Toimintakertomus vuodesta 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys organisoi luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. Vuonna 2011 vertaistukijoita koulutettiin ja vertaistukea järjestettiin imetystukiryhmissä, Imetystukipuhelimessa ja Maitolaituri-foorumilla. Imetystukiryhmien väliseen yhteistyöhön kiinnitettiin huomiota ja teemasta järjestettiin ensimmäinen yhteistyöseminaari. Yhdistyksen hallintorakenteiden kehittämistä jatkettiin voimakkaasti. Yhdistyksen ensimmäinen johto- ja taloussääntö hyväksyttiin hallinnon ohjenuoraksi. Imetyksen vertaistukitoimintaa järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella. Esteetön imetys Ci -yhteistyöprojekti vuosille käynnistyi RAY:n rahoituksella. RAY tarkasti yhdistyksen toiminnan ja talouden alkuvuodesta 2011 ja arvioi Imetyksen vertaistukitoiminnon maaliskuussa Kesällä YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) toteutumista Suomessa. International Baby Food Action Network (IBFAN) pyysi yhdistykseltä näkemyksiä LOS 24. artiklan toteutumisesta Suomessa. Imetyksen tuki ry toimitti lausunnon IBFANin kautta YK:lle. Tässä neljännessä auditoinnissa YK antoi myös imetyksen edistämistä koskevia suosituksia Suomen valtiolle. Edellisten vuosien yhteistyösuhteita vahvistettiin, mm. Imetyspäivä järjestettiin perinteiseen tapaan. Vuonna 2011 käynnistyi Aalto yliopiston VirtualCoach-projekti. Esteetön imetys -hankkeeseen luotiin oma verkosto. Vuonna 2011 imetys sai medianäkyvyyttä merkittävästi aiempia vuosia enemmän. Kela poisti äitiyspakkauksesta Imetys yhteisen matkamme alku -oppaan, mistä Imetyksen tuki ry tiedotti ensimmäisenä. Imetysviikon kansainvälinen teema Puhu Imetyksestä sai paljon näkyvyyttä mediassa. 1 Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n tarjoama imetyksen vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

2 Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin pyritään järjestämään lastenhoito. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa vertaistukijoille ja imetyksen edistäjille virtuaalisen kohtauspaikan, Maitolaiturin. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. 2 Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Helsingissä ja Jyväskylässä. Molemmissa jäsenkokouksissa hyväksyttiin sääntömuutoksia. Kevätkokouksessa muutettiin yhdistyksen nimenkirjoittajia koskevaa pykälää. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutoksen Syyskokouksessa sääntöjä muutettiin laajemmin. Tärkein muutos on hallituksen jäsenten kauden kasvattaminen kaksivuotiseksi. Samalla joitakin sanamuotoja selkeytettiin. Muutokset ovat rekisteröitävänä PRH:ssa. Kevätkokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen johto- ja taloussääntöä, jota tarkennettiin. 2.1 Hallitus Imetyksen tuki ry:n puheenjohtajana toimi Katriina Pitkäjärvi. Muina hallituksen jäseninä toimivat Liisa Ansio, Tanja Kaipainen, Tanja Koskinen (vpj), Anne Kärki, Kaisa Pikkarainen (sihteeri), Christina Pönkkö ja Kirsi Vanhamaa (rahastonhoitaja). Varajäseninä toimivat Riikka Ikonen ja Sari Peura. Hallituksella oli 16 kokousta vuonna Kokouksista 12 pidettiin Maitolaiturilla. Hallitus tapasi järjestäytymiskokouksessa Espoossa 15.1., kevätkokousviikonloppuna Espoossa 13.3., Jyväskylässä kesätapaamisessa ja syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä Hallinnon kehittäminen Johto- ja taloussäännön päivitykset hyväksyttiin pienin muutoksin kevätkokouksessa. Voimassa oleva johto- ja taloussääntö vietiin jäsenten nähtäväksi Maitolaiturin jäsenalueelle, jossa se jatkossakin on luettavissa. 2.3 Talous Imetyksen tuki ry sai kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä imetyksen vertaistukeen ja sen kehittämiseen sekä Ci-projektiavustusta Esteetön imetys - projektiin vuonna Vertaistukikoulutuksiin osallistuvilta perittiin koulutukseen sitouttava kurssimaksu. Vertaistukitoiminnossa tuotettuja Äiti, minulla on nälkä -julisteita myytiin neuvoloille ja synnytyssairaaloille. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

3 Yhdistys sai Espoon kaupungilta 500 euron avustuksen espoolaisiin kohdistuvaan toimintaan sekä Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 300 euron avustuksen Porvoon imetystukiryhmän toimintaan ja kehittämiseen. Jäsenlehteä rahoitettiin mainos- ja irtonumeromyynnillä. Yhdistyksen varainhankintatuotteina oli perinteiset Imetysviikon rintanapit, lisäksi nettisivuille myytiin yhtä mainospaikkaa. Yhdistyksen perustajan ja vuoden 2010 Ritvaksi valitun Ritva Kuusiston työnantaja Raittiuden ystävät ry lahjoitti Kuusiston eläköitymismuistamiset Imetyksen tuki ry:lle. Lahjoituksen käytöstä päätetään vuonna Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,43 euroa, kokonaiskulut ,58 euroa ja tilikauden tulos 1548,85 euroa ylijäämäinen. Budjetin mukaista alijäämää ei tehty. Raha-automaattiyhdistys teki Imetyksen tuki ry:n toiminnan ja talouden tarkastuksen tammikuussa Tarkastusraportin mukaan avustukset on käytetty avustusehtojen mukaisesti. Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoimisto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä. 2.4 Toimitilat Imetyksen tuki ry vuokrasi käyttöönsä kaksi toimistohuonetta. Helsingin toimisto vuokrattiin Sexpo Säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki. Jyväskylän toimisto vuokrattiin Perhehoitoliitto ry:ltä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Kokousja tapaamistiloja vuokrattiin tarpeen mukaan. 2.5 Henkilöstö ja ulkopuoliset palvelut Imetyksen tuki ry:llä oli yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista työntekijää vuonna Toiminnajohtajana (30 h/vk) toimi Maarit Kuoppala. Esteetön imetys -projektia johti vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Vertaistukitoiminnan sihteeri (20 h/vk) Liisa Ansio aloitti työnsä Imetyksen tuki ry sai toimistonhoitajaksi Edlira Veijalaisen Espoon järjestöjen yhteisön Sektori-hankkeen kautta alkaen. Imetysuutisia-lehden päätoimittajana toimi Marika Viita asti. Vakinaisen henkilöstön lisäksi yhdistys on palkanut kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylän seudun työterveydeltä. Työntekijöiden työnohjausta on ostettu Kehityspiikki Oy:ltä. Graafisia palveluita Imetyksen tuki ry:lle tuottivat Nettienkelit ja Grafemi. Tarinapuun tekstien editointi tilattiin Valmiixiviestintäpalvelusta. 2.6 Jäsentoiminta ja Imetysuutisia-lehti Imetyksen tuki ry:llä oli 519 henkilöjäsentä ja 18 kannatusjäsentä Jäsenmaksunsa maksoi 263 jäsentä vuonna Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 41 uutta henkilöjäsentä ja 4 kannatusjäsentä. Yhdistyksellä oli 574 jäsentä, joista 551 varsinaista jäsentä ja 23 kannatusjäsentä Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

4 Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 30 euroa. Imetyksen tuki ry:n jäsenrekisteri uudistettiin vuonna Imetyksen tuki ry:n jäsenten jäsenedut tarkistettiin ja päivitettiin kesällä Jäsenetukäytäntö ohjeistettiin. Jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Vuoden aikana sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille lähetettiin kuusi sähköistä Itunen-uutiskirjettä. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, ensimmäinen helmikuussa ja toinen lokakuussa. Jäsenmaksunsa makseneet jäsenet saivat myös vuoden aikana ilmestyneet Imetysuutisia-lehden numerot. Imetysuutisia-lehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Numeroiden teemat olivat Imetys, matkustus ja kantaminen kesäkuussa sekä Puhu imetyksestä lokakuussa. Lehdet toimitti noin kymmenen vapaaehtoisen jäsenen työryhmä. Päätoimittajana toimi Marika Viita ja toimitussihteerinä Jaana Reinikka, taittajana Riikka Käkelä-Rantalainen, joka uudisti lehden ulkoasua. Lehden toimituksen ja yhdistyksen hallinnon edustajista koostunut Lehden tukiryhmä piti vuoden aikana kolme skype-palaveria. Maitolaiturin jäsenalueella keskusteltiin vilkkaasti kautta vuoden. 3 Imetyksen vertaistuki Imetyksen tuen tarjoaman koulutetun vertaistuen muotoja ovat imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki, imetyksen vertaisvalmennus, Imetystukipuhelin sekä Internetin vertaistukipalvelut. Imetystukiäitien vapaaehtoistyötä tuetaan koulutuksissa ja seminaareissa sekä tukiäitien tapaamisissa. Tukiäidin aarrearkku Maitolaiturilla on tukiäitien vertaisfoorumi tapaamisten välillä. Imetyksen vertaistuki tavoittaa suhteellisen pienen osan vuosittain synnyttävistä naisista. Toisaalta vertaistuki laajenee usein tukea saaneen äidin koko elämän piiriin. Äidit jakavat tietojaan ja kokemuksiaan toisille äideille ja voimaantuvat omassa imetyksessään niin, että yhä useampi äiti voi lopettaa imetyksen tyytyväisenä imetystaipaleeseensa. 3.1 Imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki Imetystukiryhmien ja imetystukiäitien keskinäisen verkoston vahvistaminen oli yksi vuoden 2011 päätavoitteista. Elokuussa järjestettiin Tampereella imetystukiryhmien yhteistyöseminaari (ks. tarkemmin Seminaarit ja muut tapaamiset). Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 22 ryhmää. Nämä ryhmät olivat kokoontuneet 238 kertaa. Aikuisia kävijöitä ryhmissä kirjattiin 1481 aikuista ja lapsia 1191, joista 114 oli alle kuusiviikkoisia. Aikuisista äidin puolisoita tai tukihenkilöitä oli 21. Äitien, vauvojen ja puolisoiden lisäksi ryhmissä kävi odottavia äitejä, terveydenhoitajia, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoita ja asiantuntijavieraita, jotka alustivat illan keskustelua. Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti tänä vuonna 35 tukiäitiä (vrt. 65 tukiäitiä v. 2010). Tukiäidit ovat antaneet imetystukea sähköpostilla 270 kertaa, puhelimella 270 kertaa, tekstiviestinä 287 kertaa ja kotikäynteillä 76 kertaa. Sairaalan lapsivuodeosastolla tukiäidit vierailivat 48 kertaa. Lisäksi jokainen tilastonsa ilmoittanut ryhmä oli osallistunut paikallisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi messuihin, kirpputoreihin ja lapsiperheiden tapahtumiin. Useimmat ryhmät tekivät tiivistä yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Myös perhekerhot ja perhekahvilat olivat tavallisia vierailupaikkoja. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

5 Tärkeimpiä alueellisia yhteistyökumppaneita ovat neuvolat, oman alueen synnytyssairaala, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset ja seurakuntien lapsityö. 3.2 Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin tekee imetystuesta aidosti maanlaajuista ja helposti tavoitettavaa. Imetystukipuhelin päivysti tänä vuonna 3 tai 4 päivänä viikossa, useammin kuin yksikään ryhmä voi kokoontua. Imetystukipuhelin antaa eri puolilla Suomea asuville tukiäideille mahdollisuuden antaa imetystukea omasta kodista käsin. Imetystukipuhelimeen soitettiin 6656 puhelua, joista vastattiin 564 puheluun. Puhelimessa päivysti 38 päivystäjää. Imetystukipuhelimeen vastattujen puheluiden määrä ei ollut vuonna 2011 yhtä suuri kuin edellisinä vuosina. Tähän reagoitiin arvioimalla toimintaa, lisäämällä tukiäideille tarjottavaa tukea sekä ideoimalla yhdessä vapaaehtoisten kanssa tukitoimia, toiminnan tehostamista ja seurantaa. Vastattujen puhelujen määrä kasvoi näiden tukitoimien myötä. Imetystukipuhelimen soittajista suurin osa oli äitejä, jotka soittivat omasta aloitteestaan. Tavallisimmin soittajalla oli alle puolivuotias vauva ja puhelu käsitteli imetyksen ja vanhemmuuden tukemista. Suurimmassa osassa puheluita päivystäjät arvioivat äitien mielialan huomattavasti paremmaksi puhelun lopussa kuin se oli ollut puhelun alkaessa. 3.3 Maitolaiturin vertaistukikeskustelu Maitolaituri on nettikohtaamispaikka, josta on helppo saada vertaistukea imetyksen eri vaiheessa, äitinä, tukiäitinä ja laktivistina. Keskustelufoorumilla voi tutustua ja osallistua vapaaehtoistyöhön. Jäsenalueella on mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta. Äitejä varten Maitolaiturilla on avoin vertaistukialue, jonne voivat kirjoittaa rekisteröityneet käyttäjät. Maitolaiturin vertaistukialueelle kirjoitettiin 445 keskustelunavaukseen yhteensä 2505 viestiä vuonna Nämä vertaistukikeskustelut ovat avoimesti kaikkien luettavissa. Suosituimpia vertaistukialueita olivat Alle puolivuotiaan imetys 162 keskustelun aloituksella, 1003 vastauksella ja lukukerralla sekä Imetys muun ruuan ohella 78 keskustelun aloituksella, 366 vastauksella ja lukukerralla. Lukukertojen ja kirjoitettujen viestien suhdetta tarkastelemalla voidaan päätellä, että Maitolaituri tarjoaa runsaasti vertaistukea myös sellaisille äideille, jotka eivät itse kirjoita viestejä Maitolaiturille, mutta käyvät lukemassa muiden kirjoittamia viestejä. Maitolaiturin jäsenalueella on erilaisia ryhmiä yhdistys- ja jäsentoimintaa varten. Tukiäidin aarrearkku on vertaistukijoiden yhteistyöfoorumi, jossa tukiäidit saavat ohjausta ja tukea toisilta vertaistukijoilta ja yhdistyksen työntekijöiltä sekä jakavat kokemuksia vertaistukityöstä. Maitolaiturin rakenne uudistettiin vuonna Uudistusta koordinoivat Salla Toikka, Christina Pönkkö ja Leena Pikkumäki Imetyksen vertaisvalmennukset Imetyksen edistämisen toimintaohjelman vakiintuessa osaksi kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaa useat neuvolat ovat innostuneet kehittämään yhteistyötä imetystukiäitien kanssa. Imetysvalmennukset olivat keskeinen yhteistyön muoto. Kunnat tarjosivat näitä erityisesti esikoistaan odottaville perheille. Tukiäitien pitämissä valmennuksissa näkökulmana oli äiti- ja vauvalähtöinen imetys, jossa keskeistä on vauvan viesteihin vastaaminen ja imetys osana tavallista vauva-arkea. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

6 Tukiäidit pitivät valmennuksia esimerkiksi Jyväskylässä, Mäntsälässä, Vantaalla, Raahessa, Jalasjärvellä ja Lapualla. Yhteensä imetystukiryhmät ovat osallistuneet 49 imetysvalmennuksen pitämiseen. Lisäksi useissa ryhmissä suunnattiin odottajille imetysvalmennuspainotteisia iltoja 2-4 kertaa vuodessa. 3.5 Koulutus Imetyksen tuki ry järjestää koulutuksia äideille ja muille kiinnostuneille sekä tukiäideille. Koulutuksilla on tärkeä osa tukiäitien tukemisessa, toiminnan arvioinnissa ja imetystuen kehittämisessä Vertaistukikoulutus Imetystiedon peruskursseja järjestettiin vuoden aikana Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keravalla ja Tampereella. Lisäksi järjestettiin yksi Imetystiedon peruskurssi nettityöskentelynä. Muutamat tukiäidiksi aikovat suorittivat tukiäitikurssin tenttimällä. Imetystukiäitikursseja järjestettiin Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa. Osa kurssilaisista valmistui vuoden 2011 aikana, osan harjoittelu jatkuu vielä vuoden 2012 alussa. Imetystiedon peruskurssin suoritti yhteensä 42 naista, joista 8 suoritti kurssin nettisovelluksen ja kolme tentti kurssin. Tukiäitikursseille osallistui 23 naista, joista valmistui vuoden loppuun menessä 10, muiden suoritukset valmistuvat vuoden 2012 aikana kurssisuunnitelmien mukaisesti Kouluttajien koulutus Myös vapaaehtoiskouluttajille järjestettiin koulutusta ja virkistystä. Kouluttajien kesäpäivä järjestettiin Tampereella kesäkuussa. Kesäpäivä oli virkistys- ja koulutuspäivä, johon oli kutsuttu alustaksi ProMaman toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi. Vanhoille ja uusille kouluttajille järjestettiin koulutusviikonloppu syyskuussa. Viikonlopun tavoitteena oli kursseihin ja kouluttamiseen perehtyminen sekä koulutusten arviointi kouluttajien ja kurssilaisten näkökumista. Koulutuksessa oli myös Muodonmuutos-työpaja, jonka ohjasi Noora Askinen. Työpajan yhteydessä pohdittiin monimuotoisia ja monipuolisia metodeita käsitellä imetystä koulutuksissa. Kouluttajien koulutuksessa kerättyä palautetta käytetään koulutusten kehittämiseen. Koulutuksen aikana lapsille oli omaa ohjelmaa. Kouluttajien koulutuksiin osallistui yhteensä 17 tukiäitiä, joista 9 osallistui kouluttajien kesäpäivään ja 8 kouluttajien koulutusviikonloppuun, lisäksi koulutuksiin osallistui 11 lasta Täydennyskoulutus Tukiäidit toivovat vuosittain täydennyskoulutusta. Tänä vuonna täydennyskoulutusta tarjottiin tukiäititapaamisissa ja muiden koulutusten yhteydessä. (Ks. Seminaarit ja muut tapaamiset sekä Puhu imetyksestä -imetysviikko.) Tukiäidit osallistuivat myös omilla paikkakunnillaan järjestettyihin yhdistysten, sairaanhoitopiirien tai ammattikorkeakoulujen imetysaiheisiin koulutuksiin sekä asiantuntijavieraina että koulutettavina. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

7 3.6 Seminaarit ja muut tapaamiset Vuonna 2011 tavoite oli lisätä tukiäitien välisiä kontakteja. Tätä tavoitetta toteutettiin järjestämällä tukiäitien tapaamisia jäsenkokousten yhteydessä sekä kutsumalla imetystukiryhmien ohjaajia elokuussa Tampereella pidettyyn yhteistyöseminaariin. Ryhmien yhteistyöseminaarissa arvioitiin imetystukityön eri muotoja laajasti ja kriittisesti. Seminaarin innostuneessa tunnelmassa vahvistui yhteinen perustehtävä ja saatiin hyviä eväitä toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä oli tukiäititapaaminen, jossa aihetta alusti vuoden 2010 Ritvaksi valittu Ritva Kuusisto. Tapaamisen teema oli Jokainen perhe on monikulttuurinen. Alustuksessa pohdittiin, kuinka äiti voi voimaantua omassa imetyksessään kohtaamaan pelkonsa ja löytämään ilon ja tyytyväisyyden. Syyskokouksen yhteydessä oli tukiäititapaaminen, jonka teema oli Viestintä imetystukityön tukena. Jäsenkokouksen jälkeisenä päivänä järjestettiin tukiäideille Esteetön imetys -projektin pilotointina yhdistyksen ensimmäinen Oma imetys -koulutuspäivä. Ks. Esteetön imetys - projekti. Lisäksi järjestettiin kaksipäiväinen kouluttajien koulutus, joka järjestettiin Jyväskylässä (ks Kouluttajien koulutus). Valtakunnallisia tapaamisia ja seminaareja järjestettiin viisi, joihin osallistui yhteensä 82 tukiäitiä ja 47 lasta. 4 Laktivismia eli imetyksen edistämistä Imetyksen vertaistuen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina. Suurimmat muutokset koskevat imetyksestä julkaistun tiedon määrää, laatua ja jakelua sekä tapaa, jolla äitien on lupa puhua imetyksestään. Imetyksen tuki ry sai vuonna 2011 resursseja vaikuttaa imetyksen edistämiseen, ks. Esteetön imetys -projekti. 4.1 Puhu imetyksestä -imetysviikko Imetysviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Talk to me! Breastfeeding - a 3D Experience. Teema suomennettiin ytimekkäästi Puhu imetyksestä. Viikon päätapahtuman Imetyspäivän järjestivät yhteistyössä Imetyksen tuki ry, Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus, Suomen kätilöliitto ry ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry Helsingissä. Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoiset kirjoittivat tiedotteen Imetysviikosta. Tiedote sai julkisuutta, ja Imetysviikko näkyi ja kuului mediassa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Imetyksen tuen työntekijöitä ja vapaaehtoisia haastateltiin mm. useisiin Yleisradion ohjelmiin eri kanavilla, Radio Deihin ja useisiin paikallisiin lehtiin ja radioihin. Vuoden Ritvaksi 2011 valittiin kätilö, IBCLC, imetyskoordinaattori ja yhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja Katja Koskinen. Yhdistys kiinnitti valinnalla huomiota Katja Koskisen tapaan puhua imetyksestä niin, että vauvaperheitä hoitavien ammattilaisten imetysohjauspuhe ja imetystukiäitien vertaispuhe täydentävät toisiaan. Koskinen on korostanut äitien ja vauvojen kuuntelemista ja huomioon ottamista lämpimällä ja monitasoisella tavalla. Imetysviikolla käynnistyi Kuvita imetys -kilpailu, jonka avulla yhdistys hakee monipuolista ja uutta kuvallista ilmaisua imetykselle. Kilpailuaika päättyy tammikuussa Imetystukiryhmät järjestivät paikallisia tapahtumia mm. Lahdessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Porvoossa ja Seinäjoella. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

8 4.2 Imetyksen politiikkaa Eduskuntavaalit olivat maaliskuussa Imetyksen tuki ry kysyi nettisivujensa vaalikoneella ehdokkaiden näkemyksiä mm. imetyksen todellisuudesta ja Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan toteutumisesta Suomessa. Vaalikoneeseen vastasi 117 ehdokasta. Kysely aktivoi yhdistyksen jäseniä keskustelemaan imetykseen liittyvistä poliittisista kysymyksistä ehdokkaiden kanssa. YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa keväällä Yhdistys antoi IBFANin pyynnöstä kansalaisjärjestönäkökulmasta lähestyvän raportin imetyksestä Suomessa. YK:n komitea antoi Suomen valtiolle suosituksia myös imetyksen edistämisestä. Komitea kiitti imetyksen edistämisen kansallista toimintaohjelmaa, mutta esitti huolen imetyksen vähäisyydestä. On suuri vahinko, että suurin osa imetystiedosta on vain netissä. Valtion tulisi komitean suositusten mukaan vahvistaa imetyksestä tiedottamista ja imetyskoulutusta, mukaan lukien imetysvalmennukset. Perheille tulisi tarjota helposti saatavaa tietoa imetyksen eduista ja korvikeruokinnan haitoista. Yhdistys oli Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n, Kultti ry:n, WABA:n ja IBFAN:in jäsen. 5 Esteetön imetys -projekti RAY:n rahoittaman Esteetön imetys -projektin perustehtävä on tunnistaa imetyksen esteet ja vaikuttaa niihin yhdistysyhteistyön avulla. Projektin käynnistymisvuonna laadittiin kolmivuotinen tarkka tavoitesuunnitelma ja sen työvälineitä. Kevätkaudella projektin puitteissa reagoitiin myös ajankohtaiseen imetyksen esteeseen. Projekti tuo yhteen erilaisia potilas- ja perhejärjestöjä imetystä edistämään. Tutustumisvaiheen tavallinen kysymys kuului: tiedättekös te, että imetys ei kaikilla vain onnistu. Imetys ja imetystuki nähdään normina, joka vaatii kaikkia äitejä sopeutumaan samaan imetyssuositusten muottiin. Imetyksen vertaistuki on yksilöllistä ja äitilähtöistä, ja Imetyksen tuki ry tietää, että tarinoita on yhtä monta kuin äitejä vauvoineen. 5.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Esteetön imetys -projektissa Imetyksen tuki ry tiedotti Kelan äitiyspakkauksen sisällön muutoksesta ensimmäisenä. Kela poisti äitiyspakkauksesta Suomen kätilöliitto ry:n tuottaman Imetys Yhteisen matkamme alku -imetysvihkosen. Imetyksen tuki ry:n tiedote sai runsaasti julkisuutta keväällä Olimme yhteydessä myös Kelan äitiyspakkausavustusraatiin, joka ei päätöstään muuttanut. Uudelle eduskunnalle lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin imetyksen merkityksestä kansanterveydelle. Tiedote kertoi kansanedustajille myös Kelan äitiyspakkauspäätöksen merkityksestä ja vetosi päättäjiin, jotta oppaille järjestyisi korvaava jakelu. Imetyksen tuki ry julkaisi Lasten oikeuksien päivänä Tarinapuun, jossa on satoja pieniä imetystarinoita ja kymmeniä pitkiä novelleja imetyksestä. Tarinapuu ei arvota eikä opeta. Se antaa tunnistamisen tunteita ja ravistelee irti omasta kokemuksesta. (www.imetys.fi/tarinapuu) 5.2 Projektin yhteistyökumppanit Projektin yhteistyökumppaneina on useita kansalaisjärjestöjä, joiden näkökulma imetykseen liittyy äidin sairauteen, terveyteen ja kehonkuvaan tai vauvan erityisyyteen, useaan vauvaan tai odottamattomiin haasteisiin sekä kriiseihin, mielenterveyteen ja voimavaroihin: Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

9 1) äitilähtöiset imetyshaasteet: Diabetesliitto, Kynnys ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, ProMama ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Suomen Migreeniyhdistys ry ja Syömishäiriöliitto-Syli ry 2) vauvalähtöiset imetyshaasteet: Kevyt Keskosvanhempien yhdistys ry, Leijonaemot ry, Suomen huuli-suulakihalkiopotilaat Suhupo ry, Suomen Monikkoperheet ryja Sydänlapset ja -aikuiset ry 3) kriiseihin liittyvät imetyshaasteet: Mielenterveyden keskusliitto, Tukinet.net ja Äimä ry. Projektin käynnistysvuoteen kuului tutustumista yhteistyöyhdistyksiin, niiden henkilöstöön ja toimintalogiikkaan. Yhteistyö painottui ensimmäisen ryhmän järjestöihin ja muutamien järjestöjen kanssa järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia (imetystuki-ilta, kouluttajien koulutus). Projektista tiedotettiin yhdistyksen jäsenlehdessä ja muutamassa yhteistyökumppanin lehdessä. Projektin alkuvaiheessa havaittiin projektin riskiksi sen pirstaloituminen useisiin pieniin osaprojekteihin, jos Imetyksen tuki ry toimii kunkin järjestön kanssa kahdenvälisesti. Huomattiin myös, että uudet kurssipäivät ja työskentelytavat eivät houkuttele mukaan ilman suunnitelmallista juurrutustyötä ja tiedotusta. Työskentelyn tueksi laadittiin tarkka vaihesuunnitelma työvälineineen. 5.3 Projektin päätavoitteet Yhteistyön rakentamisen ja tutustumisen välineeksi päätettiin imetysaiheinen kirja, jossa käsitellään imetyksen haasteita ja moninaisuutta kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Kirjalle tehtiin selkeä rakenne- ja työryhmäsuunnitelma. Kirjan työryhmien vapaaehtoisten työskentelyn tueksi päivitettiin Laktivistin opas, joka antaa pohjatiedot imetykseen vaikuttamisesta. Toiseksi tavoitteeksi määriteltiin syventää yhteistyötä vauvajärjestöjen kanssa. Päätettiin laatia valokuvakorttisarja, joka tuo esiin vauvan imetyksen takaa ja tukee vuorovaikutusta. Tähän neuvoteltiin alustavasti uusia yhteistyökumppaneita Pesäpuu ry:stä ja Ensi- ja turvakotien liitosta. Projektin kolmas tavoite on Oma imetys -päivä, jonka avulla järjestöjen äitijäsenet voivat käsitellä imetystä ja lastensa vauvavuosia voimauttavasti. Oma imetys -päivään laadittiin aineistoa ja sitä pilotoitiin ensimmäisen kerran tukiäitien ja laktivistien kesken syyskokousviikonloppuna. Pilottipäivän vetivät tukiäidit Nina Backman ja Karoliina Palmu- Hietala. Osallistujat antoivat innostunutta palautetta. Päivä toi imetystukeen kokemuksellisuutta ja omakohtaisia voimavaroja herättävää työskentelyä. 5.4 Monitoimijainen ohjausryhmä Esteetön imetys -projektin Ohjausryhmä rekrytoitiin projektisuunnitelman mukaisesti. Siihen kuuluvat Kynnys ry:n vpj Amu Urhonen, Suomen Monikkoperheiden Ulla Kumpula, MTKL:n kuntoutussuunnittelija Markku Lehto, järjestöyhteistyön asiantuntija STKL:n Anne Laimio, imetyksen ammattilaisasiantuntija IBCLC Ritva Kuusisto ja Imetyksen tuen hallituksen edustaja Riikka Ikonen. Ohjausryhmä kokoontui ja Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin ja keskusteltiin ohjausryhmän roolista. Toisessa tapaamisessa arvioitiin ensimmäistä vuotta. Ohjausryhmä totesi, että projekti on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen hallitussa vaiheessa: on laadittu hyvät työvälineet ja tehty relevantteja valintoja. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

10 6 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Imetyksen tuki ry oli kaksivuotisen Aalto-yliopiston VirtualCoach hyvinvoinnin polut - hankkeen yhteistyökumppani. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston Teknisellä korkeakoululla Tietojenkäsittelytieteen laitoksella yhteistyösssä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Imetyksen tuki ry oli mukana hankkeeseen tehdyssä imetyskyselyssä, johon saatiin kahden kuukauden aikana 1100 vastausta. VirtualCoach-hankkeessa aloitettiin imetysaiheinen sosilogian väitöskirjatyö. Yhdistys oli imetyksen vertaistuen asiantuntijaroolissa mukana Pia Seivon ja Metsämarja Aittokosken Imetyksen aika -imetysopetus-dvd-hankkeessa. Imetyksen tuki ry teki yhteistyötä paikallisten imetystukea järjestävien yhdistysten kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän imetystukiryhmä ry, Tampereen Napapiiri ry, Liekku ry Joensuusta ja Mammakeidas ry Turusta. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen sääntömääräisiä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Heta-Liitto Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Henkilökohtaisen avun päivä Merikeskus Vellamo 13.5.2016 Jan Hänninen janhanni@janhanni.org puh. 0400 710 516 Kuka minä olen? Toimin toista

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry

Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Финляндская Ассоциация Русскоязычных Обществ ФАРО р.о. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto FARO ry Hyväksytty kevätkokouksessa 20.4.2013 FARO ry:n Hallituksen vuosikertomus toimintakaudelta 1.1

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017

Eloisa ikä. RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 Eloisa ikä RAY:n avustusohjelma ikäihmisten hyvän arjen puolesta 2012 2017 1 Eloisa ikä ikäihmisten avustusohjelma RAY:n avustusohjelmassa tuetaan yli 60-vuotiaita ikäihmisiä eri elämänvaiheissa ja elämän

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto

Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Miten perustetaan vapaaehtoisista toisiaan tukeva vertaisryhmäverkosto Verkostomalli näkövammaisten vertaisryhmäverkoston kehittämisestä Koordinaattorin rooli organisoinnissa, koulutuksessa,.. Uusien vapaaehtoisryhmien

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kysely TURBO-verkosto Yhteenvetoraportti, N=12, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaat Minkälaisena näet TURBO-Turun seudun nuorisotoimen kuntien nuorisotoimesta vastaavien verkoston roolin?voit

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot