Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL

2 SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot... 4 Paristojen asentaminen... 6 Laitteen käyttö Yleis/pika ohje... 7 Laitteen toimintojen esittely Viilennys... 8 Ilmankosteudenpoisto... 8 Tuuletus... 9 Lämmitys... 9 Auto Ajastimen käyttö Sleep Hätäkytkin...11 Sisäyksikön merkkivalojen sammuttaminen Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Ohjeita Laitteen ilmastointilaitteen huolto ja puhdistaminen käyttäjälle Laitteen Ongelmatapauksissa huolto ja puhdistaminen Ongelmatapauksissa Asennus Asennusetäisyydet Asennusetäisyydet Asennuspaikan valitseminen Asennuspaikan Sisäyksikön asentaminen valitseminen Sisäyksikön Ulkoyksikön asentaminen Ulkoyksikön Ilman kierto ja asentaminen vuototesti Ilman Tarkistustoimet kierto ja vuototesti asennuksen... jälkeen Tarkistustoimet asennuksen jälkeen Tekniset tiedot...22 Tekniset tiedot

3 Ilmalämpöpumpun rakenne Structure and operation Name of each part Indoor Unit Sisäyksikkö Etupaneeli Surface panel Ilma sisään Air in Ilman ulostuloaukon Louver ohjaimet Näyttö Air out Ilma ulos Kaukosäädin Lämmitys Viilennys Säädetty lämpötila Virta päällä / toiminnassa Kosteuden poisto Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Poistovesiletku Drain hose Ulkoyksikkö Outdoor Unit Ilma sisään Air in Kylmäaineputki Connection ja liitosjohto pipe and connecting wire Air out Ilma ulos Näyttö Pistotulppa power plug -1-

4 Ohjeita ennen laitteen käyttöä Important Important Advice Advice Important (Read the follwoing (Read Advice the items follwoing (Read carefully the items follwoing before carefully using items before the carefully unit) using before the unit) using the unit) Pistotulppa Structure on Structure kiinnitettävä Principle Älä irrota pistotulppaa Liitosjohtoa ei saa katkaista huolellisesti pistorasiaan. Structure Principle and Usage pistorasiasta Principle and Usage laitteen ollessa WARNING WARNING and Usage WARNING eikä jatkaa. päällä. Muussa Important tapauksessa Important Advice on (Read Advice the Pistotulpan follwoing (Read the items irrottaminen follwoing carefully items laitteen plug ollessa firm out Don't enough power plug before carefully using before the Se unit) using the unit) Important Advice (Read the follwoing items carefully aiheuttaa before sähköiskun using the unit) olemassa Insert sähköiskun, power plug Insert firm power enough plug Insert firm enough power Don't päällä plug out voi power Don't aiheuttaa plug Don't out damage power Don't wire plugdamage or vaaran. use the wire Don't or damage use the wire or use the ylikuumenemisen For loose insert Structure For may loose tai cause insert tulipalon electric may For Principle cause loose when electric insert unit sähköiskun operating. when unit is operating. tai tulipalon wire vaaran. that is not appointed. Structure shock or fire. Principle and Usage WARNING may and cause electric Usagewhen unit is operating. wire that is not wire appointed. that is not appointed. shock or fire. Structure shock or fire. Principle WARNING and Usage WARNING vaara. Or electric shock Or electric or fire shock mayor or electric fire Or may electric shock shock or Or fire electric or may fire shock mayor or electric fire may shock or fire may Insert power plug Important Insert firm power enoughplug Advice firm Don't enough plug (Read out Don't power the plug plug follwoing out power items Don't plugdamage carefully wire Don't before or damage use the using wire or the use unit) the Important For Advice loose insert may Insert (Read Important cause power electric the plug follwoing firm Advice enough items (Read carefully Don't the plug follwoing before out power using items plugthe carefully unit) Don't before damage using wire or the use unit) the Liitosjohtoa ei saa kiinnittää jatkopistorasiaan, Or electric shock johon or fire may on liitetty muita laitteita. Don't share socket with other appliances or use prelonged hose. Pistorasia Or electric voi shock ylikuumentua. or fire may Älä anna not good kylmän for health. not ilman good for puhaltaa suoraan vartaloa päin health. pitkiä aikoja. Don't let cooled air blows body Se voi directly aiheuttaa for too vilustumista long, and don't tai muita terveysongelmia. VAROITUKSIA Structure Structure Principle Structure Principle and Usage Principle and Usage and Usage Cut off power Cut off power Cut off power For loose insert may cause electric when unit is operating. when unit is operating. wire that is not wire appointed. that is not appointed. For loose insert may cause electric shock or fire. shock or fire. when unit is operating. wire that is not appointed. shock Or or electric fire. shock Or or electric fire WARNING may shock Or electric shock or fire may WARNING Or electric or fire may Or electric shock or fire may WARNING shock or fire may Or electric shock or fire may Insert power plug firm enough Don't plug out power plug Don't damage wire or use the Insert power plug For loose firm enough insert may Insert cause Don't power electric plug plug out firm when power enough unit plug is operating. Don't Don't plug damage out power wire wire that plug or is use not theappointed. Don't damage wire or use the For loose insert may shock cause or electric fire. For loose when insert unit may is operating. cause electric when wire unit that is operating. Or electric shock or fire mayis not Or appointed. electric shock wire or fire that may is not appointed. shock or fire. shock or fire. Or electric shock or fire may Or electric Or electric shock shock or fire or may fire may Or electric shock or fire may Don't share socket Don't with share other socket Don't with share Don't other socket operate with Don't unit other with operate wetunit Don't with operate Don't wet insert unit with finger Don't wet or insert sticklike electric finger Don't or sticklike air may inlet thing and into outlet air inlet and outlet insert finger or stick- appliances or use appliances prelonged or hose. use appliances prelonged hand or hose. for use Älä electric prelonged käsittele hand shock for hose. may electric ilmastointilaitetta shock hand for may thing shock into Or electric shock Or or electric fire may shock märillä or fire käsillä. may vents, or damage vents, may or damage may Don't share socket with Don't other operate Se aiheuttaa unit Don't with operate wet sähköiskun unit with Don't vaaran. wet insert finger Don't or insert stick-fingelike thing into air like inlet thing and into outlet air inlet and outlet or stick- appliances or use prelonged Don't share hand for hose. socket with other electric hand shock for may electric shock Don't may operate unit with wet appliances or use prelonged hose. hand for electric shock may Or electric shock or fire may vents, or damage vents, may or damage may Or electric shock or fire may vents, or damage may Danger Danger Danger Don't share socket with other Don't operate unit with wet Don't insert finger or sticklike with thing or wet stick- into air inlet Don't and insert outlet finger or stick- Don't share socket appliances with other or use prelonged Don't Don't share hose. operate socket hand with unit for other with electric wet shock Don't may Don't operate insert unit finger appliances or use Or prelonged electric hose. shock appliances or hand fire may for use electric prelonged shock hose. may hand like for electric thing into shock air inlet may vents, and or damage outletlike may thing into air inlet and outlet Or electric shock or fire may Or electric shock or fire may vents, or damage may Danger vents, Danger or damage may Danger vaara Don't let cooled Don't air blows let cooled bodyair Don't blows let If body cooled abnormal air phenomenon blows If abnormal body occurs phenomenon If abnormal Don't occurs phenomenon repair the Don't unit occurs repair yourself the Don't unit yourself repair the unit yourself directly for too directly long, and for too don't directly long, and (like for don't burning too long, (like odor and burning etc.), don't cut odor off (like etc.), burning for cut incorrect off odor etc.), repair for incorrect cut may offcause repair for incorrect may cause repair may cause set indoor temp. set too indoor low temp. for it is too low power for it supply is power first, then supply contact first, then electric contact shock electric or fire. So, shock contact or fire. So, contact set indoor temp. too low for it is power supply first, then contact electric shock or fire. So, contact not good for health. not good for health. our Service Center. our Service If abnormal Center. our If Service abnormal our Service Center. If Center our abnormal Service to have Center Danger our to Service have not good for health. Center to have Danger Don't let cooled Don't air blows let cooled body air blows continues, If abnormal body the phenomenon unit continues, If abnormal may be the damaged occurs unit phenomenon may be unit Don't damaged occurs repaired. unit the Don't unit repaired. continues, the unit may be damaged yourself the unit unit repaired. yourself Danger Don't let cooled air blows body If abnormal phenomenon occurs Don't repair the unit yourself directly for too directly long, and for don't too long, (like and and cause burning don't electric odor and (like cause etc.), burning shock electric cut or off odor fire. and shock etc.), cause for incorrect cut electric fire. off shock repair for incorrect or may fire. cause repair may cause directly for too long, and don't (like burning odor etc.), cut off for incorrect repair may cause set indoor temp. set too indoor low for temp. it istoo low power for supply it is first, power then supply contact first, then electric contact shock or electric fire. So, shock contact or fire. So, contact set indoor temp. too low our Service Jos Center. havaitset our for Service it is power supply first, then If abnormal Center. palaneen If our Service Cut off power Cut abnormal off power käryäcenter our contact Service to have Center electric to shock have or fire. So, contact not good for health. our Service Center. If Cut abnormal off power continues, the tai unit savua, continues, may be kytke damaged the unit unit repaired. laitteesta may be damaged unit repaired. virta Don't let cooled air and blows cause body If abnormal pois electric and If phenomenon päältä. shock cause abnormal or electric continues, fire. phenomenon shock the or occurs unit fire. may be damaged Don't repair the unit yourself directly for too long, Don't and let don't cooled air (like blows burning body occurs and odor cause If etc.), abnormal Don't electric cut off repair phenomenon shock the for or unit incorrect occurs fire. yourself repair may cause set indoor temp. directly too low (like for for burning it too is long, odor power and etc.), don't supply cut off first, (like for incorrect repair may cause Cut off power Cut then burning off contact odor etc.), power electric cut shock off or fire. So, contact set indoor temp. too low it is power supply Ota first, yhteyttä our Service then contact laitteen Center. If electric myyjään. abnormal shock Cut or our off fire. power not good for health. set indoor temp. too low for it is power supply first, then Service contact So, contact Center electric to have shock or fire. So, contact our Service not good for health. not good for health. Center. continues, If abnormal the unit our may Service our be damaged Service Center. Center If unit abnormal to repaired. have our Service Center to have continues, the unit and may cause be damaged electric continues, shock unit or repaired. the fire. unit may be damaged unit repaired. and cause electric shock or fire. and cause electric shock or fire. Älä työnnä like thing sormia into air inlet tai and muita outlet esineitä vents, laitteen or damage säleikköihin. may Se aiheuttaa Don't insert aina finger vaaratilanteen. or stick- thing into air inlet and like outlet Laitetta our Service ei saa Center korjata to have itse. unit repaired. Voit aiheuttaa Don't repair laitteelle the unit yourself lisävahinkoa. for incorrect repair may cause -2-1

5 Laitteen suojana on hyvä olla vikavirtasuojakytkin. Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi place where perfessiona pistotulppaa personnel pistorasiasta. considers it unrealiable. Se voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Jos laite on sijoitettu jalustalle, and cause injury. and cause injury. varmista että jalusta on riittävän tukeva. Note if install chassis is Laite voi vaurioitua jalustan without repair, unit may fall down pettäessä. Structure Structure Principle Principle and Usage and Usage Ota pistotulppa pois pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättömänä. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja laite voi rikkoontua. Don't stand or put things on Jos puhdistat laitetta, kytke se pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta. Earthing: Earth must be Plug out power plug when the Cut off power when cleaning reliable! Earth wire should Earthing: be Earth must be Plug out power plug when the Cut off power when cleaning unit will not be used for a long time. the unit. Otherwise, electric shock Structure Structure connected Principle Structure on special Principle and reliable! earth settings. Usage Principle Earth and wire Usage should and be unit Usage will not be used for a long time. the unit. Otherwise, electric shock or damage may connected on special earth settings. or damage may If there is no such settings, have it If there is no such settings, have it connected by perfessional personnel connected by perfessional personnel Earthing: Don't Earthing: connect must earth be wire Plug onto gas out power plug when the Cut off power cleaning Don't Earth Earthing: connect must be Earth Plug must out bepower Plug plug out when power the plug when Cut off thepower when Cut off cleaning power when cleaning earth wire onto gas reliable! Earth pipe, reliable! wire water should pipe, Earth beblowing wire reliable! unit should pipe will Earth be not or wire be unit used should will for not a be long be used time. unit for will a the long not unit. be time. used Otherwise, for a long unit. electric time. Otherwise, shock unit. electric Otherwise, shock electric shock Structure connected on special place Principle pipe, earth where settings. perfessiona and water personnel Usage pipe, blowing pipe or connected on special connected earth settings. special earth settings. or damage may or damage may or damage may Structure Principle Structure place where perfessiona and Principle personnel Usageand Usage If there is no such If considers there settings, is no it have such unrealiable. If it settings, there is no have such it settings, have it considers it unrealiable. connected by perfessional connected by personnel perfessional connected personnel by perfessional personnel Don't connect Earthing: Don't earth wire connect Earth onto must earth gas Don't bewire connect Plug onto gas earth out wire power onto plug gas when the Cut off power when cleaning pipe, water reliable! pipe, pipe, Earth blowing water wire Earthing: should pipe, pipe, or blowing be Earth water Earthing: unit pipe must pipe, will or be not blowing be Plug Earth used pipe must for out or be a long power Plug time. plug the when out power unit. the plug Cut when off the power when Cut cleaning off power when cleaning Otherwise, electric shock place connected where on perfessiona special reliable! earth personnel settings. Earth place where perfessiona place wire where reliable! should personnel perfessiona be Earth wire unit personnel will should not be be used unit for will or a long not damage time. be used may the for a unit. long Otherwise, time. the electric unit. Otherwise, shock electric shock connected on special connected considers If there is no it unrealiable. such considers settings, it unrealiable. have considers earth it it settings. on special earth settings. unrealiable. or damage may or damage may connected by perfessional If Don't there is personnel no plug such out settings, If there is the plug have no such by it settings, have it Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be Don't plug out the plug by Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be Don't connect earth connected pulling wire onto the by perfessional connected power gas hose. personnel by perfessional personnel heater or cooker directly. Or carbon placed 1m away from both indoor pulling the power hose. heater or cooker directly. Or carbon placed 1m away from both indoor pipe, water pipe, Don't Otherwise, blowing connect pipe fire earth Don't ormay wire connect be onto caused gas earth wire onto gas Älä monoxide sijoita poisoning liettä tai may muita occur for keit-antimiä outdoor unit to prevent fire pipe, Otherwise, fire may be caused monoxide poisoning may occur for for over water heat pipe, of blowing pipe, wire. water pipe pipe, or blowing pipe or incomplete ilmastointilaitteen burn. for over heat of wire. lähelle. or explosion place where perfessiona place where personnel perfessiona personnel incomplete burn. Ilmastointilaitteesta lähtevä Don't plug considers Don't out the it unrealiable. plug by out Don't considers the plug Don't plug it by out unrealiable. ilmavirta let the the Don't plug unit by blows voi let the aiheuttaa to unit Don't blows let keittimissä Chemical to the unit blows sprayer Chemical tomust sprayer be must be pulling the power pulling hose. the power pulling hose. heater the power or cooker hose. yllättävää heater directly. or cooker Or ylikuumenemista. carbon directly. heater or placed Or cooker carbon 1m directly. away placed from Or carbon 1m both away Ne indoor placed from voivat both 1m away syttyä. indoor from both indoor Otherwise, fire Otherwise, may be caused fire Otherwise, may be monoxide caused fire may poisoning monoxide be caused may poisoning occur for monoxide may and occur poisoning outdoor for may unit and occur to outdoor prevent for unit fire and to outdoor prevent fire unit to prevent fire for over heat for of wire. over heat of for wire. over incomplete heat of wire. burn. incomplete burn. incomplete or explosion burn. or explosion or explosion Älä sijoita tulenarkoja nesteitä and outdoor unit to prevent fire tai suihkeita ilmastointilaitteen or explosion lähelle. Chemical sprayer must be Don't plug out the plug by Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be pulling the power Don't hose. plug out Don't the heater plug plug by out the or cooker directly. plug Don't by Or let carbon the unit Don't placed blows let 1m to the unit away blows from Chemical to both indoor sprayer Chemical must be sprayer must be Otherwise, fire pulling may be the caused power pulling hose. the power monoxide poisoning heater hose. may or cooker occur for directly. heater Or or cooker carbon directly. placed Or 1m carbon away from placed both 1m indoor away from both indoor and outdoor unit to prevent fire for over heat of Otherwise, wire. fire may Otherwise, be caused fire may incomplete burn. monoxide be caused poisoning monoxide may occur poisoning for and may outdoor occur for unit and to prevent outdoor fire unit to prevent fire or explosion for over heat of wire. for over heat of wire. Note if install chassis is incomplete Don't stand burn. incomplete burn. or put things on or explosion Don't block the or air explosion inlet or outlet Note if install chassis is Don't stand or put things on Don't block the air inlet or outlet damaged. If the chassis is damaged the outdoor unit. For people or vent of both indoor and outdoor unit. damaged. If the chassis is damaged the outdoor unit. For people or vent of both indoor and outdoor unit. without repair, unit may fall down things may fall down and cause It would cause low performance without repair, unit may fall down things may fall down and cause It would cause low performance and cause injury. injury. or stop of unit. and cause injury. injury. or stop of unit. Note if install Note chassis if install is Note chassis if Don't is install stand chassis or Don't put is things stand or on put Don't things Don't stand on block or put the things Don't air inlet block onor outlet the air Don't inlet block or outlet the air inlet or outlet damaged. If the damaged. chassis is If damaged the chassis damaged. is the damaged If outdoor the chassis unit. the is damaged outdoor For people unit. the orfor outdoor people vent of unit. both or For indoor vent people and of both outdoor orindoor unit. vent and of outdoor both indoor unit. and outdoor unit. without repair, without unit may repair, fall down unit without may things fall repair, down may unit may fall down and cause It would cause low performance Älä things fall down astu may tai fall things istu down laitteen and may cause fall down päälle. It and would cause cause low It would performance cause low performance and cause injury. injury. injury. injury. or stop of unit. or stop of unit. Varmista, että ilmastointilaitteen ilman ulostulo- ja or stop of unit. sisään menoaukkojen edessä Don't ei ole block esteitä. the air inlet or outlet Esteet vent estävät of both indoor laitetta and toimimasta outdoor unit. kunnolla It would ja voivat cause low aiheuttaa performance häiriöitä or stop of unit. laitteen toiminnassa. Don't stand or put things on Don't block the air inlet or outlet damaged. If the Note chassis is if damaged install Note chassis the is if install chassis is Don't stand or outdoor unit. For people or vent of both indoor put Don't things and outdoor block onthe unit. air inlet or outlet damaged. If the chassis damaged. is things damaged If the chassis may fall the is down outdoor damaged and cause unit. the For outdoor It people would or unit. For cause vent people low of performance both indoor or and outdoor unit. and cause injury. without repair, unit without may fall repair, downunit may things fall may down fall down things injury. or and may stop cause fall down of unit. It would and cause low performance and cause injury. and cause injury. injury. injury. or stop of unit. -3-2

6 Kaukosäädin Romote control operation procedure Romote control operation procedure Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot Huom! - Kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen välissä ei saa olla esteitä. - Kaukosäädintä ei saa pudottaa tai heitellä. - Älä sijoita kaukosäädintä suoraan auringonvaloon. - Kun laite käynnistetään sen pysäyttämisen jälkeen, se käynnistyy sillä toiminnolla, millä se on viimeiseksi ollut. TEMP+ TEMP+ ja TEMP näppäimet TEMP+ At COOL, DRY, Säädä lämpötila FAN or Lämpötila At HEAT COOL, mode, lisääntyy DRY, press FAN these or painamalla HEAT two buttons mode, TEMP+ press could theset näppäintä two up the buttons ja temperature,the laskee could painamalla TEMP- näppäintä. set Viilennys, up setting the temperature,the Kosteuden range is 16 poisto setting -30,in ja Lämmitys range each mode is 16 the toiminnoilla -30,in memory function each lämpötila mode is voidaan memory ailable the av- säätää function in väliltä Temperature 16 C is available setting in. Temperature 30 C. FAN-näppäin setting. Tuulettimen At unit turned voimakkuuden säädin. on, AUTO, At under unit Viilennys, AUTO, turned COOL, Tuuletus under HEAT ja Lämmitys modes,press AUTO, COOL, toimin- FAN, this on, FAN, noilla HEAT button voidaan modes,press could valita select this tuulettimen button voimakkuus: Auto the fan, Auto could Hiljainen, Fan select speed, Keskiteho, the Low, Voimakas. Auto Med Fan, High speed, fan (Auto Low, speed,in fan Med = laite DRY, High säätelee mode,the fan automaattisesti speed,in tuulettimen fan voimakkuutta speed DRY is mode,the low fan toiminnon fan speed. speed ja Each huoneen is mode.the low fan lämpötilan speed. memory Each mukaan) function mode.the is Huom! memory available Kosteudenpoisto function in each mode. toiminnolla tuuletin pyörii hiljaisella available voimakkuudella. SLEEP in each mode. SLEEP At COOL, DRY, HEAT SLEEP At mode, COOL, näppäin press DRY, the HEAT button (ks. mode, SLEEP toiminto s. 11) Laitteen could press ollessa start the Viilennys, the button SLEEP Kosteudenpoisto could function, start when the tai Lämmitys function, essed, toiminnolla, will when turn repr- off SLEEP repr- paina essed, näppäintä kerran ja SLEEP the toiminto function. will turn off käynnistyy. the function. Paina näppäintä uudestaan ja SLEEP toiminto keskeytyy. MODE näppäin MODE Toiminnon valitsin MODE At Paina unit näppäintä turned on,press valitaksesi unit toiminto button turned järjestyksessä: could on,press select At this AUTO, VIILENNYS, this AUTO, KOSTEUDENPOISTO, button COOL, could DRY, select FAN AUTO, or TUULETUS, HEAT COOL, mode. DRY, LÄMMI- FAN or TYS. HEAT mode. VIILENNYS KOSTEUDENPOISTO TUULETUS LÄMMITYS Press this button once, Press CLOCK-näppäin the clock this button icon flash, once, Kellon aika the Paina clock time näppäintä can icon be adjusted. kerran, flash, the kello When time symboli pressing can be näkyy adjusted. ja kellon aikaa voidaan TIME +, When the säätää. one pressing Paina units kerran TIME of the +, the TIME+ minute one will units näppäintä be increased of ja the minuutit lisääntyvät yksi minute 1,continuously kerrallaan. will be increased press 1,continuously Kun pidät näppäintä 1second above,the press pohjassa, kellonaika tens 1second place lisääntyy of above,the aina minute 10 min tens will place be kerrallaan. increased of the minute 1 every will be half TIME- increased second. näppäimellä 1 When in every prevoit vastaavasti half ssing vähentää second. the TIME kellonaikaa. When -,the pre- one ssing units Kun the kellon of the TIME aika minute -,the on will one units be säädetty, decreased of the paina minute 1,and lopuksi continuously will be CLOCK-näppäintä. decreased press 1,and 1 second continuously above,the press tens 1 place second of above,the minute tens will place be decreased minute 1 in will every be half dec- of the reased second.after 1 in every setup half completed,after setup completed,aftepleted,press CLOCK setup button com- second.after pleted,press for confirmation. CLOCK button for confirmation. -4-

7 Kaukosäädin Näppäimet ja toiminnot Huom! Tämä kaukosäädin on tyypiltään yleiskaukosäädin. Joitakin säätimen näppäimiä, jotka eivät liity tämän ilmastointilaitteen toimintaan, ei ole esitelty näissä ohjeissa. ON/OFF näppäin Paina Press näppäintä this button kerran, once laite to käynnistyy. turn on the unit, Paina uudestaan ja laite pysähtyy. when repressed to turn off the unit. Press this button once, enter into T-ON setting, the T-ON icon will flash. T-ON- When näppäin pressing TIME +, Laitteen käynnistyminen the time ajastimella of T-ON will Paina be increased T-ON näppäintä 1 minute, kerran, continuously Ajastimen press 1 symboli 1 second näkyy above, ja ajastus the tens voidaan säätää. Paina place kerran of the TIME+ minute will näppäintä be increased ja minuutit 1 every lisääntyvät half second, yksi when kerrallaan. Kun pidät näppäintä pressing pohjassa, TIME -, kellonaika will decrease lisääntyy 1minute,continuously aina 10 kerrallaan. press 1 second above, TIME- näppäimellä voit vastaavasti the tens place of minute vähentää will be kellon decreased aikaa. 1 in every half second, that will circulate in 12hours. TIME- näppäin Katso T-ON, T-OFF ja CLOCK The function -näppäinten instruction ohjeet. please refer to : T-ON button, T-OFF button, CLOCK button. Nestekidenäyttö. Näyttää kaikki asetukset It shows all set contents. SWING näppäin At Paina operating,when näppäintä kerran: it is pressed,the ilman ulostuloaukon louvers start ohjain alkaa liikkua edestakaisin. to rotate Kun automatically näppäintä and stop painaa when uudestaan, repressed liike again. When lakkaa. press it twice in one second,the light on the panel of indoor unit will be turned on. T-OFF When näppäin press it twice in one Laitteen second pysähtyminen again,the light will ajastimella be turned off. Paina T-OFF näppäintä kerran, ajastimen symboli Press näkyy this ja ajastus button voidaan once, enter säätää. Tämän jälkeen into voit T-OFF säätää setting,the T-OFF icon pysähtymisen flashes.the ajastuksen function is TIME+ vailable ja TIME- in turn näppäimillä. ON or turn OFF state.the method of setup is the same with T-ON. CANCEL näppäin Ajastuksen peruuttaminen. Press this button once, Paina näppäintä kerran ja cancel asetettu all Ajastus Timer peruuntuu. setting. Function TIME+ näppäin instruction please Katso T-ON, refer T-OFF to: T-ON ja button, CLOCK T-OFF -näppäinten button, ohjeet. CLOCK button. -5-

8 Selectable process : 1.Press SLEEP to set sleep state. Paristojen asentaminen kaukosäätimeen 2.Press TIMER ON or TIMER OFF to set time for unit to on or off. Note: When AUTO is selected, the unit would set proper running mode automatically according to indoor temp. to make ambient comfortable. NOTE: HUOM! Change batteries of wireless remote control The wireless remote control adopts 2 No.7 alkaline cells. 1. Avaa paristokotelo kaukosäätimen takaosasta. 2. Aseta kaksi AAA-koon paristoa paikoilleen. ones (note to the correct polarity). 3. Laita kotelon kansi paikoilleen. 1.Slide the cell cover downward to take out the worn cells, then change 2 new 2.Cover the cell cover. Don't confuse the new and worn or - Älä sekoita/yhdistele batteries keskenään of different uusia types. ja käytettyjä tai erilaisia paristoja. - Jos kaukosäädin on pitkään pois käytöstä, be used for weeks, please take out ota paristot pois kaukosäätimestä. - Paristoja voi käyttää batteries noin to yhden prevent vuoden. liquid leakage. - Kaukosäätimen tulee olla vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai radiolaitteista. If the wireless remote control would not The operation of wireless remote control should within its receivable distance. The distance between wireless remote control and both TV or Hi-fi should be above 1m. 8-6-

9 Structure Principle and Usage l operation procedure Laitteen käyttö Structure and Function Structure Principle and Usage dure unit Operation Yleis-/pikaohje Guide Normal Perustoiminnot process : 1.After connected with power, buzzer sounds and the unit is in waiting state. (Note: Every- Indoor Wireless remote control 1. time Kytke when electrified sisäyksikön or recived pistoke signal from pistorasiaan. wireless remote control, buzzer sounds.) unit Indoor 2.Press Laitteen ON\OFF summerista on wireless remote kuuluu control, ääni indicator ja sisäyksikön light of RUN and näytössä relative mode olevat on, set :Heat symbolit/merkkivalot näkyvät unit indoor hetken temp. and aikaa. fan speed, Muutaman :Cool/Dry then the unit begin sekunnin running. kuluttua muut merkkivalot sammuvat vain Virta päällä/ 3.Press toiminnassa MODE select :Run needed -merkkivalo running mode. jää palamaan punaisena. Laite on nyt valmiustilassa ja sen Drainage hose 4.Press toiminnot SWING to voidaan make guide käynnistää. louver swing automatically; repress it stop swing. wire:auto 5.Press (Huom! FAN to Aina set fan kun speed. virtajohto MODE kytketään pistorasiaan tai sisäyksikkö vastaanottaa 6.Press kaukosäätimen TEMP to set proper signaalin, At temperature. unit turned laitteen on,press Air out summerista kuuluu ääni.) Power plug :Heat this Air button in could select :Cool/Dry Selectable process : AUTO, COOL, DRY, FAN 2. Paina kaukosäätimestä or HEAT ON/OFF mode. näppäintä. Virta päällä/toiminnassa -merkkivalo :Run muuttuu 1.Press SLEEP to set sleep state. vihreäksi ja sisäyksikön näytössä näkyy laitteeseen viimeksi säädetty toiminto ja säädetty :Auto 2.Press TIMER ON or TIMER OFF to set time for unit to on or off. Wireless remote control lämpötila. Tämän jälkeen laite käynnistyy tällä toiminnolla. Note: When AUTO is selected, the unit would set proper running mode automatically according to indoor temp. to make ambient comfortable. :Heat (HUOM! Tuuletus toiminnon aikana :Cool/Dry sisäyksikön näytössä näkyy vain Front grill of air outlet vent Virta päällä/toiminnassa merkkivalo. :Run Change Auto batteries toiminnon of wireless ollessa remote päällä sisäyksikön control Drainage hose MODE näytössä näkyy Virta päällä/toiminnassa The At unit wireless turned remote on,press merkkivalo control Press adopts ja this 2 sen No.7 button toiminnon alkaline once, cells. merkkivalo jonka AUTO on käynnistänyt.) 1.Slide this button the cell could cover select downward the to clock take out icon the flash, worn cells, then change 2 new AUTO, COOL, DRY, FAN the time can be adjusted. Air in 6. half Säädä second. TEMP- When pre-ja TEMP+ näppäimillä haluttu huoneen lämpötila ones Valitse (note to MODE the correct näppäimellä polarity). haluttu toiminto. or HEAT mode. When pressing TIME +, 2.Cover the cell cover. AUTO = automaattinen toiminto ( ks. s. 10) the one units of the Air out NOTE: = Viilennys minute will be increased = Kosteudenpoisto 1,continuously press Don't confuse the new and 1second worn or above,the tens = Tuuletus batteries of different types. place of the minute will = Lämmitys be increased 1 in every If the wireless remote control half Front grill of air outlet vent would second. not When pre- ssing the TIME -,the one be 4. Press used Voit this for halutessasi weeks, button once, please painaa take units out of SWING the minute näppäintä, will jolloin ilma-aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. the Paina clock näppäintä icon flash, uudestaan be decreased ja 1,and liike cont- pysähtyy. batteries to prevent liquid leakage. the time can be adjusted. inuously press 1 second The When operation pressing of TIME wireless +, above,the tens place of remote control 5. Säädä FAN näppäimellä the minute tuulettimen will be decreased the one units of the voimakkuus: should Auto within fan its receivable Hiljainen distance. 1 in every half minute will be increased Keskiteho Voimakas Air out second.after setup completed,after automaattisesti setup com- tuulettimen voimakkuutta toiminnon ja huoneen 1,continuously (Auto fan = press Laite säätelee 1second above,the tens lämpötilan mukaan pleted,press ) CLOCK button The distance between wireless remote control place and of both the TV minute or Hi-fi will should be above 1m. for confirmation. be increased 1 in every ssing the TIME -,the one units of the minute will be decreased 1,and cont- Erityistoiminnot inuously press 1 second Panel Air in Power plug Indoor Filterunit 7. Käynnistä SLEEP näppäimellä SLEEP- toiminto. ( SLEEP toiminto ks. sivu 10) above,the tens place of the minute will be decreased 1 in every half second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button 8. Säädä ajastin kytkemään laite päälle T-ON-näppäimellä tai pois päältä T-OFF-näppäimellä. Ajastimen aika säädetään TIME- ja TIME+ näppäimillä. for confirmation. Air out Wire connection cover plate Outdoor unit HUOM! AUTO toiminnolla laite säätelee itsestään toimintoja huoneen lämpötilan ja ilman mukaan pitääkseen huoneilman miellyttävänä. and pipe Connection Panel Front grill of air outlet vent Air in :Heat Air in Structure Principle a Structure and Fu Panel Wire connection cover plate Outdoor unit :Cool/Dry :Run :Auto wire:auto and pipe Connection Front grill of air outlet vent Air in Ai A -7-

10 Air out Laitteen toimintojen esittely Power plug Aina kun sisäyksikön pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen summerista kuuluu ääni ja :Heat sisäyksikön näytössä olevat symbolit/merkkivalot näkyvät hetken aikaa. Muutaman sekunnin :Cool/Drykuluttua muut merkkivalot sammuvat vain Virta päällä/toiminnassa MODE :Run merkkivalo jää palamaan punaisena. Laite on nyt valmiustilassa ja sen toiminnot At unit turned on,press Drainage hose voidaan käynnistää. this button could select ( Huom! Aina kun virtajohto kytketään pistorasiaan tai sisäyksikkö wire:auto vastaanottaa AUTO, COOL, DRY, FAN kaukosäätimen signaalin, laitteen summerista kuuluu ääni.) omote control operation procedure control operation procedure VIILENNYS toiminto te control operation procedure Laitteeseen voidaan säätää viilennys lämpötila väliltä 16 C 30 C - Jos huonelämpötila on korkeampi kuin laitteeseen säädetty - lämpötila, kompressori käynnistyy ja laite aloittaa viilentämisen. Kun säädetty Front grill of air outlet vent lämpötila huoneessa on saavutettu, kompressorin pyörimisnopeus hidastuu ja laite pitää yllä säädettyä lämpötilaa. Press this button once, Jos säädetty lämpötila pysyy yllä myös kompressorin käydessä hiljaisella nopeudella, the clock icon flash, Outdoor + kompressori pysähtyy kokonaan ja käynnistyy MODEtaas automaattisesti uudelleen, jos the time can be adjusted. unit OL, DRY, FAN or huoneen lämpötila nousee. MODE At unit turned on,press When pressing TIME +, AN ode, or press these Air out the one units of At unit the turned this button on,press could select uttons these could set 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa this pistorasiaan. button AUTO, could COOL, selectdry, FAN ld temperature,the minute will be increased set 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. AUTO, COOL, or DRY, HEAT FAN mode. ng re,the range is 16 1,continuously press Laite käynnistyy nyt sille toiminnolle, or HEAT mode. mikä siihen on viimeksi asetettu. s in 16 each mode the 1second above,the tens 3. Valitse MODE näppäimellä Viilennys toiminto. de function the is ave in av-temperaturrature g. 4. Valitse FAN half näppäimellä second. When tuulettimen pre- voimakkuus: place of the minute will Sisäyksikön be paneelissa increased syttyy 1 in every -valo. is Auto fan ssing Hiljainen the TIME Keskiteho -,the one MODE Voimakas, (Auto fan = units laite of säätelee the minute automaattisesti will tuulettimen voimakkuutta it FAN turned or on, At unit turned on,press ess AUTO, these huoneen lämpötilan be decreased mukaan 1,and continuously on, COOL, FAN, ) this button could select 5. Valitse TEMP- ja TEMP+ press 1 näppäimillä second L, modes,press could set FAN, this AUTO, COOL, haluttu DRY, lämpötila. FAN n ature,the above,the tens place of Press this button once, s could this select 6. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin or HEAT tuuletus mode. aukon ohjaimet liikkuvat the minute will be Press dec- this the button clock once, icon flash, elect uto e is Fan 16 speed, edestakaisin. Paina näppäintä uudestaan ja liike lakkaa. or HEAT mode. mode the peed, Med, High fan on is avmperature,in h fan DRY mode,the de,the peed is low fan. ow Each fan mode.the y e.the function is n ned ble is in on, each mode. COOL, h mode. FAN, Press this d OL, select DRY, HEAT n HEAT press speed, the button High button start fan the SLEEP ion, SLEEP mode,the when reprs, reprrn unction. mode.the low will fan turn off off tion is each mode. Y, HEAT he button the SLEEP hen reprturn off Air in reased 1 in every half the clock the icon time flash, can be adjusted. second.after setup the com-timpleted,after setup When com- pressing can When be adjusted. pressing TIME +, the toiminto one TIME units +, of the pleted,press CLOCK button the one units minute of will the be increased for confirmation. minute will 1,continuously be increased press 1,continuously 1second press above,the tens 1second above,the place of tens the minute will place Press of the this be minute increased button will once, 1 in every be increased the clock half 1 icon second. in every flash, When prehalf the second. time ssing can When the be adjusted. pre- TIME -,the one ssing the TIME units -,the of the one minute will When pressing TIME +, units of the be minute decreased will1,and continuously units of the one be decreased 1,and continuously minute press above,the will be 1 second increased tens place of press the 1 second above,the 1,continuously the tens minute place press will of be decreased will above,the be 1 in dec- tens every half the 1second minute reased place 1 of in second.after the every minute halfwill setup completed,after setup 1 in com- every setup com- second.after be increased pleted,after half second. pleted,press setup When completed,press for pre- CLOCK button ssing the TIME CLOCK confirmation. -,the one button units of -8- the minute will for confirmation. be decreased 1,and continuously press 1 second ILMANKOSTEUDEN POISTO Wireless remote control Kosteudenpoisto toiminnolla laite alentaa huoneilman suhteellista kosteutta ja tekee siitä näin huomattavasti miellyttävämpää. Kosteuden poisto toiminnolla lämpötila voidaan säätää väliltä 16 C 30 C. Kompressori käynnistyy ja laite tavoittaa asetetun lämpötilan. Tämän jälkeen kompressori käy koko ajan pitäen yllä kosteudenpoisto toimintoa. Kosteudenpoisto toiminnolla ei voida säätää tuulettimen voimakkuutta, vaan tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella. 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. Laite käynnistyy sille toiminnolle mikä siihen on viimeksi asetettu. and pipe Connection

11 AN or these ld set re,the s 16 TUULETUS toiminto - - HEAT mode, press these two buttons could set up the temperature,the setting range is 16-30,in each mode the Structure Principle AUTO, COOL, and DRY, Usage FAN ow tons fan could set Tuuletus speed. Each toiminnolla mode.the laitteen sisäyksikkö the one kierrättää ja puhaltaa huoneilmaa. AUTO, units COOL, of the DRY, FAN de.the Tuuletus toiminnolla laitteen ulkoyksikkö ei ole toiminnassa. Air out temperature,the memory function is minute will or be HEAT increased Power plug mode. n range is is 16 available in each Press mode. this button once, 1,continuously press n h each mode. mode the 1. Kytke sisäyksikön the clock pistotulppa icon flash, 1second pistorasiaan above,the tens function SLEEP is av-in Temperature At COOL, DRY, HEAT 2. Paina ON/OFF the time näppäintä can be adjusted. kaukosäätimestä. place of the minute will Laite käynnistyy When pressing sille toiminnolle, TIME +, mikä siihen on viimeksi asetettu. HEAT mode, be increased 1 in every. press the button 3. Valitse MODE the näppäimellä one units of Tuuletus the half second.. When prebutton could start the SLEEP :Heat omote control Huom! operation Tuuletus minute procedure ssing the TIME -,the one SLEEP function, when repressed, will turn 1,continuously off sy press :Run merkkivalo. toiminnolla will be increased :Cool/Dry sisäyksikön paneelissa palaa vain e t turned control on, operation Virta päällä/toiminnassa procedure units of the minute will UTO, reprrn 4. the Valitse function. FAN 1second näppäimellä above,the tuulettimen tens voimakkuus: COOL, FAN, be decreased 1,and continuously press 1 second Drainage hose des,press off this MODE Auto Fan place Hiljainen of the minute Keskiteho will could select - Voimakas Press this button once, (Auto fan = be At laite increased unit turned säätelee 1 automaattisesti in on,press above,the tens place of every the clock to Fan speed, tuulettimen icon flash, voimakkuutta huoneen half this second. button could When select the minute will be decreased 1 the in time every can half be adjusted. pre-air in ed, High fan lämpötilan ssing mukaan) AUTO, the COOL, TIME DRY, -,the FAN one n DRY mode,the 5. Voit painaa units SWING of the näppäintä, minute second.after will jolloin When tuuletus setup pressing aukon com-timpleted,after the one setup units com-of the ohjaimet +, or HEAT mode. ed is low fan liikkuvat edestakaisin. be decreased 1,and continuously uudestaan press 1 ja second Each mode.the Paina näppäintä pleted,press liike lakkaa. minute CLOCK will button be increased function is above,the tens place for of confirmation. 1,continuously press le in each mode. (HUOM! Tuuletus the minute toiminnolla will be ei decreased Front 1 grill in every of air outlet half vent voi säätää 1second lämpötilaa.) above,the tens place of the minute will LÄMMITYS second.after toiminto setup com- be increased 1 in every memory ode the function is av-ailable Valitse in MODE Temperature näppäimellä kaukosäätimestä Kosteuden poisto toiminto. Structure and Function MODE is av- rature setting Sisäyksikön. paneelissa syttyy valo. 3. At unit turned on,press Panel Air in Filter this button could select 4. Valitse TEMP- ja TEMP+ näppäimillä haluttu lämpötila. AUTO, COOL, DRY, FAN 5. At Voit unit painaa turned SWING on, näppäintä, jolloin tuuletus aukon ohjaimet liikkuvat edes under or HEAT mode. on, takaisin. AUTO, COOL, Paina FAN, näppäintä uudelleen ja liike lakkaa. ration procedure L, FAN, ss this elect peed,, h DRY, fan FAN or de,the press these L, DRY, HEAT ress the button tart the SLEEP on, P+ when reprwill DRY, turn FAN offor nction. mode, FAN or press these OL, s uttons these could set e uld temperature,the set ure,the ng range is 16 is,in 16 each mode the y ode function the is avle is in av-temperaturerature ng. nit turned on, d AUTO, on, COOL, FAN, OL, modes,press FAN, this ss n could this select select uto Fan speed, speed, Med, High fan gh,in fan DRY mode,the ode,the peed is low fan low. Each fan mode.the de.the y function is on able is in each mode. ch mode. HEAT modes,press thisindoor button could select unit the Auto Fan speed, Low, Med, High fan speed,in DRY mode,the fan speed is low fan (HUOM! Kosteudenpoisto toiminnolla tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella) pleted,after setup completed,press CLOCK button At unit turned on,press this button could select or HEAT mode. Press this button once, the clock icon flash, MODE the time can be adjusted. At unit turned on,press When pressing TIME +, this button could select half second. When pressing the TIME -,the one this button could select AUTO, COOL, DRY, FAN or HEAT mode. Press this button Wire once, connection cover plate the clock icon flash, the time can be adjusted. When pressing TIME +, the one units of the minute will be increased 1,continuously press 1second above,the tens place of the minute will be increased 1 in every Wireless remote control half second. When pre- ssing the TIME -,the one units of the minute will be decreased 1,and continuously press 1 second above,the tens place of wire:auto the minute will be decreased 1 in every half second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button for confirmation. or HEAT mode. 1,continuously press Laitteeseen voidaan säätää lämmitys väliltä 16 C 30 C. Outdoor for confirmation. units of the minute will Jos huonelämpötila Press this on alhaisempi button once, unit kuin be laitteeseen MODE decreased säädetty 1,and continuously At lämpötila, kompressori käynnistyy ja the laite clock aloittaa icon lämmittämisen. flash, MODE Kun unit säädetty press turned lämpötila on saavutettu, Air 1 out on,press second kompressorin the pyörimisnopeus time can be adjusted. hidastuu At unit above,the ja turned this laite button on,press pitää tens could yllä place säädettyä select of lämpötilaa. Jos säädetty lämpötila When pysyy pressing yllä TIME myös +, this kompressorin button the AUTO, minute could COOL, select will käydessä DRY, be decreased 1 taas in every automaattisesti half FAN hiljaisella pyörimisnopeudella, kompressori pysähtyy the one units kokonaan of the ja käynnistyy AUTO, COOL, or HEAT DRY, mode. FAN uudelleen, jos huoneenlämpötila minute alkaa will laskea. be increased second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button 1. Kytke pistotulppa 1second pistorasiaan. above,the tens 2. Paina ON/OFF place näppäintä of the minute kaukosäätimestä. will for confirmation. Laite käynnistyy be increased sille toiminnolle, 1 in every mikä siihen on viimeksi asetettu. half second. When pre- 3. Valitse MODE ssing näppäimellä the TIME -,the Lämmitys one toiminto. Sisäyksikön units paneelissa of the minute syttyy will -valo. 4. Valitse TEMP- be decreased ja TEMP+ 1,and näppäimillä continuously näppäimellä press tuulettimen 1 second voimakkuus: haluttu lämpötila. Press this button once, 5. Valitse FAN Auto Fan above,the Hiljainen tens Keskiteho place Press of this Voimakas the button clock once, (Auto icon fan flash, = laite säätelee automaattisesti the clock the icon time flash, can be adjusted. tuulettimen the voimakkuutta minute will huoneen be decreased SWING 1 in näppäintä, every halfjolloin When be lämpötilan mukaan.) the time can 6. Voit painaa tuuletus pressing adjusted. aukon TIME ohjaimet +, When pressing liikkuvat edestakaisin. second.after Paina setup näppäintä com- the uudelleen one TIME units +, ja liike of the lakkaa. pleted,after setup the com-onpleted,press CLOCK button minute will 1,continuously be increased press units minute of will the be increased for confirmation. -9-1,continuously 1second press above,the tens place of the minute will and pipe Connection

12 Indoor unit AUTO (automaattinen) toiminto AUTO toiminnolla laitteen tietokone valitsee automaattisesti huoneilman ja lämpötilan mukaan sopivimman toiminnoista: Viilennys, Tuuletus tai Lämmitys. ( Ilmalämpöpumpun tietokoneeseen on valmistusvaiheessa säädetty asetukset, joiden mukaan AUTO toiminnolla laite säätelee muita toimintoja huoneilman mukaan.) 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen on viimeksi :Heat asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä AUTO toiminto. :Cool/Dry Sisäyksikön paneelissa palaa Virta päällä/toiminnassa :Run -merkkivalo ja sen toiminnon merkkivalo, jonka AUTO asetus valitsee. :Auto Air out Power plug Wireless remote co Drainage hose ( HUOM! AUTO- toimintoa ja tuulettimen asetusta Auto fan ei pidä sekoittaa Air in keskenään.) AJASTIMEN käyttö Ilmalämpöpumppu voidaan säätää käynnistymään tai pysähtymään ajastimella aikavälillä 0 24 tuntia. Pysähtymisen ajastaminen Kun ilmalämpöpumppu on käynnissä millä tahansa toiminnolla, voit säätää laitteen pysähtymään ajastimella kaukosäätimestä T-OFF näppäimellä. 1. Paina T-OFF näppäintä ja kaukosäätimen näytössä näkyy ajastuksen (OFF) symboli. 2. Säädä pysähtymisaika TIME+ ja TIME- näppäimillä 0 24 tunnin kuluttua. Kun painat TIME+ tai TIME- näppäintä kerran, aika muuttuu minuutti kerrallaan. Kun pidät näppäintä pohjassa, aika muuttuu aina 10 sekuntia kerrallaan Käynnistymisen ajastaminen Front grill of air outlet vent Kun ilmälämpöpumppu ei ole toiminnassa (mutta sisäyksikön pistoke on kytketty pistorasiaan!) voit säätää laitteen käynnistymään ajastimella kaukosäätimen T-ON näppäimellä. 1. Paina T-ON näppäintä ja kaukosäätimen näytössä näkyy ajastimen (ON) symboli. 2. Säädä käynnistymisaika TIME+ ja TIME- näppäimillä 0 24 tunnin kuluttua. Kun painat TIME+ tai TIME- näppäintä kerran, aika muuttuu minuutti kerrallaan. Kun pidät näppäintä pohjassa, aika muuttuu aina 10 sekuntia kerrallaan. Ajastimeen säädetyn ajan kuluttua laite käynnistyy sillä toiminnolla ja niillä asetuksilla (tuulettimen voimakkuus ja säädetty lämpötila), jotka siihen on viimeksi asetettu. Jos haluat muuttaa toimintoa ja niitä asetuksia joilla laite ajastimella käynnistyy, kytke laite ensin päälle, säädä toiminto ja asetukset, ja kytke laite pois päältä. Säädä tämän jälkeen ajastin päälle T-ON näppäimellä kuten yllä on opastettu Air out

13 Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP button SLEEP toiminto (automaattinen asteittainen lämpötilan muutos) Press this button to set SLEEP operation and stop when repressed. Structure Principle and Usage - NOTE:In"AUTO" and" "mode Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Viilennys tai Ilmankosteuden poisto there no SLEEP operation. toiminnoilla, laite lisää lämpötilaa Names 1 C tunnin and Functions kuluttua ja of toisen Wireless C kahden Remote tunnin Control kuluttua. Tämän jälkeen laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - - Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Lämmitys TIMER toiminnolla, ON button laite vähentää At stopping,press TIMER ON lämpötilaa 1 C tunnin kuluttua ja toisen C kahden tunnin kuluttua. Tämän jälkeen button,could set to turn on the laite pitää yllä tätä lämpötilaa. Note:This type of wireless remote control is a kind of new current control. Some buttons of the control which are not available to this air conditioner will not be described below. unit in the range of 0 to 24hours 0 24h SLEEP toimintoa ei voida asettaa laitteen ollessa Tuuletus tai AUTO toiminnolla. Cancellation Liquid crystal displayer It shows all set contents. 1. Kytke laitteeseen virta ja valitse kaukosäätimestä Viilennys, Kosteudenpoisto tai Lämmitys toiminto. (Katso tarkemmat ohjeet kyseisten toimintojen esittelystä.) TIMER OFF button 2. Paina kaukosäätimestä SLEEP-näppäintä ja Sleep toiminto A t operating,press käynnistyy. TIMER OFF Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli. button,could set to turn off the SLEEP button Press this button to set SLEEP unit in the range of 0 to 24hours. operation and stop when repressed. 0 24h NOTE:In"AUTO" and" "mode there is no SLEEP operation. Cancellation HÄTÄKYTKIN (sisäyksikön etupaneelin alla) - Jos kaukosäädin on kadoksissa, voidaan laite käynnistää/sammuttaa sisäyksikön etupaneelin sisäpuolella oikeassa reunassa olevasta AUTO/STOP kytkimestä. Nosta Test etupaneelin operation alaosaa and check ylös- ja after eteenpäin, installation näin 7 se irtoaa kiinnikkeistään. - Jos laite on toiminnassa, se pysähtyy kun painat kytkintä. - Jos laite ei ole toiminnassa, se käynnistyy kun painat kytkintä. Tällöin laite käynnistyy aina AUTO toiminnolle. Kun painat kytkintä uudestaan, laite pysähtyy. TIMER ON button At stopping,press TIMER ON button,could set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF button,could set to turn off the unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h Hätäkytkin Cancellation SISÄYKSIKÖN ETUPANEELIN MERKKIVALOJEN SAMMUTTAMINEN - Kun laite on toiminnassa, voidaan sisäyksikön merkkivalot (lukuun ottamatta Virta päällä/toiminnassa merkkivaloa) sammuttaa painamalla 7 kaukosäätimestä kaksi kertaa peräkkäin SWING-näppäintä. - Valot saadaan takaisin painamalla kaukosäätimestä uudestaan kaksi kertaa peräkkäin SWING-näppäintä. -11-

14 Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Structure Principle and Usage NOTICE Structure Principle and Usage Valitse sopiva huoneenlämpötila. Indoor temperature should be set properly Proper set temp. can save electricity. Temp. dif of indoor and outdoor should be5 Indoor temperature should be set properly Proper set temp. can save electricity. Temp. dif of indoor and outdoor should be5 NOTICE Structure Principle and Usage NOTICE Älä jätä ikkunoita tai ovia auki, jos laite on toiminnassa When the Temp. unit pidemmän dif is of running, don't aikaa. open Se windows voi heikentää ilmastointilaitteen indoor and outdoor or doors of the room toimintatehoa. for long time. Ilman puhallus voidaan kohdistaa sopivaksi. Ilma-aukon ohjain voidaan kohdistaa haluttuun suuntaan. Adjust airflow and direction properly When the unit is running, adjust up and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold the adjust plate that control left and right direction can Adjust adjust airflow horizontal and flow direction direction properly of air. When the unit is running, adjust up and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold the adjust plate that control left and right direction can adjust horizontal flow direction of air. Left and right adjust plate Up and down adjust plate When the unit is running, don't open windows Don't blow pets or plants directly for it is not Indoor or doors temperature of the room should for long be set time. properly Adjust good airflow for them. and direction properly Proper It would set temp. lower can performance save electricity. of the unit. When Left and the right unit is adjust running, plate adjust up Up and and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold Don't the adjust blow pets plate or that plants control directly left and for right it direction is not good for them. should be5 can adjust horizontal flow direction of air. It would lower performance of the unit. Älä kohdista puhallusta suoraan eläimiin tai kasveihin. Left and right adjust plate Up and down adjust plate Don't pour water on the unit or wash it by water Power hose of this unit adopts Y type connection, don't When for malfunction the unit is running, or electric don't shock open may windows cut Don't off blow or damage pets it or and plants signal directly control for wire.if it is the not supply or doors of the room for long time. It would lower performance of the unit. Don't pour water on the unit or wash it by water for malfunction or electric shock may Veden roiskiminen ilmastointilaitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriöitä. good cord for is damaged, them. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified Power hose of this unit adopts Y type connection, don't persons in order to avoid a hazard. cut off or damage it and signal control wire.if the supply Laitteessa on suojamaadoitettu liitosjohto. cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The unit allow voltage fluctuation of ( )±10%V This unit cannot be used to dry clothes or refrigerate Don't too pour low of water voltage on the may unit increase or wash libration it by water of Power and hose store of foods this unit etc.. adopts Y type connection, don't for malfunction or electric shock may compressor that cause damage on cool system. cut off or damage it and signal control wire.if the supply cord is damaged, it must be replaced by the The unit allow voltage fluctuation of ( )±10%V manufacturer, This unit cannot its service be used agent to dry or similarly clothes or qualified refrigerate too low of voltage may increase libration of persons and store in order foods to etc.. avoid a hazard. 50Hz~ V compressor that cause damage on cool system. 50Hz~ V 4 The Laite unit allow on voltage 230V fluctuation 50Hz. of ( )±10%V too low of voltage may increase libration of compressor that cause damage on cool system. 4 Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituk- siin, kuten vaatteiden kuivattamiseen jne. This unit cannot be used to dry clothes or refrigerate and store foods etc.. 50Hz~ V 4-12-

15 Laitteen huolto ja puhdistaminen HUOM! - Kytke laitteesta virta pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista. - Älä laske vettä laitteen päälle puhdistamisen yhteydessä. - Puhdista ilmastointilaite pyyhkimällä kuivalla tai kevyesti kostealla rätillä tai vastaavalla. Voit kostuttaa rättiä vedellä tai miedolla pesuaineella. Ilmansuodattimen irrottaminen ja puhdistaminen (suositellaan tehtäväksi kolmen viikon välein jatkuvassa käytössä) 1. Irrottaminen Avaa paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. 2. Puhdistaminen Voit poistaa ilmansuodattimeen kerääntyneen pölyn pölynimurilla tai voit puhdistaa ilmansuodattimen vedellä ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjossa ennen takaisin asentamista. (HUOM! Älä käytä ilmansuodattimen puhdistamiseen yli 45 asteista vettä tai voimakkaita pesuaineita, suodatin voi vahingoittua.) Suodattimen takaisin asentaminen 1. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen. 2. Laske paneeli takaisin ja varmista että alareunen kiinnikkeet asettuvat paikoilleen. Varmista ennen laitteen käyttöä: 1. Varmista ettei ilman sisään- tai ulostulo aukkojen edessä ole esteitä. 2. Vaihda/puhdista ilmansuodatin jos tarpeellista. 3. Varmista, että kaukosäätimessä on toimivat paristot. Huolto käytön jälkeen 1. Kytke laitteesta virta pois. 2. Puhdista ilmansuodatin ja muut osat. 3. Pyyhi pölyt sisäyksiköstä ja ulkoyksiköstä. -13-

16 4ROUBLE SHOOTING Ongelmatapauksissa #HECK THE FOLLOWING BEFORE REQUESTING ON SERVICE CENTER OF '2%% IF THE MALFUNCTION OCCURS Ongelma Selitys 0HENOMENON 4ROUBLE 3HOOTING )NDOOR UNIT DOES NOT Sisäyksikkö ei ala toimimaan välittömästi OPERATE IMMEDIATELY uudelleen käynwhen THE AIR CONDI nistämisen jälkeen. TIONER IS RESTARTED /NCE THE AIR CONDITIONER IS STOPPED IT WILL NOT OPER Kun ilmastointilaite on pysäytetty, uudelleen ATE IN APPROXIMATELY MINUTES TO PROTECT ITSELF käynnistäminen voidaan tehdä n. 3 minuutin kuluttua. Kun on käyn4 Hlaite E R E S UNUSUAL nistetty, ilman ulostusmell BLOWING FROM loaukoista tulee outoa THE OUTLET AFTER OPERA tuoksua. TION IS STARTED 4HIS IS CAUSED BY THE ODORS IN THE ROOM WHICH HAVE Tämä johtuu huoneessa olleista tuoksuista, jotka BEEN BREATHED INTO THE AIR CONDITIONER laite on imenyt sisäänsä. Asia korjaantuu laitteen oltua toiminnassa jonkin aikaa. Laitteen ollessa toimin3ound OF WATER FLOW Laitteen 4HIS IS CAUSED BY THE REFRIGERANT FLOWING INSIDE THE jäähdytysjärjestelmään muodostuu nassa, sen sisältä käytön aikana vesipisaroita, jotka putoavat CAN BE HEARD DURING UNIT kuuluu veden tip vesisäiliöön. Tämä on normaalia. pumisääntä. OPERATION Laitteesta erittyy huu-ist IS EMITTED DUR "ECAUSE THE AIR OF THE ROOM IS COOLED DOWN RAPIDLY rua viilennystoimining COOLING OPERA Laitteesta BY THE COLD WIND AND IT LOOKS LIKE THE FOG puhaltava kylmä ilma viilentää nopenon aikana. asti huoneilman ja se saattaa näyttää huurulta. TION Laitteesta kuuluu #REAKING NOISE CAN 4HIS IS CAUSED BY THE DEFORMATION OF PLASTIC DUE TO narisevaa ääntä kun Muovi saattaa laajeta/kutistua lämpötilan BE HEARD WHEN START THE CHANGE OF TEMPERATURE se käynnistetään tai muuttuessa. Tämä on normaalia. OR STOP THE UNIT sammutetaan. Ilmastointilaite ei - Onko laitteesta kytketty virta pois päältä?!ir CONDITIONER - Onko (AS THE POWER BEEN SHUT DOWN virtajohdon pistotulppa kunnolla käynnisty lain)s THE WIRING LOOSE DOES NOT OPERATE pistorasiassa. kaan. )S THE LEAKAGE PROTECTION SWITCH IN OPERATION - Onko TIMER ON ajastus päällä? AT ALL )S VOLTAGE HIGHER THAN 6 OR LOWER THAN 6 - Jos käytössä on vikavirtasuojakytkin, tarkista )S 4)-%2 /. IN OPERATION että se on päällä. #OOLING Viilennys tai (EATING lämmitys ei EFFICIENCY toimi tehokkaasti. IS NOT GOOD - Onko laitteeseen säädetty huoneenlämpötila )S 3%4 4%-0 SUITABLE sopiva? )S AIR INLET OR OUTLET OBSTRUCTED - Onko ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä esteitä?!re AIR FILTERS DIRTY - Ovatko ilmansuodattimet likaisia? - Onko sisäyksikön tuuletin (FAN) säädetty liian hiljaiselle? )S INDOOR FAN SPEED SET AT LOW SPEED )S THERE ANY OTHER HEAT SOURCE IN YOUR ROOM - Onko huoneessa muita lämmönlähteitä? 7IRELESS REMOTE CON Kaukosäädin ei toimi. TROLLER IS NOT AVAIL ABLE )S THE REMOTE CONTROL UNIT OUT OF EFFECTIVE DISTANCE TO THE INDOOR UNIT - Onko kaukosäädin liian kaukana sisäyksiköstä? 2EPLACE THE WORN BATTERIES OF WIRELESS REMOTE CON - Vaihda vanhat paristot uusiin. TROLLER kaukosäätimen ja sisäyksikön signaalin - Onko!RE THERE ANY OBSTRUCTIONS BETWEEN THE WIRELESS RE vastaanottimen välissä esteitä? MOTE CONTROLLER AND THE SIGNAL RECEPTOR -14-

17 Repair and Maintenance Seuraavissa tapauksissa kytke laite pois toiminnasta, ota pistotulppa pois pistorasiasta ja ota yhteyttä GREE jälleenmyyjään. - Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen ollessa toiminnassa. - Ilmastointilaitteen sisälle pääsee roiskumaan vettä tai jotakin muuta. - Virtajohto tai pistotulppa on erittäin kuuma. - Laitteesta ulospuhaltava ilma haisee todella pahalle. - Laitteen sisäyksiköstä Indoor vuotaa water leakage vettä occurs; muualta kuin poistovesiputkea pitkin. When the following circumstance occur, stop the unit from running immediately and plug out power plug, then contact the Service Center. Harsh noise is heard when the unit is running; Air switch or creepage protect switch often trips; Other things or water poured into unit or wireless remote control carelessly; Power hose and power plug are extremely hot. Abnormal odor is produced when the unit is running. Please contact the Service center if there is any problem

18 Asennusetäisyydet 15 cm Yläpuolella 15 cm Sivulla 15 cm Sivulla 30 cm Ilmanpuhalluksen alla 230 Ilmastointilaitteen ympärillä on oltava vapaata tilaa kuvan osoittamalla tavalla. Huom! Mitat ovat vähimmäisetäisyyksiä. Yläpuolella 50 cm 30 cm Takana Sivulla 30 cm 50 cm Sivulla Ilmanpuhallusaukon edessä 200 cm -16-

19 Ilmastointilaitteen asennuspaikan valinta Sisäyksikkö 1. Laite tulee sijoittaa siten, ettei sen ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä ole esteitä. 2. Sijoita sisäyksikkö siten, että se on helppo yhdistää ulkoyksikköön. 3. Sijoita laite paikkaan, jossa myös mahdollinen kondenssivesi voidaan johtaa helposti ulos. 4. Älä sijoita laitetta lähelle lämpölähteitä tai tulenarkoja aineita. 5. Huomioi laitteen paino ja kiinnitä se seinään, jossa on lujat kiinnitysmahdollisuudet. 6. Laitteen sijoittamisessa on noudatettava s. 16 Asennusetäisyydet esitettyjä sijoittamisetäisyyksiä. 7. Laitetta ei saa asentaa kapeaan käytävään. 8. Sijoita laite siten, että sitä voidaan helposti huoltaa ja puhdistaa. 9. Sijoita laite vähintään 1 metrin päähän muista sähkölaitteista, kuten esim. televisio, tietokoneet, radio/stereolaitteet jne. 10. Sijoita laite paikkaan, jossa siitä on helppo poistaa/puhdistaa ilmansuodatin. 11. Laitetta ei saa asentaa kosteisiin tiloihin eikä lähelle kylpyammetta, suihkua tai uima-allasta. 12. Laite on asennettava siten, että pistotulppa on helppo ottaa pois pistorasiasta esim. vikatapauksessa tai huollon yhteydessä. Ulkoyksikkö 1. Sijoita laite paikkaan, jossa sen ääni tai ulos puhaltama ilma ei häiritse naapureita. 2. Sijoita laite siten, että sen ympärille jää riittävästi vapaata ilmatilaa. 3. Laitetta ei saa peittää. 4. Ulkoyksikön sijoittamisessa on huomioitava laitteen paino. Laite asennetaan seinään kiinnikkeiden varaan. Laitetta sijoitettaessa on huomioitava ettei vesi tai lumi ylety siihen. 5. Laitetta ei saa asentaa lähelle tulenarkoja aineita. 6. Laitteen sijoittamisessa on noudatettava s.16 Asennusetäisyydet esitettyjä asennus etäisyyksiä. -17-

20 Sisäyksikön asentaminen Kun olet päättänyt sisäyksikön sijoituspaikan, huomioi seuraava asia ennen seinän läpivientireiän tekoa: - Kylmäaineputki voidaan johtaa sisäyksiköstä ulos joko laitteen sisäpuolelta tai vaihtoehtoisesti avata sisäyksikön jommastakummasta päästä aukko ja viedä kylmäaineputki ulos sisäyksikön sivusta. Asennuslevyn kiinnittäminen 1. Kiinnitä asennuslevy aina vaakatasoon. 2. Kiinnitä asennuslevy pakkauksessa olevilla kiinnitysruuveilla. 3. Asennuslevy tulee kiinnittää tukevaan alustaan. Reiän tekeminen seinään 1. Reikä täytyy tehdä viistosti alaspäin ulkosuuntaan. 2. Työnnä reikään suojaputki. (Huom! Suojaputkea ei toimiteta laitteen mukana.) 3. Tiivistä suojaputken ja seinän väliin jäävä rako huolellisesti. Vedenpoistoletkun asennus 1. Työnnä vedenpoistoletku reiästä ulos. 2. Vedenpoistoletku täytyy suunnata alaspäin. 3. Vedenpoistoletkua ei saa taivutella jyrkkiin kulmiin. 4. Vedenpoistoletkun pään täytyy olla siten, että vesi pääsee vapaasti valumaan siitä ulos. Kylmäaineputken (= yhdysputken) asennus. 1. Työnnä kylmäaineputki ulos reiästä. 2. Varo ettei kylmäaineputki vahingoitu sitä asennettaessa/taivuteltaessa. 3. Kiinnitä kylmäaineputki sisäyksikköön. Huomioitava: - Asenna putket ensin sisäyksikköön, sitten ulkoyksikköön. - Taivuta liitäntäputkia varovasti etteivät ne vahingoitu. - Kiristä liitäntämutterit huolellisesti, mutta varo etteivät kierteet vahingoitu. Sähköjohdotus: 1. Ota etupaneeli pois. 2. Ota kytkentäkotelon kansi pois. 3. Aseta kytkentäkaapelit kytkentäliittimille. 4. Kytke sininen johto liittimeen N, musta johto liittimeen 2, ja ruskea johto liittimeen 3, keltavihreä johto maadoitusliittimeen. 5. Kiinnitä kytkentäkotelon kansi. 6. Kiinnitä etupaneeli. Kytkentäkotelon kansi Sininen Musta Ruskea Kytkentäliitin Vedonpoistaja Kelta-vihreä Virtakaapeli -18-

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas KFR-32GW-NaA12 KFR-25GW/NaA12 Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL Ohjeita ennen laitteen käyttöä 1 Laitteen osat 3 Kaukosäädin:

Lisätiedot

GREE Artful GWHD12ABNK3A1

GREE Artful GWHD12ABNK3A1 GREE Artful GWHD12ABNK3A1 Käyttäjän opas Sällys Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä 2 Kaukosäädin Näppäimet ja toiminnot. 4 Näppäinten lukitseminen... 7 Partojen vaihtaminen.. 7

Lisätiedot

Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL

Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS. SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL Lukekaa tämä käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä. KÄYTTÄJÄN OPAS SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Easy Cool KAHIL SISÄLLYS 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 8 8.1 8.2 9 9.1 9.2 10 11 12

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Mars Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Mars Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Mars Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä...

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

PAC 2000 E KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI

PAC 2000 E KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI PAC 2000 E FI KÄYTTÖOHJE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE TRT-BA-PAC2000E-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 1 Turvallisuus... 2 Tietoa laitteesta... 3 Kuljetus ja säilytys... 4

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje

Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje www.flaktwoods.fi Ohjauspaneeli R510 Käyttöohje Yleiskuvaus Käsikäyttö Järjestelmän ohjaus Ilmavirran voimakkuus mukautetaan asennuspaikan ja ilmaston olosuhteisiin Ilmavirran asetus 5-vaiheisesti 0FF

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu

Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu Super Daiseikai Plus Nordic Ilmalämpöpumppu 2011 High Wall Lämpöpumppu Lämpöä ympäri vuoden NEW Huippu laatua jokainen yksityiskohta Korkea energian tehokkuus Hiljainen toiminto 275mm 790mm 205mm Elegantti

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C

Ulkoyksiköt. Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C EcoDan C-Generation Ulkoyksiköt Power Inverter PUHZ-SW75VHAR3-20 C Power Inverter PUHZ-SW100-120YKAR3-20 C Zubadan Inverter PUHZ-SHW112YHAR3-28 C 1600 595 EcoDan NG-B EcoDan C-Generation 680 EcoDan NG-B

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100

KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100 KÄYTTÖOHJE MOULTRIE M80 / M100 HUOM! Kuvassa M80, M100 mallissa näyttö ei LCD-ruutua. ON / OFF AIM Paina tätä nappia kun haluta kytkeä kameran päälle (On) tai pois (Off). Kun haluat kohdistaa kameran käytä

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT

KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KOSTEUSLÄHETTIMET RHT KÄYTTÖOHJE RHT KÄYTTÖOHJE Tämä dokumentti sisältää tietoa kosketusnäytöllisen RHTkosteuslähettimen käyttöönotosta. Ennen kuin aloitat, varmista että lähetin on asennettu asennusohjeiden

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Markkinointi Pietiko Oy www.pietiko.fi Tekniset tiedot Savun määr: Tehon kulutus Säiliön koko Akut Kulutus Paino 2.7 kg Mitat 227X66X81 mm Savun kehityksen kesto: 10-12

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot