Toimintakertomus vuodesta 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2012"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2012 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio on, että imetys on luonteva osa arkea ja imettävä äiti arvostettu osa yhteiskuntaa. Vision saavuttamiseksi yhdistys organisoi luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, välittää tutkittua ja ajantasaista tietoa imetyksestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä raskaana oleville ja imettäville äideille ja heidän läheisilleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja päättäjille. Yhdistys tuo julkiseen keskusteluun tietoa imetyksen kansanterveydellisestä merkityksestä sekä imeväisten ja imettävien äitien tarpeista. 1 Toiminnan periaatteet Imetyksen tuki ry:n tarjoama imetyksen vertaistuki on äitilähtöistä ja sitä toteuttavien tukiäitien näköistä. Imetyksen tuki ry tuo pienten lasten äitien äänen kuuluviin. Yhdistys toimii perheen ehdoilla. Vauva saa olla äidin mukana toiminnassa ja tukiäitien tapaamisiin pyritään järjestämään lastenhoito. Yhdistys tukee paikallista imetystuki- ja laktivistitoimintaa kautta maan ja tarjoaa vertaistukijoille ja imetyksen edistäjille virtuaalisen kohtauspaikan, Maitolaiturin. Imetyksen tuki ry:n arvoja ovat Yhteistyö, joka tarkoittaa avoimuutta, keskustelua, verkostoitumista ja hyvän kierrättämistä. Asiantuntijuus, joka on uskottavaa, kiihkotonta, luotettavaa, tietoon ja kokemukseen perustuvaa sekä ajankohtaista. Lapsi ja perhelähtöisyys, joka tarkoittaa lapsentahtista imetystä, yksilöllisyyttä sekä perheen ja valinnanvapauden kunnioittamista. Tukeminen, jonka perustana on kuuntelu, kiireettömyys ja inhimillisyys sekä WHO:n Baby Friendly -ohjelma. Yhdistyksen perusarvoja ovat ilo, lempeys, inhimillisyys ja tunteiden huomioiminen. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

2 2 Yhdistystoiminta Sääntömääräiset jäsenkokoukset järjestettiin Hämeenlinnassa ja Helsingissä. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi vuonna 2011 tehdyt sääntömuutokset Uusien sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa valittiin ensi kertaa hallitus, jossa puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 2.1 Hallitus Imetyksen tuki ry:n puheenjohtajana toimi Tanja Koskinen. Muina hallituksen jäseninä toimivat Noora Askinen (sihteeri), Riikka Ikonen (vpj), Anne Kärki, Johanna Leppäpuska (erosi ) Kaisa Pikkarainen (rahastonhoitaja), Katriina Pitkäjärvi ja Christina Pönkkö. Varajäseninä toimivat Satu Orajärvi ja Pipsa Savolainen. Hallituksella oli 10 kokousta vuonna Kokouksista kuusi pidettiin Maitolaiturilla. Hallitus tapasi järjestäytymiskokouksessa Espoossa 22.1., kevätkokousviikonloppuna Hämeenlinnassa 11.3., Jyväskylässä kesätapaamisessa ja syyskokouksen yhteydessä Helsingissä Talous Imetyksen tuki ry sai kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä imetyksen vertaistukeen ja sen kehittämiseen sekä Ci-projektiavustusta Esteetön imetys - projektiin vuonna Vertaistukikoulutuksiin osallistuvilta perittiin koulutukseen sitouttava kurssimaksu. Vertaistukitoiminnossa tuotettuja Äiti, minulla on nälkä -julisteita myytiin neuvoloille ja synnytyssairaaloille. Tukiäidin opas Laktivistin opas -kirjaa myytiin tukiäideille ja muille kiinnostuneille. Yhdistys sai Helsingin kaupungin terveysvirastolta 4000 euron avustuksen helsinkiläisiin äiteihin kohdistuvaan vertaistukitoimintaan, Espoon kaupungilta 500 euron avustuksen espoolaisiin kohdistuvaan toimintaan sekä Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta 400 euron avustuksen Porvooseen äitien lainattavaksi hankittavan sähköisen rintapumpun hankintaan. Jäsenlehteä rahoitettiin mainos- ja irtonumeromyynnillä. Edellisten vuosien rintanappeja myytiin varainhankintatuotteina. Nettisivuille myytiin yhtä mainospaikkaa. Toiminnan kokonaistuotot julkiset avustukset mukaan luettuina olivat ,79 euroa, kokonaiskulut ,38 euroa ja tilikauden tulos 436,06 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen taloushallinto ostettiin Tilitoimisto Leerma Oy:ltä. Tilintarkastuksesta vastasi Jarmo Tähtinen Tilitoimisto Count Deal Oy:stä. 2.3 Toimitilat Imetyksen tuki ry vuokrasi kahta toimistohuonetta. Helsingin toimistoa vuokrattiin Sexpo Säätiöltä osoitteesta Malminkatu 22 E, Helsinki. Jyväskylän toimistoa vuokrattiin Perhehoitoliitto ry:ltä osoitteesta Ilmarisenkatu 17 A, Jyväskylä. Kokous- ja tapaamistiloja vuokrattiin tarpeen mukaan. 2.4 Henkilöstö ja ulkopuoliset palvelut Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtajana toimi Maarit Kuoppala (osa-aikaisesti 30 h/vk saakka, jonka jälkeen kokoaikaisesti). Vertaistukikoordinaattoreina toimivat Liisa Ansio (25 h/vk, perhevapaalla alkaen) ja Anna Groundstroem (kokoaikaisesti Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

3 alkaen). Esteetön imetys -projektia johti vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Imetyksen tuki ry toimistonhoitajana toimi Edlira Veijalainen Espoon järjestöjen yhteisön Sektori-hankkeen kautta. Vakinaisen henkilöstön lisäksi yhdistys palkkasi mm. kouluttajia ja lastenhoitajia yhdistyksen tilaisuuksiin. Työntekijöiden työterveyshuolto on ostettu Vantaan työterveys liikelaitokselta ja Jyväskylän seudun työterveydeltä. Työntekijöiden työnohjausta ja työyhteisön kehittämisprosessi ostettiin Kehityspiikki Oy:ltä. Graafisia palveluita Imetyksen tuki ry:lle tuottivat Nettienkelit ja Grafemi. Tukiäidin opas Laktivistin opas kirjan viimeisteli Valmiixi-viestintäpalvelu. Maitolaituriviestinnän sovitteluprosessia konsultoi Timo Pehrman Suomen sovittelufoorumi ry:stä. 2.5 Käytäntöjen ja toiminnan kehittämistä Vuonna 2012 kehitettiin toimintamalleja ja alustettiin seuraavana vuonna käynnistettäväksi suunniteltua strategiatyötä. Imetyksen tuelle laadittiin organisaatiokaavio. Imetyksen tuki ry liittyi Sosiaalialan työnantajaliittoon elokuussa Työyhteisön varhaisen tuen malli hyväksyttiin elokuussa ja päihdeohjelma toukokuussa. Toukokuusta marraskuuhun oli käynnissä työyhteisön kehittämisprosessi. Kesäkuussa saatiin päätökseen Maitolaituriviestinnän sovitteluprosessi ja hyväksyttiin nettietiketti. Maitolaiturin keskustelualueita selkiytettiin kesän aikana. 2.6 Jäsentoiminta ja Imetysuutisia-lehti Imetyksen tuki ry:llä oli 551 henkilöjäsentä ja 23 kannatusjäsentä Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 81 uutta henkilöjäsentä ja 0 kannatusjäsentä. Yhdistyksellä oli 552 jäsentä, joista 552 varsinaista jäsentä ja 19 kannatusjäsentä Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa, ja kannatusjäsenmaksun 40 euroa. Imetyksen tuki ry:n jäsenten jäsenedut löytyvät yhdistyksen nettisivuilta. Vuoden aikana sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille lähetettiin kuusi sähköistä Itunen-uutiskirjettä. Lisäksi lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, ensimmäinen helmikuussa ja toinen marraskuussa. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saivat myös vuoden aikana ilmestyneet Imetysuutisia-lehden numerot. Imetysuutisia-lehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Toukokuussa ilmestynyt lehti käsitteli mm. vertaistukea ja sen päätoimitti vertaistukipäällikkö Leena Pikkumäki. Numeron 2/12 myötä Imetysuutisia-lehden päätoimittajana aloitti Heini Kettunen. Lokakuussa ilmestyneessä lehdessä teemana oli Imetysviikon teema Imetys nyt ja aina. 3 Imetyksen vertaistuki Imetyksen tuki ry:n tarjoaman koulutetun vertaistuen muotoja ovat imetystukiryhmät ja tukiäitien antama vertaistuki, imetyksen vertaisvalmennus, Imetystukipuhelin sekä Internetin vertaistukipalvelut. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

4 Imetystukiäitien vapaaehtoistyötä tuetaan koulutuksissa ja seminaareissa sekä tukiäitien tapaamisissa. Tukiäidin aarrearkku Maitolaiturilla sekä tukiäitien suljettu keskusteluryhmä Facebookissa ovat tukiäitien vertaisfoorumeja tapaamisten välillä. Vuonna 2012 Imetyksen tuki ry:n vertaistukikontakteja oli , mikä vastaa noin kuudesosaa vuosittain syntyvien lasten lukumäärästä. Lisäksi vertaistuki laajenee usein tukea saaneen äidin koko elämän piiriin. Äidit jakavat tietojaan ja kokemuksiaan toisille äideille ja voimaantuvat omassa imetyksessään niin, että yhä useampi äiti voi lopettaa imetyksen tyytyväisenä imetystaipaleeseensa. 3.1 Vertaistuki imetystukiryhmissä Imetystukiryhmien kävijätietoja ja muita tukikontakteja ilmoitti 32 ryhmää. Nämä ryhmät kokoontuivat vuoden aikana 361 kertaa. Aikuisia kävijöitä ryhmissä kirjattiin Ryhmissä kävi 1668 lasta, joista 192 tuli ryhmään alle kuusiviikkoisina. Aikuisista äidin puolisoita tai tukihenkilöitä oli 105. Äitien, vauvojen ja puolisoiden lisäksi ryhmissä kävi myös isovanhempia ja odottavia äitejä. Ryhmissä kävi myös lääkäreitä, terveydenhoitajia, terveydenhoitaja- ja kätilöopiskelijoita, IBCLC-kätilöitä, doulia sekä asiantuntijavieraita, jotka alustivat keskustelua. Tukiäitien suoria tukikontakteja ilmoitti tänä vuonna 46 tukiäitiä. Tukiäidit ovat antaneet imetystukea sähköpostitse 299 kertaa, henkilökohtaisella puhelimellaan 375 kertaa, tekstiviestitse 381 kertaa ja kotikäynneillä perheiden luona 78 kertaa. Maitolaiturilla kirjoitettua imetystukea tukiäidit antoivat 193 viestiketjussa. Imetystukilistalla sekä muilla Internetin keskustelufoorumeilla tukiäidit antoivat imetyksen vertaistukea 352 kertaa. Tukiäidit vierailivat myös sairaalan lapsivuodeosastoilla. Perhekerhot ja perhekahvilat olivat tavallisia tukiäitien vierailupaikkoja. Useimmat ryhmät tekivät tiivistä yhteistyötä neuvoloiden kanssa. Muita tärkeitä alueellisia yhteistyökumppaneita olivat oman alueen synnytyssairaala, Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset ja seurakuntien lapsityö Imetyksen vertaistuki tapahtumissa Tukiäidit järjestivät vuonna 2012 imetysaiheisia tempauksia ja edistivät imetystä erilaisissa tapahtumissa. Perhekerhoissa tukiäidit vierailivat 15 paikkakunnalla. Imetyspiknikille kokoonnuttiin kesällä kymmenellä paikkakunnalla. Tapahtumiin tukiäidit osallistuivat 12 paikkakunnalla. Porvoossa tukiäidit ottivat osaa kaupunginosatapahtumaan sekä neuloivat pipoja synnytyssairaalan vastasyntyneiden osastolle. Pipoista ja imetysaiheisesta materiaalista koottiin lokakuussa runsaasti mediahuomiota saanut näyttely Porvoon pääkirjastoon. Jalasjärvellä Etelä-Pohjanmaan tukiäidit ompelivat talkootyönä 400 liivinsuojaa, jotka tiedottivat imetyksen vertaistuesta. Liivinsuojia lahjoitettiin synnyttäneille äideille vierihoitoosastovierailujen yhteydessä sekä paikallisissa tapahtumissa. Talkoilla leivottiin myös 1000 tissipiparia, joita jaettiin tapahtumissa. Joensuussa paikallisyhdistys Liekku ry järjesti lokakuussa lapsiperhetapahtuma Kiekkujaiset, jonka teemana oli imetys. Turussa tukiäidit osallistuivat Babyboom & Kidz -messuille yhteistyössä Mammakeitaan kanssa. Helsingissä tukiäidit osallistuivat Odotus ja Vauva -messuille. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

5 3.2 Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin tekee imetystuesta aidosti valtakunnallista ja helposti tavoitettavaa. Imetystukipuhelin päivysti tänä vuonna 3-4 päivänä viikossa, useammin kuin yksikään ryhmä voi kokoontua. Imetystukipuhelin antaa eri puolilla Suomea asuville tukiäideille mahdollisuuden antaa imetystukea omasta kodista käsin. Imetystukipuhelimessa vastattiin 471 puheluun. Puhelimessa päivysti 38 päivystäjää. Imetystukipuhelimeen vastattujen puheluiden määrä ei ollut vuonna 2012 yhtä suuri kuin edellisinä vuosina. Palveluntarjoajan mobiilivaihteen uudistumisesta aiheutui vaihteen toimintaongelmia elo-joulukuussa. Vaihdejärjestelmän ongelmien takia puhelut eivät aina ohjautuneet päivystäjille normaaliin tapaan. Imetystukipuhelimen soittajista suurin osa oli äitejä, jotka soittivat omasta aloitteestaan. Tavallisimmin soittajalla oli alle puolivuotias vauva ja puhelussa käsiteltiin imetyksen ja vanhemmuuden tukemista. Suurimmassa osassa puheluita päivystäjät arvioivat äitien mielialan huomattavasti paremmaksi puhelun lopussa kuin se oli ollut puhelun alkaessa. 3.3 Maitolaiturin vertaistukikeskustelu Maitolaituri on nettikohtaamispaikka, josta on helppo saada vertaistukea imetyksen eri vaiheessa, äitinä, tukiäitinä ja laktivistina. Keskustelufoorumilla voi tutustua ja osallistua vapaaehtoistyöhön. Jäsenalueella on mahdollisuus keskustella yhdistyksen toiminnasta. Äitejä varten Maitolaiturilla on avoin vertaistukialue, jonne voivat kirjoittaa rekisteröityneet käyttäjät. Maitolaiturin vertaistukialueelle kirjoitettiin 523 keskustelunavaukseen yhteensä 2744 viestiä vuonna Nämä vertaistukikeskustelut ovat avoimesti kaikkien luettavissa. Suosituimpia vertaistukialueita olivat Alle puolivuotiaan imetys 88 keskustelun aloituksella, 541 vastauksella ja lukukerralla sekä Yli yksivuotiaat maitolapset 64 keskustelun aloituksella, 318 vastauksella ja lukukerralla. Muita kiinnostavia aiheita olivat Imetys muun ruoan ohella, Ajankohtaista imetyksestä, Vauvaperheen yöelämä ja Imetyspettymykset. Lukukertojen ja kirjoitettujen viestien suhdetta tarkastelemalla voidaan päätellä, että Maitolaituri tarjoaa runsaasti vertaistukea myös sellaisille äideille, jotka eivät itse kirjoita viestejä Maitolaiturille, mutta käyvät lukemassa muiden kirjoittamia viestejä. Maitolaiturin jäsenalueella on erilaisia ryhmiä yhdistys- ja jäsentoimintaa varten. Tukiäidin aarrearkku on vertaistukijoiden yhteistyöfoorumi, jossa tukiäidit saavat ohjausta ja tukea toisilta vertaistukijoilta ja yhdistyksen työntekijöiltä sekä jakavat kokemuksia vertaistukityöstä. Maitolaiturin tarjoamia tukiäitipalveluja kehitettiin vuonna Imetyksen vertaisvalmennukset Imetyksen edistämisen toimintaohjelman vakiintuessa osaksi kuntien ja sairaanhoitopiirien toimintaa useat neuvolat ovat innostuneet kehittämään yhteistyötä imetystukiäitien kanssa. Imetysvalmennukset olivat keskeinen yhteistyön muoto terveydenhuollon kanssa. Kunnat tarjosivat näitä erityisesti esikoistaan odottaville perheille. Toisaalta neuvolaterveydenhoitajien saaman imetyskoulutuksen myötä imetysvalmennukset ovat osassa neuvoloista siirtyneet vertaistukijoilta terveydenhuollon ammattilaisten tehtäväksi. Tukiäitien pitämissä valmennuksissa näkökulmana oli äiti- ja vauvalähtöinen imetys, jossa keskeistä on vauvan viesteihin vastaaminen ja imetys osana tavallista vauva-arkea. Tukiäidit pitivät valmennuksia 12 eri paikkakunnalla, esimerkiksi Jyväskylässä, Mäntsälässä, Vantaalla, Raahessa ja Lapualla. Lisäksi useissa ryhmissä suunnattiin Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

6 odottajille imetysvalmennuspainotteisia iltoja 2-4 kertaa vuodessa. Osalla paikkakunnista neuvola ohjasi odottavia äitejä imetystukiryhmien Odottajien iltoihin. 3.5 Koulutus Imetyksen tuki ry järjestää koulutuksia äideille ja muille kiinnostuneille sekä tukiäideille. Koulutuksilla on tärkeä osa tukiäitien tukemisessa, toiminnan arvioinnissa ja imetystuen kehittämisessä Vertaistukikoulutus Imetystiedon peruskursseja järjestettiin vuoden aikana kymmenen: Raumalla, Seinäjoella, Lahdessa, Jyväskylässä, Turussa, Tampereella ja Joensuussa sekä Helsingissä kaksi peruskurssia. Lisäksi yksi Imetystiedon peruskurssi järjestettiin nettityöskentelynä. Uudistettu imetystukiäitikurssi pilotoitiin lokakuussa Seinäjoella. Helsingin tukiäitikurssin osallistujat suorittivat harjoitteluaan vuoden 2012 aikana. Yhteensä koulutuksiin osallistui 91 henkilöä Kouluttajien koulutus Myös vapaaehtoiskouluttajille järjestettiin koulutustoimintaa. Kouluttajien koulutuspäivä järjestettiin elokuussa Helsingissä Tukiäitiseminaarin yhteydessä. Koulutuspäivän tavoitteena oli yhdistyksen koulutustyöhön perehtyminen sekä koulutusmetodien valinta ja käyttäminen. Päivän aikana esiteltiin myös tukiäitikurssin yksipäiväinen malli, jota pilotoitiin myöhemmin samana vuonna Seinäjoella. Koulutuksen aikana lapsille oli omaa ohjelmaa. Kouluttajien koulutukseen osallistui yhteensä 18 tukiäitiä. Lisäksi koulutuksessa mukana oli 13 lasta Täydennyskoulutus ja tukiäitien tukipalvelut Tänä vuonna lisäkoulutusta tarjottiin tukiäitien toivomista aiheista jäsenkokousten yhteydessä Tukiäitipäivänä, Tukiäitiseminaarissa sekä Imetysviikon päätapahtumassa. (Ks. Seminaarit ja muut tapaamiset.) Vuoden aikana ryhdyttiin myös kehittämään vertaistukijoiden säännöllistä lisäkoulutusta. Tukiäidit osallistuivat myös omilla paikkakunnillaan järjestettyihin yhdistysten, sairaanhoitopiirien tai ammattikorkeakoulujen imetysaiheisiin koulutuksiin sekä asiantuntijavieraina että koulutettavina. 3.6 Seminaarit ja muut tapaamiset Vuonna 2012 tavoitteena oli ylläpitää ja vahvistaa tukiäitien välisiä kontakteja. Tätä tavoitetta toteutettiin järjestämällä tukiäitien tapaamisia jäsenkokousten ja seminaarin yhteydessä, sekä luomalla sähköisiä yhteydenpidon välineitä kuten imetystukiäideille tarkoitettu, suljettu ryhmä Facebookissa. Kevätkokouksen yhteydessä julkaistiin Imetyksen tuki ry:n julkaisusarjan ensimmäinen osa, Tukiäidin ja Laktivistin opas. Hauskasti kuvitettu opaspari tarjoaa runsaasti tietoa ja vinkkejä vertaistukemiseen ja kansalaisvaikuttamiseen. Kirjan saivat veloituksetta toimintansa tueksi kaikki kävijätietonsa yhdistykselle toimittaneet imetystukiryhmät (1 opas / 3 tukiäitiä). Yhdistyksen julkaiseman Imetysuutisia -jäsenlehden välissä julkaistiin keväällä Tukiäidin Tueksi -liite, joka sisälsi 12 sivun verran vinkkejä käytännön tukiäitityöhön sekä vertaistukijana jaksamiseen. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

7 Kaksipäiväinen Tukiäitiseminaari järjestettiin elokuussa Seminaarin ensimmäinen päivä sisälsi paikallisryhmien kuulumisten vaihtoa sekä lisäkoulutusta, jonka aiheena oli Keskosen imetys. Sairaanhoitaja, TtK Riikka Ikonen alusti aiheesta kertoen sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia keskosvauvojen hoidosta ja imetyksestä Suomessa ja ulkomailla. Aktiivista kuuntelemista, kohtaamista ja vertaistukijana kohdattujen kokemusten käsittelyä harjoiteltiin improvisaation avulla. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Marko Kokko veti tukiäideille kaksituntisen työpajan otsikolla: Kohtaaminen ja kuunteleminen improvisaatioteatterin keinoin. Lisäkoulutusta järjestettiin myös Tukiäitipäivässä syyskokouksen yhteydessä Helsingissä. IBCLC-kätilö Meri Ovaskainen alusti aiheesta Monikkoarki raskaudesta imetykseen. Käytännön kokemuksia aiheesta kertoi kaksosten äiti Meri Vehko. Tukiäideille suunnattu Oma imetys -työpaja järjestettiin syksyllä 2012 Helsingissä. Valtakunnallisia tapaamisia ja seminaareja järjestettiin kolme, joihin osallistui yhteensä 64 tukiäitiä ja 43 lasta. 4 Kuvita imetys -kilpailu Imetysviikolla 2011 julistettu Kuvita imetys -kuvakilpailu päättyi Kilpailuun lähetettiin 151 teosta eri puolilta Suomea. Monipuolisen ja uuden ilmaisun lisäksi perheet olivat lähettäneet myös perinteisiä kuvia kotoisista imetyshetkistä. Kuvakilpailun raati kokoontui Leena Pikkumäen johdolla Kuopiossa Raati valitsi töiden joukosta piirrossarjan voittajaksi äitiyden erilaisia tunnetiloja kuvaavan Sanna Hukkasen sarjakuvan Tissisarja. Valokuvasarjan voittajaksi valittiin Pia Viitalan oivaltava kuva Sakke ja tissi. Voittajat palkittiin 400 summalla. Piirrossarjan toinen ja kolmas olivat Sisko Mustonen symbolisella teoksellaan Imetys, kalat, luonnonläheisyys ja Maijariitta Karhulahti herkällä työllään Lauantai. Valokuvasarjan toinen palkinto meni Kim Arfmanin kaupunkimiljööseen sijoittuvalle kuvalle Pieni turkulainen ja kolmas palkinto Mia Harinen- Sarkkisen kesken nuken imetyksen nukahtaneesta taaperosta ottamalle kuvalle Tuore isosisko. Piirros- ja valokuvasarjojen voittajat palkittiin 400 :lla. Toiset ja kolmannet palkinnot olivat suuruudeltaan 150 ja 100. Molemmissa sarjoissa jaettiin lisäksi kahdeksan kunniamainintaa. Kuvita imetys -raatiin kuuluivat kuvataiteilijat Ulla Remes ja Tuire Punkki, graafikko Teija Lammi, taidekasvattaja ja imetystukiäiti Noora Askinen sekä esikoisen äiti Minna Mäkinen. Kuvita imetys -kilpailun voittajat julkistettiin Naistenpäivänä. Kilpailu sai mukavasti mediahuomiota. Kilpailutöitä nähtiin vuonna 2012 mm. Imetysuutisia-lehden kuvituksena. 5 Laktivismia eli imetyksen edistämistä 5.1 Imetysviikko Imetysviikkoa vietettiin totuttuun tapaan viikolla 42. The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) oli valinnut vuoden teemaksi Understanding the past planning the future, joka suomennettiin muotoon Imetys nyt ja aina. Viikon päätapahtuman Imetyspäivän järjestivät yhteistyössä Imetyksen tuki ry ja Metropolia ammattikorkeakoulun kätilökoulutus Helsingissä. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

8 Imetysviikko sai myös paikalliset imetysaktiivit toimimaan: Seinäjoella ja Helsingissä tukiäidit osallistuivat imetysaiheiseen flashmobiin. Oulussa tukiäidit järjestivät imetysaiheisen tempauksen Kauppakeskus Zeppeliinissä. Hämeenlinnassa vierailtiin synnytyssairaalan vierihoito-osastolla. Vuoden Ritvaksi 2012 valittiin parkanolainen imetystukiäiti Minna Kallioharju. Itä-Afrikan nälkäkriisi sai imetystukiäiti Minna Kallioharjun pohtimaan, mitä hän voisi tehdä omilla taidoillaan tilanteen hyväksi. Pian Minnan suunnittelemat ja muidenkin valmistamat imetysnuket keräsivät nettihuutokaupassa 2500 euroa UNICEFin katastrofikeräykseen. Imetysviikolla julkaistiin neljä tiedotetta: Imetys nyt ja aina, Imetyshetkiä-valokuvanäyttely, Minna Kallioharjusta vuoden Ritva sekä Korvikemarkkinoinnin rajoitukset suojaavat imetystä. Imetysviikon tapahtumat ylittivät uutiskynnyksen kiitettävän monta kertaa. Aiheesta uutisoi mm. Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Iltasanomat, Helsingin uutiset, Espoon seurakuntasanomat, Seinäjoen Sanomat ja Radio Pooki. Ensimmäistä kertaa vuonna 2012 Imetysviikon tiedotuksessa kokeiltu Facebook-sivu tavoitti yleisönsä yllättävänkin hyvin. 5.2 Imetyksen politiikkaa Yhdistys oli Naisjärjestöjen keskusliitto ry:n, Kultti ry:n, WABA:n ja IBFAN:in jäsen. Yhdistys liittyi Soste Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäseneksi. Imetyksen tuki julkaisi imetysviikolla korvikemarkkinointia koskevan tiedotteen. Lisäksi äidinmaidon korvikkeita koskevasta mainonnasta ja sen rajoittamisesta keskusteltiin vilkkaasti Maitolaiturilla ja Facebookin suljetussa ryhmässä. 6 Esteetön imetys -projekti RAY:n rahoittaman Esteetön imetys -projektin perustehtävä on tunnistaa imetyksen esteitä ja vaikuttaa niihin yhdistysyhteistyön avulla. Projektin toisena vuotena kerättiin aineistoa kyselyillä ja työskenneltiin työpajoissa ja netissä, koettiin projektin puolivälikriisi ja tiedotettiin neuvoloita yhdessä Suomen Monikkoperheet ry:n kanssa. Oma imetys -kurssi järjestettiin kerran. Projekti tuo yhteen erilaisia potilas- ja perhejärjestöjä imetystä edistämään. Toisen vuoden aikana projektin tärkeimmäksi työvälineeksi valikoitui Imetyksen lohtukirja. Kirjaa varten kerättiin aineistoa internetkyselyillä, jotka vastaavat kokivat yllättävänkin koskettaviksi. Kirjaa työstettiin työpajoissa ja nettityöryhmässä. Puolivälikriisi on projekteissa tavallinen ilmiö: on pysähdyttävä kartoittamaan tilannetta ja harkittava tärkeimpiä valintoja suhteessa projektin ja yhdistyksen perustehtävään. Tässä projektissa puolivälikriisi merkitsi vaikeuksia töiden jakautumisessa ja myös useiden eri toimijoiden kalentereiden yhteen sovittamisessa. 6.1 Kyselyjen merkitys imetyskokemuksen jäsentäjinä Imetysaiheiset kyselyt tehtiin seitsemän yhteistyöjärjestön kanssa, sekä kaksi omalle kohderyhmälle. Näihin vastasivat yhteensä 1197 vastaajaa (taulukko 1). Yhtä lukuun ottamatta kyselyt toteutettiin zef-ohjelmalla. Migreeniyhdistys käytti oman vapaaehtoisensa ohjelmoimaa kyselyä. Kyselyt tuottivat paljon huolellisesti laadittuja vastauksia. Yhdistysten jäsenet innostuivat vastaamaan suhteellisen paljon lapsiperhejäsenmääriinsä nähden. Projekti purkaa Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

9 kyselyillä imetyksestä puhumisen tarvetta. Jokaisen kyselyn palauteosiossa oli kiitoksia kyselyn tekijöille. Kyselyjen antama huomio imetykselle koettiin tärkeänä. Eniten negatiivista palautetta vastaajat antoivat Isä imetyksen tukena ja esteenä -kyselylle, jota moni vastaaja moitti asenteelliseksi. Vastauksissa olikin suurta hajontaa. Osa vastaajista kyseenalaisti kokonaan, miksi kysely edes olettaa, että isä voisi olla imetyksen este. Pieni osa vastaajista kuitenkin kertoi karuja tarinoita isästä äidin imetysluottamuksen loukkaajana. Kyselyt tuottivat runsaasti aineistoa Imetyksen lohtukirjaan. Niiden avulla kirjassa kuuluu aito äitien ääni. Kyselyaineistojen avulla myös yhteistyöjärjestöt tutustuvat ainutlaatuisella tavalla jäsentensä imetyskokemuksiin. Taulukko 1 Kyselykumppani Vastaajia Suomen Monikkoperheet 301 SUHUPO ry Suomen Huuli-suulakihalkiopotilaat ry 39 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry 33 Leijonaemot ry 107 Refluksilapset ry 71 ProMama ry vastaajat Imetyksen tuen kohderyhmää 173 Suomen Migreeniyhdistys 284 Omat kyselyt Isä imetyksen tukena ja esteenä 167 Yksin imetysaikana 22 Yhteensä vastaajia Imetyksen lohtukirjan työryhmä Työryhmään koottiin edustajia yhteistyöjärjestöistä. Vapaaehtoiset tapasivat kahdesti työpajassa Tampereella ja Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin ja keskusteltiin kirjan sisällöstä ja kuvituksesta. Journalistiikan tutkija Maria Lassila-Merisalo alusti keskustelua tarinoilla vaikuttamisesta. Toisella kerralla Leena Pikkumäki avasi imetyspettymyksen käsitettä ja ProMaman Ritva Passiniemi ja Paula Aarnio-Tarvo vetivät keskustelua naiseudesta. Työryhmällä oli tavoitteena tavata myös syyskaudella, mutta pitkien välimatkojen ja moninaisten elämäntilanteiden vuoksi kolmatta tapaamista ei saatu järjestymään. Työryhmä on jatkanut työskentelyä internetitse sen omassa wikissä. Kirjatyöryhmä jatkaa työskentelyään vuonna Projektin yhteistyökumppanit Projektin yhteistyökumppaneina on useita kansalaisjärjestöjä, joiden näkökulma imetykseen liittyy äidin sairauteen, terveyteen ja kehonkuvaan tai vauvan erityisyyteen, useaan vauvaan tai odottamattomiin haasteisiin sekä kriiseihin, mielenterveyteen ja voimavaroihin: Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

10 1. Äitilähtöiset imetyshaasteet: Kynnys ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, ProMama ry, Suomen Kilpirauhasliitto ry, Suomen Migreeniyhdistys ry ja Syömishäiriöliitto-Syli ry. 2. Vauvalähtöiset imetyshaasteet: Kevyt Keskosvanhempien yhdistys, Leijonaemot ry, Refluksilapset ry, Suomen huuli-suulakihalkiopotilaat Suhupo ry, Suomen Monikkoperheet ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry. 3. Kriiseihin liittyvät imetyshaasteet: Mielenterveyden keskusliitto ja Äimä ry. 6.4 Monitoimijainen ohjausryhmä Esteetön imetys -projektin ohjausryhmä kokoontui ja Tapaamisissa on keskitytty rajauksiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Ohjausryhmässä on keskusteltu imetyspuheen monipuolistamisesta. Monenlaiset ihmiset voivat kokea imetyksen omaksi valinnakseen, kun imetyksestä puhutaan tunteina, kokemuksina ja voimavaroina. Imetyksen kapeita oletuslähtökohtia on avarrettava. Ohjausryhmään kuuluivat Kynnys ry:n vpj Amu Urhonen, Suomen Monikkoperheiden Ulla Kumpula, MTKL:n kuntoutussuunnittelija Markku Lehto kevätkaudella, syyskaudella Sanna Valkonen, järjestöyhteistyön asiantuntija Keski-Suomen Sosiaaliturvan keskusliiton Anne Laimio, imetyksen ammattilaisasiantuntija IBCLC Ritva Kuusisto ja Imetyksen tuen hallituksen edustaja Riikka Ikonen sekä Imetyksen tuen toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala. 7 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Imetyksen tuki ry jatkoi vuonna 2011 käynnistynyttä VirtualCoach hyvinvoinnin polut - hankkeen yhteistyökumppanuutta. Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston Teknisen korkeakoulun Tietojenkäsittelytieteen laitoksella yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Virtual Coach hankkeessa on tekeillä imetysaiheinen sosiologian väitöstutkimus. Toiminnanjohtaja Maarit Kuoppala osallistui Imetyksen tuki ry:n edustajana Virtual Coach hankkeen seminaariin Suomen seksologinen seura kutsui Imetyksen tuki ry:n yhdeksi yhteistyöjärjestökseen pohjoismaiseen seksologian alan ammatillisten yhdistysten konferenssiin. NACSkonferenssi järjestettiin Helsingissä Yhdistys oli imetyksen vertaistuen asiantuntijaroolissa mukana Pia Seivon ja Metsämarja Aittokosken Imetyksen aika -imetysopetus-dvd-hankkeessa. DVD julkaisiin helmikuussa. Imetyksen tuki ry teki yhteistyötä paikallisten imetystukea järjestävien yhdistysten kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita olivat Jyväskylän imetystukiryhmä ry, Tampereen Napapiiri ry, Liekku ry Joensuusta ja Mammakeidas ry Turusta. Imetyksen tuki ry:n toimintakertomus vuodesta /10

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksytty Imetyksen tuki ry:n syyskokouksessa 8.10.2016 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 15.11.2012) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintakertomus 2006 Sisällysluettelo 1. TAUSTA... 3 2. TOIMINTA VUONNA 2006... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Ottelumatkat...

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2015 oli painottunut Kollolan ympäristöön, rakentamiseen ja vanhan kunnostamiseen. Yleiset kokoukset Seuran

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2014 Aika 9.2.2014 klo 14.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00. ja esitteli vierailijan, Salon kyläasiamies

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

TerveysInfo. Hellitä hetkeksi punnitse voimavarasi Omien voimavarojen kartoitukseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. TerveysInfo Arjen aapinen Julkaisu muistuttaa yksinkertaisista keinoista, joilla jokainen voi huolehtia mielensä hyvinvoinnista ja jaksamisestaan. 2005 maksuton, 17,6 x 17,6 cm : 24 s. :piirr. : 2 vär.

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Opastava-hanke Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Opastava-hanke 23.4.2013 Virpi Vepsäläinen Projektikoordinaattori, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry OPASTAVA-hanke pähkinänkuoressa Omaishoitajat ja läheiset -liiton ja Mielenterveysomaisten keskusliitto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015

TOIMINTAKERTOMUS 2015 Suomen CFS yhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Suomen CFS yhdistys ry rekisteröitiin PRH:lle 3.3.2014. Yhdistys vakiinnutti toimintaansa ja perustoiminnot saatiin tasapainoon. Hallitustyöskentely ja rutiinit

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ -

JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - JÄRJESTÖTIEDON LÄHTEITÄ - Järjestöbarometri ja sen keskeiset tilasto- ja rekisteriaineistot Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Mikkeli 14.-15.2.2013 Juha Peltosalmi Esityksen sisältö Järjestöbarometri

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot