Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen. Tampereen yliopisto Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen. Tampereen yliopisto 8..2014 Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry"

Transkriptio

1 Esteettömyys asenteeksi - Siltoja osallisuuteen Tampereen yliopisto Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry

2 Miljoona erilaista oppijaa! 20 % väestöstä Varhainen tunnistaminen tukeminen Esikko Terttu Tarinan kertojat Ray:n oppimisvaikeusohjelma kaikissa lahjakkuusryhmissä kaikissa oppilaitoksissa kaikissa ammateissa kaikissa ryhmissä

3 Erilaisten oppijoiden liitto? Valtakunnallinen lukijärjestö Erilaisen oppijan etujärjestö 19 aluejärjestöä ja nuorisojaos

4 Erilaisten oppijoiden liitto ry Etelä-Savon lukiyhdistys Hangon erilaiset oppijat ry (HANERO) Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) Joensuun erilaiset oppijat ry, JOSE Kanta-Hämeen erilaiset oppijat ry (Hämeenlinna) Keski-Suomen erilaiset oppijat ry (Jyväskylä) Keski-Uudenmaan erilaiset oppijat ry (KSERO) Lahden seudun erilaiset oppijat ry (LEO) Kokkolan ja Kaustisen seutukunnan lukiyhdistys Lukutikku, Rovaniemi Kotkan seudun erilaiset oppijat ry Kouvolan seudun erilaiset oppijat ry Kuopion seudun erilaiset oppijat Lossi / Vaasa Pirkanmaan erilaiset oppijat ry (PEO), Tampere Pohjois-Suomen lukiyhdistys ry Varsinais-Suomen dysleksiayhdistys Tref Ylä-Savon Lukiyhdistys ry

5 NEO Nuoret erilaiset oppijat Erilaisten oppijoiden liiton Nuorisojaosto nuorisosihteeri Jari-Pekka Hietsilta

6 Pirkanmaan erilaiset oppijat ry. perustettu v kaikille avoimet kokoukset kouluaikoina kuukauden viimeinen torstai klo (Pellervonkatu 9) sähköposti: puhelin: jäsenen ei tarvitse olla luki-henkilö

7 Lukijärjestöt - kenelle? Erilaisille oppijoille vauvasta vaariin Vanhemmille ja läheisille Ammattilaisille

8 Helsingin yliopiston erilaiset oppijat ry. Erilaisella oppijalla viitataan ihmisiin, joilla on syystä tai toisesta on jonkinlaisia, jonkinasteisia oppimisvaikeuksia. Tavallisia syitä oppimisvaikeuksiin ovat esimerkiksi lukihäiriö, AD/HD, Aspergerin syndrooma ja lievä CP-vamma.

9 Oppiaksemme ymmärtämään suhteemme toisiin ihmisiin, meidän on ensin opittava ymmärtämään itseämme Bill Bonstetter

10 Hahmotushäiriön merkitys osallisuudessa Hahmottamisen vaikeudet Pulmia tulkita ympäristöstä ja omasta kehosta tulevaa tietoa oikein, normaalista aistitoiminnasta huolimatta. Satu Hirvonen/HERO

11 Pulmia hahmottamisessa Nähdyn hahmottamisessa samantapaisten kirjainten erottaminen toisistaan kirjainten ja numeroiden suunnat allekkainlaskujen laskusuunnat Kuullun hahmottamisessa Vaikeus erottaa samalta kuullostavia sanoja toisistaan Satu Hirvonen / HERO

12 Pulmia hahmottamisessa Ympäröivän tilan hahmottamisessa oikea ja vasen, ilmansuuntien hahmottaminen suunnistaminen ja karttojen lukeminen vaikeaa suuntien ja etäisyyksien tai esineiden sijainnin arviointi Ajan hahmottamisessa kellonajat ja päivämäärät sekoittuvat aikataulujen lukeminen on hankalaa Satu Hirvonen / HERO

13 Erilaiselle oppijalle tyypillisiä pulmia! hitaus monella alueella motorinen kömpelyys keskittymisen vaikeus hahmottamisen vaikeus muistamisessa pulmia heikot akateemiset taidot

14 Miten oppimisvaikudet ilmenevät? Lukemisen vaikeus Dysleksia Puheen tuottamisen vaikeus Laaja-alaiset kielelliset vaikeudet (Dysfasia) Kirjoittamisen vaikeus Dysgrafia Matematiikan vaikeus Dyskalkulia Motoriset vaikeudet - Dyspraksia Hahmottamisen vaikeus Muistiongelmia

15 Lukivaikeus ei tarkoita, etteikö lukihenkilö osaisi lukea ja kirjoittaa tai laskea

16 Lukemisen pulmia Lukemaan oppiminen hidasta Lukeminen hidasta Ääneen lukeminen hidasta ja virheellistä Luetun ymmärtämisessä vaikeuksia Lukeminen nopeaa ja virheellistä Ulkoa oppiminen heikkoa Harjoituksen puute

17 Kirjoittamisen pulmia Kirjoittaminen virheellistä Ongelmia lauserakenteissa Kielioppi vaikeaa Tekstin tuottaminen hankalaa Käsin kirjoittaminen epäselvää ja kömpelöä

18 Lyhytkestoinen muisti pätkii ohjeita pitää kysyä aina vain uudestaan tunnusluvut, salasanat ja koodit ongelma! varatut ajat unohtuvat tai merkitty väärin palautuspäivät ja myöhästymismaksut apuneuvoja: muistutusjärjestelmät, kännykän muistiin kirjaaminen pika-apua: kynä ja paperi, selvästi kirjoitetut tai printatut ohjeet paperilla

19 Matematiikan pulmia Teoreettinen ajattelu vierasta Avaruudellinen hahmottaminen hankalaa Kertotauluna ja kaavojen oppiminen ongelmallista Mittasuhteiden ymmärtäminen pulmallista Sanalliset tehtävät tuottavat ongelmia

20 Ongelmien päällekkäisyys komorbiditeetti Oppimisen ongelmat esiintyvät harvoin yksin, yleensä ne ilmenevät päällekkäisinä. Esim. 43%:lla lukivaikeuksista on myös matematiikan vaikeus

21

22 Mitataanko luetun ymmärtämistä, vai sitä osaako laskea?

23 Esim. Ongelmat lomakkeiden täyttössä käsin tai sähköisesti Voivat johtua päällekkäisistä ongelmista hahmottaminen lukemisen tekstinymmärtäminen kirjoittaminen

24 Ongelmien päällekkäisyys yli puolella mielenterveyskuntoutujista päihdeongelmaisista rikostaustaisista on oppimisvaikeustausta

25 Tunnistamattoman oppimisvaikeuden seurauksia mm. heikko itsetunto opiskelukammo heikko itsetuntemus epäonnistumisen pelko Jokainen meistä tarvitsee ainakin yhden ihmisen, joka uskoo onnistumiseemme

26 Tärkeä tunnistaa ja tunnustaa onko kysymyksessä oppimisominaisuudesta tai oppimistottumattomuudesta Molemmissa tapauksissa tarvitaan ohjausta ja tukitoimia

27 Oman oppimisena asiantuntijaksi! Miten? vahvuuksien tuntemus ja hyödyntäminen heikkojen alueiden tunnustaminen vanhojen tapojen poisoppiminen apuvälineiden käyttö

28 Monikanavainen viestintä ja opetus palvelevat kaikkia jos mahdollista: sanallinen (puhuttu, nauhoitettu) äänellinen (musiikki, tehosteet) kirjallinen (teksti) kuvallinen (kuvat, videot) visuaalinen (värit)

29 Graafinen ilme! BDA Brittish dyslexia association. Dyslexia Friendly Style Guide (Times new Roman) käytä pieniä kirjaimia jätä kirjainten ja rivien välille ilmaa (1,5-2 riviväli) suositeltavia tekstityyppejä; Ariel, Tahoma, Verdana, Times new Roman, Helvetica jne kirjainkoko vähintään 12, vielä parempi 14

30 Konsteja vieraitten kielten oppimiseen! Vieraan kielen kuuntelua, selailua mahdollisimman paljon (altistuminen) Sanojen oppimisessa avainsanat Hullujen tarinoiden sepittely Hullujen kuvien piirtely Lauseen rakentamisessa korttien ja värien käyttö Muistamisessa musiikin käyttö Vessanseinämetodi, seinille tekstejä Korttien askartelu Sanojen liimaaminen huonekaluihin Jne Mielikuvitus vain asettaa rajat konsteille

31 Konsteja matematiikan oppimiseen Kaikenlaisten apuvälineiden käyttö (mm. omat sormet) Tehtävien ääneen lukeminen Tehtävien palastaminen Ilmiöiden ja kaavojen ymmärtäminen Käytännön esimerkkien hyväksikäyttö Hannele Ikäheimo:

32 Mitä muuta esteettömyys on? henkilökohtaistaminen? yksilöllistäminen? oikeanlaiset kirjalliset materiaalit esteetön viestintä

33 haasteita Saavutettavuus sähköisessä opiskelussa ja viestinnässä!! Verkko-oppimisympäristö?

34 Saavutettavuus opetuksessa Opettajalla tulee olla riittävä tietämys lukivaikeudesta Monenlaiset oppimisstrategiat Oppimistyylien hyväksikäyttö Oppimisympäristön esteettömyys Riittävän ajan salliminen Apuvälineiden käytön salliminen

35 Saavutettavuus opiskelutilanteissa mikrofonin käyttö; kaikkien pitää kuulla kunnolla (ei vain induktiosilmukan vuoksi) akustiikka; kaikkien pitää kuulla kunnolla oikeus nauhoittaa luento; muistin avuksi monisteet etukäteen; ymmärtämisen tueksi valaistus; kaikkien pitää nähdä kunnolla

36 Saavutettavuus opiskelutilanteissa häiriötekijät tulee minimoida ilmapiirin tulee olla kannustava kiireentuntua pitää välttää oikeanlaiset apuvälineet käytössä

37 Opi oppimaan

38 Ymmärtämisen keinoja! Oppimistyylit Temperamentti Oppimis- ja työskentelytavat Apuvälineet Oppimisympäristöt

39 Oppimistyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla ihmiset alkavat keskittyä uuteen vaikeaan tietoon ja omaksua, käsitellä ja säilyttää sitä muistissaan Rita ja Kenneth Dunn

40 Työskentelytyyli voidaan määritellä tavaksi, jolla työelämässä ihmiset omaksuvat ja muistavat uutta ja vaikeaa tietoa, ajattelevat ja kehittävät ja ratkaisevat ongelmia Barbara Prashnig

41 Oppimistyyleistä! visuaalinen auditiivinen kinesteettinen taktinen kokonaisvaltainen looginen kuusi muuta siltä väliltä

42 Temperamentti ei ole valmis toimintamalli tai lopullinen käyttäytyminen Liisa Keltikangas-Järvinen; Temperamentti ja koulumenestys

43 Temperamentti on taipumus tai tyyli, joka selittää ihmisten erilaisuudet. Temperamentti on pysyvä. Temperamentti nähdään jatkumona, jokaisella ihmisellä on jonkin verran jokaista temperamenttipiirrettä. Liisa Keltikangas-Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta

44 Temperamenttipiirteitä Liisa Keltikangas-Järvinen; Temperamentti ja koulumenstys Korkea sensitiivisyys aktiivisuus sopeutuvuus sinnikkyys häirittävyys rytmisyys intensiivisyys Matala sensitiivisyys aktiivisuus sopeutuvuus sinnikkyys häirittävyys rytmisyys intensiivisyys

45 Temperamentti persoonallisuuden biologinen pohja Ihmisen yksilöllisyys: Sopeutumisvaikeudet eivät johdu henkilön temperamentista tai ympäristön vaatimuksista vaan näiden yhteensopimattomuudesta Keltikangas-Järvinen Liisa: Hyvä itsetunto, Tunne itsesi suomalainen, Temperamentti ja ihmisen yksilöllisyys. Temperamentti ja koulumenestys, Temperamentti, stressi ja elämänhallinta

46 Apuvälineitä erilaisen oppijan arkeen

47 Lippalakki voi olla jollekin keskittymisen apuväline

48 Väri vaikuttaa miten näet lukea Sampolan kirjaston aulassa oli kysely: VÄRIKYSELYN TULOS 4 % 5 % Minkä väriseltä paperilta näet tekstin parhaiten? 31 % 9 % 14 % 22 % 15 %

49 Apuna voi käyttää värikalvoja tai vaihtaa tietookoneen taustaväriä

50 Skannaavasta kynästä on moneksi lukee tekstiä kääntää tekstiä toimii sanakirjana

51 Tietokoneen voi varustaa erilaisin apuohjelmin ipad ja muut tabletit tarjoavat alustan monille apuvälineille sekä peleille

52 Celia Lukemisesteisten kirjasto palvelee erilaisia oppijoita Oppikirjapalvelun asiakkaat asiantuntijalausunto lukivaikeudesta ei mahdollisuutta lainat daisy-soitinta Kirjastopalvelun asiakkaat asiantuntijan lausunto lukivaikeudesta mahdollisuus lainat daisy-soitin Lainaus siirtymässä verkkoon trio-yhdistelmäkirjat tulossa

53 Miten tunnistetaan, testataan? Pikalukitesti, www,erilaistenoppijoidenliitto.fi Lukiseula, NMI Yksilötesti, NMI Neuropsykologiset testit

54 Erityinen tuki yliopistossa Erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on oikeus erityisjärjestelyihin yliopistoihin hakeutumisvaiheessa ja opiskelun kestäessä. Erityisjärjestelyjä voivat olla - Apuvälineet - -Tilajärjestelyt - -Tukipalvelut - -Lisäaika - Erityisjärjestelyjä anotaan erikseen hyvissä ajoin ennen pääsykokeita. Yleensä anomukseen liitetään lääkärin lausunto tuen tarpeesta. Irma Kärkkäinen

55 ERITYINEN TUKI aikuiskoulutuksessa Irma Kärkkäinen

56 ERITYINEN TUKI aikuiskoulutuksessa

57 Tampereen yliopiston esteettömyys Haasteita lukitestaus (kuntoutus?) YTHS kirjaston laina-ajat tiedotus ja tutor-toiminta HOPS ja laitokset Huomioita mahdollisuuksiin pääsykoe- ja tenttijärjestelyt (ilmoittautuminen ja koetilanne) arviointitavat luentomateriaalit erilaiset tavat suorittaa kursseja apuvälineet yms. (tietokone kirjoitusvälineenä)

58 Luki-todistus Lukivaikeudesta opiskelija toimittaa laitokselleen lukihäiriöön perehtyneen asiantuntijan lausunnon (esim. puheterapeutin, psykologin, neurologin tai foniatrin lausunnon), ellei hän ole jo toimittanut lausuntoa opiskelijavalinnan yhteydessä. YTHS ohjaa yksityiselle opiskelija maksaa todistuksen

59 Keneen otan yhteyttä? Opintosihteeri Susanna Hartikainen, yliopiston päärakennus, huone A119, puh Hänellä on yhteys muihin tahoihin > Muita tahoja opintopsykologi tiedekuntien opiskelijaopinto-ohjaajat ura- ja rekrytointipalvelun uraohjaajat ammatinvalintapsykologi (PEO ry.)

60 Linkkejä

61 Sampolan positiivinen lukikolmio Pirkanmaan erilaiset oppijat ry. Lukitorin päivystys, mukana projekteissa ja Erilaisten oppijoiden liitossa Tampereen työväenopisto - erilaisia lukikursseja - Opinverstas Lukitori Lukitori -päivystys ma 18-20* -vertaistukea -lukiohjelmia -verkkosivut Opinverstas - mahdollisuus tehdä NMI:n Luki-seula ja testi - luki-tietoa ja apua Sampolan kirjasto - Lukitorin tilat ja ohjelmat Metson kirjasto - Luku-koiratoiminta

62 Sampolan Lukitori löytyy Tietotorilta (kone 11, lasisermin takaa) Lukiohjelmia: Lexia 4, aleksis2 ym. Lukitorin omat sivut ja tietoa kansioissa, esitteitä PEO ry Pirkanmaan erilaiset oppijat ry. Päivystää kuukauden 1. maanantai klo (kouluaikoina),yhteystiedot ilmoitustaululta muulloin sopimuksen mukaan vertaistukea, tietoa, lukiohjelmien ohjausta

63 Luki-kurssit Tampereen työväenopistossa järjestetään erilaisia luki-kursseja tavalliset lukikurssien lisäksi on kokeiltu luki-englantia, matematiikan kursseja, ATK:n perusteita,luki-taiji Luki-kursseilla käyvät kaiken ikäiset ja eri aloilta: yksityisyrittäjä, perushoitaja, Nokian suunnittelija, kirjastonhoitaja

64 Opinverstas Minna Kymäläinen, suunnittelija Sampolan työväenopisto Sammonkatu Tampere gsm

65 Neuvontaa ja ohjausta Puhelimitse Netissä Kasvotusten Facebookissa

66 Lukipuhelin: Valtakunnallinen Arkisin klo 11-18

67 Usein kysyttyä ONKOHAN MINULLA LUKIVAIKEUS? MITEN PÄÄSEN LUKITESTIIN? MINKÄLAISTA TUKEA MINULLA ON OIKEUS SAADA? MINKÄLAISTA TUKEA LAPSELLANI ON OIKEUS SAADA? Irma Kärkkäinen

68 Nettineuvoja Palvelee valtakunnallisesti Kysyä voi nimettömästi

69 Facebookissa Ryhmät: Oppimisvaikeudet ja erilainen oppiminen Nuoret erilaiset oppijat Toisenlainen Torstai- Toisenlaista tekemistä

70 Apuvälinekeskus Apuvälineitä Hitaalle lukijalle Hitaalle kirjoittajalle Kirjoitusvirheisiin Kieliin ja matematiikkaan Keskittymiseen Apuvälinekoulutusta Apuvälineohjausta ajanvarauksella:

71 Kirja apuvälineistä

72 Kiitos! Varhainen tunnistaminen tukeminen Esikko Terttu Tarinan kertojat Ray:n oppimisvaikeusohjelma Ollaan oppimisteja! Lahden seudun erilaiset oppijat

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa

Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen työtehtäviin liittyvissä tilanteissa Hämeenlinna 21.9.2011 Leila Pirskanen - Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitto ry Erilaisten oppijoiden liitto ry

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille

SAMPOLAN KIRJASTO. LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Tampereen kaupunginkirjasto SAMPOLAN KIRJASTO Heidi Roininen LUKITORI Palvelukonsepti lukivaikeuksisille kirjaston asiakkaille Opetusministeriön projekti 2.8.2004 23.6.2005 RAPORTTI Sampolan kirjasto 29.7.2005

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3 / 2011

JÄSENTIEDOTE 3 / 2011 JÄSENTIEDOTE 3 / 2011 2 Keski-Uudenmaan erilaiset oppijat ry Keski-Uudenmaan erilaiset oppijat ry, KSERO Ksero toimii erilaisten oppijoiden, niin lasten kuin aikuistenkin, hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta.yhdistys

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas

Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas Tuetun OPPISOPIMUKSEN opas SISÄLLYS 1. Johdanto OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN SÄÄDÖKSIÄ Opetustoimi Työoikeus Nuori työntekijä 2. TUETTU OPPISOPIMUS Tuetun oppisopimuksen käsitteet Tuettu oppisopimus Henkilökohtainen

Lisätiedot

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja

1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet 1. Lukitaitojen omaksuminen vaatii monia pohjataitoja 1 » huomion suuntaaminen ja ylläpitäminen» auditiiviset ja visuaaliset perustaidot kuten hahmottaminen

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen

Erilainen oppija lukiossa. Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen oppija lukiossa Erityisopettaja Irma Kärkkäinen Erilainen vai monenlainen? Kaikki ovat erilaisia oppijoita erityisine tarpeineen. Puhutaankin jo monenlaisista oppijoista. Erityinen tuki, ohjaus

Lisätiedot

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen

Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen LÖT Asiakaspalveluohje erityisryhmien kohtaamiseen SÄHKÖISET SISÄL- Koonnut viittomakielenohjaaja Tiina Kajala 31.7.2013 1 Johdanto O hje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa Ideoita siitä, mitä voin tehdä sovittaakseni opetukseni ja oppimateriaalin luki/oppimisvaikeuksisille oppijoille ja samalla kaikille oppilailleni Sisältö: 1. Pitäisikö muokata opetusta ja oppimateriaalia

Lisätiedot

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus

Raija Marttala. Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Raija Marttala Ei mulla ennen Opinpolkua ollut täällä mitään elämää Opinpolku Elämään opintovalmennuksen mallinnus Opinnäytetyö Syksy 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun

ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun ESTEETTÖMÄSTI TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN opas esteettömään opiskelijavalintaan ja opiskeluun Oppaat ja käsikirjat 2014:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:10 ISBN 978-952-13-5907-1 (pdf)

Lisätiedot

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö

ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö TOKKA2 www.lao.fi/tokka2 ADHD on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Se näkyy tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. ADHD:n ilmeneminen: keskittyminen,

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Tarinoita oppimisesta ja opettamisesta

Tarinoita oppimisesta ja opettamisesta Oppimistyylit opetuksessa: monipuolisia opettamisen tapoja ja oman oppimisen tiedostamista Havainnoidessamme ympäristöämme käytämme eri aisteja: näkö-, kuulo-, tunto-, haju-, maku- ja tasapainoaistia.

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN

TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Johanna Hartikainen & Jaana Tolkki TYÖKALUJA KIELTEN OPPIMISEEN Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Opetusmateriaalia, 16 Työkaluja kielten oppimiseen

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot