Toimintasuunnitelma vuodelle Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa Käsitellään syyskokouksessa Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. 1.2 Vertaistukipalvelut Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää imetyksen vertaistukipalveluita, esimerkiksi Imetystukipuhelinta, -ryhmiä ja Maitolaituri-keskustelufoorumin avoimia vertaistukipalstoja. 1.3 Koulutus Yhdistys järjestää eri puolilla Suomea koulutusta. Kursseja ovat mm. Imetystiedon peruskurssi, Imetystukiäidiksi -päivä ja Oma imetys -päivä. Imetystukiäiti-päivät ovat tukiäitien täydennyskoulutusta. 1.4 Julkaisut ja tiedotus Imetyksen tuki ry tiedottaa toiminnaan imetys.fi-sivujen, Maitolaituri-foorumin, sosiaalisen median kautta ja julkaisee tiedotteita. Yhdistys tuottaa esitteitä mm. vertaistuesta ja paikallisista imetystukiryhmistä. julkaisee Imetysuutisia-lehteä ja koulutusmateriaalia. Imetysuutisia-lehteä kehitetään journalistisesti toimitettuna nettijulkaisuna. Jäsenet saavat sähköisiä uutiskirjeitä. 1.5 Laktivismi Laktivismi yhdistää sanat 'aktivismi' ja 'laktaatio' eli imetys. Laktivisti edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita tekemällä imetystä näkyväksi, tukemalla vertaisryhmien toimintaa tai osallistumalla yhdistyksen hallintoon ja työryhmiin. Imetyksen tuki ry seuraa ja kommentoi perhepolitiikkaa imetyksen näkökulmasta. 1.6 Yhteistyö Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden, muiden vauvaperhetoimijoiden sekä paikallisesti perhekerhojen kanssa. Imetyksen tuki ry jatkaa järjestöyhteistyötä Sexpo säätiön, Mielenterveyden keskusliitto Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

2 ry:n, Perhehoitoliitto ry:n sekä Suomen Kätilöliitto ry:n kanssa. Esteetön imetys -hanke rakentuu yhteistyölle useiden järjestöjen kanssa (ks. tarkemmin luku 4.1 Esteetön imetys). Vuonna 2013 Valtakunnallista imetyspäivää vietetään Pohjoismaisen imetyskonferenssin muodossa syyskuussa. Konferenssin järjestävät Folkhälsan ry, Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus, Hanasaari, Imetyksen tuki ry, Suomen kätilöliitto ry, Suomen terveydenhoitajaliitto ry ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen imetyksen edistämisen seurantaryhmä. Imetysviikon vuosittaisen maailmanlaajuisen teeman valitsee ja siitä tiedottaa World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). Imetyksen tuki ry suomentaa teeman ja valmistaa teemaan liittyvää materiaalia. Imetyksen tuki ry toimii imetyksen vertaistuen asiantuntijana mm. paikallisissa Imetyksen edistämisen työryhmissä. Yhdistys toimii myös yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun kanssa. Imetyksen tuki ry on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n ja Kultti ry:n jäsen. Yhdistys on IBFAN:in (International Baby Food Action Network) eli kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden ja vauvanruokien markkinointia ja mainontaa koskevan koodin valvontajärjestön jäsen. 2 Toiminnan periaatteet Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtia ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Imetyksen tuki ry:n tarjoama vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Vertaistuen laatu varmistetaan yhtenäisillä koulutuksilla ja vertaistukijoiden yhteisellä materiaalilla. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin isommille lapsille pyritään järjestämään hoitaja. Imetystukiryhmät toimivat paikallisesti äitien parissa. Maitolaituri-foorumi ja sosiaalisen median ryhmät tarjoavat virtuaalisen kohtauspaikan sekä vertaistuen järjestämiseen että laktivismikeskusteluun. 3 Toiminta 3.1 Imetyksen vertaistuki Äidit arvostavat Imetyksen tuki ry:n vertaistukipalveluita. Imetyksen vertaistukea on saatavilla imetystukiryhmissä, Imetystukipuhelimessa, Maitolaiturin vertaistukikeskusteluissa ja muutamilla paikkakunnilla synnytysvuodeosastoilla sekä erilaisissa Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

3 tapahtumissa. Monilla paikkakunnilla imetystukiäidit toimivat yhteistyössä paikallisten neuvoloiden ja sairaaloiden kanssa. Osaan imetystukiäideistä saa suoraan yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, ja osa tukiäideistä tekee kotikäyntejä. Imetyksen tuki ry organisoi koulutettua imetyksen vertaistukea Suomessa. Vapaaehtoistehtäviin luodaan erilaisia polkuja, jotta tukiäideillä on valittavanaan kiinnostuksensa mukaisia tehtäviä. Tukiäidit voivat laatia aineistoa nettiin ja tukiäitikoulutuksiin, osallistua vaikuttamiseen ja ryhtyä uusien imetystukiäitien mentoreiksi. Imetyksen vertaistukipalveluissa keskeistä on vauvaperheen elämänvaihetuki. Imetysongelmakeskeisyyttä pyritään vähentämään. Vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa tarjotaan laadukkaasti ja luotettavasti joka puolelle maata. Vertaistukijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoitumista ja tukiäitien välistä vertaistukea vahvistetaan. 3.2 Koulutus Imetyksen perustietokurssi on kaikille avoin imetystä vertaisuuden näkökulmasta käsittelevä koulutus, joka tarjoaa hyvän tietopohjan imetyksestä ja imetystukityössä mukana olemisesta. Imetystiedon perustietokursseja järjestetään eri puolilla Suomea kysynnän mukaan. Nettiperustietokurssi on kouluttautumismahdollisuus niille, joiden lähialueille ei saada kurssia muuten järjestymään. Imetystukiäidiksi-koulutuspäivän tavoitteena on tukiäitien varustaminen erilaisiin tukitilanteisiin ja sitouttaminen vapaaehtoistyöhön ja imetyksen vertaistuen eettisiin periaatteisiin. Imetystukiäitipäivät ovat toimivien tukiäitien täydennyskoulutustilaisuuksia. Kouluttajille järjestetään kouluttajien koulutusta. Kokeneista tukiäideistä koulutetaan mentoreita vapaaehtoistoimintaa aloittaville ja uutta ryhmää perustaville tukiäideille. Esteetön imetys -projekti järjestää Oma imetys -päiviä ja muuta koulutusta (vrt. 4.1 Esteetön imetys). Pohjoismainen imetyskonferenssi korvaa Imetyspäivän vuonna Imetystukiäidit, imetystukiryhmät ja Imetystukipuhelin Imetyksen tuki ry:n imetystukiäiti on vähintään Imetyksen perustietokurssin suorittanut tai vastaavat tiedot muualta hankkinut äiti, joka on sitoutunut imetystukiäidin eettisiin periaatteisiin ja toimii yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Imetystukipuhelimen päivystäjillä ja tarpeen mukaan muissa tehtävissä toimivilla tukiäideillä (esimerkiksi mentoreilla ja kouluttajilla) on aina jatkokoulutusta. Tukiäitisopimus uudistetaan vuosittain. Imetystukiryhmiä toimii noin viidelläkymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Ryhmät ovat hyvin eri kokoisia: siinä missä pieniä ryhmiä vetää 1-3 imetystukiäitiä, muutamaa ryhmää tukee paikallisyhdistys. Imetystukipuhelin päivystää viikottain. Tukiäitien välistä vertaistukea järjestetään sekä puhelinpäivystäjille että imetystukiryhmien vetäjille. Imetystukipuhelimen maantieteellisesti hajanaiseen päivystäjäverkoston ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kokeneista tukiäideistä muodostetaan ohjattu mentor-verkosto. Imetystukiäitipäivät ovat kaikkien tukiäitien ohjaus- ja koulutustapahtumia. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

4 Jotkut tukiäidit pitävät imetysvalmennuksia osana imetystukiryhmän toimintaa tai yhteistyössä neuvolan kanssa. Muutamilla paikkakunnilla tukiäidit vierailevat synnytysvuodeosastolla säännöllisesti. Tukiäitien tukimateriaalissa painottuu kokemuksellinen ja vertaistukilähtöinen näkökulma. Tukiäidin opas Laktivistin opas on keskeinen tuki- ja koulutusmateriaali. Vuoden aikana tuotetaan ajankohtaista materiaalia ja ojenteita tukiäitien, laktivistien ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Imetyksen tuki ry seuraa, tilastoi ja kehittää paikallisten imetystukiryhmien vertaistukea ja imetyksen edistämistyötä. Tapaamisten ja Maitolaiturin yhteistyöalueiden avulla järjestetään aktiiveille vapaaehtoistyönohjausta, virkistäytymistä ja kokemusten vaihtoa. 3.4 Tiedotus, Imetysuutisia-lehti ja muu julkaisutoiminta Imetyksen tuki ry tiedottaa toiminnastaan imetys.fi-nettisivuilla, Maitolaiturikeskustelufoorumilla, sosiaalisessa mediassa, lehdistötiedottein sekä julkaisee Imetysuutisia-lehden verkkoversiota Imetysuutisia -blogia. Jäsenille ja aktiiveille lähetetään Itunen-uutiskirjettä. Jäsenet saavat kaksi jäsenkirjettä. Nettisivuja päivitetään ja ajantasaistetaan vuonna Sivuille kerätään ladattavaa ja tulostettavaa aineistoa, jota tukiäidit eri puolilla Suomea ovat laatineet ja testanneet imetystukiryhmissä, koulutuksissa ja imetysvalmennuksissa. Esteetön imetys -projektissa tuotetaan järjestöyhteistyönä kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen perustuvaa imetysaineistoa myös nettiin. Imetysuutisia on ainoa imetysaiheinen lehti Suomessa. Se on positiivinen imetyksen, imetystuen, imetysmyönteisyyden ja imetyksen edistämisen äänenkannattaja, jossa imetystä käsitellään luontevana osana äitiyttä ja vauvaperheen elämää. Jatkossa journalistisesti toimitetun Imetysuutisia-blogin linja säilyy samana. Nettijulkaisun avulla yhdistys tavoittelee näkyvyyttä ja tehokkuutta sisällöntuotantoon. Verkkoon tuotettu aineisto on enemmän hetkessä kiinni olevaa kuin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä paperilehdessä. 3.5 Laktivismi Laktivismi eli laktaatioaktivismi on imetyksen edistämistä yhteiskunnassa ja imetysmyönteisiin asenteisiin vaikuttamista. Laktivistit seuraavat mm. Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan, THL:n Imetyksen edistämisen toimintaohjelman, korvikekoodin sekä neuvola- ja lastenruoka-asetuksen toteutumista. Laktivismitoiminta on myös imetystukiäitien paikallisen toiminnan tukemista. YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa keväällä Suosituksissaan Suomelle komitea piti hyvänä imetyksen edistämisen kansallista toimintaohjelmaa, mutta oli huolissaan siitä, että toimintaohjelmasta ja seurantaryhmästä huolimatta imetys on Suomessa vähäistä. On myös suuri vahinko, että suurin osa imetystiedosta on vain netissä. Valtion tulisi vahvistaa imetyksestä tiedottamista, imetyskoulutusta mukaan lukien valmennukset sekä tarjota helposti saatavaa tietoa imetyksen eduista ja korvikeruokinnan haitoista. Imetyksen tuki ry:n laktivismitoiminnassa pyritään vaikuttamaan näihin ongelmakohtiin. Laktivistit seuraavat vauvaperheillle suunnatun imetysohjauksen laatua. Äideillä on Lapsen Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

5 oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus saada riittävästi tietoa imetyksen onnistumiseksi, mikä toteutuu Suomessa heikosti. Laktivismitoiminnan tavoitteena on edistää äitien mahdollisuuksia saada tietoon ja asianmukaiseen koulutukseen perustuvaa, laadukasta imetysohjausta terveydenhuollon ammattilaisilta.. 4 Hankkeet 4.1 Esteetön imetys Imetyksen tuki ry saa rahoitusta Esteetön imetys projektille Rahaautomaattiyhdistykseltä. Esteetön imetys -projekti tunnistaa ja yksilöi imetyksen esteitä. Tärkeimmäksi esteeksi on havaittu imetyspuheen polarisoituminen vastakkainasetteluiksi. Media uutisoi aina yhä uudelleen imetyssuositusten tilastollista toteutumista. Äitien kokemusääni jää terveysvalistuksen taakse. Puhutaan imetyksen onnistumisesta ja epäonnistumisesta, ikään kuin imetys olisi vain suoritus. Miten imetys toteutuu vauvaperheiden arjessa? Miltä imetys tuntuu? Miltä silloin tuntuu, kun imetys ei onnistu - millaista tukea perheen olisi pitänyt saada imetyksen tueksi? Miten vauva ja äiti pysyvät läheisinä toisilleen myös imetyspettymyksen jälkeen? Projekti kertoo imetyspettymyksestä ja laajemmin imetyksen moninaisuudesta. Tavoitteena on kertoa vauvasta ja imetyksestä voimavarakeskeisesti. Projekti rekrytoi vapaaehtoisiksi kokemusasiantuntijoita eli imettäneitä ja imetykseen pettyneitä äitejä. Nämä äidit saavutetaan yhteistyöjärjestöjen kautta. Järjestöyhteistyö jäsentyy kolmeen osaprojektiin, joiden toiminta limittyy toisiinsa äitien ja yhdistysten kiinnostuksen mukaisesti. Ensimmäisessä osaprojektissa julkaistaan netissä Imetyksen lohtukirja. Toinen osaprojekti tukee vauvan viestien tulkintaa. Vaiheen päätavoite on Vauva esiin -korttisarja. Osaprojekti korostaa vauvaa aktiivisena ja aloitteellisena yksilönä. Korttisarja kuvittaa vauvan hienovaraisia eleitä ja nälkäviestejä eri ikävaiheissa. Yhteistyöjärjestöissä on tietotaitoa, miten äiti voi nähdä vauvan yksilöllisenä persoonana, vaikka hänellä tai perheellä olisi jokin erityishaaste. Vauva on vauva erityispiirteineenkin. Korttisarja tuo esiin vauvan imetyshaasteiden ja -pettymysten takaa. Kolmannen vaiheen päätavoite on voimavaraistava Oma imetys -päivä, joka kokoaa yhteen projektin aiempien vaiheiden tuotoksia. Yhteistyöjärjestöt ovat 1) Äitilähtöiset imetyshaasteet: Diabetesliitto, Kynnys ry, Suomen Migreeniyhdistys ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Syömishäiriöliitto-Syli ry, ProMama ry. 2) Lapsilähtöiset imetyshaasteet: Suomen Monikkoperheet ry, Kevyt Keskosvanhempien yhdistys, Leijonaemot ry, Suomen huulisuulakihalkiopotilaat Suhupo ry, Sydänlapset ja -aikuiset ry, Refluksilapset ry. 3) Kriisitilanteista lähtevät imetyshaasteet: Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry, Mielenterveyden keskusliitto. Tiedotus ja jakelu toteutetaan yhteistyössä Suomen Kätilöliitto ry:n ja Neuvolatyön tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. 4.2 Kuvita imetys -kuvakilpailu Vuonna 2012 järjestetyn Kuvita imetys -imetyskuvakilpailun satoa jalostetaan siten, että kuvia voidaan hyödyntää yhdistyksen muussa toiminnassa. Laadukkaita kuiva voidaan käyttää mm. kuvituksena julkaisuissa ja painotuotteissa. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

6 4.3 VirtualCoach VirtualCoach Hyvinvointiprosessin tukeminen sosiaalisessa mediassa ja valmennuksessa tutkimushanke, jota toteuttaa Aalto-yliopiston Teknisen korkeakoulun Tietojenkäsittelytieteen laitos, päättyy vuoden 2012 lopussa. Hankkeen yhteistyöverkosto jatkaa toimintaa. Imetyksen tuki ry on asiantuntijajäsenenä tässä verkostossa. Yhdistys tukee VirtualCoach-hankkeessa aloitettua imetysaiheista väitöskirjatyötä. 5 Voimavarat 5.1 Jäsenistö Yhdistyksessä on vuoden 2012 syksyllä runsaat 500 jäsentä. 5.2 Henkilöstö Vuonna 2013 henkilöstöön kuuluu kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Lisäksi yhdistyksellä on toimistonhoitaja on Espoon Järjestöjen Yhteisön hallinnoiman Sektori-hankkeen kautta. Henkilöstöön kuuluvat kokoaikaiset toiminnanjohtaja ja Esteetön imetys -projektia vetävä vertaistukipäällikkö sekä kaksi puolipäiväistä vertaistukikoordinaattoria. Tarvittaessa käytetään lastenhoitajia ja muita tilapäistyöntekijöitä ja harjoittelijoita. Työnohjaus, taloushallintopalvelut, graafiset palvelut, tietotekniikkatuki yms. palvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 5.3 Hallitus Imetyksen tuki ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen varajäsentä. 5.4 Vapaaehtoiset Vapaaehtoiset ovat Imetyksen tuki ry:n tärkein resurssi. Vapaaehtoiset toimivat sekä imetystukiäiteinä että laktivisteina. Vuosittain koulutetaan uusia äitejä imetystukiäideiksi. Vapaaehtoisia tuetaan ja ohjataan järjestämällä koulutusta ja Imetystukiäitipäiviä sekä tuottamalla tukimateriaaleja sekä netitse ja puhelimitse. 5.5 Talous Imetyksen tuki ry:n toiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen ja eri kuntien avustuksilla, jäsenmaksuilla, lehden mainostuloilla, yhdistyksen materiaalimyynnillä ja koulutustuotoilla. Imetyksen vertaistuki ja sen kehittäminen -toimintoon haetaan euroa kohdennettuna toiminta-avustuksena. Esteetön imetys -projektille on RAY:n ohjeellisessa avustussuunnitelmassa varattu euroa vuodelle Imetyksen tuki ry:n Helsingin toimiston muutosta seuraavia kalustehankintoja varten yhdistys hakee euron investointihakemusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Jäsenmaksu on 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 40 euroa vuodelle Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

7 Liittymismaksua ei peritä. 5.6 Talousarvio Vuoden 2013 talousarvio on liitteenä. 5.7 Toimitilat Yhdistys vuokraa toimitiloja käyttöönsä tarpeen mukaan. Nykyinen Sexpo Säätiöltä vuokrattu Helsingin toimisto muuttaa kesäkuun loppuun mennessä. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle / 7

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2011

Toimintakertomus vuodesta 2011 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS LYHYESTI...2 YHDISTYSTOIMINTA...3 Vuosikokous...3 Yhdistyksen toimintatilat...3 TALOUS...3 Toiminnan rahoitus...3 Materiaalin ja välineiden myynti ja vuokraus...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015

Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Vuosisuunnitelma vuodelle 2013 ja strategiat vuoteen 2015 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 2 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot