Toimintasuunnitelma vuodelle Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti"

Transkriptio

1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Laadukas vertaistuki mahdollistetaan koulutusten kautta, jotka muodostavat yhdistyksen toiminnan ytimen. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Imetyksen tuki ry rakentaa äitilähtöistä yhteisöllisyyttä imetystukiryhmissä ja sosiaalisessa mediassa. 1.2 Vertaistukipalvelut Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea. Yhdistyksen tarjoaman koulutetun vertaistuen muotoja ovat imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki, imetyksen vertaisvalmennus, Imetystukipuhelin sekä Internetissä tarjottavat vertaistukipalvelut. Erityisesti nuorille äideille suunnattua vertaistukea annetaan Nuori äiti toiminnan kautta, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin Tyttöjen Talon kanssa. Vertaistukea autismin kirjon henkilöille annetaan puolestaan Autismisäätiön yhteistyöprojektissa (Tavallinen onni). 1.3 Koulutus Laadukkaan ja luotettavan vertaistuen edellytyksenä on koulutus. Yhdistys järjestää eri puolilla Suomea useita kursseja, joita ovat mm. Imetystiedon peruskurssi ja Imetystukiäitikurssi. Koulutusten kautta yhdistykseen saadaan uusia vapaaehtoisia. 1.4 Julkaisut ja tiedotus Imetyksen tuki ry välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille, heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tiedottaa toiminnastaan imetys.fisivujen, Maitolaituri-foorumin, sosiaalisen median kautta ja julkaisee tiedotteita. Yhdistys tuottaa esitteitä mm. vertaistuesta ja paikallisista imetystukiryhmistä, julkaisee Imetysuutisia-lehteä ja koulutusmateriaalia. Jäsenet saavat sähköisiä uutiskirjeitä. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

2 1.5 Laktivismi Laktivismi yhdistää sanat 'aktivismi' ja 'laktaatio' eli imetys. Laktivisti edistää imetystä ja imetysmyönteisiä asenteita tekemällä imetystä näkyväksi, tukemalla vertaisryhmien toimintaa tai osallistumalla yhdistyksen hallintoon ja työryhmiin. Imetyksen tuki ry seuraa ja kommentoi perhepolitiikkaa imetyksen näkökulmasta. 1.6 Yhteistyö Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä neuvoloiden, synnytyssairaaloiden, muiden vauvaperhetoimijoiden sekä paikallisesti perhekerhojen kanssa. Imetyksen tuki ry:n paikallisesti toimivia yhteistyöjärjestöjä ovat Liekku ry, Jyväskylän Imetystukiryhmä ry, Tampereen Napapiiri ry, Mammakeidas ry ja Kiintymysvanhemmuusperheet ry. Imetyksen tuki ry jatkaa yhteistyötä Sexpo-säätiön, Metropolia AMK:n kätilökoulutuksen ja Suomen Kätilöliitto ry:n kanssa. Imetyksen tuki ry jatkaa Ensi- ja turvakotien liiton ja Folkhälsanin Imetys ilman stressiä projektissa antamalla imetyskoulutusta doulille sekä osallistumalla projektin ohjausryhmän tapaamisiin. Imetyksen tuki ry tekee yhteistyötä Kalliolan Nuoret ry:n Helsingin Tyttöjen Talon kanssa yhteisessä kaksivuotisessa Nuori ja äiti projektissa ( ). Yhteistyötä tehdään myös Autismisäätiön hallinnoimassa Tavallinen onni projektissa ( ). Imetyksen tuki ry toimii imetyksen vertaistuen asiantuntijana mm. paikallisissa Imetyksen edistämisen työryhmissä. Yhdistys toimii myös yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun kanssa. Imetyksen tuki ry on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n, Sosiaalialan työnantajaliiton ja Kultti ry:n jäsen. Yhdistys on IBFAN:in (International Baby Food Action Network) eli kansainvälisen äidinmaidonkorvikkeiden ja vauvanruokien markkinointia ja mainontaa koskevan koodin valvontajärjestön jäsen. 2 Toiminnan periaatteet Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtia ovat: Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi- ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana ovat kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Imetyksen tuki ry:n tarjoama vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

3 näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Vertaistuen laatu varmistetaan yhtenäisillä koulutuksilla ja vertaistukijoiden yhteisellä materiaalilla. Yhdistys toimii perheen ehdoilla ja vauva saa olla äidin mukana toiminnassa. Imetystukiryhmät toimivat paikallisesti äitien parissa. Maitolaituri-foorumi ja sosiaalisen median ryhmät tarjoavat virtuaalisen kohtauspaikan sekä vertaistuen järjestämiseen että laktivismikeskusteluun. 3 Toiminta 3.1 Imetyksen vertaistuki Imetyksen tuki ry organisoi koulutettua imetyksen vertaistukea Suomessa. Imetyksen vertaistukea on saatavilla imetystukiryhmissä, Imetystukipuhelimessa, Maitolaiturin vertaistukifoorumilla sekä yhdistyksen Facebook-ryhmässä. Useilla paikkakunnilla imetystukiäidit toimivat yhteistyössä paikallisten neuvoloiden ja synnytyssairaaloiden kanssa. Osaan imetystukiäideistä saa suoraan yhteyden puhelimitse ja sähköpostilla, ja osa tukiäideistä tekee kotikäyntejä. Suuressa roolissa tukityössä on Facebook, jossa tukipyyntöjen määrä kasvaa jatkuvasti. Facebookissa tehtävään vertaistukitoimintaan tullaan kiinnittämään huomiota myös koulutuksissa. Vapaaehtoistehtäviin luodaan erilaisia polkuja, jotta tukiäideillä on valittavanaan kiinnostuksensa mukaisia tehtäviä. Tukiäidit voivat laatia aineistoa nettiin ja tukiäitikoulutuksiin, osallistua vaikuttamiseen ja ryhtyä uusien imetystukiäitien mentoreiksi. Vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa tarjotaan laadukkaasti ja luotettavasti joka puolelle maata. Vapaaehtoistehtävien erilaisia polkuja kehitetään edelleen, jotta tukiäideillä on valittavanaan kiinnostuksensa mukaisia tehtäviä ja joissa he voivat käyttää hyväkseen osaamistaan. Vapaaehtoistehtävät liittyvät aineistojen ja materiaalien laadintaan, koulutukseen, toisten tukiäitien mentorointiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Lisäksi tukiäidit voivat kouluttautua kouluttajatukiäideiksi. Vertaistukijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden verkostoitumista ja tukiäitien välistä vertaistukea vahvistetaan tapaamisten ja verkossa tapahtuvien keskustelujen kautta. Vapaaehtoisten tukiäitien osaamista Facebookin kaltaisissa aina auki olevissa nettiympäristöissä tullaan kehittämään, jotta mahdollistetaan laadukkaan ja nopeasti reagoivan vertaistuen saaminen myös silloin, kun palkatut työntekijät eivät ole läsnä. Tärkeässä roolissa vertaistukitoiminnan kehittämisessä on koulutus, jota tullaan järjestämään useiden kurssien muodossa. 3.2 Imetystukiäidit, Imetystukipuhelin ja imetystukiryhmät Imetyksen tuki ry:n imetystukiäiti on vähintään Imetystiedon peruskurssin suorittanut tai vastaavat tiedot muualta hankkinut äiti, joka on sitoutunut imetystukiäidin eettisiin periaatteisiin ja toimii yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Imetystukiäiti on tehnyt Tukiäitisopimuksen Imetyksen tuki ry:n kanssa. Imetystukiäitien määrä kasvaa koko ajan ja tästä syystä on tärkeää varmistaa, että jokainen tukiäiti saa tarvitsemansa koulutuksen voidakseen antaa laadukasta ja ajantasaista vertaistukea. Imetystukipuhelin päivystää viikoittain. Imetystukipuhelimessa päivystävällä imetystukiäidillä on jatkokoulutus ja he saavat vapaaehtoistyöhönsä ohjausta ja tukea. Imetystukipuhelin sekä Internetissä toimivat vertaistukipalvelut ovat maan- ja Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

4 maailmanlaajuisia. Ne palvelevat koko Suomen perheitä, ja erityisesti Internetissä olevat vertaistukipalvelut palvelevat myös ulkosuomalaisia perheitä. Imetystukipuhelimen palvelua pyritään kehittämään myös muille kuin suomea äidinkielenään puhuville maahanmuuttajille, käyttäen hyödyksi imetystukiäitien kielitaitoa. Imetystukiäidit voivat pitää imetystukiryhmiä. Imetystukiryhmiä toimii nykyään noin 40 eri paikkakunnalla. Uusien ryhmien perustamista tuetaan ja ryhmien määrä näyttääkin kasvavan vuosittain. Lisääntyvä ryhmien määrä edellyttää vastaavasti suurempaa panostusta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Imetystukiryhmien toimintaa ovat myös imetysvalmennukset yhteistyössä neuvoloiden kanssa sekä muutamilla paikkakunnilla tukiäitien vierailut synnytysvuodeosastoilla. Imetystukiryhmät tekevät toimintaa tunnetuksi järjestämällä paikallisia tempauksia tai tapahtumia esimerkiksi lokakuiselle Imetysviikolle. Tukiäideille järjestetään mahdollisuus työnohjaukseen vapaaehtoistyössä. Työnohjausta antaa Imetyksen tuki ry:n palkallinen vertaistukikoordinaattori, joka on saanut työnohjauskoulutuksen. Tukiäitien välistä vertaistukea järjestetään sekä puhelinpäivystäjille että imetystukiryhmien vetäjille. Imetystukipuhelimen maantieteellisesti hajanaiseen päivystysverkon ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kokeneista tukiäideistä muodostetaan ohjattu mentor-verkosto. Imetystukiäitipäivät ovat kaikkien tukiäitien ohjaus- ja koulutustapahtuma. Tukiäitien saama tuki on tärkeää sekä toimintaan sitoutumisen että vapaaehtoistyössä jaksamisen näkökulmista. Tukiäitien tukimateriaalissa painottuu kokemuksellinen ja vertaistukilähtöinen näkökulma. Tukiäidin opas Laktivistin opas on keskeinen tuki- ja koulutusmateriaali. Vuoden aikana tullaan tekemään ajankohtaista, tuoreempaa tutkimustietoa hyödyntäviä materiaaleja ja ojenteita tukiäitien, laktivistien ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Imetyksen tuki ry seuraa, tilastoi ja kehittää paikallisten imetystukiryhmien vertaistukea ja imetyksen edistämistyötä. Tapaamisten, Maitolaiturin yhteistyöalueiden ja Facebookin Imetystukiäiti-ryhmän avulla järjestetään aktiiveille vapaaehtoistyönohjausta, virkistäytymistä ja kokemusten vaihtoa. Imetyksen tuki ry ja paikalliset imetystukiryhmät osallistuvat ja näkyvät lapsi- ja muilla messuilla mahdollisuuksien mukaan. 3.3 Koulutus Imetyksen tuki ry:n jatkuvasti kasvava tukiäitijoukko sekä tukipyyntöjen kasvava määrä edellyttävät myös koulutusten määrän lisäystä. Määrän lisäksi on sisältöön kiinnitettävä huomiota: esimerkiksi sosiaalisen median kasvava merkitys tukipyyntöjen kanavana on otettava huomioon aiempaa tarkemmin. Koulutusmateriaalin päivittäminen vastaamaan viimeisintä imetystietoa on myös yksi tärkeä tehtävä. Imetystiedon peruskurssi on kaikille avoin imetystä vertaisuuden näkökulmasta käsittelevä koulutus, joka tarjoaa hyvän tietopohjan imetyksestä. Imetystiedon peruskursseja järjestetään eri puolilla Suomea sekä internet-ympäristössä. Koulutusmateriaaleja tullaan uudistamaan jotta ne vastaavat paremmin tämän hetken imetystietoutta, tuoreinta tutkimustietoa hyödyntäen. Imetystukiäitikurssi on imetystukiäideille tarkoitettu jatkokurssi, joka valmentaa vapaaehtoistyöhön ja ryhmän ohjaamiseen Imetyksen tuki ry:ssä sekä sitouttaa imetyksen vertaistuen eettisiin periaatteisiin. Kursseja järjestetään vuosittain. Tukiäitipäivät ovat tukiäitien täydennyskoulutustilaisuuksia. Tukiäitipäiviä järjestetään valtakunnallisesti 1-2 kertaa vuodessa, minkä lisäksi järjestetään alueellisia tapahtumia Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

5 Imetystukiäitikurssin yhteydessä. Paikalliset ryhmät voivat toteuttaa koulutuksia ja verkostoitua paikallisesti. Imetyksen tuki ry tukee mahdollisuuksien mukaan tätä toimintaa. Muita yhdistyksen järjestämiä koulutuksia ovat Kouluttajakoulutus ja mentorien TuTuksikoulutus. 3.4 Tiedotus, Imetysuutisia-lehti ja muu julkaisutoiminta Vuoden 2015 alussa aloitetaan Viisas viestintä projektin tiimoilta Imetyksen tuki ry:n internet-sivustojen ilmeen yhtenäistäminen ja sivustojen sisältöjen päivittäminen, sekä paneudutaan sivustoilta löytyvien tietopohjaisten tekstien ja artikkelien ajantasaisuuteen, löydettävyyteen ja monipuolisuuteen. Työ tullaan tekemään osin vapaaehtoisvoimin, osin palkattujen ammattilaisten toimesta (esim. IT-ammattilainen, graafikko). Projektille on haettu rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastosta. Imetys.fi nettisivusto, Maitolaituri-keskustelufoorumi ja yhdistyksen Facebook-sivu ovat arkipäiväisiä tiedotuskanavia. Lisäksi yhdistys lähettää lehdistötiedotteita ja julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Imetysuutisia-lehteä. Jäsenille ja aktiiveille lähetetään Itunenuutiskirjeitä. Jäsenet saavat kaksi jäsenkirjettä. Jo päättyneen Esteetön Imetys projektin tuotosta, Imetyksen lohtukirjaa, myydään kirjastoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille tahoille. Kirja on luettavissa myös issuu.com julkaisupalvelun kautta. Imetysuutisia on ainoa imetysaiheinen lehti Suomessa. Se on positiivinen imetyksen, imetystuen, imetysmyönteisyyden ja imetyksen edistämisen äänenkannattaja, jossa imetystä käsitellään luontevana osana äitiyttä ja vauvaperheen elämää. Imetysuutisialehteä tehdään pääasiassa vapaaehtoisvoimin, mutta sillä on palkattu päätoimittaja, ja taittopalvelut ostetaan ulkopuolelta. Yhdistyksen jäsenet saavat lehden jäsenetuna. 3.5 Laktivismi Laktivismi eli laktaatioaktivismi on imetyksen edistämistä yhteiskunnassa ja imetysmyönteisiin asenteisiin vaikuttamista. Laktivistit seuraavat mm. Lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan, THL:n Imetyksen edistämisen toimintaohjelman, korvikekoodin sekä neuvola- ja lastenruoka-asetuksen toteutumista. Laktivismitoiminta on myös imetystukiäitien paikallisen toiminnan tukemista. YK:n lapsen oikeuksien komitea auditoi Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa keväällä Suosituksissaan Suomelle komitea piti hyvänä imetyksen edistämisen kansallista toimintaohjelmaa, mutta oli huolissaan siitä, että toimintaohjelmasta ja seurantaryhmästä huolimatta imetys on Suomessa vähäistä. On myös suuri vahinko, että suurin osa imetystiedosta on vain netissä. Valtion tulisi vahvistaa imetyksestä tiedottamista, imetyskoulutusta mukaan lukien valmennukset sekä tarjota helposti saatavaa tietoa imetyksen eduista ja korvikeruokinnan haitoista. Imetyksen tuki ry:n laktivismitoiminnassa pyritään vaikuttamaan näihin epäkohtiin. Laktivistit seuraavat vauvaperheille suunnatun imetysohjauksen laatua. Äideillä on Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan oikeus saada riittävästi tietoa imetyksen onnistumiseksi, mikä toteutuu Suomessa heikosti. Laktivismitoiminnan tavoitteena on edistää äitien mahdollisuuksia saada tietoon ja asianmukaiseen koulutukseen perustuvaa, laadukasta imetysohjausta terveydenhuollon ammattilaisilta. Yhdistys kerää imettävien äitien parissa toimivilta tukiäideiltä tietoa vaikuttamistoiveista ja Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

6 välittää saadut toiveet kootusti eteenpäin valtiohallinnon ja vaikuttajien suuntaan. 4 Projektit 4.1 Nuori äiti imetyksen vertaistukimallin kehittäminen nuorten äitien parissa Imetyksen tuki ry on hakenut korotusta vuoden 2015 RAY:n Ak-avustukseen sisällyttääkseen työhönsä nuorille äideille suunnattua vertaistukitoimintaa. Toiminta on tarkoitus toteuttaa kaksivuotisessa Nuori äiti - imetyksen vertaistukimallin kehittäminen nuorten äitien parissa projektin kautta. Projekti tehdään yhteistyössä Kalliolan Nuoret ry:n Helsingin Tyttöjen Talon kanssa. Nuori äiti -toiminnassa pyritään luomaan nuorten äitien imetystä ja siihen liittyvää vanhemmuuden tukemista parhaimmalla tavalla toimiva vertaistuen malli. Yhteistyökumppanina on Helsingin Tyttöjen Talo, joka jo tällä hetkellä tarjoaa toimintaa nuorille äideille. Yhteistyökumppanina Tyttöjen Talo mahdollistaa kohderyhmän helpon tavoittamisen, sillä talon järjestämiin nuorten äitien ryhmiin kokoontuu paljon odottavia tai jo lapsen saaneita nuoria äitejä. Tyttöjen Talon nuoret äidit -toiminta on hieno esimerkki onnistuneesta, nuoria äitejä kokonaisvaltaisesti tukevasta mallista, joka täydentää hyvin neuvoloiden antamaa palvelua. Tyttöjen Talon nuorten äitien kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu olennaisena osana myös imetys, mutta tämänhetkisten resurssien puitteissa imetykseen liittyviin kysymyksiin ei pystytä Tyttöjen Talolla keskittymään niin syvällisesti kuin tarvetta ja halua olisi. Koska imetys on yksi keskeisimpiä asioita äidiksi tulemisen polulla ja siihen liittyy paljon mieltä askarruttavia asioita, on tärkeää, että imetystukea olisi saatavilla aiempaa enemmän. Tyttöjen Talon kaltainen luotettava paikka, joka jo nyt kokoaa suuren määrän nuoria vanhempia, toimisi tätä tarkoitusta silmällä pitäen erinomaisesti. Projekti on kaksivuotinen ja se on suunniteltu alkamaan tammikuussa 2015 ja päättymään vuoden 2016 loppuun. Tänä aikana projektin toiminta juurrutetaan osaksi Imetyksen tuki ry:n perustoimintaa ja sitä laajennetaan muutamalle paikkakunnalle, jossa järjestetään vastaavaa nuorten perheiden tukitoimintaa. Projektin ytimenä on tukiäititoiminta: tarkoituksena on kouluttaa imetystukihenkilöitä noin vuotiaista äideistä, jotka ovat tulleet äideiksi nuorina, mutta joilla on äidiksi tuloon ja imetykseen jo elämänkokemuksen tuomaa perspektiiviä. Äidit osallistuvat Imetyksen tuki ry:n järjestämiin koulutuksiin ja tämän jälkeen he voivat osallistua Tyttöjen Talon nuorten äitien ryhmätoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan vertaistukea annetaan myös Imetystukipuhelimessa sekä internetissä. 4.2 Tavallinen onni perhekeskus autisminkirjon perheille Imetyksen tuki ry on yhtenä yhteistyökumppanina Autismisäätiön projektissa Tavallinen onni perhekeskus autisminkirjon perheille, jonka tavoitteena on luoda autismin kirjon perheille perhekeskus: uupumusta ennaltaehkäisevä matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa vapaaehtoistoiminta, vertaistoiminta ja ammatillinen kohtaaminen mahdollistuu. Perhekeskuksen avulla pyritään kehittämään toimiva keino tukea perheiden jaksamista ja lisätä heidän voimavarojaan. Tiedon lisääntyminen, vertaistuki, osallisuuden mahdollisuus, sopiva ympäristö, verkostoituminen ja vuorovaikutuksen väylien monipuolistuminen voivat Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

7 toimia perheen voimavarojen löytymisen ja vahvistumisen väylänä. Imetyksen tuki ry:n tukiäidit vetävät perhekeskuksessa 2-3 kertaa vuodessa imetykseen liittyviä tukitilaisuuksia. Tätä varten tukiäidit saavat asianmukaista koulutusta aiheesta. Projektille on haettu avustusta vuosille RAY:n Emma ja Elias avustusohjelmasta. 5 Voimavarat 5.1 Jäsenistö Yhdistyksessä on vuoden 2014 syksyllä 453 jäsentä ja 25 kannatusjäsentä. 5.2 Henkilöstö Vuonna 2015 henkilöstöön kuuluu osa-aikainen toiminnanjohtaja, kokoaikainen vertaistukikoordinaattori, kokoaikainen kouluttaja sekä osa-aikainen järjestösihteeri. Lisäksi Nuori äiti toiminnan vetäjänä toimii osa-aikainen projektikoordinaattori. Tarvittaessa käytetään myös lastenhoitajia ja muita tilapäistyöntekijöitä. Työnohjaus, taloushallintopalvelut, graafiset palvelut, tietotekniikkatuki yms. palvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. 5.3 Hallitus Imetyksen tuki ry:n hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 5.4 Vapaaehtoiset Imetystuki on vapaaehtoistyötä vaativissa ihmissuhdetehtävissä, mutta samalla se on lämmintä kohtaamista ja ihania hetkiä uuden elämän, voimaantumisen ja omaksi itseksi kasvamisen äärellä. Vapaaehtoiset toimivat sekä imetystukiäiteinä, vertaisryhmien ohjaajina että laktivisteina. Vuosittain koulutetaan uusia äitejä imetystukiäideiksi. Myös materiaalien tuotanto ja koostaminen tarjoavat haastavia ja kiinnostavia, selkeästi rajattuja vapaaehtoistehtäviä yhdessä palkattujen työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoisia tuetaan ja ohjataan netitse ja puhelimitse sekä järjestämällä koulutusta ja Imetystukiäitipäiviä ja tuottamalla tukimateriaaleja. Vapaaehtoisten työnohjaukseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. 5.5 Talous Imetyksen tuki ry:n toiminta rahoitetaan pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja eri kuntien avustuksilla, jäsenmaksuilla, lehden mainostuotoilla, yhdistyksen materiaalimyynnillä ja koulutustuotoilla. Imetyksen vertaistuki ja sen kehittäminen -toimintoon ja hallinnon kuluihin saadaan euroa RAY:n kohdennettuna toiminta-avustuksena. Nuori äiti toiminta sisältyy tähän. Viisas viestintä projektiin on haettu rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahastosta. Myös muihin mahdollisiin projekteihin pyritään hakemaan rahoitusta muista lähteistä, esimerkiksi erilaisilta säätiöiltä ja muilta tahoilta. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

8 Jäsenmaksu on 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 40 euroa vuodelle Liittymismaksua ei peritä. Kolmen vuoden jäsenmaksu on kolme kertaa vuoden jäsenmaksun suuruinen. 5.6 Talousarvio Vuoden 2015 talousarvio on liitteenä. 5.7 Toimitilat Imetyksen tuki ry:n toimisto on Helsingissä osoitteessa Kinaporinkatu 2 E 41, Helsinki. Toimisto on vuokrattu Sexpo-säätiöltä. Imetyksen tuki ry:n toimintasuunnitelma vuodelle / 8

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2011

Toimintakertomus vuodesta 2011 Toimintakertomus vuodesta 2011 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2012

Toimintakertomus vuodesta 2012 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2008

Toimintakertomus vuodesta 2008 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009

VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 VIRTAA VERTAISTUEN VERKOSTOIHIN Vertaistuen koulutusmallit 2009 WORKSHOP-tiivistelmät RYHMÄ 1: VERTAISRYHMÄN KÄYNNISTÄJÄKOULUTUS (3. kerroksen neuvottelutila), Vetäjä Oili Jyrkämä a)autismi- ja Aspergerliiton

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen

Vapaaehtoistoiminta. Hyvin organisoituna valtava voimavara. Tea Tulikallio Heikki Malinen 1 Tea Tulikallio Heikki Malinen Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna valtava voimavara Esimerkkejä vapaaehtoistoiminnasta Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa 2 3 Vapaaehtoistoiminta Hyvin organisoituna

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikatsaus Adoptioperheet ry:n Vuosikatsaus 2014 Adoptioperheet -yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. meillä on Ainoana kotimaisten ja kansainvälisten

Lisätiedot

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi

Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi 1 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry VUOSIKERTOMUS Suokatu 1 A 7a 33230 Tampere toimisto@kapy.fi 1.1. 31.12.2012 045-6524395 www.kapy.fi KÄPY ry:n visio: Tavoitamme ja tuemme lapsensa kuoleman kokeneita perheitä

Lisätiedot