POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA 2016-18"

Transkriptio

1 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G Vapo Oy POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN VAPO OY:n TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUOHJELMA

2 SISÄLTÖ 1. TARKKAILUN PERUSTE JA TAUSTA TARKKAILUUN KUULUVAT SUOT TARKKAILUOHJELMA Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Vesistötarkkailu Fysikaalis-kemiallinen tarkkailu Biologinen tarkkailu Muut vesiin liittyvät tarkkailut TULOSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI OHJELMAN MUUTTAMINEN

3 1. TARKKAILUN PERUSTE JA TAUSTA Vapo Oy:n Pohjois-Karjalan turvetuotantoalueiden kuormittava ala oli vuonna 2014 noin 3100 ha. Tuotantoalueiden lupatilanne näkyy taulukossa 1. Taulukko 1. Tuotantosoiden lupatilanne Tuotantoalue Kunta Luvan nro Luvan pvm Kirkkosuo Kitee ISY 63/06/ VaHo KHO Kotkanpesänsuo Tohmajärvi ISAVI 74/2011/ Kyyrönsuo Kontiolahti ISAVI/ 8/04.08/2012 Linnansuo Joensuu, Eno ISY 118/07/2 VaHO Linnunsuo Kontiolahti ISAVI/ 9/04.08/ Mekrijärvensuo Puohtiinsuo ja Ilomantsi ISY 134/09/ Mäkelänsuo Valtimo ISAVI 7/2015/ Suurisuo Valtimo ISY 78/05/ Teyrisuo Polvijärvi, Outokumpu ISY 90/08/2 VaHo , Tuohtaansuo Tohmajärvi, Rääkkylä, Kitee ISAVI Valkeasuo Tohmajärvi, Joensuu ISY 136/07/2 VaHo , palautettu osin AVI:n käsittelyyn ISAVI

4 2. TARKKAILUUN KUULUVAT SUOT Tarkkailuun kuuluvat tuotantosuot on esitetty taulukossa 2. Tarkkailusoiden sijainti on esitetty karttaliitteissä. Vapo Oy:llä on vireillä lupahakemuksia uusille tuotantoalueille, mutta ne eivät ole saaneet vielä lainvoimaa. Tarkkailuohjelmaa päivitetään uusien lupapäätösten mukaisesti. Taulukko 2. Tarkkailuun kuuluvat suot Kuormittava ala 2014 Tuotantoalue ha Vesistöalue Tarkkailu* Kirkkosuo P, V Kotkanpesänsuo P, V Kyyrönsuo P, V Linnansuo , P, V Linnunsuo , P, V Mekrijärvensuo P, V Mäkelänsuo P,V Puohtiinsuo P, V Suurisuo P, V Teyrisuo P, V Tuohtaansuo , 4.381, P, V Valkeasuo , 1.053, P, V * P = päästötarkkailu, V = vesistötarkkailu. 4

5 3. TARKKAILUOHJELMA Turvetuotannon tarkkailuohjelma koostuu seuraavista osista: 1. käyttötarkkailu 2. kuormitus- ja päästötarkkailu 3. vesistötarkkailu 4. raportointi 3.1 Käyttötarkkailu Käyttötarkkailun tarkoituksena on antaa taustatietoja kuormitustarkkailulle, ts. selvittää mitä alueella on tehty, missä ja milloin. Käyttötarkkailussa kirjataan kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä ja sen tavoitteena on myös vesiensuojelujärjestelyjen toimivuuden valvonta. Käyttötarkkailua suoritetaan kaikilla tuotantosoilla ja sen suorittaminen on tuottajan vastuulla. Käyttöpäiväkirjaan kirjataan mm: tiedot ojitus-, kunnostus- ja tuotantotoiminnan etenemisestä ojitusten yhteydessä tarkat kaivuajat ja vedenkorkeuslukemat vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta, havainnot toimivuudesta sekä kaikki poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista altaiden ja lietetaskujen tyhjennys mittapatojen asennus ja vedenkorkeuslukemat, jos seuranta on tuottajan vastuulla vesinäytteiden ottoajankohdat, jos näytteiden otto (esim. rankkasadenäytteet) on tuottajan vastuulla sadanta haihdunta, lämpötila ja tuuli, jos niitä työmailla mitataan sekä kaikki muut mahdolliset tapahtumat, joilla arvellaan olevan vaikutusta suolta lähtevän veden kuormitukseen Kaikki pumput, joilta mitataan vesimääriä, varustetaan käyttötuntimittareilla ja niiden lukemat pyritään kirjaamaan ylös viikoittain. Käyttöpäiväkirjojen vuosiyhteenvedot toimitetaan pyydettäessä tarkkailua suorittavalle konsultille sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle joulukuun loppuun mennessä. Tarkkailujaksojen aikana päiväkirjat ovat nimettyjen, vastuullisten henkilöiden hallussa tai pysyvästi työmailla siten, että ne ovat tarvittaessa mm. ympäristöviranomaisten ja tarkkailua suorittavan konsultin nähtävissä. 5

6 3.2 Päästötarkkailu Ympärivuotiset tarkkailuasemat Taulukko 3. Päästötarkkailuasemat Tuotantoalue Vesistöalue Virtaaman mittaus Näytepisteet Kirkkosuo PVK1 ja PVK2 mittapato molemmilta PVK. tuleva ja lähtevä Kotkanpesänsuo PVK mittapato PVK tuleva ja lähtevä Kyyrönsuo kosteikon mittapato kosteikolle tuleva ja lähtevä Linnansuo 1.032, PVK1 ja PVK4 mittapato PVK tuleva ja lähtevä Linnunsuo 4.337, PVK, Kosteikko, Lohkon 2 ylivuoto PVK ja kosteikko tuleva ja lähtevä, Lohkon 2 ylivuoto Mekrijärvensuo PVK1 ja PVK2 mittapato molemmilta PVK. tuleva ja lähtevä Mäkelänsuo PVK PVK tuleva ja lähtevä Puohtiinsuo PVK1 mittapato PVK tuleva ja lähtevä Teyrisuo PVK mittapato PVK tuleva ja lähtevä Tuohtaansuo PVK3, PVK4, kosteikko PVK3, PVK4, kosteikko: tuleva ja lähtevä mittapato Valkeasuo PVK7 mittapato Kosteikko 3 mittapato PVK7 ja kosteikko 3 tuleva ja lähtevä Taulukko 4. Näytteiden määrä/kuormitusasema päästötarkkailuasemilla Kuukaudet Näytteitä Yhteensä marras-maaliskuu 1/kk 5 huhti-toukokuu 2-4/kk 6 kesä-lokakuu 2/kk 10 Yhteensä 21 Ympäristölupapäätöksen perusteella Tuohtaansuolla päästötarkkailua tulisi tehdä myös pintavalutuskentillä 1 ja 2. Näillä kentillä ei ole kuitenkaan selkeää lähtevää uomaa, josta näytteen voisi ottaa, minkä takia ne eivät ole päästötarkkailussa mukana. Tuohtaansuon kuormitus lasketaan pintavalutuskenttien 3 ja 4 sekä kosteikon kuormitustulosten perusteella. Lisäksi toiminnanharjoittaja ottaa näytteitä poikkeustilanteissa ja ylivirtaamatilanteesta (esimerkiksi vuorokautinen sademäärä yli 20 mm). Intensiivinen päästötarkkailu on tuottanut hyvän kuormitusaikasarjan erilaisista virtaamatilanteista usealta vuodelta jo monilla kuormitusasemilla (Heitto 2014). Koska kuormitus on voimakkaasti riippuvainen virtaamasta, on kerättyä aineistoa mahdollista hyödyntää monimuuttujamallien avulla niinä vuosina, jolloin havaintoasema ei ole päästötarkkailussa (Raunio 2014). Tällöin kuormitus lasketaan virtaama- ja veden lämpötilatiedon perusteella. Malliajoista vastaa FT Janne Raunio/Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry. 6

7 Mallilaskentaa tehdään vasta silloin kuin intensiivistä tarkkailua on vähintään 6 vuotta. Poikkeuksena tästä on Mäkelänsuo, jossa tuotantoala on melko pieni (21 ha) ja päästötarkkailuvuodet on määritetty ympäristöluvassa. Kohteilla, joilla päästötarkkailu tehdään mallilaskennalla, on jatkuvatoiminen virtaamanmittaus ja näytteet otetaan tuotantokaudella touko-elokuussa kerran kuukaudessa. Näiden näytteiden sekä poikkeus- ja ylivirtaaman aikaan toiminnanharjoittajan ottamien näytteiden tulokset hyödynnetään mallilaskennassa. Taulukko 5. Ympärivuotisten tarkkailuasemien päästötarkkailu (P) ja mallilaskenta (M) eri vuosina tarkkailuvuosina Tuotantoalue Päästötarkkailuasema Kirkkosuo PVK1 P M M PVK2 P M M Kotkanpesänsuo PVK P P P Kyyrönsuo Kosteikko P P P Linnansuo PVK1 M M P PVK4 P P P Linnunsuo PVK P P P Kosteikko P P P L2 ylivuoto P P P Mekrijärvensuo PVK1 M M P PVK2 M M P Mäkelänsuo PVK P P M Puohtiinsuo PVK M M P Teyrisuo PVK P P P Tuohtaansuo PVK3 P P P PVK4 M M P Kosteikko P P P Valkeasuo PVK7 P P P Kosteikko 3 P P P Parametrit suppea näyte: kiintoaine, kiintoaineen hehkutushäviö (mikäli kiintoaine > 20 mg/l), COD Mn, kok.p, kok.n laaja näyte: (talvella joulukuun ja helmikuun näyte, avovesikaudella kerran kuukaudessa, lisäksi vähintään kahdesta rankkasadenäytteestä) edellisten lisäksi ph, NO 23 -N,, NH 4 -N, PO 4 -P, Fe. Muut vesienkäsittely-yksiköt Suurisuolla, Tuohtaansuolla ja Valkeasuolla on pintavalutuskenttiä ja kosteikkoja, joista suurimmalle osalle ei saada järjestettyä toimivaa jatkuvatoimista virtaamamittausta ja ne ovat käytössä pääosin vain roudattomana aikana. Tämän takia näitä vesienkäsittely-yksiköitä ei voida käyttää päästötarkkailussa. Kaikkia asemia on tarkkailtu intensiivisesti (Suurisuo vuodet , Tuohtaansuo PVK5, PVK6 vuodet , lisäksi PVK6 suppeampi tarkkailu vuodet 7

8 , Valkeasuo PVK4, PVK6 ja ruokohelpikosteikko ). Valkeasuon kosteikot 1, 2 ja 3 on otettu käyttöön keväällä Vuodesta 2016 alkavalla tarkkailukaudella näiltä vesiensuojeluyksiköiltä otetaan näytteet roudattomana kautena ainostaan niinä vuosina, jolloin tarkkailua tehdään myös virtavesissä. Tarkkailujaksolla Valkeasuon näytteet otetaan vuonna 2016, Suurisuon vuonna 2017 ja Tuohtaansuon vuonna Tuohtaansuo poikkeaa muista kohteista siten, että ympäristöluvassa on virtavesistötarkkailu määrätty jokavuotiseksi, kun se muilla on kolmen vuoden välein. Jatkuvatoimisen virtaamatiedon puuttumisen takia näitä tuloksia ei voida käyttää tuotantoalueiden kuormituslaskennassa, vaan tulokset antavat tietoa veden laadun eroista eri vesienkäsittelyyksiköissä. Niissä kohteissa, mistä saadaan myös lähtevä näyte, voidaan laskea myös vesienkäsittely-yksikön teho. Em. syiden takia Linnansuon kuormitus lasketaan kaikkina tarkkailuvuosina pintavalutuskenttien 1 ja 4 avulla, Tuohtaansuon kenttien PVK3, PVK4 ja kosteikon avulla sekä Valkeasuon kentän PVK7 avulla. Suurisuo on ainoa Vapo Oy:n Pohjois-Karjalan kohteista, jossa kuormitus joudutaan virtaamatiedon puuttuessa laskemaan ominaiskuormitusluvuilla muiden tuotantoalueiden kuormituslukujen keskiarvona. Suurisuon laskennassa hyödynnetään kuitenkin kentällä mitattuja reduktioita. Taulukko 6. Kuormitustarkkailu muissa vesienkäsittely-yksiköissä Tuotantoalue Vesistöalue Virtaaman mittaus havaintoajankohtana Näytepisteet Suurisuo PVK mittapato PVK tuleva ja lähtevä Tuohtaansuo 4.381, PVK5 ja PVK6 tuleva ja lähtevä Valkeasuo 1.053, PVK4, PVK6, ruokohelpikosteikko, kosteikot 1 ja 2 mittapadot PVK4,PVK6, ruokohelpikosteikko, kosteikot 1 ja 2 tuleva ja lähtevä Taulukko 7. Näytteiden määrä/kuormitusasema muissa vesienkäsittely-yksiköissä Parametrit Kuukaudet Näytteitä Yhteensä kevättulva (huhti-toukokuu) 1/viikko 2-6 kesä-lokakuu 2/kk 10 Yhteensä suppea näyte: kiintoaine, kiintoaineen hehkutushäviö (mikäli kiintoaine > 20 mg/l), COD Mn, kok.p, kok.n. laaja näyte: (kerran kuukaudessa ja lisäksi vähintään kahdesta rankkasadenäytteestä) edellisten lisäksi ph, NO 23 -N, NH 4 -N, PO 4 -P, Fe. 8

9 3.3 Vesistötarkkailu Vesistötarkkailupisteet on esitetty taulukossa 8. Kartat ovat liitteenä. Teyrisuon vesistötarkkailu toteutetaan osana Pohjois-Viinijärven yhteistarkkailua Fysikaalis-kemiallinen tarkkailu Virtahavaintopaikoilta otetaan vesinäytteet neljänä havaintokertana: kevättulvan aikaan (huhtitoukokuussa), kesä-lokakuussa kolme näytettä eri virtaamatilanteissa (tavoitteena ali-, keski-ja ylivirtaamatilanne). Näytteenottovuodet näkyvät taulukossa 9. Taulukko 8. Vesistötarkkailupisteet YK ETRS-TM35FIN Vesistöalue Näytesyvyydet Kirkkosuo Pasko-oja * Pasko-oja * Ukonoja * Humalajoki * Kiteenjärvi ,7 m Kotkanpesänsuo Saarekkeenpuro 41B * Luosojoki * Luosojoki * Tohmajärvi m, p-1 m Kyyrönsuo Siilaisenpuro * Siilaisenpuro * Siilinlahti m Linnansuo Jänisjoki * Jänisjoki * Jänisjoki * Jänisjoki * Koskutjoki 54b * Koskutjoki * Haarajärvi m, p-1 m Linnunsuo Jukajoki 51 Myllylä * Jukajoki 35 Ukonnurmi * Papulanpuro * Papulanpuro 73a * Kangasves1 ) näytteenottopaikka tarkentuu Mekrijärvensuo Puohtiinsuo Kelsimänjoki * Kelsimänjoki * Koitajoki * Koitajoki * Koitajoki * Mäkelänsuo Rumonjoki Tappojoen silta * Suurisuo Tulijärvi m, p-1 m Halmejärvi m, p-1 m 9

10 YK ETRS-TM35FIN Vesistöalue Näytesyvyydet Halmejoki * Suurensuonpuro * Tuohtaansuo Piimäjoki * Piimäjoki * Piimäjoki * Miilujoki * Sammalikonsuonoja * Jokilampi ,5 m Piimäjärvi m, 2,5 m Piimäjärvi m Valkeasuo Viesimonjoki * Viesimonjoki * Varpolampi m Suonpäänjoki 21, * kivetty putousporr. Suonpäänjoki 20, * Myllylammen yläp. Saarekkeenpuro * Luosojoki * Tohmajärvi 102 Leviäjoki m, 9 m Tohmajärvi m, p-1 m * = virtahavaintopiste tai jokipiste, näyte 1 metrin syvyydestä tai vesisyvyyden puolivälistä 1= Kangasveden näytteet otettu tähän asti Jukajoen edustalta. Turvetuotannon kuivatusvedet tulevat nykyisin Papulanpuron kautta, minkä takia näyte otetaan jatkossa Kangasvedesät Papulanpuron edustalta. Havaintopaikka valitaan maaliskuun 2016 havaintokerralla. Taulukko 9. Eri soiden virtavesinäytteiden ajankohdat kolmivuotisjaksolla Vuosi Vesistöalue Tarkkailusuot 2016 Jänisjoen vesistöalue (1) Linnansuo, Valkeasuo Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue (2) Kirkkosuo, Valkeasuo, Kotkanpesänsuo Koitajoen valuma-alue (4.9) Mekrijärvensuo, Puohtiinsuo (joka vuosi) Oriveden-Pyhäselän alue (4.3) Tuohtaansuo (joka vuosi) 2017 Pielisen reitin valuma-alue (4.4) Suurisuo, Mäkelänsuo Koitajoen valuma-alue (4.9) Mekrijärvensuo, Puohtiinsuo (joka vuosi) Oriveden-Pyhäselän alue (4.3) Tuohtaansuo (joka vuosi) 2018 Oriveden-Pyhäselän alue (4.3) Kyyrönsuo, Linnunsuo Tuohtaansuo (joka vuosi) Koitajoen valuma-alue (4.9) Mekrijärvensuo, Puohtiinsuo (joka vuosi) 10

11 Järvihavaintopaikoilta vesinäytteet otetaan 2 kertaa vuodessa: lopputalvella (maalis-huhtikuu) ja heinä-elokuussa. Joka kolmas vuosi (seuraavan kerran vuonna 2017) järvihavaintopaikkojen vesinäytteet otetaan kuitenkin 4 kertaa vuodessa eli lopputalvella sekä kesä-, heinä-, ja elokuussa. Kaikista vesistönäytteistä tehdään aina seuraavat analyysit: * lämpötila * kiintoaine * kiintoaineen hehkutushäviö * ph * väri * COD Mn * kokonaisfosfori (kok.p) * kokonaistyppi (kok.n) * ammoniumtyppi (NH 4 -N) * rauta Kaikista virtavesinäytteistä sekä järvihavaintopaikoilta joka kolmas vuosi (intensiivivuosi, seuraavan kerran vuonna 2017) tehdään lisäksi seuraavat analyysit: * sähkönjohtokyky * alkaliteetti * fosfaattifosfori (PO4-P) * nitraatti-nitriittityppi (NO 3 +NO 2 -N) Järvihavaintopaikoilta määritetään edellisten lisäksi näkösyvyys, happipitoisuus ja sameus Biologinen tarkkailu Loppukesällä (heinä-elokuun näyte, intensiivivuosina elokuun näyte) otetaan järviasemilta päällysvedestä kokoomanäyte kasviplanktontutkimuksia varten. Näytteestä tehdään klorofylli-a määritys sekä kasviplanktonin tarkempi lajikoostumus ja biomassan määritys. Tarkkailujärvet ilmakuvattiin vuosina 2003, 2009 ja 2015 vesikasvillisuuden vyöhykkeisyyden seurantaa varten. Seuraava ilmakuvaus tehdään vuonna Virtavesien piileväseurantaa tehdään Kotkanpesänsuon, Kyyrönsuo, Linnunsuo, Tuohtaansuon, Teyrisuon ja Suurisuon alapuolisissa vesistöissä (taulukko 10). Seuranta tehdään erillisen tarkkailuohjelman mukaan kolmen vuoden välein. Menetelmänä kaikissa kohteissa käytetään piilevämenetelmää, joka on kuvattu Biotar-hankkeen loppuraportissa (Karjalainen ym. 2014). Koskipaikkojen ja niiden myötä kivien puuttumisen takia kaikilla havaintopaikoilla käytetään kivikoreja. Kotkanpesäsuota lukuun ottamatta tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna Jatkossa purovesien piilevätutkimus tehdään samana vuonna, kun vesistöstä otetaan virtavesinäytteet. Vuonna 2016 tutkimus tehdään Kotkanpesänsuon, 2017 Suurisuon ja vuonna 2018 Kyyrönsuon, Linnunsuon sekä Tuohtaansuon lähialueen vesistössä. Teyrisuon purovesien piilevätutkimus on osa Pohjois-Viinijärven yhteistarkkailuohjelmaa. 11

12 Kirkkosuon alapuolisissa vesistöissä biologinen tarkkailu tehdään osana Kiteenjärven, Ätäskön, Humalajoen ja Sopensuon kaatopaikan vesien yhteistarkkailuohjemaa. Taulukko 10. Piilevätutkimuksen havaintoasemat Tuotantoalue Havaintopaikka YK ETRS-TM35FIN Kotkanpesänsuo Saarekkeenpuro laskuojan yläpuolella Paikka etsitään vuonna 2016 laskuojan alapuolella Paikka etsitään vuonna 2016 Kyyrönsuo Siilaisenpuro laskuojan yläpuolella Paikka etsitään vuonna 2018 Siilaisenpuro Linnunsuo Jukajoki 51 Myllylä Jukajoki 35 Ukonnurmi Papulanpuro Suurisuo Suurensuonpuro Tuohtaansuo Piimäjoki Piimäjoki aseman 13 alapuolella Paikka etsitään vuonna 2018 Piimäjoki Hotoloppa Tuotantosoilla on käynnissä kalataloudellisia seurantaohjelmia (taulukko 11). Taulukko 11. Tarkkailukaudella käynnissä olevat/olleet Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyväksymät kalataloudelliset tarkkailuohjelmat Voimassaolo Sähkökal Koekal Havaskoe Mätikoe Raskasmet Tiedustelu Kirjanpito Liettymäselv Iljansuo x x x x Kirkkosuo x x x Linnansuo x x Linnunsuo x x x x Mekrijärvenja Puohtiinsuo x x x x Teyrisuo x Tuohtaansuo x x x 3.4 Muut vesiin liittyvät tarkkailut Eräillä tuotantoalueilla on ympäristöluvan mukaista lampien vedenpinnan korkeuden tarkkailua (taulukko 12), pohjavesitarkkailua (taulukko 13) sekä Valkeasuolla Suonpäänjoen rantojen eroosion tarkkailua. Lampien vedenpinnan korkeudet mitataan vesistötarkkailujen yhteydessä 4 kertaa avovesikaudella vuosittain. Pohjavesitarkkailut sekä Suonpääjoen rantojen eroosiotarkkailu tehdään erillisten tarkkailuohjelmien mukaan. 12

13 Taulukko 12. Lampien vedenpinnan korkeuden tarkkailu Tuotantoalue Kohde Linnansuo Kokkolampi Valkeasuo Ahvenisenlampi Varpolampi Linnunsuo Lohkon 1 läheisyydessä oleva lampi Mekrijärvensuo Kuuksenlampi Taulukko 13. Pohjavesitarkkailut Tuotantoalue Linnunsuo Kirkkosuo Valkeasuo Kohde Kruununkankaan pohjavesialue Varrenkangas-Paalihta-pohjavesialue Kannusvaara-Liippi pohjavesialue 4. TULOSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI Kuormitustulokset toimitetaan Vapo Oy:lle sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle kerran kuukaudessa. Järvitulokset ja niistä tehdyt lyhyet lausunnot toimitetaan samoille tahoille kuukauden kuluttua näytteenotosta ja virtavesitulokset kuukauden kuluttua kunkin neljän näytteenottokierroksen päätyttyä. Kaikki em. tulokset toimitetaan sähköisesti. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueen turvetuotantoalueiden kuormitus- ja vesistötarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain yhteenveto. Vuosittaiset yhteenvedot toimitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Vapo Oy:lle (Itä-Suomen tulosyksikkö/kuopio, Pohjois-Karjalan asiakasalue/joensuu ja keskushallinto/jyväskylä) sekä lisäksi myös ao. kuntien ympäristöviranomaisille seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä sähköisesti. 5. OHJELMAN MUUTTAMINEN Tämä tarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi. Muutoksista tarkkailuohjelmaan sovitaan vuosittain pidettävässä palaverissa, johon kutsutaan Vapo Oy:n sekä Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen edustajien lisäksi alueen kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijat sekä tarkkailua tekevä konsultti. 13

14 KIRJALLISUUS Heitto, L. (2014). Turvetuotannon päästötarkkailu velvoitetarkkailun näkökulmasta. Vesitalous 55 (1): Karjalainen, S.M., Marttila, H & Hellsten, S (toim.) Uusia menetelmiä turvemaiden käytön vesistövaikutusten arviointiin latvavesistöissä BioTar-projektin loppuraportti. Raunio, J. (2014). Vedenlaatumallilla tarkkuutta turvetuotannon kuormitusarvioihin. Vesitalous 55 (3): Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Lauri Heitto Limnologi 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Lauri Heitto 29.9.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5 2.

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2012 Mekrijärvensuon kevättulvan aikaan 9.5.2012 Lauri Heitto 25.2.2014

Lisätiedot

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1586/17 VAPO OY:N UUDENMAAN ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla

Ryhmätyöt. 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä. Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mistä tulisi tarkkailla Ryhmätyöt 6 erilaista tapausta Pohtikaa ryhmissä Mitä tarkkailuja tulisi toteuttaa Mitä tulisi tarkkailla Mistä tulisi tarkkailla Miksi tulisi tarkkailla Arvioi myös mahdollisen vaikutuksen suuruutta 27.2.2014

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017

No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 No 1585/17 VAPO OY:N KAAKON ALUEEN TURVETUOTANNON PÄÄSTÖ- JA VESISTÖTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Lappeenrannassa 20. päivänä kesäkuuta 2017 Niina Hätinen tutkija SISÄLTÖ FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2012 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa

Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa Veden laadun seuranta TASO-hankkeessa TASO-hankkeen päätösseminaari 11.11.213 Pia Högmander, Keski-Suomen ELY-keskus Automaattiset veden laadun seuranta-asemat 6 maankäyttömuodoltaan erilaista kohdetta,

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti vuodelta 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10776 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuraportti

Lisätiedot

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS

Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS Bioenergia ry TURVETUOTANTOALUEIDEN OMINAISKUORMITUSSELVITYS 2011-2015 15.2.2017 Ominaiskuormitusselvityksen taustaa Turvetuotannon vesistöön kohdistuvaa kuormitusta arvioidaan olemassa olevien tarkkailuaineistojen

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

VESINÄYTTEENOTON KRIITTISET KOHDAT; KOKEMUKSIA VELVOITETARKKAILUISTA

VESINÄYTTEENOTON KRIITTISET KOHDAT; KOKEMUKSIA VELVOITETARKKAILUISTA VESINÄYTTEENOTON KRIITTISET KOHDAT; KOKEMUKSIA VELVOITETARKKAILUISTA Syke:n vertailulaboratoriopäivät Helsinki 29.-30.9.2014 Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten yhteistyöelin Järjestänyt ympäristönäytteenoton

Lisätiedot

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut

Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Turvetuotannon Ympäristötarkkailut Sisällysluettelo 1. Turvetuotannon ympäristötarkkailut tarkkailutyypeittäin 2. Käyttötarkkailu 3. Päästötarkkailu 4. Vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu 5. Vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014. Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2014 16X236418 korjattu 13.11.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon

Lisätiedot

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen

Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen Vesiensuojelun näkökulma turvetuotannon lupahakemuksiin Tehokkaita ratkaisuja turvetuotannon vesien käsittelyyn, Tukos-projektin seminaari Oulu 3.12.2009 Petri Tähtinen 1 Petri Tähtinen Vapo Paikalliset

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli

Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla. 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Kokemuksia jatkuvatoimista mittauksista turvetuotantoalueilla 13.2.2013 Jaakko Soikkeli Maankäytön aiheuttama kuormitus Suomen soilla ja turvemailla - Käsittää n. 33 % maa-alasta 20.5.2013 Fosforipäästölähteet,

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013

IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE1830 12.6.2013 IIJOEN JA SIURUANJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 22 6WWE83 2.6.23 VAPO OY, TURVERUUKKKI OY, KUIVA-TURVE OY, LATVASUON TURVE KY, PUDASJÄRVEN TURVETYÖ OY, RASEPI OY, TURVETUOTE PEAT-BOG OY, POLAR-SAMMAL OY Iijoen

Lisätiedot

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012

VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 LAPIN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILU 212 16WWE1758 7.5.213 VAPO OY SIMON TURVEJALOSTE OY Lapin turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 212 Vapo Oy Simon Turvejaloste Oy Lapin

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3.

Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 2010 9M609244 31.3. Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu Oulujärven valuma-alueella v. 21 9M69244 31.3.211 9M69244 Kainuun ELY-keskuksen alueen turvetuotantosoiden päästö- ja vaikutustarkkailu

Lisätiedot

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman.

Lähetämme ohessa päivitetyn Kallaveden yhteistarkkailuohjelman. 1 / 1 Pohjois-Savon ely-keskus A 1345 31.3.2015 Tiedoksi: Kuopion Vesi Savon Sellu Oy Neuron Kuopion Energia Oy Kuopion kaupunki/ympäristökeskus Vesi-Eko Oy Pohjois-Savon kalatalouskeskus Lähetämme ohessa

Lisätiedot

Puula-forum Kalevi Puukko

Puula-forum Kalevi Puukko Puulan Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaelin, jonka jäseniä ovat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Puulan kalastusalueen vesipinta-ala on noin 33 km², joka

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 11.06.2014 Ilmoitus / Alle 10 ha:n turvetuotantoalue / Salonen Sami - Sydännevan turvetuotantoalue II / Rakennus- ja ympäristölautakunta 1041/11/01/01/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 %

Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, Turvemaiden maankäyttömuodot pinta-alan suhteen. Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Sitoumus 121212 Paljon vai vähän? Energian kokonaiskulutus 2010, noin 405 TWh (Tilastokeskus) Puupolttoaineet 22 % Öljy 24 % Muut 2 % Ydinenergia 16 % Sähkön nettotuonti 3 % Vesivoima 3 % Turve 6 % Hiili

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2016

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2016 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2016 Lauri Heitto Miika Sarpakunnas 31.10.2017 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Turussa 8.1.2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristö ja luonnonvarat

Turussa 8.1.2015. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ympäristö ja luonnonvarat KUULUTUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 8.1.2015 päätöksen Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelmasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010

Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2010 6WWE32 6.5.2 Vapo Oy, Turveruukki Oy, Kuiva-Turve Oy, Pudasjärven Turvetyö Oy, Turvetuote Peat Bog Oy Iijoen ja Siuruanjoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu v. 2 6WWE32 Iijoen

Lisätiedot

PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA

PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy A 5120 B 5121 Vattenfall Oy PAMILON VESIVOIMALAITOKSEN VESISTÖ- JA KALATALOUS- TARKKAILUOHJELMA 30.9.2016 JUKKA HARTIKAINEN Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2 1. TARKKAILUN

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Hämeen ja Uudenmaan ELY -keskusten alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUODELTA 2014 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TUR- VETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta

Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Kuinka turvetuotannolla vähennetään vesistökuormitusta Puhdas Vesi projekti Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 1, Projektipäällikkö Turvetuotanto - yksi kuormittaja muiden joukossa Valtakunnallisesti

Lisätiedot

BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun

BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun BioTar uusia menetelmiä turvemaiden vesistövaikutusten tarkkailuun Kommenttipuheenvuoro 13.5.2014 Teija Hakalahti-Sirén Vapo Oy / clean waters Eri maankäytön vaikutusten erottaminen toisistaan on vaikeaa,

Lisätiedot

Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa. Samuli Joensuu 14.5.2013

Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa. Samuli Joensuu 14.5.2013 Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa Samuli Joensuu 14.5.2013 Taustaa Puhdas vesi on nousemassa kansalaiskeskustelun ytimeen Vesiensuojelun merkitys korostuu metsätaloudessa

Lisätiedot

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma

VAPO OY. Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 19.10.2016 VAPO OY Olhavanjoen vesistöalueen Vapon Jakosuon ja Vasikkasuon turvetuotannon tarkkailu Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelma 2017-2022 Sisältö 1 1 JOHDANTO... 1 2 TARKKAILUALUEEN

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 23.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen

Lisätiedot

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUO- DELTA 2010

VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVEDOT VUO- DELTA 2010 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA VAPO OY:N KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN ALUEELLA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN VELVOITETARKKAILUJEN

Lisätiedot

VAPO OY JA PELSON VANKILA

VAPO OY JA PELSON VANKILA LIMINGANLAHDEN TARKKAILU 2012 16UEC0078 2.5.2013 VAPO OY JA PELSON VANKILA Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu vuonna 2012 1 Liminganlahden kuormittajien käyttö-, päästö-

Lisätiedot

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY

VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOTARKKAILU 2012 16WWE0966 25.7.2013 VAPO OY JA KANTELEEN VOIMA OY KALAJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILU VUONNA 2012 Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy ja Kokkolan

Lisätiedot

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025

Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 9.12.2015 Vihdin pintavesiseurantaohjelma vuosille 2016-2025 Pintavesiseurantaohjelma on tehty Vihdin ympäristönsuojelu- ja valvontayksikön toimeksiannosta. Kunnan toimeksiannosta tehtävä vesistöjen vedenlaatututkimus

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 214 16X1956 3.8.215 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu v. 214 Kiiminkijoen

Lisätiedot

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA KEKKILÄ OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja Kekkilä Oy Läntisen Suomen Pirkanmaan

Lisätiedot

VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015

VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN YHTEENVETO VUODELTA 2015 SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Hietakallionkatu 2, 5385 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 168/16 VAPO OY:N KARHUNSUON TURVETUOTANTOALUEEN (SUMMAJOEN VALUMA- ALUE) KUORMITUS- JA VESISTÖTARKKAILUN

Lisätiedot

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta

Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, 3. koulutuspäivä Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Turvetuottajien vesiensuojelukoulutus, Tiivistelmä turvetuotannon valvonnasta Yleistä valvonnasta: Valvonnan sisällöistä: Turvetuotanto on luvanvaraista toimintaa Lupaviranomainen on aluehallintovirasto

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012

OLHAVANJOEN TARKKAILU WWE VAPO OY. Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 2012 OLHAVANJOEN TARKKAILU 212 16WWE1778 2.5.213 VAPO OY Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Vapo Oy, Olhavanjoen turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailu v. 212 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Hämeen ELY -keskuksen alueella Vapo Oy, Läntisen Suomen Hämeen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus

Suot puhdistavat vesiä. Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 1 Suot puhdistavat vesiä Kaisa Heikkinen, FT, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus 2 Soiden suojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Toim. Aulikki Alanen ja Kaisu Aapala Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Linnunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kontiolahti

Linnunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kontiolahti Itä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ISAVI/9/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 20.7.2012 ASIA HAKIJA Linnunsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa, Kontiolahti Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2014 16X236418 6.7.2015 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015

A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 16.12.2015 A. Ahlström Kiinteistöt Oy:n ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ESAVI/6010/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 41 A. Ahlström

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS Vastaanottaja Näytteenottaja Asiakirjatyyppi Näytteenotto-ohjelma Päivämäärä 2.7.2013 Projektinumero 1510006887 FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS FORSSAN KAUPUNKI ENVITECH-ALUEEN VIRTAAMASELVITYS

Lisätiedot

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna Hämeen ELY-keskuksen alueella TURVETUOTANNON PÄÄSTÖTARKKAILU 2016 10100630-001 15.6.2017 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailu vuonna 2016 Hämeen ELY-keskuksen alueella 1 Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma

Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma HOSY2015-001 Hoskon kaivoksen ympäristön velvoitetarkkailuohjelma Päivitetty 16.10.2015 Henna Mutanen 1 Johdanto Tässä tarkkailuohjelmassa esitetään Endomines Oy:n Hoskon kaivoksen toiminnan aikainen käyttö-,

Lisätiedot

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta.

Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä vuosikeskiarvona laskettuna). Nitrifikaatio oli voimakasta. TAIVASSALON UNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Tutkimus: 2/2017, 3.5.2017 (taiva8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana hyvin. Puhdistustulos täytti tarkkailukerralla ympäristöluvan vaatimukset (vaatimukset täytettävä

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012

KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS. Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 KYYJÄRVEEN LASKEVIEN UOMIEN AINEVIRTAAMA-TUTKIMUS Tuomo Laitinen, FM 18.12.2012 Sisällys 1. Tutkimuksen taustaa... 2 2. Aineisto ja menetelmät... 2 2.1 Laskentaperusteet... 3 2.2 Virtaaman mittaus... 3

Lisätiedot

Martinjärven päästöpäivä

Martinjärven päästöpäivä Martinjärven päästöpäivä 17.8.212 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELY-keskuksen puheenvuoro Puheenvuoron sisältö Turvetuotannon valvonnasta Turvetuotannon päästötarkkailun periaatteet

Lisätiedot

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta

Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Vapo Oy:n vastuullisuusseminaari TOTEUTUS 10-12-14 Mitattua tietoa jatkuvatoimisesta vedenlaadun tarkkailusta Arto Mäkinen Projektipäällikkö, Metso Automation Sisältö Metson jatkuvatoimisen mittauspalvelun

Lisätiedot

Finnpulp Oy, ympäristölupahakemuksen täydennys Liite 11

Finnpulp Oy, ympäristölupahakemuksen täydennys Liite 11 26.5.2016 Liite 11 Tarkkailuun liittyvät täydennykset 1. Vesistötarkkailu Kallaveden yhteistarkkailuohjelma 2015 2016 (Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 2015) on esitetty liitteenä 13. Yhteistarkkailuohjelmaan

Lisätiedot

BioTar-hankkeen yleisesittely

BioTar-hankkeen yleisesittely BioTar-hankkeen yleisesittely Satu Maaria Karjalainen SYKE BioTar-loppuseminaari Oulu Helsinki 14.5.2014 Projektin tausta Biologisten tarkkailumenetelmien kehittäminen turvemaiden käytön vaikutusten arviointiin

Lisätiedot

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio

soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Ympärivuotisen pumppauksen ja vesienkäsittelyn soveltuvuus turvetuotannon kosteikolle TuKos- hankkeen loppuseminaari 1.9.2011 Heini Postila Oulun yliopisto, Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Esityksen

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät

Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät Turvetuotannon vesiensuojelun haasteet Vesienhoidon- ja merenhoitopäivät 4-5.9.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksessa tuon esille seuraavia turvetuotannon vesiensuojeluun liittyviä haasteita/kysymyksiä

Lisätiedot

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella

VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2013 16WWE1868 27.6.2014 VAPO OY JA YKSITYISET TURVETUOTTAJAT Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen alueella Vapo Oy ja yksityiset turvetuottajat

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto lokakuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto heinäkuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet otettiin 17.-18.7.

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2015 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2015 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2015 TARKKAILUTULOKSET

POHJOIS-SAVON TURVETUOTANNON TARKKAILUOHJELMA VUODEN 2015 TARKKAILUTULOKSET Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 4336 VAPO OY KUOPION ENERGIA YLÄ-SAVON TURVE OY TURVERUUKKI OY JYRKÄN ENERGIATURVE OY HANNU JA JORMA PIIPPO OY HEINÄSUON TURVE OY KONNUN TURVE AY IMUTURVE OY MIKA TAPANINEN

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2017 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto marraskuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA

VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA VASKILUODON VOIMA OY JA EPV BIOTURVE OY POHJANMAAN MAAKUNNISSA SIJAITSEVIEN TURVETUOTANTOALUEIDEN PÄÄSTÖ- JA VAIKUTUSTARKKAILUOHJELMA Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 JOHDANTO... 3

Lisätiedot

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella

VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella VESISTÖTARKKAILU 2011 16WWE1725 20.6.2012 VAPO OY Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailu vuonna 2011 Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella Vapo Oy Läntisen Suomen turvetuotannon vesistötarkkailun

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011

VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 2011 KIIMINKIJOEN TURVETUOTANNON TARKKAILU 211 16WWE1464 25.6.212 VAPO OY, TURVERUUKKI OY, VELJEKSET VALKOLA AY KIIMINKIJOEN TURVETUOTANTOALUEIDEN KÄYTTÖ-, PÄÄSTÖ-, VESISTÖTARKKAILU V. 211 Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden

Lisätiedot