Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa"

Transkriptio

1 Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

2 Kesäyliopistot Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Sisältö 1 Adobe Acrobat Connect Pro 3 2 Blogit 4 3 Oppimisympäristöt: Optima ja Moodle 5 4 Videoneuvottelu 6 5 Messenger 9 6 NetMeeting 10 7 Skype 11 8 Verkkovideoluento 11 9 Facebook, IRC-galleria ja muut verkkoyhteisöt Second Life 14 Tähän oppaaseen on koottu yleisimpiä opetuksen apuna käytettäviä tieto- ja viestintäteknologisia sovelluksia tai viestintäjärjestelmiä. Tiedot on koottu keväällä Pääasiallisena lähdemateriaalina ovat olleet Wikipedia sekä kunkin sovelluksen internet-sivut ja joidenkin yliopistojen www-sivustot.

3 1 Adobe Acrobat Connect Pro Adobe Acrobat Connect Pro on internet-selaimella käytettävä viestintäjärjestelmä, joka perustuu virtuaalisten kokoushuoneiden käyttöön. Opetuskäytössä Connect Pron käyttökohteita ovat muun muassa kokoukset, etäohjaus, etäkurssien viestintä sekä etäluennot. Opetustilannetta varten palvelimelle perustetaan työtila, ns. huone (room), jonne kirjaudutaan internet-selaimen kautta. Opiskelijat kirjautuvat työtilaan yleensä itse määrittelemällään nimellä ns. vieraiksi (quest). Opetustilanteen tapahtumat voi nauhoittaa palvelimelle uudelleen katsottavaksi. Luokkatilassa on mahdollisuus mm. neuvotella ja luennoida videon välityksellä, jakaa tietokoneen työpöydän, ohjelmien tai tiedostojen käyttöä opiskelijoiden ja opettajien kesken, piirtää liitutaululle, esittää Power- Point-esityksiä, chattailla, toteuttaa äänestyksiä sekä laatia muistioita. Opiskelija tarvitsee Connect Pron käyttöön tietokoneen ja siihen asennetun internet-selaimen sekä vähintään laajakaistaisen internet-yhteyden. Flash-laajennus täytyy olla myös asennettuna selaimeen (useimmiten tämä on valmiina). Videon ja äänen hyödyntämiseen tarvitaan lisäksi web-kamera ja kuulokemikrofoni. Lisätietoja:

4 2 Blogit Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Blogissa on mahdollista julkaista sisältöä tekstin lisäksi myös kuvien, videokuvan tai äänen muodossa. Blogeille tunnusomaista on ajan, linkityksen ja henkilökohtaisen näkökulman painotus. Sana blogi on laina englannin kielestä, jossa se on typistymä sanasta weblog. Blogi alkaa olla vakiintunut nimitys tällaisille sivustoille; muita käytössä olevia nimiä ovat weblogi, loki, verkkopäiväkirja ja nettipäiväkirja, vaikkakin kaksi viimeistä sopivat paremmin nimeksi vain sille blogien alalajille, jossa kirjoittaja kirjoittaa päivittäin omasta elämästään. Vaikka blogi muotona ei vaadi minkään tietyn työkalun tai palvelun käyttöä, suurta osaa blogeista ylläpidetään blogipalvelun tai itse asennetun ohjelmiston kautta. Maailmanlaajuisesti suosittuja blogipalveluja ovat muun muassa LiveJournal, Blogger ja WordPress. Suomalaisista suosituimpia ovat Kuvablogi.com, Vuodatus.net, Omasana.fi, Blogitus.net ja Kauppalehti Blogit. Opiskelussa blogeja voidaan hyödyntää esimerkiksi opiskelun aikaisessa yhteydenpidossa opettajan ja opiskelijoiden välillä, esimerkiksi palautteen annossa.

5 3 Oppimisympäristöt: Discemdum Optima ja Moodle Discendum Optima ja Moodle ovat Internet-verkossa toimivia oppimisympäristöjä, joissa kouluttajat, opiskelijat ja ryhmät voivat yhdistää dokumentteja, harjoitusten tekemistä, keskustelua, kommentointia, ilmoituksia ja paljon muuta. Verkkoalustat ovat ikään kuin oppimisympäristöjä, jotka eroavat joiltain osin rakenteellisesti toisistaan mutta joita yhdistää myös moni piirre. Verkkoympäristöt rakennetaan aina kussakin koulutuksessa omanlaisekseen; verkkoympäristöissä on lukuisia työkaluja, joista valitaan aina kuhunkin koulutukseen tarkoituksenmukaiset. Verkko-oppimisympäristöt on suunniteltu perinteisen lähiopetuksen vaihtoehdoksi tai tueksi, jolloin voidaan puhua monimuoto-opiskelusta. Opiskelijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Sen mukaan, miten kurssin toteutus on suunniteltu, opiskelija aloittaa opiskelun itsenäisesti kirjallisten ohjeiden avulla tai lähiopetuksena annetun perehdytyksen jälkeen. Opiskelijalta verkko-opiskelu sinällään vaatii itsekuria, koska verkossa tapahtuvaan opiskeluun on varattava aikaa kuten luokkaopiskeluunkin. Internet-pohjaisen verkkoympäristön käyttöä varten tarvitaan tietokone, Internet-yhteys ja www-selain. Osa toiminnoista vaatii selaimen Java Plug In -asennuksen. 3.1 Discendum Optima Optima-ympäristössä työskennellään yhdessä tai useammassa eri työtilassa. Työtilassa voi lukea ja jakaa dokumentteja, työstää tekstejä, palauttaa tehtäviä sekä osallistua keskusteluun. Optima-ympäristössä kaikilla on käytössä myös Oma tila, jonka avulla voi jäsentää omaa työskentelyä. Omassa tilassa voi tehdä erilaisia asioita riippuen siitä, mitä profiiliin on määritelty: määrittää omaan käyttäjätunnukseen liittyviä asetuksia, seurata keskitetysti kurssisuorituksia, lukea eri keskustelualueiden viestejä sekä tuottaa objekteja henkilökohtaiseen kotikansioon.

6 Lisätietoja: https://www.optima.discendum.com 3.2 MOODLE Moodle-oppimisympäristö on toimintaperiaatteiltaan Optiman kaltainen, vaikka se eroaakin rakenteensa puolesta siitä joiltain osin. Moodlessa opiskelijan kannalta merkittävämmät osiot ovat yleensä kurssit, viestitoiminnot ja kalenteri, erilaiset keskustelutoiminnot sekä käyttäjätiedot, jossa opiskelija voi muokata myös omia tietojaan. Moodle-ympäristössä on esimerkiksi mahdollisuus palauttaa tehtäviä, jakaa ja arkistoida materiaalia sekä osallistua keskusteluun. Moodleoppimisympäristö on teknisesti suhteellisen helppokäyttöinen, joten opiskelijalta ei yleensä mene pitkään, ennen kuin hän pystyy itsenäisesti liikkumaan kurssiympäristössä ja keskittymään sisällön opiskeluun.

7 Lisätietoja: sekä 4 Videoneuvottelu Videoneuvottelulla tarkoitetaan kahden tai useamman pisteen välistä reaaliaikaista ääni- ja kuvayhteyttä. Neuvottelupisteiden maantieteellisellä etäisyydellä ei videoneuvottelussa ole merkitystä. Videoneuvottelua käytetään kokousten ja opetustilanteiden järjestämiseen. Videoneuvottelu pidetään usein erityisestä neuvottelutilasta tai salista, joka on varustettu videoneuvottelujärjestelmällä. Videoneuvotteluun voidaan liittää myös datayhteys, joka mahdollistaa materiaalien jakamisen käyttäjien kesken. Kahden neuvottelupisteen välillä voidaan neuvottelu järjestää ilman erillistä videoneuvottelutilaakin. Tällöin vaaditaan ns. desktop-laitteisto, jolloin yhteydet voidaan muodostaa kahden työpisteen välillä. Kuvan ja äänen välittämiseen tarvitaan kamera, mikrofoni ja kaiuttimet. Yhteyden muodostaminen edellyttää tietokoneeseen asennettavaa koodekkikorttia tai ohjelmistokoodekkia. Nykyään suurin osa videoneuvotteluista tapahtuu Internetin välityksellä.

8 Videoneuvottelu soveltuu useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten kokouksiin, opetukseen, ryhmätyöskentelyyn ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Videoneuvottelu mahdollistaa sekä kahden osapuolen välisen (kaksipisteneuvottelu) että useamman osapuolen kesken tapahtuvan yhteydenpidon (monipisteneuvottelu). Videoneuvottelun avulla järjestettävä opetus voi olla luento-opetusta, jossa opettaja pääasiassa puhuu, tai ryhmätyöskentelyä, johon kaikki osallistuvat aktiivisesti, tai siihen voi sisältyä molempia elementtejä. Opetustilanteessa voi olla mukana lähiryhmä sekä videoneuvottelulaitteiston välityksellä yksi tai useampi etäryhmä, tai opettaja voi olla kokonaan erillään opiskelijoista, esimerkiksi omassa työhuoneessaan. Videoneuvottelu voidaan myös tallentaa. Videotallenne esim. luennosta voidaan julkaista verkossa, jolloin se toimii opiskelijoille asioiden kertaamisen välineenä ja mahdollistaa luennon seuraamisen myös niille opiskelijoille, jotka eivät ole voineet osallistua varsinaiseen luentotilaisuuteen. Videoneuvottelua voidaan hyödyntää opetuksessa myös lähettämällä luento suoratoistona verkossa. Luentoa on tällöin mahdollista seurata reaaliaikaisena suoraan internet-palvelimelta olematta läsnä luentosalissa.

9 Kaksipisteneuvottelu soveltuu henkilökohtaisen ohjauksen välineeksi, kun ohjaaja ja ohjattava ovat etäällä toisistaan. Molemmat voivat osallistua neuvotteluun esimerkiksi omalta työasemaltaan käsin ja jakaa yhteisen työpöydän tai tiedostoja sekä työstää yhteisiä dokumentteja sovelluksenjakojärjestelmän avulla. Lisätietoja: 5 Messenger Windows Live Messenger (kutsumanimi Messenger, nettislangissa MSN tai Mese) on Microsoftin kehittämä pikaviestintäohjelma. Windows Live Messengerin versiota 8.0 edeltävät versiot tunnettiin nimellä MSN Messenger. Messengerin avulla voi keskustella pikaviestein, lähettää ja vastaanottaa tiedostoja, kuunnella äänileikkeitä, näyttää ja vastaanottaa web-kamerakuvaa sekä keskustella ryhmässä. Messenger-keskustelut voi myös tallentaa. MSN Web Messengerillä voi jutella verkossa tosiaikaisesti Web-selaimen avulla. MSN Web Messengeriä voi käyttää kaikissa yhteiskäytössä olevissa tietokoneissa esimerkiksi koulussa, töissä tai missä tahansa sellaisessa paikassa, mihin ei voi asentaa MSN Messenger -ohjelmistoa. Opiskelussa MSN Web Messenger helpottaa esimerkiksi opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteydenpitoa: pikaviestit ja -keskustelut korvaavat sähköposteja ja puheluita sekä tarjoavat usein nopean mahdollisuuden tietojenvaihtoon. MSN Web Messengerin käyttö vaatii web-selaimen, Microsoft Windowsin sekä Internet-yhteyden. Lisätietoja:

10 6 NetMeeting Windows NetMeeting-ohjelma on nykyään vakiovarusteena uusimmissa tietokoneissa. NetMeetingin avulla voi olla yhteydessä ihmisiin eri puolilla maailmaa, ottaa osaa kokouksiin, käsitellä yhdessä muiden käyttäjien kanssa NetMeeting-tiedostoja tai jakaa tietoja Internetin kautta. NetMeetingin avulla voi myös soittaa puheluita joko yhden tai useampien henkilöiden kanssa samanaikaisesti. Luonnoslehtiöllä voi selittää käsitteitä, laatia kaavioita tai hahmotelmia tai näyttää grafiikkaa. NetMeetingillä voi myös vaihtaa tietoja, tehdä yhteistyöprojekteja sekä pitää oppitunteja ja esitelmiä. Oppimistilanteiden aikana voidaan yhdessä luoda asiakirjoja tai muita tiedostoja, vaikka tarvittavaa ohjelmaa ei olisikaan jokaisessa tietokoneessa. Lisäksi voidaan lähettää tiedostoja yhdelle tai kaikille oppimistilanteeseen osallistujille. Oppimistilanteita voidaan isännöidä omasta tietokoneesta tai kokouspalvelimeksi kutsutusta tietokoneesta. NetMeetingin ääniominaisuus tukee mikrofoneja, kaiuttimia ja puhelimia. Mikrofonia ja kaiuttimia käytettäessä ääni voi olla joko yksisuuntainen tai kaksisuuntainen. Yksisuuntainen ääni sallii yhden henkilön puheen kerralla. Kaksisuuntainen ääni sallii kahden henkilön puheen samanaikaisesti. NetMeetingin avulla voi lähettää myös videokuvaa muille oppimistilanteeseen osallistujille. Videokuvan lähettämiseen tarvitaan joko videosieppauskortti ja kamera tai kamera, joka tukee Video for Windowsia. Videon vastaanottaminen ja videokuvan katseleminen eivät edellytä videovarustusta. Vaikka oppimistilanteeseen voi osallistua useita ihmisiä, videokuvaa voi siirtää vain yhden henkilön kanssa. Videoneuvotteluopetuksessa NetMeetingiä käytetään, kun halutaan välittää tietokoneelta tuleva kuva etäpaikkaan eri kanavaa kuin mitä videoneuvottelulaite käyttää. Tämä tarkoittaa, että videoneuvottelulaitteella ja NetMeetingillä on kummallakin oma Internet-linjansa ja -osoitteensa. NetMeetingin käyttö edellyttää, että NetMeetingiin osallistuvien tahojen tietoverkkojärjestelmien palomuurit eivät estä yhteydenottoa. Lisätietoja:

11 7 Skype Skype on Skype Limited -yrityksen tekemä Internetin verkkopuheluihin tarkoitettu maksuton sovellus. Ohjelma on pääasiassa tarkoitettu kahden henkilön välisiin puheluihin, mutta periaatteessa konferenssipuhelun avulla mukana voi olla jopa yhdeksän samanaikaista keskustelijaa. Lisäksi käyttäjät pystyvät lähettämään toisilleen pikaviestejä ja tiedostoja. Windows XP:n käyttäjät voivat käyttää myös videopuheluita Skypen versiosta 2.0 lähtien. Skypen järjestelmä on saavuttanut hyvän maineen, koska se on helppokäyttöinen ja toimii erilaisten verkkoyhteyksien takaa. Skypekäyttäjien väliset puhelut ja viestit ovat aina ilmaisia. Opetuksessa Skypeä voi käyttää esimerkiksi ääni- tai videoluentojen järjestämisessä. Skype toimii tavallisen puhelimen tavoin, mutta tietokoneen, mikrofonin, kaiuttimien, web-kameran ja datatykin avulla voidaan välittää ääntä ja kuvaa koko opiskelijaryhmälle samanaikaisesti. Skype mahdollistaa myös sen, että samaan puheluun osallistutaan useasta eri osoitteesta jopa ympäri maailman. Skypen käyttämiseen tarvitaan laajakaistayhteydellä varustettu tietokone, kaiuttimet ja mikrofoni. Lisätietoja: 8 Verkkovideoluento Verkkovideoluennot ovat lähinnä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston käytössä oleva keino välittää luento-opetusta Internetin kautta yhteistyöoppilaitoksiin ja niiden opiskelijoille erityisesti silloin, kun perinteisen lähiopetuksen toteuttaminen ei ole mahdollista. Verkkovideoluentoja voi seurata suorana lähetyksenä ja lisäksi osa luennoista tallennetaan määräajaksi. Verkkovideoluentojen julkaisukanavana käytetään Moniviestin-verkkojulkaisualustaa, jossa voidaan julkaista verkkotiedotus- ja oppimateriaaleja eri muodoissa. Suoria luentolähetyksiä seurataan yleensä opintoryhmässä yhteistyöoppilaitoksessa. Verkkovideoluennoilla kuvaa ja ääntä välitetään vain yht-

12 een suuntaan. Tämä erottaa sen videoneuvotteluna välitetystä opetuksesta, missä opetuksen vastaanottajilla on myös kuva- ja ääniyhteys luentopaikalle. Suorien lähetysten aikana verkkovideoluennon vastaanottajilla on kuitenkin chat-yhteys luentopaikalle ja muihin opetusta seuraaviin oppilaitoksiin. Esimerkiksi kysymysten esittäminen luennoitsijalle on mahdollista chatin avulla. Verkkovideoluentojen seuraamiseen tarvitaan tietokone ja internet-yhteys sekä ilmainen QuickTime -ohjelma, jonka voi ladata internetistä. Osa luennoista on Windows Media -muodossa, jolloin niiden seuraamiseen tarvitaan Windows Media Player -ohjelma, joka on usein valmiiksi asennettuna Windows-koneissa. Verkkovideoluennot on suojattu salasanalla, jonka saa omalta tuutorilta tai yhteyshenkilöiltä. Moniviestimen pääsivun Kokoelmat -linkin kautta löytyy kuitenkin vapaasti katsottavien ohjelmien kokoelma, missä voi käydä tutustumassa verkkovideoluentoihin käytännössä. Lisätietoja:

13 9 Facebook, IRC-galleria ja muut verkkoyhteisöt Viime aikoina hyvin suureen suosioon ovat nousseet erilaiset verkkoyhteisöt, joissa käyttäjät voivat verkostoitua ympäri maailman virtuaalitilassa. Esimerkkeinä tällaisista virtuaalisista yhteisöistä esitellään tässä Facebook ja IRC-galleria. Facebook on sosiaalinen palvelu, joka yhdistää ystäviä ja asioita, työ- ja opiskelutovereita sekä tuttavia. Ihmiset käyttävät Facebookia ollakseen kanssakäymisessä ystäviensä kanssa, ladatakseen kuvia palveluun, jakaakseen linkkejä ja videoita toisilleen sekä oppiakseen lisää ihmisistä, joita ovat tavanneet. Pääpiirteisesti sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden käyttäjäprofiilin ja blogin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystävien kanssa. Facebookia ylläpitää samaista nimeä kantava yritys Yhdysvalloissa. Kesäkuussa 2008 Facebookin käyttäjiä oli yli 70 miljoonaa, ja sinne lisättiin noin 14 miljoonaa uutta kuvaa päivittäin.

14 IRC-Galleria on suomalainen WWW-yhteisöpalvelu, johon suomalaiset internetin käyttäjät voivat lisätä valokuvia ja tietoja itsestään. Alunperin IRC-Galleria lähti liikkeelle ns. irkin (IRC) käyttäjien tarpeesta saada kuvansa nettiin muiden katsottavaksi. Rekisteröityneet käyttäjät voivat kommentoida valokuvien alle. Palvelu perustettiin vuonna Viimeisten vuosien aikana IRC-Galleriasta on kasvanut Pohjoismaiden eniten käytetty WWW-palvelu, ja marraskuussa 2008 IRC-Galleriaan oli rekisteröitynyt yli jäsentä ja palvelussa oli näkyvillä kuvaa. IRC-Gallerian käyttäjien keski-ikä on noin 20 vuotta. Verkkoyhteisöt ovat tulleet suosituiksi viime aikoina myös opetuksen yhteydessä: yhteisöihin voidaan luoda ryhmiä jonkin tietyn oppiaineen, oppilaitoksen tai opiskelijaryhmän ympärille, jakaa tietoja ja dokumentteja sekä tavata virtuaalisesti muita ryhmän jäseniä. Esimerkiksi yliopistojen alumniryhmät käyttävät Facebookia jo laajasti yhteydenpitoon ja tiedottamiseen. Lisätietoja: ja irc-galleria.net 10 Second Life Second Life on yksityisesti omistettu, internetissä toimiva virtuaalimaailma, joka on perustettu vuonna Käyttäjiä Second Lifellä on yli neljätoista miljoonaa. Second Life on ilmainen, mutta virtuaalimaailmaan voi myös ostaa Premium-tunnuksen, jolla saa ostettua muun muassa maata, jolle taas voi rakentaa oman talon. Second Lifestä on kaksi versiota: Teen Second Life sekä ns. normaaliversio. Molemmissa voi luoda hahmon (Avatarin), jonka ulkonäköä voi muuttaa. Hahmot voivat liikkua suurilla alueilla ja tehdä kaikenlaista (mm. urheilla, katsella videoita, tavata muita hahmoja, kuunnella musiikkia ja mennä naimisiin). Opetuksessa Second Lifea käytetään esimerkiksi järjestettäessä seminaareja, keskustelutilaisuuksia, ohjaus- ja valmennustilanteita sekä kokouksia. Koska Second Life on reaalimaailman virtuaalinen mallinne, jonka sisältö on kokonaisuudessaan käyttäjien itsensä luomaa, palvelun arvioidaan soveltuvan erinomaisesti niin etä- kuin lähiopetukseen.

15 Oppilaitoksissa Second Lifea on hyödynnetty muun muassa kielten ja historian opiskelussa sekä reaalimaailman tilanteiden ja ilmiöiden simuloinnissa. Second Life konkretisoi oppijan oppimispolun näkyväksi prosessiksi ja tekee opiskelusta monimuotoista. Virtuaalimaailma tukee sekä henkilökohtaista oppimisprosessia että toisaalta myös yhteisöllistä tiedon rakentamista. Merkittävimmät yhdysvaltalaiset yliopistot kuten esimerkiksi Princeton, Harvard ja Stanford hyödyntävät Second Lifea opetuksessaan. Virtuaalimaailmassa opiskelu korostaa vuorovaikutusta jopa enemmän kuin edellä esitellyt, suljetut verkko-oppimisympäristöt (kuten Moodle ja Optima). Käyttäjälle liikkuminen ja toimiminen virtuaalimaailmassa on yksinkertaista, ja käyttäjä tarvitsee välineiksi ainoastaan www-yhteyden, internet-selaimen, kameran ja mikrofonin. Lisätietoja:

16 Tämä opas on laadittu osana yhdeksän kesäyliopiston yhteistä tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen tähtäävää hanketta vuosina 2008 ja Hankkeessa ovat olleet mukana Helsingin seudun, Hämeen, Kuopion, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Tampereen ja Turun kesäyliopistot sekä Suomen kesäyliopistot ry. Hankkeen koordinoijana on toiminut Kuopion kesäyliopisto. Hankkeen tavoitteena on ollut kesäyliopistojen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen tähtäävän aktiivisen verkostoitumisen lisääminen ja asiantuntijuuden jakaminen. Tavoitteena on ollut myös yhteydenpidon lisääminen uutta tekniikkaa hyödyntämällä sekä verkko-opiskeluun liittyvien ympäristöjen ja oheispalvelujen yhteensopivuuden lisääminen sekä kansainvälistymisvalmiuksien lisäämiseen tähtäävän opetustarjonnan laajentaminen. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa selkokielisiä ohjeita tieto- ja viestintäteknologisten sovellusten käytöstä opiskelussa ja opetuksessa. Opas on suunnattu niin kesäyliopistojen opiskelijoille, opetushenkilökunnalle kuin kesäyliopistojen hallinnon parissa toimiville.

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä

Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Digitaalisista oppimisen ja viestinnän apuvälineistä Leena Hiltunen ITKY100 / 30.9.2009 Luennon sisältö Millaisia ohjelmistoja, ympäristöjä ja työkaluja yliopistolla on käytössä? Miten niitä käytetään;

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita

Opinto- ja opetuspalvelut Syksy Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalvelut Syksy 2012 Opinto- ja opetuspalveluiden sähköisiä palveluita Opinto- ja opetuspalveluiden sähköiset palvelut Moodle-oppimisympäristöt Adobe Connect (AC) Confluence Wiki elomake-lomakeohjelma

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus:

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tietojärjestelmätieteen opiskelijavalinta. Nimi: Henkilötunnus: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Valintakoe s2011 Sivu 1 Tehtävä 1. Tehtävän enimmäispistemäärä on 15. Esitä lyhyesti äskeisen esityksen keskeinen sisältö. Ilmaise asiasi sujuvasti ja selkeästi, kokonaisilla virkkeillä

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Windows Live Turvallisesti netissä

Windows Live Turvallisesti netissä Windows Live Turvallisesti netissä Mikä on Windows Live? Windows Live on henkilökohtaisista Internet-palveluista ja -ohjelmista koostuva verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan käyttäjälle tärkeät ihmissuhteet,

Lisätiedot

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2

PLAY. TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa v1.2 PLAY TP1 Musiikkikasvatusteknologia SOME Sosiaalinen media musiikin oppimisessa ja opettamisessa 10.03.2016 v1.2 Jarmo Kivelä, projektikoordinaattori Käyttömahdollisuudet Linkkien jakaminen, muiden lähettämien

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Ari Haasio Yliopettaja, YTL, FM Seinäjoen ammattikorkeakoulu Kannattaako vaivautua? Lisää Töitä Uusia välineitä opeteltavaksi Aikaa palaa opetuksen suunnitteluun Omien kokemusteni mukaan sosiaalisen median

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Keskeneräisten tarujen kirja

Keskeneräisten tarujen kirja Keskeneräisten tarujen kirja Tarve kokeilla jotain uutta Peliesittelyt ja digitarina Laadi peliesittely valitsemastasi pelistä. Sisällytä esittelyysi ainakin seuraavat asiat: Pelin nimi Lyhyt esittely

Lisätiedot

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15

Sosiaalisen median päivä 6.5.2010. Toriesitykset klo 13 15 Sosiaalisen median päivä 6.5.2010 Toriesitykset klo 13 15 Mitä on virtuaalimaailma käytännössä? Mitä siellä voi tehdä? Miten minä voisin hyödyntää virtuaalimaailmaa omassa opetuksessani? Sosiaalisen median

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010

Sosiaalinen media. Työkalu vai elämäntapa? Päivi Hintsanen Coloria.net d:sgn 2010 Sosiaalinen media Työkalu vai elämäntapa? 170210 facebook flickr WOMMA Blogi Yksi tai useampi kirjoittaja Vanhat tekstit säilyvät Tekstin lisäksi kuvia, videokuvaa tai ääntä Tunnusomaista ajan, linkityksen

Lisätiedot

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset

LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset IT-Medi 14.5.2014 LTDK ipad-hanke Tuoreimmat tulokset ja kokemukset Teemu Masalin LTDK ipad- projektin koordinaattori Tietotekniikka- asiantuntija Tietotekniikkakeskus Mitä on tapahtunut? Tekniikan ipadit

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö

Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus. 14.10.2015 Valtiovarainministeriö Lync-järjestelmän käyttö etäpalvelussa Työasemavaatimukset ja selainohjelman asennus 14.10.2015 Valtiovarainministeriö 1 1 Taustaa Nykyisten videoneuvottelulaitteiden sopimus päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto

Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa. pilotin opetukset. Laura Tiitinen Lapin yliopisto Rakenteellisen sosiaalityön opetusta sosiaalisessa mediassa pilotin opetukset Laura Tiitinen Lapin yliopisto 1 Rakenteellisen sosiaalityön opetuksesta TÄRKEÄÄ OPETUKSESSA ON - Konkreettisuus - Rohkeus

Lisätiedot

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu

Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Microsoft Office 365 / SharePoint -pilvipalvelu Tämän materiaalin käyttäminen ja muokkaaminen on sallittua tietyin ehdoin. Lue tarkemmat tiedot viimeiseltä sivulta. Mikko Lammi mikko.lammi@tampere.fi 040

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö

Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje Valtiovarainministeriö Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä... 1 1.2 Uusi etäpalvelujärjestelmä...

Lisätiedot

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja Athlon

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia

Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia 1 / 6 Valteri-koulu Tervaväylässä käytettäviä mobiilisovelluksia Koulussamme ipadien käyttö on vakiintunut monipuolistamaan opetustamme. Nämä sovellukset ovat olleet suosittuja Tervaväylässä. Osa niistä

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi

Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut www.helsinki.fi Näin järjestän ohjelmointikurssin, vaikka en ole koskaan ohjelmoinut Ohjelmointikurssin järjestäminen Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kurssimateriaalin avulla 15.4.2016 1 Linkki Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

LUT Moodle -opiskelijan opas 2014

LUT Moodle -opiskelijan opas 2014 LUT Moodle -opiskelijan opas 2014 Sisällysluettelo 1. Moodle... 2 1.1 Aloitussivu... 3 1.2 Navigointi ja Asetukset... 4 1.2.1 Navigointi... 4 1.2.2 Asetukset... 6 1.2.3 Murupolku... 7 2. Kurssit... 7 2.1

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa)

K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) K-Lite Codec Pack v2.48 Asennusohje (toimii myös uusissa versioissa) Niko Rautava 2006 http://koti.mbnet.fi/nrautava Kannattaa ainakin kokeilla ensimmäisellä kerralla näiden ohjeitten mukaan, koska tässä

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS

Prospektini. Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini Usein kysytyt kysymykset SISÄLLYS Prospektini - yleistä 1. Mikä on Prospektini sovellus? 2. Mistä löydän Prospektini sovelluksen ja kuinka voin ladata sen? 3. Millä laitteilla Prospektini sovellus

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari

Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke. Päätösseminaari Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke Päätösseminaari 21.1.2016 1 2 Opettajien osaamiskartoitus 2015 Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hanke 3 Osaamiskartoitus 2014 ja 2015 2014: Didaktiset

Lisätiedot

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu

Sanna Pensonen, suunnittelija. Saamelaisalueen koulutuskeskus Virtuaalikoulu www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu Sanna Pensonen, suunnittelija Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettien hyödyntäminen opetuksessa Tablettitietokoneiden käyttö koulussa vahvistaa lasten ongelmanratkaisutaitoja (Yle uutiset 6.8.14)

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad)

Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Lync WebApp -ohje 1 (13) Liittyminen Sovelton Online-tapahtumaan Microsoft Lync Web App -selainlaajennuksella (Windows, MAC ja ipad) Huom. Kaikki käyttöjärjestelmät ja selainohjelmat eivät ole tuettuja.

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Asiaa etäopetuksesta. Kolibri-hanke

Asiaa etäopetuksesta. Kolibri-hanke Asiaa etäopetuksesta Kolibri-hanke Asiaa etäopetuksesta Kolibri esittäytyy Yleistä etäopetuksesta Etäopetuksen eri toteutustavat ja tekniikat Etäopetus erityistilanteissa Etävieraat ja -vierailut Etäkerhot

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016

Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja. Tuulikki Paturi 28.1.2016 Tablettitietokoneen ostossa huomioitavia seikkoja Tuulikki Paturi 28.1.2016 Henkilökohtaiset tietokonelaitteet Älypuhelin mukaan Tabletti Mukaan ja kotiin Läppäri kotiin 2 Mikä on tabletti? Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa. Ohje

Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa. Ohje Sosiaalisen median käyttö Kiteen kaupungissa Ohje Sisältö Johdanto... 3 Kenelle ohje on tarkoitettu?... 3 Mitä sosiaalinen media on?... 3 Mitä hyötyä sosiaalisesta mediasta kaupungille on?... 3 Mitä sosiaalisen

Lisätiedot