Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008"

Transkriptio

1 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg

2

3 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto Kuopio 2008

4 Kansikuva: Ensio Kulju Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kirkkokatu 1 PL KUOPIO Puhelin

5 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Kuopio Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008, 30 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tuottavuus, yhteistyö, julkinen hallinto, työn kehittäminen, verkostoituminen, urakat, tiemestarit, hankinta, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Keski-Suomen tiepiiri, Savo-Karjalan tiepiiri Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinto ja sen alueorganisaatio on kohdannut viimeaikoina useita muutostarpeita. Tarpeet perustuvat pitkälti koko Valtionhallinnon tuottavuustavoitteisiin, mutta vaatimuksia on esitetty myös osaamisen ja hankintamallien kehittämiseen. Muutoksia on tulossa myös alue- ja vastuujakoihin. Tämän työn aikana on tehty virastotason päätökset hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämisestä sekä itäisen yhteistyöalueen perustamisesta. Tällä suunnitelmalla itäinen yhteistyöalue ei pelkästään vastaa edellä mainittuihin haasteisiin vaan haluaa kolmen tiepiirin voimin ottaa etunojan tulevaan. Suunnitelmassa on otettu kantaa urakka-alueiden kokoon ja yhdistelyyn vuoteen 2012 saakka sekä tehty esitys tiemestareiden määrästä tiepiirikohtaisesti. Suunnitelmassa esitetään lähiaikojen merkittävimpinä toimenpiteinä yhtenäisen toimintamallin ja tehtäväkuvausten laadintaa, tarkempaa henkilöstö- ja työsuunnittelua, sekä yhteistyöalueen laajuista ostopalvelujen hankintaa, koskien lähinnä laadun seurantaa. Erityisesti tiemestarin tehtäväkuvauksen ja asiakaspalvelun vastuiden osalta yhteistyöalueella odotetaan tuloksia muista kehittämishankkeista, joiden tuloksia saadaan vuoden 2008 aikana. Suunnitelmassa on kuitenkin tarkoitus edetä jo vuoden 2008 alussa, koska osan kehittämishankkeiden tuloksia saadaan aikaisintaan vasta vuoden kuluttua. Kehityshankkeet aiheuttavat tuottavuuden lisäksi etenkin siirtymävaiheessa vaikutuksia muun muassa asiakaspalveluun ja työkuormitukseen. Tällä suunnitelmalla on tarkoitus vaikuttaa tuottavuuden varmistamiseen, henkilöstön viihtyvyyteen ja jaksamiseen sekä osaamisen varmistamiseen. Yhteistyöalue painottaa jatkossakin tiemestarin merkitystä alueen ja tiestön paikallisasiantuntijana. Toimintojen ja tehtäväkuvausten yhtenäistämisen yhteydessä myöskään piirikohtaisia eroja ei voi kokonaan ohittaa.

6

7 ESIPUHE Tiehallinnon itäinen yhteistyöalue vastaa tällä suunnitelmalla hallinnonalan muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Suunnitelmalla varaudutaan tuottavuustavoitteiden mukaisiin resurssivähennyksiin, toimintojen keskittämisten tuomiin toimintamallimuutoksiin sekä varmistamaan tehtävien mielekkyys ja niistä suoriutuminen vaatimusten mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyöalueen tiemestareiden ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suunnitelmaa on työn kuluessa käsitelty erikseen tiepiirien omissa työryhmissä. Suunnitelman seuraava vaihe, tarkempi toiminta- ja henkilöstösuunnittelu, käynnistetään vuoden 2008 alussa. Jatkotyöhön vaikuttavat useat muut Tiehallinnon sisäiset kehityshankkeet. Suunnitelmaa on tarkoitus päivittää vuosittain. Kuopiossa tammikuussa 2008 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Keski-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri

8

9 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 7 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO Tavoitteet Työn kulku ja menetelmät Ohjausryhmä 10 2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Hoidon hankinta Tiemestareiden tehtäväkuvaukset Ostopalvelut Strategiat ja kehittämishankkeet Päätelmät 20 3 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Toimintamalli ja organisointi Piirien välinen yhteistyö Henkilöstösuunnitelma 23 4 VAIKUTUKSET 26 5 JATKOTOIMENPITEET Etenemispolku Toimintasuunnitelma vuodelle

10 8 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle

11 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet Työn tarkoituksena on ollut laatia hoidon hankinnan suunnitelma Kaakkois- Suomen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien muodostamalle itäiselle yhteistyöalueelle. Suunnitelmalla vastataan etenkin seuraaviin tavoitteisiin: Valtionhallinnon tuottavuustavoitteet Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti Tiehallinnosta tullee poistumaan noin 200 henkilötyövuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä johtanee muun muassa Tiehallinnon toimintojen keskittämisiin, henkilöiden vastuualueiden laajenemisiin ja palvelun tuottajien käytön lisääntymiseen. Itäisen yhteistyöalueen yhteistoiminnan kehittäminen Itäinen yhteistyöalue on edelläkävijä hoidon hankinnan tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena ovat päällekkäisten toimintojen vähentäminen, tehokkaat urakka-aluerajaukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen verkostomaisesti. Tiemestareiden määrä ja tehtävien määrittäminen Tiemestareiden määrä vähenee yhteistyöalueella lähinnä eläköitymisen vuoksi ja poistumaa ei voitane korvata rekrytoinneilla. Suunnitelmassa esitetään tiemestareiden määrän lisäksi pääasialliset tehtävät. Tällä tuetaan myös tiepiirikohtaisten henkilöstösuunnitelmien päivittämistä. Lisäksi tarkastellaan erikoistehtäviä yhteistyöalue-kokonaisuudessa. Tiehallinnon hankintastrategian jalkauttaminen Hoidon hankinnan kannalta merkittävimpiä asioita ovat alueurakoiden laajeneminen palvelusopimuksiksi, toimivuusvaatimusten käyttöönotto ja ostopalveluiden lisääminen.

12 10 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle JOHDANTO 1.2 Työn kulku ja menetelmät Tietoaineistojen kokoaminen ja analyysi Työn alussa käytiin läpi valmiit ja käynnissä olevat strategiat, kehityshankkeet ja Tiehallinnon johdon päätökset, joilla katsottiin olevan vaikutusta tämän suunnitelman esityksiin. Työryhmätyöskentely Työ on perustunut pääosin yhteistyöalueen kunnossapidon asiantuntijoiden ryhmätyöskentelyyn välillä maaliskuu joulukuu Työn sisältöön ovat vaikuttaneet osaltaan kaikkien kolmen tiepiirin tiemestarit ja kunnossapitovastaavat. Työtä ja sen tuloksia on käsitelty useaan otteeseen tiepiirien omissa tiemestaritapaamisissa sekä yhteistyöalueen tiemestaritapaamisessa Ohjausryhmä Ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: - Martti Halmela, Keski-Suomen tiepiiri - Sakari Häyhä, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Timo Järvinen, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Martti Leppänen, Savo-Karjalan tiepiiri - Matti Oinas, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Asko Pöyhönen, Savo-Karjalan tiepiiri - Juhani Valjakka, Kaakkois-Suomen tiepiiri Ryhmän puheenjohtajana on toiminut Kalevi Lipponen Savo-Karjalan tiepiiristä. Työn koordinaattorina on toiminut Jyrki Paavilainen WSP Finland Oy:stä. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty neljä kertaa.

13 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 11 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Toimintaympäristö Kaakkois-Suomen tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu tällä hetkellä kahdeksaan alueurakkaan. Alueurakoiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Imatran alue Juvan ja Mikkelin alue Kotkan ja Kouvolan alue Lappeenrannan alue Pieksämäen alue Savonlinnan alue Sakari Häyhä Keijo Turkki Kari Kuronen Juhani Valjakka Matti Oinas Kari Kapanen Keski-Suomen tiepiiri Keski-Suomen tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu kuuteen alueurakkaan, joiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Jämsän ja Keuruun alue Jyväskylän alue Karstulan alue Pihtiputaan alue Äänekosken alue Marja Laavisto Timo Hyvönen Martti Halmela Heikki Parviainen Oili Puttonen Savo-Karjalan tiepiiri Savo-Karjalan tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu 11 alueurakkaan, joiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Iisalmen ja Kiuruveden alue Ilomantsin ja Kiteen alue Joensuun alue Kuopion alue Nurmeksen alue Pielaveden ja Nilsiän alue Suonenjoen alue Viinijärven alue Kalevi Lipponen Martti Leppänen Petri Inkinen Paavo Kosunen Ensio Kulju Marja Bäck Asko Pöyhönen Martti Hämäläinen

14 12 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Kuva 1. Tiemestarialueet ja urakka-alueet

15 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 13 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.2 Hoidon hankinta Urakka-alueet Taulukko 1. Urakka-alueet ja urakoiden kestot Imatra Juva Kotka Kouvola Lappeenranta Mikkeli Pieksämäki Savonlinna Jyväskylä Jämsä Karstula Keuruu Pihtipudas Äänekoski Iisalmi Ilomantsi Joensuu optio Kitee Kiuruvesi Kuopio Nilsiä Nurmes Pielavesi Suonenjoki Viinijärvi optio Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Savo-Karjala optio Piirien välinen yhteistyö Yhteistyö on kehittynyt parempaan suuntaan vuodesta Merkittävimpinä yhteistyöalueina hoidon hankinnan osalta ovat olleet: vuosina kilpailutettujen alueurakoiden asiakirjojen valmistelu Ilomantsin, Nurmeksen, Juvan ja Suonenjoen alueurakoiden auditoinnit talvihoidon yhteistyöpäivät yhdessä urakoitsijoiden kanssa keväällä 2005, 2006 ja 2007 laadunvalvonnan yhtenäistämishanke vuonna 2005 Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä on tehty syksyllä 2004 ja 2006 pidettyjen yhteistyöalueen tiemestariseminaarien ja Savo-Karjalan tiepiirin urakoitsijoille vuonna 2005 järjestetyn Silta ja Viherpäivien osalta.

16 14 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.3 Tiemestareiden tehtäväkuvaukset Tiemestarin tehtävät nykyisin Tiemestarin päätehtävänä on toimia paikallistasolla kunnossapidon alueurakassa (palvelusopimuksessa) tilaajan eli Tiehallinnon edustajana. Tiemestari pitää urakan työmaakokoukset ja välikatselmukset, sekä toimii sopimuskatselmuksissa ja vastaanottotarkastuksissa sihteerinä. Urakkaan kohdistuvia muita tehtäviä ovat; osallistuu urakan tarjouspyyntöjen valmisteluun ja urakka-asiakirjojen kokoamiseen vastata kunnossapitourakan kustannusten oikeellisuudesta tarkastaa/hyväksyä urakan lisä- ja muutostyöt määrätä tarvittaessa urakan sanktiot suorittaa pistokoevalvontaa laadun toteamiseksi Urakan tehtävien lisäksi tiemestari vastaa alueellaan muun muassa seuraavista tehtävistä; seuraa tiestön tilaa (erityisesti kelirikko ja päällysteiden kunto) antaa lausuntoja kelirikkokorjausohjelmista, päällysteohjelmista, Liituohjelmista ja tiemerkintäohjelmista toimii paikallisena asiantuntijana ohjelmointitiimiin päin antaa lausuntoja yleisöltä tulleisiin toimenpidealoitteisiin toimii paikallistasolla tilaajan/tiepiirin edustajana erilaisissa katselmuksissa ja kokouksissa antaa lausuntoja lupa- ja sopimusasioissa paikallistasolla suorittaa lausuntojen vaatimat maastokatselmukset tekee yksityisteiden valtionavustuksiin liittyviä maastokatselmuksia ja antaa valtionavustuksiin liittyvää neuvontaa opastaa koko hoitotiimiä omien erityisosaamisalueiden asioissa antaa lausuntoja vahingonkorvausasioissa Merkittävän osuuden tiemestareiden työajasta vie yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmäyhteistyö. Jatkossa tiemestari osallistuu myös hoito- ja ylläpitosuunnitelman laadintaan.

17 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 15 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Taulukko 2. Tiemestareiden erikoisosaamisalueet. Kaakkois-Suomen tiepiiri Risto Hämäläinen Sakari Häyhä Kari Kapanen Kari Kuronen Matti Oinas Keijo Turkki Juhani Valjakka Kesähoito, sillat, kiinteistöasiat Raja-asemat, sidosryhmät, ympäristöasiat Lossiasiat, soratiet, kelirikkoasiat, Pienet urakka-asiakirjat, yksityistiet Kilpailutus, sopimusasiat, Aura, tiedotus, liikennekeskus Urakka-asiakirjat, sähköinen kaupankäynti, lupa-asiat Laatuasiat, talvihoito, Kaliumformiaatti-pilotti, urakan valvonta Keski-Suomen tiepiiri Martti Halmela Timo Hyvönen Marja Laavisto Heikki Parviainen Oili Puttonen Kilpailutus, sopimusasiat, katselmukset, piirin hoidon budjetointi ja seurantavastuu, sorateiden kelirikkokorjaukset, tievalaistuksen hoitourakka Päällysteasiat (Parviaisen sijainen) Perinneasiat Päällysteasiat, ylläpitovastaava, varautuminen Tiestötiedot, eurakka, AURA- ja RDA-järjestelmät, liikennekeskusyhdyshenkilö, tiesää- ja muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, aloitteet, tutkijalautakunta Savo-Karjalan tiepiiri Marja Bäck Martti Hämäläinen Petri Inkinen Paavo Kosunen Ensio Kulju Martti Leppänen Aura, inventoinnit, tiestötietojärjestelmät, sähköinen kaupankäynti Työsuojelu, liikenteen ohjaus, yksityistiet, tutkijalautakunta Päällysteet, urakoiden laadunvalvonta, tutkijalautakunta Varautuminen, suojelu, avattavat sillat, lossit, valaistus Ympäristöasiat Urakka-asiakirjat, hintatietous, piirien välinen yhteistyö Kalevi Lipponen Urakka-asiakirjat, tiemerkinnät, asiakaspalautteet, kumppanuus alueurakoissa Asko Pöyhönen Talvihoito, viestintä, liikennekeskus, T&K

18 16 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.4 Ostopalvelut Tiehallinnon laadun hallinta verkossa on tehty päätös, jonka mukaisesti pääosa kunnossapidon alueurakan normaalin työajan ulkopuolisesta pistokoevalvonnasta hankitaan ostopalveluna. Ostopalvelu koskee sekä kesäettä talvihoitoa. Savo-Karjalan tiepiirissä on ajalla marraskuu 2004 huhtikuu 2005 kokeiltu kattavammin tiemestaritehtävien hankkimista ostopalveluina. Akuutin resurssitarpeen vuoksi tiepiiri hankki Ilomantsin, Joensuun, Kiteen ja Kuopion alueurakoiden valvonta- ja viranomaistehtävissä avustamista. Syynä konsulttipalvelutarpeeseen oli tiemestarin sairasloma ja omien, korvaavien resurssien puute. Kokemukset olivat kokeilusta pääosin myönteiset. Savo- Karjalassa on hankittu ostopalveluina myös talvihoidon pistokoevalvontaa alkaen syksystä Kaakkois-Suomen tiepiirissä on käynnistynyt marraskuussa 2007 ostopalvelupilotti, jossa kunnossapidon alueurakan pistokoevalvonnan optiona hankitaan viranomaispalveluissa avustamista. 2.5 Strategiat ja kehittämishankkeet Hankintastrategia Tiehallinnon hankintastrategia 2010 mukaisesti omana työnä tehtyjä tienpidon tehtäviä siirretään edelleen hallitusti osaksi palvelusopimuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa asteittaista palveluntuottajan vastuun lisäämistä tienpidollisten toimenpiteiden ohjelmoinnista sekä liikenteen hallintaan liittyvien viranomaispalveluiden alihankintojen lisäämistä. Seuraavina kehityskohteina ovat pitkäkestoiset (10 15 vuoden) toimivuusvastuusopimukset ja siltojen ylläpidon palvelusopimukset. Palvelusopimusten kehittämisen askelluksiin kuuluvat myös markkinoiden kehittäminen, toimijaverkon kehittäminen, toimijoiden osaamisen kehittäminen, tiedon hallinnan kehittäminen, tilaajan hoito- ja ylläpitosuunnitelman sekä ylläpidon ohjausvälineistön kehittäminen. Palvelusopimukset sisältävät sopimuskohteen kunnon hallinnan, tarvittavien toimenpiteiden ohjelmoinnin sekä näiden toimenpiteiden toteutuksen. Hankintastrategian mukaisesti siirrytään pilotoinnin kautta seuraavien palvelusopimusten käyttöön: hoidon palvelusopimukset (HOIPA) päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimukset (PÄÄLPA) valaistus ja sähköasioiden hoidon palvelusopimukset (VALOSÄ) tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset (TIEMPA) siltojen ylläpidon palvelusopimukset (SILTOPA) maanhankinnan palvelusopimukset (MAANPA)

19 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 17 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Hoidon alueurakka muuttuu palvelusopimukseksi. Palvelukysyntää lisätään myös hankinta- ja tietopalveluissa. Hankintapalveluilla täydennetään Tiehallinnon osaamista ja resursseja niin hankinnan ja viranomaistehtävien valmistelussa kuin työnaikaisessa laadunvarmistuksessakin. Hankintapalvelujen käyttö hankinta-asiakirjojen laadinnassa ja hankinnan toteutuksessa systematisoidaan ja muodostetaan kaupallisiksi palvelukonsepteiksi. Palvelusopimuskehityksessä pisimmällä ollaan hoidossa. Alueurakkamallia ja kiertoa voidaan pitää jo vakiintuneena. Alueurakoiden koko säilynee nykyisellään. Lähivuosina joitain alueita tullaan yhdistämään. Yksityiskohtaisia päätöksiä palvelusopimusten sisällöistä ei ole toistaiseksi. Sisällön laajentaminen edellyttää pilotointia ja tiivistä yhteistyötä palvelun tuottajien kanssa. Hoidon palvelusopimuksiin tultaneen sisällyttämään seuraavat tuotteet: hoito kokonaan sorateiden ylläpito kokonaan pieniä investointeja kuten kevyen liikenteen väylien rakentamista vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ylläpitoa Hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittäminen Keskittäminen on tarpeen hankintaosaamisen turvaamisen sekä yhteisen toimintatavan ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Keskittämissuunnitelman yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana on verkostomainen ja yhtenäinen toiminta. Henkilöt eivät siis välttämättä istu samassa paikassa. Jatkossa rekrytointeja pyritään kuitenkin keskittämään Savo- Karjalaan. Yhteistyöalueella tarkastellaan yli piirirajojen ohjelmointia (esimerkiksi PMStarkastelu) ja urakka-alueita. Valtakunnallisesti tarkastellaan muun muassa palvelun tarjoajia.

20 18 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Yhteistyöalueella yksi keskitettävien tehtävien vastuuhenkilö tulee vastaamaan sekä hoidon että ylläpidon kilpailuttamisesta apunaan tuotetiimien vetäjät (hoito, ylläpito ja sillat). Vastuuhenkilö raportoi suoraan tiejohtajalle. Vuonna 2008 hoidon ja ylläpidon kilpailutuksen johto keskitetään Savo- Karjalan tiepiiriin. Vuoden 2008 jälkeen yhteistyöalueelle laaditaan yhteinen hoidon ja ylläpidon hankintasuunnitelma. Tavoitteena on saada myös vuonna 2009 aikaiseksi suunnitelma piirirajat ylittävistä optimaalisista hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksista. Keskittämisestä on laadittu toimeenpanosuunnitelma, jossa eteneminen on esitetty alustavasti. Kuva 3. Hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämisen eteneminen. Maastotyön tavoitetila Tiehallinto tulee jatkossa hankkimaan merkittävän osan maastossa tapahtuvasta tarkastus- ja muusta toiminnastaan ulkoisilta palveluntuottajilta. Lisäksi kehitetään toimintamalleja, jotka tukeutuvat vahvasti sähköiseen asianhallintaan ja sähköisten maastotietojen hyödyntämiseen. Tavoitetilassa maastossa tapahtuva operatiivinen työ hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluina. Viranomaispäätökset tehdään Tiehallinnossa, mutta niidenkin valmistelu ja tarkastus hankitaan ostopalveluina. Tiehallinnon henkilöstö osallistuu kuitenkin aina tarvittaessa itse seuraavien tehtävien maastotöihin: liikennejärjestelmätyö tai muu sidosryhmien kanssa tehtävä työ vaativat maankäyttö- ja sopimusasiat hankkeiden työmaakokoukset erityisen vaativat lupa- ja sopimusasiat riita-asioiden katselmukset Tavoitetilassa maastotöitä hankitaan ensisijaisesti laajentamalla olemassa olevia palvelusopimuksia sekä erillisin alue- tai palvelukohtaisin sopimuksin.

21 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 19 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Laajentamalla palvelusopimuksia hankitaan: lupa- ja sopimusehtojen noudattamisen, tiestöllä tapahtuvan toiminnan sekä tiestön yleisen kunnon seuranta tuotteeseen liittyvässä viranomaistehtävissä avustaminen ja tienkäyttäjän palvelu ohjelmointiin ja aloiteasioihin liittyvä maastotyö Alue- tai palvelukohtaisin sopimuksin hankitaan: suunnitteluhankkeiden maastotyöt (osana suunnittelukokonaisuutta) investointien, hoidon ja ylläpidon pistokoetarkastukset asiakaspalveluiden lupa- ja sopimuspäätösten valmistelu yksityisteiden avustustoimintaan liittyvät maastotyöt maanhankinnan tehtävät tietopalvelut (tietojen keruu, varastointi, jalostus ja jakelu) ja niihin liittyvät maastotyöt Tiehallinnon rooli maastopalveluissa muuttuu itse tekemisestä yhteistyöksi palveluntuottajien kanssa. Roolissa korostuu palvelusopimusten ja palveluihin liittyvien tietojen hallinta sekä yhteistyö Tiehallinnon muiden toimintojen kanssa. Palvelusopimusten kilpailuttamista voidaan keskittää, mutta sopimuksen aikainen yhteistyö tapahtuu aluetasolla ja tähän tehtävään tarvitaan toimijoita jokaiseen tiepiiriin. Tätä jokaisen piirin vastuulle kuuluvaa tehtäväkokonaisuutta hoitamaan varataan Tiehallinnon omia toimijoita, aluevastaavia. Aluevastaavat voivat oman osaamisensa ja tiepiirin tarpeiden mukaan keskittyä tiettyyn osaamisalueeseen, esim. päällysteet ja sillat, ja tukea tällä osaamisalueella muita aluevastaavia ja avustaa osaamisalueen erityisasiantuntijoita. Aluevastaavien tarve määräytyy tiepiirien alueellisista lähtökohdista, muun muassa liikenne, väestö, maankäyttö sekä muu alueellinen toiminta. Aluevastaavan vastuulla olevan alueen koko on noin 2-3 nykyisen hoidon alueurakan muodostama alue. Se merkitsee tavoitetilassa noin kolmanneksen vähennystä nykyisten tiemestarien määrään verrattuna.

22 20 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Hoito- ja ylläpitosuunnitelma Tiepiirit laativat alueelliset hoito- ja ylläpitosuunnitelmat, jotka määrittelevät palvelutason alueella. Palvelutason perusteena ovat valtakunnalliset strategiat ja toimintalinjat, joita tarkennetaan alueellisilla tarpeilla. Tiepiirikohtaiset suunnitelmat toimivat hoidon ja ylläpidon lähtöasiakirjoina ja niistä laaditaan yhteistoiminta-alueelle yhteinen hoidon ja ylläpidon hankintasuunnitelma. Tiemestarin tehtävä oman alueen suunnitelman laatimisessa tulee olemaan merkittävä ja myös aikaresursseja vievä. Erityisesti asiakaslähtöisyys kunnossapidon suunnittelussa tulee voimistumaan. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisessa on ensiarvoisen tärkeä tuntea alueensa tieverkon kuntoon ja tilaan liittyvät asiat sekä se, että asiakastarpeiden alueelliset ja paikalliset erityispiirteet tulevat otetuksi huomioon. Edellä mainitut asiat on pystyttävä sisällyttämään ymmärrettävästi myös hoito- ja ylläpitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoihin. 2.6 Päätelmät Itäisellä yhteistyöalueella on jo nykytilanteessa tehty paljon yhteistyötä. Yhteistyöalueella pyritään olemaan kehityksen kärjessä ja siten vaikuttamaan myös kehityksen nopeuteen ja suuntaan. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä muun muassa ostopalvelupilotit. Yhteistyöalue painottaa jatkossakin tiemestarin merkitystä alueen ja tiestön paikallisasiantuntijana. Merkittäviä muutoksia ovat osaamisvaatimusten ja tehtävien laajuuden kasvu. Näihin tulee jatkossa varautua huolellisella henkilöstö- ja työsuunnittelulla. Ostopalvelujen hankintaa tullaan ohjaamaan alueurakkaan (palvelusopimuksiin). Urakoiden kilpailutuskierto huomioon ottaen hankintaa joudutaan tekemään kuitenkin urakoiden ulkopuolella. Jatkossa ostopalvelujen hankintaa tulee tehdä yhteistyöalue perusteisesti. Täten voitaneen myös edesauttaa markkinoiden ja osaamisen kehittymistä. Yhteistyöalueen tulee panostaa myös palvelun toimittajien osaamisen kehittämiseen ja oman osaamisen säilyttämiseen. Tällä hetkellä tuleva tiemestarin tehtäväkuvaus ja erityisesti vastuut asiakaspalvelun osalta ovat epäselvät koko Tiehallinnossa. Näiden osalta yhteistyöalueella odotetaan tuloksia muista kehittämishankkeista, joiden tuloksia saadaan vuoden 2008 aikana. Toimintojen ja tehtäväkuvausten yhtenäistämisen ohessa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota piirikohtaisiin eroihin.

23 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 21 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3.1 Toimintamalli ja organisointi Toimintamallin osalta tärkeintä on yhtenäistää tehtäväkuvaukset yhteistyöalueen piireissä. Tulevaisuudessa toimintaa kuvaa verkostomaisuus ja osaamisen hyödyntäminen yli piirirajojen. Organisoinnin osalta suunnitelmaa tarkistetaan vuoden 2008 alussa, tässä on esitetty suunnitelma tiemestareiden määristä ja heidän alueistaan. Kaakkois-Suomen tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiirissä edetään vuoteen 2012 seuraavasti: Kouvolan ja Kotkan alueet on yhdistetty keväällä 2007 Juva ja Mikkeli on yhdistetty lokakuun 2007 alussa vuoden 2010 lopussa tiepiiriin tarvitaan tiemestarirekrytointi vuoden 2011 lopussa Juva ja Savonlinna muodostavat yhden sekä Mikkeli ja Pieksämäki yhden alueen Vuonna 2012 tiepiiriin muodostuu neljä tiemestarialuetta; Imatra- Lappeenranta, Juva-Savonlinna, Mikkeli-Pieksämäki ja Kotka-Kouvola. Tiemestareita on tällöin myös neljä. Keski-Suomen tiepiiri Tiepiirissä on tehty päätös siirtyä kolmeen tiemestarialueeseen. Alueet muodostuvat Jyväskylän ja Karstulan, Äänekosken ja Pihtiputaan sekä Jämsän ja Keuruun yhdistämisestä. Yhden alueen tiepituudeksi muodostuu hieman alle 2000 km. Hoidon urakka-alueita ei yhdistetä. Savo-Karjalan tiepiiri Savo-Karjalassa tullaan etenemään seuraavalla aluejaolla ja viidellä tiemestarilla: Iisalmi, Kiuruvesi ja Pielavesi Kuopio ja Suonenjoki Nilsiä ja Viinijärvi Joensuu ja Kitee Ilomantsi ja Nurmes Kiuruveden ja Pielaveden alueurakat yhdistetään vuonna 2012.

24 22 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Kuva 4. Tiemestarialueet ja urakka-alueet vuonna 2012.

25 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 23 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3.2 Piirien välinen yhteistyö Tiemestarin tehtävät koostuvat pitkälti alueurakan valvonnasta ja tiemestarin oman alueen viranomaistehtävien hoitamisesta. Näiden tehtävien osalta yhteistyötä ei voitane tehdä ainakaan kovin laajasti. Tärkeintä ovat kuitenkin yhtenäiset toimintamallit eri tehtävien hoitamisessa. Seuraavassa on mainittu muutamia kehittämisalueita: määritellään tehtäväkuvaukset yhdessä valmistellaan alueurakat yhteistyössä osallistutaan alueurakoiden pisteytyksiin ja auditointeihin yli piirirajojen tehdään yhteistyötä laadun seurannassa (parityöskentely, alueiden vaihto ja raportointi) määritellään yhtenäinen toimintamalli lupa-asioita varten yhtenäistetään vahingonkorvauslausunnot tehdään yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhtenäistetään viherhoidon toimintamallit pidetään yhteistyöalueen tiemestaripäivät vuosittain järjestetään koulutukset yhteisinä hankitaan välineet yms. yhteistyössä 3.3 Henkilöstösuunnitelma Tehtäväkuvaukset Tiemestarin toimialueiden laajentuessa tämän suunnitelman tavoitetilaan ei tiemestarin tehtävänkuvaus voi säilyä entisellään. Tehtäviä joudutaan priorisoimaan ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa lisäämään huomattavasti. Tavoitetilassa tiemestari toimii edelleen Tiehallinnon paikallisena edustajana ja vastaa kokonaisuudessaan hänelle nimettyjen sopimusten toteuttamisesta. Tiemestarin päätehtävänä ovat hoidon ja mahdollisesti myös ylläpitotehtävien tilaajatehtävät sekä tiepiirille kuuluvien, mutta ulkopuolisten palveluntuottajien tekemien maastotöiden seuranta ja ohjaaminen alueellaan. Sidosryhmäyhteistyö ja asiakastarpeiden selvittäminen lisääntyy ja vastaavasti maastossa tapahtuva rutiininomainen työ vähenee sekä siirtyy palveluntuottajille. Tiemestari vastaa alueellaan alueurakoiden laadunvalvonnasta. Tilaajan tekemä laadunvalvonta tilataan niin kesä- kuin talvihoidonkin osalta pääosin palveluntuottajilta. Tiemestarin tekemä laadunvalvonta vain täydentää palveluntuottajilta tilattua laadunvalvontaa. Tiemestari osallistuu vain riita-asioiden ja vaativien lupa- ja yksityistieasioiden maastokatselmuksiin.

26 24 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Tehtävänkuvausta tarkennetaan vuoden 2008 aikana, kun Tiehallinnon työryhmä saa oman esityksensä valmiiksi. Tarkempien tehtäväkuvauksien laadinnassa tulee ottaa huomioon piirikohtaiset erot. Ostopalvelut Esitetyllä resurssikehityksellä ostopalveluja tarvitaan jatkossa nykyistä huomattavasti enemmän. Ostopalveluiden kehittämisen ja hankinnan osalta seurataan tiiviisti Maastopilotointi hoidon urakoissa työryhmän esityksiä ja käynnissä olevien ostopalvelupilottien tuloksia. Perusperiaatteena on kuitenkin yhteistyö yhteistyöalueella, siten että kun käynnissä olevat hankinnat päättyvät tarkastellaan ostopalvelujen hankintaa tiepiiri- ja urakka-aluerajojen ylitse. Ostopalvelujen tulevaisuuteen vaikuttanevat merkittävästi myös hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämislinjaukset. Savo-Karjalan tiepiiri kilpailuttaa kesähoidon ja talvihoidon pistokoevalvonnan keväästä 2008 alkaen. Yhteistyöalueella pyritään pistokoevalvonnan yhteiseen hankintaan viimeistään vuonna Syksystä 2008 alkaen on alueurakoissa mahdollisuus teettää alueurakoitsijan työnjohdolla viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Urakoitsija hinnoittelee maastotyöt kokonaishinnalla jo tarjousta tehdessään. Tilaaja on arvioinut tarjouspyynnössä maastotöiden arvioidut henkilötyöpäivät. Osaamisen ja toiminnan kehittäminen Tiehallinnon hankintastrategia edellyttää Tiehallinnon hankintahenkilöstöltä aiempaa laaja-alaisempaa osaamista. Hankinnan osaamisen kehittäminen on hankinnan uuden toimintamallin yksi keskeinen tukijalka ja liittyy kiinteästi hankintamenettelyjen, tiedonhallinnan ja tiedonhallinnassa käytettävien työkalujen kehittämiseen. Nämä kaikki muodostavat yhdessä hankinnan uuden toimintamallin. Hankintastrategian linjaukset merkitsevät, että osaamisen vaatimukset lisääntyvät ja perinteisesti Tiehallinnolla ollutta osaamista siirtyy yhä enemmän palveluntuottajien osaamisvaatimuksiksi. Tiehallinnon roolina on muuntaa vaikutustavoitteet hankittavien tuotteiden ja palvelujen laatuvaatimuksiksi ja hallita koko hankintaketju. Hankintastrategian onnistumisen kannalta on keskeistä, että tilaajan oma toiminta on korkeatasoista ja yhtenäistä koko maassa. Hankintakokonaisuuksien suurentuminen, sopimusten keston pidentyminen ja Tiehallinnolle aiemmin kuuluvien tehtävien siirtyminen palveluntuottajien tehtäviin vaikuttavat Tiehallinnon omiin osaamis- ja kyvykkyysvaatimuksiin. Sähköisen toimintamallin ja uuden teknologian käyttöönotto mahdollistavat hankintojen resurssien ja rakenteiden uudelleenjärjestelyn ja tehtävien keskittämisen.

27 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 25 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Hoidon hankinnan keskittäminen Itäisellä yhteistyöalueella ja resurssien väheneminen hankinnasta edellyttävät tiemestareiden erikoistumista. Erikoistumisalueita on tarkasteltava yli piirirajojen. Hoitourakoiden luonteen muuttuminen palvelusopimusten suuntaan ja urakoiden muuttuminen entistä enemmän yhteistyöksi tilaajan ja urakoitsijan välillä edellyttävät uudenlaista osaamista. Hoidon keskittämisestä ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä ja osaamistarpeiden muuttumisesta laaditaan vuonna 2008 erillinen suunnitelma, jossa on huomioitu aiemmin esitetyt hankintatoimintaan liittyvät muutokset. Toisten osaamisen hyödyntämistä mietitään paitsi erikoisosaamisalueiden, myös mahdollisti perustettavan yhteistyöalueen tiemestaritiimin ja sen toimintamallin kautta. Tiehallinnossa tulee kiinnittää huomiota myös ulkopuolisen osaamisen kehittämiseen. Erityisen tärkeässä roolissa ovat urakoitsija- ja oppilaitosyhteistyö.

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan Ismo Kohonen 17.8.2016 Sisäisen tarkastuksen kohde, laajuus ja rajaukset Tarkastuksen kohde oli Väylänpidon alueurakkasopimusten hallinnan

Lisätiedot

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007

Maastotyön esiselvitys. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Maastotyön esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2007 Tiehallinto Helsinki 2007 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen

Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen Nousula 24.11.2011 Harri Hyyryläinen POS ELY Liikennevastuualue Pohjois-Savon ely-keskus 1 ELY-keskukset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskus) on 15 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten,

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2017 Ismo Kohonen 25.4.2017 Kilpailuttaminen 2017 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster

6.9.2006. Osaamisklusteri - Competence Cluster - Competence Cluster 2 Sisältö Hankintastrategia - HANKINTA 2010 Tiehallinnon ydinosaaminen Mitä klusteri onnistuessaan EI ole? n tehtävä Toimintamalli Klusterin hallinta Mitä klusteri tarjoaa? Toimintamuotoja

Lisätiedot

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

29.1.2008 / Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista 2 Hyvä tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma Kaikki mitä on luvattu tarjousvaiheen laatusuunnitelmassa on löydyttävä myös sopimuskatselmuksessa (on urakoitsijaa sitova)!!! Asiat oikeassa järjestyksessä

Lisätiedot

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012

Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Hankinnan toimintalinjat 13.11.2012 Esityksen sisältö Liikenneviraston hankintojen linjaukset ja hankintakategoriat Hoidon ja käytön hankintojen tavoitteet Laadunvarmistuksen periaatteet Tiestön hoidon

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006

Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2006 -arviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 27/2006 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI

VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI VARAREITTI- JA HÄIRIÖTILANTEIDEN LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA VT 9 VÄLILLÄ JYVÄSKYLÄ VEHMASMÄKI OHJAUS, LIITE 1 OHJAUS, LIITE 1 23 Varareitti- ja häiriötilanteiden liikenteenohjaussuunnitelma Valtatie 9

Lisätiedot

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri Pakilan alueurakka IPT-työpaja 15.11.2016 Pakilan alueurakan perustietoja (2014-19) Toteutetaan 5-vuotisena palveluallianssisopimuksena Kehitysvaihe ennen toteutusta noin 4 kk Toteutusvaihe 5 vuotta Kumppanit:

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto

KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto KEHTO kuntainfran kehittämisen haltuunotto Toimintaympäristön muutokset Asiakkaiden ja julkisen vallan käyttäjien asettamat vaatimukset kasvavat. Urbanisoituminen muuttaa palvelutarpeita ja yhdyskuntarakennetta.

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto

Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Uusi Valtion lupa ja valvontavirasto Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 30.3.2017 Margit Päätalo Johtaja, PohjoisSuomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen

PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen PANK ry Tiemerkintäpäivät 12.-13.2.2015 Tampere Tiemerkintöjen ylläpidon tietopalvelun kehittäminen 13.2.2015/Keijo Pulkkinen Sisältö Yleistä Tietopalvelukokonaisuus Kehittäminen OfficeAutori Tiedonsiirron

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti Finland first valtionhankinnat digitaalisesti erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 10.5.2017 Valtion hankintojen digitalisointi Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019 2 HANDI Valtion hankintojen digitalisointi

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy

Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet. Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet Seminaari 27.2.2015 Kylpylähotelli Eden Nallikari Teemu Perälä / Navico Oy Tilaajatoiminnan kehittämistarpeet ja toimenpiteet Sisältö: Lähtötietoja haastatelluista tilaajatahoista

Lisätiedot

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista

Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista Kysely kiinteistöpalvelujen hankinta- ja yhteistyösuhteista tilaaja: Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ajankohta: 12. - 19.1.2005 toteutus: kyselyyn kutsuttiin 50 merkittävintä kiinteistönhoidon

Lisätiedot

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006

Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 1 Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu 23.2.2006 "Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Martti Oulun tiepiiri 2 Tiestön hoidon hankinta Tiehallinnossa Hoitourakoitsijan

Lisätiedot

Hankinta 2010. Osaaminen. Aika. Tienpidon hankintastrategia. Toimenpiteiden vaikutusten ja palvelutason hallinta. Tavoitetila sopimukset

Hankinta 2010. Osaaminen. Aika. Tienpidon hankintastrategia. Toimenpiteiden vaikutusten ja palvelutason hallinta. Tavoitetila sopimukset Hankinta 2010 Tienpidon hankintastrategia Osaaminen Toimenpiteiden vaikutusten ja palvelutason hallinta Tavoitetila sopimukset Aika Hankinta 2010 Tienpidon hankintastrategia Tiehallinto Helsinki 2006

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka Lappeenrannan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Lappeenranta 2016-2021 Pääasiallinen alue: Lappeenranta Luumäki Lemi Taipalsaari Savitaipale Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen vaativa

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020 LAPINLAHDEN KUNTA Tekninen osasto 22.6.2017 LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/2018 2019/2020 URAKOITSIJA: Osoite,kotisivu Puhelin, sähköposti Telefax Asematie 4

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa

Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa Kuntien välisen yhteistyön kehittäminen tiemerkintöjen hankinnassa TAMPERE, Tiemerkintäpäivät 12 13.2.2015, Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki Aiempien päivien pohdintoja Uudet tavat hankkia,

Lisätiedot

Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Ylläpidon allianssi puolivälissä ollaan, mitä ollaan opittu? Anna Tienvieri Helsingin kaupungin rakennusvirasto Esityksen sisältö Ylläpidon allianssiurakka yleisesti Kahden ensimmäisen vuoden kokemukset

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon hankinta

Hoidon ja ylläpidon hankinta Hoidon ja ylläpidon hankinta Oulun tiepiiri Sisäisiä julkaisuja 13/2007 Hoidon ja ylläpidon hankinta Oulun tiepiiri Sisäisiä julkaisuja 13/2007 Tiehallinto Oulu 2007 Kansikuva Eerik Jarkko ISSN 1458-1561

Lisätiedot

Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa

Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa Maa-ainesten käyttö ja hankinta ELY-keskuksissa Tilaajan näkökulma 6.5.2010 1 Sisältö Mikä ELY? -Taustaa aluehallintouudistuksesta Hankintaprosessi Suunnittelu Uusiomateriaalit ja sivukiven käyttö Toteuttaminen

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Tilaajan kalustovaatimusten vaikutus teiden talvikunnossapidon kustannuksiin. Heikki Ikonen 21.01.2014

Tilaajan kalustovaatimusten vaikutus teiden talvikunnossapidon kustannuksiin. Heikki Ikonen 21.01.2014 Tilaajan kalustovaatimusten vaikutus teiden talvikunnossapidon kustannuksiin Heikki Ikonen 21.01.2014 Selvitystyön tavoite ja rakenne Työn tavoitteet: Parantaa tilaajan tietoutta uusien kalustovaatimusten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008

POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 42/2008 POHJATUTKIMUKSEN TYÖSAAVUTUKSET JA KUSTANNUKSET Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI

TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI TAMPEREEN KAUPUNKI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄN PILOTOINTI KUNNOSSAPIDON PALAUTEJÄRJESTELMÄ Tampereen kaupungin katu- ja puistoalueiden kunossapidon palautejärjestelmä: Helppokäyttöisenä käyttöliittymänä

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio

Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio 1 Haja-asutusalueiden jätehuolto tienpitäjän näkökulmasta Haja-asutusalueiden jätehuolto -seminaari 2.2.2005 Kuopio Ympäristövastaava Airi Muhonen / Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri 2 Levähdys- ja pysäköimisalueet

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Alueurakoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen

Alueurakoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen Alueurakoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen Timo Paavilainen 17.05.2013 yksikön johtaja YIT Rakennus Oy Infrapalvelut YIT 1 Internal Henkilökuva, Timo Paavilainen RI, LaTOL yhdyskuntatekniikka 1986

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020. Kaupalliset asiat Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat 2015 2020 Kaupalliset asiat Talvihoitotyöt projektinjohtomallilla Kesähoitotyöt kokonais- ja yksikköhinnoilla Tarjouslomakkeella pyydetään urakoitsijalta Tarjoushinta

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Piia Karjalainen. Hoidon kilpailutus 2005 -arviointi

Piia Karjalainen. Hoidon kilpailutus 2005 -arviointi Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2005 -arviointi Piia Karjalainen Hoidon kilpailutus 2005 arviointi Sisäisiä julkaisuja 36/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu pdf ISSN 1458-1561 TIEH 4000473-v

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari

Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010. 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston tutkimusja kehittämistoiminta 2010 28.4.2010 EKOTULI + LINTU -seminaari Liikenneviraston t&k Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi

Lisätiedot

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta tietojärjestelmäkilpailutuksessa 13.05.2015 Terveydenhuollon ATK-päivät Tampere-talo Yleistä Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000

Lisätiedot