Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2017 1"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA klo 13:00-15:35 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 2 Asioiden käsittelyjärjestys 4 3 Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelurakenteesta päättäminen 5 4 Valmistelun strategiset linjaukset ja valmistelutehtävät 10 5 Asianhallinta (TOS) valmistelun etenemisen varmistaminen 11 6 Tiedoksiannot Muut asiat 13

2 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Virranta Kari puheenjohtaja Korhonen Marko varapuheenjohtaja Koponen Jukka jäsen Lahti Soile jäsen Ålander Mika jäsen Suomalainen Mika kuntaedustus Tervahauta Markku vatepos pj Poistui kokouksesta 6 käsittelyn aikana klo Miettinen Tarja sote-muutosjohtaja Pekkanen Leila sote-muutosjohtaja Paronen Elsa muutosjohtaja Sahrio Anne assistentti Räsänen Henna assistentti Laukkanen Anna asiantuntija POISSA Tsupari Hannu vatepos vpj ALLEKIRJOITUKSET Kari Virranta Puheenjohtaja Henna Räsänen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-7 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja pidetään nähtävillä viikon kuluttua kokouksesta Pohjois-Savon liiton kirjaamossa, Sepänkatu 1, Kuopio, klo

3 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen JAOSTO 1 Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston kokouksen avaaminen. Kari Virranta avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Hyväksyttiin.

4 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Asioiden käsittelyjärjestys JAOSTO 2 Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto hyväksyy asioiden käsittelyjärjestyksen. Hyväksyttiin.

5 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Väliaikainen valmistelutoimielin Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelurakenteesta päättäminen 5/ /2017 VATEPOS 7 Valmistelijat: Elsa Paronen, puh , elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, Tarja Miettinen, puh , tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, Soile Lahti, puh , soile.lahti(at)te-toimisto.fi Väliaikainen valmistelutoimielin asettaa Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston, joka tulee nimeämään seuraavat alajaostot: 1. Varautuminen ja riskienhallinta 2. Liikelaitos, markkinat ja yhtiöt 3. Hallinto (ml.tukipalvelut), henkilöstö ja talous 4. ICT ja digi Järjestäminen ja konsernirakenne jaostolle ehdotetaan nimettäväksi seuraavat muut maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluryhmät/tiimit: 1. Maakunnan tuotanto 2. Kokonaisturvallisuus 3. Sote yhdistetty tuotanto 4. Aluekehittäminen, kasvupalvelut, (ml. maaseutupalvelut) 5. Liikenne, infra ja alueidenkäyttö 6. Ympäristö ja ympäristöterveydenhuollon palvelut 7. Viestintä 8. Kiinteistö ja arviointi 9. Sopimukset Lisäksi todetaan, että valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmistä HYTE-, TKI- (ent. K&T&K), Ympäristöpoliittinen- ja Yhteistyöalueen sopimuksen työryhmät. Nimetään jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet sekä todetaan muut jaoston toimintaan osallistuvat valmistelijat. Muutosjohtajat toimivat jaoston kokouksissa läsnäoloja puheoikeudella esittelijöinä ja assistentit sihteereinä. Jaosto nimeää ensimmäisessä kokouksessaan alajaostojen jäsenet ja vastuuvalmistelijat. Väliaikainen valmistelutoimielin kutsuu pysyviksi asiantuntijoiksi: Neljä (4) pääsopijajärjestöjen edustajaa (ja heille henkilökohtaiset varajäsenet) Yksi (1) elinkeinoelämänjärjestöjen edustaja (ja hänelle henkilökohtainen varajäsen) Ehdotukset jaostoihin nimettävistä jäsenistä: Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto Kari Virranta (pj) Marko Korhonen (vpj) Jäsenet, jotka toimivat alajaostojen puheenjohtajina tulevat Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston jäseniksi. Varautuminen ja riskienhallinta -alajaosto Jukka Koponen (pj)

6 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Väliaikainen valmistelutoimielin Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Liikelaitos, markkinat, yhtiöt -alajaosto Marko Korhonen (pj) Hallinto (ml. tukipalvelut), henkilöstö ja talous -alajaosto Soile Lahti (pj) ICT ja digi -alajaosto Mika Ålander (pj) Elsa Paronen esittelee ehdotuksen liitteenä olevan Väliaikaisen toimielimen alaisen Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston organisoitumisesta ja toiminnan periaatteista. Liitteet: Vatepos_Organisoituminen Hyväksytään ehdotus väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelurakenteesta. Nimetään konserni- ja järjestämisjaoston jäseniksi: Kari Virranta puheenjohtaja Marko Korhonen varapuheenjohtaja Soile Lahti Jukka Koponen Mika Ålander Mika Suomalainen (kuntaedustaja) Marko Korhonen toimii samalla liikelaitos, markkinat ja yhtiöt alajaoston puheenjohatajana, Jukka Koponen toimii samalla varautuminen ja riskienhallinta alajaoston puheenjohtajana, Mika Ålander toimii samalla ICT ja Digijaoston puheenjohtajana, Soile Lahti toimii samalla hallinto-, henkilöstö- ja talousalajaoston puheenjohtajana. Lisäksi todetaan, että Järjestäminen ja konsernijaoston jäseninä toimivat myös väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja läsnäolo- ja puheoikeudella. Hyväksyttiin. Lisäksi merkitään pöytäkirjaan, että muutosehdotukset Järjestäminen ja konserni -jaoston ensimmäisessä kokouksessa nimettäviin alajaostojen jäseniin ja vastuuvalmistelijoihin tulee toimittaa maakuntauudistuksen ja soteuudistuksen assistenteille ennen kokousta. JAOSTO 3 Valmistelijat: Elsa Paronen, puh , elsa.paronen(at)pohjois-savo.fi, Tarja Miettinen, puh , tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi, Soile Lahti, puh , soile.lahti(at)te-toimisto.fi Väliaikainen valmistelutoimielin (VATEPOS) on kokouksessaan on vahvistanut: Järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston kokoonpanon ja nimesi jaoston puheenjohtajaksi Kari Virrannan ja varapuheenjohtajaksi Marko Korhosen. Järjestäminen ja konsernijaoston jäseninä toimivat alajaostojen puheenjohtajat Läsnäolo- ja puheoikeudella kokouksiin osllistuvat väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Markku Tervahauta ja varapuheenjohtaja Hannu Tsupari Muutosjohtajat toimivat jaoston kokouksissa esittelijöinä ja assistentit sihteereinä

7 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Väliaikainen valmistelutoimielin Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa Anna Laukkanen VATEPOS kokouksessaan päätti, että Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto nimeää ensimmäisessä kokouksessaan alajaostojen jäsenet ja vastuuvalmistelijat sekä työryhmien puheenjohtajat. Työryhmät kutsuvat valmistelussa tarvittavat muut asiantuntijat. Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto, nimeää seuraavat alajaostot: 1. Varautuminen ja riskienhallinta -alajaosto Jukka Koponen (pj) Jäsenet: Marko Korhonen Soile Lahti Mika Ålander Asiantuntijat: Merja Sahlstöm (potilas- ja asiakasturvallisuus) Jarmo Siekkinen (tietoturva- ja tietosuoja) Arto Lehtonen (kiinteistö) Jari Mutanen (ympäristö) Tommi Huttunen (liikenne) Olli Siitonen (työsuojelu) 2. Liikelaitos, markkinat ja yhtiöt -alajaosto Marko Korhonen (pj) Satu Vehreävesa (vpj) Risto Miettunen Eija Peltonen Olli Lappalainen Jari Saarinen Mari Antikainen Mikko Korhonen Seppo Lehto Janne Forsberg Seija Kärkkäinen Jukka Koponen Jan Blomberg Soile Lahti Juha Kaipiainen Vaalijalan edustus Muut kutsuttavat jäsenet Asiantuntijat: Jukka Pitkänen Leila Pekkanen 3. Hallinto (ml.tukipalvelut), henkilöstö ja talous -alajaosto Soile Lahti (pj) Janne Niemeläinen Kari Janhonen Tarja Miettinen Muut kutsuttavat jäsenet

8 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Väliaikainen valmistelutoimielin Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Muutosjohtajat Elsa Paronen Leila Pekkanen VATEPOS kokouksessa Henkilöstö (ml. tukipalvelut), hallinto ja talous -alajaoston alle nimettin Kiinteistö ja arviointi-, Sopimukset- ja Tukipalvelut työryhmät. Työryhmien kokoonpanoa täsmennetään seuraavaksi: Hallinto; Leila Pekkanen (pj) sisältää myös Sopimus -työryhmän työskentelyn Henkilöstö; Janne Niemeläinen (pj) työskentelyyn osallistetaan henkilöstöjärjestöjen nimeäät edustajat. Talous; Tarja Miettinen (pj), sisältää myös erillisenä henkilöstö -työryhmän kanssa yhteistyössä valmisteltavan ehdotuksen MakuTahe Oy:stä. Tukipalvelut, Kari Kokkonen (pj) sisältää myös Kiinteistö ja arviointi työryhmän työskenteyn. 4. ICT ja digi -alajaosto Mika Ålander (pj) Tuomo Pekkarinen Sari Korhonen Toni Auvinen Muut kutsuttavat jäsenet 5. Maakunnan tuotannon (ml. yhtiöt) vastuuvalmistelijat -ryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä on saatu esitys Merja Miettisen ja Jorma Penttisen nimeämisestä jäseninä Järjestäminen ja konsernirakenne -jaostoon sekä Merja Miettisen nimeämistä Liikelaitos, markkinat ja yhtiöt -alajaostoon. Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston nimeäminen kuuluu Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle (VATEPOS) kokouksessa päätetyn työjärjestyksen mukaisella tavalla. Tästä syystä ehdotusta Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston jäseniksi ei voida avata. Sen sijaan nimetään Liikelaitos, markkinat ja yhtiöt -alajaostoon Risto Miettusen varahenkilöksi Merja Miettinen. Lisäksi Merja Miettinen ja Jorma Penttinen nimetään Maakunnan tuotannon (ml. yhtiöt) vastuuvalmistelijat -ryhmään. Nimettävät jäsenet: Markku Tervahauta strategia ja järjestäminen (pj) Seppo Lehto, palveluverkko (vpj) Kokonaisturvallisuus; Jukka Koponen Sote yhdistetty tuotanto; Jari Saarinen Yliopistollinen sairaala; Jorma Penttinen Hoitotyö; Merja Miettinen Aluekehittäminen, kasvupalvelut, (ml. maaseutupalvelut); Juha Kaipiainen Liikenne, infra ja alueidenkäyttö; Tommi Huttunen Ympäristö ja ympäristöterveydenhuollon palvelut; Jari Mutanen Maakunnan tuotannon (ml. yhtiöt) vastuuvalmistelijat -ryhmään kuuluvat lisäksi Hallinto, henkilöstö ja talous alajaoston pj. Soile Lahti ja muutosjohtajat läsnäolo- ja puheoikeudella.

9 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Väliaikainen valmistelutoimielin Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Työryhmien puheenjohtajat kokoavat työryhmien jäsenet hyödyntäen Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa esiteltyä tiimien kokoonpanoa ja aiemmin tehtyä työtä. Liitteet toimitetaan kokouksessa Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto hyväksyy valmistelurakenteen ja nimeää yllä esitetyt alajaostojen jäsenet ja vastuuvalmistelijat. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti seuraavin kokouksessa tehdyin tarkennuksin: - Varautuminen ja riskienhallinta alajaosto hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti. Alajaosto voi kutsua tarvittaessa lisää asiantuntijoita työskentelyyn. - Liikelaitos, markkinat, yhtiöt -alajaosto päätösehdotusta täydennettiin nimeämällä ryhmään Merja Miettinen ja Kati Kantanen - Hallinto (ml tukipalvelut) henkilöstö ja talous -alajaosto hyväksyttin päätösehdotuksen mukaisesti. Alajaoston henkilöstöasioita valmsitelevaan työryhmään nimetään Terttu Ruotsalainen ja Merja Vartiainen. - ICT ja Digi -alajaoston päätöehdotusta täydennettiin nimeämällä ryhmään Pauli Kuosmanen. Maakunnan tuotannon (ml. vastuuvalmistelijat) päätösehdotuksesta poistettiin Merja Miettisen ja Jorma Penttisen nimeäminen. Sen sijaan Merja Miettinen nimettiin tuotannon työskentelyä johtavaan liikelaitos, markkinat, yhtiöt -alajaostoon ja Jorma Penttinen esitetään VATEPOS:lle nimettäväksi Järjestäminen ja Konsernirakenne jaostoon yliopistollisen sairaalan asiantuntijajäsenenä. Muilta osin todettiin, että työryhmien puheenjohtajat kutsuvat tarpeelliset jäsenet valmisteluun. Kiinteistö ja arviointi työryhmän nimi tarkistettiin Investointien arviointi ja kiinteistöt ryhmäksi.

10 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Valmistelun strategiset linjaukset ja valmistelutehtävät 5/ /2017 JAOSTO 4 Valmistelija: Leila Pekkanen, puh , leila.pekkanen(at)ylasavonsote.fi Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto käy keskustelun valmistelun strategisista linjauksista. Leila Pekkanen esittelee valmistelutehtävät ja aikataulun. Liitteet: toimitetaan kokouksessa Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja toteaa, että valmistelussa hyödynnetään esivalmistelussa luovutettuja loppuraportteja. Jaosto sopii kokouksessa valmistelutehtävistä ja niiden vastuista. Leila Pekkanen esitteli pitkittyneen esivalmistelun tehtävät ja niiden valmiusasteen. Valmistelua jatketaan sisällön mukaisella tehtävärakenteella. Lisäksi sovittiin, että tilannekatsaus esitellään myös VATEPOS:n seuraavassa kokouksessa.

11 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Asianhallinta (TOS) valmistelun etenemisen varmistaminen 5/ /2017 JAOSTO 5 Valmistelija: Tarja Miettinen, puh , taja.miettinen(at)pohjois-savo.fi Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus -projektin (VATE-TOS -projekti) tavoitteena on tehdä maakuntien väliaikaishallinnolle valtakunnallisesti yhtenäinen tiedonohjaussuunnitelma ja siihen liittyvä tehtäväluokitus. Projektipäällikkönä syyskuun alussa aloittanut Eira Isoniemi Ylä-Savon SOTEsta tähdentää, että projekti liittyy jo käynnissä olevaan maakuntien esivalmisteluvaiheeseen. Ryhmän tehtävänä on tutustua omassa esivalmistelussa tehtyihin aineistoihin ja valmistelutehtäviin sekä kartoittaa, millaisia tehtäväluokkia tiedonohjaukseen tarvitaan. Esivalmistelussa syntyvät aineistot ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti pysyvästi säilytettäviä. Tavoitteena on saada esivalmistelussa syntyvä aineisto sähköiseen muotoon asianhallintajärjestelmään tai vastaavaan ja sieltä sähköiseen arkistoon. Näin tiedot olisivat helposti käytettävissä maakunnan aloittaessa Tiedonohjaussuunnitelma laaditaan tässä vaiheessa yleiselle tasolle, ja maakunnat voivat sijoittaa siihen mahdollisia erityistehtäviään. Mahdollisimman yhtenäinen tiedonohjaus lisää tiedon käytettävyyttä ja vertailtavuutta, helpottaa tietopalvelua ja edistää yhteistyötä maakuntien kesken sekä maakuntien ja kuntien välillä. Projekti tuottaa myös tiedonohjaussuunnitelman käyttöönottoa tukevia ehdotuksia, ohjeita ja toimenpidesuosituksia. Projektin hallinnollinen omistaja on Suomen Kuntaliitto. Eira Isoniemi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä 2017 jälkeen, joten uusi vastuuhenkilö asianhallinnan paikalliseen ja mahdollisesti kansalliseen valmisteluun tarvitaan. Uuden maakunnan liikkeenluovuttaja organisaatioissa työskentelee ko ammattilaisia. Liitteet: Tiedote kuntajohdolle sekä tietohallinnosta, arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta vastaaville henkilöille, Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto keskustelee ja sopii toimintatavasta ko. asiantuntijan rekrytoimiseksi. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella sovittiin, että ilmoittautuminen avoimeen tehtävään avataan ensin uuteen maakuntaan siirtyvälle henkilöstölle. Mikäli asiasta kiinnostunutta osaavaa henkilöä ei löydy laitetaan tehtävä avoimeen hakuun. Tehtävän palkkaus rahoitetaan valtiolta saatavilla varoilla.

12 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Tiedoksiannot JAOSTO 6 Valmistelija: Tarja Miettinen, puh , tarja.miettinen(at)pohjois-savo.fi Rahoitushakemus VM ( ), Tiedote kuntajohdolle sekä tietohallinnosta, arkistotoimesta ja asiakirjahallinnosta vastaaville henkilöille, Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Markku Tervahauta poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo

13 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/ Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto Muut asiat JAOSTO 7 1) Järjestäjän työkalun pilotointi. Sovittiin, että ehdotus asiasta valmistellaan ICT ja Digi alajaostossa. Asia tuodaan päätettäväksi Järjestäminen ja konsernirakenne jaostolle. 2) Yhteinen toimintamalli eri sidosryhmien tapaamispyyntöihin. Sovittiin, että pyynnöt kanavoidaan muutosjohtajien kautta ja ohjataan tarvittaessa edelleen sopivalle taholle. 3) Seuraavat jaoston kokoukset: klo klo klo klo ) Keskusteltiin VATEPOS päätöksestä koskien YT-toimielin järjestöjen edustajia. ja sovittiin, että tarkennetaan pyyntöä VATEPOS kokouksessa sovitulla tavalla kattavaksi myös valtion henkilöstön edustuksen. 5) Valinnanvapaus pilotit. Leila kertoi pilottien valmistelun tilanteesta. Infotilaisuus palvelusetelikokeilun laajentamisesta Pohjois-Savossa Scandic. 6) Kasvupalvelukokeilu. Soile kertoi TE-toimistossa vireillä olleista piloteissa. 7) Jaostojen ja vastuuvalmistelijoiden startti tilaisuus Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi. Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Väliaikainen valmistelutoimielin AIKA 27.09.2017 klo 13:02-15:02 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka

Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka Pöytäkirja Numero 1 (5) PÖYTÄKIRJA AIKA Ma 12.3.2018 klo 12.00 13.40 PAIKKA Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio, kokoushuone Majakka KUTSUTUT Varautuminen ja riskienhallinta alajaoston jäsenet,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto Muistio 5/ / 5 Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä

Pohjois-Savon liitto Muistio 5/ / 5 Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä Aika: Torstai 6.4.2017 klo 14.00 15.50 Paikka: Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Osallistujat: Varsinainen jäsen: Varajäsen: (x) Kari Virranta pj. (x) Jari Mutanen (x) Jarmo Pirhonen

Lisätiedot

Jaosto, alajaostot sekä työryhmien vastuuhenkilöstön kokoaminen/maakuntauudistus

Jaosto, alajaostot sekä työryhmien vastuuhenkilöstön kokoaminen/maakuntauudistus Jaosto, alajaostot sekä työryhmien vastuuhenkilöstön kokoaminen/maakuntauudistus Esivalmistelun valmisteluryhmä antoi maakuntauudistuksen yhteisvalmistelulle 27.4.2017 tehtäväksi laatia esitykset jaosto-

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio Pöytäkirja Numero 1 (5) PÖYTÄKIRJA AIKA Ma 4.12.2017 klo 9.00 11.00 PAIKKA Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto Muistio 4/ / 5 Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä

Pohjois-Savon liitto Muistio 4/ / 5 Maakuntauudistuksen esivalmistelun valmisteluryhmä Aika: Torstai 16.3.2017 klo 14.00 15.30 Paikka: Pohjois-Savon liiton maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Osallistujat: Varsinainen jäsen: Varajäsen: (x ) Kari Virranta pj. ( ) Jari Mutanen (x ) Jarmo Pirhonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tarja Miettinen, pj ( - ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari Korhonen ( x ) Pauli Kuosmanen ( x ) Jan Blomberg ( - ) Mikko Korhonen ( x )

Tarja Miettinen, pj ( - ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari Korhonen ( x ) Pauli Kuosmanen ( x ) Jan Blomberg ( - ) Mikko Korhonen ( x ) Pöytäkirja Numero 1 (5) ICT & DIGI alajaosto Aika 18.3.2019 klo 14:00 16:00 Paikka Jäsenet Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio (Pihlaja) Tarja Miettinen, pj ( - ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA 26.03.2018 klo 12:03-14:31 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, 70100 Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO

SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO TILAISUUDEN NIMI SUOMEN HALUTUIN ELÄMISEN YMPÄRISTÖ POHJOIS-SAVO Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakkaitamme ja osaamme hyödyntää heidän palautettaan. Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä

Lisätiedot

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen

Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat. Kesäetappi Tarja Miettinen Talous ja valmistelun talouteen liittyvät asiat Kesäetappi 19.6.2018 Tarja Miettinen Poliittinen päätöksenteko, luonnos 08.04.2018 Lakisääteiset lautakunnat Maakuntavaltuusto Vaikuttamistoimielimet nuoriso,

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 2/2017 1 (5) Aika ma 20.3.2017 klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, KUOPIO

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, KUOPIO Esityslista Numero 1 (5) Pohjois-Savon SOTE ohjaus- ja seurantaryhmä Aika maanantaina 5.6.2017 klo. 9.00-11.00 Paikka Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, 70100 KUOPIO

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2018 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2018 1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2018 1 Epävirallinen yhteistoimintaelin AIKA 23.08.2018 klo 09:00-10:10 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Savon liitto, kokoustila Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/ Pohjois-Savon liitto, kokoustila Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA 13.11.2017 klo 09:00-11:20 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, kokoustila Pihlaja, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Väliaikainen valmistelutoimielin AIKA 22.11.2017 klo 13:00-14:44 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Siun soten -neuvottelukunta Aika 21.06.2017 klo 16:15-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

perjantai klo , lounastetaan yhdessä ennen kokousta Ravintola Pruuvi, kabinetti, Raatihuoneenkatu 4, MIKKELI

perjantai klo , lounastetaan yhdessä ennen kokousta Ravintola Pruuvi, kabinetti, Raatihuoneenkatu 4, MIKKELI Muistio Numero 1 (5) Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelutyön käynnistäminen -työryhmä Aika Paikka Osallistujat perjantai 16.2.2018 klo. 11.00-16.00, lounastetaan yhdessä ennen kokousta Ravintola Pruuvi,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 26.6.2017 klo 12.30 14.10 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Tuotantotyöryhmä. Loppuraportti PoSoTe Tuotantotyöryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (6) Sisällys 1 Johdanto 2 1.1 Työryhmän tehtävä 4 1.2 Työryhmä 5 2 Ehdotukset ja tulokset 6 3 Huomiot jatkovalmistelusta 6 Loppuraportti 2 (6) Johdanto

Lisätiedot

Maakunnan kokonaisturvallisuus

Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan kokonaisturvallisuus Maakunnan turvallisuus ja varautumistehtävien visualisointi PohjoisSavossa Marko Korhonen, PohjoisSavon liitto Lauri Holappa, Kuopion kaupunki Jukka Koponen, PohjoisSavon

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala, Tikkamäentie 16, M-talo 4. kerros, kokoushuone Lounas klo , Tikankontti kabinetti

Pohjois-Karjalan keskussairaala, Tikkamäentie 16, M-talo 4. kerros, kokoushuone Lounas klo , Tikankontti kabinetti Muistio Numero 1 (6) Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelutyön käynnistäminen -työryhmä Aika perjantai 20.4.2018 klo. 12.00-16.00, lounas klo. 11-12 Paikka Osallistujat Pohjois-Karjalan keskussairaala,

Lisätiedot

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jarmo Lusa Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 7/2017 Aika: to klo 14.00 16.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros) Osallistujat: Julkisalan koulutettujen

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntauudistus. Pohjois-Savo 2019

Pohjois-Savon maakuntauudistus. Pohjois-Savo 2019 Pohjois-Savon maakuntauudistus Pohjois-Savo 2019 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja tekijät Sosiaalija terveydenhuolto Aluekehittäminen Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntauudistus. Pohjois-Savo 2019

Pohjois-Savon maakuntauudistus. Pohjois-Savo 2019 Pohjois-Savon maakuntauudistus Pohjois-Savo 2019 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja tekijät Sosiaalija terveydenhuolto Aluekehittäminen Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika kello 14:00 16:00 Kokouspaikka Partalan kuninkaankartano, Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 4 3 Maakunta-

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:30 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, nh Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Lisätiedot

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen. Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Tilannekatsaus POHJOIS-SAVON maakuntauudistukseen Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 30.5.2017 Työ- ja elinkeino Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA 07.12.2017 klo 08:00-09:43 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

- palvelutuotanto - yhdyspinnat - hallittu siirto ja prosessin ohjaus (järjestämisen ja tuotannon yhteensovittaminen).

- palvelutuotanto - yhdyspinnat - hallittu siirto ja prosessin ohjaus (järjestämisen ja tuotannon yhteensovittaminen). Väliaikainen valmistelutoimielin 89 19.12.2017 Väliaikainen valmistelutoimielin 5 09.01.2018 Sote-valmistelun organisoituminen LLVate 19.12.2017 89 Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 24.10.2017

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Nuorisovaltuusto 06.02.2018 AIKA 06.02.2018 klo 16:00-17:01 PAIKKA Korvatunturin koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maakunnan keskeiset tehtävät

Maakunnan keskeiset tehtävät Työ- ja elinkeinopalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalija terveydenhuolto TE-toimistot ELY-keskukset AVIt Maakuntien liitot Kunnat ja kuntien yhteistoiminta-alueet Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika 28.04.2017 kello 9:00 11:05 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esityslista 15/2016 1 (5) Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarja Miettinen, pj ( x ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari Korhonen ( x ) Pauli Kuosmanen ( x ) Jan Blomberg ( x ) Mikko Korhonen ( x )

Tarja Miettinen, pj ( x ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari Korhonen ( x ) Pauli Kuosmanen ( x ) Jan Blomberg ( x ) Mikko Korhonen ( x ) Pöytäkirja Numero 1 (6) ICT & DIGI alajaosto Aika 16.1.2019 klo 08:00 9:30 Paikka Jäsenet Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, Kuopio (Pihlaja) Tarja Miettinen, pj ( x ) Tuomo Pekkarinen, vpj ( x ) Sari

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ (10) Pohjois-Pohjanmaan liitto, kokoushuone Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/ (10) Pohjois-Pohjanmaan liitto, kokoushuone Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2018 1 (10) Maakuntauudistuksen johtoryhmä Aika 14.11.2018 klo 13:05-16:13 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, kokoushuone Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju

Lisätiedot

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu

Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Kansallisen palveluarkkitehtuurin mukainen valmistelu Alueiden kehittäminen Kasvupalvelut Maahanmuuttaja palvelut Liikenne palvelut Pelastus- ja turvallisuus Alueiden käyttö Luonnon suojelu Vesi- ja kalatalous

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 11:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä.

Työjärjestystä noudatetaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa sekä VATEn päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä. Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) työjärjestys sen toimintakaudella ennen väliaikaista valmistelutoimielintä koskevan lainsäädännön vahvistamista TAUSTAA Etelä-Pohjanmaan sote-

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Esityslista 5/2018 1 (5) Aika ma 18.6.2018 klo 12.30 Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 30.1.2017 klo 12.33 14.55 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 31 19.2.2018 46 418/00.04.02/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Päätöshistoria

Lisätiedot

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen

Varautuminen ja riskienhallinta - alajaosto. Tilannekatsaus Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta - alajaosto Tilannekatsaus 15.2.2018 Jukka Koponen Varautuminen ja enhallinta-alajaoston tehtäväkokonaisuuksia Valmistelu- ja käynnistysvaiheen enhallinta Riskienhallintapolitiikan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Mikkeli, Kenkäveron Rantapaviljonki

Mikkeli, Kenkäveron Rantapaviljonki 1 Maakuntauudistus - Poliittisen ohjauksen neuvottelukunta Kokousaika 06.06.2018 kello 15:00 19:00 Kokouspaikka Mikkeli, Kenkäveron Rantapaviljonki Muistio 4/2018 1. Kokouksen avaus... 3 2. Edellisen muistion

Lisätiedot

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Tuusulan kunta Pöytäkirja 1/2017 1 (13) Aika 14.08.2017, klo 15:00-16:30 Paikka Tuusulan kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Konsernijaoston

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous ESITYSLISTA 9.11.2016 1(5) Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmän 2. kokous Aika: ma 14.11.2016, klo 13-16 Paikka: Cygnaeustalo, kokoustila Veranta, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle Sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus Kuntajohtajakokous 24.3.2017 Kari Hakari muutosjohtaja Ajankohtaista Valtakunnallisesti:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

Paikka Kallion virastotalo, toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2. Otsikko Sivu. 6 Kokouksen avaus 3. 7 Valmistelun yleinen tilannekatsaus 4

Paikka Kallion virastotalo, toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2. Otsikko Sivu. 6 Kokouksen avaus 3. 7 Valmistelun yleinen tilannekatsaus 4 MUISTIO 2/2018 1 Esivalmistelun henkilöstöfoorumi Aika 13.02.2018 klo 14:10-16:09 Paikka Kallion virastotalo, toinen linja 4 A, Helsinki, neuvotteluhuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu 4

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu 4 MUISTIO 3/2018 1 Aika 06.04.2018 klo 13:00-14:50 Paikka Kallion virastotalo, 3 krs, nh 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Henkilöstön osallistamisen ja henkilöstöviestinnän suunnittelu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2019 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 17.1.2019 kello 10-11 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2019 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 25.4.2019 kello 12 13.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Väliaikainen valmistelutoimielin AIKA 31.05.2018 klo 13:02-14:12 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14

Lisätiedot

Täyden palvelun maakunta. Pohjois-Savo 2019

Täyden palvelun maakunta. Pohjois-Savo 2019 Täyden palvelun maakunta Pohjois-Savo 2019 Maakunnille siirtyvät tehtävät ja tekijät Sosiaalija terveydenhuolto Aluekehittäminen Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi ja varautuminen

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Maakuntahallitus 86 19.06.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 20.11.2017 klo 12.38 14.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Maakuntauudistus esivalmistelusta toiminnan käynnistämiseen. ISTEKKI Asiakaspäivät 2017 Elsa Paronen, muutosjohtaja

Maakuntauudistus esivalmistelusta toiminnan käynnistämiseen. ISTEKKI Asiakaspäivät 2017 Elsa Paronen, muutosjohtaja Maakuntauudistus esivalmistelusta toiminnan käynnistämiseen ISTEKKI Asiakaspäivät 2017 Elsa Paronen, muutosjohtaja Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Maakunnan keskeiset tehtävät Pelastustoimi

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä. Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä. Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 5. kokous Aika 26.1.2017 klo 13:00-15:50 Paikka Kys / Kaarisairaala 4. krs. kokoushuone 4067 A Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Tarja Miettinen (vpj) Terttu Ruotsalainen

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Tarkastuslautakunta Aika 13.12.2016 klo 13:00-16:45 Paikka Ahjosali, Kankaankatu 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilannekatsaus Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmistelusta. Tarja Miettinen

Tilannekatsaus Pohjois-Savon maakuntauudistuksen valmistelusta. Tarja Miettinen Tilannekatsaus PohjoisSavon maakuntauudistuksen valmistelusta Tarja Miettinen Valmistelussa edetty aikamatka Hyvästä Parhaaseen 2009 Sosiaali ja terveyspalvelujen arviointiryhmän loppuraportti 2007 PoSoTe

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Hankeseuranta, tilannekuva Väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu 5

Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Hankeseuranta, tilannekuva Väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu 5 MUISTIO 6/2018 1 Aika 27.04.2018 klo 13:00-15:00 Paikka Kallion virastotalo, nh 7 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Hankeseuranta, tilannekuva 25.4.2018 4 3 Väliaikaishallinnon käynnistymisen

Lisätiedot

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 7/2018 1

Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 Järjestäminen ja konsernirakenne jaosto AIKA 27.08.2018 klo 13:05-14:42 PAIKKA Pohjois-Savon liitto, kokoustila Pihlaja KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 24.10.2016 klo 12.30 14.30 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Päytäkirjan

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä 1. kokous Pöytäkirja Aika 10.11.2016 klo 12:00 15:00 Paikka Pohjois-Savon liitto / maakuntasali Läsnä Janne Niemeläinen (pj) Terttu Ruotsalainen Nina Holopainen Tuula

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 34 106/00.01.01/2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallituksiin ja johtokuntiin Kuntayhtymän hallitus 1.3.2017 34 Johtosäännön

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäryhmä

Pohjois-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäryhmä Pohjois-Savon maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäryhmä Aika: Keskiviikko 12.4.2017 klo 10.00 12.00 Paikka: Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, kokoushuone Majakka Koollekutsuja: Pj. Anna Laukkanen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (10) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 16:45-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio

Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio Pöytäkirja Numero 1/2019 1 (5) Tarkastuslautakunta Aika 15.3.2019 klo 9.00-12.00 Paikka Kokoushuone Pihlaja, Maakuntatalo, Sepänkatu 1, Kuopio Osallistujat (x) Ruotsalainen Olavi, pj. ( ) Hynninen Erkki,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs), Siltakatu 2, Joensuu

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs), Siltakatu 2, Joensuu Pöytäkirja 1/2018 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko 28.2.2018 klo 18.00 20.27 Paikka: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs), Siltakatu 2, Joensuu n jäsenet: (-) Auvo Gustafsson Heinäveden

Lisätiedot

MAAKUNTAHALLITUKSEN NIMEÄMÄN TYÖRYHMÄN, MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN (MH-VATE), TOIMINTA

MAAKUNTAHALLITUKSEN NIMEÄMÄN TYÖRYHMÄN, MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN (MH-VATE), TOIMINTA 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN NIMEÄMÄN TYÖRYHMÄN, MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN (MH-VATE), TOIMINTA Johdanto Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Maakunnan väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu

Maakunnan väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu LUONNOS Maakunnan väliaikaishallinnon käynnistymisen valmistelu Maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelu lainsäädännön astuessa voimaan Strateginen johtoryhmä 27.4.2018 Väliaikainen valmistelutoimielin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Pelastustoimi valmistelutyöryhmä 11.01.2017 Kokousaika 11.01.2017 kello 13:00 13:50 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Pöytäkirja. Pohjois-Savon liitto / neuvotteluhuone Pihlaja 2 kerros

Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Pöytäkirja. Pohjois-Savon liitto / neuvotteluhuone Pihlaja 2 kerros Posote valmistelu / Henkilöstöryhmä Pöytäkirja 2. kokous Aika 17.11.2016 klo 13:00 15:15 Paikka Pohjois-Savon liitto / neuvotteluhuone Pihlaja 2 kerros Läsnä Poissa Asialista Janne Niemeläinen (pj) Terttu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika 11.01.2017 klo: 09:00 11.15 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Pelastustoimi ja varautuminen työryhmä Aika klo: 09:00 11.30 Paikka Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20 (Siikasali) Läsnä Helisten Petteri puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

PoSoTe Liikelaitos-työryhmä. Loppuraportti

PoSoTe Liikelaitos-työryhmä. Loppuraportti PoSoTe Liikelaitos-työryhmä Loppuraportti Loppuraportti 1 (7) Sisällys 1 Liikelaitos-työryhmän loppuraportti 2017 2 1.1 Työryhmän tehtävä 2 1.2 Työryhmä 3 2 Ehdotukset ja tulokset 3 2.1 Palvelulupaus 3

Lisätiedot

Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu Uudellamaalla 4

Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs. Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu Uudellamaalla 4 MUISTIO 1/2018 1 AIKA 01.10.2018 klo 08:30-12:00 PAIKKA Kallion virastotalo, Toinen linja 4, neuvotteluhuone 6, 3. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakunta-uudistuksen valmistelu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7, kokoushuone Harbin

Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7, kokoushuone Harbin Sote-sparrausryhmä valmistelutyöryhmän kokous 7.2.2018 Aika 7.2.2018 klo 10:00 12:00 Paikka Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7, kokoushuone Harbin Esittelijät / sihteerit Palo Miia. Lapin maakunta-

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

3 Kasvupalvelujen tilanne valtakunnallisesti ja alueellisesti

3 Kasvupalvelujen tilanne valtakunnallisesti ja alueellisesti 1 Kasvupalvelut - Maakuntauudistuksen valmistelutyöryhmän Kokousaika 11.12.2018 kello 10:00 12:00 Kokouspaikka Kenkävero, Rantapaviljonki Pursialankatu 6, 50100 Mikkeli www.kenkavero.fi Asialista 1 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015

Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sote I, II, III sote-esivalmistelu makuesivalmistelu pidennetty esivalmistelu VATE Maakunnat perustetaan (1.7.2018?) Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELEVA KOKOUS

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELEVA KOKOUS PAIKALLA: JÄSENET Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto Eetu Salunen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Jarmo Paukku,

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän 4. kokous

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän 4. kokous ESITYSLISTA Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän 4. kokous Aika: pe 17.2.2017, klo 9.00-14.30 (aamukahvi tarjolla klo 8.30 alkaen) Paikka: Jyväskylän ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus

KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme KATSAUS MAAKUNTAUUDISTUKSEEN PÄIJÄT-HÄMEESSÄ Valtuutettujen koulutus 23.5.2017 @Jari_Parkkonen #PHliitto TILAISUUDEN AVAUS Lähde: Tilastokeskus,

Lisätiedot