TALOUSSUUNNITELMA v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017"

Transkriptio

1 TALOUSARVIO v ja TALOUSSUUNNITELMA v PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO KUNNAN ALUE JA SIJAINTI VÄESTÖ KUNNAN ARVOT, VISIO JA STRATEGIA Arvot, visio ja strategia Hyvinvointisuunnitelma KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN KAUDELLA TALOUSARVION SISÄLTÖ TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion ja talousarvion valmisteluohjeen vertailu Käyttötalous- ja tulossuunnitelmaosa Rahoituslaskelma Henkilöstö Sisäiset erät KÄYTTÖTALOUS TEHTÄVÄALUEITTAIN JA TOIMINNAN TAVOITTEET TEHTÄVÄALUE: 1100 Tarkastustoimi TEHTÄVÄALUE: 1150 Yleishallinto TEHTÄVÄALUE: 1400 Kehittämispalvelut TEHTÄVÄALUE: 2100 Sosiaalipalvelut TEHTÄVÄALUE: 2250 Terveyspalvelut TEHTÄVÄALUE: 4100 Koulutus-, varhaiskasvatus- ja kirjastopalvelut TEHTÄVÄALUE: 4200 Vapaa-aikapalvelut TEHTÄVÄALUE: 5100 Tekniset palvelut TEHTÄVÄALUE: 5150 Ruokahuolto- ja siivouspalvelut TEHTÄVÄALUE: 5200 Rakennusvalvonta TEHTÄVÄALUE: 5250 Ympäristönsuojelu TEHTÄVÄALUE: Vesihuoltolaitos INVESTOINTIOSA LIITE 1 Kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden toimivaltuuksista ja muista toimintaohjeista LIITE 2 Kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleiset perusteet72 LIITE 3 Pälkäneen hyvinvointisuunnitelma

3 1. JOHDANTO Valtuusto käynnisti vuonna 2009 talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisen siten, että hyväksytyt toimenpiteet vaikuttivat täysimääräisesti vuoteen Tasapainottamistoimenpiteiden tavoiteltu vaikutus käyttötalouteen ilman kiinteistöjen myyntivoittoja oli päätösten mukaan 1,06 milj. euroa vuodelle Kuntatalouden tilanne on edelleen voimakkaasti heikentynyt. Verotulokehitys on heikkoa ja kunnat ovat yleisesti joutuneet sopeuttamaan talouttaan valtionosuusleikkauksiin. Uuden talouden tasapainotusohjelman laadinta aloitettiin kesällä 2013 ja valtuusto päätti noin 1,09 milj. euron käyttötalouden tulojen ja menojen tasapainotustavoitteesta vuosille Vuoden 2014 alusta lukien kaikki Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Kangasalan kunnan tuottamiksi, jossa yhteistoiminta-alueen palvelut tuottaa isäntäkuntana Kangasala. Vuoden 2015 alusta myös Pälkäneen Palvelukotisäätiön vakituinen henkilöstö siirtyy Kangasalan kunnan palvelukseen. Kangasalan kunnalle siirtyvä palvelutoiminta käsittää vanhusten asumiseen liittyvät palvelut sekä päivätoiminnan palvelut. Säätiön kiinteistö jää edelleen Säätiön omistukseen. Säätiö vuokraa asunnot ja toimii asukkaiden vuokranantajana. Kangasalan kunta vuokraa erillisellä vuokrasopimuksella siirtyvässä palvelutoiminnassa tarvittavat tilat. Tampereen kaupunki tuottaa alkaen ympäristöterveydenhuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Urjala ja Akaa. Pälkäneen kunta osallistuu kuntarakenneselvityksen tekemiseen yhdessä Kangasalan ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Selvitys toteutetaan syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana. Vuodesta 2013 alkaen kaikilla tehtäväalueilla taloussuunnitelmassa on siirrytty nettobudjetointiin. Tehtäväalueiden valtuustoon nähden sitova taso on tuottojen ja kulujen erotus, eli netto. Tuottojen ja kulujen erotuksesta käytetty nimitys on toimintakate. 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI Pälkäneen kunta sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa. Kunta kuului Kaakkois-Pirkanmaan seutukuntaan asti jonka jälkeen kunta siirtyi Tampereen seutukuntaan. Maakuntatason palveluiden osalta kunta kuuluu Tampereen vaikutusalueeseen ja kaupunkitason palvelusten osalta Tampereen ja Valkeakosken vaikutusalueeseen. Jonkin verran kaupunkitason palveluita haetaan Hämeenlinnasta. Liikenteellinen valtasuoni on Tampere Lahti valtatie, mikä on kunnan tavoitettavuuden kannalta merkittävä. Sujuvat tieyhteydet ovat Aitooseen ja edelleen Luopioisten kirkonkylään. Kunnan pinta-ala on 739 km 2, josta vesipinta-alaa on 181 km 2. 3

4 3. VÄESTÖ Pälkäneen kunnan väkiluku vuoden 2014 alussa oli 6795 asukasta. Väkiluku kasvoi vuosina yhteensä 117 asukkaalla, mutta vuoden 2010 jälkeen asukasluku on vuosittain vähentynyt. Vuosi Väkiluku Muutos Muutos % , , , , , , ,6 2014, lokakuu ,8 Ennuste (perustuen tilastokeskuksen 2012 ennusteen trendiin, korjattuna toteutuneella kehityksellä) , ,1 4. KUNNAN ARVOT, VISIO JA STRATEGIA 4.1 Arvot, visio ja strategia Pälkäneen kunnanvaltuusto päätti päivittää kuntastrategian ja laatia maankäytön strategisen suunnitelman, kehityskuvan. Kuntastrategian päivitystyö aloitettiin syksyllä 2011, ja saatiin päätökseen vuoden 2012 lopussa. Strategiaosuus on se suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Pälkäneen kunnan strategia pohjautuu johtoryhmän ja valtuuston tekemiin skenaarioihin. Neljästä skenaariosta valittiin yksi skenaario, jonka pohjalle strategia on laadittu, ja joka määrittelee toivotun tulevaisuudenkuvan kunnan tilanteesta. Skenaarioita tarkasteltiin vetovoimaisuuden ja palveluiden sekä aluekehityksen ja maankäytön näkökulmasta. Valittu toivottu tulevaisuudenkuva kunnasta on: Vapaa-ajan lisääntyessä mökillä olemisen aika lisääntyy, keskusseudun kasvupaine lisää väestöä Pälkäneellä. Aktiivisia ikäihmisiä, jotka osallistuvat kunnan kehittämiseen ja palveluiden vapaaehtoiseen tuottamiseen yhteistoiminnalla ja uudenlaisilla järjestämistavoilla 3-sektorin ja muiden kuntalaisten kanssa. Vetovoimaisuus lisää kunnan palveluiden tarvetta, mutta lisää elinkeinotoimintaa ja matkailuyrittäjyyttä, ja laajentaa / tehostaa maankäyttöä. Taloutta tasapainotetaan, mutta lisääntyvät verotulot helpottavat tilannetta. 4

5 Missio Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Kunta edistää toimillaan yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja. Pälkäneen kunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Missiossa peräänkuulutetaan lisäksi yhteisöllisyyttä ja edellytyksien luomista hyvälle elämälle. Missio näkyy eri kunnan yksiköissä erilaisina rooleina. Tasapuolinen kohtelu tarkoittaa laadukasta asiakaspalvelua ja ratkaisuja asiakkaasta tai palvelun tarpeesta riippumatta, ei palvelun tasapäistämistä tai massapalvelua. Visio Pälkäne on vireä maaseutukunta, jossa yhdistyvät elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö, ihmisläheiset palvelut sekä monimuotoinen yrittäjyys. Visio kuvaa sitä haluttua ja tavoiteltavaa tilannetta, mitä haluamme olla, joka strategian avulla saavutetaan. Uudessa visiossa Pälkäne haluaa olla vireä maaseutukunta, jossa elinvoimaiset kylät, turvallinen ja puhdas asuinympäristö sekä ihmisläheiset palvelut luovat vetovoimaisuuden asua, elää ja yrittää. Maaseutukunta tarjoaa selkeän vaihtoehdon kaupunkiasumiselle puhtaudellaan ja turvallisuudellaan sekä tilavilla asuintonteilla. Arvot 1. Elävä ja toimiva maaseutumaisuus 2. Demokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 3. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja kestävän kehityksen voimavarana Elävä ja toimiva maaseutumaisuus liittyy kehitykseen ja kunnan kehittämisen päätöksentekoon esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytössä. Demokratia ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuus ovat asiakasarvoja, jotka näkyvät kuntalaisten kuulemisessa kaikissa päätöksenteossa ja jokaisella yksikkötasolla. Luovuus ja ennakkoluulottomuus taloudellisen ja kestävän kehityksen voimavarana sisältää sekä taloudellisen, yhteisöllisen että kehityksellisen arvonäkökulman. Taloudellisuus ja kehityksellisyys näkyvät taloudellisena ja kestävänä kehityksenä, yhteisöllisyys luovuutena ja ennakkoluulottomuutena päätöksenteossa. 5

6 Kriittiset menestystekijät 1. Kaavoitus ja maapolitiikka 2. Talouden ja palveluiden tasapaino 3. Henkilöstöpolitiikka 4. Elinkeinopolitiikka Kriittiset menestystekijät, asiat, joissa pitää strategian toteutumiseksi onnistua, eivät muuttuneet oleellisesti aiemmasta strategiasta. Menestystekijöihin haettiin kuitenkin konkreettisia tarkennuksia. 1. Kaavoitus ja maapolitiikka: Tavoitteena on päästä onnistuneeseen maapolitiikkaan, jossa huomioidaan koko kunnan strategiset että kehityskuvatyössä laaditut maankäytön suunnitelmat. 2. Talouden ja palveluiden tasapaino: Tarjottavien palveluiden laajuus on mietittävä siten, että peruspalvelut voidaan turvata. Palveluiden laadussa näkyy kunnan missio tasapuolisesta palvelusta. 3. Henkilöstöpolitiikka: Henkilöstöpolitiikka on hallittua ja pitkäjänteistä, jolloin henkilöstöresurssit suunnataan ja mitoitetaan oikein. Henkilöstöpolitiikka tarkoittaa myös hyvinvoivaa henkilöstöä, jossa vastuuta hyvinvoinnista kantaa paitsi työnantaja ja työyhteisö niin myös jokainen työntekijä itse. 4. Elinkeinopolitiikka: Elinkeinopolitiikkaa toteutetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Yritystoiminnan tukeminen nykyisellään ja uusien yrityksien alueelle rekrytointi ovat elinkeinopolitiikan keskeisiä asioita. Kunta luo edellytyksiä yrittäjyydelle muun muassa yritystonttien ja toimintaympäristön turvaamisella. Elinkeinopolitiikassa näkyy yritysmyönteinen asenne. Yhdessä yrittäjien kanssa luodaan hyvämaineista yrityskuntaa. Elinkeinopolitiikkaa tehdään innovatiivisesti. Tavoitteet Strategiaseminaarissa määriteltiin yhdeksän konkreettista tavoitetta, joihin kunnan pitäisi panostaa. Näistä tavoitteista ja kriittisistä menestystekijöistä on johdettu toimenpideohjelma, joka on strategian tavoiteosana. Yhdeksästä toimenpideohjelman tavoitteesta valittiin keskeisimmiksi päätavoitteiksi seuraavat tavoitteet tärkeysjärjestyksessä: 1. Kunnalla on toimivat peruspalvelut 2. Kunnallisten palveluiden turvaaminen ja hyvä laatu tehdään hallitulla henkilöstöpolitiikalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä 3. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit 6

7 Strategian seuranta Strtaegiaan sisältyvässä toimenpideohjelmassa on strategian tavoitteista johdetuille toimenpiteille määritelty omat mittarit, joita seurataan osavuosiraportoinnin yhteydessä. Toimenpideohjelman seuranta 1. Kaavoitus ja maapolitiikka Toimenpide Aikataulu Vastuu 1. Sitoutuminen Pälkäneen alueen kehittämiseen 1.1 Maankäytön suunnittelun toteuttamisohjelma (Harava-työkalu) kehityskuvan jatkoksi: edesauttaa sitoutumista Mittarit Pilottiryhmä: kunnanjohtaja, aluearkkitehti, kehittämispäällikkö Toteutuminen (aluearkkitehti) Pilotille esitettyjen tavoitteiden toteutuminen 2. Aktiivinen maaseutumaisen rakentamisen tukeminen 2.1 Riittävä tonttikoko 2.2 Rakennusjärjestyksen tarkistaminen (vrt. kehityskuva vapaa-ajan asunnot vakituiseksi ja haja-asutusalueen rakentaminen) 2.3 Kriteeristön käyttöönotto mökin muuttamisesta omakotitaloksi (mitä useampi kriteeri täyttyy, muutos mahdollinen) Mittarit Tonttikoko Myönnetyt haja-asutusalueen rakennusluvat: ja perustelut Kehityskuvan määrittelemät kriteeristöt, muutettujen mökkien määrä Koko aika Toteutuminen (rak.valvonta) Aluearkkitehti Johtoryhmä, aluearkkitehti, rak.valvonta johtoryhmä 3. Teollisuusalueiden kaavoitus 3.1 Kaavoitettavien alueiden kartoitus kuntakeskuksessa (vrt. kehityskuva) 3.2 Kehityskuvatyössä määriteltyjen alueiden kaavoituksen toteuttaminen 3.3 Kevyen liikenteen väylien, maisemapolkujen ym. alueiden suunnittelu (vrt. kehityskuva) Johtoryhmä, aluearkkitehti Kunnanjohtaja, aluearkkitehti Kunnanjohtaja, aluearkkitehti 7

8 Mittarit Toteutuminen (aluearkkitehti) Tehty selvitys Kehityskuvatyön seurantamittarit 2. Talouden ja palveluiden tasapaino Toimenpide Aikataulu Vastuu 1. Kunta täyttää terveen talouden tunnusmerkit 1.1 Laadittavaksi tulevan talouden tasapainotusohjelma ja sen toteuttaminen: kaikki toimijat, sisältäen kolmannen sektorin Mittarit Luottamuselimet, työntekijät: vastuu johtajilla Toteutuminen (johtoryhmä) Sektorikohtainen arviointi 2. Kunnalla on toimivat peruspalvelut 2.1 Arvioidaan palveluiden toteuttamistapa tasapainoisesti koko kunta huomioiden (palveluiden taso ja laatu, toimijatahojen määrittely) Mittarit Kunnanhallitus, lautakunnat Toteutuminen (johtoryhmä) Asiaan palataan vuoden 2014 aikana, jolloin juhlavuoden toimenpiteet sekä Kangasalan yhteistoiminta-alueen palveluiden laajentaminen on valmistunut. Kustannustehokkuus Kustannusseuranta Vertailukunnat Palvelujen laadun arviointi 3. Kunnan veroprosentit ovat kohtuulliset 3.1 Käytetään tarkkaa harkintaa kokonaisvaltaisesti määriteltäessä kunnan veroprosenttia (arvioidaan säästökohteet uudestakin näkökulmasta, tehdään pitkän tähtäimen suunnittelua) Mittarit Arvioidaan vuosittain erikseen Toteutuminen (kamreeri) Valtuusto Seurantavertailu, Keskiarvo ja sen kehitys Kunnallisveroprosentti, Pälkäne ja keskiarvovertailut

9 Pirkanmaan 19,46 19,48 19,62 keskiarvo ,68 19,80 19,98 as. kunnat Pälkäne 20,00 20,00 20,00 20,50 Kiinteistöveroprosentit, Pälkäne ja Pirkanmaan keskiarvot Pirkanmaa 0,99 yleinen kv.ka Pälkäne yleinen 0,80 0,80 kv. Pirkanmaa 0,45 vak.as. ka. Pälkäne vak. as. ka 0,40 0,40 3. Henkilöstöpolitiikka Toimenpide Aikataulu Vastuu 1. Hallittu henkilöstöpolitiikka palveluiden ja laadun turvaamiseksi 1.1 Henkilöstöresurssi suunnataan ja mitoitetaan oikein 1.2 Esimiesten tehtävien selkeyttäminen ja johtamisosaamisen kehittäminen 1.3 Suunnitellaan toiminta ja muutokset henkilöstön kanssa: sitoutuminen ja motivointi 1.4 Työyhteisötaitojen kehittäminen: koulutus 1.5 Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen 1.6 Perehdytys Esimiehet Koko työyhteisö: vastuu esimiehillä Esimiehet Johtoryhmä, esimiehet Osastojoht. esimiehet Esimiehet Mittarit Toteutuminen, Yleishallinto Työn kuormittavuus, tehtäväkuvat Henkilöstön osallistuminen Koulutuspäivät, asiakaspalaute Taloudellinen ja tehokas toiminta Toteutuminen, Sivistysosasto Työn kuormittavuus, tehtäväkuvat Henkilöstön osallistuminen Koulutuspäivät, asiakaspalaute Taloudellinen ja tehokas toiminta 9

10 Toteutuminen, Tekninen osasto Työn kuormittavuus, tehtäväkuvat Henkilöstön osallistuminen Koulutuspäivät, asiakaspalaute Taloudellinen ja tehokas toiminta 2. Hyvinvoiva henkilöstö palveluiden ja laadun turvaamiseksi 2.1 Luottamuksen kehittäminen työyhteisössä 2.2 Henkilöstön hyvinvointi- ja terveystietoisuus 2.3 Hyvän työyhteisön pelisäännöt 2.4 Ongelmiin puututaan heti 2.5 Työergonomia ja ohjaus, työtilat 2.6 TYHY -toimintaan panostaminen: henkilöstö mukaan suunnitteluun, mm. kehittämispäivät 2.7 Työsuojelu ja työturvallisuus 2.8 Aloitekilpailu hyvinvoivan henkilöstön lisäävistä tekijöistä Koko työyhteisö Työsuojelu-, työterveys Lähiesimiehet, jory Lähiesimiehet Lähiesimies, työntekijä, työsuojeluhenkilöstö Henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, lähiesimies Työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut Yt-toimikunta Mittarit Toteutuminen, Yleishallinto Työhyvinvointikysely: palaute, seuranta ja toimenpiteet Kehityskeskustelut vuosittain ja sisältö (Populuksen pohja), raportointi Säännölliset tiimipalaverit, Osastokokoukset Poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus: loppuhaastattelu Mittarit Toteutuminen, Sivistysosasto Työhyvinvointikysely: palaute, seuranta ja toimenpiteet Kehityskeskustelut vuosittain ja sisältö (Populuksen pohja), raportointi Säännölliset tiimipalaverit, Osastokokoukset Poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus: loppuhaastattelu Mittarit Toteutuminen, Tekninen osasto Työhyvinvointikysely: palaute, seuranta ja toimenpiteet 10

11 Kehityskeskustelut vuosittain ja sisältö (Populuksen pohja), raportointi Säännölliset tiimipalaverit, Osastokokoukset Poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus: loppuhaastattelu 4. Elinkeinopolitiikka Toimenpide Aikataulu Vastuu 1. Maaseutuyrittäjyyden edistäminen 1.1 Yritysmyönteinen neuvonta, asiakaspalvelu-koulutus 1.2 Tonttien kaavoitus rakentamiskelvolliselle, logistisesti hyvälle paikalle, kunnallistekniikka valmiiksi Heti Koko ajan, alkupainotteinen Kunnan johto henkilöstöjohtaminen Kunnan johto, kaavoitus Mittarit Asiakaspalaute jatkuva Yritystonttien määrä 2. Matkailun edistäminen 2.1 Sappeen ja sen vaikutusalueen vetovoimaisuuden ja toiminnan kehittäminen 2.2 Matkailua tuottavien yhdistyksien mm. Mikkolan navetan kulttuurin ja sen kohteiden kehittäminen 2.3 Kunnan vapaiden kiinteistöjen hyödyntäminen matkailuyrityksille (lunastus vuokranmaksulla tms.) 2.4 Kuntamarkkinoinnin kehittäminen: imago, vetovoimaisuus Koko aika 2013 Koko aika Koko aika Kunnan johto, yrityspalvelut, kehittämispalvelut Kehittämispalvelut, Elpo-ryhmä Mittarit Asiakasmäärä, liikevaihto, htv, rakennuskanta Sopimus Kiinteistöjen myynti-/vuokraussopimukset Asukas- ja yritysmäärän kasvu Toteutuminen 3. Työpaikkaomavaraisuus: Olemassa olevien yrityksien tukeminen ja yrityksien säilyminen 11

12 3.1 Omien työttömien nuorten työllistäminen, asenteisiin vaikuttaminen 3.2 Yrityskampanja työllistämisestä ja sen keinoista, ml. kunta työnantajana 3.3 Yrityskoulutuksia sidosryhmien kautta 3.4 Toimivat yrityspalvelut: neuvonta-, sijoituspalvelut 3.5 Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen ja tuki Koko aika, alkupainotteinen 2013 Koko aika Koko aika Koko aika Työpaja, yrityspalvelut Yrityspalvelut, työpaja : Yrityspalvelut, kehittämispalvelut Mittarit Työttömien määrä, työttömyysaste Osallistuvat yritykset Uudet yritykset, yrit. nettomäärä Asiakaspalaute Toteutuminen 4.2 Hyvinvointisuunnitelma Pälkäneen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan käynnistää hyvinvointikertomustyön. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt hyvinvointikertomuksen vuosille Oheisessa taulukossa on toimenpiteet, joiden avulla hyvinvointia pyritään edistämään vuosina 2015 ja Toimenpiteet ja niiden seuraaminen on syytä jakaa kahdelle vuodelle, koska merkittävä osa tavoitteista on sellaisia, joiden vaikuttavuus ulottuu pidemmälle ajanjaksolle. Tavoitteiden seuraaminen tapahtuu talousarvion seurannan yhteydessä kolme kertaa vuodessa ja yksi näistä on tilinpäätöksen yhteydessä. Hyvinvointisuunnitelma kokonaisuudessaan on talousarvion liitteenä liite 3. Tavoite Tavoiteltu muutos mennessä. Toimenpide Vastuutaho Arviointimittari ongel- Rakenteelliset mat Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrän vähentäminen Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee vuosittain 10%. Lähtötasona on elokuu 2014, jolloin heitä oli 142. Työttömien aktivointi mm. työpajatoiminta ja rahoituksen hakeminen uudelle kehittämishankkeelle projektikoordinaattori, hallintojohtaja Pitkäaikaistyöttömien ja yli 50-vuotiaiden työttömien määrä Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä pienenee vuosittain 10%. Lähtötasona on elokuu 2014, jolloin heitä oli

13 Muuttovoittoinen kunta Pälkäne on muuttovoittoinen vuosina 2015 ja Markkinointi, kunnan imagon kohottaminen ja näkyvyyden lisääminen, kehityskuvatyö, tonttivarannon ylläpitäminen. hallintokoordinaattori Toteutetut markkinointi toimenpiteet, kunnan näkyvyys mediassa, kehityskuvan toimeenpanon tilanne, saatavilla olevien tonttien määrä. muuttoliike Nuorten hyvinvointi Nuorten hyvinvoinnin parantaminen Kouluterveyskyselyssä vuoden 2015 tulokset paranevat vuosien 2011 ja 2013 tasosta tässä suunnitelmassa esitettyjen mittareiden osalta. Yhteisöllinen oppilashuolto, nuorisotyöntekijän pitämät oppitunnit. sivistystoimenjohtaja, liikunta- ja vapaaaikasihteeri, nuorisotyöntekijä. Kouluterveyskyselyn tulokset. Nuorten osallisuus Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston tai vastaavan vaikuttamiskanavan perustaminen. Nuorten osallistaminen esim. kunnan palvelujen ja markkinoinnin kehittämisessä. sivistystoimenjohtaja, hallintokoordinaattori Nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttamiskanava perustetaan. Nuoria osallistettu esim. kunnan markkinointiin. Ikäihmisten hoito ja asuminen Ikäihmisten hoito ja hoiva Vanhainkodeissa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrän vähenee ja kotihoidon, palveluasumisen, tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon määrä lisääntyy suhteessa ikäihmisten määrään. Lähtötasona toimivat vuoden 2013 määrät. Neuvotellaan Kangasalan kanssa ikäihmisten hoitomuodoista ja Harjutuulen palvelukeskuksen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen yksiköksi. kunnanjohtaja Ikäihmisten palvelujen palvelurakenne. rakenta- Senioritalon minen Senioritalo Pälkäneelle. toteutuu Senioritalon työryhmä vie hanketta eteenpäin. hallintojohtaja Päätös rakentamisesta on tehty, kaavamuutos vireillä, hankkeen toteutus aloitettu. Vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa Vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn käyttöönotto Kunnanhallitus ja hallintokunnat käyttävät EVAa kukin vähintään yhden päätöksen teossa vuosittain. Kunnanhallitus ja hallintokunnat ottavat EVA:n käyttöö. kunnanjohtaja, osastopäälliköt EVAn käyttömäärä kunnanhallituksessa ja hallintokunnittain. 13

14 5. KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TAVOITTEET Kunnan tavoitteet Tavoite: Prosessien kuvaaminen parhaiden toimintatapojen löytämiseksi ja omaksumiseksi sekä kunnan toiminnan ja palveluiden laadun määrittelyn käynnistäminen Vuoden 2015 aikana kuvataan kunnan perus- ja palveluprosessit. Prosessikuvausten yhteyteen kirjataan lainsäädännön velvoitteet ja määritellään kunnan järjestämien palveluiden laatukriteerit asiakasnäkökulmasta. Prosessikuvaus on aloitettu vuonna 2014 varhaiskasvatuksen osalta. Vastuuhenkilöt: Osastopäälliköt prosessien kuvaamisen osalta ja hallintokoordinaattori kuvaamistyön käynnistämisen ja koordinoinnin osalta. Tavoite: Sähköisten tietojärjestelmien käytön tehostaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen Kuntalaisten sähköisen asioinnin tarpeiden selvittäminen ja kehittämistavoitteiden asettaminen selvitystyön pohjalta. Kunnan päätöksentekoprosessien sähköistäminen: luottamushenkilöiden sähköisen verkkopalvelun käytön laajentaminen ja tehostaminen. Sähköisten tietojärjestelmien käytön tehostaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen on aloitettu vuonna 2014 varhaiskasvatuksen osalta. Vastuuhenkilö: Kunnanhallituksen asettama työryhmä Kuntakonsernin tavoitteet Pälkäneen Asuntotuotanto Pälkäneen kunta omistaa samoin kuin useat muut kunnat, vuokrataloyhtiön, jonka perustehtävänä on vasta siitä, että kunnan alueella, ja sen eri puolilla on riittävä vuokratalokanta. Asuntojen riittävyyttä peilataan vuosittain asunnon hakijoiden ja tyhjänä olevien asuntojen määrään. Pälkäneen Aluelämpö Oy Pälkäneen kunta omisti aikaisemmin yhtiön puoliksi Vattenfallin kanssa, mutta osti sitten Vattenfallin osakekannan sen haluttua luopua osakkuudestaan. Kunnan lähtökohtana on se, että kunta pystyy omilla toimenpiteillään vaikuttamaan kaukolämpötariffiin ja kaukolämmön tuotantotapaan. Konserniyhtiöiden tavoiteasettelu vuodelle 2015: Tytäryhtiö: Pälkäneen Asuntotuotanto Oy Toteutuminen Tavoite Toteutuminen Mittari Käyttöaste % (Vuokratuotot maksimivuokratuotosta) 96,14 % väh. 96,14 % Yhtiö kattaa vuokratuloilla käyttömenot sekä ylläpitoinvestoinnit ilman konserniemon avustuksia Yhtiön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu toteutunut toteutunut 14

15 Jatkuvuussuunnitelman toteutuksen aloittaminen 2014 Käynnissä, jatkuen v Yhtiön tunnusluvut TP 2013 Tot Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Tilinpäätössiirrot Tilikauden voitto/tappio 20 Lainat rahoituslaitoksilta Lainat emolta Omavaraisuusaste % Tot. vuokra/m 2 keskimäärin 8,02 Lainavastuut, euroa/asm2 191,00 Tytäryhtiö: Pälkäneen Aluelämpö Oy Toteutuminen Tavoite Toteutuminen Mittari Kaukolämmön myynti MWh/vuosi Kaukolämpöt. hyötysuhde (myyty/tuotettu MWh) Kaukolämmön kokonaishinta /MWh Yhtiö kattaa liiketoimintatuloilla käyttömenot sekä ylläpitoinvestoinnit ilman konserniemon avustuksia Yhtiön kanssa käydään vuosittain kehityskeskustelu Osinkotuottotavoite Yhtiön tunnusluvut TP 2013 Tot Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden voitto/tappio Lainat rahoituslaitoksilta Lainat emolta Omavaraisuusaste 10,8 % 15

16 6. KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN KAUDELLA Valtuusto on hyväksynyt vuosina toteutettavan talouden tasapainotusohjelman. Talouden tasapainotusohjelmaan liittyvät Epaalan ja Laitikkalan koulujen lakkauttamiset hyväksyttiin saman kokouksen pykälissä 71 ja 72. Valtuuston päätöksen mukaan tasapainottamisohjelman toimenpiteet ja tavoitteet sisällytetään valmisteltaviin talousarvioihin tasapainotusohjelman toteuttamiskaudella ja annetaan tarkastuslautakunnan tehtäväksi seurata ja arvioida tasapainottamisohjelman toteutumista. Yleishallinto Toteutuva säästö/tulo vuosittain Palvelusihteeri, ei täytetä Palvelusihteeri, ei täytetä Yritysneuvoja osa-aikaiseksi Kuntouttavan työtoiminnan malli/työpajan vakiinnuttaminen Yhteensä, vuosi Yhteensä, kumulatiivinen Perusturva Toteutuva säästö/tulo vuosittain Luovutaan neljästä vanhusten tehostetun palveluasumisen paikasta Siivoussetelistä luopuminen Kotihoidon turvapalvelupäivystys Esperille Kesäsulku 1 kk, Onkkaalan terveysasema auki Tk:n vuodeosastopaikkojen vähentäminen kesällä Yhteensä, vuosi Yhteensä, kumulatiivinen Sivistystoimi Toteutuva säästö/tulo vuosittain Laitikkalan koulun lakkauttaminen Epaalan koulun lakkauttaminen Rautajärven koulu 2-opettajaiseksi Ryhmäperh.pk:n (Tuulimylly) lakkaut Kirjastopalvelujen järjestelyt Liikunta- ja ulkoilualuekuluj. säästö Liikuntapalvelujen maksutuot Yhteensä, vuosi Yhteensä, kumulatiivinen

17 Tekninen osasto Toteutuva säästö/tulo vuosittain Valmistuskeittiöiden vähentäminen, ateriakuljetusten lisääminen Pesulan lakkauttaminen, selvitystyötä jatketaan Energiasäästöratkaisujen toteutus, Aluelämmön tariffin lasku Eri alueiden kunnostus kylätoimikuntia avustamalla Vesilaitoksen maksut 3/4 tasossa koko maan maksimitasosta Vesilaitoksen kustannussäästötavoitteet Katuvalaistuksen säästöt (joka kolmas lamppu päällä) Tilojen käyttömaksujen ja muiden taksojen tarkistaminen Yhteensä, vuosi Yhteensä, kumulatiivinen Käyttötalous kaikki yhteensä, vuosi Käyttötalous kaikki yhteensä, kumulatiivinen Kiinteistöjen myynnit Myyntivoittotavoite vuosittain Kiinteistöjen myyntikohteet erillisessä taulukossa myyntivoittotavoite jaettuna kolmelle vuodelle Yhteensä Käyttötalous+kiinteistöjen myynnit yhteensä, vuosi Käyttötalous+kiinteistöjen myynnit yhteensä, kumulatiivinen Kiinteistöjen myyntitavoitteet Kiinteistö Tasearvo 2013 Seuraava myyntiin vapautuva asuntoosake Seuratalo huoltorakennuksineen Kukkianhelmessä liiketila (Luopioisten Lahjapuoti) Rajalansaari, kiinteistön jalostus Myyntihinta - Tasearvo 17

18 Laitikkalan koulu Epaalan koulu Pukkivuoren ryhmis päiväkodin siirryttyä koululle Pöllölän rakennus purkukuntoisena, maapohjan vuokraus Salimäen rakennukset, hoitovastuu Pälkäne-seuralle Lisäsäästötoimet talousarviota 2015 varten Sivistystoimi Kirkonkylän koulun muuttaminen kolmiopettajaiseksi (virka siirretään määräaikaisesti täytettyyn virkaan Kostian koululle) Kouluverkkorakenteeseen liittyvistä muutoksista päätetään vuoden 2016 talousarvion valmistelun yhteydessä Koulujen tuntikehyksen leikkaus (lukio + peruskoulut noin 20 tunnilla) Määräaikaisten koulunkäyntiavustajien vähentäminen kahdella Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan ja päivähoidon avustajatoiminnan yhdistäminen Puistolan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen: henkilöstösäästö kaksi määräaikaista päivähoitajaa sisäiset vuokrat muut kulut Yhteensä Tekninen toimi ) Liikenneväylät Katuvalaistuksen uusiminen energiaa säästävät lamput ( ) rahoitusmallit ( esim. leasing, yksityistäminen ) osuudet, joissa kokeiluluontaisesti valot kokonaan öisin sammutettuna ) Puistot ja yleiset alueet määritetään hoitoluokat uimarantojen hoito / yksityistäminen / yhteisöt / talkootyöt / tempaukset ) Puutarhuri (tai työpajan hyödyntäminen) kiinteistöalueiden hoito kaavateiden jätkäpolkujen ja vastapenkan hoito tontin omistajille ) Kiinteistöt vähällä käytöllä olevien kohteiden myynti / tehostettu käyttö / vuokraus Haanloukas, Santaharjun nuorisotalo, Luopioisten tekninen toimisto, Apteekki 5) Korjauskohteiden etukäteiskarsinta tarkalla seulalla katsotaan ja tarkastellaan mitä voidaan tehdä ;

19 toiveet ennen budjetin valmistelua ei pitkin vuotta 6) Henkilöstö eläköityminen uuden palkkaaminen ratkaisut Siivous- ja ruokahuolto sijaisuuksien tarkka seulonta 7) Hankintakielto! vain täysin tarpeellinen hankitaan!; Yhteensä Yleishallinto palkattomien vapaiden laajentaminen, vuosi 2015 haettava mennessä yksi palkallinen vapaa 5 palkatonta päivää kohti (järjestelyllä max. 2 palkallista päivää vuodessa) jäsenmaksujen, jäsenyyksien vähentäminen Yhteensä Kaikki yhteensä TALOUSARVION SISÄLTÖ Kuntalain 65 :n 1 mom. mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntalain 65 :ssä säädetään lisäksi - talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, - talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, - kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarviovuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena. Alijäämän kattamisvelvoite syntyy, kun kunnan kuluvan vuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi. Tasearvio on alijäämäinen silloin, kun viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden talousarvion yli- ja alijäämäerien yhteenlaskettu määrä on negatiivinen. 19

20 Pälkäneen kunnalla ei ole suunnitelmakaudella katettavaa alijäämää. Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Vuoden 2014 talousarvion yli-/alijäämä Ylijäämä Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, jotka hyväksytään koko kunnan osalta ja tehtäväalueittain talousarviossa. Tilinpäätökseen liittyvässä talousarvion toteutumisvertailussa verrataan toteutunutta toimintaa valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Taloussuunnitelma toteuttaa valtuuston hyväksymää kunnan toimintastrategiaa, joka ulottuvat taloussuunnitelmakautta pidemmälle ajanjaksolle. Käyttötalousosassa asetetut tehtäväkohtaiset tavoitteet valmistelevat toimielimet, ja niiden tulee olla johdettu valtuuston hyväksymistä strategioista, päämääristä ja koko kuntaa koskevista tavoitteista, ja niiden tulee tukea koko kunnan tavoitteiden saavuttamista. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan kokonaistaloutta kuvaava tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisen omaisuuden jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalennuksiin. Tuloslaskelmassa esitettävät keskeiset erät ovat varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut, suunnitelman mukaiset poistot ja satunnaiset erät. Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään tehtäväalueittain. Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirtaa. Siitä nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoituksen rahavirta. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset sekä kassavarojen muutokset. 8. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 8.1 Yleinen taloudellinen tilanne Euroalueen kasvuksi ennustetaan kahden negatiivisen vuoden jälkeen prosentin kasvua ja seuraavien parin vuoden aikana kasvu olisi noin puolitoista prosenttia. Euroalueen hitaan taloudellisen kasvun syitä ovat mm. toipuminen velkakriisin vaikutuksista, useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky sekä rajoittunut yksityisen kulutuksen ja investointien kasvu. Yhdysvalloissa kasvun ennustetaan olevan kuluvana ja seuraavana vuonna vajaa kolme prosenttia. Maailmankaupan kasvu pysyy edelleen vaimeana. Lisäksi teollisuusmaiden kasvunäkymiä varjostavat geopoliittiset jännitteet mm. Venäjällä ja Lähi-idässä. Tänä vuonna Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Heikon talouskehityksen taustalla on erityisesti palvelutuotannon jo kaksi vuotta kestänyt lasku, joka on ollut laaja-alaista, sillä niin yksityinen kuin julkinen palvelutuotanto on ollut heikkoa. Ensi vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 20

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot