Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2007"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja Tuomarink.- Torpparinm. Puistola Kalleusalueet Helsinki Helsinki Vapaarah.vuokra-as. keskivuokra 7 13,1 /m/kk 1,75 /m/kk, /m/kk,13 m/kk Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 7 Paloheinä Malmi Pohj. Haaga Käpylä Pihlajamäki Kontula Pohj.-Vuosaari Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot,5 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot,5 % ja vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet 1, % Munkkiniemi Hermannin teol.al. Kulosaari Kallio Tammisalo Keskivuokrat, /m /kk : vuokra-asunnot 1,1, vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet 13, ja arava-asunnot, Ruoholahti Santahamina Keskivuokra huoneistotyypin mukaan, /m /kk: Yksiöt 13,53, kaksiot,57 ja tätä suuremmat asunnot 9,5 Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrat, /m /kk Kuvio 1. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokra Helsingin kalleusalueilla vuonna 7, /m /kk Kaikki Uudet vuokrasuhteet 13,1 1,19 Helsinki 1,75 1,, 11,71 Helsinki,13,5 Tilastoja Maija Vihavainen Virva Kuparinen ISSN X (verkossa) Tel. (9) Tel. (9) 3 35 ISSN (painettuna) 1

2 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Vuokrien muutos Asuntojen vuokrat ovat kohonneet Helsingissä vuonna 7 edelliseen vuoteen verrattuna,5 prosenttia (indeksi 3=); vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat,5 prosenttia ja aravavuokra-asunnot, prosenttia. Viime vuosina nousu on ollut suhteellisen maltillista sekä arava että vapaarahoitteisissa asunnoissa kaikkien asuntojen osalta muutos on vaihdellut vuodesta lähtien,5 ja 1, prosentin välillä. (Muutosprosentin laskennassa on käytetty regressiomallia, muutosta ei lasketa suoraan keskivuokrista.) Vuosimuutos,% - 1 Vuokrien muutos eri alueilla Helsingin kalleusalueilla on vuokrien kehitys ollut jossain määrin eriytynyttä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat viime vuonna Helsingin kalleimmalla kalleusalue 1:llä, prosenttia, mutta Helsingin edullisimmalla kalleusalue :llä vain, prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat kohosivat koko Helsingissä, prosenttia. Alueittainen kehitys on kuitenkin vapaarahoitteisista poikkeava: kalleimmalla alueella aravavuokra-asuntojen vuosinousu oli, ja edullisimmalla Helsinki :n alueella, prosenttia. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat kohonneet Helsinki 1 alueella muita Helsingin kalleusalueita nopeammin erityisesti vuoden toisesta vuosineljänneksestä lähtien ja muutos on viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien voimistunut (Tilastokeskus, Altika). Aravavuokra-asuntojen vuokrien vuosimuutos on ollut varsin vähäistä :n alueella ja nopeinta ja :n alueilla, johtuen siitä että ja alueilla on runsaammin uudempia aravavuokra-asuntoja, joissa vuokrien muutos ja taso on suurempi. (Tilastokeskus, Altika). Helsingin naapurikunnissa vuokrien vuosimuutos vuonna 7 on ollut Helsingin kanssa suunnilleen samantasoista: Espoossa vuokrien nousu oli, prosenttia, Vantaalla ja kehyskunnissa molemmissa, prosenttia. Kehyskunnissa on kuitenkin jo vuodesta 5 lähtien vuosineljänneksittäinen vuokrien nousu ollut nopeampaa kuin pääkaupunkiseudulla. Helsingin lähialueilla aravavuokrat ovat kohonneet hiukan Helsinki nopeammin: Espoossa aravavuokrien vuosinousu oli, prosenttia, Vantaalla,5 prosenttia ja kehyskunnissa 3,1 prosenttia Muutos % Arava Helsinki, kaikki Kaikki Yhteensä Uudet vuokrasuhteet vuokrat, Indeksi 3= Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu Kuvio. Asuntojen vuokrien muutos ja keskivuokrat Helsingissä vuosina /I /I 5/I /I 7/I Helsinki Vuosi/neljännes Espoo Vantaa Kehyskunnat Kuvio 3. Asuntojen vuokraindeksi Helsingissä ja vertailualueilla, 3= 95 Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 1

3 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat huoneluvun mukaan Vapaarahoitteisten yksiöiden vuokra oli viime vuonna 1,5 euroa neliöltä edellisenä vuonna 13,79 euroa neliöltä. Yksiöiden keskivuokrataso on muutaman vuoden laskun jälkeen kohonnut jälleen vuosien 1-3 tasolle. Suurempien vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrien kehitys on ollut maltillisempaa kaksioiden keskivuokra on jopa hieman laskenut vuodesta. Kaksioiden keskivuokra viime vuonna oli 11,5 euroa neliöltä (edellisenä vuonna kaksioiden vuokra oli 11,73 /m) ja kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokra euron halvempi eli,5 euroa. Muutaman viime vuonna jatkunut suuntaus yksiöiden ja suurempien asuntojen vuokratason eron kaventumisesta näyttääkin yksiöiden muita asuntoja nopeamman vuokran nousun vuoksi kääntyneen kasvuun. Kaikki Aravat Vapaarahoitteinen Vapaarahoitteinen, uudet Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu Kuvio. Asuntojen vuokrat rahoitusmuodon mukaan Helsingissä vuosina Vuokrataso Vuonna 7 kaikkien asuntojen (sekä vaparahoitteisten että aravien) keskineliövuokra Helsingissä oli,9 euroa kuukaudessa - vuonna,3 euroa. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli 1,1 ja aravavuokra-asuntojen, euroa neliöltä. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokrat ovat Helsingin lähialueella (Espoossa ja Vantaalla yli euron neliöltä kehyskunnissa,5 /m) Helsingin tasoa edullisemmat. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Espoossa viime vuonna oli,9, Vantaalla,5 ja kehyskunnissa 9,3 /m Kaikki 1 huone huonetta 3/3+ huonetta + huonetta Huom. Vuodesta huoneluku lasketaan ilman keittiötä Vuotta edeltävät vuokrat muutettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu Kuvio 5. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat huoneluvun mukaan Helsingissä vuosina 7 Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

4 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA Taulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingissä ja vertailualueilla vuonna Helsinki Kaikki Helsinki Uudet vuokrasuht. Vuokrien laskentamenetelmä muuttui Espoo Kaikki Vantaa Kaikki Kuvio. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingissä ja vertailualueilla vuosina 7 Vapaarahoitteisten asuntojen uudet vuokrasuhteet Vapaarahoitteisten asuntojen vuonna 7 solmittujen uusien vuokrasuhteiden keskivuokrat ovat kaikkien vapaarahoitteisten asuntojen vastaavia vuokria selvästi korkeammat. Vapaarahoitteisten asuntojen vuonna 7 solmittujen uusien vuokrasuhteiden keskivuokra oli 13, euroa neliöltä mutta yksiöiden keskineliövuokra uusissa vuokrasuhteissa oli jo 1,1 euroa. Kaksioiden keskivuokra oli 13, ja kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen 11,19 euroa neliöltä. Keskivuokrien ero kaikkien vapaarahoitteisten yksiöiden ja uusien vuokrasuhteiden yksiöiden välillä oli yli euroa kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen vuokrissa ero oli 1 senttiä. Arava-asunnot Vuonna 7 arava-asuntojen keskikuukausivuokra Helsingissä oli, euroa neliöltä edellisenä vuonna,5 euroa neliöltä. 1 1 Kaikki Vapaa- Aravat rahoitteiset /m /kk Helsinki,9 1,1, 1,9 13,1, Helsinki 11,9 1,75 9,39 9,5,,75 Helsinki 9,1,13,71 Espoo,5,9,9 Vantaa 9,3,5,77 Porvoo,9 9,,3 Hämeenlinna 9,1,13,71 Lahti,7 9,33 7,9 Tampere 9, 9,79,3 Turku 9, 9,57 7,9 Jyväskylä 9,3,11,3 Oulu 9,3 9,7 7,5 Pääkaupunkiseutu, 11,, Kehyskunnat 9, 9,3,7 Koko maa - pks,,7 7, Aravalainoitettujen asuntojen keskivuokrat eri alueilla eivät poikkea toisistaan läheskään vapaarahoitteisten tavoin johtuen arava-asuntojen vuokrien määrityksestä omakustannusperiaatteen mukaisesti. Espoossa arava-vuokra-asuntojen keskivuokra oli,9, Vantaalla,77 ja kehyskunnissa,7 euroa neliöltä. Helsingin aravavuokrien keskitaso on hieman suurten (yli asukkaan) kaupunkien keskiarvoa (,5 /m) korkeampi. Aravalainoitettujen asuntojen vuokrat eivät myöskään huoneistokoon mukaan vaihtele vastaavalla tavalla kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. Aravayksiöiden keskivuokra Helsingissä oli 9, euroa neliöltä, kaksioiden vuokra oli 39 senttiä yksiöiden vuokraa matalampi eli 9,1 ja kolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskivuokra oli,71 euroa neliöltä. Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 3

5 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Helsinki Espoo Vantaa Hämeenlinna Jyväskylä Tampere Oulu Turku Porvoo Lahti Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Koko maa - pks Aravat Espoo Helsinki Vantaa Hämeenlinna Tampere Porvoo Jyväskylä Turku Lahti Oulu Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat Koko maa - pks /m kk Kuvio 7. Vapaarahoitteisten ja aravavuokra-asuntojen vuokrat Helsingissä ja vertailualueilla vuonna 7 Vuokrat huoneluvun mukaan Helsingissä vuosina Yhteensä /m /kk Huoneluku Kaikki 199,75 5,5 5,,5,3 1995,3 7,7 7,,5 5,93, 1,13 9,, 7,9 1 9,37 13,,1,9,7 9,1 1,9 9,73,53 3,5 13,7,1 9,,15 1,7, 9, 5,37 1,1,57 9,,3 1,9,9 9,31 7,9 13,53,57 9, ,,9 5,5,95, ,17,7 7,3,7,15, 13,3 11,7 9,77,5 1,75 1,5 11,,1 9, 11,3 1,5 11,17 9, 3 11,1 1, 11,59,15 11,5 13, 11,, , 13,93 11,7,3 11, 13,79 11,73,7 7 1,1 1,5 11,5,5 Aravat 199,,3,1 3,93, 1995,,5,1,1 5,9 7, 7,5 7,75 7,3 7,3 1 7,5 7, 7,9 7,53 7,5 7,73,1 7,95 7,7 3, 9,1, 7,1,1,5,, 5,3,,55,,5,71,,3 7, 9, 9,1,71 Huom. Vuotta edeltävät vuokrat on muunnettu eurokertoimella 5,9573 Huom. Vuokratilaston laskentatapa on muutettu 199 ja Huom. Vuodesta huoneluku lasketaan ilman keittiötä Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

6 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Vuokrat Helsingin kalleusalueilla Helsingin alueittaiset vuokraerot ovat suuret. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskivuokrien ero Helsingin kalleusalue 1 ja :n välillä oli viime vuonna 3 euroa. Vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Helsingin 1 kalleusalueella oli 13,1 euroa ja Helsinki :n alueella,13 euroa neliöltä. Pienten asuntojen vuokraerot olivat vielä suuremmat. Vapaarahoitteisten yksiöiden keskineliövuokrien ero oli,3 euroa. kalleusalueella vapaarahoitteisten yksiöiden keskivuokra oli 1,7 ja Helsinki kalleusalueella 1,15 euroa neliöltä kuukaudessa. Uusien vuokrasuhteiden yksiöiden keskihintojen ero oli vieläkin suurempi eli,5 euroa neliöltä. alueella näiden yksiöiden keskivuokra oli 1,5 ja Helsinki alueella 11,39 euroa neliöltä. Indeksi 3= /I /I 5/I /I 7/I Vuosi/neljännes Helsinki Helsinki Kuvio. Asuntojen vuokraindeksi Helsingin kalleusalueilla, 3= Yksiöt Helsinki yht. Helsinki Helsinki Kaksiot Helsinki yht. Helsinki Helsinki Kolmiot Helsinki yht. Helsinki Helsinki Vapaarah. yhteensä Uudet vuokrasuhteet Kuvio 9. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingin kalleusalueilla vuonna 7 Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 5

7 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Taulukko 3. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingin kalleusalueilla huoneluvun mukaan 7 Yhteensä Muutos ed. Huoneluku vuodesta 1 3+ /m /kk % /m /kk Kaikki 1,9, 1,3 1,3 11, Aravat,, 11,17,15,59 Keskivuokra 13,1, 1,7 1,53 11, Uusi vuokrasuhde 1,19 -,9 1,5 15,7 13,35 Helsinki Kaikki 11,9,5 1,5 11,,5 Aravat 9,39,,1 9,5 9,13 Keskivuokra 1,75, 15,3 1, 11, Uusi vuokrasuhde 1,,7 17,53 13, 11,7 Kaikki 9,5,,9 9,79 9, Aravat,75 3, 9,7,3,3 Keskivuokra, 1,5 1,9 11,1,1 Uusi vuokrasuhde 11,71 1, 13, 11,7 11,1 Helsinki Kaikki 9,1 1,7,7 9,,7 Aravat,71, 9,7,93,5 Keskivuokra,13, 1,15,1 9,3 Uusi vuokrasuhde,5, 1,3 11,39,9 Taulukko. Keskimääräiset kuukausivuokrat Helsingin ja muun pääkaupunkiseun kalleusalueilla vuonna 7, /m /kk Asunnot vuokra-asunnot yhteensä Yhteensä Uudet Huoneluku Huoneluku 1 3+ Yhteensä ,9 13,1 1,7 1,53 11, 1,19 1,5 15,7 13,35 Helsinki 11,9 1,75 15,3 1, 11, 1, 17,53 13, 11,7 9,5, 1,9 11,1,1 11,71 13, 11,7 11,1 Helsinki 9,1,13 1,15,1 9,3,5 1,3 11,39,9 Espoo 1,5 11,3 13,37 11,,5 11, 13, 1,3,37 Espoo 9,5,1 11,,75 9,91,71 1,17,95,1 Vantaa 1,1,9 1,,, 11, 13,3 11,75,3 Vantaa 9,31,31 1,,3 9,79,91 1,1 11,7,15 Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

8 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Taulukko 5 Asuntojen vuokrat Helsingin kalleusalueilla 7 Kaikki vuokra-asunnot Arava Kalleusalue Kaikki Huoneluku Kaikki Huoneluku Helsinki yhteensä, 1,13 9,, 7,9 7, 7,5 7,75 7,3 7,3 5,37 1,1,57 9,,3,,55,,3 1,9,9 9,31,5,71,,3 7 13,53,57 9,5, 9, 9,1,71 Helsinki Helsinki 11, 1, 1,3,93 9,,73,3 9,1,,73 5 1, 1,7 13,17,5 9, ,7 1,95 1,7,3,1 9,7,3 7 1,9 1,3 1,3 11,, 11,17,15,59 9, 13,5, 9,7,5 7,55 7,3,1 7,37 7, 5 11,7 13, 11,53,7,9,7 9,17,75 11,7 13,3 11,,5,9,5 9,5,7 7 11,9 1,5 11,,5 9,39,1 9,5 9,13,71 11, 9,55, 7,57 7, 7,55 7,7 7,7,9 5 9,5, 9,51,5,1,9,3 7,95 9,9,7 9,9,7,3,,5,17 7 9,5,9 9,79 9,,75 9,7,3,3 7,,51,1 7,5 7,1 7,3 7, 7,57 7,,5 5,,5 9,1,5,3,,3,11,95,53 9,,9,3,,, 7 9,1,7 9,,7,71 9,7,93,5 Huom vuokratilaston laskentatapa on muutettu Huom. vuokrat muunnettu eurokertoimella Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 7

9 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Taulukko. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat Helsingin kalleusalueilla 7 Vapaarahotteiset Vapaarahotteiset Uudet vuokrasuhteet Kalleusalue Kaikki Huoneluku Kaikki Huoneluku Helsinki yhteensä, 13,3 11,7 9,77,5 11,79 13,37 1,3 11,59 9, , 13,93 11,7,3 13,33 15,9 13,,9 11, 13,79 11,73,7 13,71 17, 1,73 11,51 7 1,1 1,5 11,5,5 13, 1,1 13, 11,19 Helsinki Helsinki 11,39 1, 1,5 11,35 9,99 13,37 17, 13,77 1,53 11, 5 1,5 1,9 13,39,55 15,5 19,59 1,1, 1, 15,7 1,7,7 15, 19, 13, 1, ,1 1,7 1,53 11, 1,19 1,5 15,7 13,35,55 13,9 11,,19,91 1,3 15, 1, 11,5,9 5 1,9 1,3 1, 11, 13,55 15,37 13, 11,51 1,57 1, 1,31 11,33 1, 17,3 13,3 1,1 7 1,75 15,3 1, 11, 1, 17,53 13, 11,7,19 13,, 9,, 11,59 15, 1,,3 9,7 5,3 1,7,99 9,91 11,91 13,5 11,97,9,57 1,,71 9, 11,35 13,3 11,73, 7, 1,9 11,1,1 11,71 13, 11,7 11,1, 9,7 9,3,5 7,5 9,35 1, 9,9 9,7,1 5 9,99 11,5, 9,31,3 1,93,5,3,1 1,1,3 9,3 11,33 13,33 11,39, 7,13 1,15,1 9,3,5 1,3 11,39,9 Huom vuokratilaston laskentatapa on muutettu Huom. vuokrat muunnettu eurokertoimella Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

10 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Taulukko 7. Vuokra-asunnot, indeksi 3= Vuosi- Helsinki Helsinki Helsinki Koko maa Pks Kehys- Espoo Vantaa neljännes Yhteensä Vapaara- Aravat Yhteensä kunnat hoitteiset Indeksi 3 I 9, 97,7 9,7 9,7 9,9 99,5 97,5 99,3 9, 99,1,1 99, II,,7 99,7 1,,3 99,7,1,1,5 99,9 1,, III 1, 1,3,3 1,7 1, 99, 1,,,3 99,5 9, 99, IV,7, 1,3 1, 99, 1,7 1,,, 1,5,5,7 I,5,1 3,3,,,1,9 1,3 1, 3, 99, 1,3 II, 1,,9, 1, 3,3 1,, 1,7,5 99,,1 III 3,1,,1,1 3, 3, 3,1 3,1,7 3, 1,,1 IV 3,,9,5 5,9 1,9 3,9 3,7 3,3 3, 3, 1,,7 5 I,5, 5, 7,3 3, 5,1 3,, 3, 3,9 1,9 3, II,,3 5,3,9,7,,,9, 7,,,5 III,, 5,,,3 5,,1 5,3,5 7,5 3,,1 IV,1, 3,, 3,,, 5,,3 5,9 3,9 5,3 I,5,7,1 5,9,,7 3,,,7,5, 5,9 II 5,9,3 5,1,,,5,,7 5,5,,5 5, III,,7 5,9 7,,3 5,9, 7,,,1,,1 IV 7,3 7,1 7, 1,1 7, 7, 5, 7,9,9 9, 5,9,3 7 I, 7, 9,3 9,7 7,9 9,3,7,9 7,9 1,9 7,5 7, II,9,7 9,3 113, 7,9 9,5 7, 9,,7 11, 7, 9, III 9, 9, 9, 113,, 9, 7,1 1,, 113, 7,,9 IV 1, 9, 1, 11,1 9, 111,7, 1, 9,3 113,7,7 9, Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 9

11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ VUONNA 7 Aineisto, käsitteet ja määritelmät Julkaisun aineistona on käytetty Tilastokeskuksen sekä neljännes- että vuosivuokratilaston tietoja. Tilastokeskus tuottaa vuokratilastot rekisterija otostutkimusyhdistelmänä. Vuokrien neljännesvuositilaston tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuukausittain suorittaman työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon. Vuokrien vuositilaston tiedot perustuvat puolestaan työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättyyn neljännesvuosittaiseen vuokratilaston aineistoon sekä Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin aineistoon. Lisäksi Tilastokeskus käyttää vuokratilastojen laadinnassa Tilastokeskuksen asuntokanta-, muutto- sekä väestörakenneaineistoja. Tilaston aineistoon on otettu mukaan vain sellaiset vuokrasuhteet, joissa koko asunto on vuokralaisen hallinnassa. Tilastossa eivät ole mukana opiskelija-asuntolat, palvelutalot ja vanhustentalot eikä myöskään sellaiset vuokra-asunnot, joiden vuokrat ovat jostain syystä esim. sukulaisuussuhteen takia selvästi markkinatasoa halvempia. Tilastossa käytetyt alueluokittelut: Helsingin kalleusalueluokittelu, joka pohjautuu postinumeroalueisiin. Helsingin kalleusalueluokkiin kuuluvat seuraavat postinumeroalueet. -1 Helsinki -1, -35, 3,,, 5-53, 55, 57, 1, -, 3,5 3, 37, 39, 1-3, 5,, 5, 7, 7, 7-1,, 7 Helsinki 19, 5, 9, 71, 73-77,,,, 9-99 Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Kehyskunnat: Hyvinkää. Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi. Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti Vuokra sisältää erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset, mutta ei erillisiä käyttökorvauksia. Kalleusalueet Tilastossa ei lasketa keittiötä asuinhuoneeksi. Vuositilaston uudella vuokra-suhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut tilastovuoden eli vuoden 7 aikana. Neljännesvuositilastossa uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta joka on alkanut alle vuoden sisällä työvoimatutkimuksen haastattelukuukaudesta Helsinki Helsinki Vuokratilastossa esitetään sekä vuokrataso (keskineliövuokrat) että vuokramuutokset (vuokraindeksi). Tilaston keskineliövuokrat ovat painotettuja geometrisia keskineliövuokria. Vuokrien vuosimuutosprosenttien laskennassa Tilastokeskus käyttää indeksilaskentaa, jonka menetelmien avulla tavoitteena on varmistaa, etteivät vuokrien hinnanmuutokset heijasta vuokra-asuntokannassa tapahtuneita rakennemuutoksia Tilaston tarkempi kuvaus - käytetty aineisto, keskivuokrien ja vuokraindeksin laskentamenetelmä, tilaston luotettavuusarvio sekä arvio tilaston vertailtavuudesta muihin aineistoihin - on löydettävissä Tilastokeskuksen Vuokratilasto 7, Asuminen julkaisusta. Helsingin postinumerot Kuvio. Helsingin kalleusalueet Tilastoja : HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 212 Tapanila Malmi Länsi- Kontula Pakila Pihlajamäki Lassila Myllypuro Ete lä- Haaga Käpylä Länsi- Herttoniemi Munkkiniemi Tammisalo Kulosaari Kallio Laajasalo

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 11 13 Lassila Munkkiniemi Etelä- Haaga Länsi- Pakila Lauttasaari Ruoholahti Käpylä Kallio Kaivopuisto Tapanila Pihlajamäki Länsi- Herttoniemi Kulosaari Malmi Myllypuro

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 25 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1,9 %, kaikki vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 1, % ja vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2013 Keskivuokra 14,27 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,42 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Keskivuokra 14,41 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,58 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2013 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Keskivuokra 14,51 /m 2 /kk Keskivuokra vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa 16,71 /m 2 /kk Keskivuokra

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 4 008 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 008 u Keskivuokra 11,6 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 14,61 /m/kk Kaksiot 11,44 /m/kk

Lisätiedot

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010

TILASTOJA ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 2010 1 11 ASUNTOJEN VUOKRAT HELSINGISSÄ 1 Vuoden 6 jälkeen alkanut vuokrien nopeampi nousu hidastui vuonna 1. Neliövuokrat nousivat ainoastaan,6 prosenttia vuonna 1, kun muutos vuonna 9 oli 4,7 prosenttia ja

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 39 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 007 u Keskivuokra 10,97 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,91 /m/kk

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007

Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 007 Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 007 u Keskivuokra 10,96 /m/kk u Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 13,89 /m/kk Kaksiot 10,88 /m/kk

Lisätiedot

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009

11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 2009 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 TIETOKESKUS tilastoja 11 Asuntojen vuokrat Helsingissä 9 Asuntojen vuokrat Helsingissä ovat kohonneet vuonna 9 edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 %; vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010

Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2010 Asuntojen vuokrat Helsingissä heinä syyskuussa 2010 Keskivuokra 12,96 /m 2 /kk Kuva: Raimo Riski Keskivuokra huoneistotyypin mukaan: Yksiöt 16,88 /m 2

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 13 Vapaarah.vuokra-as.keskivuokrat, /m 9,-1, 1,1-11, 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 5 Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot, %, kaikki

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2008

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 9 /m/kk 1, - 11, 11,7-1,1 13, - 1, 1, - 1,5 Lakisto Seutula Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot, kalleusalueet pääkaupunkiseudun kunnissa, Korso Asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012

Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 18 2012 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2012 Valokuva: Herttoniemi Virva Kuparinen Keskivuokra 13,72 /m 2 /kk Keskivuokra huoneistotyypin mukaan:

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 721 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 848 ja rivitaloasunnoissa 3 273 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 38 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 684 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 787 ja rivitaloasunnoissa 3 326 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2011, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä prosenttia Sekä vapaarahoitteisten että

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa. 2011, 1. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,1 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa. 2010, 1. neljännes. 23.6.2011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 1 neljännes Vuokrat nousivat 1,9 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu

Asuntojen vuokrat 2010, täydennysjulkaisu Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat, täydennysjulkaisu, 1-4vuosineljännes Asuntojen vuokrat: Vuoden tarkistetut tiedot Tilastokeskuksen julkaiseman Asuntojen vuokrat - neljännesvuositilaston tietoja on tarkistettu

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,4 prosenttia vuodessa. 2009, 3. neljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 neljännes t nousivat 3,4 prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2011 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 686 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 788 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 37 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 808 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 969 ja rivitaloasunnoissa 3 246 Asuntojen

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 1 2014 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 973 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 17 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi-maaliskuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 885 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 032 ja rivitaloasunnoissa 3 370

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 5 2012 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2011 Asuntojen keskihinta 3 682 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 806 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 248

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 38 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2008 u Asuntojen keskihinta 3 249 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 351 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 15 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 124 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 203 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 4 2007 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 3 112 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 173 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2013 Valokuva: Kallio Virva Kuparinen Asuntojen keskihinta 3 984 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa. 2012, 3. vuosineljännes Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,9 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä 3,9 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 6 2008 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2007 u Asuntojen keskihinta 3 298 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 368 /m2 ja rivitaloasunnoissa 2

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa. 2010, 3. vuosineljännes Julkistusta täydennetty ja muutettu Asuminen Asuntojen vuokrat, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 2,1 prosenttia vuodessa 2362011 Julkistusta täydennetty ja muutettu Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa. 2012, 2. vuosineljännes, 2., korjattu painos Asuminen Asuntojen vuokrat, 2 vuosineljännes, 2, korjattu painos Vuokrat nousivat 3,8 prosenttia vuodessa Asuntojen vuokrat -tilaston 38 julkistetut, vuoden toista neljännestä koskevat virheelliset tiedot

Lisätiedot

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013

Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 21 2013 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2013 Asuntojen keskihinta 3 877 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 4 063 ja rivitaloasunnoissa 3 226 Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 4,2 prosenttia vuodessa. 2009, 4. neljännes Asuminen 2010 Asuntojen vuokrat, 4 neljännes t nousivat prosenttia vuodessa Vuokrien vuosinousu oli vuoden neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kohosivat koko

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 3. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa. 2015, 2. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 2. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 3,7 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,7 prosenttia vuodessa. 2014, 1. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 3. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2014, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 17 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 2 917 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 967 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 26 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2006 u Asuntojen keskihinta 2 990 /m2 u Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 037 /m2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2014, 4. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 1. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 4. vuosineljännes Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,6 prosenttia vuodessa. 2013, 2. vuosineljännes Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2013, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2013 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 19 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 2005 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Mika Lappalainen Asuntojen keskihinta 2 597 /m 2 Keskihinta

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 4 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 875 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 927 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2011

Asuntojen vuokrat 2011 Asuminen 2012 Asuntojen vuokrat 2011 Vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2011 keskimäärin 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 4. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 3. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,3 prosenttia vuodessa. 2018, 4. vuosineljännes Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2018, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 2. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,5 prosenttia vuodessa. 2017, 3. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia vuodessa. 2018, 2. vuosineljännes Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2018, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2010

Asuntojen vuokrat 2010 Asuminen 2011 Asuntojen vuokrat 2010 Vuokrat nousivat vuodessa 2,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2010 keskimäärin 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 34 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 583 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 7 6 Asuntojen keskihinta 339 /m 17-499 5-339 34-3799 38-46 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat ja vuokrat Helsingissä vuonna 6 Asuntojen hintojen nousu viime

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,7 prosenttia vuodessa. 2016, 2. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 2 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toisella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 3. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2017, 1. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2017, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,6 prosenttia vuodessa. 2016, 4. vuosineljännes Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,5 prosenttia vuodessa. 2013, 3. vuosineljännes Asuminen 03 Asuntojen vuokrat 03, 3 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 03 kolmannella neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 5 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Matti Tirri Asuntojen keskihinta 2 592 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009

MONISTEITA 2 / 2010. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 MONISTEITA 2 / 2010 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 2004 2009 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 17.8.2010 1. JOHDANTO...2 2. TAMPEREEN ASUNTOKANTA JA MARKKINATILANNE...3 3. ASUNTOJEN HINTATILASTO

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa. 2015, 1. vuosineljännes Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2015, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat 3,3 prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 3,3 prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2015

Asuntojen vuokrat 2015 Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015 Vuokrat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 3,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2013

Asuntojen vuokrat 2013 Asuminen 2014 Asuntojen vuokrat 2013 Vuokrat nousivat vuodessa 3,8 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2013 keskimäärin 3,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2014

Asuntojen vuokrat 2014 Asuminen 2015 Asuntojen vuokrat 2014 Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2014 keskimäärin 3,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2008

Asuntojen vuokrat 2008 Asuminen 2009 Asuntojen vuokrat 2008 Vuokrat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2008 keskimäärin 3,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Myös vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 2,8 prosenttia vuodessa. 2016, 1. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2016, 1 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes

Asuntojen vuokrat. Vuokrat nousivat 3,0 prosenttia vuodessa. 2015, 4. vuosineljännes Asuminen 2016 Asuntojen vuokrat 2015, 4 vuosineljännes Vuokrat nousivat prosenttia vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä prosenttia Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010

Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2000 2010 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 3 211 Asunnot yhteensä 21 Asuntojen keskihinnat Helsingin postinumeroalueilla vuosina 2 21 /neliö 1 95-2 699 2 7-3 699 3 7-4 699 4 7-6 vähän kauppoja/ tieto epävarma

Lisätiedot

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005

MONISTEITA 2 / 2006. Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 MONISTEITA 2 / 2006 Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampereella vuosina 1998-2005 TAMPEREEN KAUPUNKI ASUNTOTOIMI 31.7.2006 SISÄLLYS: 1. JOHDANTO...3 2. YLEISTÄ...4 A. Asuntojen hintatiedot... 4 B. Asuntojen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008

Asuntojen hinnat Helsingissä vuoden 2009 tammi-maaliskuussa ja vuonna 2008 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 23 2009 Kannelmäki Etelä- Haaga Paloheinä Oulunkylä Patola Siltamäki Malmi Pihlajamäki Viikki Keskimääräiset neliöhinnat 2008 1 900-2 499 Suurmetsä 2 500-2 999

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 24 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2004 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 675 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 694 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2016

Asuntojen vuokrat 2016 Asuminen 2017 Asuntojen vuokrat 2016 Vuokrat nousivat vuodessa 2,2 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2016 keskimäärin 2,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2012

Asuntojen vuokrat 2012 Asuminen 2013 Asuntojen vuokrat 2012 Vuokrat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2012 keskimäärin 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2003 12 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2002 Verkkojulkaisu ISBN 952-473-120-7 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Maija Vihavainen, puh. 169 3185,

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat 2017

Asuntojen vuokrat 2017 Asuminen 2018 Asuntojen vuokrat 2017 Vuokrat nousivat vuodessa 1,5 prosenttia Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat vuonna 2017 keskimäärin 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Vapaarahoitteisten

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 6.6.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat nousussa Diat 4-7 Vanhojen asuntojen* hinnat nousivat Tampereella vuonna 2012 1,9 prosenttia. Asuntojen hinnat

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Asuntojen hinnat ja vuokrat. 16.6.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Asuntojen hinnat ja vuokrat Asuntojen hinnat laskeneet Asuntojen hinnat Vuoden 2008 finanssikriisin aiheuttaman asuntojen hintojen notkahduksen jälkeen ne ovat suhteellisen nopeasti palanneet

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 27 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 747 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 787 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 32 2006 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2006 Asuntojen keskihinta 3 041 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 098 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 38 2005 Asuntojen hinnat Helsingissä heinä syyskuussa 2005 Asuntojen keskihinta 2 756 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 809 /m 2 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa Asuminen 2019 Asuntojen vuokrat 2019, 1. vuosineljännes Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat vuodessa suurista kaupungeista eniten Turussa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2

Asuntojen hinnat Helsingissä. vuonna 2003. Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja. Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 /m 2 555555555 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 15 2004 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2003 Vanhojen asuntojen keskineliöhinta 2 425 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 2 468 ja rivitaloasunnoissa

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 23 2006 Malminkartano Paloheinä Siltamäki Tapanila Malmi Suurmetsä Asuntojen keskihinta, /m2 1 600-2 200 2 201-2 749 Keskihinta 2 750 /m2 2 751-3 290

Lisätiedot

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry

Vuokralaisilta Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Vuokralaisilta 31.10.2017 Ville Hopsu Neuvontalakimies Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat ry on vuoden 1999 alussa perustettu valtakunnallinen vuokranantajien ja asunnonomistajien etujärjestö,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012

Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat 14.3.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Asuntojen hinnat ja vuokrat Tampere 14.3.2012 Jesse Marola www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 20 2008 Tapaninvainio Suurmetsä 2007 1700-2599 2600-3199 3200-3999 4000-4999 As.kauppoja alle 5 Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007 Malmi Länsi- Pakila Kontula

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot