Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden"

Transkriptio

1 usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen omalla erikoisalalla 2) Valtakunnallinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi omalla erikoisalalla 3) Omaa erikoisalaa koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen 4) Valtakunnallinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut ainopiste 1: Museon toimintaedellytysten vahvistaminen 1, 2, 3, 4 ainopiste 2: Valtakunnallisen metsämuseon roolin selkiyttäminen ja tunnettuuden lisääminen metsäalalla 3, 4 ainopiste 3: Oman näyttely- ja tapahtumatoiminnan sekä museo-opetuksen kehittäminen 1, 3, 4 ainopiste 4: Kokoelmahallinnan valtakunnallisten työkalujen kehittäminen 1, 2, 3 ainopiste 5: aaja-alaisen ja monitieteisen valtakunnallisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen 2, 3, 4 Sivu 1 / 7

2 usto Suomen metsämuseo ainopiste 1: Museon toimintaedellytysten vahvistaminen =perusrahoitus, =lisärahoitus) arannetaan laatua aaditaan ja toteutetaan toiminnan sisäinen ja ulkoinen arviointi Museot, sidosryhmät Toteutetaan tiimikohtaiset arvioinnit, pääosin museoiden arviointimallia hyväksikäyttäen Kehitetään mittaristo ja kirjataan toiminnalliset ja taloudelliset tunnusluvut yhteen kokonaisuuteen vertailtavuuden parantamiseksi Museot, sidosryhmät aajennetaan rahoituspohjaa Käynnistetään uusia monialaisia yhteistyöhankkeita ja kehitetään sidosryhmäyhteistyötä Museot, sidosryhmät uodaan uusia palvelukonsepteja a) Juurta jaksain -työhyvinvointihanke, jossa alkuvaiheessa erityisesti metsäalan ammattilaisille suunnattuja palveluita pilotoidaan yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa, mukana toteutuksessa kaikki uston tiimit, erityisesti museo-opetustiimi (erityisesti metsäalalla) b) uston verkkokauppa / / c) Uudet kokoelmalähtöiset / / Sivu 2 / 7

3 usto Suomen metsämuseo myyntituotteet d) Museoiden yhteinen kuvakauppa (Sämple-hanke Museovirasto) ainopiste 2: Valtakunnallisen metsämuseon roolin selkiyttäminen ja tunnettuuden lisääminen metsäalalla =perusrahoitus, =lisärahoitus) Määritellään uston metsätietokeskustoiminta Määritellään uston tietokeskustoiminnan konsepti. Sisältää alkuvaiheessaan esim. OpenMetsäportaalin, usto-labran, tietopalvelut ja Kysy museolta-palvelun. Kehitetään fyysinen ja virtuaalinen ympäristö tietokeskustoiminnalle sekä tuotetaan uusia sisältöjä. / / Työkaluna Kysy museolta-palvelun lisäksi mm. virtuaalinen wikipohjainen OpenMetsä-portaali, jota usto kehittää yhteistyössä kasvatustieteilijöiden, metsäntutkijoiden ja metsäammattilaisten kanssa (UEF, uonnonvarakeskus, Metsähallitus ja usto). erityiskohderyhmänä opettajaopiskelijat (myös lastentarhan), myös koululaiset ja matkailijat / / / Sivu 3 / 7

4 usto Suomen metsämuseo Metsäkulttuuritoimijoiden verkoston luominen OpenMetsä verkoston hankkeissa yhteistyötä syvennetään ja laajennetaan. Hankkeissa uston erityisasiantuntijuusalueena museopedagogiikka. uodaan ja vakiinnutetaan metsäkulttuuritoimijoiden verkosto jaetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Metsäkulttuuri.fi-sivuston tms. foorumin kehittäminen tiedonvälityksen työkaluksi / / / / / ainopiste 3: Oman erikoisalan näyttely- ja tapahtumatoiminnan sekä museo-opetuksen kehittäminen =perusrahoitus, =lisärahoitus) arannetaan näyttelytoiminnan suunnitelmallisuutta Kirjataan uston näyttelypolitiikka Näyttelypolitiikan muistilista museoille - hankkeessa (Museoviraston innovatiiviset, mukana kolme muuta suomalaista museota) itkäntähtäimen näyttelysuunnittelu Hankitaan uudenlaisia näyttelykumppanuuksia esim. Myrsky-näyttelyhanke (SKS, / / Sivu 4 / 7

5 usto Suomen metsämuseo Metsätieteet, Ilmatiet. laitos, uonnontiet. keskusmus.) Kehitetään näyttelytoiminnan vaikuttavuutta omalla erikoisalalla arannetaan tapahtumajärjestelyjen edellytyksiä arannetaan koululaisille ja opiskelijoille suunnattujen museopedagogisten palveluiden saavutettavuutta Kiertonäyttelytoiminnan konseptointi omalla erikoisalalla, tuotetaan kiertonäyttelypilotti metsämuseoille aaditaan fyysisen ympäristön (erityisesti piha-alueen) pitkäntähtäimen käyttö- ja toimenpidesuunnitelma tapahtuma- ja näyttelytoiminnan tarpeisiin, huomioidaan yhteistyö lähialueen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kanssa aaditaan malli ja toteutustavat, jotka mahdollistavat koululaisille ja opiskelijoille (eri ikäryhmät huomioiden) suunnattujen työpajojen toteuttamisen ja tarjoamisen ympärivuotisesti (yhteistyö lähikuntien ja kaupunkien kanssa) / / / Yleisöt (erityisesti kouluyhteistyö) / / / / Sivu 5 / 7

6 usto Suomen metsämuseo ainopiste 4: Kokoelmahallinnan valtakunnallisten työkalujen kehittäminen =perusrahoitus, =lisärahoitus) uodaan ja testataan kokoelmahallinnan uusia työkaluja Dokumentoi, luokita, analysoi. Kokoelmahallinnan työkalupakki. Opetuspaketti dokumentointiin, arvoluokitukseen ja merkitysanalyysiin. (usto, Werstas, Vapriikki) Museot, museoiden projektityöntekijät, museologian opiskelijat Vakiinnutetaan TAKOtallennusyhteistyö Käyttöönotetaan ja vakiinnutetaan uusi merkitysanalyysimenetelmä ja museoarvokriteeristö uston kokoelmahallinnassa E-kuvan/(Kantapuun) kehittäminen E- kuvan uudessa kehittämiskonsortiossa (puheenjohtajuus ustolla) ketterän kehittämisen mallilla, tavoitteena proaktiivinen, innovatiivinen ja museoalaa uudistava kokoelmahallintajärjestelmä. Tarkennetaan ja toteutetaan tallennustyönjakoa TAKOssa (tallennusalueiden rajapinnat, yhteistyökäytännöt) usto museot, yleisöt, sidosryhmät usto museot, yleisöt, sidosryhmät / / / / Museot Sivu 6 / 7

7 usto Suomen metsämuseo ainopiste 5: aaja-alaisen ja monitieteisen valtakunnallisen tutkimusyhteistyön vahvistaminen =perusrahoitus, =lisärahoitus) isätään tutkimusyhteistyötä, vahvistetaan ja aktivoidaan kumppanuuksia Tutkijaseminaari ja tieteellinen julkaisu: Metsä tekee hyvää! -seminaari 2015, Metsä tekee hyvää!/vuosilusto , tutkijaseminaari 2017, Vuosilusto Metsähistorian Seura, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos metsähistorian tutkijat ja harrastajat Tehdään yhteistyötä Metsähistorian Seuran (tieteellinen seura) kanssa Metsähistorian Seura metsähistorian tutkijat ja harrastajat Monitieteisen OpenMetsä -verkoston (Itä-Suomen yliopisto, uonnonvarakeskus, Metsähallitus, usto) yhteiset tutkimushankkeet Opetushenkilöstö, opiskelijat, yleisöt, sidosryhmät / / / / Tutkimusyhteistyön hyödyntäminen kokoelma- ja näyttelyhankkeissa, esim. Kansallispuistojen tutkimushanke (JYU) Yliopistot, tieteelliset seurat yleisöt / / / / Kehitetään tutkimusaihepankkia Museot (yhdessä museoalan muiden toimijoiden kanssa) Sivu 7 / 7

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin

Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan liittyvissä kysymyksissä. Toimenpiteet, jotka kohdistuvat sidosryhmiin Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Arkkitehtuurin tunnetuksi tekeminen moninaisille yleisöille moninaisin keinoin 2. Arkkitehtuurin erityiskysymysten edistäminen valtakunnallisissa

Lisätiedot

Suomen käsityön museo

Suomen käsityön museo Suomen käsityön museo Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallispukualan toimijoiden verkoston kehittäminen ja kansallispukutietouden edistäminen. 2. Valtakunnallinen tallennus-

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2018 Ehdotus Sisällysluettelo 1. Johdon katsaus 2 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset 3 2.1. Kokoelmat ja kohteet 3 2.2. Sisällöntuotanto

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 20.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Taidetoimijoiden ja taiteilijoiden yhteistyön kehittäminen sekä alueellisella että kansainvälisellä tasolla 2. Taidemuseon merkityksen kasvattaminen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Luston kokoelmapolitiikka

Luston kokoelmapolitiikka Luston kokoelmapolitiikka 2 Lusto - Suomen Metsämuseo 2015 3 Luston kokoelmapolitiikka Sisällys I Johdanto 5 II Kokoelmatehtävä 7 Luston kokoelmatehtävä 7 Kokoelmatehtävän määritteet 12 Kokoelmatehtävän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.10.2012 ja tarkennettu hallituksen kokouksessa 25.1.2013. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOPALVELUIDEN PEDAGOGINEN STRATEGIA VUOTEEN 2016 1 ESIPUHE Viimeisen 20 vuoden ajan on keskustelussa museoiden merkityksestä ja tehtävästä painotettu museoiden tarvetta kehittää

Lisätiedot

Young Art Laboratorio

Young Art Laboratorio Young Art Laboratorio Kulttuurisen nuorisotyön kehittämisverkosto Hankesuunnitelma ja talousarvio 30.11.2013 1. Yhteenveto Jokaisella nuorella Suomessa tulee olla mahdollisuus kulttuuriharrastuksiin sosioekonomisista

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2014, kohta, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2015 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.10.2013 Tarkennettu hallituksen kokouksessa 23.4.2014. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio...

Lisätiedot

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018

Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 Kaupunginmuseon johtokunta Esityslista 5/2015, liite 1 HELSINGIN KAUPUNGINMUSEON TALOUSARVIOEHDOTUS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS 2016 2018 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Viraston toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry Suomen museoliitto 2020 Rakenteet muuttuvat Suomen museoliitto ry Hyväksytty 15.4.2015 2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Toimintaympäristö muutoksessa... 3 Missio... 4 Visio 2023... 4 Arvot...

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015

SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 SUUNNITELMA KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEN TOIMENPITEISIIN VUODELLE 2015 Lahden kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetuspalvelut, 7.11.2013 Koulutuksellinen tasa-arvo hankkeessa kehitetään lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN MUSEOITA KOSKEVA PALVELUVERKKOSELVITYS Wihurin taidesäätiön kokoelman näyttelyssä. Taustalla Risto Suomen maalaus Unessa, jonka näen, kannan yön kruunua, 1992 Jyväskylän kaupunki Museopalvelut

Lisätiedot

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012 POHJOIS-SAVON LIITTO Liite MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET 11.8. 5.9.2012 Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmaan 2007 2013 hyväksytyt hankkeet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden

Lisätiedot

27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere

27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere Työpaja II: Museotyö muutoksessa Toiminta puntariin 27.5.2015 klo 10.30-16.00 Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, Tampere 1 Työpajassa jatkettiin museoiden arviointimallin sisällön uudistamiseen

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2015

TPY:n toimintasuunnitelma 2015 TPY:n toimintasuunnitelma 2015 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen 1.1.2015 alkaen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta...

Lisätiedot

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma

Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma KULTTUURI 2020 Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma Hyväksytty Porin kaupungin kulttuurilautakunnan kokouksessa 14.5.2014, 74 Toiminta-ajatus Kulttuuri on Porissa kunnallinen

Lisätiedot

Museo 2015 hankesuunnitelma 1.6.2012. Sisällysluettelo

Museo 2015 hankesuunnitelma 1.6.2012. Sisällysluettelo Museo 2015 hankesuunnitelma 1.6.2012 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Museo 2015 -hankkeen tausta... 1 2. Hankkeen tavoitteet, vaikutukset ja rajaukset... 2 3. Hankkeen organisointi... 4 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 LÄHTÖKOHTIA Mikkelin ammattikorkeakoulun strategian uudistamisen lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot