Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL

2 SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot... 4 Paristojen asentaminen... 6 Laitteen käyttö Yleis/pika ohje... 7 Laitteen toimintojen esittely Viilennys... 8 Ilmankosteudenpoisto... 8 Tuuletus... 9 Lämmitys... 9 Auto Ajastimen käyttö Sleep Hätäkytkin...11 Sisäyksikön merkkivalojen sammuttaminen Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Ohjeita Laitteen ilmastointilaitteen huolto ja puhdistaminen käyttäjälle Laitteen Ongelmatapauksissa huolto ja puhdistaminen Ongelmatapauksissa Asennus Asennusetäisyydet Asennusetäisyydet Asennuspaikan valitseminen Asennuspaikan Sisäyksikön asentaminen valitseminen Sisäyksikön Ulkoyksikön asentaminen Ulkoyksikön Ilman kierto ja asentaminen vuototesti Ilman Tarkistustoimet kierto ja vuototesti asennuksen... jälkeen Tarkistustoimet asennuksen jälkeen Tekniset tiedot...22 Tekniset tiedot

3 Ilmalämpöpumpun rakenne Structure and operation Name of each part Indoor Unit Sisäyksikkö Etupaneeli Surface panel Ilma sisään Air in Ilman ulostuloaukon Louver ohjaimet Näyttö Air out Ilma ulos Kaukosäädin Lämmitys Viilennys Säädetty lämpötila Virta päällä / toiminnassa Kosteuden poisto Kaukosäätimen signaalin vastaanotin Poistovesiletku Drain hose Ulkoyksikkö Outdoor Unit Ilma sisään Air in Kylmäaineputki Connection ja liitosjohto pipe and connecting wire Air out Ilma ulos Näyttö Pistotulppa power plug -1-

4 Ohjeita ennen laitteen käyttöä Important Important Advice Advice Important (Read the follwoing (Read Advice the items follwoing (Read carefully the items follwoing before carefully using items before the carefully unit) using before the unit) using the unit) Pistotulppa Structure on Structure kiinnitettävä Principle Älä irrota pistotulppaa Liitosjohtoa ei saa katkaista huolellisesti pistorasiaan. Structure Principle and Usage pistorasiasta Principle and Usage laitteen ollessa WARNING WARNING and Usage WARNING eikä jatkaa. päällä. Muussa Important tapauksessa Important Advice on (Read Advice the Pistotulpan follwoing (Read the items irrottaminen follwoing carefully items laitteen plug ollessa firm out Don't enough power plug before carefully using before the Se unit) using the unit) Important Advice (Read the follwoing items carefully aiheuttaa before sähköiskun using the unit) olemassa Insert sähköiskun, power plug Insert firm power enough plug Insert firm enough power Don't päällä plug out voi power Don't aiheuttaa plug Don't out damage power Don't wire plugdamage or vaaran. use the wire Don't or damage use the wire or use the ylikuumenemisen For loose insert Structure For may loose tai cause insert tulipalon electric may For Principle cause loose when electric insert unit sähköiskun operating. when unit is operating. tai tulipalon wire vaaran. that is not appointed. Structure shock or fire. Principle and Usage WARNING may and cause electric Usagewhen unit is operating. wire that is not wire appointed. that is not appointed. shock or fire. Structure shock or fire. Principle WARNING and Usage WARNING vaara. Or electric shock Or electric or fire shock mayor or electric fire Or may electric shock shock or Or fire electric or may fire shock mayor or electric fire may shock or fire may Insert power plug Important Insert firm power enoughplug Advice firm Don't enough plug (Read out Don't power the plug plug follwoing out power items Don't plugdamage carefully wire Don't before or damage use the using wire or the use unit) the Important For Advice loose insert may Insert (Read Important cause power electric the plug follwoing firm Advice enough items (Read carefully Don't the plug follwoing before out power using items plugthe carefully unit) Don't before damage using wire or the use unit) the Liitosjohtoa ei saa kiinnittää jatkopistorasiaan, Or electric shock johon or fire may on liitetty muita laitteita. Don't share socket with other appliances or use prelonged hose. Pistorasia Or electric voi shock ylikuumentua. or fire may Älä anna not good kylmän for health. not ilman good for puhaltaa suoraan vartaloa päin health. pitkiä aikoja. Don't let cooled air blows body Se voi directly aiheuttaa for too vilustumista long, and don't tai muita terveysongelmia. VAROITUKSIA Structure Structure Principle Structure Principle and Usage Principle and Usage and Usage Cut off power Cut off power Cut off power For loose insert may cause electric when unit is operating. when unit is operating. wire that is not wire appointed. that is not appointed. For loose insert may cause electric shock or fire. shock or fire. when unit is operating. wire that is not appointed. shock Or or electric fire. shock Or or electric fire WARNING may shock Or electric shock or fire may WARNING Or electric or fire may Or electric shock or fire may WARNING shock or fire may Or electric shock or fire may Insert power plug firm enough Don't plug out power plug Don't damage wire or use the Insert power plug For loose firm enough insert may Insert cause Don't power electric plug plug out firm when power enough unit plug is operating. Don't Don't plug damage out power wire wire that plug or is use not theappointed. Don't damage wire or use the For loose insert may shock cause or electric fire. For loose when insert unit may is operating. cause electric when wire unit that is operating. Or electric shock or fire mayis not Or appointed. electric shock wire or fire that may is not appointed. shock or fire. shock or fire. Or electric shock or fire may Or electric Or electric shock shock or fire or may fire may Or electric shock or fire may Don't share socket Don't with share other socket Don't with share Don't other socket operate with Don't unit other with operate wetunit Don't with operate Don't wet insert unit with finger Don't wet or insert sticklike electric finger Don't or sticklike air may inlet thing and into outlet air inlet and outlet insert finger or stick- appliances or use appliances prelonged or hose. use appliances prelonged hand or hose. for use Älä electric prelonged käsittele hand shock for hose. may electric ilmastointilaitetta shock hand for may thing shock into Or electric shock Or or electric fire may shock märillä or fire käsillä. may vents, or damage vents, may or damage may Don't share socket with Don't other operate Se aiheuttaa unit Don't with operate wet sähköiskun unit with Don't vaaran. wet insert finger Don't or insert stick-fingelike thing into air like inlet thing and into outlet air inlet and outlet or stick- appliances or use prelonged Don't share hand for hose. socket with other electric hand shock for may electric shock Don't may operate unit with wet appliances or use prelonged hose. hand for electric shock may Or electric shock or fire may vents, or damage vents, may or damage may Or electric shock or fire may vents, or damage may Danger Danger Danger Don't share socket with other Don't operate unit with wet Don't insert finger or sticklike with thing or wet stick- into air inlet Don't and insert outlet finger or stick- Don't share socket appliances with other or use prelonged Don't Don't share hose. operate socket hand with unit for other with electric wet shock Don't may Don't operate insert unit finger appliances or use Or prelonged electric hose. shock appliances or hand fire may for use electric prelonged shock hose. may hand like for electric thing into shock air inlet may vents, and or damage outletlike may thing into air inlet and outlet Or electric shock or fire may Or electric shock or fire may vents, or damage may Danger vents, Danger or damage may Danger vaara Don't let cooled Don't air blows let cooled bodyair Don't blows let If body cooled abnormal air phenomenon blows If abnormal body occurs phenomenon If abnormal Don't occurs phenomenon repair the Don't unit occurs repair yourself the Don't unit yourself repair the unit yourself directly for too directly long, and for too don't directly long, and (like for don't burning too long, (like odor and burning etc.), don't cut odor off (like etc.), burning for cut incorrect off odor etc.), repair for incorrect cut may offcause repair for incorrect may cause repair may cause set indoor temp. set too indoor low temp. for it is too low power for it supply is power first, then supply contact first, then electric contact shock electric or fire. So, shock contact or fire. So, contact set indoor temp. too low for it is power supply first, then contact electric shock or fire. So, contact not good for health. not good for health. our Service Center. our Service If abnormal Center. our If Service abnormal our Service Center. If Center our abnormal Service to have Center Danger our to Service have not good for health. Center to have Danger Don't let cooled Don't air blows let cooled body air blows continues, If abnormal body the phenomenon unit continues, If abnormal may be the damaged occurs unit phenomenon may be unit Don't damaged occurs repaired. unit the Don't unit repaired. continues, the unit may be damaged yourself the unit unit repaired. yourself Danger Don't let cooled air blows body If abnormal phenomenon occurs Don't repair the unit yourself directly for too directly long, and for don't too long, (like and and cause burning don't electric odor and (like cause etc.), burning shock electric cut or off odor fire. and shock etc.), cause for incorrect cut electric fire. off shock repair for incorrect or may fire. cause repair may cause directly for too long, and don't (like burning odor etc.), cut off for incorrect repair may cause set indoor temp. set too indoor low for temp. it istoo low power for supply it is first, power then supply contact first, then electric contact shock or electric fire. So, shock contact or fire. So, contact set indoor temp. too low our Service Jos Center. havaitset our for Service it is power supply first, then If abnormal Center. palaneen If our Service Cut off power Cut abnormal off power käryäcenter our contact Service to have Center electric to shock have or fire. So, contact not good for health. our Service Center. If Cut abnormal off power continues, the tai unit savua, continues, may be kytke damaged the unit unit repaired. laitteesta may be damaged unit repaired. virta Don't let cooled air and blows cause body If abnormal pois electric and If phenomenon päältä. shock cause abnormal or electric continues, fire. phenomenon shock the or occurs unit fire. may be damaged Don't repair the unit yourself directly for too long, Don't and let don't cooled air (like blows burning body occurs and odor cause If etc.), abnormal Don't electric cut off repair phenomenon shock the for or unit incorrect occurs fire. yourself repair may cause set indoor temp. directly too low (like for for burning it too is long, odor power and etc.), don't supply cut off first, (like for incorrect repair may cause Cut off power Cut then burning off contact odor etc.), power electric cut shock off or fire. So, contact set indoor temp. too low it is power supply Ota first, yhteyttä our Service then contact laitteen Center. If electric myyjään. abnormal shock Cut or our off fire. power not good for health. set indoor temp. too low for it is power supply first, then Service contact So, contact Center electric to have shock or fire. So, contact our Service not good for health. not good for health. Center. continues, If abnormal the unit our may Service our be damaged Service Center. Center If unit abnormal to repaired. have our Service Center to have continues, the unit and may cause be damaged electric continues, shock unit or repaired. the fire. unit may be damaged unit repaired. and cause electric shock or fire. and cause electric shock or fire. Älä työnnä like thing sormia into air inlet tai and muita outlet esineitä vents, laitteen or damage säleikköihin. may Se aiheuttaa Don't insert aina finger vaaratilanteen. or stick- thing into air inlet and like outlet Laitetta our Service ei saa Center korjata to have itse. unit repaired. Voit aiheuttaa Don't repair laitteelle the unit yourself lisävahinkoa. for incorrect repair may cause -2-1

5 Laitteen suojana on hyvä olla vikavirtasuojakytkin. Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi place where perfessiona pistotulppaa personnel pistorasiasta. considers it unrealiable. Se voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Jos laite on sijoitettu jalustalle, and cause injury. and cause injury. varmista että jalusta on riittävän tukeva. Note if install chassis is Laite voi vaurioitua jalustan without repair, unit may fall down pettäessä. Structure Structure Principle Principle and Usage and Usage Ota pistotulppa pois pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättömänä. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja laite voi rikkoontua. Don't stand or put things on Jos puhdistat laitetta, kytke se pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta. Earthing: Earth must be Plug out power plug when the Cut off power when cleaning reliable! Earth wire should Earthing: be Earth must be Plug out power plug when the Cut off power when cleaning unit will not be used for a long time. the unit. Otherwise, electric shock Structure Structure connected Principle Structure on special Principle and reliable! earth settings. Usage Principle Earth and wire Usage should and be unit Usage will not be used for a long time. the unit. Otherwise, electric shock or damage may connected on special earth settings. or damage may If there is no such settings, have it If there is no such settings, have it connected by perfessional personnel connected by perfessional personnel Earthing: Don't Earthing: connect must earth be wire Plug onto gas out power plug when the Cut off power cleaning Don't Earth Earthing: connect must be Earth Plug must out bepower Plug plug out when power the plug when Cut off thepower when Cut off cleaning power when cleaning earth wire onto gas reliable! Earth pipe, reliable! wire water should pipe, Earth beblowing wire reliable! unit should pipe will Earth be not or wire be unit used should will for not a be long be used time. unit for will a the long not unit. be time. used Otherwise, for a long unit. electric time. Otherwise, shock unit. electric Otherwise, shock electric shock Structure connected on special place Principle pipe, earth where settings. perfessiona and water personnel Usage pipe, blowing pipe or connected on special connected earth settings. special earth settings. or damage may or damage may or damage may Structure Principle Structure place where perfessiona and Principle personnel Usageand Usage If there is no such If considers there settings, is no it have such unrealiable. If it settings, there is no have such it settings, have it considers it unrealiable. connected by perfessional connected by personnel perfessional connected personnel by perfessional personnel Don't connect Earthing: Don't earth wire connect Earth onto must earth gas Don't bewire connect Plug onto gas earth out wire power onto plug gas when the Cut off power when cleaning pipe, water reliable! pipe, pipe, Earth blowing water wire Earthing: should pipe, pipe, or blowing be Earth water Earthing: unit pipe must pipe, will or be not blowing be Plug Earth used pipe must for out or be a long power Plug time. plug the when out power unit. the plug Cut when off the power when Cut cleaning off power when cleaning Otherwise, electric shock place connected where on perfessiona special reliable! earth personnel settings. Earth place where perfessiona place wire where reliable! should personnel perfessiona be Earth wire unit personnel will should not be be used unit for will or a long not damage time. be used may the for a unit. long Otherwise, time. the electric unit. Otherwise, shock electric shock connected on special connected considers If there is no it unrealiable. such considers settings, it unrealiable. have considers earth it it settings. on special earth settings. unrealiable. or damage may or damage may connected by perfessional If Don't there is personnel no plug such out settings, If there is the plug have no such by it settings, have it Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be Don't plug out the plug by Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be Don't connect earth connected pulling wire onto the by perfessional connected power gas hose. personnel by perfessional personnel heater or cooker directly. Or carbon placed 1m away from both indoor pulling the power hose. heater or cooker directly. Or carbon placed 1m away from both indoor pipe, water pipe, Don't Otherwise, blowing connect pipe fire earth Don't ormay wire connect be onto caused gas earth wire onto gas Älä monoxide sijoita poisoning liettä tai may muita occur for keit-antimiä outdoor unit to prevent fire pipe, Otherwise, fire may be caused monoxide poisoning may occur for for over water heat pipe, of blowing pipe, wire. water pipe pipe, or blowing pipe or incomplete ilmastointilaitteen burn. for over heat of wire. lähelle. or explosion place where perfessiona place where personnel perfessiona personnel incomplete burn. Ilmastointilaitteesta lähtevä Don't plug considers Don't out the it unrealiable. plug by out Don't considers the plug Don't plug it by out unrealiable. ilmavirta let the the Don't plug unit by blows voi let the aiheuttaa to unit Don't blows let keittimissä Chemical to the unit blows sprayer Chemical tomust sprayer be must be pulling the power pulling hose. the power pulling hose. heater the power or cooker hose. yllättävää heater directly. or cooker Or ylikuumenemista. carbon directly. heater or placed Or cooker carbon 1m directly. away placed from Or carbon 1m both away Ne indoor placed from voivat both 1m away syttyä. indoor from both indoor Otherwise, fire Otherwise, may be caused fire Otherwise, may be monoxide caused fire may poisoning monoxide be caused may poisoning occur for monoxide may and occur poisoning outdoor for may unit and occur to outdoor prevent for unit fire and to outdoor prevent fire unit to prevent fire for over heat for of wire. over heat of for wire. over incomplete heat of wire. burn. incomplete burn. incomplete or explosion burn. or explosion or explosion Älä sijoita tulenarkoja nesteitä and outdoor unit to prevent fire tai suihkeita ilmastointilaitteen or explosion lähelle. Chemical sprayer must be Don't plug out the plug by Don't let the unit blows to Chemical sprayer must be pulling the power Don't hose. plug out Don't the heater plug plug by out the or cooker directly. plug Don't by Or let carbon the unit Don't placed blows let 1m to the unit away blows from Chemical to both indoor sprayer Chemical must be sprayer must be Otherwise, fire pulling may be the caused power pulling hose. the power monoxide poisoning heater hose. may or cooker occur for directly. heater Or or cooker carbon directly. placed Or 1m carbon away from placed both 1m indoor away from both indoor and outdoor unit to prevent fire for over heat of Otherwise, wire. fire may Otherwise, be caused fire may incomplete burn. monoxide be caused poisoning monoxide may occur poisoning for and may outdoor occur for unit and to prevent outdoor fire unit to prevent fire or explosion for over heat of wire. for over heat of wire. Note if install chassis is incomplete Don't stand burn. incomplete burn. or put things on or explosion Don't block the or air explosion inlet or outlet Note if install chassis is Don't stand or put things on Don't block the air inlet or outlet damaged. If the chassis is damaged the outdoor unit. For people or vent of both indoor and outdoor unit. damaged. If the chassis is damaged the outdoor unit. For people or vent of both indoor and outdoor unit. without repair, unit may fall down things may fall down and cause It would cause low performance without repair, unit may fall down things may fall down and cause It would cause low performance and cause injury. injury. or stop of unit. and cause injury. injury. or stop of unit. Note if install Note chassis if install is Note chassis if Don't is install stand chassis or Don't put is things stand or on put Don't things Don't stand on block or put the things Don't air inlet block onor outlet the air Don't inlet block or outlet the air inlet or outlet damaged. If the damaged. chassis is If damaged the chassis damaged. is the damaged If outdoor the chassis unit. the is damaged outdoor For people unit. the orfor outdoor people vent of unit. both or For indoor vent people and of both outdoor orindoor unit. vent and of outdoor both indoor unit. and outdoor unit. without repair, without unit may repair, fall down unit without may things fall repair, down may unit may fall down and cause It would cause low performance Älä things fall down astu may tai fall things istu down laitteen and may cause fall down päälle. It and would cause cause low It would performance cause low performance and cause injury. injury. injury. injury. or stop of unit. or stop of unit. Varmista, että ilmastointilaitteen ilman ulostulo- ja or stop of unit. sisään menoaukkojen edessä Don't ei ole block esteitä. the air inlet or outlet Esteet vent estävät of both indoor laitetta and toimimasta outdoor unit. kunnolla It would ja voivat cause low aiheuttaa performance häiriöitä or stop of unit. laitteen toiminnassa. Don't stand or put things on Don't block the air inlet or outlet damaged. If the Note chassis is if damaged install Note chassis the is if install chassis is Don't stand or outdoor unit. For people or vent of both indoor put Don't things and outdoor block onthe unit. air inlet or outlet damaged. If the chassis damaged. is things damaged If the chassis may fall the is down outdoor damaged and cause unit. the For outdoor It people would or unit. For cause vent people low of performance both indoor or and outdoor unit. and cause injury. without repair, unit without may fall repair, downunit may things fall may down fall down things injury. or and may stop cause fall down of unit. It would and cause low performance and cause injury. and cause injury. injury. injury. or stop of unit. -3-2

6 Kaukosäädin Romote control operation procedure Romote control operation procedure Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot Huom! - Kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen välissä ei saa olla esteitä. - Kaukosäädintä ei saa pudottaa tai heitellä. - Älä sijoita kaukosäädintä suoraan auringonvaloon. - Kun laite käynnistetään sen pysäyttämisen jälkeen, se käynnistyy sillä toiminnolla, millä se on viimeiseksi ollut. TEMP+ TEMP+ ja TEMP näppäimet TEMP+ At COOL, DRY, Säädä lämpötila FAN or Lämpötila At HEAT COOL, mode, lisääntyy DRY, press FAN these or painamalla HEAT two buttons mode, TEMP+ press could theset näppäintä two up the buttons ja temperature,the laskee could painamalla TEMP- näppäintä. set Viilennys, up setting the temperature,the Kosteuden range is 16 poisto setting -30,in ja Lämmitys range each mode is 16 the toiminnoilla -30,in memory function each lämpötila mode is voidaan memory ailable the av- säätää function in väliltä Temperature 16 C is available setting in. Temperature 30 C. FAN-näppäin setting. Tuulettimen At unit turned voimakkuuden säädin. on, AUTO, At under unit Viilennys, AUTO, turned COOL, Tuuletus under HEAT ja Lämmitys modes,press AUTO, COOL, toimin- FAN, this on, FAN, noilla HEAT button voidaan modes,press could valita select this tuulettimen button voimakkuus: Auto the fan, Auto could Hiljainen, Fan select speed, Keskiteho, the Low, Voimakas. Auto Med Fan, High speed, fan (Auto Low, speed,in fan Med = laite DRY, High säätelee mode,the fan automaattisesti speed,in tuulettimen fan voimakkuutta speed DRY is mode,the low fan toiminnon fan speed. speed ja Each huoneen is mode.the low fan lämpötilan speed. memory Each mukaan) function mode.the is Huom! memory available Kosteudenpoisto function in each mode. toiminnolla tuuletin pyörii hiljaisella available voimakkuudella. SLEEP in each mode. SLEEP At COOL, DRY, HEAT SLEEP At mode, COOL, näppäin press DRY, the HEAT button (ks. mode, SLEEP toiminto s. 11) Laitteen could press ollessa start the Viilennys, the button SLEEP Kosteudenpoisto could function, start when the tai Lämmitys function, essed, toiminnolla, will when turn repr- off SLEEP repr- paina essed, näppäintä kerran ja SLEEP the toiminto function. will turn off käynnistyy. the function. Paina näppäintä uudestaan ja SLEEP toiminto keskeytyy. MODE näppäin MODE Toiminnon valitsin MODE At Paina unit näppäintä turned on,press valitaksesi unit toiminto button turned järjestyksessä: could on,press select At this AUTO, VIILENNYS, this AUTO, KOSTEUDENPOISTO, button COOL, could DRY, select FAN AUTO, or TUULETUS, HEAT COOL, mode. DRY, LÄMMI- FAN or TYS. HEAT mode. VIILENNYS KOSTEUDENPOISTO TUULETUS LÄMMITYS Press this button once, Press CLOCK-näppäin the clock this button icon flash, once, Kellon aika the Paina clock time näppäintä can icon be adjusted. kerran, flash, the kello When time symboli pressing can be näkyy adjusted. ja kellon aikaa voidaan TIME +, When the säätää. one pressing Paina units kerran TIME of the +, the TIME+ minute one will units näppäintä be increased of ja the minuutit lisääntyvät yksi minute 1,continuously kerrallaan. will be increased press 1,continuously Kun pidät näppäintä 1second above,the press pohjassa, kellonaika tens 1second place lisääntyy of above,the aina minute 10 min tens will place be kerrallaan. increased of the minute 1 every will be half TIME- increased second. näppäimellä 1 When in every prevoit vastaavasti half ssing vähentää second. the TIME kellonaikaa. When -,the pre- one ssing units Kun the kellon of the TIME aika minute -,the on will one units be säädetty, decreased of the paina minute 1,and lopuksi continuously will be CLOCK-näppäintä. decreased press 1,and 1 second continuously above,the press tens 1 place second of above,the minute tens will place be decreased minute 1 in will every be half dec- of the reased second.after 1 in every setup half completed,after setup completed,aftepleted,press CLOCK setup button com- second.after pleted,press for confirmation. CLOCK button for confirmation. -4-

7 Kaukosäädin Näppäimet ja toiminnot Huom! Tämä kaukosäädin on tyypiltään yleiskaukosäädin. Joitakin säätimen näppäimiä, jotka eivät liity tämän ilmastointilaitteen toimintaan, ei ole esitelty näissä ohjeissa. ON/OFF näppäin Paina Press näppäintä this button kerran, once laite to käynnistyy. turn on the unit, Paina uudestaan ja laite pysähtyy. when repressed to turn off the unit. Press this button once, enter into T-ON setting, the T-ON icon will flash. T-ON- When näppäin pressing TIME +, Laitteen käynnistyminen the time ajastimella of T-ON will Paina be increased T-ON näppäintä 1 minute, kerran, continuously Ajastimen press 1 symboli 1 second näkyy above, ja ajastus the tens voidaan säätää. Paina place kerran of the TIME+ minute will näppäintä be increased ja minuutit 1 every lisääntyvät half second, yksi when kerrallaan. Kun pidät näppäintä pressing pohjassa, TIME -, kellonaika will decrease lisääntyy 1minute,continuously aina 10 kerrallaan. press 1 second above, TIME- näppäimellä voit vastaavasti the tens place of minute vähentää will be kellon decreased aikaa. 1 in every half second, that will circulate in 12hours. TIME- näppäin Katso T-ON, T-OFF ja CLOCK The function -näppäinten instruction ohjeet. please refer to : T-ON button, T-OFF button, CLOCK button. Nestekidenäyttö. Näyttää kaikki asetukset It shows all set contents. SWING näppäin At Paina operating,when näppäintä kerran: it is pressed,the ilman ulostuloaukon louvers start ohjain alkaa liikkua edestakaisin. to rotate Kun automatically näppäintä and stop painaa when uudestaan, repressed liike again. When lakkaa. press it twice in one second,the light on the panel of indoor unit will be turned on. T-OFF When näppäin press it twice in one Laitteen second pysähtyminen again,the light will ajastimella be turned off. Paina T-OFF näppäintä kerran, ajastimen symboli Press näkyy this ja ajastus button voidaan once, enter säätää. Tämän jälkeen into voit T-OFF säätää setting,the T-OFF icon pysähtymisen flashes.the ajastuksen function is TIME+ vailable ja TIME- in turn näppäimillä. ON or turn OFF state.the method of setup is the same with T-ON. CANCEL näppäin Ajastuksen peruuttaminen. Press this button once, Paina näppäintä kerran ja cancel asetettu all Ajastus Timer peruuntuu. setting. Function TIME+ näppäin instruction please Katso T-ON, refer T-OFF to: T-ON ja button, CLOCK T-OFF -näppäinten button, ohjeet. CLOCK button. -5-

8 Selectable process : 1.Press SLEEP to set sleep state. Paristojen asentaminen kaukosäätimeen 2.Press TIMER ON or TIMER OFF to set time for unit to on or off. Note: When AUTO is selected, the unit would set proper running mode automatically according to indoor temp. to make ambient comfortable. NOTE: HUOM! Change batteries of wireless remote control The wireless remote control adopts 2 No.7 alkaline cells. 1. Avaa paristokotelo kaukosäätimen takaosasta. 2. Aseta kaksi AAA-koon paristoa paikoilleen. ones (note to the correct polarity). 3. Laita kotelon kansi paikoilleen. 1.Slide the cell cover downward to take out the worn cells, then change 2 new 2.Cover the cell cover. Don't confuse the new and worn or - Älä sekoita/yhdistele batteries keskenään of different uusia types. ja käytettyjä tai erilaisia paristoja. - Jos kaukosäädin on pitkään pois käytöstä, be used for weeks, please take out ota paristot pois kaukosäätimestä. - Paristoja voi käyttää batteries noin to yhden prevent vuoden. liquid leakage. - Kaukosäätimen tulee olla vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai radiolaitteista. If the wireless remote control would not The operation of wireless remote control should within its receivable distance. The distance between wireless remote control and both TV or Hi-fi should be above 1m. 8-6-

9 Structure Principle and Usage l operation procedure Laitteen käyttö Structure and Function Structure Principle and Usage dure unit Operation Yleis-/pikaohje Guide Normal Perustoiminnot process : 1.After connected with power, buzzer sounds and the unit is in waiting state. (Note: Every- Indoor Wireless remote control 1. time Kytke when electrified sisäyksikön or recived pistoke signal from pistorasiaan. wireless remote control, buzzer sounds.) unit Indoor 2.Press Laitteen ON\OFF summerista on wireless remote kuuluu control, ääni indicator ja sisäyksikön light of RUN and näytössä relative mode olevat on, set :Heat symbolit/merkkivalot näkyvät unit indoor hetken temp. and aikaa. fan speed, Muutaman :Cool/Dry then the unit begin sekunnin running. kuluttua muut merkkivalot sammuvat vain Virta päällä/ 3.Press toiminnassa MODE select :Run needed -merkkivalo running mode. jää palamaan punaisena. Laite on nyt valmiustilassa ja sen Drainage hose 4.Press toiminnot SWING to voidaan make guide käynnistää. louver swing automatically; repress it stop swing. wire:auto 5.Press (Huom! FAN to Aina set fan kun speed. virtajohto MODE kytketään pistorasiaan tai sisäyksikkö vastaanottaa 6.Press kaukosäätimen TEMP to set proper signaalin, At temperature. unit turned laitteen on,press Air out summerista kuuluu ääni.) Power plug :Heat this Air button in could select :Cool/Dry Selectable process : AUTO, COOL, DRY, FAN 2. Paina kaukosäätimestä or HEAT ON/OFF mode. näppäintä. Virta päällä/toiminnassa -merkkivalo :Run muuttuu 1.Press SLEEP to set sleep state. vihreäksi ja sisäyksikön näytössä näkyy laitteeseen viimeksi säädetty toiminto ja säädetty :Auto 2.Press TIMER ON or TIMER OFF to set time for unit to on or off. Wireless remote control lämpötila. Tämän jälkeen laite käynnistyy tällä toiminnolla. Note: When AUTO is selected, the unit would set proper running mode automatically according to indoor temp. to make ambient comfortable. :Heat (HUOM! Tuuletus toiminnon aikana :Cool/Dry sisäyksikön näytössä näkyy vain Front grill of air outlet vent Virta päällä/toiminnassa merkkivalo. :Run Change Auto batteries toiminnon of wireless ollessa remote päällä sisäyksikön control Drainage hose MODE näytössä näkyy Virta päällä/toiminnassa The At unit wireless turned remote on,press merkkivalo control Press adopts ja this 2 sen No.7 button toiminnon alkaline once, cells. merkkivalo jonka AUTO on käynnistänyt.) 1.Slide this button the cell could cover select downward the to clock take out icon the flash, worn cells, then change 2 new AUTO, COOL, DRY, FAN the time can be adjusted. Air in 6. half Säädä second. TEMP- When pre-ja TEMP+ näppäimillä haluttu huoneen lämpötila ones Valitse (note to MODE the correct näppäimellä polarity). haluttu toiminto. or HEAT mode. When pressing TIME +, 2.Cover the cell cover. AUTO = automaattinen toiminto ( ks. s. 10) the one units of the Air out NOTE: = Viilennys minute will be increased = Kosteudenpoisto 1,continuously press Don't confuse the new and 1second worn or above,the tens = Tuuletus batteries of different types. place of the minute will = Lämmitys be increased 1 in every If the wireless remote control half Front grill of air outlet vent would second. not When pre- ssing the TIME -,the one be 4. Press used Voit this for halutessasi weeks, button once, please painaa take units out of SWING the minute näppäintä, will jolloin ilma-aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. the Paina clock näppäintä icon flash, uudestaan be decreased ja 1,and liike cont- pysähtyy. batteries to prevent liquid leakage. the time can be adjusted. inuously press 1 second The When operation pressing of TIME wireless +, above,the tens place of remote control 5. Säädä FAN näppäimellä the minute tuulettimen will be decreased the one units of the voimakkuus: should Auto within fan its receivable Hiljainen distance. 1 in every half minute will be increased Keskiteho Voimakas Air out second.after setup completed,after automaattisesti setup com- tuulettimen voimakkuutta toiminnon ja huoneen 1,continuously (Auto fan = press Laite säätelee 1second above,the tens lämpötilan mukaan pleted,press ) CLOCK button The distance between wireless remote control place and of both the TV minute or Hi-fi will should be above 1m. for confirmation. be increased 1 in every ssing the TIME -,the one units of the minute will be decreased 1,and cont- Erityistoiminnot inuously press 1 second Panel Air in Power plug Indoor Filterunit 7. Käynnistä SLEEP näppäimellä SLEEP- toiminto. ( SLEEP toiminto ks. sivu 10) above,the tens place of the minute will be decreased 1 in every half second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button 8. Säädä ajastin kytkemään laite päälle T-ON-näppäimellä tai pois päältä T-OFF-näppäimellä. Ajastimen aika säädetään TIME- ja TIME+ näppäimillä. for confirmation. Air out Wire connection cover plate Outdoor unit HUOM! AUTO toiminnolla laite säätelee itsestään toimintoja huoneen lämpötilan ja ilman mukaan pitääkseen huoneilman miellyttävänä. and pipe Connection Panel Front grill of air outlet vent Air in :Heat Air in Structure Principle a Structure and Fu Panel Wire connection cover plate Outdoor unit :Cool/Dry :Run :Auto wire:auto and pipe Connection Front grill of air outlet vent Air in Ai A -7-

10 Air out Laitteen toimintojen esittely Power plug Aina kun sisäyksikön pistoke kytketään pistorasiaan, laitteen summerista kuuluu ääni ja :Heat sisäyksikön näytössä olevat symbolit/merkkivalot näkyvät hetken aikaa. Muutaman sekunnin :Cool/Drykuluttua muut merkkivalot sammuvat vain Virta päällä/toiminnassa MODE :Run merkkivalo jää palamaan punaisena. Laite on nyt valmiustilassa ja sen toiminnot At unit turned on,press Drainage hose voidaan käynnistää. this button could select ( Huom! Aina kun virtajohto kytketään pistorasiaan tai sisäyksikkö wire:auto vastaanottaa AUTO, COOL, DRY, FAN kaukosäätimen signaalin, laitteen summerista kuuluu ääni.) omote control operation procedure control operation procedure VIILENNYS toiminto te control operation procedure Laitteeseen voidaan säätää viilennys lämpötila väliltä 16 C 30 C - Jos huonelämpötila on korkeampi kuin laitteeseen säädetty - lämpötila, kompressori käynnistyy ja laite aloittaa viilentämisen. Kun säädetty Front grill of air outlet vent lämpötila huoneessa on saavutettu, kompressorin pyörimisnopeus hidastuu ja laite pitää yllä säädettyä lämpötilaa. Press this button once, Jos säädetty lämpötila pysyy yllä myös kompressorin käydessä hiljaisella nopeudella, the clock icon flash, Outdoor + kompressori pysähtyy kokonaan ja käynnistyy MODEtaas automaattisesti uudelleen, jos the time can be adjusted. unit OL, DRY, FAN or huoneen lämpötila nousee. MODE At unit turned on,press When pressing TIME +, AN ode, or press these Air out the one units of At unit the turned this button on,press could select uttons these could set 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa this pistorasiaan. button AUTO, could COOL, selectdry, FAN ld temperature,the minute will be increased set 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. AUTO, COOL, or DRY, HEAT FAN mode. ng re,the range is 16 1,continuously press Laite käynnistyy nyt sille toiminnolle, or HEAT mode. mikä siihen on viimeksi asetettu. s in 16 each mode the 1second above,the tens 3. Valitse MODE näppäimellä Viilennys toiminto. de function the is ave in av-temperaturrature g. 4. Valitse FAN half näppäimellä second. When tuulettimen pre- voimakkuus: place of the minute will Sisäyksikön be paneelissa increased syttyy 1 in every -valo. is Auto fan ssing Hiljainen the TIME Keskiteho -,the one MODE Voimakas, (Auto fan = units laite of säätelee the minute automaattisesti will tuulettimen voimakkuutta it FAN turned or on, At unit turned on,press ess AUTO, these huoneen lämpötilan be decreased mukaan 1,and continuously on, COOL, FAN, ) this button could select 5. Valitse TEMP- ja TEMP+ press 1 näppäimillä second L, modes,press could set FAN, this AUTO, COOL, haluttu DRY, lämpötila. FAN n ature,the above,the tens place of Press this button once, s could this select 6. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin or HEAT tuuletus mode. aukon ohjaimet liikkuvat the minute will be Press dec- this the button clock once, icon flash, elect uto e is Fan 16 speed, edestakaisin. Paina näppäintä uudestaan ja liike lakkaa. or HEAT mode. mode the peed, Med, High fan on is avmperature,in h fan DRY mode,the de,the peed is low fan. ow Each fan mode.the y e.the function is n ned ble is in on, each mode. COOL, h mode. FAN, Press this d OL, select DRY, HEAT n HEAT press speed, the button High button start fan the SLEEP ion, SLEEP mode,the when reprs, reprrn unction. mode.the low will fan turn off off tion is each mode. Y, HEAT he button the SLEEP hen reprturn off Air in reased 1 in every half the clock the icon time flash, can be adjusted. second.after setup the com-timpleted,after setup When com- pressing can When be adjusted. pressing TIME +, the toiminto one TIME units +, of the pleted,press CLOCK button the one units minute of will the be increased for confirmation. minute will 1,continuously be increased press 1,continuously 1second press above,the tens 1second above,the place of tens the minute will place Press of the this be minute increased button will once, 1 in every be increased the clock half 1 icon second. in every flash, When prehalf the second. time ssing can When the be adjusted. pre- TIME -,the one ssing the TIME units -,the of the one minute will When pressing TIME +, units of the be minute decreased will1,and continuously units of the one be decreased 1,and continuously minute press above,the will be 1 second increased tens place of press the 1 second above,the 1,continuously the tens minute place press will of be decreased will above,the be 1 in dec- tens every half the 1second minute reased place 1 of in second.after the every minute halfwill setup completed,after setup 1 in com- every setup com- second.after be increased pleted,after half second. pleted,press setup When completed,press for pre- CLOCK button ssing the TIME CLOCK confirmation. -,the one button units of -8- the minute will for confirmation. be decreased 1,and continuously press 1 second ILMANKOSTEUDEN POISTO Wireless remote control Kosteudenpoisto toiminnolla laite alentaa huoneilman suhteellista kosteutta ja tekee siitä näin huomattavasti miellyttävämpää. Kosteuden poisto toiminnolla lämpötila voidaan säätää väliltä 16 C 30 C. Kompressori käynnistyy ja laite tavoittaa asetetun lämpötilan. Tämän jälkeen kompressori käy koko ajan pitäen yllä kosteudenpoisto toimintoa. Kosteudenpoisto toiminnolla ei voida säätää tuulettimen voimakkuutta, vaan tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella. 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. Laite käynnistyy sille toiminnolle mikä siihen on viimeksi asetettu. and pipe Connection

11 AN or these ld set re,the s 16 TUULETUS toiminto - - HEAT mode, press these two buttons could set up the temperature,the setting range is 16-30,in each mode the Structure Principle AUTO, COOL, and DRY, Usage FAN ow tons fan could set Tuuletus speed. Each toiminnolla mode.the laitteen sisäyksikkö the one kierrättää ja puhaltaa huoneilmaa. AUTO, units COOL, of the DRY, FAN de.the Tuuletus toiminnolla laitteen ulkoyksikkö ei ole toiminnassa. Air out temperature,the memory function is minute will or be HEAT increased Power plug mode. n range is is 16 available in each Press mode. this button once, 1,continuously press n h each mode. mode the 1. Kytke sisäyksikön the clock pistotulppa icon flash, 1second pistorasiaan above,the tens function SLEEP is av-in Temperature At COOL, DRY, HEAT 2. Paina ON/OFF the time näppäintä can be adjusted. kaukosäätimestä. place of the minute will Laite käynnistyy When pressing sille toiminnolle, TIME +, mikä siihen on viimeksi asetettu. HEAT mode, be increased 1 in every. press the button 3. Valitse MODE the näppäimellä one units of Tuuletus the half second.. When prebutton could start the SLEEP :Heat omote control Huom! operation Tuuletus minute procedure ssing the TIME -,the one SLEEP function, when repressed, will turn 1,continuously off sy press :Run merkkivalo. toiminnolla will be increased :Cool/Dry sisäyksikön paneelissa palaa vain e t turned control on, operation Virta päällä/toiminnassa procedure units of the minute will UTO, reprrn 4. the Valitse function. FAN 1second näppäimellä above,the tuulettimen tens voimakkuus: COOL, FAN, be decreased 1,and continuously press 1 second Drainage hose des,press off this MODE Auto Fan place Hiljainen of the minute Keskiteho will could select - Voimakas Press this button once, (Auto fan = be At laite increased unit turned säätelee 1 automaattisesti in on,press above,the tens place of every the clock to Fan speed, tuulettimen icon flash, voimakkuutta huoneen half this second. button could When select the minute will be decreased 1 the in time every can half be adjusted. pre-air in ed, High fan lämpötilan ssing mukaan) AUTO, the COOL, TIME DRY, -,the FAN one n DRY mode,the 5. Voit painaa units SWING of the näppäintä, minute second.after will jolloin When tuuletus setup pressing aukon com-timpleted,after the one setup units com-of the ohjaimet +, or HEAT mode. ed is low fan liikkuvat edestakaisin. be decreased 1,and continuously uudestaan press 1 ja second Each mode.the Paina näppäintä pleted,press liike lakkaa. minute CLOCK will button be increased function is above,the tens place for of confirmation. 1,continuously press le in each mode. (HUOM! Tuuletus the minute toiminnolla will be ei decreased Front 1 grill in every of air outlet half vent voi säätää 1second lämpötilaa.) above,the tens place of the minute will LÄMMITYS second.after toiminto setup com- be increased 1 in every memory ode the function is av-ailable Valitse in MODE Temperature näppäimellä kaukosäätimestä Kosteuden poisto toiminto. Structure and Function MODE is av- rature setting Sisäyksikön. paneelissa syttyy valo. 3. At unit turned on,press Panel Air in Filter this button could select 4. Valitse TEMP- ja TEMP+ näppäimillä haluttu lämpötila. AUTO, COOL, DRY, FAN 5. At Voit unit painaa turned SWING on, näppäintä, jolloin tuuletus aukon ohjaimet liikkuvat edes under or HEAT mode. on, takaisin. AUTO, COOL, Paina FAN, näppäintä uudelleen ja liike lakkaa. ration procedure L, FAN, ss this elect peed,, h DRY, fan FAN or de,the press these L, DRY, HEAT ress the button tart the SLEEP on, P+ when reprwill DRY, turn FAN offor nction. mode, FAN or press these OL, s uttons these could set e uld temperature,the set ure,the ng range is 16 is,in 16 each mode the y ode function the is avle is in av-temperaturerature ng. nit turned on, d AUTO, on, COOL, FAN, OL, modes,press FAN, this ss n could this select select uto Fan speed, speed, Med, High fan gh,in fan DRY mode,the ode,the peed is low fan low. Each fan mode.the de.the y function is on able is in each mode. ch mode. HEAT modes,press thisindoor button could select unit the Auto Fan speed, Low, Med, High fan speed,in DRY mode,the fan speed is low fan (HUOM! Kosteudenpoisto toiminnolla tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella) pleted,after setup completed,press CLOCK button At unit turned on,press this button could select or HEAT mode. Press this button once, the clock icon flash, MODE the time can be adjusted. At unit turned on,press When pressing TIME +, this button could select half second. When pressing the TIME -,the one this button could select AUTO, COOL, DRY, FAN or HEAT mode. Press this button Wire once, connection cover plate the clock icon flash, the time can be adjusted. When pressing TIME +, the one units of the minute will be increased 1,continuously press 1second above,the tens place of the minute will be increased 1 in every Wireless remote control half second. When pre- ssing the TIME -,the one units of the minute will be decreased 1,and continuously press 1 second above,the tens place of wire:auto the minute will be decreased 1 in every half second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button for confirmation. or HEAT mode. 1,continuously press Laitteeseen voidaan säätää lämmitys väliltä 16 C 30 C. Outdoor for confirmation. units of the minute will Jos huonelämpötila Press this on alhaisempi button once, unit kuin be laitteeseen MODE decreased säädetty 1,and continuously At lämpötila, kompressori käynnistyy ja the laite clock aloittaa icon lämmittämisen. flash, MODE Kun unit säädetty press turned lämpötila on saavutettu, Air 1 out on,press second kompressorin the pyörimisnopeus time can be adjusted. hidastuu At unit above,the ja turned this laite button on,press pitää tens could yllä place säädettyä select of lämpötilaa. Jos säädetty lämpötila When pysyy pressing yllä TIME myös +, this kompressorin button the AUTO, minute could COOL, select will käydessä DRY, be decreased 1 taas in every automaattisesti half FAN hiljaisella pyörimisnopeudella, kompressori pysähtyy the one units kokonaan of the ja käynnistyy AUTO, COOL, or HEAT DRY, mode. FAN uudelleen, jos huoneenlämpötila minute alkaa will laskea. be increased second.after setup completed,after setup completed,press CLOCK button 1. Kytke pistotulppa 1second pistorasiaan. above,the tens 2. Paina ON/OFF place näppäintä of the minute kaukosäätimestä. will for confirmation. Laite käynnistyy be increased sille toiminnolle, 1 in every mikä siihen on viimeksi asetettu. half second. When pre- 3. Valitse MODE ssing näppäimellä the TIME -,the Lämmitys one toiminto. Sisäyksikön units paneelissa of the minute syttyy will -valo. 4. Valitse TEMP- be decreased ja TEMP+ 1,and näppäimillä continuously näppäimellä press tuulettimen 1 second voimakkuus: haluttu lämpötila. Press this button once, 5. Valitse FAN Auto Fan above,the Hiljainen tens Keskiteho place Press of this Voimakas the button clock once, (Auto icon fan flash, = laite säätelee automaattisesti the clock the icon time flash, can be adjusted. tuulettimen the voimakkuutta minute will huoneen be decreased SWING 1 in näppäintä, every halfjolloin When be lämpötilan mukaan.) the time can 6. Voit painaa tuuletus pressing adjusted. aukon TIME ohjaimet +, When pressing liikkuvat edestakaisin. second.after Paina setup näppäintä com- the uudelleen one TIME units +, ja liike of the lakkaa. pleted,after setup the com-onpleted,press CLOCK button minute will 1,continuously be increased press units minute of will the be increased for confirmation. -9-1,continuously 1second press above,the tens place of the minute will and pipe Connection

12 Indoor unit AUTO (automaattinen) toiminto AUTO toiminnolla laitteen tietokone valitsee automaattisesti huoneilman ja lämpötilan mukaan sopivimman toiminnoista: Viilennys, Tuuletus tai Lämmitys. ( Ilmalämpöpumpun tietokoneeseen on valmistusvaiheessa säädetty asetukset, joiden mukaan AUTO toiminnolla laite säätelee muita toimintoja huoneilman mukaan.) 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen on viimeksi :Heat asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä AUTO toiminto. :Cool/Dry Sisäyksikön paneelissa palaa Virta päällä/toiminnassa :Run -merkkivalo ja sen toiminnon merkkivalo, jonka AUTO asetus valitsee. :Auto Air out Power plug Wireless remote co Drainage hose ( HUOM! AUTO- toimintoa ja tuulettimen asetusta Auto fan ei pidä sekoittaa Air in keskenään.) AJASTIMEN käyttö Ilmalämpöpumppu voidaan säätää käynnistymään tai pysähtymään ajastimella aikavälillä 0 24 tuntia. Pysähtymisen ajastaminen Kun ilmalämpöpumppu on käynnissä millä tahansa toiminnolla, voit säätää laitteen pysähtymään ajastimella kaukosäätimestä T-OFF näppäimellä. 1. Paina T-OFF näppäintä ja kaukosäätimen näytössä näkyy ajastuksen (OFF) symboli. 2. Säädä pysähtymisaika TIME+ ja TIME- näppäimillä 0 24 tunnin kuluttua. Kun painat TIME+ tai TIME- näppäintä kerran, aika muuttuu minuutti kerrallaan. Kun pidät näppäintä pohjassa, aika muuttuu aina 10 sekuntia kerrallaan Käynnistymisen ajastaminen Front grill of air outlet vent Kun ilmälämpöpumppu ei ole toiminnassa (mutta sisäyksikön pistoke on kytketty pistorasiaan!) voit säätää laitteen käynnistymään ajastimella kaukosäätimen T-ON näppäimellä. 1. Paina T-ON näppäintä ja kaukosäätimen näytössä näkyy ajastimen (ON) symboli. 2. Säädä käynnistymisaika TIME+ ja TIME- näppäimillä 0 24 tunnin kuluttua. Kun painat TIME+ tai TIME- näppäintä kerran, aika muuttuu minuutti kerrallaan. Kun pidät näppäintä pohjassa, aika muuttuu aina 10 sekuntia kerrallaan. Ajastimeen säädetyn ajan kuluttua laite käynnistyy sillä toiminnolla ja niillä asetuksilla (tuulettimen voimakkuus ja säädetty lämpötila), jotka siihen on viimeksi asetettu. Jos haluat muuttaa toimintoa ja niitä asetuksia joilla laite ajastimella käynnistyy, kytke laite ensin päälle, säädä toiminto ja asetukset, ja kytke laite pois päältä. Säädä tämän jälkeen ajastin päälle T-ON näppäimellä kuten yllä on opastettu Air out

13 Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP button SLEEP toiminto (automaattinen asteittainen lämpötilan muutos) Press this button to set SLEEP operation and stop when repressed. Structure Principle and Usage - NOTE:In"AUTO" and" "mode Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Viilennys tai Ilmankosteuden poisto there no SLEEP operation. toiminnoilla, laite lisää lämpötilaa Names 1 C tunnin and Functions kuluttua ja of toisen Wireless C kahden Remote tunnin Control kuluttua. Tämän jälkeen laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - - Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Lämmitys TIMER toiminnolla, ON button laite vähentää At stopping,press TIMER ON lämpötilaa 1 C tunnin kuluttua ja toisen C kahden tunnin kuluttua. Tämän jälkeen button,could set to turn on the laite pitää yllä tätä lämpötilaa. Note:This type of wireless remote control is a kind of new current control. Some buttons of the control which are not available to this air conditioner will not be described below. unit in the range of 0 to 24hours 0 24h SLEEP toimintoa ei voida asettaa laitteen ollessa Tuuletus tai AUTO toiminnolla. Cancellation Liquid crystal displayer It shows all set contents. 1. Kytke laitteeseen virta ja valitse kaukosäätimestä Viilennys, Kosteudenpoisto tai Lämmitys toiminto. (Katso tarkemmat ohjeet kyseisten toimintojen esittelystä.) TIMER OFF button 2. Paina kaukosäätimestä SLEEP-näppäintä ja Sleep toiminto A t operating,press käynnistyy. TIMER OFF Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli. button,could set to turn off the SLEEP button Press this button to set SLEEP unit in the range of 0 to 24hours. operation and stop when repressed. 0 24h NOTE:In"AUTO" and" "mode there is no SLEEP operation. Cancellation HÄTÄKYTKIN (sisäyksikön etupaneelin alla) - Jos kaukosäädin on kadoksissa, voidaan laite käynnistää/sammuttaa sisäyksikön etupaneelin sisäpuolella oikeassa reunassa olevasta AUTO/STOP kytkimestä. Nosta Test etupaneelin operation alaosaa and check ylös- ja after eteenpäin, installation näin 7 se irtoaa kiinnikkeistään. - Jos laite on toiminnassa, se pysähtyy kun painat kytkintä. - Jos laite ei ole toiminnassa, se käynnistyy kun painat kytkintä. Tällöin laite käynnistyy aina AUTO toiminnolle. Kun painat kytkintä uudestaan, laite pysähtyy. TIMER ON button At stopping,press TIMER ON button,could set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF button,could set to turn off the unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h Hätäkytkin Cancellation SISÄYKSIKÖN ETUPANEELIN MERKKIVALOJEN SAMMUTTAMINEN - Kun laite on toiminnassa, voidaan sisäyksikön merkkivalot (lukuun ottamatta Virta päällä/toiminnassa merkkivaloa) sammuttaa painamalla 7 kaukosäätimestä kaksi kertaa peräkkäin SWING-näppäintä. - Valot saadaan takaisin painamalla kaukosäätimestä uudestaan kaksi kertaa peräkkäin SWING-näppäintä. -11-

14 Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Structure Principle and Usage NOTICE Structure Principle and Usage Valitse sopiva huoneenlämpötila. Indoor temperature should be set properly Proper set temp. can save electricity. Temp. dif of indoor and outdoor should be5 Indoor temperature should be set properly Proper set temp. can save electricity. Temp. dif of indoor and outdoor should be5 NOTICE Structure Principle and Usage NOTICE Älä jätä ikkunoita tai ovia auki, jos laite on toiminnassa When the Temp. unit pidemmän dif is of running, don't aikaa. open Se windows voi heikentää ilmastointilaitteen indoor and outdoor or doors of the room toimintatehoa. for long time. Ilman puhallus voidaan kohdistaa sopivaksi. Ilma-aukon ohjain voidaan kohdistaa haluttuun suuntaan. Adjust airflow and direction properly When the unit is running, adjust up and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold the adjust plate that control left and right direction can Adjust adjust airflow horizontal and flow direction direction properly of air. When the unit is running, adjust up and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold the adjust plate that control left and right direction can adjust horizontal flow direction of air. Left and right adjust plate Up and down adjust plate When the unit is running, don't open windows Don't blow pets or plants directly for it is not Indoor or doors temperature of the room should for long be set time. properly Adjust good airflow for them. and direction properly Proper It would set temp. lower can performance save electricity. of the unit. When Left and the right unit is adjust running, plate adjust up Up and and down adjusting plate by wireless remote control can adjust vertical direction of air, hold Don't the adjust blow pets plate or that plants control directly left and for right it direction is not good for them. should be5 can adjust horizontal flow direction of air. It would lower performance of the unit. Älä kohdista puhallusta suoraan eläimiin tai kasveihin. Left and right adjust plate Up and down adjust plate Don't pour water on the unit or wash it by water Power hose of this unit adopts Y type connection, don't When for malfunction the unit is running, or electric don't shock open may windows cut Don't off blow or damage pets it or and plants signal directly control for wire.if it is the not supply or doors of the room for long time. It would lower performance of the unit. Don't pour water on the unit or wash it by water for malfunction or electric shock may Veden roiskiminen ilmastointilaitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriöitä. good cord for is damaged, them. it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified Power hose of this unit adopts Y type connection, don't persons in order to avoid a hazard. cut off or damage it and signal control wire.if the supply Laitteessa on suojamaadoitettu liitosjohto. cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. The unit allow voltage fluctuation of ( )±10%V This unit cannot be used to dry clothes or refrigerate Don't too pour low of water voltage on the may unit increase or wash libration it by water of Power and hose store of foods this unit etc.. adopts Y type connection, don't for malfunction or electric shock may compressor that cause damage on cool system. cut off or damage it and signal control wire.if the supply cord is damaged, it must be replaced by the The unit allow voltage fluctuation of ( )±10%V manufacturer, This unit cannot its service be used agent to dry or similarly clothes or qualified refrigerate too low of voltage may increase libration of persons and store in order foods to etc.. avoid a hazard. 50Hz~ V compressor that cause damage on cool system. 50Hz~ V 4 The Laite unit allow on voltage 230V fluctuation 50Hz. of ( )±10%V too low of voltage may increase libration of compressor that cause damage on cool system. 4 Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituk- siin, kuten vaatteiden kuivattamiseen jne. This unit cannot be used to dry clothes or refrigerate and store foods etc.. 50Hz~ V 4-12-

15 Laitteen huolto ja puhdistaminen HUOM! - Kytke laitteesta virta pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista. - Älä laske vettä laitteen päälle puhdistamisen yhteydessä. - Puhdista ilmastointilaite pyyhkimällä kuivalla tai kevyesti kostealla rätillä tai vastaavalla. Voit kostuttaa rättiä vedellä tai miedolla pesuaineella. Ilmansuodattimen irrottaminen ja puhdistaminen (suositellaan tehtäväksi kolmen viikon välein jatkuvassa käytössä) 1. Irrottaminen Avaa paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. 2. Puhdistaminen Voit poistaa ilmansuodattimeen kerääntyneen pölyn pölynimurilla tai voit puhdistaa ilmansuodattimen vedellä ja miedolla neutraalilla pesuaineella. Anna suodattimen kuivua varjossa ennen takaisin asentamista. (HUOM! Älä käytä ilmansuodattimen puhdistamiseen yli 45 asteista vettä tai voimakkaita pesuaineita, suodatin voi vahingoittua.) Suodattimen takaisin asentaminen 1. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen. 2. Laske paneeli takaisin ja varmista että alareunen kiinnikkeet asettuvat paikoilleen. Varmista ennen laitteen käyttöä: 1. Varmista ettei ilman sisään- tai ulostulo aukkojen edessä ole esteitä. 2. Vaihda/puhdista ilmansuodatin jos tarpeellista. 3. Varmista, että kaukosäätimessä on toimivat paristot. Huolto käytön jälkeen 1. Kytke laitteesta virta pois. 2. Puhdista ilmansuodatin ja muut osat. 3. Pyyhi pölyt sisäyksiköstä ja ulkoyksiköstä. -13-

16 4ROUBLE SHOOTING Ongelmatapauksissa #HECK THE FOLLOWING BEFORE REQUESTING ON SERVICE CENTER OF '2%% IF THE MALFUNCTION OCCURS Ongelma Selitys 0HENOMENON 4ROUBLE 3HOOTING )NDOOR UNIT DOES NOT Sisäyksikkö ei ala toimimaan välittömästi OPERATE IMMEDIATELY uudelleen käynwhen THE AIR CONDI nistämisen jälkeen. TIONER IS RESTARTED /NCE THE AIR CONDITIONER IS STOPPED IT WILL NOT OPER Kun ilmastointilaite on pysäytetty, uudelleen ATE IN APPROXIMATELY MINUTES TO PROTECT ITSELF käynnistäminen voidaan tehdä n. 3 minuutin kuluttua. Kun on käyn4 Hlaite E R E S UNUSUAL nistetty, ilman ulostusmell BLOWING FROM loaukoista tulee outoa THE OUTLET AFTER OPERA tuoksua. TION IS STARTED 4HIS IS CAUSED BY THE ODORS IN THE ROOM WHICH HAVE Tämä johtuu huoneessa olleista tuoksuista, jotka BEEN BREATHED INTO THE AIR CONDITIONER laite on imenyt sisäänsä. Asia korjaantuu laitteen oltua toiminnassa jonkin aikaa. Laitteen ollessa toimin3ound OF WATER FLOW Laitteen 4HIS IS CAUSED BY THE REFRIGERANT FLOWING INSIDE THE jäähdytysjärjestelmään muodostuu nassa, sen sisältä käytön aikana vesipisaroita, jotka putoavat CAN BE HEARD DURING UNIT kuuluu veden tip vesisäiliöön. Tämä on normaalia. pumisääntä. OPERATION Laitteesta erittyy huu-ist IS EMITTED DUR "ECAUSE THE AIR OF THE ROOM IS COOLED DOWN RAPIDLY rua viilennystoimining COOLING OPERA Laitteesta BY THE COLD WIND AND IT LOOKS LIKE THE FOG puhaltava kylmä ilma viilentää nopenon aikana. asti huoneilman ja se saattaa näyttää huurulta. TION Laitteesta kuuluu #REAKING NOISE CAN 4HIS IS CAUSED BY THE DEFORMATION OF PLASTIC DUE TO narisevaa ääntä kun Muovi saattaa laajeta/kutistua lämpötilan BE HEARD WHEN START THE CHANGE OF TEMPERATURE se käynnistetään tai muuttuessa. Tämä on normaalia. OR STOP THE UNIT sammutetaan. Ilmastointilaite ei - Onko laitteesta kytketty virta pois päältä?!ir CONDITIONER - Onko (AS THE POWER BEEN SHUT DOWN virtajohdon pistotulppa kunnolla käynnisty lain)s THE WIRING LOOSE DOES NOT OPERATE pistorasiassa. kaan. )S THE LEAKAGE PROTECTION SWITCH IN OPERATION - Onko TIMER ON ajastus päällä? AT ALL )S VOLTAGE HIGHER THAN 6 OR LOWER THAN 6 - Jos käytössä on vikavirtasuojakytkin, tarkista )S 4)-%2 /. IN OPERATION että se on päällä. #OOLING Viilennys tai (EATING lämmitys ei EFFICIENCY toimi tehokkaasti. IS NOT GOOD - Onko laitteeseen säädetty huoneenlämpötila )S 3%4 4%-0 SUITABLE sopiva? )S AIR INLET OR OUTLET OBSTRUCTED - Onko ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä esteitä?!re AIR FILTERS DIRTY - Ovatko ilmansuodattimet likaisia? - Onko sisäyksikön tuuletin (FAN) säädetty liian hiljaiselle? )S INDOOR FAN SPEED SET AT LOW SPEED )S THERE ANY OTHER HEAT SOURCE IN YOUR ROOM - Onko huoneessa muita lämmönlähteitä? 7IRELESS REMOTE CON Kaukosäädin ei toimi. TROLLER IS NOT AVAIL ABLE )S THE REMOTE CONTROL UNIT OUT OF EFFECTIVE DISTANCE TO THE INDOOR UNIT - Onko kaukosäädin liian kaukana sisäyksiköstä? 2EPLACE THE WORN BATTERIES OF WIRELESS REMOTE CON - Vaihda vanhat paristot uusiin. TROLLER kaukosäätimen ja sisäyksikön signaalin - Onko!RE THERE ANY OBSTRUCTIONS BETWEEN THE WIRELESS RE vastaanottimen välissä esteitä? MOTE CONTROLLER AND THE SIGNAL RECEPTOR -14-

17 Repair and Maintenance Seuraavissa tapauksissa kytke laite pois toiminnasta, ota pistotulppa pois pistorasiasta ja ota yhteyttä GREE jälleenmyyjään. - Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen ollessa toiminnassa. - Ilmastointilaitteen sisälle pääsee roiskumaan vettä tai jotakin muuta. - Virtajohto tai pistotulppa on erittäin kuuma. - Laitteesta ulospuhaltava ilma haisee todella pahalle. - Laitteen sisäyksiköstä Indoor vuotaa water leakage vettä occurs; muualta kuin poistovesiputkea pitkin. When the following circumstance occur, stop the unit from running immediately and plug out power plug, then contact the Service Center. Harsh noise is heard when the unit is running; Air switch or creepage protect switch often trips; Other things or water poured into unit or wireless remote control carelessly; Power hose and power plug are extremely hot. Abnormal odor is produced when the unit is running. Please contact the Service center if there is any problem

18 Asennusetäisyydet 15 cm Yläpuolella 15 cm Sivulla 15 cm Sivulla 30 cm Ilmanpuhalluksen alla 230 Ilmastointilaitteen ympärillä on oltava vapaata tilaa kuvan osoittamalla tavalla. Huom! Mitat ovat vähimmäisetäisyyksiä. Yläpuolella 50 cm 30 cm Takana Sivulla 30 cm 50 cm Sivulla Ilmanpuhallusaukon edessä 200 cm -16-

19 Ilmastointilaitteen asennuspaikan valinta Sisäyksikkö 1. Laite tulee sijoittaa siten, ettei sen ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä ole esteitä. 2. Sijoita sisäyksikkö siten, että se on helppo yhdistää ulkoyksikköön. 3. Sijoita laite paikkaan, jossa myös mahdollinen kondenssivesi voidaan johtaa helposti ulos. 4. Älä sijoita laitetta lähelle lämpölähteitä tai tulenarkoja aineita. 5. Huomioi laitteen paino ja kiinnitä se seinään, jossa on lujat kiinnitysmahdollisuudet. 6. Laitteen sijoittamisessa on noudatettava s. 16 Asennusetäisyydet esitettyjä sijoittamisetäisyyksiä. 7. Laitetta ei saa asentaa kapeaan käytävään. 8. Sijoita laite siten, että sitä voidaan helposti huoltaa ja puhdistaa. 9. Sijoita laite vähintään 1 metrin päähän muista sähkölaitteista, kuten esim. televisio, tietokoneet, radio/stereolaitteet jne. 10. Sijoita laite paikkaan, jossa siitä on helppo poistaa/puhdistaa ilmansuodatin. 11. Laitetta ei saa asentaa kosteisiin tiloihin eikä lähelle kylpyammetta, suihkua tai uima-allasta. 12. Laite on asennettava siten, että pistotulppa on helppo ottaa pois pistorasiasta esim. vikatapauksessa tai huollon yhteydessä. Ulkoyksikkö 1. Sijoita laite paikkaan, jossa sen ääni tai ulos puhaltama ilma ei häiritse naapureita. 2. Sijoita laite siten, että sen ympärille jää riittävästi vapaata ilmatilaa. 3. Laitetta ei saa peittää. 4. Ulkoyksikön sijoittamisessa on huomioitava laitteen paino. Laite asennetaan seinään kiinnikkeiden varaan. Laitetta sijoitettaessa on huomioitava ettei vesi tai lumi ylety siihen. 5. Laitetta ei saa asentaa lähelle tulenarkoja aineita. 6. Laitteen sijoittamisessa on noudatettava s.16 Asennusetäisyydet esitettyjä asennus etäisyyksiä. -17-

20 Sisäyksikön asentaminen Kun olet päättänyt sisäyksikön sijoituspaikan, huomioi seuraava asia ennen seinän läpivientireiän tekoa: - Kylmäaineputki voidaan johtaa sisäyksiköstä ulos joko laitteen sisäpuolelta tai vaihtoehtoisesti avata sisäyksikön jommastakummasta päästä aukko ja viedä kylmäaineputki ulos sisäyksikön sivusta. Asennuslevyn kiinnittäminen 1. Kiinnitä asennuslevy aina vaakatasoon. 2. Kiinnitä asennuslevy pakkauksessa olevilla kiinnitysruuveilla. 3. Asennuslevy tulee kiinnittää tukevaan alustaan. Reiän tekeminen seinään 1. Reikä täytyy tehdä viistosti alaspäin ulkosuuntaan. 2. Työnnä reikään suojaputki. (Huom! Suojaputkea ei toimiteta laitteen mukana.) 3. Tiivistä suojaputken ja seinän väliin jäävä rako huolellisesti. Vedenpoistoletkun asennus 1. Työnnä vedenpoistoletku reiästä ulos. 2. Vedenpoistoletku täytyy suunnata alaspäin. 3. Vedenpoistoletkua ei saa taivutella jyrkkiin kulmiin. 4. Vedenpoistoletkun pään täytyy olla siten, että vesi pääsee vapaasti valumaan siitä ulos. Kylmäaineputken (= yhdysputken) asennus. 1. Työnnä kylmäaineputki ulos reiästä. 2. Varo ettei kylmäaineputki vahingoitu sitä asennettaessa/taivuteltaessa. 3. Kiinnitä kylmäaineputki sisäyksikköön. Huomioitava: - Asenna putket ensin sisäyksikköön, sitten ulkoyksikköön. - Taivuta liitäntäputkia varovasti etteivät ne vahingoitu. - Kiristä liitäntämutterit huolellisesti, mutta varo etteivät kierteet vahingoitu. Sähköjohdotus: 1. Ota etupaneeli pois. 2. Ota kytkentäkotelon kansi pois. 3. Aseta kytkentäkaapelit kytkentäliittimille. 4. Kytke sininen johto liittimeen N, musta johto liittimeen 2, ja ruskea johto liittimeen 3, keltavihreä johto maadoitusliittimeen. 5. Kiinnitä kytkentäkotelon kansi. 6. Kiinnitä etupaneeli. Kytkentäkotelon kansi Sininen Musta Ruskea Kytkentäliitin Vedonpoistaja Kelta-vihreä Virtakaapeli -18-

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen

colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen Käyttöohje Contents Accessories... 2 Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Power Source...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

32FLTR160V. colour television betjeningsvejledning väri - tv. owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje

32FLTR160V. colour television betjeningsvejledning väri - tv. owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje 32FLTR160V colour television betjeningsvejledning väri - tv owner s manual lcd tv med fjernbetjening käyttöohje Contents Safety Precautions... 1 Accessories included... 3 Environmental Information... 3

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V DVD VIDEO PLAYER DVP 00V User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja

TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja TeleWell TW-EA210 ADSL-modeemi & Kytkin & Palomuuri & VoIP Ohjekirja English user s Manual from page 61 CE Elisa ADSL Premium...28 IP-osoitteet...27 ISP...22 Kuinka muutan laitteen asetuksia...23 Laitteen

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D KÄYTTÖOPAS FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Tämä käyttöopas on tarkoitettu malleille FS-2020D, FS-3920DN ja FS-4020DN. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja, jotka koskevat sekä koneen

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden

UPPLEVA 32-46 Design and Quality IKEA of Sweden UPPLEVA 32-46" Design and Quality IKEA of Sweden AV 1 adapter BACK EXIT INITIAL SETUP BACK EXIT BACK EXIT WELCOME CHANNEL INSTALL Automatic Search... Welcome to use the Wizard for Initial Setup!! Please

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS

q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS q PRINT ECOSYS P7035cdn KÄYTTÖOPAS Sisällys Oikeus- ja turvallisuusasiaa 1 Koneen osat Tulostimen etuosat... 1-2 Tulostimen vasemman puolen osat... 1-2 Sisäosat... 1-3 Tulostimen takaosat... 1-3 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Jupiter Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän pas JÄMÄ Jupitr Ilmalämpöpumppu Lukkaa tämä Käyttäjän pas hulllissti nnn laittn asnnusta ja käyttöä. Kaukra Oy JÄMÄ Jupitr Käyttäjän pas Sisällys Ilmalämpöpumpun raknn... 1 Ohjita nnn laittn

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

TeleWell TW-EA201. ADSL-modeemi

TeleWell TW-EA201. ADSL-modeemi TeleWell TW-EA201 ADSL-modeemi RFC 2684(1483) yhteyksille (sillattu ADSL-liittymä) 1 x 10/100 Mbps Ethernet-portti Laite toimii sillatuissa ADSL liittymissä automaattisesti seuraavilla VPI /VCI arvoilla

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot