Tulevaisuusluotain -seminaari Vanajanlinna Luovat ympäristöt. Olli Niemi NCC Property Development Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusluotain -seminaari 14. 15.2.2006 Vanajanlinna Luovat ympäristöt. Olli Niemi NCC Property Development Oy"

Transkriptio

1 Tulevaisuusluotain -seminaari Vanajanlinna Luovat ympäristöt Olli Niemi NCC Property Development Oy

2 Olli Niemi Pohjanmaalla Teuvan Horonkylässä v. -53 syntynyt neljän lapsen isä Pohojalaasten Ameriikkaan Tampereelle 1973 (TTKK) naimisiin (Niina 1956) v. 1980, jolloin asumaan Kangasalle neljä lasta; Ilkka 1982, Heidi 1987 (1988), Markos 1990 (1991) ja Lina 1991 (1997) Tekniikan tohtori, Dosentti/Tampereen teknillinen yliopisto/rakentamistalous Projektijohtaja/NCC Property Development Oy Tutkija, opettaja Tampereen teknillinen yliopisto, Rakentaminen kansantaloudessa, työllisyys, energia, verotus, ympäristövaikutukset 1977 Teollisuustilojen uudelleenkäyttö, asuntojen laatu 1985 Toimitusjohtaja, Tampereen Teknologiakeskus Hermia, Kiinteistöbisnes 1991 Yrityskehitystoiminta 1992 Alueellinen kehittäminen 1994 Projektijohtaja /NCC Property Development Oy, 2005:4 Tullin alueen kehittäminen Tampereella, Teknopark, Business Park ja Logistiikka -konseptein kehittäminen NCC:ssä NCC Property Development Oy Olli Niemi

3 Me tarvitsemme luovia, innostuneita työntekijöitä Älykkyyden seitsemän lajia (By Howard Gardner,, Harvard University) Loogis-matemaattinen älykkyys Kielellinen älykkyys Visuaalis-spatiaalinen älykkyys Ruumiillis-kinesteettinen älykkyys Musiikillinen älykkyys Intrapersoonallinen älykkyys Interpersoonallinen älykkyys Ihmisen menestyksestä jopa 75% riippuu hänen Intra- ja Interpersoonallisista kyvyistään! NCC Property Development Oy Olli Niemi

4 Luovat ympäristöt - teoriaa Suurkaupunkiseudut superaivot (Seppälä, Andersson 1985/Tampere sovellus 1987) Klusterit (Portter 1994/Tre 1997) Hiljainen tieto (Nonaka & Takeuchi 1995/Tre 1998) Luovat toimialat (Caves 2000/2004) Luova luokka (Richard Florida 2002/2004) Co-sensing co-inspiring co-creating (Otto Scharmer 2005?/2006?) Kaikilla oma, mielenkiintoinen näkökulma Otan kuitenkin henkilökohtaisemman etenemistavan Miten ja miksi luovat ympäristöt ajattelu on ohjannut elämääni Vai uskallanko tulkita omasta näkökulmasta? Eriytyineitä elämänpolkuja NCC Property Development Oy Olli Niemi

5 Miksi kiinnostuin luovista ympäristöistä?

6 Vanhojen teollisuustilojen uudelleenkäyttö Hajotetaanko ne? ei!!!! Vanhat teollisuusrakennukset kertovat meidän identiteetistä, juurista, historiasta Teollisuusrakennukset ovat joustavia - Sopivat toimistoiksi, palvelurakennuksiksi, asunnoiksi, kevyelle teollisuudelle, parkkitiloiksi, elokuvateattereiksi, ravintoloiksi,, museoiksi jne NCC Property Development Oy Olli Niemi

7 Vanhat teollisuusrakennukset voivat olla kauniita Frenckell 1990 Tyhjenevä teollisuustilat toimivat myös urbaaneina kesantoalueina: Uusi syntyy halvoissa, karheissa tiloissa Rakennusliikkeet usein suutelevat kesannot kuolleiksi NCC Property Development Oy Olli Niemi

8 Onko uudelleenkäyttö ydinkysymys? Ei ole!

9 Suurkaupunki - SUPERAIVOT Yrjö Seppälä, Åke Andersson, IIASA, 1985 Luova työ vaatii henkilökohtaista poikkitieteellistä vuorovaikutusta, jota ei pystytä korvaamaan kehittyneelläkään tiedonsiirtotekniikalla Luovat toiminnot keskittyvät alueille, joissa kohtaaminen on helpointa eli alueille, joilla on paras ulkoinen ja sisäinen tavoitettavuus. Luovuus kulttuurin alalla ja luovuus tekniikan alalla vaatii samanlaisia olosuhteita Innovaatiotoiminnan näkökulmasta suurkaupunkiseudut avainasemassa, muille rutiinituotantoa: - Helsinki luova! Tampereen seutu? - Kriittistä massaa osaamiskeskittymillä ja verkottumalla. NCC Property Development Oy Olli Niemi

10 Hermia -konsepti Suurkaupunki - superaivot tutkimuksen pohjalta: 1. Luovassa toiminnassa poikkitieteellinen vuorovaikutus keskeistä -> Yrityspalveluyritykset tuovat uusia näkökulmia 2. Sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus -> Kohtaamispaikat tärkeitä (toriajattelu) 3. Luovuus kulttuurin ja tekniikan alalla vaatii samanlaisia olosuhteita -> Hermian toimittava 24 tuntia vuorokaudessa 4. Kriittinen massa -> kannattaa panostaa osaamiskeskittymiin -> verkostot kompensoivat pienuuden ongelmaa NCC Property Development Oy Olli Niemi

11 Klusterit Portter

12 Innovatiivinen miljöön tunnusmerkit Toimijoiden keskinäinen tiivis ja usein epävirallinen yhteistyö luottamus ja jaetut arvot lisäksi tiiviit yhteydet ulkopuoliseen maailmaan Uudenlaisten ajatusten ja näkökulmien oppiminen sekä erilaisten ihmisten satunnainen kohtaaminen luovat edellytyksiä uusien innovaatioiden syntymiselle NCC Property Development Oy Olli Niemi

13 Perinteinen suurteollisuus purkautuu pahimmillaan 15 org tasoa NCC Property Development Oy Olli Niemi

14 Tutkimus Koulutus VTT Automaatio Valmistustekniikka TTY Automaatio, Hydraul., Tuot.tekn., Mater.tekn. Kon.suunn, Turv.tekn. Pros.&energ.tekn. Sähkötekn., Tietotekn. TAY Liiketaloustiede Työelämän tutk. Ihminen-kone TAMK, PIRAMK Konetekn., Pros.tekn. Sähkötekniikka Liiketalous Ammattioppil. TAKK Osatoimittajat Koneiden komponentit Voimansiirto Hydrauliikka Työvälineet Tekn. kumi ja muovi Valut, Takeet, Alih.osat... Ohjausjärjestelmät Elektroniikka Mittaus ja säätö Ohjelmointi... Suunnitteluym. palvelut CAE, Protopajat, Tehdaspalvelut,... Koneenrakennuksen ja automaation osaamiskeskus Yhteistyöverkot Globaalit toimittajat Liikkuvat työkoneet Kontinkäsittelylaitteet Metsäkoneet, Kallioporakoneet Nostolavat, Liikkuvat kivenmurskauslaitteistot Prosessi- ja tuotantokoneet Höyrykattilat, Lasikoneet Massankäsittelylaitteet FMS, Työstökoneet Materiaalinkäsittelyjärjestelmät Autonpesulinjat Prosessi-automaatio Paperikoneautomaatio Ympäristönsuojelun autom. Teollisuusautomaatio Tampere Automation Center Valimoinstituutti, Työvälineinstituutti Hitsausinstituutti, Kumi-instituutti, TIME Käynnissäpito, Tampere VRC NCC Property Development Oy Olli Niemi Hyödyntäjät Kaivannaist. Metsätalous Palvelut Urakointi (metsä, rakent.), Liikenne Kiinteistöpalv., Nostolaitep. Prosessiteollisuus Metsä Paperi Elintarvike Kemia Energia Muu teoll. Konepajat Rakennust. Sähkö- ja elektroniikkateoll. Muovituoteteoll. Turvalasit

15 Tampereen seudulla 15 maailman markkinajohtajayritystä Osuus maailmanmarkkinoista Kalmar Industries yli 50% kontikäsittelylaitteet Sandvik-Tamrock 35% kaivos- ja urakointilaitteet Metso Automation yli 15% prosessiteollisuuden automaatio (paper industry) Metso Minerals 15% liikkuvat kivenmurskauslaitteet Kvaerner Pulping % Kattilat PCE-engineering 70 % Ontelolaattakoneet Tamglass yli 70% turvalasikoneet (architectural and automotive) Timberjack 30% metsäkoneet Bronto Skylift yli 60% pelastustoimen nostolavalaitteistot Fastems 70% monikerroksiset FMS-järjestelmät Ata Gears 50% spiraalihampaiset kartiohammaspyörät Gardner Denver 30 % laivakompressorit (Tamrotor) Avant Tecno 40% pienkuormaimet (max. one ton) NCC Property Development Oy Olli Niemi

16 Kalmar Industries NCC Property Development Oy Olli Niemi

17 Hiljainen tieto

18 Uuden tiedon luomisprosessi (Nonaka & Takeuchi 1995) Hiljainen tieto näkemyksellistä kokemuksellista intuitiivista Hiljainen Hiljainen Hiljainen Sosialisaatio Artikulaatio Eksplisiittinen Hiljainen Sisäistäminen Yhdistäminen Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen tieto tekstit tilastot graafit NCC Property Development Oy Olli Niemi

19 Menetelmät ja työskentelytavat Ba ssa Originating Ba - yhteiset kokemukset - yhteisöllisyyden luominen - vapaamuotoinen yhdessäolo Exercising Ba - fokusoitu koulutus - mentoreiden käyttö - simulointi - learning by doing - osallistuva oppiminen Interacting Ba - dialogi - monitaitoiset tiimit - mentaalisten mallien välittäminen - metaforien ja tarinoiden hyödyntäminen Cyber Ba - ekspl. tiedon yhdistäminen ja systematisointi - tietokannat ja -verkot - muun dokumentoidun tiedon hyödyntäminen NCC Property Development Oy Olli Niemi

20 Tiedonluomisprosessin neljä vaihetta Hiljainen tieto näkemyksellistä kokemuksellista intuitiivista Hiljainen Y= yksilö R= ryhmä O= organisaatio Hiljainen Hiljainen Sosialisaatio Y Y O R Y Sisäistäminen Hiljainen Artikulaatio Y Y Y R Y Y Y R R O R R Synteesi Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen NCC Property Development Oy Olli Niemi Eksplisiittinen tieto tekstit tilastot graafit

21 Oma työhuone vuoteen 2001 NCC Property Development Oy Olli Niemi

22 Muutimme avokonttoriin vuoden 2002 alussa NCC Property Development Oy Olli Niemi

23 NCC Property Development Oy Olli Niemi

24 NCC Property Development Oy Olli Niemi

25 Entä kotona? Pyyhe vessanpöntölle Paperit sivupöydälle läppäri syliin ja eikun töihin Aluksi ei työhuonetta lainkaan NCC Property Development Oy Olli Niemi laukku lattialle

26 Mitä minä sain? Talon kaikkein pienimmän huoneen! Jossa ollaan kaikkein eniten: Tehdään kaikki työt Surffaillaan verkossa, Säilytetään kaikki tärkeät paperit ja häpeillään epäjärjestystä! NCC Property Development Oy Olli Niemi

27 Future Office 3G NCC Business Park

28 Työn kuva muuttuu: Näkymättömän työn rooli kasvaa koko ajan Myös tietotekniikka parantaa näkyvän työn tuottavuutta Jolloin näkymätömän, luovan työn osuus kasvaa Perinteinen näkyvä työ koko ajan Tiedon jakaminen ja työn sosiaalinen luonne korostuu Koneet tehostavat näkyvää työtä Ihminen vain suunnittelee ja ohjaa Näkyvä Työ näkymätön NCC Property Development Oy Olli Niemi

29 Työ muuttuu kohti näkymätöntä ja yhteisöllistä työtä Yhteisöllinen työ / ulospäin avoin tila Näkyvä työ Tietotekniikka ja automaatio tehostavat näkyvän työn tuottavuutta Yritykset verkottuvat, jolloin ulkoisen yhteistyön merkitys lisääntyy jatkuvasti Yksilöllinen työ / sisäänpäin sulkeutunut tila NCC Property Development Oy Olli Niemi Näkymätön työ

30 Uuden tiedon luomisprosessi (Nonaka & Takeuchi 1995) Hiljainen tieto näkemyksellistä kokemuksellista intuitiivista Hiljainen Hiljainen Hiljainen Sosialisaatio Artikulaatio Eksplisiittinen Hiljainen Sisäistäminen Yhdistäminen Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen Eksplisiittinen tieto tekstit tilastot graafit NCC Property Development Oy Olli Niemi

31 Stressi alentaa meidän luovuuttamme Väsymme, olemme ärtyisiä, vastustamme muutosta Fyysinen stressi Kova melu, liike, valo, Mentaali stressi työstä kotoa Omasta toiminnasta Miten alennamme stressiä? Ajatuskapasiteetti innovaatiokyky Sähköinen stressi Sähköposti SMS kännykkä NCC Property Development Oy Olli Niemi

32 Muutostarve synnyttää aina painetta Lisää energiaa Kyky ajatella supistuu NCC Property Development Oy Olli Niemi

33 Älykkäät verkostot tulevat joka paikkaan! Miten hallitsemme niitä? nopein supertietokone (2005:6) 91 milj MIPS, ihminen 100 milj. MIPS (=miljoona ohjetta sekunnissa) vuonna 2020 voimme ostaa 1000 :lla PC:n jolla on ihmisaivojen laskentakapasiteetti noin 100 mrd. hermosolua and 100 trillioonaa yhteyttä vuonna 2030, 1000 :n tietokoneella on tuhannen ihmisen aivokapasiteetti ja vuonna 2050 miljardin ihmisen aivokapasiteetti Tiedonsiirtonopeus Siirtonopeudet kuitukaapeleissa ovat kaksinkertaistuneet vuoden välein; lähes kaksi kertaa Mooren lakia nopeammin Syy: samassa kuidussa voidaan Ethernet lähettää signaaleja eri aallonpituuksilla Laajakaista etenee myös langattomissa yhteyksissä 10 0 Morsetus Optinen kuitu Olemme vasta nähneet älykkäiden verkostojen ensiaskeleet!! NCC 1860 Property 1880 Development 1900 Oy Olli 2000 Niemi Source: Prinnox

34 Luova ympäristö, Suvi Nenonen Uutta tietoa luova ympäristö on fyysinen sosiaalinen virtuaalinen Luova prosessi tarvitsee erilaisia fyysisiä ympäristöjä: Sosialisaatio Ba LIITTÄVÄ TILA (connective) Määrittely Ba MUOTOAVA TILA (structural) Kehitys Ba VETÄYTYMISEN ÄIRIÖTÖN TILA (formal) Jalkautus Ba JAETUN POHDISKELUN TILA (reflective) Suvi Nenonen NCC Property Development Oy Olli Niemi

35 Tarpeet muuttuvat Suosituksia kolmannen sukupolven työpaikoille Suvi Nenonen Yhden työpisteen mallista Useaan työpisteeseen Omasta työpisteestä.. Yhteisiin, jaettuihin työpisteisiin Statusta tukevista työtiloista.. Tehtävää tukeviin työtiloihin Työpaikka ilmentää näkyvän...työpaikka ilmentää myös työn tekemistä näkyvän... näkymättömän työn ja tiedon varassa.. tiedon tuottamisen merkitystä Fyysisen tilan merkitsemisestä Tuotteiden tuotantolinjoista NCC Property Development Oy Olli Niemi E-tilan ja etä-tilan merkitsemiseen Tiedon tuotantolinjoihin Ensisijaisesti yksityisestä työtilasta.. Ensisijaisesti yhteisölliseen työtilaan Toiminnallisuudesta. Suvi Nenonen Käytettävyyteen

36 Ulospäin Ulospäin avoin avoin tila tila Näkymätön Näkymätön työ työ LIITTÄVÄ TILA JAETUN POHDIS- KELUN TILA AVOIMESTA MUOTOON SIIRTYMISEN RAJA- VYÖHYKE SISÄISESTI JAETUSTA ULKOISESTI JAETTUUN SIIRTYMISEN RAJAVYÖ- HYKE YKSITYI- SYYDESTÄ SISÄISESTI JAETTUUN SIIRTYMISEN RAJA- VYÖHYKE MUOTOAVA TILA MUODOSTA YKSITYISYYTEEN SIIRTYMISEN RAJA- VYÖHYKE FORMAALI TILA VETÄYTY- MISEN HÄIRIÖTÖN TILA Näkyvä Näkyvä työ työ Suvi Nenonen Sisäänpäin Sisäänpäin sulkeutunut sulkeutunut tila tila NCC Property Development Oy Olli Niemi

37 F= Fyysinen S= Sosiaalinen V= Virtuaalinen LIITTÄVÄ TILA AULATILA F EPÄMUODOLLINEN KOHTAAMISEN KESKUS S KOTISIVU V Saavuttamisen Rajavyöhyke Ovi F Kulkulupa S Log in V MUOTOAVA TILA KOKOUSTILA F MIELIPIDE- KESKUS S TYÖSKENTELY AREENA V Brandin rajavyöhyke Osoite F Ulkoinen identiteetti S www osoite V JAETUN POHDISKELUN TILA KAHVIHUONE F KOKEMUSTEN JAKAMISENKESKUS S JAETUT TIEDOSTOT V Sosiaalisen identiteetin rajavyöhyke Polku F Irti päästämisen lupa S Käyttöoikeus V Suvi Nenonen Suojaava rajavyyöhyke Käytävä F Keskittymisen lupa S Password V HÄIRIÖTÖN VETÄYTYMISEN TILA YKSITYINEN TYÖPISTE F KESKITTYMISEN JA ANALYSOINNIN KESKUS S OMAT TIEDOSTOT V NCC Property Development Oy Olli Niemi

38 Hiljaisen tiedon tukemiseksi LIITTÄVÄ TILA AULATILA EPÄMUODOLLINEN KOHTAAMISEN KESKUS KOTISIVU Brandin rajavyöhyke Silta Ulkoinen identiteetti www osoite JAETUN POHDISKELUN TILA KAHVIHUONE KOKEMUSTEN JAKAMISENKESKUS JAETUT TIEDOSTOT Sosiaalisen identiteetin rajavyöhyke Polku Irti päästämisen lupa Käyttöoikeus Epämuodollisuus Aistiympäristö virkistää Vitaalisuus ja naisellinen pyöreys muotokielessä Liittävässä tilassa elementtejä, jotka toivottavat tervetulleeksi, innostavat vuorovaikutukseen - aukeavat ovet, looginen opastus, matalat ja keveät rakenteet vastaanottotiskeillä Brandin rajavyöhykkeessä ne tekijät, jotka vahvistavat sillan lailla ulkoista imagoa. Jaetun pohdiskelun tilassa elementtejä, jotka tukevat yksilön voimaantumista, rentoutumista ja virkistymistä - sohva, takka, nojailupisteet Sosiaalisen identiteetin rajavyöhykkeessä niitä elementtejä, jotka jouheuttavat, nopeuttavat sisäistä liittymistä ja yhteenkuulumista Suvi Nenonen NCC Property Development Oy Olli Niemi

39 Täsmätiedon tukemiseksi Muotokieli on selkeälinjainen, tila- ja sisustussuunnittelu sekä artefaktit täynnä vihjeitä, jotka ohjaavat tehtävään Minimalistisuus Tarkoituksenmukaisuus Selkeä ja looginen tilarakenne, joka on toimiva ja käytettävä. Saavuttamisen Rajavyöhyke Ovi Kulkulupa Log in MUOTOAVA TILA KOKOUSTILA MIELIPIDE- KESKUS TYÖSKENTELY AREENA Saavuttamisen välitila on ovi ja kulkulupa asianosaisille Muotoavassa tilassa elementtejä, jotka luovat työn tekemisen tunnelman sekä myös työn ilon tunnelman. Suojaava välitila on käytävä/portaan työrauhaan ja keskittymiseen Häiriötön vetäytymisen tila - yksityisen työpisteet. Suvi Nenonen Suojaava rajavyyöhyke Käytävä Keskittymisen lupa Password HÄIRIÖTÖN VETÄYTYMISEN TILA YKSITYINEN TYÖPISTE KESKITTYMISEN JA ANALYSOINNIN KESKUS OMAT TIEDOSTOT NCC Property Development Oy Olli Niemi

40 Suunniteltava ihan uudenlaisia tiloja ja paikkoja Ennen 1. Rakennuksen hahmo, arkkitehtonisesti tärkein 2. Sisääntulotilat, lobby, tehotonta tilaa, siksi yleensä minimimoitu 3. Neuvottelutilat sisääntulon yhteyteen, sisäiset ja ulkoiset neuvottelut 4. Työtilat, pääasia 5. Taukotilat, eivät tärkeitä Keskustilat (Nonaka & Takeutsin pohjalta Suvi Nenonen) 1. Liittävä tila helposti ja nopeasti, fyysinen olemus, aula, organisaation keuhkot 2. Muotoava tila struktural place, helpottaa tekemistä, antaa vihjeitä, miten tehdä asiat oikein ja nopeasti, organisaation lihakset ja verenkierto 3. Häiriötön vetäytymisen tila oma työskentely, aistiympäristö tukee sisäistä keskittymistä, mahdollisimman vähän häiritseviä tekijöitä, org. luuranko, 4. Jaetun pohdiskelun tila lupa olla poissa muodosta, hyvät ja huonot asiat voi ottaa esille, aineenvaihdunta, rauhaset, sydän, nesteet kulkee Liittävät tilat (Suvi Nenonen) 5. Brandin rajavyöhyke miten koko rakennus ja erillinen tsto tukee yrityksen brandiä, organisaation ominaishaju 6. Saavuttamisen rajavyöhyke helposti ja nopeasti, rajat matalia ja avoimia, happi virtaa verenkiertoon 7. Suojaava rajavyöhyke tiedän voivani olla omassa tilassa rauhassa, ovi kiinni perässä, verisuoniston laskimo 8. Sosiaalisen identiteetin rajavyöhyke polku, miten oikaisen rentoutumisen tilaan, verisuoniston valtimo Suvi Nenonen NCC Property Development Oy Olli Niemi

41 KUN HALUAT ENEMMÄN NCC Property Development Oy Olli Niemi

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun MONITILATOIMISTO ohjeita käyttöön ja suunnitteluun Suvi Nenonen, Ursula Hyrkkänen, Heidi Rasila, Valtteri Hongisto, Jukka Keränen, Hannu Koskela, Esa Sandberg 3.9.2012 Esipuhe Monitoimiston suunnitteluohje

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Silmät auki sosiaaliseen mediaan

Silmät auki sosiaaliseen mediaan Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet Terhi Aaltonen-Ogbeide, Pentti Saastamoinen, Heikki Rainio ja Tero Vartiainen 2 3 Silmät auki sosiaaliseen mediaan 4 5 Silmät auki sosiaaliseen mediaan Toimittaneet

Lisätiedot

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch

Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta. Heikki Sundquist Klaus Oesch Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta Heikki Sundquist Klaus Oesch 1 Sisällysluettelo: ALKUSANAT...3 JOHDANTO... 4 1. DATAJALOSTUKSEN TAUSTAA 1.1. Teollisen ajan käytännöistä tietoyhteiskuntaan...

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Uuden tietopääoman luominen ja johtaminen

Uuden tietopääoman luominen ja johtaminen Uuden tietopääoman luominen ja johtaminen Nonaka & Takeuchi: The Knowledge Creating Company Pertti Huhtanen Uuden tietopääoman luominen Viitteitä Nonaka ja Takeuchin teokseen alkoi vilistä aloitettuani

Lisätiedot

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä

Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Hajautetun työn fyysiset edellytykset: mitä hajautetun tietotyön tekeminen edellyttää työympäristöltä Jouni Virtaharju Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT Tutkimuskeskus Sisällysluettelo Johdanto...2

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa

Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen teknisissä palveluissa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Markku Koski Tietojärjestelmäkäyttäjien tiedon ja osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon

Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon Tilat ja työympäristö näkökulmia monitilatoimistoon Suvi Nenonen, FT Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto suvi.nenonen@aalto.fi Olli Niemi, TT Dosentti, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy olli.niemi@sykoy Rakentajain

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020?

Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Tulevaisuuden kirjasto avoin vuorovaikutteinen oppimispilvi? Kirjaston e- ja f-tilojen ja -palvelujen rooli vuonna 2020? Luova TulevaisuusTila -sessio Teknologiakeskus InnoParkissa 26.4.2011 Sirkka Heinonen

Lisätiedot

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta

Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta Päivi Valtonen Pro gradu tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2004

Lisätiedot

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE

ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE ISSN 1457-0955 HINTA 9,20 EUR 4 / 2006 AMMATTISISUSTAMISEN JA TILASUUNNITTELUN ERIKOISLEHTI. TYÖN TILOJA CONSTRUCTOR RAKENTAMISEN ERIKOISLIITE RESOLVE breaks the rules. No more boxes. No more cubicles.

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Julkishallinto ja sosiaalinen media

Julkishallinto ja sosiaalinen media polemia Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Julkishallinto ja sosiaalinen media Pekka Sauri Julkishallinto ja sosiaalinen media kaks kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriö Undervisningsministeriet Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön julkaisuja 2009:30 Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä Opetusministeriön

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot