Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008"

Transkriptio

1 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 gg

2

3 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008 Tiehallinto Kuopio 2008

4 Kansikuva: Ensio Kulju Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN TIEH v TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kirkkokatu 1 PL KUOPIO Puhelin

5 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle. Kuopio Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 3/2008, 30 s. ISSN , TIEH v. Asiasanat: tuottavuus, yhteistyö, julkinen hallinto, työn kehittäminen, verkostoituminen, urakat, tiemestarit, hankinta, Kaakkois-Suomen tiepiiri, Keski-Suomen tiepiiri, Savo-Karjalan tiepiiri Aiheluokka: 01 TIIVISTELMÄ Tiehallinto ja sen alueorganisaatio on kohdannut viimeaikoina useita muutostarpeita. Tarpeet perustuvat pitkälti koko Valtionhallinnon tuottavuustavoitteisiin, mutta vaatimuksia on esitetty myös osaamisen ja hankintamallien kehittämiseen. Muutoksia on tulossa myös alue- ja vastuujakoihin. Tämän työn aikana on tehty virastotason päätökset hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämisestä sekä itäisen yhteistyöalueen perustamisesta. Tällä suunnitelmalla itäinen yhteistyöalue ei pelkästään vastaa edellä mainittuihin haasteisiin vaan haluaa kolmen tiepiirin voimin ottaa etunojan tulevaan. Suunnitelmassa on otettu kantaa urakka-alueiden kokoon ja yhdistelyyn vuoteen 2012 saakka sekä tehty esitys tiemestareiden määrästä tiepiirikohtaisesti. Suunnitelmassa esitetään lähiaikojen merkittävimpinä toimenpiteinä yhtenäisen toimintamallin ja tehtäväkuvausten laadintaa, tarkempaa henkilöstö- ja työsuunnittelua, sekä yhteistyöalueen laajuista ostopalvelujen hankintaa, koskien lähinnä laadun seurantaa. Erityisesti tiemestarin tehtäväkuvauksen ja asiakaspalvelun vastuiden osalta yhteistyöalueella odotetaan tuloksia muista kehittämishankkeista, joiden tuloksia saadaan vuoden 2008 aikana. Suunnitelmassa on kuitenkin tarkoitus edetä jo vuoden 2008 alussa, koska osan kehittämishankkeiden tuloksia saadaan aikaisintaan vasta vuoden kuluttua. Kehityshankkeet aiheuttavat tuottavuuden lisäksi etenkin siirtymävaiheessa vaikutuksia muun muassa asiakaspalveluun ja työkuormitukseen. Tällä suunnitelmalla on tarkoitus vaikuttaa tuottavuuden varmistamiseen, henkilöstön viihtyvyyteen ja jaksamiseen sekä osaamisen varmistamiseen. Yhteistyöalue painottaa jatkossakin tiemestarin merkitystä alueen ja tiestön paikallisasiantuntijana. Toimintojen ja tehtäväkuvausten yhtenäistämisen yhteydessä myöskään piirikohtaisia eroja ei voi kokonaan ohittaa.

6

7 ESIPUHE Tiehallinnon itäinen yhteistyöalue vastaa tällä suunnitelmalla hallinnonalan muutosten aiheuttamiin haasteisiin. Suunnitelmalla varaudutaan tuottavuustavoitteiden mukaisiin resurssivähennyksiin, toimintojen keskittämisten tuomiin toimintamallimuutoksiin sekä varmistamaan tehtävien mielekkyys ja niistä suoriutuminen vaatimusten mukaisesti. Suunnitelma on laadittu yhteistyöalueen tiemestareiden ja muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. Suunnitelmaa on työn kuluessa käsitelty erikseen tiepiirien omissa työryhmissä. Suunnitelman seuraava vaihe, tarkempi toiminta- ja henkilöstösuunnittelu, käynnistetään vuoden 2008 alussa. Jatkotyöhön vaikuttavat useat muut Tiehallinnon sisäiset kehityshankkeet. Suunnitelmaa on tarkoitus päivittää vuosittain. Kuopiossa tammikuussa 2008 Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Keski-Suomen tiepiiri Savo-Karjalan tiepiiri

8

9 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 7 Sisältö TIIVISTELMÄ 3 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO Tavoitteet Työn kulku ja menetelmät Ohjausryhmä 10 2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Hoidon hankinta Tiemestareiden tehtäväkuvaukset Ostopalvelut Strategiat ja kehittämishankkeet Päätelmät 20 3 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Toimintamalli ja organisointi Piirien välinen yhteistyö Henkilöstösuunnitelma 23 4 VAIKUTUKSET 26 5 JATKOTOIMENPITEET Etenemispolku Toimintasuunnitelma vuodelle

10 8 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle

11 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 9 JOHDANTO 1 JOHDANTO 1.1 Tavoitteet Työn tarkoituksena on ollut laatia hoidon hankinnan suunnitelma Kaakkois- Suomen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien muodostamalle itäiselle yhteistyöalueelle. Suunnitelmalla vastataan etenkin seuraaviin tavoitteisiin: Valtionhallinnon tuottavuustavoitteet Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti Tiehallinnosta tullee poistumaan noin 200 henkilötyövuotta seuraavan viiden vuoden aikana. Tämä johtanee muun muassa Tiehallinnon toimintojen keskittämisiin, henkilöiden vastuualueiden laajenemisiin ja palvelun tuottajien käytön lisääntymiseen. Itäisen yhteistyöalueen yhteistoiminnan kehittäminen Itäinen yhteistyöalue on edelläkävijä hoidon hankinnan tulevaisuuden suunnittelussa. Tavoitteena ovat päällekkäisten toimintojen vähentäminen, tehokkaat urakka-aluerajaukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen verkostomaisesti. Tiemestareiden määrä ja tehtävien määrittäminen Tiemestareiden määrä vähenee yhteistyöalueella lähinnä eläköitymisen vuoksi ja poistumaa ei voitane korvata rekrytoinneilla. Suunnitelmassa esitetään tiemestareiden määrän lisäksi pääasialliset tehtävät. Tällä tuetaan myös tiepiirikohtaisten henkilöstösuunnitelmien päivittämistä. Lisäksi tarkastellaan erikoistehtäviä yhteistyöalue-kokonaisuudessa. Tiehallinnon hankintastrategian jalkauttaminen Hoidon hankinnan kannalta merkittävimpiä asioita ovat alueurakoiden laajeneminen palvelusopimuksiksi, toimivuusvaatimusten käyttöönotto ja ostopalveluiden lisääminen.

12 10 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle JOHDANTO 1.2 Työn kulku ja menetelmät Tietoaineistojen kokoaminen ja analyysi Työn alussa käytiin läpi valmiit ja käynnissä olevat strategiat, kehityshankkeet ja Tiehallinnon johdon päätökset, joilla katsottiin olevan vaikutusta tämän suunnitelman esityksiin. Työryhmätyöskentely Työ on perustunut pääosin yhteistyöalueen kunnossapidon asiantuntijoiden ryhmätyöskentelyyn välillä maaliskuu joulukuu Työn sisältöön ovat vaikuttaneet osaltaan kaikkien kolmen tiepiirin tiemestarit ja kunnossapitovastaavat. Työtä ja sen tuloksia on käsitelty useaan otteeseen tiepiirien omissa tiemestaritapaamisissa sekä yhteistyöalueen tiemestaritapaamisessa Ohjausryhmä Ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: - Martti Halmela, Keski-Suomen tiepiiri - Sakari Häyhä, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Timo Järvinen, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Martti Leppänen, Savo-Karjalan tiepiiri - Matti Oinas, Kaakkois-Suomen tiepiiri - Asko Pöyhönen, Savo-Karjalan tiepiiri - Juhani Valjakka, Kaakkois-Suomen tiepiiri Ryhmän puheenjohtajana on toiminut Kalevi Lipponen Savo-Karjalan tiepiiristä. Työn koordinaattorina on toiminut Jyrki Paavilainen WSP Finland Oy:stä. Ohjausryhmän kokouksia on pidetty neljä kertaa.

13 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 11 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Toimintaympäristö Kaakkois-Suomen tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu tällä hetkellä kahdeksaan alueurakkaan. Alueurakoiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Imatran alue Juvan ja Mikkelin alue Kotkan ja Kouvolan alue Lappeenrannan alue Pieksämäen alue Savonlinnan alue Sakari Häyhä Keijo Turkki Kari Kuronen Juhani Valjakka Matti Oinas Kari Kapanen Keski-Suomen tiepiiri Keski-Suomen tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu kuuteen alueurakkaan, joiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Jämsän ja Keuruun alue Jyväskylän alue Karstulan alue Pihtiputaan alue Äänekosken alue Marja Laavisto Timo Hyvönen Martti Halmela Heikki Parviainen Oili Puttonen Savo-Karjalan tiepiiri Savo-Karjalan tiepiirissä on Tiehallinnon ylläpitämiä teitä noin km. Tiepiirin alue on jaettu 11 alueurakkaan, joiden tiepituudet vaihtelevat kilometriin. Tiepiirin tiemestareina toimivat: Iisalmen ja Kiuruveden alue Ilomantsin ja Kiteen alue Joensuun alue Kuopion alue Nurmeksen alue Pielaveden ja Nilsiän alue Suonenjoen alue Viinijärven alue Kalevi Lipponen Martti Leppänen Petri Inkinen Paavo Kosunen Ensio Kulju Marja Bäck Asko Pöyhönen Martti Hämäläinen

14 12 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Kuva 1. Tiemestarialueet ja urakka-alueet

15 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 13 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.2 Hoidon hankinta Urakka-alueet Taulukko 1. Urakka-alueet ja urakoiden kestot Imatra Juva Kotka Kouvola Lappeenranta Mikkeli Pieksämäki Savonlinna Jyväskylä Jämsä Karstula Keuruu Pihtipudas Äänekoski Iisalmi Ilomantsi Joensuu optio Kitee Kiuruvesi Kuopio Nilsiä Nurmes Pielavesi Suonenjoki Viinijärvi optio Kaakkois-Suomi Keski-Suomi Savo-Karjala optio Piirien välinen yhteistyö Yhteistyö on kehittynyt parempaan suuntaan vuodesta Merkittävimpinä yhteistyöalueina hoidon hankinnan osalta ovat olleet: vuosina kilpailutettujen alueurakoiden asiakirjojen valmistelu Ilomantsin, Nurmeksen, Juvan ja Suonenjoen alueurakoiden auditoinnit talvihoidon yhteistyöpäivät yhdessä urakoitsijoiden kanssa keväällä 2005, 2006 ja 2007 laadunvalvonnan yhtenäistämishanke vuonna 2005 Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä on tehty syksyllä 2004 ja 2006 pidettyjen yhteistyöalueen tiemestariseminaarien ja Savo-Karjalan tiepiirin urakoitsijoille vuonna 2005 järjestetyn Silta ja Viherpäivien osalta.

16 14 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.3 Tiemestareiden tehtäväkuvaukset Tiemestarin tehtävät nykyisin Tiemestarin päätehtävänä on toimia paikallistasolla kunnossapidon alueurakassa (palvelusopimuksessa) tilaajan eli Tiehallinnon edustajana. Tiemestari pitää urakan työmaakokoukset ja välikatselmukset, sekä toimii sopimuskatselmuksissa ja vastaanottotarkastuksissa sihteerinä. Urakkaan kohdistuvia muita tehtäviä ovat; osallistuu urakan tarjouspyyntöjen valmisteluun ja urakka-asiakirjojen kokoamiseen vastata kunnossapitourakan kustannusten oikeellisuudesta tarkastaa/hyväksyä urakan lisä- ja muutostyöt määrätä tarvittaessa urakan sanktiot suorittaa pistokoevalvontaa laadun toteamiseksi Urakan tehtävien lisäksi tiemestari vastaa alueellaan muun muassa seuraavista tehtävistä; seuraa tiestön tilaa (erityisesti kelirikko ja päällysteiden kunto) antaa lausuntoja kelirikkokorjausohjelmista, päällysteohjelmista, Liituohjelmista ja tiemerkintäohjelmista toimii paikallisena asiantuntijana ohjelmointitiimiin päin antaa lausuntoja yleisöltä tulleisiin toimenpidealoitteisiin toimii paikallistasolla tilaajan/tiepiirin edustajana erilaisissa katselmuksissa ja kokouksissa antaa lausuntoja lupa- ja sopimusasioissa paikallistasolla suorittaa lausuntojen vaatimat maastokatselmukset tekee yksityisteiden valtionavustuksiin liittyviä maastokatselmuksia ja antaa valtionavustuksiin liittyvää neuvontaa opastaa koko hoitotiimiä omien erityisosaamisalueiden asioissa antaa lausuntoja vahingonkorvausasioissa Merkittävän osuuden tiemestareiden työajasta vie yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmäyhteistyö. Jatkossa tiemestari osallistuu myös hoito- ja ylläpitosuunnitelman laadintaan.

17 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 15 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Taulukko 2. Tiemestareiden erikoisosaamisalueet. Kaakkois-Suomen tiepiiri Risto Hämäläinen Sakari Häyhä Kari Kapanen Kari Kuronen Matti Oinas Keijo Turkki Juhani Valjakka Kesähoito, sillat, kiinteistöasiat Raja-asemat, sidosryhmät, ympäristöasiat Lossiasiat, soratiet, kelirikkoasiat, Pienet urakka-asiakirjat, yksityistiet Kilpailutus, sopimusasiat, Aura, tiedotus, liikennekeskus Urakka-asiakirjat, sähköinen kaupankäynti, lupa-asiat Laatuasiat, talvihoito, Kaliumformiaatti-pilotti, urakan valvonta Keski-Suomen tiepiiri Martti Halmela Timo Hyvönen Marja Laavisto Heikki Parviainen Oili Puttonen Kilpailutus, sopimusasiat, katselmukset, piirin hoidon budjetointi ja seurantavastuu, sorateiden kelirikkokorjaukset, tievalaistuksen hoitourakka Päällysteasiat (Parviaisen sijainen) Perinneasiat Päällysteasiat, ylläpitovastaava, varautuminen Tiestötiedot, eurakka, AURA- ja RDA-järjestelmät, liikennekeskusyhdyshenkilö, tiesää- ja muuttuvat nopeusrajoitusmerkit, aloitteet, tutkijalautakunta Savo-Karjalan tiepiiri Marja Bäck Martti Hämäläinen Petri Inkinen Paavo Kosunen Ensio Kulju Martti Leppänen Aura, inventoinnit, tiestötietojärjestelmät, sähköinen kaupankäynti Työsuojelu, liikenteen ohjaus, yksityistiet, tutkijalautakunta Päällysteet, urakoiden laadunvalvonta, tutkijalautakunta Varautuminen, suojelu, avattavat sillat, lossit, valaistus Ympäristöasiat Urakka-asiakirjat, hintatietous, piirien välinen yhteistyö Kalevi Lipponen Urakka-asiakirjat, tiemerkinnät, asiakaspalautteet, kumppanuus alueurakoissa Asko Pöyhönen Talvihoito, viestintä, liikennekeskus, T&K

18 16 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2.4 Ostopalvelut Tiehallinnon laadun hallinta verkossa on tehty päätös, jonka mukaisesti pääosa kunnossapidon alueurakan normaalin työajan ulkopuolisesta pistokoevalvonnasta hankitaan ostopalveluna. Ostopalvelu koskee sekä kesäettä talvihoitoa. Savo-Karjalan tiepiirissä on ajalla marraskuu 2004 huhtikuu 2005 kokeiltu kattavammin tiemestaritehtävien hankkimista ostopalveluina. Akuutin resurssitarpeen vuoksi tiepiiri hankki Ilomantsin, Joensuun, Kiteen ja Kuopion alueurakoiden valvonta- ja viranomaistehtävissä avustamista. Syynä konsulttipalvelutarpeeseen oli tiemestarin sairasloma ja omien, korvaavien resurssien puute. Kokemukset olivat kokeilusta pääosin myönteiset. Savo- Karjalassa on hankittu ostopalveluina myös talvihoidon pistokoevalvontaa alkaen syksystä Kaakkois-Suomen tiepiirissä on käynnistynyt marraskuussa 2007 ostopalvelupilotti, jossa kunnossapidon alueurakan pistokoevalvonnan optiona hankitaan viranomaispalveluissa avustamista. 2.5 Strategiat ja kehittämishankkeet Hankintastrategia Tiehallinnon hankintastrategia 2010 mukaisesti omana työnä tehtyjä tienpidon tehtäviä siirretään edelleen hallitusti osaksi palvelusopimuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa asteittaista palveluntuottajan vastuun lisäämistä tienpidollisten toimenpiteiden ohjelmoinnista sekä liikenteen hallintaan liittyvien viranomaispalveluiden alihankintojen lisäämistä. Seuraavina kehityskohteina ovat pitkäkestoiset (10 15 vuoden) toimivuusvastuusopimukset ja siltojen ylläpidon palvelusopimukset. Palvelusopimusten kehittämisen askelluksiin kuuluvat myös markkinoiden kehittäminen, toimijaverkon kehittäminen, toimijoiden osaamisen kehittäminen, tiedon hallinnan kehittäminen, tilaajan hoito- ja ylläpitosuunnitelman sekä ylläpidon ohjausvälineistön kehittäminen. Palvelusopimukset sisältävät sopimuskohteen kunnon hallinnan, tarvittavien toimenpiteiden ohjelmoinnin sekä näiden toimenpiteiden toteutuksen. Hankintastrategian mukaisesti siirrytään pilotoinnin kautta seuraavien palvelusopimusten käyttöön: hoidon palvelusopimukset (HOIPA) päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimukset (PÄÄLPA) valaistus ja sähköasioiden hoidon palvelusopimukset (VALOSÄ) tiemerkintöjen ylläpidon palvelusopimukset (TIEMPA) siltojen ylläpidon palvelusopimukset (SILTOPA) maanhankinnan palvelusopimukset (MAANPA)

19 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 17 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Kuva 2. Hoidon alueurakka muuttuu palvelusopimukseksi. Palvelukysyntää lisätään myös hankinta- ja tietopalveluissa. Hankintapalveluilla täydennetään Tiehallinnon osaamista ja resursseja niin hankinnan ja viranomaistehtävien valmistelussa kuin työnaikaisessa laadunvarmistuksessakin. Hankintapalvelujen käyttö hankinta-asiakirjojen laadinnassa ja hankinnan toteutuksessa systematisoidaan ja muodostetaan kaupallisiksi palvelukonsepteiksi. Palvelusopimuskehityksessä pisimmällä ollaan hoidossa. Alueurakkamallia ja kiertoa voidaan pitää jo vakiintuneena. Alueurakoiden koko säilynee nykyisellään. Lähivuosina joitain alueita tullaan yhdistämään. Yksityiskohtaisia päätöksiä palvelusopimusten sisällöistä ei ole toistaiseksi. Sisällön laajentaminen edellyttää pilotointia ja tiivistä yhteistyötä palvelun tuottajien kanssa. Hoidon palvelusopimuksiin tultaneen sisällyttämään seuraavat tuotteet: hoito kokonaan sorateiden ylläpito kokonaan pieniä investointeja kuten kevyen liikenteen väylien rakentamista vähäliikenteisten päällystettyjen teiden ylläpitoa Hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittäminen Keskittäminen on tarpeen hankintaosaamisen turvaamisen sekä yhteisen toimintatavan ja tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Keskittämissuunnitelman yhtenä tärkeimpänä lähtökohtana on verkostomainen ja yhtenäinen toiminta. Henkilöt eivät siis välttämättä istu samassa paikassa. Jatkossa rekrytointeja pyritään kuitenkin keskittämään Savo- Karjalaan. Yhteistyöalueella tarkastellaan yli piirirajojen ohjelmointia (esimerkiksi PMStarkastelu) ja urakka-alueita. Valtakunnallisesti tarkastellaan muun muassa palvelun tarjoajia.

20 18 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Yhteistyöalueella yksi keskitettävien tehtävien vastuuhenkilö tulee vastaamaan sekä hoidon että ylläpidon kilpailuttamisesta apunaan tuotetiimien vetäjät (hoito, ylläpito ja sillat). Vastuuhenkilö raportoi suoraan tiejohtajalle. Vuonna 2008 hoidon ja ylläpidon kilpailutuksen johto keskitetään Savo- Karjalan tiepiiriin. Vuoden 2008 jälkeen yhteistyöalueelle laaditaan yhteinen hoidon ja ylläpidon hankintasuunnitelma. Tavoitteena on saada myös vuonna 2009 aikaiseksi suunnitelma piirirajat ylittävistä optimaalisista hoidon ja ylläpidon palvelusopimuksista. Keskittämisestä on laadittu toimeenpanosuunnitelma, jossa eteneminen on esitetty alustavasti. Kuva 3. Hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämisen eteneminen. Maastotyön tavoitetila Tiehallinto tulee jatkossa hankkimaan merkittävän osan maastossa tapahtuvasta tarkastus- ja muusta toiminnastaan ulkoisilta palveluntuottajilta. Lisäksi kehitetään toimintamalleja, jotka tukeutuvat vahvasti sähköiseen asianhallintaan ja sähköisten maastotietojen hyödyntämiseen. Tavoitetilassa maastossa tapahtuva operatiivinen työ hankitaan pääsääntöisesti ostopalveluina. Viranomaispäätökset tehdään Tiehallinnossa, mutta niidenkin valmistelu ja tarkastus hankitaan ostopalveluina. Tiehallinnon henkilöstö osallistuu kuitenkin aina tarvittaessa itse seuraavien tehtävien maastotöihin: liikennejärjestelmätyö tai muu sidosryhmien kanssa tehtävä työ vaativat maankäyttö- ja sopimusasiat hankkeiden työmaakokoukset erityisen vaativat lupa- ja sopimusasiat riita-asioiden katselmukset Tavoitetilassa maastotöitä hankitaan ensisijaisesti laajentamalla olemassa olevia palvelusopimuksia sekä erillisin alue- tai palvelukohtaisin sopimuksin.

21 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 19 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Laajentamalla palvelusopimuksia hankitaan: lupa- ja sopimusehtojen noudattamisen, tiestöllä tapahtuvan toiminnan sekä tiestön yleisen kunnon seuranta tuotteeseen liittyvässä viranomaistehtävissä avustaminen ja tienkäyttäjän palvelu ohjelmointiin ja aloiteasioihin liittyvä maastotyö Alue- tai palvelukohtaisin sopimuksin hankitaan: suunnitteluhankkeiden maastotyöt (osana suunnittelukokonaisuutta) investointien, hoidon ja ylläpidon pistokoetarkastukset asiakaspalveluiden lupa- ja sopimuspäätösten valmistelu yksityisteiden avustustoimintaan liittyvät maastotyöt maanhankinnan tehtävät tietopalvelut (tietojen keruu, varastointi, jalostus ja jakelu) ja niihin liittyvät maastotyöt Tiehallinnon rooli maastopalveluissa muuttuu itse tekemisestä yhteistyöksi palveluntuottajien kanssa. Roolissa korostuu palvelusopimusten ja palveluihin liittyvien tietojen hallinta sekä yhteistyö Tiehallinnon muiden toimintojen kanssa. Palvelusopimusten kilpailuttamista voidaan keskittää, mutta sopimuksen aikainen yhteistyö tapahtuu aluetasolla ja tähän tehtävään tarvitaan toimijoita jokaiseen tiepiiriin. Tätä jokaisen piirin vastuulle kuuluvaa tehtäväkokonaisuutta hoitamaan varataan Tiehallinnon omia toimijoita, aluevastaavia. Aluevastaavat voivat oman osaamisensa ja tiepiirin tarpeiden mukaan keskittyä tiettyyn osaamisalueeseen, esim. päällysteet ja sillat, ja tukea tällä osaamisalueella muita aluevastaavia ja avustaa osaamisalueen erityisasiantuntijoita. Aluevastaavien tarve määräytyy tiepiirien alueellisista lähtökohdista, muun muassa liikenne, väestö, maankäyttö sekä muu alueellinen toiminta. Aluevastaavan vastuulla olevan alueen koko on noin 2-3 nykyisen hoidon alueurakan muodostama alue. Se merkitsee tavoitetilassa noin kolmanneksen vähennystä nykyisten tiemestarien määrään verrattuna.

22 20 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT Hoito- ja ylläpitosuunnitelma Tiepiirit laativat alueelliset hoito- ja ylläpitosuunnitelmat, jotka määrittelevät palvelutason alueella. Palvelutason perusteena ovat valtakunnalliset strategiat ja toimintalinjat, joita tarkennetaan alueellisilla tarpeilla. Tiepiirikohtaiset suunnitelmat toimivat hoidon ja ylläpidon lähtöasiakirjoina ja niistä laaditaan yhteistoiminta-alueelle yhteinen hoidon ja ylläpidon hankintasuunnitelma. Tiemestarin tehtävä oman alueen suunnitelman laatimisessa tulee olemaan merkittävä ja myös aikaresursseja vievä. Erityisesti asiakaslähtöisyys kunnossapidon suunnittelussa tulee voimistumaan. Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisessa on ensiarvoisen tärkeä tuntea alueensa tieverkon kuntoon ja tilaan liittyvät asiat sekä se, että asiakastarpeiden alueelliset ja paikalliset erityispiirteet tulevat otetuksi huomioon. Edellä mainitut asiat on pystyttävä sisällyttämään ymmärrettävästi myös hoito- ja ylläpitourakoiden tarjouspyyntöasiakirjoihin. 2.6 Päätelmät Itäisellä yhteistyöalueella on jo nykytilanteessa tehty paljon yhteistyötä. Yhteistyöalueella pyritään olemaan kehityksen kärjessä ja siten vaikuttamaan myös kehityksen nopeuteen ja suuntaan. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä muun muassa ostopalvelupilotit. Yhteistyöalue painottaa jatkossakin tiemestarin merkitystä alueen ja tiestön paikallisasiantuntijana. Merkittäviä muutoksia ovat osaamisvaatimusten ja tehtävien laajuuden kasvu. Näihin tulee jatkossa varautua huolellisella henkilöstö- ja työsuunnittelulla. Ostopalvelujen hankintaa tullaan ohjaamaan alueurakkaan (palvelusopimuksiin). Urakoiden kilpailutuskierto huomioon ottaen hankintaa joudutaan tekemään kuitenkin urakoiden ulkopuolella. Jatkossa ostopalvelujen hankintaa tulee tehdä yhteistyöalue perusteisesti. Täten voitaneen myös edesauttaa markkinoiden ja osaamisen kehittymistä. Yhteistyöalueen tulee panostaa myös palvelun toimittajien osaamisen kehittämiseen ja oman osaamisen säilyttämiseen. Tällä hetkellä tuleva tiemestarin tehtäväkuvaus ja erityisesti vastuut asiakaspalvelun osalta ovat epäselvät koko Tiehallinnossa. Näiden osalta yhteistyöalueella odotetaan tuloksia muista kehittämishankkeista, joiden tuloksia saadaan vuoden 2008 aikana. Toimintojen ja tehtäväkuvausten yhtenäistämisen ohessa tulee jatkossakin kiinnittää huomiota piirikohtaisiin eroihin.

23 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 21 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3.1 Toimintamalli ja organisointi Toimintamallin osalta tärkeintä on yhtenäistää tehtäväkuvaukset yhteistyöalueen piireissä. Tulevaisuudessa toimintaa kuvaa verkostomaisuus ja osaamisen hyödyntäminen yli piirirajojen. Organisoinnin osalta suunnitelmaa tarkistetaan vuoden 2008 alussa, tässä on esitetty suunnitelma tiemestareiden määristä ja heidän alueistaan. Kaakkois-Suomen tiepiiri Kaakkois-Suomen tiepiirissä edetään vuoteen 2012 seuraavasti: Kouvolan ja Kotkan alueet on yhdistetty keväällä 2007 Juva ja Mikkeli on yhdistetty lokakuun 2007 alussa vuoden 2010 lopussa tiepiiriin tarvitaan tiemestarirekrytointi vuoden 2011 lopussa Juva ja Savonlinna muodostavat yhden sekä Mikkeli ja Pieksämäki yhden alueen Vuonna 2012 tiepiiriin muodostuu neljä tiemestarialuetta; Imatra- Lappeenranta, Juva-Savonlinna, Mikkeli-Pieksämäki ja Kotka-Kouvola. Tiemestareita on tällöin myös neljä. Keski-Suomen tiepiiri Tiepiirissä on tehty päätös siirtyä kolmeen tiemestarialueeseen. Alueet muodostuvat Jyväskylän ja Karstulan, Äänekosken ja Pihtiputaan sekä Jämsän ja Keuruun yhdistämisestä. Yhden alueen tiepituudeksi muodostuu hieman alle 2000 km. Hoidon urakka-alueita ei yhdistetä. Savo-Karjalan tiepiiri Savo-Karjalassa tullaan etenemään seuraavalla aluejaolla ja viidellä tiemestarilla: Iisalmi, Kiuruvesi ja Pielavesi Kuopio ja Suonenjoki Nilsiä ja Viinijärvi Joensuu ja Kitee Ilomantsi ja Nurmes Kiuruveden ja Pielaveden alueurakat yhdistetään vuonna 2012.

24 22 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Kuva 4. Tiemestarialueet ja urakka-alueet vuonna 2012.

25 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 23 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA 3.2 Piirien välinen yhteistyö Tiemestarin tehtävät koostuvat pitkälti alueurakan valvonnasta ja tiemestarin oman alueen viranomaistehtävien hoitamisesta. Näiden tehtävien osalta yhteistyötä ei voitane tehdä ainakaan kovin laajasti. Tärkeintä ovat kuitenkin yhtenäiset toimintamallit eri tehtävien hoitamisessa. Seuraavassa on mainittu muutamia kehittämisalueita: määritellään tehtäväkuvaukset yhdessä valmistellaan alueurakat yhteistyössä osallistutaan alueurakoiden pisteytyksiin ja auditointeihin yli piirirajojen tehdään yhteistyötä laadun seurannassa (parityöskentely, alueiden vaihto ja raportointi) määritellään yhtenäinen toimintamalli lupa-asioita varten yhtenäistetään vahingonkorvauslausunnot tehdään yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita yhtenäistetään viherhoidon toimintamallit pidetään yhteistyöalueen tiemestaripäivät vuosittain järjestetään koulutukset yhteisinä hankitaan välineet yms. yhteistyössä 3.3 Henkilöstösuunnitelma Tehtäväkuvaukset Tiemestarin toimialueiden laajentuessa tämän suunnitelman tavoitetilaan ei tiemestarin tehtävänkuvaus voi säilyä entisellään. Tehtäviä joudutaan priorisoimaan ja yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa lisäämään huomattavasti. Tavoitetilassa tiemestari toimii edelleen Tiehallinnon paikallisena edustajana ja vastaa kokonaisuudessaan hänelle nimettyjen sopimusten toteuttamisesta. Tiemestarin päätehtävänä ovat hoidon ja mahdollisesti myös ylläpitotehtävien tilaajatehtävät sekä tiepiirille kuuluvien, mutta ulkopuolisten palveluntuottajien tekemien maastotöiden seuranta ja ohjaaminen alueellaan. Sidosryhmäyhteistyö ja asiakastarpeiden selvittäminen lisääntyy ja vastaavasti maastossa tapahtuva rutiininomainen työ vähenee sekä siirtyy palveluntuottajille. Tiemestari vastaa alueellaan alueurakoiden laadunvalvonnasta. Tilaajan tekemä laadunvalvonta tilataan niin kesä- kuin talvihoidonkin osalta pääosin palveluntuottajilta. Tiemestarin tekemä laadunvalvonta vain täydentää palveluntuottajilta tilattua laadunvalvontaa. Tiemestari osallistuu vain riita-asioiden ja vaativien lupa- ja yksityistieasioiden maastokatselmuksiin.

26 24 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Tehtävänkuvausta tarkennetaan vuoden 2008 aikana, kun Tiehallinnon työryhmä saa oman esityksensä valmiiksi. Tarkempien tehtäväkuvauksien laadinnassa tulee ottaa huomioon piirikohtaiset erot. Ostopalvelut Esitetyllä resurssikehityksellä ostopalveluja tarvitaan jatkossa nykyistä huomattavasti enemmän. Ostopalveluiden kehittämisen ja hankinnan osalta seurataan tiiviisti Maastopilotointi hoidon urakoissa työryhmän esityksiä ja käynnissä olevien ostopalvelupilottien tuloksia. Perusperiaatteena on kuitenkin yhteistyö yhteistyöalueella, siten että kun käynnissä olevat hankinnat päättyvät tarkastellaan ostopalvelujen hankintaa tiepiiri- ja urakka-aluerajojen ylitse. Ostopalvelujen tulevaisuuteen vaikuttanevat merkittävästi myös hoidon ja ylläpidon hankinnan keskittämislinjaukset. Savo-Karjalan tiepiiri kilpailuttaa kesähoidon ja talvihoidon pistokoevalvonnan keväästä 2008 alkaen. Yhteistyöalueella pyritään pistokoevalvonnan yhteiseen hankintaan viimeistään vuonna Syksystä 2008 alkaen on alueurakoissa mahdollisuus teettää alueurakoitsijan työnjohdolla viranomaistehtäviin liittyviä maastotöitä. Urakoitsija hinnoittelee maastotyöt kokonaishinnalla jo tarjousta tehdessään. Tilaaja on arvioinut tarjouspyynnössä maastotöiden arvioidut henkilötyöpäivät. Osaamisen ja toiminnan kehittäminen Tiehallinnon hankintastrategia edellyttää Tiehallinnon hankintahenkilöstöltä aiempaa laaja-alaisempaa osaamista. Hankinnan osaamisen kehittäminen on hankinnan uuden toimintamallin yksi keskeinen tukijalka ja liittyy kiinteästi hankintamenettelyjen, tiedonhallinnan ja tiedonhallinnassa käytettävien työkalujen kehittämiseen. Nämä kaikki muodostavat yhdessä hankinnan uuden toimintamallin. Hankintastrategian linjaukset merkitsevät, että osaamisen vaatimukset lisääntyvät ja perinteisesti Tiehallinnolla ollutta osaamista siirtyy yhä enemmän palveluntuottajien osaamisvaatimuksiksi. Tiehallinnon roolina on muuntaa vaikutustavoitteet hankittavien tuotteiden ja palvelujen laatuvaatimuksiksi ja hallita koko hankintaketju. Hankintastrategian onnistumisen kannalta on keskeistä, että tilaajan oma toiminta on korkeatasoista ja yhtenäistä koko maassa. Hankintakokonaisuuksien suurentuminen, sopimusten keston pidentyminen ja Tiehallinnolle aiemmin kuuluvien tehtävien siirtyminen palveluntuottajien tehtäviin vaikuttavat Tiehallinnon omiin osaamis- ja kyvykkyysvaatimuksiin. Sähköisen toimintamallin ja uuden teknologian käyttöönotto mahdollistavat hankintojen resurssien ja rakenteiden uudelleenjärjestelyn ja tehtävien keskittämisen.

27 Hoidon hankinnan suunnitelma itäiselle yhteistyöalueelle 25 HOIDON HANKINNAN SUUNNITELMA Hoidon hankinnan keskittäminen Itäisellä yhteistyöalueella ja resurssien väheneminen hankinnasta edellyttävät tiemestareiden erikoistumista. Erikoistumisalueita on tarkasteltava yli piirirajojen. Hoitourakoiden luonteen muuttuminen palvelusopimusten suuntaan ja urakoiden muuttuminen entistä enemmän yhteistyöksi tilaajan ja urakoitsijan välillä edellyttävät uudenlaista osaamista. Hoidon keskittämisestä ja siihen liittyvästä osaamisen kehittämisestä ja osaamistarpeiden muuttumisesta laaditaan vuonna 2008 erillinen suunnitelma, jossa on huomioitu aiemmin esitetyt hankintatoimintaan liittyvät muutokset. Toisten osaamisen hyödyntämistä mietitään paitsi erikoisosaamisalueiden, myös mahdollisti perustettavan yhteistyöalueen tiemestaritiimin ja sen toimintamallin kautta. Tiehallinnossa tulee kiinnittää huomiota myös ulkopuolisen osaamisen kehittämiseen. Erityisen tärkeässä roolissa ovat urakoitsija- ja oppilaitosyhteistyö.

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015

Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset. Ismo Kohonen 14.10.2015 Teiden hoidon alueurakoiden ilmoittautumisen vaatimukset Ismo Kohonen 14.10.2015 Kilpailutettavat alueurakat Maanteiden hoito toteutetaan täysin urakoimalla Urakat ovat monivuotisia, laajoja palvelusopimuksia

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy

Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä. Liikennejärjestelmäpäivä Heikki Metsäranta, Strafica Oy Tiedon hallinta KAS- ELY:n liikennejärjestelmätyössä Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Heikki Metsäranta, Strafica Oy Näkökulmat Rajauksia Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 Uuden liikennepolitiikan

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys

JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys JHS 136 Menettelytavat JHS-työssä -päivitys Hankesuunnitelma v.0.1 06.08.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka Imatran alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Imatra 2016-2021 Pääasiallinen alue: Imatra Ruokolahti Rautjärvi Parikkala Sekä osia: Savonlinna Lappeenranta Taipalsaari Yleistä urakka-alueesta:

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

Iin alueurakka hankintapilotti

Iin alueurakka hankintapilotti Iin alueurakka 2016-2021 hankintapilotti URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA URAKKA-ALUETTA KUVAAVIA LUKUJA TAVOITE Tavoitteena on testata vaiheiden 2 ja3 kokonaisvaltaista sähköistä toimintamallia TAVOITE

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen

Kilpailuttamisen tuloksia Ismo Kohonen Kilpailuttamisen tuloksia 2016 Ismo Kohonen 22.4.2016 Kilpailuttaminen 2016 Hoidon alueurakat jaetaan vaativuutensa mukaan kolmeen eri luokkaan (perusurakoihin, vaativiin ja erittäin vaativiin urakoihin)

Lisätiedot

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoito 2017 2019 (optio 2020-2022) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli Talvihoidon toiminta ja laatusuunnitelmamalli, talvihoito 2017 2022, Akaa SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 1 0.1 LAATUSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari

Kansallinen tiemerkintäpäivä Pohjoismainen tiemerkintäseminaari Kansallinen tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Pohjoismainen tiemerkintäseminaari 8.-9.2.2011 Rovaniemi Arktikum Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 1 ARCTIC AREA Lapin ELY-keskus, Jukka Jääskö 2 Pohjois Suomen kansainväliset

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU

UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU UUSI YHTEINEN ASIAKASPALVELU Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3. Marko Puttonen Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu Yhteispalvelun kehittäminen alkoi 1990-luvun alkupuolella Yhteispalvelu

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY PÄÄKAUPUNKISEUDUN LOGISTIIKKA-ALUEIDEN MP HANKE-IDEAN ESITTELY TAVOITE - LOGISTIIKAN TEHOKKUUDEN JA KILPAILUKYVYN KEHITTÄMINEN Tarvitaan vahvempia ja tehokkaampia keskittymiä logistiikan kansainvälisen

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen

Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen Harja (= Hoidon alueurakoiden ja ylläpidon urakoiden raportointijärjestelmä) Ismo Kohonen 14.10.2015 21.10.2015 Yleistä Harja -projektista Liikennevirasto on vastuussa eri liikennemuotojen väylien hoidosta

Lisätiedot

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA

HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA SAVO-KARJALAN UUMA HANKKEEN YHTEYDESSÄ SAATUJA KOKEMUKSIA JA TULOKSIA DI Harri Jyrävä Ramboll Finland Oy, T&K Luopioinen SAVO-KARJALA UUMA HANKKEEN YHTEENVETORAPORTTI MARRASKUU 2012 1 LÄHTÖKOHTIA Savo-Karjalan

Lisätiedot

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu

KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI. 17.02.2012, Oulu KUNTATEKNIIKAN TOIMIALAN KEHITYSNÄKYMÄT -SEMINAARI 17.02.2012, Oulu SEMINAARIOHJELMA klo 08:30 09:00 Aamukahvi klo 09:00 09:30 Tilaisuuden avaus Teknisen toimialan kehittämisen keskeiset haasteet, kokemuksia

Lisätiedot

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa

Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Katsaus kone- ja kuljetuskaluston ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksiin tiestön hoidon alueurakoissa Infra-alan ympäristöpäivä 23.10.2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto Esityksen sisältö Tausta ympäristö-

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus

Henkilöstön asema muutostilanteessa. Info- ja keskustelutilaisuus Henkilöstön asema muutostilanteessa Info- ja keskustelutilaisuus 29.3.2007 VN:n päätökset 2001 ja 2006 Vuoden 2001 periaatepäätöksen tavoitteena varautua ikärakenteen muutoksesta johtuviin toimiin valtionhallinnossa

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 5.11.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Toiminta- ja laatusuunnitelmamalli 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN KUNTA

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka Lappeenrannan alueurakka 2016-2021 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Lappeenranta 2016-2021 Pääasiallinen alue: Lappeenranta Luumäki Lemi Taipalsaari Savitaipale Yleistä urakka-alueesta: 5-vuotinen vaativa

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ

HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 1 HTU - LIIKENTEENOHJAUSPÄIVÄ 17.5.2005 Tiehallinnon rooli ja vastuu osaamisen kehittämistä Pauli Velhonoja Tiehallinto / Asiantuntijapalvelut 32 Vuorovaikutuskenttä ASIAKKAAT ovat niitä, joiden tarpeisiin

Lisätiedot

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi

Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Paula Eskola, paula.eskola@motiva.fi Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi Sisällys Johdanto... 1 1.1 FISS-toimintamallin tavoitteet... 1 1.2 FISS-mallin

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa

udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa udet kone- ja kuljetuskaluston mpäristö- ja turvallisuusvaatimukset iestön hoidon alueurakoissa Urakoitsijaseminaari 2015 Anne-Mari Haakana, Liikennevirasto 21.10.2015 Tavoitteena pitkän aikavälin suunnitelma

Lisätiedot

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI

LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN TYÖSKENTELYPROSESSI luonnos 18.5.15 AN/RR Työryhmätyöskentelyn tavoite Luoda asiakaslähtöiset ja yhdenvertaiset integroidut sosiaali

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun

SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun SOTE-tuotantohanke ja miten se vaikuttaa strategian jatkovalmisteluun Risto Miettunen Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 15.2.2015 1 15.2.2015 2 15.2.2015 3 15.2.2015 4 15.2.2015 5 Where s the beef? 15.2.2015

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen Mitä allianssilla tavoitellaan? Pakilan allianssiurakka Maanrakennuspäivä 18.9.2014 Parempaa yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijan välillä Anna Keskinen Joustavuutta ylläpitotöihin Asukasyhteistyön parantaminen

Lisätiedot

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi?

Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Miten saat Valtion konesali- ja kapasiteettipalvelun käyttöösi? Palvelupäällikkö Timo Karppanen, Valtori Konesali- ja kapasiteettipalvelujen myyntipäällikkö Keijo Sukanen, Tieto Tavoitteena hallittu polku

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella

Itä-Suomen henkilöliikennestrategia. Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Itä-Suomen henkilöliikennestrategia Joukkoliikenteen järjestämistavat POS-ELYn toimivalta-alueella Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 NELJÄ OSAPROJEKTIA ITÄ-SUOMEN HENKILÖLIIKENNESTRATEGIA

Lisätiedot

Palautepalvelut. Salla Sainio

Palautepalvelut. Salla Sainio Palautepalvelut Salla Sainio 22.4.2013 1 Mitä kehitetään ja kenelle? Kansalliset asiakaspalautekyselyt: luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot