Toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys organisoi luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. Vuonna 2014 vertaistukea tarjottiin useilla foorumeilla, ja erityisesti Facebookin rooli vertaistukikanavana kasvoi ennätysmäisesti. Myös imetyksen vertaistukijoita koulutettiin erilaisilla kursseilla. Työyhteisössä oli henkilövaihdoksia johtuen vanhempainvapaasta sekä Esteetön imetys -projektin päättymisestä. Työyhteisön sisäisiä toimintatapoja pyrittiin kehittämään edelleen ja käytäntöjä vakinaistamaan, jotta edellytykset työnteolle olisivat mahdollisimman toimivat. Imetyksen vertaistukitoiminta ja yhdistyksen hallinto rahoitettiin Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla toiminta-avustuksella. Yhdistys sai lisäksi paikallisesti järjestettävään toimintaan avustuksia Helsingin, Espoon ja Porvoon kaupungeilta. 1 Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n tarjoama imetyksen vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Yhdistyksen arvoja ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista.

2 Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. 2 Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Kuopiossa ja Helsingissä. 2.1 Hallitus Imetyksen tuki ry:n puheenjohtajana toimi Jaana Reinikka. Muina hallituksen jäseninä toimivat Noora Askinen (sihteeri saakka), Christina Pönkkö (sihteeri alkaen), Heini Kettunen (vpj), Satu Orajärvi sekä Elina Rauhala. Varajäseninä toimivat Outi Einistö (rahastonhoitaja) ja Meri Niinimäki. Varsinaisena jäsenenä toimi lisäksi Kiia Aarnio eroilmoitukseensa saakka. Hallituksella oli 9 kokousta vuonna Kokouksista viisi pidettiin Maitolaiturilla. Hallitus tapasi järjestäytymiskokouksessa Helsingissä, kevätkokousviikonlopun kokouksessa 6.4. Kuopiossa, tulevaisuussuunnittelukokouksessa Helsingissä ja syyskokousviikonlopun kokouksessa Helsingissä. 2.2 Talous Imetyksen tuki ry sai vuonna 2014 kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä imetyksen vertaistukeen ja sen kehittämiseen sekä Ci-projektiavustusta Esteetön imetys -projektiin (projekti päättyi ). Vertaistukikoulutuksiin osallistuvilta perittiin koulutukseen sitouttava kurssimaksu. Ensi- ja turvakotien liitto ja Folkhälsan maksoivat Imetyksen tuelle jokaisesta Imetys ilman stressiä -projektin koulutuksesta 720 euroa/kurssi kattamaan kurssin järjestämisestä aiheutuvia kuluja. Tukiäidin opas Laktivistin opas -kirjaa sekä Esteetön imetys -projektin tuotoksena vuonna 2013 julkaistua Imetyksen lohtukirjaa myytiin kiinnostuneille. Yhdistys sai Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston 5000 euron avustuksen helsinkiläisiin äiteihin kohdistuvaan vertaistukitoimintaan, Espoon kaupungilta 500 euron avustuksen espoolaisiin kohdistuvaan toimintaan sekä Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 600 euron avustuksen paikalliseen vertaistukitoimintaan sekä valokuvanäyttelyn järjestämiseen. Jäsenlehteä rahoitettiin mainostila- ja irtonumeromyynnillä. Rintanappeja ja kangaskasseja myytiin varainhankintatuotteina. Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,54 euroa, kokonaiskulut ,45 euroa. Tilikauden tulos oli 156,09 euroa ylijäämäinen taseen ollessa ,27 euroa. Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoimisto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä.

3 2.3 Toimitilat Imetyksen tuki ry vuokrasi kahta toimistohuonetta. Helsingin toimisto vuokrattiin Sexpo Säätiöltä osoitteesta Kinaporinkatu 2 E 41, Helsinki. Jyväskylän toimisto vuokrattiin kesäkuuhun 2014 asti osoitteesta Ahlmanninkatu 2 E, Jyväskylä. Tämän jälkeen Jyväskylässä ei ole ollut toimistoa, Jyväskylän toimistoirtaimisto on säilössä vuokratussa varastotilassa. Kokous- ja tapaamistiloja vuokrattiin tarpeen mukaan. 2.4 Henkilöstö ja ulkopuoliset palvelut Imetyksen tuki ry:n henkiöstö vuonna 2014 oli: toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala saakka (37,5 h/vko) toiminnanjohtaja Aino Sarkia alkaen (28 h/vko) vertaistukikoordinaattori Liisa Ansio (22 h/vko, vanhempainvapaan alkamiseen saakka) vertaistukikoordinaattori Anna Groundstroem (22 h/vko, alkaen 28 h/vko) projektipäällikkö (Esteetön imetys -projekti) Leena Pikkumäki saakka (37,5 h/vko), jonka jälkeen projektin loppumisen myötä työsuhde päättyi järjestösihteeri Henriikka Sundell alkaen (28 h/vko). Vakinaisen henkilöstön lisäksi yhdistys palkkasi mm. kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylässä Työterveys Aallolta. Graafisia palveluita Imetyksen tuki ry:lle tuottivat Nettienkelit ja Grafemi. Strategiatyö ostettiin Humap oy:ltä. Joomlan ylläpitopalvelut ostettiin Clicker oy:ltä. Internetpalvelintilasta maksettiin osuuskunta Katto-Menylle. It-tukea ostettiin Expletio Productionsilta. Työnohjaus ostettiin Luotain Consulting Oy:ltä. 2.5 Jäsentoiminta ja Imetysuutisia- lehti Imetyksen tuki ry:llä oli yhteensä 499 jäsentä (481 varsinaista jäsentä ja 18 kannatusjäsentä). Vuoden aikana erosi 14 jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli 557 (532 varsinaista jäsentä ja 25 kannatusjäsentä). Syksyllä järjestettiin jäsenhankintakampanja, jonka tavoitteena oli kasvattaa jäsenmäärää. Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 40 euroa. Vuonna 2014 pystyi maksamaan myös kolmen vuoden jäsenmaksun, joka oli kolme kertaa vuoden jäsenmaksun suuruinen. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetettiin 6 sähköistä Itunen-uutiskirjettä. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saivat vuoden aikana ilmestyneet Imetysuutisia-lehden numerot. Imetysuutisia-lehdestä ilmestyi kaksi numeroa, jotka päätoimitti Heini Kettunen. Huhtikuussa ilmestynyt lehti käsitteli imetysaiheista koulutusta. Lokakuussa ilmestyneessä lehdessä teemana oli imetys, parisuhde ja seksuaalisuus sekä romaninaisen imetys.

4 2.6 Jäsenyydet Yhdistys on Sosiaalialan työnantajaliiton jäsen ja liitosta on saatu vuoden aikana lakiapua. Tämän lisäksi yhdistys on Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n, Kultti ry:n, Soste Suomen sosiaalija terveys ry:n, WABA:n, IBFAN:in sekä Osuuskunta Katto-Menyn jäsen. Yhdistys kuuluu myös PuhEet-neuvottelukuntaan (Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunta). Neuvottelukunta huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien palvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja eettisesti perustellusti. 3 Imetyksen vertaistuki Imetyksen tuki ry:n tarjoaman koulutetun vertaistuen muotoja ovat: valtakunnallinen Imetystukipuhelin eri puolilla Suomea kokoontuvat imetystukiryhmät internetin vertaistukipalvelut Maitolaituri-foorumilla sekä Facebookissa. Muiden tukimuotojen lisäksi imetystukiäidit järjestävät imetysaiheisia tapahtumia, vierailevat synnytyssairaaloiden vierihoito-osastoilla, pitävät imetyksen vertaisvalmennuksia yhteistyössä terveydenhuollon kanssa sekä vastaavat perheiden tukipyyntöihin omalla puhelimellaan, sähköpostillaan tai tekemällä kotikäyntejä. Vuosi 2014 oli vertaistuen osalta kasvun ja aktivoitumisen aikaa. Imetystiedon peruskursseille osallistui runsaasti tukityöstä kiinnostuneita äitejä ja suuri osa heistä tuli mukaan toimintaan. Koulutettuja tukiäitejä oli aktiivisessa toiminnassa mukana vuoden alussa noin 140. Vuoden päättyessä tukiäitejä oli 190. Vuonna 2014 eri tukimuotojen ja tapahtumien kautta tukiäidit kontaktoivat aikuista ja lasta. Imetystukea annettiin eri tukimuotojen kautta 8850 imettävälle perheelle. 3.1 Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin tekee imetystuesta aidosti valtakunnallista ja helposti tavoitettavaa. Vuonna 2014 Imetystukipuhelin päivysti 1-4 päivänä viikossa, 1-2 tuntia kerrallaan. Imetysviikolla 42 tukipuhelin päivysti tunnin ajan päivittäin. Imetystukipuhelimeen soitettiin noin 2500 puhelua, joista vastattiin 490 puheluun. Puhelimessa päivysti 24 päivystäjää, joista jokainen teki päivystämisen ohella myös muuta tukiäitityötä. Imetystukipuhelimen toimintaa mainostettiin sosiaalisessa mediassa sekä käyntikorteilla, joita jaettiin perheille suoraan tai neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kautta. 3.2 Vertaistuki imetystukiryhmissä Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 32 ryhmää. Ohjaajia näissä ryhmissä toimi yhteensä 127. Imetystukiryhmät kokoontuivat vuoden aikana 332 kertaa. Ryhmätapaamisissa kävi yhteensä 3488 imetystukea hakevaa ihmistä, joista aikuisia oli 1839 ja lapsia Valtaosa lapsista oli 2-6 kuukauden ikäisiä vauvoja. Imettävien perheiden: äitien, vauvojen, sisarusten ja

5 puolisoiden lisäksi ryhmissä kävi myös isovanhempia, tukihenkilöitä ja odottavia äitejä. Ryhmissä vieraili myös asiantuntijavieraita, jotka alustivat keskustelua. Imetystukiryhmät tekivät yhteistyötä paitsi terveydenhuollon, myös kuntien varhaiskasvatuspalvelujen, seurakuntien lapsityön, MLL:n paikallisyhdistysten, kätilöyhdistysten ja lapsiperhetoimintaa organisoivien yhdistysten kanssa. Näitä olivat Tampereen Napapiiri ry, Mammakeidas ry ja KiVa ry. Yhteistyötä tehtiin myös muiden imetystukiryhmien, synnytysdoulien ja kantoliinatukihenkilöiden kanssa. 3.3 Facebookin ja Maitolaiturin vertaistukikeskustelu Imetyksen tuki ry:n Facebook-ryhmään tuli vuoden 2013 lopulla yhä enemmän tukipyyntöjä. Tammikuussa 2014 ryhmä muutettiin avoimesta suljetuksi jäsenten yksityisyyden suojan takia. Suljetussa ryhmässä kirjoitukset eivät näy ryhmän ulkopuolisille. Facebook-ryhmän jäsenmäärä nousi vuoden aikana 4000 henkilöllä (tammikuussa 1100 jäsentä, joulukuun lopussa 5100 jäsentä). Tukipyyntöjä ryhmään tuli alkuun muutama päivässä ja vuoden loppua kohti jo yli 20 päivässä. Nopeatempoiselle tuelle on tarvetta ja tätä uutta tukimuotoa kehitettiin vuoden aikana mahdollisimman toimivaksi ja turvalliseksi niin tuen pyytäjien kuin tukiäitien kannalta. Ryhmässä vakiinnutettiin käytäntö, jossa Tukipyyntö-tekstillä varustettu keskustelunaloitus rauhoitettiin vain yhdistyksen tukiäitien vastattavaksi ja muihin aloituksiin voivat vastata kaikki. Ryhmän hyvä ilmapiiri, luotettavuus ja imetystukiäitien antama tuki sai runsaasti kiitosta ryhmän jäseniltä. Vuoden aikana imetystukiäidit antoivat Facebook-ryhmässä tukea arviolta 4350 tukipyyntöön. Tukiviestejä pyyntöihin kirjoitettiin arviolta Lisäksi tukiäidit osallistuivat ryhmässä kaikille ryhmän jäsenille avoimiin vertaistukikeskusteluihin. Maitolaituri on nettikohtaamispaikka, jossa on helppo saada vertaistukea imetyksen eri vaiheessa äitinä, tukiäitinä ja laktivistina. Keskustelufoorumilla voi tutustua ja osallistua vapaaehtoistyöhön. Jäsenalueella on myös mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta. Äitejä varten Maitolaiturilla on avoin vertaistukialue, jonne voivat kirjoittaa rekisteröityneet käyttäjät. Suurinta osaa keskusteluista voi lukea vierailijanakin. Vertaistukea äidiltä äidille -alueelle kirjoitettiin 159 tukipyyntöä. Vastauksia näihin tukiketjuihin kertyi 650. Alueen vertaistukiketjuja luettiin yhteensä yli kertaa, joten imetystieto ja -tuki levittäytyvät tätä kautta hyvin laajalle. Aktiivisimpia keskustelualueita olivat Alle puolivuotiaan vauvan imetys, Imetys muun ruoan ohella ja Imetyspettymykset. 3.4 Muut tukikontaktit sekä tapahtumat Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti 93 tukiäitiä. Tukiäidit olivat antaneet imetystukea sähköpostitse 696 kertaa, henkilökohtaisella puhelimellaan 1169 kertaa ja kotikäynneillä perheiden luona 137 kertaa. Nettitukea tukiäidit antoivat 2991 tukikontaktille. Tukiäidit osallistuivat tai järjestivät 60 imetysaiheista paikallistapahtumaa, joissa kohdattiin

6 1043 aikuista ja lasta. Tapahtumat olivat perhepiknikkejä, perhekahvilavierailuja, imetysaiheisia flash mobeja, pop up -tapahtumia kauppakeskuksissa ja kirjastoissa, imetyskahviloita sekä lapsiperheille järjestettyjä tapahtumia, kuten Turun Babyboom & Kidz -messut ja Hämeenlinnan imetysryhmän järjestämä 1+1=3 -tapahtuma. Tukiäidit järjestivät myös yhteisiä talkoita, joiden avulla nostatettiin yhteishenkeä ja tiedotettiin omasta toiminnasta. Etelä-Pohjanmaalla leivottiin tapahtumiin tissipipareita ja ommeltiin lahjoituskankaista liivinsuojia, joihin oli liitetty vertaistuen yhteystiedot. Liivinsuojia jaettiin synnyttäneille äideille synnytyssairaalassa ja neuvoloissa. Hämeenlinnassa vertaistuen yhteystiedot painatettiin kangaskasseihin, joita myytiin yhdessä imetysasento-oppaan kanssa. 3.5 Yhteistyö terveydenhuollon kanssa Imetyksen edistämisen toimintaohjelman vakiintuessa osaksi kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaa, osa neuvoloista ja synnytyssairaaloista on lähtenyt kehittämään yhteistyötä imetystukiäitien kanssa. Imetystukiäidit ovat vuoden aikana vierailleet luennoimassa imetyksen vertaistuesta kätilöille ja kätilöopiskelijoille muun muassa Helsingissä, Porvoossa ja Jyväskylässä. Lisäksi tukiäitejä osallistui Imetyksen tuki ry:n edustajina alueellisiin yhteistyöpalavereihin mm. Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Yhteistyöpalaverit kokosivat yhteen imetyksen kanssa tekemisissä olevia toimijoita: synnytyssairaalan, neuvolan ja oppilaitosten henkilökuntaa sekä järjestöjen edustajia. Yhteistyöpalavereja organisoi Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton Imetys ilman stressiä -hanke. Tukiäidit pitivät imetysvalmennuksia yhteistyössä neuvolan kanssa 8 paikkakunnalla. Tukiäidit pitivät yhteensä 59 valmennusta, joihin osallistui 711 tulevaa vanhempaa. Lisäksi useissa ryhmissä suunnattiin odottajille imetysvalmennuspainotteisia iltoja 2-4 kertaa vuodessa. Tukiäidit vierailivat synnytyssairaaloiden lapsivuodeosastoilla viidellä paikkakunnalla. Osastovierailuilla kohdattiin 203 äitiä ja vauvaa. 3.6 Koulutus Imetyksen tuki ry järjestää kaikille kiinnostuneille avoimia koulutuksia, joiden tarkoituksena on antaa ajantasaista imetystietoa sekä kouluttaa uusia imetystukiäitejä. Koulutukset ovat tärkeä osa tukiäitien tukemista, toiminnan arviointia ja imetystuen kehittämistä Vertaistukikoulutus Koulutustoiminta oli vuonna 2014 vilkasta. Imetystiedon peruskursseja järjestettiin 12, joista 7 oli Ensikodin doulille suunnattuja yhteistyökursseja. Peruskurssin suoritti yhteensä 160 naista. Jatkokursseja, eli Imetystukiäitikursseja järjestettiin kaksi. Jatkokursseille osallistui 31 tukiäitiä. Kurssit jatkuvat vuoden 2015 puolelle. Vuoden 2013 Imetystukiäitikurssilta valmistui lokakuussa 2014 yhteensä 9 tukiäitiä. Yhteensä kaikille 15 kurssille osallistui vuoden aikana 200 henkilöä. Koulutusmateriaalia päivitettiin niin perus- kuin jatkokurssin osalta. Myös kouluttajien materiaalia päivitettiin ja kehitettiin vastaamaan paremmin kouluttajatukiäitien tarpeita.

7 3.6.2 Koulutusyhteistyö Vuonna 2013 alkanutta koulutusyhteistyötä jatkettiin Imetys ilman stressiä -hankkeen kanssa. Imetys ilman stressiä on Ensi- ja turvakotien liiton sekä Folkhälsanin yhteinen projekti, jonka osana on Doula varhaisen imetyksen tukijana -koulutus. Imetyksen tuki ry tarjoaa koulutukseen Perustietoa imetyksestä -kurssia vastaavan koulutuksen, jonka lisäksi doulat saavat Ensi- ja turvakotien liitolta lisäkoulutusta tukemiseen ja reflektiiviseen työotteeseen. Imetys ilman stressiä -hankkeen yhteistyökoulutuksia järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla: Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Lahdessa, Kuopiossa, Taavetissa ja Joensuussa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 97 henkilöä. Kurssipalautteen mukaan doulat ovat kokeneet kurssin tarpeelliseksi. Osana projektia järjestettiin Turussa ja Oulussa verkostotapaamiset, joihin osallistui alueellisia imetyksen tukemisen parissa työskenteleviä työntekijöitä äitiys- ja lastenneuvoloista, synnytyssairaaloista ja vapaaehtoisjärjestöistä. Tapaamisten tarkoituksena oli pohtia yhdessä mahdollisuutta perustaa alueellinen yhteistyöverkosto eri imetystuen toimijoiden välille. Myös Imetyksen tuki osallistui tapaamisiin Kouluttajien koulutus Myös vapaaehtoiskouluttajille järjestettiin koulutusta ja perehdytystä. Imetystiedon peruskurssin ja Imetystukiäitikurssin kouluttajamateriaalia uudistettiin ja ajantasaistettiin. Yhdistys järjesti kaksipäiväisen kouluttajakoulutuksen Helsingissä tammikuussa Koulutukseen osallistui 23 kouluttamisesta kiinnostunutta ja kouluttajana jo toimivaa tukiäitiä. Lisäksi kouluttajat saivat perehdytystä kouluttamiseen ennen kurssin alkua, ja heihin oltiin yhteydessä kurssin aikana. 3.7 Valtakunnalliset Tukiäitipäivät Valtakunnallisia Tukiäitipäiviä järjestettiin kevät- ja syyskokouksen yhteydessä. Keväällä täydennyskoulutuspäiviä oli yksi, syksyllä kaksi. Tapahtumiin osallistui 72 tukiäitiä ja 46 lasta eri puolelta Suomea. Kevään tukiäitipäivässä Kuopiossa Sh, TtM ja kouluttajatukiäiti Riikka Ikonen kertoi mitä imetyksen tukijan tulisi tietää pulloruokinnasta sekä lapsentahtisesta pulloruokinnasta. Syksyn tukiäitipäivässä Helsingissä vierailevina puhujina oli seksuaalineuvoja Marja Kihlström Sexpo-säätiöstä sekä toimintaterapeutti Annukka Moilanen Refluksilapset ry:stä. Tämän lisäksi Sh, TtM ja kouluttajatukiäiti Riikka Ikonen kertoi keskosvauvan imetyksestä. 4 Laktivismia eli imetyksen edistämistä Imetyksen vertaistuen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina. Suurimmat muutokset koskevat imetyksestä julkaistun tiedon määrää, laatua ja jakelua sekä tapaa, jolla äidit puhuvat imetyksestään. 4.1 Imetysviikko Imetysviikkoa vietettiin totuttuun tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Breastfeeding: A Winning Goal - For Life! joka suomennettiin muotoon Imetys - eväät koko elämäksi! Vuoden Ritvaksi 2014 valittiin suomalaiset äidinmaidon luovuttajat.

8 Imetysviikolla julkaistiin tiedote otsikolla Synnytysten keskittäminen uhkaa äidinmaidon luovutusta ja imetysohjausta. Imetysviikolla osallistuttiin Metropolia ammattikorkeakoulun järjestämään Imetysseminaariin, jossa toiminnanjohtaja piti esitelmän aiheesta Imetyksen merkitys globaalista näkökulmasta. Tapahtumassa jaettiin ja myytiin yhdistyksen tuotteita. Paikallistoiminta oli Imetysviikolla runsasta ja toimintaa järjestettiin yli 10 paikkakunnalla. Tukiäidit päivystivät synnytyssairaaloiden vierihoito-osastoilla sekä kävivät tervehdyskäynneillä neuvolassa ja perhekahviloissa. 6 Yhteistyö Imetyksen tuki ry teki yhteistyötä paikallisten imetystukea järjestävien yhdistysten kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita olivat mm. Jyväskylän imetystukiryhmä ry, Tampereen Napapiiri ry, Liekku ry Joensuusta, Kiintymysvanhemmuusperheet ry Seinäjoelta ja Mammakeidas ry Turusta. Imetystukiryhmien osalta yhteistyötä tehtiin mm. MLL:n paikallisyhdistysten kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat Ensi- ja turvakotien liitto sekä paikalliset Ensi- ja turvakotiyhdistykset, Folkhälsan, Sexpo-säätiö, Suomen Monikkoperheet, Refluksilapset ry, Mielenterveyden keskusliitto. Vuonna 2014 alettiin tehdä yhteistyönä Imetysuutisten lehtivaihtoa Kätilöliiton lehden sekä Tehy-lehden kanssa. 7 Viestintä Imetyksen tuki ry:n ryhmä Facebookissa jatkoi kasvuaan: vuoden 2014 lopussa jäsenmäärä oli 5100 henkilöä ja uusia jäseniä oli vuoden aikana tullut yhteensä Muita viestintäkanavia olivat tukiäitien oma ryhmä, korvikekoodiryhmä Facebookissa ja Imetyksen tuki ry:n Facebook-sivu. Yhdistyksen viestintää Twitterissä aktivoitiin vuoden 2014 lopulla. Imetyksen tuki ry:n jäsenille lähetettiin yhteensä kuusi Itunen-jäsenkirjettä, joissa kerrottiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Imetysviikon tiedotteessaan yhdistys nosti esiin synnytysten keskittämisen haasteet erityisesti äidinmaidon luovutuksen ja imetysohjauksen näkökulmasta.

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2013 Tarkistettu RAY-avustuspäätösehdotuksen jälkeen hallituksen kokouksessa 12.1.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa 22.9.2012. Käsitellään syyskokouksessa 17.11.2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Imetyksen tuki ry:n syyskokouksen hyväksymä 11.10.2015 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2011

Toimintakertomus vuodesta 2011 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n kevätkokouksessa 8.4.2017 Toimintakertomus 2016 Vuonna 1998 perustetun Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Syyskokous 29.10.2011 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hallituksen esitys syyskokoukselle 7.10.2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Vuosi 2008 on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi. Vuoden teema on Äiti on tärkeä kansainvälisen imetysjärjestö WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) teemaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tarkennettu 1.3.2010 edellisen 29.1.2010 tehdyn tarkennuksen pohjalta. 1) Toiminnan painopisteet vuonna 2010 Imetyksen tuki ry:n päämääränä on Suomi, jossa imetys on luonteva

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet

Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet Liekku ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Liekku ry:n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia sekä edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liekku ry:n Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 24.11.2010 1 Liekku ry.n arvopohja ja toiminnan periaatteet 1.1 Perustehtävä Liekku ry:n tavoitteena on vahvistaa lasten ja perheiden asemaa ja hyvinvointia

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 SISÄLLYS YLEISTÄ...2 YHDISTYSTOIMINTA...2 Hallituksen toiminta vuonna 2007...2 Jäsentoiminta...3 Organisaatiotyöryhmä...3 Sääntötyöryhmä...3 TOIMINNAN RAHOITUS...3 Perusrahoitus...3

Lisätiedot

ZEF Report - generated on 13.12.2008

ZEF Report - generated on 13.12.2008 ZEF Report - generated on 13.12.2008 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) testaajat 11 11 (100.0) 11 (100.0) Yhteensä 11 11 (100) 11 (100) A. Taustatiedot Kaikki 1. Missä asut? (11) 2. Minkä ikäinen

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2015-31.7.2016 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 3 4. Toiminta... 4 5. Talous...

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 YLEISTÄ... 2 YHDISTYSTOIMINTA... 3 HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2006...3 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 3 JÄSENTOIMINTA... 3 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ...4 TOIMINNAN RAHOITUS... 4 PERUSRAHOITUS...4

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2007

Toimintakertomus vuodesta 2007 Toimintakertomus vuodesta 2007 Vuonna 2007 yhdistys vietti kymmenvuotisjuhlaansa. Kasvu pienestä yhdistyksestä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi on parin viimeisen vuoden aikana tapahtunut harppauksin.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

vuosi 2006 Yleistä Varsinainen toiminta

vuosi 2006 Yleistä Varsinainen toiminta Liekku ry Toimintakertomus vuosi 2006 Yleistä Liekku ry on Joensuun seudulla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on levittää vanhemmille tietoa vauvojen ja pienten lasten hoidosta, mikä täydentää ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa .. Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa Opinnäytetyön esitys.. Rosa Lehtomäki & Silja Rentola Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiantona

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma

Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma Imetys Suomessa Vauvamyönteisyysohjelma 2017-2021 Imetys 10 kunnassa Jyväskylä 16.3.2017 Vieraileva tutkija Kirsi Otronen 21.03.2017 Kirsi Otronen 1 WHO:n uusi suositus v.2025 mennessä 50% lapsista olisi

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.

Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta. Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8. Mitä paikallisyhdistykset ja omaishoitajat odottavat tulevaisuudelta Annikki Pursiainen, pj Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 30.8.2013 Etelä-savolaisten toiveiden tynnyrissä Tulevaisuuden odotuksia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ

1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA YLEISTÄ 1(5) SF- CARAVAN YDIN-HÄME RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ SF-Caravan Ydin-Häme ry on perustettu Tuusulassa 19.11.2011 Kantele Caravan nimellä. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla

Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Imetys nousuun neuvoloiden vauvamyönteisyysohjelman ja imetyksen edistämisen toimintaohjelman avulla Kirsi Otronen 8.11.2017 5.11.2017 Toimintaohjelma Kirsi Otronen 1 Kansallinen imetyksen edistämisen

Lisätiedot

MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006

MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006 MAAILMAN IMETYSVIIKKO POHJOISMAISSA 16. 22.10.2006 Maailman imetysviikkoa vietetään Pohjoismaissa perinteisesti viikolla 42. Tänä vuonna kansainvälisen viikon teema on Code Watch - 25 Years of Protecting

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016

Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 KUOPION SELKÄYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2016 2 Kuopion Selkäyhdistys ry Toimintakertomus 2016 Jäsenistö Vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 386 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä 30 henkilöä ja

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS LYHYESTI...2 YHDISTYSTOIMINTA...3 Vuosikokous...3 Yhdistyksen toimintatilat...3 TALOUS...3 Toiminnan rahoitus...3 Materiaalin ja välineiden myynti ja vuokraus...4

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Olipa kerran kunta Perhevalmennus kaipasi uudistusta. Tarve tuli sekä ASIAKKAILTA että henkilökunnalta erilaiset tavat työskennellä neuvoloissa ja työntekijöillä vanhentuneet

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus

Korson koulun vanhempainyhdistys ry. Toimintakertomus Korson koulun vanhempainyhdistys ry Toimintakertomus kaudelta 1.8.2013-31.7.2014 2 Sisällys 1. Korson koulun vanhempainyhdistys ry... 3 2. Jäsenyys... 3 3. Hallitustyö... 4 4. Toiminta... 5 5. Talous...

Lisätiedot

Yleistä. Toiminta. Liekku ry 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS 2007 27.3.2008. Liekku ry Vanhemmuuden kehto

Yleistä. Toiminta. Liekku ry 1 (5) TOIMINTAKERTOMUS 2007 27.3.2008. Liekku ry Vanhemmuuden kehto Liekku ry Vanhemmuuden kehto Toimintakertomus 2007 Liekku ry 1 (5) Yleistä Liekku ry on Joensuun seudulla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on levittää tietoa vauvojen ja pienten lasten hoidosta. Yhdistys

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011. Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot