Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumppu. Käyttäjän opas. KFR-32GW-NaA12. KFR-25GW/NaA12. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä."

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas KFR-32GW-NaA12 KFR-25GW/NaA12 Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL

2 Ohjeita ennen laitteen käyttöä 1 Laitteen osat 3 Kaukosäädin: SISÄLLYS Näppäimet ja toiminnot kaukosäädin 4 Näppäimet ja toiminnot kaukosäätimen kuoren alla 5 Ohjeita Viilennys ennen (COOL) laitteen toiminto käyttöä 1 Laitteen Lämmitys Ohjeita osat ennen (HEAT) laitteen toiminto käyttöä Kosteuden Ilmalämpöpumpun poisto (DRY) osat toiminto Kaukosäädin: AUTO toiminto 9 Näppäimet Ajastin Kaukosäädin: (TIMER) ja toiminnot toiminto kaukosäädin 104 SLEEP Näppäimet toiminto ja toiminnot... kaukosäätimen kuoren alla Viilennys Paristojen (COOL) asentaminen toiminto Lämmitys (HEAT) toiminto 7 Kosteuden Laitteen käytössä käyttö: poisto huomioitava (DRY) toiminto 138 AUTO Laitteen Yleis/pika toiminto huolto ohje ja...7 puhdistaminen 149 Ajastin Ilmanpuhdistimen (TIMER) toiminto asennus SLEEP Ongelmatapauksissa Laitteen toimintojen esittely: 1 11 Paristojen Viilennys...8 asentaminen 12 Asennus: Ilmankosteudenpoisto...8 Laitteen Tarvikkeet Tuuletus...9 käytössä huomioitava Laitteen Asennusetäisyydet Lämmitys...9 huolto ja puhdistaminen Ilmanpuhdistimen Asennuspaikan Auto toiminto...10 valitseminen asennus Ongelmatapauksissa Sisäyksikön Ajastimen käyttö...10 asentaminen 1 21 Ulkoyksikön Sleep...11 asentaminen 22 Asennus: Ilman kierto ja vuototesti 23 Tarvikkeet Tarkistustoimet Hätäkytkin...11 asennuksen jälkeen Asennusetäisyydet 19 Asennuspaikan Ohjeita ilmastointilaitteen valitseminen käyttäjälle Sisäyksikön Huolto ja puhdistaminen...13 asentaminen 21 Ulkoyksikön Ongelmatapauksissa...15 asentaminen 22 Ilman kierto ja vuototesti 23 Tarkistustoimet Asennus: asennuksen jälkeen 24 Tarvikkeet...17 Asennusetäisyydet...18 Asennuspaikan valitseminen...19 Sisäyksikön asentaminen...20 Ulkoyksikön asentaminen...21 Ilman kierto ja vuototesti...22 Tarkistustoimet asennuksen jälkeen

3 Ohjeita ennen laitteen käyttöä VAROITUKSIA Pistotulppa on kiinnitettävä huolellisesti pistorasiaan. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun, ylikuumenemisen tai tulipalon vaara. Älä irrota pistotulppaa pis to ra si asta laitteen ollessa päällä. Pistotulp an irrottaminen laitteen ollessa päällä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Liitosjohtoa ei saa katkaista eikä jatkaa. Se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Liitosjohtoa ei saa kiinnittää jatkopistorasiaan, johon on liitetty muita laitteita. Pistorasia voi ylikuumentua. Älä käsittele ilmastointilaitetta märillä käsillä. Se aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä työnnä sormia tai muita esineitä laitteen säleikköihin. Se aiheuttaa aina vaaratilanteen. vaara Älä anna kylmän ilman puhaltaa suoraan vartaloa päin pitkiä aikoja. Se voi aiheuttaa vilustumista tai muita terveysongelmia. Jos havaitset palaneen käryä tai savua, kytke laitteesta virta pois päältä. Ota yhteyttä laitteen myyjään. Laitetta ei saa korjata itse. Voit aiheuttaa laitteelle lisävahinkoa. 1

4 Laitteen suojana täytyy olla vikavirtasuojakytkin. Ota pistotulppa pois pistorasiasta, jos laite on pitkään käyttämättömänä. Jos puhdistat laitetta, kytke se pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta irrottaessasi pistotulppaa pistorasiasta. Se voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Älä sijoita liettä tai muita keittimiä ilmastointilaitteen lähelle. Ilmastointilaitteesta lähtevä ilmavirta voi aiheuttaa keittimissä yllättävää ylikuumenemista. Älä sijoita tulenarkoja nesteitä tai suihkeita ilmastointilaitteen lähelle. Ne voivat syttyä. Jos laite on sijoitettu jalustalle, varmista että jalusta on riittävän tukeva. Laite voi vaurioitua jalustan pettäessä. Älä astu tai istu laitteen päälle. Se voi aiheuttaa vaaratilanteita ja laite voi rikkoontua. Varmista, että ilmastointilait- teen ilman ulostulo- ja sisään menoaukkojen edessä ei ole esteitä. Esteet estävät laitetta toimimasta kunnolla ja voivat aiheuttaa häiriöitä laitteen toiminnassa. 2

5 Ilmalämpöpumpun osat Ilmalämpöpumpun osat Name and function of each part Ilmalämpöpumpun osat Sisäyksikkö Sisäyksikkö Sisäyksikkö Indoor unit Ilma sisään Ilma sisään Ilma sisään 1 2 : RUN = Laite päällä : COOL = Viilennys toiminto :: RUN RUN = Laite päällä 3 : HEAT = Lämmitys toiminto COOL COOL= = Viilennys Laite päällä toiminto : ::RUN : HEAT = Lämmitys toiminto : HEAT Etupaneeli : COOL = Viilennys toiminto : HEAT = Lämmitys toiminto Ilmansuodatin Etupaneeli Ilma ulos NAME AND FUNCTION OF EACH PART Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos Katkaisijan asennot Etupaneeli Kotelo Ilmansuodatin Ilmansuodatin Katkaisija / Hätäkytkin Kotelo 4 Kotelo Ilman ulostuloaukon säleikkö Katkaisija 5 3 Katkaisija Pistotulppa Ilman ulostuloaukon säleikkö Ilman ulostuloaukon säleikkö Poistovesiletku Pistotulppa Pistotulppa Kaukosäädin Poistovesiletku Poistovesiletku ja liitosjohto Kylmäaineputki(yhdysputki) Kaukosäädin Kaukosäädin Ilman ulostuloyksikön suojus Kylmäaineputki(yhdysputki) 7 /UTDOOR UNIT Ulkoyksikkö COOLUlkoyksikkö = Viilennys /UTDOOR UNIT Ilma sisään HEAT = Lämmitys /UTDOOR UNIT Ulkoyksikkö Kylmäaineputki(yhdysputki) Ilman ulostuloyksikön suojus Ilman ulostuloyksikön suojus RUN = LaiteIlma päälläsisään RUN Ilma sisään Outdoor unit Ulkoyksikkö Ilma sisään 8 9 Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos Ilma ulos

6 Kaukosäätimen käyttö Kaukosäätimen näppäimet ja toiminnot age Huom! Structure Principle and Usage - Kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen välissä ei saa olla esteitä. - Kaukosäädintä ei saa pudottaa tai heitellä. - Älä sijoita Structure kaukosäädintä Principle suoraan and auringonvaloon. Usage of Wireless Remote Control - Kun laite Names käynnistetään and Functions sen pysäyttämisen of Wireless jälkeen, Remote Control se käynnistyy Structure sillä toiminnolla, Principle millä and se Usage on viimeiseksi ollut. ctions between receiver and wireless remote control. Note : Names and Functions of Wireless Remote Control Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. mote control. Don't drop or throw the wireless remote control. remote control and put it directly under Note the : sunlight Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't Names let any liquid and in the Functions wireless remote control of Wireless and put it directly Remote under the Control sunlight Don't drop or throw the wireless remote control. or any place where is very hot. FAN MODE button Note näppäin : Be sure that there are no obstructions between receiver and FAN-näppäin wireless remote control. Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly FAN button under the sunlight Toiminnon valitsin Tuulettimen voimakkuuden button säädin. to change Press MODE this button button to change Don't drop or throw the wireless remote control. Press this the fan or any place where is very hot. Press speed this button,the of: operation will Paina näppäintä valitaksesi toiminto be AUTO changed FAN in the järjestyksessä: order Don't of: let any liquid in the wireless remote control and put it directly FAN AUTO, button under Viilennys, the sunlight Tuule- AUTO FAN MODE button tus ja Lämmitys toiminnoilla voidaan valita Press this button to change AUTO or any place where is very hot. Press this button,the operation will tuulettimen be changed in the order of: FAN buttonvoimakkuus: NOTE:In MODE mode, button Auto AUTO fan, FAN Hiljainen, Keskiteho, Voimakas. NOTE:In Press this mode, button to change AUTO the fan ( NOTE: speed is the unavailable. cool only unit Press this button,the operation will the fan speed the is fan unavailable. speed of: AUTOMAATTINEN has no " " be changed mode in the ) order of: TOIMINTO AUTO FAN COOL VIILENNYS NOTE:In mode, ( NOTE: mode AUTO the cool only unit COOL mode the fan speed is unavailable. DRY KOSTEUDENPOISTO has mode no " " mode ) DRY mode FAN TUULETUS mode (Auto NOTE:In fan = laite mode, ( NOTE: the cool only unit säätelee FAN COOL mode mode SWING HEAT LÄMMITYS itse the tuulettimen fan speed is unavailable. voimakkuutta DRY mode mode toiminnon button mode has no " " mode ) HEAT When it is pressed, the louvers ja huoneen lämpötilan FAN mode SWING start to rotate näppäin automatically and mukaan) COOL mode SWING button HEAT DRY mode mode Paina näppäintä When it is pressed, kerran: Huom! Kosteudenpoisto the louvers ON/OFF ilman ulostuloaukon button toiminnolla FAN tuulettimen mode start to rotate automatically and SWING button ON/OFF button Press ohjain this button, alkaa stop the when unit liikkua repressed. starts toedes- takaisin. TEMP Kun buttonnäppäintä Press this säätää. voimakkuutta HEAT mode ei voida When it is pressed, the louvers button, the unit starts to painaa uudestaan, start to rotate liike automatically and unit will Each stop press running. on+,the tempreture ON/OFF button lakkaa. increase 1,each press on -, TEMP button Press this button, the unit starts to ON/OFF näppäin the tempreture decrease 1 Each press on+,the tempreture ON/OFF button + C When ja in C näppäimet Paina näppäintä kerran, increase 1,each press on -, Press this button, the unit starts to Säädä lämpötila TEMP button laite käynnistyy. mode, The room temp.could be the tempreture decrease 1 Paina uudestaan ja laite adjusted in 1 ~30. Each press on+,the tempreture Lämpötila Whenlisääntyy in pysähtyy. increase 1,each press on -, paina malla + C näppäintä mode, the The tempreture room temp.could decrease be 1 ja laskee painamalla - C adjusted in 1 ~30. näppäintä. When Viilennys, in Kosteuden poisto ja Lämmitys mode, The room temp.could be toiminnoilla lämpötila adjusted in 1 ~30. voidaan säätää väliltä 1 C 30 C. -4-

7 7 Kaukosäädin Structure Principle and Usage Näppäimet ja Structure toiminnot Structure Principle Principle and Usage and Usage Huom! Names and Functions of Wireless Remote Control Tämä kaukosäädin Structure on tyypiltään yleiskaukosäädin. Names Principle Names and Functions and and Functions Usage of Wireless of Wireless Remote Remote Control Control Joitakin säätimen näppäimiä, Note : jotka eivät liity tämän ilmastointilaitteen toimintaan, ei ole esitelty Names Note näissä : and ohjeissa. Functions of Wireless Remote Control Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Be sure Don't Be that drop sure there or that throw are there the no wireless obstructions are no obstructions remote between control. between receiver receiver and wireless and wireless remote remote control. control. Don't Don't drop or throw the wireless remote control. Don't drop let or any throw liquid the in wireless the wireless remote remote control. control and put it directly under the sunlight Note:This Note:This type type of wireless remote control is kind of new current control. Don't or of let any Don't any wireless place liquid let where any in remote liquid the is very wireless in hot. the control wireless remote is control remote a kind and control of put new it and directly put current it directly under control. the under sunlight the sunlight Some Some buttons buttons of the control which are not available to this air conditioner or any of place the where control is very which hot. are not available to this air FANconditioner button or any place where is very hot. MODE button will not be described below. Press FAN this button button to change will not be described below. FAN button Press this MODE button,the button operation will MODE button Nestekidenäyttö. Press this button to change be changed in the order of: Press this button to change Press this button,the operation will Liquid crystal displayer the AUTO fan speed FAN Press this button,the operation will of: AUTO be changed the order of: Näyttää Liquid crystal kaikki displayer asetukset Structure be changed in the Principle order of: and Usage It shows all set AUTO contents. FAN AUTO FAN It shows all set contents. AUTO AUTO NOTE:In mode, ( Names NOTE: the cool and only unit Functions of Wireless SLEEP Remote näppäin Control the fan NOTE:In speed is unavailable. has mode, ( no " " NOTE: the cool mode only ) unit NOTE:In mode, ( NOTE: the cool only unit the fan speed is unavailable. has no " " the fan speed is unavailable. has no " " mode ) mode ) (ks. SLEEP button toiminto s.11) Press this button to set COOL SLEEP mode Note:This type of wireless remote control is a kind Laitteen of Press new this current button to ollessa control. set SLEEP operation and operation and stop when Viilennys, DRY repressed. COOL mode mode Some buttons of the control which are not available NOTE:In"AUTO" to this air COOL and" conditioner "mode mode NOTE:In"AUTO" and" "mode Kosteudenpoisto there no SLEEP operation. FAN DRY mode mode will not be described below. there is no SLEEP DRY operation. mode SWING button tai Lämmitys FAN HEAT mode FAN mode mode When SWING it is pressed, button the louvers -toiminnolla, paina näppäintä Liquid kerran crystal SWING button HEAT mode start to rotate automatically and ja displayer HEAT mode SLEEP When it is pressed, When it the is pressed, louvers the louvers toiminto It TIMER shows käynnistyy. ON all button set contents. Paina start to rotate start automatically to rotate automatically and and TIMER ON button näppäintä At stopping,press uudestaan TIMER ON ja At stopping,press TIMER ON SLEEP button,could toiminto set ON/OFF turn keskeytyy. unit in the range on button the button,could set to turn on the Press of this to 24hours TEMP button unit in the range of 0 ON/OFF to button, 24hours the button unit starts to ON/OFF run, 24h button when press it once more, the Each TEMP press on+,the button SLEEP 0 button 24h tempreture Press this button, Press this the button, unit starts the to unit starts to TEMP button T-ON Press this näppäin button to set SLEEP increase Each 1,each press on+,the press -, tempreture Cancellation Each press on+,the tempreture Käynnistymisen operation and Cancellation stop when unit ajastaminen NOTE:In"AUTO" and" "mode repressed. will stop running. the tempreture decrease 1 increase 1,each increase press 1,each on -, press on -, When in the tempreture decrease 1 Kun there laite is no ei SLEEP ole toiminnassa, voit säätää sen operation. the tempreture decrease 1 mode, When The room in temp.could be When in käynnistymään TIMER TIMER OFF OFF button button ajastimella adjusted in 1 ~30. mode, The room temp.could be T-ON t operating,press näppäimellä. TIMER OFF mode, The room temp.could be A t operating,press TIMER OFF adjusted in 1 ~30. Käynnistymisen button,could set to turn voi off säätää the adjusted in 1 ~30. button,could set to turn off the väliltä unit TIMER in the 0 range ON 24h. button of to 24hours. unit in the range of 0 to 24hours. At stopping,press 0 TIMER ON 24h button,could set to turn on the unit in the Cancellation range of 0 to 24hours Cancellation poista 0 24h 7 T-OFF näppäin Cancellation Pysähtymisen ajastaminen Kun laite on toiminnassa, voit TIMER säätää OFF sen button pysähtymään A t operating,press ajastimella TIMER T-OFF OFF näppäimellä button,could set Pysähtymisen to turn off the voi unit säätää in the range väliltä of 0 to 0 24hours. 24h. 0 24h poista Cancellation -5-

8 Paristojen asentaminen kaukosäätimeen 1. Avaa paristokotelo kaukosäätimen takaosasta. 2. Aseta kaksi AAA-koon paristoa paikoilleen. 3. Laita kotelon kansi paikoilleen. HUOM! - Älä sekoita/yhdistele keskenään uusia ja käytettyjä tai erilaisia paristoja. - Jos kaukosäädin on pitkään pois käytöstä, ota paristot pois kaukosäätimestä. - Paristoja voi käyttää noin yhden vuoden. - Kaukosäätimen tulee olla vähintään 1 metrin päässä televisiosta tai radiolaitteista. Avaa paristokotelon kansi Sulje paristokotelon kansi Aseta AAA paristot --

9 sage Laitteen käyttö Indoor unit Wire connection cover plate of Wireless Remote Yleis/pika Controlohje uctions between receiver and wireless remote control. emote control. Perustoiminnot s remote control and put it directly under the sunlight 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. Laite on nyt valmiustilassa. FAN button 2. Press Paina this button kaukosäätimestä to change ON/OFF :Cool/Dry näppäintä, sisäyksikön paneelissa Virta päällä/toiminnassa :Run -merkkivalo syttyy ja laite käynnistyy siihen viimeksi AUTO FAN Drainage hose säädetyllä toiminnolla. (Käynnistyksen jälkeen myös lämpötila ja tuulettimen voimakkuus ovat ne mitkä siihen on viimeksi säädetty.) NOTE:In 3. the Valitse fan speed is MODE unavailable. näppäimellä haluttu toiminto. = Auto toiminto (ks. s.10) COOL = Viilennys mode DRY = Kosteudenpoisto mode FAN = Tuuletus mode HEAT = Lämmitys mode 4. Voit halutessasi painaa SWING näppäintä, jolloin ilma-aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. Paina näppäintä uudestaan ja liike pysähtyy. ON/OFF button mode, Press this button, the unit starts to :Heat Front grill of air outlet vent Air in Air out 5. Säädä FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Air out Auto fan Hiljainen Keskiteho Voimakas (Auto fan = Laite säätelee automaattisesti tuulettimen voimakkuutta toiminnon ja huoneen lämpötilan mukaan.) Huom! Kosteudenpoisto toiminnolla ei voi säätää tuulettimen voimakkuutta.. Säädä + C ja - C näppäimillä haluttu huoneen lämpötila. Power plug Wireless remote control and pipe Connection Outdoor unit wire:auto Erityistoiminnot 7. Käynnistä SLEEP näppäimellä SLEEP- toiminto. ( SLEEP toiminto ks. s. 11 ) 8. Säädä ajastin kytkemään laite päälle T-ON-näppäimellä tai pois päältä T-OFF-näppäimellä. HUOM! AUTO toiminnolla laite säätelee itsestään toimintoja huoneen lämpötilan ja ilman mukaan pitääkseen huoneilman miellyttävänä. -7-

10 AUTO FAN ote : Names and Functions of Wireless Remote Control Names and Functions of Wireless Remote Control Note : NOTE:In mode, Laitteen toimintojen esittely Be sure that there are no the obstructions fan speed is unavailable. between receiver and wireless remote control. Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't drop or throw the wireless remote control. VIILENNYS sym COOL toiminto mode Don't drop or throw the wireless remote control. Don't let any liquid in the wireless DRY remote mode control and put it directly under the sunlight Don't let any or liquid -any Laitteeseen place in the where wireless is very voidaan remote hot. control FAN säätää and mode put viilennys it directly under väliltä the sunlight 1 C 30 C. or any place where - Jos is very huonelämpötila hot. HEAT on korkeampi mode kuin laitteeseen FAN buttonsäädetty lämpötila, kompressori Structure MODE Principle button and Usage käynnistyy ja laite aloittaa viilentämisen. FAN buttonkun Press this säädetty button to change lämpötila huoneessa on MODE button Press this button,the operation will saavutettu, kompressori pysähtyy Press ja ainoastaan this button to change sisäyksikön moottori käy. be changed in the order of: Press this button,the operation will AUTO FAN - Kompressori käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun huoneen lämpötila nousee. be changed in the order AUTO of: AUTO FAN Names and Functions of ON/OFF Wireless button Remote Control AUTO 1. Kytke sisäyksikön Press this button, pistotulppa the unit starts pistorasiaan. NOTE:In mode, Be ( NOTE: sure that the cool there only are unitno obstructions run, when between press it once receiver more, the and wireless remote control. 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. the fan speed is unavailable. has no " " mode NOTE:In mode, ( NOTE: the cool only unit ) Don't drop or throw Laite the wireless käynnistyy remote control. nyt sille toiminnolle, the fan speed mikä is unavailable. siihen on viimeksi asetettu. has no " " mode ) 3. Valitse MODE näppäimellä Viilennys symbol COOL toiminto. mode Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly under the sunlight Sisäyksikön paneelissa syttyy symbol-valo. COOL mode DRY mode or any place where is very hot. 4. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen DRY voimakkuus: mode FAN mode FAN button MODE button SWING button Auto fan Hiljainen Keskiteho FAN Voimakas mode HEAT mode Press this button to change SWING Press this button,the When operation it is pressed, will the (Auto louvers fan = laite säätelee automaattisesti the fan HEAT speed of: mode tuulettimen voimakkuutta start to rotate automatically and When be changed it is pressed, in the order the louvers of: huoneen lämpötilan mukaan ) AUTO FAN start to AUTO rotate automatically and 5. Valitse + C ja C näppäimillä haluttu lämpötila.. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin tuuletus ON/OFF button aukon ohjaimet liikkuvat NOTE:In mode, ( NOTE: the TEMP cool only button unit edestakaisin. ON/OFF button Press this button, the unit starts to the fan speed is unavailable. has no " " mode ) Paina näppäintä uudestaan ja liike Press this lakkaa. button, the unit starts to Note : TEMP button Each press on+,the tempreture Each press on+,the increase tempreture 1,each press on -, increase 1,each the press tempreture on -, decrease 1 the tempreture decrease When in1 When in mode, The room temp.could be ILMANKOSTEUDEN Structure POISTO Principle symbotoiminto and DRY Usage mode tructure SWING button adjusted Principle 1 ~30. - Kosteudenpoisto and Usage toiminnolla laite alentaa HEAT huoneilman mode suhteellista kosteutta ja tekee mode, The room temp.could be When it is pressed, the louvers adjusted in 1 ~30. siitä näin huomattavasti Structure miellyttävämpää. Names Principle and Functions and Usage start to rotate automatically and of Wireless Remote Control - Kosteudenpoistotoiminnolla lämpötila voidaan säätää väliltä 1 C 30 C. Names and -Functions Kosteudenpoisto of Note Wireless : toimii Be sure seuraavasti: Remote that there are Control no obstructions between receiver and wireless remote control. Jos huoneenlämpötila on ±2 C asetettuun ON/OFF button Names lämpötilaan nähden, laite käy kosteudenpoisto toiminnolla. Press this button, the unit starts to Don't and drop Functions or throw the wireless of remote Wireless control. Remote Control TEMP Be button sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Jos huoneen lämpötila Don't on let korkeampi any liquid in run, the when kuin wireless press it once 2 C remote more, säädettyyn control the Each press and put lämpötilaan it directly under nähden, the sunlight on+,the tempreture Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. laite Don't drop or throw the wireless remote control. increase 1,each press on -, käy viilennys toiminnolla, or any place ja kun where säädetty is very hot. huonelämpötila on saavutettu, se siirtyy Don't drop or throw the wireless remote control. the tempreture Don't decrease let any 1 liquid kosteudenpoistolle. in the wireless remote control and put it directly under the sunlight FAN button When in MODE button or any place where Jos is very huoneen hot. Don't let any liquid in the wireless remote control and put it directly under lämpötila on yli 2 C viileämpi kuin säädetty lämpötila, Press the this sunlight button to change Press this button,the operation will mode, The room temp.could be kompressori, ulko- or any ja place sisäyksikön where very FAN tuuletin hot. button pysähtyvät. adjusted in 1 ~30. be changed in the order of: AUTO FAN - Kosteudenpoisto toiminnolla ei voida Press this säätää button to change tuulettimen voimakkuutta, FAN button vaan tuuletin MODE button AUTO Press this button to change käy hiljaisella voimakkuudella te : MODE button ress this button,the operation will be changed in the order of: AUTO ( NOTE: the cool only unit has no " " mode ) SWING button When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and TEMP button Each press on+,the tempreture Press this button,the operation will be changed in the order of: AUTO NOTE:In FAN mode, ( NOTE: the cool only unit 1. Kytke sisäyksikön pistotulppa pistorasiaan. AUTO the fan speed is unavailable. has no " " mode ) 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. NOTE:In mode, Laite käynnistyy sille toiminnolle the fan mikä speed is unavailable. siihen on viimeksi asetettu. NOTE:In COOL mode, ( NOTE: the 3. Valitse MODE cool only unit näppäimellä kaukosäätimestä Kosteuden poisto the fan speed DRY is unavailable. toiminto. mode has no " " mode ) Sisäyksikön paneelissa syttyy COOL valo. mode (HUOM! Viilennys ja Kosteudenpoisto FAN mode toiminnoilla SWING on sisäyksikön button paneelissa DRY mode yhteinen merkkivalo COOL.) HEAT mode mode 4. Valitse + C ja When C it is pressed, näppäimillä the louvers haluttu FAN mode lämpötila. DRY mode start to rotate automatically and 5. Voit painaa SWING näppäintä, jolloin HEAT tuuletus mode aukon ohjaimet FAN liikkuvat mode edes takaisin. SWING button Paina näppäintä When it is pressed, uudelleen the louvers ja liike lakkaa. HEAT mode ON/OFF button start to rotate automatically and (HUOM! Kosteudenpoisto toiminnolla tuuletin käy hiljaisella voimakkuudella.) TEMP button the tempreture decrease 1 When in COOL mode FAN mode AUTO FAN ON/OFF button Each press on+,the tempreture increase 1,each press on -, Press this button, the unit starts to TEMP button -8- Press this button, the unit starts to ON/OFF button Press this button, the unit starts to

11 Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. Don't drop or throw the wireless remote control. NOTE:In mode, Don't let any liquid in the wireless the fan speed remote is unavailable. control and put it directly under the sunlight Indoor or any place where is very hot. unit COOL mode FAN button MODE button DRY mode Press this button to change le and Usage TUULETUS symbtoiminto FAN mode HEAT mode Tuuletus toiminnolla laitteen sisäyksikkö kierrättää ja puhaltaa huoneilmaa. Tuuletus toiminnolla laitteen ulkoyksikkö ei ole toiminnassa. Air out 1. Kytke sisäyksikön ON/OFF button unctions of Wireless Remote Control pistotulppa pistorasiaan 2. Paina ON/OFF Press this näppäintä button, the unit starts kaukosäätimestä. to COOL mode Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen DRY mode on viimeksi asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä Tuuletus FAN. mode :Heat SWING button Huom! Tuuletus toiminnolla :Cool/Dry sisäyksikön HEAT paneelissa mode palaa vain When it is pressed, the louvers Virta päällä/toiminnassa :Run merkkivalo. start to rotate automatically and Drainage hose 4. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Auto Fan Hiljainen FAN button Keskiteho - Voimakas Press this button to change (Auto fan = laite säätelee automaattisesti ON/OFF tuulettimen button voimakkuutta huoneen Air in TEMP button lämpötilan mukaan.) Press this button, the unit starts to AUTO FAN Each Structure press on+,the tempreture 5. Voit Principle painaa and SWING Usage näppäintä, jolloin tuuletus aukon ohjaimet Structure increase 1,each Principle press on -, liikkuvat and Usage edestakaisin. the tempreture decrease 1 Paina näppäintä NOTE:In uudestaan mode, ja liike lakkaa. When in the fan speed is unavailable. Names and Functions of Wireless Remote Control mode, The room temp.could (HUOM! be Tuuletus toiminnolla ei voi säätää lämpötilaa.) Names adjusted in 1 ~30. and Functions of Wireless Remote Control re are no obstructions between receiver and wireless remote control. w the wireless remote control. id in the wireless remote control and put it directly under the sunlight e is very hot. ote : MODE button AUTO AUTO TEMP button Press this button,the operation will be changed in the order of: ( NOTE: the cool only unit has no " " mode ) COOL Front grill mode of air outlet vent Note : Be sure that there are no obstructions between receiver and wireless remote control. DRY mode Be sure that Don't there drop are no or throw obstructions the wireless between remote receiver control. and wireless remote control. FAN mode Don't drop or Don't throw let the any wireless liquid remote in the wireless control. remote control and put it directly under the sunlight - - Each press increase 1,each press on -, on+,the tempreture the tempreture decrease 1 increase 1,each press on -, - LÄMMITYS bol HEAT toiminto mode Don't let any or liquid any in place the where wireless is very remote hot. control and put it directly under the sunlight or any place where is very hot. MODE button be changed in the order of: Press this button,the operation will be changed in the order AUTO of: has no " " ( NOTE: the cool only unit mode ) has no " " mode ) SWING button When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and When it is pressed, the louvers start to rotate automatically and the tempreture decrease When 1 in When in mode, The room temp.could be adjusted in 1 ~30. mode, The room temp.could be adjusted in 1 ~30. ( NOTE: the cool only unit TEMP button Laitteeseen voidaan säätää lämmitys väliltä FAN 1 C button 30 C. Air out Jos huonelämpötila on alhaisempi kuin laitteeseen Press this button säädetty to change FAN button lämpötila, kompressori käynnistyy ja laite ON/OFF aloittaa button lämmittämisen. Press this button Kun to change säädetty lämpötila on saavutettu, AUTO FAN kompressori pysähtyy Press this button, ja the unit ainoastaan starts to sisäyksikön moottori käy. AUTO FAN Kompressori käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun huoneen lämpötila laskee. Press this button,the operation will SWING button the fan speed is unavailable. NOTE:In mode, the fan speed is unavailable. 1. Kytke pistotulppa pistorasiaan. COOL mode 2. Paina ON/OFF näppäintä kaukosäätimestä. COOL mode DRY mode Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä DRY mode siihen FAN on mode viimeksi asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä Lämmitys FAN symbol mode HEAT toiminto. mode Sisäyksikön paneelissa syttyy symbol HEAT valo. mode 4. Valitse C ja + C näppäimillä haluttu lämpötila. 5. Valitse FAN näppäimellä tuulettimen voimakkuus: Auto Fan Hiljainen Keskiteho Voimakas ON/OFF button ( Auto fan = laite säätelee automaattisesti ON/OFF button Press tuulettimen this button, the unit voimakkuutta starts to huoneen lämpötilan mukaan ) Press this button, the unit starts to. Voit painaa SWING näppäintä, run, jolloin when press tuuletus it once more, the aukon ohjaimet liikkuvat edestakaisin. Paina näppäintä uudelleen ja liike lakkaa. Each press on+,the tempreture AUTO FAN NOTE:In the fan speed is unavailable. -9- NOTE:In mode, mode, Power plug Wireless remote control Wire connection cover plate and pipe Connection Outdoor unit wire:auto

12 Usage Indoor unit ions of Wireless AUTO Remote Control (automaattinen) toiminto AUTO toiminnolla laitteen tietokone valitsee automaattisesti huoneilman ja lämpötilan mukaan sopivimman toiminnoista: Viilennys, Tuuletus tai Lämmitys. ( Ilmalämpöpumpun tietokoneeseen on valmistusvaiheessa säädetty asetukset, joiden mukaan AUTO toiminnolla laite säätelee muita toimintoja huoneilman mukaan.) mote control is a kind of new current control. ntrol which are not available to this air conditioner elow. Air out Power plug 1. Kytke Liquid crystal sisäyksikön displayer pistotulppa pistorasiaan 2. Paina It shows ON/OFF all set contents. näppäintä kaukosäätimestä. Usage Laite käynnistyy sille toiminnolle, mikä siihen on viimeksi :Heat asetettu. 3. Valitse MODE näppäimellä toiminto. :Cool/Dry ions of Wireless Remote Sisäyksikön Control paneelissa palaa Virta päällä/toiminnassa -merkkivalo :Run ja SLEEP button sen Press toiminnon this button set merkkivalo, SLEEP jonka AUTO asetus valitsee. :Auto operation and ote control is a kind of NOTE:In"AUTO" new current and" control. "mode (HUOM! there is no SLEEP AUTO- operation. toimintoa ja tuulettimen asetusta Auto fan ei pidä sekoittaa Air in keskenään.) trol which are not available to this air conditioner low. AJASTIMEN käyttö Liquid TIMER crystal ON button displayer At stopping,press TIMER ON It shows all set contents. Ilmalämpöpumppu button,could set to turn on voidaan the säätää käynnistymään tai pysähtymään ajastimella aikavälillä unit in the range 0 of 240 to tuntia. 24hours 0 24h Pysähtymisen ajastaminen SLEEP button Cancellation Press this button to set SLEEP operation and 1. Kun ilmalämpöpumppu on käynnissä millä tahansa toiminnolla, voit NOTE:In"AUTO" and" "mode säätää there TIMER is no laitteen OFF SLEEP button operation. pysähtymään ajastimella kaukosäätimestä T-OFF näppäimellä. Valitse A t operating,press T-OFF TIMER näppäimellä OFF laite pysähtymään puolen tunnin tarkkuudella button,could set to turn off the 0 24 tunnin kuluttua. unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h TIMER ON button At stopping,press Cancellation poista TIMER ON button,could ajastus set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Käynnistymisen ajastaminen Front grill of air outlet vent Air out Wireless remote c Drainage hose 7 7 Cancellation 1. Kun ilmälämpöpumppu ei ole toiminnassa (mutta sisäyksikön pistoke on kytketty pistorasiaan!) voit säätää laitteen käynnistymään ajastimella kaukosäätimen T-ON näppäimellä. TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF Valitse T-ON näppäimellä käynnistyminen puolen tunnin tarkkuudella button,could set to turn off the 0-24 tunnin kuluttua. unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h poista ajastus Cancellation Ajastimeen säädetyn ajan kuluttua laite käynnistyy sillä toiminnolla ja niillä asetuksilla (tuulettimen voimakkuus ja säädetty lämpötila), jotka siihen on viimeksi asetettu. Jos haluat muuttaa toimintoa ja niitä asetuksia joilla laite ajastimella käynnistyy, kytke laite ensin päälle, säädä toiminto ja asetukset, ja kytke laite pois päältä. Säädä tämän jälkeen ajastin päälle T-ON näppäimellä kuten yllä on opastettu. -10-

13 Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP toiminto (automaattinen asteittainen lämpötilan muutos) Press this button to set SLEEP operation and Structure Principle and Usage - NOTE:In"AUTO" and" "mode Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Viilennys tai Ilmankosteuden poisto there is no SLEEP operation. toiminnoilla, laite lisää lämpötilaa Names 1 C and tunnin Functions kuluttua ja of toisen Wireless C kahden Remote tunnin Control kuluttua. Tämän jälkeen laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - Kun SLEEP toiminto asetetaan laitteen ollessa Lämmitys TIMER toiminnolla, ON button laite vähentää At stopping,press TIMER ON lämpötilaa 1 C tunnin kuluttua ja toisen C kahden tunnin kuluttua. Tämän jälkeen button,could set to turn on the laite pitää yllä tätä lämpötilaa. - SLEEP toimintoa ei voida asettaa laitteen ollessa Tuuletus tai AUTO toiminnolla. 1. Kytke laitteeseen virta ja valitse kaukosäätimestä Viilennys, Kosteudenpoisto tai Lämmitys toiminto. (Katso tarkemmat ohjeet kyseisten TIMER toimintojen OFF button esittelystä.) 2. Paina kaukosäätimestä SLEEP-näppäintä ja Sleep toiminto A t operating,press käynnistyy. TIMER OFF button,could set to turn off the Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli. HÄTÄKYTKIN (sisäyksikön etupaneelin alla) SLEEP button Note:This type of wireless remote control is a kind of new current control. Some buttons of the control which are not available to this air conditioner will not be described below. unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation Press this button to set SLEEP unit in the range of 0 to 24hours. operation and 0 24h NOTE:In"AUTO" and" "mode there is no SLEEP operation. Cancellation - Jos kaukosäädin on kateissa, voidaan laite käynnistää/kytkeä pois päältä sisäyksikön etupaneelin sisäpuolelta oikeassa reunassa olevasta kytkimestä. Nosta etupaneelia sen alareunoista eteen- ja ylöspäin. 7 - Jos laite on toiminnassa, se pysähtyy kun säädät kytkimen STOP asentoon (alimpaan asentoon). - Jos laite ei ole toiminnassa, se käynnistyy kun säädät kytkimen AUTO asentoon (ylimpään asentoon). Tällöin laite käynnistyy aina AUTO toiminnolle. Kun laite halutaan taas kytkeä pois päältä, säädetään kytkin STOP asentoon. Liquid crystal displayer It shows all set contents. SLEEP button TIMER ON button At stopping,press TIMER ON button,could set to turn on the unit in the range of 0 to 24hours 0 24h Cancellation TIMER OFF button A t operating,press TIMER OFF button,could set to turn off the unit in the range of 0 to 24hours. 0 24h - Kytkimen normaali käyttöasento on RUN Kun laitetta ohjaillaan normaalisti kaukosäätimellä, pidetään kytkin RUN asennossa. Cancellation 7 Katkaisijan asennot -11-

14 Ohjeita ilmastointilaitteen käyttäjälle Valitse sopiva huoneenlämpötila. Ilman puhallus voidaan kohdistaa sopivaksi. Ilma-aukkojen säleikkö voidaan kohdistaa alaspäin lämmitys toiminnolla ja ylöspäin vii- lennys toiminnolla. Älä jätä ikkunoita tai ovia auki, jos laite on toiminnassa pidemmän aikaa. Se voi heikentää ilmastointilaitteen toimintatehoa. Älä kohdista puhallusta suoraan eläimiin tai kasveihin. Veden roiskiminen ilmastointilaitteeseen voi aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriöitä. Laitteessa on suojamaadoitettu liitosjohto. Laite on 230V 50Hz. Älä käytä ilmastointilaitetta muihin tarkoituksiin, kuten vaatteiden kuivattamiseen jne. -12-

15 Laitteen huolto ja puhdistaminen HUOM! - Kytke laite pois päältä ja ota pistotulppa pois pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista - Älä laske vettä laitteen päälle puhdistamisen yhteydessä. - Puhdista ilmastointilaite pyyhkimällä kuivalla tai kevyesti kostealla rätillä tai vastaavalla. Voit kostuttaa rättiä vedellä tai miedolla pesuaineella. Etupaneelin puhdistaminen 1. Vedä nuolten suuntaan irrottaessasi etupaneelia 2. Peseminen Pyyhi kostealla rätillä. Voit käyttää vettä tai mietoa pesuainetta. Anna paneelin kuivua varjoisassa paikassa. HUOM! Älä käytä paneelin puhdistamiseen yli 45 C vettä. Se voi taivuttaa muoviosia tai muut- taa paneelin väriä. 3. Aseta etupaneeli takaisin paikoilleen ja lukitse kiinnikkeille. Ilmansuodattimen puhdistaminen (Suositellaan tehtäväksi kolmen viikon välein jatkuvassa käytössä) 1. Avaa paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. Ura Ilmansuodatin 2. Puhdistaminen Ilmansuodattimeen kerääntyneen pölyn poistamiseen voit käyttää pölynimuria tai voit puhdistaa suodattimen vedellä ja antaa sen kuivua varjossa. HUOM! Älä käytä ilmansuodattimen puhdistamiseen yli 45 C asteista vettä. Se voi vahingoittaa ilmansuodatinta. -13-

16 3. Ilmansuodattimen takaisin asentaminen. Aseta ilmansuodatin takaisin siten, että teksti FRONT osoittaa eteenpäin. Ilmanpuhdistimen asennus Laitteen mukana on lisävarusteena kaksi ilmanpuhdistinta ja niille kaksi pidikettä. 1. Aseta ensin ilmanpuhdistimet pidikkeisiinsä. 2. Avaa sisäyksikön paneeli, ota kiinni ilmansuodattimen liuskasta, nosta varovasti ja ota suodatin ulos. Tee sama toiselle suodattimelle. (ks. Käyttäjän opas s.14) 3. Kiinnitä pidikkeissään olevat ilmanpuhdistimet suodattimissa oleviin kiinnikkeisiin. 4. Aseta ilmansuodattimet takaisin siten, että alareunassa oleva nuoli osoittaa ylös/eteenpäin. Ilman suodatin Kiinnikkeet Ilmanpuhdisti n Pidike Varmista ennen laitteen käyttöä: 1. Varmista ettei ilman sisään- tai olostulo aukkojen edessä ole esteitä. 2. Vaihda/puhdista ilmansuodatin jos tarpeellista. 3. Kytke laitteeseen virta päälle vähintään tuntia ennen sen varsinaista toimintaan kytkemistä. Näin varmistat yksikön rauhallisen käynnistymisen. Huolto käytön jälkeen 1. Kytke laitteesta virta pois. 2. Puhdista ilmansuodatin ja muut osat. 3. Pyyhi pölyt ulkoyksiköstä. -14-

17 Ongelmatapauksissa Jos laitteen käytössä esiintyy ongelmia, tarkista löytyykö selitys tältä sivulta ennen kuin otat yhteyttä GREE jälleenmyyjään. Ongelma Selitys Sisäyksikkö ei ala toimimaan välittömästi uudelleen käyn- nistämisen jälkeen. Kun ilmastointilaite on pysäytetty, uudelleen käynnistäminen voidaan tehdä n. 3 minuutin kuluttua. Kun laite on käynnistetty, ilman ulostu- loaukoista tulee outoa tuoksua. Tämä johtuu huoneessa olleista tuoksuista, jotka laite on imenyt sisäänsä. Asia korjaantuu laitteen oltua toiminnassa jonkin aikaa. Laitteen ollessa toimin- nassa, sen sisältä kuuluu veden tip- pumisääntä. Laitteen jäähdytysjärjestelmään muodostuu käytön aikana vesipisaroita, jotka putoavat vesisäiliöön. Tämä on normaalia. Laitteesta erittyy huurua viilennystoimin- non aikana. Laitteesta puhaltava kylmä ilma viilentää nopeasti huoneilman ja se saattaa näyttää huurulta. Laitteesta kuuluu narisevaa ääntä kun se käynnistetään tai sammutetaan. Muovi saattaa laajeta/kutistua lämpötilan muuttuessa. Tämä on normaalia. Ilmastointilaite ei käynnisty lain- kaan. - Onko laitteesta kytketty virta pois päältä? - Onko johdotus löysällä? - Onko vikavirtasuojakytkin toiminnassa? - Onko TIMER ON ajastus päällä? Viilennys tai lämmitys ei toimi tehokkaasti. - Onko laitteeseen säädetty huoneenlämpötila (SET TEMP) sopiva? - Onko ilman sisään- tai ulostuloaukkojen edessä esteitä? - Ovatko ilmansuodattimet likaisia? - Onko sisäyksikön tuuletus (FAN) säädetty liian hiljaiselle? - Onko huoneessa muita lämmönlähteitä? Kaukosäädin ei toimi. - Onko kaukosäädin liian kaukana sisäyksiköstä? - Vaihda vanhat paristot uusiin. - Onko kaukosäätimen ja sisäyksikön signaalin vastaanottimen välissä esteitä? -15-

18 Seuraavissa tapauksissa kytke laite pois toiminnasta, ota pistotulppa pois pistorasiasta ja ota yhteyttä GREE jälleenmyyjään. - Laitteesta kuuluu epätavallista ääntä sen ollessa toiminnassa. - Ilmastointilaitteen sisälle pääsee roiskumaan vettä tai jotakin muuta. - Virtajohto tai pistotulppa on erittäin kuuma. - Laitteesta ulospuhaltava ilma haisee todella pahalle. -1-

19 Kiinnitetty sisäyksikköön Pakattu sisäyksikön kanssa Pakattu sisäyksikön kanssa Asennuslevyn kiinnittämiseen. Pakattu sisäyksikön kanssa 5 Pakattu sisäyksikön kanssa Ohjauskaapeli Ulkoyksikön poistoveden suutin Pakattu sisäyksikön kanssa Pakattu ulkoyksikön kanssa Näitä laitteen mukana tulleita tarvikkeita on ehdottomasti käytettävä asennuksessa! -17-

20 Asennusetäisyydet 50 cm yläpuolella 80 cm sivulla 80 cm sivulla 530 cm ilman puhalluksen alla 230 cm etäisyys lattiaan Ilmastointilaitteen ympärillä on oltava vapaata tilaa kuvan osoittamalla tavalla. Huom! Mitat ovat vähimmäisetäisyyksiä 50 cm ylöspäin 15 cm takana 50 cm sivulla 50 cm sivulla 200 cm ilman puhallusaukon edessä -18-

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

BeoLab Opaskirja

BeoLab Opaskirja BeoLab 8002 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Merkkivalo syttyy punaisena. Kaiuttimet ovat valmiustilassa

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm.

Vala hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta (2200x1800x150) mm. 10 ASENTAMINEN 10.1 Panospuhdistamon kuljetus ja käsittely Kuljetusherkkien laitteiden takia BioKem Panospuhdistamoa ja sen osia on käsiteltävä varoen. Sido panospuhdistamon osat kuljetuksen ajaksi siten,

Lisätiedot

Ilmapumppu. 1 Asennuslevy 1 Sisäyksikön seinäasennukseen. 2 Tulppa 8 Asennuslevyn kiinnitykseen pitkillä ruuveilla. Kaukosäätimen

Ilmapumppu. 1 Asennuslevy 1 Sisäyksikön seinäasennukseen. 2 Tulppa 8 Asennuslevyn kiinnitykseen pitkillä ruuveilla. Kaukosäätimen 8 electrolux Ilmapumppu Tärkeää Lue nämä ohjeet huolella ja noudata niitä. Näin asennus tapahtuu sujuvasti ja ongelmitta. Tarvikkeet Tuote Määrä Käyttö Asennuslevy Sisäyksikön seinäasennukseen. Huomio

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Koristepaneeli, ulkopuoli

Koristepaneeli, ulkopuoli Ohje nro Versio Osa nro 31265210 1.2 31265211 Koristepaneeli, ulkopuoli IMG-275024 Sivu 1 / 13 Varuste A0000162 IMG-239446 IMG-239980 IMG-239663 A0000177 A0000214 M0000232 IMG-275023 Sivu 2 / 13 JOHDANTO

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN TALVIKÄYTTÖVARUSTUKSE N

ILMALÄMPÖPUMPUN TALVIKÄYTTÖVARUSTUKSE N ILMALÄMPÖPUMPUN TALVIKÄYTTÖVARUSTUKSE N ASENNUSOHJE HUOM! Talvikäyttövarustuksen saa asentaa vain sähköasennusluvat omaava asentaja. ILMASTOINTI-OSASTO Puh: 09-521 5217 tai 09-521 5218 TALVIKÄYTTÖVARUSTUKSEN

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot