Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77"

Transkriptio

1 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e) cos 90 = cos (90 60 ) = cos 0 = 0,6 f) sin 0 = sin (0 60 ) = sin ( 0 ) = sin 0 = 0,77 K. a) b) sin 7 sin( ) sin( ) sin cos 7 cos( ) cos( ) cos c) tan = tan (0 + ) = tan 0 = 0 d) cos ( 00) = cos(0 50 ) = cos 0 = e) sin( 9 ) sin( sin( ) sin( ) sin( ) f) tan( 5 ) tan( ) tan( ) tan( )

2 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. a) Tangentti on sinin ja kosinin suhde, joten sin tan cos 0 cos sin tan cos : tan 0 cos sin tan 5 cos : b) Käytetään kaavaa sin α + cos α =. sin α = cos α sin ( ) sin 9 (sin ) 8 9 sin 8 tai sin Koska kulma α on kolmannessa neljänneksessä, on sinin arvo negatiivinen, eli sin. tan sin : cos

3 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. a) b) tan sin cos sin 5 cos cos sin 5cos sin cos ( 5cos ) cos 5cos cos 6cos cos 6 cos tai cos 6 6 Koska kulma on tylppä, on kosini negatiivinen, eli cos. 6 6 sin 5cos 5 ( ) 5 6 6

4 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K5. a) Taulukosta saadaan yksi ratkaisu: x. sin x x n tai x n x n, n b) Taulukosta saadaan yksi ratkaisu: x. cos x 0,5 x n tai x n, n c) Taulukosta saadaan yksi ratkaisu: tan x x n, n 8 x. 8 K6. a) Ohjelmalla saadaan yksi ratkaisu: x = 5,. sin x = 0,8 x = 5, + n 60 tai x = 80 5, + n 60 x 5 + n 60 x 7 + n 60, n. b) Kulmat, joilla on sama sini kuin kulmalla 9 ovat 9 + n 60 ja n 60 = + n 60, n.

5 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K7. a) cos x = cos 5 x5n : tai x5 n : x5 n x5 n, n Ratkaisuista välille [0, 5] kuuluvat x = 5 x 5,9..., x 5 5 0,8..., x ,..., 6 x 5 5,... ja 8 x 5 5,... b) sin x x n : tai x n 6 6 x n x 5 n Koska x 5, eli x. x 5, ainut ehdon toteuttava luku x on

6 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K8. a) 6cos x 0 6cos x :6 cos x x n tai x n x n6 x n6, n. b) 7 tan(x + ) = 0 tan(x + ) = 7 x + =, + n x = 0,8 + n x 0, + n, n c) sin x cos x = 0 sin x = 0 tai cos x = 0 x = n x = n Ratkaisut voi yhdistää xn, n.

7 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K9. Ratkaistaan funktioiden leikkauskohdat yhtälöstä sin x = cos x. Yhtälö ei toteudu, jos cos x = 0, joten voidaan olettaa, että cos x 0. sin xcos x : cos x0 sin x cos x tan x x n, n Kuvaajat leikkaavat toisensa kohdissa x n, n. K0. Ratkaistaan yhtälö siirtämällä lauseke cos x vasemmalle, jolloin se voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi. Tämän jälkeen voidaan käyttää tulon nollasääntöä. sin x cos x = cos x sin x cos x cos x = 0 cos x(sin x ) = 0 cos x = 0 tai sin x = 0 x n sin x = x = n Vastaus x n sisältää myös kaikki vastaukset x = n, joten vastaukset voidaan yhdistää: x nn.

8 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. A IV Funktion sin x arvot ovat kaksinkertaiset sinifunktion sin x arvoihin nähden. Koska vain kuvaajassa IV arvot ovat välillä [, ] sen täytyy olla sin x kuvaaja. B I Funktion cos x + kuvaaja saadaan nostamalla funktion cos x kuvaajaa kaksi yksikköä ylöspäin. Kuvaajassa I arvot ovat välillä [, ], joten sen täytyy olla cos x + kuvaaja. C II Funktion cos x + jakso on ja arvot ovat välillä [0, ]. Nämä toteutuvat vain kuvaajassa II. D III Funktion sin x + jakso on ja arvot ovat välillä [, toteutuvat vain kuvaajassa III. ]. Nämä

9 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. Derivoidaan ja ratkaistaan derivaatan nollakohdat. f(x) = 6sin x + x f (x) = 6cos x + Nollakohdat: 6cosx 0 6cosx :6 cos x x n tai x n, n K. a) Sijoitetaan funktion f(x) = x sin x lausekkeeseen x. f ( ) sin 8 b) Derivoidaan funktio tulon derivoimissäännöllä ja sijoitetaan derivaattafunktioon x. f (x) = sin x + x cos x = sin x + x cos x ( ) f ( ) sin cos 8

10 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. a) Sinifunktio saa kaikki arvot väliltä [, ], eli sin x. Funktio sin x saa kaikki arvot väliltä [, ], joten sin x. Kun funktioon sin x lisätään luku, myös pienin ja suurin arvo kasvaa saman verran. Siis sin x + 7, eli funktion f arvojoukko on [, 7]. Päättelyketju kaksoisepäyhtälönä sin x sin x + sin x + 7 b) Muuttujan kertominen tai jakaminen vakiolla ei vaikuta trigonometrisen funktion arvojoukkoon. Siis funktion f() x cos 5x arvojoukko on sama kuin kosinifunktiolla eli [, ]. K5. Tangentin kulmakerroin on derivaatta kohdassa x =. Derivoidaan funktio f(x) = tan x + x ja sijoitetaan derivaatan lausekkeeseen x =. f (x) = + tan x + = + tan x f ( ) = + (tan ) = + ( ) = + = 6 Tangentin kulmakerroin on 6.

11 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K6. Tutkitaan funktion f(x) = cos x + sin x arvoja. Koska funktioiden sin x ja cos x jakso on, on myös funktion f jakso. Funktio saa suurimman ja pienimmän arvonsa pituisella välillä. Tutkitaan väliä [0, ]. Funktio f on derivoituva kaikilla muuttujan x arvoilla. Näin ollen se saavuttaa suurimman ja pienimmän arvonsa suljetulla välillä [0, ] välin päätepisteessä tai välille kuuluvassa derivaattafunktion nollakohdassa. f (x) = sin x + cos x Derivaatan nollakohdat: sin x + cos x = 0 sin x = cos x : cos x 0 sin x cos x tan x x n, n Välillä [0, ] derivaatan nollakohdista ovat ja 5. Lasketaan funktion f arvo kohdissa x = 0, x =, f(0) = cos 0 + sin 0 = + 0 = f() = cos + sin = + 0 = f ( ) cos sin x ja x. f ( ) cos sin Funktion f suurin arvo on ja pienin arvo, joten sen arvojoukko on [, ].

12 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K7. a) Sijoitetaan sisäfunktion sx ( ) x lauseke ulkofunktion u(x) = x 0 + x lausekkeeseen muuttujan x paikalle. 0 ( u s)( x) u( s( x)) u( x ) ( x ) x 0 0 ( u s)( ) ( ) b) Yhdistetyn funktion u s lauseke on u(s(x)) = u( x) = ( x). ( u s)( ) ( ) ( ) 9 K8. a) Esimerkiksi s(x) = x + ja u(x) = x 7. b) Esimerkiksi s(x) = x + ja u(x) = sin x. K9. a) D (x + ) 7 = 7(x + ) 6 D x = 7(x + ) 6 x = x(x + ) 6 b) D sin (x + ) = cos (x + ) D(x + ) = cos (x + ) = cos (x + ) c) D cos 5 x = D (cos x) 5 = 5(cos x) D cos x = 5cos x ( sin x) = 5sin x cos x d) D cos x 5 = sin x 5 D x 5 = = sin x 5 5x = 5x sin x 5

13 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K0. Tangentin kulmakerroin on funktion f(x) = sin x derivaatta tangentin sivuamiskohdassa. f (x) = cos x = cos x kt f ( ) cos( ) cos 0 Kohtaan x piirretty tangentti on siis vaakasuora. Ratkaistaan tangentin sivuamispiste. y f ( ) sin( ) sin Kohtaan x piirretyn tangentin yhtälö on y =.

14 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 K. Koska cos x, niin yhtälöllä cos x = x voi olla ratkaisu vain, kun x. Kirjoitetaan yhtälö cos x = x muodossa cos x x = 0. Merkitään yhtälön vasen puoli funktioksi f(x) = cos x x. Yhtälön cos x = x ratkaisut ovat samat kuin funktion f nollakohdat. Tutkitaan funktion kulkua välillä [, ] derivaatan avulla. f (x) = sin x = sin x Ratkaistaan derivaatan nollakohdat. sinx 0 sin x : ( ) sin x 7 7 x n : tai x n : x n x n, n ( x,8n x0, n) Derivaatan nollakohdista välille ], [ kuuluu vain Määritetään derivaatan merkki testikohtien avulla. x f (x) Merkki + 0 x. f (x) + f(x)

15 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Koska f( ) = cos ( ( )) ( ) = 0,58 > 0 ja funktio f on kasvava välillä [, ], niin funktiolla f ei ole nollakohtaa välillä [, ]. f ( ) cos( ( )) ( ),... 0 f() = cos ( ) =, < 0 Koska funktio f(x) = cos x x on jatkuva välillä, ja saa eri merkkiset arvot välin päätepisteissä, Bolzanon lauseen mukaan sillä on ainakin yksi nollakohta välillä,. Toisaalta funktio on vähenevä välillä,, joten sillä voi olla korkeintaan yksi nollakohta tällä välillä. Näin ollen funktiolla f on täsmälleen yksi nollakohta välillä,. Koska funktiolla f on täsmälleen yksi nollakohta, niin yhtälöllä cos x = x on täsmälleen yksi ratkaisu.

16 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. a) Kyllä, sin = sin sin( ) Kulmien ja kehäpisteiden y- 5 5 koordinaatit ovat samat. b) Ei, cos ( ) cos. 5 5 Kulmien ja kehäpisteiden x- 5 5 koordinaatit ovat samat, eli cos ( ) cos. 5 5 c) Kyllä, sin ( ) sin. 5 5 Kulmien ja kehäpisteiden y- 5 5 koordinaatit ovat toistensa vastaluvut. d) Kyllä, tan ( ) = tan tan( ) Kulmien loppukylki tai sen jatke leikkaavat suoran x = samassa pisteessä.

17 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Sijoitetaan kaavaan sin x + cos x = kosinin arvoksi cos x = ja ratkaistaan sin x. sin x cos x x x 9 (sin x) 8 9 sin x 8 tai sin x sin x sin x sin ( ) sin Sini voi saada arvot tai. Jos kulma x on välillä ]80, 60 [, niin sinin arvo on negatiivinen, joten sin x. Koska cos x =, on kulma neljännessä neljänneksessä. Piirretään arvioiden ympyrän neljänteen neljännekseen kulma, jonka kehäpisteen x- koordinaatti on.

18 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kolmion kulmien summa on 80, joten x + x + x = 80 x + x + x = 80 6x = 80 :6 x = 0 (sin x + sin x + sin x) = (sin 0 + sin ( 0 ) + sin ( 0 )) (sin 0sin 60sin 90 ) ( ) ( ) Osamäärä saa arvon yksi, jos nimittäjä saa arvon. cos x Ratkaistaan yhtälö + cos x =. cos x cos x cos x tai cos x xn xn, n Vastaukset voidaan yhdistää. Osamäärä on, kun x = n, n.

19 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty a) f(x) = + sin x sin x + + sin x Funktion arvojoukko on [, ]. Funktion f kuvaaja saadaan, kun funktion sin x kuvaajaa nostetaan kaksi yksikköä ylöspäin. b) f(x) = cos x cos x cos x Funktion arvojoukko on [, ]. Funktion f kuvaaja saadaan venyttämällä funktion cos x kuvaajaa pystysuunnassa niin, että kuvaajan pisteiden etäisyydet x-akselista kaksinkertaistuvat.

20 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 c) f(x) = sin x sin x sin x sin x Funktion arvojoukko on [, ]. Funktion f kuvaaja saadaan, kun funktion sin x kuvaajaa venytetään siten, että kuvaajan pisteiden etäisyydet x-akselista kaksinkertaistuvat ja tämän jälkeen kuvaajaa lasketaan yhden yksikön verran. 6. Sinifunktio saa kaikki arvot väliltä [, ], eli sin x. sin (00t) sin (00t) 0. Verkon suurin jännite on siis 0 volttia. Funktion u(t) = 0 sin (00t) jakso on toistuu 50 kertaa sekunnissa. (s), eli sen suurin arvo 00 50

21 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty a) tan (a + 5) = tan a = 5 b) f (x) = + tan x f (a) = + tan a = + 5 = 6 c) tan a = 5 sin 5 cos cos sin 5cos : 5 cos sin 5 Sijoitetaan saatu cos α kaavaan sin α + cos α = ja ratkaistaan sin α. sin ( sin ) 5 sin sin 5 6 sin : sin 5 6 sin 5 tai sin sin 5 tai sin Kosinifunktio saa kaikki arvot väliltä [, ]. Funktio x on kasvava funktio, joten epäyhtälön korottaminen kolmanteen potenssiin säilyttää järjestyksen. cos x ( ) cos x cos x + 0 cos x Kun arvot korotetaan kolmanteen potenssiin, saadaan 0 ( cos x) 8. Funktion suurin arvo on 8 ja pienin 0.

22 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty a) Yhtälö cos x sin x ei toteudu, jos cos x = 0, joten voidaan olettaa, että cos x 0. cos x sin x : cos x 0 sin x : cos x sinx cos x tan x x n, n 6 b) 7 (sin x ) 7 7 sin x tai sin x sin x sin x sin x sin x 5 sin x sin x 5 5 Koska, yhtälöllä sin x ei ole ratkaisua. sin x x n tai x n x n, n

23 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Ratkaistaan funktion nollakohdat yhtälöstä cos x sin x = 0 hyödyntäen lausetta sin x + cos x =. cos xsin x 0 cos x(cos x) 0 cos x 0 cos x cos x tai cos x 5 x n x n, n 6 6 Vastaukset voidaan yhdistää. Funktion f nollakohdat ovat x n ja x n. 6 6 Sekä sini- että kosinifunktion perusjakso on, joten funktio f(x) = cos x sin x saa kaikki arvonsa välillä [0, ]. Funktio f on derivoituva kaikilla muuttujan x arvoilla. Näin ollen se saavuttaa suurimman ja pienimmän arvonsa suljetulla välillä [0, ] välin päätepisteessä tai välille kuuluvassa derivaattafunktion nollakohdassa. f (x) = 6cos x ( sin x) sin x cos x = 8cos x sin x Ratkaistaan derivaatan nollakohdat. 8cos x sin x = 0 cos x = 0 tai sin x = 0 x n x = n, n

24 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Derivaatan nollakohdista välille ]0, [ kuuluu x, x ja x. Lasketaan funktion f arvot välin päätepisteissä ja välillä olevissa derivaatan nollakohdissa. f (0) f() cos 0sin 0 0 f () cos sin 0 f ( ) cos sin 0 f ( ) cos sin 0 ( ) Funktion f suurin arvo on ja pienin.

25 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 APUVÄLINEET SALLITTU. a) Piirretään funktion f(x) = cos x + kuvaaja. Kuvaajan perusteella suurin arvo on, ja pienin arvo. b) Tutkitaan toteuttaako piste (,) yhtälön y = cos x +. = cos ( ) + = 0 + = Yhtälö ei toteudu, joten piste (,) ei ole kuvaajalla.

26 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty a) Muutosnopeus kohdassa f (x) = cos x sin x x on derivaatan arvo. f ( ) cos sin( ) Muutosnopeus on. b) Selvitetään tangentin kulmakerroin ja yksi piste. Lasketaan funktion f arvo, kun x. f ( ) cos ( ) ( ) Tangentti kulkee pisteen (, ) kautta. f (x) = cos x ( sin x) = sin x cos x = sin x f ( ) sin( ( )) Tangentin kulmakerroin k =. Sijoitetaan suoran yhtälöön y y 0 = k(x x 0 ) piste ( x0, y0) (, ) ja kulmakerroin k =. y( ) ( x( )) y x Tangentin yhtälö on y x

27 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty a) Sinifunktio saa kaikki arvot väliltä [, ]. sin 0t 0 0 0sin 0t sin 0t 0. Yläpaine on 0 ja alapaine 80. b) Funktion f(t) = sin 0t jakso on (min) Minuuttiin mahtuu 70 jaksoa, joten henkilön syke on 70.. Kaksinkertaisen kulman kaavan mukaan sin x = sin x cos x. Jotta sin x voidaan määrittää, tarvitaan kosinin arvo. Ratkaistaan cos x kaavasta sin x + cos x =, kun sin x sin xcos x ( ) cos x 5 cos x cos x tai cos x 7 7 Koska < x <, niin kulma x on yksikköympyrän kolmannessa neljänneksessä, jossa kosini on negatiivinen. Siis 5 cos x. 7 Nyt saadaan sin xsin xcos x 8 ) ( 5 )

28 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Sinifunktio sin x saa kaikki arvot väliltä [, ]. Se siis heilahtelee keskikohtansa molemmille puolille yhden yksikön verran. Funktion f kuvaaja heilahtelee keskikohtansa molemmin puolin 7 cm, joten sinifunktiota on venytetty 7-kertaiseksi. Siis A = 7. Funktion 7sin Bx jakso on ja koholla kestää ylhäältä alas ja takaisin B ylös 5 = 0 sekuntia. Saadaan siis yhtälö 0, josta B B. 5 Mato-ongen kohoa voidaan siis mallintaa funktiolla f(t) = 7sin t. 5

29 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kirjoitetaan yhtälö 5tan x = 0x muodossa 5tan x 0x = 0. Merkitään yhtälön vasen puoli funktioksi f(x) = 5tan x 0x. Yhtälön 5tan x = 0x ratkaisut ovat samat kuin funktion f nollakohdat. Tutkitaan funktion kulkua derivaatan avulla. f (x) = 5( + tan x) 0 = 5tan x 5 5tan x 50 5tan x 5 tan x tan x tai tan x x n x n, n Derivaatan nollakohdista välille ], [ kuuluu x ja x. Määritetään derivaatan merkki testikohtien avulla. x f (x) Merkki f (x) + + f(x)

30 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Koska f ( ) 5tan( ) 0 ( ) 0, ja funktio f on kasvava välillä,, niin funktiolla f ei ole nollakohtaa tällä välillä.. Koska f on vähenevä välillä, ja f ( ) 0, sillä ei voi olla nollakohtaa tällä välillä. Funktio f on kasvava välillä,. Kasvava funktio ei saa samaa arvoa kahdesti, joten nollakohtia on korkeintaan yksi. f ( ) 5tan 0 5, f ( 5 ) 5tan 5 0 5, Koska funktio f(x) = 5tan x 0x on jatkuva välillä, ja saa päätepisteissä eri merkkiset arvot, Bolzanon lauseen mukaan sillä on ainakin yksi nollakohta tällä välillä. Funktiolla f on siis toisaalta ainakin yksi ja toisaalta korkeintaan yksi nollakohta, joten sillä on täsmälleen yksi nollakohta välillä ], [. Koska funktiolla f on täsmälleen yksi nollakohta, niin yhtälöllä 5tan x 0x on täsmälleen yksi juuri välillä ], [. Yhtälön juuri on x,.

31 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Derivoidaan funktio f. f '( x) sin x x x Derivaatan nollakohtia ratkaistaessa voidaan käyttää tulon nollasääntöä. sin x 0 x x 0 tai sin x 0 x x ei ratkaisua x n x xn x x( n) x, n n Tutkitaan mitkä nollakohdsta ovat välillä ], [. Kun n = 0, on lausekkeen arvo, joten tämä nollakohta ei ole n välillä ], [. Kaikilla muilla n:n arvoilla nimittäjä + n on suurempi kuin tai pienempi kuin. Näin ollen lausekkeen arvo on välillä ], [ n kaikilla muilla n:n arvoilla kuin arvolla n = 0. Välillä ], [ olevat derivaatan nollakohdat ovat siis x, n, n0. n

32 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Olkoon sektorin keskuskulma α. Sektorin pinta-ala on A r s r. Jotta sektorin keskuskulma olisi sama kuin sektorin pinta-ala, tulee olla r : 0 r r (tair ) Ympyrän säteen tulee olla.

33 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Käyrän y = sin x + cos x + etäisyys x-akselista kohdassa x = on käyrän pisteen y-koordinaatin itseisarvo. y sin cos 7 7 Käyrän etäisyys y-akselista on 7. Lyhin etäisyys on funktion f(x) = sin x + cos x + pienin positiivinen tai suurin negatiivinen arvo. Tutkitaan funktion f arvoja. Sekä sini- että kosinifunktion perusjakso on, joten funktio f saa kaikki arvonsa välillä [0, ]. Funktio f on derivoituva kaikilla muuttujan x arvoilla, joten se saa suljetulla välillä [0, ] suurimman ja pienimmän arvonsa välin päätepisteessä tai välille kuuluvassa derivaattafunktion nollakohdassa. f (x) = cos x sin x Derivaattafunktion nollakohdat: cos xsin x0 cos x sin x : cos x 0 sin x cos x tan x x 0,6... n, n Derivaatan nollakohdista välille ]0, [ kuuluvat x = 0,6 ja x =,60 Lasketaan funktion f arvot välin [0, ] päätepisteissä ja välille kuuluvissa derivaatan nollakohdissa. f(0) = f() = sin 0 + cos 0 + = + =,8 f(0,6 ) = sin 0,6 + cos 0,6 + = 5,06 f(,60 ) = sin,60 + cos,60 + = 0,59 Funktion f kaikki arvot ovat positiivisia, joten käyrän lyhin etäisyys x-akseliin on funktion pienin arvo, joka on 0,59 0,6 yksikköä.

34 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Valitaan muuttujaksi kulma 0, kuvan mukaisesti. Suolla juostun matkan AP pituus saadaan selville tasakylkisen kolmion AOP puolikkaan avulla. Kolmio AOC on suorakulmainen. AO on ympyrän säde, jonka pituus on 0,5 km. AP cos 0,5 AP cos Sektorin OBP keskuskulma β on α, koska kulma α on samaa kaarta vastaava kehäkulma. Sektorin OBP kaaren pituus on βr = α 0,5 = α. Matkan kesto saadaan jakamalla matka nopeudella. t cos 5 0 Tutkitaan aikaa kuvaavaa funktiota f ( ) cos, 0, 5 0. Funktio f on derivoituva, joten se saa suljetulla välillä 0, suurimman ja pienimmän arvonsa välin päätepisteessä tai välille kuuluvassa derivaattafunktion nollakohdassa.

35 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 f ( ) sin 5 0 sin sin 5 n tai n n, n Derivaattafunktion nollakohdista välillä ]0, [ on ainoastaan x = 6 Lasketaan funktion f arvot välin 0, päätepisteissä ja välillä olevassa derivaatan nollakohdassa. cos0 0 f (0) 0, cos 6 6 f ( ) 0, cos f ( ) 0 0, Funktion f pienin arvo on 0,57 h 9, min, joka saavutetaan lähtökulmalla α = (rad) = 90. Suunnistajan kannattaa siis kiertää suo kokonaan.

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0 Juuri 8 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8.9.07 Kertaus K. a) 6 4 64 0, 0 0 0 0 b) 5 6 = 5 6 = =, 0 c) d) K. a) b) c) d) 4 4 4 7 4 ( ) 7 7 7 7 87 56 7 7 7 6 6 a a a, a > 0 6 6 a

Lisätiedot

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1.

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Vastaus: Määrittelyehto on x 1 ja nollakohta x = 1. Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 4..6 Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. a) Funktion f( ) = määrittelyehto on +, eli. + Ratkaistaan funktion nollakohdat. f(

Lisätiedot

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0

Kertaus. x x x. K1. a) b) x 5 x 6 = x 5 6 = x 1 = 1 x, x 0. K2. a) a a a a, a > 0 Kertaus K. a) 6 4 64 0, 0 0 0 0 b) 5 6 = 5 6 = =, 0 c) d) 4 4 4 7 4 ( ) 7 7 7 7 87 56 7 7 7 K. a) b) c) d) 6 6 a a a, a > 0 6 6 a a a a, a > 0 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a a a a a ( a ) a a a, a > 0 K.

Lisätiedot

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 14..016 Kertaus K1. a) b) x 18 ( x 9) ( x ) ( x+ ) lim = lim = lim x+ x+ ( x + ) x x x = lim (x 6) = ( ) 6 = 1 x x + 6 ( ) + 6 0 lim = =

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto:

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto: 4 Reaalifunktiot 4. Funktion monotonisuus Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x ja x on voimassa ehto: "jos x < x, niin f (x

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. ja x = 0. x 1= Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0.

Tekijä Pitkä matematiikka a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. ja x = 0. x 1= Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0. Tekijä Pitkä matematiikka 6 9.5.017 K1 a) Ratkaistaan nimittäjien nollakohdat. x 1= 0 x = 1 ja x = 0 Funktion f määrittelyehto on x 1 ja x 0. Funktion f määrittelyjoukko on R \ {0, 1}. b) ( 1) ( 1) f (

Lisätiedot

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat Trigonometria. a) Määrittele trigonometriset funktiot. b) Vertaa trigonometristen funktioiden ominaisuuksia määritys- ja arvojoukko sekä perusjakso). * Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa

Lisätiedot

5 Rationaalifunktion kulku

5 Rationaalifunktion kulku Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.06 5 Rationaalifunktion kulku. Funktion f määrittelyehto on. Muodostetaan symbolisen laskennan ohjelman avulla derivaattafunktio f ja

Lisätiedot

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI Huippu Kertaus Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 0.7.08 MATEMAATTINEN ANALYYSI ALOITA PERUSTEISTA 444A. a) Funktion arvot ovat positiivisia silloin, kun kuvaaja on x-akselin yläpuolella.

Lisätiedot

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.5.08 Kertaus K. a) Polynomi P() = + 8 on jaollinen polynomilla Q() =, jos = on polynomin P nollakohta, eli P() = 0. P() = + 8 = 54 08 +

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta Eksponenttifuntio Palautetaan mieliin, että Neperin luvulle e pätee: e ) n n n ) n n n n n ) n. Tästä määritelmästä seuraa, että eksponenttifunktio e x voidaan määrittää

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 12 1 Eksponenttifuntio Palautetaan mieliin, että Neperin luvulle e pätee: e ) n n n ) n n n n n ) n. Tästä määritelmästä seuraa, että eksponenttifunktio e x voidaan

Lisätiedot

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot. 7 Sovelluksia 90 a) Koska sin saa kaikki välillä [,] olevat arvot, niin funktion f ( ) = sin pienin arvo on = ja suurin arvo on ( ) = b) Koska sin saa kaikki välillä [0,] olevat arvot, niin funktion f

Lisätiedot

Kertausosa. 5. Merkitään sädettä kirjaimella r. Kaaren pituus on tällöin r a) sin = 0, , c) tan = 0,

Kertausosa. 5. Merkitään sädettä kirjaimella r. Kaaren pituus on tällöin r a) sin = 0, , c) tan = 0, Kertausosa. a),6 60 576 Peruuttaessa pyörähdyssuunta on vastapäivään. Kulma on siis,4 60 864 a) 576 864 0,88m. a) α b 0,6769... 0,68 (rad) r,m 8cm β,90...,9 (rad) 4cm a) α 0,68 (rad) β,9 (rad). a) 5,0

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 6 Maanantai . (Teht. s. 93.) Määrää raja-arvo MATP53 Approbatur B Harjoitus 6 Maanantai 7..5 cos x x. Ratkaisu. Suora sijoitus antaa epämääräisen muodon (ei auta). Laventamalla päädytään muotoon ja päästään käyttämään

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

x = π 3 + nπ, x + 1 f (x) = 2x (x + 1) x2 1 (x + 1) 2 = 2x2 + 2x x 2 = x2 + 2x f ( 3) = ( 3)2 + 2 ( 3) ( 3) + 1 3 1 + 4 2 + 5 2 = 21 21 = 21 tosi

x = π 3 + nπ, x + 1 f (x) = 2x (x + 1) x2 1 (x + 1) 2 = 2x2 + 2x x 2 = x2 + 2x f ( 3) = ( 3)2 + 2 ( 3) ( 3) + 1 3 1 + 4 2 + 5 2 = 21 21 = 21 tosi Mallivastaukset - Harjoituskoe F F1 a) (a + b) 2 (a b) 2 a 2 + 2ab + b 2 (a 2 2ab + b 2 ) a 2 + 2ab + b 2 a 2 + 2ab b 2 4ab b) tan x 3 x π 3 + nπ, n Z c) f(x) x2 x + 1 f (x) 2x (x + 1) x2 1 (x + 1) 2 2x2

Lisätiedot

b) Määritä/Laske (ei tarvitse tehdä määritelmän kautta). (2p)

b) Määritä/Laske (ei tarvitse tehdä määritelmän kautta). (2p) Matematiikan TESTI, Maa7 Trigonometriset funktiot RATKAISUT Sievin lukio II jakso/017 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin

Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 15.4.2011 HK1-1. Dsin3 x. 3cos3x. Dsinx. u( x) sinx ja u ( x) cosx. Dsin. Dsin Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 5.4.0 HK- a) Dsin3 us ( ) cos3 3 us( ) s( ) 3cos3 s( ) 3 ja s( ) 3 u( ) sin ja u( ) cos b) Dsin 3 3 Dsin us ( ) s( ) sin ja s( ) cos 3 u( ) ja u( ) 3 3sin

Lisätiedot

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268.

KERTAUSHARJOITUKSIA. 1. Rationaalifunktio a) ( ) 2 ( ) Vastaus: a) = = 267. a) a b) a. Vastaus: a) a a a a 268. KERTAUSHARJOITUKSIA. Rationaalifunktio 66. a) b) + + + = + + = 9 9 5) ( ) ( ) 9 5 9 5 9 5 5 9 5 = = ( ) = 6 + 9 5 6 5 5 Vastaus: a) 67. a) b) a a) a 9 b) a+ a a = = a + a + a a + a a + a a ( a ) + = a

Lisätiedot

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN!

LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT KOKEEN JÄLKEEN JA ANNA PISTEESI RUUTUUN! Matematiikan TESTI 4, Maa7 Trigonometriset funktiot ATKAISUT Sievin lukio II jakso/017 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TAKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Matemaattisen analyysin tukikurssi

Matemaattisen analyysin tukikurssi Matemaattisen analyysin tukikurssi 12. Kurssikerta Petrus Mikkola 5.12.2016 Tämän kerran asiat Sini-ja kosifunktio Yksikköympyrä Tangentti- ja kotangenttifunktio Trigonometristen funktioiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Differentiaalilaskenta 1.

Differentiaalilaskenta 1. Differentiaalilaskenta. a) Mikä on tangentti? Mikä on sekantti? b) Määrittele funktion monotonisuuteen liittyvät käsitteet: kasvava, aidosti kasvava, vähenevä ja aidosti vähenevä. Anna esimerkit. c) Selitä,

Lisätiedot

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a)

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a) Pitkä matematiikka YO-koe 9..04. a) b) 7( x ) + = x ( x ) x(5 8 x) > 0 7x + = x x + 8x + 5x > 0 7x = 0 Nollakohdat: 0 8x + 5x = 0 x = 7 x(8x 5) = 0 5 5 x = 0 tai x = Vastaus: 0 < x < 8 8 c) a+ b) a b)

Lisätiedot

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 12 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus K. a) Polynomi P() = 3 + 8 on jaollinen polynomilla Q() = 3, jos = 3 on polynomin P nollakohta, eli P(3) = 0. P(3) = 3 3 3 + 8 3 = 54 08 + 54 = 0. Polynomi P on jaollinen polynomilla Q. b) Jaetaan

Lisätiedot

6 Funktioita ja yhtälöitä

6 Funktioita ja yhtälöitä 6 Funktioita ja yhtälöitä 6. Rationaali- ja juurifunktio LUVUN 6. YDINTEHTÄVÄT 60. a) Määritelty, kun a 0. ( a ) ( a ) a a y y ( a a )( a ( a )) a a a a y y a 6 a ( y) ( y) Toinen tapa: ( a ) ( a ) a a

Lisätiedot

2 Pistejoukko koordinaatistossa

2 Pistejoukko koordinaatistossa Pistejoukko koordinaatistossa Ennakkotehtävät 1. a) Esimerkiksi: b) Pisteet sijaitsevat pystysuoralla suoralla, joka leikkaa x-akselin kohdassa x =. c) Yhtälö on x =. d) Sijoitetaan joitain ehdon toteuttavia

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt

Epäyhtälöt 1/7 Sisältö ESITIEDOT: yhtälöt Epäyhtälöt 1/7 Sisältö Epäyhtälö Epäyhtälöllä tarkoitetaan ehtoa, missä kahdesta lausekkeesta toinen on suurempi tai mahdollisesti yhtä suuri kuin toinen: f(x) < g(x), f(x) g(x).merkit voidaan luonnollisesti

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

Sini- ja kosinifunktio

Sini- ja kosinifunktio Sini- ja kosinifunktio Trigonometriset funktio voidaan määritellä muun muassa potenssisarjana tai yksikköympyrän avulla. Yksikköympyrään pohjautuvassa määritelmässä sini- ja kosinifunktion muuttujana pidetään

Lisätiedot

MAA02. A-osa. 1. Ratkaise. a) x 2 + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x

MAA02. A-osa. 1. Ratkaise. a) x 2 + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x MAA0 A-osa. Ratkaise. a) x + 6x = 0 b) (x + 4)(x 4) = 9 a) 3x 6x a) Kirjoitetaan summa x + 6x yhteisen tekijän avulla tulomuotoon ja ratkaistaan yhtälö tulon nollasäännön avulla. x + 6x = 0 x(x + 6) =

Lisätiedot

Ratkaisuja, Tehtävät

Ratkaisuja, Tehtävät ja, Tehtävät 988-97 988 a) Osoita, että lausekkeiden x 2 + + x 4 + 2x 2 ja x 2 + - x 4 + 2x 2 arvot ovat toistensa käänteislukuja kaikilla x:n arvoilla. b) Auton jarrutusmatka on verrannollinen nopeuden

Lisätiedot

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016 Vanhoja koetehtäviä Analyyttinen geometria 016 1. Määritä luvun a arvo, kun piste (,3) on käyrällä a(3x + a) = (y - 1). Suora L kulkee pisteen (5,1) kautta ja on kohtisuorassa suoraa 6x + 7y - 19 = 0 vastaan.

Lisätiedot

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti!

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti! A-osio: ilman laskinta. MAOLia saa käyttää. Laske kaikki tehtävistä 1-. 1. a) Derivoi funktio f(x) = x (4x x) b) Osoita välivaiheiden avulla, että seuraava raja-arvo -lauseke on tosi tai epätosi: x lim

Lisätiedot

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2.

A = (a 2x) 2. f (x) = 12x 2 8ax + a 2 = 0 x = 8a ± 64a 2 48a x = a 6 tai x = a 2. MATP53 Approbatur B Harjoitus 7 Maanantai..5. (Teht. s. 9.) Neliön muotoisesta pahviarkista, jonka sivun pituus on a, taitellaan kanneton laatikko niin, että pahviarkin nurkista leikataan neliön muotoiset

Lisätiedot

Ratkaise tehtävä 1 ilman teknisiä apuvälineitä! 1. a) Yhdistä oikea funktio oikeaan kuvaajaan. (2p)

Ratkaise tehtävä 1 ilman teknisiä apuvälineitä! 1. a) Yhdistä oikea funktio oikeaan kuvaajaan. (2p) Matematiikan TESTI 3, Maa7 Trigonometriset funktiot RATKAISUT Sievin lukio II jakso/07 VASTAA JOKAISEEN TEHTÄVÄÄN! MAOL/LIITE/taulukot.com JA LASKIN ON SALLITTU ELLEI TOISIN MAINITTU! TARKISTA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

2 Raja-arvo ja jatkuvuus

2 Raja-arvo ja jatkuvuus Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.6 Raja-arvo ja jatkuvuus. a) Kun suorakulmion kärki on kohdassa =, on suorakulmion kannan pituus. Suorakulmion korkeus on käyrän y-koordinaatti

Lisätiedot

3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö

3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Juuri Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.8.016 3 Yleinen toisen asteen yhtälö ja epäyhtälö ENNAKKOTEHTÄVÄT 1. a) x + x + 1 = 4 (x + 1) = 4 Luvun x + 1 tulee olla tai, jotta sen

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 6.3.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai

MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai MATP153 Approbatur 1B Harjoitus 5 Maanantai 30.11.015 1. (Opiskelutet. 0 s. 81.) Selvitä, miten lauseke sin(4x 3 + cos x ) muodostuu perusfunktioista (polynomeista, trigonometrisistä funktioista jne).

Lisätiedot

Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Huippu 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 8..08 KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) Keskimääräinen muutosnopeus välillä [0, ] saadaan laskemalla kohtia x = 0 ja x = vastaavien kuvaajan

Lisätiedot

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.

A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei. PITKÄ MATEMATIIKKA PRELIMINÄÄRIKOE 7..07 NIMI: A-osa. Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät. Tehtävät arvostellaan pistein 0-. Taulukkokirjaa saa käyttää apuna, laskinta ei.. Valitse oikea vaihtoehto ja

Lisätiedot

määrittelyjoukko. log x piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä millä korkeudella tangentti leikkaa y-akselin.

määrittelyjoukko. log x piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä millä korkeudella tangentti leikkaa y-akselin. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 70 Jussi Tyni 5 a) Derivoi f ( ) e b) Mikä on funktion f () = ln(5 ) 00 c) Ratkaise yhtälö määrittelyjoukko log Käyrälle g( ) e 8 piirretään tangeti pisteeseen, jossa käyrä

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

4 Polynomifunktion kulku

4 Polynomifunktion kulku 4 Polynomifunktion kulku. a) Funktio on kasvava jollakin välillä, jos sen arvo kasvaa tällä välillä. Kuvaajan nousemisen ja laskemisen perusteella funktio on kasvava kohtien x,4 ja x 0, välissä. b) Funktion

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut

Lisätiedot

B-OSA. 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea.

B-OSA. 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea. B-OSA 1. Valitse oikea vaihtoehto. Vaihtoehdoista vain yksi on oikea. 1.1 Mitä voidaan sanoa funktion f raja-arvosta, kun x a? I Raja-arvo on f(a), jos f on määritelty kohdassa a. II Raja-arvo on f(a),

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN

VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN Matematiikan kurssikoe, Maa6 Derivaatta RATKAISUT Sievin lukio Torstai 23.9.2017 VASTAA YHTEENSÄ KUUTEEN TEHTÄVÄÄN MAOL-taulukkokirja on sallittu. Vaihtoehtoisesti voit käyttää aineistot-osiossa olevaa

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to

Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to Matematiikan peruskurssi (MATY020) Harjoitus 7 to 5..2009 ratkaisut 1. (a) Määritä funktion f(x) = e x e x x + 1 derivaatan f (x) pienin mahdollinen arvo. Ratkaisu. (a) Funktio f ja sen derivaatat ovat

Lisätiedot

sin x cos x cos x = sin x arvoilla x ] π

sin x cos x cos x = sin x arvoilla x ] π Matematiikan johdantokurssi, syksy 08 Harjoitus 0, ratkaisuista. Todenna, että = + tan x. Mutta selvitäppä millä reaaliarvoilla se oikeasti pitää paikkansa! Ratkaisu. Yhtälön molemmat puolet ovat määriteltyjä

Lisätiedot

1.5. Trigonometriset perusyhtälöt

1.5. Trigonometriset perusyhtälöt Tämän asian otsake on takavuosina ollut Trigonometriset yhtälöt ja sen käsittely tuolloin ollut huomattavasti laajempi. Perusyhtälöillä tarkoitetaan muotoa sin x = a tan x = c cos x = b (cot x = d) olevia

Lisätiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 2. viikolle /

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 Ratkaisut 2. viikolle / MS-A008 Differentiaali- ja integraalilaskenta, V/207 Differentiaali- ja integraalilaskenta Ratkaisut 2. viikolle / 8. 2.4. Jatkuvuus ja raja-arvo Tehtävä : Määritä raja-arvot a) 3 + x, x Vihje: c)-kohdassa

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ.0.08 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

2) Kaksi lentokonetta lähestyy toisiaan samalla korkeudella kuvan osoittamalla tavalla. Millä korkeudella ja kuinka kaukana toisistaan ne ovat?

2) Kaksi lentokonetta lähestyy toisiaan samalla korkeudella kuvan osoittamalla tavalla. Millä korkeudella ja kuinka kaukana toisistaan ne ovat? 2..207 Määritelmä, (terävän kulman) trigonometriset funktiot: Suorakulmaisessa kolmiossa terävän kulman trigonometriset funktiot ovat: kulman sini hpotenuusa sin a c kulman kosini hpotenuusa kulman tangentti

Lisätiedot

5 Differentiaalilaskentaa

5 Differentiaalilaskentaa 5 Differentiaalilaskentaa 5.1 Raja-arvo Esimerkki 5.1. Rationaalifunktiota g(x) = x2 + x 2 x 1 ei ole määritelty nimittäjän nollakohdassa eli, kun x = 1. Funktio on kuitenkin määritelty kohdan x = 1 läheisyydessä.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 4.9.09 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alustavat hyvän vastauksen piirteet on suuntaa-antava kuvaus kokeen tehtäviin odotetuista vastauksista ja tarkoitettu ensisijaisesti

Lisätiedot

Juuri 2 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 2 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus K. a) E Nouseva suora. b) A 5. asteen polynomifunktio, pariton funktio Laskettu piste f() = 5 =, joten piste (, ) on kuvaajalla. c) D Paraabelin mallinen, alaspäin aukeava. Laskettu piste f() =

Lisätiedot

x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4 1,35 < ln x + 1 = ln ln u 2 3u 4 = 0 (u 4)(u + 1) = 0 ei ratkaisua

x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4 1,35 < ln x + 1 = ln ln u 2 3u 4 = 0 (u 4)(u + 1) = 0 ei ratkaisua Mallivastaukset - Harjoituskoe E E a) x 7 3 4x x 7 4x 3 ( 7 4)x 3 : ( 7 4), 7 4,35 < 0 x 3 7 4 b) 0 / x + dx = 0 ln x + = ln + ln 0 + = ln 0 Vastaus: ln c) x 4 3x 4 = 0 Sijoitetaan x = u Tulon nollasääntö

Lisätiedot

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus:

Vastaus: 10. Kertausharjoituksia. 1. Lukujonot lim = lim n + = = n n. Vastaus: suppenee raja-arvona Vastaus: . Koska F( ) on jokin funktion f ( ) integraalifunktio, niin a+ a f() t dt F( a+ t) F( a) ( a+ ) b( a b) Vastaus: Kertausharjoituksia. Lukujonot 87. + n + lim lim n n n n Vastaus: suppenee raja-arvona

Lisätiedot

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli

x + 1 πx + 2y = 6 2y = 6 x 1 2 πx y = x 1 4 πx Ikkunan pinta-ala on suorakulmion ja puoliympyrän pinta-alojen summa, eli BM0A5810 - Differentiaalilaskenta ja sovellukset Harjoitus, Syksy 015 1. a) Funktio f ) = 1) vaihtaa merkkinsä pisteissä = 1, = 0 ja = 1. Lisäksi se on pariton funktio joten voimme laskea vain pinta-alan

Lisätiedot

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4

Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 2016 Sivu 1 / 4 Preliminäärikoe Tehtävät A-osio Pitkä matematiikka kevät 06 Sivu / Laske yhteensä enintään 0 tehtävää. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Osiossa A EI SAA käyttää laskinta. Osiossa A

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2018 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 2952018, Ratkaisut (Sarja A) 1 Anna kaikissa kohdissa vastaukset tarkkoina arvoina Kohdassa d), anna kulmat

Lisätiedot

4. Kertausosa. 1. a) 12

4. Kertausosa. 1. a) 12 . Kertausosa. a kun, : b kun, tai 8 . Paraabeli y a bc c aukeaa ylöspäin, jos a alaspäin, jos a a Funktion g kuvaaja on paraabeli, jolle a. Se aukeaa ylöspäin. b Funktion g kuvaaja on paraabeli, jolle

Lisätiedot

Radiaanit. Kun kulman α suuruus nyt mitataan tämän kaaren pituutena, saadaan kulmaan arvo radiaaneissa.

Radiaanit. Kun kulman α suuruus nyt mitataan tämän kaaren pituutena, saadaan kulmaan arvo radiaaneissa. Radiaanit Kulmia mitataan matematiikassa paitsi asteissa, myös radiaaneissa. Radiaanien taustaideana on, että kun kulmaa α asetetaan yksikköympyrään, kulmien kylkien välille muodostuu ympyrän kehälle kaari

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

1 Rationaalifunktio , a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen.

1 Rationaalifunktio , a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen. Juuri 6 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.7.06 Rationaalifunktio. a) Sijoitetaan nopeus 50 km/h vaihtoaikaa kuvaavan funktion lausekkeeseen. f (50) 50 8 50 4 8 50 500 400 4 400

Lisätiedot

Anna jokaisen kohdan vastaus kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella muodossa

Anna jokaisen kohdan vastaus kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella muodossa Preliminäärikoe Tehtävät Pitkä matematiikka / Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään Tähdellä (* merkittyjen tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6 Jos tehtävässä

Lisätiedot

Lisätehtäviä. Rationaalifunktio. x 2. a b ab. 6u x x x. kx x

Lisätehtäviä. Rationaalifunktio. x 2. a b ab. 6u x x x. kx x MAA6 Lisätehtäviä Laske lisätehtäviä omaan tahtiisi kurssin aikan Palauta laskemasi tehtävät viimeistään kurssikokeeseen. Tehtävät lasketaan ilman laskint Rationaalifunktio Tehtäviä Hyvitys kurssiarvosanassa

Lisätiedot

Laudatur 4 MAA4 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 4 MAA4 ratkaisut kertausharjoituksiin Laudatur MAA ratkaisut kertausharjoituksiin Yhtälöparit ja yhtälöryhmät 6. a) x y = 7 eli,y+, sijoitetaan alempaan yhtälöön x+ 7y = (, y+, ) + 7y =,y =, y = Sijoitetaan y = yhtälöparin ylempään yhtälöön.,

Lisätiedot

Testaa taitosi 1. 2. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on

Testaa taitosi 1. 2. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on Testaa taitosi. Laske lausekkeen 60 cos80 sin arvo. Päättele sinin ja kosinin arvot yksikköympyrästä. y x. Piirrä yksikköympyrään kaksi erisuurta kulmaa, joiden a) sini on 0,75 b) kosini on y y. x x. Määritä

Lisätiedot

3 Määrätty integraali

3 Määrätty integraali Määrätty integraali. a) Muodostuva alue on kolmio, jonka kanta on. Kolmion korkeus on funktion arvo kohdassa, eli f() = = 6. Lasketaan A() kolmion pintaalana. 6 A() 6 Vastaus: A() = 6 b) Muodostuva alue

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kertausluento 2. välikokeeseen Toisessa välikokeessa on syytä osata ainakin seuraavat asiat:. Potenssisarjojen suppenemissäde, suppenemisväli ja suppenemisjoukko. 2. Derivaatan

Lisätiedot

4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ

4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ Huippu Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.4.016 4 TOISEN ASTEEN YHTÄLÖ POHDITTAVAA 1. Merkitään toisen neliön sivun pituutta kirjaimella x. Tällöin toisen neliön sivun pituus on

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Merkitään f(x) =x 3 x. Laske a) f( 2), b) f (3) ja c) YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA

MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Merkitään f(x) =x 3 x. Laske a) f( 2), b) f (3) ja c) YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 1 YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 26.3.2018 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ A-osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät 1 4. Tehtävät arvostellaan pistein 0 6. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän

Lisätiedot

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x

jakokulmassa x 4 x 8 x 3x Laudatur MAA ratkaisut kertausarjoituksiin. Polynomifunktion nollakodat 6 + 7. Suoritetaan jakolasku jakokulmassa 5 4 + + 4 8 6 6 5 4 + 0 + 0 + 0 + 0+ 6 5 ± 5 5 4 ± 4 4 ± 4 4 ± 4 8 8 ± 8 6 6 + ± 6 Vastaus:

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

7 Differentiaalilaskenta

7 Differentiaalilaskenta 7 Differentiaalilaskenta 7. Raja-arvo ja jatkuvuus LUVUN 7. YDINTEHTÄVÄT 70. a) lim f( ), lim f ( ) ja f(). b) lim f ( ), lim f ( ),5 ja lim f ( ) 5 Raja-arvoa kohdassa ei ole olemassa. c) Funktio on jatkuva

Lisätiedot

Äärettömät raja-arvot

Äärettömät raja-arvot Äärettömät raja-arvot Määritelmä Funktion f oikeanpuoleinen raja-arvo pisteessä x 0 on + mikäli kaikilla R > 0 löytyy sellainen δ > 0 että f (x) > R aina kun x 0 < x < x 0 + δ. Funktion f oikeanpuoleinen

Lisätiedot

4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio

4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio 4 Yleinen potenssifunktio ja polynomifunktio ENNAKKOTEHTÄVÄT 1. a) Tutkitaan yhtälöiden ratkaisuja piirtämällä funktioiden f(x) = x, f(x) = x 3, f(x) = x 4 ja f(x) = x 5 kuvaajat. Näin nähdään, monessako

Lisätiedot

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta

Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö ESITIEDOT: reaalifunktiot, derivaatta Maksimit ja minimit 1/5 Sisältö Funktion kasvavuus ja vähenevyys; paikalliset ääriarvot Jos derivoituvan reaalifunktion f derivaatta tietyssä pisteessä on positiivinen, f (x 0 ) > 0, niin funktion tangentti

Lisätiedot

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua.

Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6 Alkeisfunktiot Kaikkia alla olevia kohtia ei käsitellä luennoilla kokonaan, koska osa on ennestään lukiosta tuttua. 6. Funktion määrittely Funktio f : A B on sääntö, joka liittää jokaiseen joukon A alkioon

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Demonstraatiot III, 4.5..06. Mikä on funktion f suurin mahdollinen määrittelyjoukko, kun f(x) x? Mikä on silloin f:n arvojoukko? Etsi f:n käänteisfunktio f ja tarkista, että löytämäsi

Lisätiedot

Johdatus reaalifunktioihin P, 5op

Johdatus reaalifunktioihin P, 5op Johdatus reaalifunktioihin 802161P, 5op Osa 2 Pekka Salmi 1. lokakuuta 2015 Pekka Salmi FUNK 1. lokakuuta 2015 1 / 55 Jatkuvuus ja raja-arvo Tavoitteet: ymmärtää raja-arvon ja jatkuvuuden määritelmät intuitiivisesti

Lisätiedot

Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan!

Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan! MAA4 koe 1.4.2016 Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan! Jussi Tyni A-osio: Ilman laskinta. Laske kaikki

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48 Trigonometriset funktiot 169. Muutetaan asteet radiaaneiksi. 180 astetta on radiaaneina π eli 180 = π rad Tällöin 1 rad. 180 45 1 a) 45 180 4 4 65 1 b) 65 180 6 10 c) 10 180 5 5 d) 5 180 4 40 7 e) 40 180

Lisätiedot