Nuorten vaellusleiri 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten vaellusleiri 2020"

Transkriptio

1 Nuorten vaellusleiri 2020 Aloitustapaaminen, Teams Tervaniemi, tutustuminen Nuuksio, Korpinkierros Kuusamo, Pieni Karhunkierros Posio, Riisitunturi Lopputapaaminen, Aulanko Lisää teksti napsauttamalla

2 Idea vaellusleiristä Ajatus vaelluksesta syntyi nuorten tukipalvelu Topparissa vuonna 2016 Tällöin oli mahdollisuus hakea nuorisotoimintaan ohjattua testamenttirahoitusta Hämeenlinna vietti tuolloin luonto -ja vesi- teemavuotta. Asiakastyössä nuoria pyritään saamaan aktiivisesti luontoyhteyteen, koska nuorten vapaa-aika kuluu pääsääntöisesti kaupunkiympäristössä, lähiöissä ja kauppakeskuksissa. Monet asiakkaistamme viettävät aikaansa myös sisätiloissa kotioloissa koneillaan pelaten. Näistä ympäristöistä on joskus vaikeaa irtautua riittävällä tavalla, riittävän kauaksi ja pitkäksi aikaa, jotta esimerkiksi luonnon voimauttava vaikutus voisi tulla tutuksi ja näin myös kokemuksen kautta osaksi arkea. Lisää teksti napsauttamalla

3 Miksi vaellus? Vaelluksella käydään läpi luonnossa selviytymiseen liittyviä keinoja, menetelmiä ja välineitä sekä opitaan ottamaan vastuuta paitsi itsestä, myös muista matkalle osallistujista. Vaellus antaa luontoyhteyden lisäksi kokemuksen oman kehon hallinnasta, kunnon rajoista sekä siitä, miten fyysinen rasitus vaikuttaa positiivisesti stressin hallintaan ja mielialaan. Vaelluskohteeksi valittiin Pohjois-Suomi, jotta nuoret pääsevät riittävän etäälle omasta kotiympäristöstään. Tänä vuonna vaelluskohteena oli Kuusamo sekä Posion riisitunturi.

4 Vaelluksen tavoitteet Itseluottamuksen tukeminen Yhteisöllisyyden ja ryhmätaitojen/kaveritaitojen edistäminen Itseohjautuvuuteen kannustaminen Arkiluovuuden lisääminen Toiminnanohjauksen kehittäminen Nuoren henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja oman prosessin arviointi matkan aikana Uusien teemojen tuominen yksilötyöskentelyyn sekä paremman kontaktin saaminen nuoreen Luontoon ja sen voimauttavaan vaikutukseen tutustuttaminen Liikkumaan kannustaminen ja sen ottaminen osaksi arkea Retkeilytaitojen harjoitteleminen

5 Nuorten ja ohjaajien valinta Vaellukselle valittiin kuusi vuotiasta nuorta, neljä tyttöä ja kaksi poikaa. Nuoret valikoituivat Hämeenlinnan Topparin, perheneuvolan sekä lastensuojelun asiakkaista. Valinnassa kiinnitettiin huomiota nuorten fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon sekä intensiivisen ryhmämuotoisen toiminnan hyötyyn nuorten kohdalla. Tätä pidettiin tärkeänä, sillä jokaisen nuoren haasteet tuli olla myös ohjaajien tiedossa ennen varsinaisen matkan alkua. Tänä vuonna valinnassa otettiin huomioon erityisesti ne nuoret, joiden perheessä on taloudellisia haasteita ja jonka vuoksi n uoren elämänpiiri on saattanut kaventua. Tällaiset haasteet saattavat usein vaikuttaa siihen, ettei nuorilla välttämättä ole mahdollisuutta luovalle ja kehittävälle toiminnalle. Tarkoitus oli myös tukea nuoria heidän tärkeimmässä kehitystehtävässään eli vanhemmista irtautumisen ja itsenäistymisen prosessissa. Tavoitteena oli erityisesti nuoren omien voimavarojen esille saattaminen riippumatta perhesuhteista. Lyhytkin irtiotto perheestä saattaa autt aa perheen sisäisten vuorovaikutussuhteiden normalisoinnissa ja parantamisessa. Lisäksi vaellukselle osallistujien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin ja heidän perheisiinsä sekä muutosmotivaatioon. Ohjaajiksi valikoitui moniammatillinen tiimi. Topparin psykiatrinen sairaanhoitaja, lastensuojelun sosiaaliohjaaja sekä perheneuvolan perheneuvoja/sosiaalityöntekijä.

6 Elämyspedagogiikka punaisena lankana Vaelluksella toteutettiin elämyspedagogista lähestymistapaa. Siinä korostetaan henkilökohtaisia kasvuprosesseja, mutta nähdään myös, että oppimista tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa elämyksiä ja haasteita kohdatessa. Elämyspedagogisen toiminnan kolme keskeistä käsitettä ovat 1) pää, 2) sydän ja 3) kädet PÄÄ >> luodaan puitteet sellaiselle toiminnalle, jossa ihmiset joutuvat käyttämään kognitiivisia taitojaan SYDÄN >> tunnetta, kokemusta ja arvoja KÄDET >> toimintaa, jonka kautta edelliset mahdollistuvat Elämyspedagogiikka määritellään tavoitteelliseksi ja tietoiseksi kasvuprosessiksi, joka tapahtuu omakohtaisen oppimisen kautta luonnossa ja ryhmässä, ja se tarjoaa tuen ja turvallisuuden tunteen. Uudet olosuhteet luovat seikkailun ja elämyksellisyyden.

7 Aloitustapaaminen Teamsissä Aloitustapaaminen järjestettiin kevään Korona-tilanteen vuoksi Teams -yhteyttä hyödyntäen. Etätapaamisessa kerrottiin tulevasta vaelluksesta nuorille ja heidän vanhemmilleen ja näytettiin kuvamateriaalia edellisvuoden matkasta. Kävimme läpi mukaan otettavia tarvikkeita ja mahdollisia haasteita tulevalla reissulla. Jokainen sai sähköpostitse listan mukaan otettavista varusteista. Rinkat, teltat ja makuupussit oli mahdollista lainata Setlementiltä. Sen sijaan ulkoiluasu sekä hyvät nilkkoja tukevat vaelluskengät oli hankittava itse. Tarvittaessa ohjasimme perheitä hakemaan taloudellista hankintoihin.

8 Retki-iltapäivä Tervaniemessä, Hämeenlinna Vaellusleiriin valmistautuminen aloitettiin retki-iltapäivällä, jonka tarkoituksena oli ohjaajien ja nuorten tutustuminen, nuorten ryhmäyttäminen ja retkeilytai tojen harjoitteleminen. Kokoonnuimme Tervaniemen kodalla, jossa harjoittelimme telttojen pystyttämistä, teimme retkikeittimillä ruokaa ja grillasimme. Samalla mahdollistimme nuorten tutustumisen toisiinsa mm. vapaan yhdessäolon ja ryhmäytymistehtävien (mm. valokuvakortit) avulla.

9 Harjoitusvaellus, Nuuksio Harjoitusvaellus toteutettiin Nuuksion kansallispuistossa. Reitiksi valikoitui vajaan 10 km:n mittainen Korpinkierros. Harjoitusvaelluksen tarkoituksena oli ryhmäyttää nuoria ja saada tuntumaa tulossa olevaan Kuusamon vaellusmatkaan. Harjoitusvaellus koettiin tärkeäksi, jotta nähtäisiin, pystyvätkö kaikki matkaan valikoituneet nuoret osallistumaan varsinaiselle vaellukselle (fyysinen ja psyykkinen kunto). Tarkoituksena oli myös arvioida omien varusteiden riittävyys ja pakkaamistaidot. Tänäkin vuonna olimme yhteydessä harjoitusvaelluksen jälkeen koteihin varusteisiin ja fyysiseen jaksamiseen liittyvissä asioissa.

10 Harjoitusvaellus, Nuuksio Kevään Koronatilanteen vuoksi harjoitusvaellus muutettiin siten, että telttayöpymisen sijaan tehtiin päivävaellus, jossa nuoret pääsivät kokemaan yhtäjaksoisen pidemmän kävelyn ja jaksottamaan omia voimavarojaan Nuoret pääsivät myös viettämään yhteistä aikaa osallistumalla yhteisiin askareisiin sekä virkistäytymään uimalla läheisessä vesistössä Ohjaajat havainnoivat nuorten kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, ryhmässä toimimiseen, ryhmän sääntöihin sekä fyysisen rasituksen tuomaan kuormitukseen.

11 Harjoitusvaellus, Nuuksio Harjoitusvaelluksen alussa täydennettiin vesivarastot matkan vaatimaa nesteytystä ja yhteistä ruoanlaittoa varten. Nuoria oli ohjeistettu ottamaan mukaansa tyhjät 1.5 litran muovipullot sekä juomapullot. Päivän ruokatarvikkeet jaettiin tasaisesti jokaisen retkeilijän reppuihin. Päivävaelluksella saattoi myös saada vinkkejä omien varusteiden riittävyyteen sekä nesteytyksen tärkeyteen liittyen. Jaksaminen kuumassa ilmassa vaati kävelijöiltä paljon. Tärkeäksi nousi myös oikeanlaiset jalkineet sekä auringonpistokselta suojaava päähine.

12 Harjoitusvaellus, Nuuksio Korpinkierroksen reitti sisälsi vaihtelevaa maastoa. Nuoret olivat kävelyssään melko eritahtisia. Pohdimme yhdessä kävelyn aikana jaksamista Kuusamon pidemmillä reiteillä. Keskustelua käytiin myös kesäajan liikunnasta, jotta vaelluskunto elokuussa olisi mahdollisimman hyvä varsinaista vaellusta ajatellen. Puheeksi nousi lisäksi aikatauluista kiinni pitäminen. Nuoret ryhmäytyivät nopeasti ja keskenään hyvin erilaiset nuoret oppivat ottamaan toisiaan huomioon. Kannustaminen ja tukeminen tulivat tutuiksi toimintatavoiksi kävelyn aikana. Hyvä ilmapiiri näkyi keskinäisenä huumorina ja avoimuus loi luottamusta nuorten ja ohjaajien välille.

13 Kuusamo

14 Tiistai , Matkapäivä Lähdimme matkaan yhdeksälle henkilölle rekisteröidyllä vuokra-autolla klo 9.00 Suomen kasarmilta Nuorille ja heidän vanhemmilleen oli jätetty tehtäväksi tarkastaa kaikki listanmukaiset varusteet mukaan Matkan aikana pysähdyimme useita kertoja. Yhteiset ruokailuhetket ja jaloittelutauot kevensivät muuten niin pitkää ajomatkaa. Autossa nuoret viettivät aikaa yhdessä musiikkia kuunnellen ja pelejä pelaten, ajoittain joku nukkuikin Matka sujui kivuttomasti ja perille Rukatunturille saavuimme jo klo 20:00.

15 Tiistai , Matkapäivä Mökille päästyämme nuoret ottivat käyttöönsä yläkerran. Ohjaajat majoittuivat alakertaan. Osa nuorista tarvitsi apua kognitiivisissa toiminnoissa, mm. lakanoiden laitossa ja tavaroiden paikoilleen laittamisessa. Iltapesujen jälkeen pakkasimme reput valmiiksi aamun vaellusta varten. Vaikka matkaväsymystä oli havaittavissa, ei nukkumaanmeno tuntunut heti tarpeelliselta. Nuoria ohjeistettiin riittävän levon turvaamisesta sopimalla yhteisestä hiljaisuudesta sekä puhelimen käytöstä.

16 Keskiviikko , Pieni karhunkierros Ensimmäisen vaellusaamun herätys oli klo 8. Nuoria oli ohjeistettu käymään nukkumaan ajoissa, jotta jaksamisen kanssa ei tulisi haasteita. Kävimme keskustelua mm. aamupalan syömisen tärkeydestä, sekä säänmukaisesta varustuksesta. Lopuksi kaikkien reppuihin jaettiin eväät ja tarvikkeet tasapuolisesti. Pientä poikkeamaa reitin kulkuun tuli, kun erään nuoren jaloissa olikin olosuhteisiin sopimattomat kengät. Tämän vuoksi yksi ohjaajista teki ylimääräisen lenkin mökille hakemaan nuorelle asianmukaiset vaelluskengät. Karhunkierros käveltiin noin. 6 tunnissa. Matkan varrella ihasteltiin maisemia, valmistettiin ruokaa ja otettiin kuvia. Sää oli hieman pilvinen, mutta vaellussääksi loistava.

17 Keskiviikko , Pieni karhunkierros Maisemat reitin varrella olivat upeat. Myllykoski, riippusillat sekä reitin korkeuserot saivat tänäkin vuonna ansaittua huomiota. Vesivarastoja oli helppo täydentää virtaavista puroista matkan varrella. Reitti saattoi tuntua osittain raskaalta, mutta lopussa ponnistelu tuotti kuitenkin tyytyväisyyden tunteita. Vaelluksen päätteeksi nuorilla oli aikaa myös henkilökohtaiseen ajanviettoon ja keskinäiseen hassutteluun. Heti ensimmäisen päivän jälkeen ystävyyssuhteet syvenivät ja nuoret löysivät paljon yhteistä puuhaa. Keskusteluja käytiin myös syvemmistä henkilökohtaisista asioista. Ruokaa laitettiin yhdessä ja saunan lämmittäminen kuului illan ohjelmaan päivittäin.

18 Torstai Riisitunturin Riisin Rietas Toinen vaelluspäivän aamu tuntui voimavaroissa edellistä huonommin nukutun yön jälkeen. Myös edellispäivän pitkä vaellus tuntui lihaksissa. Sää oli viileähkö ja ajoittain se sisälsi myös pientä tihkusadetta. Mieliala pysyi kuitenkin positiivisena. Nuotiopaikalla nuoret intoutuivat laulamaan.

19 Torstai Riisitunturin Riisin Rietas Riisin Riettaalla tunturireitti oli helppokulkuisempaa maastoa loivine nousuineen ja laskuineen. Tunturin lisäksi reittiin kuului myös suomaastoa. Tällä luontopolulla vaeltajat olivat hyvin eritahtisia, joten mahdollistimme osalle nuorista edetä ripeämmin Ruokailutilanteet hoidimme kuitenkin aina yhdessä.

20 Perjantai Suurpetokeskus Kahden vaelluspäivän jälkeen lepäsimme perjantaiaamuna pidempään ja rauhallisemman aamun jälkeen suuntasimme auton kohti seuraavaa kohdetta. Teimme opinto-/tutustumiskäynnin Kuusamon suurpetokeskukseen, jossa saimme opastetun kierroksen ja näin tutustua yleisimpien suurpetojen maailmaan. Käynnin jälkeen kävimme myös Rukakeskuksessa, jossa syötiin ja shoppailtiin yhdessä ja erikseen.

21 Päätöstapaaminen , Aulanko Nuorille ja vanhemmille järjestettiin yhteinen lopputapaaminen Aulangolla. Tapaaminen alkoi "suunnistuksella" Aulangon majalle. Reitille oli laitettu rasteja, joissa kysyttiin erilaisia asioita vaellusleiriltä. Nuoret saivat kertoa vanhemmilleen oikeat vastaukset ja samalla muistella leirillä olleita mukavia asioita. Perillä majalla oli tarjolla pientä iltapalaa, kuvakollaasi vaellusmatkalta, joka katsottiin yhdessä, sekä yhteistä keskustelua leiristä ja sen hyvistä ja kehitettävistä puolista. Tapaamisessa oli mukava ja hieman riehakaskin tunnelma. Nuoret kertoivat pitäneensä toisiinsa yhteyttä, jotkut olivat tavanneetkin. Ohjaajat kertoivat nuorten vahvuuksista yksilöinä ja ryhmänä, lopuksi kiitettiin leiristä ja halaillen toivotettiin mukavaa kotimatkaa.

22 Vaelluksen tavoitteiden saavuttaminen Leirimuotoisen toiminnan vaikutukset on todettu työmuotona erittäin tehokkaaksi tavaksi murtaa totuttuja käyttäytymismalleja nuorten keskuudessa. Pelkästään ympäristön vaihtaminen riittävän kauaksi totutusta saa aikaan muutoksia sekä nuorissa, että heidän perhesuhteissaan. Elämyspedagoginen työskentelytapa sopii erityisesti nuorisoikäisten kanssa toimimiseen. Siinä ajatuksena on antaa tilaa ja mahdollisuuksia nuoren omille tavoitteille ja henkilökohtaiselle prosessille kokemusten kautta. Samalla kuitenkin vertaistuellinen vuorovaikutus ryhmässä auttaa peilaamaan omia tunteita ja kokemuksia varsin tehokkaasti. Vaellusohjelmaamme kuului ennen varsinaista vaellusta retkiiltapäivä. Tervaniemessä nuoret saivat ohjeistusta ja työkaluja tulevaa harjoitusvaellusta varten. Prosessi jatkui Nuuksion harjoitusvaelluksella, missä nuoret ottivat käyttöön oppimiaan asioita sekä syvensivät ryhmäytymistä. Nuuksiossa nuorten oli mahdollista aloittaa oma oppimispäiväkirjansa kokoamisen kuvilla, teksteillä tai muulla haluamallaan tavalla. Prosessi huipentui vaellusmatkaan, joka toteutettiin Kuusamossa ja Posiolla. Jokaisen nuoren kanssa käytiin henkilökohtaista keskustelua vaellusmatkan aikana.

23 Yhteenvetoa Palautekeskustelussa nuoret kertoivat olleensa tyytyväisiä vaellusmatkaan kokonaisuudessaan. Riittävä vapaa-aika koettiin tärkeäksi, sillä se mahdollisti ryhmäytymisen ja tutustumisen. Erityisesti kaveritaidoissa harjaantuminen oli ollut jokaisen yhtenä päätavoitteena. Kävelyosuudet koettiin ajoittain vaativina. Ohjaajien näkökulmasta nuorista tuli esille piirteitä, joita yksilötyöskentelyssä eikä välttämättä tavanomaisessa ryhmätoiminnassakaan tule näkyviin. Sosiaaliset taidot joutuivat koetukselle, sillä pieniltä ristiriitatilanteilta ei tänäkään vuonna vältytty. Ristiriidat käännettiin kuitenkin voitoksi, kun asiaa käsiteltiin viimeisenä iltana yhteisen pöydän äärelle istumalla ja keskustelemalla. Useilla nuorilla oli taustalla kokemusta koulukiusaamisesta tai muista ryhmään kuulumattomuuden tunteista. Erilaisuuden hyväksyminen on ryhmässä toimimisen perusedellytys. Omaa toimijuutta lisäsi päivittäinen struktuuri yhteisine tehtävineen. Jokainen nuori osallistui päivittäisiin toimiin omalla tavallaan.

24 Mahdollisuus oman tilan ottamiseen esim. vetäytymällä omaan rauhaan koettiin vaellusmatkalla tärkeäksi. Levon merkitys korostui aikaisten herätysten vuoksi ja tämä tuotti hieman haasteita vaelluksen aikana. Ohjaajina kuitenkin mahdollistimme nuoren saavan kokemuksen myös siitä, että omista valinnoista huolimatta ryhmän yhteisistä suunnitelmista ja tavoitteista pidetään kiinni ja että ne täyttyisivät. Vaellukset olivat haastavia niin fyysisesti kuin psyykkisesti: paikoitellen rankka maasto sekä aikaiset herätykset ottivat koville fyysisesti ja tämä saattoi vaikuttaa myös psyykkisiin tuntemuksiin. Kuormitusta kuitenkin siedettiin hyvin ja nuoret ottivat vastaan kannustusta ja kannustivat toinen toisiaan eteenpäin. Vaelluksen lähestyessä loppua, nuoret kertoivat parannusehdotuksena, että leiri voisi kestää pidempään. Kotiin lähteminen tuntui liian aikaiselta. Nuorten väsymys vaelluksista oli kuitenkin havaittavissa ja tästä näkökulmasta leirin pituus oli juuri sopiva. Ohjaajien näkökulmasta leiritoiminta mahdollisti nopean prosessoinnin esimerkiksi kaverisuhteiden solmimisessa. Nuoret ovat pitäneet yhteyttä vaellusmatkan jälkeenkin. Aloittamamme Whatsapp-ryhmä jätettiin tänäkin vuonna nuorten omaksi yhteydenpitokanavaksi.

25 Nuorten valintaan vaellukselle on jatkossakin hyvä kiinnittää huomiota. Koemme tärkeäksi nuoren ja tämän vanhemman motivoinnin vaellukselle lähtiessä. Nuorten fyysiseen ja psyykkiseen kuntoisuuteen on kiinnitettävä huomiota, jotta matkasta muodostuu koko tiimille hyvä kokonaisuus. Joillekin nuorille matka voi olla ensimmäinen pidempi aika kaukana pois kotoa. Tämä saattaa luoda nuorille lisähaastetta, mikä on hyvä ottaa huomioon. Ohjeistuksista ja varmistuksista huolimatta asiat eivät aina suju suunnitelmien mukaan. Ohjaajilla on oltava joustavuutta toimia muuttuvissa tilanteissa luovasti. Tänä vuonna nuoret tarvitsivat hyvin paljon konkreettista apua ja ohjeistusta varusteiden pakkaamisen ja vaatetuksen kanssa. Esille nousi yllättäviäkin asioita, mm. kengännauhojen sidontavaikeutta, henkilökohtaisen hygienian- ja repun pakkaamisen vaikeutta. Jotta matkasta muodostuu tarkoituksen mukainen, voimauttava kokemus nuorille, on vaellusreittien valintaan kiinnitettävä jatkossakin huomiota. Haastetta on oltava sopivasti, muttei liikaa.

26 Vaellus on koettu yhteisöllisyyttä lisääväksi kokemukseksi, joka luo syvempää luottamusta nuorten kesken sekä nuorten ja työntekijöitten välille. Leirin riittävän pitkä kesto, intensiivinen yhdessäolo ja sopiva fyysinen ja psyykkinen rasitus nostaa esille henkilökohtaisia haasteita ja avaa näin mahdollisuuksia päästä asioiden ytimeen ja niiden työstämiseen. Ohjaajat havainnoivat myös, että oppiminen tapahtuu tehokkaasti oman kokemuksen kautta, tietyissä rajoissa, riittävää vapautta kunnioittaen. Tänä vuonna osallistujat olivat keskenään hyvin erilaisia ja tämä toi haastetta mm. ryhmän sääntöjen noudattamisessa. Erityisesti iltaaika oli nuorille paitsi mukavaa, myös aktivoivaa ja erityisesti nukkumaanmeno koettiin vaikeaksi. Ohjaajat joutuivat kiinnittämään huomiota yhteisiin sääntöihin ja aikatauluihin, jotta kaikille mahdollistuisi riittävä lepo. Riittävän pitkä välimatka kotiin koettiin myös tärkeäksi. Ohjaajien puoleen on käännyttävä vaikeissa tilanteissa ja toisaalta leiriltä ei ole mahdollisuutta poistua kesken kaiken kotiin. Nuorten keskinäinen vertaistuki kasvoi matkan aikana.

27 Vaellus on koettu hienoksi kokemukseksi niin nuorien kuin ohjaajienkin mielestä. Leiri yhdistää nuoria ja yhteydenpito nuorien kesken voi jatkua leirin jälkeenkin. Nuorille jää matkasta muistoja, jotka voivat helpottaa ryhmiin hakeutumista jatkossa. Vaellus voi innostaa nuoria liikkumaan ja ulkoilemaan jatkossa enemmän. Luonnon merkitys nuorille korostuu.

28

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti

Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Lastensuojelun tehostettu perhetyö LASTEN KASTE 2014 2016, Lapin osahanke, Ranuan kunnan kehittämispilotti Ranuan kunnan kuntastrategia: hyvinvoiva kuntalainen, laadukkaat lähipalvelut Riskittömin perhekuntoutus

Lisätiedot

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry

Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010. Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Seikkailukasvatus nuorten arjen hallinnan tukena 11.11.2010 Juho Lempinen Yhteisöpedagogi AMK Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota ry Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu 1991 Tehtävänä

Lisätiedot

Vanhemmuuden tuen reseptikirja. Pohjois-Pohjanmaan LAPE Marjut Parhiala, aluekoordinaattori

Vanhemmuuden tuen reseptikirja. Pohjois-Pohjanmaan LAPE Marjut Parhiala, aluekoordinaattori Vanhemmuuden tuen reseptikirja Pohjois-Pohjanmaan LAPE Marjut Parhiala, aluekoordinaattori > Lisää > alatunniste: lisää oma nimi Vanhemmuus on terveen psyykkisen kasvun kasteluvesi (kasvuntuki.fi) Reseptikirjan

Lisätiedot

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU

KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet. Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU KYKYVIISARIkeskeiset käsitteet KYKYVIISARI-keskeiset käsitteet Mitä on työkyky? Mitä on toimintakyky? Mitä on sosiaalinen osallisuus? Työterveyslaitos SOLMU www.ttl.fi 2 Mitä työkyky on? Työkyky rakentuu

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin

Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Nuorisopalveluiden kesää sanoin ja kuvin Oulunsalon kesänuokkari Oulunsalon nuorisotalolla järjestettiin 6. - 23.6.2016 klo 11-19 nuorisotalon avoimen toiminnan lisäksi kursseja ja kerhoja yhteistyössä

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa.

Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ykkösklubi 2015 Ykkösklubi Ykkösklubi on 14 17-vuotiaille tyypin 1 diabetesta sairastaville nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmiä ohjaavat koulutetut kummit. Ykkösklubitoiminta on yhteistyötä terveydenhuollon,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista

Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Kokemusten, arjen ja hyvien vinkkien jakamista Huomasin, että muillakin vanhemmilla on samoja huolia ja ajatuksia koulun aloittamisesta kuin itselläni. Äh, en muista vielä Hyviä sinun käytännön nimeä.

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma)

Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Elämyksiä luonnosta 2015 Yyterin Kylpylähotelli, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) (malliohjelma) Maanantai Kylpylä avoinna Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Tiistai Klo 09.00-10.00 Tuloinfo.

Lisätiedot

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimintamme pohjautuu pienryhmätoimintaan sekä positiiviseen kasvatukseen. Yhdessä tekeminen ja perheiden osallisuus on meille tärkeää.

Lisätiedot

Viidennen luokan Askelma

Viidennen luokan Askelma Askelmat-ohjelma Tavoitteet Askelmat-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa keskustelua koulun, kodin ja muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kesken. Keskustelun aiheet nousevat esiin aina sen hetkisen

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH)

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen Maanantai

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä

Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisen kehittämishankkeen (SOSKU) hyviä käytäntöjä Merja Paulasaari Forssan osahanke Saksankujan aamupala 1krt/vk, kerrostalon kerhotilassa Osallistuminen vapaaehtoista

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk

Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Lepoa hoivaamisesta loma omaishoitajalle 5vrk Kaikille löytyy sopivia reittejä patikoida ja samalla antautua luonnon rauhoittavaan syleilyyn. Nuotiopaikat, laavut ja kahvilat toivottavat kulkijan virkistävälle

Lisätiedot

Elämänmakuista! Ruoan merkitys muistisairaan ihmisen elämänlaadussa

Elämänmakuista! Ruoan merkitys muistisairaan ihmisen elämänlaadussa Elämänmakuista! Ruoan merkitys muistisairaan ihmisen elämänlaadussa Maaret Meriläinen Toimintaterapeutti Oulun Seudun Muistiyhdistys ry Ruoan merkitys ihmiselle Elämän aikana kaikille ihmisille syntyy

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Luontoa ja kulttuuria kurssi Hailuotoon pyörällä elokuussa 2014

Luontoa ja kulttuuria kurssi Hailuotoon pyörällä elokuussa 2014 Luontoa ja kulttuuria kurssi Hailuotoon pyörällä elokuussa 2014 Reissuun lähdimme koleassa syyssäässä. Sade3a oli luva3u koko matkalle, mu3a kertaakaan ei satanut. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli torilla,

Lisätiedot

Mika Toivonen Kuntoutusohjaaja ODL, Norther Oy, Arctic Coaching

Mika Toivonen Kuntoutusohjaaja ODL, Norther Oy, Arctic Coaching Mika Toivonen Kuntoutusohjaaja ODL, Norther Oy, Arctic Coaching Oulun Diakonissalaitos Säätiö sr. Oulun Diakonissalaitos Säätiö sr. (ODL säätiö) perustettiin vuonna 1896 lähimmäisenrakkauden hengessä kouluttamaan

Lisätiedot

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä

Y-Säätiön purjehdus Elämyksiä Saaristomerellä Y-Säätiön purjehdus 2016 Elämyksiä Saaristomerellä 1 KERROMME TAUSTAA KOKEMUKSIA TUTKIMUKSESTA KEHITTÄMISESTÄ JA LOPUKSI MAINOS 2 Yhteistyössä Suomen Purjelaivasäätiö 3 Saaristomeren purjehdus 1. Purjehdusta

Lisätiedot

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015

Ammattiopiston näkökulma. Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Ammattiopiston näkökulma Erityisopettaja Tuula Niskanen Keski-Uudenmaan ammattiopisto 1.12.2015 Mitä tukea nuoret haluavat vanhemmilta ja koululta? En oo tajunnu koskaan peruskoulussa matikkaa. Opettajan

Lisätiedot

HELSINGIN NMKY:N RIPPIKOULUT

HELSINGIN NMKY:N RIPPIKOULUT HELSINGIN NMKY:N RIPPIKOULUT Mitä rippikoulu on? Rippikoulu on kasteopetusta Nykyään puolen vuoden mittainen, 80 tuntia Sis. Seurakuntayhteysjakso, leirijakso, konfirmaatio Seurakunnan toimintaan osallistumista

Lisätiedot

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa

Tuttuja hommia ja mukavaa puuhaa Maanantai 22.6. Hei olen Joni ja aloitin kesätyöt tänään. Päivä alkoi aamupäivästä kahdentoista pintaan perehdytyksellä työtoimista, sekä ohjeista blogin pitämisen suhteen. Loppu päivä menikin hyllyttäessä

Lisätiedot

Lintuvaaran 6M leirikoulu

Lintuvaaran 6M leirikoulu Lintuvaaran 6M leirikoulu ti 29.8- pe 1.9.2017 TOIMINTASUUNNITELMA Leirikoulun paikka: Lomakeskus Pukkila, Virrat LEIRIKOULUN LUONNE Lomakeskus Pukkilan leirikoulut on erä- ja luonto painotteisia. Leirikoulussa

Lisätiedot

Toimintakyky. Toimiva kotihoito Lappiin , Heikki Alatalo

Toimintakyky. Toimiva kotihoito Lappiin , Heikki Alatalo Toimintakyky Toimiva kotihoito Lappiin 10.4.2018, 19.4.2018 Mitä toimintakyky on? Mitä ajatuksia toimintakyky käsite herättää? Mitä toimintakyky on? Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä

Lisätiedot

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development

Hanna Mäkiaho CEO. Susanna Sillanpää Director of Customer Relations and Sales. Sarita Taipale Director of Development Family Support House Oy 0 Mobiilipohjaisia sovelluksia perheiden tukemiseen 0 Työvälineitä ammattilaisille 0 Pelejä perheille 0 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 0 Vanhemmuuden tukeminen 0 Ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Kiiminkijoen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Yhteiset tilat koulun kanssa mahdollistavat sen, että tilat ja henkilöstö tulevat tutuiksi lapsille jo päiväkotiaikana. Tämä helpottaa

Lisätiedot

Keskiviikko

Keskiviikko Maanantai 25.6.2018 Aloitimme neljännen työviikkomme matkustamalla Suomenniemeen, jossa kävimme piristämässä asiakkaita Metsätähden toimintakeskuksella. Aloitimme ohjelman tuttuun tapaan yhteislauluilla,

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa

Leimaus 2011 Kisakeskuksessa Leimaus 2011 Kisakeskuksessa ma 6.6. Lähdimme perinteisesti Lappia talolta kimpsuinemme klo 12 kohti etelää. Martti ja Mauri otettiin kyytiin Keminmaasta. Onneksi autossa oli DVD laite ja ilmastointi,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät

Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Terveyttä ja hyvinvointia valtion mailta tarkastelussa pienriistan metsästäjät Ympäristöakatemia 4.9.2015 Mikko Rautiainen, erikoissuunnittelija Metsähallitus 1 Taustaa Yhteiskunnallisia haasteita: Liikkumattomuus

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kyyhkylän kuntoutuskeskus

Kyyhkylän kuntoutuskeskus Kyyhkylän kuntoutuskeskus Malliohjelma Meidän perheen loma Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Saapuminen ja majoittuminen Kyyhkylään Tervetulotilaisuus, info, lomaohjelma, tilojen ja lomajärjestön

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Hannan ja Miran kesätyö Varkauden nuorisopalveluilla Savonmäen nuorisotalolla 2012

Hannan ja Miran kesätyö Varkauden nuorisopalveluilla Savonmäen nuorisotalolla 2012 Hannan ja Miran kesätyö Varkauden nuorisopalveluilla Savonmäen nuorisotalolla 2012 he taisivat pitää vapaa-ajasta, jolloin pelattiin biljardia, pingistä ja Xbox:lla. Taikaleiri Ensimmäiset työpäivämme

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

TARPOJALUOTSI WEBINAARI

TARPOJALUOTSI WEBINAARI TARPOJALUOTSI WEBINAARI 6.3.2019 OHJELMAN TUKEMINEN Leiriprojektin aikana lippukunnat saavat uusia ideoita toimintaansa à tätä varten koottu tarpojaohjelman mukaisia toiminta vinkkejä tehtäväksi jo ennen

Lisätiedot

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN

VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN ELÄMÄÄN KOKEMUKSIA KOKEMUKSELLISESTA RYHMÄTOIMINNASTA Virta PPSHP Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 27.11.2012 Eeva-Leena Laru projektikoordinaattori VIIRTA - PPSHP: KUNTOUTUSYKSIKKÖ NUORTEN LUOTSINA AKTIIVISEEN

Lisätiedot

Leikki- ja nuorisotoiminta lasten ja nuorten tulosyksikössä. Leikki- ja nuorisotoiminta / OYS

Leikki- ja nuorisotoiminta lasten ja nuorten tulosyksikössä. Leikki- ja nuorisotoiminta / OYS Leikki- ja nuorisotoiminta lasten ja nuorten tulosyksikössä Leikin tasot sairaalassa TASO 4 Yksilöllisesti suunniteltu TASO 3 Tutkimuksiin ja toimenpiteisiin valmistava leikki TASO 2 Ohjattu läpityöskentelyleikki,

Lisätiedot

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin

Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin RYHMÄ JA HYVINVOINTI RYHMÄYTYMISEN CASE PKAMK Insinöörikoulutuksen Foorumi 5.10.2012 Joni Ranta Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin Terveys ja hyvinvointi Wärtsilän

Lisätiedot

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013

Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Sukellus; näkökulmia lajin pedagogisiin sovelluksiin nuorten ja kuntoutujien kanssa Petrea, turku 24.1.2013 Valtteri Kivelä KM Seikkailuohjaaja Projektisuunnittelija KOTA ry Kota lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Onni kuuluu kaikille. Nuorten asumisen ajankohtaispäivä Hanna-Kaisa Kostet

Onni kuuluu kaikille. Nuorten asumisen ajankohtaispäivä Hanna-Kaisa Kostet Onni kuuluu kaikille Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 6.2.2019 Hanna-Kaisa Kostet Onni-hanke 2018-2019 21 hengen tiimi Valtakunnallinen kehittämistiimi, työpisteet pilotti-ohjaamoissa Asiakastyötä Verkostoitumista

Lisätiedot

VOIKUKKIA -ryhmätoiminnan reunaehdot

VOIKUKKIA -ryhmätoiminnan reunaehdot VOIKUKKIA -ryhmätoiminnan reunaehdot Ohjeita Voikukkia-vertaistukiryhmien ohjaajille ja muuta V oikukkiatoimintaa koordinoiville Mikä on Voikukkia-ryhmä? Millä ehdoilla Voikukkia-nimeä ja -materiaaleja

Lisätiedot

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ

NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ NUOREN URHEILIJAN HYVÄ PÄIVÄ Miksi koulun toimintakulttuuria pitää liikunnallistaa? Koko koulun toimintakulttuurin kehittyminen liikunnallisemmaksi Oppilashuollollinen näkökulma nuoren urheilijan tukemiseen

Lisätiedot

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014

Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Yläkoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Aikuisten välinen keskustelu Lyhennetty työversio 12.11.2014 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Pyhän Astelin ohjelmapalvelut

Pyhän Astelin ohjelmapalvelut n ohjelmapalvelut 2015-2016 Moottorikelkka Safarit: Iltasafari moottorikelkalla (klo 20.00 22.00 / ma, ti, ke, la) Iltasafari on ohjattu moottorikelkkasafari illan hämärässä läpi lumisen maiseman. Jos

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA

TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA TAIDEKASVATUS YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAJANA Siellä sai olla yhdessä Sai tehdä porukassa erityisopettaja 1 TAIDEPAJALAISTEN POSITIIVISIA KOKEMUKSIA TAIDEPAJOISSA Yhdessä tekeminen oli kaikkein tärkein t

Lisätiedot

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA

RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMINEN JA RYHMÄYTYMISHARJOITUKSIA RYHMÄYTYMISPROSESSI RYHMÄYTYMINEN ON TÄRKEÄÄ, KOSKA tunne ryhmään kuulumisesta on tärkeä kokemus ja onnistuneet kokemukset luokkaryhmässä luovat pohjan hyväksynnän

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA

Tervetuloa mukaan Saunaseura SaunaMafia ry:n iloisiin tapahtumiin! Saunaseura SaunaMafia ry:n julkaisu HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SAUNASEURA 26.5.2014 1/6 HURJAA SAUNOMISTA TELTTA- JA SAVUSAUNASSA SaunaMafialaisten vierailu ja tutustuminen jäsenemme Arin tiluksiin ja saunoihin. AIKA: La 24. - Su 25.5.2014 PAIKKA: Korpilahti Kaksin

Lisätiedot

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017

Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Elämyksiä luonnosta - Yyterin Kylpylähotellissa, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) MALLIOHJELMA 2017 Sunnuntai Klo 15.00- Majoittuminen hotelliin Klo 18.00-19.00 Tuloinfo. Taloon ja toisiin tutustuminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

LEIRIKOULUUN OIVANKIIN 24.-27.5.2011

LEIRIKOULUUN OIVANKIIN 24.-27.5.2011 LEIRIKOULUUN OIVANKIIN 24.-27.5.2011 KUSTANNUSLASKELMA Kyydit 3000 Majoitus ja ruuat Oivangissa 6789 (oppilaat) - - 652 (aikuiset) Ruokailut matkalla (meno/paluu) 966 (483x2) Meno (Pudasjärvi)? Paluu (ABC

Lisätiedot

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi

Oppaamme ollessamme kohua aiheuttaneen patsaan luona. Pronssisoturi EP Senioripoliisit Kevätmatka 2017 Tämän matkan valmistelu alkoi jo kuukausia ennen sen toteutumista taustoittamalla matkakohteita ja nyt päädyttiin perinteisesti Viroon ja siihen, että olemme koko ajan

Lisätiedot

Kokemuksia kansallispuistokäynneistä

Kokemuksia kansallispuistokäynneistä Kokemuksia kansallispuistokäynneistä Lataa luontoa seminaari Hyvinkää, Hyria 24.9.2015 Martti Aarnio, erikoissuunnittelija Metsähallitus, luontopalvelut Metsähallituksen luontopalvelut hoitaa ja suojelee

Lisätiedot

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA

VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA VIRKISTYSLEIRI SOMPALAN LEIRIKESKUKSESSA 12. 16.8.2013 Olipa tosi mukava kurssi. Sopivan rauhallinen tempoltaan ja kuitenkin tarpeeksi jokaiselle sopivia aktiviteetteja ja paikka mitä loistavin! Lähdimme

Lisätiedot

MEIDÄN VESANNON KOULU

MEIDÄN VESANNON KOULU MEIDÄN VESANNON KOULU Mikä on meidän visio? Ajatukset lentoon! Kouluhankkeen työpajapäivät 23.-24.8.2017 Vesannon kunnan hankesuunnittelutyöryhmä yhdessä WSP Finlandin asiantuntijoiden (Monika Gardini

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö

Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi. Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Itsensä tunteminen ja johtaminen kurssi Riitta Salomäki, osastonhoitaja, Otaniemi Kati Kauppala, vastaava fysioterapeutti, Töölö Hyvä arki Luennon tavoitteena on lisätä tietoa omaan hyvinvointiin vaikuttavista

Lisätiedot

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia

Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi -kyselytutkimuksen tuloksia Nuoren hyvä arki rakentuu monesta tekijästä, kuten hyvistä ihmissuhteista, voimavaroja tukevista harrastuksista, yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK

Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Minkälaiseksi lastensuojelun perhehoitajat kokevat hyvinvointinsa? Hyvinvointi-kyselyn tuloksia Nina Rauhala, sosionomiopiskelija, TAMK Kyselyn taustatietoja Kyselyyn vastasi yhteensä 168 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava

Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Hyvinvointia syömällä Järkeä välipalaan! Tampereen Ateria Susanna Järvinen asiakasvastaava Järkipala hanke Järkipala hanke Tampereella vuonna 2007 2008 Hankkeessa keskityttiin terveelliseen välipalaan

Lisätiedot

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S

H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S H e l i I s o m ä k i N e u r o p s y k o l o g i a n e r i k o i s p s y k o l o g i P s y k o l o g i a n t o h t o r i L U D U S LUDUS TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSPALVELUT OY Mäkitorpantie 3B, HELSINKI Liesikuja

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Luontoliikunta Green Care menetelmänä / PATIKONTI. Mikko Kataja

Luontoliikunta Green Care menetelmänä / PATIKONTI. Mikko Kataja Luontoliikunta Green Care menetelmänä / PATIKONTI Mikko Kataja GREEN CARE - ammatillisuutta, vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta Noormarkun retkeilyreitti Green Care -ympäristönä Noormarkun retkeilyreitti

Lisätiedot

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen

Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen Esikoulunopettajan ja huoltajan välinen LAPSET PUHEEKSI keskustelu Muokattu työversio 19.8.2015 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

HELSINGIN UIMARIT URHEILULLISTEN ELÄMÄNTAPOJEN EDISTÄMINEN SEURASSA

HELSINGIN UIMARIT URHEILULLISTEN ELÄMÄNTAPOJEN EDISTÄMINEN SEURASSA HELSINGIN UIMARIT URHEILULLISTEN ELÄMÄNTAPOJEN EDISTÄMINEN SEURASSA LISÄÄ LIIKUNTAA PÄIVÄÄN JA VIIKKOON VANHEMMAT UIVAT UI KESÄKSI KUNTOON - KAMPANJAN MERKEISSÄ KUUKAUDEN AJAN, TAVOITELLEN VESILIIKUNTAMINUUTTEJA

Lisätiedot

Kirkollinen vihkiminen Kummina toimiminen Itsenäisesti ehtoolliselle Äänestäminen seurakuntavaaleissa 16v, ehdolle asettuminen 18v

Kirkollinen vihkiminen Kummina toimiminen Itsenäisesti ehtoolliselle Äänestäminen seurakuntavaaleissa 16v, ehdolle asettuminen 18v Rippikoulu-info Mitä rippikoulu on? - Rippikoulu on kasteopetusta ja siellä käsitellään rippikoulun opetussuunnitelman mukaisia aiheita, joita ovat elämän, uskon ja rukouksen kysymykset - Juuret yli 2000

Lisätiedot

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI

NUORISOBAROMETRI ARJEN JÄLJILLÄ 22% 38% pojista selviytyy huonosti tai melko huonosti #NUORISOBAROMETRI NUORISOBAROMETRI 2015 ARJEN JÄLJILLÄ Nuorten arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea.

Lisätiedot

PEPE TOIMINTA PERHETORSTAI-ILLAT JA PERHEPERJANTAIT LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTOLLA

PEPE TOIMINTA PERHETORSTAI-ILLAT JA PERHEPERJANTAIT LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTOLLA PEPE TOIMINTA PERHETORSTAI-ILLAT JA PERHEPERJANTAIT LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTOLLA Perheterapeuttityöpari sairaanhoitaja Sinikka Mononen ja sairaanhoitaja Mikko Raudaskoski sairaanhoitaja Miia Pieviläinen

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme pohjautuu yhdessä tekemiseen ja perheiden osallisuuteen, mm. erilaiset toimintailtapäivät sekä isän- ja äitienpäivät.

Lisätiedot

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS

KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS PAREMPIIN HETKIIN. KYYHKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS KUNTOUTUS - TYÖHYVINVOINTI Malliohjelma Arki haltuun 5 vrk + 2 vrk Perusloma 5 vrk Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Tutustutaan toisiin, ryhmäytymisharjoituksia,

Lisätiedot

RYHMÄMUOTOISET HOIDOT

RYHMÄMUOTOISET HOIDOT Syömishäiriöiden hoito tänään RYHMÄMUOTOISET HOIDOT 15.4.2019 Minna Anttonen Sairaanhoitaja AMK SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ Poliklinikka Ahdistuksen teematunnit, bulimia ryhmä, syömisenhallinta ryhmä, fysioterapia

Lisätiedot

TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ

TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ TOIVEET, ODOTUKSET JA KOKEMUKSET ELÄKEPÄIVISTÄ Hopeakirstu-projekti hyvinvoinnin edistäjänä Marja-Leena Heikkilä Opinnäytetyö Hyvinvointipalvelut Geronomikoulutus 2018 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TOIVO-TOIMINTAMALLI TYÖPAJOJEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIKEHIKKO!

TOIVO-TOIMINTAMALLI TYÖPAJOJEN SUUNNITTELU- JA ARVIOINTIKEHIKKO! SUUNNITELMA (LUONNOS) Työpajan/toiminnan järjestäjä/vastuutaho Nimi, organisaatio Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelijat Satu Heikkinen, Kukka Olsoni ja Anna-Maija Saariaho

Lisätiedot

SUJUVALLE POLULLE AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

SUJUVALLE POLULLE AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SUJUVALLE POLULLE AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA - MONIALAINEN YHTEISTYÖMALLI Ota koppi verkostotapaaminen, Hanko 24.10.2018 Tuula Hapulahti, Luksia 26.10.2018 Sujuva polku, Monialainen yhteistyömalli Sujuva

Lisätiedot

ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv

ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv ENNAKKOINFO JA A TIKKO - JA ALPPIKIIPEILYKURSSI STORSTEINFJELLET, NARVIK, 5pv Kurssin sisältö Vuoristo-olosuhteet o vuoriston eri osat o vuoriston jatkuva muutos o sään vaikutus toimintaan Jäätikkövaeltamisen

Lisätiedot

Tekemisen riemua ja onnistumisen elämyksiä luonnossa

Tekemisen riemua ja onnistumisen elämyksiä luonnossa Tekemisen riemua ja onnistumisen elämyksiä luonnossa Takaisin Luontoon ry. Yhdistyksen perustava kokous 07.10.2011 Rekisteröity 01.12.2011. Rekisterinumero 207.020 TAKAISIN LUONTOON ry. Takaisin Luontoon

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016

Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Alakoulun LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 21.4.2016 Tytti Solantaus 2016 1 I LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELUUN VALMISTAUTUMINEN 1. Lapset puheeksi keskustelun tarkoitus Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Toiminnassa hyödynnetään Vaalan paikallisia vahvuuksia: luontoa, lähipalveluja, yrityksiä ja kulttuuriympäristöä. Tarja Karjalainen

Toiminnassa hyödynnetään Vaalan paikallisia vahvuuksia: luontoa, lähipalveluja, yrityksiä ja kulttuuriympäristöä. Tarja Karjalainen Vaalaan luodaan uudenlainen työllisyydenhoidon toimintatapa, jonka avulla saadaan pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt mukaan toimintaan ja löydetään heille yksilölliset jatkopolut

Lisätiedot

18-21.4.2014 Eräkärryvaellus Repovedellä

18-21.4.2014 Eräkärryvaellus Repovedellä 18-21.4.2014 Eräkärryvaellus Repovedellä Lähdin Hämeenlinnasta kohti Repoveden kansallispuistoa. Hain toisen kärryn mukaan raksalta. Hain kaverini matkan varrelta josta jatkoimme yhtä matkaa kohti Repovettä.

Lisätiedot