2015:31. Yleinen Asumistuki Helsingissä 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015:31. Yleinen Asumistuki Helsingissä 2014"

Transkriptio

1 1:1 Yleinen Asumistuki Helsingissä 1 Keitä ovat yleisen asumistuen saajat Helsingissä? Yleinen asumistuki 1 on tarkoitettu pienituloisille ruokakunnille asumismenojen vähentämiseksi. Pääasiassa asumistukeen ovat oikeutettuja kotitaloudet, jotka saavat sosiaaliturvan vähimmäisetuuksia tai elävät keskimääräistä pienemmillä palkkatuloilla (Honkanen ). Helsingin yleisen asumistuen saajista yli puolet ( %) on yksinasuvia. Yleisimmin tukea saatiin työttömiin kotitalouksiin. Vuoden 1 lopussa Helsingissä oli yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa. Yleistä asumistukea siis sai joka kymmenes helsinkiläinen asuntokunta. Yleisimmin asumistukea saatiin vuokra-asuntoon. Tukea saavista ruokakunnista prosenttia asui vuokra-asunnossa ja prosenttia omistusasunnossa. Kuva 1. Yleisen asumistuen saajat Helsingissä Yleisen asumistuen saajat 1 % Yleisen asumistuen saajat Yleisen asumistuen saajat, % asuntokunnista ja Tilastokeskus Yleisen asumistuen tarve on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Ennen vuonna alkanutta taantumaa yleisen asumistuen saajia oli Helsingissä yli taloutta vähemmän kuin tällä hetkellä ja yleistä asumistukea saaneiden määrä on kasvanut vuodesta vuoteen 1 yhteensä prosenttia. Kasvu on ollut kovaa myös koko maassa ( %), mutta koko maan kasvu ei kuitenkaan yllä Helsingin lukuihin. Asumistukea saaneiden määrä on kasvanut vuosittain aina vuodesta lähtien. Kovin vuosikasvu Helsingissä tapahtui vuodesta vuoteen (1 %), mutta myös vuonna 1 kasvu edellisestä vuodesta ylitti prosenttia. Vuoden 1 lopussa helsinkiläistä asui yleistä asumistukea saavassa ruokakunnassa ja keskimäärin asumistukea saavassa ruokakunnassa asui kaksi henkeä. Yleistä asumistukea saavista asuntokunnista hieman yli puolet eli prosenttia, oli yksinasuvien asuntokuntia ja joka kolmas helsinkiläinen asumistuen saaja oli yksin asuva mies. Asumistuen saajista prosenttia oli perheitä, jossa asui vähintään yksi alle 1 vuotias lapsi. Tukea saavista lapsiperheistä prosenttia oli yhden huoltajan ja prosenttia kahden huoltajan lapsiperheitä. 1 Yleisen asumistuen tarkempi määritelmä raportin lopussa. 1

2 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Kuva. Yleisen asumistuen saajat perhetyypeittäin Helsingissä ja koko maassa 1..1, % osuutena yleisen asumistuen saajista Yksin asuvat Lapsettomat parit Yhden vanhemman lapsiperheet Kahden vanhemman lapsiperheet Muut % tuen saajista Taulukko 1. Yleistä asumistukea saavat ruokakunnat Helsingissä perhetyypeittäin Yhteensä Yksin asuvat Lapsettomat parit Lapsiperheet yhteensä Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet Asuntokuntia Muut Muutos % Muutos % - 1 % osuutena vastaavista asuntokunnista ja perheistä 1,, 1, 1,,, 1,, 1, 1,,,,,1 1, 1,,1,,, 1, 1,1,,,, 1, 1,,,,, 1, 1,,,,,1, 1,,,,,, 1,,, ja Tilastokeskus

3 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Vastaaviin asuntokuntiin suhteutettuna yleisintä tuen saaminen oli yksinhuoltajaperheissä, joista prosenttia sai yleistä asumistukea. Kahden huoltajan lapsiperheistä yleistä asumistukea sai Helsingissä prosenttia ja kaikista lapsiperheistä tukea sai vuoden 1 lopussa joka viides. Yksinasuvista prosenttia sai yleistä asumistukea ja lapsettomista pareista tukea sai 1 prosentti. Pitää kuitenkin huomioida, että yleisen asumistuen ruokakuntamäärittely ei ole täysin yhtenäinen Tilastokeskuksen asuntokunta- ja perhetilastojen kanssa. Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä on Helsingissä kasvanut prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana ja asumistukea sai vuoden 1 lopussa yli taloutta enemmän kuin vuoden lopussa. Asumistukea saaneiden määrä on kasvanut kaikissa perhetyypeissä, mutta prosentuaalisesti kasvu on ollut suurinta yksinasuvilla ( %). Kuitenkin perhetyyppeihin suhteutettaessa asumistuen käyttö on lisääntynyt erityisesti yhden huoltajan lapsiperheissä. Kun vuonna yleistä asumistukea sai prosenttia yhden huoltajan lapsiperheistä, vuonna 1 jo prosenttia yhden huoltajan lapsiperheistä sai asumistukea. Kuva. Yleisen asumistuen saajat (ruokakunnan viitehenkilö) ja väestö Helsingissä iän mukaan 1..1, % kaikista Yleisen asumistuen saajat Yksinasuvat yleisen asumistuen saajat 1 1 Helsingin väestö % Alle vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Lähde: Kela ja Tilastokeskus Yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen etuus ja tuensaajan ikätieto saatavilla ainoastaan ruokakunnan viitehenkilöstä. Toisaalta yli puolet helsinkiläisistä asumistuen saajista asui yksin. Kaikista yleistä asumistukea saaneista (ruokakunnan viitehenkilö) prosenttia oli alle -vuotiaita. -vuotiaiden viitehenkilöiden osuus oli prosenttia ja -vuotiaiden osuus prosenttia. Viisi prosenttia asumistuen saajista oli täyttänyt vuotta. Yksinasuvat helsinkiläiset yleisen asumistuen saajat jakautuivat hieman tasaisemmin eri ikäryhmiin. Asumistukea saavan asuntokunnan yleisin elämäntilanne oli työttömyys, prosenttia tukea saavista ruokakunnista oli työttömien ruokakuntia ja prosenttia työssä käyvien ruokakuntia. Yleisen asumistuen saajista prosenttia oli eläkeläisruokakuntia, opiskelijaruokakuntia oli prosenttia. Tässä täytyy tosin huomioida, että poikkeustapauksia lukuun ottamatta eläkkeensaajien pääasiallinen asumisen tuki on eläkkeensaajan asumistuki, kun taas opiskelijoilla ensisijaisena tukimuotona on opintotuen asumislisä. Helsingissä yleisen asumistuen käyttö on kasvanut yhtäläisti eri elämäntilanteissa olevilla ruokakunnilla.

4 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Kuva. Yleisen asumistuen saajat 1..1 ruokakunnan elämäntilanteen mukaan, % kaikista saajista Työttömät ruokakunnat 1 Työssä olevat ruokakunnat 1 Opiskelijaruokakunnat Eläkkeensaajaruokakunnat % tuen saajista Yleinen asumistuki pääkaupunkiseudulla ja koko maassa Joka neljäs yleistä asumistukea saava ruokakunta asuu pääkaupunkiseudulla. Kaikista Suomen asuntokunnista pääkaupunkiseudulla sijaitsee noin joka viides. Pääkaupunkiseudun kunnista yleistä asumistukea saatiin useimmiten Helsingissä ja Vantaalla, jossa kummassakin tukea sai vuoden 1 lopussa joka kymmenes asuntokunta. Espoossa tukea sai prosenttia ja Kauniaisissa prosenttia asuntokunnista. ssa asumistukea sai prosenttia asuntokunnista. Yleisen asumistuen saannin kehitys on kulkenut aikalailla samassa linjassa kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa -luvun aikana, poikkeuksena Kauniainen. Kolmessa suuressa kunnassa asumistukea saaneiden määrä oli hienoisessa laskussa -luvun alusta vuoteen saakka. Vuodesta tuen käyttö kääntyi kasvuun, joka on jatkunut siitä saakka. Espoossa yleisen asumistuen saanti mukailee koko maan tasoa, kun taas Helsingissä ja Vantaalla asumistuen käyttö on vuodesta eteenpäin ollut noin kaksi prosenttiyksikköä koko maan tasoa korkeampaa. Kauniaisissa yleistä asumistukea käytetään huomattavasti vähemmän kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa, mutta myös siellä yleisen asumistuen saanti on kasvanut, erityisesti viimeisten kolmen vuoden aikana. Kuva. Yleisen asumistuen saajat pääkaupunkiseudulla ja koko maassa 1 % asuntokunnista 1 Espoo Vantaa Kauniainen ja Tilastokeskus

5 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Kuva. Yleisen asumistuen saajat perhetyypeittäin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja koko maassa 1..1, % tuensaajista Espoo 1 Vantaa 1 1 % % % % % % % % % % % Yksin asuvat Lapsettomat parit Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet Muut Perheiden osuus yleisen asumistuen saajista oli isompi muualla pääkaupunkiseudulla kuin Helsingissä, kun Helsingissä taas yksinasuvien asumistuen saajien osuus kaikista tuensaajista oli keskimääräistä suurempi. Tämä tosin johtuu siitä, että yksinasuvia asuntokuntia on Helsingissä enemmän kuin muualla pääkaupunkiseudulla. Yksinasuvista asuntokunnista useimmin yleistä asumistukea saatiin Vantaalla ja Helsingissä ( %). Kahden huoltajan lapsiperheistä tukea saivat yleisimmin Helsingin lapsiperheet, joista yleistä asumistukea sai prosenttia. Samanaikaisesti sitä sai prosenttia Kauniaisten, prosenttia Espoon, ja prosenttia Vantaan lapsiperheistä. Yksinhuoltajaperheistä tukea saivat eniten Vantaan yhden huoltajan lapsiperheet, joista tukea sai prosenttia. Helsingissä prosenttia, Espoossa 1 prosenttia ja Kauniaisissa prosenttia yksinhuoltajalapsiperheistä sai yleistä asumistukea. Kuva. Yleisen asumistuen saajat perhetyypeittäin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja koko maassa 1..1, % vastaavista perheistä/asuntokunnista % asuntokunnista/perheistä Kaikki Yksin asuvat Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet Espoo Vantaa ja Tilastokeskus

6 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Asumistuki ja siihen vaikuttavat tulot Jos yleistä asumistukea saaneiden määrä on kasvanut kovaa vauhtia, ovat maksetut asumistuet kasvaneet vieläkin jyrkemmin. Vuoden 1 aikana yleistä asumistukea maksettiin 1 miljoonaa euroa in, jonne maksettiinkin 1 prosenttia koko maan asumistuista. Yleistä asumistukea maksettiin vuonna 1 1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin, asumistukea saaneiden määrän kasvun ollessa prosenttia. Maksettujen asumistukien määrä on kasvanut vuodesta vuoteen 1 yhteensä prosenttia. Kuva. Vuoden aikana maksetun yleisen asumistuen ( ) määrän kehitys 1 Vertailuajankohta vuosi = 1 Indeksi vuosi = 1 Yleistä asumistukea saatiin Helsingissä vuoden 1 lopussa keskimäärin euroa kuukaudessa ja keskimääräinen asumistuki vuoden 1 lopussa oli Helsingissä euroa korkeampi kuin vuoden lopussa. Vuokra-asuntoon saatava keskimääräinen asumistuki oli lähes puolet korkeampi kuin omistusasuntoon saatava keskimääräinen asumistuki. Vuokra-asunnossa tukea saatiin keskimäärin euroa kuukaudessa kun omistusasuntoihin saatava keskimääräinen tuki oli 1 euroa kuukaudessa. Keskimäärin korkeimmat yleiset asumistuet maksettiin Helsingissä yhden huoltajan ( /kk) ja kahden huoltajan lapsiperheessä ( /kk). Yksin asuvilla tuki oli keskimäärin euroa kuukaudessa ja lapsettomilla pareilla euroa kuukaudessa. Perhetyyppien eroja selittää ruokakunnan ja asunnon koon vaikutus tuen suuruuteen. Yleisen asumistuen saajan keskimääräiset asumismenot olivat Helsingissä euroa kuukaudessa eli asumistuki korvasi keskimäärin puolet asumismenoista. Keskimäärin korkeimmat asumismenot olivat lapsiperheillä, kahden huoltajan perheillä oli asumismenoja keskimäärin euroa ja yhden huoltajan lapsiperheillä euroa kuukaudessa. Yleistä asumistukea 1..1 saavien yksin asuvien asumismenot olivat Helsingissä euroa ja lapsettomien parien euroa kuukaudessa. Asumistukeen vaikuttavat tulot olivat 1..1 Helsingissä keskimäärin 1 euroa kuukaudessa. Asumismenojen osuus asumiseen vaikuttavista tuloista oli prosenttia ennen asumistukea ja tuen jälkeen prosenttia. Pienimmät asumistukeen vaikuttavat tulot olivat yksinasuvilla kotitalouksilla ( /kk), ja suurimmat tulot olivat kahden huoltajan lapsiperheellä (1 /kk). Yleistä asumistukea saavan yksinhuoltajaperheen asumistukeen vaikuttavat tulot olivat keskimäärin euroa kuukaudessa. Asumistukea saavista ruokakunnista yksinasuvilla tuloista isoin osa meni asumisen kustannuksiin sekä ennen että jälkeen asumistuen.

7 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Taulukko. Yleisen asumistuen saajaruokakunnat, keskimääräiset asumistuet, asumistukitulot sekä asumismenot Helsingissä ja koko maassa 1..1 Yhteensä Yksin asuvat Lapsettomat parit Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet Saajat Asumistuki, km. /kk Asumistukitulo, km. /kk Asumismenot, km. /kk Asumistuki, % asumismenoista,,1,,,, Asumismenot, % asumistukeen,,, 1,,, vaikuttavista tuloista (ennen tukea) Asumismenot, % asumistukeen,,,,,,1 vaikuttavista tuloista (tuen jälkeen) Saajat Asumistuki, km. /kk 1 1 Asumistukitulo, km. /kk 1 1 Asumismenot, km. /kk Asumistuki, % asumismenoista, 1,,,,, Asumismenot, % asumistukeen,,,,,, vaikuttavista tuloista (ennen tukea) Asumismenot, % asumistukeen,,,,,, vaikuttavista tuloista (tuen jälkeen) kuuluu yksin asumistuen kalleusluokkaan I ja Helsingissä yleistä asumistukea maksettiinkin keskimäärin 1 euroa kuukaudessa enemmän kuin koko maassa. Toisaalta Helsingissä asumistukea saavan asumismenot olivat keskimäärin euroa korkeammat kuin koko maassa keskimäärin ja kuitenkin asumistukeen vaikuttavia tuloja oli keskimäärin vain euroa enemmän kuin koko maassa. Helsingissä asumismenojen osuus tukeen vaikuttavista olikin huomattavasti alhaisempi kuin koko maassa ja vaikka asumistuen huomioiminen tasasi tilannetta jonkin verran, Helsingissä asumismenojen osuus tuloista oli yleistä asumistukea saavilla koko maata korkeampi. Erityisesti näin oli yksin asuvilla helsinkiläisillä asumistuen saajilla, joilla asumismenojen osuus tuloista oli asumistuen kanssa prosenttia, kun koko maassa yksin asuvien asumismenojen osuus oli prosenttia. Yleisen asumistukea saavien ruokakuntien tulolajina oli Helsingissä 1 lopussa yleisimmin perusturvan työttömyyspäivärahatulo eli työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, jota saatiin prosentissa tukea saavista ruokakunnista. Palkkatuloa saatiin noin joka neljännessä tukea saavassa asuntokunnassa ( %). Lastenhoidon tukia saatiin prosentissa ja vanhempainpäivärahaa prosentissa yleistä asumistukea saavista asuntokunnista. Eläketulojen pientä osuutta ( %) selittää se, että pienituloiset eläkkeensaajat ovat pääasiassa eläkkeensaajan asumistuen piirissä, joka on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle. Asumistukea saavalla ruokakunnalla voi olla useita tulolajeja samanaikaisesti. 1 prosentilla yleisen asumistuen saajista ei ollut mitään asumistukeen vaikuttavia tuloja. Helsingissä vailla asumistukeen vaikuttavia tuloja oli vuoden lopussa 1 yhteensä 1 yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa. Asumistukituloina ei huomioida mm. lapsilisää, opintorahaa, toimeentulotukea, lapsen elatusapua tai elatustukea, vammaistukia tai lapseneläkettä. Myöskään tilapäiset pienet tulot, kuten asevelvollisen päiväraha tai alle 1-vuotiaiden lasten tilapäiset tai vähäiset palkkatulot, eivät vaikuta asumistukeen. Muut

8 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Kuva. Yleisen asumistuen saajaruokakuntien yleisimmät tulolajit Helsingissä ja koko maassa 1..1 Perusturvan työttömyyspäivärahatulo Palkkatulo Ei tuloja Lastenhoidon tukitulo Muu tulo Ansiopäivärahatulo Vanhempainpäivärahatulo Yritystulo Eläketulo % kaikista tuensaajista Yleisen asumistuen käyttö on kasvanut rajusti vuodesta ja myöskään missään tulolajissa ei ole tapahtunut vähennystä samana ajanjaksona. Useimmin yleisen asumistuen saajilla on joko perusturvan työttömyyspäivärahatuloja, palkkatuloja tai heillä ei ole lainkaan tukeen vaikuttavia tuloja. Näistä selkeästi kovimmin on kasvanut niiden yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä, joilla tuloina on perusturvan työttömyyspäivärahaa ( %), joita oli vuoden 1 lopussa 1, eli yli enemmän kuin vuonna. Palkkatulojen kasvu vuodesta vuoteen 1 oli prosenttia eli hitaampaa, kuin kaikkien yleistä asumistukea saavien ruokakuntien kehitys ylipäätään. Kuva. Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien yleisimpien tulolajien kehitys Helsingissä Lukumäärä Palkkatulo Perusturvan työttömyyspäivärahatulo Ei tuloja Tulottomia yleisen asumistuen saajia oli Helsingissä vuoden 1 lopussa 1, eli yli talotta enemmän kuin vuonna ja lähes 1 taloutta enemmän kuin vuonna. Suomen yleistä asumistukea saavista tulottomista ruokakunnista prosenttia asui Helsingissä vuonna 1, kun vuonna helsinkiläisten osuus oli prosenttia. Tulottomien ruokakuntien määrä kasvoi erityisesti vuoteen saakka, mistä lähtien sen on ollut heikossa laskussa, kokonaisuutena kasvua on vuodesta

9 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 kuitenkin prosenttia ja pidemmän aikavälin tarkastelussa tulottomien tuensaajien määrä on kasvanut moninkertaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat poikkesivat toisistaan tulolajien mukaan. Vuoden 1 lopussa Helsingissä perusturvan työttömyyspäivärahatuloja saaneista prosenttia asui yksin ja prosenttia oli lapsiperheitä. Palkkatuloja saaneista asumistuen saajista taas yli puolet (1 %) oli lapsiperheitä ja joka kolmas ( %) yhden huoltajan perheitä. Yleistä asumistukea saavista tulottomista ruokakunnista suurin osa, prosenttia asui yksin, yhden huoltajan perheitä heistä oli prosenttia. Kuva. Yleistä asumistukea saaneet perhetyypeittäin ruokakunnan tulolajin mukaan 1..1 Yhteensä Palkkatulo 1 Perusturvan työttömyyspäivärahatulo 1 1 Ei tuloja 1 % % % % % % % % % % % Yksin asuvat Lapsettomat parit Kahden vanhemman perheet Yhden vanhemman perheet Muut Yleisen asumistuen viimeaikainen kehitys Vuoden 1 lopussa Helsingissä oli yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa ja tuen käyttö oli kasvanut prosenttia edellisen vuoden lopusta. Kuitenkin yleisen asumistuen kasvu on jatkunut yhä vuoden 1 aikana ja elokuussa 1 yleistä asumistukea sai Helsingissä asuntokuntaa, 1 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa ja 1 prosenttia enemmän kuin vuoden 1 elokuussa. Yleisen asumistuen kehitykseen vaikuttaa mahdollisesti osaltaan lakimuutokset ja mm. valintamahdollisuuden poistuminen yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä. Kuitenkaan eläkkeensaajaruokakuntien osuus yleisen asumistuen saajista ei ole kovinkaan suuri, vuoden 1 lopussa Helsingissä yleisen asumistuen saajista prosenttia eli 1 ruokakuntaa oli eläkkeensaajaruokakuntia. Vuoden 1 elokuussa näiden määrä oli laskenut ruokakuntaan, prosenttiin yleisen asumistuen saajista. Kuukausitarkastelussa asumistukea saaneiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa aina edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden viimeisten vuosien aikana. Kasvu on ollut vuoden 1 loppupuolelta asti Helsingissä nopeampaa kuin koko maassa. Yleisen asumistuen viimeaikaiseen kehitykseen vaikuttaa varmasti lakimuutosta enemmän talouden suhdanteet. Kuukausitarkastelu yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista, toimeentulotukea saaneista kotitalouksista ja työttömistä työnhakijoista osoittaa, että kolmen indikaattorin kehitys on ollut samansuuntaista, varsinkin kun indikaattorien erilaiset kausivaihtelut poistetaan tarkastelemalla kolmen kuukauden liukuvia keskiarvoja.

10 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Kuva. Yleistä asumistukea saaneiden määrän muutos, % ed. vuodesta Helsingissä ja koko maassa kuukausittain 1/1-1/ 1 1 Muutos %, ed. vuodesta 1 1/1 1/1 1/1 Kuva 1. Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat, työttömät työnhakijat sekä toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Helsingissä kuukausittain /-1/ kuukauden liukuvana keskiarvona Lukumäärä 1 / 1/1 1/1 Yleinen asumistuki Työttömät työnhakijat Toimeentulotuki 1/1 Lähde:, työ- ja elinkeinoministeriö ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

11 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Yleinen asumistuki Yleinen asumistuki perustui vuoden 1 loppuun asti asumistukilakiin (/1), asetukseen (/1), voimaantulosäännöksiin ja vuosittaiseen valtioneuvoston asetukseen asumistuen määräytymisperusteista. Uusi laki yleisestä asumistuesta tuli voimaan ja tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistukea. Yleistä asumistukea voi saada vuokra-, asumisoikeus-, osaomistus- tai omistusasuntoon. Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan henkilöluku, asunnon pinta-ala, asunnon sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä, bruttokuukausitulojen yhteismäärä sekä omaisuus. Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, eikä sitä myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi. Tilastoissa tuen saajana on hakemuslomakkeella tuen hakijaksi eli päämieheksi merkitty ruokakunnan jäsen, yleensä perheen isä tai äiti. Saajia koskevat taustatiedot, kuten ikä, kuvaavat siten päämieheksi merkittyä henkilöä. Ruokakunta tilastoidaan lapsiperheeksi, jos siihen kuuluu alle 1-vuotiaita lapsia. Ruokakuntien elämäntilannetieto eli tieto työttömyydestä tai opiskelusta perustuu päähenkilön ja/tai puolison etuustietoihin. Yleinen asumistuki on tarkoitettu sekä perheille että yksinasuville. Asumistuen suuruus on prosenttia siitä huomioon otettavien asumismenojen määrästä, joka ylittää asunnon sijainnista, ruokakunnan koosta ja ruokakuntaan kuuluvien pysyvien kuukausitulojen määrästä riippuvan perusomavastuuosuuden. Yleisen asumistuen perusteena olevien asumismenojen perusomavastuun ja huomioon otettavien enimmäismenojen määrittämistä varten kunnat on jaettu neljään kuntaryhmään, joista muodostaa yksinään kuntaryhmän I. Yleisen asumistuen lisäksi muita Kansaneläkelaitoksen hoitamia asumisen tukia ovat eläkkeensaajan asumistuki, opintotuen asumislisä sekä sotilasavustuksen asumisavustus. Asumistukimuutos Yleinen asumistuki muuttui ja muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistukea, jolloin myös tuen hakeminen helpottuu. Tuki on uudistuksen jälkeen edelleen prosenttia hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta, mutta jatkossa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttavat ainoastaan asunnon sijaintikunta ja ruokakunnan koko. Muutoksen jälkeen perusomavastuu lasketaan kaavalla, jossa omavastuun määrään vaikuttavat ruokakunnan yhteenlasketut tulot sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä ja se määräytyy samalla tavalla koko maassa. Uudistuksen myötä tuet muuttuvat, mutta pääosin muutokset ovat pieniä. Uudistuksessa myös valintaoikeus yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen välillä poistuu. ( Usein kysyttyä asumistukimuutoksesta) Lisää yleisestä asumistuesta ja Kelan asumistukitilasto 1

12 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ 1 Laatuseloste Aineisto Aineistona on käytetty pääasiassa Kansaneläkelaitoksen tilastotietokannasta Kelastosta poimittuja tilastoja yleisen asumistuen saajista sekä muita Kansaneläkelaitoksen asumistukitilastoja. Suhteutukset vastaaviin asuntokuntiin ja perheisiin on laskettu käyttäen Tilastokeskuksen perhe ja asuntokuntatilastoja. Edelliset tiedot Yleinen asumistuki Helsingissä. Tilastoja /. Helsingin kaupungin tietokeskus. tilastoja haapamaki.pdf Lähdeluettelo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, toimeentulotuen kuukausitilastot. Honkanen, Pertti: Perusturva ja kannustavuus. Laskelmia asumistuesta, toimeentulotuesta ja työttömyysturvasta. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita /. Kelan tutkimusosasto. Kelan internet-sivut: Usein kysyttyä asumistukimuutoksesta [viitattu: 1..1]. asumistuki muuttuu? Kelan internet-sivut: Yleinen asumistuki. [viitattu: 1..1]. Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu]. ISSN=1-1. : Tilastokeskus [viitattu:..1]. Saantitapa: perh/perh_fi.asp Suomen virallinen tilasto (SVT): Asunnot ja asuinolot [verkkojulkaisu]. ISSN=1-. : Tilastokeskus [viitattu:..1]. Saantitapa: StatFin/asu/asas/asas_fi.asp Suomen virallinen tilasto (SVT): Kelan asumistukitilasto 1. Tilastotietokanta Kelasto: Asumisen tuen raportit. [viitattu:..1]. tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo#asumisentuet Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilastot.

13 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 1:1 1:1 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä 1 1: Rakentaminen Helsingissä vuonna 1 1: Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 1 1: Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka-joulukuussa 1 1: Työllisyys ja työttömyys Helsingissä. vuosineljänneksellä 1 1: Asuntojen vuokrat Helsingissä loka-joulukuussa 1 1: Työmarkkinat Helsingissä vuosina 1 1: Työpaikat Helsingissä 1: Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 1 1: Naisten ja miesten tasa-arvo 1: Varhaiskasvatus ja lasten hoidon tuet Helsingissä 1: Rakentaminen Helsingissä 1 sekä rakentamisen aikasarjoja 1:1 Rakentaminen Helsingissä vuoden 1 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1:1 Väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 1 1:1 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa 1 1:1 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä 1 1:1 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 1 1:1 Sairastavuus- ja kansantauti-indeksit Helsingissä ja peruspiireittäin 1 1:1 Yritystoiminta Helsingissä 1 1: Eduskuntavaalit Helsingissä 1 1:1 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 1/1 ja väestönmuutokset vuonna 1 1: Väestön koulutusrakenne Helsingissä 1: Helsingin työttömyys alueittain vuoden 1 lopussa 1: Työllisyys ja työttömyys Helsingissä. vuosineljänneksellä 1 1: Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 1 1: Osakeasuntojen hinnat Helsingissä huhti kesäkuussa 1 1: Asuntojen vuokrat Helsingissä huhti kesäkuussa 1 1: Helsingin kaupungin henkilöstön työtapaturmat ja ammattitaudit vuonna 1 1: Rakentaminen Helsingissä vuoden 1 toisella vuosineljänneksellä 1: Osakeasuntojen postinumeroalueittaiset hinnat Helsingissä 1 TIEDUSTELUT Elise Haapamäki, puh. JULKAISIJA Helsingin kaupungin tietokeskus Osoite: PL Helsingin kaupunki SÄHKÖPOSTI ISSN-L 1-1 ISSN 1-IX

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010

Yleinen asumistuki Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 2 211 Yleinen asumistuki Helsingissä 21 Yleistä asumistukea sai Helsingissä noin 2 ruokakuntaa. Helsingin asuntokunnista 8 prosenttia sai yleistä asumistukea.

Lisätiedot

2017:3 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ VUONNA 2016

2017:3 YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ VUONNA 2016 2017:3 Hanna Ahlgren-Leinvuo YLEINEN ASUMISTUKI HELSINGISSÄ VUONNA 2016 Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa yli 44 000 yleistä asumistukea saavaa ruokakuntaa, joissa asui yhteensä lähes 83 000 henkilöä.

Lisätiedot

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016

Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Tilastokatsaus Lisätietoja: 15.02.2017 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Yleisen asumistuen menot ylittivät miljardin rajan vuonna 2016 Kela maksoi asumistukia vuonna 2016 yhteensä

Lisätiedot

Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen

Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen Yleisen asumistuen pääperiaatteet ja tuen kehittäminen Asumisneuvontakoulutus 24.02.2014 Raimo Kärkkäinen Tuki milj. /v Asumisen tuet milj. /v 1980-2013 nimellishinnoin, korkovähennys ja tuotantuki v.

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Seminaari Kelassa 10.11.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys

Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Toimeentulotuen ja asumistuen yhteys Pasi Moisio Vähimmäisturvayksikkö Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -talouden osasto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Työelämän ja sosiaaliturvan yhteensovitus

Lisätiedot

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto

Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen. Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eläkkeensaajien asumistuki verrattuna yleiseen asumistukeen Pertti Honkanen Kela, tutkimusosasto Eduskunnan köyhyysryhmä 20.10.2015 Historiaa Eläkkeensaajien asumistuki tuli käyttöön 1970. aluksi osa kansaneläkettä,

Lisätiedot

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 TILASTOJA 2014:23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste säilyi vuoden 2014 toisella neljänneksellä samalla tasolla kuin vuosi sitten, huhti-kesäkuussa

Lisätiedot

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2014:32 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä 73,1 prosenttia, mikä oli hitusen alempi kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013

Asumiseen tukea. Yleinen asumistuki. Maarit Frank 16.1.2013 Yleinen asumistuki Maarit Frank 16.1.2013 Kela tukee asumista maksamalla seuraavia tukia: Yleinen asumistuki Opintotuen asumislisä Eläkkeensaajan asumistuki Yleisen asumistuen tarkoitus Tarkoituksena on

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla

Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Tilastokatsaus Lisätietoja: 30.1.2018 Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, etunimi.sukunimi@kela.fi Perustoimeentulotuen tarve suurinta pääkaupunkiseudulla Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 722,1

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Tulottomat kotitaloudet

Tulottomat kotitaloudet Tutkimusosasto Tulottomat kotitaloudet Pertti Honkanen Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.8.2013 Tulottomat kotitaloudet Tarkoitetaan kotitalouksia, joilla ei ole mitään veronalaisia tuloja ei työtuloja

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 2017:10 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2015 Tulot eivät juuri kasvaneet edellisvuodesta Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 35 100 euroa Helsingissä mediaanitulo 27 200 euroa Veroja ja veroluonteisia

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 27 2011 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2009 Helsingissä keskitulot 30 000 euroa Pääomatulot laskivat viidenneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 200 euroa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010

Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 43 2011 Uudet eläkkeensaajat Helsingissä 2010 Helsingissä siirtyi eläkkeelle vuoden 2010 aikana 7 296 henkeä. Eläkkeelle siirtyi 17 prosenttia enemmän helsinkiläisiä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2014 01:13 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 0 Helsingissä mediaanitulo 00 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 34 00 euroa Tulokehitys heikkoa Keskimääräisissä pääomatuloissa laskua Veroja ja

Lisätiedot

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 2015:5 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä 71,3 prosenttia. Vuonna 2014 keskimääräinen työllisyysaste oli

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012

Naiset Kelan etuuksien saajina. Helena Pesola 5.6.2012 Naiset Kelan etuuksien saajina Helena Pesola 5.6.2012 2 Naiset Kelan etuuksien saajina Esityksen sisältö 1. Kelan etuudet ja toimintakulut 1945 2011 2. Naisten ja miesten keskiansiot 3. Lapsiperheiden

Lisätiedot

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi

tilastoja Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäiset eläkkeensaajat yleisimmin eläkkeellä työkyvyttömyyden vuoksi HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS tilastoja 2010 5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä Työikäisten pääasiallisena toimeentulon lähteenä ovat ansiotulot. Kuitenkin pieni, mutta kasvava joukko työikäisiä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016)

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) MUISTIO 1(3) Neuvotteleva virkamies Sanna Pekkarinen 15.11.2016 Sosiaali- ja terveysvaliokunta HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI YLEISESTÄ ASUMISTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 231/2016) Esityksen

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset

Toimintaympäristön tila Espoossa 2017 Väestö ja väestönmuutokset Väestö ja väestönmuutokset Konserniesikunta, Strategia ja kehittäminen Lähde: Tilastokeskus 10.4.2017 Väestö ja väestönmuutokset Yli puolet espoolaisista on työikäisiä Kuuden suurimman kaupungin väestö

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista

Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyydestä, koulutuksesta ja vuokrista Työllisyysaste koulutusasteittain Vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien osuus 25-39-vuotiaista Uudenmaan ja muun Suomen kehityksen eroja Toimeentulotuen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 12 2007 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2005 Keskitulot 27 390 euroa Helsingissä Pääkaupunkiseudulla yhä enemmän pääomatulon saajia Veroja ja veronluonteisia

Lisätiedot

Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI

Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Yleinen asumistuki LYHYESTI JA SELKEÄSTI Sisällys Tukea asumiseen 2 Kuka voi saada yleistä asumistukea? 2 Paljonko voit saada yleistä asumistukea? 3 Miten tuen määrä lasketaan 6 Hakeminen ja maksaminen

Lisätiedot

Koti ja perhe numeroina 2014

Koti ja perhe numeroina 2014 Koti ja perhe numeroina 2014 Voit hakea lapsiperheen tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Lapsiperheen tuet 020 692 206 Asumisen tuet 020 692 201 Sisältö Äitiysavustus

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 3 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016

Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Työttömyyskatsaus Tammikuu 2016 Turussa oli työttömiä työnhakijoita tammikuun lopussa 15700, miehiä 9059 ja naisia 6641. Turun työttömyysaste oli 17,2 %, lisäystä edellisvuodesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus

Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus Ikääntyneiden köyhyys Helsingissä Vanhusneuvoston kokous 26.4.2017 Hanna Ahlgren-Leinvuo, tutkija Helsingin kaupungin tietokeskus % Työikäiset ja ikääntyneet tuloluokittain vuonna 2014, osuus % ikäryhmän

Lisätiedot

Nuoret toimeentulotuen saajat. Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen

Nuoret toimeentulotuen saajat. Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen Nuoret toimeentulotuen saajat Tuija Korpela & Minna Ylikännö Kelan tutkimusryhmä Pieksämäen koulukunnan kesätapaaminen 14.6.2017 Tausta Toimeentulotuen saaminen nuorten joukossa muuta väestöä yleisempää

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys.1. TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, Helsingin seudulla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto

Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto Itäsuomalainen huono-osaisuus ja pitkäaikaisasiakkuuden rekisteriaineisto PIEKSÄMÄKI, HUONO-OSAISUUSTUTKIMUKSEN SEMINAARI 10.6.2015 TOPIAS PYYKKÖNEN JA ANNE SURAKKA Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

HE 152/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua

Lisätiedot

Yleisen asumistuen ma a ra n laskennan ohje

Yleisen asumistuen ma a ra n laskennan ohje Yleisen asumistuen ma a ra n laskennan ohje Sisällysluettelo Yleisen asumistuen laskenta Ruokakunta ja tulot Keskiarvotulo Jatkuva tulo o Palkka lisineen o Työttömyysetuus o Sairausvakuutuksen päiväraha,

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys 2.12.21 Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina TYÖPAIKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos % ed. vuodesta Helsingissä, pk-seudulla,

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2009 20 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2008 Käänne työttömyyden kehityksessä Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Kesäkuu 2015 Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna Turun työttömyysaste nousi 1,3 prosenttiyksikköä. 18 16 16,9 16,7 16,2 15,9 15,7 18,1 14 12 % 10 8 6 4 2 0 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2015

TILASTOKATSAUS 1:2015 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 1:2015 1 23.1.2015 VELKAANTUNEISUUS VANTAALLA JA MUISSA SUURISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNNISSA Vantaalaisista asuntokunnista 55 prosentilla oli velkaa

Lisätiedot

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011

Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011 Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011 Perusturvan riittävyyden arviointityöryhmä 1.3.2011 3.3.2011 1 Tausta Joulukuussa 2010 kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin lisättiin säännös joka neljäs

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2000 / kk

Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2000 / kk Esimerkki 1: yksin asuva työtön* saa työtarjouksen 2 / kk 2 2 Ansiopäiväraha 1 249 /kk Nettohyöty 2 / kk bruttopalkasta vajaat 33 => veroihin ja asumistuen laskuun lähes 84 % 1 1 Verot Vuokra (asumistuen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet. Lyhyesti ja selkeästi Koti ja perhe Lapsiperheen etuudet ja asumisen tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Koti ja perhe 1 Tukea lapsiperheelle 2 Kuka voi saada lapsiperheen tukia? 2 Ennen kuin lapsi syntyy 2 Kun lapsi syntyy

Lisätiedot

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014

2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 2015:23 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN VUODEN 2014 LOPUSSA TYÖTTÖMYYSASTE % HELSINGISSÄ PERUSPIIREITTÄIN 31.12.2014 Työttömyysaste kohosi edelleen kaikilla Helsingin alueilla Helsingin työttömyysaste

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2009 1234567891234567 123456789123456789 23456789123456789 456789123456789 6789123456789 89123456789 123456789 34567 91 56789123 12345678912345 Suomen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010. Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 2000-2010 Työeläkepäivä 15.11.2011 Mikko Kautto, Tutkimusosasto Päätulos: eläkkeet ovat kasvaneet huomattavasti Keskimääräinen eläke on parantunut 10 vuodessa reaalisesti

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina

Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Työmarkkinat Helsingissä - tuoreimmat tilastotiedot kuvioina Tuorein päivitys.1.1 TYÖPAKAT (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) 1. Työpaikkamäärän muutos (%) ed. vuodesta Helsingissä, pääkaupunkiseudulla,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag 2008 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789 123456789123456789

Lisätiedot

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015

2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 2015:20 EDUSKUNTAVAALIT HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisistä äänioikeutetuista 75,1 prosenttia äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Se on hiukan vähemmän kuin vuonna 2011, jolloin äänestämässä kävi 75,5

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S

t i l a s t o j a HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S H E L S I N G I N K A U P U N G I N T I E T O K E S K U S t i l a s t o j a 2010 35 HELSINGIN TYÖTTÖMYYS ALUEITTAIN 31.12.2009 Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste peruspiireittäin Helsingissä 2009. Nuorten

Lisätiedot

Näkökulmia asumistuen kustannuksiin ja vaikutuksiin

Näkökulmia asumistuen kustannuksiin ja vaikutuksiin Asuntopoli*ikan kehiäminen Fokusryhmä 6.4.7 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Näkökulmia asumistuen kustannuksiin ja vaikutuksiin Yleisen asumistuen tarkoituksena on alentaa pienituloisten asumismenoja

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 8131 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 13 2008 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosineljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2008 Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko

Kuvio 1. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien uudet asuntolainat ja uusien nostojen keskikorko asuntolainat, m keskikorko, %,,,,,, Lähde: Suomen Pankki Kuvio. Suomen rahalaitoksista nostetut kotitalouksien

Lisätiedot

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006

Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna 2006 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 7 7 Vapaarah. vuokra-as. keskivuokra, /m/kk 1,-1,9 1,5-11,9 1,-13, Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna Muutos edellisestä vuodesta: Kaikki asunnot 1, %, kaikki

Lisätiedot

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 :n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka

Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka Kerran asiakas, aina asiakas? Rekisteritutkimus viimeisijaisen sosiaaliturvan pitkäaikaisasiakkuudesta Topias Pyykkönen & Anne Surakka 9.12.2015 Tutkimuksen lähtökohdat Puheissa ja mielikuvissa ollaan

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Kelan asumistukitilasto

Kelan asumistukitilasto 2012 Kelan asumistukitilasto FPA-statistik Bostadsbidrag Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan asumistukitilasto 2012

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015

Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Työttömyyskatsaus Heinäkuu 2015 Turun työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 18,7 %, lisäystä edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä. Kasvu oli hieman pienempi kuin koko maan 1,1 prosenttiyksikköä. 10 suurimman

Lisätiedot