Raportti Huhtikuu Vastauksia huomisen kysymyksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Huhtikuu 2011. Vastauksia huomisen kysymyksiin"

Transkriptio

1 Raportti Huhtikuu 211 Vastauksia huomisen kysymyksiin

2 sivu Johdanto.3 Taustatiedot: sukupuoli, ikä, koulutus, tämän hetkinen tilanne...4 Tiedon saaminen Osuuskuntakeskuksesta.7 Asioinnin syy 8 Arvosanat palvelusta...9 Arvosanat neuvonnan osa-alueista 1 Kokonaisarvosana 12 Suositteluhalukkuus Ohjaus muiden organisaatioiden palveluihin Kiinnostus sähköisiin palveluihin...15 Avoin palaute: kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia, myönteisiä palvelukokemuksia

3 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Tampereen seudun osuustoimintakeskuksessa aikavälillä 6/29 2/211 asioineiden asiakkaiden tyytyväisyys saamaansa palveluun. Aineisto kerättiin Internet-kyselynä aikavälillä Sähköpostikutsuja lähti 344 ja hyväksyttyjä vastauksia palautui 83 (24%). Tässä raportissa esitetään vuoden 211 tulosten rinnalla vuonna 27 tehdyn edellisen tutkimuskierroksen tulokset. 3

4 1. Vastaajan sukupuoli Nainen Mies Sukupuolijakauma oli tällä kertaa tasaisempi kuin vuoden 27 tutkimuksessa. 2. Vastaajan ikä 24 vuotta tai alle 16 Myös ikäjakauma oli edelliskertaista tasaisempi. Vastaajien keski-ikä oli 39,1 vuotta vuotta vuotta Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=45 4

5 3. Vastaajan koulutus Peruskoulu Lukio Ylioppilas Ammattikoulu Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Jokin muu Yleisin koulutustausta oli viimekertaiseen tapaan ylempi korkeakoulututkinto. Ammattikoulun käyneiden osuus oli kasvanut edellisestä kerrasta. Jokin muu kohdan vastaukset: Ammattikursseja Ammattitutkinto Ammattikouluja 2 kpl + myynnin osatutkinto Tohtorin tutkinto FT Taidemaalaus Antroposophisesta näkökulmasta Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=45 5

6 12. Vastaajan tilanne tällä hetkellä Osuustoiminnallinen yrittäjyys ei kiinnosta minua tällä hetkellä % vastaajista oli osuuskunnan jäseniä. Osuustoiminnallinen yrittäjyys kiinnostaa minua periaatteessa, mutta ei tällä hetkellä ole ajankohtainen Olen osuuskunnan perustajajäsen Olen liittynyt toimivaan osuuskuntaan Jokin muu kohdan vastaukset: Perustamassa Haluan liittyä, mutta täytyisi löytää sopiva Kiinnostaa löytää sopiva osuuskunta Perustettavan osuuskunnan tukeminen ja mahdollinen osakkuus Tuen perustettavaa osuuskuntaa Harkitsen oman yritystoiminnan aloittamista Perustan muun yritysmuodon myöhemmin Mahdollisuus perustaa toiminimi Olen perustanut muun yritysmuodon Jokin muu Suunnitelmat kesken Työpajatoimijana olin hankkimassa tietoa valmentautujalle, jolla jatkopolut muualla kuin osuuskunnassa Prosenttia vastaajista 211, n=82 27, n=44 6

7 15. Mistä sai tiedon Osuustoimintakeskuksesta Muilta palvelua käyttäneiltä www-sivuilta TE-toimistosta Jostain muualta Muista yritysneuvontaorganisaatioista Luin esitteistä Muusta yrityksestä/ yrittäjältä Lehti-ilmoituksesta Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=43 Useimmiten tieto Osuustoimintakeskuksesta oli saatu muilta palvelua käyttäneiltä, www-sivuilta tai TE-toimistosta. Jostain muualta: 7 Ystävältä (3 kpl) Työkavereilta Puolisolta Opettajalta Oppilaitoksen kautta Ahlman-instituutti PIRKO Proakatemialta Aikuiskoulutuskeskuksesta Tampereen Ensimetristä Tampereen Yrittäjänaiset ry Aikaisempi tietämys ja tuttu teillä Hyvin tiedossa jo aiempien työtehtävien kautta Tj pyysi mukaan

8 4. Osuustoimintakeskuksessa asioimisen syy Hain tietoa yleisesti osuustoiminnasta ja osuuskunnasta yritysmuotona Minulla oli osuustoiminnalliseen yrittäjyyteen liittyviä erityiskysymyksiä 7 18 Vaikka osuus oli hiukan pienentynyt, edelleen lähes puolet vastaajista oli osuuskunnan perustajia. Aiempaa useampi oli ollut hakemassa yleistä tietoa osuustoiminnasta. Olin osa osuuskunnan perustajaryhmää 45 6 Jokin muu kohdan vastaukset: Autoin tuttavaani Hain tietoa ELY-keskuksen kautta Hain tietoa toimivista osuuskunnista ja niihin liittymisestä Oppilaitokseni yrittäjyysopinnot on päätetty toteuttaa osuuskunnan perustamisella, käynti osuustoimintaneuvojan luona kartuttaa kurssiin liittyviä tunteja. Jokin muu Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=45 8

9 5. Arvosanat Osuustoimintakeskukselle asteikolla 4-1 Palvelu oli ystävällistä Palvelu oli asiantuntevaa 9,3 9,4 9,3 9,3 Vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana 4-1 Osuustoimintakeskuksen palvelulle. Tulokset olivat edellisen tutkimuksen tapaan erinomaiset. Palvelu oli helposti saatavilla 9,2 9,1 Palvelu oli minulle hyödyllistä 8,9 9, Keskiarvo

10 1. Arvosanat Osuustoimintakeskukselle asteikolla 4-1 Yleistieto osuustoiminnasta Osuuskunnan toimintaperiaatteiden selventäminen Perustamiskonsultointi yleisesti Jäsenen rooli ja statukset osuuskunnissa Osuuskuntaan liittymisneuvonta Perustamisasiakirjojen laadinta Osuuskuntalaki Muu toiminnan ohjaus Sääntökonsultointi Hallitustyöskentely osuuskunnassa Työsuhdeasiat osuuskunnassa Liiketoimintasuunnitelma 9,2 9,2 9,1 8,8 9,1 9, 9, 8,8 8,9 9, 8,9 9,2 8,9 8,4 8,8 8,9 8,8 8,8 8,6 8,6 8,6 8,5 8,3 8,2 Vastaajia pyydettiin antamaan kouluarvosana 4-1 niille Osuustoimintakeskuksen neuvontapalvelulle, joita he olivat itse käyttäneet. Palaute oli myös tässä kohdin myönteistä. Arvosanoissa ei pääsääntöisesti ollut suuria muutoksia edelliskertaiseen tutkimukseen verrattuna. Osuuskuntalakiin liittyvä neuvonta sai edelliskertaista paremman arvosanan Keskiarvo

11 Muuttuja Lkm Keskiarvo Mediaani Keskihajonta Luottamusvälin alaraja (95%) Luottamusvälin yläraja (95%) 1.1. Yleistieto osuustoiminnasta 82 9,2 9,,96 9,3 9, Työsuhdeasiat osuuskunnassa 62 8,6 9, 1,39 8,23 8, Hallitustyöskentely osuuskunnassa 58 8,6 9, 1,24 8,26 8, Osuuskuntalaki 61 8,9 9, 1, 8,6 9, Liiketoimintasuunnitelma 39 8,3 8, 1,35 7,82 8, Osuuskunnan toimintaperiaatteiden selventäminen 71 9,1 9, 1,2 8,84 9, Jäsenen rooli ja statukset osuuskunnissa 66 9, 9, 1,4 8,71 9, Perustamiskonsultointi yleisesti 65 9,1 9, 1,11 8,8 9, Sääntökonsultointi 47 8,8 9, 1,32 8,38 9, Perustamisasiakirjojen laadinta 47 8,9 9, 1,27 8,54 9, Muu toiminnan ohjaus 41 8,8 9, 1,21 8,4 9, Osuuskuntaan liittymisneuvonta 55 8,9 9, 1,33 8,59 9,3 11

12 11. Kokonaisarvosanat osuuskuntaneuvonnalle, asteikolla Arvosana Vastaajia pyydettiin antamaan kokonaisarvosana Osuustoimintakeskuksen antamalle osuuskuntaneuvonnalle. Kokonaisarvosanan keskiarvoksi tuli 9,1 (v. 27 tutkimuksessa 8,9) Arvosana Prosenttia vastaajista 211, n=82 27, n=41 12

13 6. Voisiko suositella Osuustoimintakeskuksen palveluja myös muille Kyllä Tyytyväisyys palveluun kuvastuu myös siinä, että vastaajat olivat lähes poikkeuksetta valmiita suosittelemaan Osuustoimintakeskuksen palveluita myös muille. En 4 2 En osaa sanoa Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=45 13

14 7. Tarjottiinko myös muiden organisaatioiden palveluja Kyllä Ei Jos ei, olisiko tarvinnut ohjausta muiden palveluiden piiriin, n=48/27 Kyllä En 9. Jos kyllä, mihin palveluihin olisi toivonut ohjausta, n=7/6 Yksityiset konsultit, tilitoimistot, 29 lakiasiainpalvelut 17 TE-toimiston palvelut Verotoimisto Finnvera Yrityskummit Pankit Vakuutusyhtiöt Jokin muu Kaikista vastaajista 8% koki, ettei hänelle tarjottu muiden organisaatioiden palveluja, vaikka se olisi ollut tarpeen. Toivottujen palvelujen jakauma oli laaja. Jokin muu kohdan vastaukset: PRH/Kaupparekisteri Tietoa työelämävalmennuspaikoista sekä palkkatukipaikoista Tampereella yrittäjyys Prosenttia vastaajista 211, n=83 27, n=43 14

15 13. Haluaisiko lisää sähköistä palvelua ja sähköisiä asiointimahdollisuuksia julkisten yrityspalveluorganisaatioiden kanssa Kyllä Vastaajilta kysyttiin: Haluaisitteko lisää sähköistä palvelua ja sähköisiä asiointimahdollisuuksia julkisten yrityspalvelu-organisaatioiden kanssa? Sähköisten palveluiden tarve oli kasvanut vuodesta En Prosenttia vastaajista 211, n=82 27, n=43 15

16 Kontakteja, säännöistä esimerkkejä, sääntökirjasto, esim. sääntöjen katselmointia sähköisesti. En osaa sanoa nyt, kun osuustoiminnallinen yrittäjyys ei ole nyt ajankohtaista. En osaa vielä sanoa, koska olemme osuuskuntamme kanssa niin alkuvaiheissa vielä. Kaikki apu ja tuki on tarpeen! Lakineuvonta sähköisesti, asiakirjamalleja helpommin saataville. No ehkä paras on, että löytyy ihminen jolle saa soittaa. Rahoitusneuvontaa, kirjanpitoneuvontaa, taideala/ käsityöläisen työllistymisvinkkejä. Tarkkaa ja paikkansapitävää tietoa erilaisista yrittämismahdollisuuksista. En halua ottaa osaa yrityskursseille jotka eivät vastaa tarkoitustaan. Olin vasta yrityskurssilla ja sain kokea paljon negatiivista kurssin vetäjien ja muiden kurssille osallistujien taholta. En voinut kirjoittaa tästä kurssin OPAL-palautteeseen koska kurssin järjestäjät lukevat kyseisen palautteen. Yrittäjyyttä ja osuuskuntatoimintaan lähtemistä tulisi helpottaa, mutta kokemani kaltaiset yrityskoulutukset eivät sitä helpota, päinvastoin. Jos olisin jättänyt kys. koulutuksen kesken olisin joutunut karenssille joten pakko oli kärsiä läpi. Tietopankki. Toimintatapoja osuuskunnassa. Myynti osuuskunnassa. Vaikea eritellä nyt, mutta palaan tarvittaessa ja aina on voinut kysyä neuvoja. Vaikea eritellä, mutta esimerkiksi verohallinnolla on erinomaiset e-palvelut. Osuustoimintakeskuksen sivujen FAQosio on mielestäni melko suppea, sitä pitäisi kehittää. Vastaanottoaikoja. Jos tarvitaan, niin esim. teemoittain. Vastasin edellä, kyllä, mutta itse asiassa en osaa sanoa mitä haluaisin, sillä ehkä kaikkea tarvittavaa on jo saatavana sähköisesti, mutta en vaan tiedä asiaa... Verotuslakimuutokset, digimainonta. Ehkä tiedotteita mitä uusia mahdollisuuksia tiedossa Tampereen alueella. Esim. jos osuuskunnalla on mahdollisuuksia hakea vaikka avustuksia, kuinka voi hakea ja mistä ja millä perusteilla. Perustaminen, kaupparekisterimuutokset. 16

17 Lisää vain jalkautumista kouluihin. Joskus voisi olla yhteisiä teema yms. päiviä teillä/ meillä. Selkeyttä ehkä voisi lisätä määrittelemällä yhteiset tavoitteet neuvonnan suhteen sekä jonkinlainen aikataulutus tai vaiheistus voisi olla paikallaan. Ehkä enemmän voisi olla tietoa tilitoimiston osa-alueesta osuuskunnassa. Varsinkin nuoremmille osuuskuntalaisille voisi antaa tietoa paljonko laskutettavasta summasta loppujen lopuksi jää käteen. Itselleni tuli yllätyksenä aikanaan kuinka paljon summasta lähtee kuluja. Hyvä palvelu oli ja jos aloittaisimme osuuskuntamuotoista toimintaa, ottaisin yhteyttä uudelleen. Ehkä osuuskuntatoiminnasta voisi olla hyvä kertoa enemmän yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville sillä totesin maineen olevan huonoa ja kolhoosimaista vaikka sitä se ei ole. Keskittyy liikaa pelkkään osuuskunnan perustamiseen. Tarkempaa tietoa työttömyyspäivärahan saamisen/ säilymisen edellytyksistä. Tarkempaa tietoa verotilistä. Kävin yhdessä osuuskunnassa selvittämässä mahdollisuutta liittyä ja vastaus oli aika negatiivinen. Myönnän etten ollut kovin tietoinen kaikista osuuskuntaan liittyvistä seikoista, mm. kustannuksista ja maksuista jotka lähtisivät heti rullaamaan liittymisen jälkeen. Tästä huolimatta koin että kokemani tapaaminen oli aika tyly ja jouduin sen jälkeen taas tyhjän päälle työttömäksi. Kyseessä oli siis ns. turha reissu. T. akateeminen työtön. Lisää tiukempaa mallin eteenpäinvientiä eri foorumeilla. Toimiva tapa lähteä liikkeelle esim. yrittäjätielle. Osuuskunnan perustamisasioiden mainonta olisi hyvä olla esillä. Osuuskunta on hyvä ja monesti paras yritysmuoto Osuuskunnan taloushallinnon järjestämisen konkreettisia neuvoja. Kiitos. Ruusut ja risut tässä samaan syssyyn: ystävällinen mutta kovin kiireinen henkilökunta, asiantuntemuksessa parantamisen varaa. Henkilökunta tuntui olevan kovin kiireistä, mutta tapaamisaika järjestyi silti aika mukavasti. 17

18 Annan pelkästään ruusuja. Neuvot ja palvelu ystävällistä sekä asiallista. Erinomaista työtä, kiitos! Hyvää palvelua. Hienoa, että tällainen on olemassa! Hyvää ystävällistä palvelua Marja Taipale. Ihan ok. Hyvää neuvontaa. Kiitokset saamastamme hyvästä palvelusta! :) Mirja Taipaleelle erityiskiitokset opastuksesta ja osuuskunnan perustamisessa saamastamme avusta! Mukavaa on ollut asioida kanssanne ja käydä järjestämissänne koulutustilaisuuksissa. Kiitos! Olen erittäin tyytyväinen saamaani palveluun. Erinomaista! KIITOS! Olin oikein tyytyväinen asiantuntevaan neuvontaan. Olin täysin tyytyväinen osaavaan ja ystävälliseen ihmiseen. Hän puhuikin niin selkeästi, että vaikeatkin asiat tuli käsitettäviksi. KIITOS PALJON! Suurkiitos kaikesta! Kiitos avusta osuuskuntamme alkutaipaleella. 18

19 Vain hyviä kokemuksia, ystävällinen palvelu ja kannustava. Sain hyvin ystävällistä palvelua Mirja Taipaleelta Tampereen (ELY-/ TE-keskus), joka asiantuntevin ottein opasti osuuskuntatoiminnan alkumetreillä. Se helpotti valintaani yrityksen perustamisen osalta ja valitsemaan itselleni sopivimman osuuskunnan. Nyt olen aloittanut osuuskuntayrittäjänä samanhenkisten kanssa ja tämä on itselleni paras tapa aloittaa yrittäminen omalla alallani. Osuuskunta on sopiva minulle ja sieltä olen saanut opastusta yritystoimintaani, jonka perustin helmikuussa 211. Kuukauden verran olen nyt kokeillut siipiäni ja toivottavasti löydän oman asiakaspiirini. Hyvää kevättä teille ja kiitos kyselystä (joka tuli ihan liian pian osuuskuntaan liityttyäni, koska en oikein osannut vastata kaikkeen vielä)! Lähestyttävyys oli myös erittäin käyttäjäystävällistä!! Oikein hyvä palvelu, jota tulisi mainostaa enemmän!! Oppilasjoukollemme on järjestynyt ihan mukavasti tapaamismahdollisuuksia osuustoimintaneuvojan kanssa. Positiivista on ollut myös neuvojan 'jalat maassa' -asenne, eli onko meidän opiskelijaporukallamme oikeasti rahkeita lähteä virallisesti perustamaan osuuskuntaa tämänhetkisillä eväillä niin, ettei siitä muodostuisi tappiollista toimintaa, vai olisiko parempi perustaa osuuskunta pöytälaatikkoversiona vielä tässä vaiheessa. Osuuskuntamme alkua ohjastettiin erittäin asianmukaisesti ja ammattitaidolla, antaen neuvoja ja näkökulmaa asioihin jotka askarruttivat. Kiitos siitä. Palvelu on asiantuntevaa. Annettu informaatio on ymmärrettävää ja selkeää. Kaikkiin kysymyksiin saa asiantuntevan vastauksen. Toiminnan suunniteluun saa hyviä vinkkejä. Eri vaihtoehtojen valinnassa autetaan. 19

Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007

Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007 Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastyytyväisyystutkimus 2007 (ajanjaksolla 1.1.2006-31.10.2007 asioineet asiakkaat) Seudulliset yrityspalvelut -projekti 31.12.2007 laatututkija Meri Kokkola

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke

Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Seniorina Yrittäjäksi tutkimushanke Polut senioriyrittäjiksi neljällä DEMO-verkoston pilottipaikkakunnalla Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Kari Huotari Huhtikuu 2012 Sisällys: 1 Johdanto... 3 1.1 Selvitystehtävä...

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 203 kokemuksia ja yhteenveto palautteesta Taustaa Uusien opetussuunnitelmien myötä matematiikan opettajat järjestivät elokuussa 203 ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS

UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS UKKO.fi KEVYTYRITTÄJYYSOPAS 1 Sisällys Mitä kevytyrittäjyys on?... 1 UKKO.fi mahdollistaa kevytyrittäjyyden... 2 Näin lähdin yrittäjäksi... 3 Erilainen tie yrittäjäksi... 6 Sopiiko kevytyrittäjyys minulle?...

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut

Nykytilaselvitys, osa IB: Pohjois-Pohjanmaan työnantaja- ja yrityspalvelut OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun -projekti, F10279 Helena Ylisirniö - Raila Idström AIKUISOPISKELUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN NYKYTILA POHJOIS- POHJANMAALLA Nykytilaselvitys, osa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot