- NUORET TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- NUORET TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO NUORET TULEVAISUUDEN TEKIJÖINÄ HYVÄKSYTTY HALLITUS SYYSKOKOUS X KEHITTÄMISYHDISTYS YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu Iisalmi

2 Sisällys 1 Johdanto ry Toiminnan tarkoitus Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Hallinto Yhdistystoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet Leader-toiminta Toiminnan painopisteet Strategiaa tukeva oma hanketoiminta Viestintä Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Talousarvio Liite: Tavoitteet

3 1 Johdanto Vuoteen 2022 valmistaudutaan Suomen taloudessa odottavin katsein. Inflaatiokehitys on Suomessa vielä kohtuullisella tasolla, mutta huolestuttavan korkealla Yhdysvalloissa. Toimialoittainen kehitys vaihtelee, mutta yhteenlaskettu arvonlisäys on kasvanut vuodentakaisesta (Findikaattori ). Pohjois-Savon liiton julkaisema Aluetalouskatsaus syksy 2021 kertoo, että Pohjois-Savon aluetalous on palannut takaisin kasvu-uralle koronan aiheuttaman kuopan jälkeen. Vienti kasvoi voimakkaasti Ylä-Savossa, Kuopion seudulla ja Sisä-Savossa. Liikevaihdon kasvu oli Ylä-Savossa alkuvuonna 7,3 %, Sisä-Savossa peräti 10,4 %, jossa kasvu on tapahtunut erityisesti puuteollisuuden vetämänä. Tässä raportissa Sisä-Savon kuntiin luetaan Ylä-Savon kunnista Keitele ja Pielavesi. Haastavin tilanne yritysten kehittämisessä kuulostaa olevan osaavan työvoiman saatavuus, josta myös Veturin asiakkaat ovat esittäneet huolensa. Se, miten tähän voidaan vastata kovassa alueiden välisessä kilpailussa, vaikuttaa todella paljon yritysten investointikykyyn ja -halukkuuteen, kasvuun ja palveluihin. Kuntasektori on koronan jälkeisessä ajassa suurissa haasteissa. Talous uhkaa painua useissa kunnissa miinukselle ja tulossa oleva hyvinvointialueuudistus mietityttää monissa kunnissa eikä vähiten palvelurakenteen säilymisen vuoksi. Haasteita lisää myös työllisyyden hoitoon kaavaillut kuntavastuut. Siirtymäkauden turvaama Leader-toiminta on jatkunut Ylä-Savossa vilkkaasti. Ensimmäinen puolivuosi näytti rahoituksen kysynnän suhteen jopa niin vilkkaalta, että hallitus linjasi rahoituksen kohdistettavaksi nuorisopainopisteeseen ja elinkeinolliseen kehittämiseen. Nuorisopainopiste on toteutunut muita painopisteitä hitaammin, joten on perusteltua suunnata rahoitusta nuoriin. Nuorten pysyminen alueella ja erityisesti nuorten palaaminen kotiseudulle opintojen jälkeen on tunnistettu haasteeksi koko alueella. Veturin oma selvityshanke nuoriso-veturin esiselvityshanke käynnistyy vuoden 2022 alussa ja siinä on yhtenä tavoitteena miettiä mallia jo opiskelemaan lähteneiden nuorten tavoittamiseksi. Leader-toimintaa tehdään vahvasti yhdessä Ylä-Savon kuntien kanssa. Parhaillaan tekeillä olevat kuntastrategiat luetaan tarkkaan myös Veturilla, jotta voimme tukea kuntia niiden tavoitteissa ja omalta osaltamme yllä mainituissa haasteissa. Leader-rahoituksella voidaan tukea asukkaille tärkeiden virkistys-, luonto- ja harrastuspalvelujen kehittämistä. Kun hankkeita toteuttamaan sitoutuvat myös kuntien yhteisöt, saadaan pienillä resursseilla paljon hyvää kuntalaisten arkea tukevaa toimintaa. Mielenkiinnolla seuraamme ja olemme mukana yhteisen Ylä-Savon kehittämisohjelman laatimisessa. Asiaa pohjustettiin useissa puheenvuoroissa Ylä-Savon Tulevaisuusfoorumissa Veturi uskoo yhteistyöhön, jota rintarinnan teemme vahvan ja elinvoimaisen Ylä-Savon hyväksi niin kuntien, elinkeinopalvelujen, yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Ylä-Savon elinkeinollinen kehittäminen on tunnistettu ja tunnustettu myös EK:n kuntabarometrissä, joka keväällä nosti esille Ylä-Savon yhtenä vahvimpina nousijoista kuntabarometrissä. Tässäkin asiassa meillä on syytä olla ylpeästi yläsavolaisia, mutta samalla jatkaa hyvää kehittämistä saavuttaaksemme kärkisijoilla olevia Rauman ja Seinäjoen seutukuntia. Ensi vuonna Veturilla on käytettävissään hyvät resurssit laaja-alaiseen toimintaan henkilö- ja talousresurssit huomioiden. Kahden vakituisen työntekijän lisäksi on kaksi määräaikaista työntekijää. Monenlaista ja monitasoista toimintaa onkin suunnitelmissa menneen kauden arvioinnista uusien kotisivujen julkaisemiseen, erilaisia vaikuttavuutta esille tuovia julkaisuja ja tilaisuuksia unohtamatta CAP27 strategian palauttamista. Jaettavan rahoituksen osalta on käytettävissä n. 0,5miljoonaa alueen hanke- ja yritystukiin. Iisalmi ry hallitus ja henkilöstö 2

4 2 ry ry on yksi Suomen 54 Leader-toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia alueensa kehittäjänä Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella. Ylä-Savon Veturi ry toteuttaa alueellaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä omaa paikallista strategiaansa. Yhteistyötä tehdään asukkaiden, yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten sekä muiden organisaatioiden kanssa. 2.1 Toiminnan tarkoitus ry:n tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, tukea maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja edistää maaseudun toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Euroopan Unionin maaseudun kehittämisohjelmien ja vastaavien kansallisten ohjelmien toteuttamiseen. Yhdistys järjestää koulutusta, kokous- ja esitelmätilaisuuksia, avustaa maaseudun kehittämishankkeiden hakijoita hanketoiminnassa, on yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa ja tekee aloitteita eri viranomaisille. Ylä-Savon Veturin toiminta perustuu yhdistyksen sääntöihin, Leader-toimintaperiaatteisiin ja omaan kehittämisohjelmaan. Yhdistyksen käytännön toimintaa ohjaa 2018 hyväksytty ja 2020 päivitetty johtosääntö. ELYkeskuksen ja ryhmän välisestä työnjaosta on sovittu ohjelmakauden alussa paikallisen kehittämisstrategian laadinnan yhteydessä. Toiminnan taustalla vaikuttavat kansalliset ja EU-komission lait, asetukset, ohjelmat ja erilaiset määräykset. Etenkin Leader-toiminta on tarkkaan säädeltyä ja ylempää ohjattua toimintaa. Veturin laatukäsikirjassa toiminta on jaettu kolmeen ydinprosessiin: yhdistystoimintaan, Leader-toimintaan sekä verkostoitumiseen ja edunvalvontaan maaseudun kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmassa ydinprosessit on avattu omissa kappaleissaan ja kullekin prosessille on asetettu omat tavoitteet. 2.2 Veturin arvot ja toimintaperiaatteet Paikallisuus ja elinvoimaisuus Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen. Yhdessä menestyminen Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti. 2.3 Hallinto Sääntömääräiset kokoukset ry uudisti sääntönsä keväällä 2020, jotka PRH vahvisti Samassa yhteydessä otettiin käyttöön etuliite kehittämisyhdistys. Yhdistys pitää sääntöjen mukaisen kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. 3

5 Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut 186 jäsentä, joista 122 jäsenmaksun maksanutta (66 %). Jäsenistön yhteydenpitovälineenä käytetään Veturitiedotetta (jäsenkirje), joka lähetetään 3 4 kertaa vuodessa. Veturitiedote lähetetään postitse kaksi kertaa vuodessa, jolloin se sisältää myös kokouskutsun sääntömääräisiin kokouksiin. Sähköisesti tiedote toimitetaan kaksi kertaa. Postikokoukseen sekä jäsenmaksulasku. Jäsenmaksu karhutaan ennen syyskokousta, mikäli jäsen ei ole sitä keväällä maksanut. Sääntöuudistuksessa todetaan jäsen eronneeksi, ellei hän maksa kolmena peräkkäisenä vuonna jäsenmaksua. Hallitus n asioita ja tehtäviä hoitaa johtosäännön mukaisesti hallitus sekä palkatut työntekijät. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä heille nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan toimintaryhmän hallituksen kolmikantaperiaatteen mukaisesti (paikallinen julkinen hallinto, yhteisöt, maaseudun asukkaat). Jokaisesta toiminta-alueen kunnasta on yksi jäsen sekä lisäksi on kaksi kiertävää jäsenyyttä, jotka vuonna 2022 ovat Iisalmella ja Vieremällä. Vuonna 2022 uusia jäseniä tulee kolme varsinaista ja heidän varajäsenensä. Uudet jäsenet edustavat kukin eri mandaattia. Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimivat toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja, teknisenä sihteerinä hankeneuvoja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtainen varajäsenensä varsinaisen ollessa estynyt. Hallituksen kokouksia on vuosittain 8 10 kertaa. Hallituksen kokousaineisto tallennetaan extranettiin ja hanke- ja yritystukihakemukset käsitellään Hyrrä-järjestelmässä. Hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti Ylä-Savon Veturin tiloissa. Vuosi- ja syyskokous pidetään kiertävinä alueen kunnissa, samoin niiden yhteydessä pidettävät hallituksen kokoukset. Veturilla on yleiskokouksiin nimetyt kokousedustajat jäsenkunnista sekä Pohjois-Savon Kylät ry:stä. Uusille hallitusjäsenille järjestetään hallituskoulutus, minkä lisäksi järjestetään koko hallitukselle 1 2 koulutuspäivää vuoden aikana. Syksyisin hallitukselle järjestetään strategiapäivä, joka voi olla opintomatka lähialueille. Pohjois-Savon Leader-ryhmien hallitusten yhteisiä koulutuksia järjestetään joka toinen vuosi. Hallituksen varajäsenet voivat myös osallistua kokouksiin, koulutuksiin ja strategiapäivään. Puheenjohtajistolle on tarjolla hallituksen toimintaan liittyvää sekä Leader-toiminnan koulutusta Maaseutuverkostopalvelujen kautta. Hallituksen alaiset työryhmät Veturin strategiaryhmä koostuu henkilöstöstä, puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä 3 5 jäsenestä. Strategiaryhmä seuraa strategian toteutumista ja toimii henkilöstötyöryhmänä. Strategiaryhmä koordinoi strategiavalmistelua. Leader-toimisto ja henkilöstö Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Iisalmessa, Kuljetus Kari Rönkkö Oy:n omistamassa Yritystalo Antinkatu 10:ssä, josta on vuokrattuna neljä toimistotilaa. Yhden toimistotilan vuokrasta vastaa Mansikka ry. Tiloista kolme sijaitsee alakerrassa ja yksi toisessa kerroksessa. 4

6 Yhdistyksen palveluksessa on kaksi vakituista työntekijää: toiminnanjohtaja Minna Partanen ja hankeneuvoja Eveliina Markkanen. Yhdistyksellä on ollut töissä myös hanketyöntekijä Päivi Koivuluoma, joka jatkaa osa-aikaisena Nuoriso-Veturin esiselvityshankkeessa aloittaa Milla Korkiakoski Yhdistyksen toimitiloissa työskentelee Pohjois-Savon Leader-ryhmien viestintähankkeen tiedottaja Jaana Rissanen, joka on Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n työntekijä. Yhdistys voi ottaa vastaan myös harjoittelijoita. Keväällä ja kesällä 2021 Veturilla oli kaksi harjoittelijaa. Hyvien kokemusten myötä harjoittelijoita hyödynnetään jatkossakin. Talous Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksuista ja kuntien maksamasta kuntarahasta. Yhdistystoiminnan menot syntyvät yksittäisistä pienistä kuluista, joita ei hyväksytä hankerahoituksen piiriin, esim. muistamiset, joulupuuro, PRH:lle tehtävät muutokset ja henkilöstön työhyvinvointiraha. Leader-toimintaan liittyvät aktivointi-, tiedotus-, koulutus- ja hallintokustannukset katetaan toimintarahalla. Hankkeiden kustannukset katetaan hankekohtaisista budjeteista ja maksatuksissa on tavoite saada kaikki kustannukset hyväksytysti läpi Yhdistystoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet 1. Alumnitapaaminen Verkostoanalyysiä laadittaessa esille nousivat entisten hallitusjäsenten, puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien mukana pitäminen Veturin toiminnassa. Yhteys on pääosin katkennut toimikauden päätyttyä. Nämä jo Leader-toiminnassa mukana olevat henkilöt ovat kuitenkin avainasemassa Leader-toiminnasta ja Veturi-yhdistyksestä viestittäessä. Veturilla käynnistetään alumnitoiminta, johon osallistuvat syksyllä 2021 kyselyn perusteella toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Alumnit kutsutaan vuosittain MaaseutuGaalaan sekä yksittäisiin muihin pienempiin tilaisuuksiin. Tavoitteena on saada alumnit koolle vähintään yhteen tilaisuuteen 2022 aikana. 2. Yritys-Veturi-rahoitus Syksyn 2022 EU-valtio-rahoituskehyksen loppuessa käynnistetään syyskuussa Yritys-Veturi-rahoitushaku. Tähän käytetään säästynyttä kauden kuntarahaa. 3 Leader-toiminta toteuttaa kehittämisstrategiaansa aktivoimalla alueen asukkaita kehittämistoimintaan, tarjoamalla hankeneuvontaa, myöntämällä Leader-tukea paikallisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä yritystukiin. Ylä-Savon Veturi ry toteuttaa myös omia strategiaa tukevia hankkeita. Lisäksi yhdistys osallistuu Leader-verkoston toimintaan ja toimii läheisessä yhteistyössä Pohjois-Savon muiden toimijoiden kanssa. Täynnä mahdollisuuksia strategian painopisteet Nuoret tulevaisuuden tekijöinä Asukkaiden hyvä arki Elinvoimaa ja yrittäjyyttä 5

7 Siirtymäkaudelle Veturi sai miljoona euroa Eu-valtio-rahoituskehystä hanke- ja yritystukiin. Kehyksestä vuodelle 2022 kohdistuu euroa. Hallitus on kokouksessaan linjannut, että siirtymäkauden rahoitus suunnataan elinkeinollisiin ja nuorisohankkeisiin. 3.1 Toiminnan painopisteet 2022 Vuoden 2022 keskeiset toimet Nykyisen strategian arviointitutkimus Strategian palauttaminen Uuden kauden aloitusta palveleva aktivointityö Nuoriso-Leader-toiminnan käynnistäminen Toimenpiteet 2022 Tuetaan strategiaamme tukevien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja toteutusta. Järjestetään kumppanuuspöytätilaisuuksia ja muita strategian valmisteluun liittyviä aktivointitilaisuuksia yhteistyössä verkoston ja Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Uusien kotisivujen julkaiseminen ja käyttöönotto Tulosten ja vaikutusten viestintää eri kanavissa Nuoriso-Veturin-esiselvityshanke ja Nuoriso-Leader-hankkeen käynnistäminen Strategiaa tukeva oma hanketoiminta Nuoriso-Leader Nuoriso-Veturin-esiselvityshanke Nuorisoaktivaattoriksi valittiin syksyllä 2021 Milla Korkiakoski. Milla aloittaa työnsä tammikuussa Kevään aikana verkostoidutaan alueen nuorisotoimijoiden kanssa, jalkaudutaan nuorten pariin ja kerätään tietoa mm. nuorten kiinnostuksen kohteista sekä pilotoidaan nuorten aktiiviryhmä. Kevään aikana lisäksi kirjoitetaan varsinainen hakemus nuoriso-leader-hankkeelle, jonka on tarkoitus alkaa esiselvityshankkeen päätyttyä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa ja rahoitus käytetään Veturin omasta Leader-kehyksestä Tilaisuudet ja tapahtumat Koulutukset Henkilöstö osallistuu Ruokaviraston ja MMM:n ajankohtaiskoulutuksiin ja muihin koulutuksiin tarpeen ja hallituksen harkinnan mukaan. Hallituksen uusia ja vanhoja jäseniä koulutetaan hankeprosessista, ohjelmakauden hankemuodoista ja yritystuista. Hallitusta kannustetaan osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin sekä tapahtumiin. Henkilöstö osallistuu osaamista lisääviin koulutuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tulevan kauden valmistelu Tulevan ohjelmakauden valmisteluun liittyen järjestetään tilaisuuksia, osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin ja pyritään laajasti kuulemaan kaikki ajatukset tulevan kauden strategian valmisteluun. Tammikuulle 2022 on suunniteltu Iisalmen elinvoimapalvelujen ja Osuuskauppa PeeÄssän kanssa yrityksille suunnattua verkostoitumistilaisuutta. MaaseutuGaala ja Maatinki järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen lokakuussa 2022 teemalla Ruokainnovaatiot. MaaseutuGaalaan kutsutaan alumnit. 6

8 3.1.3 Viestintä Syksylle on suunniteltu alustavasti Iisalmeen Leader-toimintaa ja rahoituskohteita esittelevää tapahtumaa, johon pyydetään mukaan Leader-rahoitusta saaneita yrityksiä ja yhteisöjä. Tapahtuma pyritään toteuttamaan vuosittain eri kunnissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti kuntien valtuutetut ja suuri yleisö. Yritysyhteyshenkilöille järjestetään kaksi tapaamista. Järjestetään rahoitusinfot hanke- ja yritystoimijoille kummallekin kohderyhmälle vähintään yhdet erilliset tilaisuudet. Tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Verkkoviestintä Yhdistyksen internetsivut toimivat viestinnän perustana. Uudet verkkosivut julkaistaan alkuvuodesta. Yhdistyksen keskeinen viestintäkanava on nopea ja tehokas Facebook sekä Instagram. Videoissa hyödynnetään HighwaySavo-hankkeen YouTube-kanavalla. Viestintää uudistetaan viestintähankkeen toimenpiteillä ja otetaan käyttöön uusia välineitä. Julkaisut Paikallislehdet välittävät tehokkaasti tietoa alueella tehtävästä kehittämistyöstä ja tapahtumista. Tarjotaan juttuvinkkejä sekä valmiita tiedotteita lehtiin ja pyritään muodostamaan säännöllinen viestintämalli hallituksen puoltamista hankkeista alueen paikallislehdille. Hankkeiden tuottamaa julkaisumateriaalia jaetaan omissa kanavissa. Kauden arvioinnista tuotetaan viestintämateriaalia yhteistyössä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa sekä paikallisesti. 4 Verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi Veturin kolmas ydinprosessi on verkostoituminen ja edunvalvonta maaseudun kehittämiseksi. Se koostuu neljästä osaprosessista: 1) verkostossa toimiminen, 2) uusien verkostojen hakeminen, 3) verkottajana toimiminen ja 4) maaseudun edunvalvonta. Tämän ydinprosessin toteuttamisessa viestinnällä ja viestintäsuunnitelmalla on merkittävä rooli. Edunvalvonta tarkoittaa maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla tehtävää toimintaa, jota tehdään yhdessä maakunnan Leader-ryhmien sekä esim. Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa. Verkostoanalyysi Osana CAP27-kehittämisstrategiaa Leader-ryhmät verkostoanalyysin. Verkostomainen työskentelytapa on Leader-ryhmien perustyötä, mutta verkostotyön osaamista on tarve kasvattaa. Verkostojen merkitys kasvaa seuraavalla kaudella merkittävästi ja niistä saatava hyöty halutaan saada aluekehittämisen välineeksi. Verkostoanalyysi on osa laatutyötä ja tulee osaksi normaalia toimintaa. Tavoitteena on viimeistellä verkostoanalyysi helposti esitettävään ja päivitettävään muotoon. Leader-ryhmien välinen yhteistyö Pohjois-Savon Leader-ryhmien välinen yhteistyö on monimuotoista ja aktiivista. Toimivan yhteistyön tavoitteena on vertaisoppiminen ja ajatusten vaihto. Vuonna 2020 aloitettu laatutyö ja vertaisauditointi jatkuu, samoin toiminnanjohtajien Teamspalaverit kuukausittain. Koko henkilöstön kesken pidetään osaamisen kehittämisen ja tyhy-päiviä. Itä-Suomen kalatalousryhmän muodostavien Leader-ryhmien kanssa edistetään Kalatalous-Leaderin toimintaa alueilla. Mansikka ry:n toiminnanjohtaja edustaa Pohjois-Savon Leader-ryhmiä 7

9 kalatalousjaostossa. Ylä-Savon Veturin varapuheenjohtaja on osallistunut kala-leaderin strategiatyöhön. Kalatalous-Leaderin toimintaa pyritään kehittämään ja laajentamaan myös muun hanketoiminnan saralle Pohjois-Savossa. Kuntayhteistyö Ylä-Savon Veturin kuntayhteistyö on tiivistä. Kunnat ovat nimenneet yhteyshenkilön, joka koordinoi kuntiin päin tapahtuva viestintää, mm. Veturitiedotteet. Lisäksi kuntien elinkeino- ja yritysneuvojien kanssa pidetään yhteyttä lähes viikoittain. Yhteydenpito tiivistetään hyödyntämällä Teamsia mm. siirtymäkauteen liittyvissä asioissa tai Veturin rahoituslinjauksissa. Yritys- ja elinkeinoneuvojien kanssa on sovittu pidettäväksi 2 tapaamista vuodessa. Näistä toinen alkuvuodesta, toinen alkusyksystä. Toinen tapaamisista pidetään tarvittaessa etänä. Kuntajohtajien kanssa yhteistyö on välitöntä ja luontevaa, mutta sitä on tarve terävöittää. Viranhaltijoiden kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua hankkeiden tilanteesta, erilaisista kehittämiskohteista ja tarpeista. Kuntien mahdollistama hankkeiden välirahoitus on monen hankkeen onnistumisen edellytys. Vuosittain tavataan kuntien johtoryhmää ja poliittista johtoa esittelemällä rahoituksen toteutumisesta ja ajankohtaisia asioita. Uudet valtuustot ovat aloittaneet kautensa elokuussa Valtuustokierros toteutetaan uuden puheenjohtajan kanssa Muita tapaamisia toteutetaan tarvittaessa ja kuntien kutsuessa. Strategialuonnos lähetetään kuntien lausunnolle MMM:n antaman valmisteluaikataulun puitteissa. ELY-yhteistyö Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä kokoontumalla joko kasvokkain tai Teamsissa muutaman kerran vuodessa. Tuolloin keskustellaan hanke- ja maksuprosessin kehittämisestä, haasteista ja viestinnästä. MMM:n ohjeen mukaisesti ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyvät kahdenväliset keskustelut vuosittain. Tavoitteena on keskustelevan yhteistyön vahvistaminen sekä sujuvan maksatusprosessin toteuttaminen. Maakunnallinen ja valtakunnallinen vaikuttaminen Maakunnallista yhteistyötä tehdään yhdessä Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa. Uuden kauden valmisteluun liittyen toteutetaan alkuvuodesta koronan sallimissa puitteissa erilaisia teemallisia sidosryhmätilaisuuksia. Pohjois-Savon Leader-ryhmien kesken on jaettu edustajuuksia valtakunnallisiin ja alueellisiin tahoihin. Toiminnanjohtaja on Etelä- ja Pohjois-Savon Leader-ryhmien edustaja Leader-jaostossa, jonka tehtäväkenttään kuuluvat Leader-ryhmien edunvalvojana toimiminen, sidosryhmätyö viranomaisiin ja muihin yhteistyötoimijoihin sekä tulevaisuustyö. Pohjois-Savon kylät ry AVOIMET KYLÄT -päivä Ylä-Savon Veturi osallistuu muiden Pohjois-Savon Leader-ryhmien kanssa Pohjois-Savon kylät ry:n koordinoiman tapahtuman markkinointiin. Pohjois-Savon kylät ry:n kanssa tehdään myös maakunnallista ja tarvittaessa valtakunnallista vaikuttamista hamaasioissa. Hankeyhteistyötä jatketaan. Pohjois-Savon kylät ry:n hallituksessa Leader-ryhmien edustajana toimii Kalakukko ry:n nimeämä henkilö vuonna Pohjois-Savon Vuoden kylä -valintaan Veturin osallistuu tiedottamalla omia jäseniään ja alueen toimijoita. 8

10 5 Talousarvio 2022 Siirtymäkaudelle MMM myönsi Veturille miljoona euroa EU-valtio-rahoitusta hankeja yritystukiin sekä toimintarahaan. Vuodelle 2022 käytettävissä oleva Leader-rahoituskehys hanke- ja yritystukiin on euroa, josta euroa EU- ja valtio-osuutta, loput kuntarahaa. Hanke- ja yritystukien rahoitus ei näy Veturin kirjanpidossa vaan siitä pidetään omaa Excel-kirjanpitoa. Siirtymäkauden toimintarahaa (TR3-hanke) osoitettiin vuodelle 2021 yhteensä euroa. Tätä ei tarvittane, mutta tarvittaessa loppuvuodesta kohdistetaan kuluja sinne. TR3-rahoituksella tulee kattaa siirtymäkauden tehtäviä ohjeen mukaisesti asti. Toimintarahasta haetaan erikseen valmistelutukea strategian valmisteluun. Toimintarahan budjetit yhteenlaskettuna ovat euroa, minkä lisäksi yksittäisten hankkeiden omat budjetit. Kauden Toimintaraha 2-hankkeesta käytetään loput n euroa ja lisäksi Toimintaraha 3- hankkeesta sidotaan n euroa. Valmistelutukeen varataan n euroa. Kuntarahoitus turvaa tarvittaessa rahoituksen riittävyyden, mikäli CAP27-kausi viivästyisi jostain syystä pitkälle Henkilöstömäärään esitetään toiminnanjohtajan ja hankeneuvojan lisäksi hanketyöntekijän palkkaaminen 12 kuukauden ajalle osa-aikaisena 60 %:n työajalla. Tästä 6 kk:n työaika kohdistetaan valmistelutukeen ja loput 6kk Toimintaraha 3-hankkeelle. Hanketyöntekijän toimintarahaa koskevat työtehtävät liittyvät strategiatyöhön. Hankkeiden kulut ja rahoitus perustuvat myönnettyyn Leader-rahoituskehykseen tai tukipäätökseen. TR3-hankkeen osalta kyse on suunnitelmasta, josta ei ole vielä virallista tukipäätöstä. Nuoriso-Veturin esiselvityshankkeelle on oma budjetti hankkeen toiminta-ajalle Nuoriso-Leader-hanke on tarkoitus aloittaa viimeistään Rahoitus haetaan Veturin omasta Leader-rahoituskehyksestä. Rahoitusta varataan vähintään euroa vuoden 2024 loppuun. Nuorten kokoontumisia varten on budjetoitu 840 euroa kokouspalkkioihin Toimintaraha 3-hankkeesta. INTO-teemahankkeen talousarvio perustuu hyväksyttyyn, jäljellä olevaan rahoituspäätökseen. Kokoontumistilojen selvityshankkeen maksuhakemus tehdään mennessä. Yhdistyksen talousarviossa ei ole merkittäviä muutoksia edellisvuoteen, loppusumma 4060 euroa (4201 v. 2021). Yhdistyspuolen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, menot useista pienistä kulueristä. 9

11 Talousarvio 2022 KULUT TULOT TR 2 TR 3 Vatuvalmistelutuki Nuoriso- Leader esiselvitys INTO Yhdistys Muut tulot 560 Jäsenmaksutulot 3500 Kuntaraha Eu-valtio TULOT YHTEENSÄ Henkilöstökulut Palkat sivukuluineen Palkkiot Flat rate 24 (vuokrat, siivous, matkakulut hlöstö, tarjoilut, toimistokulut) Flat rate 15 (vuokrat, siivous, 300 tarjoilut, toimistokulut) Ostopalvelut Taloushallinto ja tilintarkastus ATK-palvelut Asiantuntijapalvelut Muut ostopalvelut Muut matkat Muut vuokrat Muut kulut Viestintä, markkinointi, ilmoitus, 2660 painatus, jäsenmaksut muille Tyhy-raha henkilöstölle (á ) PRH-ilmoitus, joulupuuro 600 KULUT YHTEENSÄ

12 Liite: Tavoitteet YHDISTYSTOI- MINTA LEADER-TOI- MINTA Alumnitoiminta Nuoriso-Leader toimintamalli Strategiatyö CAP27 Alumnitoiminnasta kiinnostuneet entiset hallitusjäsenet on kartoitettu. Nuoriso-Leader-toiminta käynnistynyt Strategia on valmis Tapaaminen 1 krt/v. Maaseutu- Gaala Hankerahoitus, työntekijäresurssi, tapaamiset PITKÄN AI- KAVÄLIN TA- VOITTEET (5v) Alumnitoiminta on osa Veturin normaalia vuositoimintaa 10v tavoite: alumnit kokoontuvat itsenäisesti Nuoriso-Leader -toimintamalli on osa Veturin toimintaa Kumppanuuspöydät, tapaamiset PS Leader/ YS alueen toimijat Puolivuosittain Hallituksen kokoukset Hallituksen kokoukset Strategiaryhmä ja henkilöstö Strategiaryhmä, henkilöstö Strategiaryhmä, henkilöstö Vuosiraportti, toimintakertomus, hallituksen kokoukset Hallituksen kokoukset, joka kokouksessa Tavoitteet 2022 Mittari Tavoite Keinot Seuranta Vastuu Toteuma/Tulokset Raportointi MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v MMM: 1krt/v Hallitus Vuosiraportti, puolivuotisraportti, toimintakertomus Leader-viestintä Leader-toiminta tutuksi alueen kuntalaisille, valtuutetuille, yrityksille ja yhteisöille Kuntakiertue Mikä ihmeen Leader?, selvitykset, julkaisut, videot. Hallituksen kokoukset Henkilöstö v Kiertue toteutunut vähintään yhdessä kunnassa. MMM: 1krt/v Hallitus v Leader-toiminta tunnetaan laajasti alueella. VERKOSTOITU- MINEN JA EDUN- VALVONTA Verkostoanalyysi Veturin verkostomalli on viimeistelty ja esittämistapa selkeä Toimistopalaveri, ostopalvelu tarvittaessa Hallituksen ja strategiaryhmän kokoukset Strategiaryhmä, henkilöstö, hallitus MMM: 1krt/v Hallitus: 2krt / v Vuosiraportti, puolivuotisraportti toimintakertomus, hallituksen kokoukset Verkostoanalyysi on osa normaalia toimintaa. Analyysi päivittyy vuosittain

TOIMINTASUUNNITELMA. Ylä-Savon Veturin hallitus, toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankeneuvoja Minna Partanen 2018 LUONNOS. Ylä-Savon Veturi ry

TOIMINTASUUNNITELMA. Ylä-Savon Veturin hallitus, toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankeneuvoja Minna Partanen 2018 LUONNOS. Ylä-Savon Veturi ry 2018 LUONNOS 1 Ylä-Savon Veturin hallitus, toiminnanjohtaja Sari Hyttinen ja hankeneuvoja Minna Partanen Hyväksytty Hallitus 26.10.2017 113 Hyväksytty Syyskokous 28.11.2017 xx TOIMINTASUUNNITELMA Ylä-Savon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2014 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa 28.11.2013 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto... 3 Henkilökunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 YLÄ-SAVON VETURI RY Hallitus: Hyväksytty 12.10.2018 117, täydennetty 9.11.2018 Syyskokous: Hyväksytty 9.11.2018 xx YLÄ-SAVON VETURI RY ANTINKATU 10 74120 IISALMI

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VETURI RY. YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu IISALMI hyväksytty hallitus Syyskokous

YLÄ-SAVON VETURI RY. YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu IISALMI hyväksytty hallitus Syyskokous 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 YLÄ-SAVON VETURI RY YLÄ-SAVON VETURI RY Antinkatu 10 74120 IISALMI hyväksytty hallitus 17.11.2016 Syyskokous . 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 Visio, strategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Peräpohjolan Leader ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017 1. Yleistä Peräpohjolan Leader ry toteuttaa paikallisen kehittämisen strategiaa Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 Yleistä Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 54:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 Yleistä Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 54:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2020 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2016 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2015 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hallinto... 3 Henkilökunta

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö

Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina. Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Leader-ryhmien hallitukset alueellisina ohjelmajohtajina Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 24.4.2017 Kyse on paikallisesta kehittämisestä erilaisilla alueilla Kansalaisista ja yhteisöistä

Lisätiedot

Toimintasuunitelma ja talousarvio vuodelle 2019

Toimintasuunitelma ja talousarvio vuodelle 2019 Toimintasuunitelma ja talousarvio vuodelle 2019 - Maaseudun kehittämisen asiantuntija - Aktivoi, neuvoo ja opastaa - Rahoittaa paikallisia hankkeita - Tiedottaa mahdollisuuksista ja toiminnasta - Tekee

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA Yleistä Hallitus 13.12.2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Yleistä LounaPlussa ry on Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä, jonka päätehtävä on toteuttaa alueellaan paikallisia maaseudun kehittämistoimia Luonnollisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula

Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula 21. 22.4.2017 Leader-ryhmien hallitusten puheenjohtajien tapaaminen ja Leader-ryhmien hallituskoulutus, Tuusula Tiina Rinta-Rahko, ylitarkastaja ESITYKSEN SISÄLTÖ Maaseutuverkoston toimijat Leader-työssä

Lisätiedot

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p

Hallitus on Leader-ryhmän sydän. Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö p Hallitus on Leader-ryhmän sydän Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö sanna.sihvola@mmm.fi p. 02951 62264 Sivu 1 7.4.2015 Esityksen sisältö 1. Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valinta

Lisätiedot

Rahoitus ja verkostot. Katariina Pylsy

Rahoitus ja verkostot. Katariina Pylsy Rahoitus ja verkostot Katariina Pylsy Mistä rahoitusta? Aluehallintovirastolta Euroopan Unionilta Kaupungeilta Maakuntien liitoilta Ministeriöiltä Opetushallitukselta Säätiöiltä ja rahastoilta Taiteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma Talousarvio 2015 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014

Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski Toimintasuunnitelma Talousarvio 2014 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Ajankohtaista MMM:stä - kehystarkistus - kolmikanta. Leader-ryhmien puheenjohtajiston tapaaminen Laura Jänis, MMM

Ajankohtaista MMM:stä - kehystarkistus - kolmikanta. Leader-ryhmien puheenjohtajiston tapaaminen Laura Jänis, MMM Ajankohtaista MMM:stä - kehystarkistus - kolmikanta Leader-ryhmien puheenjohtajiston tapaaminen Laura Jänis, MMM Leaderin rahoituskehys 2014-2020 Koko kehys 300 milj. EU+valtio+kunnat. Suuntaa antavissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Finsif -Finland s Sustainable Investment Forum ry

TOIMINTASUUNNITELMA Finsif -Finland s Sustainable Investment Forum ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Finsif -Finland s Sustainable Investment Forum ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Sisällys Johdanto 1 Hallinto 1 Talous 2 Vuoden 2019 toiminta 2 Kumppaniyhteistyö 3 Stipendit 3 Viestintä

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

LUONNOS. Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. LUONNOS Toimintasuunnitelma Talousarvio 2016 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa.

Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019 1 1. YLEISTÄ Yhdistys toteuttaa Leader-toimintaa Etelä-Savossa Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus. Leader ajankohtaispäivät , Oulu Laura Jänis Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus Leader ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu Sisältö Maaseutuohjelman tilanne Suomessa Ajankohtaista Leaderissä EU:ssa Hanke- ja yritystukiasetusten muutokset

Lisätiedot

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA...

Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2018... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset... 3 SOTUNET Sosiaali-

Lisätiedot

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta. 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Sisällys 1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta toiminnasta... 2 2. Tulevan toimikauden haasteet ja mahdollisuudet... 2 3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet vuonna

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Tukirahoitusinfo- ja keskusteluilta

Tukirahoitusinfo- ja keskusteluilta Tukirahoitusinfo- ja keskusteluilta Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Jaana Paananen, toiminnanjohtaja Siilinjärven kyläparlamentti 11.1.2018 Yrityskeskus Innocum SIILINJÄRVI Rahoituksen 4,6 M jakautuminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2019 1. YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta-alueena on Kainuu. Leader ohjelmaa yhdistys toteuttaa Paltamon, Puolangan ja Vaalan kunnissa sekä Kajaanin kaupungin maaseutualueilla.

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry

KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi Kaisa Vihinen/PoKo ry KYLÄTOIMIJAKOULUTUS Ruovesi 24.5.2016 Kaisa Vihinen/PoKo ry PoKo ry:n Navigaattorikehittämisstrategia Paikalliseen kehittämistyöhön paikallisella harkinnalla Yhteisöjen hankkeet Yritysten tukeminen Työnjakoa

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa

1) toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Yleistä JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivoi alueen toimijoita omaehtoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ TOIMINTAKERTOMUS 2017 Sisällys YLEISTÄ... 2 HALLITUS, KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ... 2 Hallinto 2017... 2 Kokoukset... 2 Jäsenistö... 2 TALOUS... 3 TOIMINTA... 3 Sääntömuutos... 3 Jäsenyydet ja osallistumiset...

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma 2019 Toimintasuunnitelma 2019 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 1. YLEISTÄ Viisari ry panostaa toiminta-alueen asukkaiden

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa.

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 1 1. YLEISTÄ Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Etelä-Savossa Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä- Suomen kalatalouden toimintaryhmän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020

Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 Rajattomien mahdollisuuksien maaseutu 2020 Pohjois-Savon ELY-keskus toimeenpanon tilanne 30.09.2018 Juha Ikäheimo Eija Äärilä #maatinki #maaseutufi Sivu 1 1. Perusmaatalous Kehittämishankkeet Muualla hallinnoitavat

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa.

Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 1 1. YLEISTÄ Yhdistys toteuttaa Leader-toimintaa Etelä-Savossa Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä- Suomen kalatalouden toimintaryhmän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 2 2. HALLITUS JA SEN TOIMINTA 3 3. JÄSENTOIMINTA 3 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 4 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus Leader-työn ajankohtaispäivät 28.10.2015 Sanna Sihvola MMM Sivu 1 3.11.2015 Esityksen sisältö Leader-ryhmien kehystarkistuksien kriteerit Näkemyksiä ja havaintoja 28.10.2015 Sivu

Lisätiedot

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa.

2. HALLINTO Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys pitää sääntöjen mukaisesti kevätkokouksen maalis-huhtikuussa ja syyskokouksen lokamarraskuussa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 1 1. YLEISTÄ Leader-toimintaa yhdistys toteuttaa Etelä-Savossa Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Itä- Suomen kalatalouden toimintaryhmän

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus toimii ProAgria Etelä-Suomi ry:ssä rekisteröimättömänä maa- ja kotitalousnaisten

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu

Kuntien ennakkomaksuvelka 2007-2013 Raportointi Yritys- ja kehittämishankkeiden valmistelu YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijat Kehittämisyhdistys Kalakukko ry (Kalakukko ry) Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, Juankosken kaupunki, Tuusniemen kunta, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Jerrytapaamisen kulku 9.5.2019 Esityslista: 1. Tervetulotoivotus ja kokouksen läpikäyminen 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Järjestöneuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES RY HALLINTOSÄÄNTÖ

PIÄLLYSMIES RY HALLINTOSÄÄNTÖ PIÄLLYSMIES RY Kerimäentie 10 58200 Kerimäki HUHTIKUU 2012 PIÄLLYSMIES RY HALLINTOSÄÄNTÖ Toimintaryhmä Piällysmies ry www.piallysmies.fi Kerimäentie 10 58 200 Kerimäki 050 558 0636 Hallintosääntö määrittelee

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom Heli Tommiska, SILMU ry Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Kuggom 28.2.2017 Heli Tommiska, SILMU ry Leader - SILMU Hallitus valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti puheenjohtaja Marja Teppinen, Mäntsälä 9 jäsentä

Lisätiedot

JHL 495 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa

JHL 495 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Järjestötoiminta Hallituksen kokoukset kuukausittain Kevätkokous Syyskokous Kulttuuri- tai muu vapaa-ajan tapahtuma jäsenille Uusien jäsenten rekrytointitilaisuus yhdistettynä hyvinvointitapahtumaan Kontaktoidaan

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot