Matkailu- ravintola- ja tapahtuma-ala Helsingissä Fact Sheet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailu- ravintola- ja tapahtuma-ala Helsingissä Fact Sheet"

Transkriptio

1 Matkailu- ravintla- ja tapahtuma-ala Helsingissä Fact Sheet Helsingin kaupunki, elinkein-sast Knnut erityissuunnittelija Jukka Punamäki 1. Tilastt Matkailu lukuina Matkailua mitataan useimmiten yöpymisillä, kska tämä n tällä hetkellä käytännössä ainut asia, jta mitataan kaikkialla maailmassa suhteellisen samalla tavalla. Sumessa yöpymisiä tilasti Tilastkeskus. Kaikki eivät kuitenkaan yövy htelleissa tai muissa rekisteröidyissä majitusliikkeissä, jten kknaisvlyymeistä kuten matkailijamääristä yöpymiset eivät kerr. Tällä hetkellä arviita ulkmaisten matkailijamääristä ja esimerkiksi kuluttamisesta saadaan rajahaastattelututkimuksesta. Yöpymisistä saadaan tieta kuukausitaslla nin kuukauden viiveellä. Matkailun kuukausitasiset tilastt kerää TAK Visitry palveluun. Htellien käyttöasteista saadaan tieta päivätaslla ja näitä tietja raprtidaan Helsingin kaupungilla sisäisesti viikittain. Nämä luttamukselliset tiedt kerää majitusliikkeiltä Benchmarking Alliance. Lisäksi lentliikenteen matkustajamääristä saadaan Finavialta tieta kuukausittain nin viikk kunkin kuukauden päättymisen jälkeen. 1.1 Yöpymiset Yöpymiset ja htellimyynti: Helsingissä li edellisenä nrmaalina vunna 2019 nin 4,5 miljnaa yöpymistä, jista 54 prsenttia li ulkmaalaisia. Ulkmaalaisten suus yöpymisistä n suurimmillaan lppukesästä, jllin suus n yli 60 prsenttia, ja pienimmillään lppusyksystä. Yöpymisiä n eniten kesällä. Ktimaisten yöpymisten sesnkihuippu suu heinäkuuhun ja ulkmaisten elkuuhun. Helsingin suus Sumen kaikista yöpymisistä li vunna prsenttia; tukkuussa peräti 24 prsenttia. Nrmaalitilanteessa Helsingin yöpymisistä lähes pulet liittyy työmatkihin. Tämä tiet kerätään htellikrteista eikä le täysin lutettava. Yöpymiset asuinmaittain tp 10 vunna 2019: Sumi , Venäjä , Saksa , Yhdysvallat, , Englanti , Rutsi , Japani , Kiina , Ranska , Italia Phjismaisista pääkaupungeista Tukhlma, Kööpenhamina ja Oslkin vat yöpymisvertailussa selvästi Helsinkiä edellä. Tukhlmassa li vunna 2019 yli 10 miljnaa yöpymistä ja Kööpenhaminassakin 9,3 miljnaa. Tallinnassa ja Reykjavikissa yöpymisiä n Helsinkiä vähemmän, jskin ulkmaissa yöpymisissä mlemmat menevät Helsingin hi. Helsingin virallinen hunekapasiteetti li vunna 2019 nin hunetta (Tukhlma nin , Kööpenhamina nin ). Vusikymmenen aikana määrä n kasvanut nin kahdellatuhannella. Muiden majitusmutjen suus kknaisuudesta lienee lähellä 20 prsenttia, ehkä ylikin. Airbnb:n ja vastaavien kapasiteetti li karkeiden arviiden mukaan viime vunna nin 2500 khdetta. Airbnb tilastt kerää AirDNA. Helsinki Marketing pitää kirjaa htellihuneista kngressihakuja varten ja heillä aktiivisia huneita n tiedssa kpl.

2 Helsingin rekisteröidyn majituksen myynti li vunna 2019 nin 350 miljnaa eura, mikä n nin neljänneksen kk Sumen myynnistä. Airbnb:n ja vastaavien myynnin karkea arvi n nin 40 miljnaa eura, mikä vastaa Sumen myynnistä vajaata klmannesta. Helsingin rekisteröityjen majitusliikkeiden käyttöaste li vunna ,3 prsenttia. Vutta aiemmin käyttöaste li 75,9 prsenttia. Tässä näkyy kasvaneen kapasiteetin vaikutus. Käyttöaste n hienkseltaan nussut vusikymmenen alun 67 prsentin taslta. Käyttöaste li vunna 2019 krkeimmillaan lppukesästä, jllin käyttöaste li prsenttia. Kiireisimmän sesngin aikaan htellikapasiteetti n llut lähes täyskäytössä. Vusi 2020 Yöpymisiä li nin 1,6 miljnaa, jista ulkmaisia li 30 prsenttia ja ktimaisia 70 prsenttia. Tammi helmikuussa tehtiin kaikkien aikjen ennätykset kyseisten kuukausien salta. Yöpymisten määrä väheni vunna prsenttia edellisvuteen verrattuna (ulkmaiset 79,5 prsenttia ja ktimaiset 46 prsenttia). Lapissa (sisältäen Kuusamn) yöpymiset laskivat 30 prsenttia ja kk Sumessa 38 prsenttia. Helsingin markkinasuus kk Sumen yöpymisistä laski vuden prsentista vuden ,3 prsenttiin. Lapin markkinasuus kasvi 13,5 prsentista 14,3 prsenttiin. Eli kriisi khteli Helsinkiä selkeästi muuta maata kvemmin. Vusi 2021 Alkuvuden käyttöaste n llut 16 ja 13 prsentin välillä. Huhtikuussa 13.3 prsenttia. Nrmaalisti käyttöaste n huhtikuussa nin 65, tukkuussa 78 ja kesäkuussa 81 prsenttia. Tukkuun ennakktiedn mukaan käyttöaste n pysytellyt suurin piirtein samalla taslla kun huhtikuussa. Kesäkuu näyttää myös hienista nusua, mutta llaan vielä kaukana nrmaaleista lukemista. Ist htelliketjut viestittävät tdella kriittisestä talustilanteesta. 1.2 Liikenne Lentmatkustajat Lentmatkustajien määrä Helsinki-Vantaalla n viime vusina nussut vimakkaasti. Vunna 2018 kasvuprsentit livat kaksinumerisia ja vielä vunna 2019 humattavia. Kaikkein vimakkainta tämä kasvu n llut vaihtmatkustajissa. Vunna 2019 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä lähenteli j 22 miljnaa, mikä li nin viisi prsenttia enemmän kuin vutta aiemmin. Vusi 2020 Vunna 2020 Helsinki-Vantaan matkustajamäärä li 5 miljnaa, eli matkustajamäärä putsi nin 77 prsenttia. Laivamatkustajat Helsingin Sataman matkustajaliikenteen vlyymi li vunna ,2 miljnaa mukaan lukien linja- ja kansainvälisen risteilyliikenteen matkustajat. Virn suus linjaliikenteestä 77 % ja Rutsin suus 20 % Linjaliikenteen matkustajat: 11,6M Risteilymatkustajat: Vusi 2020 Vunna 2020 Helsingin sataman matkustajavlyymi li 4,8 miljnaa matkustajaa. Risteilyt Vunna 2019 tehtiin uusi ennätys kansainvälisten risteilyvieraiden määrän salta, yhteensä risteilymatkustajaa. Vunna 2019 tehtiin tutkimus risteilyvieraiden rahankäytöstä. Kknaisrahankäyttö Helsingissä n tutkimuksen mukaan nin 25 miljnaa eura. Vusi 2020 Vunna 2020 Helsinkiin ei saapunut yhtäkään risteilijää. Vusi 2021

3 Kk alkusesnki n käytännössä peruttu ja mnet varustamt vat peruneet kk kesän tai jpa kk vuden. Jtkin varustamt pyrkivät alittamaan timinnan lppukesästä. Tilanne elää vimakkaasti. Lisätieta tilanteesta Helsingin matkailuelinkein sivustlle päivitettävästä risteilydkumentista (päivitetty ). 1.3 Työllisyys ja matkailutul Matkailun työllisyys Vusi 2018 Matkailun tul- ja työllisyystutkimuksen mukaan matkailun kknaistyöllisyysvaikutus Helsingissä li vunna 2018 enintään henkilötyövutta. TEM:in alueellisen matkailutilinpidn mukaan matkailu työllisti Uudellamaalla vunna ihmistä. Tämä n nin 40 prsenttia kaikista matkailun työllisistä, jita n kk Sumessa Kaksi edellistä lukua eivät le vertailukelpiset eri tutkimusmenetelmistä jhtuen. Vusi 2020 Mikäli verrataan Uudenmaan yöpymisiä vunna 2019 (7 miljnaa) ja 2020 (2,8 miljnaa), n pudtus 60 prsenttia. Js hyödynnetään tätä 60 prsenttia työllisyyden arviintiin, niin Uudellamaalla n matkailualalla työtöntä. Tämä n vain hyvin karkea suuntaa antava laskelma, eikä sitä vi mitenkään pitää ttuutena. Matkailutul Vusi 2018 Tukkuussa 2020 valmistuneen Helsingin matkailutul ja työllisyys vunna 2018 tutkimuksen mukaan Helsingin välitön matkailutul n nin 1,6 miljardia eura. Tämä sisältää ktimaisten ja ulkmaisten tuman tuln Helsinkiin (ei sisällä sumalaisten ulkmaan matkailusta aiheutuvaa tula Helsingille) TEM:in mukaan Sumen matkailun kknaiskysyntä vunna 2018 li 15,7 miljardia eura. Tästä khdistui Uudellemaalle 8 miljardia eura. Vusi 2020 Matkailutuln menestystä Helsingissä n erittäin vaikeaa arviida. Mikäli matkailutuln pudtuksen suuruus jhdetaan samalla tavalla kuin työllisyydessä, eli yöpymisten pudtuksen määrällä, n matkailutul pudnnut Uudellamaalla vunna ,8 miljardia eura. Tästä valtasa khdistuu Helsinkiin. On kuitenkin tärkeää nstaa esille lentaseman suuri vaikutus. TEM arvii, että Krnapandemia n leikannut matkailijiden kulutuksesta Sumessa lähes 7 miljardia eura. 1.4 Tapahtumat Ammattilaistapahtumat Nrmaalisti Helsingin matkailusta nin pulet n työperäistä matkustamista ja tässä Helsinki pikkeaa Sumen muista kaupungeista ja alueista. Kngressidelegaattien määrä Helsingissä li vunna kkus- ja kngressivierasta. Tämän lisäksi liike-elämän muut tapaamiset. Kngressivieras viipyy pidempään ja jättää kaupunkiin muita matkailijita enemmän rahaa. Liike-elämän tapaamiset ja kngressimatkailu tuvat Helsinkiin vudessa arvilta nin 400 miljnaa eura sisältäen kerrannaisvaikutukset. Vusi 2020 Vapaa-ajan matkailijat viettivät Helsingissä yötä (-64,1 %) ja business-matkailijat yötä (-63,8 %). Helsingin kngresseihin saatiin n kngressivierasta, jista nin 4000 tuli Helsinkiin ja lput sallistuivat virtuaalisesti. Lisäksi suurin sa j saaduista kngresseista siirrettiin tuleville vusille tai peruttiin. Vusi 2021 Kesäkauden 2021 kuusi kngressia n siirretty vusille Syksyn 2021 kngressit pääasiassa virtuaalisena ja hybrideinä

4 Elpymistä näkyvissä: useampi kngressijärjestäjä n ilmittanut kiinnstuksesta tulla tutustumisvierailuille j el-syykuussa 2021 Tuleville vusille yhteensä 79 vahvistettua kngressia, jissa yli sallistujaa. Majitusvurkausia näissä n yli Vastuullisuus ja turvallisuus krstuvat kngressien suunnittelussa Business-tapahtumissa paikallisen alan eksysteemin yhteistyö ja situtuminen j hakuvaiheessa krstuu Työperäisen matkustuksen dtetaan elpyvän vuden 2019 taslle vasta vunna Yleisötapahtumat Tapahtumien taludellista vaikutusta n vaikea arviida, kska virallinen timialalukitus ei tunnista tapahtumatellisuutta maksi timialakseen. Tapahtumatellisuus ry n arviinut alan liikevaihdksi Sumessa nin 2 miljardia eura. Tapahtumat n yksi merkittävimmistä matkailua lisäävistä vimista kaupungissa. Alan liikevaiht n liki kaksinkertaistunut vusina ja kannattavuus kasvi varsinkin vusina isja likkia (Tapahtumatellisuuden timialaraprtti 2020 sa 1 ja sa 2) Helsingissä järjestetään erityisesti kesäkaudella lukuisia tapahtumia ilmaistapahtumista useita päiviä kestäviin festivaaleihin. Näiden erilaisten tapahtumien taludellisten vaikutusten arviiminen n vaikeaa ei vähiten tästä erilaisuudesta jhtuen. Vusi 2020 Arvin mukaan kk alan liikevaiht Sumessa laski nin 1,5 miljardia eura kriisin seurauksena. Lkakuun lpussa valmistuneen kyselyn mukaan vain 4 prsentilla yrityksistä li liiketimintaa käynnissä hyvissä määrin ja 62% yrityksistä ilmitti että timintaedellytykset n lemassa enää maksimissaan kuusi kuukautta (Lähde tapahtumatellisuus ry tilannekatsaus 2/2021). Vusi 2021 Ensimmäiset alan knkurssit n j nähty tammikuussa Tilanne tapahtuma-alalla n kriittinen. Varvaista psitiivisuutta jidenkin tapahtumien salta kesän suhteen, mutta mm. Flw Festival n peruttu. Kaupunkilaisten spntaanit ja ei niin ammattimaisesti järjestetyt tapahtumat tulevat mahdllisesti lisääntymään kesän aikana. 1.5 Ravintlat Ravitsemistimiala Helsingissä Ravintla-alan timipaikkjen määrä n jatkanut tasaista kasvua Helsingissä 90-luvun alkupulelta saakka. Alan timipaikkjen määrän kasvussa krstuvat erityisesti rukaravintlat. Hienista kasvua n tapahtunut myös kahvila-ravintlissa. Vunna 2019 timialan timipaikkja li Helsingissä yhteensä 2612 kappaletta. Timipaikkjen määrä n kasvanut 15,4 % vudesta 2013 vuteen Vunna 2019 timialan timipaikkja li Sumessa yhteensä kappaletta. Timipaikkjen määrä n kasvanut 5,2 % vudesta 2013 vuteen Timipaikkjen kasvun lisäksi Helsingissä tapahtunut alan liikevaihdn kasvu n llut vimakkaampaa kuin Sumessa keskimäärin. Helsingin kk ravitsemusalan 1,6 mrd liikevaiht li 25 prsenttia kk Sumen liikevaihdsta. Rukaravintliden salta Helsingin liikevaiht li 35 % kk Sumen liikevaihdsta. Vusi 2020 Ravintliden elinkeintimintaa rajitettiin vimakkaasti keväällä 2020, jllin ainastaan ulsmyynti li aluksi sallittua. Tämä jhti työntekijöiden lmautuksiin ja irtisanmisiin. Rajitustimien purkautuessa ja epidemiatilanteen rauhittuessa kesää khden, palasi sa työntekijöistä töihin. Ravintla-alan työntekijöiden työllisyys ei palannut vastaavalle taslle kesällä 2020 kuin se li llut kesällä Merkille pantavaa n myös erityisen krkea lmautettujen määrä kk lppuvuden aina keväästä 2020 alkaen.

5 Vuden 2020 tilastt sittavat, että pikkujulukauden jäädessä heikksi, alki työllisyysluvut heiketä jälleen marras-julukuussa. Vusi 2021 Parklettien susi kasvaa Helsingissä jka vusi ja tänä vunna niitä n perustettu tällä hetkellä j nin 100 kappaletta. Tulevana kesänä Helsingissä nähdään terasseja enemmän kuin kskaan aiemmin. Kasarmitrin kesäterassi avautui Lisätieta aukilajista, ravintlista ym. Tietliikenneyhtiö Telian matkapuhelimien sijaintiin perustuvan datan perusteella kaupunki elävöityy kesän aikana merkittävästi enemmän kuin edellisenä. J tukkuussa ptentiaalisen asiakasmäärän kehittymisestä n llut havaittavissa selkeitä merkkejä: Tukkuun pulessavälissä Esplanadilla leskeli päivittäin keskimäärin yli ihmistä, mikä n lähes ihmistä enemmän kuin viime vunna vastaavaan aikaan. Lähde HS. 1.6 Asukkaat Helsinkiläisten mielipide matkailusta Vunna 2019 tehtiin tutkimus asukkaiden näkemyksistä liittyen matkailuun Matkailulla n helsinkiläisten mielestä tärkeä merkitys heidän kaupungilleen. Muualta tulleiden vieraiden tuttamat hyödyt nähdään selvästi haittja suuremmiksi. 2. Kehittäminen Helsingin matkailun kehittämisestä hjaa matkailun tiekartta (tilannepäivitys 11/2019) 2.1 Matkailun kehittäminen Matkailu- ravintla- ja tapahtuma-alan keskeiset kehittämisprjektit Kestävä matkailu. Kestävän matkailun timenpiteet n kttu matkailuelinkein sivustlle. Tiedlla jhtaminen. Erityisesti Carbn Neutral Turism hanke, Digitaalisuus. Erityisesti verkkkaupan edistäminen. Kesäksi aukesi kknaan uusi verkkkauppa. Lisätietja. Turvallisuus. Erityisesti Helsingin matkailun turvallisuuden alueellinen jhtaminen -hanke. Ravintlat. Ravintlaeksysteemin kehittäminen yhteistyössö Gaia Cnsultingin kanssa. Kehittämisprjekti kestää vuden Merellinen Helsinki. Merellisen Helsingin kehittämistä jatketaan, vaikka kärkihanke status päättyy vunna Tulkset vat lleet erittäin psitiivisia. Krna. Kriisiin n vastattu useilla timenpiteillä. Niistä vi lukea kahdesta blgikirjituksesta täältä ja täältä. Lisäksi tärkeä matkailun rganisitumiseen liittyvä kknaisuus. Helsinki Marketing ja Helsinki Business Hub yhdistyvät uuteen yhtiöön vuden 2021 aikana. 2.2 Htelli-investinnit Htellihankkeet Helsingissä Ennen kriisiä Helsingissä li suunnitteilla nin 30 htellihanketta. Vusi 2020 Helsinki Business Hubin selvitystyön perusteella näyttää siltä, että jissain hankkeissa vi tulla viiveitä, mutta tistaiseksi hankkeita ei le vielä juurikaan peruttu. Htellihankkeet vat useiden vusien prsesseja ja nyt suunnittelupöydällä levat hankkeet valmistuvat vasta 2-4 vuden päästä. Vusi 2021 Tilannetta seurataan päivitetty htellihankelistaus.

6 2.3 Yhteistyö Tärkeimmät matkailun, ravintliden ja tapahtumien yhteistyöryhmät ja verkstt, jissa Helsinki n mukana Helsingin tekijät -verkst Visit Finland (mukana useissa eri työryhmissä) Uudenmaan liitn matkailutyöryhmä Eurpean Capital f Smart Turism ryhmä Eurpean Turism Assciatin - ETOA Nrdic Turism Cllective Eurpean Cities Marketing - ECM Wrld Turism Cities Federatin - WTCF Cruise Baltic Digital Turism Think Thank - DTTT Cngress Netwrk Finland ry - CNF Sumen matkailurganisatiiden yhdistys - Suma ry Internatinal Cngress and Cnventin Assciatin ICCA Glbal Destinatin Sustainability Mvement - GDS The city Netwrk n Fd & Gastrnmy - Delice Tapahtumatellisuus ry Nrmaalien yhteistyöryhmien lisäksi krna -kriisin aikana n kkntunut elinkeinjhtajan vetämä Helsingin matkailuelinkeinryhmä. Edustettuna mm. htellit, lgistiikka, tapahtumajärjestäjät, ravintlat, Mara, TEM, Visit Finland, Smal. Lisätieta Helsingin kaupunki, Elinkein-sast Jukka Punamäki, erityissuunnittelija, matkailu Helsingin kaupunki, Elinkein-sast Jukka-Pekka Tlvanen, yrityslutsi, ravintlat Helsingin kaupunki, viestintäsast Päivi Munther, prjektipäällikkö, tapahtumat Helsinki Marketing Laura Aalt, CEO, markkininti Helsingin kaupunki, Elinkein-sast Pekka Mustnen, erikistutkija, tilastt

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 2018 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 2018 Oulussa kirjattiin 655 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 548 tuhatta ja

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Vukra-asuntyhteisöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Timitilakiinteistöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 64 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 58 tuhatta ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 635 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 533 tuhatta ja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa

Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa LAPIN MATKAILUNELINKEINON LIITTO RY Maankäyttö matkailuyrittäjän arjessa Raprtti matkailun merkityksestä aluetaludessa FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 541091-P27249 Raprtti matkailun merkityksestä aluetaludessa

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Saimaa Geopark ry. Ohje yrityksille Saimaa Geopark Partner logon käyttämisestä. Saimaa Geopark ry

Saimaa Geopark ry. Ohje yrityksille Saimaa Geopark Partner logon käyttämisestä. Saimaa Geopark ry Saimaa Gepark ry Ohje yrityksille Saimaa Gepark Partner lgn käyttämisestä Saimaa Gepark ry 20.5.2019 Taustaa Saimaa Gepark n perustettu edistämään Etelä-Savn ja Etelä-Karjalan maakuntien yhdeksän jäsenkunnan

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi

Kalatalousalueen ensimmäinen kokous ja vuosi Kalatalusalueen ensimmäinen kkus ja vusi Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä perjantaina 23.11.2018 Hannu Sal ELY-keskus Järvi-Sumen kalataluspalvelut Uuden kalatalusalueen alku

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Osavusikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 24.4.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello

TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhoidon yhteistyöfoorumi Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella. 22.5.2008 Hotelli Pellonhovi, Pello TORNIONJOEN VESIPARLAMENTTI Vesienhidn yhteistyöfrumi Trninjen kansainvälisellä vesienhitalueella. 22.5.2008 Htelli Pellnhvi, Pell Osallistujat: Kts. erillinen lista Puheenjhtaja: Jari Pasanen, vesistöpäällikkö,

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta

Meikäläiset. Me Itse ry. Me Itse ry:n jäsentiedote 2. 2015. Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Liike itsenäisen elämän puolesta Meikäläiset Me Itse ry:n jäsentiedte 2. 2015 Kuvaaja Laura Vesa Me vaikutamme yhdessä, sillä se kannattaa! Me Itse ry Liike itsenäisen elämän pulesta Raha-autmaattiyhdistys tukee timintaamme Sisältö Vaikuttaminen

Lisätiedot

Matkailun suuralueet sekä maakunnat

Matkailun suuralueet sekä maakunnat Matkailuvuosi 2017 Matkailun suuralueet sekä maakunnat Lähde: Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelu, Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Huomioitavaa vuositulosten vertailussa: Majoitustilaston

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke

PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke PAIMIONJOEN VESISTÖN KUNNOSTAMINEN JA VIRKISTYSKÄYTÖN KEHITTÄMINEN hanke Virkistyskäyttöteemaryhmän klmas kkus tiistaina 25.1.2011 kl 13-15.30 Marttilan kunnantal, Härkätie 773, Marttila Läsnä Taija Ranta,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 Osavusikatsaus tammi kesäkuu 2015 Timitusjhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.7.2015 Sisällys Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2015 Osavusikatsaus tammi syyskuu 2015 Knsernijhtaja Fredrik Strand Talusjhtaja Antti Heinla 23.10.2015 Sisältö Knsernin kehitys Kassavirta ja käyttöpääma Rahitus Markkinanäkymät ja tulshjeistus vudelle 2015

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Lokakuun matkailutilastoissa luodaan katsaus koko pääkaupunkiseutuun

Lokakuun matkailutilastoissa luodaan katsaus koko pääkaupunkiseutuun Pekka Mustonen Lokakuun matkailutilastoissa luodaan katsaus koko pääkaupunkiseutuun Helsingin matkailutilastojen kuukausittaista kehitystä kuvaava artikkelisarja keskittyy tällä kertaa lokakuun matkailulukuihin

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ

TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirast, kirjaam PL 2100 00099 Helsingin kaupunki TAPULIKAUPUNGINTIEN ETELÄPUOLI JA MAATULLIN ALA-ASTEEN YMPÄRISTÖ Tapulikaupunki- Seura ry. esittää seuraavaa: Yleistä

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

D 107-N. Toimikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä. IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän toimintasuunnitelma

D 107-N. Toimikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä. IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän toimintasuunnitelma D 107-N Timikuntien esittely: IR- ja ystävyystyöryhmä IR- ja 107-L,111-OS ja 306-A2 piirien ystävyystyöryhmän timintasuunnitelma Mikä n työryhmän päämäärä? Työryhmän timinta alitettiin vunna 2006, jllin

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - verkosto

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - verkosto Turvallinen Onnistuva Sumi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lkalt Turvallinen ja kriisinkestävä kunta - verkst Ari-Pekka Meurnen, verkstn puheenjhtaja, Lappeenrannan kaupunki TURVALLISUUSROOLI?

Lisätiedot

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008

MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat. Toimialaraportti 2002-2008 MATKAILU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA; Eurot, yritykset, matkailijat Toimialaraportti 2002-2008 Culminatum Innovation ja Haaga-Perho tutkimuspalvelut Sivu 1 Pääkaupunkiseudun matkailuklusterin toimialan määrittely

Lisätiedot

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava

Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Helsingin yleiskaava Teemaseminaari 14.1.2013 Sepp Laaks Kaupungistuminen väestönkasvu yleiskaava Miksi Helsingin seutu kasvaa? Kuinka paljn väestöä n tulssa? Vidaank väestökehitystä ennustaa? Pitäisikö

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa

Avoin tieto ja avoin hallinto kunnissa Avin tiet ja avin hallint kunnissa Turku 19.11.2013 Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Tietyhteiskuntayksikkö elisa.kettunen(at)kuntaliitt.fi Avin hallint & tiet Kuntaliitssa Kansainvälinen Avimen hallinnn

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy

KEHITYSTRENDIT. Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy SATAKUNNAN MATKAILUN TUOREIMMAT KEHITYSTRENDIT 22.9.21 21 Suomen Matkailuasiantuntijat Oy Travel Industry Experts Finland Ltd. Heikki Artman Art-Travel Oy lähdeaineistona Tilastokeskuksen majoitustilastot

Lisätiedot

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2018 Perustiedt: Hakuaika: 31.10.2017 päätös pyritään tekemään maaliskuun alkuun mennessä Haun tarkituksena n tukea Muutsta liikkeellä linjausten,

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016

Onko Suomessa, enää, sosiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? -tilaisuuden muisti maaliskuu 2016 sivu 1 / 10 Kuka kuuntelee köyhää? -verkst Onk Sumessa, enää, ssiaaliturvaa? TILAISUUSMUISTIO MAALISKUU 2016 Phjamuistiinpant kirjittanut

Lisätiedot

Helsinki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn.

Helsinki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn. HELSINGIN MATKAILUSEMINAARI 2018 Helsinki panostaa matkailun edistämiseen ja kannustaa kaikkia kaupungin vetovoimaisuutta edistävien ideoiden kehittelyyn. Kysely Onko kaupungin syytä panostaa kestävään

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

AIRAM VALOA VUODESTA Anna Gustafsson

AIRAM VALOA VUODESTA Anna Gustafsson AIRAM VALOA VUODESTA 1921 17.4.2018 Anna Gustafssn AIRAM YRITYKSENÄ Airam Electric Oy Ab n sumalainen vakavarainen perheyritys. Yrityksellä n pitkät perinteet valn asiantuntijana vudesta 1921. Airam n

Lisätiedot

V O I K O A S I A N A J O I M I S T O O L L A M U I S T I T I K U S S A? 1 0. 1. 2 0 1 4

V O I K O A S I A N A J O I M I S T O O L L A M U I S T I T I K U S S A? 1 0. 1. 2 0 1 4 V O I K O A S I A N A J O I M I S T O O L L A M U I S T I T I K U S S A? 1 0. 1. 2 0 1 4 X L V I A s i a n a j a j a p ä i v ä t K a i K t i r a n t a, a s i a n a j a j a Esityksen rakenne 1. Sumalainen

Lisätiedot

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET

- ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET RATTJUOPUMUKSEN ALKOHOLMAARTYKSET SUOMESSA - ONCELMAT JA PARANNUSEHDOTUKSET P,]T.]R T]RKSSON Alkhlihumala heikentää ajtaita j a aiheuttaa nnettmuuksia. Humala-asteen nustessa riskit kasvavat. Aikaisemmin

Lisätiedot