Toimintakertomus vuodesta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. Vuosi 2010 oli monien tapahtumien vuosi: Yhdistyksen rahoitus pieneni reilulla kolmanneksella vuoteen 2009 verrattuna, vaikka vertaistuen kysyntä jatkoi kasvuaan. Imetyksen vertaistukitoiminta siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta projektista kohdennetulla toiminta-avustuksella rahoitetuksi toiminnaksi. Yhdistyksen hallintoa alettiin kehittää määrätietoisesti käynnistämällä työ toimintakulttuurin kirjaamiseksi johto- ja taloussääntöön. Vapaaehtoisten, erityisesti imetystukiäitien, välistä yhteistyöstä vahvistettin järjestämällä useita tapaamisia eri puolilla Suomea. Vuosien aikana solmitut yhteistyösuhteet synnyttivät Esteetön imetys -projektin, joka sai joulukuussa 2010 myönteisen rahoituspäätöksen vuosille Yhdistys kutsuttiin mukaan vuonna 2011 alkavaan Aalto-yliopistossa toteutettavaan VirtualCoach-projektiin. Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n toimintaa leimaa kolme periaatetta: omakohtaisuus, kokemuksellisuus ja dialogisuus. Vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin isommille lapsille pyritään järjestämään hoitaja. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa virtuaalisen kohtauspaikan, jossa imetystä voi edistää välimatkojen ja aikarajoitusten yli, omalta kotikoneelta. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Helsingissä ja Jyväskylässä. 1 /6

2 Kevätkokouksessa käsiteltiin ylimääräisinä asioina yhdistyksen tarkennettu toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin hallitus toteuttamaan toimintasuunnitelmaa. Syyskokouksessa käsiteltiin ylimääräisenä asiana ehdotus yhdistyksen johto- ja taloussäännöksi, ja päätettiin jatkaa sen työstämistä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus Yhdistyksen hallituksessa alkaen olivat Tanja Borodulin (pj), Marika Koskilahti-Viita (vpj), Jaana Reinikka (sihteeri), Eveliina Lindell (rahastonhoitaja) ja muina hallituksen jäseninä Seela Engman, Minna Haataja, Meri Ovaskainen ja Laura Rönkkö sekä varajäseninä Pirita Hakomäki ja Pauliina Paakala. Tämä hallitus piti kolme Maitolaiturikokousta. Yhdistyksen kehitys valtakunnalliseksi vaikuttajaksi ei aina tapahdu ongelmitta. Imetyksen tuki ry:ssä tämä todellisuus konkretisoitui vuoden 2010 alussa. Eveliina Lindell erosi hallituksesta Pauliina Paakala, Pirita Hakomäki, Laura Rönkkö, Minna Haataja, Meri Ovaskainen, Tanja Borodulin, Seela Engman ja Marika Koskilahti-Viita erosivat hallituksesta Uusi hallitus valittiin Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen tarkennettu toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin puheenjohtaja ja uusi hallitus vuodelle Puheenjohtajaksi valittiin Katriina Pitkäjärvi, hallituksen jäseniksi Liisa Ansio, Tanja Kaipainen, Tanja Koskinen (rahastonhoitaja), Sari Peura, Jaana Reinikka (sihteeri, asti), Kirsi Vanhamaa (vpj) sekä varajäseniksi Anne Kärki ja Kaisa Pikkarainen. Tämä hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 12 kertaa, joista kaksi kasvotusten: Laukaassa ja Jyväskylässä syyskokouksen yhteydessä Hallitus järjesti itselleen myös kaksi työnohjauskertaa, ensimmäisen Laukaassa ja toisen Tampereella Hallinnon kehittäminen Johto- ja taloussääntötyöryhmä teki syyskokoukselle luonnoksen Imetyksen tuki ry:n johto- ja taloussäännöstä. Se dokumentoi yhdistyksessä noudatettuja hallintokäytäntöjä ja sen tavoitteena on tuoda uusia selkeitä hallintorutiineja käyttöön ja näkyväksi. Työryhmään kuuluivat hallituksesta Liisa Ansio ja Kirsi Vanhamaa, työntekijät Maarit Kuoppala ja Leena Pikkumäki sekä yhdistyksen jäsen Tallamaria Maunu. Talous Imetyksen tuki ry sai vuonna 2010 kahta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Imetyksen kuumalinja -projekti sai RAY:n C-avustusta yhteensä 12216,74 euroa. Yhdistys sai RAY:ltä kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) imetyksen vertaistuen kehittämiseen euroa, mistä käytettiin 86662,96 euroa. Yhdistys sai myös 1000 euron avustuksen Helsingin kaupungilta helsinkiläisten äitien imetyksen tukemiseen. Ekokauppa Ruohonjuuren maaliskuun kampanjatuotteena oli Weledan imetystee, josta tuotto (415,53 e) tilitettiin kokonaisuudessaan yhdistykselle toimintaa tukemaan. Luonnonlapsi ry valitsi Imetyksen tuki ry:n vuoden 2010 hyväntekeväisyyskohteekseen ja lahjoitti 427 euroa yhdistyksen toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Joulukuussa yksityishenkilö halusi kiittää suurenmoisia imetystukihenkilöitä lahjoituksella. Lahjoituksia käytettiin tukiäitien virkistämiseen mm. syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys kiittää saamistaan lahjoituksista. Vuoden rintanappimyynti oli menestys. Riikka Käkelä-Rantalainen suunnitteli vuoden 2010 napeiksi neljä erilaista Äidiltä äidille -rintanappia. Netin kautta nappimyyntiä hoiti Salla Toikka, joka postitti rintanappeja ja markkinoi niitä myös sähköpostitse. Imetysuutisia-lehti rahoitettiin mainos- ja irtonumeromyynnillä ja jäsenmaksurahoituksella. Lehden mainosmyynti tuotti 1801,00 euroa. Jaana Reinikka organisoi mainosmyyntiä. Varainhankintatuotteina myytiin rintanappeja ja Imetyksen aika -kirjoja. Myynnin tuotto oli 2323,10 euroa, josta yli 2000 euroa saatiin rintanapeista. 2 /6

3 Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,66 euroa, kokonaiskulut ,18 euroa ja tilikauden tulos 2575,52 euroa alijäämäinen. Tulos oli kokonaisuudessaan kevätkokouksessa 2010 hyväksytyn budjetin mukainen. Imetyksen tuki ry:n kirjanpidon hoiti helsinkiläinen Tilibic Oy. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä. Toimitilat Imetyksen tuki ry on vuokrannut toimistohuonetta Sexpo Säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki alkaen yhdistys vuokrasi toisen toimistohuoneen Perhehoitoliitto ry:ltä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Kokous- ja tapaamistiloja on vuokrattu tarpeen mukaan. Henkilöstö Imetyksen tuki ry:llä oli vuoden 2010 aikana kolme osa-aikaista työntekijää: tiedottaja Kirsi Vanhamaa asti sekä sijaisena helmi-maaliskuussa, projektipäällikkö ja 1.4. alkaen toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala sekä koulutussuunnittelija ja 1.4. alkaen vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Kirsi Vanhamaa toimi työntekijöiden lähiesimiehenä huhtikuusta alkaen. Lehden päätoimittajana toimi Marika Viita. Lisäksi yhdistys on palkanut kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylän seudun työterveydeltä. Jäsentoiminta jäseniä oli yhteensä 502, joista kannatusjäseniä 19. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi yhteensä 111. Kesäkuussa erotettiin yhteensä 52 jäsentä (joista 5 kannatusjäsentä) kahden peräkkäisen maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Yhdistyksellä oli 519 henkilöjäsentä, joista 367 maksanutta henkilöjäsentä ja 18 kannatusjäsentä Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 30 euroa. Helmikuussa järjestettiin jäsenhankintakampanja, jonka aikana liittyi 12 uutta jäsentä. Tammikuussa yhdistyksen toiminnasta kerättiin palautetta sähköisellä jäsenkyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 71 jäsentä. Vuoden aikana sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille lähetettiin neljä sähköistä uutiskirjettä, jotka nimettiin Itusiksi. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, helmikuussa ja lokakuussa. Uusina kirjeinä aloittivat tukiäideille suunnattu Tuulikki ja imetyksen edistäjien Laktivisti-kirje. Molempia lähetettiin kerran vuoden lopulla. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saivat kaksi Imetysuutisia-lehteä, ensimmäisen kesäkuun alussa ja toisen lokakuun alussa. Vuoden ensimmäinen numero kertoi imetyksestä maailmalla ja vauvamyönteisyysohjelmasta Suomessa. Toinen numero kertoi monipuolisesti sekä äidin että vauvan unesta ja nukkumisesta imetysaikana. Molempia numeroita teki noin kymmenen aktiivin työryhmä. Yhdistyksen jäsenkortit uudistettiin alkuvuonna. Niiden voimassaoloaika muutettiin koko jäsenyyden ajan kestäväksi sen sijaan, että ne vaihtuisivat vuosittain. Jäsennumero toimii myös jatkossa jäsenmaksun viitenumerona. Maitolaiturin jäsenalueella keskusteltiin vilkkaasti kautta vuoden. Maitolaiturin ja nettikyselyn avulla käytiin arvokeskustelua, jonka tuloksena yhdistyksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjattiin yhdistyksen toiminnan periaatteet ja arvot. Joulukuussa kerättiin jäsenten toiveita ja ehdotuksia Maitolaiturin netikettiä varten nettikyselyllä. 3 /6

4 Imetyksen vertaistuki Imetystukipuhelin Imetystukipuhelimeen soitettiin 6891 puhelua, joista vastattiin 913 puheluun. Puheluiden määrä kasvoi noin kahdella tuhannella vuoteen 2009 nähden. Syksyn 2009 kampanjointi näkyi erityisesti kevätkauden aikana lisääntyneissä soittoyrityksissä. Puhelimessa päivysti 40 tukiäitiä. Imetystukiryhmät Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 29 ryhmää. Nämä ryhmät olivat kokoontuneet 342 kertaa. Aikuisia kävijöitä ryhmissä kirjattiin 2104 ja lapsia 1642, joista 348 oli alle kuusiviikkoisia. Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti tänä vuonna 65 tukiäitiä (vrt. 87 tukiäitiä v. 2009). Tukiäidit ovat antaneet imetystukea sähköpostilla 299 kertaa, puhelimella 428 kertaa, tekstiviestinä 167 kertaa ja kotikäynteinä 132 kertaa. Tukiäitiä kohti tukikontakteja oli vuonna 2010 enemmän kuin vuonna Sairaalan lapsivuodeosastolla tukiäidit vierailivat 31 kertaa. Messuilla, neuvolassa, ja perhekerhossa vierailuja tilastoitiin 91 kertaa. Perhevalmennuksia tukiäidit pitivät 37 kertaa. Imetystukiryhmille myönnettiin 75 euron tuki toimintaan. Tämän rahan sai kuitteja vastaan. Yhdistys suositteli tukiäitejä käyttämään rahat virkistäytymiseen, kuten tapaamiseen, keskusteluun ja toiminnan suunnitteluun. Eri puolilla Suomea tukiäidit tapasivat tämän avustuksen myötä toisiaan. Vaihtoehtona rahalle pystyi valitsemaan materiaalipaketin, johon kuului Duodecimin kustantama Deufelin ja Montosen Onnistunut imetys -kirja sekä Kätilöliitolta vuoden 2011 alussa ilmestyvä DVD. Paikallisten ryhmien vetäjien tapaamisten lisäksi avustettiin kahta vantaalaisten ryhmänvetäjien organisoimaa alueellista tukiäititapaamista, jotka järjestettiin Keravalla Untolan toimintakeskuksessa. Nämä tapaamiset oli suunnattu kaikille Uudellamaalla asuville tukiäideille. Tukiäideille järjestettiin myös valtakunnallinen tapaaminen ja toimintapäivä syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Tapaamisessa kerrottiin kokemuksia imetystuesta eri puolilta Suomea. Toimintapäivässä visioitiin yhdistyksen viisivuotisstrategiaa. Helsingin seudun tukiäitien ja laktivistien aktivoimispäivä järjestettiin isäinpäivän aattona. Pikkujoulut ja talkoopuuhaa oli toimistolla Joulumuistamisena aktiiveille lähetettiin imettävä äiti ja vauva paperinukkeina, sekä hamuiluaukeama kaksipäiväisen Lyydian nälkäviesteistä. Lahjat toteutti graafikko Riikka Käkelä- Rantalainen. Koulutus Imetystiedon peruskursseja järjestettiin vuoden aikana Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Seinäjoella. Kurssin suoritti yhteensä 37 naista. Imetystukiäitikurssi järjestettiin Helsingissä. Kurssille osallistui 11 naista. Kouluttajan kesäpäivä järjestettiin perustietokurssin nykyisille ja uusille kouluttajille Tampereella heinäkuussa. Päivään osallistui 9 naista. Kesällä käynnistettiin koulutuksen kehittämistyöryhmä. Työryhmä pohtii kouluttajavalintakriteerejä ja kurssiuudistuksia. Työryhmä päätti, että perus- ja imetystukiäitikursseja täydentämään tarvitaan matalan kynnyksen lyhytkurssi ja tukiäideille täydennyskoulutuksia. Työryhmä totesi, että laktivistit kaipaavat omaa koulutusta. Sellaista päätettiin kehittää Joensuun paikallistoiminnan kurssin pilotoinnin pohjalta. Työryhmän jäseninä aloittivat Liisa Ansio, Nina Backman, Leena Pikkumäki ja Jaana Reinikka. Reinikan tilalle tuli Karoliina Palmu-Hietanen lokakuussa. RAY:n lähettämään laajaan koulutusselvitykseen vastattiin syyskuussa. Tiimiin osallistuivat hallitus, työntekijät ja koulutuksen kehittämistyöryhmä. Imetystukiäitien ohjaus ja tukeminen Vertaistuen voima läpäisi teemana koko vuoden. Tukiäidit tarvitsevat tukea toisiltaan. Samalla tavalla kuin imetystuki on äitilähtöistä, myös tukiäitien tukea kehitettiin tukiäitilähtöiseksi. 4 /6

5 Työryhmissä, nettikyselyillä, tapaamisissa ja kontakteissa sekä Maitolaiturin tukiäitialueella kysyttiin tukiäideiltä itseltään toiveita ja näkemyksiä. Tapaamisten ja jatkokoulutusten tarve toistui keskusteluissa. Myös tukimateriaalia ja koostetta netin tärkeimmistä imetystietolähteistä toivottiin. Työryhmät ottivat nämä toiveet huomioon tavoitteissaan ja toiminnassaan. Tukiäidin opas päivitettiin. Jaana Reinikka ja Marika Viita uudistivat jo olemassa olleen aineiston. Tämän pohjalta opas päätettiin laajentaa aineistoksi, joka tukisi entistä laajemmin paikallisten ryhmien toimintaa ja ottaisi huomioon imetystuen kaikki kanavat. Oppaaseen kirjoitettiin myös ohjeistuksia erilaisia kriisitilanteita varten. Oppaan tavoitteeksi määriteltiin tukiäitien yhteisöllisyyden ja keskinäisen tuen vahvistaminen. Tukiäideillä on toisensa ja yhdistyksen tuki takanaan. Paikallisen toiminnan ja valtakunnallisen imetyksen edistämisen tukiaineistosta kasvoi Laktivistin opas, jossa kerrotaan mm. talkoista ja yhteisestä ideoinnista, tiedottamisesta, vaikuttamisesta ja varainhankinnasta. Oppaiden yhteensä noin 80-sivuisen käsikirjoituksen laati vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Tekstejä kommentoivat hallitus ja vapaaehtoiset koelukijat. Yhdistyksen arvojen ja omien eettisten periaatteiden todettiin olevan linjassa Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan PuhEet-periaatteiden kanssa. Tukiäidin opas kytkettiin PuhEet-prosessiin tuomalla siinä tukiäitien tiedoksi PuhEetperiaatteet. Kun vapaaehtoiset tuntevat PuhEet-periaatteet, yhdistys voi hakea PuhEet-jäsenyyttä. Vapaaehtoistyö imetystukiäitinä on aktiivisten naisten tapa ylläpitää ja vahvistaa työelämätaitoja perhevapaa-aikana. Yhä useampi vapaaehtoinen pyytää aktiivisuustodistuksia vapaaehtoistyöstään. Aiemmin pöytäkirjojen liitteisiin yms. tiedostoihin kerättyjen tietojen yhteen kokoamiseksi käynnistettiin työ Imetyksen tuki ry:n imetystukiäitirekisterin kokoamiseksi. Sen tietosuojaseloste hyväksyttiin hallituksen kokouksessa Vuoden aikana tehtiin suunnitellun nettisivu-uudistuksen ensimmäinen vaihe. Vanhojen sivujen aineisto syötettiin uudelle alustalle. Kotisivujen visuaalinen ilme ja laajan aineiston rakenne suunniteltiin uudelleen. Kotisivu-uudistusta vetivät Riikka Käkelä-Rantalainen ja Jaana Reinikka. Maitolaiturin uudistustyöryhmä aloitti työskentelyn kesällä. Maitolaituri päätettiin muuttaa uudelle tekniselle alustalle ja sen rakennetta päätettiin selkiyttää. Työryhmään osallistuivat Sirpa Jyväkorpi, Jyrki Kuoppala, Anni Laine, Leena Pikkumäki, Christina Pönkkö, Jaana Reinikka (lokakuuhun saakka) ja Salla Toikka. Uudistuksen päätavoite on luoda Maitolaiturista kohtaamisen ja kokemuksellisen vertaistuen paikka, jossa kävijät viihtyvät vauvaperhe-elämän ja vapaaehtoisuuden eri vaiheissa. Kymmenes askel - äidiltä äidille Imetysviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Breastfeeding - just ten steps! The baby friendly way eli WHO:n vauvamyönteisyysohjelma, josta Imetyksen tuki ry korosti kymmenettä askelta, imetyksen vertaistukea. Viikon päätapahtuman Imetyspäivän järjestivät Imetyksen tuki ry, Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus ja suun terveydenhuollon koulutusohjelma, Suomen terveydenhoitajaliitto ry, Suomen kätilöliitto ry ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula lähetti päivään videotervehdyksen. Avauspuheen piti kansanedustaja Janina Andersson aiheenaan Imetyspolitiikan kymmenen askelta. Päivässä julkistettiin yhdistyksen tunnuspalkinto, Vuoden Ritva, jonka sai ensimmäisenä Ritva Kuusisto ansioistaan imetyksen ja vauvamyönteisyysohjelman edistäjänä. Imetyspäivää juhlittiin myös muualla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa, jossa tukiäiti Saara Leppälä piti Imetyksen tuen puheenvuoron. Porvoossa imetystukiäidit jakoivat imetysviikolla synnyttäneille äideille ruusuja ja yhdistyksen kortteja. Satakunnan Kätilöyhdistys yhteistyössä Satakunnan Keskussairaalan synnytysyksikön kanssa tarjosi jalanjälkiprintin imetysviikolla syntyneiden vauvojen toisesta jalasta. Jalanjäljistä koottiin myös taideteos kaikkien nähtäville sairaalaan. Joensuussa järjestettiin julki-imetystapahtuma kauppakeskus Iso Myyssä yhteistyössä 5 /6

6 Liekku ry:n kanssa. Laktivismia eli imetyksen edistämistä Hoitotyön tutkimuskeskus julkaisi hoitotyön suosituksen Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus, johon yhdistys oli antanut oman lausuntonsa. Lausunnossa keskityttiin vertaistuen näkökulmaan ja kommentoitiin suositusta niiltä osin, joihin yhdistys katsoi voivansa ottaa kantaa. Hoitotyön suositus vahvistaa ammatillisen imetysohjauksen ja imetyksen vertaistuen yhteistyötä. Yhdistys laati sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon asetusluonnokseen imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevasta kaupallisesta tiedotusaineistosta. Tapahtumia vuoden aikana: Hämeenlinnalaiset opiskelijat järjestivät vauvojen kyselytunnin, jossa paikalla oli paikallisia päättäjiä ja äitejä. Yhdistys rahoitti tilaisuuden kahvituksen. Vapaaehtoistoimintaa esittelevillä Menu-messuilla Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla jaoimme koulutuskalenteria. Laktivistitapaamisia järjestettiin syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä ja Helsingissä Perhekeskus Ruusulassa. Vuoden tiedotteet: Tammikuussa 2010 yhdistys kommentoi allergiauutisointia. Huhtikuussa julkaistiin perhevapaakannanotto. Äitienpäiväkirjeellä kiitimme ja kannustimme tukiäitejä ja tukea tarvitsevia äitejä toukokuussa. Kaksplus-lehden numerossa 8/2010 oli Puheenvuoro-sarjassa toiminnanjohtaja Maarit Kuoppalan näkemys perhevapaauudistuksesta sekä imetyksen ja työelämän kohtaamisista. Puheenvuoron aineksia koostettiin Maitolaiturin jäsenalueella, jossa osallistujat keskustelivat aiheesta monipuolisesti ja asiantuntevasti. Imetysviikon aikaan yhdistys lähetti kaksi tiedotetta. Imetysviikon tiedote korosti, että vertaistukea tulee olla saatavilla valmennuksesta vieroitukseen, imetyksen kaikissa vaiheissa. Iloksemme saimme tiedottaa myös, että pitkäaikainen graafikkomme Riikka Käkelä-Rantalainen menestyi European Women's Lobbyn eli Euroopan naisjärjestöjen suurimman kattojärjestön valokuvauskilpailussa "Minun maailmani: Näkemyksiä 2000-luvun feminismistä / My World: Visions of 21st Century Feminism". Kuva on Imetyksen tuki ry:n Vauvojen vaalitentin media-aineistoa vuodelta Yhdistys oli WABA:n ja IBFAN:in jäsen. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Imetyksen edistämisen toimintaohjelman seurantaryhmässä yhdistystä edusti kätilö ja tukiäiti Minna Haataja. Esteetön imetys -projektiin saatiin puoltolausuntoja ja yhteistyösuunnitelmia useilta yhdistyksiltä, mm. Mielenterveyden keskusliitolta, Kynnys ry:ltä ja Kätilöliitolta. Suosituksen kirjoitti myös Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Lokakuussa saimme iloisia uutisia: jälleen kuusi uutta terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut IBCLC-tutkinnon. On arvokasta ja myönteistä kehitystä, että imetyksen asiantuntijoita on vähitellen enemmän saatavilla sekä yksittäisten äitien avuksi että kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien imetyskoulutusten vetäjiksi. 6 /6

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 11.10.2014 klo 15:30 Paikka: Nuorisotalo, Toivakka Läsnä: Niina Ikonen Kirsi Hokkanen Juha Lampinen Heimo Nieminen Arto Virtanen Topi Saareleinen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2008 Bobäck byaförening rf. Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Heikki Niemi, Sari Söderman. 14.1.2008 1(5) HALLITUKSEN KOKOUS 13.1.2008 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa,, Heikki Niemi, Sari Söderman. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjänaiset:

Keski-Suomen Yrittäjänaiset: Tervehdys kaikille ihanat Yrittäjänaiset. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika pikkuhiljaa rauhoittua Joulun viettoon, kukin tavallaan. Mennyt vuosi yhdistyksellämme oli varsin vaiherikas lukuisine tapahtumineen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto

Oulun kaupunki PÖYTÄKIRJA 7/2016 Maahanmuuttajaneuvosto Aika Maanantai 19.12 klo 12:18 16:50 Paikka Villa Victor, Torikatu 23 Kokouksen osanottajat Fischer Erwin, puh.joht. Suorsa Angela, varapuh.joht. Dolinšek Saša El Hassane Kazza Györgyne Szanto Bernadett

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015

Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) Elimäenkatu 25-27 Hallituksen kokous 16.12.2015 00260 Helsinki 8.12.2015 Kepa ry ESITYSLISTA 11/2015 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 11/2015 Aika 16.12.2015 klo 15.00 Paikka Huom! Kepan toimisto, kokoushuone Vallila, 5. krs Hallituksen ja henkilökunnan yhteinen glögihetki klo 14.30-15.00

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki

STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C 21, Helsinki STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 1 (5) STM:n Uudenmaan piirijärjestö ry PÖYTÄKIRJA 23.2.2016 STM:N UUDENMAAN PIIRIJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS Aika: 20.2.2016 kello 11.00 11.55 Paikka: Tietoranta,

Lisätiedot