Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.9.2015 Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria"

Transkriptio

1 BIOKEMIAN MENETELMÄT I, SYKSY 2015 VASTAUKSET LUENTOMATERIAALIN TEHTÄVIIN: Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria Pesukoneen g-voimat: RCF (x g) = 1, (rpm)2 r = roottorin säde (cm), rpm= roottorin nopeus (kierrosta minuutissa), 1, = vakio sijoitetaan arvot kaavaan: 800 rpm: RCF = 1, x x 25 = 179 x g 1000 rpm: 298 x g 1200 rpm: 428 x g Huomaa g-voimien suurempi nousu kierrosnopeuteen verrattuna! Nomogrammista luettuna: 800 rpm: menee asteikon alle 1000 rpm: 280 x g 1200 rpm: 450 x g Kaavaa tai Nomogrammia tarvitaan yleensä silloin, jos roottorikohtaista g-arvotaulukkoa ei ole käytettävissä. Tällöin kaavasta ratkaistaan kierroslukumäärä kun haluttu g-arvo ja roottorin säde tiedetään. Huomaa että kulma- ja kääntyväputkiroottorissa roottorin säde ja siten sentrifugaalivoima on sentrifugiputken eri osissa erilainen!! Roottorin säteenä käytetään sentrifugiputken keskeltä mitattua arvoa. Millä sentrifugilla sentifugoisit: DNA-sakan erilleen 1 ml:sta nestettä x g? Bakteerit erilleen 200 ml:n kasvustosta 3000 x g? Sentrifugia valittaessa kiinnitetään huomio haluttuun sentrifugaalivoimaan ja sentrifugoitavan liuoksen tilavuuteen. DNA-sakan erilleen 1 ml:sta nestettä x g? : Sentrifugityyppien taulukon perusteella riittävät g-voimat löytyisivät seuraavista tyypeistä: mikro-, lattia- ja ultrasentrifugi. Lattiasentrifugi on tarkoitettu suurille liuostilavuuksille (10 ml satoja ml). Ultrasentrifugillakin käytettävät liuostilavuudet ovat suurempia, mutta ultrasentrifugia käytetään yleensä vain silloin, kun tarvitaan suurempia g-voimia kuin mitä lattiasentrifugilla saadaan. DNA-sakka on siis käytännöllisintä sentrifugoida mikrosentrifugilla (käynnistys- ja jarrutus/pysähtymisaika nopea, laite käytettävissä jokaisessa laboratoriossa).

2 Bakteerit erilleen 200 ml:n kasvustosta 3000 x g?: Em. taulukon perusteella kaikkien muiden paitsi minisentrifugin g-voimat riittävät. Näytetilavuuden perusteella käytännöllisimmät tyypit ovat lattia- ja pöytäsentrifugi. Jos 200 ml kasvuston bakteerisolut halutaan samaan pellettiin, valitaan lattiamalli ja esim. GSA-roottori. Jos bakteerisakka halutaan jakaa useampaan pieneen erään, voidaan sentrifugiputkina käyttää esim. 15 ml Falcon-putkia ja tehdä sentrifugointi pöytäsentrifugilla. Ultrasentrifugin käyttö on tarpeetonta, koska tarvittava g-arvo on pieni. DNA näyte laimennettiin pitoisuuden mittaukseen 1:100. Laimennokselle mitattiin A260=0,163 ja A280=0,1. Laske DNA:n alkuperäinen pitoisuus ja puhtaus. Määritettäessä DNA:n tai RNA:n pitoisuutta spektrofotometrillä, ei käytetä suoraan Lambert-Beerin lain kaavaa,koska pitkäketjuisen DNA:n tai RNA:n ainemäärän ilmoittaminen mooleina ei yleensä ole tarpeellista/käytännöllistä (lyhyiden yksijuosteisten DNA-ketjujen ns oligonukleotidien ainemäärät ilmoitetaan usein mooleina). Absorbanssin A alaviitteenä oleva luku tarkoittaa mittauksessa käytettävää aallonpituutta nanometreinä (nm). käytetään kaksijuosteiselle DNA:lle arvoa A 260 =1 kun pitoisuus on 50 µg/ml DNA:n pitoisuutta mitattaessa käytetään usein laimennettua näytettä, koska tavanomaisella spetrofotometrilla mittaus on tarkin silloin, kun mitattu absorbanssi on noin 0,1-0,8. otetaan huomioon laimennos, jolloin laimentamattoman näytteen absorbanssi olisi: 100 x 0,163 = 16,3 DNA:n pitoisuus on siis 16,3 kertaa suurempi kuin 50 µg/ml 16,3 x 50 µg/ml = 815 µg/ml = 0,82 mg/ml verrannolla sama asia: 1/50 = 16,3/x x= 50 x 16,3 µg/ml = 815 µg/ml DNA:n pitoisuuden voi tietysti laskea ensin laimennoksesta ja sen jälkeen kertoa saatu tulos laimennoskertoimella. Sinällään laimennetun näytteen DNA-pitoisuus on pelkkä laskennallinen välitulos ja haluttu arvo on aina laimentamattoman näytteen pitoisuus. Laimennosta tarvitaan vain oikealle mittausalueelle pääsemiseen. DNA:n puhtaus: mittaamalla absorbanssien suhde A260/A280 Puhtaalle DNA:lle suhde A 260/280 on noin 1,8-1,9. Proteiinit absorboivat aallonpituudella 280 nm joten jos DNA:lle mitattu A 260/280 on < 1,8 DNA-luoksessa voi olla mukana proteiinia kontaminaationa (epäpuhtautena). RNA :n ollessa epäpuhtautena A 260/280 voi olla > 1,9. Useimmiten DNA on käyttökelpoista vaikka A 260/280 suhde ei olisikaan optimaalinen. tehtävässä A 260/280 = 0,163/0,1 = 1,63 tulos viittaisi siis mahdolliseen proteiinikontaminaatioon.

3 ph JA PUSKURILIUOKSET, LIUOSTEN VALMISTUS JA STERILOINTI KANTALIUOSLASKUJA 1. Kuinka valmistat yhden litran seuraavia liuoksia? A) 1 M NaOH B) 10 % NaCl (w/v) C) 10 % metanoli (v/v) M(NaOH)= 40 g/mol, M(NaCl)=58 g/mol, M(metanoli)= 32 g/mol C= n/v n=m/m A) m=c x V x M= 1 mol/l x 1 l x 40 g/mol = 40 g punnitaan 40 g NaOH ja liuotetaan vajaaseen 1 litraan vettä, siirretään liuos 1 litran mittapulloon ja täytetään merkkiin saakka B) 1 litra vettä painaa 1000 g, 10 % tästä on 10/100 x 1000 g = 100 g punnitaan 100 g NaCl ja liuotetaan vajaaseen 1 litraan vettä, siirretään liuos 1 litran mittapulloon ja täytetään merkkiin saakka C) 1 litra = 1000 ml 10 % tästä on 10/100 x 1000 ml = 100 ml mitataan 100 ml metanolia 1 litran mittapulloon ja täytetään vedellä merkkiin saakka 2. Käyttämällä 1. kohdassa valmistettuja kantaliuoksia kuinka teet seuraavan liuoksen (lopputilavuus 100 ml), jossa on 500 mm NaOH, 1% NaCl ja 1 % metanoli. NaOH V 2 = 100 ml, C 2 = 0,5 M V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = (0,5 mol/l x 0,1 l)/ 1 mol/l = 0,05 l = 50 ml NaCl V 2 = 100 ml, C 2 = 1 % V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = ( 1 % x 0,1 l)/ 10 % = 0,01 l = 10 ml Metanoli V 2 = 100 ml, C 2 = 1 % V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = ( 1 % x 0,1 l)/ 10 % = 0,01 l = 10 ml Lisätään 100 ml:n mittapulloon 50 ml NaOH kantaliuosta, 10 ml NaCl kantaliuosta, 10 ml metanolia ja täytetään vedellä merkkiin saakka. 3. Kuinka valmistat ammoniumsulfaatista (M w 132 g/mol) 1M liuoksen, jonka tilavuus on 500 ml? C= n/v n=m/m m ammoniumsulfaatti = C x V x M = 1 mol/l x 0,5 l x 132 g/mol = 66g Liuotetaan ammoniumsulfaatti vajaaseen puoleen litraan vettä, siirretään liuos 500 ml:n mittapulloon ja täytetään vedellä merkkiin saakka.

4 4. Kuinka saat kohdassa 3 valmistettua liuosta käyttämällä liuoksen, jonka tilavuus on 100 ml ja jonka ammoniumsulfaattikonsentraatio on 500 µm? C 1 x V 1 = C 2 x V 2 V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = (500 x 10-6 mol/l x 0,1 l)/ 1 mol / l = 5 x 10-5 l = 0,00005 l = 0,05 ml = 50 µl Pipetoidaan 50 µl kantaliuosta 100 ml mittapulloon ja täytetään vedellä merkkiin saakka Ratkaisu kysymällä Kuinka paljon ammoniumsulfaattia tarvitaan? n= C x V = 500 x 10-6 mol/l x 100 x 10-3 l = 5 x 10-5 mol Kuinka paljon on kantaliuosta pipetoitava, jotta saataisiin 5 x 10-5 mol? V= n/c = 5 x 10-5 mol / 1 mol/ l = 5 x 10-5 l = 0,00005 l = 0,05 ml = 50 µl 6. Proteiinin tuottamiseksi pet 15b vektorissa E.coli bakteerin kannassa BL21 (DE3) plyss solut on kasvatettava LB-kasvatusliemessä, jossa on seuraavat antibiootit: kanamycin 50 ug/ml, gentamicin 7 ug/ml ja tetracycline 10 ug/ml. Kuinka paljon pipetoit antibiootteja 500 ml:aan LB-lientä, kun kunkin antibiootin kantaliuos on pitoisuudeltaan 10 mg/ml? C 1 x V 1 = C 2 x V 2 V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 Kanamycin: V 1 = (50x10-6 g/ml x 500 ml)/10 x 10-3 g/ml = 2,5 ml Gentamicin: V 1 = (7x10-6 g/ml x 500 ml)/10 x 10-3 g/ml = 0,35 ml Tetracycline: V 1 = (10x10-6 g/ml x 500 ml)/10 x 10-3 g/ml = 0,50 ml Ratkaisu kysymällä esim kanamycin: Kuinka paljon kanamysiiniä tarvitaan yhteensä? 50 µg/ml x 500 ml = µg = 25 mg Paljonko on kantaliuosta pipetoitava, jotta saataisiin 25 mg? 25 mg / 10 mg/ml = 2,5 ml

5 MOLEKYYLIBIOLOGIAN PERUSMENETELMÄT Sinun pitää katkaista 4 µg plasmidi-dna:ta EcoRI-restriktioentsyymillä EcoRI-reaktiopuskurissa. Reaktion kokonaistilavuus on 40 µl. Plasmidi-DNA:n pitoisuus 1 µg/µl reaktiopuskuriliuos 5x restriktioentsyymi 20 U/µl (1 U entsyymiä katkaisee 1 µg:n plasmidi-dna:ta tunnissa) Ilmoita kuinka paljon ja mitä pipetoit DNA:n katkaisureaktioon? Mitä välineitä tarvitset? PLASMIDI: V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = 4µg / 1 µg/µl = 4 µl (huomaa että C 2 x V 2 = 4 µg annettiin valmiina) PUSKURI 5X : V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = (1X x 40 µl) / 5X = 8 µl (muista että lasketaan/laimennetaan lopputilavuuteen) RESTRIKTIOENTSYYMI: V 1 = (C 2 x V 2 )/C 1 = 4U / 20 U/µl = 0,2 µl (tässäkin C 2 x V 2 = 4 U annettiin valmiina) VESI= 40 µl 4 µl 8 µl 0,2 µl = 27,8 µl muista että C 1 x V 1 = C 2 x V 2 kaavassa konsentraation paikalla voi olla: konsentraatio mol/l massakonsentraatio esim mg/ml pitoisuus unitteina U, esim. 10 U/µl pitoisuus prosentteina, esim 5% pitoisuus kertaisuutena, esim. 5X TARVITTAVAT VÄLINEET: em. reagenssit jäähauteella, automaattipipetit 0,5 µl- 10 µl ja 5 µl- 50 µl, eppendorf-putki, vortex, minisentrifugi, lämpöblokki tai vesihaude 37 o C. Kirjoita tai piirrä yhteenveto: Mikä ero on plasmidi-dna:n, genomisen DNA:n ja totaali-rna:n eristämisessä? solujen hajotukseen käytetään toisistaan poikkeavia liuoksia DNA:n eristyksessä käytettävän fenolin ph on noin 8. RNA:n eristyksessä fenolin ph on noin 4 genomisen DNA:n eristyksessä solujen hajotus on tehtävä erityisen varovasti plasmidi-dna:n eristyksessä solujäämät poistetaan saostamalla ja sentrifugoimalla, muissa fenoliuutolla. Miten nukleiinihapot saadaan puhdistettua solu/kudoslysaatista ja mihin puhdistuminen perustuu?

6 proteiinit poistetaan fenoliuutolla tai pylväskromatografialla tarvittaessa nukleiinihapot saostetaan alkoholilla (etanoli tai isopropanoli) suolan läsnä ollessa puhdistumisessa käytetään hyväksi eroja nukleiinihappojen ja proteiinien liukoisuudessa ja KROMATOGRAFIAN PERUSTEET Paperi- ja ohutlevykromatografian suoritus: Miten paperi/levy asetetaan astiaan ja miten pitkälle ajoliuoksen annetaan kulkeutua? Paperi/levy asetetaan ajokammioon niin että alalaidassa olevat näytteet tulevat pohjan puolelle ja yläreuna nojaa astian reunaan. Ajokammioon on kaadettu ajoliuosta niin että pinta jää näytepisteiden alapuolelle. Ajoa jatketaan kunnes liuosrintama on lähes saavuttanut paperin ylälaidan. Jos liuosrintama ehtii edetä paperin ylälaitaan saakka, Rf-arvoja ei voida enää luotettavasti määrittää. Ioninvaihtokromatogafia Mikä on anioininvaihtaja? Matriksi, jossa on positiivisesti varautuneita ryhmiä, sitoo negatiivisesti varautuneita molekyylejä = anioninvaihtaja Kuvassa on kationinvaihtaja. Edellisen kuvan perusteella kirjoita itsellesi ylös, mitä vaiheissa 1, 2, 3, ja 4 tapahtuu. 1) Proteiininäyte valutetaan pylvääseen. Positiivisen nettovarauksen omaavat proteiinit tarttuvat pylvääseen. Mitä suurempi (enemmään varauksia) varaus sitä tiukemmin proteiini tarttuu. 2) Pylvääseen valutetaan matalaa suolapitoisuutta, low salt jolloin epäspesifisesti (muun kuin varauksen kautta ) tarttuneet proteiinit irtoavat pylväästä. Negatiivisesti varautuneet proteiinit valuvat suoraan pylvään läpi. Matala suola,esim mm NaCl kannattaa lisätä suoraan proteiininäytteeseen, jolloin estetään turhien proteiinien tarttuminen pylvääseen. Puhdistuksen kannalta on parempi estää kontaminanttiproteiinien tarttuminen heti alussa,kuin antaa niiden tarttua alussa ja yrittää irrottaa niitä myöhemmin. 3) Keskinkertainen medium salt suolapitoisuus n mm irrottaa heikosti tarttuneet proteiinit (voi olla heikon positiivisen varauksen ja vahvemmin epäspesifisesti sitoutuneita proteiineja. 4) suuri suolapitoisuus high salt, noin mm irrottaa vahvemmin tarttuneet positiivisesti varautuneet proteiinit.

7 ELEKTROFOREETTISET MENETELMÄT DNA-fragmenttien erottelu ja koon määritys Onko plasmidille ja insertille määritetyt koot oikein, kun tarkastelet geelikuvaa? geelikuvan perusteella standardeihin verrattuna plasmidin koko (nä 2 ja 3 ylin vyöhyke) on noin 3,5 kb ( neljänneksi ylin standardi in 4361 bp ja plasmidi on selvästi tätä alempana. seuraava standardi on 2322 bp on jo selvästi plasmidia pienempi. standardikuvaajalta katsottuna plasmidi on 4457 bp eli liian suuri geeliltä katsottuna insertti on lähes saman kokoinen kuin khi X 174- HindIII standardin neljänneksi pisin standardi 603 bp. sen koko voisi olla noin 580 bp. kuvaajalta määritetty arvo on 550 bp, mikä vaikuttaa oikealta. Mitä voit sanoa pilkkomattomasta plasmidista? Pilkkomattoman plasmidin koko osien perusteella (plasmidi-vektori 3,5 kb + insertti 0,55 kb) = noin 4 kb Pilkkomaton plasmidi geelillä: kulkeutunut hieman pidemmälle kuin pilkottu plasmidi-vektori, vaikka siinä on insertti mukana. Pilkkomattoman rengasmaisen plasmidin liikkumiseen vaikuttaa sen rakenne: jos plasmidi on superkierteinen ( kiertynyt kierteelle kuin kuminauhalenkki), se likkuu geelillä nopeammin kuin sama DNA lineaarisena. jos taas superkierre on purkautunut ( plasmidi avoin rengas; toisen juosteen katkettua) plasmidirengas liikkuu geelillä hitaammin kuin sama DNA lineaarisena.

1. Nimeä kuvaan nuolien osoittamat reitit/tavat, joiden kautta haitalliset aineet voivat päästä elimistöön.

1. Nimeä kuvaan nuolien osoittamat reitit/tavat, joiden kautta haitalliset aineet voivat päästä elimistöön. KOTITEHTÄVÄ 1 Biokemian menetelmät I syksy 2015 Opiskelijanumero: Kotitehtäviä saa miettiä ryhminä, mutta jokainen opiskelija palauttaa oman itsenäisesti käsin kirjoitetun vastauksen tehtäviin. Kotitehtävästä

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ: RESTRIKTIOENTSYYMIDIGESTIO

LABORATORIOTYÖ: RESTRIKTIOENTSYYMIDIGESTIO LABORATORIOTYÖ: RESTRIKTIOENTSYYMIDIGESTIO Restriktioentsyymidigestio on yksi yhdistelmä-dna-tekniikan perusmenetelmistä, jossa katkaistaan kaksinauhainen DNA tietystä kohdasta erilaisten restriktioentsyymien

Lisätiedot

Biokemian menetelmät I kurssi, työselostukset, kevät 2016.

Biokemian menetelmät I kurssi, työselostukset, kevät 2016. Biokemian menetelmät I kurssi, työselostukset, kevät 2016. DEADLINET: työselostus tulostettuna paperille Työ 3: To 24.3.2016 klo 15:00 KE1132:n palautuspiste tai BMTK:n Työ 2: Pe 1.4.2016 klo 16:00 KE1132:n

Lisätiedot

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI

LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI LABORATORIOTYÖ: AGAROOSIGEELIELEKTROFOREESI Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) on yksinkertainen ja tehokas menetelmä erikokoisten DNAjaksojen erottamiseen, tunnistamiseen ja puhdistamiseen. Eri valmistajien

Lisätiedot

Spektrofotometria ja spektroskopia

Spektrofotometria ja spektroskopia 11 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ INSTRUMENTTIANALYTIIKASTA Lisätehtävät Spektrofotometria ja spektroskopia Esimerkki 1. Mikä on transmittanssi T ja transmittanssiprosentti %T, kun absorbanssi A on 0, 1 ja 2. josta

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA

LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA LÄÄKETEHTAAN UUMENISSA KOHDERYHMÄ: Soveltuu lukion KE1- ja KE3-kurssille. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Työskentelet lääketehtaan laadunvalvontalaboratoriossa. Tuotantolinjalta on juuri valmistunut erä aspiriinivalmistetta.

Lisätiedot

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi

α-amylaasi α-amylaasin eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Tärkkelys Oligosakkaridit Maltoosi + glukoosi n eristäminen syljestä ja spesifisen aktiivisuuden määritys. Johdanto Työssä eristetään ja puhdistetaan merkittävä ja laajalti käytetty teollisuusentsyymi syljestä. pilkkoo tärkkelystä ensin oligosakkarideiksi

Lisätiedot

Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph

Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph 2 3 Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph 740151P Biokemian menetelmät I BMTK / Juha Kerätär Päivän aiheet Mihin puskuriliuoksia tarvitaan biokemiassa? Miten liuoksia valmistetaan? Mitä on sterilointi?

Lisätiedot

Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph P Biokemian menetelmät I BMTK / Juha Kerätär

Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph P Biokemian menetelmät I BMTK / Juha Kerätär Liuosten valmistus, puskuriliuokset ja ph 740151P Biokemian menetelmät I BMTK / Juha Kerätär Päivän aiheet Mihin puskuriliuoksia tarvitaan biokemiassa? Miten liuoksia valmistetaan? Mitä on sterilointi?

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu yläkouluun kurssille elollinen luonto ja yhteiskunta. Lukiossa työ soveltuu parhaiten kurssille KE4. KESTO: Työ kestää n.1-2h MOTIVAATIO: Vaatteita

Lisätiedot

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA Jaakko Lohenoja 2009 Johdanto Asetyylisalisyylihapon määrä voidaan mitata spektrofotometrisesti hydrolysoimalla asetyylisalisyylihappo salisyylihapoksi ja muodostamalla

Lisätiedot

Tenttipäivät. Tentti TI :30-17:30 1. uusinta MA :30-17:30 2. uusinta MA :30-17:30

Tenttipäivät. Tentti TI :30-17:30 1. uusinta MA :30-17:30 2. uusinta MA :30-17:30 Tenttipäivät Tentti TI 14.11. 14:30-17:30 1. uusinta MA 11.12. 14:30-17:30 2. uusinta MA 30.1.2018 14:30-17:30 Jos on joku iso päällekkäisyys (= tutkinnon pakollisen kurssin pakollinen läsnäolo, esimerkiksi

Lisätiedot

Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti

Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti Rasvattoman maidon laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti 1. Työn periaate Esikäsitellyn näyteliuoksen sisältämä laktoosi hajotetaan (hydrolysoidaan) entsymaattisesti D-glukoosiksi ja D-galaktoosiksi

Lisätiedot

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA

FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA FOSFORIPITOISUUS PESUAINEESSA TAUSTAA Pehmeä vesi on hyvän pesutuloksen edellytys. Tavallisissa pesupulvereissa fosfori esiintyy polyfosfaattina, joka suhteellisen nopeasti hydrolisoituu vedessä ortofosfaatiksi.

Lisätiedot

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU

TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU Oulun Seudun Ammattiopisto Raportti Page 1 of 6 Turkka Sunnari & Janika Pietilä 23.1.2016 TITRAUKSET, KALIBROINNIT, SÄHKÖNJOHTAVUUS, HAPPOJEN JA EMÄSTEN TARKASTELU PERIAATE/MENETELMÄ Työssä valmistetaan

Lisätiedot

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1

Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Vinkkejä opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Konteksti palautetaan oppilaiden mieliin käymällä Osan 1 johdanto uudelleen läpi. Kysymysten 1 ja 2 tarkoituksena on arvioida ovatko oppilaat ymmärtäneet

Lisätiedot

Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria

Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria 2 3 Pipetointi, sentrifugointi ja spektrofotometria 740151P Biokemian menetelmät I BMTK / Juha Kerätär Luennon aiheet ja tavoitteet Pipetit ja pipetointi Sentrifugit ja sentrifugointi Spektrofotometria

Lisätiedot

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET BILÄÄKETIETEEN enkilötunnus: - KULUTUSJELMA Sukunimi: 20.5.2015 Etunimet: Nimikirjoitus: KEMIA Kuulustelu klo 9.00-13.00 YVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET Tehtävämonisteen tehtäviin vastataan erilliselle vastausmonisteelle.

Lisätiedot

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA sivu 1/6 KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää myös yläkoululaisille, kunhan

Lisätiedot

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1

Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Ohjeita opettamiseen ja odotettavissa olevat tulokset SIVU 1 Toiminta aloitetaan johdattelulla. Tarkoituksena on rakentaa konteksti oppilaiden tutkimukselle ja kysymykselle (Boldattuna oppilaiden työohjeessa),

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Sukunimi 24.5.2006 Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20 Glukoosidehydrogenaasientsyymi katalysoi glukoosin oksidaatiota

Lisätiedot

Proteiinipuhdistus. Johdanto. www.edu.fi/biogeeni

Proteiinipuhdistus. Johdanto. www.edu.fi/biogeeni Proteiinipuhdistus Johdanto Proteiinien jälkikäsittely on monimuotoinen, usein myös vaikeahko ja kalliskin laji. Haastetta hommassa riittääkin jos esimerkiksi E.Colin tuottamista tuhansista proteiineista

Lisätiedot

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys

Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys Liuenneen silikaatin spektrofotometrinen määritys 1. Työn periaate Liuenneen silikaatin määritys perustuu keltaisen silikomolybdeenihapon muodostumiseen. Keltainen kompleksi pelkistetään oksaalihapolla

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI Kohderyhmä: Kesto: Tavoitteet: Toteutus: Peruskoulu / lukio 15 min. Työn tavoitteena on havainnollistaa

Lisätiedot

Seoksen pitoisuuslaskuja

Seoksen pitoisuuslaskuja Seoksen pitoisuuslaskuja KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Analyyttinen kemia tutkii aineiden määriä ja pitoisuuksia näytteissä. Pitoisuudet voidaan ilmoittaa: - massa- tai tilavuusprosentteina - promilleina tai

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 604 Skill Laborantti. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 604 Skill Laborantti. Competitor Name Summary Skill Number 604 Skill Laborantti ing Scheme Lock 04-05-2015 16:18:54 Final Lock 07-05-2015 13:26:03 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A Elintarvikeanalytiikka

Lisätiedot

Limsan sokeripitoisuus

Limsan sokeripitoisuus KOHDERYHMÄ: Työn kohderyhmänä ovat lukiolaiset ja työ sopii tehtäväksi esimerkiksi työkurssilla tai kurssilla KE1. KESTO: N. 45 60 min. Työn kesto riippuu ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Sinun tehtäväsi on

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAUSTA Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta. Happamuus saattaa laskea jopa ph

Lisätiedot

Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue

Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue Proteiinimääritys ja lineaarinen mittausalue Johdanto Useimmiten laboratoriomittaukset tehdään niin, että mittaustulosta verrataan tunnettuun standardikuvaajaan. Tämän takia erilaisten laimennossarjojen

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 604 Skill Laborantti Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Elintarvikevalvonta Elintarvikevalvonta ja tutkimus Lääketurvallisuus 35.00 40.00

Lisätiedot

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla

joka voidaan määrittää esim. värinmuutosta seuraamalla tai lukemalla REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Happo-emästitraukset Määritelmä, titraus: Titraus on menetelmä, jossa tutkittavan liuoksen sisältämä ainemäärä määritetään lisäämällä siihen tarkkaan mitattu tilavuus titrausliuosta,

Lisätiedot

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan 1. a) Mitä tarkoitetaan biopolymeerilla? Mihin kolmeen ryhmään biopolymeerit voidaan jakaa? (1,5 p) Biopolymeerit ovat luonnossa esiintyviä / elävien solujen muodostamia polymeerejä / makromolekyylejä.

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

Mittausaallonpituuden optimointi

Mittausaallonpituuden optimointi Mittausaallonpituuden optimointi Johdanto Biokemiallisia mittauksia tehdään usein spektrofotometrillä. Laitteen avulla voidaan mitata pitoisuuksia, sekä määrittää tuotteen puhtautta. Spektrofotometrillä

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 400 mg = g b) 0,25 mg = µg c) 500 ml = l d) 25 µg = mg e) 2,5 l = ml f) 2,5 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt

Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustarkkuus ja likiarvolaskennan säännöt Mittaustulokset ovat aina likiarvoja, joilla on tietty tarkkuus Kokeellisissa luonnontieteissä käsitellään usein mittaustuloksia. Mittaustulokset ovat aina

Lisätiedot

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää

Lisätiedot

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset

Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset Ohjeita opettajille ja odotetut tulokset SIVU 1 Aktiviteetti alkaa toimintaan johdattelulla. Tarkoituksena on luoda konteksti oppilaiden tutkimukselle ja tutkimusta ohjaavalle kysymykselle (Boldattuna

Lisätiedot

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

COLAJUOMAN HAPPAMUUS COLAJUOMAN HAPPAMUUS KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion viidennelle kurssille KE5. KESTO: 90 min MOTIVAATIO: Juot paljon kolajuomia, miten ne vaikuttavat hampaisiisi? TAVOITE: Opiskelija pääsee titraamaan.

Lisätiedot

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA Työskentelet metallinkierrätyslaitoksella. Asiakas tuo kierrätyslaitokselle 1200 kilogramman erän kellertävää metallimateriaalia, joka on löytynyt purettavasta

Lisätiedot

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1)

MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) MAIDON PROTEIININ MÄÄRÄN SELVITTÄMINEN (OSA 1) Johdanto Maito on tärkeä eläinproteiinin lähde monille ihmisille. Maidon laatu ja sen sisältämät proteiinit riippuvat useista tekijöistä ja esimerkiksi meijereiden

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 500 mg = g b) 0,75 mg = µg c) 200 ml = l d) 50 µg = mg e) 0,5 l = ml f) 0,9 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Molekyylibiologian perusmenetelmät

Molekyylibiologian perusmenetelmät 2 3 Molekyylibiologian perusmenetelmät 740151P Biokemian menetelmät I 26.9.2017 Juha Kerätär / BMTK Päivän aiheet Mitä on molekyylibiologia? Mitä ovat keskeiset molekyylibiologian menetelmät ja mihin ne

Lisätiedot

Molekyylibiologian perusmenetelmät P Biokemian menetelmät I Juha Kerätär / BMTK

Molekyylibiologian perusmenetelmät P Biokemian menetelmät I Juha Kerätär / BMTK Molekyylibiologian perusmenetelmät 740151P Biokemian menetelmät I 26.9.2017 Juha Kerätär / BMTK Päivän aiheet Mitä on molekyylibiologia? Mitä ovat keskeiset molekyylibiologian menetelmät ja mihin ne perustuvat?

Lisätiedot

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI

MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI sivu 1/5 MIKSI ERI AINEET NÄYTTÄVÄT TIETYN VÄRISILTÄ? ELINTARVIKEVÄRIEN NÄKYVÄN AALLONPITUUDEN SPEKTRI TEORIA Spektroskopia on erittäin yleisesti käytetty analyysimenetelmä laboratorioissa, koska se soveltuu

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 17.11.005 MATEMATIIKAN KOE. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu Nimi: Oppilaitos:. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA 1. Tekniikka

Lisätiedot

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit

Lisätiedot

9500 FOTOMETRIN mittausohjeet

9500 FOTOMETRIN mittausohjeet 9500 FOTOMETRIN mittausohjeet Fotometrin ohjelmointinumero: Phot 7. KLOORI (DPD) Vapaan, sitoutuneen ja kokonaiskloorin analysointi vedestä. Fotometrinen menetelmä Automaattinen aallonmittaus Mittavälillä

Lisätiedot

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt

KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt KEMS448 Fysikaalisen kemian syventävät harjoitustyöt Jakaantumislaki 1 Teoriaa 1.1 Jakaantumiskerroin ja assosioituminen Kaksi toisiinsa sekoittumatonta nestettä ovat rajapintansa välityksellä kosketuksissa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) FI 14/05/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lannoitteista

Lisätiedot

PCR - tekniikka elintarvikeanalytiikassa

PCR - tekniikka elintarvikeanalytiikassa PCR - tekniikka elintarvikeanalytiikassa Listerian, Salmonellan ja kampylobakteerien tunnistus elintarvikkeista ja rehuista 29.11.2012 Eva Fredriksson-Lidsle Listeria monocytogenes Salmonella (spp) Campylobacter

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 604 Skill Laborantti. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 604 Skill Laborantti. Competitor Name Summary Form Skill Number 604 Skill Laborantti ing Scheme Lock 24-04-2012 18:44:07 Final Lock 26-04-2012 12:52:46 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Elintarvikeanalytiikka

Lisätiedot

Luku 1.2 Tehtävien ratkaisut

Luku 1.2 Tehtävien ratkaisut Luku 1.2 Tehtävien ratkaisut 11. Kasvien ja eläinten massaprosenttinen alkuainekoostumus on keskimäärin seuraava: happea 62 %, hiiltä 20 %, vetyä 9,0 %, typpeä 5,0 % ja muita alkuaineita noin 4,0 %. Laske,

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Biokemian labrameiningit I harjoitustyöosuus. Arne Raasakka, 20.10.2007 Työ suoritettu: 12. 13.10.2007 arne.raasakka@oulu.fi

Biokemian labrameiningit I harjoitustyöosuus. Arne Raasakka, 20.10.2007 Työ suoritettu: 12. 13.10.2007 arne.raasakka@oulu.fi Työ 1. Rekömbinanttipröteiinin puhdistaminen Ni-NTA affiniteettikrömatögrafialla seka pröteiinin mölekyylipainön ma a ritys elektröföreesilla ja geelisuödatuskrömatögrafialla Biokemian labrameiningit I

Lisätiedot

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7.

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7. HEM-A0 Kemiallinen reaktio Kevät 07 Laskuharjoitus 7.. Metalli-ioni M + muodostaa ligandin L - kanssa : kompleksin ML +, jonka pysyvyysvakio on K ML + =,00. 0 3. Mitkä ovat kompleksitasapainon vapaan metalli-ionin

Lisätiedot

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %)

sulfatiatsoli meripihkahappoanhydridi eli dihydro-2,5- furaanidioni etanoli (EtaxA, 99 %) ANTIBIOOTTISYNTEESI TAUSTAA Olet kesätöissä lääketehtaalla. Lääkefirman kemistit ovat kehittäneet antibiootin, sulfiatsolin, joka estää bakteerien foolihapon synteesiä. Foolihappoa tarvitaan esimerkiksi

Lisätiedot

Huomaa, että vastaukset annetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella.

Huomaa, että vastaukset annetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Tehtävien ratkaisut 1.2 Maailmankaikkeuden ja solujen kemiaa 1.11 Kasvien ja eläinten massaprosenttinen alkuainekoostumus on keskimäärin seuraava: happea 62 %, hiiltä 20 %, vetyä 9,0 %, typpeä 5,0 % ja

Lisätiedot

Agaroosigeelielektroforeesi (AGE)

Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) Johdanto Agaroosigeelielektroforeesi (AGE) on yksinkertainen ja tehokas menetelmä erikokoisten DNA/RNA -jaksojen erottamiseen, tunnistamiseen ja puhdistamiseen. Agaroosigeelielektroforeesin

Lisätiedot

SAIPPUALIUOKSEN SÄHKÖKEMIA 09-2009 JOHDANTO

SAIPPUALIUOKSEN SÄHKÖKEMIA 09-2009 JOHDANTO SAIPPUALIUOKSEN SÄHKÖKEMIA 09-009 JOHDANTO 1 lainaus ja kuvat lähteestä: Työssä tutkitaan johtokyky- ja ph-mittauksilla tavallisen palasaippuan kemiallista koostumusta ja misellien ja aggregaattien muodostumista

Lisätiedot

Bioteknologian perustyökaluja

Bioteknologian perustyökaluja Bioteknologian perustyökaluja DNAn ja RNAn eristäminen helppoa. Puhdistaminen työlästä (DNA pestään lukuisilla liuottimilla). Myös lähetti-rnat voidaan eristää ja muuntaa virusten käänteiskopioijaentsyymin

Lisätiedot

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella.

1 Tehtävät. 2 Teoria. rauta(ii)ioneiksi ja rauta(ii)ionien hapettaminen kaliumpermanganaattiliuoksella. 1 Tehtävät Edellisellä työkerralla oli valmistettu rauta(ii)oksalaattia epäorgaanisen synteesin avulla. Tätä sakkaa tarkasteltiin seuraavalla kerralla. Tällä työ kerralla ensin valmistettiin kaliumpermanganaatti-

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

Eksimeerin muodostuminen

Eksimeerin muodostuminen Fysikaalisen kemian Syventävät-laboratoriotyöt Eksimeerin muodostuminen 02-2010 Työn suoritus Valmista pyreenistä C 16 H 10 (molekyylimassa M = 202,25 g/mol) 1*10-2 M liuos metyylisykloheksaaniin.

Lisätiedot

Oppikirjan tehtävien ratkaisut

Oppikirjan tehtävien ratkaisut Oppikirjan tehtävien ratkaisut Liukoisuustulon käyttö 10. a) Selitä, mitä eroa on käsitteillä liukoisuus ja liukoisuustulo. b) Lyijy(II)bromidin PbBr liukoisuus on 1,0 10 mol/dm. Laske lyijy(ii)bromidin

Lisätiedot

Koagulaasipositiivisten stafylokokkien määrittäminen. Pesäkelaskentatekniikka.

Koagulaasipositiivisten stafylokokkien määrittäminen. Pesäkelaskentatekniikka. Vastuuhenkilöt Hakola Satu, Sivu/sivut 1 / 5 Koagulaasipositiivisten stafylokokkien määrittäminen. Pesäkelaskentatekniikka. 1 Menetelmäviitteet ja poikkeamat ISO 6888-1:1999,/ Amd 1:2003, muunnos. (Baird-Parker

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) FI 14/05/2003 YHTEINEN KANTA vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi lannoitteista

Lisätiedot

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1)

ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) ROMUMETALLIA OSTAMASSA (OSA 1) Johdanto Kupari on metalli, jota käytetään esimerkiksi sähköjohtojen, tietokoneiden ja putkiston valmistamisessa. Korkean kysynnän vuoksi kupari on melko kallista. Kuparipitoisen

Lisätiedot

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x KUPI YLIPIST FARMASEUTTISE TIEDEKUA KEMIA VALITAKE 27.05.2008 Tehtävä 1: Tehtävässä on esitetty 20 väittämää. Vastaa väittämiin merkitsemällä sarakkeisiin rasti sen mukaan, onko väittämä mielestäsi oikein

Lisätiedot

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä

Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Opiskelijalle 1/4 Kemiaa tekemällä välineitä ja työmenetelmiä Ennen työn aloittamista huomioi seuraavaa Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat aineet ja välineet. Kirjaa tulokset oikealla tarkkuudella

Lisätiedot

SPEKTROFOTOMETRISIÄ HARJOITUSTÖITÄ

SPEKTROFOTOMETRISIÄ HARJOITUSTÖITÄ SPEKTROFOTOMETRISIÄ HARJOITUSTÖITÄ versio 2 Jaakko Lohenoja 2009 Alkusanat Tähän tekstiin on koottu viisi spektrofotometrisiä työtä, joita on suhteellisen helppo tehdä oppilasryhmän kanssa toiminnallisella

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA

TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA sivu 1/8 TÄS ON PROTSKUU! PROTEIINIEN KEMIAA LUOKKA-ASTE/KURSSI TAUSTA Työ soveltuu peruskoulun yläasteelle ja lukioon. Työn tavoite on tutustua proteiinien kokeellisiin tunnistusmenetelmiin. POHDITTAVAKSI

Lisätiedot

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph

Luku 3. Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph Luku 3 Protolyysireaktiot ja vesiliuoksen ph 1 MIKÄ ALKUAINE? Se ei ole metalli, kuten alkalimetallit, se ei ole jalokaasu, vaikka onkin kaasu. Kevein, väritön, mauton, hajuton, maailmankaikkeuden yleisin

Lisätiedot

Biokemian menetelmät I P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas,

Biokemian menetelmät I P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas, Biokemian menetelmät I 740151P (10 op / 8 op / 3,5 op) Juha Kerätär (F210, Kontinkangas, juha.keratar@oulu.fi) Yleistä kurssista Kurssin sivut Noppa-portaalissa: https://noppa.oulu.fi/noppa/kurssi/740151

Lisätiedot

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti CHEM-C2200 Kemiallinen termodynamiikka Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti Työohje 1 Johdanto Happo-emäsindikaattorina käytetty bromitymolisininen muuttaa

Lisätiedot

Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4. Vahvistumisen jälkeen tavaran hinta on 70. Uusi tilavuus on

Sarake 1 Sarake 2 Sarake 3 Sarake 4. Vahvistumisen jälkeen tavaran hinta on 70. Uusi tilavuus on AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN VALINTAKOE 1/5 TEHTÄVÄOSA / Ongelmanratkaisu 1.6. 2017 TEHTÄVÄOSA ONGELMANRATKAISU Vastaa kullekin tehtävälle varatulle ratkaisusivulle. Vastauksista tulee selvitä tehtävien

Lisätiedot

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko.

KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 2012 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. KE5 Kurssikoe Kastellin lukio 01 Valitse kuusi (6) tehtävää. Piirrä pisteytystaulukko. 1. a) Selvitä, mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä lyhyesti sanallisesti ja esimerkein: 1) heikko happo polyproottinen

Lisätiedot

NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali

NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali NaturaPura Ibérica Elokuu 10, 2009 Rua das Australias, No. 1 4705-322 Braga Portugali VIITATEN: IN VITRO IHOÄRSYTTÄVYYSTESTAUSRAPORTTI Oheisena NaturaPuran toimittaman 100% puuvillakangasmateriaalin in

Lisätiedot

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30 Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - hakukohde Sukunimi Molekyylibiotieteet/Bioteknologia Etunimet valintakoe 20.5.2013 Tehtävä 3 Pisteet / 30 3. Osa I: Stereokemia a) Piirrä kaikki

Lisätiedot

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti

Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti CHEM-C2200 Kemiallinen termodynamiikka Työ 1: ph-indikaattorin tasapainovakion arvon määrittäminen spektrofotometrisesti Työohje 1 Johdanto Happo-emäsindikaattorina käytetty bromitymolisininen muuttaa

Lisätiedot

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 26. syyskuuta 2016 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Mallit ja laskun vaiheet 26. syyskuuta 2016 1 / 14 Hieman kertausta

Lisätiedot

b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä.

b) Laske prosentteina, paljonko sydämen keskimääräinen teho muuttuu suhteessa tilanteeseen ennen saunomista. Käytä laskussa SI-yksiköitä. Lääketieteellisten alojen valintakokeen 009 esimerkkitehtäviä Tehtävä 4 8 pistettä Aineistossa mainitussa tutkimuksessa mukana olleilla suomalaisilla aikuisilla sydämen keskimääräinen minuuttitilavuus

Lisätiedot

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011

Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 Teddy 7. harjoituksen malliratkaisu syksy 2011 1. Systeemin käyttäytymistä faasirajalla kuvaa Clapeyronin yhtälönä tunnettu keskeinen relaatio dt = S m. (1 V m Koska faasitasapainossa reaktion Gibbsin

Lisätiedot

2 SI-JÄRJESTELMÄ Kirjassa esitettyjen tehtävien vastaukset

2 SI-JÄRJESTELMÄ Kirjassa esitettyjen tehtävien vastaukset SI-JÄRJESTELMÄ Kirjassa esitettyjen tehtävien vastaukset 1. a) 0, ml b) 500 hl c) 3 km d) 8 mm e) 500 kg f) 1 TJ. 5 10-6 m 3. 8000 kj 4. a) sentti b) kilo c) tera d) mikro e) desi f) m g) f) h) G i) p

Lisätiedot

KOHDERYHMÄ KESTO: MOTIVAATIO: TAVOITE: AVAINSANAT: - TAUSTAA

KOHDERYHMÄ KESTO: MOTIVAATIO: TAVOITE: AVAINSANAT: - TAUSTAA ANTIBIOOTTISYNTEESI KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu ensisijaisesti lukiolaisille. Lukiossa työn voi toteuttaa kurssilla KE3 tai työkurssilla. KESTO: Työ kestää 90 min (refluksointi 60min) (120 min tislauksen

Lisätiedot

Plasmidi-DNA:n eristys bakteerisoluista DNA:n geelielektroforeesi (Proteiinien geelielektroforeesi)

Plasmidi-DNA:n eristys bakteerisoluista DNA:n geelielektroforeesi (Proteiinien geelielektroforeesi) Plasmidi-DNA:n eristys bakteerisoluista DNA:n geelielektroforeesi (Proteiinien geelielektroforeesi) CHEM-A1310 Biotieteen perusteet Heli Viskari 2017 DNA-harjoitustöiden aikataulu, valitse yksi näistä

Lisätiedot

Proteiinikoon määritys (SDS-page)

Proteiinikoon määritys (SDS-page) Proteiinikoon määritys (SDS-page) Johdanto SDS-pagen (sodium dodecyl sulfate) avulla määritetään proteiinien kokoja ja menetelmällä voidaan myös selvittää proteiininäytteen puhtautta. peitegeeli Menetelmässä

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2½ p. = 2 p. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 DI-kemian valintakoe 31.5. Malliratkaisut Lasku- ja huolimattomuusvirheet - ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim.

Lisätiedot

Proteiinituoton optimointi kuoppalevyllä

Proteiinituoton optimointi kuoppalevyllä Proteiinituoton optimointi kuoppalevyllä Johdanto Ennen ison mittakaavan proteiinituottoja kasvatusolosuhteita kannattaa optimoida. Perinteisesti näitä on tehty käsityönä, mutta solukasvatusten seuranta

Lisätiedot

MYKOPLASMA- WORKSHOP!

MYKOPLASMA- WORKSHOP! Science whereyou are Tarjoukset voimassa 31.12.2014 asti kampanjakoodilla FIN311214FIN. Kampanjahinnat ilman arvonlisäveroa. TULOSSA... MYKOPLASMA- WORKSHOP! BioNordika Finland Oy Kutomotie 18, 00380 Helsinki

Lisätiedot

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona. 3 Tehtävä 1. (8 p) Seuraavissa valintatehtävissä on esitetty väittämiä, jotka ovat joko oikein tai väärin. Merkitse paikkansapitävät väittämät rastilla ruutuun. Kukin kohta voi sisältää yhden tai useamman

Lisätiedot

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain

Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Lääkelaskuharjoituksia aiheittain Peruslaskutoimitukset ja yksikkömuunnokset 1. Muunna yksiköt a) 50 mg = g b) 0,25 mg = µg c) 800 ml = l d) 5 µg = mg e) 0,25 l = ml f) 0,45 % = mg/ml 2. Muunna roomalaiset

Lisätiedot

KOLMAS KOMISSION DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1972, Yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta (72/199/ETY )

KOLMAS KOMISSION DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1972, Yhteisön määritysmenetelmistä rehujen virallista tarkastusta (72/199/ETY ) 184 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 03/Nide 04 372L0199 29.5.72 EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLINEN LEHTI N:o L 123/6 KOLMAS KOMISSION DIREKTIIVI, annettu 27 päivänä huhtikuuta 1972, yhteisön määritysmenetelmistä

Lisätiedot

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin.

Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. 1.2 Elektronin energia Käytetään nykyaikaista kvanttimekaanista atomimallia, Bohrin vetyatomi toimii samoin. -elektronit voivat olla vain tietyillä energioilla (pääkvanttiluku n = 1, 2, 3,...) -mitä kauempana

Lisätiedot