A R VO ST E L E VA A E R I TT EL TÄ JA YLEISTEN A G R A A R IT IL AST O - T IE T O JE N A N A LYSO IN TIA. V v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A R VO ST E L E VA A E R I TT EL TÄ JA YLEISTEN A G R A A R IT IL AST O - T IE T O JE N A N A LYSO IN TIA. V v"

Transkriptio

1 I I P O R V A R IL L IS E N K IR J A L L IS U U D E N A R VO ST E L E VA A E R I TT EL TÄ JA YLEISTEN A G R A A R IT IL AST O - T IE T O JE N A N A LYSO IN TIA V v

2

3 51 ARVOSTELEVIA HUOMAUTUKSIA S. BULGAKOVIN KIRJASTA "KAPITALISMI JA MAANVILJELYS, I ja II OSA, JULK. v Bulgakov I. "Tekijältä "yritys luoda kapitalismin yleisestä kehityksestä johtuva agraariolojen kehitystä koskeva teoria (?). "orjallisesti riippuvainen aineistosta I luku, 1. : "Maan vähenevän hedelmällisyyden laki Huomautus: "Teollisuudessa ihminen hallitsee (!?) luonnonvoimia, mutta maanviljelyksessä mukautuu (?) 13. Huomautus. Marx kiistää tämän lain, mutta hyväksyy Ricardon korkoteorian, joka rakentuu tämän lain pohjalle (??). (III, 2, 277?) "Toimeentulovaikeuksien kasvu "Ilmeinen totuus, jonka toteaminen riittää (?) joskin agraarinen edistys lakkauttaa tilapäisesti tämän lain tendenssin. 18. Vähenevän hedelmällisyyden laki on merkitykseltään universaalinen so sia a lin e n k y sy m y s liitty y siih en o le e llise s ti. 20. Agraarikriisi maan vähenevän hedelmällisyyden lain suoranainen seuraus (?) 21. Maanviljelyksessä ihminen on luonnonlakien "orja, teollisuudessa herra ("oleellinen ero ). 25. Maanviljelys ei saa sitä hyötyä kooperaatiosta, mikä viimeksi mainitulle on ominaista.

4 52 V. I. LENIN Marxin epäonnistunut esimerkki (kooperaatiosta) "Ei voida soveltaa lainkaan maanviljelykseen ^ laki < y ) 1Skvortsov idem puhuu joutavia tärkeän näköisenä koneista "Law of diminishing returns, yksityistapaus työn > * maanviljelyksen voimaperäistyessä. 34. "Luonnon despoottisuus... työ <, tuottavuuttaan "Alhaiseen työpalkkaan perustuva taloudenhoito... "korkeaan työpalkkaan perustuva taloudenhoito ei sovi maanviljelykseen. 37. Maatalouteen kelpaa jokainen: venäläinen ei < englantilaista "vaikka kentaurit... Contra II M aatalouskone ei vallankumouksellista tuotantoa, ei tee työtä varmaksi eikä täsm älliseksi... luontoäidin käsissä... (Fraasi!) 44. Kone ei voi tehdä työläisestä lisäkettä "aura pysähtyy kyntäjän vapaasta tahdosta... (sie!!) 46. "Koneen merkitys ei ole poikkeuksellinen (pötyä ja vääristelyä). 48. "Olen kyllin vapaa siitä marxilaisesta ennakkoluulosta, että jokainen kone tietää edistystä... Toisinaan maatalouskoneet ovat taantumuksellisia (!!) 49. "Naiivia amerikkalaisten ja eurooppalaisten maatalouskoneiden vertailua. 50. Maanviljelyksen kehittyminen kaventaa koneiden käyttöalaa "Teknillisesti on samantekevää, onko työ käsivai konetyötä. 51 j a 52. Puim akoneen hyödyllisyys o n epäilyttävää(!!) Vehnäsestä ette erota, mikä sen on tuottanut... luontoäiti on noita eroavuuksia korkeammalla Pientalouskin käyttää koneita: vuokraa! * maan vähenevän hedelmällisyyden laki, y ksity ista p a u s työn lisääntyminen, kasvam inen. T oim.

5 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ Maanviljelyksessä on kaksi valtointa voimaa, jotka eivät ole ihmisen valvonnassa: luonnonvoimat (!!) ja sosiaaliset voimat (!!) 67. Backhaus tervehtii työnjakoa maanviljelyksessä (Bulgakov vastaan). 76. Ratkaiseva instanssi tietoteoria (arvokysymyksessä). 82. Viljan hintaa ei määrää viimeinen työn- ja pääomansijoitus, vaan keskimääräinen. 87. Marx ei lisää nil * Ricardoon (differentiaalikorosta) absoluuttinen korko differentiaalikoron erikoistapaus. 90. "Maan tuotantovoimien rajoittuneisuus 92. "Viljalla ei ole arvoa (!) Marxin epäonnistunut vesiputousesimerkki Marxin "fetishismi... (idem 105) 98. maanviljelyspääoma ei sisälly voiton suhdeluvun määritelmään petitio principii ** = absoluuttinen korit o Korko "ei ole aineellinen esine, vaan k a s i t e Arvo-käsite "ilmasilta" (?) 107. Marxin korkoteoria epäselvä, ristiriitainen, ei mitään uutta etc "Omaa tietä kulkien, "omin voimin ("eivät ole löytäneet aineellista korko-määritelmää ) Korko ei ole Mehrwert***, se maksetaan e i- maanviljely styöstä. (Bulgakov on unohtanut koron historian) Brentanon "suurenmoinen Agrarpolitik "Englantilaista korkoa ei ole muissa maissa. Maatalousvoitto jaetaan maanomistajan, farmarin ja työmiehen kesken. { kumoaa itse väitteensä } 125. Korko (tilanherran taloudessa) ei englantilaisessa?? * m itään. T oim. * * todistettavan perustelu vetoam alla epävarm aan perusteeseen. Toim. *** lisäarvo. T oim.

6 54 V. I. L E N I N 131. "Englannissa vilja on kalliimpaa kuin mannermaalla (?) "Mystillinen keskittymislaki "marxilainen ennakkoluulo..."hertzin mainio teos "Talonpoikaistalous ei aiokaan tuhoutua Marx contra Marx: dualismi poliitikko ja tu t kija Marx "hämää kulttuurin kehityslain mukaan musikan vaatimukset kasvavat Bulgakov itse vertaa vakinaisesti talonpoikaa ja pääomaa Talonpoikaistalous "on yhteiskunnalle kaikkein edullisin Hasbach: pienomistajan "työteliäisyys ja säästeliäisyys "Esikapitalistinen liikaväestö Englannin maanviljelyksen edistys vuosina Suurtalouksien > kasvu... ei ole pien- ja suurtuotannon välisen taistelun tulosta?? Koska talous on pantu kapitalistiselle pohjalle, niin on kiistatonta, että tietyissä puitteissa suurtalous on pientalouden yläpuolella (H! NB!!) Keskittymistendenssi vv aina v saakka... Englannissa Kilpailun ruoska on jännittänyt koko tuotantotaidon äärimmilleen... mutta se ei ole kumonnut lavv of diminishing returns Laiduntalouden vallitessa pääoma 1 pinta-alayksikköä kohti kasvaa (käyttää pääomaa > tehokkaasti) Maatalouskoneiden määrällinen kasvu Maataloustyöläisten väheneminen... vv (ja )..

7 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ Millä on selitettävissä? Liikaväestö edellisellä kaudella. 1+ ja maapalstojen yhteenliittäminen \ /,,ч V+ ja maatalouskoneiden käyttöönotto/ 260. Marxin (ja H asbachi n) mielestä se vahvistaa keskittymislain, sen, että kasvaa. (Bulgakov vastaan!) 262. Englannin väestö elinkeinojen mukaan vv Kriisin perussyy la\v of diminishing returns laki Tuottoisuus Englannissa eekkeriä kohti ei <C. Maitotalous, puutarhaviljelys etc. kehittyy Kaikkein > on kärsinyt korko (kriisistä) Työläisen palkka ja elintaso kohoavat Maataloustyöläisten liike ei ole milloinkaan ollut luonteeltaan sosialistista. 303: "maanviljelyksessä suurtalous ei johda positiivisiin sosiaalisiin seurauksiin (maataloustyöläisten ammatillista liikettä ei ole alkuunsakaan) (?) Pikkufarmarit < vakaita Farmien ja maa-alojen jakautuminen Englannissa Kriisi painoi raskaimmin p i e n i s ä n i i ä Engelsin 'fantastinen konstruktio. 313: 19. vuosisadan alussa tuhoutui paljon pienisäntiä Yeomanien * asema kurjempi kuin työläisten P/enisännät kärsivät >, heidän asemansa huonompi kuin työläisten, hirveän raskasta Pyritään luomaan pientalonpoikaisto. Small Holdings Act ja 331. Small Holdings Actia ei sovellettu laajasti Small Holdings Actilla ei ollut käytännöllistä merkitystä Bulgakovin johtopäätökset: pientalouksien > tuhoutuminen e i todista (!!!) niiden olevan elinkyvyttömiä... (!!) * maanviljelijäin. Toim.

8 5 6 V. I. L E N IN 338. "Loppuyhteenveto ta lo n p o ika isten uudelleen muodostuminen. "Tuomio kapitalistiselle maanviljelysorganisaatiolle. II *. 12. IX vuosisadalta XIX vuosisadan Уз saakka oli vallalla kolmivuoroviljelys. 17. In stit61 vähenevät "Kommunistinen Manifesti kuvaa todellisuutta väärin ("ennustelu ) luvun Preussi ylein en liik a v ä e stö. 44. Saksan maanviljelyksen edistys vv ( > kuin 1000 vuodessa)??... "suoranainen seuraus väestön kasvusta ja "luontoistuotteiden käytöstä 45. Talonpoikain vapauttaminen kapitalistisen maanviljelyksen perusta. 46. Maanviljelyksen edistys tulee ilmi pääasiallisesti suurtalouksissa (s.o. vaihdantaisaouksissa) luvun kriisi kapitalismin koetus. 50. Pientalous on tuhon oma Suurtaloudet kasvavat nopeammin kuin pientaloudet. 57. Vv ja Talouksien ja maan jakautuminen. 62. Suuri joukko pientalouksia tuhoutui... (vuodesta 1802) 63. "Suurtalouden kukoistus (viinanpoltto) Maan tuottavuuden kasvu ja teknillinen edistys pääasiallisesti suurtaloudessa... ("todennäköisesti ) 79. Maataloudessa parannusta lu vuosisataa nil maatyöläisille "k ohtalokas erikoisuu s : ei ole korkeaan työpalkkaan perustuvaa taloudenhoitoa 89. Vuokramaksun kasvu Kriisin rasittavuuden tunsi ensimmäiseksi talonpoikaistalous. Kohta selvisi, että kriisi oli tuhoisin suurtaloudelle. *Jäsenneltävän kirjan 11osa. Toim.

9 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ I I 0 4. / ! Höyrypuimakone tuotti työläisille epäilemättä vahinkoa. Siihen viittaa myös Goltz, rajoittaminen on utopiaa. lastien määrä vapaisiin työläisiin verraten. Työläiset katsovat p a r e m maks i > vapaan aseman. "Työläisten vanhan aseman kapitalistinen reorganisaatio!!. Maata omaavien palkkatyöläisten luominen on utopiaa. Vrt Kaikkien maataloustyöläisten ihanne oma talous... Instien väheneminen maata omaavien työläisten määrä.. omaamattomien... + NB Maataloutta sivutyönään harjoittavien henkilöiden (maataloustyöläisten) määrän kasvu... Maatalouskoneiden määrä 1882 ja 1895 kategorioittain. Talouksia, joilla on yhteys teollisiin yrityksiin... (mielenkiintoisia, mutta epäselviä tietoja)... "Kriisi ei ole riistänyt taloudelta edistymismahdollisuutta. Suurtalous käyttää pääomaa aina tehokkaammin kuin pientalous ja luonnollisesti antaa etusijan mekaanisille tuotannon tekijöille elolliseen voimaan verrattuna (!!).. ((mielenkiintoista on suurtalouden yliotteen heikkeneminen!)) "Viittaus, että koneet korvaavat työläisen, ei pidä lainkaan paikkaansa. Edellä esitetyn perusteella suurtalouden asema on kriitillinen (!).. Suurtuotannon täytyy kehittyä edelleen voidakseen säilyä: tuloja vain niissä talouksissa,! jotka ovat tekniikan tasalla. Pientaiouksien oloissa maan hinnat ovat korkeammat ergo suurtalous luovuttaa p a ik kaa pientaloudelle. Tendenssi: suurtalouden hajaantuminen pientaloudeksi... ja onneksi olkoon!!

10 58 V. I. LENIN 120. Vuosien 1882 ja 1895 tilastot: suurtalouden siiriäuttäminen ja melko huomattavassa mitassa. (!!?) 126. Keskisuuri talonpoikaistaloa on voimistunut palstatilojen ja suurtalouden (5 20 ha) kustannuksella Latifundiumien kasvu rappeutumisen merkki (sillä voimaperäistymisen tulee johtaa pirstoutumiseen!!!) Maataloudessa palvelevien toimihenkilöiden (?) lisääntyminen (?) Maataloustuotannon, erikoisesti juurikasvi- N В ja sokeri;uurikasviljelysten, kasvu Preussin maanviljelys kehittyy, entä maalaisväestö? /o (135) 133. Alituista raadantaa ja jopa työn haaskausta omassa taloudessa (NB) 135. Koneiden lisääntyminen e i ainoastaan suurtaloudessa, vaan myös keskisuuressa Keinotekoisten lannoitteiden käytön kasvu (huomautus) Kuinka on mahdollista edistys hintojen laskiessa? (vastoin normaaleja oloja*) Saksa saa kiittää nykyisestä edistyksestään ennen kaikkea talonpoika istaloutta... (!!) Politiikka: vankan talonpoikaisten luominen ("Saksan sosialidemokratian täytyy osallistua!!) "Mahdollisuus perustaa itsenäinen talous Ei voida kiistää viljatullien tervehdyttävää vaikutusta 143. "tulleja ei voida ehdottomasti tuomita Goltz on oikeassa: sekä työläiset (!!) että tuottajat "kompromissi ainoa tie Suurtalouden teknillinen edistys on varsin epäili lyttävää, se on suorittanut historiallisen tehtävänsä (!) * K ä s ik ir jo itu k s e s s a ei o le s a n a a " o l o j a, s e n o n lis ä n n y t to im itu s a ja tu k s e n m u k a is e s ti. Toim.

11 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ Ranska 18. vuosisadan lopulla luontoistaloudessa liikaväestöä Kaupunkilais- ja teollisuusväestön kasvu Ranskassa 171. Suurtalouden maa-ala on 19. vuosisadalla laajentunut 18. verrattuna Cötes foncieres * jako v (2-laisia tietoja) Ranskan talonpojan velkaantuneisuutta koskeva Marxin väittämä (1850) - pelkkää fantasiaa ("ennakkoluulosta johtuvaa ) > cötes määrä Contra Souchon, p. 87, vuodesta 83 <C 176. "Talonpoikaisto on jakautunut proletariaatiksi ja pienomistajiksi (vallankumouksen jälkeen) Vähän käsiä" = isännät katsovat maksun kalliiksi (Vicomte d Avenel) Edistyksen liikkeelle paneva voima Ranskassa markkinat. Mikä luokka? (? suurkapitalistit + omistajatalonpojat) Ranskassa lisääntyy erikoisesti juurikasvien viljelysala ja karjan määrä Maalaisväestö 1882 ja Farmi jako 1882 ja Johtopäätös "talonpoikaistalouksien lujittuminen ja latifundiaarinen rappeutumin e n (!) 191. "Ratkiviisaat tilastotieteilijät selittävät alle 1 ha omaavien talouksien > työläisten lisääntymisellä. Contra: näissä departementeissa > talonpoikaistalouksia Talouksia vähemmän kuin palstoja. "Tieten-?(!!) kään ei ole perusteita olettaa, että yksiin käsiin kokoontuu paljon suurtiloja... niitä on vain 2 Caol 193. Viininviljelyksessä < 1 ha voi viedä kaiken työajan Isännöitsijäin johtamien (selvästi kapitalististen) talouksien määrän kasvu Maanviljelijäpäiuäläisten määrän väheneminen. * kyseisen kommuunin (kyläyhteisö Ranskassa) alueella sijaitseva m aapalsta, joka on yhden henkilön om aisuutta. Toirn. ** Ks. tätä osaa, s Toim.

12 60 V. I. LENIN j а "fantastisen väitteen kumoaminen. Vuokrausten ( e päilemättä pienten ) lisääntyminen? Maataloustyöläisten määrän supistuminen. Ranskalainen maalaistyöläinen muuttuu (??) talonpojaksi. Ranska saa kiittää edistyksestä pientaloutta (??) Ranskan maanviljelyksen edistyksestä huolimatta maalaisväestö on vähentynyt... maatalouskoneet (? Vastaus "katoaa liikaväestö ) Olemme nähneet, että pientalous kulkee edellä (!!) Talonpoikaistalouden ylistäminen. Ei ollut keskittymistä: 3. sääty ostaa maata jo ennen vallankumousta... "Pakkoluovutetaan osa talonpoikaistosta Väestöllä on rajoitetusti toimeentulovälineitä Bulgakov aliarvioi "kauan Malthusia ("kuolematon teos ) 220. Väestön lisäkasvu stimuloi uusiin talousmuotoihin siirtymistä "Epäilemättä köyhyys johtuu osittain siitä, että on "absoluuttista liikaväestöä Liikaväestöä oli aikaisemmin useammin (?) Liikaväestö ei ole sosiaalinen, vaan "yksinomaan "taloudellinen teoria lv = "erikoinen ongelma (lv - liikaväestö) 224. "Uusmalthusianismi, syntyvyyden tietoinen säännöstely Dühring (Lange): alueen kapasiteetti Kapitalismi on välttämätön väestön tihentymistä varten... (Struve (Lange)) 231. "Vanha kansantaloustiede. Verelendungstheorie, etc.* 233. Marxin sisällyksetön käsitys stationaarisesta liikaväestöstä "Talonpojat eivät kärsi niin raskaasti kriisistä. * K u rjis tu m is te o r ia j.n.e. Toim.

13 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ "Maaseudun liikaväestö Talonpoikaistaloin, joka pääoman kannalta on j> heikko, on luonnollisesti vähemmän kestävä (mikä ei koske kysymystä sen elinkyvystä) "Alueen kapasiteetin noudattaminen hyvinvoinnin tärkein negatiivinen ehto Yksi keino... väestön harventaminen (vrt. huomautusta) Kotiteollisuutta harjoittavat maanviljelijät Saksassa (Teollisuustyöläisten) vihannesviljelysten kehittymistä tulee pitää tervehdittävänä (!!) Vrt. II Liikaväestön pohjalla kasvaa kulakisto, nälkää tietävät vuokraukset y.m. (!!) 259. NB: Kuka on häviöön joutuvien talonpoikien perillinen? Samat talonpojat "Konservatiivisten marxilaisten "illuusio, että suurtuotanto on edistyksen eteenpäinviejä "Hillitön himo "Paheellisuus > kuin köyhän väestön lisääntyminen Väestöprobleemi kollektivismin suurin vaitmb: keus Maanomistuksen individuaalisuus korkein laki Talonpoikaisten kohtalokas velkaantuneisuus mytologiaa Velkaantuneisuus. Numerotiedot. Ei ole suuri talonpoikaista louksissa Se on Kautskyn "fantasia, "viheliäinen olettamus, että pientalous antaa muka palkkatyöläisiä suurtaloudelle. (Ei ole suur- ja pientalouksien toisiinsa yhdistymistä) 280. Piintynyt marxilainen ennakkoluulo, ettei talonpoikaisto pysty teknilliseen edistykseen. [Taulukot eivät todista mitään] 282. Talonpoikaistalouden edistys: "Bäuerliche Zustände * / I 72, 276 \ II 222 / * ''Talonpoikien asem a. Toim.

14 62 V. I. LENIN Talonpoikaistaloudessa luonnollisesti ty ö > voimaperäistä kuin suurtaloudessa Talonpoikain osuuskunnat ( ja tietenkin suurtalolliset ) On lyhytnäköisyyttä ja utopiaa pitää talonpoikain assosioitumista askeleena sosialismia kohti ( Hertz on liian kovasti sidottu puolueensa mielipiteisiin ) Kollektiivien "suppeus Yhteiskunnallistuminen teollisuudessa individualismi maanviljelyksessä Demokraattinen kehitys -"tunnus Talonpoika on samanlainen työtätekevä kuin proletaarikin "Talonpoikaiskammoa vastaan... "Maaseudulla e i o le sijaa luokkataistel u l l e... "tällä taistelulla ei ole kasvattavaa vaikutusta... (bis) Talonpojalla on kaupunkilaiseen verrattuna < poliittisia intressejä Irlanti liikaväestö Irlantia koskevaa näkökantaa: malthusilainen ja agraarisuhteita koskeva Bulgakov: tietty osa pahasta landlordismin kontolla Middlemanisto 62 niin kuin kulakistokaan ei ole talonpoikaistalouden välttämätön seuralainen Vuokrausoikeus alistettu merkitys Manuilovia vastaan Maatta jääminen seuraisi ilman landlordejakin liikaväestön vuoksi Vuoden 1846 nälänhätä oli hyväätekevä. Ei ole syytä yhdistää karkotusta ja emigraatiota (taulukko todistaa päinvastaista) "Väestön väheneminen Irlannin edistyksen syy Perunapalstojen (alle 1 ha) kasvu (m.m. maalaistvöläisten osalta) Irlannissa.

15 PORVARILLISEN KIRJALLISUUDEN ARVOSTELEVAA ERITTELYÄ Irlannissa ei ole viljelysalojen supistumista (talonpoikaistalouden ansiota!) 359. Farmit kokonsa mukaan Irlannissa (ja 3 62) (k o n so lid o itu m in en ) Irlannissa kehittyy kapitalistinen maanviljelys Kriisin aikana kapitalistinen maanviljelys Irlannissa taantuu (??) 1) farmaritalouksien pääoma < (! 0.06%:a!) 2 ) "irrallisia todisteita "Latifundiaarinen rappeutuminen (!) f eekkeriä 1 ( 200 ja > eekkeriä + } 365. Marxilla Irlannin suhteen "tendenssimäisyyttä, "kaaoksellinen röykkiö numeroita Edistyksen aikaansaajana on ollut kapitalistinen talous, mutta viime aikoina > talonpojat (!!) Osuustoiminnan kehitys Irlannissa "Hyvinvointi leviää suurena aaltona alimpien kerrosten keskuudessa (luottotoimintaa harjoittavat säästökassat) Marx "tendenssimäistä todellisuuden vääristelyä Nyt taas liikaväestöä Irlannin historia väestön mukautuminen alueen kapasiteettiin, sen merkitys Vähenevän hedelmällisyyden laki ihmiskunnan vitsaus Marx antoi Wakefieldista epäoikeudenmukaisen ja puolueellisen lausunnon Wakefieldin arvioinnin mukaan Marx taantumusmies taloustieteessä. ("Kapitalismin asettamista villi-ihmisen tilalle ei ole syytä tuomita. ) 396. Pohjois-Amerikan väestö elinkeinojen mukaan Amerikan teollisuus Amerikassa on ilmaantunut miljonäärejä ja paupereita Maanviljelysala vv (> )

16 64 V. I. LENIN Työnjako Amerikan maanviljelyksessä (ryöstökäyttö) Kriisi itävaltioissa Maito- ja puutarhatalous itävaltioissa : "naiiviutta Pohjois-Amerikan koneistetun maanviljelyksen suhteen F ar m i j a k o 438. Ei ole keskittymistä ("riemastuneita marxilaisia vastaan) V minä "en kiistänytkään Zusammenbruchs theorieta *... ("olisin poistanut ) Kotimarkkinain määräävän aseman voimistuminen Kaupunkilaissivilisaatio törmäisi la w o f d i- minishing returns lakiin Viljakysymys on^>kauhe a kuin sosiaali) li ne n 456. Marx on aivan väärässä maanviljelyskysymyksessä I Ei pidä paikkaansa, että kapitalismi johtaa NB kollektivismiin Vankka t a lo n p o i k a i stalous syrjäyttää suurtalouden ("demokraattinen vyöry ) Marxin ennustus "historian pilkkaama lyhytnäköisyys ' "tieteellisen sosialismin pöyhkeys "yhteiskunnallisen tiedostuksen yliarvioiminen" "Puoskarointia ja petkutusta ignoramus ** K ir jo ite ttu k e s ä - s y y s k u u s s a 1901 J u lk a is tu e n s i k e r r a n v X I X L e n in -k o k o e lm a s s a J u lk a is ta a n k ä s ik ir jo itu k s e n m u k a a n * Romahdusteoriaa. Toim. ** emme tiedä. Toim.

Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi

Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi SISÄLTÖ Lukijalle Alkusanat 5-6 7-29 KOLMAS KIRJA Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi ENSIMMÄINEN JAKSO ENSIMMÄINEN OSASTO Lisäarvon muuttuminen voitoksi ja lisäarvon suhdeluvun muuttuminen voiton

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana. Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1.

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana. Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1. Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1.2010 Palkkatyön lakkauttaminen: utopistisosialistit utopistisosialismi

Lisätiedot

SISÄ LTÖ. A lkulause... 3

SISÄ LTÖ. A lkulause... 3 SISÄ LTÖ A lkulause... 3 JOHDANTO / luku. FILOSOFIAN TUTKIMUSKOHDE... 7 1. Filosofian peruskysymys. Materialismi ja idealismi pääsuuntina filosofiassa... S 2. Filosofian suhde muihin tieteisiin. Marxilaisen

Lisätiedot

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta

Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Osaamistarpeiden muutos koulutuksen haasteena Kommentti työn, tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Julkinen keskustelu työn murroksesta ja suuri osa

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan

Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Tieteen päivät 9.1. 2013 TALOUS KRIISIN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Päärakennus, sali 13 Talouskriisin vaikutukset Itämeren tilaan Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Taloustieteen laitos, Helsingin

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Kauppasodan uhka. Hämeen kauppakamarin kevätkokous Johnny Åkerholm

Kauppasodan uhka. Hämeen kauppakamarin kevätkokous Johnny Åkerholm Kauppasodan uhka Hämeen kauppakamarin kevätkokous 15.5.2018 Näyttää uhkaavalta Trumpilla yksi hyvä argumentti suhteessa Kiinaan: Immateriaalioikeudet Muuten heikot perustelut: Kauppaa ei pidä tarkastella

Lisätiedot

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala

Yritysvastuu ja etiikka -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu Asmo Kalpala -kurssi Aalto Yliopiston Kauppakorkeakoulu 12.4.2017 Asmo Kalpala Vastuullisuus on sydämen sivistystä, tietoa ja tahtoa tuottaa hyvää. Kysymys: Oletteko valinneet kaupalliset opinnot vaikuttaaksenne maailmaan?

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN HISTORIA

YRITTÄJYYDEN HISTORIA YRITTÄJYYDEN HISTORIA Kuka on yrittäjä? Mitä on yrittäjyys? Mikä on yrittäjäuran polku? (omavaraistaloudesta vaihdantatalouteen) Entrepreneur = yrittäjä Entrepreneur on ranskaa ja tarkoittaa: toimija,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Oppimispolku Teollistuva maailma

Oppimispolku Teollistuva maailma Teollistuva maailma Kesto: 3 x 75 min Tavoitteet Tietotavoitteet ymmärtää teollistumisen taustatekijät hahmottaa, miten koneet vaikuttivat teollistumiseen ja miten teollistuminen levisi eri maihin osata

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

Miksi olette tällä kurssilla?

Miksi olette tällä kurssilla? Miksi olette tällä kurssilla? Tämän vuoden peruskurssit Ideat ja aatevirtaukset (I & II & III periodi) Politiikka ja diplomatia (II periodi) Kulttuuri ja yhteiskunta (II periodi) Talous ja talouspolitiikka

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle

Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Lopuksi, muttei hallinnon - suuntia huomiselle Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kaikki johtajat ovat toivon jakajia 09.11.2015 2 Millä näkemyksellä

Lisätiedot

J A R M O S U N N A R I M A N A G E R S T A N D A R D S, R E G U L A T I O N S A N D A P P R O V A L S

J A R M O S U N N A R I M A N A G E R S T A N D A R D S, R E G U L A T I O N S A N D A P P R O V A L S TALVIRENGASPAKON VESITTÄMINEN JOHTAA LIIKENNEKUOLEMIIN 6. 6. 2 0 1 8 J A R M O S U N N A R I M A N A G E R S T A N D A R D S, R E G U L A T I O N S A N D A P P R O V A L S S I S Ä L LY S L U E T T E L

Lisätiedot

Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys

Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys Työpoli(ikka 2 2014 Taloudellisten järjestelmien historiallinen kehitys Esikapitalistinen vaihe Merkantilismi Tavaroiden tuottaminen rahan avulla (T 1 -R-T 2 ) Teollinen kapitalismi: esifordismi ja fordismi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Konvergenssilauseita

Konvergenssilauseita LUKU 4 Konvergenssilauseita Lause 4.1 (Monotonisen konvergenssin lause). Olkoon (f n ) kasvava jono Lebesgueintegroituvia funktioita. Asetetaan f(x) := f n (x). Jos f n

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa 5.2.2015 KUVIO KEHITTÄÄ KULTTURITOIMINTAA Tarkoituksena: kulttuurialan toimintaedellytysten parantaminen kulttuurin aseman vahvistaminen ihmisten jokapäiväisessä elämässä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009

Tilikausi 2008. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 Tilikausi 2008 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja 30.1.2009 2 Hyvä neljäs kvarttaali milj. EUR Q4 2008 Q4 2007 Muutos- % Liikevaihto 398,8 315,5 +26,4 Bruttokate, % 22,8 20,6 +10,7 Liikevoitto 47,5 33,0

Lisätiedot

MARXILAISUUS JA REVISIONISMI

MARXILAISUUS JA REVISIONISMI VLADIMIR LENIN MARXILAISUUS JA REVISIONISMI Sosialismi.net 2005 Tunnettu mietelause kuuluu, että jos geometrian selviöt loukkaisivat ihmisten etuja, niin ne varmaan kumottaisiin. Luonnonhistorialliset

Lisätiedot

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä

Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen ja kaksi debattia kapitalismin synnystä Tero Toivanen Helsingin yliopisto Talouden ja politiikan tutkimuksen laitos Niin sanottu alkuperäinen kasautuminen! Marxin

Lisätiedot

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Jussi Kivistö ja Seppo Hölttä Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Tiivistelmä Johdanto Kuka maksaa ja miten? 111 Opiskelijarahoitusjärjestelmät ja tehokkuus 112

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit

Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Reilu johtaminen ja varhaisen reagoinnin mallit Arviointi- ja kehittämispäällikkö, VTT Janne Jalava Työ- ja toimintakonseptit historiallisessa murroksessa suomalaisissa työorganisaatioissa on tehty viimeisten

Lisätiedot

Tuottavatko markkinat kohtuuhintaisia asuntoja?

Tuottavatko markkinat kohtuuhintaisia asuntoja? Tuottavatko markkinat kohtuuhintaisia asuntoja? Maanmittauspäivät 2019 Tuukka Saarimaa Kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Aalto-yliopisto ja Helsinki GSE Ymmärretäänkö markkinoiden toimintaa? HS 25.3.2019

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Megatrendit. Paula Laine Johtaja, Ennakointi ja strategia, Sitra

Megatrendit. Paula Laine Johtaja, Ennakointi ja strategia, Sitra Megatrendit Paula Laine Johtaja, Ennakointi ja strategia, Sitra 15.3.2018 ONKO ELÄMÄ NYKYISIN PAREMPAA KUIN 50 VUOTTA SITTEN? % ihmisistä sanoo Elämä maassamme tänään on kuin 50 vuotta sitten kaltaisilleni

Lisätiedot

Signalointi: autonromujen markkinat

Signalointi: autonromujen markkinat Signalointi: autonromujen markkinat Mat-.414 Optimointiopin seminaari Klaus Mattila 1.0.008 1 Esityksen rakenne Johdanto Autonromujen markkinat: Akerlofin malli Kustannuksellinen signalointi: Spencen malli

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Laura Londénin puhe Maailman Syntyvyys seminaarissa STATE OF WORLD POPULATION REPORT 2018

Laura Londénin puhe Maailman Syntyvyys seminaarissa STATE OF WORLD POPULATION REPORT 2018 Laura Londénin puhe Maailman Syntyvyys seminaarissa 14.11.2018. STATE OF WORLD POPULATION REPORT 2018 Tervetuloa State of World Population 2018 raportin julkaisutilaisuuteen. Tämän vuoden raportti kertoo

Lisätiedot

Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi,hy, Kotitalousopettajan koulutus, Vuokko Jarva ja Sakari Ylönen,KOTITAKUVJ1s.

Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi,hy, Kotitalousopettajan koulutus, Vuokko Jarva ja Sakari Ylönen,KOTITAKUVJ1s. Kotitaloustutkimuksen monitieteinen ylipopistoverkosto Kotitalous talousmuotona ja kulutuksen areenana kurssi s.2005 Tuottajat: Vuokko Jarva, HY, Kotitaloustiede, ja Sakari Ylönen, JOY, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista

Matematiikan johdantokurssi, syksy 2016 Harjoitus 11, ratkaisuista Matematiikan johdantokurssi, syksy 06 Harjoitus, ratkaisuista. Valitse seuraaville säännöille mahdollisimman laajat lähtöjoukot ja sopivat maalijoukot niin, että syntyy kahden muuttujan funktiot (ks. monisteen

Lisätiedot

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011

Rahatalous kriisissä. Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 Rahatalous kriisissä Lauri Holappa Helsingin suomenkielinen työväenopisto 13.9.2011 8.11.2011 YleisAetoa Luennoitsija tavoitecavissa osoiceesta lauri.holappa@helsinki.fi Luennot Aistaisin kello 18.30 20.00

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä.

KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä. KARTTAILTAPÄIVÄ 27.9.09 Haukkavuori Paikalla: Ari Hietanen Kari Hovi Heikki Kyyrönen Seppo Tuominen Kari Ylönen Asko Määttä Askon jutustelu GPS:n 1 vaihe 2000-2007 Mittaukset maastossa tallentimeen; DGPS

Lisätiedot

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT

MAPTEN. Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla. Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009. MTT ja VATT MAPTEN Politiikkamuutosten vaikutusanalyysit taloudellisilla malleilla Tulevaisuusfoorumi 12.11.2009 Jyrki Niemi, Ellen Huan-Niemi & Janne Niemi MTT ja VATT Politiikkavaikutuksia tarkastellaan tutkimuksessa

Lisätiedot

Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset

Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset Harjoitustehtävät 6: mallivastaukset Niku Määttänen & Timo Autio Makrotaloustiede 31C00200, talvi 2018 1. Maat X ja Y ovat muuten identtisiä joustavan valuuttakurssin avotalouksia, mutta maan X keskuspankki

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet

Talousmatematiikan perusteet kevät 2019 / orms.1030 Talousmatematiikan perusteet 5. harjoitus, viikko 7 11.02. 15.02.2019 R01 Ma 12 14 F453 R08 Ke 10 12 F453 R02 Ma 16 18 F453 L To 08 10 A202 R03 Ti 08 10 F425 R06 To 12 14 F140 R04

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki

Asiakkaan valinnanvapaus sotessa. Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki Asiakkaan valinnanvapaus sotessa Jarmo Kantonen Terveyspalvelujen johtaja Vantaan kaupunki 9.2.2017 Valinnanvapauden tarkoitus Tavoitteena on, että valinnanvapaus lisäisi asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori

Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori Muuttuva arvoketju Arvoketju kokonaisuutena, mikä se on? 23.11.2016 Lihatilan talous ja johtaminen superseminaari, Seinäjoki Kyösti Arovuori 2 Lihantuotannon arvoketju Kuluttajan rooli ostaa ja maksaa

Lisätiedot

Katsaus maailman tulevaisuuteen

Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus maailman tulevaisuuteen Katsaus tulevaisuuteen Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Miltä tulevaisuus näyttää Silmäys nykyisyyteen Ikuisuuden perspektiivi Tulevaisuudentutkimus tiedonalana Tulevaisuudentutkimus

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Mistä investointien vaimeus

Mistä investointien vaimeus Lauri Kajanoja Suomen Pankki Mistä investointien vaimeus johtuu? Talousneuvosto 19.10.2015 19.10.2015 1 Investoinneista viime vuosina Suomessa vähäisiä etenkin yksityiset tuotannolliset Julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Miten Suomen maatalous pärjää kilpailussa? VYR Viljelijäseminaari 2018 Kyösti Arovuori

Miten Suomen maatalous pärjää kilpailussa? VYR Viljelijäseminaari 2018 Kyösti Arovuori Miten Suomen maatalous pärjää kilpailussa? VYR Viljelijäseminaari 2018 Kyösti Arovuori Tausta Integroituneet markkinat Markkinasignaalit maailmalta kansainvälisten markkinoiden tarjonta ja kysyntä tuonti

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ

Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ Matti Kivelä KESKI-EUROOPAN EUROOPAN BIOENERGIA MALLIEN TOTEUTTAMINEN SYSMÄSSÄ TYÖN LÄHTÖKOHDAT Yksi isysmä ähankkeen tulevaisuusryhmän kiinnostus energiakysymyksiin. Oma mielenkiinto. Voisiko ik Saksasta

Lisätiedot

Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin. Pauli Kettunen Luento 4. Uusi ihminen

Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin. Pauli Kettunen Luento 4. Uusi ihminen Uudistushalun historiaa Anders Chydeniuksesta tuntemattomaan innovaatiokonsulttiin Pauli Kettunen Luento 4. Uusi ihminen 9.2.2011 Mistä muutoksen lähdettävä? tehkää parannus! hengellinen uudestisyntyminen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

YHTEISÖTALOUS JA VERTAISTUOTANTO OVAT TULEVAISUUS

YHTEISÖTALOUS JA VERTAISTUOTANTO OVAT TULEVAISUUS 107 PUHEENVUOROJA YHTEISÖTALOUS JA VERTAISTUOTANTO OVAT TULEVAISUUS Jukka Peltokoski, Hanna Moilanen & Tero Toivanen * Kriittisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime aikoina vilahdellut uutta

Lisätiedot

Korkolasku ja diskonttaus, L6

Korkolasku ja diskonttaus, L6 Korkolasku ja diskonttaus, L6 1 Merkinnät Tarkastellaan tilannetta, jossa pääomalle maksetaan korkoa. Tulemme seuraavassa systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä K 0 = alkupääoma p = korkoprosentti

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012

Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta. Tommi Höynälänmaa 19. marraskuuta 2012 Käyttöarvon kvantitatiivisesta mittaamisesta Tommi Höynälänmaa 19. marraskta 2012 1 1 Yleistä Ajan t mittainen henkilötyöaika keskimääräistyötä (tehokkdeltaan keskimääräistä työtä) saa tavarantotannossa

Lisätiedot

Kokeellinen yhteiskuntatiede

Kokeellinen yhteiskuntatiede Kokeellinen yhteiskuntatiede Metodifestivaali 2019 Syistä selityksiin Samuli Reijula samuli.reijula@helsinki.fi Kokeita yhteiskuntatieteessä? EI Yhteiskuntatieteen tutkimuskohde erityinen Vapaa tahto

Lisätiedot

Kohti inhimillistä vallankumousta

Kohti inhimillistä vallankumousta Kohti inhimillistä vallankumousta Ville Särkelä KRIGO ry Valtakunnalliset etsivän nuorisotyön päivät 2019 Tampere 6.2.2019 Banksy The Banality of the Banality of Evil Pahan arkipäiväisyyden arkipäiväisyys

Lisätiedot

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista

Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Ensimmäisen lapsen hankinta - Vertaileva tutkimus vanhemmuuteen siirtymisen muodosista Katja Forssén & Veli-Matti Ritakallio Sosiaalipolitiikan laitos Perheiden muuttuvat elinolot kirjan julkaisuseminaari

Lisätiedot

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli

Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen: Kahden tyypin malli Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari Mikko Hyvärinen 29.1.2008 Haitallinen valikoituminen kahden tyypin malli Haitallinen valikoituminen tarkoittaa että päämies

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Yhteisötalouden käsitteestä

Yhteisötalouden käsitteestä Yhteisötalouden käsitteestä Hanna Moilanen projektipäällikkö Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti FinSERN-tapaaminen 5.9.2011 Ruralia-instituutti /Hanna Moilanen/Yhteisötalouden käsitteestä 7.9.2011

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet

Talousmatematiikan perusteet kevät 219 / orms.1 Talousmatematiikan perusteet 1. Laske integraalit a 6x 2 + 4x + dx, b 5. harjoitus, viikko 6 x + 1x 1dx, c xx 2 1 2 dx a termi kerrallaan kaavalla ax n dx a n+1 xn+1 +C. 6x 2 + 4x +

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Taloudellisen tilanteen kehittyminen

Taloudellisen tilanteen kehittyminen #EURoad2Sibiu Taloudellisen tilanteen kehittyminen Toukokuu 219 KOHTI YHTENÄISEMPÄÄ, VAHVEMPAA JA DEMOKRAATTISEMPAA UNIONIA EU:n kunnianhimoinen työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskeva ohjelma ja

Lisätiedot

Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi

Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi Kansainvälisen sosiaalipolitiikan iltapäivä 1.12.2014 Helsinki Taloudellinen kasvu, ympäristö ja hyvinvointi Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Helsingin yliopisto Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Maatalouden muodot. = Ilmastoltaan samanlaisille alueille on kehittynyt samanlaista maataloutta. Jako kahteen:

Maatalouden muodot. = Ilmastoltaan samanlaisille alueille on kehittynyt samanlaista maataloutta. Jako kahteen: Maatalouden muodot = Ilmastoltaan samanlaisille alueille on kehittynyt samanlaista maataloutta. Jako kahteen: 1. Intensiivinen maatalous: Suuriin hehtaarisatoihin yltävä voimaperäinen maatalous. Tyypillistä

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla

PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla PK yritysten toiminnan taloudellinen merkitys Pirkanmaalla Kuvaus pk yritysten kerrannaisvaikutuksista Pirkanmaan kunnissa Vuoden 2007 verotietojen perusteella Kunnallisjohdon seminaari Tallinna 20.05.2009

Lisätiedot

Mutta elämä ottaa omansa, ja Lassallen kirjasia lukiessaan nuori työmies pääsee vähitellen aina Marxiin saakka, niin vaikeata kuin Marxin teoksiin

Mutta elämä ottaa omansa, ja Lassallen kirjasia lukiessaan nuori työmies pääsee vähitellen aina Marxiin saakka, niin vaikeata kuin Marxin teoksiin AUGUST BEBEL Bebelissä meni hautaan ei ainoastaan Saksan sosialidemokratian johtaja, jolla oli suurin vaikutusvalta työläisten keskuudessa ja josta joukot eniten pitivät, vaan Bebelinoma kehitys ja hänen

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela

Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari Miska Kuusela Kilpailukykyinen teollisuus koko ketjun etu? VYR Viljelijäseminaari 17.2.2016 Miska Kuusela Hypoteesi Viljan tuottajan kannalta on etu*, jos kotimainen viljaa käyttävä teollisuus menestyy**, ja haitta,

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiassa VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa: Jaettu ymmärrys työn murroksesta 3.10.2017 Paula Laine Johtaja, ennakointi ja strategia Sitra

Lisätiedot