Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen"

Transkriptio

1 Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

2 Tietoisku: Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen (Leanin, Theory Of Constraints(TOC):n, tietoisen läsnäolon ja heartfulnessin avulla) Paikka: Ylä-Savon Kehitys Oy (Olohuone), Pohjolankatu 4, Iisalmi Aika: Tiistai klo (aamukahvit ) Tapahtuma käsittelee seuraavia aiheita: Saat tietoa B2B tilaus-toimitusprosessien ja ketjujen kilpailukyvyn kehittämisestä erittäin tehokkaasti Theory Of Constraints (TOC):n (kapeikkoajattelu) ja Leanin + Value Stream Mappingin(VSM) avulla. Miten voimme turvata tai kasvattaa myyntiä sekä tulosta päivittämällä palveluja toimitusprosessejamme, pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla? Miten voimme kasvattaa työhyvinvointia missä tahansa organisaatiossa hakemalla hyvinvoinnin itsestämme, emme ulkoisista tekijöistä? Menetelmien tietoinen läsnäolo (ts. mindfulness) sekä heartfulness esittely ja lyhyet harjoitukset. Voit kokea mitä on hyvinvointi itsessäsi, ja miten itse voit vaikuttaa siihen, tunteisiisi, pystyäksesi myös parempiin tuloksiin läsnäolossasi. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

3 Love Solutions missio Olemme täällä tekemässä maailmasta parempaa paikkaa meille sekä seuraaville sukupolville ja auttamassa muita tässä työssä. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

4 Love Solutions käytännön toiminta MITÄ? Autamme yrityksiä, organisaatioita, yksityisiä henkilöitä henkisen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn, tulosten kasvattamisessa. MITEN? Tämä tapahtuu mm. sydän- ja tunnetietoisuutta lisäämällä, ajattelu- ja toimintamalleja, toimitus- ja palveluprosesseja uudistamalla, haluttujen tavoitteiden, muutosten saavuttamiseksi. Menetelminä mm. Lean, Theory Of Constraints (TOC), heartfulness, tietoinen läsnäolo Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

5 Lähestymistapamme HENKINEN VALMENTAMINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Menetelmiä: HEARTFULNESS LÄSNÄOLO THEORY OF CONSTRAINTS (TOC) - LEAN TUNNE AJATUS TOIMINTA TULOS Sydän: mitä tunteita liittyy tiettyihin asioihin, kokemuksiin, ihmisiin, uskomuksiin? Miten voin tuntea rauhaa, läsnäoloa, innostusta, iloa? Tiedostettu-tiedostamaton Mieli tietoinen: Järki, analyyttinen lähestymistapa, syy-seuraus-suhteet Mielen taso tiedostamaton: mm. Tiedostamattomat uskomukset, ajattelumallit - Toimintamallit - Palvelu- ja toimitusprosessit - Toimitus- ja arvoketjut - Käyttäytymismallit - Johtamismallit - Vuorovaikutus -TALOUDELLISET TULOKSET: Myynti,varastonkierto, kustannukset, tulos -ASIAKASTYYTYVÄISYYS -TYÖHYVINVOINTI & henkilöstön suorituskyky -Vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan Yhdistämme henkisen valmentamisen, tunteiden ja ajatusmallien tunnistamisen & käsittelyn toiminnan ja prosessien kehittämiseen, jotta halutut muutokset saadaan pysyvästi käytäntöön ja parempiin tuloksiin asti. Ilman tiedostamattomienkin tunteiden ja ajatusmallien huomioimista ja hyödyntämistä muutoksen ja kehittämisen aikana, niin suurta ja pysyvää parannusta ei voi odottaa, oli kyseessä sitten (työ-)hyvinvoinnin tai suorituskyvyn ja tuloksentekokyvyn kasvattaminen. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

6 Kaksi keskeistä asiaa logistiikan & prosessien hallinnassa ja kehittämisessä FOCUS (fokusointi) TOC Mikä estää yritystä tai toimitusketjua, prosessia tekemästä entistä parempaa tulosta? FLOW (virtaus) LEAN Miten parannetaan tiedon, materiaalien, rahan, palvelujen virtausta? Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

7 Theory Of Constraints (TOC) (suom. Kapeikkoajattelu, pullonkaula-ajattelu) ja FOCUS Love Solutions

8 Mikä on yrityksen tavoite? Tavoitteena ei ole säästää kustannuksia vaan tehdä tulosta - Eliyahu Goldratt, Theory Of Constraints(TOC) eli kapeikkoajattelun, pullonkaula-ajattelun luoja ( ) Love Solutions

9 TOC, FOCUS & VIRTAUS Jos haluaisit parantaa virtausta alla olevassa systeemissä, mitä tekisit? Miksi? Source: Bob Sproull, Love Solutions

10 Theory of Constraints (TOC) 63% 73% On-Time Delivery, Availability 44% Revenue, Throughput Combined Financial Lead Times Cycle Times 65% Inventory Levels 49% 70% Source: The World of Theory of Constraints, Vicky Mabin & Steven Balderstone, St. Lucie Press, Love Solutions

11 TOC POOGI Process Of OnGoing Improvement: 5 Fokusoitua askelta 1. Tunnista rajoite (resurssi tai toimintatapa joka estää organisaatiota saavuttamasta parempaa tulosta tavoitteeseensa nähden) 2. Päätä miten hyödynnät rajoitetta (jotta saat enemmän kapasiteettia irti prosessista) 3. Alista kaikki muut prosessit kohdan 2 mukaisesti (tukemaan kohdan 2 päätöstä) 4. Kohota (elevate) rajoitetta 5. Jos tuloksena rajoite on vaihtunut, mene vaiheeseen 1. Älä anna välinpitämättömyyden muodostua rajoitteeksi. Pullonkaulat määräävät sekä läpivirtauksesta että varastoista. - kirjasta The Goal Love Solutions

12 TOC imuohjausmalli Tausta: TOC Imuohjaus eli Pull Replenishment on Theory Of Constraints (TOC) logistinen toimintamalli Tarkoitus: Luoda pääasiassa menekkiohjautuva virtaus läpi varaston. Mahdollisuus rakentaa vaikeasti matkittavissa oleva kilpailuetu. Käyttökohteet: jakeluketjut (mm. tukku-vähittäiskauppa), tuotannon materiaali- ja valmisvarastot Hyödyt: Parempi, jopa % saatavuus -> vaikutus myyntiin Pienemmät varastot (n.10-50% pienemmät) Perustoimintaperiaatteet: Varasto keskitetään Tavoitebufferi jokaisessa pisteessä menekkiin ja täydennysaikaan perustuen Täydennykset mahdollisimman tiheästi kulutuksen mukaan -> Parempi kannattavuus Love Solutions

13 TOC Vastustamaton tarjous (Mafiatarjous) Parhaimmillaan pystytään operatiivista toimintaa kehittämällä luomaan asiakkaille ns. vastustamaton tarjous tai mafiatarjous myynnin turvaamiseksi ja kasvattamiseksi (unrefusable offer (URO), mafia offer, win-win tarjous) Mikä on Mafiatarjous? Dr. Lisa Lang määrittelee sen seuraavasti: Tarjous jota asiakkaat eivät pysty vastustamaan ja jota kilpailijat eivät voi tai eivät halua kopioida. Dr. Lisa Lang n. 1 tunnin video(huom. lataa esitysmateriaali linkin takaa, mukana esimerkki mafiatarjouksesta) Increasing sales, What s the problem? Love Solutions

14 LEAN ja FLOW (Leanin syntyperä Toyota Production System, TPS, joka osin jatkumoa Fordin mallille sekä saanut ideoita mm. USAlaisten kauppojen täydennysmalleista) Love Solutions

15 LEAN: Miksi keskittyä hukkaan(waste)? Arvoketjun kokonaisläpimenoaika Turhat ja lisäarvoa tuottamattomat vaiheet Perinteinen parantamisnäkökulma Turhat ja lisäarvoa tuottamattomat vaiheet Turhan poistamisnäkökulma Vähennetään turhaa 50% Turhat ja lisäarvoa tuottamattomat vaiheet Lisäarvo Lisäarvo Lisäarvo Tehdään lisäarvo tuplasti nopeammin Miksi keskittyä pidempään ketjuun? Arvoketjun kokonaisläpimenoaika Tuotanto Love Solutions

16 Volyymi Bullwhip / Ruoska - efekti Kysynnän vaihtelun kasvua toimitusketjussa tunnetaan Ruoska efektinä ( Bullwhip Effect ) Todellinen asiakastarve Tuotantotilaukset Vaaditaan suuria varastoja joka vaiheessa Aika (Vaiheet toimitusketjussa) Tarjonnan ja kysynnän tasapainottomuus tuhlaa resursseja (ylituotanto) Love Solutions

17 Eräkoon pienentämisen vaikutukset kohti 1 kpl:een virtausta Erä & Jonotus 1 min. läpimenoaika per prosessi Tee 6, Siirrä 6 Tee 6, Siirrä 6 Tee 6, Siirrä 6 Yhden kappaleen virtaus Aika 1. kappaleelle on 13 minuuttia Lopetusaika koko erälle on 18 minuuttia Tee 1, Siirrä 1 Tee 1, Siirrä 1 Tee 1, Siirrä 1 Aika 1. kappaleelle on 3 minuuttia Lopetusaika koko erälle on 8 minuuttia Love Solutions

18 Arvoketjun analyysi ja kuvaus Arvoketjun kuvaus (Value Stream Mapping) on yksinkertainen työkalu joka auttaa näkemään ja ymmärtämään tieto-ja materiaalivirrat läpi arvoketjun. Miten?: Seuraa tieto- ja materiaalivirtoja asiakkaalta toimittajille, piirrä visuaalinen esitys prosessista. Tarkoitus? Tarkoitus ei ole kuvaus, vaan tieto-ja materiaalivirtojen ymmärtäminen, tunnistaa turhat kustannukset ja ajanhukat ketjussa ja mitkä tekijät aiheuttavat niitä ja hidastavat virtausta. ESIMERKKI ARVOKETJUN KUVAUKSESTA (TILAUS-TOIMITUSPROSESSI): Asiakastilaus Projektitilauk sen luonti VA Tilauksen käsittely NVA Tilauksen käsittely Ostotilaukse n käsittely ST 0-1 D ST 1-2 D ST D ST 0.5 D ST 0.5 D ST 17 D NVA Toimittaja Varastopiste (uudelleen pakkaus, jne.) VA 15-30min RT 37 D VA 4.5h NVA VA NVA ST 1-2 D VA ST 1-2 D ST 1-2 D Asiakkaan varasto Total ST D RT 58 D (Avg) ST 2.5-5D RT 10 D Lean Simplified - Value Stream Mapping - Patient Scheduling: v=3mcmwlgufju (13D-70D+) ST 3-6D RT 11 D Parannusfokus: - Miten lyhentää toimittajan toimitusaikaa? (64% koko toimitusajasta) - Miten vähentää turhia tilauksen käsittelyvaiheita? - Miten välttää tuplakuljetuksia ja uudelleen pakkaamista? ST = Standard/Planned time RT=Real Time ( based on facts) VA=Value Adding NVA=Non Value Adding Love Solutions

19 Lean, TOC, Value Stream Mapping hyödyntäminen B2B tilaustoimitusprosessien kehittämisessä esimerkki yhdestä lähestymistavasta Lisätietoa Love Solutions

20 Yleiset haasteet tilaus-toimitusketjuissa Heikko toimitusvarmuus, liian pitkät toimitusajat Asiakas tyytymätön, pahimmillaan hävitään myyntiä tai jopa asiakas Henkilöstön aikaa ja energiaa häviää merkittävästi tulipalojen sammutteluun Lisäkustannuksia viiveistä, pikatoimituksista, tarvepiikeistä -> ylitöitä, pikakuljetus jne. Varasto kertyy kun joitakin tuotteita tai materiaaleja puuttuu, asiakastoimitukset tai tuotanto viivästyy Syytellään toisia tiimejä, toimittajia, ihmisiä, olosuhteita työilmapiiri kärsii > estää yhdessä parantamisen Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

21 Biggest problem is thinking you are ok. Yli keskiarvon syndrooma: yli 90% suomalaisista ajattelee olevansa keskimääräistä parempia kuljettajia - Filosofi Maija-Riitta Ollila, Logistiikkaseminaari Love Solutions

22 Tilaus-Toimitusprosessin haasteet Tilaus-Toimitusprosessi virtaa asiakkailta läpi oman organisaation eri toimintojen toimittajille ja määrittää: 1. Asiakaspalvelutason (-> myynti & asiakastyytyväisyys) 2. Kustannustehokkuuden ja kannattavuuden (sid. pääoma)..mutta suurin osa yrityksistä toimii käytännössä organisaatiokaavion mukaan siiloina eikä prosessi aina toimi lainkaan halutulla tavalla. Miksi? JOHTO Tutkimalla valittu prosessi asiakkaalta toimittajille Value Stream Mappingia (VSM) käyttäen voidaan ymmärtää ja havainnollistaa nykyisen prosessin kulku, ongelmat ja niiden syyt. Näin voidaan yhdessä tehokkaasti parantaa prosessin suorituskykyä ja tehokkuutta - parhaimmillaan saavutetaan parempaa toimituskykyä pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla jopa viikoissa. ASIAKKAAT TILAUS-TOIMITUSPROSESSI TOIMITTAJAT Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

23 Hyödyt valitun toimitusketjun analysoinnista ja kehittämisestä (TOC & Lean keinoin) Ilman prosessin ymmärtämistä sitä ei voida tehokkaasti parantaa Paranna paikallisesti, nopeita tuloksia, näytä että se on mahdollista Voit käyttää tuloksia ja löydöksiä yritystason kehittämiseen pidemmälläkin tähtäimellä Tarjoaa työkalut ja tiedot henkilöstölle valitun prosessin suorituskyvyn ylläpitämiseen ja edelleen parantamiseen paremmassa hengessä tunnetaan kokonaisuus, osataan vältellä turhaa syyttelyä, sen sijaan haetaan ratkaisuja yhdessä Opi yksinkertaisia ja tehokkaita työkaluja käytännön kautta voit käyttää niitä myöhemmin itse Kun asiakas kytkettynä projektiin, voit tunnistaa mahdollisuuden erilaiselle win-win-ratkaisulle asiakkaalle (kilpailuedun hankinta) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

24 MITEN? Fokusoitu miniprojekti: Valitun asiakkaan/ toimittajan tilaus-toimitusprosessin analysointi ja kehittäminen Sisäinen tarve, ongelma, HALU PARANTAA toimitusketjua YMMÄRRÄ KOKONAISUUS, TUNNISTA YDINONGELMAT JA VAIKUTUKSET -> Valitse kohdeprosessi parannukselle, määritä BUSINESS CASE eli potentiaaliset hyödyt vs. kustannukset (FOCUS) PERUSTA PROJEKTI, SUUNNITT ELE, KOKOA TIIMI, PISTÄ TYÖT LIIKKEELLE ANALYSOI VALITTU PROSESSI, YMMÄRRÄ SE 1) Haastattelut, kävele läpi prosessi 2) Tietoanalyysit -> Prosessin nykytilan kuvaus ja ymmärrys (Arvoketjun analysointi, Value Stream Mapping) TYÖPAJA (0.5-1 päivä): 1) Katselmoi nykytilan analyysin tulokset 2) Määritä parannustoimenpit eet tai määritä uusi toimintamalli jota pilotoida tai toteuttaa + ehdotukset pidemmän tähtäimen parannuksille ja hankkeille TOTEUTA JA SEURAA VÄLITTÖMIÄ PARANNUKSIA SEKÄ TULOKSIA, KORJAAVAT TOIMENPITEET (+tee ehdotukset pidemmän tähtäimen parannuksista tai hankkeista) PROJEKTIN SULKEMINE N -Raportointi -Palaute -Opit -Ehdotukset jatkolle Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

25 Arvoketjun analysoinnin hyödyntäminen: Esimerkkinä kansainvälisen teollisuusyrityksen tärkeän asiakkaan toimitusprosessi Tuote: Avaimet-käteen tukiasemia joihin kuului omissa tehtaissa valmistettavia tuotteita sekä ostettavia tuotteita (antenneita) ENNUSTAMINEN KYSYNNÄN JA TARJONNAN HALLINTA (Sales & Operations Planning) Myynnin ennustaminen ko. maassa Tietyn alueen myynnin ennustaminen Tuotekohtain en globaali ennustamine n Toimittajille ja tehtaille ennustaminen, toimituskyvyn hallinta Ostamin en antennit oimittaja Omat tehtaat (Suomi ja Kiina) Osto Tilaustoimituskeskus Tilaus-toimitusprosessi kokonaiselle sitelle (aikaa asiakkaan tilauksesta 2 vkoa Toimitukseen paikalliseen varastoon, 3vkoa asennukseen) ASIAKAS Paikallinen tilaustenkäsittely Jakeluvarasto (Hollanti) Paikallinen maavarasto Asennukset asiakkaalle Love Solutions

26 Esimerkkiprojektin logistiikan ohjauspaneeli (globaali yritys, sis. kaikki toimitukset yhteen asennukseen) Toimitusvarmuus ensiksi vahvistettuun, % toimituksista Toimitusvarmuus asiakkaan pyytämään, % toimituksista (asiakkaalle kriittinen) Ennustetarkkuus % Varastot MEUR 1. vaihe (alun perin toimituksia viivästyttänyt tuote) Tavoitteessa heinäkuussa 2. vaihe (toinen tuote alkoi viivästyttämään toimituksia tuotannon siirtämisen vuoksi) Love Solutions

27 Sisäisen asiakkaan palaute (globaali toimitusketju) Asiakas oli lopulta erittäin tyytyväinen eivätkä toimitukset aiheuttaneet sen jälkeen suurempia ongelmia. -Asiakkaan avaimet-käteen asennusten projektijohtaja Pawel Buda, Puola Varastot vähenivät projektin ansiosta vähintään 1MEUR. Myyntitiimin controller, Puola Love Solutions

28 PK-teollisuusyrityscaseja Saimme apua yhden tuotealueemme tilaustoimitusprosessin ja varastojen analysoinnissa ja hyvin konkreettisia ja hyödyllisiä näkökulmia ja keinoja siihen, miten voimme parantaa varastojen kiertoa, tuotteiden saatavuutta ja kannattavuuttamme entisestään lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Tuotantopäällikkö, PK-yritys "Uuden mallin ja sen asiakkaalle tuoman lisäarvon myötä kilpailukykymme on huomattavasti parantunut." -Tuotantojohtaja, PK-yritys Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

29 Miten valita kohdeprosessi? Tunnista paras mahdollinen business case. Tärkeä asiakas, (erittäin) tyytymätön nykyiseen toimituskykyyn riski hävitä myyntiä tai jopa asiakas Asiakas haluaa painaa hintoja alaspäin ja haluaisitte mieluummin kasvattaa arvoa asiakkaalle Erityisesti mikäli asiakas varastoi tuotteitanne, on mahdollisuus löytää winwin logistinen malli heidän kanssaan Mahdollisuus turvata tai lisätä myyntiä mikäli parannetaan toimituskykyä usein myynti tietää todellisen potentiaalin ja riskit (arvioi vaikutus EUR myynti & tulos) Keskity niihin kriittisimpiin tuotteisiin tälle asiakkaalle jotka aiheuttavat suurimman osan viiveistä (mikäli useita tuotteita) -> SUURIN VAIKUTUS Aloita sieltä missä on todellinen tarve & halu parantaa motivoidulla tiimillä parempia tuloksia Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

30 Business case arviointi Käytä kynää ja paperia parempi arvioida suunnilleen oikeaan suuntaan kuin täsmälleen väärin Esimerkki kun focus asiakkaassa ja myynnissä: +1MEUR/vuodessa enemmän tai turvattua myyntiä 30% myyntikatteella ~+300kEUR vaikutus tulokseen (oletuksena kiinteät kulut eivät muutu) Mahdollisten lisähyötyjen arviointi (arviointi voi olla hankalampaa ennen nykytilan analyysia) : Varastojen vähennys 100kEUR keur säästö varastoinnin vuosittaisissa kokonaiskustannuksissa( 10-40% keskimääräisestä varaston arvosta sis. Tilat, henkilöstö, korot, arvonalennus, poiskirjausriski) Parempi toimituskyky -> tyytyväisempi asiakas -> vähemmän tarvetta alennuksille, hyvityksille, sakoille vaikutus tulokseen Laske omilla luvuillasi business case ja vertaa parannuksen vaatimiin kustannuksiin ja ajankäyttöön! Valitse kohde josta eniten potentiaalista hyötyä (EUR), mielellään moninkertaisesti kustannuksiin ja ajankäyttöön nähden. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing.

31 Anna virrata. Paranna palvelu- ja toimituskykyä, turvaa ja lisää myyntiä. Pienemmillä varastoilla ja kustannuksilla Love Solutions

32 Muutoksen ja kehittämisen läpivienti kaikilla tarpeellisilla tasoilla: Uudista ajatus- ja toimintamallisi Tietoinen läsnäolo & johtaminen, heartfulness & intuition kehittäminen ja hyödyntäminen työhyvinvoinnin ja tulosten kasvattamisessa Love Solutions

33 Läsnäolo & intuitio johtamisessa "Arvostan johtajia, jotka pysyvät rauhallisina paineessa. Painetta tulee aina olemaan, kaikissa tehtävissä. Mutta on valtava etu, että johtaja pysyy rauhallisena ja tasapainoisena sen sijaan, että hän muuttuu hermostuneeksi tai levittää pelkoa organisaatiossa. "Johtaminen on hyvin intuitiivista. Se opitaan tekemällä johtajan työtä. Päätökset tehdään tietoon perustuen, mutta mukana pitää aina olla myös intuitiota. Tietojen ja tuntuman täytyy johtaa samaan suuntaan." Rajeev Suri, Nokian toimitusjohtaja Kauppalehti Optio, Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

34 Intuitio elämässä & johtamisessa? " Again, you can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Steve Jobs, Applen perustaja Stanfordin Yiopiston päättäjäispuheessa 2005 (video, teksti), Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

35 Yritys- ja työelämän yleisiä haasteita? Tulokset eivät riitä - kustannustehokkuus tarkoittaa usein enemmän töitä vähemmällä väellä. Kilpailu kovenee. Toimimattomat ajatus- ja toimintamallit, prosessit eivät mahdollista yrityksen ja henkilöstön koko potentiaalin hyödyntämistä, aiheuttavat kahnauksia, haluttua tulosta ei synny. Globaali kilpailu aiheuttaa joskus hyvin konkreettiset pelot yrityksen selviytymisestä ja työpaikkojen menetyksestä. Yksityiselämä vs. työelämä, keskinäiset vaikutukset. Ihmissuhteet & yhteistyö konflikteja erilaisten persoonien ja käyttäytymismallien välillä, hallitsemattomat tunteet. Stressi - merkittävä vaikuttaja monilla eri tavoilla henkiseen ja fyysiseenkin terveyteen ja hyvinvointiin. Energia puheet, ajatukset, ideat, tekeminen, tunteet blokkautuvat, eivät virtaa, vaikuttaa tulokseen ja ilmapiiriin. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

36 Lähestymistapamme HENKINEN VALMENTAMINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Menetelmiä: HEARTFULNESS LÄSNÄOLO THEORY OF CONSTRAINTS (TOC) - LEAN TUNNE AJATUS TOIMINTA TULOS Sydän: mitä tunteita liittyy tiettyihin asioihin, kokemuksiin, ihmisiin, uskomuksiin? Miten voin tuntea rauhaa, läsnäoloa, innostusta, iloa? Tiedostettu-tiedostamaton Mieli tietoinen: Järki, analyyttinen lähestymistapa, syy-seuraus-suhteet Mielen taso tiedostamaton: mm. Tiedostamattomat uskomukset, ajattelumallit - Toimintamallit - Palvelu- ja toimitusprosessit - Toimitus- ja arvoketjut - Käyttäytymismallit - Johtamismallit - Vuorovaikutus -TALOUDELLISET TULOKSET: Myynti,varastonkierto, kustannukset, tulos -ASIAKASTYYTYVÄISYYS -TYÖHYVINVOINTI & henkilöstön suorituskyky -Vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan Yhdistämme henkisen valmentamisen, tunteiden ja ajatusmallien tunnistamisen & käsittelyn toiminnan ja prosessien kehittämiseen, jotta halutut muutokset saadaan pysyvästi käytäntöön ja parempiin tuloksiin asti. Ilman tiedostamattomienkin tunteiden ja ajatusmallien huomioimista ja hyödyntämistä muutoksen ja kehittämisen aikana, niin suurta ja pysyvää parannusta ei voi odottaa, oli kyseessä sitten (työ-)hyvinvoinnin tai suorituskyvyn ja tuloksentekokyvyn kasvattaminen. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

37 MUUTOSPROSESSI: Muutoksen läpivienti & tukeminen 1. NYKY- TILANNE 2. MUUTOS NYKYTILAN- TEESEEN 3. UUSI NYKYTILANNE MUUTOKSEN JÄLKEEN Toistetaan pääosin tuttuja ajattelu- ja toimintamalleja, voidaan tehdä ns. ulkoisia muutoksia, kehittämistä mutta toiminnan perusteissa ei juuri muututa. Koetaan vastuuta, paineita, huolia. Tilanne pysyy muuttumattomana. Oma voima, rauha, läsnäolo. Asian, ongelman tiedostaminen, sen muuntaminen. Tahto muuttaa ajatus- ja toimintatapoja, tunteita. Visio, tahto, päätös, toiminta. Muutos on saatu liikkeelle, harharetkiä tapahtuu vielä, paluuta vanhoihin ajatus- ja toimintamalleihin. *Kaikki muutos lähtee jokaisesta yksilöstä. Tiimissäkin on yksilön muutos ratkaiseva, jolloin mukana on myös tiimin sitoutuminen, mahdollinen muutos, kasvu ja kestävä kehitys. Oma voima, rauha, läsnäolo. Tilanne on muuntunut jolloin ongelmaan liittyen on pienempi paine ja vyyhti purkaantuu tasaisesti. Uusi ajatus-, tunne- ja toimintamalli on osana kaikkea, uudet ajatus- ja toimintamallit, muutosvalmius sekä halukkuus on juurrutettu organisaatioon, kulttuuriin, edelleen kehittämistä ja ajattelu- sekä toimintamallien haastamista voidaan jatkaa uudelta tasolta, uudelta pohjalta, perusta on luotu. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

38 Läsnäolon voimin järkyttävän hyvään oloon sekä tulokseen työpaikalla Voisimmeko yhdessä tehdä töitä työpaikkojen muuntamiseksi olohuoneiksi, joissa annetaan kunkin olla mitä on, ei vaadita rooleja, pelataan mahdollisimman avoimin kortein, ei syytellä vaan haetaan yhdessä ymmärrystä ja ratkaisuja aina kykyjen ja resurssien rajoissa, ollaan läsnä itse kullekin, tuetaan toisia vaikeissa hetkissä, heikoissa momentumeissa, oli syy sitten työpaikalta tai kotoa? Voisiko tämä luoda pohjan aina paremmalle työpaikalle, kasvavaan hyvinvointiin ja tuloksiin? Petri Huitti Love Solutions 2015 (www.lovesol.fi )

39 Mitä on heartfulness työpaikalla? Voisitko ajatella, että heartfulness tarkoittaa puhtaampaa työpaikkaa? Puhtaampaa siinä mielessä, ettemme enää niin paljoa hae toisten heikkoja kohtia, miten iskeä, vaikuttaa niihin, vaan lähestymistapamme on tyystin erilainen. Ajattelemme kollegoitamme, työtovereitamme kanssakulkijoinamme, joilla on yhtälailla opittavaa täällä kuin meilläkin, ja että he ovat aivan yhtä arvokkaita, välittämättä roolista tai asemasta työpaikalla. Ja tämän kun sisäistämme, todella sisäistämme, maailmamme, työpaikkamme ympäristö, kaikki henkäyksetkin siellä muuttuvat. Kohti välittävämpää, rakkaudellisempaa ympäristöä. (INTUITIOSTA) Jo liiketoimintasi kannalta sinun ehkä kannattaisi ottaa tuo viisaus käyttöön, voisit ajatella sitä vaikka ilmaisena ja järjettömän, mielettömän hyvänä konsulttina, joka on 24/7 paikalla, käytettävissäsi, ilman palkkaa, maksua? Niin mielettömän, järjettömän, koska mielestä, järjestä tässä ei ole kyse, vaan tunteista, sydämestä. Kun opit niitä tulkitsemaan, kuuntelemaan, puhtaimmillaan, voit ajatella, että olet saanut sellaisen konsultin käyttöösi, ettei mitään rajaa. - Petri Huitti Love Solutions 2015 (www.lovesol.fi )

40 Esittely: PETRI Tuotantotalouden DI (LUT, Logistiikka, 1996) Kehonkuuntelun kouluttaja (2013, perustaso) Henkisen Kasvun Ohjaaja (2014) Vuodesta 1996 monipuolista ja kansainvälistä kokemusta logistiikan, toiminnan, prosessien johtamisesta & kehittämisestä globaaleissa (mm. Nokia Networks) ja PKyrityksissä, hyödyntäen ja valmentaen maailman tehokkaimpia johtamis- ja kehittämismalleja kuten Theory Of Constraints (TOC) ja Lean. Kouluttanut näitä asioita mm. Tampereen Ammattikorkeakoulussa(TAMK) sekä Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulussa, nuorille ja aikuisille, suomeksi ja englanniksi. Perehtynyt työn ja elämän kautta tiedostamattomienkin ajatus- toimintamallien, tunnelukkojen käsittelyn tarpeeseen jotta hyvinvointia ja tuloksia voidaan pysyvämmin ja radikaalimmin kasvattaa työssä tai elämässä Kirjoittanut yksityishenkilöille suunnatun henkiseen kasvuun ja hyvinvointiin ohjaavan Heartfulness-kirjan VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) 2015 (tulossa myös englanniksi) Valmentaa, ohjaa, konsultoi palvelu- ja toimitusprosessien kehittämisessä, hyvinvoinnin, suorituskyvyn, haluttujen tulosten kasvattamisessa yksityishenkilöitä, pienyrittäjiä, PK- ja globaaleja yrityksiä, koulutusalan ammattilaisia, yms. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

41 Esittely: JAANA Jaana on luennoidessa, kouluttaessa, konsultoidessaan läsnä ja avoimena hetkessä niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin organisaatioille. Hän kykenee hahmottamaan nopeasti mitkä ovat pullonkaulat, rajoitteet niin henkilökohtaisessa ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kuin globaalissa mittakaavassa, ihmiskunnan kehityksen kannalta rakkaudellisempaan, kestävän kehityksen suuntaan liittyvissä asioissa. Jaana tunnistaa mahdollisuudet, käynnistää tarvittaessa muutokset ja vie ne läpi kohti tavoitetta joka palvelee jokaisen hyvää, parhauttakin. Jaanan erityisvahvuus on hänen toimiessaan henkisen kasvun ohjaajana, saaden haasteellisetkin tilanteet lyhyessä ajassa muunnettua rakentavaksi, vapaana virtaavaksi ja innostavaksi. Tästä hänellä on yli 15 vuoden kokemus yksityishenkilöiden ja ryhmien valmennuksessa. Jaana kouluttaa myös Henkisen kasvun ohjaajia sekä Heartfulness-ohjaajia, jotka toimivat eri ammattialoilla hyödyntäen näitä taitoja, mm. opettajina, mielenterveys-sairaanhoitajina, esimiehinä, terapeutteina, psykologeina jne. joitakin mainitaksemme. Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

42 Mikäli tarvitset apuamme, otathan yhteyttä, autamme mielellämme! LINKIT: PÄÄSIVU TYÖHÖN KOULUTUKSEEN ELÄMÄÄN BLOGIT: TYÖHÖN KOULUTUKSEEN ELÄMÄÄN Petri Huitti Jaana Huitti Love Solutions 2015 Improving ways of thinking & doing

43 Lähteitä ja lisätietoja Love Solutions ratkaisuja työelämään: Love Solutions blogi työelämää koskien: Toiminnan kehittämistä: Lean Simplified - Value Stream Mapping - Patient Scheduling Lisätietoa valitun palvelu- tai toimitusprosessin analysointi- ja kehittämispalvelusta Mikä on Mafiatarjous? Ymmärrä asiakastasi = Myy enemmän(blogi) Leanin korkeampi merkitys? Mitä on Theory Of Constraints (TOC)? Toiminnan kehittämisen merkitys? Työhyvinvoinnista ja toiminnan kehittämisestä henkiseen kasvuun Tietoinen kehittäminen? Työhyvinvointia, tietoista läsnäoloa ja heartfulnessiä: Heartfulness-hiljentymisharjoitus ( stressintappaja,ohje) Koottuna harjoitteita läsnäolon ja heartfulnessin itse kokemiseksi Intuition kehittäminen ja hyödyntäminen johtamisessa, työelämässä? Tietoinen johtaminen ja sen vaikutus työhyvinvointiin (20min.video Täysii-seminaari ) Tietoisen läsnäolon ja heartfulnessin merkitys työhyvinvoinnille, Työhyvinvointimessuilta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (29min, Petri & Jaana) Love Solutions

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI

VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI -HEARTFULNESS- VOI HYVIN - KÄYTÄ SYDÄNTÄSI Opas parempaan elämään Petri Huitti 1 VOI HYVIN KÄYTÄ SYDÄNTÄSI (Opas parempaan elämään) (Englanniksi: BE WELL - USE YOUR HEART, Guide for better life) ISBN 978-952-68229-0-7

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Kun todellisuus tulee yhdeksi

Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi Kun todellisuus tulee yhdeksi on tiivistelmä kirjasta Todellinen valaistuminen, joka kuvaa kuinka tietoisuus, todellisuus ja vapaus yhdistyvät yhdeksi ja jäljelle jää vain

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot