Kriittinen katsaus ulkoistamisen puolesta ja vastaan. Petri Karjalainen liiketoimintayksikön johtaja Talentum Media Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kriittinen katsaus ulkoistamisen puolesta ja vastaan. Petri Karjalainen liiketoimintayksikön johtaja Talentum Media Oy"

Transkriptio

1 Kriittinen katsaus ulkoistamisen puolesta ja vastaan Petri Karjalainen liiketoimintayksikön johtaja Talentum Media Oy

2 Palvelun pääohjausmekanismit - Onko omalla ja ulkoistetulla palvelulla eroja? Tavoitteiden asettaminen Tarpeiden ja kustannusten tasapainottaminen Roolien ja vastuiden asettaminen Palautejärjestelmät, jotka luovat ennustettavuutta Sanktioiden ja bonusten hallinta Jatkuvan kehityksen hallinta Muutoksen ennustaminen, suunnittelu, arviointi ja priorisointi Selkeillä valtuuksilla varustetut päätöksentekomekanismit nopeaan evaluointiin ja priorisointiin Standardien hyväksyminen Taloudenhallinta Benchmarkkaus Auditointi

3 Miksi kannattaa ulkoistaa? I Strateginen onnistuminen - parempi ydinliiketoimintaan keskittyminen Omien kompetenssien kohdistaminen ja parantuminen Ammattitaitoisen henkilökunnan parempi saatavuus Taloudellinen onnistuminen - kokonaisedullisuus Tuottavuuden kasvu - resurssien tehokkaampi käyttö Alemmat kulut ja parempi kontrolli Jopa yli 80% kiinteällä kuukausilaskutuksella Itse toteutettuna maksaa enemmän tai toteuttamattomana vielä enemmän Teknologinen onnistuminen Jälkeenjääneisyysriskin pieneneminen Keskeisen teknologian hyödyntäminen Parempi teknologinen kokonaisuus

4 Miksi kannattaa ulkoistaa? II Ympäristön/palvelun yhtenäistäminen ja käyttömukavuuden parantaminen Helpompi uusien ratkaisujen käyttöönotto Parempi loppukäyttäjän tuki Yhtenäinen koulutus Parempi palvelutaso, luotettavuus ja käyttäjätyytyväisyys Luottamus palveluun kasvaa Yksi yhteydenottopiste Palvelulle vasteajat ja laajemmat palveluajat sekä määritellyt palvelutasot Tehtäville priorisointi Riskien ja hyötyjen parempi jako Yhtenäinen dokumentoitu ympäristö Parempi tietoturva Jatkuva raportointi - Sitä saat mitä mittaat

5 Ulkoistamisen eri vaiheissa on eri riskit Sopimusneuvottelu Palvelun myynti/hankinta Tarvekartoitus Tarjouspyynnöt/ tarjoukset Siirtoprojekti ULKOISTUS palveluun siirtyminen Siirtoprojektin tavoitteet ja onnistuminen: - aikataulu - sovittujen asioiden toteuttaminen - siirtokustannukset - siirtovaiheen palvelutaso Tuotantovaihe Tuotantovaiheen palvelun mittaus: - kustannukset - palvelun vasteajat/taso - palvelun laatu Sopimus päättyy Sopimuksen -jatko -irtautuminen -siirto -Toiselle toimittajalle -Kotiutus -Uusi sopimus samalle

6 Ulkoistussopimukset vaativat osaamista Selvitä ulkoistuksen tavoite ja toimituksen luonne Valitse tarkoitukseen sopiva toimittaja Valmistaudu kunnolla sopimusneuvotteluihin Selvitä olennaiset vaatimukset toiminnalle Mitoita oikein palvelutasovaatimukset ja varmista niiden seuranta Määritä selkeästi osapuolten vastuut ja velvoitteet Optimoi kustannukset Varaudu muutoksiin Huolehdi eduistasi toiminnan aikana Varmista toimiva siirto palvelun päättyessä

7 Riittääkö ulkoistuksessa pelkkä ostamisen osaaminen? Ongelmia ei voi ulkoistaa Mikä on riittävä määrä osaajia omassa talossa ja mitkä taidot heillä on oltava? Kuka hoitaa ohjeistuksen ja dokumentoinnin? Kuka valvoo jatkuvasti, että SLA:ssa määritellyt kriteerit toteutuvat? Ketkä henkilöt kantavat vastuun, jos hommat eivät toimi? Yhteistyökumppanille annettu palaute on äärimmäisen tärkeää Kumppani ei voi keksiä ratkaisuja ongelmiin jos ei tiedä niitä Ilman kunnollista palautetta ei yhteistyö kehity Kumppani ei välttämättä luo uutta asiakkaan näkökulmasta, vaan itsensä kannalta Kehityshenkilöitä olisi syytä pitää talon sisällä Vaikka kyseessä olisi iso kumppani, asiat kuitenkin henkilöityvät Vaadi kumppanilta hyvä yhteyshenkilö Yhteishenkilön ei tarvitse ratkaista ongelmaa, vaan tuntea oma organisaatio ja näin saada asiat menemään eteenpäin

8 Ulkoistuksen yleisimmät ongelmat I Asiakkaalta puuttuu palvelun tavoitteet ja lisäarvot sekä niiden seuranta Johtajuuden puuttuminen siirto- ja tuotantoprojektista Päätöksentekoprosessin hidastuminen Muutos vie aikaa ja sitä vastustetaan muutoksen hallinta Asiakkaan eritasoiset ja erilaiset tulosyksiköt Toimittajan vastuulliset vaihtuvat hankkeen eri vaiheissa Asiakkaalla ei mahdollisuutta vaikuttaa toimittajan henkilövaihdoksiin Toimittajan riittämättömät resurssit Palvelutason tippuminen siirtoprojektin aikana

9 Ulkoistuksen yleisimmät ongelmat II Asiakkaalla ei ole ulkoistusosaamista Toimittajalla ei ole asiakkaan liiketoimintaosaamista Kokonaispalvelu koostuu erillisistä palasista kokonaisuuden kärsiessä Sopimus ei taivu liiketoiminnan ja odotusten muutoksiin Palvelukuvaukset ja SLA:t eivät vastaa tuotantoa tai ovat puutteelliset Prosessit ja dokumentointi Ei tiedetä tarkalleen mitä ollaan ulkoistamassa Heikko viestintä Ulkoistettu palvelu on stabiilin ympäristön saattohoitoa Osapuolten erilainen kulttuuri ja/tai koko

10 Kumppanuus? Koska asiakkuudet ovat erilaisia, ei kaikkia voida hoitaa samalla prosessilla Asiakkaalle tulee tarjota erilaisia tapoja rakentaa asiakkuus yrityksen kanssa Sopeutuminen asiakas sopeutuu yrityksen laatimaan käsikirjoitukseen yritys sopeutuu asiakkaan laatimaan käsikirjoitukseen käsikirjoitus laaditaan yhdessä - Storbacka ja Lehtinen

11 Foremost Cause of Alliance Failure* You can put as much as you want into the strategy and the plan, but if the relationship is not good, the alliance is worthless [Research experience of an air delivery and freight company] 30% Poor strategy and business planning Poor or damaged relationships between firms 64% 6% Bad legal and financial terms and conditions *Source: Managing Alliance Relationships - Ten Key Corporate capabilities: A Cross-Industry Study of how to build and manage successful Alliances, Vantage Partners 2001

12 Elämää yhteistyöyrityksessä... Omistusosuudella 51% on todellista merkitystä vain kaupanteko hetkellä Yhteistyökumppanin valinta on avioliitto, ei avoliitto Kummankin omistajan täytyy panostaa yhteistyöyritykseen ja sen kehittämiseen Todellinen merkitys on kuitenkin palvelusopimuksilla Hallitustyöskentelyssä mukana oleminen kaksipiippuinen asia Muiden toimittajien suhtautuminen epäselvää

13 Elämää yhteistyöyrityksessä... MAHDOLLISUUDET / VAHVUUDET Rakenteen selkeyttäminen Painopiste ostamiseen ja kehittämiseen tekemisen sijasta Palveluiden tehostaminen ja kustannusten alentaminen Selkeä ohjausmalli, sopimukset ja SLAt Laajamittaisempi kehittäminen Suuruuden ekonomia, talous, joustavuus ja keskittyminen Yhteistyö helpompaa UHAT / HEIKKOUDET Strategia yrityksen toiminnassa ei ole selvä tai tavoitteet eivät toteudu Yhteisomistajuutta ei kyseenalaisteta Ylimääräinen puskuri toimittajan ja ostajan välille Palveluiden hinnoittelua ei testata kilpailuttamisen kautta Yhteistyö ei toimikaan Sitoo päätöksentekoa Oman organisaation osaamisen muutos tekemisestä ostamiseen ja kehittämiseen Yhteistyöyrityksen henkilöstön osaamisen kehittyminen

14 Decentralisation Strengths Responsiveness Business Awareness Local Control of Priorities Appropriateness of Solutions Local Cost Control Rapid Development High Integrity Centralisation Strengths Economy of Scale Uniform Standards Architectural Control Asset Protection High Integrity Enterprise Security Critical mass Weaknesses Architectural Diffusion Redundant Cost Lack of Long Term Flexibility No Enterprise Learning Isolation of Best Practice Maintaining Skills Weaknesses Danger of Isolation User Frustration Communications Costs

15 Isolta yritykseltä enemmän, vaiko useilta pieniltä yrityksiltä heidän erikoisalueet? Menetetäänkö synergiaedut vai onko niitä oikeasti olemassakaan? Ei kannata hyväksyä sellaista palvelua kumppanilta, joka ei ole heidän erityisosaamistaan tai standardipalvelua Yhtä yritystä varten kokoonkyhätty erikoisjärjestely ei toimi Kannattaa mieluummin taipua kumppanin standardiratkaisuun kuin vaatia omalle yritykselle erityispalvelua

16 Tuotteistetun palvelun edut Käyttöönoton helppous ja nopeus Selkeä palvelupaketti tiedetään mitä saadaan Toiminnallisuus todennetaan ennen sitoutumista Skaalautuvuus liiketoiminnan tarpeiden mukaan Selkeä vastuujako Harkittu ja koeteltu palveluprosessi Jatkuva tuotekehitys toimittajan toimesta Keskitetty hallinta ja raportointi Kiinteä hinnoittelu helpottaa budjetointia

17 Offshore-ulkoistus Näkyvyys Nyt Kypsyys Halvempi työvoima Rajattomat resurssit Laaja palveluaika Prosessit ja työn laatu Riskin hajautus Korkea osaaminen Menestystarinat Poliittiset riskit Puutteellinen infra ja tietoturva Oudot maat ja toimijat Kulttuuri- ja kieliongelmat Vaikeampi ohjattavuus Lainsäädännölliset esteet Huono asiakastuntemus Negatiivinen julkisuus Kauhutarinat Esteitä Edistäviä tekijöitä

18 KIITOS!

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja

30.5.2006. Konsultoiva tietojärjestelmätarkastaja Tietohallinnon johtaminen osana johtamista, IT Governance - Hyvän tietohallintatavan, TCO ja ITIL tuloksia - - IT:n, liiketoiminnan ja johdon samansuuntaisuus, marssijärjestys ja yhteistoiminta - 30.5.2006

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN

Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN ULKOISTETTAVIEN TOIMISTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PIENIÄ ASIANAJOTOIMISTOJA VARTEN Tuomas Timonen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ VARSINAIS-SUOMALAISTEN MAASEUDUN MATKAILUYRITYSTEN TOIMITUSKETJUN HALLINNASTA JA HANKINNOISTA SEKÄ YLEISTÄ HANKINTAVERKOSTOJEN MERKITYKSESTÄ

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä?

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? ANNI HAGGRÉN - ESSI LOVÉN Anne Haggrén toimii Virvo Oy:n toimitusjohtajana. KTM Essi Loven työskentelee henkilöstökonsulttina Manpowerilla. Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? Ulkoistamisen

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate

evalue Bulletin IT Value Barometer 2002 e-auditointi ja e-riskit Välittömät vaikutukset toimintaan IT Value Barometer-periaate evalue Bulletin Thinking Business Lokakuu 2001 IT Value Barometer 2002 IT-kypsyys ja hyötytason mittaus Aarni Heiskanen Thinking Business Yrityksen IT-panostuksilla ja liiketoiminnan tuloksella ei ole

Lisätiedot

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi

Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi Näin ostat talouspalveluita tilitoimistoltasi 2 TERVEHDYS Sähköinen laskutus yleistyy. Arvonlisäverojen maksukäytännöt muuttuvat. Kirjanpidon vaatimukset pienelle yritykselle lisääntyvät. Aikasi on kallisarvoista.

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä. Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi

IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä. Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi IT-palveluiden ulkoistamisella lisää kilpailukykyä Opas palveluntarjoajan kilpailuttamisen tueksi 2 Tässä pikaoppaassa käydään läpi IT-palveluntarjoajan kilpailutuksen eri vaiheet ja valmistautumisen lähtökohdat.

Lisätiedot

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus

JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus JHS 129 Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet Liite 3 Ulkoistamisen tarpeiden arviointi ja toteutus Versio: 24.5.2006 Julkaistu: 15.6.2005 Voimassaoloaika: Toistaiseksi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa Sami Kärnä, hallintotieteiden maisteri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio sami.karna@hut.fi Juha-Matti Junnonen, tekniikan lisensiaatti Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja

Teollisen yrityksen. digitalisoitumisen käsikirja Teollisen yrityksen digitalisoitumisen käsikirja Market-Visio Oy, 2014. Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tilaajan käyttöön. Tutkimusraportin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline

Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Henkilöstön sitouttaminen uuteen toimintatapaan johtamisen haasteena Case Tuntinetti, työajanseurantaväline Hiltunen, Sari & Rantanen, Merja 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Henkilöstön

Lisätiedot