Metsänhoito- ja perusparannustöiden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsänhoito- ja perusparannustöiden"

Transkriptio

1 A JI JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset 2002 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Metsien hoitoon ja perusparannukseen 215 miljoonaa euroa vuonna 2003 Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuoden 2003 metsänhoito- ja perusparannustöiden määrät kehittyivät vaihtelevasti vuoteen 2002 verrattuna. Kansallinen metsäohjelma 2010:ssä asetetut vuotuiset tavoitteet kuitenkin täyttyivät kunnostusojitustavoitetta lukuunottamatta. Vuonna 2003 metsiä uudistettiin hehtaaria, josta hehtaaria uudistettiin luontaisesti, hehtaaria istutettiin ja hehtaaria kylvettiin. Konekylvön osuus kaikista kylvöistä oli 59 prosenttia. Metsänviljelyala pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta oli kuitenkin suurempi kuin kymmenvuotiskaudella keskimäärin. Kylvöistä 96 prosenttia oli männyn kylvöjä; istutusalasta 62 prosenttia istutettiin kuuselle. Uudistusaloja raivattiin hehtaaria, muokattiin hehtaaria ja kulotettiin hehtaaria. Muokattujen uudistusalojen osuus oli selvästi kymmenvuotiskauden keskiarvoa suurempi. Taimikonhoitoa ja nuoren metsän kunnostusta tehtiin hehtaarilla, mikä oli hieman edellisvuotta ja selvästi kymmenvuotiskauden keskiarvoa enemmän. Kunnostusojitusala hehtaaria oli 16 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja myös selvästi alle vuosien keskiarvon. Uusia metsäteitä rakennettiin 977 kilometriä ja vanhoja perusparannettiin kilometriä. Viimeisen 10 vuoden aikana uusien metsäteiden rakentaminen on vähentynyt ja vastaavasti perusparannus lisääntynyt. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kustannukset Metsänhoitoon ja perusparannustöihin käytettiin noin 215 miljoonaa euroa, mikä on lähes sama määrä kuin vuonna Yksityismetsien osuus oli 166 miljoonaa euroa (77 %), metsäteollisuuden 20 miljoonaa euroa (9 %) ja valtion 29 miljoonaa euroa (14 %). Metsänuudistamiseen käytettiin 93 miljoonaa euroa ja taimikonhoitoon sekä nuoren metsän kunnostukseen 72 miljoonaa euroa. Vuosien tilastoissa kustannusten sisältö oli laajempi kuin aiemmin ja myös tiedonkeruutapa muuttui (ks. laatuseloste), joten vertailua aiempiin vuosiin ei voitu suoraan tehdä. Valtio tuki yksityismetsien puuntuotantoa 68 miljoonalla eurolla. Tästä summasta perinteisiin metsänhoito- ja perusparannustöihin suunnattiin 62 miljoonaa euroa, mikä oli noin 37 prosenttia yksityismetsien metsänhoidon ja perusparannuksen kokonaiskustannuksista. Juurikäävän torjuntaa ja energiapuun korjuuta sekä haketusta tuettiin kuudella miljoonalla eurolla. Noin neljännes valtion tuesta käytettiin töiden suunnitteluun ja työnjohtoon ja kolme neljännestä töiden toteutukseen. Taimikonhoitotöihin ja nuoren metsän kunnostuksen kului 44 prosenttia kaikista tukivaroista. Eniten valtion rahoitusta käytettiin Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Etelä-Pohjanmaan metsäkeskusten alueilla.

2 2 Hakkuupinta-alat Vuoden 2003 hakkuuala oli hehtaaria, mikä oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2002, mutta kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Ensiharvennuksia tehtiin hehtaarilla, muita harvennuksia hehtaarilla ja avohakkuita hehtaarilla. Kansallinen metsäohjelma 2010:n ensiharvennustavoite ( hehtaaria) jäi edelleen täyttymättä, vaikka ensiharvennusten määrä on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Hakkuumäärästä kolmannes kertyi kasvatushakkuista ja kaksi kolmannesta uudistushakkuista. Vuoden 2002 metsänhoito- ja perusparannustöiden työmäärät on julkaistu Metsätilastotiedotteessa 697. Vuoden 2002 kustannustiedot ovat tämän tiedotteen loppuosassa ha Hakkuupinta-ala yhteensä Harvennushakkuu Siemen- ja suojuspuuhakkuu Avohakkuu Siemen- ja suojuspuiden poisto Kuva 1. Hakkuupinta-alat milj. vuoden 2003 rahana Kokonaiskustannukset Yksityiset ym. Metsäteollisuus Tukkuhintaindeksi/Kotimaiset tavarat Valtio Kuva 2. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset vuoden 2003 rahaksi muunnettuna

3 Taulukkoluettelo 3 METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN 2003 TYÖMÄÄRÄT 1. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 omistajaryhmittäin koko maassa Uudistusalan valmistaminen 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain (luontaista uudistamista tai metsänviljelyä varten) Metsänviljely 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänviljely 2003 puulajeittain ja metsäkeskuksittain Pellonmetsitys 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänkylvöön (ml. täydennyskylvö) 2003 käytetty siemenmäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänistutukseen ja täydennysistutukseen 2003 käytetty taimimäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänuudistamisen jälkityöt 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Pystykarsinta 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsänlannoitus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Kunnostusojitus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Hakkuupinta-alat 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Hakkuumäärät 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN 2003 KUSTANNUKSET 16. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2003 omistajaryhmittäin Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2003 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 2003 käytetyt valtion tuet ja lainat työlajeittain ja metsäkeskuksittain Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset 2003 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUSTÖIDEN 2002 KUSTANNUKSET 23. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2002 omistajaryhmittäin Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset 2002 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 2002 käytetyt valtion tuet ja lainat työlajeittain ja metsäkeskuksittain Metsänhoitotöiden yksikkökustannukset 2002 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Kunnostusojituksen yksikkökustannukset 2002 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen yksikkökustannukset 2002 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain sivu

4 4 1. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 omistajaryhmittäin koko maassa hehtaaria Työlaji I II III Yhteensä Yhteensä Muutos josta valtion tukemia UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN Uudistusalan raivaus % Muokkaus yhteensä % Laikutus % Äestys % Mätästys % Säätöauraus % Pellon muokkaus % Kulotus % METSÄNVILJELY Metsänviljely yhteensä % Kylvö yhteensä % Männyn kylvö % Kuusen kylvö % Koivun kylvö % Kylvöstä konekylvöä % Kylvöön käytetty siemen, kg % Istutus yhteensä % Männyn istutus % Kuusen istutus % Koivun istutus % Muiden kotimaisten puulajien istutus % Ulkomaisten puulajien istutus % Istutukseen ja täydennysistutukseen käytetyt taimet, kpl % Pellonmetsitys yhteensä (sisältyy myös kylvön tai istutuksen aloihin) % Täydennysviljely (teholl. pinta-ala, ei koko metsikkökuvion) % Heinäntorjunta % Heinäntorjunnasta kemiallisesti % JATKUU

5 1. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 omistajaryhmittäin koko maassa JATKOA hehtaaria Työlaji I II III Yhteensä Yhteensä Muutos josta valtion tukemia TAIMIKONHOITO % NUOREN METSÄN KUNNOSTUS % PYSTYKARSINTA % METSÄNLANNOITUS % Terveyslannoitus % Kasvatuslannoitus % KUNNOSTUSOJITUS % METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN, PERUS- PARANNUS JA KUNNOSSAPITO Metsäteiden rakentaminen, km % Metsäteiden perusparannus, km % MUUT TYÖT Kasvatushakkuiden ennakkoraivaus % Juurikäävän torjunta % Energiapuun korjuu, k-m Energiapuun haketus, i-m

6 6 2. Uudistusalan valmistaminen 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain (luontaista uudistamista ja metsänviljelyä varten) hehtaaria Metsäkeskus Uudistusalan raivaus Muokkaus Laikutus Äestys Mätästys I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 5 % 0 % 9 % 6 % 24 % -34 % -18 % 17 % 1 % -21 % -10 % -2 % 26 % -21 % 13 % 16 % JATKUU

7 2. Uudistusalan valmistaminen 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain (luontaista uudistamista ja metsänviljelyä varten) JATKOA hehtaaria Metsäkeskus Muokkaus Kulotus Säätöauraus Pellon muokkaus Muokkaus yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 17 % % -18 % % -18 % 12 % -24 % -2 % 7 % -38 % -90 % -15 % -33 % 7

8 8 3. Metsänviljely 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -6 % -29 % 25 % -3 % 0 % -17 % -2 % -2 % -2 % -20 % 6 % -2 % Vuonna 2003: mäntyä kuusta koivua muita kotimaisia puulajeja ulkomaisia puulajeja

9 4. Metsänviljely 2003 puulajeittain ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus Kylvö Istutus Metsänviljely yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muut kotim. Ulkomaiset Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Muut kotim. Ulkomaiset Yhteensä puulajit puulajit puulajit puulajit 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -2 % -25 % -13 % -3 % -5 % 0 % -13 % 54 % -3 % -2 % -3 % 0 % -13 % 54 % -3 % -2 % 9

10 10 5. Pellonmetsitys 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain 6. Metsänkylvöön (ml. täydennyskylvö) 2003 käytetty siemenmäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -28 % % -28 % kilogrammaa Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -6 % -25 % 41 % 1 % Huom. Taulukon luvut sisältyvät taulukoiden 3 ja 4 lukuihin.

11 7. Metsänistutukseen ja täydennysistutukseen 2003 käytetty taimimäärä omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain kpl Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 4 % -14 % -1 % 2 % 8. Metsänuudistamisen jälkityöt 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus Täydennysviljely ¹ Heinäntorjunta ² I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 20 % -34 % 0 % 16 % -2 % -58 % -7 % -4 % ¹ Täydennysviljelyn "tehollinen" pinta-ala, ei koko sen metsikkökuvion pinta-ala, jolle täydennysviljelyä tehdään. ² Heinäntorjuntaa ovat sekä ennen uudistamista tehty torjuntatyö että taimikon varhaishoito. 11

12 12 9. Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus Taimikonhoito (sisältää myös reikäperkauksen) Nuoren metsän kunnostus Yhteensä I II III Yhteensä I II ¹ III ¹ Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 1 % 3 % -2 % 1 % 1 % 12 % 67 % 3 % 1 % 6 % -2 % 2 % ¹ Osa metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien nuoren metsän kunnostuksista on ilmoitettu taimikonhoitoon.

13 Pystykarsinta 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain hehtaaria Metsäkeskus I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -10 % - -1 % -9 %

14 Metsänlannoitus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus hehtaaria Terveyslannoitus Kasvatuslannoitus Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -11 % % -11 % -53 % 64 % -15 % -22 % -19 % 64 % -15 % -16 %

15 Kunnostusojitus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus Ojamäärä, kilometriä Ojitettu pinta-ala, hehtaaria I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -19 % 17 % 1 % -16 % -19 % 20 % 1 % -16 %

16 Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus 2003 omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain kilometriä Metsäkeskus Metsäteiden rakentaminen Metsäteiden perusparannus Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -40 % -2 % 3 % -25 % 64 % 4 % -32 % 20 % 8 % 2 % -18 % -1 %

17 14. Hakkuupinta-alat 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus hehtaaria Kasvatushakkuut Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -2 % -19 % 10 % -3 % -11 % -10 % 21 % -9 % -1 % -9 % 37 % 4 % -6 % -15 % 19 % -4 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2003 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäyttöilmoituksiin. Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. JATKUU 17

18 Hakkuupinta-alat 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA Metsäkeskus hehtaaria Uudistushakkuut Avohakkuut (ml. verhopuuhakkuut) Siemen- ja suojuspuuhakkuut (ml. kaistalehakkuut) Uudistushakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -4 % 10 % -2 % -3 % 0 % 92 % -8 % 0 % -4 % 16 % -4 % -3 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2003 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäyttöilmoituksiin. Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. JATKUU

19 14. Hakkuupinta-alat 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA hehtaaria Metsäkeskus Muut hakkuut ¹ Hakkuin käsitelty ala yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -6 % -10 % 99 % -4 % -5 % -8 % 10 % -4 % Valtion ja teollisuusyhtiöiden luvut koskevat vuoden 2003 todellisia hakkuualoja. Omistajaryhmän yksityiset ym. hakkuiden kokonaispinta-ala perustuu metsänkäyttöilmoituksiin. Yksityismetsien kokonaishakkuuala on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuutapojen suhteessa. ¹ Muita hakkuita ovat esimerkiksi tie- ja ojalinjahakkuut sekä hakkuut pellon raivausta varten. 19

20 Hakkuumäärät 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain * Teollisuusyhtiöiden ja valtion luvut ovat vuoden 2003 toteutuneita hakkuumääriä, mutta yksityismetsien tiedot perustuvat metsänkäyttöilmoituksien puumääriin. Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Markkinahakkuutilastossa (Metsätilastotiedote 726) ovat toteutuneet hakkuumäärät (vuonna 2003: 55,0 miljoonaa kuutiometriä). Metsäkeskus m 3 Kasvatushakkuut Ensiharvennukset Muut harvennukset Ylispuiden poisto Kasvatushakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Osuus omistajar. hakkuukertymästä 11 % 19 % 18 % 13 % 16 % 19 % % 2 % % 40 % 33 % 32 % Koko maa v Muutos -1 % -8 % 16 % 0 % -12 % -7 % % -10 % % -8 % 9 % -5 % Taulukko perustuu yksityismetsien osalta metsänkäyttöilmoituksiin, joiden hakkuumäärä on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuumäärien suhteessa. JATKUU

21 15. Hakkuumäärät 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA * Teollisuusyhtiöiden ja valtion luvut ovat vuoden 2003 toteutuneita hakkuumääriä, mutta yksityismetsien tiedot perustuvat metsänkäyttöilmoituksien puumääriin. Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Markkinahakkuutilastossa (Metsätilastotiedote 726) ovat toteutuneet hakkuumäärät (vuonna 2003: 55,0 miljoonaa kuutiometriä). Metsäkeskus m 3 Uudistushakkuut Avohakkuut (ml. verhopuuhakkuut) Siemen- ja suojuspuuhakkuut (ml. kaistalehakkuut) Uudistushakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Osuus omistajar. hakkuukertymästä 57 % 53 % % 6 % % 59 % 67 % 66 % Koko maa v Muutos -4 % 23 % % 106 % % 28 % 3 % -2 % Taulukko perustuu yksityismetsien osalta metsänkäyttöilmoituksiin, joiden hakkuumäärä on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuumäärien suhteessa. JATKUU 21

22 Hakkuumäärät 2003 hakkuutavoittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA * Teollisuusyhtiöiden ja valtion luvut ovat vuoden 2003 toteutuneita hakkuumääriä, mutta yksityismetsien tiedot perustuvat metsänkäyttöilmoituksien puumääriin. Taulukko kuvaa lähinnä hakkuumäärien jakautumista eri hakkuutavoille. Markkinahakkuutilastossa (Metsätilastotiedote 726) ovat toteutuneet hakkuumäärät (vuonna 2003: 55,0 miljoonaa kuutiometriä). Metsäkeskus Muut hakkuut ¹ Hakkuut yhteensä I II III Yhteensä I II III Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Osuus omistajar. hakkuukertymästä 2 % 0 % % 100 % 100 % 100 % Koko maa v Muutos 19 % 51 % % 11 % 5 % -3 % m 3 Taulukko perustuu yksityismetsien osalta metsänkäyttöilmoituksiin, joiden hakkuumäärä on jaettu hakkuutapoihin metsänhoitoyhdistysten puunmyyntisuunnitelmien hakkuumäärien suhteessa. ¹ Muita hakkuita ovat esimerkiksi tie- ja ojalinjahakkuut sekä hakkuut pellon raivausta varten.

23 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset¹ 2003 omistajaryhmittäin Työlaji I II III ² Yhteensä Yhteensä Muutos UUDISTUSALAN VALMISTAMINEN Uudistusalan raivaus % Muokkaus % Kulotus % Yhteensä % METSÄNVILJELY Kylvö % Istutus % Täydennysviljely Heinäntorjunta % Yhteensä % TAIMIKONHOITO JA NUOREN METSÄN % KUNNOSTUS PYSTYKARSINTA % METSÄNLANNOITUS % KUNNOSTUSOJITUS Suunnittelukustannukset % Kunnostusojitus % Yhteensä % METSÄTEIDEN RAKENTAMINEN, PERUSPARANNUS JA KUNNOSSAPITO Suunnittelukustannukset % Uusien metsäteiden rakentaminen % Metsäteiden perusparannus % Vanhojen metsäteiden kunnossapito % Yhteensä % MUUT EDELLÄ ERITTELEMÄTTÖMÄT % KAIKKIAAN V % KAIKKIAAN V Muutos -3 % 0 % 10 % -1 % ¹ Vuoden 2003 kokonaiskustannukset sisältävät työpalkat sekä työnjohdon ja suunnittelun palkat sosiaaliturvamaksuineen, työeläkemaksut, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut, vuosilomakorvaukset, ansiontasausjärjestelmämaksut, tarvikkeet ja materiaalit, konesekä kalustokustannukset ja niiden siirtokustannukset, työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Kunnostusojituksen, metsätien rakentamisen ja metsätien perusparannuksen suunnittelukustannukset on esitetty erikseen. ² Valtion organisaatioiden ilmoittamista kokonaiskustannuksista puuttuivat työnjohdon ja suunnittelun palkat kuluineen sekä työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Valtion kustannusten saattamiseksi "yhteismitallisiksi" muiden omistajaryhmien tietojen kanssa niitä on korotettu prosentilla (työlajista riippuen), jonka arvioidaan olevan puuttuvien erien osuus.

24 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset¹ 2003 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus Uudistusalan valmistaminen: Metsänviljely: Taimikonhoito: Nuoren metsän kunnostus raivaus, muokkaus, kulotus kylvö, istutus, täydennysviljely, heinäntorjunta reikäperkaus, taimikonhoito I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 17 % -17 % 6 % 13 % 4 % -21 % 4 % 2 % 7 % 12 % 3 % 7 % 4 % 22 % 79 % 6 % ¹ Vuoden 2003 kokonaiskustannukset sisältävät työpalkat sekä työnjohdon ja suunnittelun palkat sosiaaliturvamaksuineen, työeläkemaksut, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut, vuosilomakorvaukset, ansiontasausjärjestelmämaksut, tarvikkeet ja materiaalit, kone- sekä kalustokustannukset ja niiden siirtokustannukset, työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Kunnostusojituksen, metsätien rakentamisen ja metsätien perusparannuksen suunnittelukustannukset on esitetty erikseen. ² Valtion organisaatioiden ilmoittamista kokonaiskustannuksista puuttuivat työnjohdon ja suunnittelun palkat kuluineen sekä työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Valtion kustannusten saattamiseksi "yhteismitallisiksi" muiden omistajaryhmien tietojen kanssa niitä on korotettu prosentilla (työlajista riippuen), jonka arvioidaan olevan puuttuvien erien osuus. JATKUU

25 17. Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset¹ 2003 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA Metsäkeskus Pystykarsinta Metsänlannoitus Kunnostusojitus: ojituksen suunnittelu, kunnostusojitus I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -10 % - 39 % 0 % -18 % 181 % -14 % -11 % -11 % 29 % 6 % -9 % ¹ Vuoden 2003 kokonaiskustannukset sisältävät työpalkat sekä työnjohdon ja suunnittelun palkat sosiaaliturvamaksuineen, työeläkemaksut, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut, vuosilomakorvaukset, ansiontasausjärjestelmämaksut, tarvikkeet ja materiaalit, kone- sekä kalustokustannukset ja niiden siirtokustannukset, työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Kunnostusojituksen, metsätien rakentamisen ja metsätien perusparannuksen suunnittelukustannukset on esitetty erikseen. ² Valtion organisaatioiden ilmoittamista kokonaiskustannuksista puuttuivat työnjohdon ja suunnittelun palkat kuluineen sekä työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Valtion kustannusten saattamiseksi "yhteismitallisiksi" muiden omistajaryhmien tietojen kanssa niitä on korotettu prosentilla (työlajista riippuen), jonka arvioidaan olevan puuttuvien erien osuus. JATKUU 25

26 Metsänhoito- ja perusparannustöiden kokonaiskustannukset¹ 2003 työlajeittain, omistajaryhmittäin ja metsäkeskuksittain JATKOA Metsäkeskus Metsäteiden suunnittelu, rakentaminen, perusparannus ja Muut edellä erittelemättömät Metsänhoito- ja perusparannustöiden kunnossapito kustannukset kustannukset kaikkiaan I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä I II III ² Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos -34 % -24 % 39 % -25 % - 88 % - 88 % -3 % 0 % 10 % -1 % ¹ Vuoden 2003 kokonaiskustannukset sisältävät työpalkat sekä työnjohdon ja suunnittelun palkat sosiaaliturvamaksuineen, työeläkemaksut, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut, vuosilomakorvaukset, ansiontasausjärjestelmämaksut, tarvikkeet ja materiaalit, kone- sekä kalustokustannukset ja niiden siirtokustannukset, työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Kunnostusojituksen, metsätien rakentamisen ja metsätien perusparannuksen suunnittelukustannukset on esitetty erikseen. ² Valtion organisaatioiden ilmoittamista kokonaiskustannuksista puuttuivat työnjohdon ja suunnittelun palkat kuluineen sekä työsuojeluvarusteet, sääpäiväkorvaukset, työmaakuljetuksen kustannukset sekä koulutuspäivä-, sairaspäivä- ja pekkasvapaakustannukset. Valtion kustannusten saattamiseksi "yhteismitallisiksi" muiden omistajaryhmien tietojen kanssa niitä on korotettu prosentilla (työlajista riippuen), jonka arvioidaan olevan puuttuvien erien osuus.

27 Yksityismetsien metsänhoito- ja perusparannustöiden rahoitus Työlaji Oma rahoitus Valtion Valtion Yhteensä ja oman työn arvo lainat tuet Metsänuudistaminen (sisältää kulotuksen) Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Pystykarsinta Metsänlannoitus Kunnostusojitus Metsäteiden rakentaminen ja perusparannus Yhteensä metsänhoito- ja perusparannustöihin v Juurikäävän torjunta Energiapuun korjuu ja haketus Valtion tuet ja lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen yhteensä v

28 Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 2003 käytetyt valtion tuet ja lainat työlajeittain ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus Metsänuudis- Kulotus Juurikäävän Taimikonhoito ja Pystykarsinta Energiapuun Terveys- Kunnostusojitus Metsäteiden Lainat ja tuet puuntaminen torjunta nuoren metsän korjuu ja lannoitus rakentaminen ja tuotannon kestävyyden kunnostus haketus perusparannus turvaamiseen Tuki Tuki Tuki Tuki Tuki Tuki Tuki Laina Tuki Laina Tuki Laina Tuki Yhteensä 0 Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa v Koko maa v Muutos 24 % -31 % 73 % 14 % -8 % 29 % 7 % -25 % -1 % -34 % 20 % -32 % 15 % 14 % JATKUU

29 19. Yksityismetsien puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, metsien biologisen JATKOA monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja metsäluonnon hoitohankkeisiin 2003 käytetyt valtion tuet ja lainat työlajeittain ja metsäkeskuksittain Metsäkeskus Ympäristötuki ¹ Tuki metsäluonnonhoitoon ² (Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 19 ) (Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta 20 ) Alueelliset hankkeet Mete-kartoitus ³ ha ha Ahvenanmaa Rannikko Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 160 Koko maa v Koko maa v Muutos -7 % 31 % 17 % 3 % ¹ Ympäristötuella korvataan metsänomistajalle vähäistä suurempi haitta, joka aiheutuu metsälain tärkeiden elinympäristöjen säilyttämisestä. ² Luonnonhoitohankkeet ovat luontoa ja ympäristöä hyödyttäviä alueellisesti merkittäviä hankkeita kuten elinympäristöjen kartoitukset ja hoitotyöt, vesiensuojelutyöt, maisemanhoito jne. ³ Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoitus. 29

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien

vuosi 2001 Vuonna 2001 lähes kaikkien työlajien Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 2001 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen 14.10.2002 646 Panostus metsänhoitoon lisääntyi edellisvuosista Metsänhoito- ja perusparannustyöt Vuonna

Lisätiedot

Vuoden 1994 metsänhoito- ja

Vuoden 1994 metsänhoito- ja Metsänhoito- ja perusparannustyöt vuosi 1995 Toimittajat: Sinikka Västilä Helena Herrala-Ylinen Irma Kulju 17.6.1997 392 Valtion metsänparannusrahoitus väheni edelleen Vuoden 1995 metsänhoito- ja perusparannustöiden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 24/2009 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2008 8.6.2009 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Ensiharvennusten ala ennätykselliset

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2011 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2010 14.4.2011 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito- ja metsänparannustöiden

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2013 3.6.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013

Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 14/2014 Metsänhoito- ja metsänparannustyöt 2013 14.4.2014 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoitotyöt vähenivät

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2013 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2012 22.5.2013 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit

Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, tarkenteet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit KEMERA OHJELMAPÄVTYS 7.15 /2010 LTE 1 kustannuslajit 1 KEMERA-JÄRJESTELMÄ Työlajit, tuki- %:t, kustannuslajit, teet, keskikustannukset, suunnittelu- ja toteutusselvitystuet sekä erikoiskustannuslajit Metsänuudistamin

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2002 3 METSIEN HOITO Vuonna 2002 lähes kaikkien metsänhoitotöiden määrät vähenivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 158 000 hehtaaria, josta viljeltiin 121 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 27/2013 11.6.2013 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt ja niiden kustannukset 2001 3 METSIEN HOITO Vuonna 2001 useimpien työlajien työmäärät lisääntyivät edellisvuotisesta. Metsiä uudistettiin 161 000 hehtaaria, josta viljeltiin 126 000 hehtaaria. Istutuksen osuus viljelystä oli 72 prosenttia

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 02/08 Pvm Dnro 7.2.2008 411/01/2008 Voimassaoloaika 15.2.2008 toistaiseksi Muuttaa Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun

Lisätiedot

Tukien pääperiaatteita

Tukien pääperiaatteita Metsänhoidon tuet Kestävän metsätalouden rahoituslaki Metsään peruskurssi Suolahti 12.3.2013 Kirsi Järvikylä 1 Tukien pääperiaatteita Yksityismetsätalouden tukeminen Alueellinen keskittäminen Kohteiden

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2006 keskeiset metsänhoitotöiden määrät pysyivät edellisvuoden tasolla. Metsiä uudistettiin yhteensä 146 000 hehtaaria; 119 000 hehtaaria viljellen ja 27 000 hehtaaria luontaisesti.

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen suuntaviivat Pello 28.4.2014 Ylitornio 5.5.2014 Tarmo Uusitalo Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistamisen eteneminen Kemera- työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.10.2018 Elinkeinopäällikkö Jouni Rantala, Lahti Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoitustuet

Kestävän metsätalouden rahoitustuet Kestävän metsätalouden rahoitustuet 2012 2 Sisällys 1. TUKIEN KOKONAISKÄYTTÖ 3 2. TUKIEN KÄYTTÖ TYÖLAJEITTAIN 6 2.1 Uudistaminen 6 2.2 Haketus 7 2.3 Energiapuun korjuu 8 2.4 Nuoren metsän hoito 9 2.5 Terveyslannoitus

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset

Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset Kestävän metsätalouden rahoituslakikohteiden tarkastukset 2011 2 Sisällys 1. YLEISTÄ 3 2. AINEISTO 3 3. KEMERA-TARKASTUKSISSA KÄYTETTY ARVOSTELUASTEIKKO 4 4 TOTEUTETUIKSI ILMOITETTUJEN KEMERA-TÖIDEN OTANTATARKASTUKSET

Lisätiedot

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain.

Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Liitetaulukko 20. Puuston runkolukusarjat puulajeittain. Ahvenanmaa Metsämaa Mänty 316,8 35,2 113,0 12,6 187,7 20,9 101,1 11,2 66,5 7,4 47,4 5,3 30,0 3,3 19,2 2,1 10,2 1,1 8,2 0,9 900,0 Kuusi 189,6 31,9

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lounais-Suomi Tapio Nummi, elinkeinopäällikkö Pori 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Karjala Leena Leskinen, elinkeinopäällikkö Joensuu 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Martin Lövdahl, Vaasa 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt Nuoren metsän

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pirkanmaa Ari Lähteenmäki, elinkeinopäällikkö Tampere 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 11.10.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kaakkois-Suomi Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö 11.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2010 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 28.5.2010 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Kainuu Tuomo Mikkonen, elinkeinopäällikkö Kajaani 29.4.2019 Sisältö Metsänhoitotyöt Luonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011

Kestävän metsätalouden. Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 Kestävän metsätalouden rahoituslaki nykyinen KEMERA Heikki Vähätalo, viranomaispäällikkö Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus Oulu 26.1.2011 1 KEMERA -yleistä Yhteiskunnan tukea eri metsänhoitotöihin => kestävän

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Yrjö Ylkänen, elinkeinopäällikkö Seinäjoki 18.6.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun

Lisätiedot

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö

Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 2013 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Häme Uusimaan metsäohjelman seuranta 213 Hakkuut ja puuvarojen käyttö Suomen Metsäkeskus Häme Uusimaa 17.8.21 Seppo Leinonen 212-215 seuranta Kasvatushakkuut 35 3 1 hehtaaria 25 2 15 1 5 Ylispuiden poisto

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet kasvoivat vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 154 000 hehtaaria; 124 000

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Lappi Ulla Huusko, elinkeinopäällikkö Rovaniemi 27.5.219 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja käyttö Metsätalouden sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt 2003 3 METSIEN HOITO Vuonna 2003 metsiä uudistettiin 156 000 hehtaaria, josta 37 000 hehtaaria luontaisesti ja 119 000 hehtaaria viljellen. Istutuksen osuus metsänviljelystä oli kolme neljännestä ja kylvön

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Niina Riissanen Maa- ja metsätalousministeriö 31.3.2014 1 Tuettavat työlajit Metsänuudistaminen - Suojametsäalueilla ja vajaapuustoisten alueiden uudistaminen

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2012 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 13.6.2012 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 97/01 Pvm Dnro 19.12.2001 4570/00/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 - toistaiseksi Kumoaa MMM:n asetuksen nro 1/01, Dnro 4625/00/2000 Valtuussäännökset L (1094/1996

Lisätiedot

Metsäsektorin avaintilastoja 2016

Metsäsektorin avaintilastoja 2016 18.10.2016 Metsäsektorin avaintilastoja 2016 Luonnonvarakeskus / Tilastopalvelut Yhteystiedot: Jari Viitanen, puh. 029 532 3033, sähköposti: jari.viitanen@luke.fi (vuoden 2016 ennusteet) Martti Aarne,

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen

3 METSIEN HOITO. Metsänuudistaminen 3 METSIEN HOITO Vuonna 2004 keskeisten metsänhoitotöiden määrät lisääntyivät edellisvuodesta. Metsiä uudistettiin yhteensä 156 000 hehtaaria; 33 000 hehtaaria luontaisesti ja 123 000 hehtaaria viljellen.

Lisätiedot

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen;

Soveltamisala. Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 1 K E M E R A Soveltamisala Toimenpiteet, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä metsälain mukaisesti. 1) puuntuotannon kestävyyden turvaaminen; 2) metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitäminen;

Lisätiedot

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009

METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄOMAISUUDEN HYVÄ HOITO 7.2.2009 METSÄNOMISTAJAN TAVOITTEET METSÄTALOUDELLEEN 2 Puuntuotanto ja myyntitulot Taloudellinen turvallisuus Metsän tunnearvot (sukutila) Virkistys ja vapaa-aika Sijoituskohde

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus

Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Kestävän metsätalouden rahoituslain uudistus Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 16.4.2014 1 Uudistuksen taustaa Metsätalouden tukien uudelleenarviointi KMO 2015, Metsätalous ja energia-työryhmän

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. toimenpiteitä sekä niihin liittyvää rahoitusta käsitellään luvussa Metsien monimuotoisuus ja kunto. 3 Metsien hoito Metsänhoito- ja metsänparannustöiden keskeiset suoritteet jatkoivat vuonna 2008 kasvuaan edellisvuodesta kunnostusojitusta lukuun ottamatta. Metsiä uudistettiin yhteensä 150 000 hehtaaria;

Lisätiedot

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto

3 METSIEN HOITO. Metsänhoito- ja perusparannustyöt. Taimituotanto 3 METSIEN HOITO Luvussa käsitellään siemen- ja taimituotantoa sekä metsänhoito- ja perusparannustöitä. Vuonna 1999 metsien hakkuuala oli 525 000 hehtaaria, josta 66 prosentilla tehtiin kasvatushakkuita.

Lisätiedot

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001

Metsänomistamisen tuoton ja sen osatekijöiden vaihtelu 1972 2001 Metsä sijoituskohteena 1972 2001 Toimittajat: Markku Penttinen Antrei Lausti 3.12.2002 651 Metsänomistamisen tuotto sijoituksena hiipui vuonna 2001 Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemassa uudessa tiedotteessa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2010 lähes kaikkia metsänhoito- ja metsänparannustöitä tehtiin 10 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden edellisen vuoden uudistushakkuiden pinta-ala oli poikkeuksellisen

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027

METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 METSÄ SUUNNITELMÄ 2013 2027 Omistaja: Itä-Suomen yliopisto Osoite: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu Tila: Ahola 1:6 Kunta: Ilomantsi 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 METSÄN NYKYTILA... 4 2.1 Kasvupaikkojen kokonaispuusto...

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen 30.3.207 MÄÄRÄRAHAN JA MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN PUUNTUOTANNON KESTÄVYYDEN TURVAAMISEEN VUONNA 2017 Valtion vuoden

Lisätiedot

Metsänhoito. Metsänomistajat

Metsänhoito. Metsänomistajat Metsänhoito Hoida metsääsi Hyvä metsän- ja ympäristönhoito alkaa kohteeseen perehtymisellä ja maastosuunnittelulla. Olet tervetullut mukaan metsään! Töiden suunnittelussa ja toteutuksessa otamme huomioon

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 2015-2020 Eduskunta hyväksynyt 12/ 2014 Laki notifioitavana EU komissiossa Uudistuksen tavoitteet Kannustavuus Tehokkuus Oikeat työt oikeaan aikaan Järjestelmän

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Metsäluonnon hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta käsitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys 3 Metsien hoito Vuonna 2009 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritteet vähenivät vuotta aiemmasta, erityisesti metsäteollisuuden ja valtion metsissä. Taimikonhoidon kokonaisala pieneni 164 000 hehtaariin,

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Kaakkois-Suomessa Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen,

Lisätiedot

HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA

HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA HÄMEEN-UUDENMAAN METSIEN ENSIHARVENNUSOHJELMAN JA OMATOIMISTEN HANKINTAHAKKUIDEN EDISTÄMISOHJELMA 2011-2014 Kriteeri 8: Yksityismetsien ensiharvennus- ja hankintahakkuita edistetään puuston kasvukunnon

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/24 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat

Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Yhteismetsäosuuksien laskentaperusteet ja yhteismetsäosuuden arvon määrittämisessä huomioonotettavat asiat Oulun kaupungin Haukiputaan Ulkometsän alueen tilusjärjestelytoimituksen toimituskokous 31. toukokuuta

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä

Päivän teemat. Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Päivän teemat Metsäiset lait Kehitysluokka Kiertoaika Metsänhoito- ja hakkuu-toimenpiteitä Metsätaloutta koskevia lakeja Metsälaki (muutos 1.1.2014) Laki puutavaran mittauksesta (muutos 1.7.2013) Laki

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa.

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja niiden rahoitusta esitellään Metsien monimuotoisuus ja terveys -luvussa. 3 Metsien hoito Vuonna 2012 metsänhoito- ja metsänparannustöiden suoritemäärät jäivät lähes kaikissa työlajeissa edellisvuotta pienemmiksi ja monissa työlajeissa alle kymmenen edeltäneen vuoden keskiarvon.

Lisätiedot

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta

Millaisia suometsät ovat VMI10:n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston tilavuudesta ja kasvusta Uutta tietoa suometsätalouteen Suometsätalous tutkimusohjelman tulokset käytäntöön seminaari Sokos Hotelli Vantaa, Tikkurila 12.4.2011 Millaisia suometsät ovat :n tuloksia soiden pinta-aloista sekä puuston

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen alueen metsävarat 2004 2006 ja niiden kehitys 2000-2006 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI10/ 9.8.2007 1 VMI10 Maastotyöt

Lisätiedot

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi

Metsätalouden kannattavuus ja laatu. Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu Lappi 2012-2015 seuranta Lappi Metsätalouden kannattavuus ja laatu 2013 Metsätalouden kannattavuus ja laatu Yksityismetsätalouden nettotulos (15 /ha) oli edellisen vuoden

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat ja niiden kehitys Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueen metsävarat 24 26 ja niiden kehitys 1997-26 Kari T. Korhonen Valtakunnan metsien inventointi/metla Kari.t.Korhonen@metla.fi VMI1/ 9.8.27 1 VMI1 Maastotyöt 24 28 Otantamittauksia

Lisätiedot

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito

3 Metsien hoito. Metsänuudistaminen. Nuoren metsän hoito 3 Metsien hoito Vuoden 2011 metsänuudistamisala oli ennätyksellisen pieni. Ala supistui jo neljättä vuotta peräkkäin pienentyen edellisvuodesta 11 prosenttia 118 000 hehtaariin. Tästä 100 000 hehtaaria

Lisätiedot

Kemeralain uudistaminen

Kemeralain uudistaminen Kemeralain uudistaminen Soiden maankäytön tulevaisuuden näkymät seminaari 25.11.2014 Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö 1) Uudistuksen taustaa 2) Tavoitteet 3) Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa

Puupolttoaineiden kokonaiskäyttö. lämpö- ja voimalaitoksissa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa vuonna 2002 Toimittaja: Esa Ylitalo 25.4.2003 670 Metsähakkeen

Lisätiedot

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Metsänhoidon vaikutus tuottavuuteen kiertoaikana Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Johdanto Metsänomistajan tavoitteet ja metsien luontaiset edellytykset

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 28 43/28 2.12.28 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut, miljoonaa kuutiometriä Puukaupan

Lisätiedot

UPM Metsäsuunnitelma

UPM Metsäsuunnitelma UPM Metsäsuunnitelma Tulostettu 20.6.2016 Sivu 1/28 UPM Metsäsuunnitelma 2016-2025 Omistaja Osoite Puhelin 0440187651 Sähköposti Kajaanin Kaupunki PL 132/ metsätoimisto Martti Härkönen 87100 KAJAANI UPM:n

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA. Matemaattinen. osasto ISSN METSÄNHOITO- PERUSPARANNUSTYÖT VUONNA MATTI UUSITALO

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA. Matemaattinen. osasto ISSN METSÄNHOITO- PERUSPARANNUSTYÖT VUONNA MATTI UUSITALO METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA Matemaattinen osasto 8 ISSN 0588 METSÄNHOITO JA PERUSPARANNUSTYÖT VUONNA MATTI UUSITALO Helsinki 8 Metsäntutkimuslaitoksen tilasto töiden kustannuksista olevassa vastaavat

Lisätiedot

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU

ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU ENERGIAPUUN LAADUKAS KORJUU 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 Avaus Urpo Hassinen Biomas-hanke 9.15 Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset Mikko Korhonen ja hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma

Lisätiedot