Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi, case: Hotelli Rento

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi, case: Hotelli Rento"

Transkriptio

1 Saimaan ammattikorkeakoulu Hotelli- ja ravintola-ala Imatra Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Anastasia Soittonen Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi, case: Hotelli Rento Opinnäytetyö 2018

2 Tiivistelmä Anastasia Soittonen Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi, case: Hotelli Rento, 57 sivua, 2 liitettä Saimaan ammattikorkeakoulu Hotelli- ja ravintola-ala Imatra Hotelli- ja ravintolan- alan koulutus Opinnäytetyö 2018 Ohjaajat: lehtori Marja Antikainen, Saimaan ammattikorkeakoulu, myyntipäällikkö Anna Maganova, Saimaatrast Oy, Hotelli Rento Etelä-Karjala oli vuonna 2017 Suomen toiseksi suurin matkailumaakunta Uudenmaan jälkeen. Ulkomaalaisista matkailuryhmistä maakunnassa vierailevat eniten venäläiset. Venäläisasiakkaat ovat merkittävä matkailualan asiakassegmentti Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan maantieteellinen sijainti ja laadukkaat palvelut hotelleissa houkuttelevat matkailijoita Venäjältä. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Hotelli Rento, joka sijaitsee Imatralla Ukonniemessä. Tarkoituksena oli selvittää venäläismatkailijoiden nykytilanne Hotelli Rennossa ja tutkia venäläismatkailijoiden ostokäyttäytymistä sekä ostoprosesseihin liittyviä tekijöitä. Opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, ja se toteutettiin kyselylomakkeen avulla. Perusjoukkona tutkimuksessa toimivat Hotelli Rennon venäläisasiakkaat, ja vastauksia saatiin kaikkiaan 30 henkilöltä. Kysely osoitettiin yksityisille asiakkaille. Se oli saatavilla sekä suomeksi että venäjäksi, mutta kaikki saadut vastaukset olivat pelkästään venäjäksi. Kysely toteutettiin siten, että Hotelli Rennon vastaanotossa jaettiin kyselylomakkeita kuukauden ajan. Vastausten analysointiin käytettiin Microsoft Excel -ohjelmaa. Johtopäätösten avulla oli tarkoitus muodostaa yleiskuva yksityisten venäläisasiakkaiden ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen avulla yritys saa tärkeää tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja mielipiteistä yritystä kohtaan. Opinnäytetyössä selvitettiin myös ostopäätösprosessiin vaikuttavia tekijöitä ja tuotettiin Hotelli Rentoon kehitysideoita yksityisten venäläisasiakkaiden vierailun aikana. Tutkimuksessa selvisi, että pääasiakassegmentti Hotelli Rennossa koostuu keski-ikäisistä ammattilaisista sekä ammattikorkeakoulutetuista, perheellisistä venäläisistä, jotka ovat kotoisin Pietarista ja sen lähialueelta. Valtaosa asiakkaista hakee tietoa hotellista ja tekee varauksen internetin kautta. Ostopäätökseen vaikuttavat Hotelli Rennon edulliset hinnat, korkea laatu sekä toimiva, ilmainen WiFi -verkko. Suurin osa asiakkaista on tyytyväisiä majoitukseen, palveluun ja saatavilla oleviin tuotteisiin. Noin 93 % vastaajista suosittelee Hotelli Rentoa ystäville ja tutuille. Valtaosa venäläisasiakkaista toivoisi saavansa enemmän lisäpalveluja hotellissa. Toiveisiin lukeutuvat muun muassa pidemmät aukioloajat ravintolassa, anniskelu sekä välineiden vuokraus kesä- ja talviaktiviteetteihin. Asiakkaat olisivat valmiita maksamaan näistä palvelusta. Asiasanat: venäläisasiakkaat, venäläismatkailu, ostokäyttäytyminen, ostoprosessi, hotelli 2

3 Abstract Anastasia Soittonen Purchasing Behaviour and Purchasing Process of Individual Russian Customers Case: Hotel Rento, 57 pages, 2 appendices Saimaa University of Applied Sciences Tourism and Hospitality, Imatra Degree Programme in Hotel and Restaurant Business Bachelor s Thesis 2018 Instructors: Ms Marja Antikainen, Senior Lecturer, Saimaa UAS, Ms Anna Maganova, Sales Manager, Saimaatrast Oy, Hotel Rento. Russian customers are a major tourist segment in South Karelia. The geographical location of South Karelia and the high-quality services offered at hotels attract customers from Russia. The partner of this bachelor's thesis is the Hotel Rento, located in Imatra. The purpose of this thesis is to present the situation of Russian tourism in the hotel Rento, in addition to related purchase behaviour, and other factors including the purchase processes. The purpose was to find out the current situation of Russian tourists in the hotel Rento and to study the purchasing behaviour, - and the factors including the purchase processes. This study uses quantitative methods and is conducted with use of a questionnaire. Its conclusions comprise an overview of the internal and external factors of individual Russian consumers. Those factors influencing the purchasing process were explored and recommendations made to produce ideas for development. The results of the study indicate that the main customer segment in hotel Rento consist of middle- aged, highly educated Russian customers with family from St. Petersburg. The majority of its customers obtain information about the hotel and make room reservations through the Internet. Their decision to purchase is affected by the hotel's affordability, quality and functional free Wi-Fi. Most of the hotel`s guests are satisfied with the availability of accommodation services and about 93% would recommend the hotel to friends. Russian customers would like to receive more additional services from the hotel, such as opening of the restaurant from morning until evening, alcoholic beverage sales and rental equipment for activities. Keywords: Russian Customers, Russian Tourism, Purchasing Behaviour, Purchasing Process, Hotel 3

4 Sisällys 1 Johdanto Venäläisten matkailu Etelä-Karjalassa Venäläismatkailun historia Venäläismatkailun nykytilanne Venäläismatkailun tulevaisuus Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Ostoprosessi Tarpeen havaitseminen Tiedonhaku Vaihtoehtojen vertailu Ostopäätös Oston jälkeinen prosessi Yritysesittely Hotelli Rennon toiminta Hotelli Rennon asiakkaat Tutkimuksen toteutus Tutkimusmenetelmien kuvaus Aineiston kerääminen Analysointi Tutkimuksen tulokset Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Demografiset tekijät Sosiaaliset tekijät Psykologiset tekijät Ostoprosessi Ostoprosessin tiedonhankinta sekä vaihtoehtojen vertailu Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja ostopäätös Oston jälkeinen prosessi Lisäkysymykset rahankäytöstä Johtopäätökset Yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytyminen Demografiset tekijät Sosiaaliset tekijät Psykologiset tekijät Yksityisten venäläisasiakkaiden ostoprosessi Tiedonhakuvaihe Ostoprosessin vaihtoehtojen vertailuvaihe Ostoprosessin ostopäätös Oston jälkeinen prosessi Lisäkysymykset rahankäytöstä Kehitysideat Hotelli Rennon ravintola Alkoholijuominen myynti Minibaari B2B Yhteenveto ja pohdinta Teoriaosuus Empiirinen osuus

5 Kuvat Kuviot Taulukot Lähteet Liitteet Liite 1 Venäjänkielinen saatekirje ja kysely Liite 2 Suomenkielinen saatekirje ja kysely 5

6 1 Johdanto Venäläismatkailijat ovat suurin ulkomaanmatkailijoiden ryhmä Etelä-Karjalan alueella. Venäläismatkailu on todella tärkeä matkailu-, majoitus- ja ravintola-alan yritysten toiminnalle maakunnassa. Vuonna 2017 venäläiset matkailijat ostivat tuotteita ja palveluita 345 miljoonan euron edestä, joista ostosten osuus oli 298 miljoonaa euroa ja palveluiden miljoonaa euroa. Ulkomaalaiset tekivät vuonna 2017 noin 1,7 miljoonaa matkaa Etelä-Karjalaan. Heistä 95 prosenttia oli venäläisiä (Leskinen 2018). Suurimpana ulkomaalaismatkailijaryhmänä maakunnassa vierailivat venäläiset (Heikkinen 2018). Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Karjala ovat suosituimmat alueet venäläisille asiakkaille (Visiittori 2017). Venäläisten ostomatkailun odotetaan kasvavan Etelä-Karjalassa vuonna Venäläisten ostot näyttävät kehittyvän suotuisasti, ja venäläisten asiakkaiden määrän kasvaessa Etelä- Karjalassa on otettava huomioon kyseisen kohderyhmän tarpeet ja odotukset. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Hotelli Rento, joka sijaitsee Imatran Ukonniemessä. Suoritin Hotelli Rennossa ammattiharjoittelun, joka kesti kymmenen viikkoa. Hotelli on rakennettu vuonna 2013, ja se on Pohjois-Euroopan suurin hirsirakennus. Hotellissa on 29 huonetta, oma ravintola, kokoustila ja sauna (Hotelli Rento 2018). Hotelli sijaitsee keskellä Imatran Ukonniemen monipuolisia urheiluja vapaa-ajan aktiviteettimahdollisuuksia. Talon vieressä sijaitsee kaksiratainen jäähalli, jalkapallohalli sekä hiihtoladut ja lenkkipolut. Tenniskenttä sijaitsee 200 metrin päässä ja golfkenttä noin kolme kilometrin päässä. Lyhyen ajomatkan päässä Hotelli Rennosta sijaitsee kaksi kylpylää. Imatran huvivenesatama ja Saimaan ranta ovat noin 500 metrin päässä. Yrityksen pääasiakassegmentti koostuu liikuntaryhmistä ja seuroista, jotka valitsevat hotellin majapaikakseen. Hotellissa majoittuvat tavallisesti venäläiset, kiinalaiset, tšekkiläiset sekä suomalaiset urheilujoukkueet. Koko hotellin tai hotellikerroksen vuokraaminen yksityiseen käyttöön on mahdollista. Ryhmille on mahdollista suunnitella ainutlaatuinen ruokalista eri tarpeisiin aina erilaisista juhlista erikoisruokavalioon. Hotelli Rennossa yöpyneistä noin 60 % on yksityisiä venäläisasiakkaita ja 40 % suomalaisia (Maganova 2018). Aiheen valinta perustuu paitsi omaan ammatilliseen mielenkiintooni ja työkokemukseeni vastaanotossa Hotelli Rennossa, myös toimeksiantajan tarpeeseen 6

7 saada tietoa yksityisten venäläismatkailijoiden ostokäyttäytymisestä ja ostopäätösprosesseihin liittyvistä tekijöistä. Tavoitteena on muun muassa muodostaa yleiskuva yksityisten venäläisasiakkaiden ulkoisista, kuten demograafisista ja sosiaalisista tekijöistä ja sisäisistä eli psykologisista tekijöistä, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Ostoprosessien ymmärtäminen ja siihen vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on elintärkeää majoitusliikkeen menestymisen kannalta. Analysoitujen tutkimustulosten perusteella annetaan toimeksiantajalle kehitysideoita yksityisten venäläisasiakkaiden vierailun ja kokemusten parantamisesta. Seuraavassa luvussa kerrotaan venäläismatkailun historiasta, nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta Etelä-Karjalassa. 2 Venäläisten matkailu Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan maantieteellinen sijainti ja laadukkaat palvelut suomalaisissa hotelleissa houkuttelevat asiakkaita Venäjältä. Suomeen on helppo tulla, joten Etelä-Karjala on suosittu Pietarin ja sen lähialueen asukkaiden keskuudessa (Etelä-Karjalan Liitto 2014). Venäläismatkailijoiden määrä on suurempi kuin muiden ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Etelä-Karjalassa (Visiittori 2018). Etelä-Karjalassa sijaitsee kolme rajanylityspaikkaa Venäjän ja Suomen välillä: Imatra, Nuijamaa ja Vainikkala. Venäläisasiakkaat ovat merkittävä matkailualan asiakassegmentti Etelä-Karjalassa. Seuraavassa osiossa käsitellään venäläisten matkailua Etelä-Karjalassa luvulla ja venäläismatkailuun liittyviä lukuja. 2.1 Venäläismatkailun historia Kuviosta 1 ilmenee, että venäläisten matkailijoiden määrä Suomessa on kasvanut tasaisesti vuodesta 2000 alkaen. Vuonna 2012 Lappeenranta oli venäläismatkailijoiden ykköskohde Suomessa. Kaikista Suomeen matkustaneista venäläisistä 41 % matkusti Lappeenrantaan. Vuonna 2012 yli 60 % Suomessa käyneistä venäläisestä vietti aikaa maassa enintään päivän (Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2012). 7

8 Kuvio 1. Venäläisten matkat Schengen-rajanaapureihin (Tutkimus -ja Analysointikeskus TAK Oy 2012). Vuosi 2013 oli venäläismatkailijoiden kaikkien aikojen ennätysvuosi Suomessa. Kuviosta 2 ilmenee, että vuonna 2013 Etelä-Karjalassa majoittui maksimimäärä venäläisasiakkaista eli Se oli huippuvuosi Etelä-Karjalan matkailubisnekselle. Vuoden 2014 aikana venäläismatkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä Etelä- Karjalan majoitusliikkeissä laski 23 %. Vuonna 2015 venäläisyöpyjien määrä lähes puolittui, eli se oli 47 % (Kuvio 2). Vuonna 2016 venäläisasiakkaiden minimi oli noin Venäläiset matkustivat vähemmän ulkomaille ja käyttivät aiempaa enemmän varoja aktiviteetteihin kotimaassaan (Kuvio 2). Venäläisten kuluttajien ostokäyttäytyminen oli muuttunut Venäjän huonon taloudellisen tilanteen ja ruplan heikon kurssin vuoksi. Venäläisten matkailijoiden osuus oli romahtanut Suomessa. 8

9 Kuvio 2. Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Etelä-Karjalan majoitusliikkeissä (Etelä-Karjalan liitto 2016.) Vuoden 2016 aikana venäläisyöpyjien määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna 3 %:lla Etelä-Karjalassa ja 11 %:lla koko Suomessa. Etelä-Karjalassa päästiin elokuussa ensimmäisen kerran edellisvuoden yöpymisten tasolle, jo vuoden 2014 tammikuussa alkaneen laskusuhdanteen jälkeen yöpymisten määrä on pysynyt kasvulukemissa. Vuonna 2016 Etelä-Karjala ja pääkaupunkiseutu olivat suosituimmat venäläisten matkailijoiden yöpymismaakunnat Suomessa (Etelä-Karjalan liitto 2016). 9

10 Kuvio 3. Venäläismatkailijoiden yöpymisten jakaantuminen maakuntiin (Etelä- Karjalan liitto 2016.) Kuvion 3 mukaan venäläismatkailijoiden yöpymisten määrää oli vuonna 2016 suurimmillaan kahdessa maakunnassa: Uudellamaalla (27 %) ja Etelä-Karjalassa (20 %). Näillä kahdella alueella yöpyi noin puolet kaikista venäläismatkailijoista eli 47 %. 2.2 Venäläismatkailun nykytilanne Uusimaa ja Etelä-Karjala ovat olleet edelleen suosituimmat venäläismatkailijoiden yöpymismaakunnat vuodesta Kuviossa 4 näkyy, että Etelä-Karjalassa venäläisasiakkaiden osuus oli 21 % kaikista venäläismatkailijoiden määrästä Suomessa vuonna 2017, ja samana vuonna se oli myös toiseksi suosituin yöpymismaakunta. Johtavana venäläismatkailijoiden yöpymismaakuntana pysyi edelleen pääkaupunkiseutu (30 %). 10

11 Kuvio 4. Venäläismatkailijoiden yöpymisten jakaantuminen maakuntiin (Etelä- Karjalan liitto 2017.) Vuoden 2017 viiden ensimmäisen kuukauden aikana venäläisten yöpymisvuorokaudet Imatran majoitusliikkeissä lisääntyivät yli :lla. Tilastokeskuksen majoitustilasto toukokuulta vuonna 2017 on vahvistanut, että talvella alkoi tapahtua kehitystä. Matkailun myönteinen kehitys ei ole Imatralla vain venäläisten varassa. Matkailu Etelä-Karjalassa lisääntyi 29 % vuonna Kuvio 5. Ulkomailla asuvien matkat Etelä-Karjalassa (Visiittori 2017). 11

12 Kuvion 5 mukaan suurin osa ulkomaalaista matkailijoita tuli Etelä-Karjalaan Venäjältä, ja venäläismatkailijoiden määrä kasvoi 29 % vuonna Etelä-Karjalassa käyneiltä matkailijoilta laskettu suositteluindeksi Suomelle matkakohteena oli 47,2 % (Visiittori 2017). Kuvio 6. Päivä- ja yön ylimatkat (Visiittori 2017). Kuvion 6 mukaan vuonna 2017 venäläiset tekivät Etelä-Karjalaan 1,39 miljoonaa päivämatkaa ja yön yli kestänyttä matkaa. Venäläisten päivämatkailijoiden määrä Etelä-Karjalassa oli 97,9 % kaikista päivämatkailijoista. Venäläisten yöpyjien määrä oli 75,9 % kaikista muista matkailijoita, joiden matka kesti yli yön. (Visiittori 2018.) Tammikuussa 2018 Etelä-Karjalassa oli yöpymistä, joista oli venäläisiä yöpyjiä. Venäläisten matkat Suomeen kasvoivat 3 % vuonna (Visiittori 2018.) Helmikuussa 2018 Etelä-Karjalassa yöpyi matkailijaa. Ulkomaalaisista yöpyjistä oli venäläisiä. Venäläisten matkat Suomeen laskivat 11 % vuonna (Visiittori 2018.) 12

13 Maaliskuussa 2018 Etelä-Karjalassa yöpyi matkailijaa, joista oli venäläisiä. Venäläisten matkat Suomeen kasvoivat 7 % vuonna (Visiittori 2018.) Huhtikuussa 2018 Etelä-Karjalassa yöpyi matkailijaa, joista oli venäläisiä. Venäläisten matkat Suomeen lisääntyivät 6 % viime vuoteen verrattuna. (Visiittori 2018.) Kuvio 7. Venäläisten matkat Suomeen 2018 (Visiittori 2018.) Kuvio 7 osoittaa, että venäläisten matkat Suomeen kasvoivat 6 % maaliskuussa ja huhtikuussa vuonna

14 Taulukko 1. Yöpymiset majoitusliikkeissä asuinmaittain (yötä) (Visiittori 2018). Taulukon 1 mukaan huhtikuussa 2018 ulkomaalaisia matkailijoita tuli Suomeen eniten Venäjältä (48 900), mikä oli 3,2 % kaikista majoittuvista matkailijoista Suomessa. Venäläistenmatkailijoiden määrä oli kasvanut 12,2 %:lla vuoteen 2017 verrattuna. Samassa ajassa ruplan arvo suhteessa euroon oli pudonnut huhtikuussa neljänneksen viime vuodesta, mikä vaikuttaa venäläisten matkailijoiden matkailuun Etelä-Karjalassa. Vuonna 2017 euron hinta venäläiselle oli 60,5 ruplaa, mutta huhtikuussa 2018 yksi euro vastasi 75 ruplaa (Ojala 2018). 2.3 Venäläismatkailun tulevaisuus Etelä-Karjala sijaitsee Venäjän rajan ja Saimaan rannan tuntumassa. Venäjän ja Suomen välillä on kolme rajanylityspaikkaa, jotka sijaitsevat Etelä-Karjalassa. Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikat on tarkoitettu maantiellä liikkujille. Imatralla ja Vainikkalassa lisäksi toimivat rautatieliikenteen rajanylityspaikat (Etelä- Karjalan liitto 2018). 14

15 Etelä-Karjala oli viime vuonna Suomen toiseksi suurin matkailumaakunta Uudenmaan jälkeen. Suurimpana ulkomaalaisryhmänä maakunnassa vierailivat venäläiset (Heikkinen 2018). Venäläiset matkailijat Etelä-Karjalassa pysyivät monta vuotta tilastoissa ykköspaikalla. Venäläiset asiakkaat arvostavat suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatua, mutta ruplan kurssi ja poliittinen tilanne voivat vaikuttaa matkailuun sekä negatiivisesti että positiivisesti. Venäläisillä on aina historialliset syynsä olla luottamatta talouteen (Kantola 2018). Talouskriisi ja ruplan kurssi vaikuttavat venäläisten matkailuun Suomeen, mutta Suomen puhdas luonto, turvallisuus, rauhallisuus ja lomakohteen läheisyys ovat todella merkittäviä venäläisille matkailijoille. Tulevaisuudessa venäläismatkailijoiden määrän odotetaan kasvavan, ja venäläisten matkailun potentiaali Etelä-Karjalassa on suuri. Seuraavissa luvussa käsitellään asiakkaiden ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, koska opinnäytetyön toimeksiantaja toivoi voivansa ymmärtää mahdollisimman tarkasti, mitkä tekijät vaikuttavat yksityisten venäläisasiakkaiden ostokäyttäytymiseen Hotelli Rennossa. 3 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Se, minkälaista hintaa, laatua ja palvelua hotelliasiakas arvostaa eniten, vaihtelee asiakassegmentin ja ostokäyttäytymisen mukaan. Siksi omien asiakassegmenttien ymmärtäminen ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen on niin tärkeää ja hyödyllistä majoitusliikkeiden toiminnassa. (Crick & Spencer 2011, ) Hotellin asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi ovat alttiita useille vaikutuksille. Asiakkaiden sisäiset, kuten psykologiset tekijät ja ulkoiset, kuten demografiset ja sosiaaliset tekijät yhdessä vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Nämä tekijät vaikuttavat eri tavalla asiakkaiden ostokäyttäytymiseen sekä koko ostoprosessin vaiheisiin (Verkko varia 2016). Henkilökohtaiset tekijät, kuten sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti sekä asuinpaikka ovat demografisia tekijöitä, jotka selvittävät osittain asiakkaiden tarpeita ja motii- 15

16 veja palveluiden ja tuotteiden hankintaan. Demografisien tekijöiden tiedot ja niiden analysointi eivät yksin pysty selittämään syitä lopullisen tuotteen valinnalle. (Bergström & Leppänen 2009, ) Kulttuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmä ja perhe kuuluvat sosiaalisiin tekijöihin, joista jokainen vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen (Ylikoski 1999). Yhteisölle elämänmuotoa nimitetään kulttuuriksi, ja sen arvot perustavat yhteisössä uskontoon. Asiakkaiden kulttuurien ymmärtäminen ja tuntemus ovat tärkeitä seikkoja hotellien toiminnassa, koska hotellin täytyy toimia eri kulttuureille sopivalla tavalla. Koulutus, ammatti ja tulot voisivat määritellä sosiaaliluokan. Ryhmään kuuluminen määritellään viiteryhmäksi. Viiteryhmiä ovat esimerkiksi perhe, urheilujoukkue ja opiskeluryhmä. Perhe on tärkein viiteryhmä, koska lapsuudessa opitut säännöt pysyvät mukana koko elämän ajan (Verkko varia 2016). Sisäiset tekijät, eli psykologiset tekijät, sisältävät personalliset asenteet, arvot, oppimisen, havaitsemisen sekä tunteet, joihin vaikuttavat demografiset ja sosiaaliset tekijät. Ulkoisia tekijöitä, kuten demografisia ja sosiaalisia tekijöitä on mahdollista käyttää ärsykkeinä, mutta ostokäyttäytymisessä individuaaliset psykologiset tekijät vaikuttavat suoraan ostoprosessiin (Bergström & Leppänen 2009). Psykologiset tekijät riippuvat persoonallisuudesta, johon puolestaan vaikuttavat muun muassa luonne, temperamentti, lahjakkuus, elämänvaikutus ja kokemus. Käsitellyn teorian pohjalta on syntynyt seuraava suuntaa antava kuvio 8. 16

17 Ostokäyttäytyminen Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät Demografiset tekijät Sosiaaliset tekijät Psykologiset tekijät Sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti ja asuin paikka Kulttuuri, sosiaaliluokka, viiteryhmä ja perhe Personaaliset asenteet, arvot, oppiminen, havaitsemien sekä tunteet Kuvio 8. Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Asiakkaiden ostokäyttäytyminen ja ostoprosessi ovat toisistaan riippuvaisia. Seuraavassa luvussa käsitelläänkin ostoprosessi ja ostoprosessien vaiheet. Yksityisten venäläisasiakkaiden ostoprosessien ymmärtäminen on lähtökohta hotellin myyntityössä. 4 Ostoprosessi Palveluja ja tuotteita ostaessaan asiakas osallistuu ostoprosessiin. Matkailutuote on asiakkaan arviointiin perustuva henkilökohtainen kokemus, jolla on tietty hinta. Se syntyy toiminnassa, jossa kuluttaja käyttää tarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin (Komppula & Boxberg 2002). Pienimpiä ostoksia tehdessään kuluttaja ei käy läpi monivaiheista ostoprosessia, toisin kuin suurempien ostosten tapauksessa (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2006). Ostoprosessin leveys ja kesto riippuvat ostoksien tärkeydestä asiakkaille sekä uhkista, joita voi syntyä ostoprosessin aikana. Asiakkaiden ostoprosessi koostuu viidestä eri vaiheesta: tarpeen tunnistamisesta, tiedon hankinnasta, vaihtoehtojen vertailusta, ostopäätöksestä ja oston jälkeisestä prosessista. Jokaisessa vaiheessa on useita tekijöitä, jotka vaikuttavat prosessin kulkuun ja lopputulokseen. Ostoprosessin ymmärtäminen on äärim- 17

18 mäisen tärkeää yrityksen menestyksen kannalta ja siksi sen tutkimiseen käytetään paljon rahaa. On tärkeää ymmärtää asiakasryhmän sisäisten sekä ulkoisten tekijöiden vaikutukset, koska ostokäyttäytymisen prosessi on siitä riippuvainen alusta loppuun saakka. Tarpeen havaitseminen Tiedon hankinta Vaihtoehtojen vertailu Ostopäätös Oston jälkeinen prosessi Kuvio 9. Ostoprosessin vaiheet (Solomon, Bamossy & Askegaard 2002, 236.) Ostoprosessi ei aina pääty menestykseen. Ostoprosessi voidaan keskeyttää missä tahansa vaiheessa. Kaikissa lopputuloksissa asiakas arvioi aina ostoprosessin ja sen etenemisen. (Ylikoski 1999, 92.) 4.1 Tarpeen havaitseminen Ensimmäinen ostoprosessin vaihe on tarpeen tunnistaminen. Asiakas voi itse löytää tarpeen, mutta markkinointi tai sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa tarpeen syntymiseen. Kaikki tunnistetut tarpeet eivät välttämättä johda ostoprosessiin, koska toisinaan ihmiset tuntevat ostoprosessin epäonnistuneen esimerkiksi liian korkean hinnan vuoksi (Solomon ym. 2006, 309). Tässä kohdassa ei kovin kovaäänisesti kannata tarjota yrityksen omaa ratkaisua, vaan opastettava ja ohjattava tiedonetsijää. Tavoitteena nostaa kiinnostusta yrityksen tarjoamaa kohtaan ja demonstroida asiakkaalle miksi ongelma kannattaa ratkaista, eli esittää lopullinen hyöty. 4.2 Tiedonhaku Tiedon hankinta tarkoittaa tietojen löytämistä tarpeen havaitsemista varten. Kuluttaja kerää mahdollisimman paljon tietoja palvelusta tai tuotteesta. (Solomon ym. 2006, ) Hakuprosessi tapahtuu tavallisesti itsenäisesti ilman myyjää. Asiakas yrittää saada enemmän tietoa ja arvioi sitä tarpeen mukaan. 18

19 Nykyään netistä on helppoa hakea tietoa kiinnostavista tuotteista tai palveluista. Pääosa asiakkaista käyttää runsaasti internetiä tänä päivänä. Hotellin asiakkaat hakevat yleensä tietoa hotellista ja sen palvelusta verkosta, ennen kuin ottavat yhteyttä yritykseen. 4.3 Vaihtoehtojen vertailu Tässä vaiheessa kuluttaja vertailee palveluita tai tuotteita. Saatujen tietojen ja erilaisten vaihtoehtojen analysoinnin jälkeen asiakas yrittää löytää optimaalisen ratkaisun, joka vastaa hänen omia tarpeitaan. (Solomon ym. 2006, ) Vaihtoehtojen vertailu ja arviointi paljastavat ratkaisuvaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Tietojen etsimisessä kuluttaja saa tietoa yrityksestä ja tuotteesta. Näiden tietojen perusteella asiakas päättää ostosten tekemisestä. Tehty arviointi perustuu tavallisesti yrityksen tuotteen ja palvelun hintaan, laatuun ja ominaisuuksiin. 4.4 Ostopäätös Ostopäätös syntyy, kun asiakas mieltyy valitsemaansa tuotteeseen. Valinta tehdään tavallisesti muutamien vaihtoehtojen välillä. Päätöksenteko voi olla lyhytaikainen ja yksinkertainen tai pitkäkestoinen. Ostopäätökseen vaikuttavat lopulta omat aiemmat kokemukset tuotteesta, informaatio, joka on saatavilla juuri ostohetkellä sekä tuotteesta tai brändistä saadut mielikuvat, jotka mainonta on saanut aikaiseksi (Solomon ym. 2002, 252). Ihmisen yksilöllisillä ominaisuuksilla, kuten iällä, sukupuolella, taloudellisella tilanteella, ammatilla ja koulutuksella on merkittävät vaikutukset ostopäätöstä tehdessä. Ostohaluun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tarpeet, asenteet, motiivit, elämäntyyli sekä sosiaaliset tekijät, kuten perhe ja muut pienryhmät. Ulkoisista tekijöistä ostopäätökseen vaikuttavat muun muassa yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvät tekijät, maan taloustilanne, markkinointi sekä tietyt tilannetekijät. (Ylikoski 1999, ) Ostopäätöksen tekemisessä hinta on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joten oikea hinta on yrityksen menestyksen tärkein tekijä. 19

20 4.5 Oston jälkeinen prosessi Ostoprosessi ei lopu silloin, kun asiakas maksaa tuotteen, koska sen jälkeen asiakas arvioi saamansa palvelun. Palveluiden arviointi on ostoprossin vaihe. Ostoprosessi ei pääty, kun asiakas maksaa palvelusta tai tuotteista. Positiivinen yksilöllinen kokemus palvelun käytöstä syntyy seuraavista ostoista sekä uusien asiakkaiden saamisesta. Asiakkaat jakavat aina positiivisia ja negatiivisia kokemuksia läheisten ja tuttavien kanssa ja antavat palautetta palvelusta internetissä. 20 % asiakkaista tuottaa 80 % myyntikatteesta, ja tyytymättömän asiakkaan takaisinsaaminen vaatii moninkertaisen määrän työtä verrattuna uuden asiakkaan löytämiseen (Reichheld 1996). 5 Yritysesittely Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Hotelli Rento, joka sijaitsee Imatran Ukonniemessä. Suoritin Hotelli Rennossa ammattiharjoittelun, joka kesti 10 viikkoa. Tällä ajalla hotellissa majoittuivat venäläiset ja suomalaiset yksityiset asiakkaat sekä yksi ulkomaalainen ryhmä ja yksi nuorisourheilujoukkue. Tässä luvussa kerrotaan Hotelli Rennon toiminnasta ja asiakkaista. 5.1 Hotelli Rennon toiminta Hotelli Rento rakennettiin vuonna 2013 (Kuva 1). Hotelli sijaitsee rauhallisessa paikassa luonnon keskellä. Hotelli Rento on Pohjois-Euroopan suurin hirsirakennus, joka sijaitsee 5 kilometrin etäisyydellä Imatran keskustasta (Hotelli Rento 2018). Hotelli sijaitsee keskellä Imatran Ukonniemen monipuolisia urheilu- ja vapaa-ajan aktiviteettimahdollisuuksia. Hotelli Rennon läheisyydessä on Saimaan hiekkaranta ja Imatran huvivenesatama. Talon vieressä sijaitsee kaksiratainen jäähalli, jalkapallohalli sekä hiihtoladut ja lenkkipolut. Tennishalli sijaitsee 200 metrin päässä sekä golfkenttä on noin 3 kilometrin päässä. (Hotelli Rento 2018.) 20

21 Kuva 1. Hotelli Rento (Hotelli Rento 2018.) Hotellin omistaja on venäläinen yrittäjä, joka asuu vakituisesti Venäjällä. Hotellissa työskentelee neljä työntekijää: hotellinjohtaja, myyntipäällikkö, vastaanottovirkailija ja kokki. Vastaanottovirkailija sekä myyntipäällikkö valmistuivat aikoinaan Saimaan ammattikorkeakoulusta restonomeiksi. Kaikki työntekijät ovat venäläisiä, koska suurin osa hotellin asiakkaista on myöskin venäläisiä. Kaikista hotellissa yöpyneistä yksityistä asiakkaista noin 60 % on venäläisiä ja 40 % suomalaisia. Hotelli Rennon missio on tarjota asiakkaille korkealaatuista asiakaspalvelua sekä positiivisia kokemuksia majoittumisesta (Maganova 2018). Hotelli Rento tarjoaa muun muassa majoitus-, ravintola- ja kokouspalveluita Saimaan rannalla. Hotellissa on 29 huonetta ja yhteensä 61 majoituspaikkaa. Hotelli Rennosta löytyy kolme eri huonetyyppiä: Standard-huone, Superior-huone ja Family-huone. Hotellissa on 24 Standard-huonetta kahdelle henkilölle, kaksi Superior-huonetta kahdelle hengelle sekä kolme Family-huonetta kolmelle hengelle. (Hotelli Rento 2018.) Lastensänky laitetaan tarvittaessa. Kaikissa hotellihuoneissa on oma kylpyhuone, suihku ja televisio. Superior-huoneet ovat isompia, parvekkeellisia, ja huoneissa on lisäksi jääkaappi, vedenkeitin ja kapselikahvinkeitin (Kuva 2). 21

22 Kuva 2. Superior-huone (Hotelli Rento 2018.) Hotellinhuoneen hintaan sisältyy myös aamiainen ja iltasauna. Ravintolaan mahtuu 50 henkilöä kerralla (Kuva 3). Ravintolassa tarjoillaan aamiainen noutopöydästä arkipäivisin klo ja viikonloppuisin klo Muina aikoina ravintola on auki tilauksesta. Kesäterassille pääsee suoraan ravintolasta ja se on auki vastaanoton aukioloaikojen mukaan. Vastaanotto on auki arkisin klo ja viikonloppuisin klo Kuva 3. Hotellin ravintola (Hotelli Rento 2018.) 22

23 Hotellin sauna sijaitsee toisessa kerroksessa ja sinne mahtuu 15 henkilöä kerralla. Saunavuorot jaetaan naisten vuoroon, miesten vuoroon sekä yleisiin vuoroihin. Saunasta on pääsy takkahuoneeseen ja parvekkeelle. Takkahuoneesta löytyy vedenkeitin, teekupit ja teepussit sekä erikielisiä kirjoja (Kuva 4). Kuva 4. Takkahuone (Hotelli Rento 2018.) Hotellin toisessa kerroksessa, saunan vieressä on kokoustila, joka on varustettu nykyaikaisella tekniikalla, ja sinne mahtuu maksimissaan 16 henkilöä kerralla (Kuva 5). Kuva 5. Kokoushuone (Hotelli Rento 2018.) 23

24 Hotellissa on pieni pesula ja silityshuone, joita vieraat voivat käyttää veloituksetta. Hotellin aulassa on lasten leikkipaikka, missä vanhemmat voivat huolehtia lapsistaan (Kuva 6). Kuva 6. Hotellin aula ja leikkipaikka (Hotelli Rento 2018.) Hotellin aulassa on pieni jääkaappi, teepusseja, sokeria ja lämmintä vettä, jotka ovat asiakkaiden käytettävissä. Jääkaapin käytättämistä ei ole rajoitettu, ja asiakkaat huolehtivat itse tuomiensa tuotteiden säilyttämisestä. 5.2 Hotelli Rennon asiakkaat Hotellin pääasiakassegmentti koostuu liikuntaryhmistä ja seuroista, jotka valitsevat hotellin majapaikakseen. Koko hotelli on mahdollista varata omaan käyttöön, jolloin voi järjestää henkilökohtaista ohjelmaa ja tilata yksilöllisen ja monipuolisen ruokalistan. Hotelli Rennon hotelliravintolan menussa on otettu huomioon erikoisruokavaliot, mikä on todella tärkeä esimerkiksi urheilujoukkueille. Hotellissa majoittuvat venäläiset, kiinalaiset, tšekkiläiset sekä suomalaiset urheilujoukkueet. Hotelli Rento sopii urheilujoukkueille sekä aktiviteetteja hakeville urheilijoille. Hotelli Rento tekee yhteistyötä kansainvälisten urheilujärjestöjen kanssa. Imatran kaupunki avustaa hotellia etsimällä erilaisia urheiluryhmiä, joita majoittaa Hotelli Rentoon (Maganova 2018). 24

25 Venäläiset ja suomalaiset yksityiset asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneet urheilusta ja harrastavat sitä, valitsevat usein Hotelli Rento majapaikakseen. Suurin osa Hotelli Rennon yksityisistä suomalaisista asiakkaista ovat yritysmatkailijoita, koska hotelli tarjoaa hyvät puitteet rentoutumiselle. Hotelli Rennon asiakkaat arvostavat hotellin rauhallisuutta, siisteyttä ja ekologisuutta (Booking.com 2018). 6 Tutkimuksen toteutus Tässä luvussa kerrotaan tutkimusprosessin etenemisestä, aineiston keräämisestä sekä tutkimustietojen analysoinnista. Hotelli Rennolle on tärkeää kyetä ymmärtämään yksityisten venäläisasiakkaiden segmenttien ulkoiset ja sisäiset tekijät, jotka vaikuttavat heidän ostokäyttäytymiseensä. Opinnäytetyöhön liittyy tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa Hotelli Rennon yksityisten venäläisasiakkaiden psykologisia, demografisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksessa otetaan huomioon ostoprosessin neljä vaihetta: ensimmäistä vaihetta, tarpeen havaitseminen, ei ole tutkimuksessa käsitelty, koska siihen vaiheeseen vaikuttaa pääsääntöisesti asiakkaiden yleinen taloustilanne sekä ruplan arvon kurssi. 6.1 Tutkimusmenetelmien kuvaus Tyypillisesti kyselytutkimuksessa hyödynnetään kyselylomaketta, jota on tässäkin tutkimuksessa käytetty. Kyselytutkimuksen etuna on se, että vastaaja jää nimettömäksi ja voi näin ollen vastata kyselyyn luottamuksellisesti, olla huolehtimatta siitä, että hänet jotenkin tunnistettaisiin vastausten perusteella. Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen, jonka avulla voidaan kuvata ilmiöitä numeerisen tiedon pohjalta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006). Tilastollisten menetelmien ja mallien avulla numeeriset tiedot jalostetaan sellaiseen muotoon, joka mahdollistaa johtopäätöksien teon. Perusjoukkona oli Hotelli Rennon asiakkaat. Hotelliin majoittuvien määrä kuukaudessa on keskimäärin noin 400. Hotellin myyntipäällikön mukaan hotellissa asiakkaista noin 60 % on venäläisiä. Jos hotellissa majoittuu kuukaudessa 400 asiakkaista, osuus venäläisasiakkaista on noin 240 (Maganova 2018). Tavoiteltu 25

26 otoskoko oli 50 vastausta. Jos asiakkaat tulivat hotelliin perheensä kanssa, parina tai ryhmänä, kyselylomake annettiin epäloogisesti täytettäväksi jokaiselle majoittujalle. Riskinä oli, että joka toinen asiakas jättäisi lomakkeen täyttämättä tai vastaisi samalla tavalla kuin toinen, samassa huoneessa majoittuva henkilö. Otantamenetelmänä oli käytetty todennäköisyysotantaa, jossa kaikilla perusjoukon jäsenillä oli mahdollisuus tulla otokseen. Kyselylomakkeen jakelu tapahtui vastaanotossa, kun itse olin töissä ja kirjasin sisään venäläisasiakkaita. Toimeksiantaja toivoi, että kyselyyn osallistuisi mahdollisimman monta henkilöä, joten lomakkeiden annettiin olla hotellissa esillä reilun kuukauden ajan. 6.2 Aineiston kerääminen Tutkimus tapahtui siten, että kyselylomakkeita jaettiin Hotelli Rennon vastaanotossa ja vierailevat asiakkaat saivat vapaasti täyttää ne. Paperiset kyselylomakkeet olivat esillä vastaanotossa Kysymykset osoitetiin yksityisille asiakkaille ja pelkästään venäjän kielellä, koska potentiaalinen toivottu asiakassegmentti koostui yksityisistä venäläisasiakkaista. Venäjänkielinen kysymyslomakeversio on liitteessä 1 ja suomenkielinen käännös on liitteessä 2. Kyselylomakkeiden jakaminen tapahtui vain silloin, kun olin itse töissä vastaanotossa. Sisäänkirjautumistilanteessa pyysin yksityisiä venäläisasiakkaita täyttämään kyselylomakkeen ja uloskirjautumistilanteessa varmistin, että asiakas oli vastannut kyselyyn. Kaikki täytetyt kyselylomakkeet palautettiin vastaanottoon. Opinnäytetyöhön liittyy tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa Hotelli Rennon asiakkaiden psykologisia, demografisia ja sosiaalisia tekijöitä, markkinoinnin vaikutusta ostokäyttäytymiseen sekä mielipiteitä yrityksen tarjoamista tuotteista, palveluista ja ostomahdollisuuksista. Kyselylomakkeen kysymykset olivat tavallista lyhyempiä. Ne sisälsivät vain muutaman ydinkysymyksen. Kyselylomakkeissa oli strukturoituja kysymyksiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Strukturoitujen kysymysten avulla saatiin tietoa suurelta ihmisjoukolta. Avoimien kysymysten avulla selvitettiin asiakkaiden mielipiteitä hotellista ja sen palveluista. Avoimien kysymysten vastauksia ei ole analysoitu Microsoft Excel -ohjelmalla vaan niistä raportoitiin erikseen. 26

27 6.3 Analysointi Opinnäytetyössä esitetään kysymykset ja tutkimustulokset suomen kielellä. Kysely järjestettiin keväällä vuonna 2018, mutta tutkimustulokset analysoitiin kesällä Tuolloin kaikki viralliset tiedot matkailutilanneesta Suomessa ja Etelä-Karjalassa olivat näkyvillä kaikille näistä tiedoista kiinnostuneille henkilöille. Saadut tutkimustulokset analysoitiin Microsoft Excel -ohjelmalla. Seuraavaksi esittelen tutkimuksen tulokset, jotka liittyvät aikaisemmin käsiteltyyn teoriaan. Sen jälkeen teorian sekä tutkimuksen analysoinnin pohjalta esittelen kehitysideoita hotellitoiminnalle. 7 Tutkimuksen tulokset Tavoiteltu otoskoko oli 50 vastausta perusjoukon ollessa vähintään 240. Kysely osoitettiin yksityisille asiakkaille. Se oli saatavilla sekä suomeksi että venäjäksi, mutta kaikki saadut vastaukset olivat pelkästään venäjäksi. Vastauksia saatiin yhteensä 30 kappaletta eli tavoitetta ei saavutettu. Vastanneiden minimimäärä kuitenkin toteutui. 7.1 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät Demografiset tekijät Kuviossa 1 näkyy Hotelli Rennon kyselyyn vastanneiden henkilöiden jakautuminen sukupuolen mukaan. Vastaajista 10 (33 %) oli miehiä ja 20 (67 %) oli naisia. Vastaajista suurin osa oli siis naisia. Sukupuoli 67% 33% 1. miehet 2. naiset 27

28 Kuvio 10. Vastaajien sukupuoli Tutkimuksen osallistujista valtaosa kuuluu vuotiaisiin, toiseksi suurin osa vastaajista oli vuotiaita. Nuorin vastaajista oli 20-vuotias ja vanhin yli 60- vuotias (Kuvio 11). Vastaajien ikäjakauma Kuvio 11. Vastaajien ikäjakauma Ammattiasema Yrittäjä Johtava asema Toimihenkilö Työntekijä Opiskelija Eläkeläinen Kuvio 12. Vastaajien ammattiasema Kuviossa 12 näkyy, että suurin osa vastaajista oli toimihenkilö. Toimihenkilöiden osuus kaikista vastaajista oli 43 %. Toiseksi suurin osa vastaajista työskenteli johtavassa asemassa ja heidän osuutensa kaikista vastaajista oli 20 %. Kolmanneksi suurin osa vastaajista on työntekijöitä, joiden osuus kaikista vastaajista oli 17 %. Eläkeläisten, yrittäjien ja opiskelijoiden osuus yhteensä oli 20 %. 28

29 Asuinpaikkakunta Kuvio 13. Vastaajien asuinpaikkakunta Pietari ja sen lähialueet Viipuri Karjala Yli 90 % kaikista vastaajista kertoivat olevansa kotoisin Pietarista tai sen lähialueelta. Satunaisesti asiakkaat tulivat hotelliin muista paikoista. Vain muutama asiakkaista oli kotoisin Karjalasta ja vain yksi Viipurista (Kuvio 13) Sosiaaliset tekijät Opinnäytetyön tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden kulttuurinen ryhmä on selkeästi rajoittunut venäläisiin. Venäläisasiakkaiden kulttuuriset ja uskonnolliset periaatteet ovat selkeitä toimeksiantajalle. Hotelli Rennon venäläisasiakkaiden viiteryhmien tiedot, kuten sosiaaliluokka ja perhe, eivät ole selkeitä toimeksiantajalle. Siksi opinnäytetyön tutkimuskysymysten tarkoituksena on ottaa niistä selvää. 70 % asiakkaista matkustaa perheenjäsenen kanssa, 20 % ystävien kanssa ja vain 10 % yksin (Kuvio 14). Vastausten perusteella yksityinen pääasiakassegmentti koostuu perheistä ilman lapsia. Matkaseura Tuttavat Sukulaiset Yksin Kuvio 14. Vastaajien matkaseura 29

30 7.1.3 Psykologiset tekijät Suurin osa vastaajista, eli noin 40 % matkustaa tavallisesti Suomeen 1-3 kertaa vuodessa. Toiseksi suurin osa, eli noin 30 % vastaajista matkustaa Suomeen 4-6 kertaa vuodessa. 20 % vastaajista matkustaa Suomeen yli 10 kertaa vuodessa. Suomeen matkustaa 7-9 kertaa vuodessa 7 % vastaajista, ja vain yksi asiakas oli Suomessa ensimmäistä kertaa. Suurin osa vastaajista, eli noin 60 % majoittui Hotelli Rennossa ensimmäisen kerran. Noin 20 % vastaajista on majoittunut hotellissa 2-3 kertaa. Loput vastaajista, eli noin 20 % on kanta-asiakkaita, koska he ovat majoittuneet Hotelli Rennossa yli neljä kertaa (Kuvio 15). 20 Palveluiden käyttökerrat 10 0 Ensimmäinen kerrän 2-3 krt. 4-5krt. 6-8krt. yli 9krt. Kuvio 15. Palveluiden käyttökerrat Noin 67 % asiakkaista majoittui vain yhdeksi yöksi, 16 % yöpyi hotellissa kaksi yötä. Viisi vastaajista (17 %) oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen (Kuvio 16). Keskimäärin majoitusaika Vastaamatta 3 yötä 2 yötä 1 yön Kuvio 16. Vastaajien keskimääräinen majoitusaika hotellissa 30

31 7.2 Ostoprosessi Ostoprosessin tiedonhankinta sekä vaihtoehtojen vertailu Noin 64 % vastaajista on hakenut hotellista tietoa internetistä, ja 22 % vastaajista on saanut tietoa hotellista ystäviltä ja tutuilta. Yllättävää oli, että noin 14 % vastaajista oli sattumoisin mennyt hotellin ohi ja halunnut tutustua sen palveluihin heti rakennuksen nähtyään (Kuvio 17). Tiedon etsiminen ennen matkaa Muu SOME Internet Ystävät ja tutut Kuvio 17. Vastaajien tiedonhankinta hotellista ennen matkaa 60 % varauksista oli tehty Booking.comin kautta, ja 32 % vastaajista on soittanut hotelliin tai lähettänyt varauspyynnön suoraan hotellin sähköpostiin. Yksi vastaajista kertoi tehneensä varauksen venäläisen varausjärjestelmän, Ostrovok.run, kautta. Muut varaukset (6 %) on tehty ystävien välityksellä (Kuvio 18). Varauskanavat Suoran hotellista Booking.com Ostrovok.ru Muu Kuvio 18. Varauskanavat, joiden kautta varauksia oli tehty Jotkut eivät välttämättä käytä aina samaa varauskanavaa. Kahdelle lomakkeelle oli merkitty kaksi vaihtoehtoa: hotellin oma varaussivusto sekä Booking.com. 31

32 7.2.2 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ja ostopäätös Noin 90 % vastaajista mainitsi, että majoittamisesta veloitettu hinta on melko tärkeää tai erittäin tärkeää heille, kun he valitsevat hotellin (Kuvio 19). Majoittumisen edullisuus Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 19. Majoittumisen edullisuus Majoituksen laatu on myöskin melko tärkeää tai erittäin tärkeää vastaajille (yli 90 %). Vain kaksi henkilöä mainitsi, että majoituksen laadun merkitys on vähäinen (Kuvio 20). Majoituksen laatu Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 20. Majoituksen laatu Vastaajien mielipide venäjänkielisestä palvelusta jakautuu suunnilleen puoliksi. 56 % asiakkaista vastasi, että venäjäkielisellä palvelulla ei ole heille merkitystä ja venäjänkielisen palvelun merkitys on heille vähäinen. Selvitettyjen mielipiteiden perusteella 44 %:lle vastaajista venäjänkielinen palvelu vastaanotossa on melko tärkeää ja erittäin tärkeää (Kuvio 21). 32

33 Venäjänkielinen palvelu Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 21. Venäjänkielinen palvelu Yli 76 % asiakkaista vastasi, että hotellisaunalla ei ole merkitystä tai asian merkitys on vähäinen. Vain 24 % vastaajista on sitä mieltä, että mahdollisuus ilmaisen saunan käyttäytymiseen on heille tärkeää (Kuvio 22). Sauna hotellissa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 22. Sauna hotellissa Pääosa asiakkaista vastasi, että liikuntamahdollisuuksien merkitys hotellin läheisyydessä on vähäinen (47 %). 27 %:lle vastaajista asia on melko tärkeä. Vain 17 % asiakkaista vastasi, että liikuntamahdollisuuksien läheisyys on erittäin tärkeää. 9 % asiakkaista mainitsi, että liikuntamahdollisuudella ei ole merkitystä (Kuvio 23). Liikuntamahdollisuudet Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 23. Liikuntamahdollisuudet 33

34 Yli 62 % asiakkaista vastasi, että ilmainen WiFi hotellissa on erittäin tärkeä. 26 % asiakkaista mainitsi, että se on melko tärkeä. Vain yksi asiakas (2 %) vastasi, että ilmaisella WiFi-yhteydellä ei ole merkitystä. Kolme asiakasta (10 %) vastasi, että WiFi-verkolla on vähäinen merkitys (Kuvio 24). Ilmainen WiFi Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 24. Ilmainen WiFi hotellissa 70 % asiakkaista vastasi, että hotellin brändillä ei ole merkitystä heille. 16 %:lle vastaajista merkitys on vähäinen, ja 14 %:lle vastaajista hotellin brändi on melko tärkeä. Kenellekään hotellin brändi ei ollut erittäin tärkeä (Kuvio 25). Hotellin brändi Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 25. Hotellin brändi Ystävien ja sukulaisten suosituksien merkitys on vähäinen (47 %). Asia on melko tärkeä noin 37 %:lle vastaajista. Viisi henkilöä (16 %) vastasi, että heille ystävien ja sukulaisten suosituksilla ei ole merkitystä. Kukaan ei vastannut, että ystävien ja sukulaisten suositukset olisivat olleet erittäin tärkeitä heille (Kuvio 26). 34

35 Ystävien ja sukulaisten suositukset Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 26. Ystävien ja sukulaisten suositukset Ystävien ja sukulaisten suositukset ovat melko tärkeitä Hotelli Rennon venäläisasiakkaille, mutta eivät kovin merkittäviä ensisijaisen ostopäätöksen kannalta. Lisäpalvelut hotellissa Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Kuvio 27. Lisäpalvelut hotellissa Hotellin lisäpalveluiden merkitys on vähäinen 43 %:lle vastaajista. 30 %:lle vastaajista lisäpalveluiden merkitys on tärkeä. Viisi henkilöä (17 %) vastasi, että heille ystävien ja sukulaisten lisäpalveluilla ei ole merkitystä. 10 % asiakkaista mainitsi, että lisäpalvelut hotellissa ovat erittäin tärkeitä (Kuvio 27). 35

36 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähäinen merkitys Ei merkitystä Majoituksen edullisuus Majoituksen laatu Venäjänkielinen palvelu Sauna hotellissa Liikuntamahdollisuudet Imainen WiFi Hotellin tuntemus Suositukset Lisäpalvelut Kuvio 28. Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Kuviossa 28 näkyy yhteenveto niistä kuvioista, joista oli tässä osuudessa kerrottu. Kuvio havainnollistaa paremmin, miten eri tekijät vaikuttava ostopäätökseen. Tässä kuviossa näkyy selvästi vastaajille tärkeät palvelut, jotka vaikuttavat ostopäätökseen. 36

37 7.2.3 Oston jälkeinen prosessi Seuraavien kysymysten avulla selvitettiin asiakkaiden mielipiteitä hotellista ja sen palveluista. Hotellin palvelujen arviointi tapahtui kahden eri kysymyksen avulla: tyytyväisyys saatuihin palveluihin sekä odotukset ja mielikuvat hotellista. Tyytyväisyys saatuihin palveluihin arvioitiin hinta-laatusuhteen kautta, asiakaspalvelu, taito puhua venäjää vastaanotossa, siisteys, aukioloajat, aamiainen ja mahdollisuudet harrastaa urheilua. Pääosa arvioinneista vastasi tasoltaan kiitettävää ja erinomaista, mutta yksi vastaaja vastasi, että tasoltaan hyvää on hintalaatusuhde, siisteys, aukioajat ja urheiluharrastusmahdollisuudet. Suurin osa vastaajista arvioi kaikkien hotellin palvelujen laadun erinomaiseksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa Hotelli Rennon palveluja olisi arvioitu tasolla välttävä tai tyydyttävä (Kuvio 29). Hotellin palvelun laatu Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 29. Hotellin palvelun laatu Hinta-laatusuhteen arvioi erinomaiseksi 54 % vastaajasta, ja 44 % vastaajasta koki hotellin hinta-laatusuhteiden kiitettäväksi. Yksi vastaajista (2 %) arvioi hotellin hinta-laatusuuteen hyväksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon hinta-laatusuhdetta olisi arvioitu tasolla välttävä tai tyydyttävä. Suurin osa vastaajista arvioi hotellin hinta-laatusuhteen erinomaiseksi (Kuvio 30). 37

38 Hinta-laatusuhde % 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyytävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 30. Hinta-laatusuhde Hotelli Rennon asiakaspalvelujen arvioi erinomaiseksi 96 % vastaajista, ja vain 4 % vastaajista (kaksi vastaajaa) koki hotellin asiakaspalvelujen kiitettäväksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotellin asiakaspalveluja olisi arvioitu tasolla hyvä, välttävä tai tyydyttävä. Suurin osa vastaajista arvioi hotelli Rennon asiakaspalvelujen laadun erinomaiseksi (Kuvio 31) Asiakaspalvelu 0% 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 31. Asiakaspalvelu Hotelli Rennon venäjänkielisten palvelujen koki erinomaiseksi 98 % vastaajista, ja vain 2 % vastaajista (yksi henkilö) arvioi hotellin asiakaspalvelut kiitettäviksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon venäjänkielisiä palveluja olisi arvioitu tasolla hyvä, välttävä tai tyydyttävä. Suurin osa vastaajista arvioi hotellin venäjänkielisten palvelujen laadun erinomaiseksi (Kuvio 32) Venäjänkielinen palvelu 0% 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 32. Venäjänkielinen palvelu 38

39 Siisteyden arvioi erinomaiseksi 80 % vastaajasta, ja 18 % vastaajasta koki hotellin siisteyden kiitettäväksi. Yksi vastaajista (2 %) arvioi hotellin siisteyden hyväksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon siisteyttä olisi arvioitu tasolla välttävä tai tyydyttävä. Suurin osa vastaajista arvioi hotelli Rennon siisteyden laadun erinomaiseksi (Kuvio 33) Siisteys 0% 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 33. Siisteys Hotelli Rennon aukioloaikojen arvioi erinomaiseksi 73 % vastaajista. 23 % vastaajista arvioi hotellin aukioloaikojen kiitettäviksi. Yksi vastaajista (2 %) arvioi hotellin aukioloaikoja hyviksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon aukioloaikoja olisi arvioitu tasolla välttävä tai tyydyttävä. Suurin osa vastaajista arvioi hotellin aukioloaikoja erinomaisiksi (Kuvio 34). Aukioajat % 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 34. Aukioajat Suurin osa vastaajista (79 %) koki hotellin aamiaisen laadun erinomaiseksi, ja 21 % vastaajista arvioi hotellin aamiaisen kiitettäväksi. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon aamiaista olisi arvioitu tasolla hyvä, välttävä tai tyydyttävä (Kuvio 35). 39

40 6 24 Aamiainen 0% 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Kuvio 35. Aamiainen Hotelli Rennon urheiluharrastusten mahdollisuuksien arvioi erinomaiseksi 64 % vastaajista. 24 % vastaajista arvioi hotellin urheiluharrastusten mahdollisuuksia kiitettäviksi. Yksi vastaajista (2 %) arvioi hotellin urheiluharrastusten mahdollisuuksia hyviksi. Kolme vastaajista (10 %) oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa hotelli Rennon urheiluharrastusten mahdollisuuksia olisi arvioitu tasolla välttävä tai tyydyttävä (Kuvio 36). Urheiluharrastusten mahdollisuudet % 20% 40% 60% 80% 100% Välttävä Tyydyttävä Hyvä Kiitettävä Erinomainen Vastaamatta Kuvio 36. Urheiluharrastusten mahdollisuudet Odotukset ja mielikuvat hotellista vastasivat myöskin tasoltaan erittäin hyvää (67 %) ja hyvää (33 %). Tutkimuksessa ei saatu yhtään vastausta, jossa odotukset ja mielikuvat hotellista olisi arvioitu tasolla erittäin huonot, huonot tai kohtalaiset (Kuvio 37). Odotukset ja mielikuvat hotellista % 20% 40% 60% 80% 100% Erittäin huonot Huonot Kohtalaiset Hyvät Erittäin hyvät Kuvio 37. Odotukset ja mielikuvat hotellista 40

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu

Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Porvoon seutu Suomalaisten kotimaanmatkat kesällä 2017, niiden syyt ja alueen suosittelu Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Lokakuu 2018 2 Keskimäärin 4 matkaa kesässä Uusimaa vierailluin maakunta Vastaajat

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2,8 MILJOONAA LOMAMATKAA (+ 43 %) 363

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2018 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 3 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan

Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan Saimaa- Elämyksellistä järviluontoa puhtaimmillaan Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa, Saimaalla, avautuu metsien rauha ja järviluonnon monet kasvot. Suomalaisuutta aidoimmillaan. Saimaa on ollut myötätuulessapaljon

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 12 miljoonaa ensikertalais ta (+ 6 %) 363

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen huhtikuu 6.5. Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui huhtikuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Syksy 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-syyskuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 2 miljoonaa venäläistä, kun

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Maaliskuu 2016

Matkailutilasto Maaliskuu 2016 Matkailutilasto Maaliskuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Ohjelma...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Ohjelma... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Ohjelma... 9 Kokonaisarvosana, suosittelu ja ensi vuosi... 10 Rahankäyttö...

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa n seudulla Joulukuussa 2016 n seudulla yövyttiin 6 600 yötä, joista suomalaiset 5 000 ja ulkomaalaiset 1 600 yötä (venäläiset 749 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Kiina (ml. Hongkong), 113 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuus

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi

Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi Joululomasesonki lyhyt, mutta selvästi aiempaa vilkkaampi 28.12. ja 31.12.216 välisenä aikana venäläismatkailijoita saapui Suomeen 21 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä 2013 2014 2015 2016 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMEEN KESÄ 2016 Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä Tammi-heinäkuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Vuodenvaihteessa viikoilla 53 ja 1 Suomeen saapui Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 136 000 venäläistä, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 20 000 matkustajaa

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun suuralueet sekä maakunnat

Matkailun suuralueet sekä maakunnat Matkailuvuosi 2017 Matkailun suuralueet sekä maakunnat Lähde: Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelu, Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Huomioitavaa vuositulosten vertailussa: Majoitustilaston

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS

VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS VENÄLÄISTEN ASIAKKAIDEN TYYTYVÄISYYS PALVELUTASOON KYMENLAAKSOSSA Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 Tutkimus- ja Analysointikeskus 1 TAK Oy :: www.tak.fi 2 VASTAAJIEN PROFIILI 100 % 90 % 80 %

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 405 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet isobritannialaisten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 5.1.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli elokuussa 218 noin 2,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli,8

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Uudenmaan matkailun tulo- ja. työllisyysselvitys 2016

Uudenmaan matkailun tulo- ja. työllisyysselvitys 2016 Uudenmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2016 Miten selvitys tehtiin? 1 2 3 4 5 6 Matkailijoiden määrä Rahankäyttö eri palveluihin per matkailija Matkailijoiden rahankäyttö yhteensä eri palveluihin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Lähde: Tilastokeskus. Visiittori.fi. Tilastopalvelu Rudolf. HUOM. Tilastokeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 9.3.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli tammikuussa 218 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 3,1

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 8.11.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli syyskuussa 218 noin 1,7 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa 218 noin 1,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 217. Kotimaisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2017

Visit Finland Matkailijatutkimus 2017 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2017 Visit Finland tutkimuksia 9 Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 3 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2017 12 miljoonaa ensikertalaista (+ 6 %) 318

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 1.1.219/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli marraskuussa 218 noin miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli prosenttia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2018* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 218* 7.12.218/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli lokakuussa 218 noin 1,6 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 27.5.2013 , 534 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet saksalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari

Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset. Ossi Nurmi Visit Finland seminaari Matkailun alueellisen tilinpidon päätulokset Ossi Nurmi Visit Finland seminaari 4.5.2017 Alueellinen matkailutilinpito -hanke - Hanke käynnistyi elokuussa 2016 TEM:n ohjauksessa ja rahoittamana - Alueellinen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot