Toimintakertomus vuodesta 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys organisoi luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. Vuonna 2011 vertaistukijoita koulutettiin ja vertaistukea järjestettiin imetystukiryhmissä, Imetystukipuhelimessa ja Maitolaituri-foorumilla. Imetystukiryhmien väliseen yhteistyöhön kiinnitettiin huomiota ja teemasta järjestettiin ensimmäinen yhteistyöseminaari. Yhdistyksen hallintorakenteiden kehittämistä jatkettiin voimakkaasti. Yhdistyksen ensimmäinen johto- ja taloussääntö hyväksyttiin hallinnon ohjenuoraksi. Imetyksen vertaistukitoimintaa järjestettiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella. Esteetön imetys Ci -yhteistyöprojekti vuosille käynnistyi RAY:n rahoituksella. RAY tarkasti yhdistyksen toiminnan ja talouden alkuvuodesta 2011 ja arvioi Imetyksen vertaistukitoiminnon maaliskuussa Kesällä YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) toteutumista Suomessa. International Baby Food Action Network (IBFAN) pyysi yhdistykseltä näkemyksiä LOS 24. artiklan toteutumisesta Suomessa. Imetyksen tuki ry toimitti lausunnon IBFANin kautta YK:lle. Tässä neljännessä auditoinnissa YK antoi myös imetyksen edistämistä koskevia suosituksia Suomen valtiolle. Edellisten vuosien yhteistyösuhteita vahvistettiin, mm. Imetyspäivä järjestettiin perinteiseen tapaan. Vuonna 2011 käynnistyi Aalto yliopiston VirtualCoach-projekti. Esteetön imetys -hankkeeseen luotiin oma verkosto. Vuonna 2011 imetys sai medianäkyvyyttä merkittävästi aiempia vuosia enemmän. Kela poisti äitiyspakkauksesta Imetys yhteisen matkamme alku -oppaan, mistä Imetyksen tuki ry tiedotti ensimmäisenä. Imetysviikon kansainvälinen teema Puhu Imetyksestä sai paljon näkyvyyttä mediassa. 1 Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n tarjoama imetyksen vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

2 Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin pyritään järjestämään lastenhoito. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa vertaistukijoille ja imetyksen edistäjille virtuaalisen kohtauspaikan, Maitolaiturin. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. 2 Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Helsingissä ja Jyväskylässä. Molemmissa jäsenkokouksissa hyväksyttiin sääntömuutoksia. Kevätkokouksessa muutettiin yhdistyksen nimenkirjoittajia koskevaa pykälää. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi muutoksen Syyskokouksessa sääntöjä muutettiin laajemmin. Tärkein muutos on hallituksen jäsenten kauden kasvattaminen kaksivuotiseksi. Samalla joitakin sanamuotoja selkeytettiin. Muutokset ovat rekisteröitävänä PRH:ssa. Kevätkokouksessa käsiteltiin myös yhdistyksen johto- ja taloussääntöä, jota tarkennettiin. 2.1 Hallitus Imetyksen tuki ry:n puheenjohtajana toimi Katriina Pitkäjärvi. Muina hallituksen jäseninä toimivat Liisa Ansio, Tanja Kaipainen, Tanja Koskinen (vpj), Anne Kärki, Kaisa Pikkarainen (sihteeri), Christina Pönkkö ja Kirsi Vanhamaa (rahastonhoitaja). Varajäseninä toimivat Riikka Ikonen ja Sari Peura. Hallituksella oli 16 kokousta vuonna Kokouksista 12 pidettiin Maitolaiturilla. Hallitus tapasi järjestäytymiskokouksessa Espoossa 15.1., kevätkokousviikonloppuna Espoossa 13.3., Jyväskylässä kesätapaamisessa ja syyskokouksen yhteydessä Jyväskylässä Hallinnon kehittäminen Johto- ja taloussäännön päivitykset hyväksyttiin pienin muutoksin kevätkokouksessa. Voimassa oleva johto- ja taloussääntö vietiin jäsenten nähtäväksi Maitolaiturin jäsenalueelle, jossa se jatkossakin on luettavissa. 2.3 Talous Imetyksen tuki ry sai kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä imetyksen vertaistukeen ja sen kehittämiseen sekä Ci-projektiavustusta Esteetön imetys - projektiin vuonna Vertaistukikoulutuksiin osallistuvilta perittiin koulutukseen sitouttava kurssimaksu. Vertaistukitoiminnossa tuotettuja Äiti, minulla on nälkä -julisteita myytiin neuvoloille ja synnytyssairaaloille. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

3 Yhdistys sai Espoon kaupungilta 500 euron avustuksen espoolaisiin kohdistuvaan toimintaan sekä Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 300 euron avustuksen Porvoon imetystukiryhmän toimintaan ja kehittämiseen. Jäsenlehteä rahoitettiin mainos- ja irtonumeromyynnillä. Yhdistyksen varainhankintatuotteina oli perinteiset Imetysviikon rintanapit, lisäksi nettisivuille myytiin yhtä mainospaikkaa. Yhdistyksen perustajan ja vuoden 2010 Ritvaksi valitun Ritva Kuusiston työnantaja Raittiuden ystävät ry lahjoitti Kuusiston eläköitymismuistamiset Imetyksen tuki ry:lle. Lahjoituksen käytöstä päätetään vuonna Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,43 euroa, kokonaiskulut ,58 euroa ja tilikauden tulos 1548,85 euroa ylijäämäinen. Budjetin mukaista alijäämää ei tehty. Raha-automaattiyhdistys teki Imetyksen tuki ry:n toiminnan ja talouden tarkastuksen tammikuussa Tarkastusraportin mukaan avustukset on käytetty avustusehtojen mukaisesti. Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoimisto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä. 2.4 Toimitilat Imetyksen tuki ry vuokrasi käyttöönsä kaksi toimistohuonetta. Helsingin toimisto vuokrattiin Sexpo Säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki. Jyväskylän toimisto vuokrattiin Perhehoitoliitto ry:ltä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Kokousja tapaamistiloja vuokrattiin tarpeen mukaan. 2.5 Henkilöstö ja ulkopuoliset palvelut Imetyksen tuki ry:llä oli yksi kokoaikainen ja kaksi osa-aikaista työntekijää vuonna Toiminnajohtajana (30 h/vk) toimi Maarit Kuoppala. Esteetön imetys -projektia johti vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Vertaistukitoiminnan sihteeri (20 h/vk) Liisa Ansio aloitti työnsä Imetyksen tuki ry sai toimistonhoitajaksi Edlira Veijalaisen Espoon järjestöjen yhteisön Sektori-hankkeen kautta alkaen. Imetysuutisia-lehden päätoimittajana toimi Marika Viita asti. Vakinaisen henkilöstön lisäksi yhdistys on palkanut kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylän seudun työterveydeltä. Työntekijöiden työnohjausta on ostettu Kehityspiikki Oy:ltä. Graafisia palveluita Imetyksen tuki ry:lle tuottivat Nettienkelit ja Grafemi. Tarinapuun tekstien editointi tilattiin Valmiixiviestintäpalvelusta. 2.6 Jäsentoiminta ja Imetysuutisia-lehti Imetyksen tuki ry:llä oli 519 henkilöjäsentä ja 18 kannatusjäsentä Jäsenmaksunsa maksoi 263 jäsentä vuonna Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 41 uutta henkilöjäsentä ja 4 kannatusjäsentä. Yhdistyksellä oli 574 jäsentä, joista 551 varsinaista jäsentä ja 23 kannatusjäsentä Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

4 Jäsenmaksun suuruus oli 15 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 30 euroa. Imetyksen tuki ry:n jäsenrekisteri uudistettiin vuonna Imetyksen tuki ry:n jäsenten jäsenedut tarkistettiin ja päivitettiin kesällä Jäsenetukäytäntö ohjeistettiin. Jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Vuoden aikana sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille lähetettiin kuusi sähköistä Itunen-uutiskirjettä. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, ensimmäinen helmikuussa ja toinen lokakuussa. Jäsenmaksunsa makseneet jäsenet saivat myös vuoden aikana ilmestyneet Imetysuutisia-lehden numerot. Imetysuutisia-lehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Numeroiden teemat olivat Imetys, matkustus ja kantaminen kesäkuussa sekä Puhu imetyksestä lokakuussa. Lehdet toimitti noin kymmenen vapaaehtoisen jäsenen työryhmä. Päätoimittajana toimi Marika Viita ja toimitussihteerinä Jaana Reinikka, taittajana Riikka Käkelä-Rantalainen, joka uudisti lehden ulkoasua. Lehden toimituksen ja yhdistyksen hallinnon edustajista koostunut Lehden tukiryhmä piti vuoden aikana kolme skype-palaveria. Maitolaiturin jäsenalueella keskusteltiin vilkkaasti kautta vuoden. 3 Imetyksen vertaistuki Imetyksen tuen tarjoaman koulutetun vertaistuen muotoja ovat imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki, imetyksen vertaisvalmennus, Imetystukipuhelin sekä Internetin vertaistukipalvelut. Imetystukiäitien vapaaehtoistyötä tuetaan koulutuksissa ja seminaareissa sekä tukiäitien tapaamisissa. Tukiäidin aarrearkku Maitolaiturilla on tukiäitien vertaisfoorumi tapaamisten välillä. Imetyksen vertaistuki tavoittaa suhteellisen pienen osan vuosittain synnyttävistä naisista. Toisaalta vertaistuki laajenee usein tukea saaneen äidin koko elämän piiriin. Äidit jakavat tietojaan ja kokemuksiaan toisille äideille ja voimaantuvat omassa imetyksessään niin, että yhä useampi äiti voi lopettaa imetyksen tyytyväisenä imetystaipaleeseensa. 3.1 Imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki Imetystukiryhmien ja imetystukiäitien keskinäisen verkoston vahvistaminen oli yksi vuoden 2011 päätavoitteista. Elokuussa järjestettiin Tampereella imetystukiryhmien yhteistyöseminaari (ks. tarkemmin Seminaarit ja muut tapaamiset). Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 22 ryhmää. Nämä ryhmät olivat kokoontuneet 238 kertaa. Aikuisia kävijöitä ryhmissä kirjattiin 1481 aikuista ja lapsia 1191, joista 114 oli alle kuusiviikkoisia. Aikuisista äidin puolisoita tai tukihenkilöitä oli 21. Äitien, vauvojen ja puolisoiden lisäksi ryhmissä kävi odottavia äitejä, terveydenhoitajia, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoita ja asiantuntijavieraita, jotka alustivat illan keskustelua. Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti tänä vuonna 35 tukiäitiä (vrt. 65 tukiäitiä v. 2010). Tukiäidit ovat antaneet imetystukea sähköpostilla 270 kertaa, puhelimella 270 kertaa, tekstiviestinä 287 kertaa ja kotikäynteillä 76 kertaa. Sairaalan lapsivuodeosastolla tukiäidit vierailivat 48 kertaa. Lisäksi jokainen tilastonsa ilmoittanut ryhmä oli osallistunut paikallisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi messuihin, kirpputoreihin ja lapsiperheiden tapahtumiin. Useimmat ryhmät tekivät tiivistä yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Myös perhekerhot ja perhekahvilat olivat tavallisia vierailupaikkoja. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

5 Tärkeimpiä alueellisia yhteistyökumppaneita ovat neuvolat, oman alueen synnytyssairaala, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset ja seurakuntien lapsityö. 3.2 Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin tekee imetystuesta aidosti maanlaajuista ja helposti tavoitettavaa. Imetystukipuhelin päivysti tänä vuonna 3 tai 4 päivänä viikossa, useammin kuin yksikään ryhmä voi kokoontua. Imetystukipuhelin antaa eri puolilla Suomea asuville tukiäideille mahdollisuuden antaa imetystukea omasta kodista käsin. Imetystukipuhelimeen soitettiin 6656 puhelua, joista vastattiin 564 puheluun. Puhelimessa päivysti 38 päivystäjää. Imetystukipuhelimeen vastattujen puheluiden määrä ei ollut vuonna 2011 yhtä suuri kuin edellisinä vuosina. Tähän reagoitiin arvioimalla toimintaa, lisäämällä tukiäideille tarjottavaa tukea sekä ideoimalla yhdessä vapaaehtoisten kanssa tukitoimia, toiminnan tehostamista ja seurantaa. Vastattujen puhelujen määrä kasvoi näiden tukitoimien myötä. Imetystukipuhelimen soittajista suurin osa oli äitejä, jotka soittivat omasta aloitteestaan. Tavallisimmin soittajalla oli alle puolivuotias vauva ja puhelu käsitteli imetyksen ja vanhemmuuden tukemista. Suurimmassa osassa puheluita päivystäjät arvioivat äitien mielialan huomattavasti paremmaksi puhelun lopussa kuin se oli ollut puhelun alkaessa. 3.3 Maitolaiturin vertaistukikeskustelu Maitolaituri on nettikohtaamispaikka, josta on helppo saada vertaistukea imetyksen eri vaiheessa, äitinä, tukiäitinä ja laktivistina. Keskustelufoorumilla voi tutustua ja osallistua vapaaehtoistyöhön. Jäsenalueella on mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta. Äitejä varten Maitolaiturilla on avoin vertaistukialue, jonne voivat kirjoittaa rekisteröityneet käyttäjät. Maitolaiturin vertaistukialueelle kirjoitettiin 445 keskustelunavaukseen yhteensä 2505 viestiä vuonna Nämä vertaistukikeskustelut ovat avoimesti kaikkien luettavissa. Suosituimpia vertaistukialueita olivat Alle puolivuotiaan imetys 162 keskustelun aloituksella, 1003 vastauksella ja lukukerralla sekä Imetys muun ruuan ohella 78 keskustelun aloituksella, 366 vastauksella ja lukukerralla. Lukukertojen ja kirjoitettujen viestien suhdetta tarkastelemalla voidaan päätellä, että Maitolaituri tarjoaa runsaasti vertaistukea myös sellaisille äideille, jotka eivät itse kirjoita viestejä Maitolaiturille, mutta käyvät lukemassa muiden kirjoittamia viestejä. Maitolaiturin jäsenalueella on erilaisia ryhmiä yhdistys- ja jäsentoimintaa varten. Tukiäidin aarrearkku on vertaistukijoiden yhteistyöfoorumi, jossa tukiäidit saavat ohjausta ja tukea toisilta vertaistukijoilta ja yhdistyksen työntekijöiltä sekä jakavat kokemuksia vertaistukityöstä. Maitolaiturin rakenne uudistettiin vuonna Uudistusta koordinoivat Salla Toikka, Christina Pönkkö ja Leena Pikkumäki Imetyksen vertaisvalmennukset Imetyksen edistämisen toimintaohjelman vakiintuessa osaksi kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaa useat neuvolat ovat innostuneet kehittämään yhteistyötä imetystukiäitien kanssa. Imetysvalmennukset olivat keskeinen yhteistyön muoto. Kunnat tarjosivat näitä erityisesti esikoistaan odottaville perheille. Tukiäitien pitämissä valmennuksissa näkökulmana oli äiti- ja vauvalähtöinen imetys, jossa keskeistä on vauvan viesteihin vastaaminen ja imetys osana tavallista vauva-arkea. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

6 Tukiäidit pitivät valmennuksia esimerkiksi Jyväskylässä, Mäntsälässä, Vantaalla, Raahessa, Jalasjärvellä ja Lapualla. Yhteensä imetystukiryhmät ovat osallistuneet 49 imetysvalmennuksen pitämiseen. Lisäksi useissa ryhmissä suunnattiin odottajille imetysvalmennuspainotteisia iltoja 2-4 kertaa vuodessa. 3.5 Koulutus Imetyksen tuki ry järjestää koulutuksia äideille ja muille kiinnostuneille sekä tukiäideille. Koulutuksilla on tärkeä osa tukiäitien tukemisessa, toiminnan arvioinnissa ja imetystuen kehittämisessä Vertaistukikoulutus Imetystiedon peruskursseja järjestettiin vuoden aikana Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keravalla ja Tampereella. Lisäksi järjestettiin yksi Imetystiedon peruskurssi nettityöskentelynä. Muutamat tukiäidiksi aikovat suorittivat tukiäitikurssin tenttimällä. Imetystukiäitikursseja järjestettiin Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa. Osa kurssilaisista valmistui vuoden 2011 aikana, osan harjoittelu jatkuu vielä vuoden 2012 alussa. Imetystiedon peruskurssin suoritti yhteensä 42 naista, joista 8 suoritti kurssin nettisovelluksen ja kolme tentti kurssin. Tukiäitikursseille osallistui 23 naista, joista valmistui vuoden loppuun menessä 10, muiden suoritukset valmistuvat vuoden 2012 aikana kurssisuunnitelmien mukaisesti Kouluttajien koulutus Myös vapaaehtoiskouluttajille järjestettiin koulutusta ja virkistystä. Kouluttajien kesäpäivä järjestettiin Tampereella kesäkuussa. Kesäpäivä oli virkistys- ja koulutuspäivä, johon oli kutsuttu alustaksi ProMaman toiminnanjohtaja Ritva Passiniemi. Vanhoille ja uusille kouluttajille järjestettiin koulutusviikonloppu syyskuussa. Viikonlopun tavoitteena oli kursseihin ja kouluttamiseen perehtyminen sekä koulutusten arviointi kouluttajien ja kurssilaisten näkökumista. Koulutuksessa oli myös Muodonmuutos-työpaja, jonka ohjasi Noora Askinen. Työpajan yhteydessä pohdittiin monimuotoisia ja monipuolisia metodeita käsitellä imetystä koulutuksissa. Kouluttajien koulutuksessa kerättyä palautetta käytetään koulutusten kehittämiseen. Koulutuksen aikana lapsille oli omaa ohjelmaa. Kouluttajien koulutuksiin osallistui yhteensä 17 tukiäitiä, joista 9 osallistui kouluttajien kesäpäivään ja 8 kouluttajien koulutusviikonloppuun, lisäksi koulutuksiin osallistui 11 lasta Täydennyskoulutus Tukiäidit toivovat vuosittain täydennyskoulutusta. Tänä vuonna täydennyskoulutusta tarjottiin tukiäititapaamisissa ja muiden koulutusten yhteydessä. (Ks. Seminaarit ja muut tapaamiset sekä Puhu imetyksestä -imetysviikko.) Tukiäidit osallistuivat myös omilla paikkakunnillaan järjestettyihin yhdistysten, sairaanhoitopiirien tai ammattikorkeakoulujen imetysaiheisiin koulutuksiin sekä asiantuntijavieraina että koulutettavina. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

7 3.6 Seminaarit ja muut tapaamiset Vuonna 2011 tavoite oli lisätä tukiäitien välisiä kontakteja. Tätä tavoitetta toteutettiin järjestämällä tukiäitien tapaamisia jäsenkokousten yhteydessä sekä kutsumalla imetystukiryhmien ohjaajia elokuussa Tampereella pidettyyn yhteistyöseminaariin. Ryhmien yhteistyöseminaarissa arvioitiin imetystukityön eri muotoja laajasti ja kriittisesti. Seminaarin innostuneessa tunnelmassa vahvistui yhteinen perustehtävä ja saatiin hyviä eväitä toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä oli tukiäititapaaminen, jossa aihetta alusti vuoden 2010 Ritvaksi valittu Ritva Kuusisto. Tapaamisen teema oli Jokainen perhe on monikulttuurinen. Alustuksessa pohdittiin, kuinka äiti voi voimaantua omassa imetyksessään kohtaamaan pelkonsa ja löytämään ilon ja tyytyväisyyden. Syyskokouksen yhteydessä oli tukiäititapaaminen, jonka teema oli Viestintä imetystukityön tukena. Jäsenkokouksen jälkeisenä päivänä järjestettiin tukiäideille Esteetön imetys -projektin pilotointina yhdistyksen ensimmäinen Oma imetys -koulutuspäivä. Ks. Esteetön imetys - projekti. Lisäksi järjestettiin kaksipäiväinen kouluttajien koulutus, joka järjestettiin Jyväskylässä (ks Kouluttajien koulutus). Valtakunnallisia tapaamisia ja seminaareja järjestettiin viisi, joihin osallistui yhteensä 82 tukiäitiä ja 47 lasta. 4 Laktivismia eli imetyksen edistämistä Imetyksen vertaistuen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina. Suurimmat muutokset koskevat imetyksestä julkaistun tiedon määrää, laatua ja jakelua sekä tapaa, jolla äitien on lupa puhua imetyksestään. Imetyksen tuki ry sai vuonna 2011 resursseja vaikuttaa imetyksen edistämiseen, ks. Esteetön imetys -projekti. 4.1 Puhu imetyksestä -imetysviikko Imetysviikkoa vietettiin perinteiseen tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Talk to me! Breastfeeding - a 3D Experience. Teema suomennettiin ytimekkäästi Puhu imetyksestä. Viikon päätapahtuman Imetyspäivän järjestivät yhteistyössä Imetyksen tuki ry, Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus, Suomen kätilöliitto ry ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry Helsingissä. Imetyksen tuki ry:n vapaaehtoiset kirjoittivat tiedotteen Imetysviikosta. Tiedote sai julkisuutta, ja Imetysviikko näkyi ja kuului mediassa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Imetyksen tuen työntekijöitä ja vapaaehtoisia haastateltiin mm. useisiin Yleisradion ohjelmiin eri kanavilla, Radio Deihin ja useisiin paikallisiin lehtiin ja radioihin. Vuoden Ritvaksi 2011 valittiin kätilö, IBCLC, imetyskoordinaattori ja yhdistyksen aikaisempi puheenjohtaja Katja Koskinen. Yhdistys kiinnitti valinnalla huomiota Katja Koskisen tapaan puhua imetyksestä niin, että vauvaperheitä hoitavien ammattilaisten imetysohjauspuhe ja imetystukiäitien vertaispuhe täydentävät toisiaan. Koskinen on korostanut äitien ja vauvojen kuuntelemista ja huomioon ottamista lämpimällä ja monitasoisella tavalla. Imetysviikolla käynnistyi Kuvita imetys -kilpailu, jonka avulla yhdistys hakee monipuolista ja uutta kuvallista ilmaisua imetykselle. Kilpailuaika päättyy tammikuussa Imetystukiryhmät järjestivät paikallisia tapahtumia mm. Lahdessa, Joensuussa, Jyväskylässä, Porvoossa ja Seinäjoella. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

8 4.2 Imetyksen politiikkaa Eduskuntavaalit olivat maaliskuussa Imetyksen tuki ry kysyi nettisivujensa vaalikoneella ehdokkaiden näkemyksiä mm. imetyksen todellisuudesta ja Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan toteutumisesta Suomessa. Vaalikoneeseen vastasi 117 ehdokasta. Kysely aktivoi yhdistyksen jäseniä keskustelemaan imetykseen liittyvistä poliittisista kysymyksistä ehdokkaiden kanssa. YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa keväällä Yhdistys antoi IBFANin pyynnöstä kansalaisjärjestönäkökulmasta lähestyvän raportin imetyksestä Suomessa. YK:n komitea antoi Suomen valtiolle suosituksia myös imetyksen edistämisestä. Komitea kiitti imetyksen edistämisen kansallista toimintaohjelmaa, mutta esitti huolen imetyksen vähäisyydestä. On suuri vahinko, että suurin osa imetystiedosta on vain netissä. Valtion tulisi komitean suositusten mukaan vahvistaa imetyksestä tiedottamista ja imetyskoulutusta, mukaan lukien imetysvalmennukset. Perheille tulisi tarjota helposti saatavaa tietoa imetyksen eduista ja korvikeruokinnan haitoista. Yhdistys oli Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n, Kultti ry:n, WABA:n ja IBFAN:in jäsen. 5 Esteetön imetys -projekti RAY:n rahoittaman Esteetön imetys -projektin perustehtävä on tunnistaa imetyksen esteet ja vaikuttaa niihin yhdistysyhteistyön avulla. Projektin käynnistymisvuonna laadittiin kolmivuotinen tarkka tavoitesuunnitelma ja sen työvälineitä. Kevätkaudella projektin puitteissa reagoitiin myös ajankohtaiseen imetyksen esteeseen. Projekti tuo yhteen erilaisia potilas- ja perhejärjestöjä imetystä edistämään. Tutustumisvaiheen tavallinen kysymys kuului: tiedättekös te, että imetys ei kaikilla vain onnistu. Imetys ja imetystuki nähdään normina, joka vaatii kaikkia äitejä sopeutumaan samaan imetyssuositusten muottiin. Imetyksen vertaistuki on yksilöllistä ja äitilähtöistä, ja Imetyksen tuki ry tietää, että tarinoita on yhtä monta kuin äitejä vauvoineen. 5.1 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Esteetön imetys -projektissa Imetyksen tuki ry tiedotti Kelan äitiyspakkauksen sisällön muutoksesta ensimmäisenä. Kela poisti äitiyspakkauksesta Suomen kätilöliitto ry:n tuottaman Imetys Yhteisen matkamme alku -imetysvihkosen. Imetyksen tuki ry:n tiedote sai runsaasti julkisuutta keväällä Olimme yhteydessä myös Kelan äitiyspakkausavustusraatiin, joka ei päätöstään muuttanut. Uudelle eduskunnalle lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin imetyksen merkityksestä kansanterveydelle. Tiedote kertoi kansanedustajille myös Kelan äitiyspakkauspäätöksen merkityksestä ja vetosi päättäjiin, jotta oppaille järjestyisi korvaava jakelu. Imetyksen tuki ry julkaisi Lasten oikeuksien päivänä Tarinapuun, jossa on satoja pieniä imetystarinoita ja kymmeniä pitkiä novelleja imetyksestä. Tarinapuu ei arvota eikä opeta. Se antaa tunnistamisen tunteita ja ravistelee irti omasta kokemuksesta. (www.imetys.fi/tarinapuu) 5.2 Projektin yhteistyökumppanit Projektin yhteistyökumppaneina on useita kansalaisjärjestöjä, joiden näkökulma imetykseen liittyy äidin sairauteen, terveyteen ja kehonkuvaan tai vauvan erityisyyteen, useaan vauvaan tai odottamattomiin haasteisiin sekä kriiseihin, mielenterveyteen ja voimavaroihin: Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

9 1) äitilähtöiset imetyshaasteet: Diabetesliitto, Kynnys ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, ProMama ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Suomen Migreeniyhdistys ry ja Syömishäiriöliitto-Syli ry 2) vauvalähtöiset imetyshaasteet: Kevyt Keskosvanhempien yhdistys ry, Leijonaemot ry, Suomen huuli-suulakihalkiopotilaat Suhupo ry, Suomen Monikkoperheet ryja Sydänlapset ja -aikuiset ry 3) kriiseihin liittyvät imetyshaasteet: Mielenterveyden keskusliitto, Tukinet.net ja Äimä ry. Projektin käynnistysvuoteen kuului tutustumista yhteistyöyhdistyksiin, niiden henkilöstöön ja toimintalogiikkaan. Yhteistyö painottui ensimmäisen ryhmän järjestöihin ja muutamien järjestöjen kanssa järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia (imetystuki-ilta, kouluttajien koulutus). Projektista tiedotettiin yhdistyksen jäsenlehdessä ja muutamassa yhteistyökumppanin lehdessä. Projektin alkuvaiheessa havaittiin projektin riskiksi sen pirstaloituminen useisiin pieniin osaprojekteihin, jos Imetyksen tuki ry toimii kunkin järjestön kanssa kahdenvälisesti. Huomattiin myös, että uudet kurssipäivät ja työskentelytavat eivät houkuttele mukaan ilman suunnitelmallista juurrutustyötä ja tiedotusta. Työskentelyn tueksi laadittiin tarkka vaihesuunnitelma työvälineineen. 5.3 Projektin päätavoitteet Yhteistyön rakentamisen ja tutustumisen välineeksi päätettiin imetysaiheinen kirja, jossa käsitellään imetyksen haasteita ja moninaisuutta kokemusasiantuntijuuden näkökulmasta. Kirjalle tehtiin selkeä rakenne- ja työryhmäsuunnitelma. Kirjan työryhmien vapaaehtoisten työskentelyn tueksi päivitettiin Laktivistin opas, joka antaa pohjatiedot imetykseen vaikuttamisesta. Toiseksi tavoitteeksi määriteltiin syventää yhteistyötä vauvajärjestöjen kanssa. Päätettiin laatia valokuvakorttisarja, joka tuo esiin vauvan imetyksen takaa ja tukee vuorovaikutusta. Tähän neuvoteltiin alustavasti uusia yhteistyökumppaneita Pesäpuu ry:stä ja Ensi- ja turvakotien liitosta. Projektin kolmas tavoite on Oma imetys -päivä, jonka avulla järjestöjen äitijäsenet voivat käsitellä imetystä ja lastensa vauvavuosia voimauttavasti. Oma imetys -päivään laadittiin aineistoa ja sitä pilotoitiin ensimmäisen kerran tukiäitien ja laktivistien kesken syyskokousviikonloppuna. Pilottipäivän vetivät tukiäidit Nina Backman ja Karoliina Palmu- Hietala. Osallistujat antoivat innostunutta palautetta. Päivä toi imetystukeen kokemuksellisuutta ja omakohtaisia voimavaroja herättävää työskentelyä. 5.4 Monitoimijainen ohjausryhmä Esteetön imetys -projektin Ohjausryhmä rekrytoitiin projektisuunnitelman mukaisesti. Siihen kuuluvat Kynnys ry:n vpj Amu Urhonen, Suomen Monikkoperheiden Ulla Kumpula, MTKL:n kuntoutussuunnittelija Markku Lehto, järjestöyhteistyön asiantuntija STKL:n Anne Laimio, imetyksen ammattilaisasiantuntija IBCLC Ritva Kuusisto ja Imetyksen tuen hallituksen edustaja Riikka Ikonen. Ohjausryhmä kokoontui ja Ensimmäisessä tapaamisessa tutustuttiin ja keskusteltiin ohjausryhmän roolista. Toisessa tapaamisessa arvioitiin ensimmäistä vuotta. Ohjausryhmä totesi, että projekti on ensimmäisen toimintavuoden jälkeen hallitussa vaiheessa: on laadittu hyvät työvälineet ja tehty relevantteja valintoja. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

10 6 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Imetyksen tuki ry oli kaksivuotisen Aalto-yliopiston VirtualCoach hyvinvoinnin polut - hankkeen yhteistyökumppani. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston Teknisellä korkeakoululla Tietojenkäsittelytieteen laitoksella yhteistyösssä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Imetyksen tuki ry oli mukana hankkeeseen tehdyssä imetyskyselyssä, johon saatiin kahden kuukauden aikana 1100 vastausta. VirtualCoach-hankkeessa aloitettiin imetysaiheinen sosilogian väitöskirjatyö. Yhdistys oli imetyksen vertaistuen asiantuntijaroolissa mukana Pia Seivon ja Metsämarja Aittokosken Imetyksen aika -imetysopetus-dvd-hankkeessa. Imetyksen tuki ry teki yhteistyötä paikallisten imetystukea järjestävien yhdistysten kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän imetystukiryhmä ry, Tampereen Napapiiri ry, Liekku ry Joensuusta ja Mammakeidas ry Turusta. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Syyskokous 29.10.2011 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa 22.9.2012. Käsitellään syyskokouksessa 17.11.2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2013 Tarkistettu RAY-avustuspäätösehdotuksen jälkeen hallituksen kokouksessa 12.1.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Vuosi 2008 on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi. Vuoden teema on Äiti on tärkeä kansainvälisen imetysjärjestö WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) teemaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tarkennettu 1.3.2010 edellisen 29.1.2010 tehdyn tarkennuksen pohjalta. 1) Toiminnan painopisteet vuonna 2010 Imetyksen tuki ry:n päämääränä on Suomi, jossa imetys on luonteva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Imetyksen tuki ry:n syyskokouksen hyväksymä 11.10.2015 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hallituksen esitys syyskokoukselle 7.10.2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksessa 8.4.2017 Toimintakertomus 2016 Vuonna 1998 perustetun Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Kirsi Otronen 8.11.2017 5.11.2017 Toimintaohjelma Kirsi Otronen 1 Kansallinen imetyksen edistämisen

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 YLEISTÄ... 2 YHDISTYSTOIMINTA... 3 HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2006...3 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 3 JÄSENTOIMINTA... 3 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ...4 TOIMINNAN RAHOITUS... 4 PERUSRAHOITUS...4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 SISÄLLYS YLEISTÄ...2 YHDISTYSTOIMINTA...2 Hallituksen toiminta vuonna 2007...2 Jäsentoiminta...3 Organisaatiotyöryhmä...3 Sääntötyöryhmä...3 TOIMINNAN RAHOITUS...3 Perusrahoitus...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liekku ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 24.11.2010 1 Liekku ry.n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia

Lisätiedot

ZEF Report - generated on 13.12.2008

ZEF Report - generated on 13.12.2008 ZEF Report - generated on 13.12.2008 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) testaajat 11 11 (100.0) 11 (100.0) Yhteensä 11 11 (100) 11 (100) A. Taustatiedot Kaikki 1. Missä asut? (11) 2. Minkä ikäinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia sekä edistää

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma; Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2). 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät yhdistys Yhdistyksen ensimmäinen kokous Aika: 28.8.2013 klo 19-20 Paikka: Luontotalo Arkki, Pori Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2007

Toimintakertomus vuodesta 2007 Toimintakertomus vuodesta 2007 Vuonna 2007 yhdistys vietti kymmenvuotisjuhlaansa. Kasvu pienestä yhdistyksestä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi on parin viimeisen vuoden aikana tapahtunut harppauksin.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa .. Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa Opinnäytetyön esitys.. Rosa Lehtomäki & Silja Rentola Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiantona

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

PalveluSantran perustehtävät:

PalveluSantran perustehtävät: palveluneuvontaa ikääntyville Päijät-Hämeessä ( - ja paljon muuta) 27.5.2014 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry PalveluSantran perustehtävät: Tarjota palveluneuvontaa

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N STRATEGIA VUOSILLE 2013-2016

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N STRATEGIA VUOSILLE 2013-2016 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N STRATEGIA VUOSILLE 2013-2016 VISIO Hyvä arki on myös kaksos- ja kolmosperheiden oikeus Suomen Monikkoperheet ry:n päämääränä on yhteiskunta, jossa monikkoperhe on tasa-arvoinen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot