Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010"

Transkriptio

1 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. 1.2 Vertaistukipalvelut Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää imetyksen vertaistukipalveluita: Imetystukipuhelinta, -skypeä, -ryhmiä sekä Maitolaituri-nettisivustolla toimivia avoimia vertaistukipalstoja. 1.3 Koulutus Yhdistys järjestää eri puolilla Suomea Imetystiedon peruskursseja, Imetystukiäitikursseja, tukiäitien täydennyskoulutusta ja paikallisen toiminnan kursseja. Laktivismin ja imetysvalmennuksen kursseja pilotoidaan. 1.4 Julkaisut ja tiedotus Imetyksen tuki ry julkaisee Imetysuutisia-lehteä, koulutusmateriaaleja sekä imetysvalmennusaineistoa. Yhdistys tuottaa esitteitä mm. vertaistuesta ja paikallisista imetystukiryhmistä. Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista mm. lehdistötiedottein sekä imetys.fi-sivujen ja Maitolaituri-foorumin (maitolaituri.imetys.fi) kautta. Jäsenet saavat sähköisiä uutiskirjeitä. 1.5 Laktivismi Laktivismi yhdistää sanat 'aktivismi' ja 'laktaatio' eli imetys. Laktivisti edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita tekemällä imetystä näkyväksi, tukemalla vertaisryhmien toimintaa tai osallistumalla yhdistyksen hallintoon ja työryhmiin. Imetyksen tuki ry seuraa ja kommentoi perhepolitiikkaa sekä imetyksen että varhaisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Luonnos Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle /5

2 1.6 Yhteistyö Paikalliset imetystukiryhmät ja järjestöt tekevät yhteistyötä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekerhojen ja muiden paikallisten vauvaperhetoimijoiden kanssa. Imetyksen tuki ry tekee järjestöyhteistyötä Sexpo säätiön, Mielenterveyden keskusliitto ry:n sekä Suomen Kätilöliitto ry:n kanssa. Alkavasta yhteistyöstä kts. luku 4. Uudet hankkeet. Yhdistys on IBFAN:in (International Baby Food Action Network) eli kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden ja vauvanruokien markkinointia ja mainontaa koskevan koodin valvontajärjestön jäsen. Imetyksen tuki ry on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n, Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n ja Kultti ry:n jäsen. Valtakunnallinen imetyspäivä järjestetään yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutuksen, Suomen Kätilöliitto ry:n ja Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n kanssa. Imetysviikon vuosittaisesta maailmanlaajuisesta teemasta vastaa World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). 2 Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n toimintaa leimaa kolme periaatetta: omakohtaisuus, kokemuksellisuus ja dialogisuus. Vertaistuki on äitilähtöistä. Sen perustana on äitien tarpeet ja toiveet, ja vertaistuki on myös sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Lapset voivat olla mukana harrastuksessa. Vauva saa olla äidin sylissä mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin isommille lapsille pyritään järjestämään oma hoitaja. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa virtuaalisen kohtauspaikan, jossa imetystä voi edistää välimatkojen ja aikarajoitusten yli, omalta kotikoneelta. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, perheen kunnioittamista, yksilöllisyyttä ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. - Nämä arvot ovat kooste yhdistyksen jäsenten arvoehdotuksista ja niiden perusteluista. Luonnos Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle /5

3 3. Toiminta 3.1 Imetyksen vertaistuki Imetyksen vertaistukea kehitetään ongelmakeskeisyydestä kohti vauvaperheen elämänvaihetukea. Sitä on saatavilla imetystukiryhmissä, Imetystukipuhelimessa ja -skypessä, Maitolaiturin vertaistukikeskusteluissa ja muutamilla paikkakunnilla synnytysvuodeosastoilla. Monilla paikkakunnilla imetystukiäidit toimivat yhteistyössä paikallisten neuvoloiden ja sairaaloiden kanssa. Osaan imetystukiäideistä saa suoraan yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, ja osa äideistä tekee kotikäyntejä. Tukiäitien tueksi laaditaan ajankohtaista nettimateriaalia ja kehitetään mentorointia. 3.2 Koulutus Vertaistukikoulutukseen kuuluvat perus- ja jatkokurssit. Vuoden 2011 aikana pilotoidaan laktivistikoulutusta ja imetysvalmennuskurssipäivää sekä järjestetään paikallistoiminnan kurssi. Tukiäitien tapaamiset ovat tukiäitien täydennyskoulutusta. Imetyspäivä tarjoaa täydennyskoulutusta tukiäitien lisäksi myös terveydenhuoltoalan henkilöstölle ja opiskelijoille. 3.2 Maitotaito Yhdistyksen imetysvalmennusmateriaalia tarjotaan tukiäitien, laktivistien ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. 3.3 Imetysuutisia Imetysuutisia on ainoa imetysaiheinen lehti Suomessa. Lehti toimii sisäisen tiedotuksen välineenä ja yhdistyksen käyntikorttina. Siinä julkaistaan tuoreimpia imetystutkimuksen tuloksia maailmalta ja uutta imetystietoutta. Lehden pientä työryhmää on tavoitteena kasvattaa ja aktivoida. Lehden graafikko ja päätoimittaja toteuttavat visuaalisen uudistuksen. 3.4 Tiedottaminen ja muu julkaisutoiminta Yhdistys julkaisee tiedotteita ajankohtaisista asioista. Sisäistä tiedotusta toteutetaan sähköisillä uutiskirjeillä ja jäsenkirjeillä sekä Maitolaiturilla. Itunen on uutiskirje jäsenille ja yhdistyksestä kiinnostuneille. Tuutikki on tukiäitien uutiskirje ja Laktivisti on imetyksen edistäjien oma uutiskirje. Koulutuksiin, Maitotaitoon ja nettisivuille päivitetään sisältöjä ja laaditaan tarvittaessa ajantasaista uutta aineistoa. 3.5 Laktivismi Laktivismi on imetyksen edistämistä yhteiskunnassa. Yhdistyksen lakvitistit seuraavat mm. Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan, THL:n Imetyksen edistämisen toimintaohjelman, korvikekoodin sekä neuvola-ja lastenruoka-asetuksen totetumista Suomessa. Laktivismi on myös imetystukitoiminnan tukemista ja organisointia. Luonnos Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle /5

4 3.6 Paikallistoiminta Imetyksen tuki ry seuraa, tilastoi ja kehittää paikallisten imetystukiryhmien vertaistuki- ja imetyksen edistämistyötä. Tapaamiset ja Maitolaiturin yhteistyöalueet ovat vapaaehtoistyönohjausta, virkistämistä ja kokemusten vaihtoa. 3.7 Jäsentoiminta Itulaiset ympäri Suomen -työryhmässä jatketaan jäsenetujen kehittämistä ja yhdistyksen markkinointia uusille potentiaalisille jäsenille sekä autetaan vanhoja jäseniä löytämään uusia toiminnan muotoja. 4. Uudet hankkeet 4.1 Esteetön imetys Imetyksen tuki ry on hakenut rahoitusta Esteetön imetys projektille Rahaautomaattiyhdistykseltä. Esteetön imetys -projekti tunnistaa ja yksilöi imetyksen esteet. Projekti rekrytoi vapaaehtoisiksi kokemusasiantuntijoita eli imettäneitä ja imetykseen pettyneitä äitejä. Nämä äidit saavutetaan yhteistyöjärjestöjen kautta. Järjestöyhteistyö jäsentyy kolmeen osaprojektiin: 1) Äitilähtöiset imetyshaasteet: Diabetesliitto, Kynnys ry, Suomen Migreeniyhdistys ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Syömishäiriöliitto-Syli ry, ProMama ry; 2) Lapsilähtöiset imetyshaasteet: Suomen Monikkoperheet ry, Kevyt Keskosvanhempien yhdistys, Leijonaemot ry, Suomen huuli-suulakihalkiopotilaat Suhupo ry, Sydänlapset ja -aikuiset ry; 3) Kriisitilanteista lähtevät imetyshaasteet: Äimä ry, Mielenterveyden keskusliitto, Tukinet.net; Tiedotus ja jakelu toteutetaan yhteistyössä Suomen Kätilöliitto ry:n ja Neuvolatyön tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. 4.2 VirtualCoach Imetyksen tuki ry on kutsuttu yhteistyökumppaniksi VirtualCoach-hankkeeseen. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston Teknisellä korkeakoululla Tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Yhteistyössä yrityskumppanien ja hyvinvoinnin vertaistukijärjestöjen edustajien kanssa kehitetään sosiaalisen median innovaation prototyyppi, jonka tarkoituksena on yksilön voimaannuttaminen ja itsetiedostuksen tuki osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan kunnioittavaa kohtaamista aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Hankkeen toteutuminen varmistuu loppuvuonna Miksi apina imettää? Metsämarja Aittokoski ja Sini Liimatainen ovat käsikirjoittaneet imetysdokumentin Miksi apina imettää, joka kuvaa imetystä suomalaisen kulttuurin tutkimisen ja analyysin kautta. Yhdistys tukee hankkeen etenemistä. Luonnos Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle /5

5 5. Voimavarat 5.1 Jäsenistö Yhdistyksessä on vuoden 2010 syksyllä runsaat 500 jäsentä. 5.2 Henkilöstö Imetyksen tuki ry:n vakinaiseen henkilöstöön kuuluu kaksi osa-aikaista työntekijää: toiminnanjohtaja ja vertaistukipäällikkö. Tarvittaessa käytetään lastenhoitajia ja muita tilapäistyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Työnohjaus, taloushallintopalvelut, graafiset palvelut yms. tukipalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 5.3 Hallitus Imetyksen tuki ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljästä seitsemään varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen työntekijöillä on puheoikeus hallituksen kokouksissa. 5.4 Vapaaehtoiset Imetyksen tuki ry:n tärkein resurssi on aktiiviset ja innokkaat vapaaehtoiset. 5.5 Talous Imetyksen tuki ry:n toiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen ja eri kuntien avustuksilla, jäsenmaksuilla, lehden mainostuloilla, yhdistyksen materiaalimyynnillä ja koulutustuotoilla. Imetyksen vertaistuki ja sen kehittäminen on mukana RAY:n ohjeellisessa avustussuunnitelmassa vuodelle Toimintoon haetaan euroa kohdennettuna toimintaavustuksena. Yhdistys on hakenut euroa Esteetön imetys -projektille vuosille Raha-automaattiyhdistykseltä. Jäsenmaksu on 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa vuodelle Liittymismaksua ei peritä. 5.6 Talousarvio Vuoden 2011 talousarvio on liitteenä. 5.7 Kirjanpito ja taloushallinto Kirjanpito ja taloushallintopalvelut ostetaan Tilibic Oy:ltä. 5.8 Toimitilat Helsingin toimistohuone on vuokrattu Sexpo säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki. Sivutoimisto on vuokrattu Perhehoitoliitto ry:ltä Jyväskylästä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Luonnos Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle /5

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MLL Vaasan yhdistys Vaasanpuistikko 15 D 44 65100 Vaasa puh. 040 8450 406 email: vaasan.yhdistys@mll.fi kotisivut: http://vaasa.mll.fi 2 Sisällysluettelo 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23

SISÄLLYS. Toimintakertomus 1. Toimitusjohtajan katsaus 1. Perhetoiminnot 4. Seksuaaliterveysklinikka 18. Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 VUOSIKERTOMUS 2009 2 SISÄLLYS Toimintakertomus 1 Toimitusjohtajan katsaus 1 Perhetoiminnot 4 Seksuaaliterveysklinikka 18 Kansainvälisen kehityksen yksikkö 23 Perinnöllisyysklinikka 27 Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus Adoptioperheet ry:n Vuosikatsaus 2014 Adoptioperheet -yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. meillä on Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä

Toimintakertomus 2014 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015. 1. Yleistä 1 (15) Hallituksen esitys Crohn ja Colitis ry:n kevätkokoukselle 23.5.2015 Toimintakertomus 1. Yleistä Suomessa on yli 40 000 henkilöä, jotka saavat Kelan erityiskorvausta tulehduksellisiin suolistosairauksiin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola

Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012. Tiuku Pennola Ensi- ja turvakotien liitto ry Vuosikertomus 2012 Tiuku Pennola Sisällysluettelo 1. Ensi- ja turvakotien liitto...3 2. Katsaus vuoteen 2012... 4 3. Edunvalvonta ja vaikuttaminen...7 Enska-lehti...10 Julkaisut...10

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

ZEF Report - generated on 13.12.2008

ZEF Report - generated on 13.12.2008 ZEF Report - generated on 13.12.2008 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) testaajat 11 11 (100.0) 11 (100.0) Yhteensä 11 11 (100) 11 (100) A. Taustatiedot Kaikki 1. Missä asut? (11) 2. Minkä ikäinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot