Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu"

Transkriptio

1 VERSIO 2.6/2010

2

3 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 3 Konsernin rahoituslaskelma 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 3 Taseen liitetiedot Vakuudet ja vastuut 43 4 Henkilöstö 47 Kunnan tunnusluvut 48 Konsernin tunnusluvut 49 Tunnuslukujen laskentakaavat 50

4

5 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintatulot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Avustukset liikelaitoksille Muut toimintamenot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet ERILLISYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tuloslaskelmaosa 12/ EUR Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Korkotulot liikelaitoksilta Muut rahoitustulot muilta Muut rahoitustulot liikelaitoksilta Korkomenot muilta Korkomenot liikelaitoksilta Muut rahoitusmenot muilta Muut rahoitusmenot liikelaitoksilta Korvaus peruspääomasta Rahoitustulot ja -menot

6 VUOSIKATE Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset

7 Toiminnan ja investointien rahavirta ERILLISYKSIKÖN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Rahoitusosa 12/ EUR Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta BWCF11100 Investointimenot BWCF11200 Rahoitusosuudet investointimenoihin BWCF11300 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta 3 Antolainauksen muutokset BWCF20110 Antolainasaamisten lisäykset muille BWCF20120 Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille BWCF20210 Antolainasaamisten vähennykset muilta BWCF20220 Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta Lainakannan muutokset BWCF21100 Pitkäaikaisten lainojen lisäys BWCF21200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys BWCF21300 Lyhytaikaisten lainojen muutos

8 0 0 Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Oman pääoman muutokset BWCF22100 Oman pääoman muutokset 0 0 BWCF22200 Muutokset vähemmistön osuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset BWCF23100 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset BWCF23200 Vaihto-omaisuuden muutos BWCF23300 Saamisten muutos BWCF23500 Korottomien velkojen muutos

9 ERILLISYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Tuloslaskelma Liitetieto BW-tili KUNNAN TULOSLASKELMA (EUR) 12/ /2004 Toimintatuotot Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Toimintatuotot , , Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön ,43 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot ,80 Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Aineet tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut , TOIMINTAKATE , , Verotulot , Valtionosuudet ,80 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset ,75 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 8 000, Satunnaiset kulut ,27 5

10 Satunnaiset erät , TILIKAUDEN TULOS , , Poistoeron muutos , , Varausten muutos , , Rahastojen muutos , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,09 6

11 ERILLISYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Tase Liitetieto BW-tili KUNNAN TASE (EUR) 12/ /2004 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , , Muut pitkävaikutteiset menot , , Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , Rakennukset , , Kiinteät rakenteet ja laitteet , , Koneet ja kalusto , , Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet , ,46 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä , , Kuntayhtymäosuudet , , Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet , Liikelaitosten peruspääomaosuudet Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset , , Joukkovelkakirjasaamiset , , Muut lainasaamiset , , Muut saamiset , , Sijoitukset , , PYSYVÄT VASTAAVAT , ,17 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , , Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , , Muut toimeksiantojen varat 5 326, , TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta Vaihto-omaisuus , ,05 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 8 000,00 7

12 Saamiset kunnalta Muut saamiset Siirtosaamiset Laskennallinen verosaaminen Pitkäaikaiset saamiset 8 000,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , Lainasaamiset Saamiset kunnalta Muut saamiset , , Siirtosaamiset , , Lyhytaikaiset saamiset , , Saamiset , ,18 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit , , Rahoitusarvopaperit , , Rahat ja pankkisaamiset , , VAIHTUVAT VASTAAVAT , , VASTAAVAA , ,84 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot , ,09 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , , Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , OMA PÄÄOMA , , VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero , , Vapaaehtoiset varaukset , , POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,64 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset , , Muut pakolliset varaukset 5, PAKOLLISET VARAUKSET , ,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , , Lahjoitusrahastojen pääomat , , Muut toimeksiantojen pääomat , ,28 8

13 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,17 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat , Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Pääomalainat Lainat kunnalta Lainat julkisyhteisöiltä , , Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat , , Siirtovelat , Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma , ,17 Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , Pääomalainat Lainat kunnalta Lainat julkisyhteisöiltä , , Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat , , Korottomat velat kunnalta Muut velat , , Siirtovelat , , Lyhytaikainen vieras pääoma , , VIERAS PÄÄOMA , , VASTATTAVAA , ,84 9

14 RAHOITUSLASKELMA, RAPORTIT Erillisyksikön rahoituslaskelma BW-tili KUNNAN RAHOITUSLASKELMA (EUR) 12/ /2004 Toiminnan rahavirta Vuosikate , , Satunnaiset erät ,27 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,73 Investointien rahavirta BWCF11100 Investointimenot , ,39 BWCF11200 Rahoitusosuudet investointimenoihin BWCF11300 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , , ,39 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,34 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset BWCF20100 Antolainasaamisten lisäykset , ,17 BWCF20200 Antolainasaamisten vähennykset , , ,17 Lainakannan muutokset BWCF21100 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,80 BWCF21200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,00 BWCF21300 Lyhytaikaisten lainojen muutos , , , ,07 Oman pääoman muutokset BWCF22100 Oman pääoman muutokset 0,00 BWCF22200 Muutokset vähemmistön osuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset BWCF23100 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,99 BWCF23200 Vaihto-omaisuuden muutos , ,05 BWCF23300 Saamisten muutos , ,18 BWCF23500 Korottomien velkojen muutos , , , ,32 0,00 Rahoituksen rahavirta , ,22 Rahavarojen muutos , ,56 F Rahavarat kauden lopussa , ,26 Rahavarat ,26 Avaavan kassan kurssierot ,70 Rahavarojen muutoksen kurssierot Rahavarojen muutos , ,56 Yritysjärjestelyssä tulleet/lähteneet rahavarat 0,01-0,00 10

15 KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Tuloslaskelma Liitetieto BW-tili KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 EUR) 12/ / Toimintatuotot BWBC018 Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuus Osuus kuntayhtymien tuloksesta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

16 KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖSRAPORTIT Tase Liitetieto BW-tili KONSERNIN TASE (1000 EUR) 12/ /2004 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotukset Joukkovelkakirjasaamiset Muut lainasaamiset Muut saamiset Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 12

17 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset , PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA 13

18 Pitkäaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pääomalainat Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pääomalainat Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Korottomat velat kunnalta Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA

19 RAHOITUSLASKELMA, RAPORTIT Kuntakonsernin rahoituslaskelma BW-tili KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 EUR) 12/ /2004 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät -400 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta BWCF11100 Investointimenot BWCF11200 Rahoitusosuudet investointimenoihin 134 BWCF11300 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset BWCF20100 Antolainasaamisten lisäykset BWCF20200 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset BWCF21100 Pitkäaikaisten lainojen lisäys BWCF21200 Pitkäaikaisten lainojen vähennys BWCF21300 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset BWCF22100 Oman pääoman muutokset 0-0 BWCF22200 Muutokset vähemmistön osuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset BWCF23100 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset BWCF23200 Vaihto-omaisuuden muutos BWCF23300 Saamisten muutos BWCF23500 Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarat kauden lopussa Rahavarat Avaavan kassan kurssierot Rahavarojen muutoksen kurssierot -0 Rahavarojen muutos F Yritysjärjestelyssä tulleet/lähteneet rahavarat

20 LIITETIEDOT, KUNTA JA KONSERNI Tuloslaskelman liitetiedot TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1000 EUR) Konserni Kunta BW-tili 12/ / / / TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄKOKONAISUUKSINA D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D Toimintatuotot, as.koht D D D Toimintatuotot, as.koht.8 Toimintatuotot, as.koht.9 Toimintatuotot, as.koht.10 D Toimintatuotot yhteensä VEROTULOT D Kunnan tulovero D Osuus yhteisöveron tuotosta D Kiinteistövero D Muut verotulot D Verotulot yhteensä D D D VALTIONOSUUDET Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus D Yleinen valtionosuus D Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus 101 D D Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus D Valtionosuudet yhteensä SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoitot, sisäiset 8 D Muut satunnaiset tuotot, as.koht. 1 D Muut satunnaiset tuotot, as.koht.2 0 D Muut satunnaiset tuotot, as.koht D Muut satunnaiset tuotot, as.koht. 4 2 D Muut satunnaiset tuotot, as.koht. 5 D Muut satunnaiset tuotot 16 Satunnaiset tuotot 16 8 Satunnaiset kulut Käyttöomaisuuden myyntitappiot Käyttöomaisuuden myyntitappiot, sisäiset D Muut satunnaiset kulut, as.koht. 1-1 D Muut satunnaiset kulut, as.koht. 2-1 D Muut satunnaiset kulut, as.koht. 3-1 D Muut satunnaiset kulut, as.koht. 4 D Muut satunnaiset kulut, as.koht. 5-1 D Muut satunnaiset kulut -4 Satunnaiset kulut

21 Satunnaiset erät yhteensä PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET D Eläkevaraus D Lisäykset D Vähennykset D Eläkevaraus D Takuuvaraus D Lisäykset D Vähennykset D Takuuvaraus D Ympäristövelvotteista johtuva varaus D Lisäykset D Vähennykset -410 D Ympäristövelvotteista johtuva varaus D Verovaraus D Lisäykset D Vähennykset D Verovaraus D Varaus tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen D Lisäykset 108 D Vähennykset -108 D Varaus tappiollisista tilauksista/sopimuksista johtuen D Oikeudenkäyntivaraus D Lisäykset D Vähennykset D Oikeudenkäyntivaraus D Uudelleenjärjestelyvaraus D Lisäykset 251 D Vähennykset -251 D Uudelleenjärjestelyvaraus D Potilasvahinkovastuuvaraus D Lisäykset 181 D Vähennykset D Potilasvahinkovastuuvaraus D Muut pakolliset varaukset 1.1. D Lisäykset D Vähennykset D Muut pakolliset varaukset D Muut varaukset, as.koht.1, D Lisäykset D Vähennykset D Muut varaukset, as.koht.1, D Muut varaukset, as.koht.2, 1.1. D Lisäykset 380 D Vähennykset D Muut varaukset, as.koht.2, Varaukset yhteensä KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntitappiot 17

22 Käyttöomaisuuden myyntitappiot, sisäiset Käyttöomaisuuden myyntitappiot 7. YHTEISMÄÄRÄT MUIHIN RAHOITUSTUOTTOIHIN SISÄLTYVISTÄ TUOTOISTA, JOTKA ON SAATU OSUUKSISTA MUISSA YRITYKSISSÄ Osinkotuotot tytäryhteisöiltä Osinkotuotot ja osuuspääomien korot Osinkotuotot omistusyhteysyhteisöiltä Osinkotuotot muilta Osinkotuotot taseyksiköiltä, liikelaitoksilta Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot, as.koht Muut rahoitustuotot, as.koht Muut rahoitustuotot

23 Kirjanpitoarvo ERILLISYKSIKÖN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot, vastaavaa TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) 8. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 2005 Aineettomat oikeudet Liikearvo Tietokoneohjelmistot Aineettomat oikeudet yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja kesk.er.hyöd. Yhteensä Poistamaton hankintameno Yritysostot tilikauden aikana Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Tytäryritysten myynti tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot 1.1. Yritysostojen kertyneet poistot Yritysmyyntien kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Kertyneet poistot Negat.liikearvo (reservin siirto VASTATTAVAA-puolelta) 19

24 Kertyneet poistot 1.1. Yritysostojen kertyneet poistot Yritysmyyntien kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Kertyneet poistot Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä Ennakkomaksut ja kesk.er.hyöd. Yhteensä Kirjanpitoarvo ERILLISYKSIKÖN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot, vastaavaa 20 TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) 9. Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 2005 Maa- ja Kiinteät rakenteet vesialueet Rakennukset ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset muut as.koht.1 Aineelliset muut as.koht.2 Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä Ennakkomaksut ja kesk.er.hyöd. Yhteensä Poistamaton hankintameno Yritysostot tilikauden aikana Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Tytäryritysten myynti tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Arvonkorotukset Arvonkorotukset 1.1. Lisäys Vähennys Arvonkorotukset Maa- ja Kiinteät rakenteet vesialueet Rakennukset ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset muut as.koht.1 Aineelliset muut as.koht.2

25 Kirjanpitoarvo Osakkeet ja osuudet sekä arvonkorotukset yhteensä ERILLISYKSIKÖN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot, vastaavaa TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) 10. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2005 Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä Kuntayhtymäosuudet Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Yritysostot tilikauden aikana Lisäykset tilikauden aikana Tytäryritysten myynti tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta- /-tappiosta Tilikaudella osakkuusyhteisöltä saatujen osinkojen peruutus Arvonalennukset Kertyneet arvonalennukset Arvonkorotukset Arvonkorotukset 1.1. Lisäys Vähennys Arvonkorotukset Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä Kuntayhtymäosuudet Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä 21

26 KUNTAKONSERNIN LIITETIEDOT Omistukset muissa yhteisöissä 11. OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ 12/2005 Nimi Kotipaikka Kunnan Konsernin omistusosuus omistusosuus % % Konsernin osuus omasta pääomasta ( ) Konsernin osuus vieraasta pääomasta ( ) Konsernin osuus tilikauden tuloksesta ( ) Tytäryhteisöt Demo Oy Helsinki , , ,68 Koy terveysasema Helsinki , , ,96 Toimistotalo Oy Helsinki 75,9 75, , , ,92 Virastotalo Oy Helsinki 88,7 88, , , ,93 Konttoritalo Oy Helsinki , , ,96 Ostoskeskus Oy Helsinki 51,81 51, , , ,76 Urheilutalo Oy Helsinki 51,34 51, , , ,08 Paikoitustalo Oy Helsinki 79,7 79, , , ,70 Koy Pysäköintitalo Helsinki 86,92 86, , , ,36 Pysäköinti Oy Helsinki , , ,11 Koy Lehmuskuja Helsinki , , ,72 Koy Mäntytie Helsinki 50,3 50, , , ,61 AB Oy Helsinki , , ,71 Koulukiinteistöt Oy Helsinki , , ,63 Demokunnan Matkailu Oy Helsinki 70,4 70, , , ,54 Koy Teollisuus 1 Helsinki ,12 0, ,44 Koy Teollisuus 2 Helsinki ,63 0,00 0,00 Koy Teollisuus 3 Helsinki ,71 0,00 0,00 Taide- ja Tietotekniikkasäätiö Helsinki 76,5 76, , , ,78 Kaupunginteatterisäätiö Helsinki 82,35 82, , , ,31 Museosäätiö Helsinki , , ,05 Taidemuseosäätiö Helsinki 71,43 71, , , ,30 Företag Ab Tukholma , , ,10 Kuntayhtymät Yhteistyövaltuuskunta Helsinki 24,95 24, , , ,06 Demo liitto Helsinki 18,61 18, , ,69-0,01 Sairaanhoitopiiri Helsinki 17,55 17, , , ,24 Kuntayhtymä Helsinki 7,6 7, , ,78-0,01 Päihdehuollon kuntayhtymä Helsinki 11,5 11, , , ,31 Erityishuoltopiirin kuntayhtymä Helsinki 16,7 16, , ,51 0,00 Ammattikoulut Helsinki , , ,53 Peruskoulut Helsinki 3,12 3, , ,79 61,87 Koulutuskuntayhtymä Helsinki 86,89 86, , ,04 0,12 Kuntayhtymä 2 Helsinki , , ,82 Osakkuusyhteisöt, yhdisteltävät Osakkuusyhteisö Oyj Helsinki ,00 0,00 0,00 22

27 Kirjanpitoarvo ERILLISYKSIKÖN LIITETIEDOT Taseen liitetiedot, vastaavaa TASEEN LIITETIEDOT (1000 EUR) 12. Sijoitukset Jvk-, muut laina- ja muut saamiset 2005 Jvk-lainasaaamiset Saamiset konserniyhteisöt Saamiset kuntayhtymät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä Hankintameno Yritysostot tilikauden aikana Lisäykset tilikauden aikana Tytäryritysten myynti tilikauden aikana Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno Arvonalennukset 23

28 LIITETIEDOT, KONSERNI JA KUNTA Taseen liitetiedot, vastaavaa TASEEN LIITETIEDOT Demo kaupunki konserni Konserni Kunta TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT LAINAN KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET D Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset HYÖDYKKEEN HANKINTAMENOON LUETUT KORKOMENOT D Aktivoidut korkomenot tilikaudella PYSYVÄT VASTAAVAT 8. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Aineettomat oikeudet Liikearvo Liikearvo (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) 24

29 Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) Liikearvo Tietokoneohjelmistot Tietokoneohjelmistot (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Tietokoneohjelmistot Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo Konserniliikearvo (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) FAS aktiivan siirto reserviin Konserniliikearvo Negatiivinen liikearvo / konsernireservi Negat.liikearvo (reservin siirto VASTATTAVAA-puolelta) Negatiivinen liikearvo / konsernireservi Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Muut pitkävaikutteiset menot (karkea syöttötaso, täsmäytys), Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) 25

30 Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä Ennakkomaksut (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Keskeneräiset (karkea syöttötaso, täsmäytys). +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investointi) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-)

31 Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Maa- ja vesialueet Maa-ja vesialueiden arvonkorotukset Maa- ja vesialueiden arvonkorotukset Maa- ja vesialueiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien l Maa- ja vesialueiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien v Maa- ja vesialueiden arvonkorotusten lisäykset Maa- ja vesialueiden arvonkorotusten vähennykset Maa-ja vesialueiden arvonkorotukset Maa- ja vesialueet Rakennukset Rakennukset (karkea syöttötaso, täsmäytys). +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautukset (+) Rakennukset Rakennusten arvonkorotukset Rakennusten arvonkorotukset Rakennusten arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien lisäykse Rakennusten arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien vähenny Rakennusten arvonkorotusten lisäykset Rakennusten arvonkorotusten vähennykset Rakennusten arvonkorotukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät rakenteet ja laitteet (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-)

32 Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautukset (+) Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautukset (+) Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyöd. (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset muut (as.koht.1) Aineelliset muut (as.koht.1) (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) 28

33 Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautus (+) Aineelliset muut (as.koht.1) 853 Aineelliset muut (as.koht.2) Aineelliset muut (as.koht.2) (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet sumu-poistot ja arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet poistot (-) Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet poistot (+) Yritysostojen kertyneet poistot (-) Yritysmyyntien kertyneet poistot (+) Vähennysten kertyneet poistot (+) Siirtojen kertyneet poistot (+/-) Konsernin sisäiset kertyneet poistot (+/-) Kauden poistot (-) Arvonalennukset (-) ja arvonalennusten palautukset (+) Aineelliset muut (as.koht.2) Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut Ennakkomaksut (karkea syöttötaso, täsmäytys), +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Ennakkomaksut Keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset (karkea syöttötaso, täsmäytys). +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investointi) (+) Lisäykset (investoinnit) (+)

34 Rahoitusosuudet tilikaudella Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet (karkea syöttötaso) +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet arvonalennukset ( Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet arvonalennuks Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset Arvonalennukset kaudella (-) Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä Kuntayhtymäosuudet Kuntayhtymäosuudet Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet arvonalennukset ( Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet arvonalennuks Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset Arvonalennukset kaudella (-) Kuntayhtymäosuudet Osakkeet ja osuudet osakkuus- ja muissa omistusyhteysyhteisöissä Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusviennit 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet arvonalennukset ( Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet arvonalennuks 30

35 Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta- /-tappiosta Tilikaudella osakkuusyhteisöltä saatujen osinkojen peruutus Arvonalennukset kaudella (-) Kertyneet arvonalennukset ja pääomaosuusviennit kauden lop Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet Liikelaitosten peruspääomaosuudet Liikelaitosten peruspääomaosuudet ja -osuudet Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investointi) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet arvonalennukset ( Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet arvonalennuks Vähennysten ja siirtojen kert. arvonalennukset Arvonalennukset kaudella (-) Liikelaitosten peruspääomaosuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet (karkea syöttötaso) +/ Hankintameno 1.1. (+) Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) Yritysostot (investoinnit) (+) Lisäykset (investoinnit) (+) Lisäykset sisäiset (+) Yritysmyynnit (-) Vähennykset (-) Vähennykset sisäiset (-) Siirrot erien välillä (+/-) Kertyneet arvonalennukset 1.1. (-) Kuntayhtymäosuuksien lisäysten kertyneet arvonalennukset ( Kuntayhtymäosuuksien vähennysten kertyneet arvonalennuks Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset Arvonalennukset kaudella (-) Muut osakkeet ja osuudet Osakkeiden arvonkorotukset Osakkeiden arvonkorotukset Osakkeiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien lisäykset Osakkeiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien vähennyk Osakkeiden arvonkorotusten lisäykset Osakkeiden arvonkorotusten vähennykset Osakkeiden arvonkorotukset Osakkeiden arvonkorotukset, sisäiset Osakkeiden arvonkorotukset 1.1, sisäiset Osakkeiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien lisäykset, Osakkeiden arvonkorotusten kuntayhtymäosuuksien vähennyk Osakkeiden arvonkorotusten lisäykset,sisäiset Osakkeiden arvonkorotusten vähennykset,sisäiset Osakkeiden arvonkorotukset, sisäiset Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonkorotuks Joukkovelkakirjalainasaamiset D Jvk-saamiset tytäryhteisöiltä D Hankintameno 1.1. D Kuntayhtymäosuuksien lisäykset (+) D Kuntayhtymäosuuksien vähennykset (-) D Yritysostot (+) 31

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1(15) Luonnos KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen. Lainsäädäntö

1(15) Luonnos KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen. Lainsäädäntö 1(15) Luonnos 15.6.2018 KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 112 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2017 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Vuosi 2017 oli monella tavalla merkkivuosi Luodon kunnalle. Juhlavuosi Suomi 100 vuotta ja Luodon kunta 150 vuotta huomioitiin isosti

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: Varsinainen toiminta a) Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot