Suomi.fi-valtuutus ja varmenne. Juha Kartano

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi.fi-valtuutus ja varmenne. Juha Kartano"

Transkriptio

1

2 Suomi.fi-valtuutus ja varmenne Juha Kartano

3 Toisen puolesta asiointi - sähköinen asiointipalvelu Kaikkien yritysmuotojen puolesta ilmoittamiseen haettava Katsossa tai Suomi.fi:ssä uusi asiointivaltuus: palkkatietojen ilmoittaminen ja palkkatietojen katselu Yleisin tilanne: yritys valtuuttaa kirjanpitotoimiston Suomi.fi-valtuuksia tai Katsoa hyödyntävät: Kaupparekisterissä olevat yritykset ja yhtiöt - elinkeinonharjoittaja (YTJ:stä), osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, luonnollinen henkilö Vain jälkeen annettuja Suomi.fi-valtuuksia voi kohdentaa aliorganisaation tunnuksella ja asiakastunnuksella, lisätietoa tulorekisteri.fi Katsolla valtuuttamista jatkavat Toimijat, jotka eivät ole kaupparekisterissä - yhdistykset, säätiöt, elinkeino- ja verotusyhtymät, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, kuolinpesät, julkiset viranomaiset, ulkomaalaiset organisaatiot

4 Toisen puolesta asiointi - valtuuden myöntäminen Kuka voi myöntää puolesta asioinnin Suomi.fi-valtuuden? Toimitusjohtaja, nimenkirjoitusoikeudellinen, asunto-osakeyhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen isännöitsijä tai henkilö, joka on saanut tehtävään valtuuden toimitusjohtajalta tai nimenkirjoitusoikeudelliselta Omilla pankkitunnuksilla sisään palveluun Katso-palvelussa uuden valtuuden voivat myöntää Katso-pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä. Valtuuden voi myöntää organisaatiolle tai Katsotunnisteelle Lisätietoa tulorekisteri.fi, suomi.fi ja vero.fi

5 Toisen puolesta asiointi - varmenne Varmenne mahdollistaa ilmoittamisen rajapinnan kautta - tarkista ohjelmistovaatimukset tulorekisterin verkkosivulta Varmenteen voi hakea joko asiakasyritys tai tilitoimisto tai ohjelmistotalo Verohallinnon ja tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöehtojen mukaisesti Hakemuksen tulorekisterin teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen arkisin klo 9-15 ja jälkeen Lisätietoa YouTube-video hakemus tulorekisterin rajapinnan käyttöönottamiseksi

6 Tulorekisterin vaikutukset Verohallinnossa Anette Liljeqvist

7 Tulorekisteri käyttöön mikä muuttuu? ja sen jälkeen maksetut palkat ja työnantajasuoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin -> tiedot ilmoitetaan sähköisesti, ei euromääräistä alarajaa palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot sekä verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset Tulorekisteri koskee vain ilmoittamista, maksaminen säilyy ennallaan maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin aina, kun maksaa suorituksia -> tiedot ilmoitetaan 5 kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle maksuvuodelta 2018 Verohallinto saa tiedot tulorekisteristä -> Verohallinto ei voi korjata tietoja, maksajan korjattava tiedot tulorekisteriin Eläkkeet ja etuudet siirtyvät tulorekisteriin vuoden 2020 alusta

8 Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset Palkkatietoilmoitus Ilmoita maksetut palkat ja muut ansiotulot jokaisesta tulonsaajasta erikseen Suorituksen maksu laukaisee ilmoittamisvelvollisuuden -> anna palkkatietoilmoitus 5 päivän sisällä suorituksen maksusta (maksupäivä + 5 kalenteripäivää) Työnantajan erillisilmoitus Työnantajan erillisilmoituksen tiedot annetaan työnantajakohtaisesti, tiedot eivät koske yksittäistä tulonsaajaa Työnantajan erillisilmoitus on annettava kuukausittain, viimeistään palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5 päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

9 Työnantajan erillisilmoitus Työnantaja antaa kerran kuukaudessa vain yhden työnantajan erillisilmoituksen. Satunnaisen työnantajan ei tarvitse antaa työnantajan erillisilmoitusta niiltä kuukausilta, joina palkkaa tai kustannusten korvauksia ei makseta. Ilmoita työnantajan erillisilmoituksella seuraavia tietoja: Kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Anna erillisilmoitus myös silloin, kun maksettavan sairausvakuutusmaksun määräksi muodostuisi 0 euroa. Jos kuulut työnantajarekisteriin etkä ole maksanut palkkoja lainkaan kyseisen kohdekuukauden aikana (Ei palkanmaksua -tieto).

10 Mitä tietoja ei enää ilmoiteta OmaVerossa? Vuoden 2019 alusta: ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset toimitettu ennakonpidätys lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset lähdevero palkoista työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu Muiden oma-aloitteisten verojen tiedot: Ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä Lähdevero rojalteista

11 Mitä tietoja edelleen ilmoitetaan OmaVerossa? Ennakonpidätys puun myyntitulosta Ennakonpidätys koroista ja osuuksista Ennakonpidätys osingoista ja osuuskunnan ylijäämistä Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) Lähdevero koroista (rajoitetusti verovelvollisilta) Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta) Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukselle/omaveroon tulee lähtien erilliset kohdat eläkkeille ja etuuksille sekä niiden ennakonpidätyksen määrälle ja etuuksien lähdeveron määrälle. Kohdat täytetään, jos on maksettu eläkkeitä tai etuuksia. Vuonna 2019 kaikki maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella, mutta suurin osa siirtyy ilmoitettavaksi tulorekisteriin.

12 Muutokset oma-aloitteisten verojen ilmoitukseen

13 Tulorekisterin vaikutukset kansainvälisen työskentelyn lomakkeisiin Poistuvat kansainvälisiin työskentelytilainteisiin liittyvät lomakkeet (tiedot ilmoitetaan jatkossa tulorekisteriin): Tarkkailuilmoitus (5053a, Ilmoitus ulkomaanpalkasta, jonka ennakonpidätykseen on sovellettu kuuden kuukauden sääntöä) NT2-lomake (5052a, Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä Suomessa Ulkomaantyö) NT1-lomake (6134a, Ilmoitus ennakonpidätyksen toimittamisesta Suomessa, kun työ tehdään muussa Pohjoismaassa) Ilmoitus vuokratyöntekijästä (6147a, Ilmoitus vuokratyöntekijästä, jonka työnantaja ja palkanmaksaja on ulkomailla)

14 Mitä vuosi-ilmoituksia ei anneta enää maksuvuodelta 2019? Työnantajan ja suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (7801 ja tietuekuvaus VSPSERIE + VSPSVYHT) Palkkoja sekä työ- ja käyttökorvauksia koskevat tiedot rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksessa (7809 ja tietuekuvaus VSRAERIE) Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitukselta poistuvat seuraavat suorituslajit: A1-A9, AR, AS, AD, R2, R5, R6, AM, RM

15 Mitä vuosi-ilmoituksia jää käyttöön? Ilmoitetaan entiseen tapaan Verohallinnolle: Osingot ja korot (TVL:n mukaiset korot ja lähdeveron alaiset korot) Työnantajan maksamat pääomatulot, kuten palkkasaatavan korot ja takausprovisiot ilmoitetaan tulorekisteriin Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut Stipendit ja apurahat Arvopaperikauppoihin liittyvät vuosi-ilmoitukset Puun ostajan vuosi-ilmoitus Osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksen muut kuin tulorekisteriin siirtyvät tiedot

16 Miten maksan ennakonpidätykset ja työnantajan sairausvakuutusmaksun? Tuttuun tapaan viimeistään seuraavan kuun 12. päivä Verohallinnolle Verohallinto summaa tulorekisteriin ilmoitetut tiedot verokautta seuraavan kuun 7. päivä, jolloin maksettavien ennakonpidätysten, sairausvakuutusmaksujen ja lähdeverojen yhteismäärät näkyvät Omaverossa. Jos olet kuulunut pidennettyyn verokauteen (neljännesvuosimenettely), työnantajasuoritukset maksetaan myös tulorekisteriaikana verokautta seuraavan toisen kuukauden yleisenä eräpäivänä Palkkatietoilmoitukset annetaan tulorekisteriin viimeistään 5. kalenteripäivänä palkanmaksun jälkeen. Myös työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain. Pidennetyn verokauden tiedot summataan vasta verokautta seuraavan kuun 7.päivä.

17 Ilmoitusten ja maksujen määräajat Tammikuu Helmikuu Palkkatietoilmoitukset + 5 pv sisällä maksusta tulorekisteriin Työnantajan erillisilmoitus seuraavan kk:n 5. pv tulorekisteriin Työnantajasuoritusten maksupäivä 12. pv - tiedot näkyvät OmaVerossa 7. pv Työnantajasuoritusten määrä perustuu tulorekisteriin annettuihin tietoihin ja näkyy OmaVerossa (ellei palkkahallinto-ohjelmasi laske sitä myös). Työnantajasuoritukset voi maksaa OmaVeron kautta, automaattisesti oikea tilinumero ja viite.

18 Miten korjaan virheen? Jos virhe koskee aikaa ennen tulorekisteriä (eli ennen vuotta 2019), virhe korjataan vanhaan tapaan oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ja vuosiilmoituksella, vaikka virhe huomattaisiin vasta 2019 tai sen jälkeen. Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot korjataan tulorekisteriin. Suorituksen maksaja on velvollinen itse korjaamaan tulorekisteriin annetut virheelliset tiedot. Jos suorituksen saaja havaitsee virheen, hänen on pyydettävä suorituksen maksajaa korjaamaan virhe. Verohallinnon virkailija ei voi korjata tai muutaa tietoja asiakkaan puolesta.

19 Vuodenvaihteen jälkeen päällekkäisiä ilmoittamistapoja Alkuvuosi 2019 on kriittinen aika jolloin: ilmoitetaan vuodet 2018 palkat joulukuun osalta tammikuun 12. päivään mennessä omaaloitteisten verojen veroilmoituksella annetaan vuosi-ilmoitus vuoden 2018 aikana maksetuista palkoista tammikuun 2019 loppuun mennessä tammikuun 2019 aikana maksetut palkat ilmoitetaan uudella tavalla tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkanmaksusta annetaan työnantajan erillisilmoitus helmikuun 5. päivä mennessä

20 Verohallinnon lähettämät selvityspyyntökirjeet Verohallinto tekee tulorekisteristä siirtyville tiedoille tarkistuksia, joiden perusteella tiedon ilmoittajille lähetetään selvityspyyntökirjeitä, jos tiedoissa on ilmennyt virheitä Selvityspyyntöjen toimittaminen tapahtuu paperilla ja niitä lähetetään kerran viikossa Verohallinto ei odota vastausta tai yhteydenottoa selvityspyyntöihin liittyen eikä Verohallinto voi tehdä korjauksia vastausten perusteella korjaukset tulee tehdä antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin jos tulorekisteriin tehty korjaus ei muuta tilannetta, muodostuu uusi selvityspyyntö

21 Työnantajasuoritusten velvoitteiden muodostaminen ja OmaVero Työnantajasuoritusten maksuvelvoite muodostuu kuukauden 6. päivä ja OmaVerossa se näkyy kuukauden 7. päivä tai seuraavana arkipäivänä muodostunutta maksuvelvoitetta ei näe mistään muusta palvelusta Tulorekisteri hylkää sähköisesti annetut virheelliset ilmoitukset, mutta paperilla annetut virheelliset ilmoitukset joutuvat selvittelyyn selvittelyyn joutuneista ilmoituksista ei Verohallinnolla ole tietoa, tiedon käyttäjille välitetään vain oikein annetut ilmoitukset selvittely saattaa kestää niin kauan, että velvoitteet ehditään jo muodostaa, jolloin selvittelyssä oleva ilmoitus ei ole mukana velvoitteiden yhteismäärässä Jos asiakas tietää antaneensa korjauksia tai että ilmoituksia on selvittelyssä, kannattaa maksun kanssa odottaa eräpäivään eli 12. päivä saakka maksamisen eräpäivä pysyy siis nykyisellään eli kuukauden 12. päivänä

22 Työnantajan palkkatiedot OmaVerossa Vanha työnantajasuorituksia koskeva tili päätetään kaikilta asiakkailta automaattisesti ja tulorekisteritietoja varten perustetaan uusi tili Työnantajan palkkatiedot uusi tili julkaistaan OmaVerossa Asiakas pääsee tarkastelemaan ennakonpidätyksiä, lähdeveroja ja työnantajan sairausvakuutusmaksuja palkoista esim. klikkaamalla Verot-välilehdellä Työnantajan palkkatiedot -linkkiä. Asiakas pääsee tarkastelemaan näitä velvoitteita myös suoraan klikkaamalla verolajin kortilta Näytä verot -linkkiä

23 Tiedot tulorekisteristä OmaVerossa ei näytetä tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja palkansaajakohtaisesti, vaan työnantaja näkee palvelussa Verohallinnon summaamat velvoitteet ilmoitus muodostetaan Verohallinnon järjestelmässä verokautta seuraavan kuukauden 6. päivä tiedot näkyvät OmaVerossa seuraavana arkipäivänä OmaVerossa julkaistaan viimeisin Verohallinnolla oleva tieto

24 Tiedot tulorekisteristä OmaVerossa näytetään seuraavat tiedot: Palkkojen ja muiden suoritusten määrä Toimitettu ennakonpidätys Lähdevero Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu Maksettava vero / palautukseen oikeuttava vero

25 Ei palkanmaksua Jos asiakas on ilmoittanut tulorekisteriin Ei palkanmaksua, näkyy se OmaVerossa

26 Velvoitteet arvioitu Jos asiakas ei ole ilmoittanut palkkoja tulorekisteriin, Verohallinto voi määrätä veron arvioimalla Jos verokauden velvoitteet on arvioitu, OmaVerossa näytetään huomautusteksti

27 Tietojen korjaaminen Asiakas ei voi korjata velvoitteita OmaVerossa, vaan korjaukset tulee tehdä tulorekisteriin Asiakasta ohjeistetaan tietojen korjaamisesta infotekstein Jos asiakas napsauttaa Tietojen korjaaminen -painiketta, ohjeistetaan häntä tekemään korjaukset tulorekisteriin

28 Myöhästymismaksu Myöhästymismaksun tulorekisteri-ilmoituksille määrää kaikkien tiedonkäyttäjien puolesta Verohallinto Noudattaa samoja periaatteita kuin nykyinen oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen myöhästymismaksu. Vuonna 2019 myöhästymismaksua ei määrätä, ellei laiminlyönti osoita ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin.

29 Palkka.fi Palkka.fi -palvelussa voi jatkossakin hoitaa palkanlaskennan ja palkkatietojen ilmoittamisen tulorekisteriin Palvelu tekee palkanlaskennan perusteella ilmoitukset tulorekisteriin, jos olet valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen Muussa tapauksessa sinun on itse lähetettävä ilmoitukset Palkka.fi -palvelussa tai tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa Jos olet valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen ja lopetat Palkka.fi-palvelun käytön, muista päättää automaattinen ilmoitusliikenne.

30 Mihin otan yhteyttä tulorekisteriin liittyvissä asioissa? Ota yhteyttä Verohallintoon, jos kysymys koskee esimerkiksi sitä, onko jokin tulo veronalainen, pitääkö suorituksesta toimittaa ennakonpidätys tai maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu tai jos sinulla on kysyttävää OmaVeroon muodostuvista velvoitteista ja verojen maksuista. Ota yhteyttä Tulorekisteriyksikköön (tulorekisteri.fi), jos kysymys koskee yleistä tulorekisteriin ilmoittamista, sähköistä asiointipalvelua tai esimerkiksi sitä, miten palkkahallinnon palkkalajit kohdennetaan tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin. Muiden tiedon käyttäjien toimialaan kuuluvissa asioissa kysymykset kuuluvat ko. toimijalle eli esimerkiksi työttömyysvakuutusmaksujen osalta neuvonta kuuluu työttömyysvakuutusrahastolle.

31 Mistä lisää apua? tulorekisteri.fi Tilaa tulorekisterin uutiskirje Osallistu verkkoseminaariin Tulorekisterin käyttöönotto 2019, verkkoseminaari

32 Usein kysytyt kysymykset

33 Palkkaennakot Kysymys: Miten palkkaennakot tulisi tulorekisterin kannalta käsitellä? Entä jos emme maksakaan palkkaennakkoa vaan myönnämme työntekijöille lainan, jota ei ilmoiteta tulorekisteriin? Vastaus: Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan tiedot maksetuista suorituksista on ilmoitettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen. Palkkaennakosta tulee toimittaa ennakonpidätys palkkaennakon maksupäivänä ja maksaa sosiaalivakuutusmaksut palkkaennakon maksupäivän mukaisesti. Kun ennakonpidätys on toimitettu ja sosiaalivakuutusmaksut maksettu, palkkaennakko vähennetään työntekijän bruttopalkasta varsinaisena palkanmaksupäivänä. Verohallinnon voimassa oleva ohjeistus on jo ennen tulorekisteriä ollut, että ennakonpidätys on aina toimitettava silloin, kun suoritus vaikka sitten palkkaennakkokin on tulonsaajalle maksettu Palkka tai ennen palkanmaksupäivää maksettu ennakko eivät muutu erilaiseksi tuloksi suorituksen nimikettä muuttamalla, koska suoritus perustuu työhön ja maksetaan tehdyn työn perusteella Työsuhdelaina voidaan antaa työsuhteen perusteella, mutta sillä ei voi korvata palkanmaksua. (huom! Koron perintä ja mahdollinen korkoetu)

34 Matkakulut Kysymys: Maksamme verovapaita matkakustannusten korvauksia lähes päivittäin, onko jokaisesta maksutapahtumasta annettava ilmoitus tulorekisteriin, vaikka mitään veroa ei tule maksettavaksi? Vastaus: Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi

35 Työsuhdematkalippu Kysymys: Ilmoitetaanko työsuhdematkalippuetu kerralla sille kuukaudelle, jolloin työntekijälle on annettu työsuhdematkaliput, jos liput annetaan koko vuodeksi kerrallaan? Vastaus: Työsuhdematkalippuetu ilmoitetaan sen palkanmaksukauden tulona, jona etu on käsitelty työntekijän palkanlaskennassa. Ellei verovapaata työsuhdematkalippuetua käsitellä palkanlaskentajärjestelmässä lainkaan, voi verovapaan työsuhdematkalippuedun ilmoittaa vain kerran vuodessa. Suosituksena kuitenkin on, että etu ilmoitetaan sen kuukauden ilmoituksella, kun se on annettu työntekijän käyttöön.

36 Palkansaajan itse maksamat kulut Kysymys: Mitä ilmoitetaan kun palkansaaja maksaa työnantajan puolesta tarvikkeita sekä työmatkalla ollessaan hotellikulut ja matkalippukuluja? Entä kuinka ilmoitan työehtosopimuksen mukaiset työkalukorvaukset? Vastaus: Majoittumiskorvauksia, tulonsaajan itsensä työmatkoilta maksamia matkalippukuluja tai mahdollisia työterveydenhuollon maksuja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Näitä ei nykyisinkään ilmoiteta Verohallinnolle vuosiilmoituksella. Myöskään maksettavia korvauksia kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet työvälineiden ja materiaalin hankkimisesta, ei pidetä ennakonpidätystä toimitettaessa palkkana, eikä niitä lisätä tulorekisteriin ilmoitettavaan palkkaan. Sellaiset välittömästi työtehtävien hoitamisesta aiheutuneet veronalaiset kustannusten korvaukset (esim. työkalukorvaus), joista ei toimiteta ennakonpidätystä ja joita ei ilmoiteta muilla tulolajeilla, ilmoitetaan tulolajilla Veronalainen kustannusten korvaus (353). On siis mahdollista, että tulonsaajalle tosiasiassa maksettu määrä poikkeaa tulolajilla Maksettava palkka (406) ilmoitetusta summasta. Käytäntö ei poikkea nykykäytännöstä.

37 Luontoisedut Kysymys: Onko luontoisedut ilmoitettava tasan kerran/kk, vai voiko ne ilmoittaa samassa rytmissä palkanmaksun kanssa? Esim. puolen kuun palkkakausi, ja puhelinetu huomioidaan puoliksi kummallakin kaudella. Vastaus: Luontoisedut ilmoitetaan nautintaperiaatteen mukaisesti jokaiselta kuukaudelta, kun etu on ollut työntekijän käytettävissä. Puhelinedun voi halutessaan ilmoittaa kahdesti kuussa jakamalla verotusarvon kahdelle eri palkanmaksujaksolle. Suosituksena kuitenkin on, että luontoisetu ilmoitetaan vain kerran kuukaudessa nautintaperiaatteen mukaisesti.

38 Ravintoedun ilmoittaminen Kysymys: Minulle on epäselvää, miten muuttuu tulorekisterin myötä ilmoitus ravintoedusta peritystä korvauksesta. Vastaus: Ravintoedun ilmoittaminen muuttuu nykyisestä Verohallinnon vuosi-ilmoitusmenettelystä. Nykyisin maksaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksella 7801 vain luontoisetujen verotusarvojen ja työntekijältä perittyjen korvausten erotuksen. Vastaavasti jos työntekijältä on peritty ravintoedusta korvaus, joka vastaa Verohallinnon antaman luontoisetupäätöksen mukaista ravintoedun arvoa, ravintoedusta ilmoitetaan vain rasti-tiedolla, että peritty korvaus vastaa verotusarvoa. Tulorekisterin myötä ilmoittaminen muuttuu.tällöin ravintoedun verotusarvo ilmoitetaan Ravinto. Luontoisedusta ilmoitetaan aina verotusarvo, vaikka edusta olisikin peritty korvausta. etu -tulolajilla (334) ja tiedolla Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä. Ravintoedusta perittyä korvausta ei tässä tilanteessa erikseen ilmoiteta tulorekisteriin euromääräisenä, vaan ainoastaan ravintoedun verotusarvo. Eli ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka mitään palkkaan lisättävää määrää ei jää lainkaan

39 Tuet Kysymys: Säilyykö työskentelytukien vuosi-ilmoittaminen samana edelleen vuonna 2019? Nämä ovat siis henkilökohtaisia verottomia apurahoja, jotka olemme tähän mennessä ilmoittaneet vuodenvaihteessa vuosi-ilmoituksena verottajalle. Vastaus: Apurahat eivät tule ilmoitettavaksi tulorekisteriin vaan ilmoitetaan jatkossakin Verohallinnolle.

40 Työntekijän nettopalkasta perityt suoritukset Kysymys: Miten tulorekisteriin ilmoitetaan tulonsaajalta perityt suoritukset, kuten parkkimaksut, ammattiyhdistyksen jäsenmaksut ja kolaroidun auton omavastuuosuus? Vastaus: Tulonsaajalta nettopalkasta perityille erille on oma tulolaji: Nettopalkasta vähennettävä muu erä (koodiarvo 408). Kyseisellä tulolajilla voidaan ilmoittaa erät, jotka suorituksen maksaja vähentää nettopalkasta ennen suorituksen maksamista tulonsaajalle. Työntekijän nettopalkasta voidaan vähentää maksuja, joiden perimisestä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken. Nettopalkasta vähennettäviä eriä ovat esimerkiksi työttömyyskassan ja ammattiyhdistysten jäsenmaksut sekä pysäköintihallimaksut. Näille suorituksille ei ole omaa tulolajia.

41 Yleishyödyllinen yhdistys Kysymys: Jos yleishyödyllinen yhdistys maksaa pelkkiä km-korvauksia (ei työsuhdetta) ilmoitetaanko nämäkin tulorekisteriin? Vastaus: Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Verovapaista kustannusten korvauksista ilmoitetaan kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Matkakustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi. Jos esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla yleishyödylliselle yhteisölle ja verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla yhtenä maksupäivänä, ilmoitetaan maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin tämän maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tällöin ei käytetä euromääräistä alarajaa tai ikärajaa. Tiedot on ilmoitettava silloinkin, kun saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa tekemästään työstä.

42 Osingot Kysymys: Miten osingot ilmoitetaan ja minne? Vastaus: Osinkojen ilmoittaminen säilyy ennallaan eli osinkoja ei ilmoiteta tulorekisteriin (pl. työpanososingot)

43 Vapaaehtoiset eläkevakuutukset Kysymys: Miten vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ilmoitetaan? Vastaus: Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksu ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Tulorekisterissä on useita tulolajeja, ja käytössä on myös tulolaji Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu (koodiarvo 418). Työnantajan maksama tulonsaajan vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksu voidaan ilmoittaa tulorekisteriin maksuittain, Tiedot on saatava maksuvuoden verotukseen. Jos edellisen vuoden aikana maksetuista maksuista saadaan tieto vasta tammikuussa, vuoden viimeistä ilmoitusta (esim. joulukuu) on korjattava, ja ilmoitukseen on lisättävä vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksun määrä.

44 Uudistukset vuoden 2019 verokorttiin Tiina Deboo

45 Ajankohtaista verokorteista - yleistä Muutosverokortteja 2018 voi tehdä saakka OmaVerossa. Vuoden loppuun saakka voi hakea 2018 muutosverokorttia puhelimitse tai asioimalla verotoimistossa. Vuoden 2018 verokorttia voi käyttää tammikuun loppuun asti. Perusverokortti 2019 tulee postitse kotiin joulu-tammikuussa. Perusverokortti tulee voimaan Muutosverokortteja 2019 voi tehdä OmaVerossa alkaen tai kun perusverokortti on tullut postissa. Vuoden 2019 verokortti löytyy OmaVeron postilaatikosta PDF-muodossa.

46 Verokortti 2019 Tammikuussa 2019 käytetään vielä vuoden 2018 verokorttia ja tällöin tuloraja seuranta aloitetaan alusta. Tulorajan seurannassa käytetään sitä valintaa (palkkakauden tuloraja tai vuosituloraja), joka on ollut voimassa edellisellä verokortilla. Tulorajan seuranta aloitetaan siis alusta 1.1. sekä 1.2. Jos työntekijä on esittänyt muutosverokortin vuodelle 2019, ennakonpidätys toimitetaan muutosverokortin mukaan. Verokortit ovat jatkossa kopioitavissa eli samaa verokorttia voi käyttää usealle maksajalle, jolloin työntekijän vastuulla on itse seurata tulorajaa.

47 Verokortti 2019 Palkkatulon verokortit ovat vuositulorajallisia Freelanceverokortteja, sivutulon verokortteja ja portaikkoverokortteja ei tehdä enää lainkaan. Työnantajan ei tarvitse merkitä vuoden 2019 verokortille eikä erilliselle lomakkeelle vuoden aikana kertyneitä tuloja (esimerkiksi työsuhteen päättyessä). Palkansaaja voi edelleen korottaa ennakonpidätysprosenttia omalla ilmoituksellaan. Tulorajan muutokseen tarvitaan kuitenkin edelleen verokortti.

48 Suorasiirtomenettelystä

49 Ennakonpidätystiedot sähköisesti Työnantaja voi halutessaan osallistua suorasiirtomenettelyyn, jossa työnantaja pyytää perusverokortin ennakonpidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti. Suorasiirtopyynnöt tulee tehdä viimeistään mennessä. Tiedot, jotka Verohallinto suorasiirrossa välittää ja työnantaja vastaanottaa, määritellään vuosittain muuttuvassa tietuekuvauksessa, joka julkaistaan vero.fi -sivulla. Vuoden 2019 suorasiirtomenettelyn tietuekuvaus ( ) Kooste ( ) Verokorttia ei tarvitse esittää Työntekijän ei tarvitse esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijänsä ennakonpidätystiedot sähköisesti suorasiirtomenettelyssä Verohallinnolta (EPA 2 1 mom.) Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijöilleen, jos hän osallistuu suorasiirtomenettelyyn.

50 Suorasiirtomenettely - toimi näin Työnantaja - tee palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirtopyynnöt Ilmoitin.fi -palvelun kautta Toimi ajoissa: tulleet pyynnöt voidaan vielä käsitellä, mikäli ne saapuvat ennen kello 17 (illan eräajo) Suosittelemme yli 500 MB suuruisten kyselyaineistojen pilkkomista Esimerkkiaineistoja

51

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TULOREKISTERIN VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN - VERKKOSEMINAARIN 4.12.2018 CHAT-KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Miten ja milloin ilmoitetaan tulorekisteriin? Jos joulukuun palkat maksetaan tammikuun alussa, ilmoitetaanko

Lisätiedot

Verokortti uudistuu 2019

Verokortti uudistuu 2019 Verokortti uudistuu 2019 Perusverokortti - uusi ulkonäkö Verokortin ulkonäkö uudistuu Vuoden 2019 perusverokortit postitetaan asiakkaille joulutammikuun aikana Perusverokortit tulevat voimaan 1.2.2019

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019

Ajankohtaista työmarkkinoilla. - Tulorekisteri 2019 Ajankohtaista työmarkkinoilla - TES 2018 2020 - Tulorekisteri 2019 Suonenjoki 4.12.2018 Toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola Maaseudun Työnantajaliitto MTA Maaseutuelinkeinojen TES 2018-2020 Liittokohtaiset

Lisätiedot

Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat Henkilöasiakkaat. Webinaari tilitoimistoille

Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat Henkilöasiakkaat. Webinaari tilitoimistoille Verokortti ja veroilmoitus uudistuvat Henkilöasiakkaat Webinaari tilitoimistoille 4.9.2018 Rajoitettua palvelua loka-marraskuussa Asiakaspalvelu on rajoitettua 2.-7.11. Palvelukanavissa saa vain yleisneuvontaa.

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Maksuton palkanlaskentaohjelma Anna-Maija Lahti, ylitarkastaja, Verohallinto Palkka.fi on maksuton palvelu yrityksille ja kotitalouksille, jotka maksavat palkkaa. Palvelu laskee palkan sivukuluineen, muodostaa

Lisätiedot

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut

Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1 (5) Kansallinen Tulorekisteri (KATRE) & Edenredin tarjoamat henkilöstöedut 1. Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on sähköinen kansallinen tietokanta, jota ylläpitää Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Lisätiedot

Tulorekisteri ja Verolle annettavat

Tulorekisteri ja Verolle annettavat Tulorekisteri ja Verolle annettavat ilmoitukset Ot-päivä 18.5.2018 Jenni Bärlund Sisältö Tietovirtoihin 2019 tulevat muutokset Tietovirtoihin 2020 tulevat muutokset Tulorekisterin palkkatietoilmoitus ja

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017

Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Ajankohtaista tulorekisteristä Vero ohjelmistotalopäivä syksy 2017 Keskeiset periaatteet Palkkojen vuosi-ilmoittaminen loppuu. Viimeiset palkkojen vuosi-ilmoitukset annetaan vuodelta 2018. 1.1.2019 alkaen

Lisätiedot

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari

Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari Tulorekisteri yhdistyksille Verkkoseminaari 1 Aiheet Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen Seuraamusmaksut ja muuta huomioitavaa 2 Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski

Tulorekisteri. Hanna-Kaisa Kalmukoski Tulorekisteri Hanna-Kaisa Kalmukoski 11.2.2019 Tulorekisteri on Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Ilmoitettavat tiedot: 2019 : palkat ja ansiotulot

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 15.01.2019 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2019! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten

Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Palkka.fi Näin valmistaudut tulorekisteriä varten Anna-Maija Lahti ylitarkastaja, Palkka.fi palveluomistaja Esityksen sisältö Keskeisimmät tulorekisterin tuomat muutokset Palkka.fi:hin Kotitalouden palkanmaksu

Lisätiedot

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström

Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisterin tahdissa tulevaisuuteen Terhi Holmström Tulorekisteri - kohti digitaalista yhteiskuntaa https://www.youtube.com/watch?v=6 WKoaqwNaiU Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Varautuminen tulorekisteriin

Varautuminen tulorekisteriin Varautuminen tulorekisteriin Kunta ja tulorekisteri Kunta voi toimia työnantajana -> palkka- ja muiden ansiotulojen ilmoittaminen tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen sijaismaksajana ja avustettavan puolesta

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut YritysSalo - infotilaisuus Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä?

Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Mitä asiakaspalvelussa tulee tietää tulorekisteristä? Verkkoseminaari 26.9.2018 Esityksen sisältö Mikä tulorekisteri on? Miksi muutos? Mitkä tietovirrat ja lomakkeet poistuvat? Ilmoittaminen tulorekisteriin

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset 2016. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2016 Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Lain muutoksista aiheutuvat muutokset 2016 tietuekuvauksissa Uudet

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017

Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri muuttaa palkkatietojen ilmoittamisen Tilitoimistoraadit syksy 2017 Tulorekisteri on sähköinen tietokanta palkka-, eläke-, ja etuustiedoille Yksi rekisteri yksi standardoitu tapa toimia Tulorekisteri

Lisätiedot

Kiinteistöyhtymä Lehtinen Antti Päivi ja Turkia Veijo

Kiinteistöyhtymä Lehtinen Antti Päivi ja Turkia Veijo Lomake palautetaan osoitteeseen: Verohallinto Oma-aloitteisten verojen optinen lukupalvelu PL 5000 00053 VERO VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA Jos korjaat aiemmin ilmoitettuja tietoja, ilmoita korjattavan

Lisätiedot

Lync-klinikka

Lync-klinikka Lync-klinikka 6.4.2018 Tärkeitä päiviä Kesäkuun tuotantotestiin siirto 1.6. ja tuotantoonsiirto 11.6.2018 Ohjelmistotalopäivä 18.5. - Ilmoittaudu tästä! Kesäkuun versiossa Verotuksen maakohtainen raportti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Osuuskunnan palkanlaskenta

Osuuskunnan palkanlaskenta Osuuskunnan palkanlaskenta Pienosuuskuntaforum 2018 Helsinki 2.10.2018 Merja Hiltunen, KTM Osuustoiminnan Kehittäjät ry 2.10.2018/MH 1 Työlainsäädäntö Työsopimuslaki Työehtosopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki

Lisätiedot

Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari klo

Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari klo Tulorekisteri: Mikä muuttuu palkkojen ilmoittamisessa 2019? Verkkoseminaari 8.2.2018 klo 13.00 14.30 Esityksen sisältö Tulorekisterin esittely Keskeisiä periaatteita menettelystä Tietojen ilmoittaminen

Lisätiedot

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari

Tulorekisteri pienyrittäjille. Verkkoseminaari Tulorekisteri pienyrittäjille Verkkoseminaari 11.4.2019 Agenda Yleistä tulorekisteristä Ilmoittaminen ja korjaaminen Ohjeita ilmoittamiseen 11.4.2019 2 Yleistä tulorekisteristä Tulorekisteri Tiedon käyttäjät

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Tulorekisteristä. Jenni Bärlund Tietovirtayksikkö

Tulorekisteristä. Jenni Bärlund Tietovirtayksikkö Tulorekisteristä Jenni Bärlund Tietovirtayksikkö Sisältö Skeema ja liiketoimintavalidoinnit Verohallinto on julkaissut yhdessä muiden tiedon käyttäjien kanssa tulorekisterin palkkatietoilmoitus skeeman

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden veroasioiden hoito. siirtyy OmaVeroon vero.fi/omavero

Henkilöasiakkaiden veroasioiden hoito. siirtyy OmaVeroon vero.fi/omavero Henkilöasiakkaiden veroasioiden hoito siirtyy OmaVeroon 2018-2019 vero.fi/omavero Palvelumme siirtyy vahvasti digitaalisiin kanaviin PAPERIPOSTI PAPERIPOSTI KÄYNNIT VEROTOIMISTOSSA KÄYNNIT VEROTOIMISTOSSA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 1.2.2019 Tammikuussa tuotantoon meni Ennakoiva huolto Yhteisöjen 2019 formaatit ja TaMo-tarkistukset Poikkeuksena ilmoitukset 6B, 7A, 7M, 6U ja 81 jotka tulevat vasta maaliskuun

Lisätiedot

Muutoksia varainsiirtoverotukseen

Muutoksia varainsiirtoverotukseen Muutoksia varainsiirtoverotukseen 1.11.2019 Muutokset lyhyesti Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu 1.11.2019 alkaen Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.1 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille?

Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Mitä muutoksia tulorekisteri tuo kunnille? Kuntamarkkinat 12.9.2018 Mirka Piirainen, toiminnallinen vastaava, Verohallinto 13.9.2018 Tulorekisteri on mahdollistaja Kunnat työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (VKESSPAE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (VKESSPAE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 VEROHALLINTO 22.10.2018 1.2 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (VKESSPAE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 3 3

Lisätiedot

Presentaatiopohja. Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen

Presentaatiopohja. Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen Presentaatiopohja Tulorekister: palkkatietojen ilmoittaminen Verkkoseminaari 24.4. Esimerkkejä klo 10 käytöstä 23.4.2019 Aiheet Mitä tulorekisteri käytännössä tarkoittaa? Mikä on muuttunut tulorekisterin

Lisätiedot

Tulorekisteri kunnille

Tulorekisteri kunnille Tulorekisteri kunnille Taloustorstai 25.10.2018 Heli Reuter-Laakso Verohallinto Tulorekisteri on mahdollistaja Kunta työnantajana: Tulorekisteri yksinkertaistaa palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis-

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 11 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 12

Lisätiedot

Tulorekisteri tulee

Tulorekisteri tulee Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Agenda 1.Periaatteet ja aikataulu 2.Palkkatietojen ilmoittaminen 3.Eläkkeet ja etuudet 4.Kunnat tietojen käyttäjinä 5.Yhteystiedot ja lisätietoja 1. Periaatteet ja aikataulu

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2018 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2018! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.02 Koodistot Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. 1.01 31.8.2017 Muutettu

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa

1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa 2 Sisällys 1 Uuden vuoden aloitus palkanlaskennassa... 3 2 Sosiaalivakuutus- ym. maksut... 4 3 Uudet verokortit... 7 4 TyEL vuosi-ilmoitus sähköisesti... 10 5 TVR palkkasummailmoitus sähköisesti... 11

Lisätiedot

Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät

Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät 2 Sisällys Palkanlaskenta_Raporttitulostin_Tilastoryhmät... 3 1 Palkanlaskennan raporttien ohjaukset tilastoryhmillä... 4 2 Ilmoitusten määritykset tilastoryhmillä... 19 2.1 Saajakohtainen erittely (vuosi-ilmoitus)...

Lisätiedot

Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille -palvelu lakkaa vuoden 2019 prosenttien osalta. Prosentit tulee kysellä tiedot tietovirralla VKESSPAE.

Ennakonpidätystiedot etuuksien maksajille -palvelu lakkaa vuoden 2019 prosenttien osalta. Prosentit tulee kysellä tiedot tietovirralla VKESSPAE. Suorasiirrot 2019 Suorasiirrot Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE) Eläkkeensaajien suorasiirrot (VKESSELE) ja (RVKSSELE) YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten

Lisätiedot

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus

Maksuton palkanlaskentaohjelma. Johanna Puikkonen verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Maksuton palkanlaskentaohjelma Johanna Puikkonen johanna.puikkonen@vero.fi verosihteeri, Palkka.fi neuvoja Verohallinto Henkilöverotus Palkkoja lasketaan kuukausittain noin 55 000 kpl 88 milj. eurolla

Lisätiedot

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka

Ohjelmistokehitys Skype-klinikka Ohjelmistokehitys Skype-klinikka 4.1.2019 Joulukuun versiopäivitys 17.12. Joulukuun version tuotantotestiin siirto oli 10.12.2018 ja tuotantoonsiirto 17.12.2018 XML-aineistojen käsittelyn nopeuttaminen

Lisätiedot

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi

Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi Tulorekisteri: Erillisilmoitus Visma Fivaldi 1(12) Sisällysluettelo 1. Yleistä 2 1.1. Muu tulorekisteri-dokumentaatio 2 2. Erillisilmoitukseen liittyvät asetukset 3 3. Erillisilmoituksen käyttötapaukset

Lisätiedot

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Koodistot - Tulolajit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Koodistot - Tulolajit 2 (11) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu. Koodistot - Tulolajit

Lisätiedot

Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? Verohallinto 1

Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? Verohallinto 1 Tulorekisteri käyttöön 2019 mikä muuttuu? 26.11.2018 Verohallinto 1 Tulorekisterin toiminta-ajatus Palkansaaja tai etuustulon saaja Pankkitili 2019 2019 2019 Tiedon käyttäjät Kela Työeläkelaitokset ja

Lisätiedot

Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö

Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö Versio 1.0 Koodistot Tulolajit 2020 Tulorekisteriyksikkö Koodistot - Tulolajit 2020 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 27.6.2019 Julkaistu dokumentista uusi versio, joka sisältää vuosimuutokset

Lisätiedot

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari

Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen. Verkkoseminaari Tulorekisteri: Tietojen korjaaminen Verkkoseminaari 8.5.2018 Esityksen sisältö Keskeistä korjaamismenettelystä Virheellisen tiedon korjaaminen Väärin perustein maksetun tulon korjaaminen Takaisinperityn

Lisätiedot

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia.

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. ASIAKASTIEDOTE 3.1.2019 1 Asiakastiedote 2019 Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta. Myös internetin kautta osoitteesta http://www.vero.fi löytyy

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5.

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Chat-kysymykset ja vastaukset 1) Miten samasta järjestelmästä tulevat osinkojen ja palkkojen vuosi-ilmoitukset samalle henkilölle

Lisätiedot

Luontoisedut ja tulorekisteri

Luontoisedut ja tulorekisteri Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työntekijätiedot... 3 2 Asuntoetu... 4 2.1 Esimerkki Asuntoedusta... 4 2.1.1 Vaihtoehto 1/ Kirjataan Asuntoetu täysimääräisenä... 4 2.1.2 Vaihtoehto 2/ Kirjataan Asuntoedun

Lisätiedot

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari

Ajankohtaista tulorekisteristä. Verkkoseminaari Ajankohtaista tulorekisteristä Verkkoseminaari 31.1.2019 Aiheet Tulorekisteri otettiin käyttöön Ohjeita tulorekisterin käyttöön Ohjeita ilmoittamiseen Miten virheelliset tiedot korjataan? Seuraamusmaksut

Lisätiedot

OmaVero (vero.fi/omavero) korvaa Verohallinnon nykyiset sähköiset palvelut vaiheittain OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa

OmaVero (vero.fi/omavero) korvaa Verohallinnon nykyiset sähköiset palvelut vaiheittain OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa OmaVero 13.10.2017 OmaVero OmaVero (vero.fi/omavero) korvaa Verohallinnon nykyiset sähköiset palvelut vaiheittain OmaVeroa kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa Kaikki toiminnallisuudet testataan

Lisätiedot

Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta

Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta Tulorekisteri - yleisperiaatteista sekä palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ilmoittamisesta Infotilaisuus Salossa 29.01.2019 Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset

Lisätiedot

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO

LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL VERO 1 (5) VEROHALLINTO LAUSUNTO Esikunta- ja oikeusyksikkö PL 325 7.8.2017 00052 VERO Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Viite / Diaarinumero VM066:00/2017 A45/00 00 01/2017 esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen

Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa Tytti Räisänen Katso-tunnisteen perustaminen ja muutokset sähköisissä palveluissa 2017 Tytti Räisänen Sähköisen asioinnin edut Asiakkaalle: kuittausilmoitus lähetetystä ilmoituksesta palvelut käytössä ympäri vuorokauden

Lisätiedot

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Vinkkejä vuodenvaihteeseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Vinkkejä vuodenvaihteeseen 2017 Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Verokaudet Yhä useampi yritys voi jatkossa hakeutua pidennettyihin verokausiin liikevaihtorajojen noston ansiosta. Satunnaisilla

Lisätiedot

Henkilöasiakkaat voivat hoitaa suurimman osan veroasioistaan OmaVeropalvelussa. VEROTUKSEN MUUTOKSIA

Henkilöasiakkaat voivat hoitaa suurimman osan veroasioistaan OmaVeropalvelussa. VEROTUKSEN MUUTOKSIA Henkilöasiakkaat voivat hoitaa suurimman osan veroasioistaan OmaVeropalvelussa. VEROTUKSEN MUUTOKSIA OmaVeroon on kirjauduttu marraskuun 2018 jälkeen yli viisi miljoonaa kertaa. OmaVerossa voit esimerkiksi

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset 2018

Vuosi-ilmoitukset 2018 Vuosi-ilmoitukset 2018 Aikatauluista Tietuekuvaukset, lomakkeet ja täyttöohjeet julkaistu vastaanotto alkanut Pääsäännön mukaan vuosi-ilmoitukset 2018 on annettava 31.1.2019 mennessä. Virheenkorjaukset

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija

Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Vuodenvaihteen veromuutokset Helsingin Yrittäjien aamukahvitilaisuus 19.1.2010 Satu Grekin, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija 28.1.2010 1 Muutoksia Verotili, ja siihen tarvittavat tunnukset ALV: verokantojen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2014 Ohjelmistotalopäivä 23.5.2013 Ilona Pellinen Verohallinto Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetut suoritukset (VSRAERIE) 1) Jos työntekijällä on rajoitetusti verovelvollisen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin

Tulorekisteri Visma L7. Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri Visma L7 Valmistelevat toimet osa 1: Tulolajikoodiston mäppäys palkkalajeihin Tulorekisteri tulee 1.1.2019 Valtionvarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke Reaaliaikainen tietovarasto,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Sisällys. 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen Yleiset kysymykset

Sisällys. 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen Yleiset kysymykset 1 (21) Sisällys 1. Palkkatietoilmoituksen antaminen 1 1.1. Yleiset kysymykset 1 1.2. Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen 13 1.3. Luontoisetujen ilmoittaminen 16 1.4. Palkkaennakkojen ilmoittaminen

Lisätiedot

1 (25) Verkkoseminaarin chat-kysymykset

1 (25) Verkkoseminaarin chat-kysymykset 1 (25) Verkkoseminaarin 8.2.2018 chat-kysymykset Sisällysluettelo Yleiset kysymykset 2 Tietojen ilmoittaminen 4 Mitä ja miten ilmoitetaan 4 Ilmoittamisen määräajat 9 Kustannusten korvaukset 11 Palkkaennakko

Lisätiedot

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 21.5.2015 Päivän ohjelma 8.30-9.30 Ajankohtaista Kelasta, Päivi Hyvärinen 9.30-10.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja tilaisuuden avaus, Tarja Rautio 10.00-11.10

Lisätiedot

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ennakonpidätyksen muutokset. Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ennakonpidätyksen muutokset Ohjelmistotalopäivä 26.11.2015 ylitarkastaja Päivi Verkasalo Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 VEROHALLINTO 8.5.2018 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO (RVKSSELE) TIETUEKUVAUS ENNAKKOPERINTÄVUODELLE 2019 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 3 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA

Lisätiedot

1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä

1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä 1 (15) Sisällys TIETOJEN KORJAAMINEN 1 1. Yleiset kysymykset tietojen korjaamisesta tulorekisterissä 1 2. Liikasuorituksen ilmoittaminen 7 3. Takaisinperityn tulon ilmoittaminen 10 4. Erillisilmoituksen

Lisätiedot

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut

Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut Tulorekisteri - keskeinen sisältö, toiminnallisuus ja Tulorekisteriyksikön palvelut YritysSalo - infotilaisuus Arto Leinonen VM:n hankepäällikkö Tulorekisteri - yksi ilmoitus, ajantasaiset tiedot Tiedon

Lisätiedot

Ohjelmistotalopäivä Vuosi-ilmoitusmuutoksia Tanja Jämsä /Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö

Ohjelmistotalopäivä Vuosi-ilmoitusmuutoksia Tanja Jämsä /Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Ohjelmistotalopäivä 20.11.2018 Vuosi-ilmoitusmuutoksia 2018-2019 Tanja Jämsä /Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Asiaa vuosi-ilmoituksista 2018-2019 Virheenkorjaukset vuosi-ilmoituksiin 2018

Lisätiedot

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008

PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 18.11.2008 PALKKA.FI-PALVELUUN MUUTOKSIA 18.11.2008 Työntekijän kielivalinta Työntekijän sekä työ- ja tekijänoikeuskorvauksen saajan tietoihin on lisätty kielitieto. Palkkalaskelma ja korvauksensaajan

Lisätiedot

Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille

Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille Tulorekisteri yhdistysten näkökulmasta: ohjeita aivovammayhdistyksille Tulorekisteri ja yhdistysrekisterin uudistus Tulorekisteri on sähköinen tietokanta. Tulorekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke-

Lisätiedot

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin PalkkaLastu-ohjelmalla Sisällys Yleistä... 2 Palkkatietojen ilmoittaminen... 2 Ilmoitusaineiston muodostaminen... 2 Ilmoitusaineiston tarkastelu... 3 Ilmoitusten

Lisätiedot

TULOREKISTERI MUUTTAA MERKITTÄVÄSTI VIRANOMAIS- RAPORTOINTIA 2019 NÄIN VARAUDUT MUUTOKSIIN

TULOREKISTERI MUUTTAA MERKITTÄVÄSTI VIRANOMAIS- RAPORTOINTIA 2019 NÄIN VARAUDUT MUUTOKSIIN TULOREKISTERI MUUTTAA MERKITTÄVÄSTI VIRANOMAIS- RAPORTOINTIA 2019 NÄIN VARAUDUT MUUTOKSIIN SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 3 KANSALLINEN TULOREKISTERI JA SEN AIKATAULU 3 MITEN ILMOITTAMINEN MUUTTUU TULOREKISTERIN

Lisätiedot

Yhteenveto valtuuttamisesta. Miika Halonen

Yhteenveto valtuuttamisesta. Miika Halonen Yhteenveto valtuuttamisesta Miika Halonen 18.5.2018 Suomi.fi-valtuudet Veroasioinnissa Suomi.fi-palvelussa annetulla valtakirjalla voi asioida kaikissa Verohallinnon tarjoamissa asiointikanavissa OmaVero,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari

Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Verkkoseminaari 12.12.2018 Aiheet Mitä tulorekisteri käytännössä tarkoittaa? Mikä muuttuu tulorekisterin myötä? Tulorekisteriin annettavat ilmoitukset Perustietoa tulorekisteristä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15

SISÄLLYS. Esipuhe 5. Lyhenteet 15 SISÄLLYS Esipuhe 5 1 Ennakkoperintä 2 Ennakonpidätyksen Lyhenteet 15 osana verojärjestelmää 17 1.1 Ennakkoperinnän tarkoitus............................ 17 1.2 Yleisiä periaatteita....................................

Lisätiedot

Tervetuloa verkkoseminaariin: Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan veroilmoitus

Tervetuloa verkkoseminaariin: Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan veroilmoitus Tervetuloa verkkoseminaariin: Yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan veroilmoitus 21.3.2018 Ohjelma Yleistä yhdistyksen, säätiön, kunnan ja seurakunnan veroilmoituksista 6C-veroilmoituksen täyttäminen

Lisätiedot

Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari

Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari Kansainväliset työskentelytilanteet Verkkoseminaari Sisältö Tulorekisteri lyhyesti Tiedonantovelvollisuus kansainvälisissä tilanteissa Työskentely Suomessa Työskentely ulkomailla Ulkomaisen työnantajan

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot