2011 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2011 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 2011 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2 Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS... 8 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 8 Kuljettajan turvallisuus AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Ajoneuvon osat Kojelauta Toimintahäiriön varoitusvalon vilkkukoodit Latauksen toimintahäiriöiden vilkkukoodit Akusto Voimalinjan virtapiiri Jarrupoljin Ajopoljin Turvakehikko Istuimen irrottaminen Turvavyöt AJONEUVON KÄYTTÖ Ennen ajoa tehtävät tarkastukset Liikkeelle lähtö Liukkaalla ajaminen Ajaminen ylämäkeen Ajaminen rinteessä Ajaminen alamäkeen Vedessä ajaminen Esteiden ylittäminen Peruuttaminen Pysäköinti rinteessä Kuorman kuljettaminen Kuormalavan kipin käyttö Kuorman vetäminen Ajoneuvon pysäköiminen Ajoneuvon hinaaminen

3 RANGERIN kuljetus Neliveto (AWD) HUOLTO Määräaikaishuollot Voitelusuositukset Voimansiirron öljyhuolto Jarrut Ohjauslaitteisto Jousituksen säätö Renkaat Valot Akusto Puhdistus ja säilytys TEKNISET TIEDOT VIANETSINTÄ POLARIS-TUOTTEITA HUOLTOMERKINNÄT

4 JOHDANTO TERVETULOA POLARIS-TIIMIIN Olet valinnut laadukkaan Polaris-ajoneuvon. Ne ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Ajoneuvon turvallisen käytön kannalta on tärkeää tutustua huolellisesti tähän omistajan käsikirjaan ja noudattaa siinä annettuja ohjeita. Ajoneuvon käyttö sisältää aina vakavan onnettomuuden tai pahimmillaan hengen menetyksen riskin. Riskien tiedostaminen ja niiden välttäminen on ehdottoman tärkeää. Käsikirjasta löytyvät ohjeet ajoneuvon päivittäisten tarkastusten sekä huoltotoimenpiteiden tekemiseen. Polaris suosittelee suurempien huoltojen ja korjausten teettämistä valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. Paikallinen Polaris-kauppiaasi tuntee tuotteen perinpohjaisesti ja on valmis auttamaan kaikissa ongelmatilanteissa. Häneltä löytyvät myös laadukkaat Polaris-lisävarusteet ja tarvikkeet. TAKUUEHDOT Takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä lukien (yksityiskäyttö). Huoltotaulukossa X-merkityt kohteet on suoritettava valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. Takuu ei korvaa normaalisti kuluvia osia kuten ketjua, renkaita tai voimansiirron hihnaa. Takuu raukeaa, jos ajoneuvoon tehdään rakenteellisia muutoksia tai sitä käytetään kilpailuissa. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita. Takuukortin allekirjoitus vastaa takuusopimusta. Suoritetut huollot merkitään ohjekirjan lopussa olevaan huoltokorttiin sekä mukana tulevaan huoltovihkoon. Brandt-Polaris Oy Huolto-osasto Copyright 2010 Polaris Sales Inc. Kaikki tässä julkaisussa oleva tieto perustuu tuoreimpaan käytettävissä olevaan tuotetietoon. Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi joitakin rakenteiden yksityiskohtia on voitu muuttaa julkaisun painamisen jälkeen. Julkaisun osittainenkin lainaaminen tai kopiointi on kiellettyä. 3

5 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE POLARIS TAKUUKORTTI / WARRANTY CARD (malli) Takuukortin täyttö tapahtuu Extranetin avulla sähköisesti. HUOM! Allekirjoitukset tulostuksen jälkeen! 4

6 JOHDANTO RANGER on maastoajoneuvo. Tutustu lakeihin ja säädöksiin, jotka koskevat maastoajoneuvoja. Seuraavia varoitusmerkintöjä käytetään tässä kirjassa ja ajoneuvon varoitustarroissa. Ne kiinnittävät huomiota tilanteisiin, joissa kuljettajan turvallisuus on vaarassa tai ajoneuvo voi vahingoittua. Tutustu niiden merkityksiin. Huutomerkki kiinnittää huomion seikkoihin, joissa on henkilövahingon vaara. WARNING - VAROITUS! Varoittaa vakavan onnettomuuden tai hengen menettämisen riskistä. CAUTION - VAROITUS Onnettomuuden tai ajoneuvon vaurioitumisen riski saattaa kasvaa. NOTICE - HUOMAA: Merkintä kertoo ajoneuvon vaurioitumisen mahdollisuudesta. Kieltomerkki osoittaa, mitä EI SAA tehdä, jotta vaara vältetään. Kehotusmerkki osoittaa, mitä TÄYTYY tehdä, jotta vaara vältetään. 5

7 JOHDANTO VAROITUS! Varoitusten laiminlyönti voi johtaa vakavaan vahinkoon tai hengenvaaraan. POLARIS RANGER ei ole lelu. Tämän ajoneuvon käsittely on erilaista kuin muiden ajoneuvojen. Törmääminen johonkin tai ajoneuvon kaatuminen voi tapahtua yllättäen aivan tavallisissa tilanteissa, kuten kääntyessä tai ajettaessa rinteessä tai esteen yli, jos kuljettaja ei ennakoi tilanteita. Lue Omistajan käsikirja. Tutustu huolella kaikkiin varoituksiin, turvallisuus- ja ajoohjeisiin, ennen kuin alat käyttää ajoneuvoa. Säilytä tämä käsikirja ajoneuvossa. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä kuljeta tätä ajoneuvoa, jos olet alle 16-vuotias (Suomessa alle 15 vuotta). Alle 12-vuotias ei saa olla matkustajana tässä ajoneuvossa. Matkustajan jalkojen täytyy ylettyä lattialle ja käsien turvakahvoihin. Älä anna ajoneuvoa vieraan käyttöön, ellei hän ole lukenut tätä käsikirjaa ja kaikkia varoitustarroja. Polaris ja luonto Polaris on sitoutunut täyttämään viranomaisten laatimat, luontoa suojelevat määräykset kaikkialla maailmassa. Polaris toivoo myös asiakkaidensa ottavan huomioon luonnonsuojelun vaatimukset ja toimivan vastuullisesti. Maastoajoneuvoa tulisi käyttää vain niille osoitetuilla alueilla ja reiteillä. 6

8 JOHDANTO Ajoneuvon tunnistetiedot Kirjoita muistiin ajoneuvosi moottorin, rungon ja virta-avaimen tunnistetiedot seuraaville, niille varatuille riveille. Sijoita vara-avain erilleen käyttämästäsi virta-avaimesta. Virtaavaimesta saat teetettyä kopion vain käyttämällä alkuperäistä virta-avainta mallina. Jos hukkaat molemmat virta-avaimet, virtalukko pitää vaihtaa. #### Avaimen numero Rungon numero Ajoneuvon tyyppi ja malli: Rungon numero: Moottorin sarjanumero: (moottorin sivussa) Virta-avaimen numero: 7

9 TURVALLISUUS Varoitustarrat ja niiden sijainti Noudata ajoneuvon eri osiin sijoitettujen varoitustarrojen ohjeita. Jos tässä omistajan käsikirjassa olevat varoitustekstit poikkeavat ajoneuvon varoitustarroista, noudata ajoneuvossa olevien varoitustarrojen ohjeita. Jos varoitustarra irtoaa tai kuluu lukukelvottomaksi, tilaa uusi Polaris-kauppiaaltasi. Jokaisessa varoitustarrassa sekä tässä kirjassa on tunnistenumero tilauksen helpottamiseksi. Kuormalava / Matkustaja / Rengaspaineet VAROITUS! Matkustaja voi pudota kyydistä, mikä voi johtaa loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Älä koskaan kuljeta matkustajaa kuormalavalla. Suurin sallittu kuorma lavalla: 227 kg VÄÄRÄ RENGASPAINE TAI YLIKUORMA voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. RENGASPAINEET: ETURENKAAT 1,4 bar (137,9 kpa) TAKARENKAAT 1,4 bar (137,9 kpa) SUURIN SALLITTU KOKONAISKUORMA (kuljettaja, matkustaja, kuorma ja lisävarusteet): 455 kg Hiljennä vauhtia ja varaudu pidempiin jarrutusmatkoihin, kun kuljetat kuormaa. Liian suuri, huolimattomasti sidottu, liian pitkä tai toispuoleisesti sijoitettu kuorma vaikeuttaa ajoneuvon hallittavuutta. Kuorma tulee keskittää ja sijoittaa mahdollisimman alas. Vähennä vauhtia tai kuormaa vaikeassa maastossa. Ole erityisen varovainen, jos kuorma ylittää tavaratilan mitat. TUTUSTU OMISTAJAN KÄSIKIRJAN KUORMAUSOHJEISIIN

10 TURVALLISUUS Varoitustarrat ja niiden sijainti Akkutila VAROITUS! Akkujen sisältämä RIKKIHAPPO syövyttää ihoa, silmiä ja vaatteita. Älä kallista akkua. Varmista, että kennojen korkit ovat tiiviit. Jos akkunestettä joutuu iholle tai muualle elimistöön, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkutilan SÄHKÖJOHTIMISSA on vahva jännite. Johtimien väärä kytkentä voi johtaa oikosulkuun, mistä voi olla seurauksena palovammoja. Älä käytä painepesuria akkutilan puhdistamiseen. Kosteus voi vaurioittaa akkuja. Ohjeiden vastaiset huoltotoimet tai kytkennät saattavat johtaa loukkaantumiseen tai ajoneuvon vaurioitumiseen. Asiattomat toimenpiteet johtavat takuun raukeamiseen. Varmista oikeat toimenpiteet joko Omistajan käsikirjasta tai valtuutetusta Polarishuoltopisteestä Akkutilan varoitus 9

11 TURVALLISUUS Varoitustarrat ja niiden sijainti Akkujen lataaminen VAROITUS! Akkuja ladatessa saattaa haihtua räjähdysherkkiä kaasuja. Älä sytytä avotulta, aiheuta kipinöintiä tai tupakoi. Suojaa silmäsi. Lataa akkuja vain hyvin tuulettuvassa tilassa ja riittävän kaukana helposti syttyvistä materiaaleista. Älä lataa jäätyneitä, vuotavia tai muuten vaurioituneita akkuja. Kytke latausjohto vain vikavirtasuojakytkimellä varustettuun pistorasiaan. Palo- ja räjähdysvaaran takia älä lataa minkään suojakankaan tai -pressun alla. Varmista oikeat toimenpiteet joko Omistajan käsikirjasta tai valtuutetusta Polarishuoltopisteestä. AKUSTON KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN Tarkasta kaikkien akkujen akkunesteen määrä kuukausittain. Lisää vain tislattua vettä. Akkunesteen tason tulee olla 6 mm akkukennon korkin reiän alareunan tason alapuolella. Älä täytä liikaa. Pyri pitämään akusto täyteen ladattuna. Lataa se aina kun mahdollista. Käytä vain ajoneuvon rakenteisiin kuuluvaa akkulaturia. Tarkasta akkujen liitokset säännöllisesti. Akuston huolto-ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen Varoitus akkujen lataamisesta 10

12 TURVALLISUUS Varoitustarrat ja niiden sijainti Akusto VAROITUS Älä aja niin syvässä vedessä, että vesi ulottuu jalkatilaan asti. Vesi saattaa aiheuttaa oikosulun tai muun vaurion akustoon. Akusto vaatii säännöllistä tarkastusta ja huoltoa. Akuston huollosta annettujen ohjeiden laiminlyönti voi johtaa sen tai ajoneuvon muiden osien vaurioitumiseen ja jopa tulipaloon sekä hengenvaaraan. Suurin sallittu hinausnopeus on 15 km/h. Sitä suurempi nopeus voi johtaa voimansiirron vaurioitumiseen. Kytke pysäköintijarru, ennen kuin poistut ajoneuvosta. Käännä virta-avain aina OFF-asentoon, kun ajoneuvo ei ole käytössä. Hinattavan ajoneuvon virta-avaimen tulee olla OFF-asennossa. Yleiset varoitukset Varoitus akustosta Kuljettajan ikärajoitus Kuljettajan ikärajoitus Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa. Nuorilla henkilöillä riski ajoneuvon hallinnan menettämiseen on suuri. Hallinnan menetys voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Älä kuljeta tätä ajoneuvoa, jos olet alle 16-vuotias (Suomessa alle 15 vuotta)

13 TURVALLISUUS Varoitustarrat ja niiden sijainti Yleiset varoitukset VAROITUS! Ajoneuvon väärä käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengen menettämiseen. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TÄTÄ AJONEUVOA AINA: liian suurilla nopeuksilla taitoihisi tai olosuhteisiin nähden. alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. rinteissä, jotka ovat jyrkempiä kuin 15 astetta. yleisillä teillä. useamman kuin yhden matkustajan kuljettamiseen. Matkustajan tulee olla sen kokoinen, että hänen jalkansa ylettyvät lattiaan ja kätensä turvakahvoihin. kestopäällysteellä. Kova alusta vaikeuttaa ajoneuvon hallittavuutta. varustettuna muilla kuin alkuperäisillä Polaris-lisävarusteilla. Käytä turvavyötä. Ajoneuvon kaatuminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. käytä viranomaisten hyväksymää kypärää ja pidä kädet ja jalat ajoneuvon sisäpuolella. Hiljennä vauhtia ja ole erityisen varovainen, kun kyydissä on matkustaja. Vältä jyrkkiä käännöksiä. Älä kiihdytä voimakkaasti, kun käännyt. Peruuta hitaasti. Vältä nopeita käännöksiä tai äkkinäisiä jarrutuksia. Varmista, että matkustaja on tutustunut turvallisuusohjeisiin. Opettele vaikeassa maastossa käytettävä ajotekniikka. TUTUSTU HUOLELLISESTI OMISTAJAN KÄSIKIRJAAN. NOUDATA OHJEITA JA VAROITUKSIA

14 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus VAROITUS! Turvallisuusohjeiden tai ajoneuvon säännöllisen huollon laiminlyönti voi johtaa onnettomuuteen tai hengenvaaraan. Lue tämä ohjekirja ja kaikki varoitustarrat huolellisesti. Noudata ajoneuvon käytöstä annettuja ohjeita. Älä anna kenenkään alle 16-vuotiaan käyttää tätä ajoneuvoa. Älä ota matkustajaa kyytiin, ennen kuin sinulla on riittävästi ajokokemusta RANGERILLA. Alle 12-vuotias ei saa olla matkustajana tässä ajoneuvossa. Matkustajan jalkojen täytyy ylettyä lattialle ja käsien turvakahvoihin. Sekä ajajan että matkustajan tulee aina käyttää suojakypärää ja turvavyötä. Pidä aina kädet ja jalat ajoneuvon sisäpuolella, kun se on liikkeessä. Pidä ajon aikana molemmat kädet ohjauspyörällä ja jalat jalkatilassa. Älä anna ajoneuvoa vieraan käyttöön, ellei hän ole lukenut tätä käsikirjaa ja kaikkia varoitustarroja. Vähennä ajoneuvon kaatumisen riskiä olemalla erityisen varovainen, kun ylität esteitä, ajat rinteessä, jarrutat ja käännyt. Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain maastokäyttöön. Sillä ei saa ajaa yleisillä teillä. Vältä kestopäällysteellä tai muulla kovalla alustalla ajamista. Älä koskaan nauti alkoholia tai muita huumaavia aineita, ennen kuin lähdet ajamaan tai ajon aikana. Älä aja liian suurella nopeudella. Käytä ajoneuvoa olosuhteisiin, maaperän laatuun sekä taitoihisi nähden sellaisella nopeudella, että riskejä ei pääse syntymään. Älä temppuile. Vältä tietoisesti näyttämisen tarvetta. 13

15 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Tarkasta ajoneuvo huolellisesti ennen jokaista käyttöönottoa. Noudata ajoneuvolle laadittua ennen ajoa tehtävien tarkastusten listaa sekä suositeltuja huoltovälejä. Aja vain sellaista nopeutta, että voit varmasti nähdä edessäsi olevan ajoreitin ja edetä turvallisesti. Ole varuillasi vaihtelevassa maastossa. Noudata kääntymisohjeita. Harjoittele kääntymistä hitaissa nopeuksissa. Jos ajoneuvo on joutunut onnettomuuteen, tarkastuta se aina valtuutetussa Polarishuoltopisteessä ennen käyttöön ottamista. Älä koskaan aja rinteessä, joka on liian jyrkkä ajoneuvolle tai ajotaidoillesi. Harjoittele ensin loivemmissa rinteissä. Noudata tässä kirjassa annettuja ohjeita ylä- ja alamäkeen ajamisesta. Ennen nousemista ylämäkeen, tarkista maaperän laatu ja etsi hyvät ajolinjat. Älä yritä nousua erityisen liukkaissa olosuhteissa tai löysällä alustalla. Älä kaasuta voimakkaasti kesken nousun tai vaihda vaihdetta. Älä aja vauhdilla mäen harjan yli. Noudata ohjeita alamäkeen ajamisesta ja rinteessä jarruttamisesta. Tarkista maaperä ja etsi hyvät ajolinjat ennen rinteen laskeutumista. Etene hitaasti. Vältä laskeutumasta rinteeseen nähden viistosti. Aja mahdollisimman suoraan alas. Tutustu aina huolellisesti uuden alueen maasto-olosuhteisiin. Älä yritä ajaa suurien kivien tai puunrunkojen yli. Noudata toisaalla tässä kirjassa annettuja neuvoja. Ole erityisen huolellinen liukkaalla alustalla, kuten jäällä. Aja hitaasti luistoja vältellen. Vältä syvässä vedessä tai voimakkaassa virrassa ajamista. Märät jarrut vähentävät jarrutustehoa. Kokeile jarruja heti vedestä nousemisen jälkeen. Tarvittaessa kuivaa ne painamalla jarrupoljinta kevyesti ajon aikana muutamia kertoja. Ennen kuin lähdet peruuttamaan, varmista, ettei ajoneuvon takan ole ihmisiä tai esteitä. Peruuta hitaasti. Vältä nopeita ohjausliikkeitä. Käytä vain valmistajan suositusten mukaisia renkaita. Huolehdi oikeista rengaspaineista. Älä tee mitään rakenteellisia muutoksia ajoneuvoon. Kaikkien ajoneuvoon asennettavien lisävarusteiden tulee olla Polariksen hyväksymiä sekä valmistajan antamien ohjeiden mukaan asennettuja. 14

16 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Älä ylitä ajoneuvokohtaista kuormasuositusta. Kuorman painon tulee olla oikein jakautunut ja kuorma sidottu huolellisesti. Aja alhaisemmalla nopeudella ja noudata kuorman kuljettamisen tai hinaamisen ohjeita. Huolehdi, että jarrutusetäisyyttä on riittävästi. Kytke pysäköintijarru ja poista avain virtalukosta, ennen kuin poistut ajoneuvosta. Rakenteiden muuttaminen Älä koskaan asenna mitään sähköllä toimivia lisävarusteita, jotka maadoittuvat ajoneuvon runkoon. Ajoneuvoon ei saa tehdä suorituskykyyn tai turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia. Kaikki alkuperäisiin rakenteisiin tehtävät muutokset lisäävät vahinkojen riskiä. Polaris-ajoneuvon takuu raukeaa välittömästi, jos ajoneuvoon tehdään sen suorituskykyä parantavia muutoksia. Käytä vain Polariksen hyväksymiä lisävarusteita ja tutustu niiden toimintaan ja vaikutuksiin ajoneuvossa. VAROITUS! RANGERIN käyttö ohjeiden vastaisesti voi johtaa hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, joita annetaan tässä kirjassa. Lue osio AJONEUVON KÄYTTÖ ja opettele oikea ajotekniikka. Ikärajoitukset Tämä ajoneuvo on tarkoitettu vain AIKUISTEN KÄYTTÖÖN. Älä kuljeta tätä ajoneuvoa, jos olet alle 16-vuotias (Suomessa alle 15 vuotta). Alle 12-vuotias ei saa olla matkustajana tässä ajoneuvossa. Matkustajan jalkojen täytyy ylettyä lattialle ja käsien turvakahvoihin. 15

17 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Tutustu ajoneuvoon Turvallisuuden varmistamiseksi tutustu huolellisesti omistajan käsikirjaan ja sen tarjoamaan tietoon ajoneuvon turvallisesta käytöstä. Kuljettajan täytyy ymmärtää, kuinka ajoneuvoa hallitaan oikein erilaisissa tilanteissa ja maastoissa. Kaikkien ajoneuvoa käyttävien pitää lukea ja ymmärtää Omistajan käsikirjassa annetut varoitukset ja ohjeet ennen ajamista. Turvavyöt Ajaminen ilman turvavyötä lisää vakavan vamman riskiä onnettomuustilanteessa tai äkkinäisessä pysähtymisessä. Käytä turvavyötä aina, kun ajoneuvo liikkuu. Varmista aina, että myös matkustajan turvavyö on kiinnitetty. Ajovarusteet Maastoajoneuvolla ajaminen edellyttää suojaavien varusteiden käyttöä turvallisuuden ja mukavuuden takaamiseksi. Käytä aina kuhunkin ajosuoritukseen sopivaa ajovarustusta. 1. Kypärä - Kypärä on tärkein suojavarusteista, se suojaa vakavilta kallovammoilta. Käytä vain viranomaisten hyväksymää kypärää (E-hyväksyntä). 2. Silmien suojaus - Käytä laadukkaita ajolaseja tai kypärään kiinteästi asennettua suojavisiiriä. Älä luota aurinkolaseihin silmien suojana, silmien suojainten tulee olla valmistettu särkymättömästä materiaalista. Pidä ajolasit tai visiiri puhtaina. 3. Ajohanskat - Tiukasti istuvat, moottoripyörä- tai kelkkakäyttöön suunnitellut, suojilla varustetut hanskat sopivat parhaiten maastoajoon. 4. Jalkineet - Parhaita jalkineita maastoajoon ovat jalkaterän sekä nilkan hyvin suojaavat, tukevat saappaat. 5. Vaatetus - Käytä aina pitkähihaista paitaa tai takkia sekä pitkiä housuja. 16

18 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Latauksen aikainen tuulettaminen Jos tilassa, jossa akustoa ladataan, ei ole riittävää ilmanvaihtoa, seurauksena voi olla räjähdys. Latauksen aikana erittyy räjähdysherkkää vetykaasua, jota voi kerääntyä taskuihin tilan katossa. Tilassa, jossa akustoa ladataan, pitää ilman vaihtua vähintään 5 kertaa tunnissa Poista mahdolliset peitteet ajoneuvon päältä ja avaa ohjaamon ovet (jos varustettu) ennen lataamista. Ennen ajoa tehtävät tarkastukset Ennen ajamista tehtävien tarkastusten laiminlyönti voi johtaa onnettomuusriskin lisääntymiseen. Tarkasta huolellisesti ennen jokaista käyttöönottoa, että RANGER on turvallisessa käyttökunnossa. Noudata ennen ajoa tehtävien tarkastusten listaa sekä suositeltuja huoltovälejä. Alkoholi tai päihteet Alkoholi ja muut huumaavat aineet heikentävät ihmisen arviointi- ja reagointikykyä sekä tasapainoaistia. Älä koskaan nauti alkoholia tai muita huumaavia aineita, ennen kuin lähdet ajamaan tai ajon aikana. 17

19 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Vaurioitunut ajoneuvo Ajaminen vaurioituneella ajoneuvolla voi johtaa onnettomuuteen. Onnettomuuden tai ajoneuvon kaatumisen jälkeen tarkistuta se aina valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. Suuri ajonopeus Liian suuri ajonopeus voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen. Aja vain sellaisella nopeudella olosuhteisiin, maaperän laatuun ja taitoihisi nähden, että riskejä ei pääse syntymään. Ajaminen kestopäällysteellä Tämän ajoneuvon renkaat on suunniteltu vain maastokäyttöön. Ajaminen asfaltilla tai muulla kestopäällysteellä (esim. paikoitusalueet, pihatiet) voi vaikuttaa ajoneuvon hallintaan ja johtaa onnettomuuteen tai ajoneuvon kaatumiseen. Vältä kestopäällysteellä ajamista. Jos asfaltille ajamista ei voi välttää, aja hitaasti äläkä tee äkkinäisiä käännöksiä tai pysähdyksiä. Ajaminen yleisillä teillä. Älä aja tätä ajoneuvoa yleisillä teillä. 18

20 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Väärä ohjaustekniikka Väärä ohjaustekniikka lisää ajoneuvon hallinnan menettämisen riskiä ja siten onnettomuusriskiä. Noudata aina kääntymisohjeita. Älä koskaan tee äkkinäisiä ohjausliikkeitä kovissa nopeuksissa. Harjoittele kääntymistä hitaissa nopeuksissa. Temppuilu Keuliminen, hypyt, kahdella pyörällä ajo ja muut vastaava temput lisäävät riskiä menettää ajoneuvon hallinta. Älä temppuile. Vältä näyttämisen tarvetta. Ajaminen vieraassa maastossa Tuntemattomassa maastossa kivet, kannot ja kuopat voivat yllättää ajajan, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen. Aja vain sellaista nopeutta, että voit varmasti nähdä edessäsi olevan ajoreitin ja edetä turvallisesti. Varaudu muuttuviin maasto-olosuhteisiin. Liukkaalla ajaminen Liian karkealla, liukkaalla tai pehmeällä alustalla saattavat renkaat menettää pidon ja aiheuttaa ajoneuvon hallinnan menettämisen ja ympäriajon. Vähennä nopeutta ja etene varovasti, jos joudut ajamaan liukkaassa maaston kohdassa. 19

21 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Moottorin sammuminen ylämäessä Moottorin sammuminen tai alaspäin luisuminen jyrkässä nousussa voi aiheuttaa ajoneuvon kaatumisen. Etene tasaisesti vedättäen pumppaamatta kaasua. Jos joudut pysähtymään: Paina jarrua. Kytke peruutusvaihde ja anna ajoneuvon laskeutua hallitusti mäkeä suoraan alaspäin. Säätele nopeutta jarrulla. Jos ajoneuvo alkaa liukua alamäkeen: Älä paina ajopoljinta. Paina jarrua asteittain, kunnes ajoneuvo on kokonaan pysähdyksissä. Kytke peruutusvaihde ja anna ajoneuvon laskeutua hallitusti mäkeä suoraan alaspäin. Säätele nopeutta jarrulla. Mäkeen nouseminen Väärä ajotekniikka jyrkkää mäkeä noustessa voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen tai sen kaatumiseen. Noudata tässä kirjassa annettuja ohjeita ylämäkeen ajamisesta. Ks. sivu 41. Mäessä laskeutuminen Väärä ajotekniikka mäkeä laskeutuessa saattaa johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen tai kaatumiseen. Noudata tässä kirjassa annettuja ohjeita alamäkeen ajamisesta. Käytä jarrupoljinta nopeuden säätelemiseen. Etene hitaasti. Pidä suunnanvalitsin asennossa F (Eteenpäin). Älä koskaan laskeudu mäkeä vaihde vapaa-asennossa (N). Tarkista maaperä ja etsi hyvät ajolinjat ennen rinteen laskeutumista. Vältä laskeutumasta rinteeseen nähden viistosti, koska silloin ajoneuvon kaatumisen vaara kasvaa. Pyri ajamaan suoraan alaspäin. 20

22 TURVALLISUUS Kuljettajan turvallisuus Rengaspaineet Ajoneuvon käyttö väärillä rengaspaineilla tai rengastyypillä voi johtaa hallinnan menettämiseen tai onnettomuuteen. Käytä vain valmistajan suosittelemia rengastyyppejä ja -kokoja sekä suositeltuja rengaspaineita. Ajaminen jäällä Jään pettäminen ajoneuvon alla aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Älä aja järven tai meren jäällä, ellet ole täysin varma, että se on tarpeeksi vahva kantamaan ajoneuvon, sen kuorman, kuljettajan ja matkustajan sekä mahdolliset seurueen muut ajoneuvot. Vältä jäällä ajamista. Älä liiku tuntemattomilla vesialueilla. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät jäällä ajamiseen. Ajoneuvon luvaton käyttö Avaimen jättäminen virtalukkoon voi johtaa ajoneuvon luvattomaan käyttöön. Poista aina avain virtalukosta, kun ajoneuvoa ei käytetä. Voimansiirron osat Moottori ja säädinyksikkö ovat hyvin kuumat ajon aikana ja sen jälkeen. Kuumat osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. Älä koske kuumiin voimansiirron osiin. Huolehdi, etteivät mitkään helposti syttyvät materiaalit pääse kosketuksiin voimansiirron kanssa. Varovaisuus huoltotoimien aikana VAROITUS! Älä työskentele akuston tilassa tai sen läheisyydessä tai ajoneuvon minkään sähkölaitteen parissa, kun akusto on latauksessa. Kytke aina päävirta pois, ennen kuin huollat tai irrotat mitään sähkölaitetta. Katso sivu 34. Noudata aina kaikkia tämän kirjan huolto-osassa annettuja turvallisuusohjeita sekä seuraavia ohjeita: Varmista, että ajoneuvo ei voi lähteä liikkeelle huollon aikana. Estä ajoneuvon liikahtaminen, ennen kuin menet sen alle. Käännä virta-avain OFF-asentoon ja poista se virtalukosta. Eristä kaikki työkalut, joita käytetään akuston läheisyydessä, jotta ei syntyisi kipinöitä ja akun räjähtämistä oikosulun takia. Poista akut ajoneuvosta tai peitä näkyvillä olevat navat eristerasvalla. 21

23 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Ajoneuvon osat Turvakehikko Kojelauta Lantion suojakaari Kuormalava Ajovalot Etupuskuri 22

24 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Ajoneuvon osat Kuormalavan laidan lukitussalvat Kuormalavan laita Vetokoukun silmukka Vetoakseli Vetokoukun silmukka Ajoneuvo on varustettu vetokoukun silmukalla. Vetokoukku ei kuulu vakiovarusteisiin. Jos asennat vetokoukun ja käytät ajoneuvoa perävaunun tai muiden kuormien vetämiseen, tutustu sallittuihin enimmäiskuormiin sivuilla

25 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Pysäköintijarrun vipu 2. Ajovalojen kytkin 3. Akuston varaustila latauksen aikana 4. 4-vedon valintakytkin 5. Akuston varaustila käytön aikana 6. Käyttötuntimittari 7. Latausjohto 8. 12V Virtapistoke 9. Moottorin suoritustilan valitsin 10. Suunnanvalitsin 11. Virtalukko 12. Merkkivalot 12 24

26 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Akuston varaustila käytön aikana Akuston varaustilan ilmaisin näyttää kuinka paljon virtaa on kulutettu täyteen varatusta akustosta. Kun akusto on ladattu täyteen, LED-valo palaa oikeassa reunassa. Valo on vihreä ja palaa kiinteästi (katso sivu 27). Kun varaustila laskee, valopalkki liikkuu kohti vasenta reunaa. 100 % käytettävissä (Täysi lataus) 50 % jäljellä 50 % käytetty 30 % 70 % käytetty LATAA AKUSTO Vihje: Jos akustoa ei ladata täyteen (kiinteä vihreä valo), akuston varaustilan ilmaisin ei ehkä näytä tilaa oikein. Kun toinen palkki vasemmalta vilkkuu, virrasta on käytetty 70 %. Akusto pitää ladata mahdollisimman nopeasti. Lataa viimeistään kun varaustilaa on jäljellä 20 %. HUOMAA: Jos kaksi vasemmanpuoleisinta valoa alkavat vilkkua ja ajoneuvoa käytetään edelleen, akusto saattaa vaurioitua. Pysäytä ajoneuvo ja lataa akusto. Käyttötuntimittari Käyttötuntimittari näyttää kokonaiskäyttöajan ajoneuvon valmistumisen jälkeen. 12 V virtalähteen ulosotto 12 V kytkentäpiste sijaitsee keulakuomun alla. Se sisältää jatkuvan 12 voltin, kytkimellä varustetun 12 voltin ja maadoituspisteen, joista voidaan saada virtaa lisävaloihin tai muihin lisävarusteisiin. Virtapiiri on suojattu 10 A:n sulakkeella. 12 V virtalähde lisävarusteille kojelaudassa Kojelaudassa olevaan 12 V virran ulosottoon voidaan liittää lisävarusteita. Ota kuitenkin huomioon, että kojelaudan ulosotto ja kuomun alla oleva ulosotto on yhteisesti suojattu 10 A:n sulakkeella. 25

27 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Pysäköintijarrun käyttövipu Kytke pysäköintijarru aina, kun pysäköit ajoneuvon. Kun pysäköintijarru on kytketty ja sen merkkivalo palaa, moottorin käyntinopeus on rajoitettu. Jos ajopoljinta painetaan, rajoittaja estää ajamisen eikä jarrupalat kulu liikaa. Vihje: Tämä ominaisuus ei toimi oikein, jos pysäköintijarrun tunnistinanturissa tai sen virtapiirissä on vika. Tarkasta aina pysäköintijarrun toimivuus. Teetä korjaustyö valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. Paina jarrupoljinta, ennen kuin kytket tai vapautat pysäköintijarrun. 1. Paina jarrupoljinta. 2. Paina pysäköintijarrun käyttövipu mahdollisimman alas. 3. Kun vapautat pysäköintijarrun, paina jarrupoljinta ja käyttövivun vapautinnappia. Sitten siirrä vipu yläasentoon. Latausjohto Latausjohto on kojelaudassa latauksen pistotulpan alla. Katso latausohjeet sivulla 68. Latausjohto 26

28 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Akuston varaustila latauksen aikana Kun akustoa ladataan, varaustilan ilmaisin vilkkuu ja vaihtaa väriä. Katso alla oleva taulukko. Väri Merkkivalo Varaustila Vihreä Kiinteä Akusto täyteen ladattu, laturissa ylläpitovaraus Vihreä Nopea vilkku Varaus vähemmän kuin 80 % täydestä Vihreä Hidas vilkku Varaus enemmän kuin 80 % täydestä Oranssi Vilkkuu Laturin tehoa on pienennetty, koska laturin tai akuston lämpötila on liian korkea. Avaa kuomu. Punainen Vilkkuu Laturin toimintahäiriö. Irrota latauksen pistotulppa ja katso Vianetsintä sivulla 76. Virtalukko Siirrä suunnanvalitsin vapaalle (N) ja käännä virta-avain ON-asentoon. Virta kytkeytyy kaikkiin ajoneuvon virtapiireihin. Vihje: Ajoneuvo ei lähde liikkeelle ajopoljinta painamalla, jos suunnanvalitsin on asennossa F tai R, kun avainta käännetään. Laita suunnanvalitsin N-asentoon, virta-avain ONasentoon ja sen jälkeen valitse eteenpäin tai taaksepäin ajo. Virta-avaimen OFF-asento katkaisee kaikki ajoneuvon virtapiirit. Avaimen voi poistaa virtalukosta. 27

29 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Moottorin suoritustilan valitsin VAROITUS! Moottorin suoritustilan vaihtaminen kesken ajamisen saattaa vaikuttaa ajoneuvon nopeuteen, vaikka ajopolkimen asento säilyisi samana. Nopea Suurin toimintasäde Hidas Paina valintakytkimen yläosaa, kun haluat hyödyntää moottorin voiman täysimääräisesti. H-asento sopii lähes kaikkiin ajo-olosuhteisiin. Ajoneuvon nopeus on parhaimmillaan n. 40 km/h. Paina valintakytkimen alaosaa, kun haluat käyttää hidasta nopeusaluetta. Sitä suositellaan käytettäväksi vain lyhyiden jaksojen ajan erityisen vaikeissa olosuhteissa. Niitä ovat esimerkiksi raskaiden kuormien kuljetus tai vetäminen ja esteiden ylittäminen. L- asennossa huippunopeus on 16 km/h ja maastoajoa helpottava moottorijarrutustoiminto tehostuu. Kytke suoritustila H-asentoon heti, kun se on olosuhteiden puolesta mahdollista. Valitsimen asennossa M voimalinjan ohjauselektroniikka maksimoi ajoneuvon toimintasäteen. Ajaminen on mahdollista kauemmaksi ja pidemmän aikaa. Toiminto rajoittaa sekä huippunopeutta että moottorin huipputehoa. Toiminto Huippunopeus Vääntö Moottorijarrutus Käyttösuositus (% maksimiväännöstä) H 40 km/h 70 % Heikko Normaali ajo M 24 km/h 50 % Heikko Tarpeen mukaan, kun ajetaan pitkään L 16 km/h 100 % Voimakas Kuormien kuljettaminen, jyrkät rinteet tai vaativa maasto 28

30 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Suunnanvalitsimen kytkin Kytkimen keskiasennossa voimansiirto on vapaalla. Ajoneuvo ei liiku, kun ajopoljinta painetaan. Aseta valitsin vapaa-asentoon, ennen kuin käännät virta-avainta. Paina kytkimen yläosaa, kun haluat ajaa eteenpäin, ja alaosaa, kun haluat ajaa taaksepäin. Pysähdy aina kokonaan, ennen kuin vaihdat suuntaa. Eteen Vihje: Järjestelmähäiriön merkkivalo syttyy, jos vaihdat ajosuuntaa ja painat ajopoljinta, ennen kuin ajoneuvo on kokonaan pysähtynyt. Vapaa Taakse Nelivedon valintakytkin Nelivedon kytkimellä on kolme asentoa: Neliveto (AWD), Tasauspyörästö lukittuna/takapyöräveto (2WD) ja Tasauspyörästö vapautettuna (1WD), jolloin vain toinen takapyöristä vetää. Kytkimen yläasennossa kaikki neljä pyörää vetävät. Lue lisää nelivedosta sivulla 52. Kytkimen keskiasennossa (2WD) tasauspyörästö lukkiutuu ja molemmat takapyörät vetävät. Kytkimen ala-asennossa tasauspyörästön lukko ei ole käytössä ja vain toinen takapyöristä vetää (1WD). Tätä asentoa voi hyödyntää, kun ajetaan helposti vaurioituvilla pinnoilla. Lue lisää tasauspyörästön lukosta sivulla 52. Ajovalojen kytkin 4-veto 2-veto 1-veto Ajovalot sytytetään painamalla valintakytkimen yläosaa ja sammutetaan painamalla alaosaa. Valot päällä Valot pois 29

31 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Kojelauta Merkki- ja varoitusvalot Merkkivalot palavat, kun virta-avain on ON-asennossa. Merkki- ja varoitusvalot Merkki- /Varoitusvalo Toimintahäiriö Valon tila Palaa Merkitys Sähköjärjestelmässä häiriö. Voimalinjan ylikuumenemisen merkkivalon vilkkukoodi paljastaa todennäköisen syyn. Katso tulkintataulukko seuraavalla sivulla. Virta-avain käännetty ON-asentoon suunnanvalitsin kytkettynä. Kytke vapaalle ja sen jälkeen haluttu suunta. Pysäköintijarru Palaa Pysäköintijarru on kytketty Suunnanvalitsin Palaa Näyttää valitun asennon (F=eteen, N=vapaa, R=peruutus) Moottorin suorituskykyä rajoitetaan ylikuumenemisen Vilkkuu takia Voimalinjan Moottori sammutetaan vaarallisen ylikuumenemisen ylikuumenemisen Palaa ehkäisemiseksi varoitusvalo Jos valo vilkkuu tai palaa, pysäytä ajoneuvo ja katkaise virta virtaavaimella. Anna voimalinjan jäähtyä riittävästi, ennen kuin jatkat ajoa. Toimintahäiriö Pysäköintijarru Vaihteisto vapaalla Voimalinjan ylikuumenemisen varoitusvalo Peruutus Ajo eteenpäin 30

32 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Toimintahäiriön varoitusvalon vilkkukoodit Merkkivalon vilkkujen lukumäärästä voi päätellä todennäköisen vian syyn. Vikakoodi täytyy varmistaa tarkemmalla tutkimuksella ennen korjaamista. Vihje: Pienen häiriön takia syttynyt varoitusvalo (akuston heikko varaustila, huolimaton suunnanvalitsimen tai virta-avaimen käyttö) voidaan nollata kytkemällä suunnanvalitsin vapaalle (N) ja kytkemällä avaimella virta pois ja päälle. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä valtuutettuun Polarishuoltopisteeseen. Välähdyksiä Vian syy Virta-avain käännetty ON-asentoon suunnanvalitsin kytkettynä. Kytke Palaa vapaalle ja sen jälkeen haluttu suunta. 1 Voimalinjan väärät arvot 2 Akuston kytkentävirhe 3 Vika sähkömoottorissa 4 Virran säätöjärjestelmän vika 6 Ajopolkimen anturivika 7 Ylijännitesuoja aktivoitunut 8 Moottorin hallintajärjestelmä tai moottori ylikuumentunut 13 Järjestelmän ohjelmointivirhe Latauksen toimintahäiriöiden vilkkukoodit Akuston varaustilan näytön vilkkukoodeista voi päätellä suuntaa-antavasti vian syyn. Teetä tarkastus ja korjaus valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. Välähdyksiä Vikalähde Ratkaisu 1 Akuston ylijännite Tarkasta laturin toiminta irrottamalla 2 Akuston alijännite virtapistoke 15 sekunniksi 3 Akuston optimaalinen latausaika ylitetty, akuston jännite ei nouse suositellulle tasolle, laturin tehoa rajoitetaan sen tai akuston ylikuumenemisen estämiseksi Tarkasta virtaliitokset. Varmista laturin ja akuston riittävä jäähdytys Akuston jännitetaso ei nouse minimitasolle Laturi sammutettu ylikuumenemisen takia Laturin sisäinen vika Tarkasta akuston kunto. Kennosto mahdollisesti oikosulussa tai vaurioitunut Varmista laturin ja akuston riittävä tuuletus (avaa kuomu). Irrota virtapistoke 15 sekunniksi Irrota virtapistoke 15 sekunniksi. Jos vika ei poistu, korjauta laturi 31

33 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Akusto RANGER EV:n käyttövoiman lähde on kahdeksan 12 voltin akkua, jotka ovat istuimen alla. Katso sivuilta akkutilan tarkastusohjeet. Noudata aina kaikkia akustoon liittyviä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, joita annetaan ajoneuvon varoitustarroissa ja tässä kirjassa. Akuston käsittely Varmista aina kaikkien sähköliitosten maadoittaminen kytkentäpisteen (-)-liittimeen. Älä koskaan käytä ajoneuvon runkoa virtapiirien maadoittamiseen. Pidä akkujen navat ja sähköliitokset puhtaina. Katso sivu 69. Huolehdi akuston täyteen lataamisesta aina, kun se on mahdollista. Lataa viimeistään, kun varaustilaa on jäljellä 20 %. Katso sivu 25. Varmista, että uudet akut on ladattu aivan täyteen ennen käyttöä. Uusien akkujen varauskyky ei ole paras mahdollinen. Täysi varauskyky saadaan käyttöön vasta lautauskerran jälkeen. Varmista, että akkukennojen korkit ovat tiiviisti kiinni. Lataa akusto täyteen jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän ajoneuvon akuissa ei ole muisti-ilmiötä. Lataaminen aina, kun se on mahdollista, pitkittää akuston käyttöikää. Vältä akuston lataamista, jos ympäristön lämpötila nousee 50 asteeseen. Suljettu varastotila, jossa ei ole ilmanvaihtoa ja joka on suorassa auringonpaisteessa, saattaa olla hyvinkin kuuma. Älä koskaan kytke ylimääräistä akkua ajoneuvon sähköjärjestelmään. Jos lisävarusteet kuluttavat enemmän kuin 10 A virtaa, asenna ajoneuvoon Polariksen lisäakkusarja. Älä koskaan kytke lisävarusteiden virtajohtoja suoraan akustoon. Kytke kaikki sähköä käyttävät lisävarusteet joko kojelaudassa tai kuomun alla olevaan virran ulosottoon. Katso sivu 25. Älä koskaan kytke apukäynnistyskaapeleita tai muita sähköjohtoja yhteenkään tämän ajoneuvon akuista. Käytä akuston parissa työskennellessä vain eristettyjä työkaluja. 32

34 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Akusto Akuston virran vastaanottokyky Uudet akut eivät kykene ottamaan vastaan täyttä varausta. Akkujen varauksenottokyky paranee latausten myötä seuraavasti: Latauskertoja Uusi Varauksen vastaanottokyky 80 % 90 % 95% 100 % Ympäristön lämpötilan vaikutus akkuihin 1. Akuston kapasiteetti (ajoneuvon toimintasäde) pienenee ympäristön lämpötilan laskiessa jopa 30 %. 2. Akut purkautuvat varastoinnin aikana, jos niitä ei ladata. Itsepurkautuminen voi olla jopa 13 % kapasiteetista kuukaudessa. Se tapahtuu sitä nopeammin mitä lämpimämpää on. Jos ajoneuvoon jätetään virta päälle, akkujen purkautuminen on vielä nopeampaa. 3. Huonossa varaustilassa olevat akut voivat jäätyä pakkasessa. Akun varaustila 100 % 50 % 0% Akun jäätymispiste - 51 C - 18 C - 4 C Akkulaturin toiminta Avaa keulakuomu sekä kaikki ohjaamon mahdolliset suojakankaat. Siten laturi jäähtyy paremmin ja toimii tehokkaammin ja akusto latautuu nopeammin. Lue sivulta 68 latausohjeet. 1. Akkulaturin virtajohdon ja latauksessa käytettävän virtapistokkeen tulee täyttää viranomaisten määräykset sekä esim. tuotantolaitoskohtaiset erityisturvamääräykset. 2. Noudata seuraavia suosituksia virtajohdon valinnassa: Pituus alle 7,5 m alle 15 m alle 30 m Johdinten halkaisija 1,5 mm² 2,5 mm² 6 mm² Toimintasäde Toimintasäteeseen vaikuttavat merkittävästi mm. rengaspaineet, pyörien suuntaus, maasto-olosuhteet ja ajotapa. Huolehdi oikeista rengaspaineista. 33

35 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Voimalinjan virtapiiri HUOMAA: Voimalinjan osat ja akusto vaurioituvat, jos niiden välinen virtapiiri katkaistaan, ennen kuin päävirtapiiri katkaistaan. Kytke aina päävirta pois(irroita päävirtaliitin), ennen kuin huollat tai irrotat mitään sähkölaitetta. Kun päävirtapiiri on katkaistu, samalla katkeaa myös yhteys akuston ja kaikkien sähkölaitteiden väliltä. Poikkeuksena on kytkentärele. Päävirtapiiri on kytkettävä viimeisenä kaikkien huoltotoimenpiteiden jälkeen. Päävirtaliitin Akuston päävirtaliitin on kuljettajan istuimen alla. Vieressä on akuston virranjakokisko. Päävirtapiiri katkaistaan irrottamalla liitin. Kun akuston kaikki akut poistetaan ajoneuvosta, irrotetaan ensin päävirtaliitin ja sen jälkeen moottorin kytkentäreleelle menevä B+ -johdin. VAROITUS! Eristä kaikki työkalut, joita käytetään akuston läheisyydessä, jotta ei syntyisi kipinöitä ja akun räjähtäisi oikosulun takia. Poista akut tai peitä näkyvillä olevat navat eristävällä materiaalilla. Akuston asennus ja johtojen kytkennät säätöyksikölle kytkentäreleelle + B+ -johdin Ajoneuvon keula 34

36 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Jarrupoljin Paina jarrupoljinta lattiaa kohti, kun haluat pysäyttää ajoneuvon. Paina jarrua, ennen kuin kytket virran päälle virta-avaimesta. Ajopoljin Ajopoljin toimii vain, kun virta-avain on ON-asennossa ja suunnanvalitsimella on valittu ajosuunta (F tai R). Kun ajopoljinta painetaan, ajoneuvo lähtee liikkeelle ja ajonopeus kasvaa. Säädä ajonopeutta painamalla poljinta rauhallisesti. Kun poljinta pidetään pohjassa, ajoneuvo kiihdyttää huippunopeuteen. Hiljennä vauhtia vapauttamalla ajopoljin. Moottorijarrutus hidastaa ajonopeutta. Käytä jarrupoljinta hidastamaan nopeutta voimakkaammin sekä pysäyttämään ajoneuvon. Jarrupoljin Ajopoljin 35

37 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Turvakehikko Turvakehikko Turvakehikko on tarkoitettu suojaamaan ajoneuvossa istuvia mahdollisen ympäriajon aikana. Se täyttää USA:n työturvallisuushallinnon vaatimukset (OSHA ). Jos huomaat turvakehikossa minkäänlaisia vaurioitumisen merkkejä, pyydä Polaris-kauppiasta tutkimaan se. Mikään laite ei voi täydellisesti taata henkilöiden turvallisuutta, jos ajoneuvo pyörähtää ympäri. Noudata aina tässä kirjassa olevia ohjeita turvallisesta ajotavasta. VAROITUS! Ajoneuvon kaatuminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Vältä aina ajamasta niin, että ajoneuvo on vaarassa kaatua. Istuimen irrottaminen Nosta istuimen etuosaa niin, että etusalvat aukeavat. Vedä istuinta eteenpäin ja nosta se pois paikaltaan. Asenna istuin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista istuimen rungon takaosan liukuminen tarkasti oikealle kohdalle ja paina istuin kunnolla paikalleen. 36

38 AJONEUVON RAKENNE JA HALLINTALAITTEET Turvavyöt Tässä ajoneuvossa on kolmipistevyöt kuljettajalle ja matkustajalle. Varmistaja aina, että myös matkustaja on kiinnittänyt turvavyönsä ennen liikkeelle lähtöä. Istuimen keskiosassa ei ole turvavyötä. Älä koskaan anna kenenkään istua kuljettajan ja matkustajan välissä. VAROITUS! Putoaminen liikkuvasta ajoneuvosta voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Kiinnitä aina turvavyö ennen liikkeelle lähtöä. Käytä turvavyötä seuraavasti: Solki Vyön Lukko 1. Vedä turvavyön lukkosolkea alaspäin ja rinnan yli lukkosolkeen istuimen sisäreunassa. tulee asettua tiiviisti lantion yli viistosti rinnan yli. Varmista, että vyö ei ole kierroksella. 2. Työnnä lukkosolki lukkoon niin, että se napsahtaa. 3. Päästä turvavyöstä irti. Se kiristyy itsestään. 4. Avaa turvavyö painamalla lukon punaista nappia. Turvavyön kunnon tarkastaminen Turvavöiden kunto ja toiminta tulee tarkastaa aina ennen ajoneuvon käyttöä. 1. Työnnä lukkosolki lukkoon niin, että se napsahtaa. Soljen pitää liukua lukkoon pehmeästi. Napsahdus kertoo, että solki on lukittunut. 2. Paina lukossa olevaa punaista nappia ja varmista, että turvavyö avautuu. 3. Vedä kumpikin turvavyö ulos täyteen pituuteensa ja tarkasta niiden kunto. Sen tulee olla puhdas ja ehjä. Jos turvavyössä on vaurioita, kuten viiltoja, hiertymiä tai reikiä tai se ei kelaudu sujuvasti, turvavyö on tarkastettava valtuutetussa Polarishuoltopisteessä ja tarvittaessa vaihdettava uuteen. 4. Turvavyötä voi puhdistaa pesusienellä ja miedolla saippuavedellä. Älä käytä valkaisevaa pesuainetta tai kodin yleispesuaineita. 37

39 AJONEUVON KÄYTTÖ Ennen ajoa tehtävät tarkastukset VAROITUS! Ennen ajamista tehtävien tarkastusten laiminlyönti voi johtaa onnettomuusriskin lisääntymiseen. Tarkasta ajoneuvo huolellisesti ennen jokaista käyttöönottoa. Kohde Tehtävä tarkastus Sivu Jarrujen toiminta Tarkasta toimivuus ja polkimen liikeradan 35 pituus Jarruneste Tarkasta määrä 60 Etujousitus Tarkasta, voitele nivelet tarvittaessa - Takajousitus Tarkasta, voitele nivelet tarvittaessa - Ohjaus Tarkasta herkkä toimivuus ja väljyydet 61 Renkaat Tarkasta kunto ja ilmanpaineet 8, 62 Vanteet Tarkasta kunto ja kiinnityspulttien tiukkuudet 62 Rungon pultit Tarkasta pulttien ja mutterien tiukkuudet - Ajopoljin Tarkasta herkkä toiminta ja välys 35 Mittariston Tarkasta toiminta 30 varoitussymbolit ja -valot Ajovalot Tarkasta toiminta 64 Jarruvalo, takavalo Tarkasta toiminta 66 Turvavyöt Tarkasta kunto sekä lukituksen ja 37 automaattisen kiristimen toiminta Kiinnityssalvat (kuomu, Varmista, että kaikki salvat ovat kiinni - perälauta, istuin) Akut Tarkasta varaustila ja nestetasot. Puhdista navat. Akkujen virtakaapelit Tarkasta suojakuorien kunto ja kaikkien liitosten puhtaus 69 38

40 AJONEUVON KÄYTTÖ Liikkeelle lähtö 1. Irrota latauksen virtapistoke, jos se on kytkettynä. 2. Pue kypärä ja suojalasit. 3. Nouse kuljettajan paikalle ja kiinnitä turvavyö. 4. Paina jarrupoljinta. Kytke suunnanvalitsin vapaalle (N). 5. Käännä virta-avain ON-asentoon. Odota noin sekunti virtapiirin kytkeytymistä. 6. Valitse suunnanvalitsimesta etenemissuunta. 7. Valitse sopivalta tuntuva moottorin suoritustila. Katso sivu Vapauta pysäköintijarru. 9. Tarkista aikomasi reitin turvallisuus. 10. Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä, vapauta jarrupoljin ja paina rauhallisesti ajopoljinta. 11. Aja hitaasti. Harjoittele ohjaamista sekä ajopolkimen ja jarrun käyttöä tasaisella alustalla. 12. Älä ota matkustajaa kyytiin, ennen kuin sinulla on vähintään kaksi tuntia ajokokemusta RANGERILLA. Älä koskaan kuljeta enempää kuin yhtä matkustajaa tällä ajoneuvolla. Älä ota matkustajaa kuormalavalle. 13. Kun haluat pysähtyä, vapauta ajopoljin ja paina tarvittaessa jarrupoljinta. Vihje: Pysähdy aina kokonaan, ennen kuin vaihdat ajosuuntaa. 14. Kytke pysäköintijarru. 15. Kytke suunnanvalitsin vapaalle (N). 16. Käännä virta-avain OFF-asentoon. VAROITUS! Itsekseen liikkeelle lähtenyt ajoneuvo voi aiheuttaa onnettomuuden. Kytke aina pysäköintijarru, ennen kuin poistut ajoneuvosta. 39

41 AJONEUVON KÄYTTÖ Liukkaalla ajaminen VAROITUS Sutiminen ja luistaminen voivat johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen. Pidon äkkinäinen palautuminen voi kaataa tai pyöräyttää ajoneuvon ympäri. Vältä mahdollisuuksien mukaan ajamista liukkaalla alustalla. Vähennä aina nopeutta. Jos joudut ajamaan liukkaalla alustalla, kuten märällä savella tai jäisillä pinnoilla, noudata seuraavia ohjeita: 1. Hiljennä vauhtia ennen kuin tulet liukkaaseen kohtaan. 2. Etene varovasti ja seuraa tarkasti ajoalusta muutoksia. Vältä nopeita ohjausliikkeitä, jarrutuksia sekä voimakasta kaasuttamista. 3. Kytke neliveto ennen kuin takarenkaat alkavat sutia. HUOMAA: Voimansiirto voi rikkoutua, jos neliveto kytketään takarenkaiden sutiessa. Anna pyörien aina pysähtyä ennen nelivedon kytkemistä. 4. Korjaa luistot kääntämällä renkaita luiston suuntaan. Älä jarruta, jos ajoneuvo on luistossa. Luisto Käännä luiston suuntaan 40

42 AJONEUVON KÄYTTÖ Ajaminen ylämäkeen Noudata seuraavaa ajotekniikkaa, kun ajat mäkeä ylöspäin: 1. Pyri ajamaan ylöspäin suoraan rinteen suuntaisesti. 2. Vältä jyrkkiä mäkiä (yli 15 ). 3. Pidä molemmat jalat jalkatilassa. 4. Tutki maasto huolellisesti jo ennen kuin lähdet nousemaan. 5. Älä yritä nousua erityisen liukkaissa olosuhteissa tai löysällä alustalla. 6. Etene tasaisella nopeudella. 7. Älä aja vauhdilla mäen harjan yli. Sen takana voi ajoreitillä olla jokin este, jyrkkä pudotus, toinen ajoneuvo tai ihminen. 8. Jos ajoneuvon eteneminen lakkaa ylämäessä, paina jarrua. Laita vaihteenvalitsin vapaalle. Käännä virta-avain ensin OFF- ja sitten ON-asentoon. Valitse hidas nopeusalue (L). Laita vaihteenvalitsin peruutukselle (R) ja anna ajoneuvon laskeutua rinnettä suoraan alaspäin jarrulla vauhtia säädellen. max

43 AJONEUVON KÄYTTÖ Ajaminen rinteessä Rinteessä ajaminen on vaarallista, koska kaltevalla pinnalla kuljettaja voi menettää ajoneuvon hallinnan ja se voi kaatua. Jos et pysty välttämään rinteessä ajamista, noudata seuraavia ohjeita: 1. Hiljennä vauhtia. 2. Etene erittäin varovasti. 3. Älä aja rinteessä, joka on jyrkempi kuin 15 astetta. Ajaminen alamäkeen Noudata seuraavaa ajotekniikkaa, kun ajat alamäkeen: 1. Vältä jyrkkiä mäkiä (yli 15 ). 2. Aja alaspäin aina vaihteenvalitsin asennossa F. Älä laske mäkeä vaihde vapaalla. 3. Pyri ajamaan suoraan alaspäin. Vältä laskeutumasta rinteeseen nähden viistosti, koska silloin ajoneuvon kaatumisen vaara kasvaa. 4. Aja hitaasti. 5. Käytä jarruja varovasti, jotta nopeus ei pääse nousemaan. max

44 AJONEUVON KÄYTTÖ Vedessä ajaminen Tällä ajoneuvolla voi ajaa vedessä. Suositeltu veden enimmäissyvyys on ajoneuvon pohjan taso. HUOMAA: Ajoneuvon sähköjärjestelmälle ja akuille voi aiheutua vakavia vaurioita, jos veden pinta nousee yli lattiatason. Noudata seuraavia ohjeita, kun ajat vedessä: 1. Tutki etukäteen vesiesteen syvyys, veden virtaus ja pohjan laatu. 2. Valitse sellainen ylityskohta, jossa molemmat rannat ovat loivia. 3. Etene hitaasti ja vältä kiviä ja muita esteitä. 4. Veden ylityksen jälkeen kuivaa jarrut muutamalla kevyellä jarrutuksella ajon aikana, kunnes jarrutusteho palaa. Enimmäissyvyys 43

45 AJONEUVON KÄYTTÖ Esteiden ylittäminen Noudata seuraavia ohjeita, kun ajat esteen yli: 1. Tutustu aina huolellisesti uuden alueen maasto-olosuhteisiin. 2. Varaudu yllätyksiin! Opettele lukemaan maastoa. Kiinnitä huomiota kiviin, kaatuneisiin puunrunkoihin ja alhaalla riippuviin oksiin. 3. Aja vain sellaista nopeutta, että voit varmasti nähdä edessäsi olevan ajoreitin ja edetä turvallisesti. Kaikki esteet eivät ole heti havaittavissa. 4. Siirrä vaihteenvalitsin tarvittaessa hitaalle nopeusalueelle. Katso sivu

46 AJONEUVON KÄYTTÖ Peruuttaminen Noudata seuraavia ohjeita peruuttaessa: 1. Tarkasta aikomasi ajoreitti ajoneuvon takana. 2. Vältä peruuttamista alamäkeen. 3. Peruuta hitaasti. 4. Käytä jarruja varovaisesti. 5. Vältä nopeita ohjausliikkeitä. 6. Älä kiihdytä äkkinäisesti. 45

47 AJONEUVON KÄYTTÖ Pysäköinti rinteessä max. 15 Vältä pysäköintiä rinteessä tai muulla kaltevalla pinnalla. Jos se ei ole mahdollista, noudata seuraavia ohjeita: 1. Paina jarrua. 2. Kytke pysäköintijarru. 3. Laita suunnanvalitsin vapaalle (N). 4. Sammuta moottori. 5. Varmista ajoneuvon paikallaan pysyminen laittamalla takapyörien eteen/taakse alarinteen puolelle kiila (kivi, oksanpätkä tms.). 46

48 AJONEUVON KÄYTTÖ Kuorman kuljettaminen VAROITUS Virheellisesti lastattu tai vedetty kuorma vaikuttaa ajoneuvon hallintaan ja voi aiheuttaa jarrutustehon tai hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Noudata seuraavia ohjeita kuorman lastauksessa ja vetämisessä: Älä ylitä ajoneuvon maksimikuormaa. Kun arvioit kuorman painoa, ota huomioon myös kuljettajan ja matkustajan painot, lisävarusteet, taakkatelineillä olevat tavarat sekä vetokuulaan kohdistuva paino. Niiden yhteenlaskettu paino ei saa ylittää sallitun kuorman rajaa. KÄYTÄ PIENIÄ NOPEUKSIA JA VARAUDU PIDEMPIIN JARRUTUSMATKOIHIN. Sijoita lavalla oleva kuorma mahdollisimman eteen ja alas. Aja vaativassa maastossa hitaasti ja varmista ajoneuvon tasapainon säilyminen. Aja erityisen varovasti, kun kuljetat tai hinaat kuormaa. Käytä hidasta nopeusaluetta (L). KIINNITÄ KUORMA HUOLELLISESTI. Irralliset tavarat häiritsevät ajosuoritusta ja kyydistä putoavat tavarat aiheuttavat onnettomuusriskin. Käytä ainoastaan ajoneuvon kuorman kuljettamiseen ja sidontaan tarkoitettuja ajoneuvon rakenteita kuorman kiinnittämiseen. Aja erityisen varovasti, jos kuorma jää epätasapainoon. Kaikki vedettävät kuormat tulee kytkeä ajoneuvon vetokuulaan. Raskas kuorma vaikeuttaa ohjaamista ja heikentää jarrujen tehoa. Jarruta erityisen varovasti, kun kuljetat kuormaa. Vältä tilannetta, jossa joutuisit peruuttamaan alamäkeen. Ajoneuvon mitat ylittävä kuorma saattaa heikentää merkittävästi ajoneuvon hallittavuutta. Se voi jopa kaatua. Ajoneuvon suurin sallittu nopeus vetotehtävissä tasaisella alustalla on 16 km/h. Vaativassa maastossa, jossa täytyy kääntyä usein ja ajaa ylä- tai alamäkeen, suurin sallittu nopeus on 8 km/h. 47

49 AJONEUVON KÄYTTÖ Kuorman kuljettaminen Polaris RANGER on suunniteltu monipuoliseksi hyötyajoneuvoksi, jolla voidaan kuljettaa tai vetää kuormaa. Tutustu varoitustarrojen ohjeisiin kuormauskapasiteetista ja kuorman vetokyvystä. Noudata niitä kaikissa olosuhteissa. Käytä hidasta nopeusaluetta. Kokonaiskuorma (kuljettaja, matkustaja, lisävarusteet, kuorma ja vetokuulaan kohdistuva paino) ei saa ylittää ajoneuvon maksimikuormaa. Maksimikuorma (tasaisella): Kuormalava: 454 kg 227 kg VAROITUS! Älä kuljeta matkustajaa kuomalavalla. Matkustajan on istuttava kuljettajan vieressä turvavyö kiinnitettynä. 48

50 AJONEUVON KÄYTTÖ Kuormalavan kipin käyttö 1. Kuorman kippaus tulee tehdä tasaisella alustalla. Älä kippaa tai pura kuormaa rinteessä. 2. Paina jarrua. 3. Kytke pysäköintijarru 4. Laita suunnanvalitsin vapaalle 5. Käännä virta-avain OFF-asentoon. 6. Nouse ajoneuvon päältä. 7. Varmista, että kuorman paino on lavan etuosalla. 8. Avaa kuormalavan laidan lukitussalvat. 9. Vedä kuormalavan lukitusvivusta. Lukitusvipu VAROITUS! Kuormalavan takaosaan siirtynyt kuorma saattaa aiheuttaa lavan äkillisen pystyyn nousun, jos lavan lukitus avataan. Kuormalavan äkillinen nousu voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Älä avaa lukitusta varmistamatta ensin, että kuorma on jakautunut lavalla tasaisesti tai painopiste on lavan etuosalla. 10. Nosta kuormalava pystyyn. 11. Laske kuormalava alas. Varmista sen lukittuminen. 12. Sulje kuormalavan takalaita ja sen salvat. VAROITUS! Ajoneuvon käyttö kuormalava ylhäällä voi johtaa vakavaan vahingoittumiseen. Lava voi sulkeutua yllättäen ja vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajaa. Lavan takaosa puolestaan osuu takarenkaisiin ja silloin ajaminen on vaarallista. 49

51 AJONEUVON KÄYTTÖ Kuorman vetäminen Kuorman vetäminen ohjeiden vastaisesti heikentää ajoneuvon hallittavuutta sekä jarrutusominaisuuksia. Noudata seuraavia ohjeita, kun vedät kuormaa: 1. Älä ylitä vetokoukun maksimikuormitusta, joka on 68 kg. 2. Älä ylitä ajonopeutta 16 km/h, kun vedät kuormaa. Lue sivu 47. Perävaunun vetäminen lisää jarrutusmatkaa. 3. Älä ylitä maksimikuormaa. 4. Perävaunun saa kiinnittää vain asianmukaiseen ja oikein mitoitettuun vetokoukkuun. Sitä ei saa kiinnittää ajoneuvon muihin rakenteisiin. 5. Älä vedä perävaunua yli 15 asteen mäessä. Ajoneuvon vetokyky Maksimikuorma (tasaisella): Maksimikuorma (15 asteen mäessä): Vetokoukun maksimikuormitus: Suurin sallittu nopeus vedettäessä: 567 kg 386 kg 68 kg 16 km/h Ajoneuvon pysäköiminen 1. Paina jarrupoljinta. Pysäytä ajoneuvo tasaiselle alustalle. 2. Kun pysäköit autotalliin tai muun rakennuksen sisälle, varmista, että se on hyvin tuulettuva tila ja että ajoneuvo ei ole lähellä mitään helposti syttyvää tai kipinöivää. 3. Kytke suunnanvalitsin vapaalle (N). 4. Kytke pysäköintijarru. 5. Käännä virta-avain OFF-asentoon. Poista virta-avain virtalukosta. 50

52 AJONEUVON KÄYTTÖ Ajoneuvon hinaaminen HUOMAA: Kun RANGER EV:tä hinataan, virta-avaimen täytyy olla OFF-asennossa. Jos virta on päällä, moottori vaurioituu. 1. Kytke suunnanvalitsin vapaalle (N). 2. Käännä virta-avain OFF-asentoon. 3. Noudata seuraavia ohjeita, kun RANGER EV:tä hinataan: o Suurin sallittu hinausnopeus on 15 km/h. o Älä hinaa yleisillä teillä. o Hinattavassa ajoneuvossa ei saa olla matkustajaa. o Vältä nopeita liikkeelle lähtöjä ja pysähdyksiä. o Vältä jyrkkiä käännöksiä ja nopeita ohjausliikkeitä. o Älä hinaa rinteessä. RANGERIN kuljetus RANGER EV on painava ajoneuvo, jonka siirtämiseen tarvitaan kuljetuskalustoa, jonka kantavuus on vähintään 800 kg. Noudata seuraavia ohjeita ajoneuvon kuljetuksessa: 1. Kytke suunnanvalitsin vapaalle (N). 2. Kytke pysäköintijarru. 3. Irrota virta-avain ja pidä se tallessa. 4. Varmista istuimen kiinnitys sekä kuomun ja kuormalavan salpojen lukitukset. 5. Sido ajoneuvo rungosta kuljetusalustaan kiinni. 6. Poista lisävarusteena saatava tuulilasi, jos ajoneuvoa kuljetetaan avonaisella trailerilla tai perävaunulla. 7. Perävaunussa tai kuljetettavassa RANGERISSA ei saa olla matkustajaa. 8. Aja hitaasti ja varovasti. 51

53 AJONEUVON KÄYTTÖ Neliveto (AWD) Paina nelivedon valintakytkimen yläosaa, kun haluat, että kaikki neljä pyörää vetävät. Kun nelivetovalmius on kytketty, se pysyy päällä, kunnes valintakytkimellä valitaan takaveto. Neliveto voidaan kytkeä päälle ja pois, kun ajoneuvo liikkuu. AWD-asennossa etupyörien veto kytkeytyy välittömästi takapyörien alkaessa lipsua. Kun takapyörien pito palautuu, etupyörien veto kytkeytyy irti automaattisesti. Vihje: Neliveto kytkeytyy vasta, kun ajoneuvon nopeus laskee alle 8 km/h. Kytke nelivetovalmius päälle, ennen kuin ajat nelivetoa vaativaan maaston kohtaan. Jos takarenkaat pyörivät tyhjää, vapauta ajopoljin, ennen kuin kytket nelivedon. HUOMAA: Nelivedon kytkeminen, kun takapyörät sutivat, saattaa vaurioittaa voimansiirtoa. Ota neliveto käyttöön vain silloin, kun takapyörillä on pitoa tai ne eivät pyöri. Tasauspyörästön lukko HUOMAA: Tasauspyörästö voi vahingoittua, jos lukko kytketään päälle suurissa ajonopeuksissa tai kun takapyörät sutivat. Hiljennä vauhtia lähes pysähdyksiin, ennen kuin lukitset tasauspyörästön. Tasauspyörästö auttaa pidon säilyttämisessä liukkaalla tai pehmeällä ajettaessa. Kytkimen keskiasennossa (2WD) tasauspyörästö lukkiutuu ja molemmat takapyörät vetävät. Kytkimen OFF-asennossa tasauspyörästön lukko ei ole käytössä ja vain toinen takapyöristä vetää. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää ajettaessa herkästi vaurioituvilla pinnoilla, esimerkiksi nurmikolla tai kevyessä siirtoajossa. 4-veto 2-veto 1-veto 52

54 AJONEUVON KÄYTTÖ Neliveto Nelivedon kytkeminen pois käytöstä Paina AWD-kytkin keskiasentoon. Jos nelivedon kytkintä painetaan kesken ajon, se kytkeytyy pois vasta, kun takapyörät eivät enää luista. Joskus etupyörien veto jää päälle, vaikka neliveto on kytketty pois. Jos niin tapahtuu, huomaat sen raskaasta ohjauksesta ja heikentyneestä kiihtyvyydestä. Toimi seuraavasti: 1. Pysäytä ajoneuvo. 2. Peruuta 3-5 metriä. 3. Pysähdy. 4. Aja eteenpäin. 5. Jos etupyörät vetävät edelleen, vie ajoneuvo huollettavaksi valtuutettuun Polarishuoltopisteeseen. 53

55 HUOLTO Määräaikaishuollot Ajoneuvon säännöllinen huolto varmistaa sen luotettavuuden sekä turvallisuuden. Seuraavassa huoltotaulukossa kerrotaan säännöllisen huollon edellyttämät tarkastukset, tarpeelliset säädöt sekä huoltotoimet. Tarkasta ja puhdista, voitele, säädä ja vaihda ajoneuvon osia aina tarpeen ja huoltoohjelman mukaan. Jos joudut uusimaan osia, käytä alkuperäisiä Polaris-varaosia. Merkitse huoltotoimet muistiin tämän kirjan lopussa olevalle lomakkeelle. Vihje: Huollot ja säädöt ovat tärkeitä ajoneuvon moitteettoman toiminnan takia. Jos olet epävarma siitä, kuinka huollot ja säädöt tehdään turvallisesti ja oikein, vie ajoneuvo valtuutettuun Polaris-huoltopisteeseen. Huoltotaulukko on laadittu tavanomaiseksi arvioidun ajoneuvon käytön mukaan, eli normaaleissa maasto-olosuhteissa keveässä harrastuskäytössä, keskimääräisellä 15 km/h nopeudella. Huoltoväliä väliä täytyy lyhentää, jos ajoneuvo on kovassa käytössä. Kovaksi käytöksi määritellään: ajoneuvon joutuminen säännöllisesti mutaan, veteen tai syvään hiekkaan kilpailutoimintaa muistuttava käyttö, jatkuvasti moottorin huipputehoa hyödyntävä käyttö jatkuva käyttö raskaissa työtehtävissä hitaalla nopeudella Huoltotaulukon kirjainkoodit U X Suorita nämä huoltotoimenpiteet useammin, jos ajoneuvo on ollut kovassa rasituksessa Teetä valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä VAROITUS! Jos X:llä merkittyä toimenpidettä ei ole suoritettu oikein, voi ajoneuvon osa rikkoutua ja aiheuttaa onnettomuuden ja hengenvaaran. Teetä huoltotoimi valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. 54

56 HUOLTO Määräaikaishuollot Huoltotoimet on tehtävä silloin, kun ensimmäinen mainituista huoltoväleistä saavutetaan. Huoltoväli Kohde Ajotunnit Toimenpide Aika Ohjaus - Ennen ajoa Säädä tarvittaessa. Katso Ennen U Etu- ja takajousitus - Ennen ajoa ajoa tehtävät tarkastukset s. 38 Renkaat - Ennen ajoa U Jarruneste - Ennen ajoa U Jarrupolkimen - Ennen ajoa liikerata Jarrujärjestelmä - Ennen ajoa Vanteet ja pultit - Ennen ajoa Rungon pultit ja - Ennen ajoa mutterit Akut - Ennen ajoa Ajovalo, takavalo - Päivittäin Tarkasta toiminta U Jarrupalat 10 h 1 kk Tarkasta kitkapinta X Akkujen navat 25 h 1 kk Puhdista navat, tarkasta kenkien kiinnitykset ja kiristä oikeaan momenttiin Akkukennojen neste 25 h 1 kk Lisää tarvittaessa U Etuperän öljy 25 h 1 kk Tarkasta määrä. Vaihda vuosittain (jos varustettu) U Takaperän öljy 25 h 1 kk Tarkasta määrä. Vaihda vuosittain (jos varustettu) U Yleisvoitelu 50 h 3 kk Voitele kaikki kohteet X Ohjaus 50 h 6 kk Voitele U Etu- ja takajousitus 50 h 6 kk Voitele U Sähköjohdotus 100 h 12 kk Tarkasta reititys, kiinnitykset ja suojakuorien kunto. Suojaa liitokset yleisvoiteluaineella X Etupyörän laakerit 100 h 12 kk Tarkasta. Vaihda tarvittaessa X Jarruneste 200 h 24 kk Vaihda X Pyörien suuntaus - - Tarkasta säännöllisesti. Säädä, kun osia on vaihdettu Ajovalojen suuntaus - - Tarkasta säännöllisesti. Säädä tarvittaessa 55

57 HUOLTO Voitelusuositukset Tarkasta ja voitele kohteet huolto-ohjelman mukaisesti tai useammin, jos ajoneuvo on ollut kovassa käytössä. Kohde Voiteluaine Lisätietoa Jarruneste DOT 4 Ks. sivu 60 Takaperä Premium ATV Angle Drive Fluid Ks. sivu Etuperä Demand Drive Plus Fluid Ks. sivu 59 56

58 HUOLTO Voimansiirron öljyhuolto Öljysuositukset Vaihdelaatikko Tilavuus Täyttötulpan Tyhjennystulpan kiristysmomentti kiristysmomentti Takaperä 600 ml 19 Nm 19 Nm Etuperä 150 ml Nm 15 Nm Takaperän öljymäärän tarkastus Vaihteiston öljymäärä tulee tarkastaa kuukausittain tai 25 ajotunnin välein. Lisää tarvittaessa. Öljy vaihdetaan vuosittain. Öljymäärän pitää olla täyttö-/tarkastustulpan reiän alareunan tasalla. Täyttötulppa Tyhjennystulppa Täyttö-/tarkastustulppa on ajoneuvon takaosassa. 1. Aja tasaiselle alustalle. 2. Avaa täyttö-/tarkastustulppa. 3. Tarkista öljypinnan taso. 4. Lisää suositeltua öljyä tarvittava määrä. 5. Kierrä täyttötulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin. Täyttötulppa 57

59 HUOLTO Voimansiirron öljyhuolto Takaperän öljyn vaihto Tyhjennystulppa löytyy vaihteiston alapuolelta. 1. Avaa täyttö-/tarkastustulppa. 2. Aseta keräilyastia tyhjennystulpan alle. 3. Poista tyhjennystulppa. Valuta öljy. 4. Puhdista tyhjennystulpan magneetti. 5. Kierrä tyhjennystulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin (19 Nm). 6. Lisää suositeltua öljyä tarvittava määrä. Älä täytä liikaa. 7. Kierrä täyttötulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin (19 Nm). 8. Tarkista mahdolliset öljyvuodot. 9. Huolehdi jäteöljystä asianmukaisesti. Tyhjennystulppa 58

60 HUOLTO Voimansiirron öljyhuolto Etuperän öljymäärän tarkastus Etuperän öljymäärä tulee tarkastaa kuukausittain tai 25 ajotunnin välein. Lisää tarvittaessa. Öljy vaihdetaan vuosittain. Etuperän täyttö-/tarkastustulppa on vasemmalla puolella perää. 1. Aja tasaiselle alustalle. 2. Avaa täyttö-/tarkastustulppa. Tarkista öljypinnan taso. 3. Lisää suositeltua öljyä tarvittava määrä. 4. Kierrä täyttötulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin (13 Nm). Täyttötulppa Etuperän öljyn vaihto 1. Tue ajoneuvo alustapukille. 2. Irrota kuljettajan puoleinen etupyörä. 3. Avaa täyttö-/tarkastustulppa. 4. Aseta keräilyastia tyhjennystulpan alle. 5. Poista tyhjennystulppa. Valuta öljy. 6. Puhdista tyhjennystulppa. Kierrä tyhjennystulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin (15 Nm). 7. Lisää suositeltua öljyä. 8. Kierrä täyttötulppa kiinni. Kiristä oikeaan momenttiin (13 Nm). 9. Tarkista mahdolliset öljyvuodot. 10. Hävitä käytetty öljy asianmukaisesti. T Tyhjennystulppa Täyttötulppa 59

61 HUOLTO Jarrut Sekä etu- että takajarrut ovat hydrauliset levyjarrut. Jarruja käytetään jarrupolkimella. Jarruneste Tarkasta jarrunesteen määrä aina ennen käyttöönottoa. VAROITUS! Kun olet avannut uuden jarrunestepullon, hävitä käyttämättä jäänyt neste asianmukaisesti. Jarruneste imee nopeasti kosteutta ilmasta. Kosteus alentaa jarrunesteen kiehumislämpötilaa, mikä voi aiheuttaa jarrujen tehon menettämisen ja vakavan onnettomuuden. Vaihda jarruneste vähintään kahden vuoden välein ja aina, jos sen väri on muuttunut tummaksi tai jos nesteen pinnan taso on päässyt alle minimin. Suositeltu jarruneste on Polaris DOT 4 Brake Fluid. 1. Aja tasaiselle alustalle. 2. Jarrunestesäiliö on kuljettajan puoleisessa pyöränkotelossa. Nesteen pinnan tulee olla ylä- (MAX) ja alamerkkien (MIN) välissä. 3. Tarvittaessa lisää nestettä ylämerkkiin asti. 4. Paina jarrupoljinta voimakkaasti muutama sekunti ja tarkasta mahdolliset vuodot. Enintään Vähintään 60

62 HUOLTO Jarrut Jarrujen tarkastaminen 1. Tarkasta järjestelmä vuotojen varalta. 2. Tarkasta jarrupolkimen tuntuma. Sen tulee olla napakka. Sienimäistä pehmeyttä tai liian pitkää liikerataa ei saa ilmetä. 3. Tarkasta jarrupalojen kitkamateriaalin riittävyys. 4. Vaihda jarrupalat, kun kitkamateriaali on kulunut ohuemmaksi kuin 1 mm. 1 1 mm Ohjauslaitteisto Ohjauksen kunto ja toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti. 1. Aja tasaiselle alustalle. 2. Käännä ohjauspyörää edestakaisin kevyellä otteella. Vapaaliikkeen pitää olla mm ohjauspyörän ulkoreunalla. 3. Jos ohjauspyörässä tuntuu selvästi suurempi välys tai kääntäessä kuuluu kolahduksia tai narinaa, korjauta ohjausjärjestelmä valtuutetussa Polarishuoltopisteessä. Jousituksen säätö Etu- ja takaiskunvaimentajien jousien esijännitystä voi säätää kiertämällä jousijalan juuressa olevaa säätöholkkia. Säätöholkki 61

63 HUOLTO Renkaat VAROITUS! Kuluneilla, väärän kokoisilla, väärin asennetuilla tai väärillä ilmanpaineilla täytetyillä renkailla ajaminen heikentää huomattavasti ajo-ominaisuuksia. Varmista renkaiden oikeat ilmanpaineet sekä niiden kunto säännöllisesti. Käytä vain valmistajan suosituksen mukaisia rengaskokoja ja -tyyppejä. Urasyvyys Vaihda renkaat uusiin, kun urasyvyys on enää 3 mm. 3 mm Kiinnitysmuttereiden kiristysmomentit Älä voitele vanteiden kiinnitysmuttereita. Mutteri Sijainti Kiristysmomentti Edessä ja takana 122 Nm Mutteri (alumiinivanteet) Kaksiosainen laippamutteri Edessä ja takana 47 Nm (teräsvanteet) Napojen mutterit Edessä 95 Nm Napojen mutterit Takana 150 Nm 62

64 HUOLTO Renkaat Renkaiden vaihto 1. Paina jarrua. 2. Kytke pysäköintijarru. 3. Sammuta moottori. 4. Löysää vanteen kiinnitysmutterit. 5. Nosta ajoneuvon sivu tuen varaan niin, että renkaat ovat hieman irti maasta. 6. Irrota vanteen mutterit ja irrota pyörä. 7. Kun asennat pyörän paikalleen, varmista, että renkaan venttiili jää ulkosivulle ja renkaan pyörimissuunta on oikea. VAROITUS! Väärin asennetut pyörät vaikuttavat renkaiden kulumiseen ja ajoneuvon hallintaan, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Varmista aina, että mutterit on kiristetty oikeaan tiukkuuteen. Älä avaa itse akselin muttereita, joissa on sokka. 8. Kierrä mutterit sormitiukkuuteen. 9. Laske ajoneuvo renkaiden varaan. 10. Kiristä mutterit oikeaan tiukkuuteen. 63

65 HUOLTO Valot Huonossa kunnossa olevat tai likaiset ajovalot heikentävät näkyvyyttä ja turvallisuutta. Puhdista ajovalot usein ja vaihda palaneet polttimot ehjiin ensi tilassa. Huolehdi myös ajovalojen suuntauksesta. Älä kosketa halogeenipolttimon lasiosaa paljain sormin. Sormista tarttuu lasiin rasvaa, aiheuttaa polttimon ylikuumenemisen ja lyhentää sen käyttöikää. Ajovalojen polttimon vaihto 1. Poista etuosan kuomu. VAROITUS! Kuumat osat voivat aiheuttaa palovammoja. Anna polttimoiden jäähtyä ennen työskentelyä. 2. Irrota ajovalon johtoliitos. Kierrä liitintä, älä johtoa. 3. Irrota polttimo kääntämällä sitä vastapäivään. 4. Asenna uusi polttimo. Vihje: Varmista, että polttimon kanta sijoittuu oikein johtoliittimeen. 5. Asenna johtoliitin paikalleen. Johtoliitin 64

66 HUOLTO Valot Ajovalojen suuntaus 20 cm 7,6 m 1. Pysäköi tasaiselle kohdalle 7,6 metrin päähän seinästä. 2. Mittaa kaukovaloumpion keskikohdan korkeus maasta ja tee seinään merkki samalle korkeudelle. 3. Paina jarrua. Käännä virta-avain ON-asentoon. Sytytä ajovalot. 4. Katso, mihin kohtaan seinää kohdistuu voimakkain valoteho. Sen tulee olla noin 20 cm seinään merkityn korkeuden alapuolella ajajan istuessa satulassa normaalissa ajoasennossa. 5. Tarvittaessa kierrä ajovaloumpion säätöruuvia joko kuomun alta tai pyöränkotelon kautta. 6. Löysää ruuvia, säädä umpion asentoa ja kiristä ruuvi. 7. Toista vaiheet 4-6, kunnes säätö on suosituksen mukainen. 65

67 HUOLTO Valot Jarruvalo Jarruvalo syttyy, kun jarrupoljinta painetaan. Tarkasta jarruvalon syttyminen ennen jokaista ajokertaa. 1. Käännä virta-avain ON-asentoon. 2. Paina jarrupoljinta. Jarruvalon pitää syttyä, kun poljinta on painettu n. 10 mm. Jos valo ei syty, tarkasta polttimo. Varoitusvalopaneelin polttimoiden vaihto 1. Nosta kuomu. 2. Kurota kojelaudan taakse ja nosta kielekettä, jotta voit irrottaa valot johtoliitoksesta. 3. Nosta paneelin reunaa ruuvitaltalla ja irrota se kojelaudasta. 4. Katso, mikä polttimo on palanut. Kierrä sitä ruuvitaltalla ¼ kierrosta vastapäivään. 5. Irrota polttimo nokkapihdeillä. 6. Asenna uusi polttimo. Kierrä lamppua ruuvitaltalla ¼ kierrosta myötäpäivään. 7. Napsauta valopaneeli takaisin kiinni kojelautaan. Yhdistä johtoliitin. 8. Sulje kuomu. Kieleke Reuna 66

68 HUOLTO Akusto VAROITUS! Akusto ja siihen liittyvät osat sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Pese aina kädet sen jälkeen, kun olet käsitellyt akustoa. VAROITUS! Viallista akkua ei saa ladata. Älä yritä ladata jäätynyttä tai pullistunutta akkua. Asenna uusi akku ja huolehdi viallisen akun asianmukaisesta hävittämisestä. VAROITUS! Akun virtakaapelien väärä kytkentä voi aiheuttaa räjähdyksen ja vakavan vaaratilanteen. VAROITUS! Akun sisällä oleva neste on myrkyllistä ja hyvin syövyttävää. Se sisältää rikkihappoa. Akkuhappo aiheuttaa vakavia palovammoja iholle sekä syövyttää kaikki materiaalit, mihin sitä pääsee roiskumaan. TOIMENPITEET JOS AKKUHAPPOA JOUTUU Iholle: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Suolistoon: Juo runsaasti vettä tai maitoa. Nauti magnesiummaitoa, vatkattua kananmunaa tai kasvisöljyä. Lähde sairaalahoitoon. Akkuhappo on hengenvaarallinen myrkky. Silmiin: Huuhtele runsaalla vedellä 15 minuutin ajan ja lähde sairaalahoitoon. Latauksen aikana akusta haihtuu räjähdysherkkää vetykaasua. Huolehdi siitä, ettei latauksen aikana akku joudu avotulen tai kipinöiden läheisyyteen tai sitä käsitellä tupakoiden. Lataa akkua vain hyvin tuulettuvassa paikassa. Suojaa silmäsi. PIDÄ AKKU POISSA LASTEN ULOTTUVILTA. 67

69 HUOLTO Akusto Akuston lataaminen Kytke ajoneuvo lataukseen aina, kun se ei ole käytössä. Latausjohto on kojelaudassa latauksen pistotulpan alla. Latausjohto VAROITUS! Jos tilassa, jossa akustoa ladataan, ei ole riittävää ilmanvaihtoa, seurauksena voi olla räjähdys. Latauksen aikana erittyy räjähdysherkkää vetykaasua, jota voi kerääntyä tilan kattoon. Tilassa, jossa akustoa ladataan, pitää ilman vaihtua vähintään 5 kertaa tunnissa Älä lataa akustoa tilassa, jossa voi olla avotulta tai kipinoitä. Älä tupakoi lähellä, kun akustoa ladataan. 1. Aja tasaiselle alustalle. 2. Varmista latauspaikan hyvä tuuletus. 3. Varmista, että virta-avain on OFF-asennossa, tai poista se virtalukosta. 4. Avaa keulakuomu sekä kaikki ohjaamon mahdolliset suojakankaat. 5. Varmista, että lataukseen käytettävän pistorasian sulake on 20 Amp. 6. Tarkasta latausjohdon kunto ja kapasiteetti. 7. Kytke aina ensin latauspistoke jatkojohtoon ja sen jälkeen jatkojohto pistorasiaan. Vihje: Kun akusto on latautunut täyteen, laturi kytkeytyy automaattisesti ylläpitovaraukseen. 8. Kun lopetat lataamisen, irrota ensin jatkojohto pistorasiasta ja vasta sitten latauspistoke jatkojohdosta. 68

70 HUOLTO Akusto Akuston huolto Akusto on sijoitettu istuimen alle. Katso sivu 36. HUOMAA: Varmista, ettei mikään metalliesine pääse putoamaan akustotilaan istuinta poistettaessa. Metalliesine voi aiheuttaa oikosulun tai muita vaurioita. Tarkasta akuston kaapelikenkien kiinnitys kuukausittain. Puhdista akut. Kiristä kaapelikenkien pultit oikeaan tiukkuuteen (11 Nm). Akkujen puhdistus Pidä akun navat puhtaina. Tarvittaessa puhdista ne teräsharjan avulla. Akun pinnan voit puhdistaa vedellä. Voit myös käyttää soodaliuosta (1 rkl soodajauhetta + 2 dl vettä). Huuhtele varovasti vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla. Voitele navat akkuvaseliinilla. HUOMAA: Varo, ettei vettä tai puhdistusliuosta pääse akun kennoihin. Akuston vaihto Tämän ajoneuvon akuston käyttöikä voi olla jopa neljä vuotta. Akuston kestävyys riippuu ajoneuvon käytöstä, latauksen säännöllisyydestä ja akkujen huollosta. Valmistaja suosittelee akuston vaihtotyön teettämistä valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. VAROITUS! Akkujen ja muiden voimalinjan sähköosien huolimaton käsittely saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan. Älä yritä poistaa ajoneuvon akkuja tai irrottaa niiden liitäntäkaapeleita. Teetä kaikki akustoon liittyvät huollot ja korjaukset valtuutetussa Polaris-huoltopisteessä. 69

71 HUOLTO Akusto Akkuveden lisäys Huonosti hoidettu akku vanhenee nopeasti. Tarkasta akkunesteen määrä usein. Lisää vain tislattua vettä. Johtovesi sisältää mineraaleja, jotka vahingoittavat akkua. Jos akkunesteen määrä akkukennossa on laskenut alle suositustason, pitää lisätä tislattua vettä. Akkunestettä tulee olla akun kennoston levyjen päällä noin 3 mm. Lisää neste lataamisen jälkeen, ellei kennoston yläreuna ole jo paljastunut. Tarkasta nesteen taso uudelleen lataamisen jälkeen. Pidä akkunesteen taso noin 6 mm akkukennon korkin reiän alareunan alapuolella. Älä täytä liikaa. Akkukennojen korkit Korkin reikä 6 mm Kennoston levyt 70

2008-2010 RANGER RZR 800 EFI 2008-2010 RANGER RZR 800 EFI E 2009-2010 RANGER RZR S 800 EFI

2008-2010 RANGER RZR 800 EFI 2008-2010 RANGER RZR 800 EFI E 2009-2010 RANGER RZR S 800 EFI 2008-2010 RANGER RZR 800 EFI 2008-2010 RANGER RZR 800 EFI E 2009-2010 RANGER RZR S 800 EFI OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 3 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 4 AJONEUVON

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

2015 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2015 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2015 RANGER EV 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS... 8 Ajovarusteet... 8 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 9 Kuljettajan turvallisuus...

Lisätiedot

RANGER EV Omistajan käsikirja

RANGER EV Omistajan käsikirja RANGER EV Omistajan käsikirja 2016-2018 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 Ajoneuvon tunnistetiedot... 8 TURVALLISUUS... 10 Ajovarusteet... 10 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 12 Kuljettajan turvallisuus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

SPORTSMAN 800 6x6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

SPORTSMAN 800 6x6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 SPORTSMAN 800 6x6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 3 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 5 VAROITUSMERKINNÄT 6 TURVALLISUUS Yleiset ohjeet 7 Ajovarusteet 8 Polttoaineen käsittely 9 Varoituksia

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

2010 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2010 RANGER 400 4 x 4. 2011 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2011 RANGER 400 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2010 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2010 RANGER 400 4 x 4. 2011 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2011 RANGER 400 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2010 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2010 RANGER 400 4 x 4 2011 RANGER 400 4 x 4 TRAKTORI 2011 RANGER 400 4 x 4 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

2012 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Tieliikenne(L7e)

2012 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Tieliikenne(L7e) 2012 SPORTSMAN 400 HO 4x4 SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Tieliikenne(L7e) SPORTSMAN 500 HO 4x4 Forest Traktori(T3) SPORTSMAN 800 HO 4x4 Forest OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö ESIPUHE...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

KOJELAUTA MITTARISTO. A Nopeusmittari B Polttoainemittari C Moottorin lämpömittari D Kierroslukumittari E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu) F I A T C R O M A P I K A O P A S KOJELAUTA 1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto

MECHRON www.hako.fi. Tekniset tiedot. Malli Mechron 2210 Moottori. 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) Voimansiirto Tekniset tiedot Malli Mechron 2210 Moottori malli tyyppi teho iskutilavuus kierrosluku polttoainetankki 3C100LWU 3 syl. nestejäähdytteinen 4-tahti Diesel 16,4 kw (22 hv) 1007 cm³ 2200 rpm 28 litraa Voimansiirto

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAPA LIIKKUA JA SIIRTYÄ PAIKASTA TOISEEN. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE.

KÄYTTÖOHJE TAPA LIIKKUA JA SIIRTYÄ PAIKASTA TOISEEN. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE. KÄYTTÖOHJE CLR SPORTS SMART WHEELS TASAPAINO-SKOOTTERI ON OIKEIN KÄYTETTYNÄ HAUSKA JA TURVALLINEN TAPA LIIKKUA JA SIIRTYÄ PAIKASTA TOISEEN. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA LUE JA SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE. Kiitämme Sinua

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN. Käännös alkuperäisestä ohjeesta

KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN. Käännös alkuperäisestä ohjeesta KÄYTTÖOHJE TIMCO 12/24V 130A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN TIMCO 12/24V 480A AKKULATURI / APUKÄYNNISTIN Käännös alkuperäisestä ohjeesta 1. Johdanto Tämä laturi on suunniteltu autojen, moottoripyörien, veneiden

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

2011 RANGER 800 XP 4 x RANGER 800 HD EPS 4 x RANGER 800 CREW 4 x RANGER x 6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

2011 RANGER 800 XP 4 x RANGER 800 HD EPS 4 x RANGER 800 CREW 4 x RANGER x 6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011 RANGER 800 XP 4 x 4 2011 RANGER 800 HD EPS 4 x 4 2011 RANGER 800 CREW 4 x 4 2011 RANGER 800 6 x 6 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö

ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688. Automaattinen lataus ja kaukosäätö ROBOTTI-IMURI MALLI NRO. M-688 Automaattinen lataus ja kaukosäätö Kiitoksia että valitsitte meidän Robottipölynimurin! Robotti-imuri on meidän luoma ja valmistettu käyttämään meidän omaa elektronista teknologiaa.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

RANGER x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

RANGER x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2014 RANGER 570 4 x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS... 8 Ajovarusteet... 8 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 9 Kuljettajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

RANGER 500 EFI 4 x 4 / CREW / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

RANGER 500 EFI 4 x 4 / CREW / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2011-2013 RANGER 500 EFI 4 x 4 / CREW / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 TAKUUEHDOT... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS... 8 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 8 Kuljettajan turvallisuus...

Lisätiedot

Alkuperäinen ohje DENVER DBO-6550. www.facebook.dk/denver-electronics

Alkuperäinen ohje DENVER DBO-6550. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Alkuperäinen ohje DENVER DBO-6550 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance

Lisätiedot

RANGER XP x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA

RANGER XP x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA 2014 RANGER XP 900 4 x 4 / T3 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Sisältö JOHDANTO... 3 Takuuehdot... 3 Ajoneuvon tunnistetiedot... 7 TURVALLISUUS... 8 Ajovarusteet... 8 Varoitustarrat ja niiden sijainti... 9 Kuljettajan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAISUUDESSAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄMÄ SISÄLTYY: Tuulettimen Virtapainike nopeuden merkkivalot Takasäleikkö EA I SK KE NEN I HA AL KO RK Etusäleikkö Vesisäiliö Tuulettimen nopeuspainike Valopainike USB-johto USB-virta-adapteri LUE KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta!

Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Kaa 1 700 Suomi Onni*elemme Sinua LEDX otsalampun valinnasta! Lamppu on suunniteltu antamaan loistavan valotehon, olemaan eri3äin kevyt ja monikäy3öinen. Huom! Lampun valo on eri3äin voimakas, älä katso

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan

HD Lumilinko Avant 600-sarjaan HD Lumilinko Avant 600-sarjaan Tuotenumero A21195 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu pitkällisen tuotekehityksen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot