VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET S I J O I T U S T O I M I N TA J A S A L K U N H O I T O M A A L I S K U U 2021

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET S I J O I T U S T O I M I N TA J A S A L K U N H O I T O M A A L I S K U U 2021"

Transkriptio

1 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET S I J O I T U S T O I M I N TA J A S A L K U N H O I T O M A A L I S K U U 2021

2 YLEISTÄ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEISTA TAALERILLA Taaleri on ollut vuodesta 2010 UNPRI allekirjoittaja (Principles for Responsible Investment, PRI) Allekirjoittajat sitoutuvat ottamaan sijoitustoiminnassaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja sijoituskohteina olevien yritysten hyvään hallintotapaan liittyvät vaikutukset (Environment, Society, Corporate Governance eli ns. ESG-vaikutukset). Kaikki rahastomme ja varainhoitoratkaisumme täyttävät UNPRI:n vaatimukset vastuullisen sijoittamisen osalta. Taaleri on jäsenenä: FIBS Finnish Business & Society, jonka tavoitteena on edistää yritysten yhteiskuntavastuuta Suomessa. FINSIF Finland s Sustainable Investment Forum ry:n tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. CDP Carbon Disclosure Project itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen.

3 VASTUULLISUUS SIJOITUSPROSESSEISSA Vastuullisen sijoittamisen strategiamme sisältää ESG-integroinnin lisäksi omistajavaikuttamisen sekä poissulkusuosiminen- ja teemasijoittamisen strategioita. Poissulkustrategiamme mukaan emme sijoita yhtiöihin, jotka valmistavat kansainvälisten sopimusten vastaisia aseita tai tupakkayhtiöihin (30 % liikevaihtorajalla). Muuten sijoituskohdetta ei lähtökohtaisesti rajata pois mahdollisten sijoituskohteiden joukosta vaan aktiivisen omistajuuden avulla pyrimme kehittämään yritysten toimintaa entistäkin vastuullisemmaksi. Olemme integroineet vastuullisuustekijät osaksi hoitamiemme rahastojen ja asiakassalkkujen sijoitusprosessia. ETFinstrumentteja käytettäessä valitsemme tuotteen myös sijoittajan vastuullisuuslinjaukset huomioiden. Haluamme, että sijoituskohteena oleva yritys noudattaa sekä kansainvälistä normistoa että paikallista lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa. Sijoituskohteena olevan yrityksen tulee kohdella työntekijöitään asianmukaisesti ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, YK:n lapsen oikeuksien sopimus, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset Kukin salkunhoitajistamme on vastuussa omaa vastuualuettaan koskevista sijoituspäätöksistä. Osana sijoituskohteiden analysointia ja valintaa salkunhoitajiemme tulee tietää miten sijoituskohteet ovat ottaneet vastuullisuuden huomioon omassa toiminnassaan.

4 VASTUULLISUUDEN MENETELMÄT SIJOITUSPROSESSISSA ALKUPERÄINEN SIJOITUS- TAI TUOTEPÄÄTÖS SIJOITUSKOHTEEN OMISTAMINEN JA SEURANTA MYYNTIPÄÄTÖS TAI IRTAUTUMINEN Kestävän kehityksen teemasijoitukset Sijoituskohteiden suosiminen Sijoituskohteiden poissulkeminen Impakti-sijoittaminen Sijoituskohteiden suosimiseen ja poissulkemiseen vaikuttavien tekijöiden seuranta Sijoituskohteisiin vaikuttaminen ja tarvittaessa aktiiviset omistajan päätökset Sijoituskohteisiin vaikuttaminen ja tarvittaessa aktiiviset omistajan päätökset Vastuullisuuden muutoksiin perustuvat myyntipäätökset osana normaalia sijoitustoiminnallista päätöksentekoa Vastuullisuus- eli ESG-tekijät on integroitu osaksi sijoitusprosessia. Tämä täydentää ja vahvistaa sijoitustoiminnan päätöksentekoa.

5 VASTUULLISUUDEN TOTEUTUS TUOTERYHMITTÄIN

6 VASTUULLISUUDEN TOTEUTUS, OSAKESALKUNHOITO Menetelmä / työvaihe Alkuperäinen sijoitus- tai tuotepäätös Sijoituskohteen omistaminen ja seuranta Myynti- tai irtautumispäätös Sijoituskohteiden suosiminen Vastuullisuusteemojen kvalitatiivinen analyysi osana sijoitusprosessia Ajetaan sulkulistatarkistus neljä kertaa vuodessa. Hälytykset tutkitaan. n/a Sijoituskohteiden poissulkeminen ESG-datan hyödyntäminen ja sulkulistatarkistus (suljetaan salkuista kv. sopimusten vastaiset aseet ja tupakkayhtiöt 30 % liikevaihtorajalla) Myydään salkuista sijoitukset mikäli poissulkemisen kriteerit täyttyvät Suljetaan salkuista valituilla kieltolistoilla olevat yhtiöt Teemasijoitukset Vastuullisuusperiaatteiden systemaattinen huomioiminen ja kirjaaminen uusien rahastojen ja salkkujen sijoituspolitiikassa n/a n/a Impakti-sijoittamisen menetelmät Tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti. Aktiivinen omistajuus Vastuullisuustekijöiden läpikäynti yhtiötapaamisissa, mikäli ne ovat kyseisen yhtiön osalta relevantteja Vastuullisuuskysymysten ajaminen rahastojen salkunhoitajan toimesta yhtiökokouksissa poikkeustilanteissa Myydään salkuista sijoitukset vakavien vastuullisuusrikkeiden ilmetessä Vuorovaikutus sijoituskohteiden kanssa tilanteissa, joissa vastuullisuuskysymyksiä on laiminlyöty ESG-integrointi Hyödynnetään ESG-dataa Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi rahastoista ja tv-salkuista Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi uusista sijoituksista

7 VASTUULLISUUDEN TOTEUTUS, KORKOSALKUNHOITO Menetelmä / työvaihe Alkuperäinen sijoitus- tai tuotepäätös Sijoituskohteen omistaminen ja seuranta Myynti- tai irtautumispäätös Sijoituskohteiden suosiminen Vastuullisuusteemojen kvalitatiivinen analyysi osana sijoitusprosessia Ajetaan sulkulistatarkistus neljä kertaa vuodessa. Hälytykset tutkitaan. n/a Sijoituskohteiden poissulkeminen ESG-datan hyödyntäminen ja sulkulistatarkistus (suljetaan salkuista kv. sopimusten vastaiset aseet ja tupakkayhtiöt 30 % liikevaihtorajalla) Myydään salkuista sijoitukset mikäli poissulkemisen kriteerit täyttyvät Suljetaan salkuista valituilla kieltolistoilla olevat yhtiöt Teemasijoitukset Vastuullisuusperiaatteiden systemaattinen huomioiminen ja kirjaaminen uusien rahastojen ja salkkujen sijoituspolitiikassa n/a n/a Impakti-sijoittamisen menetelmät Green/social bondien käyttö osana salkunhoitoa n/a n/a Aktiivinen omistajuus Vastuullisuustekijöiden läpikäynti yhtiötapaamisissa, mikäli ne ovat kyseisen yhtiön osalta relevantteja Vuorovaikutus sijoituskohteiden kanssa tilanteissa, joissa vastuullisuuskysymyksiä on laiminlyöty Myydään salkuista sijoitukset vakavien vastuullisuusrikkeiden ilmetessä ESG-integrointi Hyödynnetään ESG-dataa Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi rahastoista ja tv-salkuista Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi uusista sijoituksista

8 VASTUULLISUUDEN TOTEUTUS, STRUKTUROIDUT SIJOITUKSET Menetelmä / työvaihe Alkuperäinen sijoitus- tai tuotepäätös Sijoituskohteen omistaminen ja seuranta Myynti- tai irtautumispäätös Sijoituskohteiden suosiminen Sijoituskohteiden poissulkeminen Teemasijoitukset Impakti-sijoittamisen menetelmät Aktiivinen omistajuus ESG-integrointi Yksittäiset kohde-etuudet arvioidaan poikkeuksetta yksittäisen sijoituksen rakentamisvaiheessa. Arviointin tehdään ESG-datan avulla ja samalla suljetaan pois sulkulistalla olevat. Indeksien osalta muodollista arviointia ei tehdä, mutta harkitaan tapauskohtaisesti mahdollisuudet käyttää vastuullisuuspainotteisia indeksejä. Tuodaan tarjolle aika ajoin. Toiminnossa ylläpidetään listaa vastuullisen sijoittamisen teemakohde-etuuksista, joka mahdollistaa teemasijoitusten räätälöinnin myös asiakaslähtöisesti. Ajetaan sulkulistatarkistus neljä kertaa vuodessa. Hälytykset tutkitaan. Jos kyseessä on yksittäisistä kohdeetuuksista koostuva kori, arviointi tehdään samoin kuin muillekin kohdeetuuksille. Strukturoidut sijoitukset ovat velkamuotoisia arvopapereita, joihin ei sisälly muodollista päätösvaltaa sijoitettujen varojen käytöstä. Green bondeja käytetään vaikuttavuussijoittamisen teemaan liittyen varojen kanavoinnissa niissä tapauksissa, joissa se on kokonaisuuden kannalta järkevää. Strukturoidut sijoitukset ovat velkamuotoisia arvopapereita, joihin ei sisälly muodollista vaikuttamismahdollisuutta. Tämän vuoksi aktiivisen omistamisen menetelmiä ei käytetä. Käytetään samoja vastuullisuuden periaatteita ja sulkulistaa kuin Välitys ja. Strukturoidut sijoitukset suunnitellaan eräpäivään tähtääviksi ja tästä johtuen niihin usein sisältyy myös taloudellisesti suuri osto- ja myyntikurssin erotus. Myyntisuositus vastuullisuusseurannassa havaittujen asioiden vuoksi annetaan, mikäli se ei vaaranna sijoituksen kokonaistuottoa. Myyntisuosituksen yhteydessä myös todetaan, mikäli se perustuu erityisesti vastuullisuusnäkökohtiin. Taalerin vastuullisuuspolitiikka kommunikoidaan kaikille liikkeeseenlaskijoille. Liikkeeseenlaskijoiden vastuullisuutta arvioidaan samoilla menetelmillä ja kriteeristöllä kuin kohde-etuuksienkin. Liikkeeseenlaskijan käyttöä rajataan, jos vastuullisuuden voidaan katsoa merkittävästi laskeneen ja poikkeustilanteissa harkitaan myös myyntisuositusta, mikäli vastuullisuuspuutteilla on merkittävä taloudellinen vaikutus. Myyntisuosituksen yhteydessä myös todetaan, mikäli se perustuu erityisesti vastuullisuusnäkökohtiin.

9 VASTUULLISUUDEN TOTEUTUS, KAUPANKÄYNTI Menetelmä / työvaihe Alkuperäinen sijoitus- tai tuotepäätös Sijoituskohteen omistaminen ja seuranta Myynti- tai irtautumispäätös Sijoituskohteiden suosiminen Vastuullisuusteemojen kvalitatiivinen analyysi osana sijoitusprosessia Ajetaan sulkulistatarkistus neljä kertaa vuodessa. Hälytykset tutkitaan. n/a Sijoituskohteiden poissulkeminen ESG-datan hyödyntäminen ja sulkulistatarkistus (suljetaan suosituksista kv. sopimusten vastaiset aseet ja tupakkayhtiöt 30 % liikevaihtorajalla) Suositellaan myymään salkuista sijoitukset mikäli poissulkemisen kriteerit täyttyvät Suljetaan suosituksista valituilla kieltolistoilla olevat yhtiöt Teemasijoitukset Tapauskohtaisesti. n/a n/a Impakti-sijoittamisen menetelmät Tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti. Tapauskohtaisesti. Aktiivinen omistajuus Tapauskohtaisesti. Asiakkaiden puolesta äänestäminen yhtiökokouksissa Suositellaan myymään salkuista sijoitukset vakavien vastuullisuusrikkeiden ilmetessä ESG-integrointi Hyödynnetään ESG-dataa Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi rahastoista ja tv-salkuista Vastuullisuusdatan systemaattinen kerääminen ja analysointi uusista sijoituksista

10 ESG-TYÖKALU, MORNINGSTAR Taaleri on vuoden 2021 alussa ottanut käyttöön Morningstarin ESG-data ja ESGraportointityökalun ESGmalliraportti 1. ESG-data tarjoaa salkunhoidon tueksi riippumatonta analyysia sijoitusinstrumenttien vastuullisuusnäkökulmiin (ESG) Morningstar hyödyntää Sustainanalyticsin dataa mitatakseen yhtiöiden materiaalisia ESG-riskejä Metodologia ottaa huomioon ESG-riskien vaikutuksia yhtiön taloudellisiin seikkoihin 2. ESG-raportoinnin avulla pystytään kuvaamaan rahastojen ja salkkujen vastuullisuusnäkökulmia

11 ESG-TYÖKALU, MORNINGSTAR ESGmalliraportti

12 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN STRATEGIAT

13 ESG-INTEGROINTI Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Suorista instrumenteista koostuvien rahastojen vastuullisuusdatan analysointi ja tallennus Kerättävät tiedot 1. Ulkoiset ESG-reittaajat Morningstar Sustainalytics ja RobecoSAM kerätään yhtiökohtainen ESG-arvosana CDP ja ISS 2. Yhtiökohtaiset tiedot CO2 (tonnes/million revenue) Water usage Energy intensity Morningstar, Bloomberg, Excel, BO Kerran kvartaalissa/uusia sijoituksia tehdessä (korko, osake) Vastuullisuusdatan analysointi ja tallennus strukturoituihin tuotteisiin liittyen, joissa kohdeetuutena yksittäinen yhtiö tai kori yhtiöitä Kerättävät tiedot 1. Ulkoiset ESG-reittaajat Morningstar Sustainalytics ja RobecoSAM kerätään yhtiökohtainen ESG-arvosana CDP ja ISS 2. Yhtiökohtaiset tiedot CO2 (tonnes/million revenue) Water usage Energy intensity Morningstar, Bloomberg, Excel Strukturoidut, BO Uuden tuotteen liikkeeseenlaskun yhteydessä Strukturoidut

14 SIJOITUSKOHTEIDEN POISSULKEMINEN, NEGATIVE SCREENING Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Suljetaan pois suorat sijoituskohteet, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita tai tupakkatuotteita Ei sijoiteta yhtiöihin, jotka ovat mukana kiellettyjen aseiden valmistuksessa tai jakelussa. Kiellettyjä aseita ovat jalkaväkimiinat, kemiallisetja biologiset aseet, rypäleaseet sekä ydinaseet. Ei sijoiteta yhtiöihin, joiden liikevaihdosta yli 30 % tulee tupakkatuotteiden myynnistä Salkunhoitajan analyysi Salkunhoitaja, kaupankäynti Uusia sijoituksia pohdittaessa (korko, osake), Kaupankäynti Suljetaan pois suorat sijoituskohteet, jotka ovat määrätyillä sulkulistoilla Kansainväliset pakotelistat --- Salkunhoitaja, kaupankäynti Uusia sijoituksia pohdittaessa (korko, osake), Kaupankäynti Sijoituskohteiden poissulku/myynti negatiivisten vastuullisuustekijöiden ilmetessä Sijoituskohteen poissulku tai myynti, mikäli yhtiöön liittyen ilmenee voimakkaasti negatiivisia tekijöitä vastuullisuuden näkökulmasta Poissulku, mikäli yhtiön toiminta ollut tahallista, ympäristöä tai ihmisiä vahingoittavaa, laitonta tai mikäli yhtiön toiminnan jatkuvuus on uhattuna Päätösten dokumentointi Salkunhoitajan ja varainhoidon vetäjän analyysi, Tarvittaessa (korko, osake) Vastuullisuustekijöiden huomiointi osana strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskijoiden valintaprosessia Liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuuden säännöllinen analysointi Liikkeeseenlaskijan mahdollinen poissulku, mikäli yhtiöön liittyen käy ilmi merkittävästi toimintaan vaikuttavaa negatiivista tietoa Yhtiön tilinpäätöstiedot, muu yhtiön julkaisema tieto, yhtiötapaamiset Strukturoidut tuotteet Kerran kvartaalissa/ tarvittaessa Strukturoidut Vastuullisuusnäkökulmien kertominen konsultatiivisissa toimeksiannoissa Asiakkaan tehdessä kauppaa omasta aloitteestaan yllä mainituilla säännöillä kielletyllä instrumentilla asiakkaalle kerrotaan sijoituksen olevan Taalerin vastuullisuusperiaatteiden vastainen --- Kaupankäynti Kauppaa tehdessä Kaupankäynti

15 SIJOITUSKOHTEIDEN SUOSIMINEN, POSITIVE SCREENING Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Vastuullisuusteemojen kvalitatiivinen analyysi osana sijoituskohteiden muuta analyysiprosessia sekä uusista että olemassa olevista sijoituskohteista salkunhoidossa Sijoituskohteen analyysi mm. hallintotavan, energia- ja ympäristötehokkuuden ja sosiaalisten tekijöiden näkökulmasta Yhtiön tilinpäätöstiedot, muu yhtiön julkaisema tieto, yhtiötapaamiset Jatkuvasti olemassa olevista sijoituksista, uusia sijoituksia pohdittaessa (korko, osake)

16 IMPAKTI-SIJOITTAMINEN Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Impakti-sijoittamiseen soveltuvat instrumentit Analysoidaan sijoituskohteita erityisesti mielenkiintoisten megatrendien ja vastuullisuusnäkökulmien kautta Salkunhoitajan analyysi Salkunhoitaja Uusia sijoituksia pohdittaessa (korko, osake), Kaupankäynti Green/social bondit Käytetään green/social bondeja osana muuta korkosalkunhoitoa ja suositaan vastuullisuutta edistäviä instrumentteja mikäli myös muut salkunhoidon käyttämät tunnusluvut puoltavat sijoituskohteen valintaa Salkunhoitajan analyysi Salkunhoitaja Uusia sijoituksia pohdittaessa (korot) Kommunikoidaan Taaleri vastuullisuuspolitiikka strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskijoille Taalerin vastuullisuuspolitiikka ja sen merkitys liikkeeseenlaskijavalinnassa kommunikoidaan liikkeeseenlaskijoille Kommunikointi yhtiöiden kanssa Strukturoidut Vuosittain/uutta liikkeeseenlaskija a harkittaessa Strukturoidut

17 TEEMASIJOITTAMINEN Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Vastuullisuusperiaatteiden systemaattinen huomioiminen/kirjaaminen uuden tuotteen sijoituspolitiikkaan ja prosessiin (Rahastot ja valtakirjasalkut) Vastuullisuusperiaatteiden läpikäynti uuden tuotteen suunnitteluprosessin yhteydessä soveltuvin osin Datan hyödyntäminen, negative screening, positive screening, vaikuttaminen/impakti, aktiivinen omistajuus, muut --- Salkunhoitaja Uuden tuotteen yhteydessä (korko, osake) Vastuullisten indeksien järjestelmällinen huomioiminen strukturoitujen tuotteiden sijoituskohteiden valintaprosessissa Integroidaan vastuulliset indeksit osaksi sijoituskohteiden valintaprosessia Valitaan vastuullinen indeksi, mikäli kokonaisvaltainen analyysi osoittaa sen paremmaksi sijoituskohteeksi --- Strukturoidut Uuden tuotteen liikkeeseenlaskun yhteydessä Strukturoidut Strukturoitujen tuotteiden teemasijoitukset Lasketaan liikkeelle vastuullisia teemasijoituksia mikäli näille on asiakaskentässä kysyntää --- Strukturoidut Uusia sijoituksia pohdittaessa Strukturoidut

18 AKTIIVINEN OMISTAJUUS Mitä? Miten? Välineet Kuka? Millä frekvenssillä? Toiminto Vastuullisuusteemojen läpikäynti relevanttien kysymysten osalta sijoituskohteita tai potentiaalisia sijoituskohteita tavattaessa Pyrkimyksenä vaikuttaa potentiaalisten sijoituskohteiden tai omistettavien yhtiöiden vastuulliseen toimintaan eri osa-alueilla Lisätietojen aktiivinen kysyminen tapauksissa, joissa tekijät ovat erityisen merkittäviä tai epäselviä Lähtökohtana kannustaa potentiaalisia sijoituskohteita tai omistettavia yhtiöitä nykyistä laajempaan vastuullisuusraportointiin erityisesti verrokkiryhmiensä heikkojen yhtiöiden kohdalla Yhtiötapaamiset Salkunhoitaja Säännöllisesti (korko, osake) Vastuullisuuskysymysten ajaminen rahastojen salkunhoitajan toimesta yhtiökokouksissa poikkeustilanteissa Yhtiökokoukseen osallistuminen ja siellä äänestäminen, mikäli äänestyspäätöksellä nähdään selkeitä rahaston osuuden omistajien etuja edistäviä vaikutuksia Yhtiökokous Rahaston salkunhoitaja, rahastoyhtiö, vastuullisuuskomitea Poikkeustilanteissa (korko, osake) Vuorovaikutus sijoituskohteiden kanssa tilanteissa, joissa näemme selkeitä rikkeitä yhtiön toiminnassa vastuullisuuskysymyksiin liittyen Aktiivinen vuorovaikutus sijoituskohteiden kanssa rikkomuksien ilmetessä Salkunhoitajan viesti suoraan yhtiöön, jossa käy ilmi tehty rikkomus, vaatimamme toimenpiteet sekä aikajänne, jossa muutos vaaditaan Mikäli muutosta ei tehdä, yhtiö voidaan sulkea sallittujen sijoituskohteiden ulkopuolelle Kommunikointi yhtiöiden kanssa Salkunhoitaja Tarvittaessa (korko, osake)

19 VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET

20 TAALERIN UUSIUTUVAN ENERGIAN INFRASTRUKTUURI, KIINTEISTÖT, BIOTEOLLISUUS JA PRIVATE EQUITY - SIJOITUKSET Taaleri panostaa impaktiin ja kestävän kehityksen mahdollistamiseen. Taalerin liiketoimintasegmenti Energia ja Kiinteistöt ja hiljattain perustettu Bioteollisuus kertovat Taalerin vahvasta missiosta. Taalerin tavoitteena on tarjota asiakkaillemme kiinnostavia sijoitusmahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintasegmentit ottavat ESG-näkökulmat vahvasti huomioon sijoituksissaan ja prosesseissaan. Pyrimme jatkuvasti löytämään hankkeita, joissa yhdistyy positiivinen ympäristövaikutus kiinnostavaan sijoitusmahdollisuuteen. Olemme luoneet pääomarahastoja esimerkiksi kiertotalouteen (maailman ensimmäinen kiertotalouteen keskittyvä pääomarahasto Taaleri Kiertotalous) ja bioenergian tuotantoon (Taaleri Biotehdas -rahasto, joka rakensi Suomeen valtakunnallisen biokaasulaitoksen verkoston).

21 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET LIITTYEN INFRASTRUKTUURISIJOITUKSIIN SUOMEN ULKOPUOLELLA Suomen ulkopuolella noudatetaan kansainvälisiä (esim. YK) standardeja, paitsi silloin kun paikalliset standardit ovat tiukemmat. Kohdealuevalinnoissa huomioidaan kansainvälisten järjestöjen suositukset ja analyysit (esimerkiksi liittyen konfliktialueisiin). Paikallisten kumppaneiden valinnassa kiinnitetään huomiota ESG-tekijöihin (esimerkiksi työntekijöiden asema, corporate governance). Paikallisten kumppanien kanssa käydään aktiivista keskustelua ja vuorovaikutusta hankkeen sidosryhmien (esim. paikallinen väestö) kanssa. Tiedonhankinnassa paikallinen läsnäolo tärkeää, julkisten lähteiden lisäksi tiedonhankinnassa pyritään hyödyntämään myös mm. riippumattomia analyyseja ja ns. kolmatta sektoria. Liiketoimintasegmentit kehittävät aktiivisesti hankkeisiin liittyviä ESG-näkökulmia, monitorointia ja ohjeistuksia.

22

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Päivitetty VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset

VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset VASTUULLISUUS TYÖELÄKEALALLA 9.5.2017 Vastuullisuusseminaari Esko Torsti, Johtaja, listaamattomat sijoitukset ESITYS Työeläkeyhtiön vastuullisuus Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat Yhteenveto 2 TYÖELÄKEYHTIÖN

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä, millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kautta

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth

Vastuullinen sijoittaminen kannattaa. Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Vastuullinen sijoittaminen kannattaa Vastuullinen sijoittaminen 10.6.2010 Anna Hyrske ja Magdalena Lönnroth Kuinka uudesta hypetyksestä vastuullisessa sijoittamisessa on kyse? - Onko vastuullinen sijoittaminen

Lisätiedot

Vastuullinen Sijoittaminen

Vastuullinen Sijoittaminen Vastuullinen Sijoittaminen Mikko Koskela 3/2018 Agenda Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Vastuullisuuden valintoja Ovatko trendit sijoittajalle uhkia vai mahdollisuuksia? 2 Mitä vastuullisuus on? Jostakin

Lisätiedot

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta.

SANASTO FINSIF 22.3.2013. aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. SANASTO FINSIF 22.3.2013 aktiivinen omistajuus Omistajavallan aktiivinen käyttö esimerkiksi yrityskeskustelujen ja yhtiökokouksien kautta. BREEAM Building Research Establishment s Environmental Assessment

Lisätiedot

OP Varallisuudenhoito

OP Varallisuudenhoito OP Varallisuudenhoito Vastuullisen sijoittamisen periaatteet Marraskuu 2017 Vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1 Vastuullinen sijoittaminen OP Varallisuudenhoidossa Me OP Varallisuudenhoidossa uskomme,

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen. Kimmo Koivurinne Analyytikko

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen. Kimmo Koivurinne Analyytikko Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen Kimmo Koivurinne Analyytikko Twitter: @korkopalikka Tavoitteet Tuottavuus ja turvaavuus Sijoitustoiminnan merkitys eläkejärjestelmälle Haastava sijoitusympäristö Onnistuneen

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013

Vastuullinen sijoittaja & viestintä. Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 Vastuullinen sijoittaja & viestintä Päivi Sihvola / Procom 18.11.2013 sisältö 2 Ilmarinen superlyhyesti Vastuullinen omistaja Vastuullinen sijoittaja Näin viestimme Kuumat teemat Asiakkaiden odotukset

Lisätiedot

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet astuullisen sijoittamisen periaatteet 1 ASTUULLINEN SIJOITTAMINEN OP ARALLISUUDENHOIDOSSA Me OP arallisuudenhoidossa uskomme, että vastuullisuusasioiden sisällyttäminen sijoituspäätöksiin ja sijoittamista

Lisätiedot

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka

eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka eq Varainhoito Oy Vastuullisen sijoittamisen politiikka voimassa 27.9.2016 alkaen Sisältö 1. Johdanto vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja päämäärät eq:ssa... 3 2. Vastuullinen sijoittaminen Vastuut

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

26.3.2014. Taaleritehdas

26.3.2014. Taaleritehdas Taaleritehdas Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas Oyj on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Turku Pori Oulu Tampere Helsinki

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen Vastuullinen sijoittaminen Veritas PL 133, PL 133, 20101 20101 Turku Turku Puhelin 010 55 010 Faksi Faksi 010 5501 010 5501 690 690 Vastuullinen sijoittaminen Veritas Eläkevakuutuksessa Lyhyesti Relevanttien

Lisätiedot

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet Työeläkevakuuttajien vastuullisen sijoittamisen periaatteet 1 Muistion tarkoitus Tämän muistion vastuullisen sijoittamisen periaatteet on hyväksytty Työeläkevakuuttajat TELAn hallituksen kokouksessa 28.1.2008.

Lisätiedot

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET SISÄLTÖ PERIAATTEET...3 Vastuullinen sijoittaminen Elossa... 3 Hallituksen

Lisätiedot

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013

ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA. Anna Hyrske 10.04.2013 ELÄKEYHTIÖ AKTIIVISENA OMISTAJANA Anna Hyrske 10.04.2013 HUOLEHDIMME LÄHES 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL 37 500 yritystä YEL 58 800 yrittäjää Työeläkemaksut Eläkkeiden maksuun

Lisätiedot

Hukkuvatko eläkevarat, jos merenpinta nousee?

Hukkuvatko eläkevarat, jos merenpinta nousee? Hukkuvatko eläkevarat, jos merenpinta nousee? Eläkesijoittaminen alle 2 asteen maailmassa Työeläkeyhtiö Varma Varma hoitaa yritysten ja yrittäjien lakisääteisiä työeläkevakuutuksia. Pääkonttorimme on Helsingin

Lisätiedot

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1

Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma. LähiTapiola Varainhoito Oy 1 Vastuullisuusanalyysin merkitys Sijoittajan näkökulma LähiTaa Varainhoito Oy 1 Agenda 1. LähiTaa Varainhoidon sijoitusfilosofia 2. Vastuullisuusanalyysi ja merkitys sijoituspäätöksissä 3. Raportoinnin

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Peter Halonen Analyytikko

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Peter Halonen Analyytikko Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö 16.5.2017 Peter Halonen Analyytikko Sisältö Työeläkevarojen määrä ja kehitys Keskimäärin kasvua Varat maantieteellisesti Merkittävä kotimaan paino

Lisätiedot

ESG. Vastuullisuus OP-rahastoissa. Mika Leskinen OP Varallisuudenhoito Vastuullinen sijoittaminen Mika Leskinen

ESG. Vastuullisuus OP-rahastoissa. Mika Leskinen OP Varallisuudenhoito Vastuullinen sijoittaminen Mika Leskinen ESG Vastuullisuus OP-rahastoissa Mika Leskinen OP Varallisuudenhoito Vastuullinen sijoittaminen 28.1.2016 Mika Leskinen Vastuullinen sijoittaminen 2 Sijoitustoimintaa joka huomioi ympäristöön (E), yhteiskuntaan

Lisätiedot

636/ Sijoitustoiminnan ohjeet

636/ Sijoitustoiminnan ohjeet 636/2017 100 Sijoitustoiminnan ohjeet Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) hyväksyä liitteen mukaisen sijoitustoiminnan ohjeen 2) antaa ohjeen kirkkovaltuustolle

Lisätiedot

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen. Kimmo Koivurinne Analyytikko

Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen. Kimmo Koivurinne Analyytikko Työeläkevarat ja niiden sijoittaminen Kimmo Koivurinne Analyytikko Tavoitteet Tuottavuus ja turvaavuus Sijoitustoiminnan merkitys eläkejärjestelmälle Haastava sijoitusympäristö Onnistuneen sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen - mitä yksityissijoittaja voi tehdä? Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö

Vastuullinen sijoittaminen - mitä yksityissijoittaja voi tehdä? Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö Vastuullinen sijoittaminen - mitä yksityissijoittaja voi tehdä? Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö Mitä vastuullisuudella tarkoitetaan ESG Environmental = ympäristö esim. ei saastuttamista Social = yhteiskunta

Lisätiedot

Vastuullisen sijoittamisen politiikka

Vastuullisen sijoittamisen politiikka Vastuullisen sijoittamisen politiikka Sisällysluettelo Mandatum Lifen vastuullisen sijoittamisen lähtökohdat ja tavoitteet 3 1. Sitoutuminen vastuullisuuteen sijoitustoiminnassa 3 2. Vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen Elossa. Avara, Asumisen aamu Kirsi Keskitalo

Vastuullinen sijoittaminen Elossa. Avara, Asumisen aamu Kirsi Keskitalo Elossa Avara, Asumisen aamu 18.9.2018 Kirsi Keskitalo on kiinteä osa Elon sijoitustoimintaa Elon sijoitustoiminnan tehtävänä on sijoittaa työeläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Elon vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi

Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Osakekaupankäynti 1, peruskurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin.

Lisätiedot

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ELON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET SISÄLTÖ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN YLEISET PERIAATTEET...3 PÄÄPERIAATTEET KÄYTÄNNÖSSÄ

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 21.12.2016 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 SUORAT ARVOPAPERISIJOITUKSET... 4 Omaisuuslajikohtaiset erityispiirteet... 5 SUORAT LISTAAMATTOMAT

Lisätiedot

O lemme integroineet vastuullisuuden osaksi

O lemme integroineet vastuullisuuden osaksi VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 17.12.2015 Suorat arvopaperisijoitukset 2 Suorat listaamattomat osakkeet ja sijoituslainat 3 Kiinteistösijoitukset 3 Rahastosijoitukset

Lisätiedot

Sigrid Juséliuksen Säätiö vastuullisen sijoittamisen politiikka

Sigrid Juséliuksen Säätiö vastuullisen sijoittamisen politiikka 1 Sigrid Juséliuksen Säätiö vastuullisen sijoittamisen politiikka 1. Säätiön lähtökohdat Sigrid Juséliuksen Säätiön (Säätiö) tavoitteena on tukea ja edistää lääketieteellistä tutkimusta, jonka pyrkimyksenä

Lisätiedot

Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain

Vastuullinen sijoittaminen omaisuuslajeittain 2 (11) Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat... 3 2 Omaisuuslajikohtaiset toimintatavat... 4 2.1 Suorat osake ja yrityslainasijoitukset... 4 2.1.1 ESG analyysi... 4 2.1.2 Normipohjaisen seulonnan prosessi...

Lisätiedot

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.

eq Hoivakiinteistöt Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4. eq Hoivakiinteistöt Erikoissijoitusrahasto Toimitilaratkaisuja hoivayrityksille Amos Janhunen Salkunhoitaja amos.janhunen@eq.fi +358 40 7092836 2.4.2014 TEM 1 Tausta eq Hoivakiinteistöt on Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS. Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS. Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN OPAS Ensimmäiset askeleet kohti vastuullisempaa sijoitussalkkua 1 SISÄLTÖ Johdanto 2 Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa? 4 Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat

Lisätiedot

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA

UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA UNIFUND JYVÄSKYLÄ OY:N SIJOITUSSTRATEGIA Yliopiston hallituksen kokous 18.10.2016. Unifund Jyväskylä Oy:n sijoitusstrategia. Jyväskylän yliopiston hallitus 18.10.2016. SIJOITUSTRATEGIA Unifund Jyväskylä

Lisätiedot

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 2010. 10.6.2010, Vanha ylioppilastalo, Helsinki

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 2010. 10.6.2010, Vanha ylioppilastalo, Helsinki OHJELMA 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 10.15 Tervetulotoivotus 10.30 Avauspuheenvuoro Tarja Halonen, Tasavallan presidentti 10.50 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (englanninkielinen) Miten

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä

Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Yritysvastuutoimet ja niistä viestiminen FK:n jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna LIIKETALOUDEN 1 Pääkysymys: Tutkimuskysymykset Millainen rooli yritysvastuulla on Finanssialan Keskusliiton jäsenjärjestöissä?

Lisätiedot

IMPAKTI-SIJOITTAMISESTA ELÄMÄNTAPA

IMPAKTI-SIJOITTAMISESTA ELÄMÄNTAPA IMPAKTI-SIJOITTAMISESTA ELÄMÄNTAPA T O I M I T U S J O H T A J A R O B I N L I N D A H L 2 9. 8. 2 0 1 9 N A S D A Q H E L S I N G I N A V O I M E T O V E T AGENDA Taaleri lyhyesti Taalerin matka Oman

Lisätiedot

SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS. 1. Johdanto Aluksi

SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS. 1. Johdanto Aluksi SIJOITUSTOIMINNAN VASTUULLISUUS 1. Johdanto 1.1. Aluksi Valtion Eläkerahaston (VER) sijoitustoiminnan kohteena oleva globaali taloudellisen toiminnan kenttä on monisärmäinen. Kansainvälisessä liiketoiminnassa

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN VUOSIKERTOMUS eq Varainhoito Oy

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN VUOSIKERTOMUS eq Varainhoito Oy VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN VUOSIKERTOMUS -2017- eq Varainhoito Oy VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN VUOSIKERTOMUS 2017 eq Varainhoito Oy:n (myöhemmin eq) Vastuullisen Sijoittamisen Vuosikertomus on katsaus yhtiön

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Ilmarisen hallituksen hyväksymä 20.12.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO...2 SUORAT ARVOPAPERISIJOITUKSET...3 OMAISUUSLAJIKOHTAISET ERITYISPIIRTEET...3 SUORAT LISTAAMATTOMAT OSAKKEET

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN KATSAUS E L O K U U E L O K U U

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN KATSAUS E L O K U U E L O K U U E L O K U U 2 0 1 7 VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN KATSAUS E L O K U U 2 0 1 7 Aktia Varainhoito tuottaa puolivuosittain tämän vastuullisen sijoittamisen katsauksen asiakkaiden käyttöön. Katsauksessa kuvataan

Lisätiedot

Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät

Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät Eurooppalaisten eläkesijoittajien vastuulliseen sijoittamiseen vaikuttavat tekijät 14.05.2013 Riikka Sievänen jatko-opiskelija / post-doc tutkija Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit hajauttamisen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioonotettavia yksityiskohtia, joita valistuneen

Lisätiedot

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN 1 (5) VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN Yleistä Vastuullisen sijoittamisen parhaat käytännöt ja toimintatavat ovat kehittyneet huomattavasti viimeisten vuosien aikana. YK:n tuella vuonna 2006 lanseeratut vastuullisen

Lisätiedot

Vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen tila ja tulevaisuus

Vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen tila ja tulevaisuus Vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen tila ja tulevaisuus FINSIF 18.9.2018 Hanna Silvola KTT, Apulaisprofessori hanna.silvola@aalto.fi Termien kehittyminen - Corporate Social Responsibility Corporate

Lisätiedot

Hajauttamisen perusteet

Hajauttamisen perusteet Hajauttamisen perusteet Sisältö 1. Miksi hajauttaa sijoituksia? 2. Ajallinen hajauttaminen 3. Hajautus omaisuusluokissa 4. Toimialakohtainen hajauttaminen 5. Hajauttaminen yhtiön koon mukaan 6. Maantieteellinen

Lisätiedot

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO

AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO AMERIKKA SIJOITUSRAHASTO UNITED BANKERS - OMAISUUDENHOITO- UB Amerikka patentoidulla sijoitusprosessilla tuloksiin UB Amerikka on Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittava rahasto, jonka salkunhoidossa

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Niina Bergring Sijoitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus

Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö Niina Bergring Sijoitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus Tuottavuus ja turvaavuus - haastava sijoitusympäristö 30.8.2018 Niina Bergring Sijoitusjohtaja Veritas Eläkevakuutus Tavoitteet Tuottavuus ja turvaavuus Sijoitustoiminnan merkitys eläkejärjestelmälle Haastava

Lisätiedot

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013

ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 ILMARISEN OMISTAJA- POLITIIKKA 18.12.2013 TEHTÄVÄMME Pidämme huolta työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä työeläketurvasta Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti & vastuullisesti Pitkäjänteisellä

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VUODEN 2018 SELVITYS

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VUODEN 2018 SELVITYS OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VUODEN 2018 SELVITYS Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtoryhmän hyväksymä 15.5.2019 Selvitys kuvaa Ilmarisen omistajaohjauksen periaatteiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET. Päivitetty OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET Päivitetty 29.12.2016 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

Hanna Silvola Tiina Landau Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin

Hanna Silvola Tiina Landau Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin Hanna Silvola Tiina Landau Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin Alma Talent 2019 Helsinki Copyright 2019 Alma Talent Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-3714-4 ISBN: 978-952-14-3715-1 (sähkökirja) ISBN:

Lisätiedot

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET

OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET OMISTAJA- OHJAUKSEN PERIAATTEET 17.12.2015 ILMARINEN OMISTAJANA Olemme omistajana pitkäjänteinen, avoin ja aktiivinen: Tavoitteenamme on valita sijoituskohteet, joiden arvonkehitys pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Sijoittamisen trendit

Sijoittamisen trendit Sijoittamisen trendit Suvi Tuppurainen myynti- ja markkinointijohtaja, Nordnet Suomi 16.10.2013 Naisten ilta Pörssissä 1. Kehittyvien markkinoiden merkitys maailman taloudessa kasvaa Aasian osuus maailman

Lisätiedot

LÄHITAPIOLA VARAINHOIDON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Maaliskuu Finsifin jäsen

LÄHITAPIOLA VARAINHOIDON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET. Maaliskuu Finsifin jäsen LÄHITAPIOLA VARAINHOIDON VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET Maaliskuu 2019 Finsifin jäsen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 3 3. TAPAMME SIJOITTAA VASTUULLISESTI 4 4.

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007

Työeläkeyhtiön kommentit. Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkeyhtiön kommentit Sijoitusjohtaja Jussi Laitinen 13.11.2007 Työeläkevarojen sijoitustoiminnan tavoitteet Mahdollisimman hyvän tuoton saavuttaminen rahastoiduille eläkevaroille, hallitulla riskinotolla

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille

Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkon eläkerahasto (KER) Talousarvio vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2019 Kirkkohallituksen esitys 6/2016 kirkolliskokoukselle Asianumero DKIR/711/02.00.01/2016 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Aamuseminaari 9.4.2008

Aamuseminaari 9.4.2008 Aamuseminaari 9.4.2008 Rahastouutuuksia alkuvuonna Nordea Absoluuttisen Tuoton Salkku Rahastojen rahasto, joka yhdistää Nordean absoluuttisen tuoton strategioita Positiivista tuottoa ja hajautusta salkkuun

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET HELSINGIN YLIOPISTO & HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT

VASTUULLISEN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET HELSINGIN YLIOPISTO & HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT VASTUULLISEN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET HELSINGIN YLIOPISTO & HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT 12. KESÄKUUTA 2019 2 VASTUULLISEN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET SISÄLLYS 1 TAUSTAA 3 2 YLIOPISTON VASTUUT

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi mm. mikä osake on, miten pörssi toimii ja miten osakesäästämisen voi aloittaa. Lisäksi tutustutaan Nordnetin työkaluihin. Mikäli

Lisätiedot

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa

Eufex Hedge. Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Hedge Parhaat hedgerahastot yhdessä rahastossa Eufex Oy perustettu vuonna 2000 Suomen Rahoitustarkastuksen valvonnan alainen sijoituspalveluyritys liiketoiminta-alueet rahastoanalyysi rahastovarainhoito

Lisätiedot

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011

Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Varallisuudenhoidon trendejä 2012 Arvopaperin Rahapäivä 2011 Toni Teppala Nordea Wealth Management Investment Advice & Trading Varallisuudenhoidon trendejä 2012 1. Aktiivinen sijoittaminen 2. Sijoittamisen

Lisätiedot

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen?

Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Miten tunnistat mutkikkaan sijoitustuotteen? Sijoitus-Invest 2013 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä,

Lisätiedot

Elite Alfred Berg sijoituskohteena

Elite Alfred Berg sijoituskohteena Elite Alfred Berg sijoituskohteena 2 Elite Alfred Berg Elite Alfred Berg tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita.

Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo

DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta. KPMG-talo DIF-tilaisuus Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta KPMG-talo 22.9.2016 Yritysvastuu arvonluonnissa, strategiassa ja sijoittajan näkökulmasta Tilaisuuden avaus hallituksen

Lisätiedot

YRITYSVASTUU ILMARISESSA

YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUU ILMARISESSA YRITYSVASTUUN MÄÄRITTELY Yritysvastuu = vastuuta omasta (liike)toiminnasta Vastuullisuus tarkoittaa oman toiminnan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä vastuullisuusnäkökohtia

Lisätiedot

Rahastosäästämisen ABC

Rahastosäästämisen ABC Rahastosäästämisen ABC Sisältö 1. Sijoitusrahaston määritelmä 2. Rahastojen hinnoittelu & kustannukset 3. Rahastotyypit 4. Säästäminen ja rahastot 5. Rahastot Nordnetin palvelussa 6. Verotus Sijoitusrahaston

Lisätiedot

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi

Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Osakekaupankäynti 2, jatkokurssi Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa käydään läpi käsitteitä kuten osakeanti, lisäosinko sekä perehdytään tunnuslukuihin. Lisäksi käsittelemme verotusta ja tutustumme Nordnetin

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Muutoksia sijoitusjakaumassa. Salkusta on kevennetty (viikolla 6) Nokiaa ja lisätty Fortumin osakkeita noin 10,2 prosentin painoon.

Muutoksia sijoitusjakaumassa. Salkusta on kevennetty (viikolla 6) Nokiaa ja lisätty Fortumin osakkeita noin 10,2 prosentin painoon. Muutoksia sijoitusjakaumassa NOKIAN KEVENNYS, FORTUMIN LISÄYS TÄMÄN VIESTIN TARKOITUS Salkusta on kevennetty (viikolla 6) Nokiaa ja lisätty Fortumin osakkeita noin 10,2 prosentin painoon. Nokiassa koko

Lisätiedot

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 2. Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 Tervetuloa webinaariin! Optiot 2 on jatkokurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa jatketaan optioiden käsittelyä ja syvennymme johdannaisten maailmaan. Webinaarissa käydään

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

ARVONMÄÄRITYSPOLITIIKKA

ARVONMÄÄRITYSPOLITIIKKA 4.10.2019 0 / 5 Luottamuksellinen Kohderyhmä tähän ARVONMÄÄRITYSPOLITIIKKA Taaleri Pääomarahastot Oy Taaleri Kapitaali Oy Y-tunnus 2772994-2 Rekisteröity kotipaikka Helsinki Puhelin 046 714 7100 www.taalerikapitaali.com

Lisätiedot

Lahden Seudun Ekonomit. Vaalikokous

Lahden Seudun Ekonomit. Vaalikokous Lahden Seudun Ekonomit Vaalikokous 8.11.2017 Esityslista LAHDEN SEUDUN EKONOMIT R.Y. Sääntömääräinen vaalikokous Aika: keskiviikko 8.11.2017 klo 16.30 Paikka: Finnkino kuvapalatsi, Vapaudenkatu 13, Lahti

Lisätiedot

Vastuullisen sijoittamisen käytännöt eri omaisuuslajeissa

Vastuullisen sijoittamisen käytännöt eri omaisuuslajeissa Vastuullisen sijoittamisen käytännöt eri omaisuuslajeissa Varma 2019 1 Sisältö Listatut sijoitukset Suorat osakesijoitukset ja osakerahastot Listatut yrityslainat Ilmastonmuutoksen huomioiminen suorissa

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014

SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA. Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 SIJOITTAJAN ODOTUKSET HALLITUKSEN JÄSENELLE KRIISITILANTEESSA Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 16.10.2014 2 Ilmarinen lyhyesti HUOLEHDIMME YLI 900 000 SUOMALAISEN ELÄKETURVASTA 529 000 työntekijää TyEL

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus Huhtikuu 2016 Tavoite Kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus ottaa

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMINTAKERTOMUS Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2017

EVLI PANKKI OYJ VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMINTAKERTOMUS Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2017 Vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus 2017 2 Vastuullisen sijoittamisen edistyminen Evlissä 2017 Evli Pankin vastuullisen sijoittamisen kulmakiviä ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Vastuullisen sijoittamisen

Lisätiedot

ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA

ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO ELON SIJOITUSTOIMINNAN ILMASTOSTRATEGIA SISÄLTÖ JOHDANTO ILMASTONMUUTOKSEEN...3 Ilmastoriski... 3 Hiiliriski... 3 Hiilijalanjälki...

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E

V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E V A I K U T T A V A SÄHKÖVALINTA Y R I T Y S M A A I L M A N S U U N N A N N Ä Y T T Ä J I L L E EKOenergia on ainoa kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ympäristömerkki sähkölle. Nostamme yrityksesi

Lisätiedot

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto

Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin. Lokakuu Kaisa Kivipelto Alfred Berg Katsaus eurooppalaisiin osakkeisiin Lokakuu 2016 Kaisa Kivipelto Alfred Berg Aktiivinen Fokus Uusi lähestymistapa omistajuuteen osakevalinnassa Rahasto sopii sijoittajalle, joka Haluaa sijoittaa

Lisätiedot