Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy?"

Transkriptio

1 Logistiikan & toimitusketjun hallinnan perusteet: -Mitä on logistiikka? -Mitä on toimitusketjun hallinta? -Mitä haasteita niihin liittyy? Make Your Gol in Logistics. Kohderyhmä: Kaikki jotka haluavat logistiikasta ja toimitusketjujen hallinnasta perustietoa, kuten johtajat, opiskelijat, työntekijät. Yhteystiedot: Petri Huitti, DI, Toimitusjohtaja Love Solutions (Gol Solutions Oy)

2 Mitä sinulle tulee mieleen logistiikasta? Mitä tiedät siitä jo nyt? Oletko tehnyt töitä logistiikan parissa? Tunnetko logistiikan parissa työskenteleviä? 2

3 Esityksen tavoitteesta ja sisällöstä Saat yleiskuvan siitä, mitä logistiikka tai toimitusketjut, niiden hallinta teoriassa ja käytännössä tarkoittaa, sisältää Ymmärrät pääperiaatteissaan miten logistiikkaprosessit ja toimitusketjut toimivat, mitä ongelmia ja haasteita niihin liittyy. Ymmärrät logistiikan merkitystä yrityksen kannattavuudelle ja liiketoiminnalle. Tämä esitys on muokattu Tampereen Ammattikorkeakoulun Liiketalouden opiskelijoille pidetystä logistiikan perusteet-kurssin (2013) ensimmäisen luennon johdanto-osiosta. Vaikka esitykseen ei tässä vaiheessa liity täydentävää puhetta, ehkä se antaa jotakin hyödyllistä tietoa sinulle, ainakin niille joille logistiikka ei ole vielä niin tuttua. Jatkokoulutuksissa mahdollista käsittää mm.: Perustietoa työkaluista ja menetelmistä siihen miten logistiikan avulla voidaan kasvattaa myyntiä, pienemmillä kustannuksilla ja varastoilla eli miten logistiikan avulla voidaan parantaa yritysten kannattavuutta. 3

4 Kysymyksiä ja toiveita? Mihin logistiikkaan liittyviin asioihin kaipaisit tai olisit kaivannut käytännön apua? Työpaikallasi, kesätyöpaikassasi, perheyrityksessänne, jne? Mikä logistiikan alue tai aihe erityisesti kiinnostaa? Miksi? Millä tavalla opit parhaiten? Minkälaiset oppimistavat ovat hauskimpia ja tehokkaimpia? Motivaatio: Mikäli ymmärtää edes logistiikan perusasiat, voi mahdollisesti monenlaisissa tehtävissä saavuttaa ja näyttää entistä enemmän EURoissa mitattavia hyötyjä työpaikassaan tai yrityksessään eli tuottaa enemmän lisäarvoa vahvemmilla työpaikkaa hakiessa jne. 4

5 Perusasioista liikkeelle: Mikä on yrityksen tavoite? Logistiikan tulee tukea yritystä tavoitteen / tavoitteiden saavuttamisessa? Mikä on julkisen yksikön, esim. sairaalan tavoite? 5

6 Tavoitteena ei ole säästää kustannuksia vaan tehdä tulosta - Eliyahu Goldratt, Theory Of Constraints(TOC) eli kapeikkoajattelun tai pullonkaula-ajattelun luoja ( ) 6

7 Keskustelu: Mitä on logistiikka päivittäisessä arjessa? Käytännön esimerkkejä, keskustele esim. parin kanssa tai mieti minkälaisia hyviä ja huonoja kokemuksia sinulla on?: Ravintola kuinka tehokkaasti palveluprosessi toimii? Nopeus, laatu/virheet, sujuvuus? Kauppa onko varastoa ylimäärin hyllyissä, onko puutteita tai vanhentuvia tuotteita? Teollisuus varastot, toimitusvarmuus, toimitusaika, prosessien tehokkuus, työtyytyväisyys? Terveydenhuolto, mm. sairaalat, lopputulos/palveluaste vs. kustannukset, palveluun menevä aika(odotus)? Kotilogistiikka, esim. tiskit, pyykit, ruoanlaitto Globaalista logistiikasta 3min. havainnollistava video(engl.): Yrk7Q 7

8 Logistiikan historiasta Historia: Muinaisissa Kreikan, Rooman ja Bysantin imperiumeissa logistikas (kr.) - nimiset upseerit olivat vastuussa rahoitus- ja huoltoasioista. Tätä pidetään sanan logistiikka alkuperänä. Logistiikka-sana palasi käyttöön 1600-luvulla Ranskan armeijassa, missä sillä tarkoitettiin joukkojen huoltoa, kuljetuksia ja majoittamista. Ensimmäisiä kertoja logistiikka-käsitettä käytettiin ja alettiin myös tieteellisesti pohtia toisen maailmansodan aikana. Tällöin valtavat armeijoiden vaatimat materiaalivirrat (tukikohdista rintamalle) vaativat järjestelmällistä ja suunnitelmallista hoitamista. LÄHDE: Wikipedia Miksi sotaelokuvissa usein räjäytetään esim. siltoja? 8

9 Mitä on logistiikka? Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja kehittämistä. -Karrus Huom. Monesti ajatellaan että termi logistiikka ~ kuljetukset termien kanssa oltava varuillaan, voivat tarkoittaa eri ihmisille täysin eri asioita. 9

10 Mitä on logistiikka? Perusmääritelmä logistiikan johtamiselle (logistics management) Christopher Martinin toimesta(logistics and Supply Chain Management Strategies for reducing cost and improving service, 1998): ENG: Logistics is the process of strategically managing the procurement, movement and storage of materials, parts and finished inventory (and the related information flows) through the organisation and its marketing channels in such a way that current and future profitability are maximized through the cost-effective fulfilment of orders. FIN: Logistiikka tarkoittaa strategista oston, materiaalien virtauksen ja varastoinnin, osien ja lopputuotteiden varaston sekä tähän liittyvän tiedon käsittelyn hallintaa läpi organisaation sekä markkinointikanavien sellaisella tavalla että nykyinen ja tuleva kannattavuus on maksimoitu kustannustehokkaan tilausten toimituksen avulla. 10

11 Mitä on logistiikka? Logistiikan osa-alueita: Tuotanto Raaka-ainevirrat Jakelu Palvelut Informaatio Rahavirrat Logistiikka edellyttää näiden osa-alueiden kokonaisvaltaista osaamista ja kokonaisuuden ymmärtämistä ja koordinointia / hallintaa. Yhtenä tehtävänä kehittää ja hyödyntää yritysten ja eri toimintojen välistä yhteistyötä toimintojen ja tavaravirtojen kehittämiseksi -> tavoitteena parempi tehokkuus, korkeampi asiakastyytyväisyys 11

12 Mitä on logistiikka? Vähittäiskauppa Tavaralogistiikan perustoiminnot vähittäiskaupan toimitusketjussa TILAUS TILAUS TILAUS Materiaali- Toimittaja (varasto) TOIMITUS Tuottaja (tehdas) TOIMITUS TOIMITUS Tukkuri (varasto) LASKUTUS LASKUTUS LASKUTUS Myymälä tuote-esimerkkejä kahvi, hammastahna, maito, vihannekset, pakasteet, einekset, korut, kengät, huonekalut, matkapuhelin, tietokone erilaisia toimitusketjuja eri tuotteiden takana Love Solutions 2015 Kasvata hyvinvointia ja tuloksia. 12

13 Mitä on logistiikka? Teollisuus TILAUS TILAUS TILAUS Materiaali- Toimittaja (varasto) TOIMITUS Alihankkija (tehdas) TOIMITUS TOIMITUS Päähankkija (tehdas) LASKUTUS LASKUTUS LASKUTUS Tuotteen loppukäyttäjä Tuote-esimerkkejä kaivoskone, paperikone, matkapuhelinverkon komponentit, lentokone, tuotantokone. Tuotetta voidaan edelleen käyttää tuottamaan palvelua tai tuotteita kuluttajille tai yrityksille Love Solutions 2015 Kasvata hyvinvointia ja tuloksia. 13

14 Logistiikka ja arvoketju läpi yrityksen Ylin johto ASIAKKAAT ALAVIRTA LOGISTIIKKA TOIMITTAJAT YLÄVIRTA 14

15 Havainnollistus toimitusketjusta (joka on itse asiassa useimmiten toimitusverkosto) KULUTTAJA ARVOKETJULOGISTIIKKA Yhteistyö Yhteistyö Yhteistyö ASIAKKAAN ASIAKAS OMAN YRITYKSEN ASIAKAS OMA YRITYS OMAN YRITYKSEN TOIMITTAJA TOIMITTAJAN TOIMITTAJA KILPAILIJA Kukin toimitusketjun osa katsoo ketjua usein omasta näkökulmastaan ollen ns. keskipisteenä ja solmukohtana 15

16 Keskustelu: Toimitusketjut? Käytännön esimerkkejä, mieti tai keskustele pienryhmässä valitsemanne mahdollisimman tutun tuotteen osalta minkälainen toimitusketju sen takana on tai saattaa olla?: Raaka-aineet? Tehtaat ja tuotanto? Kuljetukset? Varastot? Lopputuotteiden myynti ja jakelu? Tarpeiden ennustaminen? 16

17 Logistiikan merkitys? Nykyään logistiikkaa pidetään yhtenä yritysten tärkeimpänä toimintona, jolla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä tai kilpailuetua. Yritykset käyttävät usein kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita (3PL) ja palveluvarastoja. Logistiikkakustannukset ovat keskimäärin 11,5% suomalaisten yritysten liikevaihdosta, ja 17% bruttokansantuotteesta. Tästä noin puolet on varastoinnin kustannuksia ja varastointiin sitoutuvan pääoman kustannuksia. (Tavaraliikenne- ja kuljetusjärjestelmät, Ernvall, LVM, Logistiikkaselvitys 2006) LÄHDE: Wikipedia 17

18 Logistiikkaselvitys 2010: Kustannusnäkökulma ~varastoinnin kokonaiskustannu kset 5,5% Lähde: Logistiikkaselvitys 2010(LVM) 18

19 Logistiikan merkitys: Kilpailuetu erilaisissa liiketoiminnoissa Ajattele asiakkaan näkökulmasta. Mikäli kaupassa on saatavilla tuotteet joita asiakkaat haluavat useammin hyllyssä, tai kaupassa on jatkuvasti puutteita suurimenekkisistä tuotteista, mikä lienee vaikutus myyntiin? Entä asiakasmääriin? Entä tulokseen? Arvioitu vaikutus voi olla huomattavasti pienempi kuin todellinen Mikäli ostat esim. huonekaluja ja toisesta liikkeestä saat tuotteet kotiisi 6-8 viikon toimitusajalla, toisesta 2 viikon toimitusajalla, kolmannesta saat tuotteet välittömästi mukaasi (Ikea), mitä luulet tämän vaikuttavan ko. yritysten myyntiin? Mikäli teollisuusyritys ostaa tuotannolleen kriittisiä komponentteja tai osakokoonpanoja, toisen toimittajan toimitusvarmuus on 100%, toisen 60%. Ko. materiaalin puute pysäyttää tuotannon. Kummalta kannattaisi ostaa? Mikä vaikutus eri toimittajien käytöllä on kokonaiskustannuksille ja - varastoille? 19

20 Mitä on toimitusketjun hallinta? (SCM=Supply Chain Management, toimitusketjun hallinta) Martin Christopher (1998) kirjassaan Logistics and Supply Chain Management Strategies for Reducing Cost and Improving Service määrittelee toimitusketjun hallinnan käsitteen seuraavasti: The management of upstream and downstream relationships with suppliers and customers to deliver superior customer value at less cost to the supply chain as whole. ~ Ylä- ja alavirran suhteiden hallinta toimittajien ja asiakkaiden kanssa ylivoimaisen asiakasarvon tuottamiseksi pienemmillä kustannuksilla toimitusketjulle kokonaisuutena. Määritelmän pohjalta voidaan todeta, että logistiikka keskittyy materiaalivirtojen optimointiin pääasiassa yhden yrityksen näkökulmasta. Toimitusketjun hallinta huomioi myös yritysten välisen yhteistyön tarpeen. -Wikipedia 20

21 Toimitusketjun komponentit Prosessit: Tilaus-toimitus / tilaus-osto-tuotanto-toimitus / osto-myynti /palvelu Kysynnän ja tarjonnan hallinta mukaan lukien ennustaminen Virtaukset: Materiaalien virtaus ja/tai palveluprosessi Tietovirrat; myyntitilaus, ostotilaus, tilausvahvistukset, ennusteet jne. Rahavirrat, käteisestä käteiseen (cash-to-cash), kuinka kauan kuluu aikaa siitä kun maksat toimittajalle siihen kun saat maksun asiakkaalta? Esimerkki: Dell <0 Taloudelliset tekijät: Myynti Kustannukset Varastot / sidottu pääoma Infrastruktuuri: Tietojärjestelmät (ERP) Varastot Tuotantolaitokset / tehtaat Mittareita: toimitusvarmuus, saatavuus, toimitusaika, varastojen arvo, varastojen kierto, kustannukset, ennustetarkkuus. 21

22 Tavoite, tuottavuus ja mittarit Jokainen toimenpide joka vie yritystä sen tavoitetta kohden on tuottava. Toimenpiteet jotka eivät vie yritystä sen tavoitetta kohden eivät ole tuottavia. Eli Goldratt Taloudelliset mittarit: - Nettotulos - Pääoman tuotto - Kassavirta Operatiiviset mittarit: - Läpivirtaus Throughput (myynti-todelliset muuttuvat kulut*) - Varastot Inventories - Operatiiviset kustannukset Operating Expenses (*)TODELLISET muuttuvat kulut tarkoittavat tässä todella muuttuvia kustannuksia, eivät toimintolaskennan tai perinteisen kustannuslaskennan perusteella tuotteille kohdennettuja, todellisuudessa kiinteitä yleiskustannuksia. Tässä tarkoitetaan siis niitä kustannuksia, jotka nousevat kun myyt&tuotat&ostat tuotetta 1kpl enemmän tai laskevat jos myyt&tuotat&ostat 1kpl vähemmän. 22

23 Kaksi merkittävää sanaa logistiikan ja toimitusketjujen kehittämiseen FOCUS asiakas, rajoitteet, tulos, myynti, varastot mikä on liiketoiminnan kannalta kriittistä, mitä tulee kehittää ensimmäisenä? FLOW / VIRTAUS tieto, materiaalit, raha miten saadaan nämä virtaamaan paremmin, kasvatettua toimitus- ja palvelukykyä, pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla? 23

24 Toimituskyky vs Kilpailukyky (on suhteessa kilpailijoihin ja logistiikka on vain yksi tekijä liiketoiminnassa) LOCK-IN / MAFIA OFFER, ESIMERKKEJÄ DELL, TOYOTA, XEROX, NOKIA, WURTH, IKEA, ABC TOIMITUSKYKY JA TOIMITUSMALLIT SELVÄSTI PAREMPIA KUIN KILPAILIJOILLA JA ASIAKKAAT ERITTÄIN TYYTYVÄISIÄ KESKIVERTOA PAREMPI TOIMITUSKYKY PAREMPI KUIN KILPAILIJOILLA JA ASIAKKAAT PÄÄOSIN TYYTYVÄISIÄ LOGISTIIKKA EI HAITTA MUTTEI ETUKAAN TOIMITUSKYKY VASTAAVA KUIN KILPAILIJOILLA TOIMITUSKYKY HUONOMPI KUIN KILPAILIJOILLA JA ASIAKKAAT ERITTÄIN TYYTYMÄTTÖMIÄ LOGISTIIKKA AIHEUTTAA HAITTAA ASIAKKAILLE, MYYNNILLE SEKÄ SISÄISELLE TEHOKKUUDELLE 24

25 Toimitusprosessissa havaittuja haasteita Toimitusvarmuus / saatavuus heikko tai toimitusajat liian pitkiä Asiakkaat tyytymättömiä, pahimmillaan hävitään myyntiä Henkilöstöllä menee paljon aikaa tulipalojen sammutteluun Lisäkustannuksia toimitusviiveistä Varastoon kertyy turhaa tavaraa esim. kun jotain puuttuu eikä tuotantoa tai asiakastoimituksia saada liikkeelle Syytellään toisia tiimejä, toimittajia, olosuhteita työilmapiiri kärsii Erilaisia ja monesti irrallisia parannusprojekteja ja toimenpiteitä, vähemmän tuloksia. 25

26 Biggest problem is thinking you are ok. Yli keskiarvon syndrooma: yli 90% suomalaisista ajattelee olevansa keskimääräistä parempia kuljettajia - Filosofi Maija-Riitta Ollila, Logistiikkaseminaari

27 Tilaus-Toimitusprosessin haasteet Miksi? Tilaus-Toimitusprosessi virtaa asiakkailta läpi oman organisaation eri toimintojen toimittajille ja määrittää: 1. Asiakaspalvelutason (-> myynti & asiakastyytyväisyys) 2. Kustannustehokkuuden ja kannattavuuden (sid. pääoma)..mutta suurin osa yrityksistä toimii käytännössä organisaatiokaavion mukaan siiloina eikä prosessi aina toimi lainkaan halutulla tavalla. JOHTO ASIAKKAAT TILAUS-TOIMITUSPROSESSI TOIMITTAJAT 27

28 Maali? Photo by Paul Flannery, source 28 Flickr

29 Yleisimmät ns. sudenkuopat? Johdetaan yritystä siiloina, osaoptimoidaan, luullaan että 1+1+1=3 mutta se voi olla 1.5 tai 2 Ei ymmärretä organisaation läpi kulkevan logistiikan ja prosessien sujuvuuden tärkeyttä ja vaikutuksia asiakkaille, myyntiin, varastoihin ja kustannuksiin Nähdään että kaikki on ok tai luullaan ettei parempaa tapaa ole Osin koulutetaan väärin yhä edelleen! (Don t trust me, think yourself) 29

30 Yhteenveto Yhteenveto ja keskustelu Esiin nousseet ideat? Kysymykset? Voitko hyödyntää joitakin mieleesi nousseita ajatuksia käytännössä heti? Miten? Mitä asioita jäi uupumaan tai mietityttämään? Muu palaute? KIITOS! Kysymyksissä tai kommenteissa voit ottaa yhteyttä: / / Jatkokoulutuksissamme mahdollista käsittää mm.: Perustietoa työkaluista ja menetelmistä siihen miten logistiikan avulla voidaan kasvattaa myyntiä, pienemmillä kustannuksilla ja varastoilla eli miten logistiikan avulla voidaan parantaa yritysten kannattavuutta, miten hyödynnät ja sovellat Leania, Value Stream Mappingia(VSM) sekä Theory Of Constraintsia(TOC) logistiikan, varastonhallinnan ja toimitusketjujen kehittämiseen? 30

31 Yhteystiedot ja taustat Yhteystiedot: Love Solutions Petri Huitti Kuopio, Finland Blogi KOULUTUS, TYÖKOKEMUS, MENETELMÄT, YDINOSAAMINEN: Koulutus: DI Tuotantotalous, pääaine Logistiikka, LUT, valmistunut 1996 Työkokemus: Yli 18 vuoden työkokemus logistiikan johtamisesta ja kehittämisestä eri osa-alueilla tuotealueilla ja tehtävissä asiakasrajapinnasta toimittajaketjuun. Toiminut globaaleissa yrityksissä kuten Nokia Networks yli 14 vuotta: tuotepäällikkönä, kehityspäällikkönä, laatupäällikkönä sekä projektipäällikkönä lukuisissa IT- ja prosessin parannushankkeissa. Vuodesta 2010 lähtien tukenut lähinnä teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan PK-yrityksiä tilaustoimitusprosessien ja logistiikan kehittämisessä sekä kouluttanut näitä asioita yhteistyössä mm. Tampereen Ammattikorkeakoulun(TAMK), MIFin, Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulun kanssa suomeksi ja englanniksi. Työkaluboxi: Theory of Constraints (TOC), Lean, Arvoketjun analysointi ja kuvaus (Value Stream Mapping), 8D- systemaattinen ongelman ratkaisu, maalaisjärki. Ydinosaaminen: 1) Miten parannetaan B2B tilaus-toimitusprosessia asiakkaille niin että voidaan turvata tai lisätä myyntiä pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla. 2) Miten tunnistetaan ja päivitetään haitallisia ajatus- ja toimintamalleja tulosten ja henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

32 Anna virrata. Paranna toimituskykyä, turvaa ja lisää myyntiä. Pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla. Meidän suurin rajoitteemme on tapamme ajatella. TOC huippuosaaja Dr. Lisa Lang

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ

TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ TUOMO HAKANEN PROJEKTINHALLINNAN JA KUSTANNUSSEURANNAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN ALIHANKKIJAYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Petri Suomala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknistaloudellisen

Lisätiedot

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de

Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de Maailman johtava Sisälogistiikkamessut CeMAT Hannoverissa 19.-23.5.2014. Tervetuloa Halli 13 osasto C20. www.cemat.de 2 2014 KAIKKI LOGISTIIKAN RATKAISUT SAMAN KATON ALTA. Tuottotie 4, PL 10, 33961 Pirkkala,

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin asiakasnäkökulma

LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin asiakasnäkökulma TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 187 2012 LOGISTINEN PALVELUTARJONTA ETELÄ-SUOMESSA Logistiikkasektorin

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä

Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntäminen Kokemuksia suomalaisista yrityksistä Jouni Kauremaa, Jaana Auramo Teknologiakatsaus 154/2004 Logistiikan sähköisten tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI

MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI OPINNÄYTETYÖ MIKKO PULJU 2012 MYYNNIN JOHTAMINEN: CASE FRANSMANNI ROVANIEMI MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Matkailun koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin

Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Verkkokaupan vaikutukset jakelurakenteisiin The impact of e-commerce on distribution structures Kandidaatintyö Juuso Mikkola Joni Pulkki TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot