Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin. Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari Harri Hiltunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin. Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari 27.11. 2014 Harri Hiltunen"

Transkriptio

1 Näkökulmia asuntorakentamisen haasteisiin Suomen Asuntoliitto ry:n Asuntorakentamisen haasteet seminaari Harri Hiltunen

2 Asuntokysyntää ylläpitäneet ja ylläpitävät (?) tekijät (Katso BOF Online 2012) Rahoitusmarkkinatekijät + Lainarahan saatavuus, laina-aikojen pidentyminen, lainamarginaalien alentuminen, viitekorkotason alhaisuus - Lainarahan saatavuus kiristymässä (lainakatto), laina-aikamaksimit saavutettu, viitekorkojen nousu pidemmällä aikavälillä, lainamarginaalien jonkintasoinen nousu, velkaantumisasteen hillintä Tulojen kasvu, omistusasumisen verotuet, va esto n kasvu, muuttoliike (muutamiin) keskuksiin seka asuntokuntien (pienten) lukuma a ra n kasvu. Asumisen käyttökustannuksien tuleva nousu Verotukien asteittainen heikenta minen/poistaminen Kiinteisto verojen korottaminen Korkotason todenna ko inen nousu Mitkä tekijät säilyvät / vahvistuvat? Mitkä poistuvat / heikkenevät? Miten "asumisen tukipolitiikka" / asuntorakentamispolitiikka kykenee vastaamaan kysyntätekijöihin erilaisissa hallintamuodoissa?

3 Asumisen tukimuotoja Suorat tuet yli 95 % vuokra-asunnoille (ARA & vapaarahoitteiset) + näiden verovapaus Yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä Toimeentulotuki Kulutustuet (pääosa omistusasunnoille, pieni osa asumisoikeusasunnoille) Asuntolainakorkojen alijäämähyvitys Asuntosäästöpalkkio Valtion osatakaus omistusasuntolainalle ( HAL ) Kerätyt takauspalkkiot 140 milj. euroa, maksetut takaukset 2-3 miljoonaa Tuotantotuet Pääosa ns. ARA-vuokra-asunnoille sekä asumisoikeusasunnoille Pieni määrä omistusasunnoille Korkotuki, valtion maksuton täytetakaus, avustukset Valtion maat kohtuuhintaiseen (vuokra-)asuntotuotantoon Kuntien lisätuet (tonttihinnat/-vuokrat, kiinteistöverovapaus, omien varojen korkoalennukset, takaukset kiinteisto yhtio ille, ) ARAVA-lainojen tervehdytta mistuet/ lainaehtojen helpotukset Valtion pääomitukset (Aravalainat, Kruunu-A, Kuntarahoitus Oyj)

4 Pienten (vuokra-asuntojen) kysyntä kasvukeskuksissa jatkaa kasvuaan vastaako tuotanto kysyntään? Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien määrä 75 % asuntokunnista Vuokra-asunnossa asuvista asuntokunnista 86 % oli yksin tai kaksin asuvia henkilöitä Erityisesti nuoret asuvat vuokralla: Asuntokunnista, joiden vanhin henkilö on alle 30-vuotias, vuokralla asuu 73 %

5 Valmistunut kerrostaloasuntotuoanto kerrosala/asunto (kem2) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, pienasunnot muut as. yhteensä PKS ARA-Tuotanto 1h 1h+k/kk 2h+k/kk yht. 3h+k/kk- normaalit % 0,0 0,0 vuokra % 0,0 11,2 55,5 66,7 33,3 100,0 asunnot 2014/1-08 % 3,9 28,0 34,3 66,2 33,8 100,0 asm²/as 34,1 42,2 55,9 48,8 71,6 56,5 asuntoja

6 Asumisen tukia 2014, yht. n. 3,4 mrd euroa (vuokra 66 %, omistus 34 %) Asuntolainojen korkovähennys; 310; 9 % ASP korkotuki, 10, 0 % Yleinen asumistuki, 714, 21 % Oman asunnon myyntivoiton verovapaus, 900, 26 % Korjaus-ja energiaavustukset, 43, 1 % Eläkkeensaajan asumistuki, 492, 15 % RAY tuet, 35, 1 % ARA-asuntojen pääomatakaus, 90, 3 % ARA-tuet vuokraasumiseen, 200, 6 % Asumistukien verovapaus, 300, 9 % Opiskelijoiden asumislisä, 285, 8 %

7 Vuokra-asumisen suorat tuet kasvussa, kulutustuet (omistus) poistumassa 2015: 250

8 Vuokra-asuminen nielee tukia Verovähennys tuki 2015: 250 milj. euroa/vuosi Asuntovelallisia asuntokuntia on n Verovähennystuki on 280 euroa/ asuntokunta/vuosi Asumistuet ovat noin 1,5 mrd euroa/vuosi eli (eli 6 x verovähennystuki), kohdistuen lähes täysin vuokra-asumiseen V yleistä asumistukea maksetaan keskimäärin euroa/ruokakunta/vuosi.

9 Social rental housing has not so much to do with lower housing costs, but with higher quality 4 Vuokraero ARA vs. Vapaarahoitteiset /m2/kk, Q1/ Q1/2014 Kaksiot (huom. Helsinki 1 ei ARA-havaintoja), Lähde Stat.fi 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0-0, Helsinki 2 Helsinki 3 Helsinki 4 Espoo-Kauniainen Vantaa Kehyskunnat Jyväskylä Kuopio Lahti Given the fact that in large parts of its housing markets are balanced, Finland should give consideration to relaxing the regulations for conversion of social housing. As there are no large price differences between social and private renting in these areas, it could improve the management of the housing stock if landlords had the opportunity to sell social dwellings to tenants or other investors

10 Miten kohtuuhintaisuuteen? Kohtuuhintaisuuden määritelmä? Asumistuen kautta, muu määritelmä? Ministeri Kiuru: 12 /m2/kk? Mika on paras ja tehokkain keino saavuttaa kohtuuhintaisuus? Tuotannon tukeminen / asukkaan tukeminen / kombinaatio? Miten eri subventiot vaikuttavat hankinta-arvon eri komponentteihin? Pa a oma, tontti, urakat, rakennuttaminen, Subventoidut vs. Subventoimattomat asuntomarkkinat? Kilpailu maksukykyisistä vuokralaisista erilaisten vuokranantajien kesken Ns. yleishyödylliset vs. Markkinasijoittajat Asuntosijoitusrahastot, yksityiset vuokra-asuntosijoittajat, instituutiot Ei kilpailua maksukyvyttömistä vuokralaisista Kuntien ja oikeasti yleishyödyllisten vastuulle Vaikeimmat asukkaat valtion yhtiön vastuulle? (State aid No E2/2005 and N 642/ The Netherlands Existing and special project aid to housing corporations) Kuinka kauan oikeus tukeen kestää - tarvearviointi? Vuokrasopimuksien kesto Vuokratason/korotuksien kytkeminen tuloihin (vrt. EU/Hollanti)

11 Tuettu tuotanto syrjäyttää yksityisiä asuntoinvestointeja ARA-tuetut Markkinaehtoiset Korkotuki Kyllä Ei Valtion täytetakaus Kyllä Ei Kuntien edulliset tontit Kyllä Ei Käynnistys- yms. avustukset Kyllä Ei Saneeraustuet Kyllä Ei Asiakasvalintaehdot Liberaali Vnp asukasvalintakriteereistä Markkinatilanne Luovutusrajoitukset Kyllä Ei Vuokratuottomahdollisuus 8 % omille varoille Markkinasidonnainen Arvonmuutos Rajoitusaikana ARAVA-indeksimuutos Rajoituksien jälkeen markkinasidonnainen Markkinasidonnainen State subsidies and guarantees for social housing can lead to a crowding out of PRS investment, as there can be unbalanced competition between PRS and social housing (see also Oxley ea. 2010). Investments in social housing might crowd out investments by other actors on the market especially if social housing is accessible for households that otherwise would have rented or bought on the private market, thus reducing private demand and supply.

12 Markkinat muuttuvat tukijärjestelmät eivät pysy mukana Pitkä matalien korkojen kausi takana ja edessä Miksi subventoida vaikka markkinakorot historiallisen alhaiset? Ennen finanssikriisiä nykyistä heikommilla tukiehdoilla tuotantoa käynnistyi miksi ei nyt paremmilla ehdoilla? Kun ARA-vuokrat alle markkinavuokrien, kysyntää on. Kun markkinavuokrat alle ARA-vuokrien, ARA-asuntoja tyhjänä! Asumisoikeusasunnoissa pitkät jonot ei kuitenkaan kysyntää vapaarahoitteisille ASOille Valtion tuet ilman tarveharkintaa ja omistajan lunastuslupaus luovat kysynnän ei asumismuodon hienous Tukijärjestelmiin liittyvät ristiriitaiset asuntopoliittiset tavoitteet

13 Tuotannon tukemisesta asukkaan tukemiseen Erityisryhmien asumiseen edelleen valikoivasti tuotantotukea Omistusasumisen verotuen alentuminen / poistuminen Pienituloisten asumismenojen kohtuullistaminen yleisen asumistuen avulla tuki tarpeen mukaan tarvittavan ajan Ns. ARA-tuotannolle vain pääomatakaus ja/tai investointiavustus omarahoitusosuuteen Avoimeksi kaikille toiminnasta kiinnostuneille / vain aidosti yleishyödyllisille Asumistukiehtojen kehittäminen ottamaan huomioon uusien vuokraasuntojen korkeammat alkuvuokrat Ns. ARA-asuntojen hankkiminen perustettavista uusista asunto-osakeyhtiöistä (vs. Asuntokiinteistörahastot); Kysyntää vastaavat huoneistotyypit as.oy kohteidenkäynnistyskynnyksen alentaminen Valtion ja metropolikuntien asuntotuotanto-ohjelma Valtion tuet ja ehdot + kunnat/kuntayhtiöt toteuttajina Pienasuntojen osuus ARA-vuokra-asuntotuotannossa Tukien painottaminen pieniä huoneistotyyppejä tukevaksi (käynnistysavustus) ARA-perheasuntojen kohdentaminen pienille ruokakunnille määräaikaisesti

14 Sosiaalisen vuokra-asumisen toimivuuden parantaminen The discussion on eligibility for social housing has shown that there are inefficiencies in the Netherlands and Finland. The introduction of an eligibility criterion in the Netherlands led to better accessibility of social housing for people with lower incomes. Finland could also improve the functioning of social housing by defining a clear target group. Given the relatively large stock of social housing in both Finland and the Netherlands, strong segregation effects are not to be expected from introducing measures to target the social housing sector better. Using the social housing stock more efficiently could actually increase accessibility for households with the lowest incomes by stimulating turnover rates and thereby reducing the insider-outsider problems.

15

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999

196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 196 ASUMISEN TUET VUOSINA 1990-1999 Heikki Viitamäki Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 1999 ISBN

Lisätiedot

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS

POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS PTT raportteja 250 PTT Reports 250 POHJOISMAINEN ASUNTOMARKKINASELVITYS Kirsi Noro Markus Lahtinen Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki Puh. 09-348 8844 Faksi 09-3488

Lisätiedot

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary)

The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Markku Lankinen Asumisen vaihtoehdot ja hinta Helsingissä. (Esipuhe ja tiivistelmä) The Alternatives and Costs of Housing in Helsinki. (Preface and summary) Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuksia

Lisätiedot

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo

Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo Katsaus ARA-asumisen ajankohtaisiin teemoihin Hannu Rossilahti 5.10.2013 Finlandia-talo johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Aiheita ARA-asunnot osana asuntotarjontaa

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? *

VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS. Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * VATT-TUTKIMUKSIA 101 VATT-RESEARCH REPORTS Kangasharju Aki MAKSAAKO ASUMISTUEN SAAJA MUITA KORKEAMPAA VUOKRAA? * Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa

Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa Ajankohtaista ARAssa ja asuntopolitiikassa ARA johtaja Jarmo Lindén, 5.11.2010 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARAlle uusi johtokunta 1.11.2014-31.10.2018 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016

Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 29. LOKAKUUTA 2014 Hiljaiseloon helpotusta ehkä vuonna 2016 Suomen talouden pitkittynyt taantuma näkyy asuntomarkkinoilla kauppojen määrän laskuna ja hintojen nousun pysähtymisenä. Lähivuosina merkittävin

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita

Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 105 (tammikuu 2008) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2010 Janne Huovari Hanna

Lisätiedot

PTT:n alueelliset asuntomarkkinat. Markus Lahtinen, Eeva Alho, Veera Holappa ja Sami Pakarinen Tiedotustilaisuus 28.1.2014

PTT:n alueelliset asuntomarkkinat. Markus Lahtinen, Eeva Alho, Veera Holappa ja Sami Pakarinen Tiedotustilaisuus 28.1.2014 PTT:n alueelliset asuntomarkkinat Markus Lahtinen, Eeva Alho, Veera Holappa ja Sami Pakarinen Tiedotustilaisuus 28.1.2014 3 ensimmäistä Q:ta vuosimuutos 2013 (vanhat kerrostalohuoneistot) Hinnat eriytyvät

Lisätiedot

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen

ARAn tuet ja hakumenettely. Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina. 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen ARAn tuet ja hakumenettely Sisältö: 1. Yleishyödylliset asuntoyhteisöt ARA-tuen saajina 2. Valtion tuki asumiseen ja ARAn vuokraasumisen tuki 3. Tukihakemuksen vireillepano ja kunnan lausunto tukihakemuksesta

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Henri Paloniemi. Asumisen verotus Suomessa TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Henri Paloniemi Asumisen verotus Suomessa Gradu Laskentatoimen koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen

Lisätiedot

Kansantaloudell i n en aikakauskirja

Kansantaloudell i n en aikakauskirja Kansantaloudell i n en aikakauskirja Kansantaloudellisen Thdistyksen julkaisema THE FINNISH ECONOMIC JOURNAL LXV vuosikerta 1969 Nide 4 KIRJOITUKSIA LAURI 0. AF HEURLIN: Vuokra.-asunnonja asunnonvuokran

Lisätiedot

Asumisen verotuksesta

Asumisen verotuksesta Asumisen verotuksesta 79 Asumisen verotuksesta Niku Mää änen 1 Johdanto Omistusasunto on useimpien kotitalouksien ylivoimaisesti tärkein yksi äinen varallisuuserä: Noin 60 prosentilla suomalaisista kotitalouksista

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN

ANNA TIAINEN VANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS IKÄÄNTYVIEN ASUMISEEN ANNA TIAINEN ANHAN SAIRAALARAKENNUKSEN KÄYTTÖTARKITUKSEN MUUTS IKÄÄNTYIEN ASUMISEEN Diplomityö Tarkastajat: Prof. Kalle Kähkönen & TkT Tanja Tyvimaa Tarkastajat, aihe ja kieli hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina

Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina SUOMEN YMPÄRISTÖ 29 2010 Vuokra-asunto Helsingissä sijoituksena ja kotina ASUMINEN Vuokranantaja- ja vuokralaiskyselyn tuloksia Anneli Juntto Anne Viita Sonja Toivonen Mia Koro-Kanerva YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.)

RAPORTTI 81. Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI MTT. Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) MTT RAPORTTI 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen (toim.) 81 Maaseudun palvelut valinkauhassa markkinoiden toimivuus ja SGEI Hilkka Vihinen

Lisätiedot

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö

JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO. Diplomityö JUSSI VIITA PREFERENSSINÄ UUDISASUNTO VETOVOIMATEKIJÄT JA PÄÄKOMPONENTTIJAKO Diplomityö Tarkastajat: professori Kalle Kähkönen ja DI Hannele Laine Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2.

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2. BoF Online 5 2012 Asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka pohjoismainen vertailu Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp)

30.9.2014. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Lausunto 1 (6) Eduskunta Ympäristövaliokunta HE 154/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta (HE 154/2014 vp) Suomen Kiinteistöliitosta

Lisätiedot

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen

Asuntotuotanto 2030. Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen vaikuttavia tekijöitä Terttu Vainio Kaisa Belloni Liisa Jaakkonen VTT TECHNOLOGY 2 Asuntotuotanto 2030 Asuntotuotantotarpeeseen

Lisätiedot