Toimintakertomus vuodesta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2010"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys tarjoaa luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. Vuosi 2010 oli monien tapahtumien vuosi: Yhdistyksen rahoitus pieneni reilulla kolmanneksella vuoteen 2009 verrattuna, vaikka vertaistuen kysyntä jatkoi kasvuaan. Imetyksen vertaistukitoiminta siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamasta projektista kohdennetulla toiminta-avustuksella rahoitetuksi toiminnaksi. Yhdistyksen hallintoa alettiin kehittää määrätietoisesti käynnistämällä työ toimintakulttuurin kirjaamiseksi johto- ja taloussääntöön. Vapaaehtoisten, erityisesti imetystukiäitien, välistä yhteistyöstä vahvistettin järjestämällä useita tapaamisia eri puolilla Suomea. Vuosien aikana solmitut yhteistyösuhteet synnyttivät Esteetön imetys -projektin, joka sai joulukuussa 2010 myönteisen rahoituspäätöksen vuosille Yhdistys kutsuttiin mukaan vuonna 2011 alkavaan Aalto-yliopistossa toteutettavaan VirtualCoach-projektiin. Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n toimintaa leimaa kolme periaatetta: omakohtaisuus, kokemuksellisuus ja dialogisuus. Vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin isommille lapsille pyritään järjestämään hoitaja. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa virtuaalisen kohtauspaikan, jossa imetystä voi edistää välimatkojen ja aikarajoitusten yli, omalta kotikoneelta. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Helsingissä ja Jyväskylässä. 1 /6

2 Kevätkokouksessa käsiteltiin ylimääräisinä asioina yhdistyksen tarkennettu toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin hallitus toteuttamaan toimintasuunnitelmaa. Syyskokouksessa käsiteltiin ylimääräisenä asiana ehdotus yhdistyksen johto- ja taloussäännöksi, ja päätettiin jatkaa sen työstämistä kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus Yhdistyksen hallituksessa alkaen olivat Tanja Borodulin (pj), Marika Koskilahti-Viita (vpj), Jaana Reinikka (sihteeri), Eveliina Lindell (rahastonhoitaja) ja muina hallituksen jäseninä Seela Engman, Minna Haataja, Meri Ovaskainen ja Laura Rönkkö sekä varajäseninä Pirita Hakomäki ja Pauliina Paakala. Tämä hallitus piti kolme Maitolaiturikokousta. Yhdistyksen kehitys valtakunnalliseksi vaikuttajaksi ei aina tapahdu ongelmitta. Imetyksen tuki ry:ssä tämä todellisuus konkretisoitui vuoden 2010 alussa. Eveliina Lindell erosi hallituksesta Pauliina Paakala, Pirita Hakomäki, Laura Rönkkö, Minna Haataja, Meri Ovaskainen, Tanja Borodulin, Seela Engman ja Marika Koskilahti-Viita erosivat hallituksesta Uusi hallitus valittiin Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen tarkennettu toimintasuunnitelma ja budjetti sekä valittiin puheenjohtaja ja uusi hallitus vuodelle Puheenjohtajaksi valittiin Katriina Pitkäjärvi, hallituksen jäseniksi Liisa Ansio, Tanja Kaipainen, Tanja Koskinen (rahastonhoitaja), Sari Peura, Jaana Reinikka (sihteeri, asti), Kirsi Vanhamaa (vpj) sekä varajäseniksi Anne Kärki ja Kaisa Pikkarainen. Tämä hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 12 kertaa, joista kaksi kasvotusten: Laukaassa ja Jyväskylässä syyskokouksen yhteydessä Hallitus järjesti itselleen myös kaksi työnohjauskertaa, ensimmäisen Laukaassa ja toisen Tampereella Hallinnon kehittäminen Johto- ja taloussääntötyöryhmä teki syyskokoukselle luonnoksen Imetyksen tuki ry:n johto- ja taloussäännöstä. Se dokumentoi yhdistyksessä noudatettuja hallintokäytäntöjä ja sen tavoitteena on tuoda uusia selkeitä hallintorutiineja käyttöön ja näkyväksi. Työryhmään kuuluivat hallituksesta Liisa Ansio ja Kirsi Vanhamaa, työntekijät Maarit Kuoppala ja Leena Pikkumäki sekä yhdistyksen jäsen Tallamaria Maunu. Talous Imetyksen tuki ry sai vuonna 2010 kahta Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Imetyksen kuumalinja -projekti sai RAY:n C-avustusta yhteensä 12216,74 euroa. Yhdistys sai RAY:ltä kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) imetyksen vertaistuen kehittämiseen euroa, mistä käytettiin 86662,96 euroa. Yhdistys sai myös 1000 euron avustuksen Helsingin kaupungilta helsinkiläisten äitien imetyksen tukemiseen. Ekokauppa Ruohonjuuren maaliskuun kampanjatuotteena oli Weledan imetystee, josta tuotto (415,53 e) tilitettiin kokonaisuudessaan yhdistykselle toimintaa tukemaan. Luonnonlapsi ry valitsi Imetyksen tuki ry:n vuoden 2010 hyväntekeväisyyskohteekseen ja lahjoitti 427 euroa yhdistyksen toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Joulukuussa yksityishenkilö halusi kiittää suurenmoisia imetystukihenkilöitä lahjoituksella. Lahjoituksia käytettiin tukiäitien virkistämiseen mm. syyskokouksen yhteydessä. Yhdistys kiittää saamistaan lahjoituksista. Vuoden rintanappimyynti oli menestys. Riikka Käkelä-Rantalainen suunnitteli vuoden 2010 napeiksi neljä erilaista Äidiltä äidille -rintanappia. Netin kautta nappimyyntiä hoiti Salla Toikka, joka postitti rintanappeja ja markkinoi niitä myös sähköpostitse. Imetysuutisia-lehti rahoitettiin mainos- ja irtonumeromyynnillä ja jäsenmaksurahoituksella. Lehden mainosmyynti tuotti 1801,00 euroa. Jaana Reinikka organisoi mainosmyyntiä. Varainhankintatuotteina myytiin rintanappeja ja Imetyksen aika -kirjoja. Myynnin tuotto oli 2323,10 euroa, josta yli 2000 euroa saatiin rintanapeista. 2 /6

3 Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,66 euroa, kokonaiskulut ,18 euroa ja tilikauden tulos 2575,52 euroa alijäämäinen. Tulos oli kokonaisuudessaan kevätkokouksessa 2010 hyväksytyn budjetin mukainen. Imetyksen tuki ry:n kirjanpidon hoiti helsinkiläinen Tilibic Oy. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä. Toimitilat Imetyksen tuki ry on vuokrannut toimistohuonetta Sexpo Säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki alkaen yhdistys vuokrasi toisen toimistohuoneen Perhehoitoliitto ry:ltä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Kokous- ja tapaamistiloja on vuokrattu tarpeen mukaan. Henkilöstö Imetyksen tuki ry:llä oli vuoden 2010 aikana kolme osa-aikaista työntekijää: tiedottaja Kirsi Vanhamaa asti sekä sijaisena helmi-maaliskuussa, projektipäällikkö ja 1.4. alkaen toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala sekä koulutussuunnittelija ja 1.4. alkaen vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Kirsi Vanhamaa toimi työntekijöiden lähiesimiehenä huhtikuusta alkaen. Lehden päätoimittajana toimi Marika Viita. Lisäksi yhdistys on palkanut kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylän seudun työterveydeltä. Jäsentoiminta jäseniä oli yhteensä 502, joista kannatusjäseniä 19. Vuoden aikana uusia jäseniä liittyi yhteensä 111. Kesäkuussa erotettiin yhteensä 52 jäsentä (joista 5 kannatusjäsentä) kahden peräkkäisen maksamattoman jäsenmaksun vuoksi. Yhdistyksellä oli 519 henkilöjäsentä, joista 367 maksanutta henkilöjäsentä ja 18 kannatusjäsentä Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 30 euroa. Helmikuussa järjestettiin jäsenhankintakampanja, jonka aikana liittyi 12 uutta jäsentä. Tammikuussa yhdistyksen toiminnasta kerättiin palautetta sähköisellä jäsenkyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 71 jäsentä. Vuoden aikana sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille lähetettiin neljä sähköistä uutiskirjettä, jotka nimettiin Itusiksi. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, helmikuussa ja lokakuussa. Uusina kirjeinä aloittivat tukiäideille suunnattu Tuulikki ja imetyksen edistäjien Laktivisti-kirje. Molempia lähetettiin kerran vuoden lopulla. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saivat kaksi Imetysuutisia-lehteä, ensimmäisen kesäkuun alussa ja toisen lokakuun alussa. Vuoden ensimmäinen numero kertoi imetyksestä maailmalla ja vauvamyönteisyysohjelmasta Suomessa. Toinen numero kertoi monipuolisesti sekä äidin että vauvan unesta ja nukkumisesta imetysaikana. Molempia numeroita teki noin kymmenen aktiivin työryhmä. Yhdistyksen jäsenkortit uudistettiin alkuvuonna. Niiden voimassaoloaika muutettiin koko jäsenyyden ajan kestäväksi sen sijaan, että ne vaihtuisivat vuosittain. Jäsennumero toimii myös jatkossa jäsenmaksun viitenumerona. Maitolaiturin jäsenalueella keskusteltiin vilkkaasti kautta vuoden. Maitolaiturin ja nettikyselyn avulla käytiin arvokeskustelua, jonka tuloksena yhdistyksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan kirjattiin yhdistyksen toiminnan periaatteet ja arvot. Joulukuussa kerättiin jäsenten toiveita ja ehdotuksia Maitolaiturin netikettiä varten nettikyselyllä. 3 /6

4 Imetyksen vertaistuki Imetystukipuhelin Imetystukipuhelimeen soitettiin 6891 puhelua, joista vastattiin 913 puheluun. Puheluiden määrä kasvoi noin kahdella tuhannella vuoteen 2009 nähden. Syksyn 2009 kampanjointi näkyi erityisesti kevätkauden aikana lisääntyneissä soittoyrityksissä. Puhelimessa päivysti 40 tukiäitiä. Imetystukiryhmät Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 29 ryhmää. Nämä ryhmät olivat kokoontuneet 342 kertaa. Aikuisia kävijöitä ryhmissä kirjattiin 2104 ja lapsia 1642, joista 348 oli alle kuusiviikkoisia. Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti tänä vuonna 65 tukiäitiä (vrt. 87 tukiäitiä v. 2009). Tukiäidit ovat antaneet imetystukea sähköpostilla 299 kertaa, puhelimella 428 kertaa, tekstiviestinä 167 kertaa ja kotikäynteinä 132 kertaa. Tukiäitiä kohti tukikontakteja oli vuonna 2010 enemmän kuin vuonna Sairaalan lapsivuodeosastolla tukiäidit vierailivat 31 kertaa. Messuilla, neuvolassa, ja perhekerhossa vierailuja tilastoitiin 91 kertaa. Perhevalmennuksia tukiäidit pitivät 37 kertaa. Imetystukiryhmille myönnettiin 75 euron tuki toimintaan. Tämän rahan sai kuitteja vastaan. Yhdistys suositteli tukiäitejä käyttämään rahat virkistäytymiseen, kuten tapaamiseen, keskusteluun ja toiminnan suunnitteluun. Eri puolilla Suomea tukiäidit tapasivat tämän avustuksen myötä toisiaan. Vaihtoehtona rahalle pystyi valitsemaan materiaalipaketin, johon kuului Duodecimin kustantama Deufelin ja Montosen Onnistunut imetys -kirja sekä Kätilöliitolta vuoden 2011 alussa ilmestyvä DVD. Paikallisten ryhmien vetäjien tapaamisten lisäksi avustettiin kahta vantaalaisten ryhmänvetäjien organisoimaa alueellista tukiäititapaamista, jotka järjestettiin Keravalla Untolan toimintakeskuksessa. Nämä tapaamiset oli suunnattu kaikille Uudellamaalla asuville tukiäideille. Tukiäideille järjestettiin myös valtakunnallinen tapaaminen ja toimintapäivä syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Tapaamisessa kerrottiin kokemuksia imetystuesta eri puolilta Suomea. Toimintapäivässä visioitiin yhdistyksen viisivuotisstrategiaa. Helsingin seudun tukiäitien ja laktivistien aktivoimispäivä järjestettiin isäinpäivän aattona. Pikkujoulut ja talkoopuuhaa oli toimistolla Joulumuistamisena aktiiveille lähetettiin imettävä äiti ja vauva paperinukkeina, sekä hamuiluaukeama kaksipäiväisen Lyydian nälkäviesteistä. Lahjat toteutti graafikko Riikka Käkelä- Rantalainen. Koulutus Imetystiedon peruskursseja järjestettiin vuoden aikana Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Seinäjoella. Kurssin suoritti yhteensä 37 naista. Imetystukiäitikurssi järjestettiin Helsingissä. Kurssille osallistui 11 naista. Kouluttajan kesäpäivä järjestettiin perustietokurssin nykyisille ja uusille kouluttajille Tampereella heinäkuussa. Päivään osallistui 9 naista. Kesällä käynnistettiin koulutuksen kehittämistyöryhmä. Työryhmä pohtii kouluttajavalintakriteerejä ja kurssiuudistuksia. Työryhmä päätti, että perus- ja imetystukiäitikursseja täydentämään tarvitaan matalan kynnyksen lyhytkurssi ja tukiäideille täydennyskoulutuksia. Työryhmä totesi, että laktivistit kaipaavat omaa koulutusta. Sellaista päätettiin kehittää Joensuun paikallistoiminnan kurssin pilotoinnin pohjalta. Työryhmän jäseninä aloittivat Liisa Ansio, Nina Backman, Leena Pikkumäki ja Jaana Reinikka. Reinikan tilalle tuli Karoliina Palmu-Hietanen lokakuussa. RAY:n lähettämään laajaan koulutusselvitykseen vastattiin syyskuussa. Tiimiin osallistuivat hallitus, työntekijät ja koulutuksen kehittämistyöryhmä. Imetystukiäitien ohjaus ja tukeminen Vertaistuen voima läpäisi teemana koko vuoden. Tukiäidit tarvitsevat tukea toisiltaan. Samalla tavalla kuin imetystuki on äitilähtöistä, myös tukiäitien tukea kehitettiin tukiäitilähtöiseksi. 4 /6

5 Työryhmissä, nettikyselyillä, tapaamisissa ja kontakteissa sekä Maitolaiturin tukiäitialueella kysyttiin tukiäideiltä itseltään toiveita ja näkemyksiä. Tapaamisten ja jatkokoulutusten tarve toistui keskusteluissa. Myös tukimateriaalia ja koostetta netin tärkeimmistä imetystietolähteistä toivottiin. Työryhmät ottivat nämä toiveet huomioon tavoitteissaan ja toiminnassaan. Tukiäidin opas päivitettiin. Jaana Reinikka ja Marika Viita uudistivat jo olemassa olleen aineiston. Tämän pohjalta opas päätettiin laajentaa aineistoksi, joka tukisi entistä laajemmin paikallisten ryhmien toimintaa ja ottaisi huomioon imetystuen kaikki kanavat. Oppaaseen kirjoitettiin myös ohjeistuksia erilaisia kriisitilanteita varten. Oppaan tavoitteeksi määriteltiin tukiäitien yhteisöllisyyden ja keskinäisen tuen vahvistaminen. Tukiäideillä on toisensa ja yhdistyksen tuki takanaan. Paikallisen toiminnan ja valtakunnallisen imetyksen edistämisen tukiaineistosta kasvoi Laktivistin opas, jossa kerrotaan mm. talkoista ja yhteisestä ideoinnista, tiedottamisesta, vaikuttamisesta ja varainhankinnasta. Oppaiden yhteensä noin 80-sivuisen käsikirjoituksen laati vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Tekstejä kommentoivat hallitus ja vapaaehtoiset koelukijat. Yhdistyksen arvojen ja omien eettisten periaatteiden todettiin olevan linjassa Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnan PuhEet-periaatteiden kanssa. Tukiäidin opas kytkettiin PuhEet-prosessiin tuomalla siinä tukiäitien tiedoksi PuhEetperiaatteet. Kun vapaaehtoiset tuntevat PuhEet-periaatteet, yhdistys voi hakea PuhEet-jäsenyyttä. Vapaaehtoistyö imetystukiäitinä on aktiivisten naisten tapa ylläpitää ja vahvistaa työelämätaitoja perhevapaa-aikana. Yhä useampi vapaaehtoinen pyytää aktiivisuustodistuksia vapaaehtoistyöstään. Aiemmin pöytäkirjojen liitteisiin yms. tiedostoihin kerättyjen tietojen yhteen kokoamiseksi käynnistettiin työ Imetyksen tuki ry:n imetystukiäitirekisterin kokoamiseksi. Sen tietosuojaseloste hyväksyttiin hallituksen kokouksessa Vuoden aikana tehtiin suunnitellun nettisivu-uudistuksen ensimmäinen vaihe. Vanhojen sivujen aineisto syötettiin uudelle alustalle. Kotisivujen visuaalinen ilme ja laajan aineiston rakenne suunniteltiin uudelleen. Kotisivu-uudistusta vetivät Riikka Käkelä-Rantalainen ja Jaana Reinikka. Maitolaiturin uudistustyöryhmä aloitti työskentelyn kesällä. Maitolaituri päätettiin muuttaa uudelle tekniselle alustalle ja sen rakennetta päätettiin selkiyttää. Työryhmään osallistuivat Sirpa Jyväkorpi, Jyrki Kuoppala, Anni Laine, Leena Pikkumäki, Christina Pönkkö, Jaana Reinikka (lokakuuhun saakka) ja Salla Toikka. Uudistuksen päätavoite on luoda Maitolaiturista kohtaamisen ja kokemuksellisen vertaistuen paikka, jossa kävijät viihtyvät vauvaperhe-elämän ja vapaaehtoisuuden eri vaiheissa. Kymmenes askel - äidiltä äidille Imetysviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Breastfeeding - just ten steps! The baby friendly way eli WHO:n vauvamyönteisyysohjelma, josta Imetyksen tuki ry korosti kymmenettä askelta, imetyksen vertaistukea. Viikon päätapahtuman Imetyspäivän järjestivät Imetyksen tuki ry, Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus ja suun terveydenhuollon koulutusohjelma, Suomen terveydenhoitajaliitto ry, Suomen kätilöliitto ry ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry. Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula lähetti päivään videotervehdyksen. Avauspuheen piti kansanedustaja Janina Andersson aiheenaan Imetyspolitiikan kymmenen askelta. Päivässä julkistettiin yhdistyksen tunnuspalkinto, Vuoden Ritva, jonka sai ensimmäisenä Ritva Kuusisto ansioistaan imetyksen ja vauvamyönteisyysohjelman edistäjänä. Imetyspäivää juhlittiin myös muualla. Oulun yliopistollisessa sairaalassa, jossa tukiäiti Saara Leppälä piti Imetyksen tuen puheenvuoron. Porvoossa imetystukiäidit jakoivat imetysviikolla synnyttäneille äideille ruusuja ja yhdistyksen kortteja. Satakunnan Kätilöyhdistys yhteistyössä Satakunnan Keskussairaalan synnytysyksikön kanssa tarjosi jalanjälkiprintin imetysviikolla syntyneiden vauvojen toisesta jalasta. Jalanjäljistä koottiin myös taideteos kaikkien nähtäville sairaalaan. Joensuussa järjestettiin julki-imetystapahtuma kauppakeskus Iso Myyssä yhteistyössä 5 /6

6 Liekku ry:n kanssa. Laktivismia eli imetyksen edistämistä Hoitotyön tutkimuskeskus julkaisi hoitotyön suosituksen Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus, johon yhdistys oli antanut oman lausuntonsa. Lausunnossa keskityttiin vertaistuen näkökulmaan ja kommentoitiin suositusta niiltä osin, joihin yhdistys katsoi voivansa ottaa kantaa. Hoitotyön suositus vahvistaa ammatillisen imetysohjauksen ja imetyksen vertaistuen yhteistyötä. Yhdistys laati sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon asetusluonnokseen imeväisten ja pikkulasten ruokintaa koskevasta kaupallisesta tiedotusaineistosta. Tapahtumia vuoden aikana: Hämeenlinnalaiset opiskelijat järjestivät vauvojen kyselytunnin, jossa paikalla oli paikallisia päättäjiä ja äitejä. Yhdistys rahoitti tilaisuuden kahvituksen. Vapaaehtoistoimintaa esittelevillä Menu-messuilla Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla jaoimme koulutuskalenteria. Laktivistitapaamisia järjestettiin syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä ja Helsingissä Perhekeskus Ruusulassa. Vuoden tiedotteet: Tammikuussa 2010 yhdistys kommentoi allergiauutisointia. Huhtikuussa julkaistiin perhevapaakannanotto. Äitienpäiväkirjeellä kiitimme ja kannustimme tukiäitejä ja tukea tarvitsevia äitejä toukokuussa. Kaksplus-lehden numerossa 8/2010 oli Puheenvuoro-sarjassa toiminnanjohtaja Maarit Kuoppalan näkemys perhevapaauudistuksesta sekä imetyksen ja työelämän kohtaamisista. Puheenvuoron aineksia koostettiin Maitolaiturin jäsenalueella, jossa osallistujat keskustelivat aiheesta monipuolisesti ja asiantuntevasti. Imetysviikon aikaan yhdistys lähetti kaksi tiedotetta. Imetysviikon tiedote korosti, että vertaistukea tulee olla saatavilla valmennuksesta vieroitukseen, imetyksen kaikissa vaiheissa. Iloksemme saimme tiedottaa myös, että pitkäaikainen graafikkomme Riikka Käkelä-Rantalainen menestyi European Women's Lobbyn eli Euroopan naisjärjestöjen suurimman kattojärjestön valokuvauskilpailussa "Minun maailmani: Näkemyksiä 2000-luvun feminismistä / My World: Visions of 21st Century Feminism". Kuva on Imetyksen tuki ry:n Vauvojen vaalitentin media-aineistoa vuodelta Yhdistys oli WABA:n ja IBFAN:in jäsen. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Imetyksen edistämisen toimintaohjelman seurantaryhmässä yhdistystä edusti kätilö ja tukiäiti Minna Haataja. Esteetön imetys -projektiin saatiin puoltolausuntoja ja yhteistyösuunnitelmia useilta yhdistyksiltä, mm. Mielenterveyden keskusliitolta, Kynnys ry:ltä ja Kätilöliitolta. Suosituksen kirjoitti myös Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula. Lokakuussa saimme iloisia uutisia: jälleen kuusi uutta terveydenhuollon ammattilaista on suorittanut IBCLC-tutkinnon. On arvokasta ja myönteistä kehitystä, että imetyksen asiantuntijoita on vähitellen enemmän saatavilla sekä yksittäisten äitien avuksi että kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien imetyskoulutusten vetäjiksi. 6 /6

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2013 Tarkistettu RAY-avustuspäätösehdotuksen jälkeen hallituksen kokouksessa 12.1.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa 22.9.2012. Käsitellään syyskokouksessa 17.11.2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Syyskokous 29.10.2011 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2011

Toimintakertomus vuodesta 2011 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Vuosi 2008 on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi. Vuoden teema on Äiti on tärkeä kansainvälisen imetysjärjestö WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) teemaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Imetyksen tuki ry:n syyskokouksen hyväksymä 11.10.2015 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tarkennettu 1.3.2010 edellisen 29.1.2010 tehdyn tarkennuksen pohjalta. 1) Toiminnan painopisteet vuonna 2010 Imetyksen tuki ry:n päämääränä on Suomi, jossa imetys on luonteva

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hallituksen esitys syyskokoukselle 7.10.2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2007

Toimintakertomus vuodesta 2007 Toimintakertomus vuodesta 2007 Vuonna 2007 yhdistys vietti kymmenvuotisjuhlaansa. Kasvu pienestä yhdistyksestä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi on parin viimeisen vuoden aikana tapahtunut harppauksin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 SISÄLLYS YLEISTÄ...2 YHDISTYSTOIMINTA...2 Hallituksen toiminta vuonna 2007...2 Jäsentoiminta...3 Organisaatiotyöryhmä...3 Sääntötyöryhmä...3 TOIMINNAN RAHOITUS...3 Perusrahoitus...3

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI

JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI 1 JÄSENYHDISTYSTEN TOIMIHENKILÖKORTTI Yhdistyksen nimi: Yhdistyksen osoite: Sähköpostiosoite: www.sivut Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.vuosi Maksaneet jäsenet: hlöä Maksamattomat jäsenet: hlöä Jäsenten lapset:

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 YLEISTÄ... 2 YHDISTYSTOIMINTA... 3 HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2006...3 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 3 JÄSENTOIMINTA... 3 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ...4 TOIMINNAN RAHOITUS... 4 PERUSRAHOITUS...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksessa 8.4.2017 Toimintakertomus 2016 Vuonna 1998 perustetun Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry

KoLVI Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry Syyskokouksen pöytäkirja, verkkoversio 1. (3) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika: 11.11.2015 klo 17.30 Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola Läsnä: 15 jäsentä 1. Kokouksen avaus KoLVIn puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin kokoon kutsutuksi sääntöjen mukaan yhdistyksen julkisilla internet-sivuilla ja sähköpostilla, ja näin ollen päätösvaltaiseksi. HSP - Suomen erityisherkät ry:n syyskokouksen pöytäkirja Paikka: Helsingin Yliopisto, Fabianinkatu 33 - Päärakennus, sali 13 (3020) Aika: 27.11.2015 klo 17:30-19:35 Osallistujat: kts. liite 1 Kokouksen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liekku ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 24.11.2010 1 Liekku ry.n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu

OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu SYYSKOKOUS 2013 Aika maanantai 23.10.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä OAJ alueyhdistyksen toimitila, Kirkkokatu 18, Joensuu Osallistujaluettelo liitteenä 1 Kokouksen avaus Yhdistyksemme puheenjohtajan Pasi

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Kirsi Otronen 8.11.2017 5.11.2017 Toimintaohjelma Kirsi Otronen 1 Kansallinen imetyksen edistämisen

Lisätiedot

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt

Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Alankomaat-Suomi Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi- ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Alankomaat-Suomi Yhdistys. Sen kotipaikka on Amsterdam. Tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edesauttaa Alankomaiden

Lisätiedot

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004

Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@flug.fi 15.12.2004 Finnish Linux User Group FLUG ry PÖYTÄKIRJA 1 (3) PL 117 SYYSKOKOUS Aika 11.12.2004 kello 16:30 Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki Läsnä Arto Teräs puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Wolf Bergenheim

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia sekä edistää

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 9.10.2010 klo 15.15 Paikka: Läsnä: Hirsiaho, Toivakka Jukka Heinonen Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen Tuomas Hokkanen Sari Puikkonen Ronja Hokkanen

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Opiskelijakunta Pöytäkirja 1 (9)

Opiskelijakunta Pöytäkirja 1 (9) Opiskelijakunta Pöytäkirja 1 (9) Kokousaika kello 13:00 14:17 Kokouspaikka Taitajankatu 6, Majakka Käsitellyt asiat Nro Otsikko Sivu 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Töölöntorinkatu 2 A 19.3.2014 00260 Helsinki Hallituksen kokous 31.3.2014 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Aika 31.3.2014 klo 13.00 Paikka Kepa, kokoushuone Dialogi Töölöntorinkatu 2 A 00260 Helsinki Kokouksen osanottajat Puheenjohtaja Vuola Elina I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY www.toivakkaauk.fi SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2009 klo 15.00 Paikka: Läsnä: Kerhohuone, Toivakantie 36, Toivakka Timo Särkkä Jukka Heinonen Markku Ilomäki Kirsi Rutajärvi Venla Rutajärvi Juha Lampinen Heimo Nieminen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot