Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä."

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas KFR-32GW-NaA12 KFR-25GW/NaA12 Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL

2 Ohjeita ennen laitteen käyttöä 1 Laitteen osat 3 Kaukosäädin: SISÄLLYS Näppäimet ja toiminnot kaukosäädin 4 Näppäimet ja toiminnot kaukosäätimen kuoren alla 5 Ohjeita Viilennys ennen (COOL) laitteen toiminto käyttöä 1 Laitteen Lämmitys Ohjeita osat ennen (HEAT) laitteen toiminto käyttöä Kosteuden Ilmalämpöpumpun poisto (DRY) osat toiminto Kaukosäädin: AUTO toiminto 9 Näppäimet Ajastin Kaukosäädin: (TIMER) ja toiminnot toiminto kaukosäädin 104 SLEEP Näppäimet toiminto ja toiminnot... kaukosäätimen kuoren alla Viilennys Paristojen (COOL) asentaminen toiminto Lämmitys (HEAT) toiminto 7 Kosteuden Laitteen käytössä käyttö: poisto huomioitava (DRY) toiminto 138 AUTO Laitteen Yleis/pika toiminto huolto ohje ja...7 puhdistaminen 149 Ajastin Ilmanpuhdistimen (TIMER) toiminto asennus SLEEP Ongelmatapauksissa Laitteen toimintojen esittely: 1 11 Paristojen Viilennys...8 asentaminen 12 Asennus: Ilmankosteudenpoisto...8 Laitteen Tarvikkeet Tuuletus...9 käytössä huomioitava Laitteen Asennusetäisyydet Lämmitys...9 huolto ja puhdistaminen Ilmanpuhdistimen Asennuspaikan Auto toiminto...10 valitseminen asennus Ongelmatapauksissa Sisäyksikön Ajastimen käyttö...10 asentaminen 1 21 Ulkoyksikön Sleep...11 asentaminen 22 Asennus: Ilman kierto ja vuototesti 23 Tarvikkeet Tarkistustoimet Hätäkytkin...11 asennuksen jälkeen Asennusetäisyydet 19 Asennuspaikan Ohjeita ilmastointilaitteen valitseminen käyttäjälle Sisäyksikön Huolto ja puhdistaminen...13 asentaminen 21 Ulkoyksikön Ongelmatapauksissa...15 asentaminen 22 Ilman kierto ja vuototesti 23 Tarkistustoimet Asennus: asennuksen jälkeen 24 Tarvikkeet...17 Asennusetäisyydet...18 Asennuspaikan valitseminen...19 Sisäyksikön asentaminen...20 Ulkoyksikön asentaminen...21 Ilman kierto ja vuototesti...22 Tarkistustoimet asennuksen jälkeen

3 Ohjeita ennen laitteen käyttöä VAROITUKSIA Pistotulppa on kiinnitettävä huolellisesti pistorasiaan. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun, ylikuumenemisen tai tulipalon vaara. Älä irrota pistotulppaa pis to ra si asta laitteen ollessa päällä. Pistotulp an irrottaminen laitteen ollessa päällä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Liitosjohtoa ei saa katkaista eikä jatkaa. Se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Liitosjohtoa ei saa kiinnittää jatkopistorasiaan, johon on liitetty muita laitteita. Pistorasia voi ylikuumentua. Älä käsittele ilmastointilaitetta märillä käsillä. Se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä työnnä sormia tai muita esineitä laitteen säleikköihin. Se aiheuttaa aina vaaratilanteen. vaara Älä anna kylmän ilman puhaltaa suoraan vartaloa päin pitkiä aikoja. Se voi aiheuttaa vilustumista tai muita terveysongelmia. Jos havaitset palaneen käryä tai savua, kytke laitteesta virta pois päältä. Ota yhteyttä laitteen myyjään. Laitetta ei saa korjata itse. Voit aiheuttaa laitteelle lisävahinkoa. 1

4 Laitteen suojana täytyy olla vikavirtasuojakytkin. Ota pistotulppa pois pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättömänä. Jos puhdistat laitetta, kytke se pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi pistotulppaa pistorasiasta. Se voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Älä sijoita liettä tai muita keittimiä ilmastointilaitteen lähelle. Ilmastointilaitteesta lähtevä ilmavirta voi aiheuttaa keittimissä yllättävää ylikuumenemista. Älä sijoita tulenarkoja nesteitä tai suihkeita ilmastointilaitteen lähelle. Ne voivat syttyä. Jos laite on sijoitettu jalustalle, varmista että jalusta on riittävän tukeva. Laite voi vaurioitua jalustan pettäessä. Älä astu tai istu laitteen päälle. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja laite voi rikkoontua. Varmista, että ilmastointilait- teen ilman ulostulo- ja sisään menoaukkojen edessä ei ole esteitä. Esteet estävät laitetta toimimasta kunnolla ja voivat aiheuttaa häiriöitä laitteen toiminnassa. 2

5 Ilmalämpöpumpun osat Ilmalämpöpumpun osat Name and function of each part Ilmalämpöpumpun osat Sisäyksikkö Sisäyksikkö Sisäyksikkö Indoor unit Ilma sisään Ilma sisään Ilma sisään 1 2 : RUN = Laite päällä : COOL = Viilennys toiminto :: RUN RUN = Laite päällä 3 : HEAT = Lämmitys toiminto COOL COOL= = Viilennys Laite päällä toiminto : ::RUN : HEAT = Lämmitys toiminto : HEAT Etupaneeli : COOL = Viilennys toiminto : HEAT = Lämmitys toiminto Ilmansuodatin Etupaneeli Ilma ulos NAME AND FUNCTION OF EACH PART Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos Katkaisijan asennot Etupaneeli Kotelo Ilmansuodatin Ilmansuodatin Katkaisija / Hätäkytkin Kotelo 4 Kotelo Ilman ulostuloaukon säleikkö Katkaisija 5 3 Katkaisija Pistotulppa Ilman ulostuloaukon säleikkö Ilman ulostuloaukon säleikkö Poistovesiletku Pistotulppa Pistotulppa Kaukosäädin Poistovesiletku Poistovesiletku ja liitosjohto Kylmäaineputki(yhdysputki) Kaukosäädin Kaukosäädin Ilman ulostuloyksikön suojus Kylmäaineputki(yhdysputki) 7 /UTDOOR UNIT Ulkoyksikkö COOLUlkoyksikkö = Viilennys /UTDOOR UNIT Ilma sisään HEAT = Lämmitys /UTDOOR UNIT Ulkoyksikkö Kylmäaineputki(yhdysputki) Ilman ulostuloyksikön suojus Ilman ulostuloyksikön suojus RUN = LaiteIlma päälläsisään RUN Ilma sisään Outdoor unit Ulkoyksikkö Ilma sisään 8 9 Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos

6 Kaukosäätimen käyttö Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot age Huom! Structure Principle and Usage - Kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen välissä ei saa olla esteitä. - Kaukosäädintä ei saa pudottaa tai heitellä. - Älä sijoita Structure kaukosäädintä Principle suoraan and auringonvaloon. Usage of Wireless Remote Control - Kun laite Names käynnistetään and Functions sen pysäyttämisen of Wireless jälkeen, Remote Control se käynnistyy Structure sillä toiminnolla, Principle millä and se Usage on viimeiseksi ollut. ctions between receiver and wireless remote control. Note : Names and Functions of Wireless Remote Control Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. mote control. Don't drop or throw the wireless remote control. remote control and put it directly under Note the : sunlight Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't Names let any liquid and in the Functions wireless remote control of Wireless and put it directly Remote under the Control sunlight Don't drop or throw the wireless remote control. or any place where is very hot. FAN MODE button Note näppäin : Be sure that there are no obstructions between receiver and FAN-näppäin wireless remote control. Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly FAN button under the sunlight Toiminnon valitsin Tuulettimen voimakkuuden button säädin. to change Press MODE this button button to change Don't drop or throw the wireless remote control. Press this the fan or any place where is very hot. Press speed this button,the of: operation will Paina näppäintä valitaksesi toiminto be AUTO changed FAN in the järjestyksessä: order Don't of: let any liquid in the wireless remote control and put it directly FAN AUTO, button under Viilennys, the sunlight Tuule- AUTO FAN MODE button tus ja Lämmitys toiminnoilla voidaan valita Press this button to change AUTO or any place where is very hot. Press this button,the operation will tuulettimen be changed in the order of: FAN buttonvoimakkuus: NOTE:In MODE mode, button Auto AUTO fan, FAN Hiljainen, Keskiteho, Voimakas. NOTE:In Press this mode, button to change AUTO the fan ( NOTE: speed is the unavailable. cool only unit Press this button,the operation will the fan speed the is fan unavailable. speed of: AUTOMAATTINEN has no " " be changed mode in the ) order of: TOIMINTO AUTO FAN COOL VIILENNYS NOTE:In mode, ( NOTE: mode AUTO the cool only unit COOL mode the fan speed is unavailable. DRY KOSTEUDENPOISTO has mode no " " mode ) DRY mode FAN TUULETUS mode (Auto NOTE:In fan = laite mode, ( NOTE: the cool only unit säätelee FAN COOL mode mode SWING HEAT LÄMMITYS itse the tuulettimen fan speed is unavailable. voimakkuutta DRY mode mode toiminnon button mode has no " " mode ) HEAT When it is pressed, the louvers ja huoneen lämpötilan FAN mode SWING start to rotate näppäin automatically and mukaan) COOL mode SWING button HEAT DRY mode mode Paina näppäintä When it is pressed, kerran: Huom! Kosteudenpoisto the louvers ON/OFF ilman ulostuloaukon button toiminnolla FAN tuulettimen mode start to rotate automatically and SWING button ON/OFF button Press ohjain this button, alkaa stop the when unit liikkua repressed. starts toedes- takaisin. TEMP Kun buttonnäppäintä Press this säätää. voimakkuutta HEAT mode ei voida When it is pressed, the louvers button, the unit starts to painaa uudestaan, start to rotate liike automatically and unit will Each stop press running. on+,the tempreture ON/OFF button lakkaa. increase 1,each press on -, TEMP button Press this button, the unit starts to ON/OFF näppäin the tempreture decrease 1 Each press on+,the tempreture ON/OFF button + C When ja in C näppäimet Paina näppäintä kerran, increase 1,each press on -, Press this button, the unit starts to Säädä lämpötila TEMP button laite käynnistyy. mode, The room temp.could be the tempreture decrease 1 Paina uudestaan ja laite adjusted in 1 ~30. Each press on+,the tempreture Lämpötila Whenlisääntyy in pysähtyy. increase 1,each press on -, paina malla + C näppäintä mode, the The tempreture room temp.could decrease be 1 ja laskee painamalla - C adjusted in 1 ~30. näppäintä. When Viilennys, in Kosteuden poisto ja Lämmitys mode, The room temp.could be toiminnoilla lämpötila adjusted in 1 ~30. voidaan säätää väliltä 1 C 30 C. -4-

7 7 Kaukosäädin Structure Principle and Usage Näppäimet ja Structure toiminnot Structure Principle Principle and Usage and Usage Huom! Names and Functions of Wireless Remote Control Tämä kaukosäädin Structure on tyypiltään yleiskaukosäädin. Names Principle Names and Functions and and Functions Usage of Wireless of Wireless Remote Remote Control Control Joitakin säätimen näppäimiä, Note : jotka eivät liity tämän ilmastointilaitteen toimintaan, ei ole esitelty Names Note näissä : and ohjeissa. Functions of Wireless Remote Control Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Be sure Don't Be that drop sure there or that throw are there the no wireless obstructions are no obstructions remote between control. between receiver receiver and wireless and wireless remote remote control. control. Don't Don't drop or throw the wireless remote control. Don't drop let or any throw liquid the in wireless the wireless remote remote control. control and put it directly under the sunlight Note:This Note:This type type of wireless remote control is kind of new current control. Don't or of let any Don't any wireless place liquid let where any in remote liquid the is very wireless in hot. the control wireless remote is control remote a kind and control of put new it and directly put current it directly under control. the under sunlight the sunlight Some Some buttons buttons of the control which are not available to this air conditioner or any of place the where control is very which hot. are not available to this air FANconditioner button or any place where is very hot. MODE button will not be described below. Press FAN this button button to change will not be described below. FAN button Press this MODE button,the button operation will MODE button Nestekidenäyttö. Press this button to change be changed in the order of: Press this button to change Press this button,the operation will Liquid crystal displayer the AUTO fan speed FAN Press this button,the operation will of: AUTO be changed the order of: Näyttää Liquid crystal kaikki displayer asetukset Structure be changed in the Principle order of: and Usage It shows all set AUTO contents. FAN AUTO FAN It shows all set contents. AUTO AUTO NOTE:In mode, ( Names NOTE: the cool and only unit Functions of Wireless SLEEP Remote näppäin Control the fan NOTE:In speed is unavailable. has mode, ( no " " NOTE: the cool mode only ) unit NOTE:In mode, ( NOTE: the cool only unit the fan speed is unavailable. has no " " the fan speed is unavailable. has no " " mode ) mode ) (ks. SLEEP button toiminto s.11) Press this button to set COOL SLEEP mode Note:This type of wireless remote control is a kind Laitteen of Press new this current button to ollessa control. set SLEEP operation and operation and stop when Viilennys, DRY repressed. COOL mode mode Some buttons of the control which are not available NOTE:In"AUTO" to this air COOL and" conditioner "mode mode NOTE:In"AUTO" and" "mode Kosteudenpoisto there no SLEEP operation. FAN DRY mode mode will not be described below. there is no SLEEP DRY operation. mode SWING button tai Lämmitys FAN HEAT mode FAN mode mode When SWING it is pressed, button the louvers -toiminnolla, paina näppäintä Liquid kerran crystal SWING button HEAT mode start to rotate automatically and ja displayer HEAT mode SLEEP When it is pressed, When it the is pressed, louvers the louvers toiminto It TIMER shows käynnistyy. ON all button set contents. Paina start to rotate start automatically to rotate automatically and and TIMER ON button näppäintä At stopping,press uudestaan TIMER ON ja At stopping,press TIMER ON SLEEP button,could toiminto set ON/OFF turn keskeytyy. unit in the range on button the button,could set to turn on the Press of this to 24hours TEMP button unit in the range of 0 ON/OFF to button, 24hours the button unit starts to ON/OFF run, 24h button when press it once more, the Each TEMP press on+,the button SLEEP 0 button 24h tempreture Press this button, Press this the button, unit starts the to unit starts to TEMP button T-ON Press this näppäin button to set SLEEP increase Each 1,each press on+,the press -, tempreture Cancellation Each press on+,the tempreture Käynnistymisen operation and Cancellation stop when unit ajastaminen NOTE:In"AUTO" and" "mode repressed. will stop running. the tempreture decrease 1 increase 1,each increase press 1,each on -, press on -, When in the tempreture decrease 1 Kun there laite is no ei SLEEP ole toiminnassa, voit säätää sen operation. the tempreture decrease 1 mode, When The room in temp.could be When in käynnistymään TIMER TIMER OFF OFF button button ajastimella adjusted in 1 ~30. mode, The room temp.could be T-ON t operating,press näppäimellä. TIMER OFF mode, The room temp.could be A t operating,press TIMER OFF adjusted in 1 ~30. Käynnistymisen button,could set to turn voi off säätää the adjusted in 1 ~30. button,could set to turn off the väliltä unit TIMER in the 0 range ON 24h. button of to 24hours. unit in the range of 0 to 24hours. At stopping,press 0 TIMER ON 24h button,could set to turn on the unit in the Cancellation range of 0 to 24hours Cancellation poista 0 24h 7 T-OFF näppäin Cancellation Pysähtymisen ajastaminen Kun laite on toiminnassa, voit TIMER säätää OFF sen button pysähtymään A t operating,press ajastimella TIMER T-OFF OFF näppäimellä button,could set Pysähtymisen to turn off the voi unit säätää in the range väliltä of 0 to 0 24hours. 24h. 0 24h poista Cancellation -5-

8 Paristojen asentaminen kaukosäätimeen 1. Avaa paristokotelo kaukosäätimen takaosasta. 2. Aseta kaksi AAA-koon paristoa paikoilleen. 3. Laita kotelon kansi paikoilleen. HUOM! - Älä sekoita/yhdistele keskenään uusia ja käytettyjä tai erilaisia paristoja. - Jos kaukosäädin on pitkään pois käytöstä, ota paristot pois kaukosäätimestä. - Paristoja voi käyttää noin yhden vuoden. - Kaukosäätimen tulee olla vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai radiolaitteista. Avaa paristokotelon kansi Sulje paristokotelon kansi Aseta AAA paristot --

9 sage Laitteen käyttö Indoor unit Wire connection cover plate of Wireless Remote Yleis/pika Controlohje uctions between receiver and wireless remote control. emote control. Perustoiminnot s remote control and put it directly under the sunlight 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. Laite on nyt valmiustilassa. FAN button 2. Press Paina this button kaukosäätimestä to change ON/OFF :Cool/Dry näppäintä, sisäyksikön paneelissa Virta päällä/toiminnassa :Run -merkkivalo syttyy ja laite käynnistyy siihen viimeksi AUTO FAN Drainage hose säädetyllä toiminnolla. (Käynnistyksen jälkeen myös lämpötila ja tuulettimen voimakkuus ovat ne mitkä siihen on viimeksi säädetty.) NOTE:In 3. the Valitse fan speed is MODE unavailable. näppäimellä haluttu toiminto. = Auto toiminto (ks. s.10) COOL = Viilennys mode DRY = Kosteudenpoisto mode FAN = Tuuletus mode HEAT = Lämmitys mode 4. Voit halutessasi painaa SWING näppäintä, jolloin ilma-aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. Paina näppäintä uudestaan ja liike pysähtyy. ON/OFF button mode, Press this button, the unit starts to :Heat Front grill of air outlet vent Air in Air out 5. Säädä FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Air out Auto fan Hiljainen Keskiteho Voimakas (Auto fan = Laite säätelee automaattisesti tuulettimen voimakkuutta toiminnon ja huoneen lämpötilan mukaan.) Huom! Kosteudenpoisto toiminnolla ei voi säätää tuulettimen voimakkuutta.. Säädä + C ja - C näppäimillä haluttu huoneen lämpötila. Power plug Wireless remote control and pipe Connection Outdoor unit wire:auto Erityistoiminnot 7. Käynnistä SLEEP näppäimellä SLEEP- toiminto. ( SLEEP toiminto ks. s. 11 ) 8. Säädä ajastin kytkemään laite päälle T-ON-näppäimellä tai pois päältä T-OFF-näppäimellä. HUOM! AUTO toiminnolla laite säätelee itsestään toimintoja huoneen lämpötilan ja ilman mukaan pitääkseen huoneilman miellyttävänä. -7-

10 AUTO FAN ote : Names and Functions of Wireless Remote Control Names and Functions of Wireless Remote Control Note : NOTE:In mode, Laitteen toimintojen esittely Be sure that there are no the obstructions fan speed is unavailable. between receiver and wireless remote control. Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't drop or throw the wireless remote control. VIILENNYS sym COOL toiminto mode Don't drop or throw the wireless remote control. Don't let any liquid in the wireless DRY remote mode control and put it directly under the sunlight Don't let any or liquid -any Laitteeseen place in the where wireless is very voidaan remote hot. control FAN säätää and mode put viilennys it directly under väliltä the sunlight 1 C 30 C. or any place where - Jos is very huonelämpötila hot. HEAT on korkeampi mode kuin laitteeseen FAN buttonsäädetty lämpötila, kompressori Structure MODE Principle button and Usage käynnistyy ja laite aloittaa viilentämisen. FAN buttonkun Press this säädetty button to change lämpötila huoneessa on MODE button Press this button,the operation will saavutettu, kompressori pysähtyy Press ja ainoastaan this button to change sisäyksikön moottori käy. be changed in the order of: Press this button,the operation will AUTO FAN - Kompressori käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun huoneen lämpötila nousee. be changed in the order AUTO of: AUTO FAN Names and Functions of ON/OFF Wireless button Remote Control AUTO 1. Kytke sisäyksikön Press this button, pistotulppa the unit starts pistorasiaan. NOTE:In mode, Be ( NOTE: sure that the cool there only are unitno obstructions run, when between press it once receiver more, the and wireless remote control. 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. the fan speed is unavailable. has no " " mode NOTE:In mode, ( NOTE: the cool only unit ) Don't drop or throw Laite the wireless käynnistyy remote control. nyt sille toiminnolle, the fan speed mikä is unavailable. siihen on viimeksi asetettu. has no " " mode ) 3. Valitse MODE näppäimellä Viilennys symbol COOL toiminto. mode Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly under the sunlight Sisäyksikön paneelissa syttyy symbol-valo. COOL mode DRY mode or any place where is very hot. 4. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen DRY voimakkuus: mode FAN mode FAN button MODE button SWING button Auto fan Hiljainen Keskiteho FAN Voimakas mode HEAT mode Press this button to change SWING Press this button,the When operation it is pressed, will the (Auto louvers fan = laite säätelee automaattisesti the fan HEAT speed of: mode tuulettimen voimakkuutta start to rotate automatically and When be changed it is pressed, in the order the louvers of: huoneen lämpötilan mukaan ) AUTO FAN start to AUTO rotate automatically and 5. Valitse + C ja C näppäimillä haluttu lämpötila.. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin tuuletus ON/OFF button aukon ohjaimet liikkuvat NOTE:In mode, ( NOTE: the TEMP cool only button unit edestakaisin. ON/OFF button Press this button, the unit starts to the fan speed is unavailable. has no " " mode ) Paina näppäintä uudestaan ja liike Press this lakkaa. button, the unit starts to Note : TEMP button Each press on+,the tempreture Each press on+,the increase tempreture 1,each press on -, increase 1,each the press tempreture on -, decrease 1 the tempreture decrease When in1 When in mode, The room temp.could be ILMANKOSTEUDEN Structure POISTO Principle symbotoiminto and DRY Usage mode tructure SWING button adjusted Principle 1 ~30. - Kosteudenpoisto and Usage toiminnolla laite alentaa HEAT huoneilman mode suhteellista kosteutta ja tekee mode, The room temp.could be When it is pressed, the louvers adjusted in 1 ~30. siitä näin huomattavasti Structure miellyttävämpää. Names Principle and Functions and Usage start to rotate automatically and of Wireless Remote Control - Kosteudenpoistotoiminnolla lämpötila voidaan säätää väliltä 1 C 30 C. Names and -Functions Kosteudenpoisto of Note Wireless : toimii Be sure seuraavasti: Remote that there are Control no obstructions between receiver and wireless remote control. Jos huoneenlämpötila on ±2 C asetettuun ON/OFF button Names lämpötilaan nähden, laite käy kosteudenpoisto toiminnolla. Press this button, the unit starts to Don't and drop Functions or throw the wireless of remote Wireless control. Remote Control TEMP Be button sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Jos huoneen lämpötila Don't on let korkeampi any liquid in run, the when kuin wireless press it once 2 C remote more, säädettyyn control the Each press and put lämpötilaan it directly under nähden, the sunlight on+,the tempreture Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. laite Don't drop or throw the wireless remote control. increase 1,each press on -, käy viilennys toiminnolla, or any place ja kun where säädetty is very hot. huonelämpötila on saavutettu, se siirtyy Don't drop or throw the wireless remote control. the tempreture Don't decrease let any 1 liquid kosteudenpoistolle. in the wireless remote control and put it directly under the sunlight FAN button When in MODE button or any place where Jos is very huoneen hot. Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly under lämpötila on yli 2 C viileämpi kuin säädetty lämpötila, Press the this sunlight button to change Press this button,the operation will mode, The room temp.could be kompressori, ulko- or any ja place sisäyksikön where very FAN tuuletin hot. button pysähtyvät. adjusted in 1 ~30. be changed in the order of: AUTO FAN - Kosteudenpoisto toiminnolla ei voida Press this säätää button to change tuulettimen voimakkuutta, FAN button vaan tuuletin MODE button AUTO Press this button to change käy hiljaisella voimakkuudella te : MODE button ress this button,the operation will be changed in the order of: AUTO ( NOTE: the cool only unit has no " " mode ) SWING button When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and TEMP button Each press on+,the tempreture Press this button,the operation will be changed in the order of: AUTO NOTE:In FAN mode, ( NOTE: the cool only unit 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. AUTO the fan speed is unavailable. has no " " mode ) 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. NOTE:In mode, Laite käynnistyy sille toiminnolle the fan mikä speed is unavailable. siihen on viimeksi asetettu. NOTE:In COOL mode, ( NOTE: the 3. Valitse MODE cool only unit näppäimellä kaukosäätimestä Kosteuden poisto the fan speed DRY is unavailable. toiminto. mode has no " " mode ) Sisäyksikön paneelissa syttyy COOL valo. mode (HUOM! Viilennys ja Kosteudenpoisto FAN mode toiminnoilla SWING on sisäyksikön button paneelissa DRY mode yhteinen merkkivalo COOL.) HEAT mode mode 4. Valitse + C ja When C it is pressed, näppäimillä the louvers haluttu FAN mode lämpötila. DRY mode start to rotate automatically and 5. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin HEAT tuuletus mode aukon ohjaimet FAN liikkuvat mode edes takaisin. SWING button Paina näppäintä When it is pressed, uudelleen the louvers ja liike lakkaa. HEAT mode ON/OFF button start to rotate automatically and (HUOM! Kosteudenpoisto toiminnolla tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella.) TEMP button the tempreture decrease 1 When in COOL mode FAN mode AUTO FAN ON/OFF button Each press on+,the tempreture increase 1,each press on -, Press this button, the unit starts to TEMP button -8- Press this button, the unit starts to ON/OFF button Press this button, the unit starts to

11 Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't drop or throw the wireless remote control. NOTE:In mode, Don't let any liquid in the wireless the fan speed remote is unavailable. control and put it directly under the sunlight Indoor or any place where is very hot. unit COOL mode FAN button MODE button DRY mode Press this button to change le and Usage TUULETUS symbtoiminto FAN mode HEAT mode Tuuletus toiminnolla laitteen sisäyksikkö kierrättää ja puhaltaa huoneilmaa. Tuuletus toiminnolla laitteen ulkoyksikkö ei ole toiminnassa. Air out 1. Kytke sisäyksikön ON/OFF button unctions of Wireless Remote Control pistotulppa pistorasiaan 2. Paina ON/OFF Press this näppäintä button, the unit starts kaukosäätimestä. to COOL mode Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen DRY mode on viimeksi asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä Tuuletus FAN. mode :Heat SWING button Huom! Tuuletus toiminnolla :Cool/Dry sisäyksikön HEAT paneelissa mode palaa vain When it is pressed, the louvers Virta päällä/toiminnassa :Run merkkivalo. start to rotate automatically and Drainage hose 4. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Auto Fan Hiljainen FAN button Keskiteho - Voimakas Press this button to change (Auto fan = laite säätelee automaattisesti ON/OFF tuulettimen button voimakkuutta huoneen Air in TEMP button lämpötilan mukaan.) Press this button, the unit starts to AUTO FAN Each Structure press on+,the tempreture 5. Voit Principle painaa and SWING Usage näppäintä, jolloin tuuletus aukon ohjaimet Structure increase 1,each Principle press on -, liikkuvat and Usage edestakaisin. the tempreture decrease 1 Paina näppäintä NOTE:In uudestaan mode, ja liike lakkaa. When in the fan speed is unavailable. Names and Functions of Wireless Remote Control mode, The room temp.could (HUOM! be Tuuletus toiminnolla ei voi säätää lämpötilaa.) Names adjusted in 1 ~30. and Functions of Wireless Remote Control re are no obstructions between receiver and wireless remote control. w the wireless remote control. id in the wireless remote control and put it directly under the sunlight e is very hot. ote : MODE button AUTO AUTO TEMP button Press this button,the operation will be changed in the order of: ( NOTE: the cool only unit has no " " mode ) COOL Front grill mode of air outlet vent Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. DRY mode Be sure that Don't there drop are no or throw obstructions the wireless between remote receiver control. and wireless remote control. FAN mode Don't drop or Don't throw let the any wireless liquid remote in the wireless control. remote control and put it directly under the sunlight - - Each press increase 1,each press on -, on+,the tempreture the tempreture decrease 1 increase 1,each press on -, - LÄMMITYS bol HEAT toiminto mode Don't let any or liquid any in place the where wireless is very remote hot. control and put it directly under the sunlight or any place where is very hot. MODE button be changed in the order of: Press this button,the operation will be changed in the order AUTO of: has no " " ( NOTE: the cool only unit mode ) has no " " mode ) SWING button When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and the tempreture decrease When 1 in When in mode, The room temp.could be adjusted in 1 ~30. mode, The room temp.could be adjusted in 1 ~30. ( NOTE: the cool only unit TEMP button Laitteeseen voidaan säätää lämmitys väliltä FAN 1 C button 30 C. Air out Jos huonelämpötila on alhaisempi kuin laitteeseen Press this button säädetty to change FAN button lämpötila, kompressori käynnistyy ja laite ON/OFF aloittaa button lämmittämisen. Press this button Kun to change säädetty lämpötila on saavutettu, AUTO FAN kompressori pysähtyy Press this button, ja the unit ainoastaan starts to sisäyksikön moottori käy. AUTO FAN Kompressori käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun huoneen lämpötila laskee. Press this button,the operation will SWING button the fan speed is unavailable. NOTE:In mode, the fan speed is unavailable. 1. Kytke pistotulppa pistorasiaan. COOL mode 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. COOL mode DRY mode Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä DRY mode siihen FAN on mode viimeksi asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä Lämmitys FAN symbol mode HEAT toiminto. mode Sisäyksikön paneelissa syttyy symbol HEAT valo. mode 4. Valitse C ja + C näppäimillä haluttu lämpötila. 5. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Auto Fan Hiljainen Keskiteho Voimakas ON/OFF button ( Auto fan = laite säätelee automaattisesti ON/OFF button Press tuulettimen this button, the unit voimakkuutta starts to huoneen lämpötilan mukaan ) Press this button, the unit starts to. Voit painaa SWING näppäintä, run, jolloin when press tuuletus it once more, the aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. Paina näppäintä uudelleen ja liike lakkaa. Each press on+,the tempreture AUTO FAN NOTE:In the fan speed is unavailable. -9- NOTE:In mode, mode, Power plug Wireless remote control Wire connection cover plate and pipe Connection Outdoor unit wire:auto

12 Usage Indoor unit ions of Wireless AUTO Remote Control (automaattinen) toiminto AUTO toiminnolla laitteen tietokone valitsee automaattisesti huoneilman ja lämpötilan mukaan sopivimman toiminnoista: Viilennys, Tuuletus tai Lämmitys. ( Ilmalämpöpumpun tietokoneeseen on valmistusvaiheessa säädetty asetukset, joiden mukaan AUTO toiminnolla laite säätelee muita toimintoja huoneilman mukaan.) mote control is a kind of new current control. ntrol which are not available to this air conditioner elow. Air out Power plug 1. Kytke Liquid crystal sisäyksikön displayer pistotulppa pistorasiaan 2. Paina It shows ON/OFF all set contents. näppäintä kaukosäätimestä. Usage Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen on viimeksi :Heat asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä toiminto. :Cool/Dry ions of Wireless Remote Sisäyksikön Control paneelissa palaa Virta päällä/toiminnassa -merkkivalo :Run ja SLEEP button sen Press toiminnon this button set merkkivalo, SLEEP jonka AUTO asetus valitsee. :Auto operation and ote control is a kind of NOTE:In"AUTO" new current and" control. "mode (HUOM! there is no SLEEP AUTO- operation. toimintoa ja tuulettimen asetusta Auto fan ei pidä sekoittaa Air in keskenään.) trol which are not available to this air conditioner low. AJASTIMEN käyttö Liquid TIMER crystal ON button displayer At stopping,press TIMER ON It shows all set contents. Ilmalämpöpumppu button,could set to turn on voidaan the säätää käynnistymään tai pysähtymään ajastimella aikavälillä unit in the range 0 of 240 to tuntia. 24hours 0 24h Pysähtymisen ajastaminen SLEEP button Cancellation Press this button to set SLEEP operation and 1. Kun ilmalämpöpumppu on käynnissä millä tahansa toiminnolla, voit NOTE:In"AUTO" and" "mode säätää there TIMER is no laitteen OFF SLEEP button operation. pysähtymään ajastimella kaukosäätimestä T-OFF näppäimellä. Valitse A t operating,press T-OFF TIMER näppäimellä OFF laite pysähtymään puolen tunnin tarkkuudella button,could set to turn off the 0 24 tunnin kuluttua. unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h TIMER ON button At stopping,press Cancellation poista TIMER ON button,could ajastus set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Käynnistymisen ajastaminen Front grill of air outlet vent Air out Wireless remote c Drainage hose 7 7 Cancellation 1. Kun ilmälämpöpumppu ei ole toiminnassa (mutta sisäyksikön pistoke on kytketty pistorasiaan!) voit säätää laitteen käynnistymään ajastimella kaukosäätimen T-ON näppäimellä. TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF Valitse T-ON näppäimellä käynnistyminen puolen tunnin tarkkuudella button,could set to turn off the 0-24 tunnin kuluttua. unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h poista ajastus Cancellation Ajastimeen säädetyn ajan kuluttua laite käynnistyy sillä toiminnolla ja niillä asetuksilla (tuulettimen voimakkuus ja säädetty lämpötila), jotka siihen on viimeksi asetettu. Jos haluat muuttaa toimintoa ja niitä asetuksia joilla laite ajastimella käynnistyy, kytke laite ensin päälle, säädä toiminto ja asetukset, ja kytke laite pois päältä. Säädä tämän jälkeen ajastin päälle T-ON näppäimellä kuten yllä on opastettu. -10-

13 Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP toiminto (automaattinen asteittainen lämpötilan muutos) Press this button to set SLEEP operation and Structure Principle and Usage - NOTE:In"AUTO" and" "mode Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Viilennys tai Ilmankosteuden poisto there is no SLEEP operation. toiminnoilla, laite lisää lämpötilaa Names 1 C and tunnin Functions kuluttua ja of toisen Wireless C kahden Remote tunnin Control kuluttua. Tämän jälkeen laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Lämmitys TIMER toiminnolla, ON button laite vähentää At stopping,press TIMER ON lämpötilaa 1 C tunnin kuluttua ja toisen C kahden tunnin kuluttua. Tämän jälkeen button,could set to turn on the laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - SLEEP toimintoa ei voida asettaa laitteen ollessa Tuuletus tai AUTO toiminnolla. 1. Kytke laitteeseen virta ja valitse kaukosäätimestä Viilennys, Kosteudenpoisto tai Lämmitys toiminto. (Katso tarkemmat ohjeet kyseisten TIMER toimintojen OFF button esittelystä.) 2. Paina kaukosäätimestä SLEEP-näppäintä ja Sleep toiminto A t operating,press käynnistyy. TIMER OFF button,could set to turn off the Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli. HÄTÄKYTKIN (sisäyksikön etupaneelin alla) SLEEP button Note:This type of wireless remote control is a kind of new current control. Some buttons of the control which are not available to this air conditioner will not be described below. unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation Press this button to set SLEEP unit in the range of 0 to 24hours. operation and 0 24h NOTE:In"AUTO" and" "mode there is no SLEEP operation. Cancellation - Jos kaukosäädin on kateissa, voidaan laite käynnistää/kytkeä pois päältä sisäyksikön etupaneelin sisäpuolelta oikeassa reunassa olevasta kytkimestä. Nosta etupaneelia sen alareunoista eteen- ja ylöspäin. 7 - Jos laite on toiminnassa, se pysähtyy kun säädät kytkimen STOP asentoon (alimpaan asentoon). - Jos laite ei ole toiminnassa, se käynnistyy kun säädät kytkimen AUTO asentoon (ylimpään asentoon). Tällöin laite käynnistyy aina AUTO toiminnolle. Kun laite halutaan taas kytkeä pois päältä, säädetään kytkin STOP asentoon. Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP button TIMER ON button At stopping,press TIMER ON button,could set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF button,could set to turn off the unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h - Kytkimen normaali käyttöasento on RUN Kun laitetta ohjaillaan normaalisti kaukosäätimellä, pidetään kytkin RUN asennossa. Cancellation 7 Katkaisijan asennot -11-

14 Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Valitse sopiva huoneenlämpötila. Ilman puhallus voidaan kohdistaa sopivaksi. Ilma-aukkojen säleikkö voidaan kohdistaa alaspäin lämmitys toiminnolla ja ylöspäin vii- lennys toiminnolla. Älä jätä ikkunoita tai ovia auki, jos laite on toiminnassa pidemmän aikaa. Se voi heikentää ilmastointilaitteen toimintatehoa. Älä kohdista puhallusta suoraan eläimiin tai kasveihin. Veden roiskiminen ilmastointilaitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriöitä. Laitteessa on suojamaadoitettu liitosjohto. Laite on 230V 50Hz. Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituksiin, kuten vaatteiden kuivattamiseen jne. -12-

15 Laitteen huolto ja puhdistaminen HUOM! - Kytke laite pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista - Älä laske vettä laitteen päälle puhdistamisen yhteydessä. - Puhdista ilmastointilaite pyyhkimällä kuivalla tai kevyesti kostealla rätillä tai vastaavalla. Voit kostuttaa rättiä vedellä tai miedolla pesuaineella. Etupaneelin puhdistaminen 1. Vedä nuolten suuntaan irrottaessasi etupaneelia 2. Peseminen Pyyhi kostealla rätillä. Voit käyttää vettä tai mietoa pesuainetta. Anna paneelin kuivua varjoisassa paikassa. HUOM! Älä käytä paneelin puhdistamiseen yli 45 C vettä. Se voi taivuttaa muoviosia tai muut- taa paneelin väriä. 3. Aseta etupaneeli takaisin paikoilleen ja lukitse kiinnikkeille. Ilmansuodattimen puhdistaminen (Suositellaan tehtäväksi kolmen viikon välein jatkuvassa käytössä) 1. Avaa paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. Ura Ilmansuodatin 2. Puhdistaminen Ilmansuodattimeen kerääntyneen pölyn poistamiseen voit käyttää pölynimuria tai voit puhdistaa suodattimen vedellä ja antaa sen kuivua varjossa. HUOM! Älä käytä ilmansuodattimen puhdistamiseen yli 45 C asteista vettä. Se voi vahingoittaa ilmansuodatinta. -13-

16 3. Ilmansuodattimen takaisin asentaminen. Aseta ilmansuodatin takaisin siten, että teksti FRONT osoittaa eteenpäin. Ilmanpuhdistimen asennus Laitteen mukana on lisävarusteena kaksi ilmanpuhdistinta ja niille kaksi pidikettä. 1. Aseta ensin ilmanpuhdistimet pidikkeisiinsä. 2. Avaa sisäyksikön paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. Tee sama toiselle suodattimelle. (ks. Käyttäjän opas s.14) 3. Kiinnitä pidikkeissään olevat ilmanpuhdistimet suodattimissa oleviin kiinnikkeisiin. 4. Aseta ilmansuodattimet takaisin siten, että alareunassa oleva nuoli osoittaa ylös/eteenpäin. Ilman suodatin Kiinnikkeet Ilmanpuhdisti n Pidike Varmista ennen laitteen käyttöä: 1. Varmista ettei ilman sisään- tai olostulo aukkojen edessä ole esteitä. 2. Vaihda/puhdista ilmansuodatin jos tarpeellista. 3. Kytke laitteeseen virta päälle vähintään tuntia ennen sen varsinaista toimintaan kytkemistä. Näin varmistat yksikön rauhallisen käynnistymisen. Huolto käytön jälkeen 1. Kytke laitteesta virta pois. 2. Puhdista ilmansuodatin ja muut osat. 3. Pyyhi pölyt ulkoyksiköstä. -14-

17 Ongelmatapauksissa Jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia, tarkista löytyykö selitys tältä sivulta ennen kuin otat yhteyttä GREE jälleenmyyjään. Ongelma Selitys Sisäyksikkö ei ala toimimaan välittömästi uudelleen käyn- nistämisen jälkeen. Kun ilmastointilaite on pysäytetty, uudelleen käynnistäminen voidaan tehdä n. 3 minuutin kuluttua. Kun laite on käynnistetty, ilman ulostu- loaukoista tulee outoa tuoksua. Tämä johtuu huoneessa olleista tuoksuista, jotka laite on imenyt sisäänsä. Asia korjaantuu laitteen oltua toiminnassa jonkin aikaa. Laitteen ollessa toimin- nassa, sen sisältä kuuluu veden tip- pumisääntä. Laitteen jäähdytysjärjestelmään muodostuu käytön aikana vesipisaroita, jotka putoavat vesisäiliöön. Tämä on normaalia. Laitteesta erittyy huurua viilennystoimin- non aikana. Laitteesta puhaltava kylmä ilma viilentää nopeasti huoneilman ja se saattaa näyttää huurulta. Laitteesta kuuluu narisevaa ääntä kun se käynnistetään tai sammutetaan. Muovi saattaa laajeta/kutistua lämpötilan muuttuessa. Tämä on normaalia. Ilmastointilaite ei käynnisty lain- kaan. - Onko laitteesta kytketty virta pois päältä? - Onko johdotus löysällä? - Onko vikavirtasuojakytkin toiminnassa? - Onko TIMER ON ajastus päällä? Viilennys tai lämmitys ei toimi tehokkaasti. - Onko laitteeseen säädetty huoneenlämpötila (SET TEMP) sopiva? - Onko ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä esteitä? - Ovatko ilmansuodattimet likaisia? - Onko sisäyksikön tuuletus (FAN) säädetty liian hiljaiselle? - Onko huoneessa muita lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi. - Onko kaukosäädin liian kaukana sisäyksiköstä? - Vaihda vanhat paristot uusiin. - Onko kaukosäätimen ja sisäyksikön signaalin vastaanottimen välissä esteitä? -15-

18 Seuraavissa tapauksissa kytke laite pois toiminnasta, ota pistotulppa pois pistorasiasta ja ota yhteyttä GREE jälleenmyyjään. - Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen ollessa toiminnassa. - Ilmastointilaitteen sisälle pääsee roiskumaan vettä tai jotakin muuta. - Virtajohto tai pistotulppa on erittäin kuuma. - Laitteesta ulospuhaltava ilma haisee todella pahalle. -1-

19 Kiinnitetty sisäyksikköön Pakattu sisäyksikön kanssa Pakattu sisäyksikön kanssa Asennuslevyn kiinnittämiseen. Pakattu sisäyksikön kanssa 5 Pakattu sisäyksikön kanssa Ohjauskaapeli Ulkoyksikön poistoveden suutin Pakattu sisäyksikön kanssa Pakattu ulkoyksikön kanssa Näitä laitteen mukana tulleita tarvikkeita on ehdottomasti käytettävä asennuksessa! -17-

20 Asennusetäisyydet 50 cm yläpuolella 80 cm sivulla 80 cm sivulla 530 cm ilman puhalluksen alla 230 cm etäisyys lattiaan Ilmastointilaitteen ympärillä on oltava vapaata tilaa kuvan osoittamalla tavalla. Huom! Mitat ovat vähimmäisetäisyyksiä 50 cm ylöspäin 15 cm takana 50 cm sivulla 50 cm sivulla 200 cm ilman puhallusaukon edessä -18-

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6

Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta. ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6 Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ÄssäCooling Cs4 / Cs6 LÄMPÖÄSSÄ 4/2012 1 Raikkaampaa sisäilmaa - lisää asumismukavuutta 2 Sisällys 1. Pakkauksen avaaminen 5 2. Viilennysyksikön

Lisätiedot

!"#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !"#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit

!#$%&'(((()*#+*,( KÄYTTÖOHJE !#$%$&'!(&)!*%++,!-./#! Katto ja lattiamallit "#$%&')*#*, "#$%$&'&)*%,-./# Katto ja lattiamallit "#$%&')&*,'&-)."&/,&0),."#12$3&),,&.$4252$,6&& Kiitos kun valitsit MIDEA ilmastointilaitteen. 7/,&)12$3&'),,&.$4252$,6&08#1&,#4&5"21&-#$)#8&.#,/)88'&#$4&%0&25&/,&/)5),&,/,$.9&

Lisätiedot