YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN"

Transkriptio

1 YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I -VAIHE, KAAVAT 8256 JA LUONNOS. KOHDELUETTELO KAAVAN 8257 KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAISTA ALUEISTA, PIHAPIIREISTÄ JA RAKENNUKSISTA LIITE 17

2 Sisällys: PISPALAN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT ALUEKOKONAISUUDET... 3 VALLIKADUN VARSI (2008/A1)... 3 PISPANKADUN VARSI (2008/A2)... 4 KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT PIHAPIIRIT, RAKENNUKSET JA RAKENTEET... 5 Pispankatu Pispankatu Pispankatu Pispankatu 10 B... 6 Pispankatu Pispankatu Pispankatu Pispankatu Provastinkatu Torpankatu Torpankatu Pispankatu Provastinkatu Provastinkatu Pispankatu Pispankatu Pispankatu Pispankatu Pispankatu Provastinkatu Provastinkatu Pispankatu Vallikatu Vallikatu 16 / Pispankatu Pispankatu 13 A Pispankatu 13b Vallikatu 12 C Pispankatu 19 B Vallikatu Pispankatu Vallikatu Pispankatu Pispankatu 35 A

3 Pispankatu 35 B Pispankatu Pispankatu Pispankatu Vallikatu Vallikatu Pispankatu 39 B Vallikatu Vallikatu Vallikatu Tahmelan viertotie 10, Selininkatu Kannaksenkatu 2 B Tahmelan viertotie Tahmelan viertotie 16 C Vallikatu Vallikatu Varronkatu Pispankatu 25 B Pispankatu 25a Pispankatu 23a Pispankatu Pispankatu 23b Selininkatu Vallikatu Hirvikatu Pispankatu Vallikatu Vallikatu Vallikatu Horpunkatu Pispankatu Pispankatu Provastinkatu

4 Pispalan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat aluekokonaisuudet Vallikadun varsi (2008/A1) Vallikadun ympäristö on uudistunut rakennuskannaltaan melko voimakkaasti, mutta kadun alkupäässä on säilynyt vanhojen rakennusten muodostama kokonaisuus, missä on vielä hahmotettavissa Tahmelan rakentamiselle ja asutukselle tyypillisiä piirteitä. Asuinrakennukset poikkeavat tyyliltään toisistaan melko voimakkaasti ja ne edustavatkin eriaikojen rakentamista. Rakennukset ovat pääosin hyvin säilyttäneet alkuperäisiä piirteitään. Katumaisemaa Vallikadun alkupään arvoalueella sekä rakennusinventoinnin karttaote. Rakennuksista varhaisin, Vallikatu 3 on peräisin 1890-luvulta, mutta sitä on laajennettu useaan otteeseen tämän jälkeen. Rakennus on runoilija Yrjö Jylhän lapsuudenkoti. Muut alueen rakennukset edustavat 1900luvun alkupuolen rakentamista. Vallikatu 8 kivijalassa on toiminut Vallin kauppa, joka on antanut nimen koko kadulle. Vallikatu 10 kivijalassa on toiminut pesutupa ja Vallikatu 12 C:n kivijalassa mankeli, joita ympäristön asukkaat ovat käyttäneet. Vallikatu 12:ssa kerrotaan olleen kellosepänverstas. Alueella on maisemallista merkitystä, mutta myöskin asutushistoriallista, sosiaalihistoriallista ja rakennushistoriallista arvoa. Arvoluokka III. Kaavaluonnoksen arvoalueen rajaus () sisältää kaava-alueen osalta rakennusinventoinnin mukaisen Vallikadun arvoalueen sekä tontit Horpunkadun pohjoispäästä. 3

5 Pispankadun varsi (2008/A2) Pispankadun varteen alettiin rakentaa suuria vuokrakerrostaloja 1920-luvulla ja luvut olivat voimakasta rakentamisen aikaa Pispalassa ja Pispankatu edustaa hyvin juuri tätä rakennuskautta. Monet alueen rakennuksista ovat aikansa gryndereiden rakentamia, erityisesti Välimäen veljekset ovat urakoineet useita rakennuksia Pispankadulle ja sen lähistölle. Katumaisemaa Pispankadun varren hienosti säilyneellä arvoalueella sekä rakennusinventoinnin karttaote. Kaksikerroksiset, harja- tai aumakattoiset, korkean kivijalan omaavat, useita huoneen ja keittiön asuntoja käsittäneet rakennukset ovat tyypillisiä kadun varren rakennuksia. Joukossa on myös pienempiä alkujaan kahden perheen pientalotyyppisiä rakennuksia, joissa on lisäksi pidetty vuokralaisia kivijalan ja vintin hellahuoneissa. Sisäänkäyntien yleinen arkkitehtoninen aihe on kolmiopäätyinen katos, jota kannattelevat puiset pilarit. Osa rakennuksista on rankorunkoisia, osa hirsitaloja. Talot on rakennettu 1920-luvun puolivälin ja 1930-luvun alun välisenä aikana. Monien rakennusten kivijaloissa on toiminut pieniä kauppoja. Rakennukset ovat säilyneet pääosin hyvin ja edustavat hienosti lukujen vuokrataloja pientalorakentamista. Kadunvarsi muodostaa maisemallisesti näyttävän ja yhtenäisen rakennuskokonaisuuden. Alueella on vahvaa asutushistoriallista, taloushistoriallista, rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. Arvoluokka I. Kaavaluonnoksen Pispankadun arvoalueen rajaus (). 4

6 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat pihapiirit, rakennukset ja rakenteet Mikäli tontin numeron on muuttunut, uusi numeron suluissa. Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 2 Inventointikohdenumero 2008/0056 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on voimakkaasti peruskorjattu, mutta säilyttänyt silti 1920-luvulle arkkitehtuurille tyypillisen muodon ja yksityiskohtia. Piharakennus edustaa Pispalalle tyypillistä, persoonallista rinneratkaisua. Pihan pinnat ja yleisilme on moderni, mutta kokonaisuus on kuitenkin säilynyt ymmärrettävänä. Maisemallisesti merkittävä sekä kaukomaisemassa että lähiympäristössään Arvoluokka rakennus 2 (piharak.): 2 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 6 Inventointikohdenumero 2008/0058 Perustelut: Kohteen rakennukset muodostavan hyvin säilyneen kokonaisuuden. Rakennuksiin on tehty jonkin verran muutoksia, mutta niiden alkuperäinen hahmo on yhä hyvin tunnistettavissa. Ne kertovat aikansa rakennusperinteestä ja asumisen tavasta. Erityisesti kohteen kadunvarressa sijaitsevalla asuinrakennuksella on myös maisemallista merkitystä. Pihapiirin arvoluokka: 1 - Arvoluokka rakennus 2 (piharak.): 2-5

7 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 4 Inventointikohdenumero 2008/0057 Perustelut: Kohde on säilyttänyt varsin hyvin alkuperäiset piirteensä niin pihapiirin kuin yksittäisten rakennusten osalta. Kohde kertoo havainnollisella tavalla alueen ja aikakautensa rakentamisen- ja elämäntavasta. Pispankadun itäpäässä, samalla puolella katua aikakauden puutalot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, johon kohde olennaisesti kuuluu. Erityisesti kadunreunan asuinrakennuksella on myös maisemallista merkitystä. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (eteläinen): 1 Arvoluokka rakennus 2 (pohjoinen): 1 sk-piha Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 10 B Inventointikohdenumero 2008/0060 Ympäristöarvo: - Perustelut: Kohde edustaa lukujen asumista ja rakennusperinteitä. Asuinrakennukseen on tehty joitain muutoksia, mutta se on hyvin tunnistettavissa aikakautensa edustajaksi. Piharakennus on säilynyt lähes alkuperäisasussaan. Kohde on osa Pispankadun vanhojen rakennusten muodostamaa kadunvarsimaisemaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 - Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 2-6

8 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 14 Inventointikohdenumero 2008/0064 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen pihapiiriin kuuluvat huvilamainen asuinrakennus ja persoonallinen piharakennus, jotka molemmat ovat säilyneet 1920-luvun asussaan edustaen erinomaisesti aikansa rakennusperinnettä ja asumisen tapaa. Asuinrakennus on kahdessa vaiheessa rakennettu, suurehko rakennus, joka on ulkoasultaan klassinen. Se on rakennustyyppinä harvinainen Pispalassa. Rakennuksilla on kokonsa sekä näyttävyytensä puolesta maisemallista merkittävyyttä. Kohde on osa Pispankadun vanhaa kadunvarsimaisemaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 16 Inventointikohdenumero 2008/0065 Perustelut: Kohteen vanhat rakennukset on rakennettu 1900-luvun alkupuoliskolla ja pihapiirin yleisilme on samalta ajalta. Asuinrakennus on rakennettu kahdessa vaiheessa 1909 ja Rakennus on ulkoasultaan luvun tyylinen, ajalle tyypillinen omakotitalo. Persoonallinen piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäisessä asussaan. Pihan ilme on perinteinen. Kohde on maisemallisesti merkittävä ja osa Pispankadun luvuilla rakentunutta katukuvaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha 7

9 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 18 Inventointikohdenumero 2008/0066 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1908 rakennettu, 1940-luvulla länsipäästä laajennettu ja luvuilla peruskorjattu. Vanha piharakennus on purettu ja autotalli rakennettu 1960-luvulla. Lisäksi pihaan on rakennettu pieni pihavaja luvulla. Kohde ei muutoksista johtuen enää täysin ole hahmotettavissa vanhaksi pispalalaiseksi pihapiiriksi. Kohde on maisemallisesti osa Pispankadun vanhojen rakennusten muodostamaa kadunvartta. Arvoalue: - Pihapiirin arvoluokka: 2 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): - - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 20 Inventointikohdenumero 2008/0068 Perustelut: Kohteen pihapiiri kokonaisuutena edustaa erinomaisesti pispalalaisia perinteitä. Asuinrakennus on 1920-luvulla rakennettu, mansardikattoinen, usean perheen talo. Rakennus on peruskorjattu, mutta se on säilyttänyt klassisen luvun ulkoasunsa hyvin. Kadunvarren piharakennuksella on ollut monia käyttötarkoituksia, josta johtuen sen ulkoasu on muuttunut jonkin verran. Pihavarasto on uudehko, mutta muistuttaa malliltaan ja rakennusmateriaaleiltaan vanhoja pispalalaisia piharakennuksia. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvulla rakentunutta suurten vuokratalojen ja omakotitalojen katukokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharakennus tontin länsikulmassa): 2 sk-piha 8

10 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Provastinkatu 1 Inventointikohdenumero 2008/0089 Ympäristöarvo: maisemakokonaisuus Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen maisemallisen kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun alkupuolen asumisen tapaa. Asuinrakennus on 1920-luvulla rakennettu, ajalle tyypille usean perheen pientalo. Rakennus on voimakkaasti peruskorjattu ja laajennettu, mistä johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Erityisesti autokatoslaajennus istuu huonosti vanhan rakennuksen ilmeeseen. Pihasauna ja piha- ja asuinrakennus ovat molemmat säilyneet pääosin alkuperäisessä asussaan ja ovat olennainen osa vanhaa pihapiiriä. Kohde on osa Provastinkadun 1920-luvulla rakentunutta katukuvaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 sk-piha Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 2 - Arvoluokka rakennus 3 (sauna): 2 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Torpankatu 1 Inventointikohdenumero 2008/0132 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1938 rakennettu, Pispalassa harvinaista, alkujaan yhden perheen omakotitalotyyppiä edustava asuinrakennus. Voimakkaasta peruskorjauksesta johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Pihapiirissä ei ole vanhaa piharakennusta. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 9

11 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Torpankatu 3 Inventointikohdenumero 2008/0133 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen rakennukset on rakennettu luvilla. Molemmat on voimakkaasti peruskorjattu 1980-luvulla, eikä rakennusten alkuperäinen ilme ole enää täysin tunnistettavissa. Piharakennus edustaa Pispalalle tyypillistä haastavaa rinnerakentamista. Piha on yleisilmeeltään moderni. Kohde sijaitsee näkyvällä ja maisemallisesti merkittävällä paikalla. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Arvoluokka rakennus 2 (piharak) : 2 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 8 Inventointikohdenumero 2008/0059 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on voimakkaasti peruskorjattu, mistä johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on kadonnut. Piharakennus on uudehko, mutta muistuttaa rakennustavaltaan vanhoja pispalalaisia piharakennuksia. Autotalli edustaa tyypillistä luvun rakennusperintöä. Kohde on muutoksista johtuen enää osittain hahmotettavissa vanhaksi pispalalaiseksi pihapiiriksi. Maisemallisesti se on osa Pispankadun pohjoispuolen vanhojen rakennusten muodostamaa kadunvartta. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 10

12 Kaava 8257: kortteli ja tontti (17) Osoite Provastinkatu 5 Inventointikohdenumero 2008/0090 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden. Asuinrakennus on vuonna 1928 rakennettu vuokratalo. Tehdyt korjaukset ovat muuttaneet rakennuksen ulkoasua jonkin verran, mutta sen alkuperäinen hahmo on yhä tunnistettavissa. Piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäisessä asussaan ja edustaa pispalalle tyypillistä haastavaa rinnerakentamista. Kokonaisuutena kohde edustaa tyypillistä pispalalaista vuokrataloarkkitehtuuria ja se on maisemallinen osa Provastinkadun varren vanhaa katukuvaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha Kaava 8257: kortteli ja tontti (16) Osoite Provastinkatu 7 Inventointikohdenumero 2008/0091 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa erinomaisella tavalla 1900-luvun alkupuolen asumisen tapaa ja asuntoarkkitehtuuria. Asuinrakennus on suurehko, kahdessa osassa rakennettu kahden rakennuttajaperheen talo vuosilta Piharakennus on pispalalaisittain tyypillinen, haastavaa rinnerakentamista edustava. Sekä asuin että piharakennus ovat säilyneet pääosin 1920-luvun asussaan. Kohde on maisemallinen osa Provastinkadun vanhaa katukuvaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha 11

13 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 22 Inventointikohdenumero 2008/0070 Perustelut: Kohteen rakennukset muodostavat perinteisenä säilyneen pispalalaisen pihapiirin. Asuinrakennus on vuonna 1928 rakennettu entinen vuokrakerrostalo. Rakennuksen ulkoasu on muuttunut jonkin verran peruskorjauksen myötä, mutta sen yleisilme on edelleen tallella. Rakennus edustaa 1920-luvun vuokrataloarkkitehtuuria. Piharakennus on peruskorjattu, mutta sen muoto on säilynyt. Kohde on osa Pispankadun varteen rakentunutta vanhojen vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 sk-piha Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 2 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 24 Inventointikohdenumero 2008/0073 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1930 Väinö Syväsen rakentama rankorakenteinen usean perheen talo. Peruskorjauksesta ja autotallilaajennuksesta johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme ei enää täysin ole tunnistettavissa. Piharakennus on säilynyt, ja se on osa vanhaa pihapiiriä. Pihan yleisilme on piharakennusta lukuun ottamatta moderni. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvulla muodostunutta vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 3-12

14 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 26 Inventointikohdenumero 2008/0076 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa luvun alkupuolen vuokrataloasumista. Kohteen asuinrakennus on kauppias Taavetti Heikkilän rakennuttama vuokratalo vuodelta Rakennuksen yleisilme on suhteellisen hyvin säilynyt, rakennuksessa on jäljellä klassisia yksityiskohtia kuten päätyjen kissanpenkit, kulmien pilasterimainen laudoittaminen ja sisäänkäyntien kolmiopäädyt. Piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäisasussaan. Myöhemmin rakennettu autotallirakennus edustaa modernimpaa rakennusperinnettä, eikä täysin sovi materiaaleiltaan ja mittasuhteiltaan perinteiseen pispalalaiseen pihapiiriin. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvun lopulla rakentunutta vuokratalojen ja omakotitalojen arvokasta katukokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha Arvoluokka rakennus 3 (autotalli): 3 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 28 Inventointikohdenumero 2008/0078 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa erinomaisella tavalla 1900-luvun alkupuolen rakentamista ja asumisen tapaa. Tontilla sijaitsevat rankorakenteinen ns. hätämökki vuodelta 1926, jossa asuttiin ennen päärakennuksen valmistumista, vuonna 1928 valmistunut hirrestä rakennettu vuokratalo, sekä piharakennus. Kaikki rakennukset ovat säilyneet pääosin alkuperäisasussaan. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvun lopulla rakentunutta vuokratalojen ja omakotitalojen arvokasta katukokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (eteläinen): 1 Arvoluokka rakennus 2 (pohjoinen): 1 Arvoluokka rakennus 3 (piharak): 2 sk-piha 13

15 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 30 Inventointikohdenumero 2008/0080 Historiallinen arvo: taloushistoria Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1920-luvun lopussa Välimäen veljesten rakentama kaksikerroksinen, aumakattoinen vuokratalo. Rakennuksen kivijalassa on toiminut kauppa 1940-luvulta 1980-luvulle. Rakennus on säilyttänyt pääosin alkuperäisen ilmeensä. Piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvulla rakentunutta suurten vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Provastinkatu 21 Inventointikohdenumero 2008/0094 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on Johan Nurmisen vuonna 1927 rakentama aumakattoinen talo. Rakennus on peruskorjattu suhteellisen voimakkaasti, mistä johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Betoninen piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäisessä asussaan. Entinen pihasauna, jonka päälle on luvulla tehty autotalli, ei enää ole tunnistettavissa. Kokonaisuus on enää osittain hahmotettavissa vanhaksi pispalalaiseksi pihapiiriksi. Pihapiirin arvoluokka: 3 sk-piha Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 2-14

16 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Provastinkatu 33 Inventointikohdenumero 2008/0096 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on noin vuonna 1927 rakennettu mansardikattoinen usean perheen asuintalo. Rakennus on säilyttänyt lukulaisen ilmeensä suhteellisen hyvin peruskorjauksesta huolimatta. Rakennus edustaa tyypillistä pispalalaista 1920-luvun vuokrataloa, jossa on rinteen jyrkkyyden vuoksi käytetty mielenkiintoista sisäänkäyntiratkaisua. Vanha piharakennus on purettu ja tontin koilliskulmaan rakennettu autokatos- ja varastorakennus. Kohde sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla, Pyykkimettän puiston näköalapaikan alapuolella. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 32 Inventointikohdenumero 2008/0082 Historiallinen arvo: taloushistoria Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1927 Rosendahlin entisen keilahallin hirsistä rakennettu asuintalo. Kivijalassa toimi pitkään vanhanpiian kauppana tunnettu lyhyttavarakauppa. Peruskorjauksesta johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Vanha piharakennus on purettu. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvulla rakentunutta suurten vuokratalojen ja pienempien omakotitalojen yhtenäistä kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/

17 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 14 Inventointikohdenumero 2008/0142 Perustelut: Edustaa 1960-luvun lopun kerrostalorakentamista ja arkkitehtuuria sekä kertoo ajan asuntosuunnittelusta. Kohde on maisemallinen osa Vallikadun katumaisemaa. Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 16 / Pispankatu 17 Inventointikohdenumero 2008/0143 Rakennushistoriallinen arvo: arkkitehtoninen Perustelut: kohde edustaa 1960-luvun kerrostalorakentamista ja arkkitehtuuria sekä kertoo ajan asuntosuunnittelusta. Kohde on merkittävä osa Pispalanharjun alarinteen maisemaa. Arvoluokka rakennus 2: 2 16

18 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 13 A Inventointikohdenumero 2008/0062 Rakennushistoriallinen arvo: arkkitehtoninen Perustelut: Pihapiiri, jossa pääpiirteissään ulkoasultaan 1900-luvun alun asussa säilynyt asuinrakennus, joka on alueen ensimmäisiä vuokra-asumuksia. Ikkunoiden koristeelliset, nikkarityyliset kehykset ovat harvinaislaatuiset Pispalan alueella. Vanha piharakennus on purettu. Kohde sijaitsee osana Pispankadun arvokasta rakennettua ympäristöä ja sen asuirakennus edustaa alueelle ja ajalleen poikkeuksellisen hienostunutta rakennustapaa. Arvoalue: - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 13b Inventointikohdenumero 2008/0063 Perustelut: Kohde edustaa 1930-luvun asumista ja rakennusperinteitä. Asuinrakennukseen on tehty joitain muutoksia, mutta se on hyvin tunnistettavissa aikakautensa edustajaksi. Vanha piharakennus on purettu ja uusi rakennettu tilalle. Pihan ilme on laatoituksesta johtuen moderni. Kohde on osa Horpunkadun kadunvarsimaisemaa. Arvoalue: - Pihapiirin arvoluokka: 3-17

19 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 12 C Inventointikohdenumero 2008/0141 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on todennäköisesti 1920-luvulla rakennettu ja 1940-luvulla laajennettu usean perheen asuintalo, joka on muodoltaan säilynyt 1940-luvun alussaan. Rakennus on peruskorjattu voimakkaasti, eikä alkuperäinen ilme ole tunnistettavissa. Kivijalassa on toiminut mankelitupa. Ympäristön vanhat pispalalaiset tuntevat talon Mankeli-Niemisen talona ja nykyisen Horpunkadun Mankeli-Niemisen mäkenä. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Vallikadun pohjoispuolen 1900-luvun alkupuolella muodostunutta vanhaa katukuvaa. Kohteella on maisemallisesti keskeinen sijainti avoimessa rinnemaastossa. Arvoalue: Vallikadun varsi, A1/2008 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 19 B Inventointikohdenumero 2008/0067 Rakennushistoriallinen arvo: arkkitehtoninen Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuosien aikana rakennettu kaksikerroksinen, aumakattoinen vuokrakerrostalo. Rakennuksessa on säilynyt paljon 1920-luvun klassisia piirteitä, kuten alkuperäiset kuusiruutuiset risti-ikkunat ja sisäänkäyntien katokset. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on toiminut kauppa ja kivijalassa leipomo. Vanha piharakennus on purettu ja tilalle rakennettu uusi. Pihapiiri on pääosin hoitamaton. Asuinrakennus edustaa hyvin 1920-luvun vuokrataloarkkitehtuuria, jossa on ollut asuintilojen lisäksi liiketiloja. Kohde on osa Pispankadun varteen rakentunutta 1920-luvun vuokratalojen ja omakotitalojen muodostamaa yhtenäistä katukokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 18

20 Kaava 8257: kortteli ja tontti (17) Osoite Vallikatu 18 Inventointikohdenumero 2008/0145 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Rakennus on kookas, kaksikerroksinen, 1935 vanhan rakennuksen hirsistä rakennettu entinen vuokrakerrostalo. Rakennus on voimakkaasti peruskorjattu. Julkisivuissa ei ole säilynyt vanhoja rakennusmateriaaleja. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Vanha piharakennus ei ole säilynyt, mutta maakellari on. Pihan yleisilme on moderni. Kohteella on kokonsa ja näkyvyytensä puolesta tärkeä osa Vallikadun ja Pispalan portaiden näkymässä. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 29 Inventointikohdenumero 2008/0079 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on kahdessa vaiheessa rakennettu mansardikattoinen usean perheen asuintalo. Rakennusta on peruskorjattu luvulta alkaen, mikä on vaikuttanut voimakkaasti rakennuksen ulkoasuun. Alkuperäisiä rakennusosia ei ole säilynyt, eikä rakennuksen alkuperäinen ilme ole enää tunnistettavissa. Piharakennus on purettu. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvulla muodostunutta suurten vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 19

21 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 28 Inventointikohdenumero 2008/0150 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen kaksi asuinrakennusta ovat lähes samanlaisia, harjakattoisia, kaksikerroksisia, vaakaan vuorattuja, osittain hirsi- ja osittain rankorakenteisia taloja. Rakennukset ovat entisiä vuokrataloja, joissa on huoneen ja keittiön asuntoja. Rakennukset on rakennettu vuonna 1935 ja ne on peruskorjattu luvulla suhteellisen voimakkaasti. Muutoksista johtuen rakennusten alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Vallikadun katukuvaa. Arvoluokka rakennus 1 (eteläinen): 2 Arvoluokka rakennus 2 (pohjoinen): 2 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 37 Inventointikohdenumero 2008/0085 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1920-luvulla Hannes Välimäen rakennuttama mansardikattoinen vuokratalo. Rakennus on 2000-luvulla peruskorjattu vanhaa ilmettä vaalien ja se edustaa hyvin ajan vuokrataloarkkitehtuuria. Rakennus on kookas ja siten maisemallisesti erittäin merkittävä, vaikka se onkin jäänyt kahden uudisrakennuksen väliin. Vanha piharakennus on 2000-luvulla purettu ja tilalle ollaan rakentamassa uutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 20

22 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Inventointikohdenumero - Pispankatu 35 A Rakennushistoriallinen arvo: Historiallinen arvo: Ympäristöarvo: Perustelut: Kohteella ei itsellään kulttuurihistoriallisia arvoja, sijaitsee kuitenkin keskeisesti inventoinnin Pispankadun varren arvoalueella ja on sisällytetty asemakaavan kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen säilytettävään aluekokonaisuuteen,. Arvoalueen ainoa ei inventoitu rakennus, ei myöskään suojelumerkintää. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: - - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): - - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 35 B Inventointikohdenumero 2008/0084 Ympäristöarvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on rakennettu vuosien välillä Joutselan ja Mäkelän toimesta. Rakennus on tyypillinen luvun, harjakattoinen, usean perheen talo. Rakennus on peruskorjattu melko voimakkaasti, mistä johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Vanha piharakennus on purettu ja sen tilalle rakennettu vanhaa pispalalaista rakennustyyliä mukaileva uusi hyvin maisemaan sopiva piharakennus. Pihan pinnat ovat modernit. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/

23 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 33 Inventointikohdenumero 2008/0083 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1927 valmistunut kahden perheen, rankorakenteinen talo. Rakennus on säilyttänyt muutoksista huolimatta alkuperäisen ilmeensä melko hyvin. Rakennus edustaa 1920-luvun pientalorakentamista. Tontin vanha piharakennus on purettu, ja tilalle rakennettu uusi, joka muistuttaa muodoltaan vanhoja pispalalaisia piharakennuksia. Kohde on osa Pispankadun varteen rakentunutta 1920-luvun omakotitalojen ja vuokratalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispalankadun varsi, A2/2008 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 31 Inventointikohdenumero 2008/0081 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun alkupuolen asumisen tapaa. Asuinrakennus on 1920-luvun lopussa rakennettu usean perheen mansardikattoinen hirsitalo. Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla ja 2000-luvulla. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Piharakennus ja pesutupa ovat säilyneet pääosin alkuperäisessä asussaan. Kohde on osa Pispankadun varteen muodostunutta 1920-luvun omakotitalojen ja suurten vuokratalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha 22

24 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 27 Inventointikohdenumero 2008/0077 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on rakennusmestari Alasentien rakentama rankorakenteinen vuokratalo vuodelta Rakennus on peruskorjattu melko voimakkaasti, mistä johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut, vaikka muoto onkin säilynyt. Erityisesti eteläsivun parvekkeet sopivat vanhaan rakennukseen huonosti. Piharakennus on purettu. Kohde edustaa 1920-luvun vuokrataloarkkitehtuuria ja on osa Pispankadun varteen 1920-luvun lopulla rakentunutta omakotitalojen ja vuokratalojen katukokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi,a2/2008 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu Inventointikohdenumero 2008/0152 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on kasarmimainen, suuri kerrostalokompleksi, joka koostuu kahdesta peräkkäin 1920-luvun lopulla rakennetusta rakennuksesta. Yleisilme on pelkistetty ja yksinkertainen. Rakennus on säilynyt muuten alkuperäisasussaan, mutta ikkunat on vaihdettu kaksijakoiseen malliin. Rakennus edustaa ainoana rakennuksena Pispalassa betonirakenteista, suurta asuinkerrostalokokonaisuutta 1920-luvulta. Pihapiirissä on myös säilynyt 1920-luvun tuhka- ja likakaivo rakennelma. Kohteella on rakennuksen koon ja näyttävyyden puolesta maisemallista merkitystä. Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 sk-piha 23

25 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 26 Inventointikohdenumero 2008/0149 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennuksen ensimmäinen osa on rakennettu vuonna 1926 sementtitiilistä. Rakennusta on laajennettu viisi vuotta myöhemmin rankorakenteisena. Rakennus on peruskorjattu suhteellisen voimakkaasti. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Vanha piharakennus ei ole säilynyt ja pihan yleisilme on moderni. Kohde on maisemallinen osa Vallikatua. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 39 B Inventointikohdenumero 2008/0086 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on muurari Antti Järvisen vuonna 1925 rakentama mansardikattoinen talo, joka on peruskorjattu ja laajennettu luvulla. Muutoksista, erityisesti melko suurikokoisesta laajennuksesta johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Vanha piharakennus on purettu. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 24

26 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 23 Inventointikohdenumero 2008/0147 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1926 rakennettu alun perin usean perheen asuintalo. Rakennus on peruskorjattu voimakkaasti, mistä johtuen alkuperäinen ilme ei enää ole täysin tunnistettavissa. Vaikka rakennuksen ulkoasu on tyyliltään lähinnä 1980-luvun asussa, edustavat rakennuksen mittasuhteet, sijoittaminen tontille sekä itse pihapiiri vielä vanhaa rakennustapaa. Kohde on osa Vallikadun varteen 1900-luvun alkupuolella muodostunutta katumaisemaa. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 17 Inventointikohdenumero 2008/0144 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1926 rakennettu satulakattoinen rakennus, joka on peruskorjattu suhteellisen voimakkaasti luvuilla. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Rakennus edustaa 1920-luvun rakennuskantaa, joka määrällisesti on vähentynyt varsinkin Vallikadun eteläpuolella. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 25

27 Kaava 8257: kortteli ja tontti (15) Osoite Vallikatu 19 Inventointikohdenumero 2008/0146 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1920-luvun lopussa rakennettu, suhteellisen voimakkaasti peruskorjattu satulakattoinen talo. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut, mutta perusmuoto yhä hahmotettavissa. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Vallikadun varren 1900-luvun alkupuolella syntynyttä vanhaa katumaisemaa. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Tahmelan viertotie 10, Selininkatu 15 Inventointikohdenumero 2008/0129 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun alkupuolen asumisen tapaa. Kohteen rakennukset ovat peräisin luvulta. Asuinrakennus on voimakkaasti peruskorjattu, mutta säilyttänyt pääpiirteissään alkuperäisen muotonsa. Pihasauna on säilynyt lähes alkuperäisasussaan. Maisemallisesti merkittävä osa Pispalan alarinteen maisemaa. Pihapiirin arvoluokka: 1 - Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 2-26

28 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Kannaksenkatu 2 B Inventointikohdenumero 2008/0004 Ympäristöarvo: - Perustelut: Kiinteistön asuinrakennus on Lauri Vileniuksen rakentama puolitoistakerroksinen, harjakattoinen kahden perheen talo vuodelta Rakennuksessa on ollut kaksi huoneen ja keittiön asuntoa pääkerroksessa, hellahuoneita hellakakluuneineen yläkerrassa sekä yksi huoneen ja keittiön asunto kivijalassa. Rakennus on ulkoasultaan hyvin säilynyt ja sen lukujen arkkitehtuurin ominaispiirteet ovat tallella. Rakennuksen päädyissä on ns. kissanpenkit, rakennuksen alkuperäiset risti-ikkunat sekä kuusiruutuiset ikkunat ovat tallella ja puisten pilarien kannattelema sisäänkäyntikatos pyöreine portaan ikkunoineen on säilynyt. Rakennus edustaa tyypillistä oman aikansa arkkitehtuuria ja se sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla. Alkuperäinen piharakennus on purettu, mutta paikalle on rakennettu uusi vanhaa muistuttava. Maakellari on säilynyt. Piha on perinteinen. Arvoalue :- - Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 sk-piha Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Tahmelan viertotie 20 Inventointikohdenumero 2008/0131 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa 1900-luvun alkupuolen asumisen tapaa rakennettu päärakennus on peruskorjattu voimakkaasti ja laajennettu autotallilla itäpäädystään. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme ei enää ole täysin tunnistettavissa. Ylärinteen asumaton pienempi rakennus on säilynyt pääosin alkuperäisasussaan. Kohde on osa Tahmelan vanhaa maisemaa. Arvoluokka rakennus 2 (pikkumökki): 1-27

29 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Tahmelan viertotie 16 C Inventointikohdenumero 2008/0130 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1923 rakennettu pieni omakotitalotyyppinen rakennus, joka on peruskorjattu melko voimakkaasti. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osin kadonnut, mutta muoto säilynyt hyvin. Piharakennus, pihan pinnat ja kasvillisuus eivät ole säilyneet. Asuinrakennuksella on maisemallista merkitystä sijaitessaan aivan Tahmelan viertotien reunassa. Pihapiirin arvoluokka: 3 - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 29 Inventointikohdenumero 2008/0151 Rakennushistoriallinen arvo: sosiaalihistoria Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1920-luvun lopussa rakennettu vuokrakerrostalo, joka on peruskorjattu erittäin voimakkaasti 2000-luvulla. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut. Rakennus tunnetaan naisvaltaisten vuokralaistensa mukaan "Naistentalona". Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Vallikadun vanhaa katumaisemaa. Pihapiirin arvoluokka: 3-28

30 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 24 Inventointikohdenumero 2008/0148 Rakennushistoriallinen arvo: arkkitehtoninen Perustelut: Kohteen asuinrakennus on rakennettu vanhan riihen hirsistä vuonna Rakennus on peruskorjattu melko voimakkaasti, mutta edustaa muutoksista huolimatta tyypillistä 1920-luvun vuokrataloarkkitehtuuria ja ajan asumisen tapaa. Rakennuksessa on säilynyt joitain klassismille tyypillisiä tyylipiirteitä. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on tärkeä osa Vallikadun 1900-luvun alkupuolella muodostunutta katukuvaa. Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Varronkatu 5 Inventointikohdenumero 2008/0153 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on tyypillinen 1920-luvun omakotitalo, jossa on neliöpohja, jyrkkä harjakatto ja suhteellisen matala kivijalka. Rakennus on peruskorjattu suhteellisen voimakkaasti luvulla. Muutoksista johtuen rakennuksen alkuperäinen ilme on pääosin kadonnut. Vanha piharakennus ei ole säilynyt, mutta tilalle on rakennettu uusi. Kohde on osa Vallikadun katukuvaa. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 29

31 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 25 B Inventointikohdenumero 2008/0075 Rakennushistoriallinen arvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1932 Välimäen veljesten toimesta rakennettu suurehko, kaksikerroksinen vuokrakerrostalo luvun voimakkaan peruskorjauksen ja laajennuksen vuoksi rakennus ei ole enää ulkoasultaan tunnistettavissa. Myös piharakennus on purettu. Kohde sijaitsee osana Pispankadun varteen 1920-luvun lopulla rakentunutta vuokratalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 25a Inventointikohdenumero 2008/0074 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on 1920-luvun lopulla Välimäen veljesten toimesta rakennettu kaksikerroksinen vuokratalo. Rakennus on palanut osittain 1990-luvulla, minkä jälkeen rakennusta on korjattu voimakkaasti. Rakennus edustaa muutoksista huolimatta 1920-luvun tyypillistä vuokrataloa. Piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Pispankadun varteen 1920-luvun lopulla rakentunutta omakotitalojen ja vuokratalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/

32 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 23a Inventointikohdenumero 2008/0071 Ympäristöarvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1925 rakennettu, harjakattoinen, usean perheen asuinrakennus. Rakennukseen on tehty peruskorjaus luvuilla, jolloin rakennuksen alkuperäinen ilme on osittain kadonnut, mutta hahmo ja lukuisia hienoja yksityiskohtia on säilynyt. Pieni pihavaja on luvulla rakennettu vanhan paikalle tai voimakkaasti korjattu. Kokonaisuutena kohde on olennainen osa Pispankadun varteen 1920-luvulla rakentunutta vanhojen vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 21 Inventointikohdenumero 2008/0069 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on kahdessa osassa rakennettu, osittain betoninen ja osittain rankorakenteinen vuokratalo 1920-luvun lopusta. Rakennus on peruskorjattu melko voimakkaasti 1980-luvulla. Se edustaa Pispalalle tyypillisiä omaperäisiä rakennusratkaisuja ja vuokrataloarkkitehtuuria. Asuinrakennuksella on erityistä maisemallista merkitystä keskeisen sijaintinsa ja kokonsa vuoksi. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Pihapiirissä on modernit pihavaja, leikkimökki ja huvimaja. Kohde on osa Pispankadun varteen luvulla rakentunutta vuokratalojen ja pienempien omakotitalojen hyvin säilynyttä kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 sk-piha 31

33 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 23b Inventointikohdenumero 2008/0072 Ympäristöarvo: - Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1928 rakennettu harjakattoinen, puolitoistakerroksinen hirsitalo. Rakennus on tyypillinen 1920-luvun kahden perheen talo ja se on säilyttänyt klassisen ulkoasun suhteellisen hyvin peruskorjauksesta huolimatta. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Pispankadun ympäristöön 1920-luvun lopulla rakentunutta suurten vuokratalojen ja omakotitalojen kokonaisuutta. Arvoalue: Pispankadun varsi, A2/2008 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Selininkatu 12 Inventointikohdenumero 2008/0128 Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa erinomaisella tavalla 1900-luvun alkupuolen rakentamisen ja asumisen tapaa. Asuinrakennus edustaa Pispalassa jo harvinaista huoneen ja keittiön rakennustyyppiä. Asuin- ja piharakennus ovat säilyneet pääosin alkuperäisasussaan. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla katujen kulmauksessa. Pihapiirin arvoluokka: 1 - Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1-32

34 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 7 Inventointikohdenumero 2008/0137 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1932 rakennettu, ajalle tyypillinen omakotitalo. Rakennuksen alkuperäinen muoto on hyvin hahmotettavissa, vaikka rakennus onkin peruskorjattu. Vanhaa piharakennusta tontilla ei ole. Kohde on maisemallisesti merkittävä sijaitessaan katujen kulmauksessa. Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Hirvikatu 4 Inventointikohdenumero 2008/0001 Perustelut: Kohde muodostaa yhdessä naapurikiinteistön kanssa maisemallisesti olennaisen kokonaisuuden. Asuinrakennus on yksittäisenä rakennuksena säilyttänyt melko hyvin alkuperäiset mittasuhteensa, muotonsa ja materiaalinsa. 33

35 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 11 Inventointikohdenumero 2008/0061 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on säilyttänyt aikakautensa tyypilliset piirteet melko hyvin osaa ikkunoista lukuun ottamatta. Vanha piharakennus ei ole säilynyt. Kohde on osa Pispankadun vanhojen rakennusten muodostamaa kadunvarsimaisemaa. Arvoalue: - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 8 Inventointikohdenumero 2008/0138 Historiallinen arvo: taloushistoria Perustelut: Kohteen pihapiiri muodostaa hyvin säilyneen kokonaisuuden, joka edustaa erinomaisella tavalla 1900-luvun alkupuolen rakentamisen ja asumisen tapaa. Asuinrakennusta on muutettu useassa vaiheessa, mistä johtuen sen alkuperäinen ilme ei enää ole täysin hahmotettavissa. Piharakennus on säilynyt pääosin alkuperäisasussaan. Kohteella on taloushistoriallista arvoa, sillä kivijalassa toimi pitkään Vallin maitokauppa. Liike- ja asuinrakennus on antanut nimen myös alapuoliselle kadulle. Kohde on maisemallisesti merkittävä ja osa Vallikadun pohjoispuolen yhtenäistä 1900-luvun alkupuolen kiinteistöjen muodostamaa kokonaisuutta. Arvoalue: Vallikadun varsi, A1/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 2 (piharak): 1 sk-piha 34

36 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 10 Inventointikohdenumero 2008/0139 Ympäristöarvo: maisemakokonaisuus Perustelut: Kohteen kaksi asuinrakennusta ja kaksi piharakennusta ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita sekä yksittäisinä hyvin säilyneinä rakennuksina, että yhdessä muodostamanaan maisemakokonaisuutena. Pihapiiri edustaa luvun alkupuolen rakennustapaa ja vanhaa asumisen tapaa. Rakennusryhmällä, erityisesti kadunreunan asuinrakennuksella on myös maisemallista arvoa katumaisemassa, sijoittuessaan osaksi Vallikadun varren vanhaa katumaisemaa. Arvoalue: Vallikadun varsi, A1/2008 Pihapiirin arvoluokka: 1 Arvoluokka rakennus 1 (as.rak eteläinen): 1 sk-piha Arvoluokka rakennus 2 (as.rak pohjoinen): 2 Arvoluokka rakennus 3 (piharak eteläinen): 1 Rakennus 4 (piharak pohjoinen) : Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Vallikatu 12 Inventointikohdenumero 2008/0140 Perustelut: Kohteen asuinrakennuksessa on säilynyt rakennusajalle tyypillisiä klassisia piirteitä, vaikka rakennus onkin peruskorjattu melko voimakkaasti. Vanha piharakennus on purettu ja tilalle rakennettu uusi. Kohde on osa Vallikadun pohjoispuolen 1900-luvun alkupuolella muodostunutta vanhaa katukuvaa. Kohteella on maisemallisesti keskeinen sijainti sijoittuen aivan tontin nurkkaan, mihin avarassa ympäristössä on näköyhteys laajalta alueelta monesta suunnasta. Arvoalue: - Pihapiirin arvoluokka: 3 - Arvoluokka rakennus 1: 2 35

37 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Horpunkatu 6 Inventointikohdenumero - Rakennushistoriallinen arvo: Historiallinen arvo: Ympäristöarvo: Perustelut: Kohteella ei itsellään kulttuurihistoriallisia arvoja, sijaitsee kuitenkin keskeisesti inventoinnin Vallikadun varren arvoalueella ja on sisällytetty asemakaavan kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen säilytettävään aluekokonaisuuteen,. Arvoalueen ainoa ei inventoitu rakennus, ei myöskään suojelumerkintää. Arvoalue: Vallikadun varsi, A1/2008 Pihapiirin arvoluokka: - - Arvoluokka rakennus 1: - - Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 51 Inventointikohdenumero 2008/0088 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on kauppias Lauri Heikkilän rakentama aumakattoinen hirsirakennus vuodelta Rakennus on peruskorjattu, mutta on säilyttänyt siitä huolimatta melko hyvin 1920-luvun vuokratalon ulkoasun. Vanha piharakennus on purettu. Kohde on sijaintinsa vuoksi maisemallisesti merkittävä. 36

38 Kaava 8257: kortteli ja tontti Osoite Pispankatu 49 Inventointikohdenumero 2008/0087 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on Iivari Heikkilän rakennuttama vuokratalo vuodelta Rakennus on säilyttänyt kadun puoleisen 1920-luvun ulkoasunsa suhteellisen hyvin, vaikka rakennusta onkin peruskorjattu luvuilla. Erityisesti eteläsivun parveke ja kuistilaajennukset eivät sovi vanhaan rakennukseen. Vanha piharakennus on puretu ja tilalle rakennettu uusi pihavarasto 1990-luvulla. Kohde edustaa tyypillistä 1920-luvun vuokrataloarkkitehtuuria. Kaava 8257: kortteli ja tontti (1323-1) Osoite Provastinkatu 37 Inventointikohdenumero 2008/0099 Perustelut: Kohteen asuinrakennus on vuonna 1928 Aukeelan rakentama hirsitalo, jossa on ollut kaksi asuntoa. Rakennuksen alkuperäinen ilme on ollut klassinen, mutta muutosten jälkeen jäljelle ovat jääneet vain sisäänkäynnin kolmiopääty ja räystäiden kissanpenkit. Rakennus on muuttunut ulkoasultaan suhteellisen paljon peruskorjauksissa, eikä sen alkuperäinen ilme ole enää hahmotettavissa. Piharakennus on säilynyt lähes alkuperäisenä. Kohde on osa Provastinkadun katunäkymää. Arvoluokka rakennus 1 (as.rak): 3 37

YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN

YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I -VAIHE, KAAVAT 8256 JA 8257. LUONNOS. KOHDELUETTELO KAAVAN 8256 KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAISTA ALUEISTA, PIHAPIIREISTÄ, RAKENTEISTA

Lisätiedot

PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA PIRTTIKOSKEN RANTAOSAYLEISKAAVA PAIKALLISESTI ARVOKKAIDEN RAKENNUSKOHTEIDEN TARKISTUSINVENTOINTI 2018 Arvoluokitus Suositusten värikoodit R = rakennushistoriallinen = Suositellaan suojeltavan kaavassa

Lisätiedot

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus

RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus RAUMAN SATAMAN LAAJENNUSALUEEN RAKENNUSINVENTOINTI Hanna Partanen syyskuu 2008 Maanpään asemakaava-alueen kohdelistaus 11. Kesäranta 684-403-1-50 1 Tila on perustettu 1940-luvun puolivälissä kesänviettopaikaksi.

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Pihapiirin ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot ja arvojen perustelut

Pihapiirin ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot ja arvojen perustelut 60 61 Saunasaarenkatu 1 Saunasaarenkatu 2 837-600-0002-0117 837-218-1094-0009 Yksittäispientalotyyppinen asuinrakennus on rakennettu 1923 ja puurunkoinen piharakennus 003 1920-luvulla. Kahden muun puurunkoisen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHEN KAUPUNKI. 5. kaupunginosa kortteli 20. osa. Säilyneisyys ja arvottaminen RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHEN KAUPUNKI 5. kaupunginosa kortteli 20 RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS osa ja arvottaminen 30.4.2009 FG Planeko Oy Esko Puijola arkkitehti SAFA Raahen 5. kaupunginosan korttelin 20 rakennushistoriallinen

Lisätiedot

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia.

p/1 (29) PETÄJÄ Petäjän asuinrakennus pihapiireineen luvulta. Pihapiirissä useita, osin huonokuntoisia rakennuksia. PAIKALLISESTI ARVOKKAAT RAKENNUSKULTTUURIKOHTEET Liite 8 Numerointi osayleiskaavan mukainen, suluissa inventointinumero (Lapin kulttuuriympäristöt tutuiksi hankkeen inventointitulokset, Lapin ympäristökeskus,

Lisätiedot

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri

kesämökki X X X 2X X X 7 nuorempia 4 1950-l 1+1 Jälleenrakennusajan omakotitalo X X 2 Käyttämätön 5 X X X X X X 6 lopussa torppa) ja liiveri 1 VALTAALAN, ORISMALAN JA NAPUENKYLÄN VANHAN RAKENNUSKANNAN ARVOTUSLUONNOS v. 2002 RAKENNUSKANNAN ARVOTUS/ KAJ HÖGLUND, POHJANMAAN MUSEO JA TIINA LEHTISAARI, INVENTOIJA 29.05.2007 määrä 1 1953 1+1 Jälleenrakennusajan

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

3 LÄHTÖKOHDAT. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus

3 LÄHTÖKOHDAT. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.1.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen keskustassa rajautuen Ilkantiehen, Keskustiehen ja Kyrönjokeen. Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista

AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista AK 471b Haikon kartanon ympäristö Selvitys 2 Selvitys rakennuskannasta ja rakennusaloista 1. Asuintonttien rakennukset 1-519 135 k-m² (tieto citygisistä) 1964 Kuvat eteläisestä julkisivusta ja huoltotiestä,

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/sa/sa_kohde_tiedoteraportti.aspx?kohde_id=206442 Page 1 of 3 Rauman Lyseo, 684-2-203-1 Kuvausaika: 26.3.2013 Kuvausaika: 26.3.2013 Kuvausaika: 26.3.2013 https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/sa/sa_kohde_tiedoteraportti.aspx?kohde_id=206442

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29

KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 KOHDEINVENTOINTI, kohde 29 Kylä Häijää Kiinteistötunnus 790-555-1-77 / Mäkipää Kunta Sastamala Omistaja Osoite Kylänraitti 74 Rakennusten lukumäärä Aluetyyppi Taajama Hist. tilatyyppi Kohdetyyppi Asuinrakennus

Lisätiedot

Asemakaavoituksen I-vaiheessa kaavoitettavien alueiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2008

Asemakaavoituksen I-vaiheessa kaavoitettavien alueiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2008 Ylä-Pispala PISPALA I Asemakaavoituksen I-vaiheessa kaavoitettavien alueiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2008 Täydentävä liiteaineisto 2012 Tiivistelmätaulukko rakennetun kulttuuriympäristön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E

K O H D E I N V E N T O I N T I L O M A K E InventointiNro: M200 Sava Kylä / Kaup Osa, Rek Nro: 789-40-0002 Koordinaatit: P: 6737425 Postiosoite Katu: Muurolantie 85A Kohteen kuvaus: Yhteisökodin asuinrivitalo ja hoitolaitos Asuinrakennus / hoitolaitos

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 2005/2007 inventoinnit Kangaslammin kirkonkylä Inventointinumero: Manttu 261 Kohteen nimi: Maatila Lumpeela 262 Maatila Kivenlahti 263 Pappila 264 pajaharju, museo

Lisätiedot

KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS 1 KULTTUURI JA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS (LYHENNELMÄ) SELVITYKSEN RAKENNUS JA MILJÖÖKOHTEET Pekka Piiparinen 2011 SISÄLLYSLUETTELO: Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennuskohteet

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 1996/2005 inventoinnit Kopolanvirran ympäristö Kohteen nimi: Inventointinumero: Kinkamon lomamaja 39 Riiala 40 Kopolanniemi 153 Kopolanniemen kartano 154 Alakinnari

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Pispalan Ilme ryhmän kävelykierros 23.4. Kierroksella mukana: Ritva Ojalehto, Kaisa Uotila, Annele Virtanen, Irma Rantonen ja Riikka Rahkonen.

Pispalan Ilme ryhmän kävelykierros 23.4. Kierroksella mukana: Ritva Ojalehto, Kaisa Uotila, Annele Virtanen, Irma Rantonen ja Riikka Rahkonen. Pispalan Ilme ryhmän kävelykierros 23.4. Kierroksella mukana: Ritva Ojalehto, Kaisa Uotila, Annele Virtanen, Irma Rantonen ja Riikka Rahkonen Muistio Kävelykierroksella keskityimme mm. erilaisiin autotalli-

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys

Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys 30.10.2017 Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan kulttuuriympäristöselvitys Kulttuuriympäristöselvitys on laadittu yleiskaavatasoisena selvityksenä alueen paikallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden ja kulttuuriympäristöjen

Lisätiedot

Kor eli 3. Ai akarinkatu 6 Arvoluokka: A

Kor eli 3. Ai akarinkatu 6 Arvoluokka: A O eita Vanhan Rauman maailmanperintökohteen suoja-alueen rakennusinventoinnista Kirsi Niukko ja Olli Joukio 18.2.-15.6.2013, Satakunnan Museo (sivut 89-93) Tarvonsaaren alueella inventoidut kohteet eivät

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Sivu 1/6 TARKASTUSRAPORTTI Tampere, Pursikatu 4, Pursikatu 4, rakennetun ympäristön kohde Pursikatu 4 kadulta. Käynnin päivämäärä 17.07.2014 Kävijän nimi Käynnin tyyppi Miinu Mäkelä neuvonta Muistioteksti

Lisätiedot

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS RAAHE TOKOLA TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Asemakaava-alueella on 11 asuttua pihapiiriä, jotka ovat tyypiltään seuraavia: 1 kpl Maatilakeskus, rakennukset 1940-60 -luvulta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU. Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOS, RAIVAAJANKATU Asemakaavan muutos koskee Lukkarinmäen (12) kaupunginosan kortteleita 2 ja 19 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lukkarinmäen (12) kaupunginosan korttelit

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN RAUTATIELÄISYMPÄRISTÖT, ASUINALUE

PIEKSÄMÄEN RAUTATIELÄISYMPÄRISTÖT, ASUINALUE Alueraportti https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/es/es_alue_raportti.aspx... 1 / 3 26.11.2018 klo 11.08 PIEKSÄMÄEN RAUTATIELÄISYMPÄRISTÖT, ASUINALUE Maakunta: Etelä-Savo 10494 Kunta: Pieksämäki

Lisätiedot

Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan suojeltaviksi kohteiksi

Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan suojeltaviksi kohteiksi LIITE 14, ARVOKKAAT RAKENNUKSET, ARVOTTAMISPERUSTEET Rakennushistoriallisesti ja/tai rakennustaiteellisesti arvokkaat kohteet, jotka osayleiskaavalla osoitetaan Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Pihapiirin ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot ja arvojen perustelut

Pihapiirin ja rakennusten kulttuurihistorialliset arvot ja arvojen perustelut 76 Pispalan valtatie 26 a 837-218-1073-0008 rakennusten kulttuurihistorialliset Pihapiirin rakennukset ovat peräisin 1900-luvun alun vuosikymmeniltä. Rakennuksiin on vuosien kuluessa tehty runsaasti muutoksia,

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saadut kommentit (yhteensä 3 kpl) ja mielipiteet (yhteensä 3 kpl).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saadut kommentit (yhteensä 3 kpl) ja mielipiteet (yhteensä 3 kpl). TAMPEREEN KAUPUNKI 15.8.2016 XII (KYTTÄLÄ), TUOMIOKIRKONKATU 38, OTAVALANKATU 8, ASEMAKAAVAN AJANTASAISTAMINEN JA TÄYDENNYSRAKENTAMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8564. Diaarinumero: TRE: 5809/10.02.01/2014 PALAUTEKOOSTE

Lisätiedot

2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO. 5. Kohdetyyppi

2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO. 5. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Kunta Iisalmi 2. Kohde RANTALAN PAPPILA JA MAASEURAKUNNAN VIRASTO- JA ASUINTALO 3. Numero 204 4. Kiinteistötunnus 140-407-18-339

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

Asemakaava 517 Tarmolankatu 2. Rakennustapaohje

Asemakaava 517 Tarmolankatu 2. Rakennustapaohje Liite 6 Bilaga 6 Asemakaava 517 Tarmolankatu 2 Rakennustapaohje Rakennettuympäristö alueella edustaa eri aikakausia ja rakennustyylejä. Tällä rakennustapaohjeella pyritään luomaan sen luonteeseen sopivat

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012

SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 SIILINJÄRVEN KEVÄTÖN-PYYLAMPI ALUEEN KIINTEISTÖINVENTOINTI 2012 Peruskartta vuodelta 1966 JOHDANTO Tehtävä ja työskentelymenetelmät Kulttuurihistoriallinen inventointi tehtiin yleiskaavoituksen pohjaksi

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

1. INVENTOINNIN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET

1. INVENTOINNIN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 1. INVENTOINNIN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET Pispalan rakennettu ympäristö tänään Pispala määriteltiin valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja ympäristöministeriön

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN RÄISÄLÄN JA SUOMUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ

KEMIJÄRVEN RÄISÄLÄN JA SUOMUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ KEMIJÄRVEN RÄISÄLÄN JA SUOMUN RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TMI LAURI PUTKONEN 25.11.2009 1 Kannen kuvat: Ylhäällä Suomutunturin kotaravintola ja Suomulinnan seuratalo, keskellä Ala-Kumpulan vanhan ulkorakennuksen

Lisätiedot

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa

rakennushistoriallinen: kylän rakentamistavalle tyypillinen hyvin säilynyt eteiskamaritupa 122 89. Rakennuksen nimi: Hermannas Verneras Rnr: 49948700050096S Osoite: Sommarösundsv.476 Rakennustyyppi: pientila Rakennusvuosi: 1850 Korjausvuodet: ei tiedossa Kerrosluku: päärakennus: 1 ½, piharakennukset:

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu FORSSAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu LAMMINRANTA III C - INVENTOINTI Sirkka Köykkä 2011 LAMMINRANNAN ALUEEN 1. KERROSTUMA: La 1900-LUVUN ALKU - PERINTEINEN RAKENTAMINEN i nk mm at u No tko kat u 331

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi

2. Kohde Iisalmen sairaalan asuinrivitalo, R2. 5. Kohdetyyppi SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Kunta Iisalmi 4. Kiinteistötunnus 140-1-36-1-3 6. Koordinaatit 7. Osoite 9. RAKENNUKSEN KUVAUS Riistakatu 23 2. Kohde Iisalmen

Lisätiedot

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY

HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY HELSINKI-PIENTALO HELSINGIN KAUPUNKI SPY RY 2/31 HELSINKI-PIENTALO Pientalorakentaminen Helsingissä tapahtuu entistä pienemmille tonteille. Kaupungin tietoisena politiikkana on tiivistää kaupunkirakennetta,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

PISPALA III. Täydentävä liiteaineisto Ala-Pispala, Ylä-Pispala ja Tahmela

PISPALA III. Täydentävä liiteaineisto Ala-Pispala, Ylä-Pispala ja Tahmela Ala-Pispala, Ylä-Pispala ja Tahmela PISPALA III Asemakaavoituksen III-vaiheessa kaavoitettavien alueiden rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2012 Täydentävä liiteaineisto 2013 Tiivistelmätaulukko

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

Härmälä, Pilotinkatu 17

Härmälä, Pilotinkatu 17 Härmälä, Pilotinkatu 17 Alueellinen selvitys Asemakaava nro 8713 28.5.2018 Lentoasema Ote Tampereen kaupungin asemakartasta v. 1926 735 912 Lentoasema Ilmakuva v. 1946 - pientaloalue on rakentunut etelä-lounaisia

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Tarjousten perusteella myytävät kohteet. Rajamäellä kaksi rakennettua kiinteistöä

Tarjousten perusteella myytävät kohteet. Rajamäellä kaksi rakennettua kiinteistöä Tarjousten perusteella myytävät kohteet Rajamäellä kaksi rakennettua kiinteistöä Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaava-alueelta kaksi rakennettua kiinteistöä Myytävät kiinteistöt

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä

Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä Nurmijärven kunta myy tarjousmenettelyllä Rajamäeltä asemakaavaalueelta kaksi rakennettua kiinteistöä MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Rajamäen kiinteistöt: 543-401-24-294 (osoite Lähdetie 31) 543-401-24-50 (osoite

Lisätiedot

tapiola - otsolahden suojeluraportti

tapiola - otsolahden suojeluraportti tapiola - otsolahden suojeluraportti 21.08.2000 KOHDENUMERO 30 KOHTEEN NIMI pientalo OSOITE Nallenpolku 7 rakennusvuosi 1961 SUUNNITTELIJA Elma Lindroos, arkkitehti käyttötarkoitus kytketty pientalo Loivalla

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva

Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva Suunnittelijoiden kelpoisuus Kaupunkikuva 19.11.2014 Henna Helander Yliarkkitehti RAKENNUSSUUNNITTELIJA Lähtökohta on, että rakennussuunnittelijalla tulee olla sellainen rakennusalan tutkinto, mihin sisältyy

Lisätiedot

KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN OYK- RAKENNUSKULTTUURIKOHTEIDEN ARVOLUOKITUS - ARVOLUOKITUSNEUVOTTELU

KUORTANEENJÄRVEN POHJOISOSAN OYK- RAKENNUSKULTTUURIKOHTEIDEN ARVOLUOKITUS - ARVOLUOKITUSNEUVOTTELU LIITE 6-1 (6) LUKUMÄÄRÄT YHTEENSÄ 46 24 4 Keski-Seppälä 300-401-43-69 1890/RHR. Keski-Seppälän tilan asuinrakennus on perinteistä kaksifooninkista tyyppiä. rakennusentointi 2016-17, Seppälän asutus) Se

Lisätiedot

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö kaupunginhallitus 21.6.2011 26.4.2011 Lasse Majuri vs. kaavoituspäällikkö RAKENTAMIS- JA KORJAAMISTAPAOHJEET ASEMANSEUTU I:N ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi

Länsi-Suomen ympäristökeskus Teuvan keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Kohderaportti Länsi-Suomen ympäristökeskus n keskustan ja kauppilan OYK-inventointi Säntintien varrella koivukuja Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee riihikartano karjarakennus maakellari hirsirunkoinen

Lisätiedot

HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE 2 HALSUANJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 20.2.2019 Osayleiskaavan alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön alueita tai yksittäisiä rakennuksia. Osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Tampereen Lapin pientaloalueen suojeluasemakaava Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2013

Tampereen Lapin pientaloalueen suojeluasemakaava Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2013 Lappi Tampereen Lapin pientaloalueen suojeluasemakaava Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2013 LAPP Tampereen Lapin pientaloalueen suojeluasemakaava Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2013

Lisätiedot

https://museosiiri.tampere.fi/objectspecifichtmlreport.do?uri=http://tampere.fi/kyy/12...

https://museosiiri.tampere.fi/objectspecifichtmlreport.do?uri=http://tampere.fi/kyy/12... Sivu 1/7 Rakennetun ympäristön kohde Punainen tukkitie ( kohteella ei ole virallista osoitetta), 2009/0113, 2012/0046 Punaisen tukkitien uomaa Pispalan valtatieltä etelään. Miia Hinnerichsen 18.5.2009

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMI HARJUMÖKKIALUE

JÄMIJÄRVI JÄMI HARJUMÖKKIALUE RAKENTAMISTAPAOHJE JÄMIJÄRVI JÄMI HARJUMÖKKIALUE KORTTELIT 307-310 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 9.6.2014 Ilmari Mattila RAKENTAMISTAPAOHJE HARJMÖKKIALUE KORTTELIT 307-310 Sijaintikartta LUONNONLÄHEISTÄ

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN ARVOKIINTEISTÖ KUOPION KESKUSTASSA TARJOUSTEN PERUSTEELLA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Kuopiossa sijaitsevat Maanmittauslaitoksen virastorakennus ja saunarakennus

Lisätiedot

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6. SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 4E 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 4 (sr) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet

Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet 1 Virttaan asemakaava Liite 2 Kyläalueen kuvaus Miljöö, rakennettu ympäristö sekä vanha rakennuskanta ja rakennetun ympäristön suojelukohteet Sr- ja/tai /s-merkityt kohteet ovat luokitukseltaan paikallisesti

Lisätiedot