Visit Finland matkailijatutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visit Finland matkailijatutkimus"

Transkriptio

1

2 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

3 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto ja yöpymispaikat Rahankäyttö Suomessa Matkailijoiden profiili... 19

4 4 Kesäkaudella (touko lokakuu) 2016 ulkomailla asuvat matkailijat: miljoonaa matkaa Suomeen (-5 %) Helsinki-Vantaan lentoasemalla ulkomaalaisten matkailijoiden määrä kasvoi +8 % ( poistunutta matkailijaa, joista lähes puolet Kiinassa asuvia) Päivämatkoja 2/5 Yöpyneiden matkan pituus lyheni 7,3 yöstä > 6,2 yöhön 15,5 miljoonaa yötä Rahankäyttö Suomessa 1,40 miljardia euroa (-11 %, sis. vaihtomatkustajien kulutus 100 miljoonaa) 313 euroa / matkailija

5 5 Johdanto TAK Rajatutkimus on Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n Suomen vilkkaimmilla raja-asemilla toteuttama kyselytutkimus, jossa haastatellaan vuoden aikana Suomesta poistuvaa ulkomailla asuvaa matkailijaa. Tutkimusaineistosta tehdään mm. Visit Finlandin matkailijatutkimukset sekä alueelliset tutkimusraportit Suomen suurimmille matkailualueille ja kaupungeille. TAK Rajatutkimus tehtiin ensimmäisen kerran itärajalla vuonna 1997 ja sitä on toteutettu ja laajennettu siitä lähtien. Nykyisellään haastatteluja tehdään Helsingin ja Turun satamissa, Helsingin, Turun, Tampereen lentokentillä, talvikaudella Rovaniemen ja Kittilän lentokentillä, sekä itärajalla Vaalimaalla, Nuijamaalla, Vainikkalassa, Imatralla ja Niiralassa. Haastateltavat poimitaan otokseen tasaväliotannalla ja haastattelupäivät arvotaan satunnaisesti koko vuodelle. Tutkimuksessa haastatellaan yli 14-vuotiaita, ulkomailla asuvia, Suomesta poistumassa olevia matkailijoita. Tutkimuksessa ei huomioida raskasta liikennettä eikä Helsingin satamissa kansainvälisiä risteilyaluksia. Itärajan liikenteestä tavoitetaan tutkimuksessa mukana olevien viiden raja-aseman kautta 92 %. Tulokset on painotettu vastaamaan tutkimuksessa mukana olevien lentokenttien, satamien ja itärajan todellisia matkustajamääriä. Helsingin lentokentän ja satamien osalta painotus on tehty myös vastaamaan eri kohdemaita. Lisäksi on varmistettu vertaamalla tullin tilastoihin ja erillisiin kulkuneuvolaskentoihin, että itärajan aineisto vastaa henkilöautojen, linja-autojen ja minibussien (7 16 matkustajaa) todellisia jakaumia. Raportissa matkojen määrä vastaa em. raja-asemien kautta Suomesta touko lokakuussa 2016 poistuneiden ulkomailla asuvien matkailijoiden määrää. Matkailijoita haastateltiin kyseisenä ajankohtana yhteensä Tuloksista on poistettu Suomessa työskentelevät, vuoden mittaiset, tai sitä pidemmät matkat, sekä Helsinki-Vantaan lentokentän vaihtomatkustajat. Tutkimustulosten virhemarginaali eri maiden prosenttiluvuille on ±1,5 (Venäjä) ±9,6 (muut EU-maat) prosenttiyksikköä. Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy on vuonna 1991 perustettu matkailututkimuksiin erikoistunut tutkimusyritys.

6 6 Matkat Suomeen ulkomailta Osuus matkoista 40% 30% 20% 10% Talvi Kesä 0% Kuva 1. Matkat Suomeen: eri asuinmaiden osuudet kesäkaudella (touko lokakuu) ja talvikaudella (marras huhtikuu) Kesällä 2016 ulkomailla asuvat matkailijat tekivät yhteensä 4,1 miljoonaa matkaa Suomeen. Tämä on viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Matkailijoihin ei lasketa mukaan Suomessa työskenteleviä, vuoden kestäneitä, tai sitä pidempiä matkoja, eikä Helsinki-Vantaan lentokentän vaihtomatkustajia. Tällaisia matkoja tehtiin yhteensä 1,3 miljoonaa. Venäläiset ovat, heidän matkojensa vähenemisestä huolimatta, yhä selvästi suurin ryhmä. Runsas neljännes Suomessa vierailevista matkailijoista asuu Venäjällä, kun noin joka seitsemäs matkailija asuu Virossa ja joka kymmenes Ruotsissa. Kiinalaiset ovat neljänneksi suurin yksittäinen matkailijaryhmä. Muu Aasia sisältää pääosin Intiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Thaimaassa asuvia matkailijoita.

7 7 Matkat Suomeen kesällä 2015 ja 2016 Korjattu arvio Kuva 2. Matkat Suomeen kesäkaudella (touko lokakuu) vuonna 2015 ja 2016 Suomeen tehtiin noin matkaa vähemmän (-5 %) kuin vuotta aiemmin. Pääosin matkojen väheneminen johtui venäläisten ostosmatkailijoiden aiempaa pienemmästä määrästä (venäläiset -8 %). Kiinalaisia saapui Suomeen sen sijaan lähes kolmannes enemmän (+29 %). Eri maiden välinen vertailu viime vuoteen ei ole täysin tarkka, sillä 2015 vaihtomatkustajien määrä (vaihtomatkustajat eivät ole kuvassa mukana) jouduttiin arvioimaan heinä lokakuun perusteella. Myös Helsingin sataman 2015 luvuissa on epätarkkuutta, sillä usein suurissa ryhmissä matkustavat kiinalaiset ja japanilaiset tulevat valituiksi otokseen muita helpommin. Todellisuudessa siis vuonna 2015 kiinalaisia ja japanilaisia on Helsingin satamassa ollut raportoitua vähemmän ja virolaisia enemmän, oletettavasti jotakuinkin saman verran kuin tänä vuonna. Vuonna 2016 Helsingin sataman aineistoa on painotettu laivayhtiöiltä saatujen kansalaisuusjakaumien perusteella. Tästä syystä myös japanilaisia on todellisuudessa ollut vuotta 2015 enemmän.

8 8 Suomesta poistuvat lentomatkustajat, Helsinki-Vantaan lentoasema Kuva 3. Matkat Suomeen kesäkaudella (touko lokakuu) vuonna 2015 ja 2016, Helsinki-Vantaan lentoasema, ei vaihtomatkustajia Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta poistui Suomesta noin matkailijaa enemmän (+8 %) kuin vuotta aiemmin. Heistä lähes puolet (49 tuhatta) oli Kiinassa asuvia. Yhteensä Suomesta poistui lentoaseman kautta 1,49 miljoonaa matkustajaa. Venäläisiä lukuun ottamatta, matkat lisääntyivät lähes kaikista maista, erityisesti kuitenkin Saksasta ja Kiinasta. Vaihtomatkustajat, joita oli noin 1,06 miljoonaa, eivät ole mukana kuvan luvuissa. Vuoden 2015 osalta heidän määrä on arvioitu heinä lokakuun aineiston perusteella, ja tämä aiheuttaa epätarkkuutta vuoden 2015 lukuihin.

9 9 Matkustajat maittain, päiväkävijät, ja vaihtomatkustajat Taulukko 1. Ulkomaalaiset matkailijat maittain, päiväkävijät ja vaihtomatkustajat touko lokakuussa (tuhatta matkaa) Asuinmaa Matkailijoiden lukumäärä 2015 (ei sis. vaihtomatkustajia) Matkailijoiden lukumäärä 2016 (ei sis. vaihtomatkustajia) Päiväkävijöiden määrä (suluissa osuus ko. maasta tulleista matkustajista, ei sis. vaihtomatkustajia) Vaihtomatkustajat (suluissa osuus ko. maasta tulleista matkustajista + vaihtomatkustajista) Viro 363* (41 %) 59 (9 %) Ruotsi (23 %) 68 (13 %) Saksa (12 %) 75 (25 %) Iso-Britannia (4 %) 42 (30 %) Ranska (7 %) 28 (29 %) Espanja (8 %) 26 (33 %) Muut EU-maat (11 %) 114 (23 %) Venäjä (70 %) 73 (5 %) Yhdysvallat (16 %) 54 (39 %) Japani 152* (32 %) 126 (50 %) Kiina 175* (34 %) 198 (47 %) Etelä-Korea (58 %) 100 (60 %) Muu Aasia (18 %) 50 (26 %) Muut maat (18 %) 50 (19 %) Yhteensä (40 %) (20 %) * Helsingin sataman 2015 luvuissa on epätarkkuutta, sillä usein suurissa ryhmissä matkustavat kiinalaiset ja japanilaiset tulevat valituiksi otokseen muita helpommin. Vuonna 2016 Helsingin sataman aineistoa on painotettu laivayhtiöiltä saatujen kansalaisuusjakaumien perusteella. Vuonna 2015 kiinalaisia ja japanilaisia on Helsingin satamassa ollut raportoitua vähemmän ja virolaisia enemmän, oletettavasti jotakuinkin saman verran kuin tänä vuonna.

10 10 Matkan kesto ja yöpymispaikat Taulukko 2. Matkailijoiden lukumäärä viipymän mukaan sekä eri viipymäryhmien osuus matkailijoista touko lokakuussa kesä 2016 (1000) (%) Päiväkävijät % Yksi yö % Kaksi yötä % Kolme neljä yötä % Vähintään viisi yötä % Yhteensä % Vaihtomatkustajat Ulkomaalaisista matkailijoista 40 prosenttia viipyi Suomessa kesäkaudella 2016 enintään päivän. Jos mukaan lasketaan Helsinki-Vantaan vaihtomatkustajat, niin päivämatkustajien osuus nousee hieman yli puoleen (52 %) kaikista matkailijoista. Taulukko 3. Yöpyneiden matkailijoiden sekä vietettyjen öiden määrä majoitusmuodon mukaan touko lokakuussa Yöpyneet (1000) (osuus matkailijoista) Öitä keskimäärin (yöpyneet) Öitä yhteensä (1000) (osuus öistä) Hotelli, motelli (tai sen yhteydessä oleva mökki) (27 %) 3, (23 %) Retkeilymaja 138 (3 %) 5,4 744 (4 %) Maksullinen leirintäalue (teltta, asuntoauto, asuntovaunu, mökki) 69 (2 %) 5,9 406 (2 %) Vuokramökki (yksityiseltä, välittäjältä, varaamoketjulta vuokrattu) 85 (2 %) 5,4 457 (3 %) Vuokra-asunto (Airbnb, yksityiseltä, välittäjältä, varaamoketjulta vuokrattu) 190 (5 %) 14, (16 %) Tuttavat tai sukulaiset (sis. Couchsurfing) 712 (17 %) 7, (33 %) Oma asunto tai mökki 134 (3 %) 14, (12 %) Työnantajan asunto (tai mökki) 37 (1 %) 19,9 735 (4 %) Muu 92 (2 %) 4,9 453 (3 %) Lukujen summa on suurempi kuin yöpyneiden ulkomaalaisten määrä, sillä yksi henkilö on voinut käyttää matkallaan useampaa kuin yhtä majoitusmuotoa. Esimerkiksi yhdellä paikkakunnalla hän on voinut yöpyä hotellissa ja toisella paikkakunnalla retkeilymajassa.

11 11 Päivämatkojen osuus 100% 50% 0% 2015 päivä + vaihto vaihto 2016 päivä Kuva 4. Ulkomaalaisten matkailijoiden tekemien päivämatkojen osuus touko lokakuussa 2016 asuinmaittain. Vuodelta 2015 vaihtomatkustajien tarkka määrä ei ole tiedossa. Kaksi viidestä Suomeen touko lokakuussa tehdyistä matkoista oli päivämatkoja (kun vaihtomatkoja ei lasketa mukaan). Alle 30 prosenttia venäläismatkailijoista yöpyi Suomessa. Myös Aasian maista sekä Virosta ja Ruotsista saapuneiden joukossa päiväkävijöitä oli paljon.

12 12 Matkan kesto (yötä), yöpyneet matkustajat 12 Y 10 8 ö t ä Kuva 5. Ulkomaalaisten, Suomessa yöpyneiden, matkailijoiden matkan kesto keskimäärin (yötä) touko lokakuussa 2016 asuinmaittain Suomessa yöpyneiden ulkomaalaisten matkan pituus lyheni 7,3:sta 6,2:n yöhön. Aasialaisilla, sekä briteillä ja virolaisilla matkojen pituudet kuitenkin kasvoivat. Rekisteröidyissä majoitusliikkeissä yöpyneiden matkan kesto (1,9 yötä) lyheni 3 % (touko-syyskuussa) vuodesta Eniten yöpymiset vähenivät tuttavien ja sukulaisten luona.

13 13 Yöpymispaikat Taulukko 4. Yöpymispaikkojen käyttö maittain, osuus Suomessa vierailleista matkailijoista touko lokakuussa 2016, ei sis. vaihtomatkustajia Hotelli, motelli Retkeilymaja tai maksullinen leirintäalue Vuokramökki tai -asunto Tuttavat tai sukulaiset muu YÖPYI Viro 9 % 4 % 5 % 32 % 8 % 59 % Ruotsi 34 % 6 % 1 % 28 % 12 % 77 % Saksa 36 % 11 % 12 % 27 % 8 % 88 % Iso-Britannia 54 % 8 % 6 % 32 % 8 % 96 % Ranska 54 % 7 % 17 % 26 % 4 % 93 % Espanja 48 % 3 % 9 % 26 % 10 % 92 % Muut EU-maat 46 % 14 % 12 % 17 % 6 % 88 % Venäjä 11 % 2 % 5 % 8 % 4 % 30 % Yhdysvallat 51 % 4 % 7 % 19 % 7 % 84 % Japani 57 % 2 % 2 % 2 % 5 % 68 % Kiina 50 % 2 % 8 % 3 % 3 % 66 % Etelä-Korea 27 % 3 % 4 % 0 % 5 % 42 % Muu Aasia 47 % 4 % 17 % 10 % 8 % 82 % Muut maat 42 % 7 % 8 % 24 % 9 % 82 % Yhteensä 27 % 5 % 7 % 17 % 6 % 60 % Hotelli- ja motellimajoitusta käytti hieman yli neljännes kaikista matkailijoista. Suhteellisesti eniten niitä käyttivät Japanista, Yhdysvalloista, Iso- Britanniasta, Ranskasta ja Kiinasta saapuneet matkailijat. Leirintäalueilla yöpyivät puolestaan eniten saksalaiset kun sukulaisten tai tuttavien luona yöpyivät eniten virolaiset, britit, ruotsalaiset, saksalaiset, ranskalaiset ja espanjalaiset. Muita majoituksia ovat mm. oma asunto tai mökki ja työnantajan asunto tai mökki.

14 14 Yöpymiset Taulukko 5. Ulkomaalaiset matkailijat maittain, päiväkävijät, vaihtomatkustajat sekä yöpymiset Suomessa touko lokakuussa (tuhatta matkaa) Asuinmaa Öitä keskimäärin (ei sis. vaihtomatkustajia) Öitä yhteensä (1000 yötä) Haastattelujen lukumäärä Viro 3, Ruotsi 4, Saksa 5, Iso-Britannia 6, Ranska 8, Espanja 10, Muut EU-maat 6, Venäjä 0, Yhdysvallat 5, Japani 3, Kiina 4, Etelä-Korea 0, Muu Aasia 8, Muut maat 7, Yhteensä 3, Ulkomaalaiset matkailijat viettivät Suomessa touko lokakuussa 15,5 miljoonaa yötä. Yöpymisiin on laskettu mukaan kaikki alle vuoden kestäneet matkat, mutta ei kuitenkaan henkilöitä, joilla on työpaikka Suomessa. Eniten yöpymisiä kertyi virolaisille ja ruotsalaisille. Keskimäärin pisimpiä matkoja tekevät kuitenkin Espanjasta ja Ranskasta saapuneet matkailijat.

15 15 Rahankäyttö Suomessa 300 M 150 M 0 M 2015 (sis. vaihto) 2016 Kuva 6. Ulkomaalaisten matkailijoiden käyttämä rahamäärä Suomen-matkalla touko lokakuussa Luvut sisältävät ennakkokulut ennen matkaa. Vuoden 2015 lukuihin on lisätty venäläiset vähintään 50 kertaa vuoden aikana Suomessa käyvät matkailijat, jotta luvut olisivat vertailukelpoiset vuoden 2016 lukujen kanssa. Vuoden 2015 vaihtomatkustajien kulutusta ei pysty erottelemaan. Ulkomailla asuvat matkailijat kuluttivat kesäkaudella 2016 Suomessa 1,40 miljardia euroa. Rahankäyttö väheni 11 prosenttia vuodesta Venäläiset käyttivät edelleen eniten, vaikka eroa kiinalaisiin on enää noin 30 miljoonaa euroa. Kiinalaisten rahankäyttö lisääntyi neljänneksen, eli noin 40 miljoonaa euroa vuoden takaisesta. Kulutetusta 1,40 miljardista, 100 miljoonaa oli vaihtomatkustajien kulutusta ja 270 miljoonaa ennakkoon maksettuja majoittumisia, autovuokria, pääsymaksuja yms. palveluita. Matkaliput eivät kuitenkaan sisälly ennakkokuluihin.

16 16 Rahankäyttö matkailijaa kohden (sis. vaihtomatkustajat) Kuva 7. Rahankäyttö matkailijaa kohden touko lokakuussa 2016 Suomessa kansallisuuksittain. Luvut sisältävät Helsinki-Vantaan lentoaseman vaihtomatkustajat, jotta ne olisivat vertailukelpoisia vuoden 2015 lukujen kanssa. Vuodelta 2015 ei pysty erottelemaan tarkasti vaihtomatkustajien kulutusta. Vuoden 2015 ennakkokuluissa voi olla mukana myös jonkin verran rahankäyttöä matkalippuihin. Kesäkaudella 2016 Suomessa vierailleet ulkomaalaiset käyttivät 313 euroa matkailijaa kohden kun vaihtomatkustajia ei huomioida. Jos mukaan lasketaan myös vaihtomatkustajat, käytettiin rahaa keskimäärin 269 euroa matkaa kohden. Summasta 52 euroa oli ennakkoon maksettuja majoitus, autonvuokra, yms. kuluja. Rahankäyttö matkailijaa kohden väheni noin kymmenyksen (-11 %) edellisvuodesta. Eniten rahaa henkilöä kohden käyttävät Kiinasta saapuneet matkailijat. Venäläismatkailijoiden keskimääräisen rahankäytön väheneminen näyttäisi pysähtyneen.

17 17 Rahankäyttö matkailijaa kohden ja yhteensä kululajeittain Taulukko 6. Rahankäyttö matkailijaa kohden kululajeittain, eri kululajien osuus käytetystä rahasta, sekä eri kululajeihin yhteensä käytetty rahamäärä touko lokakuussa Luvut eivät sisällä vaihtomatkustajia. Matkailijaa kohden 2015 ( ) % käytetystä rahasta Yhteensä kesä 2016 (M ) Ennakkokulut % 270 Majoittuminen % 213 Ravintolat ja kahvilat % 199 Ostokset ja elintarvikkeet % 431 Liikkuminen 21 7 % 85 Kulttuuripalvelut 6 2 % 25 Huvipalvelut 7 2 % 30 Muu 10 3 % 43 Yhteensä % Suomessa kesäkaudella 2016 vierailleet ulkomaalaiset käyttivät keskimäärin 65 euroa matkaan liittyviin ennakkokuluihin, kuten majoitukseen tai autonvuokraukseen liittyviin etukäteismaksuihin. Suomessa rahaa käytettiin palveluihin ja tuoteostoihin keskimäärin 247 euroa, joten ennakkokulut mukaan lukien matkailijat käyttivät keskimäärin 313 euroa Suomen-matkallaan.

18 18 Rahankäyttö yhteensä sekä päivää ja matkailijaa kohden Taulukko 7. Rahankäyttö päivää ja matkailijaa kohden sekä yhteensä kansallisuuksittain Luvut eivät sisällä vaihtomatkustajia. Asuinmaa Päivää kohden ( ) Matkailijaa kohden ( ) Yhteensä (M ) Yhteensä (osuus kaikista maista, %) Ennakkokulut yhteensä (M ) Tuotteet yhteensä (M ) Viro % Ruotsi % Saksa % Iso-Britannia % Ranska % Espanja % Muut EU-maat % Venäjä % Yhdysvallat % Japani % Kiina % Etelä-Korea % Muu Aasia % Muut maat % Palvelut yhteensä (M ) Yhteensä % Suomessa eniten rahaa käyttivät venäläiset (247 M ), kiinalaiset (187 M ) ja ruotsalaiset (125 M ). Kiinalaisilla keskimääräinen kulutus on kaikkein suurin, 834 euroa, kun venäläisillä se on vain 175 euroa. Suomessa kulutetusta rahasta kolmannes (33 %) käytettiin tuoteostoihin, viidennes (21 %) ennakkoon, ja loput, hieman alle puolet (46 %), palveluihin.

19 19 Matkailijoiden profiili Perheen tulojakauma 20% 70 % 21 % 9 % 0% Kuva 8. Ulkomaalaisten matkustajien perheen tulotasojakauma (brutto, vuosi) kesällä Vaihtomatkustajat eivät sisälly lukuihin. Noin kaksi kolmannesta Suomessa käyvien ulkomaisten matkailijoiden perheistä ansaitsee korkeintaan euroa vuodessa. Suomalaisten tuloihin verrattuna Suomessa käyvät matkailijat ovat verrattain pienituloisia, vaikkakin myös erittäin varakkaita matkailijoita vierailee Suomessa.

20 20 Sukupuoli- ja ikäjakauma 50% 0% Kesä Talvi Mies Nainen Yli 64 Kuva 9. Ulkomaalaisten matkustajien sukupuoli- ja ikäjakauma kesällä 2016 ja talvella Ei sisällä vaihtomatkustajia. Miehiä käy Suomessa kesäkaudella noin 1,5-kertainen määrä naisiin verrattuna. Kesäkaudella vanhempien matkustajien osuus on talvikautta suurempi.

21 21 Finpro, Visit Finland Porkkalankatu 1, PL 358 FI Helsinki ISBN (verkkojulkaisu) ISSN (verkkojulkaisu)

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2017 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen suurimmista lähtömaista...

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2016 17 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 10 Finpro, Visit Finland Helsinki 2017 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2015 16 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 5 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2017

Visit Finland Matkailijatutkimus 2017 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2017 Visit Finland tutkimuksia 9 Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 3 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2017 12 miljoonaa ensikertalaista (+ 6 %) 318

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015

Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 2 Visit Finland Matkailijatutkimus kesä 2015 touko-lokakuu Visit Finland tutkimuksia 2 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen eri kansallisuuksien

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy

TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy TAK RAJATUTKIMUS 2016 Helsingin Satama Oy 4 347 1 216 yhteensä 6,1 miljoonaa matkustajaa lähti Suomesta Helsingin sataman kautta vuonna 2016. Näistä 3,8 miljoonaa oli suomalaisia ja 2,3 miljoonaa ulkomaalaisia.

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

TAK RAJATUTKIMUS 2017 Helsingin Satama Oy

TAK RAJATUTKIMUS 2017 Helsingin Satama Oy TAK RAJATUTKIMUS 2017 Helsingin Satama Oy 4 508 1 198 465 110 78 yhteensä 6,4 miljoonaa matkustajaa (+2,8 %) lähti Suomesta Helsingin sataman kautta vuonna 2017. Heistä 3,9 miljoonaa oli suomalaisia ja

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2018 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2018 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 3 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2017

Visit Finland matkailijatutkimus 2017 Visit Finland matkailijatutkimus 2017 Visit Finland tutkimuksia 9 Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2017 Sisällysluettelo Yhteenveto 5 Johdanto 7 Matkat

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018

Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018 Ulkomaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla v. 2018 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 MUUT KOHTEET JA KULKUTAVAT (PÄÄKAUPUNKISEUTU PÄÄASIALLINEN MATKAKOHDE) 4,9 miljoonaa ulkomaalaista matkailijaa

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017

Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Ulkomaiset matkailijat Kymenlaaksossa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 12 miljoonaa ensikertalais ta (+ 6 %) 363

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 2 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Venäjä Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Yhteenveto 4 Johdanto 5 Matkat Suomeen kuukausittain 7 Matkan kesto 8 Majoituspaikka

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014

Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 2 Visit Finland Matkailijatutkimus 2014 Visit Finland tutkimuksia 1 Finpro, Visit Finland Helsinki 2015 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 5 Johdanto... 6 Matkat Suomeen... 8 Päiväkävijät, yöpyneet ja transito-matkustajat...

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 YHDYSVALLAT Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 YHDYSVALLAT osana laajempaa matkakokonaisuutta Matkan tarkoitus Vain Väkiluku 322 miljoonaa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017

Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Ulkomaiset matkailijat Etelä-Karjalassa 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 2 ULKOMAILLA ASUVAT MATKAILIJAT SUOMESSA 2017 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2,8 MILJOONAA LOMAMATKAA (+ 43 %) 363

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2017

Visit Finland matkailijatutkimus 2017 Visit Finland matkailijatutkimus 2017 Visit Finland tutkimuksia 9 Business Finland, Visit Finland Helsinki 2018 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2017 Sisällysluettelo Yhteenveto 5 Johdanto 7 Matkat

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RANSKA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Loma Tuttavat Opiskelu Työ tai kongressi HKI vaihto Muu kauttakulku Muu 3 RANSKA Väkiluku 1 62,8

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2016

Visit Finland matkailijatutkimus 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2016 Visit Finland tutkimuksia 9 Finpro, Visit Finland Helsinki 2017 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2016 Sisällysluettelo Yhteenveto 5 Johdanto 7 Matkat Suomeen

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

KIINA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 KIINA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 KIINA Lisäksi Helsingin lentokentällä konetta vaihtoi 197 000 kiinalaista matkustajaa, jotka

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %).

Majoitusmyynti alueella kasvoi 14 prosenttia ja oli 27 miljoonaa euroa. Yöpymisen keskihinta kesäkuussa 2016 oli 77,39 euroa (+ 8 %). HELSINGIN MATKAILUTILASTOT KESÄKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Kesäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 353 000 yöpymistä, joista suomalaisille 138 000 ja ulkomaalaisille 215 000 yötä. Eniten

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 2018 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 2018 Oulussa kirjattiin 655 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 548 tuhatta ja

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA KOLME PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 64 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 58 tuhatta ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Maaliskuu 2016

Matkailutilasto Maaliskuu 2016 Matkailutilasto Maaliskuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA

REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA OULUN MATKAILUTILASTOT VUOSI 217 REKISTERÖIDYT YÖPYMISET LISÄÄNTYIVÄT OULUSSA YHDEKSÄN PROSENTTIA EDELLISVUODESTA Vuonna 217 Oulussa kirjattiin 635 tuhatta yöpymistä, joista suomalaisille 533 tuhatta ja

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

SAKSA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

SAKSA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 SAKSA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 SAKSA matkat lisääntyivät 6 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Neljänneksi eniten lomamatkoja

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto joulukuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset 20 prosentin kasvussa n seudulla Joulukuussa 2016 n seudulla yövyttiin 6 600 yötä, joista suomalaiset 5 000 ja ulkomaalaiset 1 600 yötä (venäläiset 749 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 405 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet isobritannialaisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset matkailijat Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2 500 2 000 1 500 2

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2018

Visit Finland matkailijatutkimus 2018 Visit Finland matkailijatutkimus 2018 Visit Finland tutkimuksia Business Finland, Visit Finland Helsinki 2019 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2018 Sisällysluettelo Yhteenveto 5 Johdanto 7 Matkat

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Kiina (ml. Hongkong), 113 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuus

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 27.5.2013 , 534 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet saksalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Matkailun suuralueet sekä maakunnat

Matkailun suuralueet sekä maakunnat Matkailuvuosi 2017 Matkailun suuralueet sekä maakunnat Lähde: Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelu, Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Huomioitavaa vuositulosten vertailussa: Majoitustilaston

Lisätiedot