momutoko Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen Laatineet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momutoko Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen Laatineet:"

Transkriptio

1 Teoreettinen virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli työssäoppimiseen momutoko Laatineet: Virpi Lahti, projektipäällikkö Marja-Liisa Mäntylä, verkkomentori

2 Johdanto Luotu malli on teoreettinen ja kuvaa virtuaalisuuden sekä mobiiliteknologian hyödyntämistä työssäoppimisen ohjaamisessa. Uusien teknologioiden, kuten blogin, verkko- ja mobiiliopetuksen, hyödyntäminen tulisi ottaa yhdeksi tulevaisuuden painopistealueeksi työssäoppimisen ohjaamisessa. Nämä uudet ympäristöt tarjoavat uusia mahdollisuuksia perinteisten työvälineiden lisäksi. Uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin työssäoppimisjaksoilla yhteydenpidossa opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan. Tieto- ja viestintätekniikan taidoille tulisi laatia oppilaitoskohtaiset tavoitteet ja kriteerit sekä suunnitella tämän pohjalta koulutusstrategia ja sopivat työvälineet. Esimerkiksi tiedottaminen, opettajien koulutus, tukipalvelut, yhteisöllinen tekeminen, resurssit suunnitteluun ja kehittämistyöhön sekä työvälineet, kuten ohjelmat ja laitteet, vaatisivat kehittämistä. Ensisijaisesti työpaikkaohjaajille (tpo) ja työssäoppimista ohjaaville opettajille (top-opettajille) pitäisi luoda riittävät tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Tietoteknisten tietojen ja taitojen parantaminen tapahtuisi ensisijaisesti osallistumalla erilaisille perus- ja täydennyskoulutuskursseille, joihin osallistuminen olisi suositeltavaa. Tarvittaessa kollega tai mikrotuki voisi opastaa henkilökohtaisesti top-opettajaa tai työpaikkaohjaajaa. Toisaalta ammatillinen yhteistyö muiden saman alan opettajien kanssa kehittää omaa osaamista sekä antaa uusia näkökulmia opetus- ja ohjaustyöhön. Koulutus Työpaikkaohjaajat ja työssäoppimista ohjaavat opettajat tarvitsevat sekä perus- että täydennyskoulutusta eri osa-alueiden tekniseen osaamiseen. Kyselyssä syksyllä 2005 (liite 1) kartoitettiin työpaikkaohjaajien käytössä olevia tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia sekä käyttäjien tietoteknistä osaamista. Vastaavasti opettajien tieto- ja viestintätekniikan taitoja selvitettiin Marja-Liisa Mäntylän tekemässä gradussa Tieto-ja viestintätekniikka työssäoppimisen ohjaamisessa ja siihen liittyneessä kyselyssä (liite 2). Koulutuksen avulla voitaisiin taata molemmille osapuolille riittävät perustiedot ja - taidot tieto- ja viestintätekniikan käyttöön sekä teknologian hyödyntämiseen, jolloin he pystyisivät hyödyntämään näitä välineitä monipuolisemmin työssäoppijan ohjaamisessa. Tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen osallistumisen pitäisi olla jopa edellytyksenä, jotta uutta teknologiaa olisi mahdollista hyödyntää työssäoppimisen ohjaamisessa. Koulutuksessa huomioidaan osapuolten valmiudet ja käytettävissä olevat tietotekniset välineet. Niiden perusteella valitaan yhteydenpitoon ja ohjaukseen soveltuvat laitteistot sekä ohjelmistot, ja lisäksi yksilöllistä ohjausta annetaan tarvittaessa. 1

3 Tiedottaminen ja informointi työssäoppimisen käytännöistä (ajankohdat, sisällöt, ajankohtaiset asiat ym.) Työssäoppimispaikkojen tiedottamiseen ja informointiin soveltuvat muun muassa sähköposti, matkapuhelin, blogit, pikaviestiohjelmat, kotisivut tai verkko-oppimisympäristö. Top-opettajan ja tpo:n välisissä vuorovaikutustilanteissa yksittäiset matkapuhelinviestit tai perinteinen sähköposti ovat erittäin hyviä työkaluja henkilökohtaiseen yhteydenpitoon, koska välineet ovat käytössä jokaisella top-opettajalla ja työpaikkaohjaajalla. Matkapuhelimella työpaikkaohjaaja tai top-opettaja voi ottaa yhteyttä eri tavoin, kuten soittaa puheluita tai lähettää tekstiviestejä. Yhteydenpitoon soveltuu erinomaisesti myös pikaviestintään tarkoitetut ohjelmat (esim. MSN Messenger, Adobe Acrobat Connect Pro). Verkkopuhelut voivat olla kahdenkeskisiä puheluita. Samoin kirjalliseen viestintään tarkoitetuilla pikaviestiohjelmilla voidaan käydä kahdenkeskistä dialogia tai chat-istuntoja. Yhdeksi viestintävälineeksi sopii blogi, joka soveltuu kotisivuja paremmin top-opettajan tiedotuspalstaksi helppokäyttöisyytensä ansiosta. Toisaalta tällainen ominaisuus sisältyy myös verkko-oppimisympäristöön, jonka sisäisellä sähköpostilla voidaan lähettää helposti henkilökohtaisia viestejä yksittäiselle työpaikkaohjaajalle. Verkko-oppimisympäristön keskustelupalstaa voidaan käyttää myös sähköisenä ilmoitustauluna, jolloin lähetetyt viestit siirtyvät myös käyttäjien sähköposteihin automaattisesti. Muita samaan tarkoitukseen tarkoitettuja työkaluja verkko-oppimisympäristössä ovat esimerkiksi chat, blogi tai kalenteri, joista kalenteri toimii enemmän yksisuuntaisena top-opettajan välineenä. Näiden edellä mainittujen tiedotusvälineiden käyttö vaatii top-opettajalta ja työpaikkaohjaajalta peruskokoonpanossa ainoastaan Internetyhteyksisen tietokoneen ja selainohjelman. Kyselyn tulosten perusteella havaittiin, että työssäoppimispaikoilla ei ole käytössä videoneuvottelulaitteita. Tämän vuoksi tähän malliin ei sisällytetty videoneuvottelun hyödyntämistä. Pikaviestiohjelmat voisivat korvata videoneuvottelulaitteistot helppokäyttöisyytensä ja yleisyytensä ansiosta. Ohjaus, seuranta ja arviointi työssäoppimisjakson aikana Työssäoppijoiden ohjaaminen kuuluu sekä työpaikkaohjaajan että top-opettajan työtehtäviin, mutta opettajat voivat neuvoa myös työpaikkaohjaajia työssäoppimisen aikana. Siihen sopivia työvälineitä ovat sähköposti, matkapuhelin, blogit, pikaviestiohjelmat, kotisivut tai verkko-oppimisympäristö. Sähköposti soveltuu perinteiseen tapaan sekä työpaikkaohjaajan että työssäoppijan henkilökohtaiseen ohjaamiseen. 2

4 Perinteinen matkapuhelimella soittaminen ja tekstiviestit sopivat yhtä lailla ohjauksen välineeksi. Uutena vaihtoehtona on tarjolla top-opettajien, työpaikkaohjaajien ja opiskelijoiden käyttöön maksullinen etaitava-sovellus, joka on työssäoppimisen seurantaja arviointijärjestelmä. Mobiililaitteiden avulla saataisiin reaaliaikaista palautetta ja kuulumisia opiskelijalta sekä voitaisiin aktivoida opiskelijaa tarvittaessa. Sovellusta voidaan joiltain osin hyödyntää myös työpaikkaohjaajien ohjaamisessa. Blogi soveltuu myös ohjauksen välineeksi vuorovaikutteisuutensa ansiosta. Pikaviestiohjelmat soveltuvat top-opettajan ja työpaikkaohjaajan kommunikointivälineeksi nopeutensa vuoksi. Sen sijaan kotisivuille voidaan laittaa opiskelijalle suunnattua opetusmateriaalia, jota myös työpaikkaohjaaja voi hyödyntää ohjaustilanteissa. Verkko-oppimisympäristöön voidaan koota edellä mainittujen työkalujen lisäksi aiheeseen liittyviä keskustelupalstoja esimerkiksi työssäoppimiselle asetettujen tavoitteiden seuraamista ja toteutumista varten. Top-opettaja voi hyödyntää ohjauksessa myös erillistä mobiiliohjaamiseen kehitettyä MobiLogi-lisätyökalua, joka on nimenomaan Moodlen lisäominaisuus. 3

5 Käsitteitä Blogi MSN Messenger nettipäiväkirja on kronologisesti etenevä verkkopäiväkirja, jota päivittää yksi tai useampi henkilö. Päiväkirjamerkinnät koostuvat tietystä aihepiiristä, kuten kirjoittajan omista kiinnostuksen kohteista. Microsoft Live Messenger. Microsoftin jakama ilmainen pikaviesti-ohjelma Pikaviestiohjelma Chat Verkko-oppimisympäristö Mobilogi ohjelma, jonka avulla voidaan puhua kahdenkeskisiä puheluita ja konferenssipuheluita, mahdollisuus reaaliaikaiseen dialogin vaihtoon chat-istunnossa ja tiedostojen jakamiseen verkkokeskusteluohjelma, jonka avulla voidaan keskustella toisten ihmisten kanssa reaaliaikaisesti Internetissä. Verkkopohjainen oppimisympäristö toteutetaan Internetiä ja verkkoteknologiaa hyödyntäen, ja se muodostuu hypertekstirakenteista, hypermediasta, linkeistä, keskustelualueista ja muista vuorovaikutuskanavista (sähköposti, chat) sekä mahdollisesti vuorovaikutteisista, ohjelmoiduista sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmista. Esimerkiksi koulutuskuntayhtymässä on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Moodlessa oleva työkalu, joka on suunniteltu tukemaan ohjaustoimintaa vähentäen työssäoppimista ohjaavien opettajan työaikaa. Se muodostuu portfoliosta ja dokumentoidusta ohjausdialogista ohjaajan ja opiskelijan välillä. Työkalussa on valmiita ohjauslauseita sekä lauseiden alkuja, joita voidaan valita valikosta. Lisäksi voidaan luoda uusia lauseita nykyisiin tai omiin kategorioihin. Myös kuvasymbolien käyttö on mahdollista. Viestin voi määritellä lähtemään mobiililaitteeseen sekä sähköpostiin. 4

6 Virtuaalisuuden ja mobiiliteknologian hyödyntämisen toimintamalli Koulutus Työpaikkaohjaaja Tukipalvelut Mobiililaite Sähköposti Perussovellukset Kotisivut Verkko-oppimisympäristö Pikaviestiohjelmat Blogit Työssäoppija Top-opettaja 5

7 Liite 1 momutoko Työpaikkaohjaajille s 2005 suunnatun kyselyn tuloksia Tietotekniset laitevalmiudet 60 Vastaajien lukumäärä (N=88) tyopaikalla kotona ei Tietokone Internet-yhteys Sähköposti Tietotekninen osaaminen 50 Vastaajien lukumäärä (N=88) jonkinverran hyvin en_lainkaan 6

8 Liite 2 momutoko Opettajille s2006 suunnatun kyselyn tuloksia (M-L Mäntylän gradu) Top-opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaamistaso (n=64) TVT-osaamistaso ammattilainen kokenut käyttäjä peruskäyttäjä aloittelija % Yhteydenpitotavat työssäoppimisjakson aikana (n=64). Yhteydenpito työssäoppimisjaksolla Muu Verkko-oppimisympäristö Kotisivut Sähköposti Verkkopuhelin Matkapuhelin Lankapuhelin Käynnit Opiskelijaan Työpaikkaohjaajaan % 7

9 Matkapuhelimen ominaisuuksien käyttö (n=64). Käytössä olevat matkapuhelimen ominaisuudet Muu Kuvien lähetys Valokuvaaminen Internet Sähköposti Ryhmätekstiviestit Tekstiviestit Puhelut Opiskelijaan Työpaikkaohjaajaan % Eri tietotekniikan sovellusten käyttö työssäoppimisen ohjaamisessa (n=64). Tietokoneohjelmat työkaluna opetustyössä Muu Tietokannat Esitysgrafiikka Taulukkolaskenta Ei Kyllä Tekstinkäsittely % Verkko-oppimisympäristön käyttö opiskelijoiden ohjaamisessa (n=64). Opiskelijoiden ohjaamiseen suunnitteilla 14 % en kyllä suunnitteilla en 78 % 8

10 Verkko-oppimisympäristön käyttö työpaikkaohjaajien ohjaamisessa (N=64) Työpaikkaohjaajien ohjaaminen kyllä 2 % suunnitteilla 11 % en kyllä suunnitteilla en 87 % Verkko-oppimisympäristön toiminnallisuudet Verkko-oppimisympäristön toiminnallisuudet kpl Tiedotteet Tehtävät Ohjeet, oppaat Linkit Kyselyt Keskustelupalstat Chat Kalenteri Uutispalstat Työssäoppimispäiväkirja Portfolio Palautuskansio Sähköposti Muu Opiskelijalle Työpaikkaohjaajalle 9

11 Top-opettajien arviot työssäoppimisen ohjaamisessa käytetyn tieto- ja viestintätekniikan merkityksestä (n=64) Työssäoppimisen ohjaaminen Koulutuksilla kehitän työssäoppimisen osaamista Koulutuksilla parannan tietoteknistä osaamistani Ohjaukseen jää enemmän aikaa tvt:n avulla Sähköisessä muodossa materiaalia työpaikallani Saan riittävästi apua tekniikkaongelmissa Kyllä Ei TVT:n käyttö on lisännyt ongelmatilanteita Käytän paljon aikaa TVT:n opettelemiseen TVT vie liikaa aikaa TVT tehostanut työn tekemistä % 10

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa

Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Tieto- ja Viestintätekniikka opetuksessa Kesäyliopistot Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Sisältö 1 Adobe Acrobat Connect Pro 3 2 Blogit 4 3 Oppimisympäristöt: Optima ja Moodle 5 4 Videoneuvottelu

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011

Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Sosiaalinen media vertaisohjauksessa kartoitus Kesäkuu 2011 Varustamo-hanke Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Tampereen ammattikorkeakoulu Tekijät: VOV1-vertaisohjaajat Sisällys Facebook... 2 Mindomo...

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle

Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Pdf-tiedosto verkkoversiosta 1.0 KATSAUS Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle Toimittanut Tuija Aalto Oikeusministeriö Demokratia- ja kieliasioiden yksikkö 4.6.2010 Teos on lisensoitu Creative

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot