. - Vaatii erillisen kirjautumisen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. - Kirjaudu Suomi.fitunnistuksella. - Ei tarvita varmennetta. - Nimenkirjoitusoikeudellisen on valtuutettava muut käyttäjät tulorekisterin rooleihin. Tiedot syötetään käsin. - Vaatii erillisen kirjautumisen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun. - Kirjaudu Suomi.fitunnistuksella. - Ei yhteyttä palkkahallintojärjestelmään. - Ei tarvita varmennetta. Tiedot annetaan paperilomakkeella. - Erityisestä syystä. 12

13 Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset

14 Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset Tietosisältö on jaettu kahteen ilmoitukseen: 1. Palkkatietoilmoitus Pakolliset tiedot (P) Täydentävät tiedot (V) Täydentävät tulolajit Muut täydentävät lisätiedot 2. Työnantajan erillisilmoitus Tiedot, joita ei ilmoiteta palkkatietoilmoituksella Palkkojen tietosisältö on rakennettu yhdessä tiedon käyttäjien ja tuottajien kanssa. Jokaista tulorekisterin tietoa tarvitsee joku käyttäjä ts. turhaa tietoa ei ole. 14

15 Palvelussuhteen tiedot Palkat / ansiotulot Erikseen ilmoitettavat tulolajit Vakuuttamistiedot Perustiedot / yhteystiedot Tuloista vähennettävät erät Palkkatietoilmoitus Tulorekisteriin annetaan palkanmaksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten rahapalkat luontoisedut kustannusten korvaukset ennakonpidätykset perityt vakuutusmaksut. Näiden lisäksi annetaan myös palvelussuhdetietoja, vakuuttamistietoja ja poissaolotietoja. 15

16 Työnantajan erillisilmoitus Ilmoituksella annettavat tiedot: 1. Ei palkanmaksua -tieto Säännöllisen työnantajan ilmoitettava kuukausittain, jos palkanmaksua ei ole. 2. Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) Maksaja ilmoittaa kyseisen kuukauden aikana maksamisensa palkkojen perusteella laskemansa työnantajan sairausvakuutusmaksun määrän. 3. Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrästä tehtävät vähennykset Maksajan oma-aloitteisesti sairausvakuutusmaksuista tekemät vähennykset. Tiedot annetaan kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Kotitalouksilla (satunnainen työnantaja) euron raja tietojen antamisessa. 16

17 Mitä tietoja tulorekisteriin annetaan?

18 Palkkatietoilmoitus: Kaksi tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat Ilmoitustapa 1: Palkka yhteissummana Suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut rahapalkat yhteissummana. Ilmoitustapa 2: Täydentävät tulolajit Suorituksen maksaja ilmoittaa maksetut rahapalkat tarkemmalla tasolla käyttäen erillisiä tulolajeja kuten aikapalkka, ylityökorvaus jne. Ilmoitustapaa 1 ja ilmoitustapaa 2 ei voi yhdistää samalla ilmoituksella. Sen sijaan suorituksen maksaja voi vaihdella ilmoitustapoja eri ilmoituksilla. 18

19 Palkkatietoilmoitus: Kaksi tapaa ilmoittaa maksetut rahapalkat Tulorekisterin suosittelema tapa: Rahapalkkojen ilmoittaminen eritellysti (ns. ilmoitustapa 2) Maksaja käyttää erillisiä, täydentäviä tulolajeja (36 kpl) Näin ilmoitettuna palkka muodostuu ilmoitetuista tuloista eikä maksajan tarvitse laskea tuloja yhteen. Kun tiedot ilmoitetaan täydentävillä tulolajeilla, kaikki tulorekisterin tietoja käyttävät tahot voivat hyödyntää tietoja toiminnassaan. Esim. aikapalkka, urakkapalkka, ylityökorvaus, lomaraha, kokouspalkkio, olosuhdelisä 19

20 Ilmoitustapa 2:n tulolajit Tulolajien selitteet -dokumentissa kuvataan, missä tilanteissa kutakin tulolajia on tarkoitus käyttää. Koodi Tulolajin nimi Koodi Tulolajin nimi 201 Aikapalkka 219 Sairausajan osapalkka 202 Aloitepalkkio 220 Provisiopalkka 203 Bonuspalkka 221 Sunnuntaityökorvaus 204 Etuusajalta maksettu täydennyspalkka 222 Synteettinen optio 205 Hätätyökorvaus 223 Tulospalkkio 206 Iltatyökorvaus 224 Työaikapankin rahakorvaus 207 Iltavuorolisä 225 Työajantasauskorvaus 208 Irtisanomisajan korvaus 226 Työsuhteeseen perustuva osakeanti 209 Kilometrikorvaus (veronalainen) 227 Urakkapalkka 210 Kokouspalkkio 229 Vahingonkorvaus päättämistilanteissa 211 Lauantaityökorvaus 231 Vapaaehtoinen korvaus päättämistilanteessa 212 Lisätyökorvaus 230 Varallaolokorvaus 213 Lomaraha 232 Viikkolepokorvaus 214 Luentopalkkio 233 Voittopalkkio 215 Luottamustoimipalkkio 234 Vuosilomakorvaus 216 Muu maksettu lisä 235 Ylityökorvaus 217 Odotusajan korvaus 236 Yötyökorvaus 218 Olosuhdelisä 237 Yövuorolisä 20

21 Ilmoitustapa 1:n tulolajit Rahapalkat voidaan ilmoittaa yhteissummana (ns. ilmoitustapa 1). Yhteissumma on rahapalkkojen pakollinen vähimmäistaso. Tulolaji 101 (Palkka yhteissumma) sisältää kaikki ilmoitustapa 2:n tulolajit. Tulolajit ovat ns. alatulolajeja, joita käytetään vain, jos sosiaalivakuutusmaksut tai jokin niistä poikkeaa tulolajilla 101 ilmoitetusta tulosta. Koodi Tulolajin nimi 101 Palkka yhteissumma 102 Palkkasumma, joka on työeläkevakuutusmaksun alainen 103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 104 Palkkasumma, joka on sairausvakuutusmaksun alainen 105 Palkkasumma, joka on työttömyysvakuutusmaksun alainen 106 Palkkasumma, joka on työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen 21

22 Palkkatietoilmoitus: Luontoisetujen ilmoittaminen Luontoisedut ilmoitetaan pääsääntöisesti samalla tarkkuudella kuin nykyisinkin Verohallinnolle annettavalla vuosi-ilmoituksella. Luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin nautintaperiaatteen mukaisesti. Etu on sen ajankohdan tuloa, jolloin se on ollut palkansaajan käytettävissä. Jos tulonsaaja saa pelkän luontoisedun, tieto edusta pitää ilmoittaa kuukausittain viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Esimerkki: Etu saatu helmikuussa ilmoitetaan viimeistään

23 Palkkatietoilmoitus: Luontoisetujen ilmoittaminen Jos tulonsaajalle maksetaan rahapalkkaa, luontoisetu ilmoitetaan samalla ilmoituksella palkan kanssa. Jos tulonsaajalle maksetaan ainoastaan luontoisetua, on luontoisetu ilmoitettava kuukausittain Esimerkki: Pertillä on puhelinetu marraskuussa ja hän saa palkkaa e. Maksaja kuuluu TA-rekisteriin: Ilmoitus annetaan viiden (5) päivän kuluessa maksupäivästä. Maksaja on kotitalous: Ilmoitus annetaan mennessä. Esimerkki: Pertillä on puhelinetu marraskuussa, mutta palkkaa ei makseta. Ilmoitus annetaan mennessä. 23

24 Palkkatietoilmoitus: Kustannusten korvausten ilmoittaminen Kustannusten korvaukset ilmoitetaan pääsääntöisesti samalla tarkkuudella kuin nykyisinkin Verohallinnolle annettavalla vuosi-ilmoituksella. Tulorekisteriin on ilmoitettava tiedot 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen, myös matkakustannusten korvaukset. Määräaika koskee kaikkia suorituksia eikä merkitystä ole sillä, vaikkei tulonsaajalle makseta samalla esimerkiksi rahapalkkaa. Kotitalouksilla määräaika on seuraavan kalenterikuukauden 5. päivä. Päivärahaa ilmoitettaessa on ilmoitettava päivärahan tyyppi. Kokopäiväraha, osapäiväraha, ateriakorvaus, ulkomaan päiväraha ja ulkomaan työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset. 24

25 Esimerkkejä ilmoittamisesta

26 Kotitalous palkkaa lapsenvahdin UUSI ILMOITUS Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus Maksajan ilmoitusviite: xx_1 PALKANMAKSUKAUSI Maksupäivä: xx Palkanmaksukauden alkupäivä: xx Palkanmaksukauden loppupäivä: xx MAKSAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv NIMI: Kerttu Maksajan osoite: Katu 3, Helsinki Maksajan tyyppi: Kotitalous Yhteyshenkilön tiedot: Kerttu Testi TULONSAAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv NIMI: Liisa VAKUUTTAMISEN TIEDOT Ei vakuuttamisvelvollisuutta: Työeläke-, sairaus-, työttömyys-, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus: X Tulolajin tiedot euroa Aikapalkka Kerttu palkkaa lapsenvahdiksi 15- vuotiaan Liisan. Liisa saan palkaksi 100 euroa ja se maksetaan

27 Kotitalous palkkaa remonttimiehen Kotitalous palkkaa remontointiapuun Reiskan. Reiskalle maksetaan urakkapalkkana euroa ja lisäksi kilometrikorvauksia. Suoritukset maksetaan UUSI ILMOITUS Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus Maksajan ilmoitusviite: xx_1 PALKANMAKSUKAUSI Maksupäivä: xx Palkanmaksukauden alkupäivä: xx Palkanmaksukauden loppupäivä: xx MAKSAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv NIMI: Kerttu Maksajan osoite: Katu 3, Helsinki Maksajan tyyppi: Kotitalous, Tilapäinen työnantaja Yhteyshenkilön tiedot: Kerttu Testi TULONSAAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv NIMI: Reiska VAKUUTTAMISEN TIEDOT Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus: X Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: XX Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: XXXXXX Tulolajin tiedot euroa Urakkapalkka Ennakonpidätys Työntekijän työeläkevakuutusmaksu Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu Kilometrikorvaus (verovapaa) Kilometrien määrä:

28 Yritys tilaa siivoustyön Tmi Seijalta Yritys tilaa loppusiivouksen kohteeseensa Seijalta. Seija ei kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Seijalle maksetaan työkorvausta euroa. Suoritus maksetaan UUSI ILMOITUS Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus Maksajan ilmoitusviite: xx_1 PALKANMAKSUKAUSI Maksupäivä: xx Palkanmaksukauden alkupäivä: xx Palkanmaksukauden loppupäivä: xx MAKSAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus (suomalainen) NIMI: Yritys Yhteyshenkilön tiedot: Yrjö Yritys TULONSAAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus (suomalainen) NIMI: Tmi Seija Tulonsaajan tyyppi: Yhteisö Tulolajin tiedot euroa Työkorvaus Ennakonpidätys

29 Yritys palkkaa remonttimiehen Yritys palkkaa remonttimies Reiskan. Reiskalle maksetaan palkkaa euroa ja lisäksi kilometrikorvauksia sekä päivärahaa. Suoritukset maksetaan UUSI ILMOITUS Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus Maksajan ilmoitusviite: xx_1 PALKANMAKSUKAUSI Maksupäivä: xx Palkanmaksukauden alkupäivä: xx Palkanmaksukauden loppupäivä: xx MAKSAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus (suomalainen) NIMI: Yritys Yhteyshenkilön tiedot: Yrjö Yritys TULONSAAJAN TIEDOT Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv NIMI: Reiska Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus Ammattiluokan tunniste: NNNNN VAKUUTTAMISEN TIEDOT Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus: X Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN Työeläkevakuutetun tulonsaajan eläkejärjestelynumero: NNXXXXX Työtapaturmavakuutusyhtiön Y-tunnus: Työtapaturmavakuutuksen vakuutusnumero: XXXXXXXXX Jatkuu. 29

30 Yritys palkkaa remonttimiehen Yritys palkkaa remonttimies Reiskan. Reiskalle maksetaan palkkaa euroa ja lisäksi kilometrikorvauksia sekä päivärahaa. Suoritukset maksetaan Jatkuu Tulolajin tiedot euroa Aikapalkka Ennakonpidätys Työntekijän työeläkevakuutusmaksu Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu Päiväraha Päivärahan tyyppi: Kokopäiväraha Kilometrikorvaus (verovapaa) Kilometrien määrä:

31 Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu Palveluun kirjautuminen

32 Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu tulorekisteri.fi 32

33 Asiointipalveluun kirjautuminen, Suomi.fi Useimmat tahot kirjautuvat asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksella Palvelu mahdollistaa tietoturvallisen sähköisen tunnistamisen henkilökohtaisilla vahvoilla tunnistusvälineillä pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla. Joissain tapauksissa tunnistaminen tapahtuu Katso-tunnisteella Sähköisen asiointipalvelun käyttäjä voi toimittaa tulorekisteriin tietoja olemassa olevien asiointioikeuksiensa mukaisesti. 33

34 Kirjautuminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamilla henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä 34

35 Katso-tunnistus Tulorekisterihanke on päättänyt, että Katso-palvelun tunnistusta ja valtuutusta voi käyttää tulorekisterin tunnistus- ja valtuutusasioissa Katso-palvelun elinkaaren loppuun asti. Saadun aikataulun mukaisesti Katso-palvelu suljetaan mennessä. 35

36 Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu Valtuudet

37 Kuka voi asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa? Asiointi on mahdollista yrityksen, organisaation tai yksityishenkilön puolesta, jos ilmoittaja on saanut sähköisen valtuuden yritykseltä organisaatiolta valtuuttajana on joko yrityksen tai organisaation edustaja valtuutettu voi olla joko yritys tai henkilö henkilöltä valtuuttajana voi olla henkilö valtuutettu voi olla joko henkilö tai yritys Yrityksen tai organisaation edustaja tai henkilö voi asioida myös omissa nimissään tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. 37

38 Valtuuttaminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun Valtuuttaminen tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet tai joissain tilanteissa Katso-palvelussa. Tulorekisteri tarkistaa valtuuksien avulla oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön ja yrityksen/organisaation puolesta. 38

39 39

40 40

41 Esimerkkejä valtuuksista Valtuutustyypit Henkilö henkilö-valtuutus: henkilö valtuuttaa toisen henkilön katsomaan tulotietojaan. Henkilö yritys-valtuutus: yksityishenkilö on palkannut esim. lastenhoitajan kotiin ja haluaa, että tilitoimisto hoitaa palkkatietoilmoitukset. Yritys yritys-valtuutus: pienyritys on valtuuttanut tilitoimiston tai vastaavan puolesta asioijan. 41

42 Valtuuskoodit Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan valtuuskoodeilla: Palkkatietojen ilmoittaminen Palkkatietojen katselu Asiointiin tarvittava valtuuttaminen tapahtuu osoitteista tai 42

43 Tulorekisterin valtuuskoodi: Palkkatietojen ilmoittaminen Tällä valtuudella valtuutettu voi: toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia tulorekisteriin, ylläpitää palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia, ylläpitää valtuuttajan perustietoja, tilata valtuuttajaa koskevia raportteja, lähettää viestejä (toiminnallisuus tulossa myöhemmin). Tämä valtuus sisältää myös Palkkatietojen katselu -valtuuden. 43

44 Tulorekisterin valtuuskoodi: Palkkatietojen katselu Tällä valtuudella voi katsella: valtuuttajan perustietoja valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia ja työnantajan erillisilmoituksia valtuuttajaa koskevia raportteja valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä (toiminnallisuus tulossa myöhemmin) valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja. 44

45 Tulonsaajan puolesta asiointi Tulonsaaja tunnistautuu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun Suomi.fi-sivulla (verkkopankkitunnukset, varmennekortti tai mobiilivarmenne). Tulonsaaja voi halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen asioimaan puolestaan tulorekisterissä. Tulonsaaja voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen katsomaan tulotietojaan tulorekisterissä lähettämään tulotietoihinsa liittyviä viestejä tulorekisterissä tilaamaan tulotietoihinsa liittyviä raportteja tulorekisteristä ylläpitämään tulotietoihin liittyviä yhteystietoja tulorekisterissä. Valtuutus tehdään palvelussa Suomi.fi-valtuudet. Tulonsaajan valtuuden nimi on Tulotietojen käsittely. 45

46 Suomi.fi -valtuudet puolesta asiointiin 46

47 Suomi.fi -valtuudet puolesta asiointiin 47

48 MAKSUTON PALKANLASKENTAOHJELMA KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE Palkka.fi / Kirsi Nissilä 48

49 Kenelle Palkka.fi on tarkoitettu? Kotitalouksille, jotka ovat maksamassa palkkaa esim. Remonttimiehelle, Siivoojalle Lastenhoitajalle jne. Kotitalouksille, jotka haluavat hakea kotitalousvähennystä maksetuista palkoista Tiedot siirtyvät suoraan esitäytetylle veroilmoitukselle 49

50 Kenelle Palkka.fi on tarkoitettu? Pienille yrityksille ja yrittäjille Joilla ei ole palkanlaskentaohjelmaa Haluavat hoitaa palkanlaskennan itse Uusille yrittäjille Maksuton palkanlaskentaohjelma Ei rajoitusta työntekijämäärissä Seurat ja yhdistykset Esim. urheiluseurat, yhdistykset 50

51 Näin kirjaudut ja valtuutat Kotitalous voi kirjautua Palkka.fi:n henkilötunnisteilla (pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja sirullinen henkilökortti). Yritys voi kirjautua Palkka.fi:n henkilötunnisteilla (pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja sirullinen henkilökortti) tai Katso-tunnisteella (vuoden 2019 loppuun asti). Kotitalous voi valtuuttaa Suomi.fi:n valtuus-palvelun kautta toisen henkilön tai yrityksen toimimaan puolestaan Palkka.fi:stä18.9. alkaen. Yritys voi valtuuttaa Suomi.fi:n valtuus-palvelun kautta toisen toimimaan puolestaan Palkka.fi:ssä. Katso-valtuuden kautta vuoden 2019 loppuun. Valtuudeksi tulee valita Palkkatietojen käsittely. 51

52 Keskeisimmät muutokset Palkka.fi:ssä 2019 Ilmoitukset lähetetään jatkossa suoraan tulorekisteriin (palkkatietoilmoitus ja erillisilmoitus). Verohallintoon lähetetään tieto kotitalousvähennyksestä (maksetuista palkoista) ja Tilastokeskukselle tilastotietoja. Kotitalouden palkkatietoilmoitus tulorekisteriin lähtee heti kun palkka on hyväksytty. Työnantajamaksut sekä nettopalkka muodostuvat heti. Erillisilmoitus lähtee kuukauden vaihtumisen jälkeen. Yrityksen palkkatietoilmoitus tulorekisteriin lähtee palkanmaksupäivästä seuraavaan yön aikana, jos automaattinen ilmoitusliikenne on päällä. Ilmoituksen voi myös muodostaa manuaalisesti Palkka.fi:ssä heti palkanlaskennan jälkeen. Työnantajamaksut muodostuvat kun ilmoitus on lähetetty. Saat paluutiedon onko ilmoitus mennyt onnistuneesti läpi tulorekisteriin. Mahdolliset ilmoitusvirheet ja niiden korjausohjeet näet Palkka.fi:stä. 52

53 Keskeisimmät muutokset Palkka.fi:ssä 2019 Palkankorjaus muuttuu helpommaksi. Palkankorjauksen yhteydessä tulee valittavaksi millaisesta palkankorjauksesta on kyse, jotta Palkka.fi osaa lähettää tarvittavat ilmoitukset tulorekisteriin. Takautuvalle maksupäivälle voi laskea palkkoja jos palkanmaksupäivä on kuluvan vuoden puolella. Palkanmaksupäivän ilmoittaminen tulevaisuuteen muuttuu, max. 45 päivää. Uusia palkkalajeja mm. sunnuntailisä ja työajantasauskorvaus. Työttömyysvakuutusrahastolle (Työllisyysvakuutusrahasto alk.2019) tehtävä ennakonhakemus poistuu >TVR saa jatkossa tiedot tulorekisteristä. 53

54 Käytätkö jo Palkka.fi:tä? Voit jatkossakin hoitaa palkanmaksun ja työnantajavelvoitteet Palkka.fi:n kautta. Vuodesta 2019 lähtien palvelu lähettää tarvittavat ilmoitukset suoraan tulorekisteriin. Nykyiset ilmoitukset palkoista Verohallintoon, työeläkeyhtiöihin ja Työttömyysvakuutusrahastoon (Työllisyysvakuutusrahasto 2019 alk.) poistuvat. Vuoden 2018 palkanmaksupäivällä olevat palkat ilmoitetaan, kuten nytkin. Käyttöliittymät pysyvät ennallaan, joitakin muutoksia, kuten uusia näyttöjä, toiminnallisuuksia sekä parannuksia on kuitenkin tulossa. Muista hoitaa ajoissa palkanmaksut vuoden 2018 maksupäiville. Palkka.fi sulkeutuu klo 21 ja avautuu jälleen iltapäivällä. Vuoden 2019 palkanmaksupäivällä olevat palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Muistathan, että vuoden 2018 palkanmaksupäivälle kuuluvia palkkoja ei voi enää laskea Palkka.fi:ssä vuoden 2019 puolella. 54

55 Etkö käytä vielä Palkka.fi:tä? Voit ottaa Palkka.fi:n käyttöön milloin tahansa, myös kesken vuoden. Jos olet yritys, voit tallentaa palveluun alkusaldoina tiedot ennen palvelun käyttöönottoa maksamistasi palkoista. Maksuttomalla Palkka.fi:llä saat hoidettua helposti palkanlaskennan sivukuluineen. Palvelu hoitaa puolestasi ilmoitukset v alkaen suoraan tulorekisteriin eikä sinun tarvitse erikseen antaa ilmoitusta tulorekisteriin. Palkka.fi vähentää automaattisesti tarvittavat maksut työntekijän palkasta (esim. ennakonpidätyksen, TyEL-maksun, työttömyysvakuutusmaksun). Muista tallentaa ennen palkanlaskennan aloittamista tarvittavat tiedot itsestäsi (työnantaja) sekä työntekijän tiedot. Kun otat Palkka.fi:n käyttöön, saat hoidettua palkanlaskennan lisäksi ilmoittamisen > Näin sinulta säästyy aikaa. 55

56 Palkanlaskennan esimerkki - kotitalous Kerttu palkkaa lapsenvahdiksi 15-vuotiaan Liisan. Palkaksi sovitaan 100 euroa. Palkanmaksupäiväksi sovitaan

57 Palkanlaskennan esimerkki - kotitalous Kerttu päättää toteuttaa pitkään haaveissa olleen keittiöremontin. Kerttu palkkaa Reiskan remonttiapuun. Reiskalle maksetaan suoritetusta työstä palkkaa 2800 euroa + lisäksi kilometrikorvaukset (150 km). Palkanmaksupäiväksi sovitaan

58 Palkanlaskennan esimerkki - yritys Turek Oy palkkaa työntekijäkseen Reiskan. Reiskan lähetetään työkomennukselle tekemään remonttia. Palkka on 3000 euroa ja tämän lisäksi Reiskalle maksetaan kilometrikorvaukset 150 km ja kokopäiväraha kolmelta päivältä (esimerkissä käytetty vuoden 2018 parametrejä) Palkanmaksupäiväksi on sovittu

59 Työkorvauksen esimerkki - yritys Turek Oy tilaa remontin loppusiivouksen TMI Seijalta. TMI Seija ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, eikä alv-rekisteriin. Seija lähettää Turekille laskun, jossa eräpäivä : 2000 euroa ja verokortin työkorvausta varten. Koska TMI Seija ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, niin Turek Oy käsittelee laskun työkorvauksena. 59

60 Palkka.fi 60

61 Yhteenveto

62 Muista nämä! Jokaisesta maksetusta palkasta tai muusta ansiotulosta annetaan palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Tulorekisteri koskee vain maksettujen palkkojen ja muiden ansiotulojen ilmoittamista. Työntekijän palkan maksamiseen saat ohjeita esimerkiksi Verohallinnon, työeläkelaitosten ja Työttömyysvakuutusrahaston sivuilta. Tulorekisteriin ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa summasta riippumatta. Myös alaikäisille maksettu palkka on ilmoitettava tulorekisteriin. 62

63 Muistilista: Hoida sähköisen asioinnin edellytykset kuntoon. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot ilmoittamiseen. Velvollisuus ilmoittaa alkaa palkanmaksusta. Muista määräajat. Lisätietoa ja ohjeita saat osoitteesta tulorekisteri.fi Anna ilmoitus tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tai esimerkiksi Palkka.fi:ssä. 63

64 tulorekisteri.fi

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Anna-Maija Lahti ylitarkastaja, Palkka.fi palveluomistaja Esityksen sisältö Keskeisimmät tulorekisterin tuomat muutokset Palkka.fi:hin Kotitalouden palkanmaksu

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö

Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö Versio 1.0 Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö Koodistot - Tulolajit 2020 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 27.6.2019 Julkaistu dokumentista uusi versio, joka sisältää vuosimuutokset

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Maksuton palkanlaskentaohjelma Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Palkka.fi on maksuton palvelu yrityksille ja kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa. Palvelu laskee palkan sivukuluineen, muodostaa

Lisätiedot

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot - Tulolajit

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta palkka-, eläke-, ja etuustiedoille Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri

Lisätiedot

Presentaatiopohja. Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen

Presentaatiopohja. Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen Presentaatiopohja Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen Verkkoseminaari 24.4. Esimerkkejä klo 10 käytöstä 23.4.2019 Aiheet Mitä tulorekisteri käytännössä tarkoittaa? Mikä on muuttunut tulorekisterin

Lisätiedot

Varautuminen tulorekisteriin

Varautuminen tulorekisteriin Varautuminen tulorekisteriin Kunta ja tulorekisteri Kunta voi toimia työnantajana -> palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittaminen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen sijaismaksajana ja avustettavan puolesta

Lisätiedot

Tulorekisteri:Tietojen ilmoittaminen. Verkkoseminaari

Tulorekisteri:Tietojen ilmoittaminen. Verkkoseminaari Tulorekisteri:Tietojen ilmoittaminen Verkkoseminaari 12.4.2018 Esityksen sisältö Palkkatietoilmoituksen tietojen antaminen Ilmoittamismenettelystä yleisesti Rahapalkat Työansion ja muun palkan erotteleminen

Lisätiedot

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN 4.12.2018 CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Miten ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin? Jos joulukuun palkat maksetaan tammikuun alussa, ilmoitetaanko

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019 Ajankohtaista työmarkkinoilla - TES 2018 2020 - Tulorekisteri 2019 Suonenjoki 4.12.2018 Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA Maaseutuelinkeinojen TES 2018-2020 Liittokohtaiset

Lisätiedot

Tulorekisteri tulee

Tulorekisteri tulee Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Agenda 1.Periaatteet ja aikataulu 2.Palkkatietojen ilmoittaminen 3.Eläkkeet ja etuudet 4.Kunnat tietojen käyttäjinä 5.Yhteystiedot ja lisätietoja 1. Periaatteet ja aikataulu

Lisätiedot

1.1 Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä (uusi)

1.1 Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä (uusi) 1.1 Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä (uusi) Jokaiseen tulolajiin on liitetty oletus sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Jos tulo maksetaan tulolajin oletuksen mukaisena,

Lisätiedot

LAAJA PALKKATIETOILMOITUS

LAAJA PALKKATIETOILMOITUS Tulorekisteri PL 1 00055 TULOREKISTERI Tällä lomakkeella voit antaa uuden palkkatietoilmoituksen, korjata aiempaa ta tai mitätöidä aiemman ilmoituksen kokonaan. Voit ilmoittaa yhdelle tulonsaajalle samana

Lisätiedot

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski Tulorekisteri Hanna-Kaisa Kalmukoski 11.2.2019 Tulorekisteri on Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Ilmoitettavat tiedot: 2019 : palkat ja ansiotulot

Lisätiedot

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä?

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Verkkoseminaari 26.9.2018 Esityksen sisältö Mikä tulorekisteri on? Miksi muutos? Mitkä tietovirrat ja lomakkeet poistuvat? Ilmoittaminen tulorekisteriin

Lisätiedot

Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta

Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta Infotilaisuus Salossa 29.01.2019 Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset

Lisätiedot

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari Tulorekisteri pienyrittäjille Verkkoseminaari 11.4.2019 Agenda Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen 11.4.2019 2 Yleistä tulorekisteristä Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari klo

Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari klo Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari 8.2.2018 klo 13.00 14.30 Esityksen sisältö Tulorekisterin esittely Keskeisiä periaatteita menettelystä Tietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari 1 Aiheet Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen Seuraamusmaksut ja muuta huomioitavaa 2 Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen Verkkoseminaari 8.5.2018 Esityksen sisältö Keskeistä korjaamismenettelystä Virheellisen tiedon korjaaminen Väärin perustein maksetun tulon korjaaminen Takaisinperityn

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin Versio 1.0 Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 1 (70) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 2 (70) Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin Versio 1.02 Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin Kansallisen tulorekisterin perustamishanke 1 (70) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 30.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisteri - kohti digitaalista yhteiskuntaa https://www.youtube.com/watch?v=6 WKoaqwNaiU Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje. Tulorekisteri

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje. Tulorekisteri Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje Tulorekisteri Palkkatietoilmoitus - täyttöohje 2 (11) SISÄLLYS Yleistä palkkatietoilmoituksen antamisesta... 3 Ilmoituksen tunnistetiedot... 4 Toimenpiteen

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje. Tulorekisteri

Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje. Tulorekisteri Palkkatietoilmoitus (TULOR 6101) - Täyttöohje Tulorekisteri Palkkatietoilmoitus - täyttöohje 2 (12) SISÄLLYS Yleistä palkkatietoilmoituksen antamisesta... 3 Ilmoituksen tunnistetiedot... 4 Toimenpiteen

Lisätiedot

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Versio 1.07 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2 (57) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI

ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI ASTERI PALKANMAKSU TULOREKISTERI 26.11.2018 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Hyvä tietää... 4 2. Palkkaohjelman muutokset... 6 3. Ilmoittaminen...

Lisätiedot

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Versio 1.06 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2 (56) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Versio 1.02 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2 (52) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari 31.1.2019 Aiheet Tulorekisteri otettiin käyttöön Ohjeita tulorekisterin käyttöön Ohjeita ilmoittamiseen Miten virheelliset tiedot korjataan? Seuraamusmaksut

Lisätiedot

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1 (5) Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1. Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on sähköinen kansallinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Lisätiedot

Tulorekisteri: Palkkahallinnon ammattilainen, näin valmistaudut tulorekisteriin Verkkoseminaari

Tulorekisteri: Palkkahallinnon ammattilainen, näin valmistaudut tulorekisteriin Verkkoseminaari Tulorekisteri: Palkkahallinnon ammattilainen, näin valmistaudut tulorekisteriin Verkkoseminaari 3.10.2018 Aiheet Tietoa tulorekisteristä Palkanlaskentaprosessi ja tulorekisteri Sähköinen asiointi ja valtuudet

Lisätiedot

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille?

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mirka Piirainen, toiminnallinen vastaava, Verohallinto 13.9.2018 Tulorekisteri on mahdollistaja Kunnat työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. TULOLAJIEN SELITTEIDEN KUVAUS

Sisällysluettelo 1. TULOLAJIEN SELITTEIDEN KUVAUS Versio 1.07 Sisällysluettelo 1. TULOLAJIEN SELITTEIDEN KUVAUS... 1 2. ILMOITUSTAPA 1 (pakollinen vähimmäistaso)... 4 3. ILMOITUSTAPA 2 (täydentävät tulolajit)... 7 4. ERIKSEEN ILMOITETTAVAT TULOLAJIT...

Lisätiedot

Tulorekisteri

Tulorekisteri Tulorekisteri Mikä tulorekisteri on? Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla Tiedon

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Maksuton palkanlaskentaohjelma Johanna Puikkonen johanna.puikkonen@vero.fi verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Palkkoja lasketaan kuukausittain noin 55 000 kpl 88 milj. eurolla

Lisätiedot

YRITTÄJÄN PIKAOPAS TULOREKISTERIIN

YRITTÄJÄN PIKAOPAS TULOREKISTERIIN YRITTÄJÄN PIKAOPAS TULOREKISTERIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TULOREKISTERI PÄHKINÄNKUORESSA 4 2. DIGITALISAATIO POISTAA PALKKATIEDON MONINKERTAISTA ILMOITTAMISTA 6 Mitä hyötyä työnantajalle? Mitä hyötyä tiedon

Lisätiedot

Tulorekisteri - kunnat työnantajina. Verkkoseminaari

Tulorekisteri - kunnat työnantajina. Verkkoseminaari Tulorekisteri - kunnat työnantajina Verkkoseminaari 11.4.2019 Agenda Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen 11.4.2019 2 Yleistä tulorekisteristä 10.4.2019 3 Tulorekisteri

Lisätiedot

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut YritysSalo - infotilaisuus Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 25.10.2018 Heli Reuter-Laakso Verohallinto Tulorekisteri on mahdollistaja Kunta työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis-

Lisätiedot

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi 1(12) Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 1.1. Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2. Erillisilmoitukseen liittyvät asetukset 3 3. Erillisilmoituksen käyttötapaukset

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Keskeiset periaatteet Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu. Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018. 1.1.2019 alkaen

Lisätiedot

Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? Verohallinto 1

Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? Verohallinto 1 Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? 26.11.2018 Verohallinto 1 Tulorekisterin toiminta-ajatus Palkansaaja tai etuustulon saaja Pankkitili 2019 2019 2019 Tiedon käyttäjät Kela Työeläkelaitokset ja

Lisätiedot

Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari

Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari 12.12.2018 Aiheet Mitä tulorekisteri käytännössä tarkoittaa? Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset Perustietoa tulorekisteristä

Lisätiedot

Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.04 Tulotiedot - Laskentasääntöjä Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulotiedot - Laskentasääntöjä 2 (13) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.00 9.4.2018 Dokumentti julkaistu. 1.01

Lisätiedot

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI

TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri TULOREKISTERI 1 (5) Tulorekisteriyksikkö TOIMITUSSELOSTE PL 5 Tulorekisteri 1.1.2019 00055 TULOREKISTERI TULOREKISTERIN TOIMITUSSELOSTE 31.12.2018 Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 klo 12. Tulorekisterin tuotantoversio

Lisätiedot

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet ersio 1.0 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2 (54) ersiohistoria ersio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet

Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet ersio 1.01 Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet 2 (55) ersiohistoria ersio äivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2019 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2019! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut YritysSalo - infotilaisuus Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari

Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari Agenda Yleistä tulorekisteriin ilmoittamisesta Ajankohtaista ilmoittamisesta Usein kysyttyä tulorekisteristä Yleistä tulorekisteriin ilmoittamisesta Yleistä

Lisätiedot

Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät

Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät 2 Sisällys Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät... 3 1 Palkanlaskennan raporttien ohjaukset tilastoryhmillä... 4 2 Ilmoitusten määritykset tilastoryhmillä... 19 2.1 Saajakohtainen erittely (vuosi-ilmoitus)...

Lisätiedot

Tulorekisteri pähkinänkuoressa

Tulorekisteri pähkinänkuoressa Tulorekisteri pähkinänkuoressa MIKÄ? Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön ilman siirtymäaikaa 1.1.2019 kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa sinne siirtyvät palkkatiedot ja vuoden 2020 alusta

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Osuuskunnan palkanlaskenta

Osuuskunnan palkanlaskenta Osuuskunnan palkanlaskenta Pienosuuskuntaforum 2018 Helsinki 2.10.2018 Merja Hiltunen, KTM Osuustoiminnan Kehittäjät ry 2.10.2018/MH 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto

Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida. Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Remontti kotona, mitä veroasioita pitää huomioida Harri Rajala Lakimies Veronmaksajain keskusliitto Kotitalousvähennys remonttityöstä Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012

Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille. Kuopio 4.1.2012 Palkka.fi maksuton palkanlaskentaohjelma pienyrityksille ja kotitalouksille Kuopio 4.1.2012 1 Palkka.fi Laskee työntekijän palkan sivukuluineen Muodostaa maksut: nettopalkka, ennakonpidätys- ja sosiaaliturvamaksu,

Lisätiedot

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri Visma L7 Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Valtionvarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke Reaaliaikainen tietovarasto,

Lisätiedot

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä

Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Tulorekisteri - Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Agenda Tulorekisterin alkuvuosi Alkuvuoden ilmiöitä Katsaus tulotietojärjestelmän vuosimuutoksiin 23.5..2019 2 Tulorekisterin

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 11 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 12

Lisätiedot

Hakeeko Kela ja verottaja suoraan tiedot tulorekisteristä esim vanhenpainrahoja,äitiyis-isyys ja muita varten?

Hakeeko Kela ja verottaja suoraan tiedot tulorekisteristä esim vanhenpainrahoja,äitiyis-isyys ja muita varten? Yrittäjä maksaa palkkoja 2 kertaa kuukaudessa. Mikä katsotaan palkanmaksupäiväksi, ns. virallinen palkanmaksupäivä vai päivä, jolloin yrittäjä maksaa palkat työntekijöidensä tilille. Palkat ovat työntekijöiden

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Kotitalousvähennys

Tervetuloa verkkoseminaariin: Kotitalousvähennys Tervetuloa verkkoseminaariin: Kotitalousvähennys Sisältö Mikä on kotitalousvähennys? Kotitalousvähennyksen edellytyksiä Milloin ei voi saada vähennystä? - esimerkkiluettelo Paljonko voi saada kotitalousvähennystä?

Lisätiedot

NÄIN HOIDAT TYÖELÄKEVAKUUTUSTASI TULOREKISTERIAIKANA

NÄIN HOIDAT TYÖELÄKEVAKUUTUSTASI TULOREKISTERIAIKANA NÄIN HOIDAT TYÖELÄKEVAKUUTUSTASI TULOREKISTERIAIKANA TYÖELÄKEYHTIÖ ELO TULOREKISTERIAIKANA 01 ANSIOIDEN ILMOITTAMINEN VUODENVAIHTEESSA 2018 2019 2018 2019 Työntekijöiden ansio- ja työsuhdeilmoitukset sekä

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Sisällys. 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen Yleiset kysymykset

Sisällys. 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen Yleiset kysymykset 1 (21) Sisällys 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen 1 1.1. Yleiset kysymykset 1 1.2. Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen 13 1.3. Luontoisetujen ilmoittaminen 16 1.4. Palkkaennakkojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Suomi.fi-valtuutus ja varmenne. Juha Kartano

Suomi.fi-valtuutus ja varmenne. Juha Kartano Suomi.fi-valtuutus ja varmenne Juha Kartano Toisen puolesta asiointi - sähköinen asiointipalvelu Kaikkien yritysmuotojen puolesta ilmoittamiseen haettava Katsossa tai Suomi.fi:ssä uusi asiointivaltuus:

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

1 (25) Verkkoseminaarin chat-kysymykset

1 (25) Verkkoseminaarin chat-kysymykset 1 (25) Verkkoseminaarin 8.2.2018 chat-kysymykset Sisällysluettelo Yleiset kysymykset 2 Tietojen ilmoittaminen 4 Mitä ja miten ilmoitetaan 4 Ilmoittamisen määräajat 9 Kustannusten korvaukset 11 Palkkaennakko

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 1.2.2019 Tammikuussa tuotantoon meni Ennakoiva huolto Yhteisöjen 2019 formaatit ja TaMo-tarkistukset Poikkeuksena ilmoitukset 6B, 7A, 7M, 6U ja 81 jotka tulevat vasta maaliskuun

Lisätiedot

Käyttäjien valtuuttaminen Energiaviraston sähköisiin asiointipalveluihin. (Suomi.fi-valtuutus)

Käyttäjien valtuuttaminen Energiaviraston sähköisiin asiointipalveluihin. (Suomi.fi-valtuutus) O Käyttäjien valtuuttaminen Energiaviraston sähköisiin asiointipalveluihin (Suomi.fi-valtuutus) 2 (14) 1 KÄYTTÄJÄN VALTUUTTAMINEN ENERGIAVIRASTON SÄHKÖISIIN ASIOINTIPALVELUIHIN Energiaviraston sähköisissä

Lisätiedot

Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi Tulorekisteri: Lähetyksen tilanteet Visma Fivaldi 1(32) Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 1.1 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2 Ensimmäisen ilmoituksen lähetys 3 2.1 Ilmoitus kokonaan hyväksytty 3 2.2 Ilmoitus

Lisätiedot

Tulorekisteri: Tunnistautuminen ja valtuudet. Verkkoseminaari

Tulorekisteri: Tunnistautuminen ja valtuudet. Verkkoseminaari Tulorekisteri: Tunnistautuminen ja valtuudet Verkkoseminaari 16.5.2018 Suomi.fi-valtuudet Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin mahdollistaja Palvelulupauksemme Suomi.fi-valtuudetpalvelun avulla

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIAT HOIDAT HELPOSTI ILMARISESSA KUN MAKSAT PALKKAA, OLET TYÖNANTAJA

TYÖELÄKEASIAT HOIDAT HELPOSTI ILMARISESSA KUN MAKSAT PALKKAA, OLET TYÖNANTAJA KOTITALOUS TYÖNANTAJANA 2018 1 TYÖELÄKEASIAT HOIDAT HELPOSTI ILMARISESSA Ilmarinen on osaava kumppanisi työeläkeasioissa. Verkkosivuillamme hoidat työntekijöiden työeläkevakuutukset helposti ja nopeasti.

Lisätiedot

Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille

Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille Tulorekisteri ja yhdistysrekisterin uudistus Tulorekisteri on sähköinen tietokanta. Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke-

Lisätiedot

1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä

1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä 1 (15) Sisällys TIETOJEN KORJAAMINEN 1 1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä 1 2. Liikasuorituksen ilmoittaminen 7 3. Takaisinperityn tulon ilmoittaminen 10 4. Erillisilmoituksen

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Sisällys Yleistä... 2 Palkkatietojen ilmoittaminen... 2 Ilmoitusaineiston muodostaminen... 2 Ilmoitusaineiston tarkastelu... 3 Ilmoitusten

Lisätiedot

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista.

Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta palvelun toiminnallisuuksista. 22.8.2011 1 Palkka.fi käyttäjäkyselyn tuloksia ja vastuksia kysymyksiin Kiitos teille 569 aktiiviselle vastaajalle! Vastaajat toivoivat lisää ohjeistusta palvelun käyttöönottovaiheeseen sekä yleiskuvausta

Lisätiedot

Suomi.fi-valtuudet. Miten annan yrityksenä valtuuden toiselle yritykselle?

Suomi.fi-valtuudet. Miten annan yrityksenä valtuuden toiselle yritykselle? Suomi.fi-valtuudet Miten annan yrityksenä valtuuden toiselle yritykselle? Tässä esimerkissä kuvataan tilanne, jossa yritys antaa tilitoimistolleen valtuuden asioida yrityksen puolesta valituissa asioissa.

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2018 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2018! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo

Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä. Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo Palkkiot, palkat, korvaukset ja työllistäminen paikallisyhdistyksissä Toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa Porvoo 24.-25.11.2012 Y-tunnus Lähtökohta: Hanki y-tunnus, jos sitä ei vielä ole. Tarvitaan, kun tehdään

Lisätiedot

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia.

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. ASIAKASTIEDOTE 3.1.2019 1 Asiakastiedote 2019 Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta. Myös internetin kautta osoitteesta http://www.vero.fi löytyy

Lisätiedot

Luontoisedut ja tulorekisteri

Luontoisedut ja tulorekisteri Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työntekijätiedot... 3 2 Asuntoetu... 4 2.1 Esimerkki Asuntoedusta... 4 2.1.1 Vaihtoehto 1/ Kirjataan Asuntoetu täysimääräisenä... 4 2.1.2 Vaihtoehto 2/ Kirjataan Asuntoedun

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet

Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet 1 Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet palvelussa 2 Suomi.fi-valtuudet palvelu Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Suomi.fi-valtuudet. Miten valtuutan työntekijäni hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia?

Suomi.fi-valtuudet. Miten valtuutan työntekijäni hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia? Suomi.fi-valtuudet Miten valtuutan työntekijäni hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia? Tässä esimerkissä kuvataan, miten yritys voi valtuuttaa työntekijänsä hallinnoimaan yrityksen saamia valtuuksia

Lisätiedot

Tulorekisterin vaikutukset tietojen ilmoittamiseen

Tulorekisterin vaikutukset tietojen ilmoittamiseen Tulorekisterin vaikutukset tietojen ilmoittamiseen 8.11.2018 Mikä on tulorekisteri? 1 Kansallinen tulorekisteri otetaan 2 käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä sähköinen tietokanta,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.1 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 9 Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi Palkkatietoilmoitukset Esimerkki 9: Tulolajin vakuuttamistiedon tyyppi 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 14.11.2017

Lisätiedot

Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari

Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari Sisältö Tulorekisteri lyhyesti Tiedonantovelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa Työskentely Suomessa Työskentely ulkomailla Ulkomaisen työnantajan

Lisätiedot

Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi Tulorekisteri: Vakuuttamisen poikkeustilanteet Visma Fivaldi 1(30) Sisällysluettelo Yleistä 2 Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 Tulorekisteriin liittyvät vakuuttamisen poikkeustilanteet 3 Tyel-vakuuttamisen

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana

Kotitalous työnantajana Vakuuta vaivatta Eterassa Kotitalous työnantajana Hyödy Eteran asiakkuudesta Ajantasaiset maksut ja alennukset Osaava palvelu ja joustava asiointi Kätevät laskurit työnantajan ajan apuna Vaivattomat verkkopalvelut.

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009 18.8.2009 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.8.2009 Työkorvausta ja palkkaa voi maksaa samalle henkilölle Palvelusta on poistettu rajoitus, joka esti palkan ja työkorvauksen maksamisen samalle henkilölle.

Lisätiedot

Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa. Visma Fivaldi

Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa. Visma Fivaldi Tulorekisteriin liittyvät tilanteet palkanlaskennassa Visma Fivaldi 1(24) Sisällysluettelo Yleistä 2 Esimerkkitapauksia 3 Esimerkki 1. Palkanmaksussa ei ollut virheitä 3 Esimerkki 2. Maksettu liikaa palkkaa,

Lisätiedot

Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet

Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet 1 Metsään.fi-palvelu käyttövaltuuden hallinnointi Suomi.fivaltuudet palvelussa 2 Suomi.fi-valtuudet palvelu Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 13.6.2019 Agenda 1. Tulorekisterin tietojen hyödyntäminen - yleistä 2. Tiedon käyttäjän roolit ja profiilit ja valtuudet 3. Kunnat tulorekisterin tietojen käyttäjinä

Lisätiedot