Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 2010 PARTIKKELI. Suoraviivainen liike

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 2010 PARTIKKELI. Suoraviivainen liike"

Transkriptio

1 Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 010 PARTIKKELI Suoraviivainen liike 1. Suoraviivaisessa liikkeessä olevan partikkelin asema on (järjestelmä m, s) 3 x ( = t 15t + 36t 10. Laske a) partikkelin keskinopeus ja -kiihtyvyys aikavälillä 0 1 s, b) ajanhetki, jolloin partikkelin nopeus on nolla, c) partikkelin kulkema matka aikavälillä 0 1 s. Vastaus: a) 3 m/s; 4 m/s ; b) 3 s; c) 3 m.. Partikkelin asema (järjestelmä m, s) 3 x ( = t 9t + 15t + 5. Nopeus v = 15 m/s, kun t = 0 s. Laske aika, kun nopeus on uudelleen 15 m/s. Mikä on asema kyseisellä ajanhetkellä ja kuinka pitkän matkan partikkeli on kulkenut? Vastaus: 6 s; 13 m; 46 m. 3. Suoraviivaisesti liikkuvan partikkelin asema on (järjestelmä m, s) 3 = t 6t 15t + 40 Laske a) aika t 1 > 0 s, jolloin nopeus on nolla, b) asema hetkellä t 1 ja matka, jonka partikkeli on kulkenut aikavälillä 0 t 1, c) kiihtyvyys, kun t = t 1, d) matka, jonka partikkeli kulkee ajassa 4 6 s. Vastaus: a) 5 s; b) 60 m; 100 m; c) 18 m/s d) 18 m. 4. Suoraviivaisesti liikkuvan partikkelin asema on (järjestelmä m, s) 3 x ( = t 9t + 15t Laske partikkelin asema ja kiihtyvyys hetkellä, jolloin nopeus on nolla. Vastaus: 5 m; 1 m/s ; ja 7 m; 1 m/s.

2 Kinematiikka -- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Suoraviivaisesti liikkuvan partikkelin asema on (järjestelmä m, s) 3 = t 9t + 15t. Laske a) partikkelin suurin nopeus ja kiihtyvyys aikavälillä 0 10 s, b) kuinka pitkän matkan partikkeli kulkee samalla aikavälillä. Vastaus: a) 135 m/s; 4 m/s ; b) 314 m. 6. Suoraviivaisesti liikkuvan partikkelin asema on x ( = at + bt + 8. Vakion 8 yksikkö on m. a) Laske vakiot a ja b, kun tiedetään, että x = 0 m ja v = 100 m/s, kun t = s. Mitkä ovat a:n ja b:n yksiköt? b) Laske keskinopeus aikavälillä 1,5,5 s. c) Ovatko nopeus ja asema nollia jollakin hetkellä aikavälillä 1,5,5 s? Jos ovat, niin milloin? Vastaus: a) a = 5 m/s ; b = 108 m/s; b) 100 m/s; c) x = 0 m, kun t = s. 7. Pieni pallo liikkuu suoraviivaisesti vastustavassa väliaineessa. Sen kiihtyvyys on ajan funktiona (järjestelmä m, s) a = 6t. Alkunopeus on 7 m/s. Kuinka pitkän matkan pallo kulkee, ennen kuin pysähtyy? Vastaus: 54 m. 8. Partikkelin kiihtyvyys on muotoa (järjestelmä m, s) a = kt, missä k on vakio. Kun t = 0 s, partikkelin nopeus v = 9 m/s. Kun tiedetään että v = 0 m/s ja x = 1 m hetkellä t = 3 s, määritä partikkelin kiihtyvyys, nopeus ja asema ajan funktioina. 1 Vastaus: a( = t ; ( ) = t 3 v t 9 ; x ( = t 9t Auto lähtee liikkeelle levosta ja saavuttaa ajassa t 1 = 10 s nopeuden v 1 = 54 km/h. Oletetaan, että kiihtyvyys muuttuu lineaarisesti alkuarvosta a o nollaan. Johda lausekkeet a(, v( ja ja piirrä kuvaajat. Laske kiihtyvyyden alkuarvo a o sekä matka, jonka auto kulkee 10 sekunnissa Vastaus: a( = 3(1 ; v( = 3( t t ); = 3( t t ) ; a o = 3 m/s ; 100 m

3 Kinematiikka -3- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Minkä loppunopeuden edellisen tehtävän auto saavuttaa, jos sen kiihtyvyys muuttuu alkuarvosta a o = 3 m/s nollaan kosinimuotoisesti kuvan mukaan? Kuinka pitkän matkan auto kulkee ajassa t 1 = 10 s? Johda lausekkeet v( ja ja piirrä niiden kuvaajat. 60 π 100 π Vastaus: 68,8 km/h; 1m; v( = sin( ; = 1 cos( t ) 0. π π Pallo heitetään kohtisuoraan ylöspäin 0 m korkean tornin huipulta. Alkunopeus on 1 m/s. Pallon kiihtyvyys on vakio 9,81 m/s alaspäin. Laske a) pallon nopeus v ja asema x ajan funktioina, b) pallon saavuttama suurin korkeus ja vastaava aika t, c) aika, jolloin pallo putoaa maahan ja vastaava nopeus. Vastaus: b) 7,3 m; 1, s; c) 3,6 s; 3, m/s. 1. Tulevaisuuden tyhjiökäyttöinen suurnopeusjuna kulkee putkessa asemien A ja B välillä. Asemien välimatka on 10 km. Jos kiihtyvyys ja hidastuvuus saavat olla korkeintaan 0,6g ja nopeus korkeintaan 400 km/h, määritä lyhin aika, jolla juna kulkee asemien välin. Vastaus: 108,9 s. 13. Paikallaan olevasta poliisin tutka-autosta havaitaan ohittavan auton ajavan ylinopeutta 110 km/h. Poliisiauto aloittaa takaa-ajon 30 s kuluttua ja kiihdyttää 0 sekunnissa nopeuteen 160 km/h. Kun oletetaan, että molemmat autot säilyttävät nopeutensa, niin kuinka kaukana havaintopisteestä takaa-ajo päättyy? Vastaus: 3,91 km. 14. Autoilija ajaa vauhdilla 13,9 m/s, kun hän huomaa 50 metrin päässä edessään olevien liikennevalojen muuttuvan punaisiksi. Hän tietää kokemuksesta, että 5 sekunnin kuluttua ne muuttuvat jälleen vihreiksi. Mitä autoilijan tulisi tehdä, jotta hän ohittaisi liikennevalot nopeudella 13,9 m/s juuri, kun ne muuttuvat vihreiksi? Auton hidastuvuuden ja kiihtyvyyden tulee olla mahdollisimman pieniä. Määritä tämä hidastuvuuden ja kiihtyvyyden arvo sekä auton pienin vauhti. Vastaus: 0,64 m/s ; 6,1 m/s

4 Kinematiikka -4- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Metrojuna lähtee asemalta A, sen kiihtyvyys on 6 s ajan 1 m/s. Tämän jälkeen kiihtyvyys pysyy arvossa 1,5 m/s, kunnes juna on saavuttanut nopeuden 1 m/s. Juna säilyttää vakionopeuden, kunnes se lähestyy asemaa B, jolloin se jarruttaa tasaisesti pysähtyen 6 s aikana. Matka asemalta A asemalle B kestää 40 s. Piirrä kuvaajat a( ja v( ja laske asemien välinen etäisyys. Vastaus: 378 m. 16. Traktori ajaa tiellä vakionopeudella v 1 = 18 km/h. Takaa tulevan auton (v = 108 km/h) täytyy jarruttaa vastaantulijoiden vuoksi. Kuinka suuri hidastuvuus vähintään tarvitaan, jotta auto ei törmäisi traktoriin, kun jarrutuksen alkaessa välimatka on 100 m? Missä ajassa ja kuinka pitkällä matkalla auto saa traktorin kiinni? Piirrä kuvaajat ja v(. Vastaus: 3,1 m/s ; 8 s; 140 m. Käyräviivainen liike 17. Partikkelin liikkeen määrittelevät yhtälöt (järjestelmä m, s) = t t y( = ( t 1) Laske a) nopeus ja kiihtyvyys, b) pienin vauhti v ja aika, jolloin se saavutetaan. Vastaus: b) 1,79 m/s; 1,8 s. 4( t 1) 18. Tasoliikkeessä olevan partikkelin aseman koordinaatit ajan funktiona ovat (järjestelmä m, s) = 1 t y( = t a) Määritä kiihtyvyyden komponentit a x ja a y. b) Johda partikkelin radan yhtälö muodossa y = y(x) ja piirrä sen kuvaaja. Vastaus: b) y = ( 1 x). 19. Partikkeli liikkuu tasossa siten, että sen asema ajan funktiona on (järjestelmä m, s) = 8t y( = t Aika t 0 s. a) Laske, milloin vauhti v = 55 m/s. b) Johda partikkelin radan yhtälö muodossa y = y(x) ja piirrä sen kuvaaja. 3/ 1 Vastaus: a) 3,0 s; b) y = x

5 Kinematiikka -5- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Partikkelin radan määrittelevät yhtälöt (järjestelmä mm, s) 1 = 10sin( π y( = 40t Laske partikkelin nopeus ja kiihtyvyys, kun a) t = 1 s, b) t = s. Vastaus: a) v = 80 j mm/s; a = ( 96i + 80 j) mm/s ; b) v = ( 188i j) mm/s; a = 80 j mm/s. 1. Värähdysliikkeessä olevan partikkelin asema riippuu ajasta yhtälöiden = 4sin( π y( = cos(π mukaisesti (järjestelmä cm, s). a) Laske nopeus ja kiihtyvyys, kun t = 1 s. b) Osoita, että partikkelin rata on osa paraabelia ja piirrä ratakäyrä. Vastaus: a) v = 4πi cm/s; a = 4π j cm/s.. Partikkelin rata on (järjestelmä m, s) = 3t y( = 18t t 3 Mitkä ovat sen vauhdin ääriarvot ja milloin ne esiintyvät? Osoita, että tällöin kiihtyvyysvektori on kohtisuorassa rataa vastaan. Vastaus: v max = 18 m/s, t = 0 s; v min = 13,4 m/s, t = s. 3. Mikä pitää vähintään olla moottoripyörän vauhdin pisteessä A, jotta pyörä ylittäisi aukon? Vastaus: 8,63 m/s.

6 Kinematiikka -6- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Moottorikelkan vauhti pisteessä A on 10 m/s. Laske a) kuinka kauan kelkka on ilmassa, b) mikä on etäisyys R, c) vauhti, kun kelkka osuu maahan. Vastaus: a),48 s; b) 19,0 m; c) 19,5 m/s. 5. Painepesurilla suihkutetaan vettä pitkän viemäriputken pesemiseksi. Jos vesisuihkun alkunopeus on 11,5 m/s, määritä a) etäisyys d pisteeseen B putken yläosassa, johon saakka pesu voidaan tehdä pisteestä A, b) vastaava kulma α. Vastaus: a) 4,98 m; b) 3,8. 6. Partikkeli liikkuu siten, että sen kiihtyvyyden komponentit ovat (järjestelmä m, s) a a x y = 6t Määritä partikkelin asema hetkellä t = 10 s, kun tiedetään, että partikkeli on hetkellä t = 0 s lähdössä origosta suuntaan 50 o positiivisesta x-akselista nopeudella 10 m/s. Vastaus: x = 1064 m; y = 6,6 m. = 1 7. xy-tasossa liikkuvan partikkelin nopeus (järjestelmä m, s) v = 8π sin(π i + 5π cos(π j. Laske partikkelin kiihtyvyys ja johda sen radan yhtälö. Hetkellä t = 0 s, partikkelin asema r = 8i m. Vastaus: x 1 y a = 16π cos(πt ) i 10π sin(πt ) j ; + = 1. 4,5

7 Kinematiikka -7- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Tappi A, joka on kiinnitetty tankoon AB, kulkee ympyränmuotoisessa hahlossa CD. Hetkellä t = 0 s tappi lähtee levosta siten, että sen vauhti kasvaa tasaisesti 0 mm/s. Määritä kokonaiskiihtyvyyden arvo hetkellä a) t = 0, b) t = s. Vastaus: a) 0 mm/s ; b) 6,8 mm/s. 9. Eräällä hetkellä erään mekanismin pisteen A vauhti on 5 m/s ja tangentiaalinen kiihtyvyys m/s. Jos kiihtyvyyden suuruus on 3 m/s, mikä on radan kaarevuussäde kyseisellä hetkellä? Vastaus: 11, m. 30. Kuvassa on esitetty nokka-akselin tehonsiirtojärjestelmä. Kun moottoria kiihdytetään, hihnan nopeus v muuttuu tasaisesti arvosta 3 m/s arvoon 6 m/s kahden sekunnin aikana. Laske pisteiden P 1 ja P kiihtyvyydet kyseisen aikajakson puolivälissä. Vastaus: 338 m/s ; 1,5 m/s.

8 Kinematiikka -8- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Partikkeli P kulkee pitkin ympyrärataa, jonka säde on 5 m, vakiovauhdilla 10 m/s. Kun partikkeli on kuvan asemassa, mitkä ovat sen nopeus- ja kiihtyvyysvektorit xykoordinaatistossa? Vastaus: v = ( 8,66i + 5 j) m / s ; a = ( 10i + 17,3 j) m/ s. 3. Ympyrärataa (R = 4 m) kulkevan partikkelin asema on (järjestelmä m, s) 3 s( = t 4t + 8t. Laske kiihtyvyyden suuruus hetkellä, jolloin a t = 4 m/s. Vastaus: 4 m/s. 33. Juna kulkee vauhdilla 90 km/h radan osaa, joka on 1 km -säteisen ympyrän kaaren muotoinen. Junaa aletaan jarruttaa, jolloin sen vauhti pienenee tasaisesti 6 sekunnissa arvoon 60 km/h. Laske junan kiihtyvyyden suuruus jarrutusvaiheen alussa. Vastaus: 1,5 m/s. 34. Partikkeli liikkuu vakiovauhdilla 1 m/s pitkin paraabelia, jonka huippu on origossa ja joka aukeaa ylöspäin kulkien pisteen x = 1m, y = 1 m kautta. Määritä partikkelin kiihtyvyys paraabelin huipussa. Vastaus: a = j m/s. 35. Partikkeli liikkuu käyräviivaisella radalla siten, että kaarenpituus 3 s ( = ct. Vakio c = 1 m/s 3. Ajanhetkellä t = s kiihtyvyyden suuruus a = 15 m/s. Mikä on samalla hetkellä radan kaarevuussäde? Vastaus: 16 m. 36. Partikkeli kulkee vastapäivään pitkin ympyrää (säde 4 m) siten, että pisteestä A mitattu kaarenpituus (järjestelmä m, s)

9 Kinematiikka -9- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 010 s ( = t Laske ajanhetkellä t = 1 s a) kiihtyvyyden tangentiaali- ja normaalikomponentit a t ja a n, b) kiihtyvyyden x- ja y-komponentit a x ja a y. Vastaus: a) 6 m/s ;,5 m/s ; b) 6,6 m/s ; 1,35 m/s. 37. Tasoliikkeessä olevan partikkelin asema ajan funktiona on (järjestelmä m, s) = 4t y( = t 3 Laske ajanhetkellä t = s a) vauhti v, b) kiihtyvyyden normaali- ja tangentiaalikomponentit a n ja a t. Vastaus: a) 8,8 m/s; b) 6,66 m/s ; 4,4 m/s. 38. Ympyrärataa kulkevan partikkelin kulma-asema on (järjestelmä m, s) φ ( = 0,3t (1 t ). Laske partikkelin kulma-asema, kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys, kun a) t = 0 s, b) t = 3 s. Vastaus: a) 0; 3,6 1/s; 0 1/s ; b),7 ; 4,5 1/s; 5,4 1/s. 39. Ympyrän kehää (r = m) pitkin myötäpäivään liikkuvan partikkelin vauhti lisääntyy tasaisesti sekunnissa arvosta 3 m/s arvoon 5 m/s. Paljonko lisääntyy a) partikkelin kiihtyvyyden suuruus, b) kulmanopeus? c) Mikä on kulmakiihtyvyys? d) Kuinka pitkän matkan ja millaisen kulman partikkeli kulkee? Vastaus: a) 7,94 m/s ; b) 1 1/s; c) 0,5 1/s ; d) 8 m; 9 o.

10 Kinematiikka -10- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 010 JÄYKKÄ KAPPALE Translaatio 40. Translaatiossa olevan jäykän kappaleen pisteiden A, B ja C kiihtyvyyksien komponenteista tunnetaan seuraavat: a Ax = m/s, a By = 5 m/s, a Cz = 0 m/s. Kiihtyvyydet ovat vakioita. Hetkellä t = 0 s mitataan seuraavat nopeuskomponentit: v Ax = 30 m/s, v By = 45 m/s ja lisäksi tiedetään, että v Cz on positiivinen ja kappaleen vauhti on 105 m/s. Laske kappaleen nopeus, kun t = s. Vastaus: ( 34i + 55 j + 90k ) m/s. Rotaatio 41. Kun sähkömoottorin virta kytketään, moottori saavuttaa vakiopyörimisnopeuden 3300 rpm 6 sekunnissa ja kun virta katkaistaan, moottori pysähtyy 80 sekunnin kuluttua. Jos oletetaan tasainen kiihtyvyys, määritä kuinka monta kierrosta moottori pyörii a) käynnistettäessä ennen vakionopeuden saavuttamista, b) virran katkaisemisen jälkeen. Vastaus: a) 165; b) 00 kierrosta. 4. Pieniä koneenosia kuljetetaan liukuhihnalla, joka kulkee liukumatta kuvan rummun yli. Rummun säde on 150 mm (korvaa kuvan tuumamitan). Kuvan hetkellä pisteen A nopeus on 380 mm/s vasemmalle ja kiihtyvyys 5 mm/s oikealle. Määritä a) rummun kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys, b) koneenosan kokonaiskiihtyvyys pisteessä B. Vastaus: a),53 1/s vastapäivään; 1,5 1/s myötäpäivään; b) 989 mm/s. 43. Edellisen tehtävän rummun kulmanopeus kuvan hetkellä on 4,0 1/s myötäpäivään. Määritä rummun kulmakiihtyvyys, jolla pisteessä B olevan koneenosan kokonaiskiihtyvyys on 3,05 m/s. Vastaus: ±1,5 1/s.

11 Kinematiikka -11- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Keskipisteestään laakeroitu kiekko lähtee levosta tasaisesti kiihtyvään pyörimisliikkeeseen. 15 sekunnin kuluttua kiekon pyörimisnopeus on 80 rpm. Laske nopeus ja kiihtyvyys xykoordinaatistossa kohdissa A ja B 1 sekunnin kuluttua liikkeen alkamisesta. Vastaus: v A = 0, 0 j m/s; a A = ( 0,38i 0,0 j) m/s ; v B = ( 0,i + 0,39 j) m/s; = ( 0,99i 0,05 j) m/s. a B 45. Kuormaa K on nostettava 10 m kuvan esittämällä systeemillä. Hammaspyörä A lähtee levosta tasaisesti kiihtyvään rotaatioon saavuttaen 5 sekunnissa kulmanopeuden 5 1/s, minkä jälkeen se pyörii tällä nopeudella. Laske a) A:n tekemien kierrosten lukumäärä noston aikana, b) nostoaika. Vastaus: a) 31,8; b) 18,4 s. 46. Kuvan ympyrälevyn kulmakiihtyvyys α (. t e t / T ) = α o Levyn säde on 0, m ja se lähtee liikkeelle levosta, kun t = 0 s. Vakiot o = 10 1/s ja T = 1 s. Laske pisteen B kiihtyvyyden suuruus, kun a) t = 0 s, b) t = 1 s, c) t =. Vastaus: a) m/s ; b) 8,03 m/s ; 0 m/s.

12 Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Pieni kappale (partikkeli) on vaakasuoralla ympyrälevyllä, joka pyörii pystysuoran akselin ympäri. Kitka riittää pitämään kappaleen paikallaan levyn suhteen. Levy lähtee liikkeelle levosta ja pyörii vakiokulmakiihtyvyydellä = 0,5 1/s. r = 0, m. Laske kappaleen B kiihtyvyyden suuruus, kun a) t = 0 s, b) t = 1 s. Vastaus: a) 0,1 m/s ; b) 0,11 m/s. 48. Sauva AB pyörii vastapäivään pisteen D ympäri. Kuvan esittämällä hetkellä pisteen A kiihtyvyys a A = 8,6 m/s ja kulma = 67 o. a) Laske sauvan kulmanopeus ja pisteiden A ja B nopeudet. (B on sauvan oikea pää.) b) Laske sauvan kulmakiihtyvyys ja pisteen B kiihtyvyys. c) Onko sauva kiihtyvässä vai hidastuvassa liikkeessä? Vastaus: a) 11,5 1/s; v A = 0,69 m/s; v B = 1,01 m/s; b) 56 1/s ; a Bx = -11,6 m/s ; a By = -4,93 m/s. 49. Kiekot A ja B pyörittävät sekoitusrumpua C siten, että kosketuspisteissä ei tapahdu luistamista. Rummun kulmanopeus nostetaan tasaisesti arvosta 5 /6 1/s arvoon 9 /6 1/s ajassa t. Kun tiedetään, että rumpu tekee kiihdytysvaiheen aikana 1 pyörähdystä, niin laske kiekkojen A ja B kulmakiihtyvyys sekä aika t. Vastaus: 0,51 1/s ; 0,6 s.

13 Kinematiikka -13- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 010 Yleinen tasoliike 50. Auto kulkee oikealle vakiovauhdilla 0 m/s. Pyörän halkaisija on 56 cm. Laske pyörän kehällä olevien pisteiden B, C, D ja E nopeudet. Vastaus: v B = 40i m/s; v D = ( 37,3i + 10 j) m/s; = ( 0i 0 j) m/s. v E 51. Kuvan esittämällä hetkellä tangon AB pisteen A nopeus on 5 m/s alaspäin. L = m, = 50 o. Laske a) tangon kulmanopeus, b) pisteen B nopeus, c) tangon keskipisteen nopeus. Vastaus: a) 3,89 1/s; b) 5,96i m/s; c) (,98i,5 j) m/s. 5. Luisti B liikkuu ylöspäin nopeudella 1,8 m/s. Laske a) sauvan AB kulmanopeus, b) sauvan pään A nopeuden suuruus. Vastaus: a) 1,57 1/s vastapäivään; b) 1,70 m/s.

14 Kinematiikka -14- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Hammaspyörän keskipisteen A nopeus ja kiihtyvyys tunnetaan. Alempi kisko pysyy paikallaan, ylempi on liikkeessä. Laske a) hammaspyörän kulmanopeus sekä ylemmän kiskon ja pisteen D nopeus, b) kulmakiihtyvyys sekä pisteiden B, C ja D kiihtyvyydet. Vastaus: a) 8 1/s; v B = i m/s; v D = ( 1,i + 1, j) m/s; b) 0 1/s ; a B = ( 5i 6,4 j) m/s ; a C = 9, 6 j m/s ; a D = ( 1,6i + 3 j) m/s. 54. Langasta D vedetään alustan suuntaisesti siten, että v D = m/s ja a D = 3 m/s, molemmat oikealle. Rulla ei luista alustan suhteen. Laske sen kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys sekä keskipisteen nopeus ja kiihtyvyys. r = 1 cm, R = 3 cm. Vastaus: 100 1/s myötäpäivään; 150 1/s myötäpäivään; 3 m/s; 4,5 m/s. 55. Sauvan AB pisteet A ja B liikkuvat pitkin kuvan mukaisia tasoja. Tarkasteluhetkellä sauva on vaakasuorassa, pisteen A nopeus on m/s ja kiihtyvyys 3 m/s, molemmat alaspäin pitkin tasoa. Laske a) sauvan kulmanopeus, b) sauvan kulmakiihtyvyys. Vastaus: a) 0,83 1/s vastapäivään; b) 0,344 1/s vastapäivään.

15 Kinematiikka -15- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät Sauvan AB pisteiden A ja B nopeudet ja kiihtyvyydet ovat eräällä hetkellä kuvan mukaiset. (Vaihdetaan yksikkö ft suoraan metreiksi: ft m, jne.) Laske a) sauvan kulmanopeus, b) sauvan kulmakiihtyvyys, c) keskipisteen C kiihtyvyys. Vastaus: a) 4 1/s myötäpäivään; b) 10,7 1/s myötäpäivään; c) ( 9i 4, j) m/s. 57. Sauvan AB päät liikkuvat pitkin kuvan mukaisia ohjauspintoja. Kuvan esittämällä hetkellä kulma = 30 o, kulmanopeus on 1,17 1/s myötäpäivään ja pisteen A kiihtyvyys 5 m/s oikealle. Laske sauvan kulmakiihtyvyys. Vastaus: 1,10 1/s.

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4

766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 766323A Mekaniikka, osa 2, kl 2015 Harjoitus 4 0. MUISTA: Tenttitehtävä tulevassa päätekokeessa: Fysiikan säilymislait ja symmetria. (Tästä tehtävästä voi saada tentissä kolme ylimääräistä pistettä. Nämä

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike 2015-09-14 13:50:32 1/40 luentokalvot_03_combined.pdf (#36) Luennon

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 22.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Rotaatioliikkeen kinematiikka: kulmanopeus ja -kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.7, 16.3) Osaamistavoitteet Osata analysoida jäykän

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike

Luento 5: Käyräviivainen liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike Ajankohtaista Konseptitesti 1 Kysymys Viereisessä kuvassa leppäkerttu istuu karusellissa,

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike

Luento 5: Käyräviivainen liike. Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike 1 / 29 Luennon sisältö Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat

Lisätiedot

Luento 3: Käyräviivainen liike

Luento 3: Käyräviivainen liike Luento 3: Käyräviivainen liike Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat θ, ω ja α Yhdistetty liike Luennon sisältö Kertausta viime viikolta Käyräviivainen liike

Lisätiedot

Luento 5: Käyräviivainen liike

Luento 5: Käyräviivainen liike Luento 5: Käyräviivainen liike Käyräviivainen liike Heittoliike Ympyräliike Kulmamuuttujat,! ja Yhdistetty liike Ajankohtaista Konseptitesti 1 http://presemo.aalto.fi/mekaniikka2017 Kysymys Sotalaivasta

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, 2) on ( x 0) Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y.

Tekijä Pitkä matematiikka Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, 2) on ( x 0) Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 37 Pisteen (x, y) etäisyys pisteestä (0, ) on ( x 0) + ( y ). Pisteen (x, y) etäisyys x-akselista, eli suorasta y = 0 on y. Merkitään etäisyydet yhtä suuriksi ja ratkaistaan

Lisätiedot

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1

KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 KERTAUSTEHTÄVIÄ KURSSIIN 766323A-01 Mekaniikka, osa 1 Tässä materiaalissa on ensin helpompia laskuja, joiden avulla voi kerrata perusasioita, ja sen jälkeen muutamia vaikeampia laskuja. Laskujen jälkeen

Lisätiedot

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

HARJOITUS 4 1. (E 5.29): HARJOITUS 4 1. (E 5.29): Työkalulaatikko, jonka massa on 45,0 kg, on levossa vaakasuoralla lattialla. Kohdistat laatikkoon asteittain kasvavan vaakasuoran työntövoiman ja havaitset, että laatikko alkaa

Lisätiedot

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO 3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO POHDITTAVAA 1. Kuvasta voidaan arvioida, että frisbeegolfkiekko käy noin 9 metrin korkeudella ja se lentää noin 40 metrin päähän. Vastaus: Frisbeegolfkiekko käy n. 9 m:n

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 15.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinematiikka: asema, nopeus ja kiihtyvyys (Kirjan luvut 12.1-12.5, 16.1 ja 16.2) Osaamistavoitteet Ymmärtää

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti

Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Jakso 1: Pyörimisliikkeen kinematiikkaa, hitausmomentti Kertausta Ympyrärataa kiertävälle kappaleelle on määritelty käsitteet kulmanopeus ja kulmakiihtyvyys seuraavasti: ω = dθ dt dω ja α = dt Eli esimerkiksi

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 29.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinematiikka: absoluuttinen ja suhteellinen liike, rajoitettu liike (Kirjan luvut 16.4-16.7) Osaamistavoitteet Ymmärtää,

Lisätiedot

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ Ympyröi oikea vaihtoehto. Normaali ilmanpaine on a) 1013 kpa b) 1013 mbar c) 1 Pa Kappaleen liike on tasaista, jos a) kappaleen paikka pysyy samana b) kappaleen nopeus pysyy samana

Lisätiedot

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis Fys1, moniste 2 Vastauksia Tehtävä 1 N ewtonin ensimmäisen lain mukaan pallo jatkaa suoraviivaista liikettä kun kourun siihen kohdistama tukivoima (tässä tapauksessa ympyräradalla pitävä voima) lakkaa

Lisätiedot

MAA4 Abittikokeen vastaukset ja perusteluja 1. Määritä kuvassa olevien suorien s ja t yhtälöt. Suoran s yhtälö on = ja suoran t yhtälö on = + 2. Onko väittämä oikein vai väärin? 2.1 Suorat =5 +2 ja =5

Lisätiedot

1.4 Suhteellinen liike

1.4 Suhteellinen liike Suhteellisen liikkeen ensimmäinen esimerkkimme on joskus esitetty kompakysymyksenäkin. Esimerkki 5 Mihin suuntaan ja millä nopeudella liikkuu luoti, joka ammutaan suihkukoneesta mahdollisimman suoraan

Lisätiedot

v = Δs 12,5 km 5,0 km Δt 1,0 h 0,2 h 0,8 h = 9,375 km h 9 km h kaava 1p, matkanmuutos 1p, ajanmuutos 1p, sijoitus 1p, vastaus ja tarkkuus 1p

v = Δs 12,5 km 5,0 km Δt 1,0 h 0,2 h 0,8 h = 9,375 km h 9 km h kaava 1p, matkanmuutos 1p, ajanmuutos 1p, sijoitus 1p, vastaus ja tarkkuus 1p 2. Pyöräilijä lähti Pietarsaaresta kohti Kokkolaa, jonne on matkaa 33 km. Hän asetti tavoitteeksi ajaa edestakaisen matkan keskinopeudella 24 km/h. Vastatuulen takia hän joutui käyttämään menomatkaan aikaa

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 16.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Translaatioliikkeen kinetiikka (Kirjan luvut 12.6, 13.1-13.3 ja 17.3) Oppimistavoitteet Ymmärtää, miten Newtonin toisen lain

Lisätiedot

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016

Vanhoja koetehtäviä. Analyyttinen geometria 2016 Vanhoja koetehtäviä Analyyttinen geometria 016 1. Määritä luvun a arvo, kun piste (,3) on käyrällä a(3x + a) = (y - 1). Suora L kulkee pisteen (5,1) kautta ja on kohtisuorassa suoraa 6x + 7y - 19 = 0 vastaan.

Lisätiedot

Integrointi ja sovellukset

Integrointi ja sovellukset Integrointi ja sovellukset Tehtävät:. Muodosta ja laske yläsumma funktiolle fx) x 5 välillä [, 4], kun väli on jaettu neljään yhtä suureen osaan.. Määritä integraalin x + ) dx likiarvo laskemalla alasumma,

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a) Juuri 9 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5.5.6 Kertaus Integraalifunktio ja integrointi KERTAUSTEHTÄVIÄ K. a) ( )d C C b) c) d e e C cosd cosd sin C K. Funktiot F ja F ovat saman

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 1.6.2005, malliratkaisut.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 1.6.2005, malliratkaisut. 1 Kuvaan 1 on piiretty kahden suoraviivaisesti samaan suuntaan liikkuvan auton ja B nopeudet ajan funktiona. utot ovat rinnakkain ajanhetkellä t = 0 s. a) Kuvaile auton liikettä ajan funktiona. Kumpi autoista

Lisätiedot

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi

Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Nyt kerrataan! Lukion FYS5-kurssi Vaakasuora heittoliike Heittoliikettä voidaan tarkastella erikseen vaaka- ja pystysuunnassa v=(v x,v y ) Jos ilmanvastausta ei oteta huomioon (yleensä ei), vaakasuunnalle

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka K1 Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 a) 1 1 + 1 = 4 + 1 = 3 = 3 4 4 4 4 4 4 b) 1 1 1 = 4 6 3 = 5 = 5 3 4 1 1 1 1 1 K a) Koska 3 = 9 < 10, niin 3 10 < 0. 3 10 = (3 10 ) = 10 3 b) Koska π 3,14, niin π

Lisätiedot

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6

y=-3x+2 y=2x-3 y=3x+2 x = = 6 MAA Koe, Arto Hekkanen ja Jussi Tyni 5.5.015 Loppukoe LASKE ILMAN LASKINTA. 1. Yhdistä kuvaaja ja sen yhtälö a) 3 b) 1 c) 5 d) Suoran yhtälö 1) y=3x ) 3x+y =0 3) x y 3=0 ) y= 3x 3 5) y= 3x 6) 3x y+=0 y=-3x+

Lisätiedot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A) Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 017 Insinöörivalinnan matematiikan koe 30..017, Ratkaisut (Sarja A) 1. a) Lukujen 9, 0, 3 ja x keskiarvo on. Määritä x. (1 p.) b) Mitkä reaaliluvut

Lisätiedot

E 3.15: Maan pinnalla levossa olevassa avaruusaluksessa pallo vierii pois pöydän vaakasuoralta pinnalta ja osuu lattiaan D:n etäisyydellä pöydän

E 3.15: Maan pinnalla levossa olevassa avaruusaluksessa pallo vierii pois pöydän vaakasuoralta pinnalta ja osuu lattiaan D:n etäisyydellä pöydän HARJOITUS 2 E 3.9: Fysiikan kirja luisuu pois pöydän vaakasuoralta pinnalta nopeudella 1,10 m/s. Kirja osuu lattiaan 0,350 sekunnin kuluttua. Jätä ilmanvastus huomiotta. Laske a) pöydän pinnan etäisyys

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Syksy 009 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3. Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 1 Jäykän kappaleen pyöriminen Knight, Ch 1 Jäykkä kappale = kappale, jonka koko ja muoto eivät muutu liikkeen aikana. Jäykkä kappale on malli.

Lisätiedot

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Fys 9 / Mekaniikan osio Liike ja sen kuvaaminen koordinaatistossa Newtonin lait Voimavektorit ja vapaakappalekuvat Työ, teho,työ-energiaperiaate ja energian säilymislaki Liikemäärä ja sen säilymislaki,

Lisätiedot

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit Luento 2 https://geom.mathstat.helsinki.fi/moodle/course/view.php?id=360 Luennon tavoitteet: Vektorit tutuiksi Koordinaatiston valinta Vauhdin ja nopeuden ero

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu. 1 Linja-autoon on suunniteltu vauhtipyörä, johon osa linja-auton liike-energiasta siirtyy jarrutuksen aikana Tätä energiaa käytetään hyväksi kun linja-autoa taas kiihdytetään Linja-auto, jonka nopeus on

Lisätiedot

Fysiikan lisäkurssin tehtävät (kurssiin I liittyvät, syksy 2013, Kaukonen)

Fysiikan lisäkurssin tehtävät (kurssiin I liittyvät, syksy 2013, Kaukonen) 1. Ylöspäin liikkuvan hissin, jonka massa on 480 kg, nopeus riippuu ajasta oheisen kuvion mukaisesti. Laske kannatinvaijeria jännittävä voima liikkeen eri vaiheissa. (YO, S 84) 0-4s: 4,9 kn, 4..10s: 4,7

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka Tekijä Pitkä matematiikka 5..017 110 Valitaan suoralta kaksi pistettä ja piirretään apukolmio, josta koordinaattien muutokset voidaan lukea. Vaakasuoran suoran kulmakerroin on nolla. y Suoran a kulmakerroin

Lisätiedot

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten)

Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Noste Ympyräliike I Luennon tavoitteet Kerrataan harmoninen värähtelijä Noste, nesteen ja kaasun aiheuttamat voimat Noste ja harmoninen värähtelijä (laskaria varten) Aloitetaan ympyräliikettä Keskeisvoiman

Lisätiedot

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t, v)-koordinaatistossa ruutumenetelmällä. Tehtävä 4 (~YO-K97-1). Tekniikan

Lisätiedot

Liikkeet. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi

Liikkeet. Haarto & Karhunen. www.turkuamk.fi Liikkeet Haarto & Karhunen Suureita Aika: tunnus t, yksikkö: sekunti = s Paikka: tunnus x, y, r, ; yksikkö: metri = m Paikka on ektorisuure Suoraiiaisessa liikkeessä kappaleen paikka (asema) oidaan ilmoittaa

Lisätiedot

Tehtävien ratkaisut

Tehtävien ratkaisut Tehtävien 1948 1957 ratkaisut 1948 Kun juna matkaa AB kulkiessaan pysähtyy väliasemilla, kuluu matkaan 10 % enemmän aikaa kuin jos se kulkisi pysähtymättä. Kuinka monta % olisi nopeutta lisättävä, jotta

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 30.3.2016 Susanna Hurme Yleisen tasoliikkeen kinetiikka (Kirjan luku 17.5) Osaamistavoitteet Osata ratkaista voimia ja niiden aiheuttamia kiihtyvyyksiä tasoliikkeessä

Lisätiedot

Luvun 10 laskuesimerkit

Luvun 10 laskuesimerkit Luvun 10 laskuesimerkit Esimerkki 10.1 Tee-se-itse putkimies ei saa vesiputken kiinnitystä auki putkipihdeillään, joten hän päättää lisätä vääntömomenttia jatkamalla pihtien vartta siihen tiukasti sopivalla

Lisätiedot

Havainnoi mielikuviasi ja selitä, Panosta ajatteluun, selvitä liikkeen salat!

Havainnoi mielikuviasi ja selitä, Panosta ajatteluun, selvitä liikkeen salat! Parry Hotteri tutki näkymättömiä voimia kammiossaan Hän aikoi tönäistä pallon liikkeelle pöydällä olevassa ympyrän muotoisessa kourussa, joka oli katkaistu kuvan osoittamalla tavalla. Hän avasi Isaac Newtonin

Lisätiedot

Harjoituksia MAA4 - HARJOITUKSIA. 6. Merkitse lukusuoralle ne luvut, jotka toteuttavat epäyhtälön x 2 < ½.

Harjoituksia MAA4 - HARJOITUKSIA. 6. Merkitse lukusuoralle ne luvut, jotka toteuttavat epäyhtälön x 2 < ½. MAA4 - HARJOITUKSIA 1 Esitä lauseke 3 x + x 4 ilman itseisarvomerkkejä Ratkaise yhtälö a ) 5x 9 = 6 b) 6x 9 = 0 c) 7x 9 + 6 = 0 3 Ratkaise yhtälö x 7 3 + 4x = 4 Ratkaise yhtälö 5x + = 3x 4 5 Ratkaise yhtälö

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4).

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 212 Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4). Vastaus esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4) 213 Merkitään pistettä

Lisätiedot

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti!

MAA7 Kurssikoe Jussi Tyni Tee B-osion konseptiin pisteytysruudukko! Kaikkiin tehtäviin välivaiheet näkyviin! Laske huolellisesti! A-osio: ilman laskinta. MAOLia saa käyttää. Laske kaikki tehtävistä 1-. 1. a) Derivoi funktio f(x) = x (4x x) b) Osoita välivaiheiden avulla, että seuraava raja-arvo -lauseke on tosi tai epätosi: x lim

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Huom: luvun 4 kohdalla luennolla ei ollut laskuesimerkkejä, vaan koko luvun 5 voi nähdä kokoelmana sovellusesimerkkejä edellisen luvun asioihin! Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen

Lisätiedot

Funktion derivoituvuus pisteessä

Funktion derivoituvuus pisteessä Esimerkki A Esimerkki A Esimerkki B Esimerkki B Esimerkki C Esimerkki C Esimerkki 4.0 Ratkaisu (/) Ratkaisu (/) Mielikuva: Funktio f on derivoituva x = a, jos sen kuvaaja (xy-tasossa) pisteen (a, f(a))

Lisätiedot

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu. Tehtävä 1 Tarkastellaan paineen ajamaa Poisseuille-virtausta kahden yhdensuuntaisen levyn välissä Levyjen välinen etäisyys on 2h Nopeusjakauma raossa on tällöin u(y) = 1 dp ( y 2 h 2), missä y = 0 on raon

Lisätiedot

3 x 1 < 2. 2 b) b) x 3 < x 2x. f (x) 0 c) f (x) x + 4 x 4. 8. Etsi käänteisfunktio (määrittely- ja arvojoukkoineen) kun.

3 x 1 < 2. 2 b) b) x 3 < x 2x. f (x) 0 c) f (x) x + 4 x 4. 8. Etsi käänteisfunktio (määrittely- ja arvojoukkoineen) kun. Matematiikka KoTiA1 Demotehtäviä 1. Ratkaise epäyhtälöt x + 1 x 2 b) 3 x 1 < 2 x + 1 c) x 2 x 2 2. Ratkaise epäyhtälöt 2 x < 1 2 2 b) x 3 < x 2x 3. Olkoon f (x) kolmannen asteen polynomi jonka korkeimman

Lisätiedot

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4 KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + ( 1) + 3 ( 1) 3 = 3 + 3 = 4 K. a) x 3x + 7x 5x = 4x + 4x b) 5x 3 (1 x ) = 5x 3 1 + x = 6x 4 c) (x + 3)(x 4) = x 3 4x + 3x 1 = x 3 + 3x 4x 1 Vastaus: a) 4x +

Lisätiedot

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p

yleisessä muodossa x y ax by c 0. 6p MAA..0 Muista kirjoittaa jokaiseen paperiin nimesi! Tee vastauspaperin yläreunaan pisteytysruudukko! Valitse kuusi tehtävää! Perustele vastauksesi välivaiheilla! Jussi Tyni Ratkaise: a) x x b) xy x 6y

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

3 Määrätty integraali

3 Määrätty integraali Määrätty integraali. a) Muodostuva alue on kolmio, jonka kanta on. Kolmion korkeus on funktion arvo kohdassa, eli f() = = 6. Lasketaan A() kolmion pintaalana. 6 A() 6 Vastaus: A() = 6 b) Muodostuva alue

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Luvun 5 laskuesimerkit

Luvun 5 laskuesimerkit Luvun 5 laskuesimerkit Esimerkki 5.1 Moottori roikkuu oheisen kuvan mukaisessa ripustuksessa. a) Mitkä ovat kahleiden jännitykset? b) Mikä kahleista uhkaa katketa ensimmäisenä? Piirretäänpä parit vapaakappalekuvat.

Lisätiedot

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1

x (t) = 2t ja y (t) = 3t 2 x (t) + + y (t) Lasketaan pari käyrän arvoa ja hahmotellaan kuvaaja: A 2 A 1 BM2A582 Integraalilaskenta ja sovellukset Harjoitus 6, Kevät 26 Kaikissa tehtävissä tärkeintä ja riittävää on saada oikea lauseke aikaiseksi. Useissa tehtävissä integraalit eivät tosin ole niin vaikeita

Lisätiedot

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 1. (a) W on laatikon paino, F laatikkoon kohdistuva vetävä voima, F N on pinnan tukivoima ja F s lepokitka. Kuva 1: Laatikkoon kohdistuvat voimat,

Lisätiedot

Fysiikan perusteet. Liikkeet. Antti Haarto 22.05.2012. www.turkuamk.fi

Fysiikan perusteet. Liikkeet. Antti Haarto 22.05.2012. www.turkuamk.fi Fysiikan perusteet Liikkeet Antti Haarto.5.1 Suureita Aika: tunnus t, yksikkö: sekunti s Paikka: tunnus x, y, r, ; yksikkö: metri m Paikka on ektorisuure Suoraiiaisessa liikkeessä kappaleen paikka (asema)

Lisätiedot

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b)

x 5 15 x 25 10x 40 11x x y 36 y sijoitus jompaankumpaan yhtälöön : b) MAA4 ratkaisut. 5 a) Itseisarvon vastauksen pitää olla aina positiivinen, joten määritelty kun 5 0 5 5 tai ( ) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 0 0 9 5 9 40 5 5 5 5 0 40 5 Jälkimmäinen vastaus ei toimi määrittelyjoukon

Lisätiedot

Laudatur 4 MAA4 ratkaisut kertausharjoituksiin

Laudatur 4 MAA4 ratkaisut kertausharjoituksiin Laudatur MAA ratkaisut kertausharjoituksiin Yhtälöparit ja yhtälöryhmät 6. a) x y = 7 eli,y+, sijoitetaan alempaan yhtälöön x+ 7y = (, y+, ) + 7y =,y =, y = Sijoitetaan y = yhtälöparin ylempään yhtälöön.,

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 31.3.2016 Susanna Hurme Dynamiikan välikoe 4.4.2016 Ajankohta ma 4.4.2016 klo 16:30 19:30 Salijako Aalto-Sali: A-P (sukunimen alkukirjaimen mukaan) Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Fysiikka ei kerro lopullisia totuuksia. Jokin uusi havainto voi vaatia muuttamaan teorioita.

Fysiikka ei kerro lopullisia totuuksia. Jokin uusi havainto voi vaatia muuttamaan teorioita. 766323A Mekaniikka Mansfield and O Sullivan: Understanding physics kpl 1 ja 2. Näitä löytyy myös Young and Freedman: University physics -teoksen luvuissa 2 ja 3, s. 40-118. Johdanto Fysiikka on perustiede.

Lisätiedot

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0:

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0: 8.4 Elastiset törmäykset Liike-energia ja liikemäärä säilyvät elastisissa törmäyksissä Vain konservatiiviset voimat vaikuttavat 1D-tilanteessa kappaleiden A ja B törmäykselle: 1 2 m Av 2 A1x + 1 2 m Bv

Lisätiedot

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI

11 MATEMAATTINEN ANALYYSI Huippu Kertaus Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 0.7.08 MATEMAATTINEN ANALYYSI ALOITA PERUSTEISTA 444A. a) Funktion arvot ovat positiivisia silloin, kun kuvaaja on x-akselin yläpuolella.

Lisätiedot

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus

MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus MS-A0202 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (SCI) Luento 1: Parametrisoidut käyrät ja kaarenpituus Antti Rasila Aalto-yliopisto Syksy 2015 Antti Rasila (Aalto-yliopisto) MS-A0202 Syksy 2015 1 / 18

Lisätiedot

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho

Luento 10: Työ, energia ja teho. Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho Luento 10: Työ, energia ja teho Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 1 / 23 Luennon sisältö Johdanto Työ ja kineettinen energia Teho 2 / 23 Johdanto Energia suure, joka voidaan muuttaa muodosta toiseen,

Lisätiedot

Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Luento 6: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Suhteellinen translaatioliike Suhteellinen pyörimisliike Tyypillisiä koordinaatistomuunnoksia extraa 1 / 31 Luennon sisältö Suhteellinen translaatioliike

Lisätiedot

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2.

c) Määritä paraabelin yhtälö, kun tiedetään, että sen huippu on y-akselilla korkeudella 6 ja sen nollakohdat ovat x-akselin kohdissa x=-2 ja x=2. MAA4 Koe 5.5.01 Jussi Tyni Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Ota kokeesta poistuessasi tämä paperi mukaasi! Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Valitse

Lisätiedot

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat Trigonometria. a) Määrittele trigonometriset funktiot. b) Vertaa trigonometristen funktioiden ominaisuuksia määritys- ja arvojoukko sekä perusjakso). * Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa

Lisätiedot

Luvun 8 laskuesimerkit

Luvun 8 laskuesimerkit Luvun 8 laskuesimerkit Esimerkki 8.1 Heität pallon, jonka massa on 0.40 kg seinään. Pallo osuu seinään horisontaalisella nopeudella 30 m/s ja kimpoaa takaisin niin ikään horisontaalisesti nopeudella 20

Lisätiedot

MAA4 - HARJOITUKSIA. 1. Esitä lauseke 3 x + 2x 4 ilman itseisarvomerkkejä. 3. Ratkaise yhtälö 2 x 7 3 + 4x = 2 (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon.

MAA4 - HARJOITUKSIA. 1. Esitä lauseke 3 x + 2x 4 ilman itseisarvomerkkejä. 3. Ratkaise yhtälö 2 x 7 3 + 4x = 2 (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon. MAA4 - HARJOITUKSIA 1. Esitä lauseke 3 + 4 ilman itseisarvomerkkejä.. Ratkaise yhtälö a ) 5 9 = 6 b) 6 9 = 0 c) 7 9 + 6 = 0 3. Ratkaise yhtälö 7 3 + 4 = (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon. luku) 4. Ratkaise

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Kevät 2010 Jukka Maalampi LUENTO 6 Yksinkertainen harmoninen liike yhteys ympyräliikkeeseen energia dynamiikka Värähdysliike Knight Ch 14 Heilahtelut pystysuunnassa ja gravitaation

Lisätiedot

Läpäisyehto: Kokeesta saatava 5. Uusintakoe: Arvosana määräytyy yksin uusintakokeen perusteella.

Läpäisyehto: Kokeesta saatava 5. Uusintakoe: Arvosana määräytyy yksin uusintakokeen perusteella. MAA7 Trigonometriset funktiot Arvosanan perusteet: koe 70 %, harjoitustehtävä 10 %, tuntitestit 20 %, lisäksi oppimisen ja työskentelyn havainnointi opettajan harkinnan mukaan (ks. OPS 6.2). Muu arviointi:

Lisätiedot

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Suhteellinen translaatioliike Pyörimisliikkeestä Suhteellinen pyörimisliike Tyypillisiä koordinaatistomuunnoksia Luennon sisältö Suhteellinen translaatioliike

Lisätiedot

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = = TEHTÄVIEN RATKAISUT 5-1. a) A. Valitaan suunta vasemmalle positiiviseksi. Alustan suuntainen kokonaisvoima on ΣF = 19 N + 17 N -- 16 N = 0 N vasemmalle. B. Valitaan suunta oikealle positiiviseksi. Alustan

Lisätiedot

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Sähkömagnetismi 2 Aiheena tänään Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio Käämiin vaikuttava momentti Magneettikentässä olevaan

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op)

ELEC-A3110 Mekaniikka (5 op) Yliopistonlehtori, tkt Sami Kujala Syksy 2016 Luento 2: Kertausta ja johdantoa Suoraviivainen liike Jumppaa Harjoituksia ja oivalluksia Ajankohtaista Presemokyselyn poimintoja Millä odotuksilla aloitat

Lisätiedot

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5.

Yhtälön oikealla puolella on säteen neliö, joten r. = 5 eli r = ± 5. Koska säde on positiivinen, niin r = 5. Tekijä Pitkä matematiikka 5 7..017 31 Kirjoitetaan yhtälö keskipistemuotoon ( x x ) + ( y y ) = r. 0 0 a) ( x 4) + ( y 1) = 49 Yhtälön vasemmalta puolelta nähdään, että x 0 = 4 ja y 0 = 1, joten ympyrän

Lisätiedot

Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s001.doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia.

Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s001.doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia. Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s00doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia Yleistä Ratkaise yhtälöt n n n n n 5 a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 b) ( ) ( ) > 0 + = + c) ( ) Suureet ja

Lisätiedot

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi

(a) Potentiaali ja virtafunktiot saadaan suoraan summaamalla lähteen ja pyörteen funktiot. Potentiaalifunktioksi Tehtävä 1 Tornadon virtauskenttää voidaan approksimoida kaksiulotteisen nielun ja pyörteen summana Oleta, että nielun voimakkuus on m < ja pyörteen voimakkuus on > (a Määritä tornadon potentiaali- ja virtafunktiot

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 352 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 352 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pramidi 4 Analttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 5 Päivitett 9..7 Pramidi 4 Luku 8..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 865 ratkaisua. 8..7 Korjattu tehtävässä 85 luku 5 luvuksi

Lisätiedot

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut:

MAB3 - Harjoitustehtävien ratkaisut: MAB - Harjoitustehtävien ratkaisut: Funktio. Piirretään koordinaatistoakselit ja sijoitetaan pisteet:. a) Funktioiden nollakohdat löydetään etsimällä kuvaajien ja - akselin leikkauspisteitä. Funktiolla

Lisätiedot

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77

Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty c) sin 50 = sin ( ) = sin 130 = 0,77 Juuri 7 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty.5.07 Kertaus K. a) sin 0 = 0,77 b) cos ( 0 ) = cos 0 = 0,6 c) sin 50 = sin (80 50 ) = sin 0 = 0,77 d) tan 0 = tan (0 80 ) = tan 0 =,9 e)

Lisätiedot

= 9 = 3 2 = 2( ) = = 2

= 9 = 3 2 = 2( ) = = 2 Ratkaisut 1.1. (a) + 5 +5 5 4 5 15 15 (b) 5 5 5 5 15 16 15 (c) 100 99 5 100 99 5 4 5 5 4 (d) 100 99 5 100 ( ) 5 1 99 100 4 99 5 1.. (a) ( 100 99 5 ) ( ( 4 ( ) ) 4 1 ( ) ) 4 9 4 16 (b) 100 99 ( 5 ) 1 100

Lisätiedot

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia

Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Luento 4: Suhteellinen liike ja koordinaatistomuunnoksia Suhteellinen translaatioliike Pyörimisliikkeestä Suhteellinen pyörimisliike Tyypillisiä koordinaatistomuunnoksia extraa Konseptitesti 1 Kysymys

Lisätiedot

TEHTÄVIEN RATKAISUT. Luku a) Merkintä f (5) tarkoittaa lukua, jonka funktio tuottaa, kun siihen syötetään luku 5.

TEHTÄVIEN RATKAISUT. Luku a) Merkintä f (5) tarkoittaa lukua, jonka funktio tuottaa, kun siihen syötetään luku 5. TEHTÄVIEN RATKAISUT Luku 4.1 183. a) Merkintä f (5) tarkoittaa lukua, jonka funktio tuottaa, kun siihen syötetään luku 5. Lasketaan funktioon syötetyn luvun neliö: 5 = 5. Saatuun arvoon lisätään luku 1:

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Differentiaalilaskenta 1.

Differentiaalilaskenta 1. Differentiaalilaskenta. a) Mikä on tangentti? Mikä on sekantti? b) Määrittele funktion monotonisuuteen liittyvät käsitteet: kasvava, aidosti kasvava, vähenevä ja aidosti vähenevä. Anna esimerkit. c) Selitä,

Lisätiedot